ENGELSİZ TURİZM SEMPOZYUMU 27 TEMMUZ 2012 BİLDİRİ KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGELSİZ TURİZM SEMPOZYUMU 27 TEMMUZ 2012 BİLDİRİ KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 ENGELSİZ TURİZM SEMPOZYUMU 27 TEMMUZ 2012 BİLDİRİ KİTAPÇIĞI Adres : Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Zemin Kat, Kampüs, Dumlupınar Bulvarı, Konyaaltı/Antalya Telefon : (242) Faks: (242) E-Posta:

2 1

3 Yayına Hazırlık Prof. Dr. Cengiz SAYIN Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hazırlık ve Baskı Yiğitler Grup Reklam, Matbaa Ankara 2

4 Bu yayın Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı mali desteği ile Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında yürüttüğü TR61/10/KAMU/01-68 referans kodlu Engelsiz Antalya Engelsiz Turizm projesi kapsamında basılmıştır. Yayın 27 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen Engelsiz Antalya Engelsiz Turizm Sempozyumu nda yapılan sunumlardan yazılı olarak elimize ulaştırılan bildirilerin toplamından oluşmaktadır. Yayın Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı mali desteği ile hazırlanmış olup, yayının içeriğinden yalnızca Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur. AĞUSTOS

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 TURİZM YAPILARINDA ENGELLİLERE YÖNELİK İÇ MEKÂN TASARIM KRİTERLERİ... 6 ENGELLİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMI KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALANLARIN ENGELLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMI AÇISINDAN ÖNEMİ

6 ÖNSÖZ Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (APGEM), üniversitemizin bilimsel bilgi birikiminin kamu yararına toplumsal yaşama aktarılması misyonuna paralel olarak, sosyal, kültürel ve teknolojik kalkınmaya dönük proje üretmekte ve alanda ilgili uzmanlardan aldığı danışmanlık hizmetleri ile bu çalışmaları hayata geçirmektedir. Bu misyon çerçevesinde APGEM, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından Sanayi ve Turizm Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması 2010 yılı Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen TR61/10/KAMU/01-68 referans kodlu Engelsiz Antalya Engelsiz Turizm projesini yürütmüştür. Bu proje kapsamında destekçi sivil toplum kuruluşları Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi ve Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi nin sağladığı katkılarla önemli 27 Temmuz 2012 tarihinde Engelsiz Antalya Engelsiz Turizm Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Akdeniz Üniversitesi nin farklı birimlerinden gerçekleşen değerli katkıların bilimsel olarak basılı hale getirilmesi amacıyla bu yayın hazırlanmıştır. Bu vesile ile Sempozyumumuza katılım gösteren Yrd. Doç Dr. Rabia ÇİZEL, Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ ve Duygu GÖKÇE ile Öğr. Gör. Duygu PEHLİVANOĞLU na Merkezimiz adına teşekkür ederiz. Ayrıca, Sempozyumuza sözlü katılım gerçekleştiren ve engelli turizm alanında bilimsel tartışma alanının gelişmesine katkı sağlayan Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI ya ve araştırma bulgularımızı paylaşan projemizin danışman hocaları Doç. Dr. Beykan ÇİZEL, Yrd. Doç. Dr. Nesrin SÖNMEZ, Dr. Zeki AKINCI yada Merkezimiz adına teşekkür ederiz. Ayrıca, hocalarımız ile birlikte tartışmaların gelişmesine ve engellilerin turizm hizmetlerinden beklentilerinin değerlendirilmesine sağladıkları katkılardan ötürü Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet KARAVURAL ile Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim ESĞİ ye APGEM ve Akdeniz Üniversitesi adına teşekkür ederiz. Prof. Dr. Cengiz SAYIN Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme Uygulama ve Merkezi Müdürü 5

7 TURİZM YAPILARINDA ENGELLİLERE YÖNELİK İÇ MEKÂN TASARIM KRİTERLERİ Burcu PEHLİVANOĞLU Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü, ANTALYA E -mail: ÖZET Otelleri yolcuların geçici olarak konaklama yapmak için kullandıkları dinlenme ve eğlenmeye yönelik yapılar olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte toplumun hiç de azımsanmayacak bir bölümünü oluşturan engelliler, yaşlı ve hamile gibi hareket kısıtlılığı yaşayan bireyler de tatil veya iş seyahatlerini bu konaklama yapılarında geçirmektedirler. Engelli insanların ihtiyaçları ve deneyimleri üzerinde yoğunlaşmış pazarlama analizleri dünya üzerinde engelli pazarının, % 10 ila %19 olduğunu tahmin etmektedir. Özellikle nüfusları fazlaca artan ülkelerde devletin aldığı doğum kontrol politikaları bazı ülkelerin yaşlı nüfuslarının artmasına sebep olduğu ve gelişen teknoloji ve ilaç sektörünün insan ömrünün uzamasıyla birlikte yaşlı bireylerin turizm pazarında daha fazla yer buldukları görülmektedir. Artan ihtiyaçlara yönelik olarak bu çalışmada otellerin iç mekan tasarımında koltuk değneği kullananlar, görme engelli olanlar ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik iç mekanların nasıl kurgulanması gerektiği konuları tartışılacaktır. Turizm yapılarında genelde görünen engelliler için uygun olmayan ve sadece yapılmış olmak için tasarlanan iç mekan düzenlemeleri yanıltıcı çözümler içermektedir. Engelli bireyi içine almış gibi görünen ancak dışlayan bu tutum bu bireyler için hissedilebilir bir düzeyde dışlanmışlık duygusu yaratmaktadır. Ayrıca engellilere uygun olarak tasarlanmış bir mekan onları tatil fikrine karşı motive etmektedir. Turizm olgusu ise çok fazla ticarileşmiş ve kazanç zeminine dayanmaktadır. Bu durum engellileri turizm olayının dışında bırakmaktadır. Turizm açısından oldukça yüksek bir pazara sahip engelli turizmi hakkında yapılan akademik çalışmalar özellikle Antalya gibi bir turizm şehri için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında materyal olarak Akdeniz Bölgesi nde Antalya şehri sınırları içinde bulunan ve kendini engelli dostu olarak tanımlayan otellerin iç mekan tasarımları incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Engelli, tasarım, iç mekan, otel, turizm 6

8 INTERIOR DESIGN CRITERIA FOR DISABLED IN TOURISM CONSTRUCTIONS ABSTRACT Hotels can generally be defined as places for resting and recreation, which guests use for accommodation over a temporary time. Nevertheless, individuals with limited movement ability such as disabled, elderly and pregnant, which make a considerable amount of the society, do also spend their holidays or business trips in these accommodation complexes. It is estimated through marketing analysis, which concentrates on needs and experiences of disabled that global market for disabled is between 10 and 19 %. It is also estimated that especially in countries with rapidly increasing population, birth control politics followed by the governments of these countries, result in augmentation of elderly population. Together with the developing technology and prolonging human life through medical sector, it is seen that the elderly people cover a higher rate in tourism. In this study, in addition to increasing needs, how the interior designs of the hotels should be planned, so that they will be more practical for people with crutches, for visually challenged people and for people on wheelchairs, will be discussed. There are indeed certain interior designs readjustments in the hotels which are applied just for the sake of being applied but in fact they are not very suitable for the disabled. Such attitude has the purpose of integrating the disabled, but indeed it makes them feel more marginalized at a certain level. Nevertheless, a place designed for disabled motives the disabled more for vacation. Tourism on the other hand, is extremely commercialized and functions nowadays only on earnings basis. This excludes the disabled from tourism. Academic studies undertaken about the disabled tourism might be very important for a city of tourism like Antalya. With this study, interior designs of certain hotels, which define themselves as disabled friendly hotels, located in the boarders of Antalya, in the Mediterranean Region, are taken as study materials. Key words: Disabled, design, interior design, hotel, tourism 1. GİRİŞ Engelli bireylerin sorunları insanlık tarihi kadar eskidir ve sadece engellileri değil yakın çevresini, ailesini ve toplumsal yapıyı ilgilendiren bir durumdur. Engellilerin fiziki, psikolojik, sosyal gelişmişliği de bir ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bu durum ülkenin turizm olgusuyla da ilişkilidir. Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi yle birlikte hakları dile getirilen engelliler için tüm dünyada Engelsiz Turizm düşüncesi giderek yaygınlaşmaktadır (Kilimci, 2008). Dünyada; 2008 verilerine göre 600 milyondan fazla (TÜRSAB, 2008), 2009 verilerine göre 650 milyondan fazla (Darcy ve Pegg 2011) ve 2011 verilerine göre ise 785 milyondan fazla (WHO ve WB, 2011) engelli insan bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sayıya hareketleri kısıtlanmış yaşlı insanları, hamileleri ve çocuklarda eklenecek 7

9 olursa, toplam rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturmaktadır (Panero ve Zelnik, 1979). Ayrıca insan ömrü uzadıkça yaşlılığa bağlı engelli nüfusu da artmaktadır da ABD de çıkartılan Engelli Amerikan Yasası (ADA: The Americans With Disabilities Act) ve 1995 de İngiltere de yürürlüğe giren Engelliler Ayrımcılıkla Mücadele Yasası (DDA: Disability Discrimination Act) engelli turizmi konusunda sektörde önemli rol oynamışlardır (Öztürk ve diğ., 2008:382). Yapılan araştırmalar sonucunda engelli nüfusun %70 inin seyahat ettiği belirlenmiştir. Bu kişilerin genellikle bir ya da birkaç kişinin refakatiyle seyahat ettikleri düşünüldüğünde Avrupa da seyahat eden potansiyel rakamın 130 milyon kişi ve bunların yaklaşık turizm harcamasının 80 milyar Avro da fazla olduğu düşünülmektedir (TÜRSAB, 2008). Turizm açısından oldukça yüksek bir pazara sahip engelli turizmi hakkında yapılan akademik çalışmalar ne yazık ki çok kısıtlıdır (Öztürk, Yaylı ve Yeşiltaş, 2007; Yau, McKercher ve Packer, 2004). Chen (2004), engelliler için engelsiz turizm sağlamanın hükümetlerin sorumluluğu olduğunu belirtmiştir (Poria, Reichel ve Brandt, 2010). Engelliler için yıllardır ihmal edilmiş etkili yasal düzenlemelerin birçok ülkede (özellikle de gelişmiş ülkelerde) hayata geçirilmesi ve bu yasal düzenlemelerin etkisini göstermesi ile birlikte, engelliler daha fazla seyahat etmeye başlamışlardır (TÜRSAB, 2008). Ülkemizde yaşayan veya ülkemize gelen engelli insanların turizm hareketi içerisinde yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla 1991 yılından itibaren Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bir engelli için konaklama faaliyeti bir bilet satın alma, rezervasyon veya paket tur için ödeme yapmak kadar basit bir eylem değildir. Engellilerin ve onlarla seyahat eden bireylerin tam katılımlarını engelleyen pek çok pratik ve sosyal engel bulunmaktadır (Yau, McKercher ve Packer, 2004). Konaklama yapıları tasarlanırken öncelikli olarak hangi işleve yönelik olarak tasarlandığı önemlidir. Örneğin insanların bazı rahatsızlıklarından dolayı tercih ettikleri termal oteller, engellilere yönelik tasarımlara öncelikle dikkat etmelidirler. Bu çalışmada ise Antalya Bölgesi nde yer alan bazı Turizm Tesisleri incelenerek doğru mekânsal yaklaşımlar örneklendirilmiştir. Bu örneklemeler için Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik El Kitabı ve Avrupa Komisyonu Standartları Engelliler için Erişilebilir Turizm Konusunda Bilgi Geliştirilmesi kitapçığı ve Türkiye Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslar kullanılmıştır. 2. YÖNTEM Bu çalışma kapsamında materyal olarak Akdeniz Bölgesi nde Antalya şehri sınırları içinde bulunan bazı beş yıldızlı oteller ve internet forumlarında engellilerden olumlu kritik alan oteller incelenmiştir. Antalya turizm kapasitesi bakımından en fazla yatak sayısına sahip ilimizdir. Ancak yönetmeliklerin doğru bir şekilde uygulanmaması 8

10 sonucunda erişilebilirlik konusu üzerinde yeniden düşünülmeyi gerektiği görülmektedir. 3. ENGELLİLERE YÖNELİK İÇ MEKÂN KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ İç mekan tasarımı yaparken farklı türde engel düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır. Hareket, görme, işitme bozuklukları ve öğrenme güçlüğü çeken bireylerin yetenekleri ve seyahat için gereksinimleri farklıdır. Engelliler ile ilgili tasarım geliştirmeden önce ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamak ve hareket kısıtlılığına sebep olan şeyleri dikkate almak gerekmektedir. Engellilerin kısıtlandığı hareketler arasında, vücut pozisyonu değiştirmek, vücut pozisyonunu korumak, oturmak, kalkmak, tuvalet kullanmak, nesneleri kaldırmak, taşımak, el ve kol hareketleri gerçekleştirmek, etrafta dolaşmak, merdiven çıkmak, yeme, içme, giyinme, yıkanma, konuşma, izleme, dinleme, sorun çözme, anlama, hafıza ve oryantasyon problemleri bulunmaktadır. Konaklama tesisi içinde erişilebilirlik, dolaşım ve kullanılabilirlik faktörleri düşünülerek tasarım gerçekleştirilmelidir. Erişilebilirlik: otopark, ulaşım yolu, giriş, rampalar ve basamaklar, Dolaşım: asansör, merdiven korkulukları, koridorları, Kullanılabilirlik: resepsiyon, tuvalet, banyo, duş, yatak odası, mutfak, restoran, televizyon, büfe gibi mekansal birimlerin engelliler yönünden uygunluğudur (Ossate Engelli Raporu, 2006) Avrupa Birliği Komisyonunun 2004 yılında hazırlamış olduğu Engelliler için Erişilebilir Turizm Konusunda Bilgi Geliştirilmesi kitapçığına göre konaklama mekanı tasarımında engellilere yönelik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken 4 ana faktör bulunmaktadır. Bunlar; 1. Otele nasıl gidiliyor? 2. Otelden içeri nasıl giriliyor? 3. İç mekandan nasıl faydalanılıyor? 4. Acil durumlarda yapı nasıl terk ediliyor? Aynı zamanda otelin iç mekanı 7 ana işleve ayrılmıştır. Bunlar; 1. Odalar 2. Engelli Tuvaletleri 3. Restoran, cafe ve barlar 4. Mağazalar 5. Konferans salonları, görsel ve işitsel performans alanları 6. Sergiler ve dış mekân olanakları 7. Bu aktiviteler arası geçiş yollarıdır. 9

11 2 ve 7 ortak ihtiyaç duyulan mekânlardır. Diğer bütün mekânlarla birebir ilişki ilişkisi olmalıdır. ODALAR ENGELLİ TUVALETLERİ VE GEÇİŞ YOLLARI RESTORAN, CAFE VE BAR MAĞAZALAR KONFERANS SALONU, GÖRSEL VE İŞİTSEL SERGİLER VE DIŞ MEKAN Yapının engellilere uygun olarak tasarlanması mimari proje safhasında düşünülmesi gereken bir durumdur. Bunun yanında yapı oluştuktan ve tesis işler hale geldikten sonra da pek çok önlem alınabilmektedir. Öncelikli olarak otelde çalışan personelin bu konuda bilinçlendirilmek üzere eğitilmesi gerekmektedir. Çünkü yaşamsal mekânların dışında müşteriyle birebir ilişki müşteri memnuniyeti açısından önemlidir. Çalışan personelin anlayışlı ve nazik davranması ayrıca engelliye ayırımcı bir tavırla yaklaşmaması iç mekânda uygulanması gereken tasarım prensipleri kadar önemlidir. 4. İÇ MEKAN TASARIM KRİTERLERİ 4.1. Otoparklar Avrupa Birliği Komisyonu ilkelerine göre konaklama mekanlarının genel otopark kısımlarının % 6 sı engellilere ayrılmalıdır. Kapalı otoparktan mutlaka bina içerisine asansörle geçiş sağlanmalıdır. Engellilere yönelik ayrılmış kısımlar girişe ve asansörlere yakın olarak konumlandırılmalı ve mutlaka engelli işaretleri ile belirtilmelidir. Tekerlekli sandalye kullanıcıları araçlarını indirebilmek için daha geniş otopark alanlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Sadece konaklama işletmelerinin değil, işletme dışındaki kalan diğer alanlarda da engelli vatandaşlara yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Örneğin havaalanından tesise kadar ulaşım imkânları iyileştirilmelidir Otel Girişleri Döner kapılar engelliler için çok zor geçiş alanları yarattıkları için girişlerde mutlaka alternatif 90 açılan kapılar yapılmalıdır (Şekil 1). Döner kapılarda ise engellilere uygun olarak tasarlanmış döner kapı yavaşlatıcı sistemler düşünülebilir. Ancak otel 10

12 personeli de dahil döner kapı yavaşlatıcılarının nasıl kullanıldığı genelde maalesef ki bilinmemektedir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslarında Tesis giriş kapısı temiz genişliği en az doksan santimetre olmalıdır. denilmektedir. Giriş alanlarında basamak gibi kademe olmaması ve giriş kaldırımının rampayla desteklenmesi gerekmektedir. Şekil 1. Belek Limak Artlantis Resort Otelin giriş kapısı ve kaldırım rampası, döner kapının iki yanında alternatif 90 açılan kapılar bulunmaktadır Otel Resepsiyon ve Bekleme Alanları Bekleme alanları farklı özelliklere sahip insanlara yönelik tasarlanmalıdır. Tek tip oturma alanı tasarlamak veya bu oturma alanlarına basamakla ulaşmak doğru değildir. Bu yüzden de farklı yükseklik ve genişlikte oturma alanları düzenlemek uygun olabilmektedir. Giriş alanında, resepsiyonun yanında bilgileri yazmak üzere mutlaka tekerlekli sandalye yüksekliğine uygun masa bulunmalıdır. Çünkü resepsiyon bankosu tekerlekli sandalye kullananlar için yüksek kalmaktadır. Masanın alt temiz boşluğu tekerlekli sandalye girebilmesi için 70 cm olmalıdır. Masa yükseklikleri 75 cm de tutulabilir (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslarında Resepsiyonda tekerlekli sandalye erişimine izin verecek şekilde tasarlanmış en fazla 90 cm yüksekliğinde banko düzenlemesi yapılır denilmektedir ki bu yükseklik bile engelli için fazladır. Bu alanda engellinin telefon, fax ve araçlarını nasıl kullanacağına yönelik ellerine yönlendirici ve bilgi içeren broşürler, otelin genel engellilere yönelik kullanılabilecek alanlar yine broşürler aracılığı ile misafirlere tanıtılmalıdır Dikey Sirkülasyon Alanları (Rampalar, Merdivenler ve Asansörler) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslarında Bedensel 11

13 engelli kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanım ile sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler yapılır: 1) Kapı fotoselli olmalıdır. Kapı açılıp kapanma aralığı 5 saniyeden kısa olmamalıdır. 2) Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden 90 cm-120 cm yükseklikte ve tekerlekli sandalye yaklaşmasına izin verecek konumda yer almalıdır. 3) Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık 85 cm yüksekliğinde yerleştirilmiş kesintisiz tutunma barları sağlanır. 4) Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır. Yanlış yönlendirmemesi açısından asansör kabinleri tamamen aynayla kaplı olmamalıdır (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). Otellerde genelde tasarlanmış en doğru alanların asansörler olduğu görülmektedir. Bunun sebebi de Braille alfabesinden, tutamak yüksekliklerine, asansör kabin genişliklerinden kapı açıklıklarına kadar belirli standarda bağlanmış olmalarından ileri gelmektedir. Rampalar 10 metreden daha uzunsa sahanlıklarla desteklenmelidir. Ayrıca % 8 eğimli rampalar da üst limit değer olarak kullanılabilir ve en fazla 6 metre olarak tasarlanmalıdır. Basamaklar 18 cm olabilir ama en ideal yükseklik 15 cm dir (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). Şekil 2. Tercihen rampanın iki tarafı da korkuluklu olmalıdır, merdiven sırtında bulunan renkli şeritler basamak algısını kolaylaştırmaktadır. Rampa üzerinde kayganlık azaltıcı şeritler bulunmaktadır. Rampanın daha rahat algılanması için genel mekan seramiğinden farklı bir renkte olması tasarım açısından daha uygundur. Limak Artlantis Resort, Belek Yürüme zorluğu çeken engelliler için her türlü merdiven ve rampa kullanımı zor ve yorucudur. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar düzayak mekânlar tasarlamak ideal olanıdır. 12

14 4.5. Odalar Engelli odaları mümkünse ana merkez yapının içinde ve zemin katında planlanmalıdır. Ana merkez yapının içinde planlanmasının sebebi restoran ve diğer hizmetlere daha yakın olması gerekliliğidir. Dünya üzerinde pek çok ülke engellilerle ilgili yasalarını çıkarmış ve tasarım yönünden uygulanması gereken ölçüleri standarda bağlamıştır. Ancak bu kriterler ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte hatta Belçika örneğinde olduğu gibi bölgeler arasında bile değişkenliğe uğramaktadır. Engelliler için olması gereken kapı net açıklıkları Belçika nın Flaman bölgesinde 90 cm, Başkenti Brüksel de 93 cm, Valon Bölgesi nde ise 85 cm olarak belirlenmiştir.(ossate Engelli Raporu, 2006) Türkiye de Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslarında Oda giriş kapısı genişliği en az seksen beş santimetre olmalıdır ve kapılara eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla bir buçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır denilmektedir. Görme zorluğu çeken müşteriler için kapı numarası kapıdan tam kontrast renkte olacak şekilde planlanmalıdır. Tekerlekli sandalye kullanan bireye uygun olarak kapı üzerine yerleştirilmiş göz deliği de düşünülmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Çünkü kapı çalındığı zaman insanlar refleks olarak delikten dışarı bakmaktadır. Odadaki kıyafet dolapları ve elektrik düğmeleri tekerlekli sandalyedeki bireyin oturum yüksekliği olan cm aralığında olmalıdır. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslarında Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla 140 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla 120 cm, en az 40 cm yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir. Yatak başucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır denilmektedir. Oda kapısından girildikten sonraki ideal koridor genişliği 90 cm alt sınır olmakla birlikte ideal olarak 120 cm olarak planlanmalıdır (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). Oda içine yerleştirilecek ve resepsiyon alanı ile irtibatlı özellikle yangın tehlikesine karşı acil yardım düğmesi odalarda olması gereken bir diğer araçtır. Oda içine yerleştirilen düğmeler konusunda otel yönetiminin engelli müşterilerini önceden bilgilendirmesi gerekmektedir. Ayrıca oda içine yerleştirilecek olan lütfen rahatsız etmeyiniz veya odanın temizlenmesi isteğine bağlı olarak bir başka ışıklı düğmenin iç mekânda yatağa yakın bir bölgede, oda kapısıyla ilişkili olarak tasarlanması gerekmektedir. Duyma engellilere yönelik olarak odalarda altyazılı tv bulunabilir; az duyanlar için ise odalarda TV ye bağlı kulaklı sistemleri önerilmektedir. Az gören kişiler için mobilya yerleşimi daha önceden konuşulmalıdır. Bu kişileri yönlendirmede yardımcı olan servis köpekleri odada kalmak istenirse, servis köpeklerine yönelik oda içinde bir bölüm ayrılabilir. Ayrıca alerjik kişiler bu odalarda daha sonra konaklamamalıdır. Servis köpekleri ile ilgili yasaklar da otel rezervasyonu sırasında müşterilerle görüşülmelidir (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). 13

15 Oda içinde geçiş alanları için yatak yanında tekerlekli sandalyenin girebileceği alanların oluşturulması önemlidir. Ayrıca oda da tekerlekli sandalyenin dönebileceği cm lik alanların düşünülmesi gerekir. Oda içinde balkon varsa dışarı çıkmak için eşikler rampalarla desteklenmelidir (Ulaşılabilirlik El Kitabı, 2010). Engellilere yönelik tasarlanmış otel odalarında mutlaka banyo da engellilere uygun olarak planlanmış olmalıdır. Kapısının dışa koridora açılması gerekir ki ıslak hacminde mekan kazanılsın aksi halde tekerlekli sandalyedeki kişi banyo hacmi darsa kapıyı kapatamaz. Burada amaç herhangi bir yardım almadan tuvalet veya duş bölümünden faydalanmalarını mümkün kılmaktır. Klozetin kenarlarında tutamak olması ve tekerlekli sandalyeyi koyacak kadar alan olması gerekmektedir. Klozetin yüksekliği minimum 45 cm ideali ise 50 cm olmalıdır (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). Ayrıca duş bölümü mümkünse küvetsiz ve eşiksiz olarak planlanmalıdır. Bununla birlikte duşun içinde katlanır bir oturak ve tutamaklar bulunmalıdır. Lavabonun yerden yüksekliği altına tekerlekli sandalye girebileceği ölçüde en az 70 cm olmalıdır Buradaki bataryalar el becerisi yetersiz kişiler için zor açılıp kapanmayacak biçimde tercih edilmelidir. Engelli tuvaletinde otomatik sistemli açılır kapanır batarya sistemleri düşünülebilir. Lavabo üzerinde bulunan ayna eğimli bir şekilde yerleştirilmelidir. Sabunluk, saç kurutma makinesi ve havluluk çok yükseğe monte edilmemelidir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esaslarında Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru derece eğik olmalıdır. Aynaların alt kenarı bitmiş döşemeden en fazla 100 cm yükseklikte olmalıdır ibaresi bulunmaktadır. Odaların tekerlekli sandalye kullanıcıları için geniş tasarlanması önemlidir. Standart büyüklükte yapılandırılmış odalar, engellilere uygun olarak çözülmeye çalışılsa da belirli darlıklar olduğu görülmektedir. Bunun sebebi de standart tasarlanmış odalar daha sonra engelli odaları haline dönüştürülmektedir. Halı eğer kalınsa tekerlekli sandalye ile üzerinde hareket zorlaşmaktadır. Aynı zamanda koltuk değneği kullanıcıları için de halı güvenlik hissi oluşturmaktadır. Bu sebepten mekânlarda ince halı tercih edilmelidir (Poria, Reichel ve Brandt, 2011) Sosyal Mekânlarda Engelli Tuvaletleri Sosyal mekânlarda engelli tuvaletleri lobi, konferans salonları ve dış mekânlarda bulunan cafe, restoran veya havuz bölümlerinde olması gereken bir alandır. Bir engelli konferans salonundan faydalanırken tuvalet imkanları da bu mekanlara yakın bir şekilde konumlandırılmalıdır. Engelli tuvaletleri mutlaka engelli sembolleriyle işaretlenmelidir. Kapısı içerideki mekandan kazanım ve acil çıkış emniyeti açısından dışa açılmalıdır. İçeride tekerlekli sandalyenin dönebileceği kadar mekan bırakılmalıdır. Lavabonun yerden yüksekliği altına tekerlekli sandalye girebileceği ölçüde en az 70 cm olmalıdır. Otomatik sistemli açılır kapanır batarya sistemleri düşünülebilir. Lavabo üzerinde bulunan ayna eğimli bir şekilde yerleştirilmelidir. Sabunluk ve havluluk çok yükseğe monte edilmemelidir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin 14

16 Esaslarında Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel engellinin kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir. Klozet etrafına, bitmiş döşemeden cm yükseklikte olacak şekilde tutunma barları yerleştirilmelidir denilmektedir. Klozetin sağ veya solunda engelli arabasının yanaşacağı mesafe düşünülmelidir. Klozete geçiş için tutamaklar mutlaka bulunmalıdır. Klozetin yüksekliği minimum 45 cm ideali ise 50 cm olmalıdır. Tuvaletlerde acil durum düğmeleri mutlaka bulunmalıdır (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004) Restoran, Cafe ve Barlar Engellilere yönelik yemek bölümleri sabit oturma elemanları şeklinde düzenlenmemelidir. Dış mekana çıkış var ise kapı altı eşiksiz bir şekilde düşünülmelidir (Şekil 3). Masa altında ise engelli aracının girebileceği en az 70 cm boşluk bulunmalıdır. Mümkünse kapıya en yakın geçiş için ferah masalarda engelliler ağırlanmalıdır (Şekil 4). Menüler görme bozukluğu çeken bireylere uygun olarak küçük yazı karakteriyle yazılmamalıdır (Avrupa Birliği Komisyonu, 2004). Görme engellilere göre Braille alfabesiyle yazılmış menüler de tasarlanmalıdır. Şekil 3. Eşiksiz dış mekana çıkış, Limak Artlantis Resort, Belek Şekil 4. Restoranlarda işaretlenmiş engelli masaları, Limak Artlantis Resort, Belek Mekan tanımlamada yeni çıkan elektronik gelişmeler de engellilerin yararına sunulabilir. Görme engellilere yönelik elektronik mekan tanıma sistemi, cep telefonu 15

17 sistemiyle entegre GPS (Global Positioning System) desteği otelin yeri ve dış mekanlar için telefona yüklenen uygulamalarla desteklenebilir. Gps tanıma sistemleri bugünkü teknoloji ile sadece dış mekanda kullanılabildiği için iç mekanlar için de radyo frekanslı sistemler önerilebilir. Kulaklıkla çalışan bu sistemde, alıcı verici yerleştirilerek mekanlar tanımlanabilir. Örneğin Şu anda restorana girmiş bulunmaktasınız. Restoranımıza girince sol tarafta bulunan masalar size ayrılmıştır. Restoranımızın açık büfe yemek servisinden ve alakart menüsünden yararlanabilirsiniz. gibi bilgilendirme mesajları içerebilir. Ayrıca bu sistemde görevli çağırma butonu da düşünülmeli görme engelli bir müşteri otele girer girmez bu cihaz ile tüm gezintisini rahatlıkla yapabilmelidir. Bunu kısaca görme engellilere yönelik Navigasyon sistemi olarak tanımlayabiliriz. 5. SONUÇ VE ÖNERİLER İncelenen konaklama yapılarının bazılarında görülmektedir ki, yönetmelikler sadece göstermelik olarak uygulanmaktadır. Türkiye de hala konaklama mekânlarında engellilere yönelik tasarım konusu sadece tuvaletlere tutamak koymak, mekânlara rampa yerleştirmek, sosyal mekânlara engelli tuvaleti tasarlamak olarak algılanmaktadır. Örneğin sahillere veya spa bölümlerine engellilere uygun tasarım geliştirmeyi fazla bulan işletme sahipleri ve müşteriler bulunmaktadır. Bu sorunun en büyük sebebi bir engellinin basit yaşaması gerekliliği düşüncesinden ileri gelmektedir. Çünkü lüks kavramı sadece engelli olmayan bir bireyin erişebileceği bir durummuş gibi algılanmaktadır. Engelliler için düzenlenen her türlü alanda, mekânların sadece işlevsel olarak düşünüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte estetik beğeni ve beğeni duygusu ile yaşanan tatmin minimumda tutulmaktadır. Aynı zamanda tasarlanmış çoğu otelde engellilere uygun olarak düşünülmüş mekânlar ölçü bakımından yanlıştır. Örneğin engelli odası olarak tasarlanmış bir banyoda Hilton lavabo bulunmaktadır. Hâlbuki tekerlekli sandalye kullanan bir kişi Hilton lavaboya yaklaşamaz. Bu engelli odalarını ayrıca bir tasarım problemi olarak görmemekten ileri gelmektedir. Engelli odaları standart odaların devamı olarak algılanmakta, orada uygulanan bütün ilkeler engelli odalarına taşınmaktadır. Hâlbuki bir engelli odasının koridorları, kapısı, klozet yüksekliği, lavabosu, lavabo üstü aynası vb. hep özel olarak düşünülerek tasarlanmalıdır. Ayrıca her türlü standart bilgileri içeren yazılı evraklar, yangın alarm prosedürleri veya kılavuz kitapları görme engelliler için Braille alfabesiyle yazılmalıdır. Bununla birlikte Türkiye de Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliğinde engelli oda sayısı, genel oda sayısının % 1 i olarak belirlenmiştir. Bu sayının düşük bir rakam olduğu da Avrupa Birliği Komisyonunun 2004 yılında çıkarmış olduğu Engelliler için Erişilebilir Turizm Konusunda Bilgi Geliştirilmesi kitapçığında açıkça belirtilmese de engelli otoparkı için önerilen % 6 lık oranıyla oldukça farklı bir rakam olduğu görülmektedir. Konaklama tesislerinin diğer yapılardan en büyük farkı din, dil, ırk gözetmeksizin dünya ölçeğinde her türlü insanın barınma ve eğlenme ihtiyacını karşılayan yapılar olmasıdır. Bu yüzden ülkemizde bu tip standartlar ortaya konulurken yurt dışı örneklerinden faydalanılması turizmin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. 16

18 Engelli olan ve erişebilirlikleri kısıtlanmış bireyler, engellilere uygun tasarlanmış bir konaklama mekânının sadık müşterisi haline dönüşebilmektedir. Aynı zamanda engelli bireylerle seyahat etmekle yükümlü olan insanlar anne-baba, eş, arkadaş da bu sayının daha da artmasına sebep olmaktadır. Bu da bize turizm tesislerinin mekân düzenlemelerinin popülâsyonun pek çok kesimine hitap etmek anlamına geldiği gerçeğini göstermektedir. Konaklama İşletmelerinde çalışan personele ilgili kurumlar tarafından engelli vatandaşlara kaliteli hizmet etme becerisini kazandırma konusunda sertifikalı eğitimlerin verilmesi; engelliler, yaşlı insanlar, otel sahipleri, turizm endüstrisi, erişilebilirlik danışmanlarının ortak platformda buluşabilecekleri organizasyonlar ve seminerler düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece konaklama işletmelerinin değil, işletme dışındaki diğer alanlarda da engelli vatandaşlara yönelik düzenlemelerin yapılmalıdır. Örneğin havaalanından tesise kadar ulaşım imkânları iyileştirilmelidir. Konaklama yapılarında engellilere yönelik tasarım konusundaki en büyük sıkıntı normal bir bireyin engelli ihtiyaçları konusunda çok az deneyim sahibi olmasıdır. Eşik yüksekliği, basamak yüksekliği, elektrik anahtarı yüksekliğinde meydana getirilecek küçük değişiklikler normal bir birey için fark edilmezken engelli bir birey için çok şey ifade edebilir. Engelli bir birey için iç mekanda yapılacak uygulamalar antropometrik ölçü açısından normal insanlardan farklı olan çocuklar için de hayat kolaylaştırıcıdır. Örneğin iç mekanda merdiven yanında rampalı çözümler çocukları merdiven kazalarına karşı korumaktadır. Engelliler için düşünülmüş olan düzenlemeler sağlıklı kişilere de yardımcı olabilmektedir. Örneğin eşiksiz kapılar, geniş koridorlar, işaretlemeler, tutunma barları engellilere olduğu kadar yaşlılara, hamilelere ve çocuklara da uygun kullanım koşulları sağlamaktadır. KAYNAKLAR [1] Americans with Disabilities Act- ADA- (1990), (Erişim Tarihi ). [2] Disability Discrimination Act (1995), (Erişim Tarihi ). [3] Darcy, S. ve Pegg, S., Towards Strategic Intent: Perceptions of disability sevice provision amongts hotel accomodation managers. International Journal of Hospitality Management, (30) 2011, [4] European Commission, Improving Information on Accessible Tourism for Disabled People, Italy, [5] Kaplan, H., Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik Teknik El Kitabı, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 49, Ankara, [6] Kilimci, S., Turizm Engel Tanımaz. Engelli Turizm 5; ,

19 [7] Ossate Engelli Raporu, (Erişim tarihi ). [8] Öztürk, Y., Yaylı, A., Yeşiltaş, M., Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer s market? The views of hotel and travel agency managers. Tourism Management, (29)2008, [9] Panero, J., Zelnik, M., Human dimension and interior space: a source book of design reference standards. Architectural press, s:320, London, [10] Poria, Y., Reichel, A., Brandt, Y., Dimensions of hotel experience of people with disabilities: an exploratory study. International Journal of Contemporary Hospitality Management Vol. 23 No. 5 (2011), s:579. [11] Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Bedensel Özürlü Düzenlemelerine İlişkin Esasları. (Erişim tarihi ). [12] TÜRSAB, Dünyada ve Türkiye de Engelsiz Turizm Pazarı. TÜRSAB Ar-Ge Departmanı Raporu, [13] WHO (World Health Organization) ve WB (World Bank ) World report on disability [14] Yau, K. M., McKercher, B., Packer, T. L., Travelling with disability, More than a access issue, Annals of Tourism Research, Vol. 31, No. 4. (2004),

20 ENGELLİLERİN ÇALIŞMA YAŞAMI Rabia ÇİZEL Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Bölümü, ANTALYA. ÖZET Çalışmanın, bireylerin yalnızca bir gelir sahibi olmalarının ötesinde sosyal ilişkileri, kişisel doyumu, mutluluğu ve aile ilişkileri gibi pek çok faktörü etkilediği bilinmektedir. Engelliler, istihdamdaki en dezavantajlı kesimlerden biridir. Engellilerin sorunlarının çözümünde istihdamın çok önemli bir rolü vardır. Bu anlamda öncelikle kabul edilmesi gereken, engellilerin sağlam insanlara göre istihdam edilmeye çok daha fazla ihtiyaç duyduklarıdır. Uzun bir süreç ve bazı zorluklar da içerse engellinin çalışma hayatına atılması ya da gelir getirici çeşitli işlerin sorumluluğunu alması, onların hem ekonomik açıdan bağımsız olmalarını sağlayacak hem de sosyal ve psikolojik açılardan kendilerini iyi hissetmelerine neden olacaktır. Bu bağlamda, bu çalışma ile engellilerin çalışma hayatlarına girişleri, çalışma koşulları ve karşılaştıkları zorluklar ve herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmaları durumunda iş ilişkisi içinde korunmaları incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Engelliler, engellilerin çalışma yaşamı, çalışma yaşamında karşılaştıkları zorluklar WORKING LIFE OF DISABLED PEOPLE ABSTRACT It is known that working impacts many factors like social relations, self-satisfaction, happiness and family relations beyond providing individuals with an income. Disabled people are one of the most disadvantaged groups regarding employment. Employment is rather important in solution of problems of disabled people. In this respect, it is important to accept firstly that disabled people need to be employed more than people without disabilities. Even though it requires long processes and involves some difficulties, getting employed or bearing responsibilities of income generating jobs both result in economic independence for disabled people and will lead better morale in terms of psychological and social moods. In this regard, entry of disabled people to working life, their working conditions, and problems they face 19

2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI

2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI 18.02.2008/46 2008 YILINDA ĐŞVERENLERĐN ZORUNLU ÖZÜRLÜ, ESKĐ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞTIRMA ORANLARI ÖZET : Đşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken

Detaylı

KONAKLAMA YAPILARININ ENGELLİLERE YÖNELİK ODA DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ

KONAKLAMA YAPILARININ ENGELLİLERE YÖNELİK ODA DÜZENLEMELERİNİN İRDELENMESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol. 2 Sayı/No.4 (2012): 27-35 KONAKLAMA YAPILARININ ENGELLİLERE YÖNELİK ODA

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/134-1 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu işyerlerinde yüzde dört özürlü

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BİRİMİ TOPLANTISI 25.11.2015

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİRİMİ - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BİRİMİ TOPLANTISI 25.11.2015 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üstyapı Projeler Müdürlüğü nün erişilebilirlik biriminde çalışmakta olan Mimar Faruk GÖNTÜRK, Sait KAYA ve Yavuz ALGÜL tarafından Üniversitemiz Engelli Birimi temsilcilerine

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ

ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ÇALIŞTIRILACAK ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ Eyüp Sabri DEMİRCİ * 1-Giriş 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, aynı il sınırları içinde

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI

İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI İŞ HAYATINDA ENGELLİ İSTİHDAMI Mehmet UĞUR* 69 I. GİRİŞ Anayasamızın 61 nci maddesinde Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. hükmü yer almaktadır.

Detaylı

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen hatta bir din adamı ya da siyaset adamı, tek başına insanların yaşamını düzeltemez.çünkü hepsi yaşamın yalnız

Detaylı

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Proje Koordinatörü: Aydın SARIGÜL Mimar: Seçil SEÇAL Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 26 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28833 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Çalışma Hayatında Engelliler

Çalışma Hayatında Engelliler Çalışma Hayatında Engelliler Şükrü BOYRAZ TSD Genel Başkanı Ülkemizin ekonomik yapısını incelediğimizde, son dönemdeki krizin de etkisiyle istihdam sorunu öncelikli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2- TANIMLAR. 2.8- Rampa Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü.

2- TANIMLAR. 2.8- Rampa Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü. T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN ENGELLİ VE YAŞLILARIMIZIN HAYATLARININ KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK UYGULANACAK ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1- GENEL

Detaylı

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ YASA VE MEVZUATLAR 1. BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK

MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK MURATPAŞA BELEDİYESİ ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK 1.GENEL HÜKÜMLER 1.1. Amaç Engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin

Detaylı

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YRD. İL MÜDÜR YRD. Ana Hizmet Servisleri İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Servisi Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi Çalışma İlişkileri

Detaylı

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA ENGELLİLER İÇİN OLANAKLAR VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR Gülşen NARİN Mavi Bayrak Ulusal Koordinatör Yardımcısı www.mavibayrak.org.tr 1 SUNUM İÇERİĞİ İstatistiksel Veriler İlgili

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

3- Mekân ana girişlerinin standartları;

3- Mekân ana girişlerinin standartları; Ulaşılabilirlik; kısa anlatımı ile insan yaşamındaki bütün mekânların, alanların, inşa edilmiş mimari çevrelerin, yapıların, ulaşım sistemlerinin, insanlar için açık, rahatlıkla erişilebilir ve kullanılabilir

Detaylı

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler Ağustos 2011 Türkiye Bankalar Birliği nde, engelli vatandaşların bankaların sunduğu ürün ve hizmetlerden, sorunsuz

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı; Hitit Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı : BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi:30.05.2006 Resmi Gazete Sayısı : 26183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, normal

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KORUMALI İŞYERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi:30.05.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26183 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, normal

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

BİNALAR İÇİN TESPİT FORMU TESPİT YAPILAN YERİN ADRESİ: İL: İLÇE: ADRES: FORMU DOLDURAN KİŞİNİN BİLGİLERİ: ADI: SOYADI: MESLEK/UNVAN: 1.

BİNALAR İÇİN TESPİT FORMU TESPİT YAPILAN YERİN ADRESİ: İL: İLÇE: ADRES: FORMU DOLDURAN KİŞİNİN BİLGİLERİ: ADI: SOYADI: MESLEK/UNVAN: 1. BİNALAR İÇİN TESPİT FORMU TESPİT YAPILAN YERİN ADRESİ: İL: İLÇE: ADRES: FORMU DOLDURAN KİŞİNİN BİLGİLERİ: ADI: SOYADI: MESLEK/UNVAN: 1. AÇIKLAMA Bilindiği üzere ulaşılabilirlik konusunda gerekli çözümlerin

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin

Detaylı

Bireysel İş Hukuku. İş Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları Yasakları. Prof. Dr.

Bireysel İş Hukuku. İş Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları Yasakları. Prof. Dr. Bireysel İş Hukuku İş Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Ehliyeti, Sözleşmesi Yapma Zorunlulukları Yasakları Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Tarafların Ehliyeti Fiil ehliyetine sahip kimseler

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017- BAHAR YARIYILI DERS: MİMARİ TASARIM VI (DİPLOMA PROJESİ) HAVAALANI TASARIMI İHTİYAÇ PROGRAMI HAVAALANINA DAİR GENEL BİLGİLER/BEKLENTİLER

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27210 YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

B i l g i l e n d i r m e

B i l g i l e n d i r m e B i l g i l e n d i r m e Kime : Banka Genel Müdürlükleri Kimden : T. Bankalar Birliği Genel Sekreterliği Konu : Engellilere yönelik bankacılık hizmetleri çalışma grubu Tarih : 20 Haziran 2012 Engelli

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır.

hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ile thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olma halini anlatır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Mart 2014 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ EYLÜL 2010 RAPORU ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK YAPILAN FAALĠYETLER Engelli Öğrencilere Yönelik Yapılan Fiziki Ortamlar Mühendislik Fakültesi bina girişinde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Mevzuatta Kaygan Zemin

Mevzuatta Kaygan Zemin Mevzuatta Kaygan Zemin 378 sayılı Engelliler Kanunu erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan yapılı çevre uygulamalarına idari para cezası verilmesini emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddeleri kamu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

MUSTAFA TANRIVERDİ ŞEHİR PLANCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM : 0 414 3132606 /277 E-MAİL: mustafa.tanriverdi@csb.gov.

MUSTAFA TANRIVERDİ ŞEHİR PLANCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM : 0 414 3132606 /277 E-MAİL: mustafa.tanriverdi@csb.gov. 12.05.2015 MUSTAFA TANRIVERDİ ŞEHİR PLANCISI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM : 0 414 3132606 /277 E-MAİL: mustafa.tanriverdi@csb.gov.tr ENGELLİ Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Julie BABINARD Çevre ve Sosyal Kalkınma Uzmanı, Ulaşım, Dünya Bankası Özet 1. Ulaşımda erişilebilirlik niye önemlidir 2.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 Bakanlık Adı Tebliğin Adı Tebliğ No : R. Gazete Tarihi : 1/8/2004 R. Gazete Sayısı : 25540 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : Özürlü, Eski

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08.

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 23.08. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm Genel Hükümler Madde 5 Eşit

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

ENGELLİLERLE SPOR ETKİNLİKLERİ MAVİ KAPAK

ENGELLİLERLE SPOR ETKİNLİKLERİ MAVİ KAPAK ENGELSİZ MECLİS Engellilerle, milletvekilleri ve TBMM çalışanları birçok etkinlikte bir araya gelmektedir. ÖNSÖZ Bu kapsamda 3 Aralık 2012 Dünya Engelliler Günü nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.07.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 24.07. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Kadın Çalışanların Gece Postasında

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ TEKLİF EDİLEN DÜZENLEME Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi MADDE 7/A Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete:29.6.2015-29401 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Haziran 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29401 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Mehmet CANDAN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

Detaylı

Epilepsi ve Ýþ Hukuku

Epilepsi ve Ýþ Hukuku Epilepsi 2007;13(2-3): 60-65 e-posta: yilmazhikmet@hotmail.com Epilepsi ve Ýþ Hukuku Epilepsy, Employment and Labour Law Hikmet YILMAZ*, Sezgi Öktem SONGU** * Celal Bayar Üniversitesi Týp Fakültesi, Nöroloji

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI X b) Operatör: Esas işi ekranlı araçlarla çalışmak olan ve normal çalışmasının önemli bir bölümünde ekranlı araç kullanan kişiyi, c) Çalışma merkezi: Operatörün/çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı