Konu I: Schengen Vize Müracaatları Hakkında Önemli Bilgilendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu I: Schengen Vize Müracaatları Hakkında Önemli Bilgilendirme"

Transkript

1 Sayı: S12 01 İstanbul, Sayın Üyemiz, Konu I: Schengen Vize Müracaatları Hakkında Önemli Bilgilendirme Bildiğiniz gibi, 13 Ekim 2011 tarihinde AB Komisyonu tarafından bir bilgilendirme yayınlanmış ve söz konusu bilgilendirme ile Schengen ülke konsolosluklarından yapılacak vize başvuru evraklarında yapılan düzenleme duyurulmuştur. Yeni uygulama ile AB Komisyonu, taşımacılık sektörü adına UND yi yetkili kuruluş olarak tanımış olup bu vesileyle vize başvuru evrakları arasında UND Garanti yazısını talep etmektedir. Bu kapsamda, AB Komisyon kararlarının bu yılbaşından itibaren uygulamaya konulması ile birlikte üyelerimizin Schengen ülke konsolosluklarına yapacakları müracaatlarda Derneğimizden UND Garanti yazısı almaları gerekmektedir. UND Vize Ofisi tarafından verilecek olan UND Garanti yazısı, pasaport ve beraberindeki başvuru evraklarının incelenmesi ve onaylanmasının ardından düzenlenecektir. Bildiğiniz gibi UND Vize Ofisinin taşımacılarımızın maliyetlerini düşürmek amacıyla başlattığı ücretsiz kargo hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, tüm taşımacılarımız Schengen ülke konsolosluklarından yapılacak vize müracaatları için tüm evraklarını ücretsiz kargo ile Derneğimize gönderebilecek ve tüm işlemleri tamamlanan pasaportlar yine ücretsiz kargo ile tarafınıza teslim edilebilecektir. Bu uygulamanın yanı sıra dileyen taşımacılarımız tüm evraklarla birlikte şahsi olarak da Derneğimize başvuru yapabilir ve işlemlerini bu şekilde de takip edebilirler. Bu çerçevede, Konsolosluklar ve çalıştıkları aracı kurumların talep ettikleri başvuru evraklarının yanı sıra, 13 Ekim 2011 tarihinde duyurulduğu üzere TIR la Schengen Bölgesine Girmek ve/veya Schengen Bölgesinden Geçmek Amacıyla Yapılan Schengen Vizesi Başvuruları İçin hazırlanması gereken evraklar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır; Şirket teminat yazısı ve şirketin üyesi olması halinde UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) tarafından verilen teminat yazısı. (UND den alınan üyelik yazısı Konsolosluklar tarafından kabul edilmemekte olup UND Garanti yazısının karşılığı değildir. Dolayısıyla Konsolosluklara teslim edilmek üzere bir üyelik yazısı verilmemektedir.) Şirket sürücülerinin listesi. Sürücünün SGK (sosyal güvenlik) işe giriş bildirgesi, SGK "hizmet dökümü" ve sürücü için yapılan önceki SGK ödemeleri listesi. Şirketin Ticaret Odası kaydı. C2 belgesi (ihracat izni). Sürücünün ulusal veya uluslararası sürücü belgesi. AB deki bir şirketten davet mektubu ya da iş ortaklığı belgesi. (CMR de belirtilen ve yükün teslim edileceği ülkeden/adresten temin edilecek davetiye) Ülkede geçirilmesi planlanan sürenin tamamını kapsayan; tüm Schengen Devletlerinde geçerli olan, sağlık gerekçesiyle ülkeye geri dönüş, kalınan süre boyunca acil tıbbi müdahale, hastanede acil bakım veya kişinin ölümü dolayısıyla 1

2 ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılayan bir seyahat sağlık sigortasını gösterir belge. Asgari kapsam tutarı Euro olmalıdır. Konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. İcra Kurulu Üyesi Elif SEVİM, Dahili: 332 Konu II: UBAK Belgelerinin U-Net Sistemine İşletilmesi Hakkında Bilindiği üzere, UBAK belgesi hak etmek isteyen firmaların başvurular esnasında geçiş belgesi ile yaptıkları taşımalar esas alınırken UBAK izin belgesi ile yapılan seferler değerlendirme sistemine dahil edilmemekteydi. Söz konusu belgelerin kullanım değerlendirmesinde sayılmamasının haksızlık yarattığı düşüncesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine bir ekleme yapmıştır. Şöyle ki, 2013 yılı UBAK belgesi değerlendirmelerinde UBAK belgesi ile yapılan taşımaların dikkate alınması için, 2012 yılından itibaren firmaların, çıkış gümrüklerinde araç işlemlerini gerçekleştirdikleri sırada memurlara ayrıca UBAK belgelerini de ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde, memurlar tarafından U-net (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait sistem) otomasyon sistemine kaydedilecek olan UBAK belgeli çıkışlar Bakanlık tarafından sefer sayıları hesaplanırken dikkate alınacaktır. İbrazını yapmayan firmaların bu seferleri UBAK belgesi değerlendirmesinde sayılmayacaktır. İlaveten, UBAK izin belgesi ile yapılan seferlerde ayrıca geçiş belgesi alınması durumunda ise, bu seferlerin sayımında mükerrerlik yaşanmaması amacıyla birtakım düzenlemeler yapılmıştır. TOBB un GEBOS sistemi ile uyumlaştırılan U-net Bakanlık sistemi sayesinde bir sefer için geçiş belgesi almış olan firmaların ilk gümrük çıkışında aynı sefer için ayrıca UBAK belgelerini işletmeleri mümkün olmayacaktır. Bu sayede, ceza puanını göze alarak UBAK belgesi ile yapılan çıkışlarda ayrıca geçiş belgesi de alan firmaların sefer sayıları sadece bir kere hesaplanacaktır. Bu çerçevede, 2012 yılı UBAK belgesi değerlendirmelerinde UBAK belgesi ile yapılan taşımaların da Bakanlık tarafından sayılabilmesi için, firmaların 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren UBAK belgesi ile yapılan taşımalarını çıkış gümrüklerinde bulunan U-net otomasyon sistemine işletmeleri büyük önem arz etmektedir. Konu III: Yunanistan Ücretli Belgelerinde Zam Bilindiği üzere, Yunanistan kotasının adedini oluşturan ücretli geçiş belgeleri için ödenen ücret 25 idi. Ancak Yunan Derneği OFAE den alınan şifahi bilgiye göre, Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında yapılmış olan anlaşma gereğince 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren söz konusu belgelerin ücretleri 100 olarak belirlenmiştir. 2

3 Konuya ilişkin Yunan makamları tarafından yapılması beklenen resmi açıklamaya istinaden güncel bilgiler, siz değerli üyelerimiz ile yeniden paylaşılacaktır. Konu IV: Ortak Taşıma Genelgesi Süre Uzatımı tarihinde yayımlanmış olan, tarihine kadar uygulanmak üzere, ağırlıklı olarak yurtiçi parsiyel taşımacılık faaliyeti yapan M2, M3 ve N2 yetki belgesi sahiplerinin K1 yetki belgesi sahipleri ile akdedeceği bir ortak taşıma sözleşmesine istinaden birbirleriyle ortak taşıma yapabilmelerine ilişkin 13 Sayılı Genelgenin geçerlilik tarihinin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2012 tarihinde yayımlanan 02 no lu Genelge ile tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür. Konu V: Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de, Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler uyarınca: KTY 25. Maddesi 1. Fıkrası (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan özmal taşıt sayısını geçmemek ifadesi, özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek şeklinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan özmal taşıt sayısını geçmemek ifadesi özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek şeklinde, (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan 50 katını ifadesi 20 katını şeklinde, (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan 10 katını ifadesi 4 katını şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda, B1, B2 ve C2 yetki belgeleri ile L, M ve N türü yetki belgesi sahiplerinin, taşıt belgesinde 25 inci maddede belirlenmiş sözleşmeli taşıt oranlarından daha fazla olan sözleşmeli taşıt sayılarını tarihine kadar söz konusu maddeye uygun hale getirmeleri şarttır. Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini tarihine kadar yerine getirmeyenlerin sözleşmeli taşıtlarının tamamı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından taşıt belgelerinden re sen düşürülecektir. Yönetmelikte yapılan değişikliklerin tamamına adresinden ulaşabilirsiniz. Konu VI: Macaristan Geçiş Belgeleri Hakkında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Derneğimize iletilen bilgiye göre; Ro-La tren hattı kullanımları karşılığı temin edilen toplam 529 adet belge, geçerlilik tarihi içinde kullanımının sağlanması amacıyla genel kullanıma açılmıştır. Bu belgelerin tükenmesi akabinde 2012 yılı geçiş belgeleri dağıtıma açılacaktır. Uzman Yardımcısı Cansu BAKİ, / Dahili:301 3

4 Konu VII: UND Vize Ofisleri Aracılığıyla Yapılacak Türkmenistan Vize Başvuruları Hakkında Bildiğiniz üzere, ülkemizde bulunan Türkmenistan Konsoloslukları nezdinde yapılan vize başvurularında bir takım sorunlar yaşanmakta ve bazı başvurular reddedilmektedir. Söz konusu sorun ile ilgili olarak Derneğimiz gerek Başbakanlık gerekse Dışişleri Bakanlığı nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştur. Anılan sorunun çözümüne yönelik çalışma ve araştırmalar devam etmekte olup olası gelişmeler üyelerimiz ile paylaşılacaktır. Bahse konu sorunun çözümüne yönelik Derneğimiz çalışmaları ile eş zamanlı olarak Türkmenistan vize müracaatlarının Derneğimiz Vize Ofisi tarafından yapılması hususunda bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, Türkmenistan vize müracaatlarında talep edilen davetiye sürücüler için UND tarafından temin edilecek olup başvurular tarafımızdan yapılabilecektir. İstanbul ve Ankara UND Vize Ofisleri aracılığı ile yapılacak başvurularda uygulanacak vize ücretlerine ilişkin tablo aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. T Ü R K M E N İ S T A N VİZE TÜRÜ SÜRÜCÜ 6 AY SÜRÜCÜ 6 AY EXP Sadece Davetiye Talebi DAVETİYE VİZE VE UND GİRİŞ TEMİN DAVETİYE HİZMET SAYISI SÜRESİ ÜCRETİ BEDELİ ÇOK GİRİŞLİ 15 GÜN 350 USD 50 TL ÇOK GİRİŞLİ 15 GÜN 610 USD 50 TL ÇOK GİRİŞLİ 15 GÜN 75 USD Vize Müracaatlarında Talep Edilen Evraklar - Davetiye için pasaport fotokopisi - Form - 2 adet fotoğraf - En az 6 ay süreli pasaport - Davetiye - CMR - Tır karne fotokopisi Not: Vize ve hizmet bedelleri peşin tahsil edilecektir. İcra Kurulu Üyesi Elif SEVİM, Dahili: 332 Konu VIII: 2012 Yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi 2012 yılı Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayınlanmıştır. Değişikler ve Dağıtım Esaslarının tam metnine adresinden erişim sağlanabilmektedir. Uzman Yardımcısı Cansu BAKİ, / Dahili:301 4

5 Konu IX : Gürcistan 2011 Yılı Geçiş Belgeleri Hakkında Üyelerimizden tarihinde gelen şikayetlerde Gürcü kontrol mercilerinin 2011 yılı geçiş belgelerini kabul etmediği, 2012 yılı geçiş belgesi talep edildiği ve Lari lik cezaların kesilmek istendiği bilgisi verilmiştir. Bu kapsamda, üyelerimizin yaşadığı sorun ivedilikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza ve Ekonomi Bakanlığımıza iletilmiştir. Her iki Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde Gürcistan ın Ankara Büyükelçiliğinden gelen cevapta ilgili Gürcü makamlarının uyarıldığı ve geçiş belgeleri ile ilgili olarak sorun yaşanmayacağı bilgisi alınmıştır. Hâlihazırda Derneğimizin Trabzon Temsilciliğinin sınır kapısında gerçekleştirdiği tespitlerde, araçların 2011 yılı geçiş belgeleriyle sorunsuz geçiş yaptığı görülmüştür. Konunun çözümüne ilişkin gerçekleştirilen girişimler ile destek olan Ekonomi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarımıza sektörümüz adına şükranlarımızı sunarız. Uzman Alpdoğan KAHRAMAN, Dahili: 311 Konu X: Demiryolu Taşımacılığı Derneği nin Dördüncü Eğitimi Başvuruları Hakkında Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) olarak TCDD Genel Müdürlüğü nün de desteği ile Mart 2011, Mayıs 2011 ve Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen Demiryolu Taşımacılığı Eğitimi ne toplam 135 kişi katılarak belgelerini almıştır. Dördüncü eğitim programı Ocak 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Katılım formu ve duyuru adresinde yer almaktadır. Uzman Yardımcısı Cansu BAKİ, / Dahili:301 Konu XI: Özbekistan Transit Geçiş Güzergâhı Hakkında Sektörümüzün Derneğimiz tarafından bilgilendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığımızdan alınan ve Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nca Taşkent Ticaret Müşavirliğimize iletilen, yabancı nakliyecilerin Özbekistan Cumhuriyeti sınırları üzerinden transit geçişleri ile ilgili olarak Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu nun 9 Aralık 2011 tarihli Kararı ile onaylanan güzergâh listesi internet sitemizde ilgili haberin (http://www.und.org.tr/tr/haber.asp?id=3700) dosya ekinde üyelerimizin bilgilerine sunulmaktadır. Özbekistan üzerinden transit geçiş yapacak olan üyelerimizin dikkatine rica olunur. Uzman Alpdoğan KAHRAMAN, Dahili: 311 Konu XII: Rus Federal Gümrük Servisleri ne Gerçekleştirilecek Olan Gümrük ve Diğer Ödemelerle İlgili Olarak Banka Hesap Numarası Değişimi IRU dan Derneğimize iletilen bilgilendirmede, Rus Federal Gümrük Servisi tarafından, Rus Gümrük Otoritelerine gerçekleştirilecek olan gümrük ödemeleri, vergiler ve diğer ödemeler için banka hesap numarası değişikliği bildirilmektedir. 5

6 30 Aralık 2011 tarihine kadar geçerli olan Numaralı Rus Gümrükleri banka hesabı artık geçerli değildir. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Rus Federal Gümrüklerine aşağıdaki hesap bilgilerine göre ödeme yapılmalıdır; Lehtar Banka OPERU-1 Banka Rossii, Moscow 701;* BIC Kodu ;* Hesap Numarası ;* Lehtar Mezhregionalnoe operacionnoe UFK (FTS Rossii);* INN ; KPP ; OKATO Uzman Alpdoğan KAHRAMAN, Dahili: 311 Konu XIII: ADR Eğitimi 11 Ocak 2012 Çarşamba Günü Başlayacaktır 11 Ocak 2012 Çarşamba günü başlayacak olan ADR Eğitimine kayıt için başvurular mevzuat gereği 06 Ocak 2012 Cuma günü saat de sona erecektir. Gerekli Belgeler : 1 adet fotoğraf (JPEG formatında veya orijinal hali) SRC 3 veya SRC 4 belgesinin fotokopisi Ehliyet fotokopisi Kimlik fotokopisi ADR Eğitimine katılacak sürücülerin SRC 3 veya SRC 4 Belgesine sahip olmaları yasa gereği zorunludur! Katılım kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru önceliğine göre alınacaktır. Konu XIV: 2012 Yılının İlk ÜDY 3 Eğitimi 21 Ocak 2012 Cumartesi Günü Başlayacaktır Lojistik Sektörüne Giriş Sertifika Programı olarak da bildiğimiz Üst Düzey Yönetici Eğitim Programı toplam 130 saatten ibaret olup, sektöre girmek isteyen ve sektörün içinde olup bilgisine ve donanımına artı değer katmak isteyenler için muhteşem bir eğitimdir. Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün ana temasını içeren birçok konu başlığının yer aldığı müfredat içerik bakımından eşine az rastlanır zenginliğe sahiptir. Konusunda uzman ve sektörü yakından tanıyan eğitmen kadrosuyla verilen eğitimlerimize ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Türkiye de Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU tarafından akredite edilen ilk eğitim kuruluşu olarak bizleri tercih eden binlerce katılımcımız, verdiğimiz IRU Sertifikaları ile iş dünyasında hep bir adım önde olmanın gururunu yaşadılar Son Başvuru Tarihi : 16 Ocak 2012 Pazartesi Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin : e-posta adresleri veya numaralı telefonlar üzerinden lütfen irtibata geçiniz. 6

Sayı: S12 27 İstanbul, 19.06.2012. Konu 1: UBAK Belgesi İcmal Tablolarını İletmeyen Firmalara Uygulanan Cezalar Hakkında Önemli Uyarı

Sayı: S12 27 İstanbul, 19.06.2012. Konu 1: UBAK Belgesi İcmal Tablolarını İletmeyen Firmalara Uygulanan Cezalar Hakkında Önemli Uyarı Sayı: S12 27 İstanbul, 19.06.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: UBAK Belgesi İcmal Tablolarını İletmeyen Firmalara Uygulanan Cezalar Hakkında Önemli Uyarı Bilindiği üzere, Derneğimiz tarafından, UBAK belgesi ile

Detaylı

Sayı: S12 38 İstanbul, 18.09.2012

Sayı: S12 38 İstanbul, 18.09.2012 Sayı: S12 38 İstanbul, 18.09.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: Rus Transit Geçiş Belgeleri Hakkında! 18.09.2012 tarihi itibarıyla geçiş belgeleri dağıtım ofislerimizde 195 adet Rusya transit geçiş belgesi, 1.060

Detaylı

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. Dortmund da Gerçekleştirildi

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. Dortmund da Gerçekleştirildi Haftalık Bülten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bu sayıda: LOG4GREEN Projesi nin 3. Konsorsiyum Toplantısı Dortmund da Gerçekleşti Twinning Projesi - Akıllı Taşıma Sistemleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Detaylı

Sayı: S12 25 İstanbul, 05.06.2012

Sayı: S12 25 İstanbul, 05.06.2012 Sayı: S12 25 İstanbul, 05.06.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: Irak Taşımalarında Kalite Kontrol ve Gözetim Belgesi! Şırnak Valiliği, Habur Mülki İdare Amirliğinin Derneğimizin sektörümüzü bilgilendirmesi amacıyla

Detaylı

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. IRU Genel Kurulu Cenevre de Gerçekleştirildi Makedonya Derneği Amerit, Derneğimizi Ziyaret Etti

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. IRU Genel Kurulu Cenevre de Gerçekleştirildi Makedonya Derneği Amerit, Derneğimizi Ziyaret Etti Haftalık Bülten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Sayfa: 2 Sayfa: 2 IRU Genel Kurulu Cenevre de Gerçekleştirildi Makedonya Derneği Amerit, Derneğimizi Ziyaret Etti Sayfa: 3 Sayfa: 4 Sayfa: 4 Sayfa: 5 Sayfa:

Detaylı

Ulaştırma ve Transit Taşımacılığın Geleceği Uluslararası

Ulaştırma ve Transit Taşımacılığın Geleceği Uluslararası Uluslararası Nakliyeciler Derneği 30.11.2012 - Cuma Bu sayıda: Karadeniz, Orta Asya ve Ortadoğu Bölgelerinde Ulaştırma ve Transit Taşımacılığın Geleceği Uluslararası Konferansı Derneğimizin Katılımıyla

Detaylı

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum 11 Kasım 2011 Sayı: 513 HAFTALIK BÜLTEN ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum Bilindiği üzere Rusya transit ve ikili geçiş belgelerinin bitmek

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI

YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI Erden ÇAKAR* 56 I. GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun (5510 sayılı yasa, 2006) 4 üncü maddesinde, bu kanun kapsamında kimlerin sigortalı

Detaylı

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK...

I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK TEŞKİLAT YAPISI... 8 C-İNSAN KAYNAĞIMIZ... 9 D-YENİ BİNAMIZDA HİZMETE BAŞLADIK... GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN NURETTİN CANİKLİ NİN 2015 MALİ YILI BAKANLIK BÜTÇESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SUNUMU 07 KASIM 2014 İÇİNDEKİLER I-GİRİŞ... 7 A-DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ TİCARET... 7 B-BAKANLIK

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

NİN SESİ. Devletin lojistik sektörüne bakış açısı değişiyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı RÖPORTAJ AYIN KONUĞU

NİN SESİ. Devletin lojistik sektörüne bakış açısı değişiyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı RÖPORTAJ AYIN KONUĞU NİN SESİ Devletin lojistik sektörüne bakış açısı değişiyor ARALIK 2012 SAYI: 365 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı Türkiye nin lojistik üs olma konusunda bölgeye hâkim olması için ciddi mesafe

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI

KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İÇİNDEKİLER Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Kıymetli Madenler Piyasası

Detaylı

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 Son Başvuru Tarihi ve Saati: 10 Şubat 2014, 17.00 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI DUYURUSU TR2011/0136.17

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU NDA DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ Mustafa İNANÇ * Giriş 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ndaki Diplomatik istisnalar Türkiye deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık)

Detaylı

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 21-22 EYLÜL 2013 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ

ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ ASEU DANIŞMANLIK VE EĞİTİM Ltd. Şti YABANCI UYRUKLU VE/YA YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME BAŞVURU VE KAYIT KABUL ŞARTNAMESİ Amaç ve kapsam Madde I. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ

GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ GİRİŞ Günümüzde, yurtdışında sürekli yaşayan, geçimini oralarda sağlayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bu bağlamda, özellikle 1960 lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAZİRAN 2014 MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 3.6.2014/ 29019 R.G. 2014/6388 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı NİN SESİ MART 2015 SAYI: 391 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı UND, nuhoğlu başkanlığında YİNE DURMAYACAK Hazar güzergahının etkin kullanılması gümrük kapılarının iyileştirilmesi sürücü davaları

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 2012/3 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı