Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır:"

Transkript

1 13 GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 13.1 GİRİŞ Bu bölümde, İzmir Otoyolu Projesi nin inşaatı ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olası gürültü ve titreşim etkileri ele alınmaktadır. Otoyol güzergâhının bütünündeki gürültü düzeylerinin değerlendirilmesini sağlamak için mevcut durum araştırmaları yapılmış ve geniş bir harita analizinden faydalanılmıştır. Komşu yol ağlarındaki trafik yoğunluklarının değişimi de analiz edilerek, Otoyol güzergâhından uzakta bulunan noktalar için de bir etki değerlendirmesi yapılmıştır. Söz konusu etkilerin olup olmadığı değerlendirilirken, Türkiye standartları ve yönergeleri, ayrıca IFC/Dünya Bankası tarafından yayınlanan standartlar ve yönergeler temel alınmıştır. Etki azaltma önlemleri OTOYOL ÇSG İşgücü/İstihdam Politikasına (1) (ÇSG-İİP) ve IFC nin/dünya Bankası nın ilgili kılavuzuna uygun olarak tasarlanmıştır. Tipik olarak görülen durumlara uygun etki azaltma önlemleri modelleme yoluyla test edilmiştir ve bu sonuçlara göre Otoyol tasarımının son halinde hangi gürültü türlerinin azaltılmasına öncelik verileceği tanımlanmıştır. Her bölümün sonunda da etki azaltma önlemlerine rağmen geriye ne tür etkilerin kalabileceği belirlenmiş ve özetlenmiştir. Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır: 13.2 bölümünde inşaat aşamasındaki (taş ocakları dahil) gürültü etkileri ele alınmaktadır; 13.3 bölümünde Otoyol işletimi aşamasındaki gürültü etkileri ele alınmaktadır ve; 13.4 bölümünde yalnızca inşaat çalışmaları sırasında geçerli olan titreşim etkileri ele alınmaktadır. Her bir bölüm; ilgili konunun değerlendirme yönteminin, etki türlerinin, etki azaltma önlemlerinin ve geriye kalan etkilerin tanımlandığı alt bölümleri içermektedir. Değerlendirme hakkında, temel gürültü araştırması sonuçlarını ve modelleme ayrıntılarını da içeren daha ayrıntılı bilgi Ek R de sunulmuştur İNŞAAT GÜRÜLTÜSÜ Giriş İnşaat faaliyetlerinin neden olacağı gürültü etkileri özellikle aşağıdaki faaliyetlerden kaynaklanacaktır: Otoyolun kendisinin inşası; Otoyol yapılarının inşası; (1) OTOYOL Çevre, Sağlık, Güvenlik ve İşgücü/İstihdam Politikası, Ankara

2 Taş ocaklarında veya ariyet ocaklarında inşaat malzemeleri için yapılacak kazı ve hazırlık çalışmaları; Kazılan malzemelerin ve inşaat materyallerinin taşınması. Hafriyat makinesi (buldozer) gibi inşaat ekipmanlarından ve otoyol güzergâhı boyunca yol çalışmalarının yapıldığı noktalardan ve bu noktalara inşaat malzemesi ile kazı fazlası malzeme taşıyan inşaat araçlarından çıkan gürültü emisyonları gürültü etkilerine neden olabilir. İnşaat malzemeleri asfalt ve beton karıştırma faaliyetlerinin yapıldığı merkez veya yan şantiyelerden ve taş ocaklarından temin edilecektir. İnşaat şantiyelerinin bulunduğu Otoyol KM bilgileri Bölüm 2 deki Tablo 2.11 de gösterilmiştir. Ayrıca, merkez ve yan şantiyelerin her bir durumdaki kesin konumları henüz belirlenmemiş olup, uygun alanların kullanılabilirliğine göre ve bu alanların yerel çevresel konumlarına göre belirlenecektir. İnşaat malzemelerinin tedarik edilmesi amacıyla kullanılacak olan taş ocakları ve ariyet ocakları genellikle halen kullanımda olan ocaklardır veya yeniden kullanıma açılacak eski çalışma alanlarıdır; birkaç adet yeni şantiye kurulacaktır. Bu ocaklar inşaat aşamasında (veya ilgili yükleniciler) tarafından işletilecektir. Bu ocakların işletimi, gürültü kontrolüne yönelik etki azaltma önlemlerini içeren bir Taş Ocağı İşletme Prosedürü ne göre gerçekleştirilecektir. IFC Performans Standardı 1, projeyi gerçekleştirecek tarafın, proje faaliyetlerinden kaynaklanacak olan olası çevresel etkileri belirlenmesini gerektirmektedir. (1). Bu nedenle, taş ocakları ve ariyet ocaklarında yürütülecek faaliyetler ve bunların konumları hakkındaki mevcut bilginin elverdiği ölçüde, gürültü etkilerinin kaynakları ve boyutları bu değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Otoyolun inşaatı, otoyol güzergâhı boyunca devam edecektir. İnşaat çalışmaları her bir yerleşim alanına yaklaşırken ve bu yerleşim alanını geride bırakırken, aşağıda da ele alındığı gibi, kısa vadeli bir gürültü etkisi yaratacaktır. İnşaat malzemesinin hazırlanması amacıyla kullanılan merkez ve yan şantiyelerin, Otoyol yapılarının ve taş ocaklarının neden olduğu etkiler ise göreceli olarak daha ufak bir alandaki alıcıları etkileyecek ancak bu etki geçici inşaat aşaması boyunca daha uzun bir döneme yayılacaktır. Uygulamaya konacak çevresel yönetim önlemleri Kısım da ele alınmıştır Bilgi Kaynakları İnşaat aşamasındaki gürültü etkilerini değerlendirmekte kullanılan bilgi kaynaklarından bazıları aşağıdaki gibidir: Bölüm 2 de de belirtildiği gibi inşaat şantiyeleri, taş ocakları, ariyet ocakları ve benzer faaliyetler hakkında bilgiler; (1) IFC Performas Standardı 1; Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemleri, Nisan

3 İlgili yerlerde, Avrupa Komisyonu nun açık alanda kullanılan ekipmanın yarattığı gürültü emisyonuna dair Avrupa Yönergesi ne (2000/14/EC, tarih: , tarihli 2005/88/EC, tarafından değiştirilmiştir) göre ekipman ses gücü düzeyleri Gürültü kaynakları hakkında ek bilgi kaynak: İngiliz Standartları BS :2009 İnşaat alanları ve açık alanlarda gürültü ve titreşim kontrolüne yönelik uygulama esasları Bölüm 1: Gürültü, 2009; IFC Çevre, Sağlık, ve Güvenlik Kılavuzları - Genel ÇSG Kılavuzları (30/04/2007); IFC Çevre, Sağlık, ve Güvenlik Kılavuzları İnşaat Malzemelerinin Çıkartılması (30/04/2007); Nokta veya alan kaynaklarından çıkan ses yayılımını ölçmek için ISO model hesaplama yöntemi (ISO : Akustik Sesin dış mekân yayılımı sırasında zayıflaması Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi, 10/1999); Gürültü seviyesi veri tabanı ile birlikte SoundPLAN gürültü tahmin yazılımı, 7.0 versiyonu; İlgili yerlerin havadan çekilmiş fotoğrafları ya da haritaları; NASA tarfından yürütülen Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) projesindeki uzaktan algılama uydu ölçümlerinden, sağlanan dijital arazi yükseklik verileri; (http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/srtm3/eurasia/ [giriş 01/2011]) Patlatma hakkında bilgi. Kaynak: İngiliz Standartları BS :2009 İnşaat alanları ve açık alanlarda gürültü ve titreşim kontrolüne yönelik uygulama esasları Bölüm 2: Titreşim, 2009; ve Leeds Üniversitesi Proses, Malzeme ve Çevre Mühendisliği Bölümü ve Leeds Üniversitesi Maden Sanayi Araştırma Örgütü tarafından geliştirilen "İyi Taşocağı (Goodquarry)" İnternet sitesi, (http://www.goodquarry.com, [erişim 01/2011]) Değerlendirme Metodolojisi ve Kriterleri Metodoloji ve Modelleme Parametreleri Ses yayılımını ISO (1) e göre hesaplamak için SoundPLAN (versiyon 7.0, Nisan 2010) yazılımı kullanılmıştır. İnşaat alanı ve en yakın yerleşim yeri arasındaki zeminin türü hakkında yeterli bilgi mevcut olmadığından, inşaat alanları etrafındaki zeminin akustik açıdan yumuşak (örneğin, akustik açıdan kaplanmış veya akustik açıdan sert zeminlere göre, yumuşak zeminlerde gürültü daha hızlı azalacaktır) olduğu varsayılmıştır. Bu yaklaşım, güvenilir bir yaklaşımdır çünkü Otoyol güzergâhı ve yerleşim yerleri arasındaki arazinin büyük bir kısmı tarım arazisidir veya başka asfaltlanmamış/ yumuşak zeminlerden oluşmaktadır. (1) Akustik - Sesin dış mekân yayılımı sırasında zayıflaması- Bölüm 2: Genel Hesaplama Yöntemi, ISO,

4 Otoyol inşaatının (hareket eden/ilerleyen Otoyol inşaat alanlarının ) neden olacağı gürültü etkisinin modellemesi tipik bir inşaat senaryosu temel alınarak hesaplanmıştır. Bu senaryoda inşaat ekibi düz bir arazide çalışmaktadır ve arazide topografya kaynaklı, herhangi bir gürültüye karşı kalkanlama etkisi yoktur ve böylece gürültü etkilerinin değerlendirmesi açısından en kötü durum için (temkinli) sonuca ulaşılır. Bu senaryo Otoyoldan farklı uzaklıklarda bulunan noktaların gürültü düzeylerini ölçmek için ve güzergâh üzerinde ilerleyen inşaat faaliyetlerinden etkilenen alıcılardaki gürültü etkilerini hesaplamak için yeterlidir. Kaynaktaki gürültü seviyelerinin belirlenmesi ise tek bir alanda aktif durumda olan ekipman sayısına ve bu ekipmanların türüne bağlıdır (detayları Ek R nin R4 Kısmında verilmiştir). Bazı cihazlar sürekli kullanılmasa da, modellemede bütün ekipmanların sürekli kullanıldığı varsayılarak, temkinli bir yaklaşımla en kötü senaryoya göre hareket edilir. Çeşitli inşaat aşamalarında kullanılan ekipmanlar için gürültü düzeyleri Ek R de verilmektedir. Bu yöntemi kullanarak (Otoyolun kendisinin inşaatı için ilerleyen ) bir Otoyol inşaat alanının toplam ses gücü düzeyi 116 ila 119 db L w olarak hesaplanmıştır (bkz. Ek R, Kısım R4). Kullanılacak tesis/ekipmanlardan çıkacak gerçek gürültü düzeylerine dair belirsizlikleri de göz önüne alacak şekilde, değerlendirmeye 3 db(a) değerinde ek bir güvenlik katsayısı eklenmiştir. Dolayısıyla, tek bir inşaat alanı için maksimum ses gücü düzeyi, kaynağında 122 db L w dir. Merkez/yan şantiyelerde (inşaat malzemesi hazırlanması, Otoyol yapıları ve taş ocakları gibi) faaliyette olan ekipmanlara ait gürültü emisyonu verileri toplam ses gücü düzeyinin 118 db L w olabileceğini göstermektedir (bkz. Ek R, Kısım R4). Gerçek ekipman ve faaliyetlerdeki belirsizliğe karşılık eklenen 3 db(a) güvenlik katsayısı ile birlikte, merkez/yan inşaat şantiyeleri için belirlenen maksimum ses gücü düzeyi 121 db L w değerine ulaşılabilir, bu da yol inşaat alanlarıyla benzer bir seviyeyi yakalamaktadır. Taş ocakları ve ariyet ocakları işletmesi konusunda, şantiyeye özel kullanım programları ve gürültü kaynakları hakkında ayrıntılı bilgi mevcut olmadığından, taş ocaklarının genel olarak neden olacağı gürültüyü açıklamak için örneklerin kullanılması gerekmiştir. Temkinli/olumsuz bir yaklaşım gereği, düz arazide, sesi yansıtan topoğrafik özelliklerinin ve diğer yapıların bulunmadığı varsayılmıştır. Örnekler için örnek bir makine grubu kullanılmıştır. Yerel topoğrafyanın ve servis güzergâhının gürültü emisyonları üzerindeki etkisini anlatmak için Sakarkaya Taş Ocağı (Bölüm 6 daki Taş Ocağı listesinde ID# 13-14) da daha ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bu taş ocağının örnek olarak seçilmesinin nedeni yakın çevresinde bir yerleşim alanının bulunması ve uzun bir süre (yaklaşık 31 ay) boyunca taş ocağı olarak kullanılmasının planlanmasıdır. Genel etki azaltma önlemleri, bu örnek alanlara bakılarak belirlenebilir. Malzemelerin merkez/yan şantiyelerle inşaat alanları arasında taşınması için, servis yolu olarak genellikle yeni Otoyolun kullanılacağı düşünülmektedir. Taş ocaklarından/ariyet ocaklarından merkez/yan şantiyelere yapılan taşımalarda Otoyol veya kamusal yollar ve taş ocağı erişim yolları kullanılacaktır. Kamyon 13-4

5 trafiğinin yaratacağı gürültü etkisine dair tahminler, ilgili çalışma bölgesinde kullanımda olan ortalama araç sayısı temel alınarak yapılmıştır Önem Kriterleri Türk Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin (ÇGDYY Resmi Gazete de Yayınlanma Tarihi ve Numarası: /27601) Ek 7 bölümü Tablo 5 te inşaat şantiyelerindeki faaliyetlerin neden olduğu gürültüye ait limitler verilmektedir. Gün içerisinde, bir alıcı için geçerli gürültü limiti 75 db(a) dir. Yerleşim alanları içinde veya yakınında inşaat faaliyetleri akşam veya gece saatlerinde devam ettirilemez. Ancak belirli koşullar altında kısmi istisnalar, kamu yararına olan bir proje söz konusu olduğunda mümkün olabilir. Kamu yararına olan yolların inşaatında, gündüz limitlerinden 5 db(a) (70 db(a)), akşam limitlerinden 10 db(a) (65 db(a)) daha az bir gürültü seviyesi sağlanabilirse, faaliyetler akşam veya gece saatlerine kaydırılabilir. İlgili inşaat gürültüsü limitlerinin aşılması bir etki olarak kabul edilecektir. Taş ocaklarında, sanayi alanları için belirlenen gürültü limitleri geçerlidir. Limitler ÇGDYY Ek 7 - Tablo 4 te verilmiştir. Proje kapsamında kullanılacak taş ocaklarının yakınlarındaki köyler, ÇGDYY ne göre konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar olarak nitelendirilir ve gündüz, akşam ve gece çalışma saatlerindeki gürültü limitleri sırasıyla 60 db(a), 55 db(a), ve 50 db(a) dir. İnşaat gürültüsü etkilerinin genel önem değerlendirmesi iki kritere dayalıdır: (i) etkinin büyüklüğü ve (ii) etkilenen alıcıların boyutu/hassasiyeti. Tablo 13.1 de de gösterildiği gibi, ÇSED raporundaki gürültü etkisi büyüklükleri, bir gürültü seviyesinin yürürlükteki Türk yönetmeliklerinde belirtilen gürültü seviyelerini ne kadar geçtiğine göre belirlenmiştir. Herhangi bir gürültü seviyesi geçerli Türk yönetmeliklerinde belirlenen gürültü seviyelerini 10 db(a) dan daha az bir miktarda aşıyorsa, bu etkinin büyüklüğü orta olarak sınıflandırılır. Limitin 10 db(a), veya daha fazla üzerinde olan bir etkinin büyüklüğü büyük olarak sınıflandırılır. 10 db(a) değerinde bir gürültü artışı genelde iki kat daha yüksek olarak duyulur. Ortam gürültüsündeki geçici değişiklikler, Türk yönetmeliklerinde belirtilen seviyelerin daha altındaki seviyelerde de hissedilir olabilse de, bu değişiklikler bu değerlendirme kapsamında sayılmamaktadır. Hassasiyet sınıflandırması, etkilenme olasılığı bulunan konutların sıklığına/uzaklığına veya hassasiyeti yüksek kullanımların (örneğin okul, hastane) varlığına göre yapılmaktadır. Otoyol güzergâhı üzerindeki yerleşim birimleri hakkındaki mevcut bilgilere göre, güzergâhtan 500 metre mesafe içerisinde hiçbir hastane bulunmamaktadır. Bu aşamada, Yalova sınırları içerisindeki KM 14 noktasındaki kesişme alanının yakınlarındaki bir ilkokul dışında hassasiyeti yüksek başka herhangi bir alıcı tanımlanmamıştır (daha detaylı gürültü çalışmaları kapsamında duyarlı ek alıcıların tespit edilmesi halinde, bunlar uygun şekilde ele alınacaklardır). Daha büyük köylerde başka okulların bulunması mümkündür ancak bu okulların köy içindeki kesin konumlarını bilmeden, inşaat gürültüsünün etkisi tahmin edilemez. Bu okulların Otoyola en yakın noktada bulunmadıkları ve okul ile Otoyol 13-5

6 arasındaki binaların, okulları inşaat gürültüsüne karşı perdeleyeceği tahmin edilmektedir. Aksi takdirde, çalışmaların ayrıntılı düzenlemeleri yapılırken, bu alanların daha yüksek gürültü hassasiyeti göz önüne alınarak etki azaltma önlemleri alınabilir. Dolayısıyla Tablo 13.1 de Yüksek Hassasiyet/Kaynak Değeri başlıklarına karşılık gelen bir kolon mevcut değildir. Tablo 13.1 İnşaat Gürültüsü İçin Önem Değerlendirmesi Hassasiyet/ Kaynak Değeri / Alıcı Etkinin Büyüklüğü Türk Yönetmeliklerinde ki (TY) Gürültü Düzeyini Aşmaz Türk Yönetmeliklerindeki (TY) Gürültü Düzeyini Aşar Orta Etki 0-10 db(a) Büyük Etki 10 db(a) veya üzerinde Önem Düzeyi Düşük - Az sayıda konut Önemsiz Az Önemli Orta Derecede Önemli Orta Köy Önemsiz Orta Derecede Önemli Büyük Ölçüde Önemli Yol yapımı ve ilgili geçici faaliyetler için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 75 db(a), akşam saatleri 70 db(a) ve gece 65 db(a) dir. Binaların inşaatı için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 70 db(a), akşam saatleri 65 db(a) ve gece 60 db(a) dir. Yerleşim yerlerindeki sanayi alanlarından gelen gürültüler için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 60 db(a), akşam saatleri 55 db(a) ve gece 50 db(a) dir. Bu limitler ayrıca taş ocakları ve merkez/yan şantiyeler için de kullanılmaktadır. Yeni yolların (ticari alan/yerleşik karışık alanlar) işletimi için geçerli Türk limitleri : gündüz saatleri 63dB(A), akşam saatleri 58 db(a) ve gece 53 db(a) dir. Bu limitlerin kesin gürültü birimleri yönetmeliklerde açıkça belirtilmediği için, bu birimlerin verilen dönemlerdeki boş alan L eq gürültü seviyeleri oldukları kabul edilmektedir. Az /orta derecede şeklindeki sınıflandırma az sayıda bina bulunan yerleri, orta derecede /büyük ölçüde şeklindeki sınıflandırma ise daha büyük yerleşim alanlarını işaret eder. Bunun nedeni, tekil binalarda etki azaltma işlemlerinden daha kolay (örneğin bu tür alıcıların bulunduğu alanlarda taşınabilir küçük gürültü kalkanları kullanarak veya araçların ve ekipmanların aynı anda çalışma oranını düşük tutarak) sonuç alınabilmesidir İnşaat Gürültüsü için Mevcut Durum Otoyolun birçok bölümünde, ortam gürültüsünün Türk standartlarının belirlediği seviyelerden düşük olacağı kırsal bir arkaplan bulunduğu varsayılabilir. Yakın çevrede başka yollar veya ticari faaliyetlerin olması durumunda, daha yüksek gürültü düzeyleri beklenebilir. Sağlam bir değerlendirme yapabilmek amacıyla alt gürültü düzeyinin düşük olduğu kabul edilmiştir. Böylece Türk yönetmeliklerinin belirlediği limitleri aşan gürültüler 13-6

7 genelde bir etki yaratacaktır (1). Kısım de bazı temel gürültü verileri sunulmuştur. İnşaat çalışmalarının başlamasından önce gürültüye duyarlı noktalarda daha ayrıntılı ölçümler yapılacaktır ve bu noktalarda etki azaltma önlemlerine yönelik gereklilikler yeniden değerlendirilecektir İnşaat Gürültülerinin Etkileri Otoyol İnşaat Şantiyeleri Şekil 13.1, örnek bir Otoyol inşaat alanı için hesaplanmış gürültü eğrilerini göstermektedir. Bütün ekipmanların aynı anda kullanılması pek olası olmadığından ve topoğrafik yapı gürültünün serbest yayılımını engelleyebileceğinden, bu yaklaşım inşaat gürültüsü hakkında ihtiyatlı bir tahmin yürütmektedir. Bu tahmine, modern ve/veya bakımı gerektiği şekilde yapılmış ekipmanların kullanılması dışında hiçbir etki azaltma önlemi dahil edilmemiştir. Şekil 13.1 Otoyol İnşaatının Yol Açacağı Gürültüye Dair Örnek Modelleme Tercüme Şekil 13.1 Noise Level, LAeq in db(a) - Gürültün Seviyesi Leq db(a) ölçüm biriminde verilmiştir Scale 1:12,000-1: ölçekli Legend - Lejant Road - Yol Construction Site - Şantiye Yeri Türk standartlarına göre gündüz saatlerinde yol yapım çalışmalarından kaynaklanan gürültü limiti 75 db L eq dir. Hesaplamalara göre bu gürültü kriteri, inşaat alanı sınırlarından yaklaşık 30 m den daha uzak noktalarda (1)Mevcut durumdaki gürültü düzeyinin inşaat gürültüsüne eşit veya ondan yüksek olduğu yerlerde, kümülatif gürültü mevcut durum gürültü düzeyinin 3 db(a) veya daha az miktarda üzerinde olacaktır, bu da algılanamayan bir farktır. Ayrıca, inşaat geçici bir süre devam edecektir. Mevcut durumdaki gürültüyü düşük kabul etmek ihtiyatlı bir yaklaşımdır. 13-7

8 aşılmayacaktır. Benzer ekipmanlarla yapılacak gece çalışmalarının, inşaat alanının 120 m uzağına kadar gürültü etkileri olabileceğine işaret etmektedir. Bunun için ÇGDYY nin belirlediği limit 65 db L eq dir. Tablo 13.2 Otoyola en yakın binalarında etkilerin görülmesi muhtemel olan köylerin isimleri verilmektedir. Tahmini gürültü düzeylerine göre, aşağıdaki sonuçlara varılabilir: Gündüz saatlerindeki yapım çalışmaları, inşaat alanı dışında büyük bir gürültü etkisi yaratmayacaktır, yani gündüz saatlerinde büyük ölçüde etkilere neden olmayacaktır. İnşaat alanından 30 m mesafe içerisinde binaların bulunduğu köylerde orta derecede etkiler görülebilir. Akşam saatleri için büyük ölçüde herhangi bir etki beklenmemektedir. Otoyola yaklaşık 80 metreden daha yakın mesafede binaların bulunduğu köyler için, orta derecede etkiler görülmesi beklenmektedir. Gece saatlerinde yürütülen ve gündüz gerçekleştirilen inşaat faaliyetlerine benzer faaliyetlerden kaynaklanan gürültü düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda, gece oluşan gürültü etkileri, inşaat alanından itibaren 30 m mesafe içerisinde yer alan binalar için büyük ölçüde, 120 metreye kadar olanlar içinse orta derecede olacaktır. Bu sonuçların etki azaltma önlemleri uygulanmamış durumları işaret ettiği unutulmamalıdır. İnşaat alanına en yakın yerleşim alanlarında Türk mevzuatındaki gece gürültü limitine (65 db(a)) uyum sağlayabilmek için, en yüksek tahmini gürültü seviyesini (75 ila 78 db(a)), 10 ila 13 db(a) düşürmek gerekecektir. Etki azaltma önlemleri aşağıda Kısım da özetlenmiştir. Tablo 13.2 Otoyol İnşaatının Yol Açacağı Gürültü Etkisinin Önem Boyutu Faz / Kesim Köy Otoyol güzergâhı üzerindek i yeri (KM) İnşaat alanının sınırlarına minimum uzaklığı (metre) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Faz 1 Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Diliskelesi 3 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük Ölçüde Önemli Cavusciftligi 13 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Kabakli 21 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Kilic 23 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Laledere Orta Önemli Değil Top Selvi Orta Önemli değil Önemli Değil Önemli değil Orta derecede Orta derecede 13-8

9 Faz / Kesim Köy Otoyol güzergâhı üzerindek i yeri (KM) İnşaat alanının sınırlarına minimum uzaklığı (metre) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Örnekköy Orta Önemli değil Önemli değil Orta derecede Gedelek 55 Sınırda 78 Düşük Az Az Orta derecede Faz 2 Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Ovaakca Orta Önemli değil Önemli değil Orta derecede Faz 2 Kesim III: Bursa Balikesir Konakli 108 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük ölçüde Çeltikçi Düşük Önemli değil Önemli değil Az Önemli Balıklıdere 177 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük ölçüde Ömerköy 191 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Yeniköy 199 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Fethiye Orta Önemli değil Karakolköy Orta Önemli değil Önemli değil Önemli değil Orta derecede Orta derecede Faz 2 Kesim IV: Balıkesir İzmir Kuyualan 242 Sınırda 78 Orta Orta derecede Orta derecede Büyük ölçüde Mecidiye Düşük Önemli değil Önemli değil Az Yirca Orta Önemli değil Kırkagaç Düşük Önemli değil Önemli değil Önemli değil Orta derecede Az Ballıca 318 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Tirkes Düşük Önemli değil Önemli değil Az 13-9

10 Faz / Kesim Köy Otoyol güzergâhı üzerindek i yeri (KM) İnşaat alanının sınırlarına minimum uzaklığı (metre) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Akalan Orta Önemli değil Orta derecede Orta derecede Aşağı Sütçüler Orta Önemli değil Kemalpaşa Orta Önemli değil Önemli değil Orta derecede Orta derecede Orta derecede Ulucak 396 Sınırda 78 Düşük Az Önemli Az Önemli Orta derecede Yeşilçam Mah. Naldöken Mah Düşük Önemli Değil 405 Sınırda 78 Orta Orta derecede Ümit 407 Sınırda 78 Orta Orta derecede Doğanlar 407 Sınırda 78 Orta Orta derecede Kemalpaşa Mah Orta Önemli değil Mevlana 408 Sınırda 78 Orta Orta derecede Önemli Değil Orta derecede Orta derecede Orta derecede Önemli değil Orta derecede Az Önemli Büyük ölçüde Büyük ölçüde Büyük ölçüde Orta derecede Büyük ölçüde Merkez veya Yan Şantiyeler Merkez veya yan şantiyeler için hesaplanan kaynak gürültü seviyesi, Otoyol inşaatı için hesaplanan gürültü seviyesi ile hemen hemen aynı olduğundan, Şekil 13.1 deki gürültü eğrileri merkez/yan şantiyelerden kaynaklanan gürültüyü de temsil etmektedir. Dolayısıyla bu değerler, değerlendirmedeki tahminlerde temel olarak kullanılmıştır. Etkilerin önem boyutu, yerleşim yerlerini etkileyen inşaat alanlarına yönelik mevcut Türk mevzuatındaki gürültü limit değerlerine (Tablo 13.1) göre değerlendirilmiştir. Ekim 2011 tarihi itibariyle şantiyelerin konumu ve sınırları hususunda mevcut olan bilgiler temel alınarak, olası etkiler aşağıdaki Tablo 13.3 te ele alınmıştır

11 Tablo 13.3 Merkez ve Yan Şantiyelerden Kaynaklanan Etkilerin Önemi Faz / Kesim Şantiyenin Bulunduğu Nokta Metre cinsinden şantiye sınırlarına minimum uzaklığı (köy) Maksimum Gürültü Seviyesi (db(a)) Hassasiyet Etkinin Önemi Gündüz saatleri Etkinin Önemi Akşam saatleri Etkinin Önemi Gece saatleri Faz 1 Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı Orta Önemsiz Önemsiz Orta Derecede Önemli (Fatih) 66 Orta Önemsiz Önemsiz Orta Derecede Önemli Düşük Önemsiz Önemsiz Az Önemli Düşük Önemsiz Önemsiz Az Önemli Düşük Önemsiz Az Önemli Az Önemli (Kilic) 55 Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den daha az den fazla 55 den daha az den fazla 55 den daha az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz (barınma tesisi) 72 Düşük Önemsiz Az Önemli Az Önemli Faz 2 Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa Faz 2 Kesim III: Bursa Balikesir den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz Faz 2 Kesim IV: Balikesir Izmir 237* den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz den fazla 55 den az Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz (Yesilcam Mh.) 56 Orta Önemsiz Önemsiz Önemsiz 13-11

12 Tabloda da işaret edildiği gibi, sadece çok az sayıda şantiyenin, köylerin bazı kesimleri ve dağınık bina yerleşimleri üzerinde gürültü etkisi yaratacağı ve bu etkinin yalnızca akşam ve gece saatlerinde görüleceği tahmin edilmektedir. Not: Gürültü modellemesi sırasında yukarıda verilen merkez/yan şantiyelerin konumları tamamen kesinleşmiş olmamakla birlikte bu konumlar planlamanın temeliyle tutarlıdır., çalışmanın sonuçlarını tasarım ekibiyle birlikte incelemektedir ve planlanan her bir konumun ve yerleşim yerlerine olan yakınlığının değerlendirmesi devam edecektir. Ayrıca yerleşim yerlerine olan yakınlık, gece çalışma ihtiyacı doğduğunda, şantiye seçimlerinin ve şantiye planının onaylanması sürecinde tekrar gözden geçirilecektir. Şantiye sınırları ile en yakın bina arasında, Türk standartlarına uygun hareket edilmesini sağlayacak bir uzaklık (genel bir kural olarak: minimum 120 m) bırakılacaktır. Ayrıca, (özellikle 120 metreden daha yakın meskun binalar için) gürültü seviyelerinin önemsiz seviyede kalmasını sağlamak için etki azaltma önlemleri uygulamaya alınacaktır Yapılar Köprüler ve viyadükler gibi yapıların inşa edilmesine yönelik genel yapım çalışmalarından kaynaklanan gürültüler de yol yapım çalışmaları değerlendirmeleri kapsamındadır. Kazık çakma çalışmaları yapılmayacak olup, bunun yerine, geleneksel kazık çakma yöntemlerinden daha düşük seviyede gürültüye neden olan, hidrolik kazık çakma yöntemi kullanılacaktır Taş Ocakları ve Ariyet Ocakları Taş ocaklarının etkisini değerlendirmek için, Şekil 13.2 de gösterilen basitleştirilmiş bir model kullanılmıştır. Şekil 13.2, düz bir arazideki bir taş ocağı için gürültü eğrilerinin maksimum boyutunu göstermektedir. Servis yolunun etkisi modele dahil edilmemiştir. Çünkü servis yollarının, alıcılar üzerinde etki yaratmayacak yerlerden geçirileceği ve/veya gürültü etkileri yaratmamak için gerekli önlemlerin alınacağı (örneğin hız limiti koyulacağı, yol yüzeyinin iyileştirileceği) öngörülmektedir. Genel olarak, ariyet ocaklarının işletimi, taş ocağı alanlarının modelleme sonuçları ve etki azaltma önlemleri kapsamındadır

13 Şekil 13.2 Düz Bir Arazide Yer Alan Taş Ocağını Gösteren Model Tercüme Şekil 13.2 Noise Level, LAeq in db(a) - Gürültün Seviyesi Leq db(a) ölçüm biriminde verilmiştir Scale 1:12,000-1: ölçekli Legend - Lejant Road - Yol Construction Site - Şantiye Yeri Buna dayalı olarak, Proje kapsamındaki taş ocalarının yakın çevresinde bulunan köylerde görülecek gürültü etkisinin önemi, Tablo 13.4 te değerlendirilmiştir. Bir taş ocağının planı her zaman taş ocağı alanının gerçek konumunu temsil etmese de, taş ocağı alanının sınırları ve en yakın yerleşim birimi arasındaki en yakın mesafe en olumsuz koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve önem boyutununun belirlenmesinde kullanılmıştır (dolayısıyla buradaki temkinli bir yaklaşımdır). Gürültü perdeleme etkileri yalnızca, söz konusu köyün bir dağ oluşumu tarafından taş ocağı gürültülerine karşı korunduğu durumlarda (örneğin Küçükgüney vakasında olduğu gibi) göz önünde bulundurulmuştur. Kapaklı, Karapürçek, Kızılören ve Göktaş taki taş ocakları köylere yakın konumdadır ve bu konumları gereği, gece saatlerinde büyük ölçüde gürültü etkilerine neden olabilir. Bu etki gündüz saatlerinde orta derecede seviyede seyredecektir. Ancak bir istisna olarak, Kapaklı taş ocağının gündüz saatlerinde yol açacağı gürültü etkisinin de (taş ocağı faaliyetlerinin ocağın batı kısmında yürütülmesi halinde) büyük ölçüde olması beklenmektedir. Diğer taş ocakları için gündüz saatlerinde öngörülen etkiler az, gece ve bazı durumlarda akşam saatlerinde öngörülen etkiler ise orta derecede dir. Önemli gürültü etkilerinin görülmesini önlemek için gerekli etki azaltma önlemleri alınacaktır. Ekipmanların kullanımıdan kaynaklanan gürültünün yanısıra, taş ocaklarındaki patlatma işlemlerinden kaynaklanan etki de ele alınmalıdır. Bu konuya titreşim hakkındaki bölümde değinilmiştir (bkz. Kısım 13.4)

14 Tablo 13.4 Taş Ocakları Kaynaklı Gürütünün Değerlendirilmesi (Düz Arazi Konturları) Faz / Taş Ocağı Taş ocağı ve köy arasındaki uzaklık (km) Gürültü düzeyi (db(a)) Gündüz Saatlerindeki Önem Seviyesi Akşam ve Gece Saatlerindeki Önem Seviyesi G gece, A akşam Faz 1 Güneyköyü Önemli değil Orta derecede (G) Papuçtepe 1.7; Perdelenmiş 45 ten az Önemli değil Önemli değil Narlı Diyabaz Önemli değil Orta derecede (G, A) Kapaklı Diyabaz (Narlı ya alternatif) 0.3 (doğu kesimi); perdelenmiş 0.1 (batı kesimi) 45 ten az 72 Önemli değil Büyük ölçüde * Önemli değil Büyük ölçüde (G, A) Faz 2 Taşlık Önemli değil Orta derecede (G, A) Şahinköy (Taşlık a alternatif) Önemli değil Önemli değil Karapürçek Orta derecede Önemli değil Büyük ölçüde (G, A) Önemli değil Sove Önemli değil Orta derecede (G, A) Küçükkaletepe (Ortacaltepe ye alternatif) Önemli değil Orta derecede (G) Ortacaltepe Önemli değil Önemli değil Göktaş Orta derecede Kızılören (Heciz e alternatif) Orta derecede Büyük ölçüde (G) Büyük ölçüde (G) Heciz Önemli değil Önemli değil Küçükgüney 0.3; perdelenmiş Sakarkaya Akalan (Beşpınar a alternatif) ten az Önemli değil Önemli değil Önemli değil Önemli değil Orta derecede (G, A) Orta derecede (G) Önemli değil Orta derecede (G) Beşpınar (1-2) 3 45 ten az Önemli değil Önemli değil Kapuzdere (Beşpınar a alternatif) 3 45 ten az Önemli değil Önemli değil * Bir taş ocağı ile onaylı imar planına sahip alanlar arasında minimum 300 metrelik bir uzaklık olması gerekmektedir. Bu 300 metre uzaklık kuralı kültürel varlıklar için de geçerlidir. Taş ocaklarından kaynaklanan gürültü etkilerini göstermek ve etki azaltma gereksinimlerini belirlemeye yardımcı olmak için Sakarkaya Taş Ocağı daha 13-14

15 ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Sakarkaya ya yönelik yaklaşım, yukarıda ele alınan basitleştirilmiş yaklaşıma benzerdir ancak bu yaklaşımda taş ocağının topoğrafik arka planı da göz önünde bulundurulmuştur. Sonuçlar Şekil 13.1 de belirtilmiştir. Yukarıda verilen değerler, taş ocağının Sakarkaya nın yakınında olması ve servis yolunun köye bitişik olması durumundaki en kötü senaryoya göre beklenen değerlerdir. Sözkonusu faal alan, bütün taş ocağı alanının yalnızca küçük bir bölümünü temsil etmektedir. Modellemede Sakarkaya için gürültü seviyeleri 55 ila 67 db(a) arasında değişmektedir. Sakarkaya da kamyon trafiğine bağlı olarak gürültü seviyeleri daha yüksektir. Bu durum, etki azaltma önlemlerinin tasarlanması sırasında servis yolunun konumunun dikkatlice gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir ve Kısım da ele alınmıştır. Şekil 13.3 Aktif İşletme Alanlarına Sahip Taş Ocağını ve Servis Yolu Değişikliklerini Gösteren Model A) Sakarkaya köyü yakınlarındaki taş ocağı sahası ve servis yolu B) Yeni taş ocağı sınırlarının belirlenmesinden sonraki taş ocağı alanları ve Köy üzerinde etki oluşmasını önleyen kuzey kesimdeki güney kesimin varyantı yeni servis yolu. Tercüme Şekil 13.3 Noise Level, LAeq in db(a) - Gürültün Seviyesi Leq db(a) ölçüm biriminde verilmiştir 13-15

16 Scale 1:25,000-1: ölçekli Legend - Lejant Access Road - Erişim yollu Village - Köy Area Source - Alan Kaynağı Quarry Boundary - Taş Ocağının Sınırı Sakarkaya nın maruz kalacağı etkileri olumlu yönde değiştiren güzergâh düzenlemelerinin karşılaşırmaları Şekil 13.3 B ve Şekil 13.3 A da gösterilmektedir. ÇSED süreci sırasında, Sakarkaya yakınındaki taş ocağı alanının kuzey kesiminin sınırı güneye kaydırılmıştır. Böylece Sakarkaya köyünün maruz kalacağı Şekil 13.3 A da gösterilen etki tablosu önlenmiştir. Ayrıca, taş ocağı bölgesine ulaşan alternatif erişim yolu, köylerin kamyon trafiğinden etkilenmesinin de önüne geçecektir. Taş ocağı faaliyetleri yer seviyesinin altına inildikçe gürültü perdelemenin etkisi artacak ve gürültü düzeyi düşecektir. Dolayısıyla, modelde de gösterildiği gibi, taş ocaklarından kaynaklanan gürültü seviyeleri, taş ocağı faaliyetlerinin başlangıcında en yüksek seviyede olacaktır Nakliye Toprak işleri (kazı, dolgu ve hafredilen malzemenin depolanması) için, kısa mesafeli malzeme hareketi, saatte yaklaşık 10 ila 40 sefer (20 ila 80 araç hareketi) gerektirebilir (1). Kazılan malzemeler güzergâh boyunca tekrar kullanılacağından veya yakın bir yerde depolanacağından (örneğin çevre düzenleme çalışmaları için), toprak işlerinde ağır yük kamyonlarının hareketi yol güzergâhıyla sınırlı kalacaktır. İnşaat trafiğinin Otoyol koridoruyla sınırlanmasının gürültü etkilerini önemsiz etki seviyelerine kadar düşürmesi beklenmektedir. Taş ocağı kaynaklı araç trafiği, Otoyola ulaşılana kadar mevcut yollarda seyredecektir. Ancak yeni erişim yollarına da ihtiyaç duyulabilir. 400 t/s lik maksimum kaya kırma kapasitesi ve tonluk maksimum kamyon yükü göz önünde bulundurulduğunda, taş ocaklarında saatte maksimum 30 kamyonluk bir trafik hareketi beklenmektedir. Modellemede de gösterildiği üzere, bu trafikten kaynaklanan gürültü, 50 metreye kadar yerlerdeki gündüz yol trafiğine yönelik 63 db(a) lik planlanan yol limitlerini aşmaktadır. Benzer bir şekilde, 130 metreye kadar olan mesafelerde planlanan yollar için akşam saatlerine yönelik limiti (58 db(a)) aşılmaktadır ve 300 metreye kadar olan mesafelerde de gece standardı (53 db(a)) aşılmaktadır. Düşük nitelikli (çakıl kaplama) yollarda veya dik eğimli yollarda gürültü seviyeleri daha da yüksek olacaktır. Servis yollarının yerleşim alanları arasından geçmesi durumunda gürültü etkilerinin görülme ihtimalinin olduğu açıktır. Kamyon hareketlerinin yerleşim alanları ve hassas bölgelerin uzağından geçecek şekilde ayarlanması OTOYOL kamyon trafiğinin mümkün olduğunca köyler ve diğer yerleşim alanlarının uzağından geçmesini sağlayacağından temel bir gürültü önleme/azaltma önlemidir. Etki azaltma önlemleri kapsamında hız sınırlamaları, araç bakımları ve sürücü davranış eğitimleri de uygulanacaktır. Gece saatlerinde (22:00-05:00) köylerden geçen (1)Tüm inşaat süresi boyunca her bir kesim içi 25 tonluk kamyonlarla taşınan malzeme miktarı her bir kamyon için saate 1 ila 4 sefer gerektrir. Her inşaat sahasında 10 kamyonun yüklenmesi için 1 kepçe çalışacaktır. Bir kamyon için, saatte 1 ila 4 seferle, 10 kamyon için yaklaşık 10 ila 40 sefer (20 ila 80 hareket) gerçekleşecektir

17 kamyon güzergâhlarının kullanılmasından kesinlikle kaçınılacaktır. Köylerin etki altında kalabileceği noktalarda yer alan taş ocaklarındaki nakliye yollarına yönelik etki azaltma önlemleri aşağıda Bölüm da ele alınmaktadır. Beklenmedik bir durum oluşması ve güzergâhın, genel inşaat malzemelerinin Otoyol boyunca taşınması için kullanılamaması durumunda, aynı uzaklıklar ve etki azaltma yaklaşımı merkez/yan şantiyeler arasındaki taşıma faaliyetleri için de geçerli olacaktır Etki Azaltma Önlemleri İnşaat Gürültüsü Genel Gürültü Azaltma Önlemleri Kaynağa en yakın hassas alıcılardaki gürültü seviyelerini uygun ulusal standartların altında tutmak için gerektiğinde aşağıdaki etki azaltma önlemleri kullanılacaktır: Tüm makinelerin ve taşıtların kontrolünün ve bakımının düzenli olarak yapılması; Uygun makinelere susturucuların takılması ya da akustik çevreleme yapılması; örneğin, jeneratör gibi ekipmanların etrafında taşınabilir ses bariyerlerinin kullanılmasının yanısıra, motor egsozlarına ve kompresör parçalarına uygun ses emicilerin takılması; Gürültü perdeleme amacıyla doğal topografyadan faydalanılması; İnşaat alanlarına veya inşaat alanlarından giden kamyonlara hız sınırlamasının uygulanması (yerleşim birimlerinin içerisinde ve kötü koşullardaki köy yollarında 30 km/sa, diğer yerlerde 50 km/sa şeklinde); Mümkün olduğunca, yerleşim alanlardan geçen Proje trafiğinin azaltılması; Belirli ekipman ve faaliyetlerin (örneğin yerleşim alanlarında çalışan veya yerleşim alanlarından geçen kamyonlar veya makineler) çalışma saatlerinin sınırlanması; 10 günden fazla sürmeyen kısa süreli çalışmalarda, yakın çevredeki yerleşim yerlerinden duyulacak inşaat gürültüsünün mümkün olduğunca akşam saatlerinde 70 db Leq düzeyinde, gece saatlerinde ise 65 db Leq düzeyinde sınırlanması; Daha uzun süreli (10 günden fazla süren) inşaat faaliyetlerinde, yakın çevredeki yerleşim yerlerinden duyulacak inşaat gürültüsünün mümkün olduğunca akşam saatlerinde 55 db Leq düzeyinde, gece saatlerinde ise 50 db Leq düzeyinde ya da yerel yetkililerle mütabık kalınan diğer limitler dahilinde sınırlanması; Bu genel önlemlerin yanı sıra, inşaat gürültüsü kaynakları ile meskun binalar veya ilgili diğer gürültü hassasiyeti yüksek alıcılar arasındaki uzaklığa bağlı olarak, aşağıdaki diğer bölümlerde daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bazı faaliyetler için aşağıdaki önlemler de uygulamaya alınacaktır

18 Bölüm da da açıklandığı gibi, hava kirliliğini azaltmaya yönelik olarak alınacak etki azaltma önlemleri, gürültü etkilerini azaltmaya yönelik çabaları da olumlu yönde etkileyecektir Otoyol İnşaatı Sırasında Oluşacak Gürültüyü Azaltmaya Yönelik Önlemler Otoyol inşaatı güzergâh üzerinde ilerlerken, inşaat çalışmaları köye yaklaşmadan önce etkilenmesi muhtemel binalar belirlenecek ve bu binaların gece saatlerindeki gürültülere karşı hassas olup olmadıkları (örneğin okullar geceleri kapalı olabilir, hastaneler ise kapalı olmayabilir) değerlendirilecektir. İnşaat sahasına uzaklığı 30 metre veya daha az olan köylerde, gündüz gürültü limitini (30 metre uzaklıkta tahmini seviye 78 db(a) dır) sağlayabilmek için en az 3 db(a) lık bir gürültü azaltımı gerekmektedir. Eğer gürültüye neden olan faaliyetler gece saatlerinde de sürüyorsa, bu noktalarda 13 db(a) lık bir gürültü azaltımı sağlamak gerekecektir. Çalışmaların gece sürdürülmesi durumunda, daha sıkı gürültü azaltma önlemlerini uygulayabilmek için, gürültü bariyerleriyle şantiye sınırlarında lokalize perdeleme yapmak gerekebilecektir. Bu tür etki azaltma önlemleri db(a) civarında gürültü azaltımı sağlayabilir. Yukarıdaki bölümlerde, orta derecede etkilerin görülme ihtimalinin olduğu belirtilen yerlerde aşağıdaki belirli etki azaltma önlemlerinin alınması, söz konusu gürültü etkisini önemsiz veya az seviyeye indirecektir. Belirli noktalardaki otoyol inşaat alanlarına yönelik etki azaltma önlemleri (Tablo 13.2) (Ayrıntılı plandaki güzergâh konumunun değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır): Faz 1 Kesim I: Gebze İznik Güney Kavşağı KM (Diliskelesi); inşaat alanı ve meskun binalar arasına taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır. KM (Cavusciftligi), KM (Kabaklı), KM (Kılıç) KM (Laledere), KM (Top Selvi Mah., Örnekköy), KM (Gedelek); gece saatlerinde gürültüye neden olacak inşaat faaliyetleri ya durdurulacak ya da inşaat alanı ve meskun binalar arasında taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır. Faz 2 Kesim II: İznik Güney Kavşağı Bursa KM (Ovaakça);gece saatlerinde gürültüye neden olacak inşaat faaliyetleri ya durdurulacak ya da inşaat alanı ve meskun binalar arasında taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır. Kesim III: Bursa Balıkesir KM (Konakli) ve KM (Baliklidere); inşaat alanı ve meskun binalar arasında taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır

19 KM (Ömerkoy), KM (Yeniköy), KM (Fethiye) ve (Karakolköy); gece saatlerinde gürültüye neden olacak inşaat faaliyetleri ya durdurulacak ya da inşaat alanı ve meskun binalar arasında taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır. KesimIV: Balıkesir Bursa KM (Kuyualan) KM (Akalan), KM (Kemalpasa), KM (Ulucak), KM (Naldoken Mh.) ve KM 406-son (Izmir); inşaat alanı ve meskun binalar arasında taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır. KM (Yırca), KM (Ballıca), ve (Asağı Sütçüler); ya gece saatlerinde gürültüye neden olacak inşaat faaliyetleri durdurulacak ya da inşaat alanı ve meskun binalar arasında taşınabilir gürültü perdeleri kurulacaktır Merkez/Yan Şantiyelerdeki Gürültünün Azaltılmasına Yönelik Önlemler Yukarıdaki genel etki azaltma önlemlerine ek olarak, inşaat şantiyelerinden kaynaklanan olumsuz gürültü etkilerini azaltmak için alınacak önlemler aşağıdaki gibidir: İnşaat alanı ve gürültü hassasiyeti yüksek binalar arasında bir gürültü bariyeri olarak kullanılmak üzere kazılan malzemelerin (toz erozyonunu önlemek amacıyla örtülerek) depolanması veya başka (geçici) gürültü bariyerlerinin kullanılması; Makinelerin çalışma saatleri arasındaki zamanlarda kapatılması veya rölantide bırakılması; Bütün destek ekipmanların (örn. jeneratörler, kompresörler) minimum gürültü rahatsızlığı yaratacak şekilde yerleştirilmesi; Gerekirse akustik çevreleme yapılması; Malzemelerin yüksekten bırakılma mesafelerinin minimuma indirilmesi; ve Gerekirse taşınabilir ses perdelerinin kullanılması. Uygulanan bu etki azaltma yöntemleri inşaat alanlarındaki gürültü seviyelerinde 5 ila 10 db(a) değerinde bir azalma sağlayacaktır. Bu azalma, Tablo 13.3 te gösterilen sonuçlara göre, gürültü etkisini önemsiz seviyeye indirecektir. Planlı olarak yapılmasa da, merkez/yan şantiyelerin konumları gelecekte değişikliğe uğrayabilir. Dolayısıyla, daha büyük gürültü azaltımı sağlayacak etki azaltma önlemleri alınması gerekebilir. 5 db(a) dan daha yüksek bir gürültü azaltımı sağlamak için gürültü perdeleme yöntemine başvurmak gereklidir. İşçi konteynerleri veya gürültü perdelerinin yanı sıra, toprak veya kaya yığınları genelde maksimum 15 db(a) lik gürültü azalması sağlar

20 Yapı İşleri Kaynaklı Gürültünün Azaltılmasına Yönelik Önlemler Yapıların inşası için de, yol yapım çalışmaları için bahsi geçen önlemler uygulanabilir. Kısa süreli gürültüye neden olabilecek faaliyetler söz konusu olabilecektir Taş Ocaklarından Kaynaklanan Gürültünün Azaltılmasına Yönelik Önlemler Taş ocaklarının işletimi sırasında olumsuz gürültü etkilerini azaltmak için aşağıdaki önlemler uygulanacaktır: Yüklenici, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerden geçiş ihtiyacını en aza indirmek için, nakliye güzergâhını tasarlarken sosyal konuları dikkate alacaktır; Taş ocağı alanı ile etkilenme ihtimali olan köyler arasındaki kaya yapılarının, bir gürültü bariyeri olarak kullanılmasına yönelik planları da içeren bir Taş Ocağı İşletme Prosedürü geliştirilecektir; Köylerin çok yakında bulunduğu ve/veya nakliye yollarının köylerin içinden geçtiği durumlarda gece saatlerindeki çalışmalar ve nakliye faaliyetleri minimum seviyede tutulacaktır; ve OTOYOL un doğrudan operasyonel sorumluluk taşımadığı taş ocaklarında veya ariyet ocaklarında, yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğinden emin olmak için, şantiyeyi işleten alt yüklenicilerin denetimi sağlanacaktır. Bir taş ocağı ile onaylı imar planına sahip alanlar arasında en az 300 metre yatay mesafe olmasını öngören Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ne (Resmi Gazetede Yayınlanma Tarihi/Sayısı: /27751) uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla taş ocağı ve ariyet ocaklarında gerekli önlemler alınacaktır. 300 metrelik uzaklık kuralı aynı zamanda kültürel varlıklar (birinci derece arkeolojik alanlar) için de geçerlidir (Madde 24). Etkinin önemini az veya önemsiz seviyeye indirmek için belirli taş ocaklarında alınması gereken etki azaltma önlemleri (bkz. Tablo 13.4) (Nakliye yolları bir sonraki kısımda ele alınacaktır): Faz 1 Güneykoyu: Meskun mahal, taş ocağı alanının kuzeyinde yer almaktadır. Gürültü etkisini azaltmak için, fiili taş ocağı faaliyet alanı yeterli bir uzaklık sağlayacak olan güney kesimde yer alacaktır. Narlı Diyabaz Taş Ocağı: Meskun mahal, taş ocağı alanının doğusunda yer almaktadır. Gürültü etkisini azaltmak için, fiili taş ocağı faaliyet alanı sözkonusu meskun mahalin güney ve güneybatı kesimde yer alacaktır. Ayrıca buna ek olarak, taş ocağı faaliyetlerinin gece saatlerinde durdurulması gerekecektir. Kapaklı Diyabaz Taş Ocağı: Meskun mahal, taş ocağı alanının batı kesiminin hemen yanında yer almaktadır. Taş ocağı faaliyetlerinin bir gürültü etkisine yol açmadan yürütülmesi, taş ocağının bir gürültü perdelemesi olarak görev yapacak dağ oluşumunun arkasında kalan doğu kesiminde konumlanması ile mümkün olacaktır

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Taş Ocakları Değerlendirmesi GEBZEORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU 1 Güneyköyü Taş Ocağı (Bölüm 1) Ocak Hakkında Genel Bilgiler Taş Ocağı ve Nakliye Yolunun Harita

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Bu Bölüm, Otoyol un inşası ve işletilmesi ile ilgili emisyonları ayrı ayrı inceleyecek şekilde kısımlara ayrılmıştır.

Bu Bölüm, Otoyol un inşası ve işletilmesi ile ilgili emisyonları ayrı ayrı inceleyecek şekilde kısımlara ayrılmıştır. 12 HAVA KALİTESİ 12.1 GİRİŞ Bu bölümde, önerilen Projenin Faz 1 ve Faz 2 bölümlerinin, ortam hava kalitesi ve iklim koşulları (sera gazı emisyonlarından kaynaklanan) üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirmesi

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

PROJE AKUSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU HELİPORT

PROJE AKUSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU HELİPORT ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. Öveçler Huzur Mahallesi 1139. Sokak Çınar Apt. No:6/3 06460 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE Tel: 0 312 472 38 38 Fax: 0 312 472 38 33 Ofis GSM: 0 530 326 40 06 web: www.cinarlab.com.tr

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Ölçüm Tarihi: Firma/ĠĢletme Adı: Ölçümün yapıldığı ilgili standart veya metot: A. GENEL BĠLGĠLER 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin adresi, 3) Tesis/İşletmenin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R EK R Gürültü ve Titreşim Ek R1: Ek R2: Ek R3: Ek R4: Giriş Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları Trafik Gürültü Modellemesi İnşaat Gürültüsü ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT OTOYOL A.Ş.

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı Simon Shilton Kilit Uzman 2 İçerik Kişisel

Detaylı

11.1 GIRIŞ 3 11.1.1 Hedefler 3

11.1 GIRIŞ 3 11.1.1 Hedefler 3 İÇİNDEKİLER 11. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 3 11.1 GIRIŞ 3 11.1.1 Hedefler 3 11.2 MEVZUAT VE GEREKLILIKLERIN ÖZETI 3 11.2.1 Uluslararası Standartlar 3 11.2.2 Uluslararası Sözleşmeler ve Antlaşmalar 3 11.2.3 Avrupa

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No: 1 / 12 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 08.08.2014 6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 14 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No 00 - Yeni Yayın Revizyonun Sebebi 01 6 Beton temini proje sahasına inşa edilen tesisten sağlanacağından, Beton Tesisi ile

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

Eylem Planlaması ve Eylem Planlaması Raporu

Eylem Planlaması ve Eylem Planlaması Raporu Training the Trainers 26th- 28th of October, 2015 - Ankara This project is financed by Çevresel Gürültü DirekBfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for ImplementaEon

Detaylı

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi Çevresel Gürültü DirekJfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı

Detaylı

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları Simon Shilton, Kilit Uzman 2 Genel Bakış Gürültü

Detaylı

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümleri Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2 Gürültü Ölçümleri (1/12)

Detaylı

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Ekim Bakirci:Sablon 25.08.2011 16:51 Page 18 Ekim BAKIRCI Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Abs tract: The prediction of noise propagating from roof

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön

Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Şekil 9.6.9 Yol Derecelendirmesi: Trafik Karakteristiği: Yön Kısım 9:Kentsel Hasargörebilirlik Hesaplaması 9-97 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MUĞLA-BODRUM-MERKEZ ESKİÇEŞME MAHALLESİ-BARDAKÇI MEVKİİ 9 PAFTA 14 ADA 70 ve 90 PARSELLER KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI... 1 2. MEVCUT PLAN DURUMU... 2 3. PLANLAMA GEREKÇESİ-PLANLAMA KARARLARI... 5 4. EKLER... 9 i 1. PLANLAMA ALANININ TANIMI Plan değişikliği yapılan alan;

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ

SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI. İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ SANAYİ KİRLİLİK KONTROLÜ TÜZÜĞÜ TASLAĞI İbrahim ALKAN ÇEVRE KORUMA DAİRESİ Sunumun İçeriği GENEL BİLGİ & TÜZÜĞÜN İÇERİĞİ AMAÇ VE KAPSAM TESİS İŞLETME ZORUNLULUĞU VE MEVCUT TESİSLER MEVCUT EN İYİ TEKNİKLER

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Bölünmüş yollar Otoyollar

Bölünmüş yollar Otoyollar Bölünmüş yollar Otoyollar Kapasite Analizleriyle Geometrik Standartların Değerlendirilmesi İçin Bir Yaklaşım 1 1 Verilen bu format; Ön Proje Raporu, Trafik Erişim Yönetim Raporu, Trafik Güvenliği Raporu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAĞI VE BELİRSİZLİK

RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAĞI VE BELİRSİZLİK 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu // 28-30 Eylül 2017 // İzmir RÜZGAR ENERJİSİ KAYNAĞI VE BELİRSİZLİK Prof. Dr. Barış Özerdem İzmir Ekonomi Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü baris.ozerdem@ieu.edu.tr

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi ECAC Havaalanı

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI 69 ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI Ekim BAKIRCI Mehmet ÇALIŞKAN ÖZET Bu çalışmada yapıların çatılarına yerleştirilen tesisat ögelerinden yayılan çevresel gürültünün haritalanması

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kurulacaktır.

Detaylı

BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ Herhangi bir teknik döşem oluşturulurken çevre kirlenmesi ve bunun önemli bir biçimi olan gürültü konusu unutulmamalı, sistem seçimi buna göre yapılmalı, gerekli

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI GİRİŞ... 4. BELGE NUMARASI... 4.2 AMAÇ... 4.3 UYGULAMA... 4.4 BAŞLANGIÇ... 4.5 YETKİ VE YÖNETİM... 4 2 KAPSAM... 5 2. BU YÖNETİM PLANI NIN KAPSAMI...

Detaylı

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012)

Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu (GOIO) Projesi (Körfezi Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil) Proje Tanıtım Broşürü (Eylül 2012) GİRİŞ Bu Proje Tanıtım Broşürü, 2011 yılında dağıtılan broşürün güncellenmiş hali

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Sunum Ana Başlıkları:

Sunum Ana Başlıkları: Sunum Ana Başlıkları: 1. Solar Montaj Sistemleri Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2. Solar Montaj Sistemlerinin Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3. Bakım Ve Onarım 1. Solar Montaj

Detaylı

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204

TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 TS EN ISO 11201 TS EN ISO 11202 TS EN ISO 11204 TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre Gürültüsünün Tarifi. Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -Bölüm 2: Çevre Gürültü Seviyelerinin Tayini TS ISO 1996-2

Detaylı

Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Saul DAVIES, Kilit Uzman 4

Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Saul DAVIES, Kilit Uzman 4 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma

Detaylı

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜRHAN SÖZER Şehir Plancısı BALIKESİR İLİ AYVALIK İLÇESİ,SAKARYA MAHALLESİ 98 PAFTA,1705 ADA,1 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aralık,2016 1 1-KONUM: Ayvalık

Detaylı

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Hava Planları Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele Projesi 4. İletişim Platformu Toplantısı 8 Ekim

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı