Dr.Cengiz CEYLAN Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr.Cengiz CEYLAN Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü"

Transkript

1 Dr.Cengiz CEYLAN Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü 1

2 Lizozomal depo hastalıkları içinde en sık izlenen hastalıklardan biridir İnsidansı ortalama birdir Glukoserebroside enziminin yokluğundan kaynaklanır Bu enzim glikosfingolipid komplexinin yıkımından sorumlu bir enzimdir 2

3 3

4 32 yaşında kadın bir hastada splenomegali ve dalakta büyük atipik hücreler saptayarak Primary epithelioma of spleen 4

5 Major tutulan organlar dalak karaciğer akciğer kortikal ve kemik iliği kısımları 5

6 6

7 7

8 Glukoserebrosidaz geni(gba) 350 farklı mutasyon sonucu asit beta-glukosidaz üretimi, kinetiği bozulur lizozomal fonksiyonlar azalır glukozilseramid birikimi artar Fonksiyonu bozuk olan betaglukozidaz lizozomlara M6PR yolu ile giremez Beta glukozidaz birikimi ile sadece makrofaj fonksiyonlarında bozulma olmayıp pro ve anti inflamatuvar sitokin ve kemokin üretimi olur 8

9 9

10 10

11 11

12 Tip I, SSS bulguları mevcut değil Tip II, infantil başlangıçlı olup nörolojik tutulum mevcut Tip III nörolojik bulgular daha azalmış olarak izlenir 12

13 TİP 1 TİP 2 TİP 3 Başlangıç yaş Sistemik özellikler SSS özellikleri Çocukluktan ileri yaşa kadar herhangi bir zaman HSM, kanama, sitopeni,gamopati, kemik ağrısı, osteopeni Neonatal,infant Çocuklukadölosan Non immun hidrops Konj ictiyozis Parkinsonda artma Nörolojik spastisite, strabismus HSM,Büyüme geriliği, kapak kalsifikasyonu, kifoz Kognitif fonk. Azalma,myoklon ik nöbet Yaşam durumu Normale yakın 2 yaş altı Çocukluktan orta yaş tedavi Enzim replasman Substrat redüksiyon bifosfonat Palyatif tedavi Enzim replasman BMT 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Psödo gaucher hücreleri KML, hemoglobinopatiler ve mikobakteriler de izlenebilmekte Lipid yüklü makrofajlar Niemann pick vb. hastalıklarda izlenebilir 20

21 21

22 Trombositopeni,koagulopati Anemi Splenomegali Gamopati ve malignensi 22

23 Hipersplenizm Ki tutulumu Bozulmuş megakaryopoez 23

24 Sentez azalır Tüketim artar Plt aktivasyonunda/adezyonunda defektler Artmış fibrinoliz Plt immun yıkımı 24

25 Splenektomi olmayan plt düzeyi hastalarda 85 x 10 9/l Hastaların % 26 da < 60 bin olarak izlenmiş Charrow J. Archives of Int Med 2000; 160: 2835 Splenektomi olan hastalarda plt düzeyi 214 bin olup sadece % 14 trombositopeni mevcuttu 25

26 Hastaları % 20 plt agregasyonların da bozulma tespit edildi ve ERT ile bunlar düzeldi Spectre G. BJH 2011; 153: plt kendisi lizozom içermekte ve GBA eksikliği fonksiyonlarına bozulmaya neden olabilmekte 26

27 Trombositler 100 bin altında ERT Splenektomi olanda 1 yılda trombositler normale döner Splenektomi olmayanlarda Trombositler tedavi ile kat artar İlginç olan tedavide gecikme olan hastalarda trombositlerin >120 bin üzerine çıkması yıl vs 5.36 yıl 27

28 Hastaların % 56 izlenmekte Hipersplenizm Ferritin yüksekliği belirgindir ve HFE mutasyonları buna katkıda bulunabilir Hepsidin disregulasyonu Artmış eritropoez B12 eksikliği Hemoliz ve membran anormallikleri 28

29 ERT EPO ile ilgili veriler sınırlı ay içinde kadın ve çocuklarda 11 g/dl üstü, erkeklerde 12 g/dl üstü hedeflenmeli 29

30 % 90 hastada izlenir Dalağın infiltrasyonu ve inflamasyon sonucu Kolelitiazis olasılığı mevcut olup usg kontrolü ERT Splenektomiden kaçınılması gerekir İlk bir yılda dalağın % küçülmeli 2-5. yılda % küçülmeli 30

31 % hastada izlenebilir Poliklonal veya monoklonal olabilir IgG anormallikleri daha sıktır Myelom riski normal populasyona göre kat oranında artmaktadır 31

32 Kronik proinf. süreç mikroçevre stimülasonuna bağlı klonal gelişim oluşabilmekte Il-6 düzeylerinde artış saptanmış Glikosfingolipidler tarafından Pro-proliferatif hücre sinyallerinin artması ile predispozisyon oluşmakta 32

33 MGUS, myeloma gibi yönetilir Poliklonal artışlar ERT ile düzelebilir ERT GD1 de oluşan malignensiler üzerine etkileri, risk düzeyi bilinmemektedir 33

34 Faktör II, V,VII,IX,X eksiklikleri rapor edilmiştir XI eksikliği askenazi hastalarında sıktır En sık V,X, II eksikliği izlenir % 42 hastada uzamış PT % 38 uzamış APTT saptanmış Trombin-antitrombin kompleksi % 46 hastada artar buda tüketime bağlı faktör eksikliklerini gösterir 34

35 Splenomegali mevcut hastalarda fibrinoliz artmakta Gaucher hücre aktivitesini gösteren serum Chitotriosidase seviyesi ile D-dimer arasında korelasyon saptandı ve DIC olmadan doğal antikoagulan, proinflamatuvar sitokinler, fibrinoliz arasında ilişki gösterildi Mitrovic M. Platelets 2012; 23:

36 Myeloma dışında lösemi, glioblastoma, akciğer kanseri HCC 36

37 Kullanılan tedaviler ile antikanser immun cevabın advers etkisi nedeni ile oluşabileceğine dair hipotezler mevcut İnvariant NK hücreleri(inkt) glikosfingolipid komplekslerini tanıyabilir Bu glikosfingolipid antijenlerinin tedavi ile blokajı inkt aracılıklı antitümör aktiviteyi bloke edebilir 37

38 38

39 YIKIMDA OLUŞACAK SUBSTRATI AZALTMA ENZİMİ ARTIRMA GLKFOS SENTEZİ GLİKOZİLSERAMİD SENTAZ İNHB GEN TEDAVİSİ BMT GBA TRANS FONKSİYONEL GLKOLPD KOMPONENTİ LİZOZOMDA GLİKOSFİNGOLİPİD YIKIMI ER GBA ARTIŞI KİMYASAL ŞAPERON GLKFOS LİZOZOMA TRANSPORTU LİZOZOMDA GBA ARTIŞI MANNOZ RES YOLU İLE EKZOJEN ENZİM ALIMI 39

40 GENERİK imiglucerase Velaglucerase alfa Taliglucerase alfa miglustat eliglustat İlaç ismi Cerezyme VPRIV elelyso Zavesca actelion Genz onay özelliği Rekombinat GBA Rekombinant GBA Rekombinant GBA glikozil seramid sentaz inh Glikozilser amid sentaz inh Veriliş yolu IV IV IV Oral 3x1 Oral 2x1 anaflaksi <%1 % 1 % 2 hayır hayır gebelik C B B X Belli değil 40

41 Karaciğer, dalak ve hematolojik bozukluklar 1-4 yılda normale gelir Kemik lezyonları daha uzun yıllar içinde normale gelebilir Enzim replasman tedavisinin Nörolojik bulgulara etkisi mevcut değil Eliglustat kan beyin bariyerini geçebilmekte 41

42 Enzim artırma tedavisi olarak da adlandırılmakta ER da mutant enzimlere bağlanarak normal enzim dengesinde düzenleme yapmaktadırlar 42

43 11 y kız çocuk, sırt ağrısından yakınıyor ve birkaç hafta vücut alçısında kalıyor Herhangi bir araştırma yapılmıyor 26 yaşında Gaucher teşhis ediliyor kız kardeşindede GD saptanıyor Hafif HSM mevcut, hb 13 g/dl,plt 135 bin iskelet tutulumu araştırılmıyor Tedavi gereksimi duyulmuyor 4 yıl sonra sol femurda ciddi kemik ağrısı 43

44 Hb 10.3 g/dl plt 121 bin karaciğer 1.4 kat artmış, dalak volümü 7.5 kat artmış ve iskelet lzy çocukken ağrı olan yerde T7 fraktür, MRI femurda avasküler nekroz DEXA T skor -2.8 ERT başlanıyor sol kalça replasmanına gidiyor 44

45 45

46 Gaucher hastalığı saptanan bir hastada aile taraması yapılmalı Altta yatan kemik hastalığı hepatik splenik semptomlara odaklanmadan dolayı atlanabilir 46

47 20 yaşında bir hastada HSM ve artmış karaciğer enzimlerinden dolayı kronik karaciğer hastalığı araştırılıyor Tetkikler normal bulunuyor ve splenektomiye hasta gidiyor çocuklukta kemik ağrısı mevcut ve osteomyelit olarak takip ediliyor 26 yaşında kriptojenik siroz olarak takip ediliyor 47

48 58 yaşında anemi, trombositopeniye bağlı kanama nedeni ile tetkiklerinde gaucher tanısı konuyor Lökosit glukoserebrosidaz düzeyi düşük bulunuyor 38 yıl tanısız izlem önemli 48

49 30 yaşında askenazi erkek hasta hipolipidemi Total kolesterol 89 mg/dl; LDL 42, HDL 29 Ferritin yüksekliği tespit ediliyor 1041 ng/ml Hb g/dl, WBC 7800 ul, plt ul, bilurubin 1.23 mg/dl ailede parkinson hast mevcut kc biyopsisinde gaucher h mevcut 49

50 50

51 Ferritin yükseliği nedeni ile hemakromatozis ön tanısı ile yapılan biyopsilerde gaucher tanısı konulabilir Hipolipidemi ve ferritin yüksekliği yaygın izlenir 51

52 72 yaşında erkek hasta ciddi trombositopeni tetkiklerinde ITP tanısı alıyor Steroid tedavisine yanıtsız Öncesinde diz hasarı ve kalça ağrısından bahsediyor Ki kontrolü ile gaucher tanısı alıyor 52

53 53

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ:

ÇOCUKLARDA GÜNLÜK TEK DOZ ORAL DEMİR TEDAVİ SİNİN ET- KİNLİĞİ: kapsamına alındı. Hastaların dosya ve kayıtları incelenerek, yaş, cinsiyet, klinik teşhis, yapılan tedavi, Hb, Hct, eritrosit sayısı kaydedildi. Eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC) ilgili formüller yardımı

Detaylı

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu

Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Yenidoğanın Hemostatik Adaptasyonu Dr. Tiraje Celkan Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hedefler Yd erişkin hemostaz farkı Yd hemostaz adaptasyonu Yd da kanama test yorumlama Yd kanama

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GEÇ YAN ETKİLER Musa Karakükçü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın kullanılan

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI. Salahi Burak GAZİOĞLU. Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI. Salahi Burak GAZİOĞLU. Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİPİT DEPO HASTALIKLARI Salahi Burak GAZİOĞLU Biyokimya Programı YÜKSEK LİSANS PROJESİ LEFKOŞA 2012 K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012

KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012 1 GİRİŞ VE TANIM Kronik hastalık anemisi (KHA); infeksiyon, inflamasyon, neoplastik hastalıklar, ağır travmalar, kalp yetersizliği, diabetes mellitus,

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Journal of Turkish Pediatric Hematology Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Cilt 3 Sayı 2 Haziran 2009 7. ULUSAL PEDİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAM ve BİLDİRİ ÖZETLERİ 24-27 Mayıs 2009 ANKARA ÖNSÖZ

Detaylı

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME

ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Klinik Şefi: Dr. Refik Demirtunç ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA AORTİK SERTLEŞME Dr. Semiha Ayaydın Kaplan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Müferet ERGÜVEN AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLGULARINDA GEN MUTASYONLARI VE HASTALIK

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS

www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS www.pediatric-rheumathology.printo.it SİSTEMİK LUPUS ERİTAMATOZUS Nedir? Sistemik lupus eritamatozus (SLE) deri, eklemler, kan ve böbrekler gibi vücudun farklı organlarını tutabilen kronik, otoimmün bir

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 54 POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS P 0 Ağır pnömonili hastalarda Procalcıtonın ve APACHE-II düzeylerinin yoğun bakım yatış süresi ve mortalitesi ile ilişkisi

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ XXXIV. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ 11. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu ve Yurtdışı Konuşmacı Metinleri 08-11 Ekim 2008 Sheraton Otel Çeşme, İzmir Türk Hematoloji Derneği Organizasyon

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUARI TEST REHBERİ Hazırlayanlar: Yrd.Doç.Dr.Köksal DEVECİ Klinik Biyokimya Lab. Sor. 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Laboratuar testlerini etkileyen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

GEBELİK VE HEMATOLOJİ

GEBELİK VE HEMATOLOJİ GEBELİK VE HEMATOLOJİ Dr. Mert Küçük, 1 Yrd. Doç. Dr. rfan Yava o lu, 2 Doç. Dr. Gürhan Kadıköylü, 2 Prof. Dr. Zahit Bolaman, 2 1 Çine Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do um Klini i, Aydın 2 Adnan

Detaylı

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD

Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri. Dr. Ahmet Koç. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD Genetik Bozukluklarla İlişkili B12 Vitamini Eksiklikleri Dr. Ahmet Koç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi BD 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2013, VAN

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY

OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY OLGU ÖRNEKLERİ İLE SIVI ELEKTROLİT DENGE BOZUKLUKLARI VE TEDAVİSİ DR.GÜLTEKİN GENÇTOY BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI A.D/ NEFROLOJİ B.D. OLGU 1 41 yaşında erkek bilinç bulanıklığı ile

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı