T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Temmuz 2010

3 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı 1 inci maddesinde; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolü düzenlemek olarak belirlenmiştir. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında disiplin, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımızın 2010 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş olup, hazırlanan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Mustafa DEMİR Bayındırlık ve İskân Bakanı

4 1. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 2010 bütçesiyle tefrik edilmiş olan TL başlangıç ödeneğine yıl içinde yapılan aktarmalarla TL toplam ödeneğe ulaşılmış bu ödeneğin yüzde 45 i olan TL yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan TL ye göre yüzde 4 oranında bir artışı ifade etmektedir. 2009, 2010 yılları bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK 2009 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2010 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI (%) GERÇEKLEŞME MİKTARINDAKİ ARTIŞ ORANI (%) Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Ekonomik sınıflandırmaya göre en yüksek gerçekleşme oranı yüzde 48 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde gerçekleşmiştir ve 2010 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 1

5 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIM ORANLARI (%) 60,00 50,00 40,00 30,00 47,27 43,61 47,79 47,92 38,40 34,44 47,12 39,27 44,61 35,68 20,00 22,42 10,00 14,65 0,00 4,58 0 Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme I. ALTI AYLIK TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ Ödenek Harcama 2

6 1.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2010 yılı personel giderleri için tefrik edilmiş olan TL başlangıç ödeneğine yıl içinde yapılan aktarmalarla TL toplam ödeneğe ulaşılmış ve bu ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam personel ödeneğinin yüzde 47 sine tekabül etmektedir YILLARI PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı aylık dönemine göre, söz konusu giderlerde yüzde 3 oranında artış gerçekleşmiştir YILI PERSONEL GİDERLERİ Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TOPLAM Personel giderleri kapsamında, memurlar için tefrik edilmiş olan TL ödeneğin yüzde 49 u, sözleşmeli personel için tefrik edilmiş olan TL ödeneğin yüzde 52 si, işçiler için tefrik edilmiş olan TL ödeneğin yüzde 42 si harcanmıştır. 3

7 1.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL olan ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam ödeneğinin yüzde 48 sine tekabül etmektedir yılının ilk altı ayında yüzde 48 olan gerçekleşme oranı, 2010 yılında da aynı yüzdeyi korumuştur. Ancak 2010 yılı ilk altı aylık harcaması 2009 yılına göre yüzde 30 artmıştır YILLARI I. ALTI AYLIK SGK DEVLET PRİMİ ÖDENEK VE GERÇEKLEŞMELER Ödenek Harcama Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki bu yüksek artışın nedeni, 5510 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, çalışanların ilaç ve tedavileri, tedavi yollukları ve cenaze giderlerine ilişkin ödemeler anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunca yapıldığından ve bu amaçla anılan ödenekler bu tertiplere tefrik edilmiş olup, söz konusu Kuruma sigorta primi ödemelerinin bu tertiplerden yapılmasından kaynaklanmaktadır. 4

8 1.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alımları için Bakanlık bütçesine TL ödenek tefrik edilmiştir TL olan toplam ödeneğin yılın ilk altı aylık döneminde TL si harcanmış olup, bu harcama kesintili başlangıç ödeneğinin yüzde 28 ine tekabül etmektedir yılının ilk altı ayında yüzde 40 olan gerçekleşme oranı, 2010 yılının aynı döneminde yüzde 28 olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşün nedeni Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün tertiplerinde yer alan ödeneklerin ilgisine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktarılan TL tutardır. Gerçekleşmelere toplam ödenek üzerinden bakıldığında 2009 yılının aynı döneminde yüzde 38 iken 2010 yılının aynı döneminde yüzde 34 olmuştur ve 2010 yılı Ocak -Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran yılının ilk altı aylık döneminde TL harcama yapıldığı dikkate alınırsa söz konusu giderlerde yüzde 42 oranında azalış gerçekleşmiş bunun en büyük nedeni, önceki yılın aynı döneminde 03.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri tertiplerinden TL olarak gerçekleşen giderlerin 2010 yılının aynı döneminde TL olarak gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 5

9 1.4. CARİ TRANSFERLER 2010 yılı Ocak -Haziran dönemi cari transferler tertiplerinde toplam ödenek ve gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AÇIKLAMA KBÖ EKLEME DÜŞME TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Memurların öğle yemeğine yardım Mesleki yeterlilik Kurumuna Yapılacak Ödemeler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler yılı bütçesinde Bakanlık cari transferleri için TL ödenek tefrik edilmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17 Aralık 2009 tarihi itibariyle faaliyete geçmesiyle, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüz kapatılmıştır. Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinde yer alan ödenekler ilgisine göre Bayındırlık İskân Bakanlığı bütçesi ilgili tertipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na aktarılmıştır. Bu kapsamda Bakanlık bütçemizden Cari Transferler kapsamındaki Afete İlişkin Hizmetler in yer aldığı tertiplerden toplam TL Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı na aktarılmıştır. İskâna ilişkin hizmetlerin yer aldığı tertiplerden toplam TL ödenek Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün tertiplerine aktarılmıştır. Bakanlığımız diğer birimlerde yer alan tertiplerindeki ödeneklerle birlikte 2010 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle TL toplam ödeneğin yüzde 22 si olan TL harcanmıştır yılının ilk altı aylık dönemi itibariye TL toplam ödeneğin yüzde 47 si olan TL harcandığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu giderlerin gerçekleşmesinde yüzde 25 lik bir azalma olmuştur. 6

10 1.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlığımız Sermaye Giderleri tertiplerine 2010 yılı için TL yatırım ödeneği tefrik edilmiştir. Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün tertiplerinde yer alan Afet hizmetlerine ilişkin projelerin yer aldığı TL ödenek ilgisine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktarılmıştır. Yine 2010 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle Bakanlık bütçemize, diğer kamu idarelerinden kendi yapım işleri için TL ödenek aktarılmıştır. Bakanlığımız Sermaye Giderleri tertiplerindeki 2010 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle toplam ödenek TL ye ulaşmış bu ödeneğin yüzde 45 i olan TL harcanmıştır yılının ilk altı aylık dönemi itibari ile TL olan toplam ödeneğin yüzde 39 u olan TL nin harcandığı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu giderlerin gerçekleşmesinde yüzde 23 lük artış sağlanmıştır. SERMAYE GİDERLERİ YILLARI I. ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AÇIKLAMA KBÖ Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşmenin Toplam Ödeneğe Oranı (%) 39,27 44,61 SERMAYE GİDERLERİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI ,27 GERÇEKLEŞME ORANI % 5 ARTMIŞTIR 44,

11 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adına 2010 Yılı Yatırım Programında, 2010 Yılı Revizeleri hariç olmak üzere toplam tutarı 2010 fiyatlarıyla TL olan toplam 60 adet kamu yatırım projesi yürütülmektedir yılında bu projelere ayrılan ödenek TL olmuştur. Bakanlığımız yatırımlarından en büyük payı yüzde 59 ile kırsal alan planlaması sektörü almıştır. Kırsal alan planlaması sektörünü yüzde 35 ile genel idare sektörü ve yüzde 4 ile turizm sektörü izlemektedir. Bakanlığımız kendi projelerinden 2010 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle toplam ödeneğin yüzde 9 u olan TL harcanmıştır. Projelerin genelinde ihale süreçleri devam etmekte olup yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmelerin önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 70 lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. 8

12 SEKTÖRLER / HARCAMA BİRİMLERİ BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 2010 YILI YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ 2010 YILI ÖDENEĞİ PROJE TUTARI 2010 YILI GERÇEKLEŞMELERİ 30 Haziran BİN TL GERÇEKLEŞME ORANI (%) GENEL TOPLAM GENEL İDARE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL ALAN PLANLAMASI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (08.1 Borç Verme) TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞME-ŞEHİRLEŞME TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT İL MÜDÜRLÜKLERİ

13 Bakanlığımız yürüttüğü kamu idarelerinin yapım işlerine ait yatırım projeleri için 2010 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle toplam TL aktarılmıştır yılının aynı döneminde aktarılan ödeneğin TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu aktarılan ödeneklerde yüzde 17 artış sağlanmıştır. Aynı şekilde aktarılan ödeneklerin, 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 46 sı olan TL harcanmışken 2010 yılının ilk altı aylık döneminde yüzde 51 i olan TL harcanmıştır YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KAMU İDARELERİNİN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEK VE HARCAMA MİKTARLARI KURUM Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 45,56 51, YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE KAMU İDARELERİNİN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER AKTARILAN ÖDENEK MİKTARI % 17 ARTMIŞTIR yılının ilk altı aylık döneminde yapım işleri sürdürülen 26 kamu kurumu ve kuruluşu, bakanlığımız tertiplerine ödenek aktarmıştır. Bakanlığımıza yapım işleri için ödenek aktaran kamu kurumları arasında en büyük payı yüzde 36 ile Adalet Bakanlığı almıştır. Adalet Bakanlığını yüzde 35 ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, yüzde 6 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 4 ile Türkiye İş Kurumu, yüzde 4 ile İçişleri Bakanlığı ve diğer 21 kamu kurum ve kuruluşları toplamda yüzde 15 ile izlemektedir. 10

14 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLERİN DAĞILIMI Diğer (21 Adet Kamu Kurumu) % 14,81 Adalet Bakanlığı % 35,67 İçişleri Bakanlığı % 4,42 Türkiye İş Kurumu % 4,46 Jandarma Genel Komutanlığı % 5,96 Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü % 34,69 11

15 2. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2.1. YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET TABLOSU SEKTÖRLER İş Ad. Proje Bedeli 2009 Harcaması Bin TL 2010 Ödeneği TARIM MADENCİLİK İMALAT-GIDA ULAŞTIRMA TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK GENEL İDARE GÜVENLİK HİZM KIRSAL ALAN PLAN TOPLAM yılının ilk altı ayı içinde 105 adet inşaat ihalesinin talimatı verilmiştir. İhale talimatı verilen işlerden 15 adedi merkez ihalesi olarak yapılmıştır. Bu işlerden özellikle; Ankara 2000 kişilik Öğrenci Yurdu, Ordu 1000 kişilik Öğrenci Yurdu, Trabzon 2500 kişilik Öğrenci Yurdu, Konya Onkoloji Hastanesi (İkmal İnş. 200 Yatak), Samsun 1000 kişilik Öğrenci Yurdu inşaatlarını sayabiliriz. İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden 117 adet işin kesin hesap dosyası incelenmiştir yılının ilk altı ayında TL proje maliyetli ve TL ödenekli 3979 ihale yöntemli iskân konutunu ihtiva eden 20 adet proje üzerinde çalışılmış olup, bu projelerden 576 konutu ihtiva eden 8 adedi devam etmekte iken 46 konutu ihtiva eden 2 adedi bitirilmiştir. Ayrıca, TL proje maliyeti ve TL ödenekli kredili işler üzerinde çalışılmıştır. 12

16 Paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni proje çalışmaları yapılmaktadır. Projesi yeni elde edilen söz konusu yatırımların; İmar Planı ve İmar Durumu tadilatları, mülkiyet sorunlarının çözümü ( tevhit ve ifraz), tahsislerin elde edilmesinin takibi yapılarak, Arsa Hukuki bilgilerinin tamamlanmasına müteakip ilgili Valiliklerin ve Genel Müdürlüğümüzün de takibi ile Plankote ve Zemin Etüt çalışmaları hazırlatılmaktadır. Tüm arsa fiziki ve hukuki bilgilerinin tamamlanması ile proje çalışmaları başlatılmaktadır. Paydaş Kurumlar ile muhtelif konularda ortak çalışmalar yapılarak hazırlanan ön ihtiyaç programlarının detaylı incelemelerinden sonra standart ve normlar tespit edilerek, gerekli teknik hacimler de ilave edilerek Kesin İhtiyaç Programları hazırlanmaktadır. Açık İhale, Doğrudan Temin ve Davet Usulü ile Proje İhaleleri yapılarak Özel Projeler elde edilmiştir. Bu projelerin tanzim ve tasdikleri teknik elemanlarımızca yapılmıştır. Tüm uygulama projelerinin tamamlanması ile inşaat ihalesi süreçlerinin başlatılması sağlanmıştır. Bitlis Hükümet Konağı Hizmet Binası Projesi yarışma yöntemiyle elde edilmiş olup, inşaat ihaleleri yapılmak üzere son çalışmalar devam etmektedir. Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Mimari Projelerinin de Yarışma yoluyla elde edilmesine karar verilmiş olup yarışma için ilana çıkılmıştır. Bakanlığımız Hizmet Binası proje ihalesi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. Önemli Yatırımlarımızdan; Ankara Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası, Ankara İş Kur Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim K.lığı Sahil Güvenlik Okul ve Tesisleri, Uşak Banaz ve Uşak Eşme Vergi Dai. Müd. Hiz. Binaları, Şanlıurfa Halfeti Hükümet Konağı, Ankara 2000, Ardahan 500, Adıyaman 1000, Aksaray 500, Afyon 750, Artvin 500, Aydın 1000,, Denizli 1000, Düzce (Akçakoca) 500, Erzurum , Hatay 1000, Iğdır 500, İstanbul 2000, Kırklareli 500, Kocaeli (Gebze) 500, Kütahya 1000, Kütahya (Simav) 500, Malatya 1000, Manisa 1000, Muğla 1000, Ordu 1000, Sivas 1000, Sivas (Yıldızeli) 500, Sivas (Suşehri) 500, Trabzon , Uşak 500 Kişilik Öğrenci Yurtları projeleri tamamlanmış olup İnşaatları devam eden işlerimizdendir. Ankara MİT Müst. Yenimahalle Ek Toplantı Binası, Antalya ve Edirne MİT Hizmet Binaları, Ankara Etimesgut Hükümet Konağı, Balıkesir Ayvalık Vergi Dai. Müd. Hiz. Binası, Antalya (Manavgat) 300, Bitlis 500, Çanakkale 1000, Denizli (Buldan) 300, Erzincan 500,, Kayseri 1000, Kars 500, Kırşehir 500, Konya (Ereğli) 500, Konya (Kadınhanı) 500, Manisa (Kırkağaç) 300, Trabzon (Beşikdüzü+Of) , Sakarya 1000, Van (Gevaş) 300, Zonguldak (İkmal)1000 Kişilik Öğrenci Yurtları projeleri tamamlanmış işlerimizdir. 13

17 26-27 Ocak 2010 tarihinde Brüksel de gerçekleşen 70. Yapı Daimi Komitesine katılım sağlanmıştır tarihinde Brüksel de gerçekleşen 71.Yapı Daimi Komitesi, Tehlikeli Maddeler Uzman Grubu Toplantısına katılım sağlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında çeşitli sunum ve bilgi notları (Kosova Heyeti, Çanakkale Bölge Eğitim Semineri) hazırlanmıştır. 28 Mayıs 2010 tarihinde Brüksel de yapılan Teknik Mevzuat Çalışma Grubu nun (TMÇG) on birinci toplantısı 13 Mayıs 2010 tarihinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nda, Toprak Sanayi Ürünleri Teknik Komitesi 3. toplantısında Yangın Yönetmeliği ile ilgili sunum yapılmıştır Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda Eko-Teknoloji ve Eko-Ekonomide Yeni Perspektifler konulu Sempozyuma katılım sağlanmıştır. 6 Mayıs 2010 tarihinde İstanbul da gerçekleşen Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde Kalite ve dayanım adlı Konferansa katılım sağlanarak Yangın Yönetmeliğine göre dış cepheler ile ilgili konularda soru-cevap bölümünde bilgilendirme yapılmıştır. Samsun, İzmit ve Gaziantep te Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile TÜYAK ın (Türkiye Yangından Korunma Derneği) organize ettiği ve Yangın Komisyonu üyelerince verilen Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Eğitim e bir eğitim sunumu ile katkı sağlanmıştır 05 Mart 2010 tarihinde Isı Yalıtım Malzemeleri (XPS EPS) Üreticileriyle birlikte bilgi alışverişi maksadıyla bir toplantı düzenlenmiştir. Güvenlik camları ile ilgili standardın hazırlanması için Türk Standartları Enstitüsünce kurulan standart hazırlama Komitesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapı malzemelerindeki radyoaktivitesi konusunda bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 06/05/2010 tarihinde Dr. Robert-Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi A.Ş. tarafından düzenlenen Dış Cephe Sistemlerinde Kalite ve Dayanım başlıklı seminere konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 14

18 TÜRKAK tarafından tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen Onaylanmış kuruluş denetimine Bakanlığımız ile TÜRKAK arasında yapılan Yapı Malzemelerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesinde Rol Alacak Kuruluşların Değerlendirmesi ve Denetimi Hakkında Protokol gereği gözlemci sıfatıyla katılım sağlanmıştır. TÜRKAK tarafından tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen Onaylanmış kuruluş denetimine Bakanlığımız ile TÜRKAK arasında yapılan Yapı Malzemelerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesinde Rol Alacak Kuruluşların Değerlendirmesi ve Denetimi Hakkında Protokol çerçevesinde teknik uzman ve gözlemci düzeylerinde katılım sağlanmıştır. Bu döneminde Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında faaliyet gösteren yerleşik Onaylanmış Kuruluş sayısı 10 a ulaşmış. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında 4 adet Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu görevlendirilmiş, 1 adet uygunluk değerlendirme kuruluşu başvurusu incelemesi tamamlanarak protokol aşamasına gelinmiştir.ts EN standardına göre üretilmekte olan Pencere Sistemleri konusunda Ankara İlinde (1 adet), İstanbul İlinde (2 adet), İzmir İlinde (2 adet), Eskişehir İlinde (4 adet), Konya İlinde (4 adet), Kayseri İlinde (2 adet), Gaziantep İlinde (4 adet) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. TS EN197-1 standardına göre üretilmekte olan Genel Çimentolar konusunda Adana İlinde (1 adet), Ankara İlinde (5 adet), Bolu İlinde (1 adet), Bursa İlinde (1 adet), Çanakkale İlinde (1 adet), Edirne İlinde (1 adet),erzincan İlinde (1 adet), Erzurum İlinde (1 adet), Eskişehir İlinde (1 adet), Isparta İlinde), Mersin İlinde(1 adet, İstanbul İlinde İzmir İlinde ( 2 adet) Kayseri İlinde (1 adet), Kocaeli İlinde (2 adet), Mardin İlinde (1 adet), Muş İlinde (1 adet), Samsun İlinde (3 adet) Sivas İlinde (1 adet), Tokat İlinde (1 adet), Trabzon İlinde (1 adet), Zonguldak İlinde (1 adet), Yozgat İlinde (1 adet), Karabük İlinde (1 adet), Gaziantep İlinde (1 adet) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. TS EN ve TS 7316 EN standartlarına göre üretilmekte olan Yalıtım Malzemeleri konusunda (XPS ve EPS) İzmir İlinde (4 adet), Ankara İlinde (2 adet), Eskişehir İlinde(3 adet), Konya İlinde (3 adet), Kayseri İlinde(2 adet), Manisa İlinde (1 adet) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda aykırılık tespit edilen firmalara, eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiştir. 15

19 TS EN 494 standartlarına göre üretilmekte olan Oluklu Levhalar konusunda İzmir ilinde (1 adet) piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda aykırılık tespit edilen firmalara, eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiştir. TS EN standartlarına göre üretilmekte olan Hazır Beton konusunda tüm Türkiye çapında 250 adet piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 10 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen 8. AdCo (İdari İşbirliği) toplantısına katılım sağlanmıştır. Piyasa Gözetimi ve Denetimi otoritesinin malzeme denetimi için gerekli insan gücünü arttırmak için, 297 personelimize 5-16 Nisan 2010 tarihlerinde Antalya da denetçi eğitimleri verilmiştir. Sınav sonucunda başarılı olan denetçilerimizin kimlikleri hazırlanmaktadır. Merkez Laboratuarında Taze Beton (63 adet), Beton Çelik Çubuklar (15 adet), Karot (6 adet), Test Çekici (64 adet), Agrega (1 adet), Parke Taşı (3 adet), Isı iletkenliği (3 adet), Terrazo Karo (9 adet), Çatı Kaplaması (1 adet) ve Elyaflı Beton Plaka (2 adet) için toplamda 167 adet deney raporu düzenlenmiştir. Kuzey Ege Kıyı Uygulamaları Semineri (Çanakkale):Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, yapı denetimi ve özel yapılar denetim sistemi hakkında, İmar Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan yaklaşık 150 kişilik katılımcıya bilgi verildi. Güney Ege Kıyı Uygulamaları Semineri (Muğla): Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, yapı denetimi ve özel yapılar denetim sistemi hakkında, İmar Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve İl Müdürlüğü çalışanlarından oluşan yaklaşık 150 kişilik katılımcıya bilgi verildi, 230 kişiye denetçi belgesi verilmiş, olup, 33 yapı denetim kuruluşuna izin belgesi verilmiştir. 49 cezai işlem resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 4 yapı denetim kuruluşunun üç defa geçici durdurma alması nedeniyle belgesi iptal edilmiş ve 7 yapı denetim kuruluşunun tasfiye nedeniyle izin belgesi iptal edilmiştir. Kamu kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda 7 adet ( m2) yeni proje elde edilmiş ve 18 adet ( m2) proje revize edilmiştir. Valilikler kanalıyla incelenmek üzere Bakanlığımıza gönderilen İl Özel İdare konularına ait 48 adet ( m2) projenin tetkiki gerçekleştirilmiştir. 16

20 Kamu binalarının deprem dayanımının belirlenmesi ve güçlendirilmesi çalışması kapsamında 155 adet kamu binasının ( m2) güçlendirme projesi incelenip tetkik edilmiştir. Ülke genelinde 47 adet inşaat arsasında Başkanlığımız teknik elemanlarınca zemin incelemesi yapılarak gözleme dayalı zemin etüd raporu hazırlanmıştır. Yine ülke genelinde 17 adet inşaat arsasında ihale yoluyla sondaja dayalı zemin etüdü yaptırılması için çalışmalar başlatılmış ve ilgili Valiliklerine ihale talimatı verilmiştir. Valilikler kanalıyla Bakanlığımıza iletilen 76 adet arsaya ait sondajlı zemin etüd raporu incelenip tetkik edilmiştir. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (MISSIGP) gereği 8 firmaya Yetki Belgesi verilmiştir. (5 firmaya tarihinde, 3 firmaya tarihinde yetki belgeleri verilmiştir.) Binalarda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çeşitli kongre ve sempozyumlarda konuşmacı olarak katılımlar sağlandı. Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odasının düzenlediği Enerji Yöneticisi Eğitimlerine eğitici olarak katılım sağlandı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında yurtdışında yapılan toplantılarda müzakere heyeti içerisinde görev alındı. İklim Değişikliği konusunda Çevre ve Orman Bakanlığınca yürütülen projelerle ilgili seminer, çalıştay ve toplantılara katılım sağlandı. İklim değişikliği ile ilgili binalardan kaynaklı CO2 emisyon azatlım potansiyeli ile ilgili olarak araştırma yapılıp, çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Haziran 2010 tarihleri arasında Macunköy İller Bankası Tesislerinde İl Müdürlüklerine yönelik olarak Kamu Yapıları Denetim Sistemi ile ilgili bilgi verilmiştir. 17

21 PROJELER Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ocak-Haziran 2010 dönemi içerisinde toplam proje tutarı TL program ödeneği TL. toplam 562 adet proje üzerinde çalışılmaktadır yılı program ödeneğinde TL bütçemize aktarılmış ve bu ödeneğin TL.'si harcanmıştır Yılı Yatırım Programında; 2010K proje numarası ile yer alan Hizmet Binası Onarımı Projesinin toplam ödeneği TL olup 82 adet işe 2010 yılında bitirilmek üzere ihale talimatı verilmiştir. 2010G proje numarası ile yer alan Lojman Onarımı Projesi kapsamında toplam ödeneği TL olan 9 adet işe 2010 yılında bitirilmek üzere ihale talimatı verilmiş ve TL ödenek gönderilmiştir. 2010K proje numarası ile yer alan Hizmet Binası İnşaatı Projesi kapsamında; Kilis Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binasının 2010 Yılı Program Ödeneği TL olup, ödeneğin tamamı iline gönderilerek 2010 sonu itibariyle bitirilmesi sağlanacaktır. Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binamızın proje çalışmaları tamamlanmış ancak arsada Tapu il Müdürlüğüne yer tahsisi işlemleri yapıldığından ihalesi yapılamamaktadır. Yalova Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü hizmet binamızın tahsisli arsanın Belediye ile trampa işlemi Maliye Bakanlığınca uygun görülmemiştir. Mevcut 966 m2 şehir merkezinde bulunan arsa yerine 2000 m2lik imar parselinin tarafımıza tahsisi çalışmaları devam etmektedir. Arsa tahsis çalışmaları esnasında avan proje çalışmaları yürütülerek, tahsisin kesinleşmesinden sonra uygulama projeleri hazırlanarak Kasım ayı içerisinde ihale çalışmalarına başlanacaktır. 2010K proje numarası ile yer alan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Hizmet Binası Projesi kapsamında TL proje maliyeti ve TL program ödeneği ile etüt-proje olarak yer alan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının etütproje işinin ihalesi tarihinde TL (KDV dahil) teklif bedeli 18

22 üzerinden Yakup HAZAL Mim. Ltd. Şti.'ne 2010 yılında bitirilmek üzere ihalesi yapılmıştır. 2009K proje numarası ile yer alan Avrupa Yapısal Tasarım Standartları Uyum ( ) Projesi: TSE ile yapılan görüşmede daimi komite kurulması teklifi tarafımıza yapılmış olup, yasal olarak yetki çatışması yaşanmaması için 08 Temmuz 2010 tarihinde Sayın Müsteşarımızın da katılımı ile yapılan toplantı sonrası karar verilecektir. 2010K proje numarası ile yer alan Yapı Malzemeleri Zemin ve Enerji Verimliliği Hizmetleri Hakem ve İhtisas Lab. Kurulması( ) Projesi: Bu proje kapsamında 3 ayrı ihalenin yapılması planlanmıştır. 1. İhale, Metalik malzeme Lab,Kimya lab.ve Seramik lab.için teknik şartname son aşamada yaklaşık maliyet hazırlanıyor.temmuz sonu itibariyle ihale yapılacaktır. 2.İhale beton, kargir birimler için teknik şartname son aşamada yaklaşık maliyet hazırlanıyor Temmuz sonu itibariyle ihale yapılacaktır. 3.İhale Akustik ve Isı lab. yapılması için örnek bir labaratuvarın Almanyada incelenmesi (Temmuz sonu) sonrası teknik şartname hazırlanıp Ağustos sonu itibarıyla ihalesi yapılacaktır. Bu projeden 350 bin TL'si 2010K kodlu projeye aktarılacaktır. 2010K proje numarası ile yer alan Ölçüm İzleme Araştırma ve Eğitim Tesisi İnşaatı ( ) Projesi: Birleşmiş Miletler ile birlikte yürütülmekte olup Bakanlığımızca imzalanarak Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş ve DPT'nin son imzayı atması beklenmektedir.imzadan sonra uzman ihalesi BM tarafından yapılarak projemizin Mimari, Elekt. Statik Proje Çalışmaları başlayacaktır. Yılsonuna kadar bina inşaat ihalesi yapılması planlanmıştır. Bu meyanda 600 bin TL nin ayrılarak geri kalan miktar diğer İl Müdürlüklerimiz Lojman Onarımları için kullanılacaktır. 2010K proje numarası ile yer alan Kamu Yatırımlarının Otomasyonu Sistemi Ulusal Yapı Denetim Sisteminin Yaygınlaştırılması Projesi ( ): 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunun kapsamının genişletilerek ülkemizin tamamının uygulamaya alınması gündemde bulunmaktadır. Yapı Denetim Sistemi (YDS) yazılımı 62 ilimizde daha uygulamaya alınacağından, yazılımın ve donanım altyapısının iyileştirilmesi-geliştirilmesi ve konuyla ilgili vizyona uygun hale getirilmesi için gerekli şartnameyi hazırlamak üzere komisyon oluşturulmuş olup, çalışmaları devam etmektedir. 19

23 2010K proje numarası ile yer alan Proje Üretimi ve Kontrollüğünde CAD Esasları belirlenerek Web tabanlı Uygulamaya geçilmesi Projesi ( ) : Yapı İşleri Genel Müdürlüğü proje arşivinin taranarak, yenilenmesi amaçlanmaktadır. Proje üretim kalitesinin yükseltilmesi ve ortak dil birliğinin sağlanması, proje üretim tüm tasarım bürolarının, müşavirlerinin, inşaat sektörüne malzeme-techizat sağlayan tedarikcilerin çizim ortamında ortak bir dil kullanılmasını sağlamak amacıyla proje daireleri bir araya gelip teknik şartname oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 2010K proje numarası ile yer alan Enerji Performansı Yönetmeliğin Uygulanması Projesi( ) : Avrupa Birliğine 2009 yılında yapılan başvuru sonrası Merkezi ihale ve finans kurumu 2010 haziran ayında bakanlığımız teknik elemanlarının katıldığı ihale ile 2 uzman seçimini yapmıştır. Uzmanların temmuz ayı sonunda gelmeleri ve 3 ay süre ile yeni bir proje fizibilite ile eğitim çalışmaları yapmaları beklenmektedir. Bu proje sonunda verilecek rapor sonucunda AB projesi şekillenerek labaratuvar için alınacak malzemeler belirlenecektir. Bu rapora göre techizat alınarak AB projesi hazırlanacaktır. Bu projenin ödeneğinden bin TL düşülerek İl Müdürlüklerinin Hizmet Binaları ve Lojmanlarının onarımlarında kullanılması planlanmaktadır. 2010K proje numarası ile yer alan Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı İllerde Kullanıcılara Eğitim Verilmesi( ): Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında çalışan personelden başlamak üzere, etkin denetim, mevzuat ve Yapı denetim sistemi (YDS) konularında eğitim faaliyetleri düzenlenerek, söz konusu faaliyetler Eylül 2010 tarihi itibariyle başlatılacaktır. 2010K proje numarası ile yer alan Yapı Malzemesi ve Zemin Mekaniği Laboratuvar Hizmetlerinin İllere Yaygınlaştırılması Projesi( ): Bu yıl malzeme alınacak iller tespit edildi teknik şartname hazırlandı. Temmuz 15 itibariyle Yaklaşık Maliyet sonuçlandırılacak. Bu projeye 2010K kodlu projeden 350 bin TL aktarılacaktır. 2010K proje numarası ile yer alan Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Hizmetleri Artırılması( ) Projesi: 1-36 adedi İllere 3 adedi merkeze olmak üzere toplam 38 araç (Çift kabinli pikaparazi) alımı için DMO'ne ürün kodu geçilerek sipariş verildi. Ağustos ayı başında araçların Bakanlığımıza teslimatı beklenmektedir. 2- PGD faaliyetlerinde alınan numunelerin analizleri için hizmet alımlarında kullanılacaktır. 20

24 3- Elektronik işaretleme sistemi ve PGD iki ayrı ihale olarak yazılım alımı çalışmalarına başlanmıştır. 2010K proje numarası ile yer alan Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirme Kapsamındaki Şartname Sayısının Artırılması( ) Projesi: Onaylanmış kuruluşların sayısı ve kapsamlarının artırılması hedeflenmektedir. 1-Elemanlar için TÜRKAK dan Akreditasyon Eğitimi alınmıştır. Gelecek olan faturaya müteakip ödemesi yapılacaktır. 2-Görevlendirilen Teknik onay kuruluşunun (İTBAK) bildirimi AB komisyonuna yapılmıştır. Türkiye yi temsilen katılacağı Avrupa organizasyonlarının üyelik aidatı ve katılım ücretleri karşılanacaktır. 3- Bir adet araç (Çift kabinli pikap-arazi) alımı için DMO'ne sipariş verilmiştir. 2010K proje numarası ile yer alan Yapı Malzemelerinin Düzenleyen Teknik Şartnamelerin Sayısının Artırılması( ) Projesi: 1- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanması muhtemel mevzuatlar için müşavirlik hizmet alımlarında kullanılacaktır. 2- Yılda iki defa gerçekleştirilen Avrupa Yapı Daimi Komitesine katılım giderleri için kullanılacaktır İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılan işler için 106 adet hak edişe toplam TL ödeme yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan işlere ait 15 adet toplam TL tutarında teminat iade edilmiştir. 41 adet toplam TL tutarında teminat kabul edilerek muhafaza altına alınmıştır. Bakanlığımızın taraf olduğu ilama bağlı borçlar ve icra dosyalarına ilişkin 10 adet davada hükmedilen borcun ödenebilmesi için toplam TL tutarında ödenek mahalline gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüzce cari harcamalar (mal ve hizmet alımı, bakım, onarım gibi) için toplam TL tutarında ödeme yapılmıştır. Yatırımcı Kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda 17 adet yeni proje elde edilmiş: 21 adet ( m2) proje revize edilmiş olup, 26 adet yeni projenin ise çalışmaları devam etmektedir. 21

25 Valilikler kanalıyla incelenmek üzere Bakanlığımıza gönderilen İl Özel İdare konularına ait 49 adet ( m2) projenin tetkiki ve tasdiki gerçekleştirilmiştir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği uygulanmasına ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan, enerjiyi etkin ve verimli kullanan binalara örnek olması açısından Bakanlığımızca Yapı Malzemeleri İhtisas Laboratuvarına Ek olarak bir Ölçüm-İzleme-Araştırma ve Eğitim Tesisi Binası yapılması planlanmış olup, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel toplulukların biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği ile iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerinde destek sağlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı nın (SGP) dönemi stratejik öncelikleri içinde yer alan Enerji etkin bina, ürün ve işlemlerin yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar çerçevesinde sağlanacak yardım ile anılan örnek binanın projelerinin hazırlanmasında teknik yardım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alınacak ve 2010 yılı sonu itibariyle inşaat ihalesi yapılması planlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze intikal eden 334 adet bilgi edinme başvurusu incelenerek ilgili birimlere gönderilmiş olup, 240 adedi cevaplanmış ve 94 adedinin cevabı ilgili birimlerce hazırlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüze Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığı ile gelen 67 adet BİMER başvurusu incelenerek ilgili birimlere gönderilmiş olup, 42 adedi cevaplanmış ve 25 adedinin cevabı ilgili birimlerce hazırlanmaktadır. Avrupa Birliği SEİ (Teknik Destek) projesi kabul edilmiş ve ihalesi yapılmıştır. İhaleye teknik personelimiz katılım sağlamıştır. Birleşmiş Milletler GEF-4 (Küresel çevre fonu) projesi kabul edilmiş kurumumuzca onaylanarak Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. DPT onayı beklenmektedir. Bakanlığımızda yapı malzemeleri alanında görevli teknik personelin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında tetkik ve denetimlerde bulunabilmesi amacıyla Haziran 2010 tarihlerinde TÜRKAK tarafından verilen TS EN ISO/IEC Eğitim ine makam olurları ile katılım sağlanmış ve müşavirlik giderleri harcama kalemleri vasıtasıyla ödenme aşamasındadır. 22

26 Satın alma faaliyetleri olarak yapılan faaliyetlerin listesi aşağıdadır; SIRA NO 2010 YILI İLK ALTI AY İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIN ALMA FAALİYETLERİ YAPILAN İŞLER MİKTARI (TL) 1 Akaryakıt alımı 119,50 2 Akaryakıt alımı Sözleşmesi ,00 3 Piyasadan toner alımı 5.982,60 4 Kaşe Yaptırılması 4.088,70 5 Bahçe malzemesi alımı 1.011,26 6 Sarf Malzemesi alımı ,36 7 Antivirüs ve mailbox yazılımı alımı ,30 8 Klima Alımı 6.608,00 9 Temizlik malzemesi alımı 2.417,02 10 Hidrofor malzemesi alımı 1.351,46 11 Kırtasiye alımı ,43 12 Sıhhi tesisat malzemesi alımı 1.022,47 13 Yazıcı Alımı ,00 14 Kırtasiye alımı 2.352,27 15 Elektrik Malzemesi Alımı 3.830,40 16 Kaşe ve İsimlik yaptırılması 9.523,78 17 Büro Mefruşat Alımı ,40 18 Server Alımı ,50 19 Fotokopi mak Tamiri ,24 20 Temizlik Alımı (2 Aylık) ,16 21 Asansör Bakımı (11 Aylık) 9.145,00 22 Araç Kiralaması (12 aylık) ,60 23 Santral Bakımı (10 Aylık) 2.242,00 24 Tahakkuk Yazılım Proğ (10 Aylık) ,00 25 Fotokopi mak Tamiri ,48 26 Fotokopi mak Tamiri. 191,16 27 Yazıcı Tamiri 483,30 28 Ups cihazı fanı 540,44 29 Seyahat Kartı Alınması ,00 30 Doğal Gaz fatura ödemesi 605,20 31 İlan Bedeli Ödemeleri ,00 TOPLAM ,03 23

27 MEVZUAT ÇALIŞMALARI Genel Müdürlüğümüzün yeniden yapılanması kapsamında yapılan çalışmalar sonuçlanmış ve 11/06/2010 tarih ve 258 sayılı Bakan Onayı ile Genel Müdürlüğümüzün Teşkilat Şeması, Görev Tanımları yeniden düzenlenmiştir. Bu şemaya göre Genel Müdürlüğümüzün (1) Genel Müdür, (4) Genel Müdür Yardımcısı, (9) Daire Başkanı ve bunlara bağlı (33) Şube Müdürü ile Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğü ile Genel Müdürlük Bürosundan oluşturulmuştur. İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kentleşme Şurası sonucu eylem planlarından Eylem nolu Konut Üretiminde maliyeti ve inşaat süresini düşürecek yeni yapım teknolojilerinin teşviki ve eylem nolu Türkiye deki çeşitli iklim bölgeleri için uygun güneşlenme koşullarını sağlayan parsel, bina yönlenmesini ayrıntılı açıklayan tasarım rehberinin hazırlanması eylemleri ile ilgili olarak Üniversitelerin ilgili Fakültelerinin ve Meslek Odalarının katılımıyla çalıştaylar düzenlenmesi için çalışmalar devam etmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili uygulamaya yönelik kurum ve şahıslardan gelen muhtelif soru ve sorunlarına görüş bildirilmeye devam edilmektedir. Başbakanlık Özürlüler İdaresi nin Başkanlığında TS9111 Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Bireyler İçin Binalarda Erişilebilirlik Kuralları revizyon çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. Yürürlükte olan Sığınak Yönetmeliği nin revizyonu ile ilgili Savunma Bakanlığının taleplerine istinaden Teknik Uygulama Araştırma Genel Müdürlüğünce tarihinde genel bir toplantı yapılmış, Daire Başkanlığımızca katkı sağlanmıştır. Bakanlığımız görevleri kapsamında; tarih ve 936 sayılı genelgemiz doğrultusunda, Valilikler (Bay. ve İsk. Md.) tarafından Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, uygulamada birliğin sağlanması ve raporların ihtiyaca cevap verebilecek, can ve mal güvenliğini temin edecek doğrultuda düzenlenmesi amacıyla Özel Kuruluşlara Uygunluk Görüşü Verilmesi işlemlerine ilişkin mevzuatın ve inceleme esaslarının belirlenmesine gerek 24

28 duyulmuştur. Bu kapsamda her özel kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere yapı kontrol formları düzenlenerek Valiliklere genelge ekinde dağıtılmıştır. Proje üretimi ve kontrollüğünde uluslararası norm ve standartlara uygun olarak Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) esaslarının belirlenerek WEB tabanlı uygulamalara geçilebilmesi için Amerika ve Avrupa da uygulanan CAD (Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım) standartları araştırılarak incelenmiştir. Bilgisayar ortamında çizilen tüm projelerde (Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Tesisatı, Peyzaj ve Dekorasyon) standartlar oluşturulması için Türkiye de proje üreten Kurum ve Kuruluşların bir arada çalışmalar yaparak ortak bir çözüme ulaşılması hedeflenmektedir. Bu standartların hizmet alımı yoluyla elde edilmesi ve bununla ilgili Teknik Şartnamenin oluşturulması, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü proje arşivinin taranması ve dijital ortama aktarılması yönünde çalışmalar sürdürülmekte olup, hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/ ) / Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/ ) / Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Üniversal Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/ ) / Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/ ) / Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: YİG/ ) / Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk 25

29 Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/ ) / Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/ ) / Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol Ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti. nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/ ) / Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin Dış Cephe uygulamalarında kullanılan yapı malzemeleriyle ilişkili hükümleriyle ilgili tarih ve sayılı Genelge Piyasa Gözetimi ve Denetimi elemanı olarak İl Müdürlüklerimizde çalışan PGD denetim elamanlarının, Valilik makamı emrinde farklı birimlere tayin edilmemesi, tayin edilen personelin de Bayındırlık İl Müdürlüklerimize iade edilmesi hakkındaki Genelge, 22 Ocak 2010 tarihinde Bakanlık Makam ı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve 81 İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir. Şantiye de Yapı Malzemelerinin Denetimi ile ilgili Genelge 13 Mayıs 2010 tarihinde Bakanlık Makam ı tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş, ilgili kurum/kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca Bakanlığımız web sayfasında da yayınlanmaktadır. Yapı Denetimi Kanun Tasarı Taslağı hazırlanıp makama sunulmuştur. Yapı Denetimi Yönetmelik Değişikliği Tasarı Taslağı hazırlanıp makama sunulmuştur Sayılı Kanun un 81 ile yaygınlaştırılması Bakanlar Kuruluna sunulmuş olup, tarihli olarak onanarak, Kanun un 81 ile yaygınlaştırılması gerçekleştirilmiştir. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik (MISSIGP) ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP) ile ilgili kurum ve kişilerden gelen görüş ve bilgilendirme ile ilgili konularda çalışmalar yapıldı. 26

30 Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP) ile ilgili revizyon çalışmaları yapılarak, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enerji kimlik belgesi verecek kişilere ilişkin Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına, Eğitici Kuruluş ve Eğiticilere Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLER: Genel Müdürlüğümüzce 2010 yılı ilk 6 ayında hem projelerimiz kapsamında olan ve hem de rutin olarak gerçekleştirilen faaliyetlerimiz aşağıda yer almaktadır. Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında; 85 adet Yurtiçi Müteahhitlik Karnesi, 40 adet Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi, 55 adet Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi ve 163 adet İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi olmak üzere toplam 343 adet belge verilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince, deniz, tabii-suni göller ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma tespit amacıyla söz konusu kıyıları çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeler yapılması ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarının belirlenmesi için kıyı kenar çizgisi tespit işlemlerini yürütmek tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16., 17., 18. ve 19.maddeleri gereğince ise yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak, parselasyon planına göre ifraz veya tevhid işlemlerine ilişkin konularda teknik bilgi yardımında bulunmak. 75 adet kıyı kenar çizgisi tespitine ilişkin pafta incelenmiş, 63 adet pafta onaylanmıştır. Kıyı kenar çizgisi tespiti çalışmalarına ilişkin yerinde geçici görevle incelemeler yapılmıştır. Arsa ve arazi düzenlemesi işlemlerine ilişkin müracaatlar değerlendirilerek 82 adedine yazılı cevap verilmiş olup, bunlardan 50 adedi görüş ve öneriler şeklindedir. 27

31 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer Özel Mevzuatlar ile Bakanlığımıza verilen yetkiler doğrultusunda imar planı inceleme, onay işlemleri gerçekleştirilmiştir. Suriye Arap Cumhuriyeti İmar ve İskân Bakanı Omar-Ebrahem GALAOWNGI ve beraberindeki heyet Nisan 2010 tarihlerinde Bakanımız Mustafa DEMİR in resmi davetlisi olarak ülkemizi ziyaret etmiştir. Bakanlığımız ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı arasında başlatılan işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızın davetlisi olarak Suriye Yerel Yönetimler Bakanı Tamer Al - HAJA Başkanlığındaki heyet Mayıs 2010 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakanlığımız ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Konut ve Şehircilik Bakanlığı arasında başlatılan işbirliği faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığımızın davetlisi olarak Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Konut ve Şehircilik Bakanı Sayın Noureddine MOUSSA Başkanlığındaki heyet, Mayıs 2010 tarihleri arasında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş olup Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 162. kuruluş yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen serginin açılışını, Bakanımız Sayın Mustafa Demir ile birlikte yapmışlardır. Bakanlar, yetkililerle birlikte sergiyi gezdikten sonra özel salona geçerek, iki ülke arasında konut ve inşaat alanında mutabakat zaptını imzalamışlardır. 08 Haziran 2010 tarihinde Belçika Flaman Bölgesi Başbakanı Sayın Kris PEETERS, Bakanımız Sayın Mustafa DEMİR e Makamında nezaket ziyaretinde bulunmuştur. 09 Haziran 2010 tarihinde, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bahman HOSSEINPOUR, Bakanımız Sayın Mustafa DEMİR e Makamında nezaket ziyaretinde bulunmuştur. 14 Haziran 2010 tarihinde BM Kalkınma Programı (UNDP) Daimi Temsilcisi Sayın Shahid NAJAM ve Çevre Projeleri Koordinatörü Katalin ZAIM, Bakanımız Sayın Mustafa DEMİR i Makamında ziyaret etmişlerdir. Bakanlığımız tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması konusunda kapasite artırımına yönelik olarak ülkemizin bu konudaki tecrübesinden istifade etme yönünde 17 Haziran 2010 da TAU Genel Müdürlük Toplantı salonunda Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İnşaat Dairesi yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. Fransa da Sürdürülebilir Kentler toplantısına katılım sağlanmıştır. AB İspanya Dönem Başkanlığı faaliyetleri kapsamında İspanya nın Toledo kentinde, Haziran 2010 tarihleri arasında Avrupa Birliği İspanya Dönem 28

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2013 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: (0286) 2180452 Faks: (0286) 2180451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2015 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2014 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21

5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 21 6-2010K121090 Merkezi Araştırma Laboratuvarı... 21 İçindekiler Sunuş... 2 I-OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 216/Ankara SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şanlıurfa 2012 T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUSU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesi,

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. YARGITAY BAġKANLIĞI 2012 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Temmuz - 2012 GĠRĠġ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER 1- Genel Değerlendirme 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları: 2 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim/ Hizmet Kapasitesi: 2 1.3-2015 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ça na kka le Onse ki z Mart Üniv ers it esi Stra teji Geli şti r me Dair e Baş ka nlı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı