ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRĐK TESĐSLERĐNDE TOPRAKLAMALAR"

Transkript

1 ELEKTĐK TESĐSLEĐNDE TOPAKLAMALA TAĐHLĐ YENĐ YÖNETMELĐĞĐN GETĐDĐKLEĐ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Taner ĐĐZ tarafından Elektrik Mühendisleri Odası eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. EMO dışındaki firma, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması ya da metinlerin değiştirilmesi halinde hazırlayandan olur alınması etik kuralları açısından gereklidir Sokak No:16/8 Çankaya-ĐZMĐ Tel/Faks: 0 (232) , E-posta: 1

2 ĐÇĐNDEKĐLE 1.GĐĐŞ 2.BĐĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Uygulama ve Tanımlar 3.ĐKĐNCĐ BÖLÜM Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama 4.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama 5.DÖDÜNCÜ BÖLÜM Yüksek ve Alçak Gerilim Sistemlerinde Topraklama Tesislerinin Birleştirilmesi 2

3 6.BEŞĐNCĐ BÖLÜM Đletişim Sistemleri ve Bilgi Đşlem Tesisleri için Topraklama Kuralları 7.ALTINCI BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 8.EKLE 9.SONUÇ 3

4 YÜKSEK GEĐLĐMDE DAĞITIMŞEBEKELEĐ 4

5 U F F L1 L2 L3 Z U T K L 1, L 2, L 3 : Faz iletkenleri. Z: Yıldız noktası topraklama empedansı. K: L 3 fazındaki toprak hatası. U FF : Arıza öncesi fazlar arası etkin gerilim. U T : L 3 fazında K gibi bir toprak hatası oluştuğunda sağlam faz iletkenlerinin toprağa karşı gerilimi. 5

6 Tanım: Üç fazlı bir alternatif akım şebekesinde, bir toprak hatasından sonra, U T / U FF oranının alabileceği değere topraklama katsayısı denir ve e harfi ile gösterilir. 6

7 Yıldız noktası nötrünün topraklama şekline göre 5 değişik tür YG dağıtım şebekesi vardır. 1) Yıldız noktası yalıtılmışşebeke; Z L1 L2 L3 C E C E C E I CE I F 7

8 2) Toprak teması kompanze edilmiş şebeke; X<< olmak üzere Z +jx L1 L2 L3 X D I D I CE 8

9 3) Yıldız noktası direkt olarak topraklanmışşebeke; Z 0 N I'' k3 L1 L2 L3 I'' k1 9

10 4) Yıldız noktası direnç üzerinden topraklanmış şebeke; Z L1 L2 L3 I'' k1 5) Toprak teması kompanze edilmiş ve geçici olarak yıldız noktası direnç üzerinden topraklanmışşebeke (2 ve 4 ün karması); 10

11 Yıldız noktası yalıtılmış şebekelerde 0,8 < e 1 Yıldız noktası topraklanmış şebekelerde e 0,8 dir. Yıldız noktası direnç üzerinden topraklanmış şebekeler yalıtılmış şebeke sayılır. 11

12 Tanım: Yıldız noktası yalıtılmış ya da bobin üzerinden topraklanmış şebekelerdeki toprak hatasına toprak teması denir. Bu durumda e 1 olur. Toprak teması oluştuğunda hata yerinde sağlam fazların toprağa karşı gerilimleri; hatadan önce hata yerindeki fazlar arası gerilim değerine yükselir. 12

13 Örnek: Toprak teması durumunda gerilim artışı yüzde kaç olur? Hatadan önce sağlam fazların toprağa karşı gerilimi U n / 3 iken; hatadan sonra fazlar arası gerilim değerine yani U n e yükselir. U n U ( U ) n / ,73 % 73 n / 3 Yani artış, faz gerilimi cinsinden %73 kadardır. Bu durum şebekede birkaç saat sürebilir. 13

14 Tanım: Yıldız noktası direkt ya da direnç üzerinden topraklanmış şebekelerdeki toprak hatasına toprak kısa devresi denir. Yıldız noktası direkt topraklanmış şebekelerdeki toprak kısa devre akımı, direnç üzerinden topraklanmış şebekelerdeki toprak kısa devre akımına göre daha büyüktür. 14

15 Ulusal ağ şebekemizde 25 MVA nın üzerindeki 154 / 34,5 kv trafoların yıldız noktaları; -Havai hat çıkışlı merkezlerde 60 Ω, -Kablo çıkışlı merkezlerde 20 Ω dirençle topraklanmıştır. Bu durumda havai hatla beslenen 34,5 kv YG şebekelerde faz toprak kısa devre akımı I k / A ile Kablo çıkışlı 34,5 kv şebekelerdeki faz toprak kısa devre akımı ise I k / A ile sınırlıdır. 15

16 Örnek: 20 kv bir YG şebekesinde toprak temas akımının hesaplanması istenmektedir. Bu amaçla bu şebekeyi besleyen 110 / 20 kv trafo merkezinde 25 MVA yıldız noktası izole bir trafo vardır. Bu merkezden 20 km bir kablo hattı ile uzunlukları 45 km, 55 km ve 60 km olan 3 adet havai hat çıkmaktadır. Bu şebekede bir fazlı toprak teması oluştuğunda toprak akımını hesaplayınız. 20 kv kablonun birim kapasitesi 0,3 µf/km ve 20 kv havai hattın birim kapasitesi 5 nf/km dir. 16

17 ω I CE 2 πf 2π50 3ω (cl).(u n 314 / 3) [( 6 ) 9 ( )]( 3 ) 0, / 3 ICE I CE ( , ( ) ) ( 3 ) / 3 I CE (6, ) / 3 I CE 74 A 17

18 Örnek: Bir önceki şebekede, toprak teması kompanze edilmek isteniyor. Tam kompanzasyon durumunda yıldız noktası ile toprak arasına bağlanacak bobinin değerleri ne olur? Bobin reaktansı X U I / / 3 n CE 156Ω Bobinin gücü Q Un ICE ,855 MVAr 18

19 Örnek: Toprak teması artık akımı I res in hesabı: U λ : Faz toprak gerilimi I CE I CE : Kapasitif toprak akımı I Dx : Bobin akımının aktif bileşeni I Dy : Bobin akımının reaktif bileşeni : Bobin direnci φ I D x U λ X: Bobin reaktansı & I D <<X U + λ jx U + λ jx jx jx jx 2 + X 2 U λ I Dy I D & I D λ j λ U + X XU + X 2 I Dx λ 2.U + X 2 I Dy λ 2 X.U + X 2 19

20 20 Kompanzasyondan sonrası için Ires e toprak teması artık akımı denir. ise artık akım kapasitif, ise artık akım endüktiftir. λ ω U λ X X C 3 j X U I res & 2 2 X X C 3 + > ω 2 2 X X C 3 + < ω

21 21 <<X olduğundan yaklaşıklıkları kabul edilebilir X ) X ( 1 ) X (1 1 ) X (1 X X 1 ) X X(1 1 ) X (1 X X X X

22 Bu durumda I res için yaklaşık olarak & I res X2 1 Uλ + j(3ωc ) U λ X ifadesi bulunur. Tam kompanzasyon durumunda 1 3 ωc olur. Böylece 3 ωc 0 olacağından Ires Uλ yazılabilir. X 2 X & I U X.X X res λ I CE 1 X sonucuna ulaşılır. 22

23 Buradan görülüyor ki, tam kompanzasyon durumunda artık akım kapasitif toprak akımı ile / X oranının çarpımına eşittir. Bobin direnci küçüldükçe şebekedeki artık akım da azalır. Artık akım için tam değer belli değilse kapasitif akımın %8-%10 u alınabilir. 23

24 Örnek: 50 MVA 154 kv 34,5 kv 2000 MVA 60 Ω 3 x PIGEON 10 km 3 x SWALLOW 1 km 34,5 kv 3 x 95 mm2 XLPE 200 m 1000 kva 0,4 kv 154 / 34,5 kv merkezde sekonder tarafta yıldız noktası 60 Ω dirençle topraklanmış olduğundan I'' k1 300 A ile sınırlanmıştır. 24

25 Yıldız noktası doğrudan doğruya topraklanmış şebekelerde toprak kısa devre akımı diğer YG şebekelerine göre çok daha büyüktür. Bu akım IEC a göre hesaplanır. Simetrili bileşenler yöntemi anımsanacak olursa, Z 1 doğru empedans, Z 2 ters empedans ve Z 0 sıfır empedans olmak üzere, 25

26 1 faz-toprak arızasında, arızalı fazdan geçecek akım, 3cU k1 λ Z1 + Z2 + Z0 I 2 faz-toprak arızasında topraktan geçen akım kee λ Z 1 Z 2 + Z 0 (Z 1 I 2 faz arızasında k2 λ Z1 + Z2 I 3.cU 3cU + 3 faz simetrik akım ise I k3 cu Z 1 λ Z 2 Z ) 2 bağıntıları ile hesaplanır. 26

27 Z1 Z 2 alınırsa verilen bağıntılar daha pratik hale gelir ve tüm akımlar simetrik 3 fazlı akımlar cinsinden yazılabilir. 3 I k2 I 2 k3 3 I kee I Z Z I k1 I Z Z k3 k3 27

28 Örnek: 20 kv 630 kva 0,4 kv 500 MVA U k %6 P Cu 6,5 kw 0,4 kv baradaki 3 faz ve faz-toprak kısa devresini hesaplayınız. Transformatörün sıfır empedansı yaklaşık olarak doğru empedansa eşit alınacaktır. 28

29 1) Ön şebeke empedansı: Z 2 2 cun 1,1(400) Q S 6 k''q Q 0,1. Z Q alınırsa 0,352 mω Q 2 Q 2 Q 2 Q 2 Q X Z Z 0,01Z 0,995 Z Q Q 0,1.0,352 mω 0, 0352 X Q 0,995.0,352 mω 0, 35 mω mω 29

30 2) Trafonun empedansı Plaka değerleri U k %6 0,06 P Cu 6500 W %U P Cu %1,03 % U % 6 S 3 k r Tr 2 2 Ux Uk Ur 6 1, %5,91 X 2 2 U 400 %U n Tr x 0,0591 S 3 Tr mω 2 U 400 %U n Tr r 0,0103 S Tr 2 2,6 mω 30

31 3) Empedans toplamları Σ Q + tr 0, ,6 2,63 mω ΣX X Q + X tr 0,35 + 2,6 2,63 mω 4) Kısa devre yerindeki empedans 2 Zk 2, ,35 15,657 2 mω 5) Kısa devre akımları Z 0 / Z 1 1 ise I'' k1 I'' k3 olacaktır. I c.u 400 n k 1 3Zk 3.15,57 14,8 ka 31

32 YÜKSEK GEĐLĐM ŞEBEKELEĐNĐN DEĞELENDĐĐLMESĐ 32

33 1) Yıldız noktası izole şebeke: Đzole yıldız noktası kullanmak en kolay ve en ekonomik yoldur. Hata akım kompanzasyonu ve topraklama gibi yatırım gerektirmez. Toprak temas akımı A arasındadır. I CE < 35 A ise toprak arkları bastırılabilir. 35 A <I CE <100 A iken arkların bastırılması çok zordur. Kablolu sistemlerde iki ya da üç faz kısa devre olasılığı artar. I CE 20 A ile sınırlı kalmıyorsa çok hızlı çalışan toprak arıza röleleri kullanılmak zorundadır. 33

34 2) Toprak teması kompanze edilmiş şebeke: Bu sistemde yıldız noktasına konan bobin ile I CE kompanze edilir. Geriye çok küçük artık akım kalır. (%8-%10)I CE. Bu sistemde ark tehlikesi yoktur. Hata sırasında beslemeyi kesmeden devrenin çalışmaya devam etmesi söz konusu yöntemin en büyük avantajıdır 34

35 3) ve 4) Yıldız noktası direkt ya da direnç üzerinden topraklanmış şebekeler: Toprak kısa devre akımı büyüktür. Topraklama diğerlerine göre daha fazla önem kazanır. Trafo ve tesislerdeki dokunma gerilimleri değerlendirilmelidir. Paralel giden kontrol ve iletişim hatları ile etkileşim olasılığı belirir. YG motor sargılarının yanma tehlikesi söz konusudur. öle koordinasyonu önem kazanır. 35

36 5) Toprak teması kompanze edilmiş ve geçici olarak yıldız noktası direnç üzerinden topraklanmış şebeke: 2 ve 4 nolu şebeke yöntemlerinin karmasıdır. Bir fazlı toprak hatası oluştuğunda önce rezonans devresi söz konusu olur. Toprak hata akımları kendi kendini bastıramayan arklar oluşturursa, şalterin kapatılmasıyla direnç üzerinden topraklanmış yıldız modeline geçilir. 36

37 IEC 909 a göre c gerilim katsayısı Anma Gerilimi, U n En büyük kısa devre akımının hesaplanması için c max En küçük kısa devre akımının hesaplanması için c min AG 230/400 V Diğer AG ler 1 1,05 0, kv < U n < 35 kv 1, kv < U n < 230 kv 1,1 1 37

38 Yüksek gerilim sistemlerinin karşılaştırılması Direkt topraklanmış Direnç üzerinden topraklanmış Bobin ile topraklanmış Toprak arıza akımı Yüksek (Bazen üç fazlı kısa devre akımından bile fazla) Azaltılmış Yok edilir (Artık akım söz konusu) Aşırı gerilimler, faz toprak arızasında sağlam fazlarda (50 Hz de) Fazlar arası gerilimin 0,8 katı Fazlar arası gerilim kadar Fazlar arası gerilim kadar Geçici toprak arızaları Kısa devreye dönüşür Kontrol edilebilir arıza akımına dönüşür Bastırılır Parafudr kullanımı %80 gerilimli parafudrların kullanımına olanak verir. Normal Normal Đşletmesi Basit Basit Şebeke genişledikçe bobin reaktansı ayarlanmalıdır Telefon enterferansı Ciddi Azaltılmış Đhmal edilebilir Sistem işletme sürekliliği için ek şebeke %100 rezerv kapasite gerektirebilir %100 rezerv kapasite gerektirebilir Đlave şebekeye gereksinim yoktur Toprak arızası olan yer civarında yaşam tehlikesi Çok ciddi Azaltılmış En aza indirilmiş 38

39 V c b Dokunma gerilimi U Tp a 8 9 0, Akım süresi t s YG` de sınırlı akım süreleri için izin verilen en yüksek dokunma gerilimleri a) Hayvanlardaki zamana bağımlı dokunma gerilimi b) Eski VDE 0141 deki dokunma gerilimi c) Yeni kabul edilen eğri 39

40 ALÇAK GEĐLĐMDE DAĞITIM ŞEBEKELEĐ 40

41 15 Hz den 100 Hz e kadar a.a etkilerinin akım-zaman bölgeleri Akımın akış süresi ms ,1 Açma akımı 0,2 a 0,5 1 2 Başlangıç akımı CD 30 ma 5 b AC-1 AC-2 AC-3 AC AC-4-1: Ventriküler fibrilasyon olasalığı <%5 C1 C C3 200 AC-4-2: Ventriküler fibrilasyon olasalığı %50 AC-4-3:Ventriküler fibrilasyon olasalığı >% ma Vücut akımı Tehlikeli fizyolojik etkiler, ağır yanıklar ve ölüm olayları görülür Genellikle bir tepki yoktur Genellikle zararlı bir fizyolojik etki yoktur Organik bir hasar olmaz. Geçici kalp kasılmaları, kaslarda kramp, nefes almada zorluklar görülür 41

42 T K1 U F K2 L1 L2 L3 N PE Ut p K M 3 PE B A St A Hata ve arızalar ile ilgili tanımlar (TT Sistem) 42

43 Tehlikeli vücut akımları Ölüm olayları görülür. Ventriküler fibrilasyon olasılığı artar. Tehlikeli fizyolojik ağır etkiler, yanıklar ve nefes almada zorluklar görülür. 1 A 80 ma 30 ma CD 300 ma 260 ma de yangın tehlikesi oluşur CD 30 ma Genellikle zararlı bir fizyolojik etki yoktur. Kaslarda kramp görülür. 10 ma CD 10 ma Genellikle bir tepki yoktur 0,5 ma 43

44 Akım kaynağı Cihaz L1 L2 L3 N T T C P rotection E arth I N S N eutral 1. Harf 2. Harf AG dağıtım şebekelerinde kodlama 44

45 TN-Sistem Pano L 1 L 2 L 3 PEN Potansiyel dengeleme iletkenleri PE N B PDB A Temel topraklama TN sistemde topraklama tesisatın ana öğesi değildir!!!!! 45

46 TN-Sistemde devrenin ayrılması şartı: Z S U I a 0 Z S : Arıza çevrim empedansı U 0 : Faz nötr arası gerilim I a : Kesicinin açma akımı 46

47 TT-Sistem T L1 L 1 N L 2 L 3 PE N I n 40 A 30 ma B/16 A TT sistemde topraklama tesisatın ana öğesidir!!!!! P E L2 B I F A Temel topraklama 47

48 TT- Sistemde topraklama direnci A U I L a A : Topraklama direnci U L : Dokunma gerilimi I a : Koruyucu düzenin otomatik çalışmasına sebep olan akım 48

49 IT-Sistem L 1 L 3 PE Potansiyel dengeleme iletkenleri IDM CD CD A I d C E IDM: Yalıtım izleme düzeneği, CD: Artık akım koruma düzeneği M PDB T 1 ~ 1. hata 2. hata 49

50 IT sistemde iki hata söz konusudur. 1. hatada devre kapanmaz, yalıtım izleme cihazı tarafından haber verilir ve bu hata kısa zamanda elektrik ustası veya teknisyen tarafından berteraf edilmelidir. 2. hata sigorta veya kesiciler tarafından TN veya TT sistemi oluşmasıyla derhal kesilir. Genellikle 1. hata 2. hatayı doğurur. 1. Hata 2. Hata A U I T d A U I T a T : Topraklama direnci, U L : Dokunma gerilimi I d I a : Artık akım : Koruyucu düzenin otomatik açma akımı 50

51 Örnek: Şekildeki TN-S sisteminde dokunma gerilimini ve insan vücudundan geçen akımı bulunuz. 51

52 Eşdeğer devre: T h 0,02 Ω 0,2 Ω U 0 B PE i E 230 V I 1 0,2 Ω 0 A 2 Ω I Ω 100 Ω I U , ,02 + 0,2 + 0,2 0,42 A 1 T h PE 52

53 OA arası Thevenin eşdeğeri: I1.PE 547,6.0,2 109,5 I I , , PE 2 i E + B 2 3 Ui I2. i V 99 V 99 ma Yukarıdaki örnekte insan vücudundan geçen akım 99 ma ve dokunma gerilimi 99 V tur (Koruma iletkeni tesis edilmiş). 53

54 Örnek: Bir önceki örnekte cihaz ile PE arasındaki bağlantının olmadığı durum incelenecektir (Koruma iletkeni tesis edilmemiş). Eşdeğer şema: T h 0,02 Ω 0,2 Ω U 0 i 1000 Ω B E 2 Ω 100 Ω 54

55 T + h + i + E + B 0,02 + 0, , 22 U 230 I , ma U i V 55

56 Örnek: L1 L2 L3 N PE KA B PDB B16A gl/16a TN sisteminde yukarıda belirtilen 3 ayrı koruma düzeni için çevrim empedanslarını hesaplayınız. 56

57 U 230 1) Z 0 s 7666Ω I a U 230 2) Z 0 s 2,88 Ω (Çizelge 10 s.25) Ia 80 U 230 3) Z 0 s 1,43 Ω (Çizelge 10 s.25) I 160 a 57

58 Örnek: TT sisteminde otomatik açma ile korunma B/16A L1 L2 L3 N PE gg/16a L1 L2 L3 N PE B E B E T 0,01 Ω 0, 1Ω Ω Ω h 2 B E 1 0,01 + 0, , I 3,11 74 A UE I. E V Ω 58

59 gg/16a sigorta ile korunmuş E 50 I A ,7 Ω B/16A kesici ile korunmuş E 50 I A ,625 Ω Sonuç: Her iki tesis de yönetmelikte istenen koşullara uymamaktadır. Mutlaka insan yaşamı eşikli kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. 59

60 Örnek: TT sisteminde 3 ayrı koruma düzeni için toprak direncini hesaplayınız. B PDB 30 ma KA B16A gl/16a L1 L2 L3 N 1) KA için toprak direnci 1,67 kω , ) B/16A için toprak direnci Ω 3) gl/16a için toprak direnci Ω A A A ,

61 TT SĐSTEMĐ: L1 L2 L3 N KA KA KA KA KA

62 Tesiste bir CD (KA) var ise A U I T n Tesiste selektif CD var ise A U 2.I T n Tesiste ikiden fazla CD var ise n: CD için eşzamanlama katsayısı n 0,5 CD sayısı < 4 n 0,35 CD sayısı 4-10 n 0,25 CD sayısı > 10 A n. U T I n Çok hassas CD ler dikkate alınmaz. 62

63 Soru: 1 nolu KA 500 ma 2 nolu KA 300 ma 3 nolu KA 500 ma 4 nolu KA 300 ma 5 nolu KA 30 ma Ortak topraklama direncini hesaplayınız. A ortak U T n. I.I n max U 50 0,35.(2.0,5 T + 2.0,3) 89,3Ω tahkiki yapılması gerekir. 89,3.0,5 44,6 < 50 V olduğundan uygundur. 63

64 Soru: Tek bağımsız bölümlü bir konutun ana panosunda 30 ma KA kullanılmıştır. Topraklama direnci ne olmalıdır? Soru: Bir apartmanda daire tablolarında 30 ma KA ve ana girişte 300 ma KA kullanılmıştır. Topraklama direnci ne olmalıdır? 64

65 IT SĐSTEMĐ: L1 L2 L3 1. hata 2. hata U T : dokunma gerilimi, I d : artık akım 65

66 IT tesisat ilkeleri: 1. Birinci hatada devre kesilmez. 2. Đkinci hatada normlarda belirtilen sürede devre kesilmelidir. 3. Nötrü dağıtılmış sistemde U U 0, nötrü dağıtılmamış sistemde U 3.U 0 alınmalıdır. 66

67 Örnek: T 0,02 Ω h 0,38 Ω B10A L1 N B 2 Ω A? Şeması verilen tesiste, toprak özdirenci ρ 200 Ωm ve işletme topraklaması B 2 Ω ölçülmüştür. Koruma düzeni olarak B10A minyatür kesici kullanılmıştır. a) Topraklama direncini, hata akımını ve dokunma gerilimini bulunuz. b) Bu direnci elde etmek için ne kadar uzunlukta şerit kullanılacağını hesap ediniz (30x3,5 mm galvaniz şerit kullanılacaktır). 67

68 50 50 a) A 1 Ω olmalıdır. I 50 a A 1 Ω olması gerektiğini kabul ederek, T + h + A + B 0,02 + 0, , 4 Ω 230 I h 3,4 67,6 A UT Ih. A 67,6.1 67,6 V 68

69 b) Bilindiği gibi D çaplı ve L uzunluğundaki silindirin, D<<L ve yarısı havada, yarısı toprakta olması koşuluyla yayılma direnci ρ 2L ln π L D bağıntısıyla verilir. Kesit dörtgen ise daireye irca edilmesi gerekir. Ç 2(s + b) π.d Her iki çevreyi eşitlersek, eşdeğer çap D 2(s + b) π galvaniz şeridin eşdeğer çapı 2(30 + 3,5) D π 200 3,14.L ln 2L 0,021 1 eşitliği ile bulunabilir. 30x3,5 mm kesitli 21 mm olur ( D 0,021 m). olmalıdır (Tesis güvenliği için). 63,7.ln(95,2.L) L L 707 m olmalıdır. 69

70 ρ π L ln 2L D yerine yaklaşık formülün kullanılması: α ρ α (1/L) ρ k L MH: Mutlak hata ρ π L 2L ln D k ρ L BH: Bağıl hata ρ 2L ln k πl D ρ 2L ln πl D ρ L 1 ρ k L ρ 2L ln πl D 1 πk 2L ln D 70

71 BH0 olduğu durumu göz önüne alalım. πk 2L ln D 1 D 0,021 D k 2L ln D π m için (30x3,5 mm) ln(95,24 L. ) k π ) 3 6,67.10 m için (35 mm 2 ln(300 L. Cu) k π 71

72 30x3,5 Galvaniz Şerit 35 mm2 Cu 4,00 4,00 3,00 3,00 k 2,00 k 2,00 1,00 1,00 0, , L (m) L (m) Bu eğrilerden yaklaşık olarak şunu çıkarabiliriz. L<10 m için, k 2 2ρ L L>10 m için, k 3 3ρ L 72

73 Soru: Bir parkta 10 m uzunluğunda 35 mm 2 kullanılacaktır. Cu toprak iletkeni a) Bu iletkenin yeryüzüne serilmesi b) h 0,6 m derinliğe gömülmesi durumunda yayılma dirençlerini karşılaştırınız. 73

74 a) ρ y πl ln 2L D 35 mm 2 Cu için 3 m D 6,67.10 y ρ π.10 ln , ρ π.10 ln(3000) 74

75 b) h ρ πl ln L Dh ρ π.10 ln 10 6, ,6 ρ π.10 ln(158) h y ρ ln(158) π.10 ρ ln(3000) π.10 0,63 Sonuç: 10 m uzunluğundaki 35 mm 2 Cu iletkenin 60 cm derinliğe gömülmesi durumunda yayılma direnci yeryüzündeki yayılma direncine göre %37 oranında azalır. 75

76 Topraklayıcı çeşitleri Topraklayıcı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir. 1) Temel topraklayıcı (Kullanılması tavsiye edilir) 2) Gözlü topraklayıcı 3) Şerit topraklayıcı 4) Halka topraklayıcı 5) Derin topraklayıcı 6) Yıldız topraklayıcı 7) Ağ topraklayıcı 8) Levha topraklayıcı (Kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez) 76

77 Topraklayıcılarda potansiyel dağılımı ve yayılma dirençleri U(V) I E U E l (m) eferans toprak A (Ω) ρ E (Ωm) Yüzeysel topraklayıcı Derin topraklayıcı φ Topraklayıcının uzunluğu l(m) 77

78 Diğer elektrot tipleri için geçiş direnci hesapları Gözlü topraklayıcı D a.b π L a.n + E b.m ρ E ρ + 2D L E a n adet b m adet D E : Topraklama direnci D: Gözlü topraklayıcının eşdeğer daire alan çapı ρ E : Özgül toprak direnci L: Topraklayıcı toplam iletken uzunluğu 78

79 Çubuk topraklayıcı (Derin topraklayıcı) Yaklaşık hesap: E ρ E / L Başka elektrot varsa >2L L Toprak d L d 79

80 ÇUBUK TOPAKLAMA ELEKTOTLAININ YAYILMA DĐENCĐNĐN YAKLAŞIK HESABINDA DĐKKAT EDĐLECEK HUSUSLA Taner ĐĐZ EMO Đzmir Şubesi Bülteni Sayı: 142 Mart 2002 s.21 80

81 21 Ağustos 2001 tarihli Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği nin Ek-T bölümünde, çeşitli topraklayıcı tiplerine ilişkin hesaplama örnekleri yer almaktadır. Yönetmelik çubuk topraklayıcının yayılma direnci için; E ρe 2πL 4L ln d ana formülünü vermektedir. Sözkonusu yayılma direncinin, E ρe L basitleştirilmiş formülü ile bulunabileceği belirtilmektedir. Bu formüllerde L topraklayıcının boyu, d topraklayıcının çapı ve ρ E toprak özdirencidir. 81

82 Proje üreten ya da uygulamadaki mühendislerin; yönetmeliğin izin verdiği yaklaşık formülü kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu yazıda anılan ana formül yerine yaklaşık formülün hangi koşullarda kullanılabileceği açıklanacaktır. X gibi bir büyüklüğün, yaklaşık büyüklüğü X y olsun. (X- X y ) farkına mutlak hata, (X- X y )/X ifadesine bağıl hata denir. Bağıl hata Grekçe deki ε harfi ile gösterilir. Bu durumda çubuk topraklayıcı yayılma direnci için, ana formül yerine, yaklaşık formülün kullanılması durumunda yapılacak bağıl hata, ε olur. ρe 4L ln 2πL d ρe 4L ln 2πL d ρ L E 82

83 Bu ifade düzenlenirse; ε 1 2π 4L ln d eşitliği elde edilir. 83

84 Bilindiği gibi çubuk topraklayıcı çapının, yayılma direncine etkisi ihmal edilecek kadar azdır. Pratikteki çubuk elektrotlar 2 cm çapında imal edilmektedir. Böylece d2 cm0,02 m olursa, hata fonksiyonu sadece L ye bağlı kalır. d0,02m için; ε 1 2π 4L ln 0,02 1 2π ln200l 84

85 Ana formül ile yaklaşık formül arasındaki hatanın olmadığı durumu saptamak için ε 0 denklemini çözmek gerekir. 2π 1 ln200l 0 Bu eşitlik düzenlenirse Le 2p /200 elde edilir. L 2,68 m bulunur. Burada e bir doğa sabiti olup yaklaşık 2.72 alınabilir. Bunun anlamışudur: Elektrot uzunluğu L 2,68 metre ise, yaklaşık formül hatasız değer verir. 85

86 Şimdi de belirli bir elektrot uzunluk aralığında, hatanın hangi sınırlar içinde kalabileceğini saptayalım. - %5 ile + %5 bağıl hata aralığını göz önüne alalım π ln200l 2π ln200l %5 + %5 0,05 + 0,05 L 2 L 3 m m 86

87 Yani 2 m<l<3,8 m iken, ana formül yerine yaklaşık formül kullanılması durumunda, yapılacak hata %5 in altında kalmaktadır. Bağıl hata ifadesinin negatif olması, yaklaşık hesapla bulunan değerin ana formülle bulunan değerden daha büyük olduğunu; pozitif olması ise yaklaşık hesapla bulunan değerin ana formülle bulunan değerden daha küçük olduğunu göstermektedir. 87

88 2 m<l<3,8 m aralığın dışında L 50 cm0,5 m gibi bir değer için ε değeri hesaplanırsa 2π 1 0,36 %36 ln200.0,5 L 0.5 m iken ana formül yerine, yaklaşık formülün kullanılması durumunda, -%36 gibi yüksek bir hata oranı karşımıza çıkar. Bu durumda yaklaşık formülün kullanılması uygun değildir. 88

89 Şimdi de pratikte en çok kullanılan çubuk elektrotlarını inceleyelim: L (m) d (m) E (ana formül) E (yaklaşık formül) Hata (%) 1,5 0,02 0,605 ρ E 0,667 ρ E ,02 0,339 ρ E 0,333 ρ E +1,8 89

90 Sonuç: 1- Pratikte sık kullanılan elektrotlarda ana formül yerine, yaklaşık formülün kullanılması uygun olmaktadır. 2- Elektrot boyu küçüldükçe (l<1 m) ya da büyüdükçe (l>4 m) bağıl hata arttığından, bu tür elektrotların kullanılabileceği özel topraklama tasarımlarında dikkatli olunmalıdır. 90

91 ÇUBUK TOPAKLAYICI ÇEVESĐNDE POTANSĐYEL DAĞILIMI 180 eferans toprağa göre elektrot gerilimi L 2 m. D 2.5 cm. ρ E 10 Ω.m I E 96 A. r Elektrottan uzaklık 91

92 Şerit topraklayıcı PDB s H L b L d 2 ( b + π s ) E ρe 2π L ln 2L d 1 + ln ln L 2H 2L d 92

93 Levha topraklayıcı Günümüzde önemini yitirdiğinden tavsiye edilmemektedir. Yıldız topraklayıcı ve diğerleri için Yönetmelik Ek-T kullanılabilir. Hesaplarda Yönetmelik Ek-K de verilen direnç eğrilerinden de yararlanılabilir. 93

94 Ek-K ve Ek-L ile ilgili sorular 94

95 Soru: Bir elektrik tesisatının gerçekleştirileceği yerde ρ 100 Ωm ölçülmüştür. Sistem topraklama direncinin 2 Ω olması isteniyor. Çeşitli tekil topraklama elektrotları için geçiş dirençlerini hesaplayarak, söz konusu yöntemle istenen geçiş direncinin gerçekleştirilemeyeceğini gösteriniz. 95

96 3ρ 3ρ a) Şerit: L 150 m. L 2 b) Dikey topraklayıcı: 4L ρ 100 4L 50 ln D0,02 m ln ln200 2πL D 2πL 0,02 πl L ln 200L L 2 π 50 0,1256 L 80 ρ 4L ρ Literatürde ve yeni yönetmelikte ln 2πL D L 100 L ρ 50 m (EMO ĐzmirŞb. Bülteni Mart 2002 sayısı) 2 Yönetmelikteki yaklaşık formül her zaman kullanılamaz. ρ c) Levha: T a 11,1 m 4,5.a 4,5. T 4,5.2 11,1x11,1 boyutunda kare levha gerekli. ρ m

97 Transformatör Merkezlerinde Genel Topraklama Şeması Ana potansiyel dengeleme ing topraklayıcı Derin topraklayıcı Temel topraklayıcı Bir transformatör merkezi topraklaması 97

98 Bina Bina Tesislere yakın YG Direği YG Direği Bina Bina Cihaz Duvar Bir endüstri merkezinde ağ şeklinde tesis edilmiş topraklama ve potansiyel dengeleme sistemi 98

99 TOPAKLAMALA L1 L2 L3 PEN A B A Koruma topraklaması Đşletme topraklaması Fonksiyon topraklaması Koruma topraklaması 99

100 Topraklamada kullanılan önemli tanımlar YG AG 1. Koruma topraklaması Potansiyel dengeleme barası Topraklama iletkeni 4. Koruma iletkeni 5. A.G.hava hattı Durumuna göre yalnız biri 7 6. Nötr (N) veya PEN 7. Đşletme topraklaması 8. Potansiyel düzenleyici topraklayıcılar 1 9 > 20 m Temel topraklama 10. Derin topraklayıcı 8 Đhtiyaç halinde ilave elektrot 100

101 Soru (Ek-D ile ilgili) 5 m x 7 m boyutunda bina tipi 34,5 / 0,4 kv 400 kva bir trafo postası için YG tarafı faz toprak kısa devre akımı I k A olarak verilmiştir. Toprak özgül direnci 200 Ωm ölçülmüştür. Bu tesiste topraklama direnci E ne olmalıdır? 101

102 Önce temel topraklaması uygulanırsa, D 6,7 π m 2ρ T 19 πd π.6,7 Ω Bu değer yüksek olduğundan ring topraklama yapılmalıdır. 102

103 D π , ln d D 2 ln D r π π π π 9,2 17, ,8 19 //17,8 // r T + 9,2 9, U E m kv Ω Ω

104 En fazla 10 adet L1,5 m çubuk bağlanabilir. 200 ç ρ 133 L 1,5 Ω (tek çubuk) 10 adet çubuk düşünüldüğünden, 133 ç 10 //r //ç 13,3 Ω 9,2 //13,3 9,2.13,3 9,2 + 13,3 T 5,44 Ω U E 5, V 104

105 t 0,1 s için U Tp 700V (ETTY s.14 Şekil 6) U E >4U Tp 4U Tp V 5440 V>2800 V t F 5 s U E >4U Tp Çizelge D.1 gereği U E U Tp ispatı Trafo girişinde 34,5 kv XLPE kablo kullanılacağından r0,45 redüksiyon faktörü göz önüne alınabilir E 0, ,67 Ω olmalıdır. T // r //ç 5,44 Ω elde edilmişti. 5,44. 5,44 + 4,67 5,44 25,4 + 4,67 0,77 25,4 33 O halde 33 Ω paralel bir direnç daha tasarlamalıyız (9 m şerit ve 3 çubuk). 105

106 ş 44,4 ç 44, ş //ç 22 5, ,44 // 22 5, , , < 4UTp < 2800 V Ek-D de belirtilen ek önlemlerin alınması kaydıyla topraklama direnci 4,36 Ω kabul edilebilir. 106

107 Soru: 0,2 m %50 U E %1 U E 20 m %1,7 U E L2 m 68,8 m d kabul 20 m ise U k /U E? c c 2 Lc 1 20c 2-4c c c 2-0,2c-10 c 1,

108 108 lnc d 4L ln U U c d 4L E k /U U E k 0,0167 5,99 0, , ln ln1,105 d 4L ln lnc U U E k E E k U %1,67. 0,0167.U U

109 Soru: 30 m x 15 m boyutlarındaki gömülmüş ağ topraklama şebekesinden kaç metre ileride U kabul 50 V olur? (U E 188 V olarak hesaplanmıştır) U k 50 V U E 188 V 18 m 12 m 12 m 15 m 18 m 30 m 109

110 A 17,6 11,97.1, sin d kabul π π d 2 D / arcsin D I U t k π ρ 1 2.U.U sin 1 A d E k kabul π π

111 Ek-M 111

112 112 Yarım küre: r 2 I U E π ρ ) D (r 2 I U k kabul + π ρ r D 1 r D r ) D (r 2 I r 2 I U U k k k kabul E π ρ π ρ 1 U U r D k E k 1 U U r D k E k

113 113 Derin topraklayıcı: k 2 2 k t k d L d L ln L 2 I U + + π ρ d 4L ln L 2 I U t E π ρ k 2 2 k E k k 2 2 k E k d L d L ln d 4L.ln U U d 4L ln d L d L ln U U k 2 2 k U U d L d L ln d 4L ln E k + + k 2 2 k k 2 2 k d L d L c d L d L ln lnc c 2Lc d 2 kabul

114 Soru: D 0,02 m L 2 m bir topraklama kazığından kaç metre ileride U k / U E 0.5 olur? (U k 0,5.U E ) c 4L d U U k E d kabul ,02 0,2 0,5 20 U U k E 0,01 c 0, ,0617 1,0617 d kabul 68, 8 0,02 0,

115 ŞEBEKE KAŞILAŞMALAI 115

116 a) Şebeke tipi TT iken: L1 L2 L3 N B M1 M2 k1 k2 116

117 Eşdeğer devre T U 0 B k1 k2 117

118 118 k1 B k 2 0 // U I + k1 B k2 0 k2 0 B d1 //.U U U U + k1 B k2 k1 B 0 k1 B k2 k2 0 B d1 // // U ) // (1 U U U + + k2 B k1 k2 B 0 k1 B d1. ). (.U. U + + k1 k2 B 0 B d1.u U +

119 Soru: Şebeke tipi TT iken tüm cihazlar müstakil topraklı; sadece biri hem topraklı hem de sıfır bağlantılıdır. Tüm dirençler yaklaşık eşit ise M2 deki gövde kaçağı durumunda M1 gövdesinde şebeke faz-nötr geriliminin 1/3 ünün var olacağını gösteriniz. 119

120 b) Şebeke tipi TN iken: L1 L2 L3 PEN B M1 M2 120

121 TN VE TT SĐSTEMLEĐNĐN KAŞILAŞMASI Taner ĐĐZ EMO Đzmir Şubesi Bülteni Sayı:146 Temmuz 2002 s

122 TS 3994 e göre elektrik şebekeleri sınıflandırılarak üç tipe ayrılmış; gerek iç tesisler, gerekse topraklamalar yönetmeliğinde bu tiplerin özellikleri ve ne şekilde kullanılacakları uzun uzadıya anlatılmıştır. Fakat pratikte yerel elektrik idarelerinin konuya gereken önemi vermemeleri ve bazı teknik elemanların bu konudaki bilgi eksiklikleri, şebeke karşılaşması tehlikesini ortaya çıkarmaktadır. 122

123 Bu yazıda TN-C sistemi ile TT sisteminin karşılaşması sonucu doğabilecek riskler araştırılacaktır. Şekil-1 de müstakil bir trafodan beslenen bir fabrikanın elektrik dağıtım sistemi görülmektedir. Seçilen sistem TN-C (klasik sıfırlama)dır. Bu sistemde, tüm pasif kısımlar (gövdeler) PEN iletkenine irtibatlandırılır. Dolayısıyla 1 no lu motor sistem karakterine uygun olarak topraklanmıştır. 2 no lu motorun gövdesi ise, teknik eleman hatası nedeniyle PEN iletkenine bağlanmamış, bu motora müstakil koruma topraklaması yapılmıştır. Böyleceşekil-1 de görüldüğü gibi TN-C sistemi ile TT sistemi karşılaşmıştır. 123

124 124

125 2 no lu motorda bir izolasyon hatası oluştuğunda, S2 sigortasının atmadığını varsayalım. Bu durumda 2 no lu motor gövdesi ile toprak arasında u 2 gibi bir temas gerilimi oluşur. Öte yandan I h hata akımı, k koruma topraklaması ile 0 işletme topraklaması üzerinden şebekeye geri gider. Bu hata akımı nötr iletkeninde ve buna bağlı bütün sıfırlanmış tüketiciler de bir hata geriliminin doğmasına neden olur. Böylece 1 no lu motor gövdesinde potansiyel sürüklenmesi nedeniyle u 1 gibi hata gerilimi meydana gelir. Daha açıkçası, oluşan bu hata devresinde;u 1 gerilimi işletme topraklama direnci uçlarındaki gerilim ve u 2 gerilimi ise koruma topraklama direnci uçlarındaki gerilimden başka bir şey değildir. 125

126 Trafo sargı direnci ve hat dirençlerini ihmal edersek, hata akımı için; I h u λ / ( 0 + k ) (1) yazılabilir. u 1 ve u 2 için de, u 1 0.I h 0. u λ / ( 0 + k ) (2) u 2 k.i h k. u λ / ( 0 + k ) (3) bağıntıları elde edilir. (2) ve (3) bağıntılarında pay ve paydalar 0 a bölünürse, u 1 u λ / (1 + k / 0 ) (4) u 2 ( k / 0 ) u λ /(1 + k / 0 ) (5) bulunur. Koruma topraklama direncinin işletme topraklama direnci oranına x dersek, u 1 u λ / (1 +x) (6) u 2 x. u λ /(1 + x) (7) sonucuna ulaşırız. 126

127 Faz-nötr gerilimi u λ 220 V olduğundan, u /(1+x) f(x) ve u 2 220x /(1+x) g(x) bulunur. Ordinat eksenine volt cinsinden temas gerilimini, apsis eksenine de boyutsuz x dirençler oranını götürerek, şekil- 2 deki u 1 f(x) ve u 2 g(x) eğrilerini elde ederiz. 127

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ YENİ YÖNETMELİĞİN GETİRDİKLERİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 19 TEMMUZ 2002 BURSA Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklama Semineri

Elektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklama Semineri lektrik Tesislerinde Güvenlik ve Topraklama Semineri Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı 15-16 Mayıs 013 Gaziantep 1 Özgeçmiş: Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı, 195 Denizli doğumludur. Liseyi bitirdikten sonra Almanya da

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089

T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 T.C MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TOPRAKLAMA VE PARATONER TESĠSĠ 522EE0089 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YER ALTI ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER. Elektrik Mühendisi

ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER. Elektrik Mühendisi ELEKTRİK ENERJİSİNDEN KAYNAKLI YANGIN MAKİNA KIRILMASI ELEKTRONİK CİHAZ HASAR NEDENLERİ VE ÖNLEMLERİ AYHAN İŞLER Elektrik Mühendisi 1 Giriş: Normal şartlar altında elektrik enerjisinden sağlanan yararlar

Detaylı

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 2014 ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 ÖZEL TESİSAT TEKİNİĞİ 1. KOMPANZASYON TESİSATLARI 2. PARATONER TESİSATLARI 3. TOPRAKLAMA TESİSATLARI 4. GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Detaylı

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ

LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ 2015 LÜY KAPSAMINDA 50 kwe KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 İçindekiler 1. Amaç, Kapsam, Dayanak, Standartlar ve Tanımlalamar 5 1.1 Amaç

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Uygulama ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, elektrik kuvvetli akım tesislerinin kurulmasının,işletilmesinin

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç İşyerinde elektrikle çalışmalarda tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Elektrik enerjisi tanımı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ 522EE0137 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

elektrik merkezlerinin topraklamasında genel ilkeler

elektrik merkezlerinin topraklamasında genel ilkeler elektrik merkezlerinin topraklamasında genel ilkeler Yazan: p. g. laurent Çeviren: kemal bakırctoğlu UDK: 621.316.995 ÖZET Yazının konuları şöyle verilebilir (özetlenebilir): Topraklama elektrotlarının

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI 522EE0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KUVVET PROJELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565

Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 04.11.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18565 I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK VE OTOMASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı