TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -"

Transkript

1 TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

2 Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik ve karın ağrısı Anemi (Hb 11,4 g/dl) Demir: 16 µg/dl (normal ) Transferrin satürasyonu: %16 (normal %20-50) İdrar: 4 eritrosit/bba Serum kreatinin: 0,87 mg /dl

3 Özgeçmiş: tonsillektomi, appendektomi, opere ingüinal herni, subtotal tiroidektomi, TAH+BSO, osteoporoz, hipertansiyon Abdominal CT: Sol böbrek orta kesim posteriorda 7x6 cm lik heterojen kitle.

4

5

6 Nekroz Fuhrman nükleer derece: IV/IV

7 Renal ven invazyonu LVI

8 Perinefrik yağ invazyonu

9 Renal hücreli karsinom, konvansiyonel şeffaf hücreli tip, Fuhrman nükleer derece IV/IV. Paraaortik lenf nodları negatif. Adrenal normal. pt3an0mx

10 Proteinüri: 3422 mg/gün Hipoalbüminemi: 1,4 g/dl Kan lipid profili: LDL ve total kolesterol İdrar analizinde kırmızı küre: Nadir ANA, hepatit B ve C serolojileri negatif Kompleman düzeyleri normal

11

12

13

14

15

16

17 PAS (-) veya zayıf (+) MT ile polikromatofilik veya mavi Metanamin Gümüş (-)

18 Kongo kırmızısı

19 İmmünohistokimya: AP protein

20 İmmünohistokimya: AA protein

21 AA tip renal amiloidoz ESR: 64 mm/sa. Romatoid faktör: 22,7 IU/ml (0-20) Polimyaljia romatika

22 Amiloidozis Ekstrasellüler protein Çözülmeyen, beta-katlantılı fibriler yapı Polarize mikroskopta Kongo kırmızısı ile elma yeşili EM: 8-10 nm dallanmayan lineer fibriller Tiplendirme: İmmünohistokimya, immün elektron mikroskopi veya mass spektrometri-tabanlı proteomik analiz 27 farklı çeşit (sistemik ve/veya lokalize)

23

24 AA Amiloid Akut faz reaktanı serum amiloid A Kronik (devam eden veya rekürren) hastalık komplikasyonu Romatoid artrit Juvenil kronik poliartrit Ankilozan spondilit İnflamatuar barsak hastalıkları Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Kronik enfeksiyonlar (osteomyelit, tbc, bronşiektazi) Neoplaziler RCC, Hodgkin lenfoma

25 Neoplaziler ve Amiloid RCC HL Akciğer SCC, mezotelyoma Sarkomlar Benign neoplaziler Hepatik adenom, Castleman hastalığı

26 SAA - Kanser akciğer, over, böbrek, uterus, nazofarenks ca (3-4x) SAA metastazların varlığına işaret olabilir Prognostik bulgu: Agresif fatal kanser Hem KC, hem de tümör hücresi tarafından

27 FPR 2=> N- formil peptid reseptör 2

28 Metastatik RCC Serum AA >71 ng/dl Progresyonsuz ve Genel Sağkalımda bağımsız prognostik faktör Joost S. Vermaat: Validation of Serum Amyloid a as an Independent Biomarker for Progression-Free and Overall Survival in Metastatic Renal Cell Cancer Patients EUROPEAN UROLOGY 6 2 ( )

29 RCC-Paraneoplastik Sendrom 1/3 ünde paraneoplastik sendrom Non-spesifik: Ateş, kilo kaybı Metabolik veya biyokimyasal: Hiperkalsemi, hepatik disfonksiyon, hipertansiyon, amiloidoz

30 RCC de Paraneoplastik Sendromlar Endokrin Hiperkalsemi Hipertansiyon Polisitemi Non-metastatik hepatik disfonksiyon Galaktore Cushing sendromu Glukoz metabolizma bozuklukları Non-endokrin Amiloid Anemi Nöromyopati Vaskülopati Nöropati Koagülopati Prostaglandin artımı

31 RCC - Amiloid %3-8 Tipik olarak kronik inflamatuar hastalıklarla birlikte ve AA Genellikle sistemik AA amiloidoz ile birliktelik gösteren en sık tümör: RCC (%30) Nadiren: AL amiloid, lökosit kemotaktik faktör 2 ve bir AML olgusunda tiplendirilemeyen amiloid

32 RCC-nedenli AA Amiloid Patogenez Net değil İmmün sistemin tümör büyümesi veya nekrozuna bağlı uzun süreli uyarımı Tümör hücrelerince IL-6 üretimi Nefrektomi ile çok kez rezolüsyon Glomerüler depozitler sebat edebilir Proteinürinin nüksü, tümör rekürrens veya metastazı için anlamlı

33 Takip Serum kreatinin: Dializ 1,63 mg% 4, 69 mg% 2,96 mg% 5,58 mg% 8,37 mg%

34 Sonuç Dikkat! Özellikle yaşlılarda Şüphelenilmeyen durumların saptanması Hasta takibinde tutum değişikliğine yol açabilir Klinik tabloyu belirleyebilir Amiloid RCC de paraneoplastik bir sendrom olabilir Ürologlar! Nefropatologlara konsültasyon

35 Teşekkürler

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 120: Herniasyon sendromları. www.tusdata.com. 119: Malign melanomda prognostik faktörler. 117: Tümör süpresör gn mutasyonları

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 120: Herniasyon sendromları. www.tusdata.com. 119: Malign melanomda prognostik faktörler. 117: Tümör süpresör gn mutasyonları BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 61 NF-1 NF-2 117: Tümör süpresör gn mutasyonları APC (β-catherin) Rb p53 WT-1 p16 BRCA-1,-2 Nörofi bromatozis tip 1 ve sarkomlar Nörofi bromatozis tip 2; akustik schwannom, meningiom

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU

İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU İÇ HASTALIKLARI SINAV SORULARI A GRUBU 1) Akut böbrek hasarlı bir hastada aşağıdaki fizyopatolojik değişikliklerden hangisi GÖRÜLMEZ? a) Sodyum, potasyum ve su atılımında bozukluk b) Nitrojen yıkım ürünlerinin

Detaylı

Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz. Postmenapozal Hirşutizm. LT4 Psödomalabsorpsiyonu. Langerhans Hücreli Histiositozis

Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz. Postmenapozal Hirşutizm. LT4 Psödomalabsorpsiyonu. Langerhans Hücreli Histiositozis 2014 Postmenapozal Hirşutizm LT4 Psödomalabsorpsiyonu Langerhans Hücreli Histiositozis Oral Bisfosfonat Kullanımına Bağlı Çene Nekrozu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-6-5 1 ENDOKRİN VAKALAR

Detaylı

Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması

Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 32 Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Tümörün evre, alt grup ve agresifliği sınıflamayı oluşturur. Çoğu böbrek kanseri hastası

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

BÖBREK TÜMÖRLERĠ TANI VE EVRELEME YÖNTEMLERĠ NE ZAMAN BĠYOPSĠ?

BÖBREK TÜMÖRLERĠ TANI VE EVRELEME YÖNTEMLERĠ NE ZAMAN BĠYOPSĠ? BÖBREK TÜMÖRLERĠ TANI VE EVRELEME YÖNTEMLERĠ NE ZAMAN BĠYOPSĠ? Dr. Murat KOġAN BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ KONYA UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 05.03.20011 Düzey 1a Kanıt çeģidi Randomize çalıģmaların meta-analizinden

Detaylı

Lenfadenopatiler. Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya

Lenfadenopatiler. Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Lenfadenopatiler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Lenfadenopatiler Lenf nodülleri Vücuttaki tüm lenfatik damarlar boyunca var olan kapsüllü

Detaylı

Doç. Dr. Fatma Sema Oymak. Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.B.D.

Doç. Dr. Fatma Sema Oymak. Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. Doç. Dr. Fatma Sema Oymak Erciyes Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.B.D. PULMONER Amiloidosis bir protein depo hastalığıdır. Tanı biyopsi ve Kongo kırmızısı boyasıdır. Sistemik amiloidosis sıklıkla birkaç

Detaylı

PS-001 Spondiloartropatiler Spondiloartropatiyi taklit eden ve Milkman fraktürü tespit edilen bir osteomalazi olgusu

PS-001 Spondiloartropatiler Spondiloartropatiyi taklit eden ve Milkman fraktürü tespit edilen bir osteomalazi olgusu PS-001 Spondiloartropatiler Spondiloartropatiyi taklit eden ve Milkman fraktürü tespit edilen bir osteomalazi olgusu Barış Yılmazer, Sibel Yılmaz Öner, Ferit Babaşov, Nilüfer Alpay Kanıtez, Cemal Bes Bakırköy

Detaylı

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 PLAN Multiple Myeloma da (MM) tanımlamalar ve böbrek tutulumu Amiloidozlar

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI ROMATİZMAL HASTALIKLARDA TANI Anamnez ve fizik muayene Laboratuar testleri Radyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Dr. Halil HARMAN Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR-Romatoloji bilim Dalı Sinovyal

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

OLGU SUNUMU. Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY

OLGU SUNUMU. Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY OLGU SUNUMU Öğr.Gör.Dr. Murat DİZBAY Olgu 64 yaş, erkek 2 aydır süren karın ağrısı, bulantı, halsizlik 1 ay önce yapılan tetkiklerinde; Kan sayımı normal Total Bil: 4.2mg/dl, Direk Bil:1.4mg/dl, AST:59

Detaylı

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:227-233 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

Günümüzde semptomatik olguların yanı sıra semptomsuz

Günümüzde semptomatik olguların yanı sıra semptomsuz güncel gastroenteroloji 13/4 Viral Hepatit Dışı Serum Transaminaz Düzeyinde Artışa Neden Olan Hastalıklar Ahmet UYGUN, Zülfikar POLAT Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Günümüzde

Detaylı

Multiple Myeloma ve Plasma Hücresi Hastalıkları

Multiple Myeloma ve Plasma Hücresi Hastalıkları Multiple Myeloma ve Plasma Hücresi Hastalıkları Mustafa ÇETİN Kayseri 2013-2014 Kanser Kök Hücre Kanser Kök hücreler: Kendini yeniyebilme ve kanser kitlesini oluşturan hücrelere dönüşebilme kapasitesine

Detaylı

LENFOMALI HASTALARDA PERİFERİK KAN CD4 + CD25 + FOXP3 + DÜZENLEYİCİ T HÜCRE DÜZEYLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LENFOMALI HASTALARDA PERİFERİK KAN CD4 + CD25 + FOXP3 + DÜZENLEYİCİ T HÜCRE DÜZEYLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LENFOMALI HASTALARDA PERİFERİK KAN CD4 + CD25 + FOXP3 + DÜZENLEYİCİ T HÜCRE DÜZEYLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.

Detaylı

PRĠMERĠ BĠLĠNMEYEN TÜMÖRLERĠN KLĠNĠK, PATOLOJĠK, DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ VE TEDAVĠ SONUÇLARININ RETROSPEKTĠF ANALĠZĠ

PRĠMERĠ BĠLĠNMEYEN TÜMÖRLERĠN KLĠNĠK, PATOLOJĠK, DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ VE TEDAVĠ SONUÇLARININ RETROSPEKTĠF ANALĠZĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Ġrfan ÇĠÇĠN PRĠMERĠ BĠLĠNMEYEN TÜMÖRLERĠN KLĠNĠK, PATOLOJĠK, DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ VE TEDAVĠ SONUÇLARININ RETROSPEKTĠF

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER

MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER MEMBRANOPROLĐFERATĐF GLOMERÜLOPATĐLER Dr. Sim Kutlay Membranoproliferatif glomerülonefritlerde sınıflandırma (1) Membranoproliferatif glomerülonefrit Đdiopatik Tip I: Tip II (dens depozit hastalığı) Tip

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D.

PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. PEDİATRİK HODGKİN LENFOMA DR. CEM ÖNAL BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJISI A.D. Vaka 16y, K. Şikayet: sol boyunda 6 aydır var olan şişlikte giderek artış olmuş. Şişlik sayısında artış mevcut. Fizik

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TROMBOZ VE PROFİLAKTİK VARFARİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TROMBOZ VE PROFİLAKTİK VARFARİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gündeniz ALTIAY AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TROMBOZ VE PROFİLAKTİK VARFARİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ (Uzmanlık

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. MUSTAFA KARAMISDIKOĞLU TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. BERNA ŞANLI ERDOĞAN

UZMANLIK TEZİ DR. MUSTAFA KARAMISDIKOĞLU TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. BERNA ŞANLI ERDOĞAN T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ÜRTİKERYAL VASKÜLİTLİ HASTALARIN

Detaylı

2. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ

2. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ 2. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ 14-17 Nisan 2011 WOW Kremlin Palace, Antalya Bildiri & Konuşma Özetleri 1 2 2. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi İÇİNDEKİLER Önsöz... 5 Kurullar... 6 Konuşma Özetleri...

Detaylı

AKCĐĞER KANSERLERĐNDE SĐKLOOKSĐJENAZ 2, VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OSTEOPONTĐN VE HUMAN PAPĐLLOMA VĐRÜSÜN PROGNOSTĐK ÖNEMĐ

AKCĐĞER KANSERLERĐNDE SĐKLOOKSĐJENAZ 2, VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OSTEOPONTĐN VE HUMAN PAPĐLLOMA VĐRÜSÜN PROGNOSTĐK ÖNEMĐ T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI AKCĐĞER KANSERLERĐNDE SĐKLOOKSĐJENAZ 2, VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ, OSTEOPONTĐN VE HUMAN PAPĐLLOMA VĐRÜSÜN PROGNOSTĐK ÖNEMĐ

Detaylı

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ

2 3 PATOLOJİ PATOLOJİ 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı