TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir."

Transkript

1 TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır.

2 TANIMLAR KARAYOLU Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. KARAYOLU YAPISI Karayolunun kendisi ile karayolunun üstünde, yanında, altında veya yukarısındaki; ada, ayırıcı, oto korkuluk, istinat duvarı, köprü, tünel, menfez ve benzeri yapılardır.

3 TANIMLAR KARAYOLU SINIR ÇİZGİSİ Kamulaştırma yoluyla veya kanunlarla,kamuya terk veya tahsis edilmiş karayolunda;mülkle olan sınır çizgisi,diğer karayollarında yarmada,şevden sonra hendek varsa hendek dış kenarı,dolguda şev etek çizgisi,yaya yolu ayrılmış karayolunda ise,yaya yolunun mülkle birleştiği çizgidir. İKİ YÖNLÜ KARAYOLU Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur.

4 TANIMLAR TEK YÖNLÜ KARAYOLU Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

5 TANIMLAR ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU EKSPRES YOL - OTOYOL Özellikle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. BAĞLANTI YOLU Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmıdır.

6 TANIMLAR TAŞIT YOLU(KAPLAMA) Karayolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmıdır. ANAYOL Ana trafiğe açık olan ve bunu kesen karayolundaki trafiğin, bu yolu geçerken veya bu yola girerken, ilk geçiş hakkını vermesi gerektiği işaretlerle belirlenmiş karayoludur.

7 TANIMLAR TALİ YOL Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur. YAYA YOLU YAYA KALDIRIMI Karayolunun, taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında kalan ve yalnız yayaların kullanımına ayrılmış olan kısmıdır.

8 TANIMLAR BİSİKLET YOLU Karayolunun, sadece bisikletlilerin kullanmalarına ayrılan kısmıdır. YAYA GEÇİDİ Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır.

9 TANIMLAR BANKET Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. KAVŞAK İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır.

10 TANIMLAR ŞERİT Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. ALT GEÇİT Karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunu alttan geçmesini sağlayan yapıdır.

11 TANIMLAR ÜST GEÇİT Karayolunun diğer bir karayolu veya demir yolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. DEMİR YOLU GEÇİDİ(HEMZEMİN GEÇİT) Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir.

12 TANIMLAR OKUL GEÇİDİ Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların çevresinde özellikle öğrencilerin geçmesi için taşıt yolunda ayrılmış ve bir trafik işareti ile belirlenmiş alandır. ADA Yayaların geçme ve durmalarına, taşıtlardan inip binmelerine yarayan, trafik akımını düzenleme ve trafik güvenliğini sağlama amacıyla yapılmış olan, araçların bulunamayacağı, koruyucu tertibatla belirlenmiş bölüm ve alanlardır.

13 TANIMLAR AYIRICI Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gereçtir. PARK YERİ Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır.

14 TANIMLAR KARAYOLU ÜZERİNDEKİ PARK YERİ Taşıt yolundaki veya buna bitişik alanlardaki park yeridir. KARAYOLU DIŞI PARK YERİ Karayolu sınır çizgisi dışında olan ve bir geçiş yolu veya servis yolu ile taşıt yoluna bağlanan park yeridir.

15 TANIMLAR DURAK Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmek, indirmek için durakladıkları, işaretlerle belirlenmiş yerdir. GARAJ Araçların, genellikle uzun süre durmaları için kullanılan bakım veya servisinin de yapılabileceği kapalı veya açık olan yerlerdir.

16 TANIMLAR TERMİNAL İnsan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yerdir. SERVİS İSTASYONU Araçların bakım, onarım ve servislerinin yapıldığı açık veya kapalı yerdir.

17 TANIMLAR AKARYAKIT İSTASYONU Araçların esas itibariyle akaryakıt, yağ ve basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı yerdir. MUAYENE İSTASYONU Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerdir.

18 TANIMLAR TRAFİK İŞARETLERİ Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. İŞARET LEVHASI Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır.

19 TANIMLAR IŞIKLI VE SESLİ İŞARETLER Trafiği düzenlemede kullanılan ışıklı ve sesli, sabit veya taşınabilir, elle kumanda edilebilen veya otomatik çalışan, üzerinde çeşitli renk, sembol, yazı bulunan ve belirli yanma süresi olan, ışık veya sesle özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. İŞARETLEME Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları üzerindeki çeşitli renkte çizgi, şekil, sembol, yazı ve yansıtıcı ve benzerleri ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.

20 TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

21 TANIMLAR ARAÇ Karayollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adıdır. TAŞIT Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır. Bunlardan makine gücü ile yürütülenlere motorlu taşıt insan ve hayvan gücü ile yürütülenlere motorsuz taşıt denir.

22 TANIMLAR SÜRÜCÜ Karayolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişidir. ŞOFÖR Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişidir.

23 TANIMLAR ARAÇ SAHİBİ Araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir. YOLCU Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araç bulunan kişilerdir.

24 TANIMLAR İŞLETEN Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak, ilgili tarafından başka bir kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır. HİZMETLİ Araçlarda, sürücü hariç, araç veya taşıma hizmetlerinde süreli veya süresiz çalışan kişiler ile iş makinelerinde sürücüden gayri kişilerdir.

25 TANIMLAR TRAFİK İŞARETLERİ Trafiği düzenleme amacı ile kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile trafik zabıtası veya diğer yetkililerin trafiği yönetmek için yaptıkları hareketlerdir. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır.

26 TANIMLAR GEÇİŞ HAKKI Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanmak sırasındaki öncelik hakkıdır. DURMA Kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

27 TANIMLAR DURAKLAMA Trafik zorunlulukları dışında araçların, insan indirmek ve bindirmek, eşya yüklemek, boşaltmak veya beklemek amacı ile kısa bir süre için durdurulmasıdır. PARK ETME Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır.

28 TANIMLAR TRAFİK KAZASI Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaydır. YERLEŞİM YERİ Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırının başlangıcı ve bitimi bir işaret levhası ile belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacı ile insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu ve karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.

29 TANIMLAR TRAFİKTEN MEN Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanun'da ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ve sürücü ile ilgili ceza-i müeyyidenin uygulanması. YAYA Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insandır.

30 TRAFİK İŞARETLERİ TRAFİK İŞARETLERİ 1-Tehlike ve Uyarı İşaretleri 2-Trafik Tanzim İşaretleri 3-Trafik Bilgi İşaretleri 4-Duraklama ve Parketme İşaretleri 5-Otoyol İşaretleri TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ TRAFİK KURALLARINA UYALIM,UYMAYANLARI MUTLAKA ve MUTLAKA UYARALIM

31 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) SOLA TEHLİKELİ VİRAJ. İleride sola dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur. SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ. İleride sağa dönemeçli bir yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.

32 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) SOLA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJLAR. İlki sola olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur. SAĞA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJLAR. İlki sağa olmak üzere tehlikeli devamlı virajlı yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan geçme yasağı, hız kısıtlaması, duraklama ve park etme yasağına uyulur.

33 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) HER İKİ YÖNDEN DARALAN KAPLAMA. İleride daimi(köprü, menfez gibi) veya arıza nedeniyle kaplamanın her iki taraftan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara (geçme yasağı, hız kısıtlaması, karşıdan geçene yol ver, vb. gibi kurallara) uyulur. SOLDAN DARALAN KAPLAMA. İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle soldan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur.

34 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) SAĞDAN DARALAN KAPLAMA. İleride kaplamanın daimi ve arıza nedeniyle sağdan daralmış olduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur. TEHLİKELİ EĞİM (İNİŞ). İniş eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Hız azaltılır. İniş eğimli kesimi, çıkışta kullanılan vitesle inmek için uygun vitese geçilir.

35 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) TEHLİKELİ EĞİM (ÇIKIŞ). Çıkış eğimli yol kesimine girileceğini bildirir. Çıkış eğimli kesimi rahat geçmek için uygun vitese geçilir, diğer işaretlerle bildirilen hususlara uyulur. DENİZ VE NEHİR KIYISINDA BİTEN YOL. Karayolunun; nehir, göl ve deniz kıyısına gittiğini bildirir. Gidilen yolun kıyıya paralel başka bir yola dönmesi ve kıyıda son bulması mümkündür. Yavaşlanıp durulur, yol durumuna göre hareket edilir.

36 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KASİSLİ YOL. İleride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi arızalarının bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, arızalı yol kesimi uygun bir hızla geçilir. KAYGAN YOL. Yağmur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldiğini bildirir. Hız azaltılır, bu kesimde etkili fren yapılmaz, direksiyon sert şekilde kırılmaz. (Kayganlık nedeni levhanın altında belirtilmiş olmalıdır.)

37 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) YAYA GEÇİDİ. Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkı verilir. OKUL GEÇİDİ. Okul geçidine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ilk geçiş hakkı verilir.

38 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) BİSİKLET GEÇEBİLİR. İleride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarak karşıya geçebileceklerini bildirir. Bu durum gözetilerek seyredilir. Kontrollü bir geçiş sağlanır. EHLİ HAYVAN GEÇEBİLİR. Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak karşıya geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Kontrollü bir geçiş sağlanır.

39 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) VAHŞİ HAYVANLAR GEÇEBİLİR. Vahşi hayvanların yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Kontrollü bir geçiş sağlanır. YOLDA ÇALIŞMA. Yapım, bakım, onarım, asfalt ve benzeri çalışmaların yapıldığı yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

40 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) IŞIKLI İŞARET CİHAZI. Işıklı trafik işaret cihazlarıyla kontrollü (sinyalize) bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Kavşaktaki şartlara uyulacak şekilde (ışıklı işretin yavaşlama, durma yada geçme konumu gözetilerek, uygun hızda), dikkatle yaklaşılır. HAVALİMANI (ALÇAK UÇUŞ). Havalimanı yakınındaki karayolu üzerinde uçakların iniş veya kalkış sırasında alçaktan uçtuklarını bildirir.

41 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) YANDAN RÜZGAR. Yol eksenine dik olarak esen rüzgarın, (yarma, tünel ve orman çıkışları gibi yerlerde) yoldaki trafiği etkileyebilecek şiddette olduğunu bildirir. Hız azaltılır, direksiyon sıkıca tutulur. İKİ YÖNLÜ TRAFİK. Genel olarak bölünmüş bir yoldan, iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu da gösterir. Uygun hızda ve konumda, Diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur.

42 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) DİKKAT. Tehlike uyarı işaretleriyle bildirilen tehlikeler dışında kalan diğer tehlikeleri bildirir. Bu tehlikelerin ne olduğu ilave bir panel levha ile belirtilir. ( Figüre malzeme, düşük banket, kanal vs. ). Bildirilen tehlikeye dikkat edilerek, uygun hız ve konumda seyredilir. KONTROLSÜZ KAVŞAK. İleride, polis veya ışıklı trafik işaret cihazıyla kontrollü olmayan kavşağın bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkına uyulur. Hiçbir kontrol yoksa SAĞ kuralı uygulanır.

43 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAĞI. İleride, anayol ile kesişen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAĞI. İleride, anayolla soldan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

44 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAĞI İleride, anayolla sağdan birleşen tali yol kavşağı bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAĞI. İleride, önce sağdan sonra soldan anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

45 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) ANA YOL - TALİ YOL KAVŞAĞI. İleride, önce soldan sonra sağdan anayol ile kesişen tali yol kavşağının bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir. SOLDAN ANA YOLA GİRİŞ. Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla soldan dahil olunduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir.

46 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) SAĞDAN ANA YOLA GİRİŞ. Bölünmüş yollarda ve köprülü kavşaklardaki tek yönlü olarak akan trafiğe, bağlantı yoluyla sağdan dahil olunduğunu bildirir. Bağlantı yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. DÖNEL KAVŞAK. İleride, trafiğin bir ada etrafında döndürülmek suretiyle diğer yollara dağıtıldığını, dönel kavşak bulunduğunu bildirir. Kavşağa yaklaşırken hız azaltılır, ilk geçiş hakkı dönel kavşak içindeki araçlara verilir.

47 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) GİZLİ BUZLANMA. Su taneciklerinin asfalt aralarına girip orada donmasıyla oluşan buzlanmadır. zemine bakıldığında belli olmaz. Genelde yağış olmayan gece saatlerinde görülür. Yol gri ye yakın mat bir tonda gözükür. İleriye doğru baktığınızda yolun yüzeyinde yıldızlanma şeklinde fark edilir. Buzun saydam bir şekilde olması, dolayısıyla farkına varılamamasıdır. Çok tehlikelidir. Köprü ve viyadüklerin yollardan önce donmasına neden olan fiziksel olaydır. Yollar ise sadece üstten soğudukları için köprü ve viyadüklere nazaran daha geç buzlanırlar. Mevsim şartlarına göre kar lastiği kullanılır. Hız azaltılır. ani frenlemelerden kaçınılır. Uygun viteste uygun hızda hareket edilir. GEVŞEK MALZEMELİ ZEMİN. Yolun bu kesiminde gevşek satıh malzemesinin trafik altında fırlatılma ihtimalinin bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır ve diğer araçları takip mesafesi arttırılır.

48 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KAVŞAK,GEÇİT ve HEMZEMİN GEÇİT YAKLAŞIMI. Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir. KAVŞAK,GEÇİT ve HEMZEMİN GEÇİT YAKLAŞIMI. Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir.

49 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) AÇILAN KÖPRÜ. Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur. DÜŞÜK BANKET. Yolun banketten yüksek inşa edilmiş olduğunu ve kenara yaklaşılınca devrilme riski olduğunu belirtir. Hız azaltılır. Uygun viteste ve konumda hareket edilir.

50 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KAVŞAK,GEÇİT ve HEMZEMİN GEÇİT YAKLAŞIMI. Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir. KAVŞAK,GEÇİT ve HEMZEMİN GEÇİT YAKLAŞIMI. Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir.

51 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KAVŞAK,GEÇİT ve HEMZEMİN GEÇİT YAKLAŞIMI. Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir. KAVŞAK,GEÇİT ve HEMZEMİN GEÇİT YAKLAŞIMI. Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kavşak veya demiryolu geçidi bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, kavşakta veya demiryolu geçidinde ilgili diğer levhalarda açıklandığı şekilde hareket edilir.

52 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KÖPRÜ YAKLAŞIMI.(sol) Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunun görünmesini sağlar. KÖPRÜ YAKLAŞIMI. (sağ) Köprüye gelindiğini bildirir. Köprünün sağ ve sol korkuluğuna monte edildiği için genişliği hakkında bilgi verir. Köprü korkuluğunun görünmesini sağlar.

53 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) ENGEL İŞARETİ. Yapım, bakım ve onarım yapılan yol kesimlerinde, trafiğe kapalı şerit veya şeritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken diğer işaretlerle bildirilen yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI. Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş mesafesi kısa, yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır.

54 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHASI. Daha önce tehlikeli viraj levhasıyla bildirilen ve görüş öesafesi kısa, yarıçapı dar olan dönemece girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir. Olası tehlikelere karşı dikkatli olunmasını hatırlatır. GEVŞEK ŞEV. Yarma şevden yol üzerine akmış veya düşmüş malzeme bulunabileceğini bildirir. Bu duruma dikkat edilerek, uygun hız ve viteste seyredilir.

55 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) ONARIM YAKLAŞIM LEVHASI. Seyredilen yolda kısmen bir onarım çalışması olduğunu belirtir. Hız azaltılır. Kontrollü bir şekilde uygun vites ve hızda seyir edilir. ONARIM YAKLAŞIM LEVHASI. Seyredilen yolda kısmen bir onarım çalışması olduğunu belirtir. Hız azaltılır. Kontrollü bir şekilde uygun vites ve hızda seyir edilir.

56 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) ONARIM YAKLAŞIM LEVHASI. Seyredilen yolda kısmen bir onarım çalışması olduğunu belirtir. Hız azaltılır. Kontrollü bir şekilde uygun vites ve hızda seyir edilir. REFÜJ BAŞI EK LEVHASI.(Sağ-SOL) Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, refüj başına koyulan "soldan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır. REFÜJ BAŞI EK LEVHASI. Bölünmüş yollarda refüjde açılan aralıklarda, refüj başına koyulan "sağdan gidiniz" levhasının anlamını ve etkinliğini arttırır.

57 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) DÖNÜŞ ADASI EK LEVHASI. Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacıyla düzenlenen dönüş aralarında ve benzerlerinde kullanılan, ileri ve sağa mecburi yön veya sağa ve sola mecburi yön levhalarının anlamını ve etkinliğini arttırır. KONTROLLÜ DEMİRYOLU GEÇİDİ. İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince ışıklı ve sesli işaretin algılatmış olduğu DUR komutunda durulur.

58 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KONTROLSÜZ DEMİRYOLU GEÇİDİ. İleride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayan demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulunduğunu bildirir. Hız azaltılır, diğer işaretlerle konulmuş olan yasaklama ve kısıtlamalara uyulur. Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonra geçilir. KONTROLSÜZ DEMİRYOLU GEÇİDİ (TEK HAT) Tek hatlı bir demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir.

59 TRAFİK İŞARETLERİ (TEHLİKE ve UYARI İŞARETLERİ) KONTROLSÜZ DEMİRYOLU GEÇİDİ (EN AZ İKİ HAT) İki veya daha fazla hatlı demiryolu geçidine gelindiğini ve ilk geçiş hakkının demiryolu taşıtlarına verilmesi gerektiğini bildirir. DEFANSİF SÜRÜCÜ 1- Gaz pedalına dost olur. 2- Takip mesafesini iyi ayarlar. 3- Heyecan dan kaçınarak araç kullanır. 4- Kendi güvenliğini düşündüğü gibi başkasının da güvenliğini düşünür. 5- Trafik kurallarına uyar,uymayanları bıkmadan uyarır. 6-Problem e girmemeye gayret eder.çünkü;bilir ki girmek çözmekten zordur.

60 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ ADA ETRAFINDA DÖNÜNÜZ. Dönel kavşak girişlerinde ada etrafında dönüş yönünü ve aksi işaretlenmedikçe ada etrafında dönüş halinde bulunan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğunu bildirir. AT ARABASI GİREMEZ. At arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. At arabası sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

61 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) AZAMİ HIZ SINIRLAMASI. Belirlenmiş olan azami hız limiti veya bu limitlerin altındaki hız limitlerini hatırlatır. Sürücüler, levhada belirtilen hız sınırını aşmaması gerekir. SU & KİRLETİCİ MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ. İlgililerce belirlenmiş olan miktarlardan fazla su kirletici madde taşıyan taşıtların bu yola, sanat yapılarına ve tesislere girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir.

62 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) PATLAYICI & PARLAYICI MADDE TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ. İlgililerce belirtilen miktardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. BÜTÜN YASAKLAMA VE KISITLAMA SONU. Daha önce konulmuş olan bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir. (Yapım, bakım, onarım yapılan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve kısıtlamalar gibi.)

63 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) DİNGİL BAŞINA BELİRTİLEN TONDAN FAZLA YÜK DÜŞEN TAŞIT GİREMEZ. Dingil ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Dingil ağırlığı fazla olan araçları kullananların bu yola girmemeleri gerekir. DUR. Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Kavşak gelişinde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kavşağa girilir.

64 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) EL ARABASI GİREMEZ. El arabalarının bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. El arabası sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. GEÇME YASAĞI SONU. Daha önce konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki aracı geçebilirler.

65 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) GENİŞLİĞİ BELİRTİLEN UZUNLUKTAN FAZLA OLAN ARAÇ GİREMEZ. Levhada belirtilen ölçüden daha geniş olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha geniş araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. GABARİ TAŞIT GİREMEZ. Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Araç sürücülerinin bu yol.a girmemeleri gerekir

66 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) GÜMRÜK! DURMADAN GEÇMEK YASAKTIR. Gümrük teşkilatı bulunan sınır kapılarında ve karayollarındaki araçların gümrük kontrolü için durdurulması gereken diğer yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklarını bildirir. HER İKİ YÖNDEN GİDİNİZ. Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunması halinde, bunların önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin her iki tarafından da gidilebileceğini bildirir.

67 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) HIZ SINIRLAMASI SONU. Yolun önceki bir kesiminde konulmuş olan hız kısıtlamalarının sona erdiğini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kullandıkları aracın cinsine göre hızlarını arttırabilirler. İLERİDEN SOLA MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola gidilmesini bildirir.

68 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) İLERDEN SAĞA MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa gidilmesini bildirir. İLERİ MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir.

69 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir. İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen ileri ve sağa gidilmesini bildirir.

70 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) KAMYON GİREMEZ. Kamyonların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. KAMYONLAR İÇİN GEÇME YASAĞI SONU. Daha önce kamyonlar için konulmuş olan geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçları geçebilirler.

71 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) KAMYONLAR İÇİN ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR. Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden kamyonların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir. KARŞIDAN GELENE YOL VER. İki yönlü taşıt yolunun daimi veya arıza nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki aracın emniyetle geçemeyeceği şekilde dar olduğu yönlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir. Karşı yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir.

72 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) MECBURİ ASGARİ HIZ. Otoyollarla ekspres yollarda trafiğin belirli bir hız limitinin altına inmeden kalkışını sağlamak amacıyla, levhada gösterilen hız limitinin altına inilemeyeceğini bildirir. MECBURİ ASGARİ HIZ SONU. Daha önce konulmuş olan mecburi asgari hız levhasıyla amaçlanan şartların sona erdiğini bildirir.

73 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) MECBURİ ATLI YOLU. Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece atların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir. MECBURİ ATLI YOLU SONU. Atların kullanımına ayrılmış yolun bittiğini belirtir.

74 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) BİSİKLET GİREMEZ. Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. MECBURİ BİSİKLET YOLU. Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece bisikletlerin kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

75 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) MECBURİ BİSİKLET YOLU SONU. Bisiklet kullanımına ayrılmış olan yolun bittiğini belirtir. MECBURİ YAYA YOLU. Bir yolun tamamen veya belirli bir kısmının sadece yayaların kullanımına ayrılmış olduğunu, yolun bu kısmının diğer trafiğe kapalı olduğunu bildirir.

76 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) MECBURİ YAYA YOLU SONU. Sadece yayaların kullanımına ayrılmış olan yolun bitmiş olduğunu belirtir. MOPET GİREMEZ. Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

77 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) MOTORLU TAŞIT GİREMEZ. Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu taşıtlarını bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motorlu taşıt sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. MOTOSİKLET HARİÇ TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL. Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu (motosiklet dışında) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu taşıtların girmemesi gerekir.

78 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) MOTOSİKLET GİREMEZ. Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. OTOBÜS GİREMEZ. Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir.

79 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) ÖNDEKİ TAŞIT BELİRTİLEN MESAFEDEN FAZLA YAKIN TAKİP EDİLEMEZ. Yol ve trafik şartları nedeniyle, araçlar arasındaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamasını bildirir. Sürücülerin bu hususa uymaları gerekir. ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR. Bu levhanın hitap ettiği yönde seyreden bütün araçların, önlerindekini geçmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin geçme yasağı sonuna kadar önlerindeki araçları geçmemeleri gerekir.

80 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) SOLA DÖNÜLMEZ. Yaklaşılan ilk levhada sola dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sola dönmemeleri gerekir. SAĞA DÖNÜLMEZ. Yaklaşılan ilk levhada sağa dönüşün yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin bu kavşakta sağa dönmemeleri gerekir.

81 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) SOLA MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sola hareket edileceğini bildirir. SAĞA MECBURİ YÖN. Kavşaklarda bazı yolların tek yönlü olması halinde veya servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa hareket edileceğini bildirir.

82 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) SAĞA VE SOLA MECBURİ YÖN. Bazı yönlerin trafiğe kapalı olması haline veya kavşaklarda ve servis yolu gibi geçici kullanıma açık kesimlerde, mecburen sağa ve sola gidilmesini bildirir. SOLDAN GİDİNİZ. Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin solundan gidilmesini bildirir.

83 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) SAĞDAN GİDİNİZ. Bölünmüş yollarda refüj başlarına, kavşaklardaki diğer adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüjün, adanın veya sabit cismin sağından gidilmesini bildirir. SESLİ İKAZ KULLANIMI YASAKTIR. Araçlardaki sesli ikaz cihazlarının, tehlike anlarında ikaz görevi dışında kullanılmasının yasaklanmış olduğunu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlarını kullanmamaları gerekir.

84 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) TAŞIT GİREMEZ. Motorlu motorsuz taşıtların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL. Yolun her iki yönde taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçların girmemesi gerekir.

85 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLAR GİREMEZ. İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçların bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yapılarına girmelerinin yasaklanmış olduğunu bildirir. TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN. İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

86 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN. İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası. TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN TAŞITLARIN İZLEYECEĞİ MECBURİ YÖN. İlgililerce belirtilen nitelikte tehlikeli madde taşıyan araçlar için planlanmış mecburi yön levhası.

87 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) TRAKTÖR GİREMEZ. Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür aracı sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. TREYLER GİREMEZ. Römorklu kamyonların veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bu tür araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

88 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) "U" DÖNÜŞÜ YAPILMAZ. Her ne şekilde olursa olsun geri dönme manevralarının yapılmasının yasaklanmış olduğunu belirtir. Sürücülerin burada geri dönüş yapmamaları gerekir. UZUNLUĞU BELİRTİLEN METREDEN UZUN TAŞITLAR GİREMEZ. Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha uzun araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. GABARİ

89 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) YAYA GİREMEZ. Yayaların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yayaların bu yola girmemeleri gerekir. YOL VER. Tali yoldan anayol kavşağına gelindiğini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçiş hakkı onlara verildikten sonra kavşağa girilir.

90 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) YÜKLÜ AĞIRLIĞI BELİRTİLEN TONAJDAN AĞIR TAŞITLAR GİREMEZ. Yüklü ağırlığı levhada belirtilen değerden fazla olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Yüklü ağırlığı fazla olan araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLEN METREDEN YÜKSEK TAŞITLAR GİREMEZ. Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Daha yüksek araçları sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

91 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ) ZİNCİR TAKMAK MECBURİDİR. Patinaj zinciri takılmasının mecburi olduğunu, en az iki çekici tekerleğe zincir takılmasının gerekli olduğunu bildirir. ZİNCİR TAKMA MECBURİYETİ SONU. Zincir takma mecburiyetinin sona erdiğini bildirir.

92 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) KAVŞAK ÖNCESİ YÖN LEVHASI Kavşak Öncesi Yön levhası, dönüş yapan araç trafiğinin yoğun olduğu durumlarda, Kavşağa yaklaşan sürücülerin gidecekleri yönü saptayıp, gerekli manevrayı önceden yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunmalarını engellemek amacıyla, yolun sağında bulunur. Yol ismi, yönü, numarası hakkında bilgi verir. Sürücüler uygun hız ve pozisyonda, rota ve manevralarını bu bilgi işaretine göre ayarlar KAPLAMA ÜSTÜ YÖN LEVHASI Çok şeritli bölünmüş yolların kavşak ya da köprülü kavşak yaklaşımlarında, her şeridin ulaşacağı güzergah hakkında bilgi vermek ve kavşak Öncesi Yön Levhasında verilen mesajların teyidi amacıyla, İkiden fazla yaklaşım şeridi bulunan, Yüksek trafik hacimli, Karmaşık köprülü kavşak tasarımlı, yüksek hızlı trafikli, kamyon trafiği yoğun, kısıtlı görüş uzaklığı bulunan, yatay işaretlerin kullanılması için kısıtlı alana sahip yollarda kullanılır. Sürücüler uygun hız ve pozisyonda, rota ve manevralarını bu bilgi işaretine göre ayarlar

93 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ÇIKIŞI OLMAYAN YOL KAVŞAĞI Bu işaret levhaları, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken çıkışı olmayan yollara dönerek trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları amacıyla kavşak yaklaşımlarında bulunur. Sürücüler bilgi işaretine göre rota, hız ve manevralarını ayarlayabilirler. ÇIKIŞI OLMAYAN YOL KAVŞAĞI Bu işaret levhaları, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken çıkışı olmayan yollara dönerek trafik güvenliğini tehlikeye atmamaları amacıyla kavşak yaklaşımlarında bulunur. Sürücüler bilgi işaretine göre rota, hız ve manevralarını ayarlayabilirler.

94 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) İLERİKİ KAVŞAKTA SOLA DÖNÜŞ YASAĞI Bu işaret levhası, bir sonraki kavşakta sola dönüşün yasak olması halinde, sola dönmek için takip edilecek güzergahı belirtmek amacıyla söz konusu kavşaktan önce gelen kavşakta sürücüleri bilgilendirmek için bulunur.. KAVŞAK ÖNCESİ ŞERİT SEÇİMİ Bu işaret levhası, aynı yönde birden fazla şerit bulunan yollarda yatay işaretleme ile belirtilen kurallara takviye amacıyla kavşak yaklaşımında şerit seçiminin yapılabilmesi amacıyla kullanılmıştır. Sürücüler bu bilgi işaretine göre, rota, pozisyon ve hızlarını ayarlar.

95 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) KAVŞAK İÇİ YÖN LEVHASI Kavşak yaklaşımlarında kullanılan Kavşak Öncesi Yön Levhaları ile Kaplama Üstü Yön Levhalarının ayrım yönünde verilen mesajlar, kavşak içinde kullanılan Kavşak İçi Yön Levhaları ile teyit edilir. Sürücüler planlamış oldukları rota konusunda emin olurlar. KAVŞAK İÇİ YÖN LEVHASI "TURİSTİK MAHAL". Bu işaret levhası, ok yönünde belirtilen mesafede bir turistik mahal (ören yeri) olduğunu bildirir

96 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) KAVŞAK İÇİ YÖN LEVHASI "HAVALANI" Bu işaret levhası, işaret edilen yönde bir havaalanı veya bir havalimanına ulaşılacağını gösterir. Bu bilgi levhasında Uluslararası hava trafiğine açık alanlar için havalimanı, diğer alanlar için havaalanı yazısı bulunmaktadır. TÜRKİYE DEVLET SINIRI Bu işaret levhası, sınır kapılarımızdan yurdumuza giriş yapan sürücülere Türkiye ye geldiklerini bildirir. Bu işaret levhası, karayolu ile ulaşılan sınır kapıları girişinde bulunur.

97 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) İL SINIRI LEVHASI Bu işaret levhaları, belirtilen il sınırına girilmekte olduğunu bildirir. Bu işaret levhası, il sınırları başlangıcında bulunur. TÜRKİYE HIZ SINIRLARI LEVHASI Bu işaret levhası, sınır kapılarımızdan veya uluslararası hava trafiğine açık havalimanlarından, yurdumuza giriş yapanlara Türkiye de uygulanmakta olan hız sınırlarını bildirir. Bu işaret levhası, karayolu ile ulaşılan sınır kapıları girişleri ile uluslararası deniz trafiğine açık limanlar ve havalimanları çıkışlarında bulunur.

98 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) MESKUN MAHAL LEVHASI Bu işaret levhası, bir il merkezine girilmekte olduğunu, ilin nüfus ve deniz seviyesinden yüksekliği ile azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir. Bu işaret levhaları aynı zamanda, aksine bir Azami Hız Sınırı levhası kullanılmamış ise Meskun Mahal Levhası ile birlikte 50 Km/saatlik hız sınırının başladığını ve yine aksine bir azami hız sınırı levhası kullanılmamış ise Meskun Mahal Sonu İşaret Levhalarına kadar bu hız sınırının geçerli olduğunu belirtirler. Bu bakımdan, meskun mahal başlangıçlarında ayrıca 50 Km/saatlik azami hız sınırlaması işaret levhalarının kullanımına gerek görülmemiştir. Sürücüler Trafik ve Hız kurallarına riayet, tehlike algılarına dikkat ederek araç kullanmalıdır. MESKUN MAHAL LEVHASI " KÖY-BELDE- BUCAK MERKEZİ" Bu işaret levhası, bir bucakbelde-köy merkezine girilmekte olduğunu ve azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir. Sürücüler Trafik ve Hız kurallarına riayet, tehlike algılarına dikkat ederek araç kullanmalıdır.

99 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) MESKUN MAHAL LEVHASI "İLÇE MERKEZİ" Bu işaret levhası, bir ilçe merkezine girilmekte olduğunu ve ilçe nüfusu ile birlikte azami hız sınırının 50 Km/Saat olduğunu bildirir. Sürücüler Trafik ve Hız kurallarına riayet, tehlike algılarına dikkat ederek araç kullanmalıdır. MESKUN MAHAL SONU LEVHASI "İL MERKEZİ" Bu işaret levhası, bir il merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50 Km/Saatin sona erdiğini bildirir. Sürücüler meskun mahal dışı uygulanmakta olan standart kurallar dahilinde hareket eder.

100 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) COĞRAFİ BİLGİ LEVHASI "DAĞ GEÇİDİ" Bu işaret levhası, dağ geçitlerini ve yüksekliklerini belirtmek için kullanılır. COĞRAFİ BİLGİ LEVHASI "KÖPRÜ-NEHİR" Bu işaret levhası, nehir geçişlerindeki köprülerde nehirlerin adlarını belirtmek için kullanılır.

101 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) COĞRAFİ BİLGİ LEVHASI "DAĞ" Bu işaret levhası, yolun adı geçen dağdan geçmekte olduğunu belirtmek için kullanılır. COĞRAFİ BİLGİ LEVHASI "GÖL" Bu işaret levhası, yol kenarındaki veya göl geçişlerindeki köprülerde göllerin adlarını belirtmek için kullanılır.

102 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) BÖLGE MERKEZİ Bu işaret levhası, Bölge Müdürlükleri sahasına girişlerde kullanılabilir. MESAFE LEVHASI Takip edilen yol güzergahındaki en yakın meskun, mahal ile bu yolun ulaştığı ana ulaşım merkezine olan mesafeyi bildirir.

103 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) HASTANE Bu işaret levhası, hastane olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir. Hastane işaret levhası 24 saat açık olan acil hastanelerinin yerini göstermek üzere kullanılmıştır TEK YÖNLÜ YOL Bu işaret levhası, üzerinde konulduğu yolun tek yönlü yol olduğunu gösterir. Bu levha sürücülere, tek yönlü yola girerken, ya yolun başında ya da bu yolukesen herhangi bir yoldan bu yola girişte, levhadaki okun belirttiği yönü izlemek zorunda olduklarını bildirir.

104 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) İLERİ ÇIKMAZ YOL Bu işaret levhası, ileride çıkmaz yol olduğunu bildirir ve çıkışı olmayan yolların girişlerinde bulunur OTOYOL BAŞLANGICI VE YASAKLARI. Bu işaret levhası, bir otoyola girilmekte olduğunu bildirir. Ek levhada belirtilen yasaklara uyulur.

105 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) OTOYOL SONU Bu işaret levhası, bir otoyolun sona erdiğini bildirir. MOTORLU TAŞIT YOLU BAŞLANGICI Bu işaret levhası, trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu bir yola girilmekte olduğunu bildirir.

106 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) MOTORLU TAŞIT YOLU SONU Bu işaret levhası, trafik kurallarının bir otoyolla aynı olduğu yolun sona erdiğini bildirir. DURAK Bu işaret levhası, konulduğu yol kesiminde yolcu indirme-bindirme durağı olduğunu bildirir.

107 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) İLKYARDIM Bu işaret levhası, bir ilk yardım merkezi olduğunu ve sürücülerin bu yol kesimini geçerken gürültü yapmamaya çalışmaları gerektiğini belirtir. İlk Yardım işaret levhası, ilk yardım temin edilebilecek küçük bir hastane ya da doktorun bulunduğu yeri göstermek amaçlıdır. TAMİRHANE Bu işaret levhası, yol kenarında tamirhane olduğunu bildirir

108 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) TELEFON Karayolu kenarında, kaza ve yol arızaları gibi hallerde telefonla haberleşme imkanbı bulunduğunu bildirir. AKARYAKIT İSTASYONU Bu işaret levhası, bir akaryakıt istasyonunu bildirir.

109 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) OTEL VEYA MOTEL Bu işaret levhası, yol kenarında bir otel olduğunu bildirir. ÇEŞME Karayolu kenarında çeşme bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir.

110 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) YAYA GEÇİDİ Bu işaret levhası, konulduğu yerin yaya geçidi olduğunu, sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları ve yaya geçidinden geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir. OKUL GEÇİDİ Bu işaret levhası, konulduğu yerde çocukların geçebileceğini ve sürücülerin bu kesimden geçerken daha dikkatli davranmaları, okul geçidinden geçen çocuk ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri gerektiğini bildirir.

111 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) MESKUN MAHAL SONU "İLÇE MERKEZİ" Bu işaret levhası, bir ilçe merkezi meskun mahallinin ve azami hız sınırı 50Km/Saatin sona erdiğini olduğunu bildirir. PİKNİK YERİ Bu işaret levhası yol kenarında piknik alanının olduğunu gösterir.

112 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) REFUJ ORTASI YÖN LEVHASI Refüj Ortası Yön Levhaları, çok şeritli bölünmüş yollardan ayrılmalarda, sadece ayrım yönündeki mesajları içeren bilgi levhalarıdır. Kavşak Öncesi Yön Levhalarının ayrım yönünde verilen mesajların teyidi amacıyla, genel olarak devlet yolu-otoyol kavşakları ile otoyollardan ayrılmalarda bulunur. Refüj Ortası Yön Levhaları üzerinde ayrımdan girilecek olan devlet yolu, otoyol ve varsa Uluslararası yol numaraları bilgi levhasında bulunmaktadır. Sürücüler uygun hız ve pozisyonda, rota ve manevralarını bu bilgi işaretine göre ayarlar LOKANTA-RESTORANT Bu işaret levhası, bir lokanta olduğunu bildirir.

113 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) YÜRÜYÜŞ YOLU BAŞLANGICI Bu işaret levhası, yol kenarında yürüme parkuru olduğunu bildirir ve yürümeparkuru başlangıcında bulunur. KAMP YERİ Bu işaret levhası yol kenarında kamp alanı olduğunu bildirir.

114 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) KAMP YERİ "KARAVANLI" Bu işaret levhası yol kenarında karavan alanı olduğunu bildirir. KAMP YERİ "ÇADIRLI- KARAVANLI" Bu işaret levhası yol kenarında kamp ve karavan alanı olduğunu bildirir.

115 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) GENÇLİK KAMPI Bu işaret levhası yol kenarında gençlik kampı olduğunu gösterir. ANAYOL Bu işaret levhası, sürücülere ana yol üzerinde seyretmekte olduklarını bildirir ve kavşağın diğer kollarından yaklaşmakta olan sürücülerin, ana yol üzerindeki bütün taşıtlara yol vermek zorunda olduklarını belirtir.

116 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ANAYOL SONU Bu işaret levhası anayolun sona erdiğini belirtir. JANDARMA Bu işaret levhası, bir jandarma karakolu olduğunu bildirir.

117 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) POLİS Bu işaret levhası, bir polis merkezi olduğunu bildirir. YANGIN TEHLİKESİ Bu işaret levhası, konulduğu kesimde yangın tehlikesi bulunduğunu bildirir.

118 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) RADYO Bu işaret levhası, konulduğu kesimde verilen frekansta yol durumu ve trafik ile ilgili radyo yayını bulunduğunu bildirir. TURİZM DANIŞMA Bu işaret levhası, turizm danışma bürosu olduğunu bildirir.

119 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ALT GEÇİT Bu işaret levhası, konulduğu yerde yaya alt geçidi olduğunu ve yayaların bugeçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir. ÜST GEÇİT Bu işaret levhası, konulduğu yerde yaya üst geçidi olduğunu ve yayaların bugeçitleri kullanmalarının zorunlu olduğunu bildirir.

120 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) YÜZME YERİ Bu işaret levhası yol kenarında yüzme yeri olduğunu bildirir. YÜZÜLMEZ Bu işaret levhası, Yüzme Yeri işaret levhası ile belirtilen yüzülecek kesimin sona erdiğini bildirir.

121 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) BÖLÜNMÜŞ YOL ÖNCESİ YOL LEVHASI Bu işaret levhası, yolun ileride bölünmüş yol durumuna geçeceğini bildirir ve bölünmüş yollar öncesinde sürücülerin gitmek zorunda oldukları yolu belirtmek amacıyla kullanılır. ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir.

122 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir. TÜNEL Bu işaret levhası, bir tünele girilmekte olduğunu ve sürücülerin farlarını yakmalarının yararlı olabileceğini bildirir.

123 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir. ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir.

124 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir. ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, ilave şeritlerin (tırmanma şeritlerinin) başlangıç ve bitimlerini bildirir.

125 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır. ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır.

126 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır. ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI Bu işaret levhaları, seyir yönündeki ve karşı yönden gelen trafiğe tahsis edilen şerit veya şeritlerin bildirilmesi amacıyla kullanılır.

127 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ŞERİT DÜZENLEME LEVHALARI "İKİ YÖNLÜ YOL" Bu işaret levhası, konulduğu kesimden itibaren iki yönlü trafiğin işlediğini belirtir. ÇAYHANE-KAFETERYA Bu işaret levhası yol kenarında mola verilebilecek yer olduğunu bildirir.

128 TRAFİK İŞARETLERİ (TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ) ÖNCELİKLİ OLAN YOL Bu işaret levhası iki aracın yan yana geçemeyecek kadar dar olduğu yol kesimlerinde, bu yönden gelen araçların daralan kesimden öncelikle geçiş yapma hakkına sahip olduğunu bildirir. YOL KAPALI

129 TRAFİK İŞARETLERİ (DURAKLAMA ve PARKETME İŞARETLERİ) DURAKLAMAK PARK ETMEK YASAKTIR Bu işaret levhası duraklamanın ve park etmenin yasak olduğunu bildirir. Aksini gösteren ilave paneller kullanılmamış olması durumunda, bu işaret levhası ile belirtilen park yasağı bir sonraki kavşağa kadar geçerlidir. PARK ETMEK YASAKTIR Bu işaret levhası, park etmenin yasak olduğunu ve sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verilebildiğini bildirir. Aksini gösteren ilave paneller kullanılmamış olması durumunda, bu işaret levhası ile belirtilen park yasağı bir sonraki kavşağa kadar geçerlidir.

130 TRAFİK İŞARETLERİ (DURAKLAMA ve PARKETME İŞARETLERİ) PARK YERİ Bu işaret levhası, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir. PARK YERİ Bu işaret levhası, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir.

131 TRAFİK İŞARETLERİ (DURAKLAMA ve PARKETME İŞARETLERİ) PARK YERİ Bu işaret levhası, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir. PARK YERİ Bu işaret levhası, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir.

132 TRAFİK İŞARETLERİ (DURAKLAMA ve PARKETME İŞARETLERİ) PARK YERİ Bu işaret levhası, işaretin bulunduğu yerde park yapılabileceğini ve park şeklini bildirir. TRAFİK KURALLARINA UYALIM.UYMAYANLARI UYARALIM.-TRAFİKTE SORUN YARATAN DEĞİL SORUN ÇÖZEN OLALIM

133 OTOYOL İŞARETLERİ ÖNDEKİ ARAÇ GEÇEBİLİR. DEVAMLI ÇİZGİ. ÖNDEKİ ARACI GEÇMEK YASAKTIR.

134 OTOYOL İŞARETLERİ KESİKLİ VE DEVAMLI ÇİZGİ KESİKLİ ÇİZGİ TARAFINDAKİ ARAÇ ÖNDEKİ ARACI GEÇEBİLİR. DEVAMLI ÇİZGİ TARAFINDAKİ ARACIN, ÖNDEKİ ARACI GEÇMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR. TIRMANMA ŞERİDİ ORTA ŞERİT SADECE GEÇİŞ İÇİNDİR. DEVANLI OLARAK İŞGAL EDİLEMEZ.

135 OTOYOL İŞARETLERİ İKİ DEVAMLI ÇİZGİ. HER İKİ YÖNDEKİ ARAÇLAR ÇİZGİNİN DİĞER YANINA GEÇEMEZ. AYRILMA.

136 OTOYOL İŞARETLERİ KATILMA. BÖLÜNMÜŞ YOL BAŞLANGICI.

137 OTOYOL İŞARETLERİ TARALI ALANA GİRİLMEZ. YAYA GEÇİDİ.

138 OTOYOL İŞARETLERİ YAYA GEÇİDİ. YAVAŞLAMA UYARI ÇİZGİLERİ.

139 OTOYOL İŞARETLERİ) YOL VER. DUR.

140 OTOYOL İŞARETLERİ AZAMİ HIZ. BİSİKLET YOLU

141 OTOYOL İŞARETLERİ ÖZÜRLÜ SÜRÜCÜ ARAÇLARI İÇİN PARK YERİ. BU ŞERİT SADECE İLERİ SEYİR İÇİNDİR.

142 OTOYOL İŞARETLERİ BU ŞERİT SADECE İLERİ SEYİR YADA SOLA DÖNÜŞ İÇİNDİR. BU ŞERİT SADECE İLERİ SEYİR YADA SAĞA DÖNÜŞ İÇİNDİR.

143 OTOYOL İŞARETLERİ BU ŞERİT SADECE SOLA DÖNÜŞ İÇİNDİR. BU ŞERİT SADECE SAĞA DÖNÜŞ İÇİNDİR.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (7) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden;

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

KAVŞAKLARDA ARKADAN ÇARPMA DURUM 1

KAVŞAKLARDA ARKADAN ÇARPMA DURUM 1 KAVŞAKLARDA ARKADAN ÇARPMA DURUM 1 A) Her iki araç aynı yöne seyir halinde X aracı kırmızıda kavşakta duruyor Y aracı çarparsa (Y) aracı 100 tam kusurlu.(takip mesafesini korumadığından K.Y.T.K.56/c Yön:107)

Detaylı

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 - (Değişik: 06.01.1998/23222 Sayılı Resmi Gazete) Bu

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol yapım aşamaları. Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol yapım aşamaları Yol yapımı yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır: 1-Yol güzergahının etüdü

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU

ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU ŞANLIURFA BRT YOL GÜVENLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEME RAPORU Haziran 2015 www.embarqturkiye.org Raporu Hazırlayanlar: Celal Tolga İmamoğlu, Proje Yöneticisi, Ulaştırma Yüksek Mühendisi Merve Akı, Yüksek

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

KIŞIN ARAÇ KULLANIMI. Hazırlıklı Olun, Güvende Olun

KIŞIN ARAÇ KULLANIMI. Hazırlıklı Olun, Güvende Olun KIŞIN ARAÇ KULLANIMI Hazırlıklı Olun, Güvende Olun KIŞIN ARAÇ KULLANIMI Hazırlıklı Olun, Güvende Olun! Kış Koşullarına Uyum Sağlanması Kış şartları motorlu araç sürücüleri için zorlayıcı olabilir.kış koşulları

Detaylı

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü;

Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunun 45.maddesi ile kurulmuştur. Trafik Hizmetleri Başkanlığı görevini yürüten Emniyet Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak, üniversite

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük.

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK TÜZÜĞÜ (A.E 99/1974) 21/74 sayılı Yasanın 5. Maddesinin (1)'inci fıkrası altında yapılan Tüzük. Kısa İsim 1. Bu Tüzük, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Detaylı

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TEİAŞ İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 25/02/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. İÇİNDEKİLER Konular Sayfa no Genel Esaslar... 7 Genel Kurallar... 20 Çalışma İzni Gerektiren Hallerde

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44

YAPI SEKTÖRÜ. İş Güvenliği El Kitabı. Yayın No: 44 YAPI SEKTÖRÜ İş Güvenliği El Kitabı Yayın No: 44 ISBN : 978-975-455-166-2 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak temel amacımız, kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak çalışma barışının

Detaylı

KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN KIRMIZI IŞIK VE ÖTEKİ GÜVENLİK KURALLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA ÖRNEĞİ, TÜRKİYE

KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN KIRMIZI IŞIK VE ÖTEKİ GÜVENLİK KURALLARI İHLALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA ÖRNEĞİ, TÜRKİYE Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi International Journal of Traffic and Transportation Safety Cilt 1, Sayı 1, 2014 Vol. 1, No.1, 2014 KAMERALI KIRMIZI IŞIK DENETİMİNİN KAVŞAKLARDA YAPILAN

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI

MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI EL KĠTAPÇIĞI YÜRÜRLÜK TARĠHĠ : 01 NĠSAN 2008 MADDĠ HASARLI TRAFĠK KAZASI TESPĠT TUTANAĞI UYGULAMASI Hazine ve Kamu Otoritesi Tarafından Alınan Önlemler

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı