Türkiye küçük Millet Meclisleri Mart 2013 O.P. Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye küçük Millet Meclisleri Mart 2013 O.P. Raporu"

Transkript

1 Türkiye küçük Millet Meclisleri Mart 2013 O.P. Raporu 1 1 Kadına Yönelik Şiddet Barış Sürecinde Sivil Toplum

2 2

3 Ortak Paydalar Kürt sorununun çözümü hususunda sivil toplum daha fazla inisiyatif almalı, siyaset de bunun yolunu açmalı. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur, hiçbir mazereti olamaz. Toplumun genel şiddet eğilimi bu sorunun yaşanmasında etkilidir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi öncelikle devletin sorumluluğundadır. Hükümetin attığı adımlar olumludur ancak yetersizdir. Siyasette ve sivil toplumda kadın daha görünür ve etkin hale gelmelidir. Hazırlayan: Yakup Kadri Karabacak Türkiye küçük Millet Meclisleri Koordinatörü, Raporda yer alan görüşler TkMM katılımcılarına aittir. TkMM Girişimi, Uncular Sok. 28/2, TR İSTANBUL 3

4 Toplantılara genel bir bakış TkMM lerin Şubat 2013 toplantılarında ele alınan müzakere süreci tartışmalarının en önemli yansıması, İzmir girişimimizin yaptığı çağrı olmuştu. Hatırlanacak olursa İzmir kmm toplantısında toplumda İzmir barış istemiyor algısı var tesbiti gündeme gelmiş ve çok sayıda katılımcımız bu durumdan yaşadığı hoşnutsuzluğu ifade etmişti. Toplantının akabinde, İzmir kmm; İzmir, İstanbul ve Diyarbakır belediye başkanlarına bir çağrı yapmış, başkanların birbirlerini Mart ayı toplantılarında ağırlamasını önermişti. Ne yazık ki bu çağrı ve girişim karşılık bulmadı. Yine de İzmir hamallarımız, İstanbul ve Diyarbakır toplantılarına, Diyarbakır hamalımız da İzmir ve İstanbul toplantılarına katılarak sembolik bir adımı atmış oldular. Şubat ayının devamı niteliğinde olarak; İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa ve Elazığ Barış Sürecinde Sivil Toplum başlığını ele aldılar. Toplantılarda ifade edilen görüşler, Şubat ayıyla büyük benzerlikler gösteriyor. Sivil toplumun katılımı konusundan ziyade, sürecin genel hatları ile ele alındığının altını çizelim. Konuşmalardan Kürt sorununun çözüm sürecine yönelik desteğin büyük oranda devam ettiği anlaşılıyor. Sivil toplumun katılımı ile ilgili olarak Şubat ayında ifade edilen görüşlerin altı çizilmiş. Sürecin kapalı yürüdüğü, bu sebeple sivil toplumun dahlinin olamadığı belirtiliyor. 4

5 Bunun yanında; farklı, daha açık koşullar olsa da, sivil toplumun içinde bulunduğu kapasite ve örgütlülük sorunlarından kaynaklı olarak, bu dahlin yine de istendiği düzeyde gerçekleşemeyeceği sıklıkla ifade edilmiş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arefesinde bir araya gelen TkMM lerin genel konu başlıklarından birini Kadına yönelik şiddet oluşturdu. Gerçekleşen 19 toplantıdan 10 unun genel konuları aynıydı. Adana, Adıyaman, Batman, Hatay, Iğdır, Kocaeli, Malatya, Muş, Sakarya ve Şanlıurfa illerinde bu başlık ele alındı. Kadına yönelik şiddet konusunun ele alındığı toplantılarda 73 kadın katılımcı vardı. Bu sayı diğer aylarla ve gerçekleşen diğer toplantılarla kıyaslandığında önemli bir artışa işaret ediyor. Yine de katılımcıların büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu belirtelim. Yapılan konuşmaları bazı başlıklarda toplayabiliriz. İlk başlık: kadın hakları. Hukuk mevzuatının kadınlara yansıması bu ana başlığın ilk alt başlığını oluşturuyor. Bu yasal hakların ne kadar yaşama geçebildiği ise ikinci soru. Özellikle kolluk kuvvetlerinin, yargının ve ilgili diğer kamu kurumlarının hem yaşanan olaylar karşısındaki tutumu hem de genel sorumluluğu değerlendirildi. Değerlendirmelere konu olan bir diğer başlık ise, Kadının konumu/durumu. Kadın erkek eşitliği tartışmalarının yanı sıra, toplumsal algıda kadının durumuna dair değinmelerde bulunuldu. Çok sayıda katılımcı, her zaman kendi yaşamlarından olmasa da, kadına yönelik şiddeti yaşanmış örneklerle anlattılar. Bu 5

6 durum, en azından kadına yönelik şiddetin yaygınlığı ve sıklığı hakkında bize bir fikir veriyor. Çok sayıda katılımcı, kadına yönelik şiddet olaylarında dinsel inançların ne derece ve ne yönde etkisi olduğunu da tartıştı. Bu tartışmanın ağırlık ekseninin batıdan doğuya bir çizgi izlediğini söyleyebiliriz. Bu eksen hem katılımcıların din faktörüne atıfla yaptığı konuşma sayısını hem de pozitif ve negatif yaklaşımları ifade ediyor. Kadına yönelik şiddetin kapsamı, bu kapsamın tarifleri, medyanın sorumluluğu da öne çıkan tartışmalar arasındaydı. Bodrum kmm, Reşat Petek ve Osman Can ı ağırladığı toplantısında yeni Anayasa sürecini ele aldı; katılımı yüksek ve başarılı bir toplantı gerçekleştirdi. Kayseri kmm, devam eden soruşturma ile de bağlantılı olarak 28 Şubat darbesini gündemine aldı. Eskişehir kmm, milliyetçilik konusunu ele aldığı toplantının ikinci yarısında kadına yönelik şiddeti gündemleştirdi. ********************************************** TkMM'ler 2013 yılının Mart ayında 19 ilde toplandı. Mart 2013 toplantılarına 12 vekil katıldı. Meclis grubu bulunan partilerden yalnızca BDP den katılım olmazken; Ankara küçük Millet Meclisi ne Ak Parti, CHP ve MHP den birer vekil aynı anda katılım gösterdiler. Toplantılara katılan milletvekillerinin isimleri şunlar: Galip Ensarioğlu ve Cuma İçten (Diyarbakır- Ak Parti), Zülfü 6

7 Demirbağ (Elazığ- Ak Parti), Hasan Akgöl (Hatay- CHP), Öznur Çalık (Malatya- Ak Parti), Ömer Suha Aldan (Muğla- CHP), Orhan Atalay (Ankara- Ak Parti), Engin Altay (Ankara- CHP), Mesut Dedeoğlu (Ankara- MHP), Faik Tunay ve Binnaz Toprak (İstanbul- CHP), Musa Çam (İzmir- CHP) Belediye başkanlarından katılan olmadı. Herkes karşı (!?) Kim yapıyor? Kadına yönelik şiddette herkes fikir olarak karşı. Kadının toplumsal hiyerarşide ikinci cins olarak görülmesi, kadın- erkek eşitliği tartışmalarında da bu yaklaşım belirleyici oluyor. Bu tezlerden en alışılmışı, kadın ve erkek arasında fizyolojik, duygusal ve hatta varoluşsal farklılıklar olduğunu, bu sebeple mutlak bir eşitlikten söz edilemeyeceğini belirtiyor. Bunun karşısındaki görüş, cinsler arasında şüphesiz farklılıklar olmakla beraber, bunun bir eşitsizliğe gerekçe olamayacağını vurguluyor. Kadının ikinci cins olarak algılanmasına toplumsal cinsiyetin, erkek olmasının neden olduğunu söyleyen çok sayıda katılımcı var. Özellikle kadın kurumlarından katılımcıların sıklıkla altını çizdiği toplumsal cinsiyet olgusunun, hem kadının hem de erkeğin bilincini şekillendirdiği ve cinslere farklı görevler ve sorumluluklar yüklediği, kadının toplumsal rolünü ikinciliğe ötelediği ileri sürülüyor. Bu görüşe göre, eşitsizliğin fikri ve maddi tüm sonuçlarını işte bu altyapı besliyor. 7

8 Kadının toplumsal, siyasal, ekonomik yaşamda ikinci planda kaldığında herkes hemfikir. Ancak bunun nedenleri konusunda görüşler farklı. Çok sayıda katılımcı, bu durumu, yukarıda belirttiğimiz toplumsal cinsiyet olgusuna dayandırarak, kadının her alanda dezavantajlı olduğunu ve kendisine biçilen toplumsal rolün bu alanlarda eşit olarak var olmasına imkân sağlamadığını ileri sürüyor. Bu yaklaşımın tam karşısında yer almamakla beraber, toplumsal yaşamda kadının görünürlüğünün düşüklüğünü, kadınların bunu tercih etiğine bağlayanlar da var. Azımsanmayacak sayıda katılımcı, annelik vasfına özel bir vurgu yapıyor. Kadının, annelik ile özdeşleştirildiği çok sayıda konuşma var. Konuşmalarda siyaset ve sivil toplumda kadının durumu da dile getirilmiş. Siyaset ve toplumsal meselelerin erkek işi olarak algılandığı fikri yaygın. Kadın kotası, pozitif ayrımcılık gibi kimi önleyici tedbirlerle kadının toplumsal yaşamda daha etkin olması için öncelikle kendisinin harekete geçmesi gerektiği görüşü ağırlıkta. Kadının dezavantajlı durumunda gelenek- göreneklerin ve dinin konumu da tartışıldı. Gelenek ve göreneklerin bu anlamda olumlu bir etkisi olduğunu ifade eden yok. Hatta ağırlıklı görüş kadınla ilgili gelenek ve göreneklerden radikal bir kopuş yaşanması gerektiğini savunuyor. Ancak din (İslam inancı) konusunda görüşler farklılaşıyor. İnanç sisteminin, toplumsal ve siyasal yaşamda izinin belirginleşmesinin, kadını olumsuz etkilediğini düşünenler var. Tam karşısında ise, gerçek İslam inancının kadın için kurtuluş olduğunu düşünenler var. Bu görüştekiler, din adına çok sayıda yanlışın yapıldığını; ancak bunun İslamiyet le ilgisi 8

9 bulunmadığını ifade ediyor. Yine bu görüşü savunanlar, toplumun inançları arttığı ölçüde, ahlakî ve insani olarak kadının yaşadığı ayrımcılığın ve şiddetin azalacağını ileri sürüyorlar. Kadının, ekonomik özgürlüğünün öneminin de altı çiziliyor. Kadının yaşadığı her sorunun ve aldığı ya da almaya mecbur kaldığı kararların arkasında ekonomik durumunun en belirleyici etken olduğu ifade ediliyor. Kadının ekonomik yaşama katılımındaki düşüklük, erkekten bağımsızlaşmasını da engelliyor. Hayatı idame ettirecek kaynakların başını erkek tuttuğu sürece, kadının ayrı bir yaşam kurma şansının da çok az olabileceği belirtiliyor. Ortak görüş o ki, ekonomi, kadının kararlarını doğrudan etkiliyor. Şiddet özelinde daha geniş bir ortak kabuller alanı mevcut. Şiddetin tanımında ve kapsamında bir netlik olmadığı hemen anlaşılıyor. Genel kabul, fiziksel şiddeti, taciz, tecavüz ve cinayet gibi en kaba şiddet biçiminde görüyor. Özellikle kadın katılımcılar, şiddetin bu kaba biçimlerin ötesinde de var olduğunu, kadının sırf cinsiyetinden dolayı maruz kaldığı her türlü ayrımcılığın şiddet kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürüyorlar. Kadına yönelik şiddet vakalarında bir artış olup olmadığı ise katılımcılar nazarında kuşkulu. Çok net bir artışın olduğunu ifade edenlerin yanı sıra, özellikle vakaların basında daha fazla işlenmesinin böyle bir algı yarattığını ileri sürenler de var. Özellikle kaba şiddetin nedenleri arasında, gelenekler, öğretilmiş davranışlar, erkeğin egemenliğini arttırma gayreti, erkeğin değişime karşı direnci ve toplumsal baskı olduğu 9

10 belirtiliyor. Çoğunluğun ailesinde gördüğünü yaşadığı, kendi ailesinde de yaşattığı görüşü hayli yaygın. Şiddet vakalarının nasıl azaltılacağı konusunda da muhtelif öneriler var. Çok sayıda katılımcı, aile ve okul eğitiminin önemine dikkat çekerken, her ikisinde de daha titiz ve ayrımcılıktan uzak bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Hükümetin bu soruna karşı attığı adımlar yetersiz bulunuyor. Özellikle ilgili bakanlığın isminin Sosyal Politikalar ve Aile Bakanlığı olarak değiştirilmesi eleştirilmiş. Bu değişikliğin, hükümetin kadına bakış açısının özeti olduğu düşünülüyor. Başbakanın kürtaj ve 3 çocuk çıkışı toplumun genelinde ne derece destek buldu bilemiyoruz. Ancak TkMM katılımcılarının bu desteği sunmadığı ortada. Katılımcıların hemen tümüne göre, medyaya düşen sorumluluk da az değil. Kadının metalaştırıldığı, magazinleştirildiği, cinsel bir objeye dönüştürüldüğü yayın anlayışının terk edilmesi gerekiyor. Bazı katılımcılar, medyada olumlu örneklerin ön plana çıkarılmasının daha yapıcı olacağını belirtirken, özellikle kadın cinayetlerinin magazinleştirilerek haber yapılmasının ve bu haliyle gündemde tutulmasının teşvik edici bir etkisi olduğunu söylüyorlar. Bu sürecin sağlıklı olarak işletilmesi için öneriler arasında ilk sırayı, kadın sığınma evlerinin sayılarının ve olanaklarının arttırılması alıyor. Kolluk güçlerinin, adli mercilerin eğitimlerden geçirilmesi ve denetlenmesi gerektiği de çok sayıda katılımcının ortak görüşü. 10

11 11

12 Sayılarla TkMM MART 2013 Toplantıları Gerçekleşme sayı ve oranları: Yapılması gereken toplantı sayısı: 20 Gerçekleşmeyen toplantı:1 (Van) Yapılan toplantı sayısı: 19, Toplantı gerçekleşme oranı: % 95 Sivil Toplum katılımı: Olması gereken sivil toplum katılımcı sayısı: 380 Toplam sivil toplum katılımcı sayısı: 286, %75 Seçilmişlerin katılımı: Katılması gereken milletvekili sayısı: 130 Katılan toplam milletvekili sayısı ve oranı: 12,%9,2 Katılması gereken belediye başkanı sayısı: 19 Katılan toplam belediye başkanı sayısı ve oranı: 0, %0 Kolaylaştırıcı ağırlayan belediye sayısı ve oranı:4, %21 Medya ilgisi: Toplantılara katılan medya muhabiri sayısı toplam:46 Toplantı başına düşen medya muhabiri sayısı: 2 Toplantılara kim ev sahipliği yaptı? Ev sahipliği yapan belediyeler ve oranı: 11, % 57,8 Ev sahipliği yapan meslek odaları ve oranı:5, %26,3 Ev sahipliği yapan STÖ sayısı ve oranı: 3, %15,7 Ev sahipliği yapan sendika sayısı ve oranı: 0, %0 Sivil toplum bileşenlerinin katılım oranları: Katılımcı meslek odaları sayısı:24, %8,3 Katılımcı sendika sayısı: 39, %13,6 Katılımcı dernek/vakıf/girişim sayısı:223, %77,9 Kanaat Önderleri: 82 İzleyici olarak katılanlar: 443 Kadın katılımcı sayısı: 73 (Kadına yönelik şiddet konuşulan 10 ilde) 12

Türkiye küçük Millet Meclisleri Haziran 2014 O.P. Raporu

Türkiye küçük Millet Meclisleri Haziran 2014 O.P. Raporu Türkiye küçük Millet Meclisleri Haziran 2014 O.P. Raporu 1 1 Soma nın ardından İş Güvenliği www.tkmm.net 2 Ortak Paydalar 1-176 sayılı ILO Sözleşmesi imzalanmalı ve her sektörde taşeronlaşma yasaklanmalı

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8

8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8 Ocak-Şubat-Mart 2014 / Sayı 4 www.batmanbarosu.org.tr 8 mart Kadınlarındır! İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj Sayfa 8 2014 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Yerel Seçimlerde

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ?

HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HESABA KATABİLİYOR MUYUZ? İLKNUR ÜSTÜN 2. Baskı Editör Aksu Bora Düzelti Ruken Alp Kapak Tasarım Tennur Baş Kapak Fotoğrafı http://cahilus.deviantart.com Yayıma Hazırlayan Gamze

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor!

Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Kadına Yönelik Şiddet Sürüyor, İsyanımız Büyüyor! Susmuyoruz! Örgütleniyoruz! Durduracağız! 25 KASIM da Şiddetin Karanlığına Karşı, Işık Olmak için Alanlardayız! içindekiler 1 Merhaba Canan Çalağan 2 25

Detaylı

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

CMY. Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6 ermeniler.baskiya.turkce.pdf 9/14/11 5:23:43 PM C M Y CM MY CY CMY K Bankalar Caddesi Minerva Han, No:2, Kat: 3 34420 Karaköy stanbul T +90 212 292 89 03 F +90 212 292 90 46 www.tesev.org.tr ISBN 978-605-5832-89-6

Detaylı

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300

TMMOB 224 EK ISSN 1300-7300 TMMOB Habe r Bült en i 224 EK ISSN 1300-7300 2014 KADIN. ÖZEL EKI 3 TMMOB Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Haber Bülteni Eki Oda birimlerine ve üyelere ücretsiz gönderilir. Yayın İdare Merkezi Atatürk Bulvarı

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI. MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar

ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI. MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar mart 2010 ORTADOĞU DA TÜRKİYE ALGISI ISBN 978-605-5832-29-2 TESEV YAYINLARI Birinci Basım: Aralık 2009 İkinci Basım: Mart

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI KADIN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Temel Sorunlar Ve Politika Önerileri Rapor No. 14 // 26 Eylül 2014 Raportör: Sezen CİVELEK TASAV Sosyal ve Kültürel

Detaylı

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil!

Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan ba kalarına da öyle davran, çocuklar dâhil! Ekim 2010 Sayı 25 ISSN 1306-5297 Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından yürütülen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi Projesi bültenidir, iki ayda bir yayımlanır. Kendine nasıl

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER HAKKINDA İNCELEME YAPILMASINA DAİR RAPOR TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 13/05/2009 tarihli ikinci toplantısında, Komisyon üyesi İzmir Milletvekili Sn. Canan ARITMAN

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL TABİP ODASI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI Yayına Hazırlayan Dr. Hasan Oğan Yayın Hazırlığı Asimetrik ve Paralel Tanıtım Reklam ve Org.

Detaylı

1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ

1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere kitabında yayımlanmıştır: 75 Yılda Köylerden Şehirlere, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 305-322. 1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ Pınar İlkkaracan

Detaylı

30 Eylül 2009 Ankara

30 Eylül 2009 Ankara 4. Alevi Çalıştayı 30 Eylül 2009 Ankara Dizgi & Grafik DNA Medya Tanıtım Fevzi Çakmak Sokak No: 11/12 Kızılay - Ankara Tel: 0 312 230 77 55 Fax: 0 312 229 76 39 www.dnamedya.com Baskı Anadolu Bulvarı Meka

Detaylı

BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU

BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU BAĞIMSIZ SEÇİM İZLEME PLATFORMU 1 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ GÖZLEM RAPORU Yayına Hazırlayanlar DR. D. ÇİĞDEM SEVER E. EZRA ELBİSTAN G. ZEKİYE ŞENOL

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLME SORUNU: TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLME SORUNU: TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLME SORUNU: TESPİTLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TESEV Ülke İçinde Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlık Haklarının Yeniden Tesisi ve Rehabilitasyon Araştırma ve İzleme Grubu Doç.

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN

YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI YETKİ ve KARAR ALMA SÜRECİNDE KADIN 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yetki ve karar alma sürecindeki durumunu

Detaylı