* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara"

Transkript

1 SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr. Hakan YAREN**, Dr. Türker TÜRKER* * GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara ÖZET Bu çalışmada Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu nda öğrenim gören öğrenciler arasında sigara içme prevelansının ve sigara içmeye etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Şubat 2004 te gerçekleştirilen bu çalışma, kesitsel tipte bir araştırmadır. Araşt ırmanın evrenini oluşturan, eğitim-öğrenim döneminde Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda eğitim-öğrenimlerine devam eden, 171 öğrenciden 167 si araştırmaya katılmıştır. Katılımcıların tamamı erkektir. Çalışmamızda SAMYO öğrencilerinin % 50,3 ünün hayatlarının bir döneminde sigara kullandığı bulunmuştur ve çalışma tarihinde günde en az 1 sigara içtiğini bildiren öğrencilerin prevalansı ise %43,7 dir. Çalışmaya katılanlarda sigaraya başlama yaşı 14,6+1,9 yıl olarak bulunmuştur. İçicilerin % 76,2 si daha önce denemelerine rağmen başarılı olamamıştır ve ancak % 2,4 lük bir grup sigarayı bırakabildiğini ifade etmiştir. Sigaraya başlama nedenleri arasında arkadaş etkisi (%58,3) ve özenti (%47,2) ilk iki sırada bulunmuştur. Ergenlerin sigaraya ulaşmasına etki eden en önemli faktörlerden birisi fiyattır. Bu çalışmada da ekonomik neden (%56,3), sağlığa olumsuz etkilerinin ardından (%71,9) ikinci sırada ki bırakma girişimi nedeni olarak belirtilmiştir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinde sigara içme prevalansı ülkemizde lise ve üniversite birinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan sonuçlara göre oldukça yüksektir. Öğrencilerin sigarayı bırakma niyeti ise umut verici, fakat sonuçlar tatminkar değildir. Bu durum sigara içen gençlerde etkin ve planlı bir sigarayı bırakma programına ne kadar gereksinim olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, sigara içme, sağlık personeli. SMOKING PREVALENCE AND RELATED FACTORS IN HEALTH NONCOMMISSIONED OFFICERS COLLEGE (GMMA-2004) The aim of this study was determine smoking prevalence and the factors which effect smoking behavior, among Health Noncommissioned Officers College, that in Gülhane Military Medical Academy. This cross-sectional study was performed at February Population of study has been defined as, the students continue education in Health Noncommissioned Officers College on period. In our study we found that, 50.3% of students have used cigarette in any period of thei r life, and the prevalence of students who declare smoking one or more cigarette every day is 44.9%. Affect of friends (58.3%), and pleasure (47.2%) is 1 st and 2 nd reasons start smoking. Price is the most effective factor of cigarette availability. In our study, economic reasons are reported as 2 nd reason of give up smoking (56.3%) after heal th counter effect (71.3%). The prevalence of smoking among Health Noncommissioned Officers College students is quite high than other studies, which performed in high schools and colleges in our country. Intention of give up smoking is hopeful, but results aren t satisfying. This situation shows the importance and need of effective give up smoking programs for adolescents. Key Words: Student, smoking, health personnel Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Cengizhan AÇIKEL, GATA Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 06018, Etlik/Ankara Tel : GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımına bağlı yılda 4 milyon ölüm gerçekleşmektedir ve bu sayının 2030 yılında 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (1). Sigara tüketicilerinin %80 i gelişmekte olan ülke yurttaşlarıdır ve bu ülkelerde halen okul çağındaki çocukların %20 si günlük sigara içicisidir (2). Türkiye kişi başına sigara tüketimi yönünden Avrupa ülkeleri arasında Yunanistan dan sonra 2. sırada yer almaktadır (3). 178

2 Sigara içenlerin büyük çoğunluğu erişkinlik döneminden önce sigaraya başlamaktadır. Sağlık Bakanlığı 2002 verilerine göre Türkiye genelinde üniversite öğrencileri arasında sigara içme sıklığı %48 civarında iken, lise öğrencilerinin %20 si, 7-13 yaş grubundaki ilköğretim öğrencilerinin ise %11.7 si sigara içmektedir (4). Sigaranın zararlarının bilincinde olduğunu düşündüğümüz hekimler de dahil, tüm sağlık personelinde sigara içimi oldukça yaygındır. Ülkemizde gerçekleştirilen değişik çalışmalarda; sigara içme sıklığı hekimler arasında %31-%54, tıp fakültesi öğrencileri arasında sınıfla artan sıklıkta %7.6-%42.9 arasında bulunmuştur (3,5,6,7). Sigara kullanımının azaltılmasında ergenlerin, sigaraya başlamasının önlenmesi önemli bir konudur. Sigara alışkanlığına karşı gelişmiş ülkelerde gençlere yönelik yürütülen kampanyalarda olumlu sonuçlar alınmış ve sigara içme alışkanlığı bu ülkelerde azalmışken (8,9), ülkemizde etkin müdahale programlarının ve bunlara ilişkin umut verici sonuçların varlığını söyleyebilmek olası değildir. Bu çalışmada Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde bulunan Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu nda öğrenim gören öğrenciler arasında sigara içme prevelansının ve sigara içmeye etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEM GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrenciler arasında Şubat 2004 te gerçekleştirilen bu çalışma, kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini eğitimöğrenim döneminde Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda eğitim-öğrenimlerine devam eden 171 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamı erkektir. Çoktan seçmeli ve açık uçlu 15 sorudan oluşan anket formu araştırmanın gerçekleştirildiği tarihte dershanelerde hazır bulunan 167 öğrenciye dağıtılmıştır. Anket formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcının sosyodemografik bilgilerini - ailesinin ikamet ettiği yerleşim birimi, ailesinin aylık geliri, annesinin ve babasının öğrenim durumu, lise yaşamı boyunca yıl kaybı, annesinin çalışma durumunuiçermektedir. İkinci bölümde ise öğrencinin sigara kullanma durumu, sigaraya başlama ve bırakma nedenleri, anne, baba, aynı evde yaşayan ağabey-abla ve diğer akrabalarının sigara kullanma durumları, öğrencilerin sigarayı bırakma girişimi sayısı, yeniden başlayanlarda başlama nedeni ve zamanına yönelik sorular yer almaktadır. Anketi tam olarak yanıtlayan 167 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Sigara içme davranışıyla ilgili verilen yanıtlar temel alınarak sigara içme alışkanlığı 4 kategoride gruplandırılmıştır: (1) Hiç içmemiş: Yaşamı boyunca bir tam sigara içmemiş olanlar, (2) Ara sıra içiciler: Günde birden az, haftada birden fazla içenler, (3) Düzenli içiciler: Her gün en az bir sigara içenler, (4) Bırakmışlar: (daha önce en az 100 sigara içmiş fakat çalışma tarihinde kullanmayanlar) Anket formlarındaki veriler araştırmacılar tarafından SPSS for Windows 9.0 istatistik programı kullanılarak bilgisayara aktarılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ki kare önemlilik testi uygulanmıştır. BULGULAR Öğrenciler ailelerinin ikamet ettiği yerleşim yerine göre incelendiğinde, %55,1 ile illerde yaşayanlar ilk sıradadır. Öğrencilerin %52,7 si ailesinin aylık gelirinin 500 milyon-1 milyar TL arasında, %34,7 si ise milyon TL arasında olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların aileleri ile ilgili bazı bilgiler Tablo-1 de sunulmuştur. Tablo 1. Katılımcıların Ailelerinin İkamet Ettiği Yerleşim Yeri ve Aylık Gelir Özellikleri (SAMYO, Ankara, 2004) Katılımcıların Özellikleri Sayı % Ailenin_ikamet ettiği yerleşim birimi İl 92 55,1 İlçe 59 35,3 Kasaba 3 1,8 Köy 13 7,8 Ailenin aylık geliri 300 milyondan az 9 5, milyon arası 58 34, milyar arası 88 52,7 1 milyar üstü 12 7,2 179

3 Öğrencilerin %19,8 i annesinin sigara kullandığını bildirmiştir. Annelerin %4,2 si okuma yazma bilmezken, ilkokul mezunları %59,3 ile en büyük gruptur. Annelerin %11,5 i ise para getiren bir işte çalışmaktadır. Öğrencilerin anneleri ile ilgili bazı özellikleri Tablo-2 de sunulmuştur. Tablo 2. Katılımcıların Annelerine Ait Bazı Özellikler (SAMYO, 2004) Özellik Sayı % Annenin öğrenim durumu Okur yazar değil 7 4,2 Okur yazar 11 6,6 İlkokul mezunu 99 59,3 Ortaokul mezunu 15 9,0 Lise mezunu 28 16,7 Yüksel okul mezunu 7 4,2 Annenin_Çalışma_Durumu Çalışmıyor ,5 Çalışıyor 19 11,5 Annenin_Sigara_İçme_durumu İçiyor 32 19,8 İçmiyor ,5 Bırakmış 6 3,7 Tablo 3. Katılımcıların Baba ve Diğer Akrabalarına İlişkin Bazı Özellikler (SAMYO, 2004) Özellik Sayı % Evde Yaşayan Akrabanın Sigara Kullanma Alışkanlığı İçiyor 13 18,6 İçmiyor 56 80,0 Bırakmış 1 1,4 Aynı_Evde_Yaşayan_Ağabey/Abla İçiyor 40 34,8 İçmiyor 71 61,7 Bırakmış 4 3,5 Babanın öğrenim durumu Okur yazar değil 1 0,6 Okur yazar 3 1,8 İlkokul mezunu 63 37,7 Ortaokul mezunu 25 15,0 Lise mezunu 46 27,5 Yüksel okul mezunu 29 17,4 Babanın sigara kullanma alışkanlığı İçiyor 93 56,0 İçmiyor 47 28,3 Bırakmış 26 15,7 Çalışmada öğrencilerin %56,0 ı babasının sigara içtiğini bildirmiştir. Öğrencilerin aynı evde yaşayan ağabey/ablasının %34,8 i sigara kullanırken, evde yaşayan diğer akrabaların da %18,6 sının sigara kullandığı TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (8) bulunmuştur. Babalar arasında okuma yazma bilmeyen sadece 1 kişi iken (%0,6), lise ve üzerinde bir okuldan mezun olanlar %44,9 dur. Öğrencilerin babaları ve evde yaşayan diğer akraba ile ilgili bazı özellikleri Tablo-3 te yer almaktadır. Öğrencilerin %49,7 si sigarayı hiç kullanmadığını, %43,7 di ise günde en az 1 tane sigara kullandığını bildirmiştir. Sigara kullanan öğrencilerin %8,3 ü 1 yıldır sigara kullanırken, 3 yıl ve üzerinde kullananlar %70,1 dir. Sigara kullanan öğrencilerin % 48,0 ı günde 2-10 adet, %3,9 u ise 20 adetten fazla sigara kullanmaktadır. Ortalama içilen sigara sayısı 12,2±5,3 tür. Öğrencilerin sigaraya başlangıç yaşı ise ortalama 14,6±1,9 yıl olarak bulunmuştur. Öğrencilerin sigara kullanma alışkanlığı, kullanma süresi, günde kullandığı sigara sayısı, başlama yaşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo-4 de sunulmuştur. Tablo 4: Katılımcıların Sigara Kullanma İle İlgili Bazı Özellikleri (SAMYO, 2004) Katılımcıların Özellikleri Sayı % Sigara Kullanma Alışkanlığı (n=167) Hiç kullanmadım ,7 Evet, günde en az 1 tane 73 43,7 Evet, günde 1 den az 7 4,2 Bıraktım 4 2,4 Sigara Kullanma Süresi (n=84) 1 yıl 7 8,3 2 yıl 18 21,4 3 yıl 27 32,1 4 yıl 17 20,3 5 yıl ve 5 yıl üzeri 15 17,9 Ort=3,4±1,7 Ortanca=3 Min=1 Maks=10 Günde Kullandığı Sigara Sayısı (n=80) 1 adet 2 2, adet 38 47, adet 36 45,0 20+ adet 4 5,0 Ort=12,2+5,3 Ortanca=10 Min=2 Maks=30 Başlama_Yaşı (n=80)* 11 ve 11 yıl altı 4 5,0 12 yıl 5 6,2 13 yıl 7 8,7 14 yıl 15 18,8 15 yıl 23 28,8 16 yıl 19 23,8 17 yıl 7 8,7 Ort=14,6+1,9 Ortanca=15 Min=6 Maks=17 180

4 Öğrencilerin sigaraya başlama ve bırakma girişimi nedeni olarak birden fazla seçeneği belirtmelerine çalışmada olanak verilmiştir. Katılımcıların %58,3 ü arkadaş etkisi ile, %47,2 si ise sigaranın keyif verici olduğunu düşündüğü için sigaraya başladığını bildirmiştir. Yaşamının bir döneminde Tablo 5. Katılımcıların Sigara Kullanma İle İlgili Bazı Özellikleri (SAMYO,2004) Özellik Sayı % Sigaraya Başlama Nedeni (n=72)* Arkadaş etkisi 43 58,3 Özenti 34 47,2 Stres 24 33,3 İlk defa aileden uzaklaşma 8 11,1 Diğer 4 5,6 Sigara Bırakma Girişimi Nedeni (n=64)* Hasta olduğum için 22 34,4 Sağlığıma zarar verdiğini 46 71,9 düşündüğüm için Çevremdekileri rahatsız ettiği 15 23,4 için Ailemin baskısı nedeniyle 11 17,2 Ekonomik yük getirdiği için 36 56,3 Ağızda kötü tat bıraktığı, koku 13 20,3 yaptığı için Diğer nedenler (kız arkadaş) 4 6,3 * Birden fazla seçenek işaretlenebilmiştir. kullanmış ve halen kullanan öğrencilerden (n=84) %76,2 si en az bir kez sigarayı bırakmayı denediğini belirtmiştir. Bırakma girişimi nedenlerinde sağlığına zarar vereceğini düşünme (%71,9) ve ekonomik nedenler (%56,3) ilk iki sırada yer almaktadır. Bununla birlikte bırakma girişimlerinin %34,4 ünün hastalık sonrası olması da dikkat çekmektedir. Öğrencilerin sigaraya başlama ve sigarayı bırakma girişimi nedenleri ile ilgili bilgiler Tablo-5 te sunulmuştur. Çalışma yapılan öğrencilerin %50,3 ü yüksek okula başlamadan önce ve başladıktan sonra hiç içmediğini, %28,6 sı yüksekokulda içtiği sigara miktarının değişmediğini, %21,1 i yüksek okula başladıktan sonra kullandığı sigara miktarının arttığını bildirmiştir. Öğrencilerin %66,3 ü derslerinin yoğun olduğunda daha çok sigara içtiğini, %50,3 ü yakınında sigara içilmesinin sigara içme isteğini arttırdığını, %41,0 ı kendisini bağımlı olarak kabul ettiğini, %30,.3 ü ise sigaranın yalnızlığını gidermesine yardımcı olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %75,0 i sigarayı bıraktıktan sonraki 1 ay içinde tekrar başladığını, %26,0 sı ise başlama nedeninin eksiklik hissetmesinin olduğunu belirtmiştir. Tablo 6. Katılımcıların Ailelerinin Bazı Sosyodemografik Özellikleri (SAMYO,2004) Kullananlar (n=80) Hiç kullanmamışlar (n=83) Ki kare p Sayı % Sayı % Ailenin_ikamet ettiği yerleşim birimi (n=163) İl 40 50, ,9 İlçe 35 43, ,9 6,81 0,08 Kasaba 2 2,5 1 1,2 Köy 3 3, ,0 Ailenin aylık geliri (n=163) 300 milyondan az 5 6,3 4 4, milyon arası 28 35, ,5 0,97 0, milyar arası 40 50, ,7 Sigara içme davranışına etki eden faktörler incelenirken, bırakanlar grubun sadece %3.7 sini (6 kişi) oluşturdukları için analizlerin dışında tutulmuşlardır. Sigara içen ve içmeyenlerin ailelerinin ikamet ettiği yerleşim yerine göre dağılımları incelendiğinde sigara içenlerde ailesi ilçe ve kasabalarda yaşayanların, içmeyen grupta ise il ve köyde yaşayanların daha büyük paylara sahip olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,08). Ailelerinin gelir durumuna göre incelendiğinde ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0,81) (Tablo 6). 181

5 Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumuna göre dağılımı incelendiğinde gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,63). Her iki grupta da ilkokul mezunu anneler ilk sıradayken (sırasıyla %60,0, %57,9), yüksek okul mezunu olan anneler içen grupta %6,3, içmeyen grupta %2,4 dür. Annenin çalışma durumuna göre TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (8) incelendiğinde ise sigara içen öğrencilerin annelerinin %15,2 si, içmeyenlerin ise %7,3 ü para getiren bir işte çalışmaktadır (p=0,11). Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin annelerinin sigara kullanma alışkanlıkları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,59). Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerinin annelerine ait bazı özelliklerin dağılımı Tablo-7 de sunulmuştur. Tablo 7. Katılımcıların Annelerine Ait Bazı Özellikler ve Sigara Kullanma Alışkanlıkları (SAMYO,2004) Özellik Kullananlar Hiç kullanmamışlar (n=80) (n=83) Ki kare p Sayı % Sayı % Annenin Öğrenim Durumu (N=163) Okur yazar değil 2 2,4 5 6,0 Okur yazar 5 6,3 6 7,2 İlkokul mezunu 48 60, , Ortaokul mezunu 8 10,0 6 7,2 Lise mezunu 12 15, ,4 Yüksel okul mezunu 5 6,3 2 2,4 Annenin Çalışma Durumu (n=161) Çalışmıyor 67 84, ,7 2,53 0,11 Çalışıyor 12 15,2 6 7,3 Annenin Sigara İçme Durumu(n=158) İçiyor 17 22, ,3 1,10 0,59 İçmiyor 58 75, ,8 Bıraktı 2 2,6 4 4,9 Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin babalarının öğrenim durumuna göre dağılımı incelendiğinde gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,20). Her iki grupta da ilkokul mezunu babalar ilk sıradayken (sırasıyla %36,2, % 41,0), yüksek okul mezunu olan babalar içen grupta %22,5, içmeyen grupta %13,3 tür. Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin babalarının sigara kullanma alışkanlıkları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p=0,06). Her iki grupta da sigara kullanan babalar %50 nin üzerinde orantıya sahipken, sigara kullanmayan öğrencilerin babalarında kullanmayanların orantısı yüksektir (sırası ile %32,5, %24,1). Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerinin babalarına ait bazı özelliklerin dağılımı Tablo-8 de sunulmuştur. Tablo 8. Katılımcıların Babaya Ait Öğrenim Durumu ve Sigara Kullanma Alışkanlıkları (SAMYO,2004) Özellik Kullananlar Hiç kullanmamışlar (n=80) (n=83) Ki kare p Sayı % Sayı % Babanın öğrenim durumu Okur yazar değil 1 1,3 - - Okur yazar ,6 İlkokul mezunu 29 36, ,0 Ortaokul mezunu 13 16, ,0 7,20 0,20 Lise mezunu 19 23, ,1 Yüksel okul mezunu 18 22, ,3 Babanın sigara kullanma alışkanlığı (n=162) İçiyor 42 53, ,8 İçmiyor 19 24, ,5 5,54 0,06 Bırakmış 18 22,8 8 9,7 182

6 Sigara içen ve içmeyenlerin aynı evde yaşayan ağabey/abla dışındaki akrabalarının sigara kullanma durumu incelendiğinde, gruplar arası oranların dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,02). İçen grupta akrabaların %28,6 sı sigara kullanırken, içmeyen grupta sıklık %5,9 dur. Ağabey/ablaların sigara kullanma alışkanlığı incelendiğinde ise, içen grupta ağabey/ablaların %38,2 si sigara kullanırken, içmeyen grupta bu değer %31,0 dir (Tablo 9). Tablo 9. Katılımcıların Diğer Akrabalarına Ait Bazı Özellikler ve Sigara Kullanma Alışkanlıkları (SAMYO,2004) Özellik Kullananlar (n=80) Hiç kullanmamışlar (n=83) Sayı % Sayı % Ki kare p Evde Yaşayan Akrabanın Sigara Kullanma Alışkanlığı (n=67) İçiyor 10 28,6 2 5,9 İçmiyor 24 68, ,1 7,46 0,02 Bırakmış 1 2,8 - - Aynı Evde Yaşayan Ağabey/Abla (n=113) İçiyor 21 38, ,0 İçmiyor 30 54, ,0 5,58 0,06 Bırakmış 4 7,3 - - TARTIŞMA Çalışmamızda SAMYO öğrencilerinin % 50,3 ünün hayatlarının bir döneminde sigara kullandığı bulunmuştur ve çalışma tarihinde günde en az 1 sigara içtiğini bildiren öğrencilerin prevalansı ise % 43,7 dir. PİAR ın 1988 de yaptığı ulusal çalışmada, yaş grubunda sigara içme sıklığı %30,0 olarak belirlenmiştir (10). Edirne, İzmir ve Manisa da lise öğrencileri arasında yapılan çalışmalarda sigara içme prevalansı %23,2 ile %38.0 arasında değişmektedir (11,12,13). Amerika da lise öğrencilerinde sigara içme sıklığı 1990 lı yıllarda artmaya başlamış ve 1991 de %27,5 iken, 1997 de %36,4 e çıktığı gözlenmiştir (14). Ülkemizde tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan çalışmalarda ise prevalans %30,3 ile %33,9 arasında değişmektedir ve birinci sınıf öğrencilerinde sıklık daha düşük bulunmuştur (6,7). Bu sonuçlara göre çalışma grubunda prevalansın, sağlıkla ilgili bir okulda öğrenim görmelerine ve sigaranın zararları konusunda daha bilgili olmalarına rağmen gerek lise gerekse tıp fakültesi öğrencilerinden yüksek bulunması dikkat çekicidir. Çalışma grubundaki öğrenciler lise öğrenimlerini yatılı olarak gerçekleştirmişlerdir ve bu dönemde sigara kullanmaları yasaktır. Buna rağmen sıklığın lise sırasında %43,7 olması, yasaklamanın istenen sonucu sağlamadığını, belki de sigaraya başlama nedenleri arasında başta sayılan merak ve özenmeye neden olduğu ve yüksek prevalansı doğurduğu düşündürmektedir. Çalışmaya katılanlarda sigaraya başlama yaşı 14,6+1,9 yıl olarak bulunmuştur. Edirne çalışmasında ise sigaraya başlangıç yaşı ortalaması 13,2+2,7 yıldır (11). Yine PİAR araştırmasına göre ülkemizdeki sigara içenlerin %63,0 ü bu alışkanlığa 18 yaşından önce başlamaktadır (10). Bu çalışmada sigaraya başlangıç yaşı ortalamasının yüksek çıkması Astsubay Hazırlama Okulunda (lise kısmı) sigara içmenin yasak olmasına bağlanabilir. Çalışmamızda anne, babanın öğrenim durumu ile öğrencilerin sigara kullanım alışkanlığı arasında bir ilişki bulunmamıştır. Benzer sonuç Göksel ve arkadaşlarının çalışmasında da bildirilmiştir. Evde anne, baba ya da kardeşin sigara içmesinin, gençlerin sigaraya başlaması üzerinde özendirici bir rol oynadığı bazı çalışmalarda gösterilmiştir (15-17). Bizim çalışmamızda anne babanın sigara içmesi ile gençlerin sigara içmesi arasında bir ilişki bulunmamıştır. Buna karşın sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin evde yaşayan ağabey/abla dışındaki diğer akrabalarının sigara kullanım alışkanlığındaki anlamlı fark (p=0,02), yine evde yaşayan abla/ağabeyi sigara kullanan öğrencilerde sigara kullanma 183

7 sıklığının istatistiksel olarak anlamlı olmasa da yüksek bulunması (p=0,06) öğrencilerin sigaraya başlamalarında evde yaşayan akrabanın sigara kullanma alışkanlığının etkili olduğunu düşündürmektedir. Manisa ve İzmir de lise öğrencilerinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada da anne babaların sigara içmesi ile öğrencilerin içme sıklıkları arasında bir ilişki gözlenmezken, kardeşlerin birbirinden etkilendiği bulunmuştur (12,13). Çin de tıp fakültesi öğrencilerinde yapılan bir araştırmada ise bütün aile bireyleri içinde en fazla erkek kardeşin sigara içmesinin kişinin sigara içmesini etkilediği bildirilmiştir (16). Sigara içen öğrencilerdeki bırakma niyeti umut verici gibi görünse de eylemin başarısı umut verici değildir. İçicilerin % 76,2 si daha önce denemelerine rağmen başarılı olamamıştır ve ancak % 2,4 lük bir grup sigarayı bırakabildiğini ifade etmiştir. İzmir çalışmasında da %42,0 lik bırakma girişimine karşın %3,1 lik başarı hızı bulunmuştur (11). Benzer sonuçlar Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan bir çalışmada da bulunmuştur. Bu sonuçlar sigara içen gençlerde etkin ve planlı bir sigarayı bırakma programı ihtiyacına işaret etmektedir (19). Sigaraya başlamada arkadaş faktörünün önemli bir etkisi olduğu yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen birçok çalışmada bildirilmiştir (12,15,16,20). Arkadaş çevresi birçok kötü alışkanlıkta olduğu gibi sigara konusunda da belirleyici olabilmektedir. Bizim çalışmamızda da sigaraya başlama nedenleri arasında arkadaş etkisi (%58,3) ve zevk (%47,2) ilk iki sırada bulunmuştur. İran da tıp fakültesi öğrencilerinde gerçekleştirilen bir araştırmada keyif verici olması ikinci sıradaki başlama nedeni olarak belirtilmiştir (20). Başlama nedenleri arasında merak ve özentinin başta geldiğini bildiren yurt içi ve dışı çalışmalar olmakla birlikte (3,15,16) bu çalışmada merak en az bildirilen nedenlerden olmuştur. Ergenlerin sigaraya ulaşmasına etki eden en önemli faktörlerden birisi fiyattır. Sigara fiyatlarında artışla birlikte sigara kullanım sıklığında azalmaların görüldüğünü bildiren çalışmalar mevcuttur (21,22). Bu çalışmada da ekonomik neden (%56,3), sağlığa TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2004: 3 (8) olumsuz etkilerinin ardından (%71,9) ikinci sırada ki bırakma girişimi nedeni olarak belirtilmiştir. Sonuç ve Öneriler SAMYO öğrencilerinde sigara içme prevalansı %47.9 bulunmuştur. Bu sonuç ülkemizde lise ve üniversite birinci sınıf öğrencilerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan sonuçlara göre oldukça yüksektir. Bu öğrencilerin ileride askerlik görevi için gelen erbaş ve erlere sağlık eğitimi vereceği ve model olacağı da düşünülürse sonucun olumsuzluğu daha iyi anlaşılabilir. Yüksek prevalansa rağmen öğrencilerin sigarayı bırakma niyeti ise umut vericidir. Fakat sonuçlar tatminkar değildir. Bu durum sigara içen gençlerde etkin ve planlı bir sigarayı bırakma programına ne kadar gereksinim olduğunu göstermektedir. Önlenebilir önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olan sigara kullanımının azaltılmasında Batılı toplumların yaklaşımı örnek alınarak, hem politika yapıcılar hem de toplum olarak sigara kullanımını önlemeye yönelik somut adımların atılmalıdır. Bu yöndeki müdahale programları desteklenmeli ve kararlılıkla sürdürülmelidir. KAYNAKLAR 1. World Health Report Geneva, WHO. 2. Warren C, Riley L, Asma S, Eriksen MP, Green L, Blanton C et all. Tobacco use by youth: a surveillance report from the Global Youth Tobacco Survey Project. Bull World Health Organ 2000; 78: Cirit M, Orman A, Ünlü M; Afyon da Hekimlerin Sigara İçme Alışkanlığı; Toraks Dergisi, Aralık 2002, Cilt 3, Sayı 3, Sayfalar T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara. 5. Çan G, Özlü T, Bülbül Y, Torun P. Trabzon il merkezinde görev yapan doktorlarda sigara içme alışkanlığı. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı Adana. 1998; Metintaş S, Sarıboyacı M.A, Nuhoğlu S, Metintaş M, Kalyoncu C, Etiz S, Özdemir N, Aktaş C; Smoking patterns of university students in Eskişehir, Turkey, Public Health 1998 Jul; 112(4):

8 7. Yoldaşcan E, Usal G, Özdemir B, Akdemir S. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen faktörler. 8 nci Ulusal Halk Sağlığı Kongre Özet Kitabı, Diyarbakır, 2002, VanDyke EM, Riesenberg LA.Effectiveness of a school-based intervention at changing preadolescents' tobacco use and attitudes. J Sch Health 2002;72(6): Persson LG. "Contract" prevents school youth from initiating tobacco use. Percentage of smoking/snuff-taking year-olds cut in half over a six-year period. Lakartidningen 2003 Jan 23;100(4): PIAR. Sigara alışkanlıkları ve sigara ile mücadele kampanyası kamuoyu araştırması raporu Ankara, TC Sağlık Bakanlığı 11.Karlıkaya C, Edirne de lise öğrencilerinde sigara içme prevelansı, kaçakçılık, reklamlar ve ergenlerin sigaraya ulaşması: Toraks Dergisi, Nisan 2002; 3 (1): Göksel T, Cirit M, Bayındır Ü. İzmir ili lise öğrencilerinin sigara alışkanlığını etkileyen faktörler. Toraks Dergisi, 2001, 2(3): Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A ve ark. Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Toraks Dergisi 2000; 1: Centers for Disease Control. Tobocco use among high school students. United Nations MMWR 15.Gaeta G, Del Castello E, Cuomo S et al. Familial and friends who smoke: influence on adolescents. G Ital Cardiol 1998; 28: Flay BR, Hu FB, Richardson J. Psychosocial predictors of different stages of cigarette smoking among high school students. Preventive Medicine 1998; 27: Ozcan YZ, Ozcan KM. Determinants of youth smoking--evidence from Turkey. Subst Use Misuse Feb;37(3): Cigarette smoking among medical college students in Wuhan, People s republic of China. Preventive Medicine 29, (1999). 19.Burt RD, Peterson AV. Smoking cessation among high school seniors. Preventive Medicine 1998; 27: Ahmadi J, Khalili H, Jooybar R, Namazi N, Aghaei PM.Cigarette smoking among Iranian medical students, resident physicians and attending physicians. Eur J Med Res ;6(9): Townsend J. Price and consumption of tobacco. Br Med Bull 1996; 52: World Health Organization. Economics of tobacco control. A/FCTC/WG1/ WHO. 185

FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA KAMPÜSÜ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SĐGARA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA KAMPÜSÜ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SĐGARA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ ANKARA KAMPÜSÜ ÖĞRENCĐLERĐNĐN SĐGARA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Sevda YÜKSEL 1, Öğr.Gör. Zübeyde

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencileri arasında

Detaylı

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Mehmet ÜNLÜ*, Ayşe ORMAN*, Murat CİRİT*, Reha DEMİREL** * Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kılıç N, Ek NH ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA YÖNELİK, BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI* Knowledge,

Detaylı

TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu.

TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ. Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu. TÜRKİYE DE SİGARA KULLANIMININ EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi nbilir@hacettepe.edu.tr 18-19 Ocak 2008 Dünyada 1.3 milyar sigara içen Türkiye de 17 milyon sigara içen Bazı

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 63-67 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışanlarda Sigara İçme Prevelansı ve Sigaraya Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Smoking Habits and Attitudes of High School Students Towards Smoking

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesi nde sigara içme prevalansı

Doğu Karadeniz Bölgesi nde sigara içme prevalansı Doğu Karadeniz Bölgesi nde sigara içme prevalansı Gamze ÇAN 1, Haşim ÇAKIRBAY 2, Murat TOPBAŞ 1, Murat KARKUCAK 2, Erhan ÇAPKIN 3 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ*

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ* İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA İLİŞKİN BİLGİ VE İNANIŞLARI İLE AİLE BİREYLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME DURUMUNUN İNCELENMESİ* Sevil İNAL** Kabul Tarihi: 8.4.2005 ÖZET Türkiye de sigara kullanımı

Detaylı

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION

CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION CEBİNİZ BIRAKIN DİYOR SMS TÜRKİYE PHASE ONE COMMUNITY-BASED QUESTIONNAIRE: SURVEY TURKISH VERSION Ankara da Yetişkinlerde Sigara İçme Davranışının İncelenmesi Lütfen her soruda sizin için doğru olan yanıtı

Detaylı

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu *

Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas ın Çayboyu Mahallesi nde Yaşayan 10 Yaş ve Üzerindeki Bireylerin Sigara İçme Durumu * Smoking Status of Individuals Over 10 Years Old Living in Çayboyu District

Detaylı

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ BİR GRUP ASKER ARASINDA SİGARA İÇME SIKLIĞI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ BİR GRUP ASKER ARASINDA SİGARA İÇME SIKLIĞI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ BİR GRUP ASKER ARASINDA SİGARA İÇME SIKLIĞI VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Bilal BAKIR (*), Dr. Mahir GÜLEÇ (*), Dr. Nazmi TÜMERDEM (*), Dr. Mustafa ÖZER (**), Dr. Selim KILIÇ

Detaylı

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu

Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Türkiye de Çeşitli Sağlık Kurumlarında Doktor, Hemşire ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu Sabahat TEZCAN*, Nazan YARDIM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):43-48 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi [Determining Smoking Prevalence among Uludag University

Detaylı

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ

SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Araştırma, Bilgi Sistemleri, Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı Şubesi SİGARA BAĞIMLILIK ANKETİ Anketi Hazırlayan: Meryem TER İstatistik: Nurgül GİRGİN 1 Statistics TOPLAM CİNSİYETİ N Valid 123 123

Detaylı

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen

Detaylı

Elazığ il merkezinde iki eğitim araştırma sağlık ocağı bölgesinde kadınların sigara ARAŞTIRMALAR içme sıklığı (Research Reports) Abstract

Elazığ il merkezinde iki eğitim araştırma sağlık ocağı bölgesinde kadınların sigara ARAŞTIRMALAR içme sıklığı (Research Reports) Abstract Elazığ il merkezinde iki eğitim araştırma sağlık ocağı bölgesinde kadınların sigara ARAŞTIRMALAR içme sıklığı (Research Reports) ELAZIĞ İL MERKEZİNDE İKİ EĞİTİM ARAŞTIRMA SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KADINLARIN

Detaylı

SĠGARA ĠÇEN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYO- DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ* Birsel Canan DEMĠRBAĞ 1 Sevgi TAVACI 2

SĠGARA ĠÇEN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYO- DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ* Birsel Canan DEMĠRBAĞ 1 Sevgi TAVACI 2 SĠGARA ĠÇEN ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN SOSYO- DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ* Birsel Canan DEMĠRBAĞ 1 Sevgi TAVACI 2 ÖZET Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi ndeki bir üniversitede sigara içen öğrencilerin sigara

Detaylı

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu.

Yüzde 15 civarındaki okuma yazma bilmeyen oranıyla Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak En okumaz yazmaz iller oldu. Türkiye Eğitim İstatistiklerinde Çarpıcı Sonuçlar TÜİK in Nisan 2013 eğitim verilerine göre Türkiye de 15 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 5.08 olurken, en okur yazar il sıralamasında

Detaylı

Kahramanmaraş ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

Kahramanmaraş ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Kahramanmaraş ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Hamit Sırrı Keten, Hüseyin Üçer, Hakan Önay, Mustafa Cerit, Halil Gürsoy, Mustafa Çelik Onikişubat

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörleri

Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE TÜTÜN VE SAĞLIK SMOKING AND HEALTH Kars İl Merkezinde Çeşitli Üniversite Öğrencileri Arasında Sigara Kullanım Sıklığı ve Risk Faktörleri The Prevalence of Cigarette Smoking

Detaylı

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA / Original Article TÜTÜN VE SAĞLIK / Smoking and Health Toraks Dergisi 2006; (2): 120-12 Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Arife Azak Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler*

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2007 www.insanbilimleri.com Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cantürk Çapık** Şeyda Özbıçakcı *** Özet Sigara bağımlılığı üzerine

Detaylı

Kocaeli de sigara içme prevalansı

Kocaeli de sigara içme prevalansı Kocaeli de sigara içme prevalansı Serap ARGUN BARIŞ 1, Füsun YILDIZ 2, İlknur BAŞYİĞİT 2, Haşim BOYACI 2 1 SB M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kocaeli, 2 Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer

ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer ARAŞTIRMALAR (Research Demirel, Reports) Sezer SİVAS BÖLGESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI Smoking prevalence among University Students in Sivas region Yeltekin DEMİREL 1, R Erol SEZER

Detaylı

Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri #

Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri # Tıp Fakültesi Çalışanlarında Sigara İçme Prevalansı, Nikotin Bağımlılığı ve Solunum Fonksiyon Testleri # Sibel ÖZKURT*, Mehmet BOSTANCI**, Remzi ALTIN*, Aysun ÖZŞAHİN**, Beyza AKDAĞ*** * Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi Research Article /Araştırma Makalesi Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi The Effect of Indoor Smoking Restriction Law on Smoking

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Haşim BOYACI*, Aytül ÇORAPÇIOĞLU**, Ahmet ILGAZLI*, İlknur BAŞYİĞİT*, Füsun YILDIZ* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek

Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Çapraz Tablo ve Diğer Tabloları Oluşturabilmek Bu Tablolara Uygun Çok Yönlü Grafikleri Çizebilmek Marjinal Tablo (Sıklık Tablosu) Gözlemlerin, incelenen herhangi bir değişkenin kategorilerine, değerlerine

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması

Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Üniversite Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığının Sorgulanması Enquiries into Cigarette Smoking Habits of University Students Sevda Yüksel 1, Zübeyde Cücen 2 1 Fatih

Detaylı

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ

SİGARA BIRAKMA SÜRECİ SİGARA BIRAKMA SÜRECİ DOÇ DR ZEYNEP AYFER SOLAK EÜTF GÖĞÜS HASTALIKLARI AD Çevresel ve sosyal faktörler. Medya, merak, aile. Sosyoekonomik yapı. Kültürel yapı Davranışsal ve psikolojik faktörler. Öğrenme.

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Dilek ÇİLİNGİR 1, Sevilay HİNTİSTAN 1, Havva ÖZTÜRK 2 ÖZET Çalışma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sigara kullanma

Detaylı

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri

Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran olguların sigara içme özellikleri Göksel KITER 1, Sevin BAŞER 1, Beyza AKDAĞ 2, Ali EKİNCİ 1, Nihal ÜNAL 1, Esma ÖZTÜRK 1 1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Smoking Prevalence and Affecting Factors in Students of Ondokuz Mayis

Detaylı

Seçilmiş bir grup tıp fakültesi öğrencisinde sigara içme yaygınlığı ve sigarayı bırakmaya etki eden faktörlerin incelenmesi

Seçilmiş bir grup tıp fakültesi öğrencisinde sigara içme yaygınlığı ve sigarayı bırakmaya etki eden faktörlerin incelenmesi ARAŞTIRMA Gülhane Tıp Derg 2013; 55: 207-213 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2013 doi:10.5455/gulhane.33329 Seçilmiş bir grup tıp fakültesi öğrencisinde sigara içme yaygınlığı ve sigarayı bırakmaya etki eden

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 483-490 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0459 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları Erhan Yengil 1 Cengiz Çevik 2 Gökhan Demirkıran 1 Ayşe Neslin Akkoca 3 Gül Soylu Özler 2 Cahit Özer 1 1 Mustafa

Detaylı

MERAM ÇIRAKLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI

MERAM ÇIRAKLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE MERAM ÇIRAKLIK OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANMA SIKLIĞI Ruhuşen KUTLU Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı. ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Months Old Childrens' Perception of Smoking

36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı. ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Months Old Childrens' Perception of Smoking 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili 36-72 Months Old Childrens' Perception of Smoking and Smoking Habit Profile of Their Parents Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu Öğretmenim

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý ve sigara

Saðlýk çalýþanlarý ve sigara 32 DERLEME Saðlýk çalýþanlarý ve sigara Önder Öztürk Süleyman Demirel Üniversitesi Göðüs Hastalýklarý AD, Isparta, Türkiye Özet Ülkemizde saðlýk çalýþanlarý arasýndaki sigara içme oraný genel popülasyona

Detaylı

İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları #

İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları # İstanbul Eyüp İlçesi Lise Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları # Fahrettin TALAY*, Sedat ALTIN**, Erdoğan ÇETİNKAYA** * Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı

Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler

Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler Araştırma/Research Article Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler Metin Pıçakçıefe 1 *, Pembe Keskinoğlu 1, Banu Bayar 2, Kılıçhan Bayar 2 1 Dokuz

Detaylı

Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması

Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması Tuğba GÖKTALAY 1, Beyhan CENGİZ ÖZYURT 2, Ayşın ŞAKAR COŞKUN 1, Pınar ÇELİK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS629 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları

Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Araştırma/Research Article Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Atilla Senih Mayda 1 *, Nihan Tufan 2, Selen Baştaş 2 1 Düzce Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

BİR POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI PREVALENCE OF SMOKING AMONG A POLICE SCHOOL STUDENTS

BİR POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI PREVALENCE OF SMOKING AMONG A POLICE SCHOOL STUDENTS BİR POLİS OKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA KULLANIM SIKLIĞI ARAŞTIRMASI PREVALENCE OF SMOKING AMONG A POLICE SCHOOL STUDENTS Yasemin AÇIK, S. Aytaç POLAT, Erhan DEVECİ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 252-257 Orijinal Makale Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Ali Ayçiçek Eskişehir Devlet Hastanesi

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askeri sağlık personelinde sigara içme sıklığı, nikotin bağımlılığı ve ucuz sigara satışının etkisi Ersin GÜNAY 1, Ziya ŞİMŞEK 2, Gürkan KUTUCULAROĞLU 2, Gürkan METİNYURT

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler

Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler Oğuzhan OKUTAN, Dilaver TAŞ, Hatice KAYA, Zafer KARTALOĞLU Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs

Detaylı

zmir li Lise Ö rencilerinin Sigara Al flkanl n Etkileyen Faktörler

zmir li Lise Ö rencilerinin Sigara Al flkanl n Etkileyen Faktörler ARAfiTIRMA zmir li Lise Ö rencilerinin Sigara Al flkanl n Etkileyen Faktörler Tuncay Göksel, Murat Cirit, Ülkü Bay nd r Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Anabilim Dal ÖZET zmir deki lise

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Original Investigation / Özgün Araştırma. Mustafa Hamidullah Türkkanı 1, Leyla Yılmaz Aydın 2, Tarkan Özdemir 3. Abstract. Özet

Original Investigation / Özgün Araştırma. Mustafa Hamidullah Türkkanı 1, Leyla Yılmaz Aydın 2, Tarkan Özdemir 3. Abstract. Özet Original Investigation / Özgün Araştırma Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 175-9 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Sonrası Sigara İçen Sağlık Çalışanlarında Sigara İçme Alışkanlıklarındaki

Detaylı

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek DAHİLİ BİLİMLER/ MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 200; 8:2-3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarının sigara içme durumu

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Araştırmalar / Original Articles

Araştırmalar / Original Articles ISSN 1300-2961 Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Araştırmalar / Original Articles Emniyet Personelinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Eğitim Toplantılarının Sigara Alışkanlıkları

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava SUNUM İÇERİĞİ Bağımlılık Nedir? Tütün Ürünleri Nelerdir? Sigaranın Arttırdığı Riskler Kendimi Nasıl Korurum? Sigara İçmemenin Faydaları 2 3 4 5 Bağımlılık Nedir? Bağımlılık

Detaylı

Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri

Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri Şevket ÖZKAYA 1, Şuayip EDİNSEL 2, Elif ÖZKAYA 2, Hasan HAMZAÇEBİ 3 1 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş Üstü Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı

Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş Üstü Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı Araştırmae/Research Article Kor Hek. 2008; 7(2):141-146 Mardin Kent Merkezinde 15 Yaş Üstü Kadınlarda Sigara İçme Sıklığı [Smoking Prevalance in Women Aged Over 15 in Mardin City Center] ÖZET AMAÇ: Bu

Detaylı

Sivas ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler

Sivas ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2011; 33:10-16 Orijinal araştırma-original research Sivas ta ebelik öğrencilerinin sigara kullanma durumları ve ilişkili faktörler Smoking and related factors

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER *

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER * Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 2011 237 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ NARMAN MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER * Serap BEDİR

Detaylı

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN GEBE KADINLARDA SİGARA KULLANIMI İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİMİN ANNE BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 13-16 Ekim 2011 de 2. Ulusal

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞI (EPİDEMİYOLOJİ)

MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞI (EPİDEMİYOLOJİ) MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞI (EPİDEMİYOLOJİ) 1. Türkiye de madde kullanım bozukluklarının yaygınlığı 2. Dünya da madde kullanım bozukluklarının yaygınlığı 3. Yaygınlık araştırmalarında dikkat

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION TÜTÜN VE SAĞLIK SMOKING AND HEALTH Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Yaşam Kalitelerine Etkisi Tobacco Smoking and its Effect

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

HEMAR-G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Mamulleri Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Kesitsel Bir Çalışma

HEMAR-G. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Mamulleri Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Kesitsel Bir Çalışma HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tütün ve Tütün Mamulleri Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Kesitsel Bir Çalışma Özlem ÖRSAL* * Dr., Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Manisa'da tütün kullanımı, meslek ve seçili hastalıklara göre mesane kanseri riski

Manisa'da tütün kullanımı, meslek ve seçili hastalıklara göre mesane kanseri riski Manisa'da tütün kullanımı, meslek ve seçili hastalıklara göre mesane kanseri riski Koray Ömer Erdurak 1, Pınar Erbay Dündar 2, Beyhan Cengiz Özyurt 2, Eva Negri 3, Carlo La Vecchia 3, Ziya Tay 1 1 Manisa

Detaylı

zmir de Lise Ö rencilerinde Sigara çme Sıklı ı ve çicilik Davranı ı Üzerine Sosyal Ö renmenin Etkisi

zmir de Lise Ö rencilerinde Sigara çme Sıklı ı ve çicilik Davranı ı Üzerine Sosyal Ö renmenin Etkisi ARAŞTIRMA / Original Article TÜTÜN VE SAĞLIK / Smoking and Health Toraks Dergisi 2006; 7(3): 190-195 zmir de Lise Ö rencilerinde Sigara çme Sıklı ı ve çicilik Davranı ı Üzerine Sosyal Ö renmenin Etkisi

Detaylı

Şanlıurfa nın Kırsal Kesiminde Yaşayan Kadınlar Arasında Sigara İçme Davranışı

Şanlıurfa nın Kırsal Kesiminde Yaşayan Kadınlar Arasında Sigara İçme Davranışı ARAŞTIRMA Şanlıurfa nın Kırsal Kesiminde Yaşayan Kadınlar Arasında Sigara İçme Davranışı The Smoking Behaviour Among the Women in a Rural Area in Şanlıurfa, Turkey Elif Köse 1, Pınar Pazarlı 2, Zeynep

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Mustafa Haki Sucaklı 1 Hamit Sırrı Keten 1 Mustafa Çelik 1 Soner Ölmez 1 Ahmet Yılmaz 2. Sucaklı MH ve ark.

ARAŞTIRMA MAKALESİ. Mustafa Haki Sucaklı 1 Hamit Sırrı Keten 1 Mustafa Çelik 1 Soner Ölmez 1 Ahmet Yılmaz 2. Sucaklı MH ve ark. ARAŞTIRMA MAKALESİ Mustafa Haki Sucaklı 1 Hamit Sırrı Keten 1 Mustafa Çelik 1 Soner Ölmez 1 Ahmet Yılmaz 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD. Kahramanmaraş 2 Dicle

Detaylı

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11

AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 AŞILANMA VE ÇOCUK SAĞLIĞI 11 Sabahat Tezcan ve Elif Kurtuluş Yiğit Bu bölümde 12-23 aylık çocukların aşılanması, beş yaş altı çocuklarda akut solunum yolu enfeksiyonunun varlığı ve evlenmiş kadınların

Detaylı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

5A 5R KAVRAMLARI. Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 5A 5R KAVRAMLARI Dr.Cengiz ÖZGE Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Genel İlkeler Tütün bağımlılığı kronik bir hastalıktır. Genellikle birkaç denemeden sonra bırakılır. Her

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi Solunumsal Yakınması Olan Hastaların Sigara Alışkanlık Durumlarının Değerlendirilmesi Cengiz ÖZGE, Münir TÜMKAYA, Eylem S. ÖZGÜR, Suzan EKER Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi

Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Klinik Araştırma Muhtarlarda Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Edibe PİRİNÇCİ 1,a, Serdar DENİZ 2, Süleyman Erhan DEVECİ 1, Nurdan YURT 3, Erdem ÜÇER 1, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL 1, Ahmet Tevfik OZAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI Necdet KONAN / 74 İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI Yrd. Doç. Dr. Necdet KONAN Özet Bu araştırma, öğretmenlerin sigara içme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Detaylı

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİYİ ARTIRMAK

TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİYİ ARTIRMAK TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ VERGİYİ ARTIRMAK Doç. Dr. S. Erhan DEVECİ 9 Haziran 2010 - Elazığ Sunum Planı - Konunun önemi - Vergi ve fiyatlar ile ilgili ulusal stratejik planlar - Verginin artırılması sonucu

Detaylı