Kanserin Uyku Hali. Dicle Güç. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanserin Uyku Hali. Dicle Güç. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD dguc@hacettepe.edu.tr"

Transkript

1 Kanserin Uyku Hali Dicle Güç Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji AbD

2 Uyku (dormancy) Fizyolojik Durağan ve sessiz hale gelmiş bölünmeyen hücreler çimlenecek tohumlar

3 UYKU Apoptozise gitmeksizin Büyüme Duraklaması ADAPTASYON HAYATTA KALMA VARLIĞINI SÜRDÜRME

4 Stephen Paget ( ) Rupert Allan Willis ( ) Kanser hücrelerinin yayıldığı toprak büyümek için elverişli değilse ölmeyen kanser hücreleri Geçici Mitotik Arrest kendileri veya toprak 5 yıldan fazla uyku büyümelerine izin verinceye kadar uykuya dalar

5 Kanserin Uyku Hali (cancer dormancy) Kanserin var ama bulgusuz olduğu evredir

6 Uykudaki Tümörler Tümör gelişiminin en erken safhasında Mikro metastaz Minimal rezidüel hastalık (primer tümörün başarılı tedavisini takiben geride kalmış)

7 Mola Yıllar on yıllar

8 HÜCRESEL UYKU Kanser Hücreleri G0-G1 duraklamış Tümör hücreleri aktif değil Klinik bulgu yok (sükunet halindeki solid tümörler)

9 TÜMÖRÜN KÜTLESEL UYKUSU İmmün Cevap / Zayıf Damarlanma Proliferasyon Apoptozis

10 TÜMÖRÜN KÜTLESEL UYKUSU Kanser hücreleri bir sayının üzerinde artış gösteremiyor AMA gerçekten de inaktif değiller (mikrometastazlar)

11 Kanserin Uyku Hali (cancer dormancy) Hücresel uyku Anjiojenik uyku İmmün-aracılı uyku

12 HÜCRESEL UYKU Kanser Hücreleri G0-G1 duraklamış Tümör hücreleri aktif değil Klinik bulgu yok

13 Mikroçevre Prolifere olan tümör hücresi Uyuyan tümör hücresi Elverişli mikroçevre ve/veya yüzey reseptörleri Elverişsiz mikroçevre ve/veya yüzey reseptörleri Mikroçevre değişimi Mikroçevre değişiminin olmaması Karşılıklı etkileşim Büyüme invazyon Entegrasyon mitogenez Entegrasyon Stres sinayali Ölüm G0-G1 duraklaması Uyku İnvazyon? Skuamöz karsinom Skuamöz karsinom Ghiso JAA, Nature Rev Cancer 2007

14 Prolifere olan tümör hücresi Skuamöz karsinom upar-zengin tümörojenik Uyuyan tümör hücresi Skuamöz karsinom upar-fakir uykuda B1-integrin veya EGFR baskılanması G0-G1 den çıkış Tümörojenlik yüksek ERK:p38 oranı Çoğalıp yayılmış Meme tümör hücresi G0-G1 duraklaması uyku düşük ERK:p38 oranı uykuda yayılmış Meme tümör hücresi Upar:urokinaz reseptörü Ghiso JAA, Nature Rev Cancer 2007

15 ERK:p38 Hücresel Uyku p38:mitogen activated protein 38

16 Tümör hücresi-mikroçevre tirozin kinaz reseptör ve upar blokajı ve/veya integrin kompleks blokajı kanser hücresini uykuya yönlendirebilir

17 ANJİOJENİK UYKU

18 Tümör Yeni damarlanma gelişimini sağlayamaz Varolan damarlanmayı yeniden düzenleyemezse Anjiojenik Olmayan Tümör

19 Anjiojenik Olmayan Tümörler Anjiojenik aktivite gösteremez Konağa zararsızdır Anti-anjiojenik proteinleri (trombospondin-1) anjiojenik proteinlerden (VEGF, bfgf) fazla eksprese eder Metastaz yapamaz

20 Uyuyan mikrometastazlar Pro-anjiojenik faktörler Anti-anjiojenik faktörler PDGF endostatin vasculostatin anjiostatin Büyüyen mikrometastazlar Anjiojenik dönüşüm Eksojen anjiojenik artış Pro-anjiojenik faktörler Anti-anjiojenik faktörler Ghiso JAA, Nature Rev Cancer 2007

21 Hücre-dışı Matris MMPs Endostatin Restin MMP12 Arestin, KollajenIV MMP-12 E E A ANJİOSTATİK faktörler E R A R K K Uyku

22 Tümörün progresyonu Zaman Anjiojenik nekrotik tümör Anjiojenik Makroskopik tümör Non anjiojenik Mikroskopik tümör Anjiojenik Dönüşüm Tek kanser hücresi Neoplastik transformasyon Proliferasyon kısa güçlü anjiojenik uyarı endojenik anjiojenik inhibisyon

23 İMMÜN ARACILI UYKU

24 İ M M Ü N A R A C I L Uyuyan mikrometastazlar Büyüyen mikrometastazlar CD8+ T hücreler ve Hafıza T hücrelerle Düzenlenen İmmünite Humoral cevap Hücresel kaçış mekanizmaları İmmün baskılama? Tümörün kütlesel artışı nedeniyle İmmün sitemden kaçış U Y K U I Ghiso JAA, Nature Rev Cancer 2007

25 Anti-Tümör İmmün Cevap T lenfosit B lenfosit Epitelyal doku lenfosit Neoplastik doku DC Nötrofil lenfosit

26 Anti-Tümör İmmüne Cevap T lenfosit Konvansyonel kanser tedavisi Epitelyal doku Neoplastik doku Nötrofil DC DENGE

27 Tümörler; Denge Fazında 1. İmmün Sistem tarafından er geç yok edilebilir. 2. İmmünitenin hücresel ve moleküler kontrolü ile sürekli denge fazında kalabilir. 3. İmmün baskıdan kaçarak immün düzenlenmenin son fazına kaçış geçebilir.

28 Kanserde İmmün Dengeyi (immün aracılı uykuyu) Özgül adaptif T hücreleri sağlar

29 Metastazı Baskılayan Genler

30 Mikroskopik Kanserin Uyanması The Awakening of Adonis by John William Waterhouse

31

32 Endotelial öncüller Cerrahi girişim Erken hematopoietik öncüller

33 Cerrahi girişim EGF ve PDGF VEGF VEGFR ( ( ) ( ( ) VEGF Dolaşımda/lenfatik organlarda uyuyan kanser hücreleri

34 Mikroskopik Kanserlerin Uyanması Travma müsamahakar mikro-çevre ortamı

35 HE CD20 1 Alın tümörü Büyük B hücreli lenfoma HE CD20 2 Sol temporalde yumuşak doku tümörü HE CD3 Büyük B hücreli lenfoma 3 Ön kol büyük deri tümörü Naumov GN et al, Clin Exp Metastasis 2008 Büyük T hücreli lenfoma

36 TRAVMA Primer Transformasyon Zaman çok kısa Travma alanı ekstralenfatik 2/3 hastanın tanı anında asemptomatik sistemik hastalığı var

37 Makrofaj-DTC EGF-CSF1 değişimi

38 kanser hücrelerini uykuya yönlendirmek ve tutmak uykudaki tümör hücrelerini yok etmek

39 Uykudaki Tümör Hücreleri Kanser Kök Hücreleri Yayılmış Tümör Hücreleri Dolaşımdaki Tümör Hücreleri Minimal Rezidüel Hastalık Mikrometastazlar İlaç Direnci

40 Teşekkürler

41 Kanserin Uyku Haline Etkili Tedavi Yaklaşımları

42

43 Kanser Kök Hücresi

44

45

46 Hiraga T&Yonega T March 2005

47 Kanser kök hücresi Kanserli doku içinde, kök hücre benzeri özellikler taşıyan kendini yenileme kapasitesi olan hücrelerdir (akut lösemi, meme, kolon ve beyin kanseri)

48

49 Yayılmış Tümör Hücreleri (disseminated tumor cells) Primer tümörden fiziksel olarak ayrılmış dolaşım yoluyla diğer anatomik alanlara yayılmış tümör hücreleridir

50 Minimal Residüel Hastalık (minimal residual disease) Tedavi sonrası geride kalan konvansyonel testlerle saptanamayan tümör hücreleri proliferatif/uykuda

51 Mikrometastaz Yayılmış tümör hücrelerinden kaynaklanan küçük bir grup tümör hücresidir İkincil organlarda yerleşir konvansyonel tekniklerle saptanamaz Klinik olarak asemptomatik olabilir

52

53 Tümörün İlerlemesinde Hız Kısıtlayıcı Adımlar Anjiojenik Makroskopik tümör Anjiojenik olmayan Mikroskopik tümör Anjiojenik dönüşüm Boyutun artması Tek kanser hücresi sağkalım kanser hücresi uykuda Boyut korunuyor Mikro tümör uykuda Boyutun artması Klinik bulgu yok

54 Mitojenik sinyaller Upar:urokinaz reseptörü Gen ekspresyonu Gen regülasyonu PROLİFERASYON

55 İntegrin fonksiyon kaybı Mitojenik sinyaller Stres yolağı aktivasyonu Upar:urokinaz reseptörü TÜMÖR OLUŞUMU UYKU

56 Uyuyan Kanser Hücresi Raf-MEK-ERK yolağı tam baskılanır G0-G1 duraklar stres yolağı aktive olur

57 Upar:urokinaz reseptörü TÜMÖRÜN BASKILANMASI

58 HÜCRESEL UYKU Hücre Sükunet (Quiescence) veya yaşlılık (senecence) halindedir

59 Hücre-dışı Matris FGF VEGF MMPs FGF VEGF ANJİOJENİK faktörler VEGF FGF METASTAZ

60 Hücre-dışı Matris MMP2 MMP9 TGF-b Lokal aktive olur Tip1 Kollajen Metastatik büyüme için müsamahakar nish oluşumu

61 Anjiojenik Tümörler Anjiojenik aktivite gösterirler Anjiojenik proteinleri Anti-anjiojenik proteinlerden fazla eksprese ederler

62 Anjiojenik Tümörler Hızla büyür Kırmızı renklidir Spontan metastaz yapar Ölümcüldür

63 Anjiojenik Olmayan Tümörler Büyüklüğü 1mm Beyaz/şeffaftır Çoğalır (%50) Apoptozisle ölür (%10) Metabolik olarak aktiftir

64 Anti-Tümör İmmüne Cevap ELİMİNASYON T lenfosit B lenfosit Epitelyal doku lenfosit nötrofil DC Neoplastik doku makrofaj

65 Anti-Tümör İmmüne Cevap ELİMİNASYON T lenfosit B lenfosit Epitelyal tissue T lenfosit Neoplastik doku DC nötrofil

66 ELİMİNASYON TÜMÖR İkincil lenfoid organlar LENFOSİT DC

67 Tümör hücrelerinin hipoksiye cevaben yeni damar oluşumunu arttırması ve anjiojenik uykunun sona ermesine anjiojenik dönüşüm denir

68 6 NSCLC 7-14 yıl remisyon hastalık tekrarı immünsüpresif tedavi

69 Pediatrik AML kemoterapi/kemoterapi KI nakli 18 hasta remisyonda 8 hasta 7 hasta anti-tümör CTL öncülleri var relaps yok anti-tümör CTL öncülleri yok relaps kanserin immün düzenlenmesi

70 Kanserin İmmün Düzenlenmesi + Kemoterapi sinerjistik etki Klinik Remisyon (Potansiyel Denge)

71 İmmünkompetan Fare (MCA sarkom modeli) Uykudaki kanser hücrelerinden T hücreleri ayıklanırsa IL-12 veya IFNg nötralize edilirse progresif tümör oluşur

72 İmmünkompetan Fare (MCA sarkom modeli) Uykudaki kanser hücrelerinden NK hücreleri ayıklanırsa NKG2D veya TRAIL nötralize edilirse uykudaki hücreler etkilenmez

73

74 Metastaz Baskılayıcılar ve Genetik Tümör hücrelerinin yayılma stresine dayanması (%99.9 hücre ölür) Metastaz baskılayıcı gen kaybı KISS1 (kisspeptin) CD82/CD234 NM23 metastaz yapan gen polimorfizmi Sipa1 (signal induce proliferation associated gene)

75 Tümör oluşumu

76 HÜCRESEL UYKU Mikro-çevre bağımlı Durağan yalnız tümör hücresi Büyüme Faktörleri Adezyon Molekülleri Durağan tümör hücresinin immün sistemden kaçışı Ghiso JAA, Nature Rev Cancer 2007

77 Organ Nakli verici kaynaklı tümörler alıcının immünsüpresif tedavi alması nedeniyle kanser

78 Anti-Tümör İmmün Cevap T lenfosit Epitelyal doku Neoplastik doku DC Nötrofil

79 Travma Primer Transformasyon

80 Çoğalma İnvazyon Anjiogenez Damar içine geçiş Damar dışına çıkış Mikro-çevre ile biyolojik bilgilerin değişimi Primer Tümör Hedef Organ Metastaz Gelişimi Mikroçevre DOĞRUSAL

81 UYKU

METASTATİK MİDE KANSERİNDE EGFR, MTOR, HER-2 DURUMUNUN PROGNOSTİK VE PREDİKTİF ÖNEMİ

METASTATİK MİDE KANSERİNDE EGFR, MTOR, HER-2 DURUMUNUN PROGNOSTİK VE PREDİKTİF ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI METASTATİK MİDE KANSERİNDE EGFR, MTOR, HER-2 DURUMUNUN PROGNOSTİK VE PREDİKTİF ÖNEMİ Dr. Kübra AYDIN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TEMEL BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEMOTERAPİNİN KOLON KANSERİ, MEME KANSERİ VE MİDE KANSERİNDE VEGF DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İN VİVO VE İN VİTRO İNCELEMESİ

Detaylı

Adezyon Molekülleri D. GÜÇ* Adhesion Molecules

Adezyon Molekülleri D. GÜÇ* Adhesion Molecules Adezyon Molekülleri D. GÜÇ* * Hacettepe Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, ANKARA Endotelyal hücrelerle lökositler arasında adeziv etkileşimi sağlayan bir grup hücre yüzey

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ...

İÇİNDEKİLER... Sayfa i ii iii vi vii viii 1 2 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 11 13 15 16 16 18 18 18 19 20 KABUL VE ONAY SAYFASI... ÖNSÖZ... ÖNSÖZ Fibrosarkom, mezenkimal dokudan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen bağ dokunun kötü huylu tümörü olup tüm hayvan türlerinde ortaya çıkabilir. Kanserlerde erken teşhis yanında prognozun tayini,

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

MEDICAL ONCOLOGY & PRINCIPLES OF CANCER BIOLOGY Barry B. Lowitz ve Dennis A. Casciato

MEDICAL ONCOLOGY & PRINCIPLES OF CANCER BIOLOGY Barry B. Lowitz ve Dennis A. Casciato MEDICAL ONCOLOGY & PRINCIPLES OF CANCER BIOLOGY Barry B. Lowitz ve Dennis A. Casciato Kanser Biyolojisi ve Onkogenler: Ana bilgi I. Kanser biyolojisi: Genel özet A. Normal hücre çoğalmasının bazı özellikleri.

Detaylı

Karsinogenezin temelinde, hücrenin yaşaması, büyümenin kontrolü ve diferansiasyon

Karsinogenezin temelinde, hücrenin yaşaması, büyümenin kontrolü ve diferansiasyon DERLEME Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:34-42 Sinyal iletimi mekanizmalar ve kanser A. Lale Do an 1, Dicle Güç 2 1Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKCİĞER KANSER TANILI HASTALARDA EGFR MUTASYONLARININ KEMOTEROPATİK İLAÇLAR İLE YANIT İLİŞKİLERİNİN VE BU MUTASYONLARIN TÜMÖR HÜCRELERİNDEKİ P53,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM TNF-ALFA, IL-6, IL1Ra DÜZEYLERİNİN VE CTLA-4 GEN POLİMORFİZMİNİN TEDAVİ YANITI,

Detaylı

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

İmmün Sistemin Tanıtımı

İmmün Sistemin Tanıtımı İmmün Sistemin Tanıtımı Nurşen DÜZGÜN 97 İmmünite, yabancı ve zararlı olan her türlü maddeye (mikroorganizma, protein ve polisakkarid gibi) karşı organizmanın verdiği reaksiyonu tanımlayan bir kavramdır.

Detaylı

Kanser Kök Hücresi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD., 3. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.

Kanser Kök Hücresi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD., 3. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD. ZKTB Kanser Kök Hücresi DERLEME Şule Ayla 1, Gülperi Öktem 2, Gamze Tanrıverdi 3, Ayhan Bilir 4 1 Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum EAH, Tüp Bebek Bölümü 1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji

Detaylı

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım

Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Prostat Kanseri ile VEGF (vasküler endoteliyal growth faktör) İlişkisinin Önemi Güncel Literatür Eşliğinde Konulara Yaklaşım Dr. Murat ARSLAN İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bozyaka-İzmir

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32

KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106. Alerji ve İnflamasyon 29-32 1 İÇİNDEKİLER KURULLAR & KOMİTELER..3 KURS PROGRAMI 4 BİLİMSEL PROGRAM.5-8 SÖZEL BİLDİRİLER.9-28 POSTER BİLDİRİLER..29-106 Alerji ve İnflamasyon 29-32 Doğal immünite.33-40 Edinsel immünite...41-43 Enfeksiyon

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİTLİ HASTALARDA NONİNVAZİV SERUM BELİRTEÇLERİNİN KARACİĞER FİBROZİS DERECESİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLLERİ

KRONİK VİRAL HEPATİTLİ HASTALARDA NONİNVAZİV SERUM BELİRTEÇLERİNİN KARACİĞER FİBROZİS DERECESİNİ BELİRLEMEDEKİ ROLLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Gülbin ÜNSAL KRONİK VİRAL HEPATİTLİ HASTALARDA NONİNVAZİV SERUM BELİRTEÇLERİNİN

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI TÜRK POPULASYONUNDA GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANSER OLGULARINDA FOSFATİDİLİNOSİTOL-3-KİNAZ KATALİTİK ALFA (PIK3CA) GEN MUTASYONLARI

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Müzeyyen İZMİRLİ PROSTAT KANSERİNİN ELAC2 VE SRD5A2 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİMDALI HER2 POZİTİF METASTATİK MEME KANSERİNDE PTEN, p27 VE PI3K EKSPRESYONUNUN PREDİKTİF VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

Detaylı

Kanser tedavisinde mtor sinyal yolağı ve mtor inhibitörleri

Kanser tedavisinde mtor sinyal yolağı ve mtor inhibitörleri 156 Dicle Tıp Dergisi / M. Küçüköner ve ark. Kanser tedavisinde mtor inhibitörleri 2013; 40 (1): 156-160 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0248 DERLEME / REVIEW ARTICLE Kanser tedavisinde

Detaylı