Fare meme kanseri modelinde duysal sinirlerin metastaz oluşumundaki rolü ve etki mekanizması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fare meme kanseri modelinde duysal sinirlerin metastaz oluşumundaki rolü ve etki mekanizması"

Transkript

1 Fare meme kanseri modelinde duysal sinirlerin metastaz oluşumundaki rolü ve etki mekanizması Dr. Nuray Erin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mitojenik sinyaller, Baskılanmış temas inhibisyonu Apopitozdan kaçış anjiyogenez Ekstraselluler matriksin degredasyonu (MMPler) Hücre hücre adhezyonunun kaybı Migrasyon (göç) Endotel boyunca adhezyon ve migrasyon (Intravazasyon) TF antijeni, galectin-3, integrins Modified from Huber, Kraut and Beug, Current Opinion in Cell Biology 2005, 17:

2 Proteolizis ve migrasyon (ekstravazasyon) Mikrometastaz Sağkalım ve proliferasyon (çoğalma) sinyalleri Makrometastaz Modified from Huber, Kraut and Beug, Current Opinion in Cell Biology 2005, 17: Evsahibi dokunun cevabı İntrensek özellikler Sistemik cevap mikroçevre (büyüme faktörleri, sitokinler, ECM-ile ilişkili büyüme faktörleri) Metastatik potansiyel Organa spesifik fenotipler 2

3 Kanser heterojen hücrelerden oluşmakta ve sadece birkaç tanesi metastaz oluşturabilmektedir. Sağkalım çoğalma (Proliferasyon) Anjiyogenez Proteolizis ve migrasyon (MMPler, upa, katepsinler), Etkili tedavi yok Hala oyuncuların ve/veya ilişkilerin tamamını bilmiyoruz 3

4 İnflamatuar hastalıklar STRES Değişmiş duysal sinir foksiyonu? Nöroendokrin değişiklikler Bağışıklık sisteminin baskılanması Kanser nüksünde ve metastazda artış Kapsaisine duyarlı duysal (afferent) sinirler Miyelinsiz küçük çaplı C ve aδ lifleri, Peptid içeren sinir sonlanmaları 4

5 KAPSAİSİNE DUYARLI DUYSAL SİNİRLER İnflamasyona bağlı ağrı duyumu Kanser Hücresi? Nörojenik inflamasyon *artmış kan akımı, *plazmanın ekstravazasyonu (damar dışına çıkması) *mast hücresinin degranulasyonu (parçalanması) *hiperemi *vaskuler endotele lökosit adhezyonunun artması. *anjiyogenez P maddesi duysal sinir sonlanmalarında bulunan başlıca nöromediatördür 5

6 P maddesi inflamasyon Anjiyogenez Mitojenik etkiler Tümör gelişiminin teşvik edilmesi Yüksek doz Kapsaisin ile tedavi 5-6 haftalık Balb/c dişi fareler Ketamin/ksilazin ile anestezi 24 Saat içinde 2 ye bölünerek 125mg/kg kapsaisin 1 hafta bekleme hücrelerinin (10 5 hücre) meme pedi içine injeksiyonu 6

7 Öncü Tümör mg/kg 50mg/kg Kapsaisin injekte edildi nin meme pedine injeksiyonu Balb-c fareleri, 4-5 haftalık # Akciğer metastazı # of Lung Metastasis per Mouse Çözücü Kapsaisin 125 mg/kg vehicle capsaicin (125mg/kg) 23 gün 30 gün injeksiyonundan sonra Erin ve ark, Anticancer Res,

8 Göz oğuşturma sayısı A) Akciğer Metastazlarının Sayısı/fare Çözücü Cap-25 Cap-50 Cap-125 Doz (mg/kg) B) Mikroskopik Kalp Mets İnsidansı * Çözücü Kapasisin 25 mg/kg Kapsaisin 50 mg/kg Kapsaisin 125 mg/kg * 0 Perikardial Myokardial 8

9 Duysal nöronların inaktivasyonu akciğer ve kalbe metastazı artırmaktadır düşündüğümüzün tersi Yüksek doz kapsaisin tedavisinden sonra P maddesinin düzeyi % azalmaktadır 4THM injeksiyonundan 12 gün sonra 1000 Çözücü Kapsaisin 2500 Kontrol Kapsaisin SP pg/g * * Deri SP pg/g * Kalp Akciğer 0 9

10 Mikroarray analizleri (SAM analizi) >12000 genler Öncü tümör (duysal sinirleri aktif) Öncü tümör Duysal sinirleri inaktif 17 gende değişiklik gözlendi Duysal sinirler Mikroarray sonuçları sağlam inaktif Cap=old Chang Title 28, , RIKEN cdna J07 gene 70,015 22, guanine nucleotide binding protein, alpha 12 47, , DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide , , coagulation factor II (thrombin) receptor 201,376 84, WW domain binding protein 3 127,402 36, ELK3, member of ETS oncogene family 165,181 92, caspase 7 17, , DNA segment, Chr 1, Pasteur Institute 1 406, , insulin-like growth factor binding protein 3 66, , poly A binding protein, cytoplasmic 4 186,771 44, a disintegrin and metalloprotease domain 10 (ADAM 10) 60, , expressed sequence AU , , chromobox homolog 1 (Drosophila HP1 beta) 110,362 44, SMC6 structural maintenance of chromosomes 6-like 1 (ye 18,5526 9, zinc finger protein ,692 61, zinc finger protein ,128 24, phospholipase D1 10

11 Apopitozun inhibisyonu primer bölgede sağkalım Duysal sinirler MC11 4THM saglam inaktif Kaspaz 7 26 Kaspaz 7 eksprasyonu ve aktivasyonu mikroçevre tarafından, spesifik olarak duysal nöronların mediyatörleriyle indüklenmektedir ADAM 10 bir metaloproteazdır MC11 4THM sağlam inaktif ADAM 10 Proteazlar metastaz oluşumunu teşvik eder??? 11

12 P maddesi Anjiyogenez Mitojenik etkiler spesifik olmayan inflamasyon Tümör gelişimi SP antimitojenik olabilir Neprilisin-endopeptidaz SP fregmantları- tümör hücresinin büyümesini inhibe eder 12

13 SP fragmantı Lynn Heasley, Oncogene 2001 ADAM 10 Neprilisin ( SPyi parcalar) Ortak substratlar 13

14 P Maddesi üzerinde Adam 10 hidroliz bölgeleri Ana bölgeler Minor bolgeler R-P-K-P-Q-Q-F-F-G-L-M-Nh2 P maddesi Duysal sinir sonlanmalari Sitokinler Tümör kökenli faktörler Nöromediyatörler e.g SP, CGRP Büyümenin inhibisyonu ADAM + ekspresyonu SP-nöronal ve nöron dışı SP fragmanları ADAM - Erin ve ark. Breast Cancer Res Treatment,

15 Duysal nöronları inaktif hayvanlarda injeksiyonu 4THMpc Meme pedi injeksiyonu 40 Karaciğer mets/fare * p< THM 3,5 3,0 * p=0.029, n=8 4THM, n=8 metastaz /fare 2,5 2,0 1,5 1,0 * p= ,5 0,0 Böbrek Adrenal 15

16 Küçük bir hücre populasyonu metastaz oluşturur Duysal sinirlerin inaktivasyonu primer tümör hücrelerinin metastatik alt grubunun büyümesine izin mektedir. Çözücü Kaps- Çözücü 4THMpc Gen 212,9 51,2 76,13 a disintegrin and metalloprotease domain ,9 42,8 58,4 ELK3, member of ETS oncogene family 153,8 47,1 52,91 coagulation factor II (thrombin) receptor 81,3 25,8 32,0 guanine nucleotide binding protein, alpha ,3 163,5 157,7 insulin-like growth factor binding protein 3 127,2 51,9 29,3 SMC6 structural maintenance of chromosomes 6-like 1 229,2 101,8 148,6 WW domain binding protein 3 20,1 12,2 12,19 DNA segment, Chr 1, Pasteur Institute 1 Yüksek düzeyde eksprese olan 8 genden 7 si hem Kap- öncü tümörlerinde hem 4THMpc öncü tümörlerinde azalmıştır 16

17 Sonuçlar Duysal sinir sonlanmalarının inaktivasyonu meme karsinom hücrelerinin daha agresif altgrubun büyümesini teşvik eder Kaspaz 7 ekspresyonunun azalması-yaşamsal avantaj ADAM 10 negatif kanser hücrelerinin büyümesiyle Kanser Kök Hücreleri? 17

18 Dizi/Küme (Cluster) Analizleri LM.5 LM.4 LM.1 LM.2 LM.3 4THMpc.1 4THMpc.2 4THMpc.3 4THMpc THMpc.4 -meme ca balb-c orijinli 4THMpc in kalp mets dan Daha agresif Karaciğer mets 4THMpc den orijin alan 9 gende artış 245 gen de azalış 866 gende artış 722 gende azalış 61-gende değişim 16-gen azalmış Hücre adezyon molekülleri 18

19 16 genin eksprasyon düzeyi Hücre Dizilerinden Öncü Tümörler MC11 4THMpc 4TLM 4THMpc 4THMpc Claudin-4 Piko düzeyde Claudin-4 Femto düzeyde Claudin-7 19 Femto düzeyde 19

20 Klaudin 4 Öncü Tümörleri 4THMpc Öncü Tümörleri Karaciğer ve erken metastaz Karaciğer Metastazı Klaudin 4 Kontrol karaciğer Metastatik Karaciğer Metastazı çevreleyen karaciğer dokusu 20

21 Figure 4A Claudin 7 Primary 4THMpc Primary Liver and metastasis Liver and metastasis Klaudin 7 Kontrol Karaciğer Karaciğer; 4THM hücrelerinin injeksiyonundan 12 gün sonra Karaciğer; injeksiyonundan 30 gün sonra 21

22 Hücre Dizileri Öncü Tümörler Öncü Tümörler MC11 4THM 4TLM 4THM 4THM Marker 4THM 4THM ZO-1 Sonuçlar Duysal sinir sonlanmalarının inaktivasyonu meme karsinom hücrelerinin daha agresif altgrubunun büyümesini teşvik eder Mikroarray ve protein analizleri metastatik fenotipi belirlemede hücre adezyon moleküllerindeki kaybın önemli olduğunu göstermektedir. Mikroarray sonuçları metastatik fenotipe sahip hücrelerin kök hücrelerine benzediğini ve mikroçevreye göre gen eksprasyonunun değiştiğini göstermektedir. 22

23 Çalışmaya Katkıda Bulunanlar Penn State Üniversitesi, Gittlen Kanser Merkezi Dr. Gary Clawson ve laboratuvarı Dr. Judith Weisz ve laboratuvarı, Dr. John Bylander Wei Zhao Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD ve Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi 23

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. R. Kazım TÜRKER Toplantısı

Türk Farmakoloji Derneği. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı. Prof. Dr. R. Kazım TÜRKER Toplantısı Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Prof. Dr. R. Kazım TÜRKER Toplantısı 7-9 Mart 2007 Aksu, Antalya SEMİNER ÖZETLERİ Nuray ERİN Ahmet

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK TEZİ UZ. DR. SERKAN DEĞİRMENCİOĞLU TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. ARZU YAREN

YAN DAL UZMANLIK TEZİ UZ. DR. SERKAN DEĞİRMENCİOĞLU TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. ARZU YAREN T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM VASKÜLER ENDOTELİYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, ENDOTELİN-1

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANJİOJENESİS VE ANTİ-ANJİOJENESİS BİLEŞİKLER. Hazırlayan Meryem TAŞCI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANJİOJENESİS VE ANTİ-ANJİOJENESİS BİLEŞİKLER. Hazırlayan Meryem TAŞCI 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ANJİOJENESİS VE ANTİ-ANJİOJENESİS BİLEŞİKLER Hazırlayan Meryem TAŞCI Danışman Yrd. Doç. Dr. M. Orhan PÜSKÜLLÜ Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Bitirme Ödevi

Detaylı

Kanserin Uyku Hali. Dicle Güç. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr

Kanserin Uyku Hali. Dicle Güç. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr Kanserin Uyku Hali Dicle Güç Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr Uyku (dormancy) Fizyolojik Durağan ve sessiz hale gelmiş bölünmeyen hücreler çimlenecek tohumlar

Detaylı

MEME KANSERLERİNDE PROSTAGLANDİN EB2B

MEME KANSERLERİNDE PROSTAGLANDİN EB2B T.C İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. Emine Kökoğlu MEME KANSERLERİNDE PROSTAGLANDİN EB2B (PGEB2B) OLUŞUMU VE NİTRİK OKSİT (Biyokimya ve Klinik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKAFERD VE DEFİBROTİD İN ENDOTEL HÜCRE MODELİNDE ENDOTELYAL PROTEİN C RESEPTÖRÜ (EPCR), PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 (PAI-1) VE TROMBİN RESEPTÖRÜ

Detaylı

Stres, Hormonlar ve Deri

Stres, Hormonlar ve Deri Stres, Hormonlar ve Deri Doç. Dr. Ümit TÜRSEN * * Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ÖZET ABSTRACT Stres, Hormonlar ve Deri Stress, Hormones and Skin Diğer bazı

Detaylı

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ... ÖNSÖZ Fibrosarkom, mezenkimal dokudan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen bağ dokunun kötü huylu tümörü olup tüm hayvan türlerinde ortaya çıkabilir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini,

Detaylı

Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri

Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3) 121-126, 2010 DERLEME Yeni Kollajen Reseptörleri Olarak Diskoidin Domain Reseptörleri (DDR ler) ve Önemleri Buket REEL *, Serap CİLAKER MICILI **, Bekir

Detaylı

Karsinogenezin temelinde, hücrenin yaşaması, büyümenin kontrolü ve diferansiasyon

Karsinogenezin temelinde, hücrenin yaşaması, büyümenin kontrolü ve diferansiasyon DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:34-42 Sinyal iletimi mekanizmalar ve kanser A. Lale Do an 1, Dicle Güç 2 1Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji

Detaylı

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM LEPTİN, ADİPONEKTİN, RESİSTİN VE GHRELİN DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM LEPTİN, ADİPONEKTİN, RESİSTİN VE GHRELİN DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM LEPTİN, ADİPONEKTİN, RESİSTİN VE GHRELİN DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEMOTERAPİNİN KOLON KANSERİ, MEME KANSERİ VE MİDE KANSERİNDE VEGF DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İN VİVO VE İN VİTRO İNCELEMESİ

Detaylı

Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları

Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları ARŞİV 2009; 18: 1 Onkogen ve Tümör Supressör Gen Olan mir- NA ların Özellikleri ve Kullanım Alanları Doktora Öğrencisi G.Şeyda SEYDEL Prof.Dr. Kıymet AKSOY 1. Kodlanmayan RNA lar Kodlanmayan RNA lar, RNA

Detaylı

MALİGN OVER TÜMÖRLERİNDE METASTATİK POTANSİYELİN BİOBELİRTEÇLER İLE ARAŞTIRILMASI

MALİGN OVER TÜMÖRLERİNDE METASTATİK POTANSİYELİN BİOBELİRTEÇLER İLE ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Füsun VAROL MALİGN OVER TÜMÖRLERİNDE METASTATİK POTANSİYELİN BİOBELİRTEÇLER İLE ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık

Detaylı

The role of circadian rhythm genes in cancer

The role of circadian rhythm genes in cancer Journal of Cell and Molecular Biology 9(2):1-10, 2011 Review Article 1 Haliç University, Printed in Turkey. http://jcmb.halic.edu.tr Kanserde sirkadiyan ritim genlerinin rolü The role of circadian rhythm

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser

Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Review / Derleme Matriks Metalloproteinazlar ve Kanser Müfide Öncel Beyhekim Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, Konya. Eur J Basic Med Sci 2012;2(3): 91-100 Received: 13-07-2012 Accepted: 19-07-2012

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

Lineer kromozomal uçlarda yer alan ve tekrarlayan DNA dizileri olan telomer

Lineer kromozomal uçlarda yer alan ve tekrarlayan DNA dizileri olan telomer DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:49-55 Kanserde telomeraza yönelik tedavi stratejileri Z. Günnur Dikmen 1, Erkan Dikmen 2, Pakize Do an 3 1 Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

The Possible Relationship between Gastric Cancer and Angiogenesis [Mide Kanseri ve Anjiyogenez Arasindaki Olasi Iliski]

The Possible Relationship between Gastric Cancer and Angiogenesis [Mide Kanseri ve Anjiyogenez Arasindaki Olasi Iliski] The Possible Relationship between Gastric Cancer and Angiogenesis [Mide Kanseri ve Anjiyogenez Arasindaki Olasi Iliski] Funda Kosova 1, Tuba Imren 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Tıbbi

Detaylı

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye A Multi-Functional Gene Family From Arthritis to Cancer: A Disintegrin-Like Metalloproteinase with Thrombospondin Type-1 Motif (ADAMTS) Artritten Kansere Çok Fonksiyonlu Bir Gen Ailesi: Trombospondin Motifli

Detaylı

Kadir Demircan 1, Sümeyya Akyol 2, Ferah Armutcu 2 1

Kadir Demircan 1, Sümeyya Akyol 2, Ferah Armutcu 2 1 A Multi-Functional Gene Family From Arthritis to Cancer: A Disintegrin-Like Metalloproteinase with Thrombospondin Type-1 Motif (ADAMTS) Artritten Kansere Çok Fonksiyonlu Bir Gen Ailesi: Trombospondin Motifli

Detaylı

METASTAZ BİYOLOJİSİ. Dr. İbrahim H. Güllü. Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Ünitesi

METASTAZ BİYOLOJİSİ. Dr. İbrahim H. Güllü. Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Ünitesi METASTAZ BİYOLOJİSİ Dr. İbrahim H. Güllü Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Ünitesi METASTAZ BASAMAKLARI I. Angiogenezis II. İnvazyon: 1- Ayrılma (Detachment)

Detaylı

Prof Dr Türkan Patıroğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD Kayseri

Prof Dr Türkan Patıroğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD Kayseri Prof Dr Türkan Patıroğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD Kayseri Kök hücre nedir? Tipleri? HKH ve Niş Hatalı HKH ve lökomogenez HKH ve LKH? Benzerlik ve farklıları?

Detaylı

KÖK HÜCRELER. Doç.Dr.Engin DEVECİ

KÖK HÜCRELER. Doç.Dr.Engin DEVECİ KÖK HÜCRELER Doç.Dr.Engin DEVECİ KÖK HÜCRE Annie Cavanagh and Dave McCarthy College London Kök Hücre Farklılaşmamış,Kendini yenileyebilen, Özelleşmiş hücrelere farklılaşabilen hücrelerdir Uygun çevreye

Detaylı

Stresle İndüklenen Ligandların İmmun Yanıttaki Rolü

Stresle İndüklenen Ligandların İmmun Yanıttaki Rolü ARŞİV 2011; 20: 1 Stresle İndüklenen Ligandların İmmun Yanıttaki Rolü Dok. Öğr. G.Şeyda SEYDEL* Prof. Dr. Kıymet AKSOY* Giriş Doğal öldürücü (Naturel Killer- NK) hücreler, tümör veya virüs ile enfekte

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ PANKREAS KANSERİ OLUŞUMU, TANI YÖNTEMLERİ VE TEDAVİSİ Hazırlayan Neslihan KAFES 1300110120 Danışman Prof.Dr.İlhan DEMİRHAN Biyokimya Anabilim Dalı Bitirme

Detaylı