Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant muhasebeci Accurate kesin. doğru. yanlışsız Accused sanık Accustomed alışkın. alışılmış, her zamanki Achieve başarma. elde etme Acknowledgement onay. kabul etme. tasdik Acute keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt uyum sağlamak Adequate yeterli. uygun. elverişli Adjust ayarlamak. uydurmak. uymak Adjustable ayarlanabilir. uyarlanabilir Administrate yönetmek. idare etmek Admirable takdire değer Advanced ilerlemiş. ileri Affable Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir Affair olay. mesele. sorun Affectionate müşfik. sevecen Affluent Wealthy. varlıklı Agreeable razı. hoş. iyi Aid; yardım Aisle sıralar arası. yol. geçenek Alliance ittifak Ally müttefik. dost Alter Change Ambiguous müphem. birden fazla anlama gelebilen Amend düzeltme. değiştirme Ample gerektiğinden çok. bol Annual yıllık. yıldönümü Anticipate tahmin etmek. ve ona göre davranmak Apparel Clothing. kılık kıyafet Appetite Desire for food. iştah. arzu Appreciate takdir etmek Apprehension Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış Approach yaklaşım. tarz Approval tasvip. onay; resmi izin Argue tartışma. münakaşa. iddia etme Argument tartışma; sav. iddia Article makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça Artisan zanaatçı. esnaf Ashamed utanmak Assassinate suikast yapmak Asset Advantage kıymetli şey. beceri. erdem Asset servet; değerli nitelik Astonished hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak At once derhal; aynı anda Attack saldırmak Attainment Achievement. başarı. elde etmek. marifet Attempt teşebbüs etmek. denemek Attract cezbetmek. çekmek Available elde edilebilir. müsait Avidity gayret. heves. hırs Award ödül. Mükafat Base temel. esas; askeri üs Beneficial faydalı Benefit fayda. yarar Blame suçlamak Blink Open and close. gözlerini kırpıştırmak Bloom çiçek açmak Blossom çiçek açmak. canlanmak. gelişmek Blunder gaf. gaf yapmak Border sınır Break off kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak Breakthrough cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş Briskly Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik Bruise berelemek. ezmek; bere. ezik Brush up Review tazelemek Brutality Cruelty vahşilik Budget bütçe Bump vurma. toslama; şiş. tümsek Burglar (ev. dükkan) soyan hırsız Bury gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek Call at uğramak Call off iptal etmek Call on ziyaret etmek; talep etmek Call up telefon atmak Candidate aday. namzet Capable yetenekli. ehliyetli Captivate büyüleme. esir etme, cezbetmek Cautious ihtiyatlı. tedbirli Chance şans. tesadüfen olmak Charge ücret; itham; hamle; şarj Charity sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu

2 Cheer neşe. tezahürat Chemist kimyager; eczacı Choice seçmek Choir koro Clammy yapış yapış; soğuk nemli Clarify açıklamak. açıklık getirmek Clear temizlemek. aklamak. izin vermek Clerk memur. tezgahtar. sekreter Cliff uçurum. sarp kayalık Clog tıkamak. tıkanmak; takunya Coast kıyı Coincidence tesadüf Collar yaka; tasma Collide çarpışma. çarpma Combine birleşmek. birleştirmek Commerce ticaret Compare mukayese etmek Compensation bedel. tazminat. telafi Compete yarışmak; rekabet etmek Competent Capable ehil. yetenekli. yetkili. - Competition yarışma. rekabet. sınama Complaint şikayet etmek Complete tamamlamak; tamamen Composed birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak Compromise uzlaşmak Conceal gizlemek. saklamak. örtmek Concurrence Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama Condense yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme Confidence güven. itimat Confidence kendine güven Confidential Secret gizli. sır Confirm teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin Confiscated Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek Conflict çelişmek Congratulate tebrik etmek Conscientious Careful vicdanlı; dikkatli Consequence netice ; önem Conserve koruma muhafaza etme Consider hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak Consist of müteşekkil olmak. oluşmak Consistently mütemadiyen. devamlı Constitute teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek Constitution anayasa Contaminate kirletmek; zehirlemek. bozmak Contented halinden memnun. mutlu Cooperation işbirliği Courteous nazik. kibar. saygılı Coward korkak Creative yaratıcı Crime suç. cürüm Criminal suçla ilgili; suçlu; cezalı Crooked eğri. çarpık. virajlı. hilekar Crop mahsul Crowd kalabalık Cruelty zulüm. acımasızlık Dabble su serpme; amatörce uğraşma Deadline son teslim tarihi Decade on yıl Deception aldatma. hile Deceptive aldatıcı. yanıltıcı Dedicate adamak; ithaf etmek Defeat yenme. bozguna uğratmak Deficient eksiz yetersiz. noksan Delicate nazik. hassas. narin Delight sevinç. zevk. haz, Denial inkar. yok sayma Deny inkar etme Depict göstermek. dile getirmek Deplore teessüf etmek. üzülmek Dept borç Desperate ümitsiz; gözü dünmüş Despondent ümitsiz. meyus Determine belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı Detest nefret etmek. tiksinmek Device alet. aygıt Devote..-e adamak Diluted sulandırılmış. su katılmış Diminish azaltmak. küçültmek. eksiltmek Discipline Punish disiplin; cezalandırma Discourteous nezaketsiz. kaba Discreet saygılı. dikkatli ve nazik Discretion basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat Discuss talk about tartışma. münazara etmek Disease hastalık Disgraced Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası Disgust iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma Dishonest sahtekar Disintegrate parçalamak. bölünmek

3 Disposition eğilim. mizaç. düzen. tertip Dispute tartışma Dissolve çözmek. dağıtmak. yok olmak Distinguish Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş Distrust güvenmemek Ditch hendek. ark. kanal Divert başka yöne çevirmek; saptırmak Divide bölmek. ayırmak Divulge Reveal ifşa etmek. açığa vurmak Doubt şüphe. kuşku Drift sürüklenmek Drowsy Sleepy uykulu. uyku veren Duplicate Copy kopyasını yapmak Dwindle Diminishes. giderek azalmak Eagerness şevk. istek. arzu Edge kenar; avantaj Efficient verimli. randımanlı Elevation kaldırma. yükseltme; terfi Embark (on) gemiye binmek; başlamak Embarrassment utanma. mahcubiyet Emerge meydana çıkmak Emit yaymak. çıkarmak Employer iş veren Encouraging teşvik edici. cesaretlendirici Endearing sevdiren Enhance değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek Enlarge büyütmek. genişlemek Enlighten aydınlatmak Enthusiastically şevkle. hararetle Envy kıskanma. gıpta etme Equivocal Ambiguous iki anlama gelebilen Espionage casusluk Essential gerekli Examine Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek Excessive aşırı. haddinden fazla Exchange karşılıklı değişmek Excuse mazeret Exempt bağışık; muaf; hariç tutmak Exhausted bitmiş. tükenmiş. yorgun Exhibition sergi Existence varlık Exotic Unusual Expand genişle(t)mek. büyümek Expedition yolculuk; sefer Explicit Definite açık. sarih Explore keşif. inceleme gezisi Explorer kaşif seyyah Expose ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak Exposure ifşa; korunmasızlık; poz Extensive büyük. derin. kapsamlı Extremely; oldukça fazla Fabric kumaş. doku Fact gerçek. olgu Faint Indistinct donuk. baygın Far uzak; çok Fatigue yorgun. bitkin; yormak Fearsome dehşetli. korkunç Feasible yapılabilir. mümkün Feeble Weak zayıf. kuvvetsiz Fever ateş. hararet; humma Firing. Ateşleme; pişirme; işten atma Fiscal mali Flawless kusursuz. defosuz Flee from Run away kaçmak. firar etmek Flip fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah Float aimlessly Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak Floor zemin Fluctuate inip çıkmak Flushed Red kızarmak. utanmak Foggy Misty, sisli Fool aldatmak. şaka yapmak. kandırmak Foolishness aptallık. budalalık Forecast tahmin etmek Forestall erken davranıp önlemek Fortunate şanlı. talihli Frank açık sözlü. içten. samimi Frightened korkmuş Fume pis kokulu gaz. yaymak Futile boşuna. beyhude Gain kazanmak. elde etmek Gash Deep cut derin yara Germinate Grow çimlenmek. çimlendirmek Gift hediye; yetenek Giggle kıkırdamak Gist Main idea ana fikir Gleeful neşe dolu

4 Globe küre Goods mallar. eşya Govern yönetmek. idare etmek Grievance Complaint Grumbles Complains şikayet. yakınma Halt mola. durma Harsh sert. kaba. haşin Hasten acele etmek. ettirmek Have faith in inancı olmak Hazardous tehlikeli. zararlı Heat ısı. ısıtmak Hectic Very busy heyecanlı. telaşlı Hence bu nedenle. bundan dolayı Herd sürü; ayak takımı Hesitate tereddüt etmek. çekimsemek Hide sakla-n-mak Highway anayol Hike Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak Hinted Indirectly suggested. ima etmek Hoax Trick şaka. oyun; hile Homeless evsiz Honest samimi. dürüst Hug kucaklamak. sarılmak Huge kocaman. büyük Humorous komik. güldürücü Hurl Throw, fırlatmak. sav Ignore pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek Impartial yansız Imprecise kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz Impression izlenim. etki Impromptu Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlama Improve ilerletme. geliştirme In charged sorumlu. görevli Inadvertent kasıtsız. elde olmayan Incline eğilme. aşağı eğilme Inconsiderate başkalarını düşünmez. düşüncesiz Incredible inanılmaz Incurable tedavi edilmez. çaresiz Indecisive kararsız. kesin olmayan Indication anlatma. belirti. gösterge Indifferent kayıtsız. umarsız Indispensable vazgeçilmez. zorunlu Indistinct belirsiz. bulanık Induce kandırmak. ikna etmek Industrious çalışkan. gayretli Inert Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz Inflammable kolay tutuşan. parlayıcı Influence etki Initial First ilk. başlangıç Insignificant Değersiz önemsiz. belirsiz. Insist ısrar etmek Insolent Rude küstah. terbiyesiz Inspire telkin etmek. ilham etmek Instructive öğretici. eğitici Insult hakaret etme. hor görme Intensity güçlülük. yoğunluk Intention niyet Interfere müdahale etme. çatışma. engelleme Interfere with yoluna çıkmak. engellemek. karışmak Intermittent kesik kesik. aralıklı Intrepid Yılmaz, korkusuz. cesur Intricate Complicated karışık. girift Investigator dedektif. araştırıcı Investment yatırım. sağlanan gelir Irrelevant konu dışı. ilgisiz Irresponsible sorumsuz Issue konu; yayım-baskı Item adet. tane; madde; konu-fıkra Jam sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham Landscape manzara Lane dar yol; şerit Law hukuk. kanun Leading önde olan. kılavuzluk eden Leak sızıntı. çatlak Lecture ders. konferans Liability sorumluluk. yükümlülük Limp topallamak. aksamak Lingered kolay kolay ayrılmak; Litter çöp Locate bulunma. bir yerde yerleşmiş olma Lofty High yüce. yüksek. azametli Lonely yalnız. kimsesiz. tenha Look up to Respect hayran olmak. örnek almak Luck şans. talih. uğur Majority çoğunluk Management idare. yönetim Manufacture imal etmek Means yol. yöntem. araç Meddle Interfere karışmak. burnunu sokmak Medicine tıp. ilaç

5 Meditative Thoughtful derin derin düşünen Melt eri-t-mek. yumuşa-t-mak Memorize ezberlemek Mend Repair tamir etmek Merge Become one birleşmek. içine katmak Messy dağınık. düzensiz Mild ılımlı. hafif. ılıman Misty sisli. bulanık Misuse suiistimal; yanlış kullanım Moderate ılımlı Moist nemli. ıslak Mold şekil vermek. kalıp Monster canavar Mud çamur; iftira Neglect ihmal etmek Negligible ihmal edilebilir Nod onaylamak. başını sallamak Notify bildirmek. haber vermek Notorious adı çıkmış. kötü şöhretli Novelist romancı Object itiraz etmek Objection itiraz; sakınca Obligation mecburiyet Obscured Hidden, saklı. anlaşılması güç, Obsess aklına takılmak. fikri sabit yapmak Obstinate Stubborn. inatçı Occasion fırsat. vesile. önemli gün. özel olay Odorless kokusuz Of his own accord Voluntarily. kendi isteğiyle On strike grevde Open-minded Açık fikirli Opinion fikir Orchid orkide Outline ana hat. taslak Output ürün. verim. çıktı Outrageous nefret uyandırıcı. öfkelendirici Overdue vadesi geçmiş. gecikmiş Overemphatic fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı Overseas deniz aşırı Oversimplify aşırı basitleştirme Overturn Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek Owing to sayesinde; yüzünden dolayı Pace Speed adım. hız Pain acı. sızı. ağrı Pale solgun Participate iştirak etmek Partner ortak Passageway pasaj. geçit Pay attention to dikkatini vermek Peculiarity özellik;...-e özgü olma; tuhaflık Percent yüzde Personality şahsiyet Pessimistic kötümser Phony sahte. düzmece Pick up toplama. devşirme Plentiful bol; bereketli Plunge dalma. fırlama Poetic şiirsel Point of view bakış açısı Policy politika; davranış biçimi; poliçe Polish cilalamak. boyamak Poll oylama. anket Pollute kirletmek Postpone ertelemek Praised övmek Precaution tedbir. önlem Precisely tam olarak; kesinlikle Prediction tahmin Premium sigorta primi; ödül. prim Presume varsaymak Pretense rolüne girme. bahane Pretext bahane Prevent engellemek. korumak Preview ilk gösterim Previous önceki. sabık Pride gurur. iftihar Prior to öncelikli. daha önemli Private özel; şahsa ait Prodigious Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman Profilic çok eser veren Profound derin; bilgili; etkileyici Promote terfi ettirmek Promotion terfi Propose önerme. niyet etme. evlilik teklifi Prospects başarı şansı Prove kanıtlamak; çıkmak Punctual dakik Punctuality Being on time Purify temizlemek. arındırmak. saflaştırmak Pursue peşine düşmek. izini sürmek Put off elbisesini çıkartmak Quarter çeyrek; bölge. semt; askeri kışla

6 Quartet dörtlü Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek Rate oran Readily Easily kolayca. seve seve Readily isteyerek. gönülden Recast yeniden çıkarmak. değiştirmek Recent yakında olmuş Recession gerileme. durgunluk. azalma Reckless aldırışsız. kayıtsız Reckon hesaplamak. tahmin etmek Recover iyileşmek. yeniden elde etmek Recruit üye yapmak; işe almak Refrain from kendini tutma. sakınma Refugee mülteci Refute yalanlamak. çürütmek Regarded as gibi görülmek. kabul edilmek Region bölge Rejection ret Relent yumuşama. gevşeme. merhamete gelme Relentless amansız; acımasız. merhametsiz Reliance geven. itimat Relief Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri Relieve hafiflemek. rahatlamak Reluctant isteksiz. tereddütlü Reluctantly gönülsüzce Remark söz söyleme; fark etme Remarkable dikkate. sözü edilmeye değer Remove çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek Renovation yenileme. tecdit. onarım Represent temsil etme Reprimand azar. paylama Reprove azarlama. paylama Reputation ün. itibar Require gerektirmek; istemek Reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat Resign istifa etmek. ayrılmak Resignation istifa; kabullenme Resonance tınlama Respect saygı. hürmet Restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş Restraint zaptetme. sınırlama. hakim olma Restriction sınırlama Resultant sonucunda ortaya çıkan Reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme Revere Loved saymak. saygı göstermek Revise gözden geçirmek Revive yeniden canlan-dır-mak Reward ödül Ridiculous Absurd. Gildings derecede saçma Rim Edge kenar Rival rakip Rot çürüme. çürük ; zırva Rub ovma. ovalama Rugged zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü Rule out Reject Runaway kaçak Rush aceleyle koşmak. hücum etmek Saucer çay. fincan tabağı Scattered dağınık Scheme plan. tasarı Scholarly çok derin. bilgili. bilimsel Scholarship burs; irfan. ilim School board okul yönetimi Scold azarlama. paylama Scorch yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek Scratch tırmalamak. kazımak. kaşınmak Sealed mühürlü Seam dikiş yeri. bağlantı yeri Seed tohum Seek araştırmak. bulmaya çalışmak Seize tutmak. yakalamak. zaptetmek Select; seçmek. ayırım Selfish bencil Sensitive duyarlı Separate ayırmak Serene sakin; yüce Severe acı. sert. şiddetli Shade gölge Shape şekil Shareholder hissedar Shattered mahvolmuş. bitmiş; yorgun Shield Protect, kalkan; korumak Shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi Shipping gemiler; sipariş alıp gönderme Shout bağırmak Shrewd Clever, kurnaz. açık göz Sinful günahkar Sink dibe batmak Skillful becerikli Skip atlamak Slope eğim Sly sinsi

7 Smooth yumuşak Sneer dudağını bükmek. küçümsemek Soothe Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak Sophisticated karmaşık. girift, Spectacle görülecek şey. Sphere. Globe küre Spokesperson sözcü Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan) Squeeze sıkmak. ezmek Staff personel. çalışanlar kadrosu; kurmay Statue heykel Stature boy-pos; önem; kişilik Stayed late Lingered. oyalanmak Steady düzenli. sabit Stem from -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak Step adım. basamak Stern sert. müsamahasız Stiff katı. sert. kıran kırana Stingy cimri. eli sıkı Stockholder hissedar Straighten doğrultmak Strain kendini zorlamak. gayret göstermek Stray başıboş. Homeless Stretch germek. esnetmek Struggle çabalamak. mücadele etmek Stubborn inatçı dik başlı Subsidize Para vermek. desteklemek Subtle ince. narin; zeka işi Sufficient yeterli Summary Özet Superficial yüzeysel. üstünkörü Superior daha üstün Supplementary takviye. ek Surgeon cerrah. operatör Surmount üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek Surpass aşmak. üstün olmak Survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek Susceptible to kolay etkilenen. dayanıksız. hassas Suspicion şüphe. zan Sustain devam ettirmek. korumak Swell Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek Symptom Sign semptom. belirti Synopsis Summary özet Tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak; Talent yetenek Tax vergi Tax-exempt vergiden muaf Tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı Tempt ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak Testimony tanıklık. ifade Thorough tam. dikkatli eksiz Thoughtful düşünceli Thrifty tutumlu. idareli Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek Tilted Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil Tiny küçük. ufacık Top üst. zirve Torn yırtık Tower kule Trace Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek Trail sürüklemek. gezdirmek; izlemek Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek Tranquil serene sakin. huzurlu Transaction iş görme Treachery ihanet Treatment muamele. davranış; tedavi Treatment muamele, davranış; tedavi Trial deneme; duruşma Triumph zafer. başarı Trivial abes; bayağı; cüzi Trust güvenmek Trust güvenmek. inanmak Tunnel Underground passageway Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek Underground metro; yer altı Undermine baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek Underrate hafife almak. küçümsemek Unhesitatingly tereddüt etmeden Union birlik; sendika Unique biricik; tek; eşsiz Unpardonable affedilemez Unpleasant nahoş ; tatsız Unrehearsed provasız Unrestrained denetimsiz. frenlenmemiş. serbest Unwillingly istemeyerek Unwillingness isteksizlik Vacant boş. açık; dalgın Vague müphem. belirsiz. şüpheli

8 Vanity Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik Varied değişik. çeşitli; değişken Vast çok geniş. engin. pek çok Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak Victim kurban Victory Triumph. zafer Violent sert. şiddetli. zorlu Vital hayati önemde Voluntarily gönüllü olarak Vote oy vermek Vulnerable Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan Wasteful savurgan. müsrif Weakness zayıflık; zaaf Wealthy zengin; varlıklı Wealthy zengin. varlıklı Wheel tekerlek Whip kamçı; kamçılamak Wise akıllı. akıllıca. mantıklı Withdraw çekmek. çekilmek. ayrılmak Wither Dry up solmak. soldurmak. sindirmek Witness Şahit Wrinkle buruşmak. kırışmak Yield to kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak Zinnia zenya çiçeği

www.kpds-uds.net YDS Kelimeleri

www.kpds-uds.net YDS Kelimeleri YDS Kelimeleri A Abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak Abrogate: yürürlükten kaldırmak, (bir kanuna veya anlaşmaya) son vermek Abruptly: aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute tam, mutlak, kesin;

Detaylı

ingilizcemegahafi zam.yolasite.com

ingilizcemegahafi zam.yolasite.com ingilizcemegahafi zam.yolasite.com Acute: keskin (düşünce), şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt: uyum sağlamak Addicted: bağımlı, tiryaki Addiction: bağımlılık KPDS ve

Detaylı

yönetmek. idare etmek Abruptly Administrate takdire değer Absolute Admirable ilerlemiş. ileri Absurd Advanced Agreeable. rahat. dostça.

yönetmek. idare etmek Abruptly Administrate takdire değer Absolute Admirable ilerlemiş. ileri Absurd Advanced Agreeable. rahat. dostça. Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Administrate yönetmek. idare etmek Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Admirable takdire değer Absolute mutlak; tamamen Advanced ilerlemiş. ileri Absurd saçma.

Detaylı

Değerli Arkadaşlar! Bu modül YÖKDİL Sınavı sosyal bilimler alanında çıkma ihtimali yüksek olan kelimeleri ve Türkçelerini içermektedir.

Değerli Arkadaşlar! Bu modül YÖKDİL Sınavı sosyal bilimler alanında çıkma ihtimali yüksek olan kelimeleri ve Türkçelerini içermektedir. Değerli Arkadaşlar! Bu modül YÖKDİL Sınavı sosyal bilimler alanında çıkma ihtimali yüksek olan kelimeleri ve Türkçelerini içermektedir. Ayrıca yan kısma eklenen tekrar kutucuğuna yaptığınız her tekrar

Detaylı

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME 1 reluctantly gönülsüz bir şekilde (unwillingly) 2 ultimate nihai, en son (final) 3 respectively sırasıyla (successively) 4 recurrent yeniden olan, nükseden 5 intention niyet

Detaylı

YDS/KPDS/ÜDS VOCABULARY LIST

YDS/KPDS/ÜDS VOCABULARY LIST YDS/KPDS/ÜDS VOCABULARY LIST accuracy doruluk depressing bunaltıcı accurate doru, tam, eksiksiz deserter asker kaçaı activity etkinlik, faaliyet determination kararlılık acutely iddetlice determine tespit

Detaylı

DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ

DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ abide by attend to back up blow out break down break in break off break out break up bring about bring along bring back bring down bring in bring off bring

Detaylı

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Alina Marić alina.maric@hifab.se. Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Alina Marić alina.maric@hifab.se Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Liderlik biçimleri Yöneticinin kontrolü Çalışanların kontrolü Otokratik Katılımcı Serbest yönetim Turkey - Europeaid/126747/D/SV/TR_Alina

Detaylı

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK

İNGİLİZCE FİİLLER KELİME Build OKUNUŞU. biıld ANLAMI YAPMAK, İNŞA ETMEK - 01 - Build biıld YAPMAK, İNŞA ETMEK - 02 - Burn börn YANMAK, YAKMAK - 03 - Burst börst PATLAMAK - 04 - Buy bay SATIN ALMAK - 05 - Cast kest ATMAK, FIRLATMAK - 06 - Catch keç YAKALAMAK - 07 - Come kam

Detaylı

KPDS TEKN KLER. Geni letilmi 2. Yayın. Hazırlayan ukant KPDS & ÜDS SINAVLARINA TEK BA INA HAZIRLANMAK

KPDS TEKN KLER. Geni letilmi 2. Yayın. Hazırlayan ukant KPDS & ÜDS SINAVLARINA TEK BA INA HAZIRLANMAK KPDS TEKN KLER Geni letilmi 2. Yayın Hazırlayan ukant 2008 KPDS & ÜDS SINAVLARINA TEK BA INA HAZIRLANMAK NEREDEN BA LAMALI? KPDS ve ÜDS sınavlarına girmek isteyenlerin ço u kelime haznelerinin zayıflı

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

OSMANGAZİ RAM NİSAN AYI BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGENLERDE STRES ÇOCUK VE ERGENLERDE STRES

OSMANGAZİ RAM NİSAN AYI BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGENLERDE STRES ÇOCUK VE ERGENLERDE STRES OSMANGAZİ RAM NİSAN AYI BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2017 ÇOCUK VE ERGENLERDE STRES ÇOCUK VE ERGENLERDE STRES Çocuğum bu hafta üç defa başının ağrıdığını söyleyerek ödevlerini yapmadı.

Detaylı

Hayata dair küçük notlar

Hayata dair küçük notlar Hayata dair küçük notlar İlk önce sen merhaba- de. Olanaklarının altında yaşa. Sık sık -teşekkür ederim- de. Bir müzik aleti çalmayı öğren. Herhangi bir konuda öğretmenlik yap, herhangi bir konuda öğrenci

Detaylı

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013

Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? Tuesday, November 26, 2013 Motivasyon nedir? Nasıl motive oluruz? Kendi kendimizi nasıl motive edebiliriz? 1 İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. Bu itici güce

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Yazan: Eric H GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR:

Yazan: Eric H GİRİŞ ARAÇLAR: PARÇALAR: LG Shine Komple Sökme. Bu kılavuz nasıl temiz eller, araçlar ve çalışma alanı ile açık bir ortamda çalışmak için en iyi olduğunu unutmayın vb değiştirme, tamir, temizlik, iç bileşenlere almak için size

Detaylı

Faydalı Olması Dileklerimizle...

Faydalı Olması Dileklerimizle... 23 Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Deyimler Duygu,düşünce ve durumları

Detaylı

Mac mini, Model A1176 Optik Sürücü

Mac mini, Model A1176 Optik Sürücü Mac mini, Model A1176 Optik Sürücü Değiştirme Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 13 GİRİŞ Yükseltme veya combo veya SuperDrive'ı değiştirin. ARAÇLAR: 1.5 "İnce Macun Bıçak

Detaylı

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz.

İşte bu, kişileri birbirlerinden ayıran özelliklerin tümüne, kişinin Girişimcilik Profili diyoruz. KİŞİNİN GİRİŞİMCİLİK PROFİLİ Her insanın vücut yapısı nasıl ki her spora uygun değilse, her insanın çeşitli özellikleri de onun her türlü girişim i yapmasına uygun değildir. Bir başka deyişle, kişinin

Detaylı

imac Intel 20 "EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü

imac Intel 20 EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü imac Intel 20 "EMC 2105 ve 2118 Optik Sürücü Değiştirme imac'inizi Intel 20 "2105 ve 2118 EMC optik sürücüyü değiştirin. Yazan: Walter Galan GİRİŞ kompakt diskler okumak için kırık optik sürücüyü değiştirin.

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ GPC 3040 Model / Özellikler ve Avantajlar Güç 24-volt elektrik sistemi Crown un Access 1 2 3 Geniş Kapsamlı Kontrol Sistemi ve verimli AC motorları daha düşük enerji kullanımıyla daha yüksek performans

Detaylı

Tekerlek kauçuk kayma nedeniyle kanalların değişen izin vermez. Bu kılavuz ayrı götürün ve kaymamalıyız tutkal nasıl uygulanacağını gösterir.

Tekerlek kauçuk kayma nedeniyle kanalların değişen izin vermez. Bu kılavuz ayrı götürün ve kaymamalıyız tutkal nasıl uygulanacağını gösterir. Lastik Tekerlek Kayma Önlemek Tekerlek kauçuk kayma nedeniyle kanalların değişen izin vermez. Bu kılavuz ayrı götürün ve kaymamalıyız tutkal nasıl uygulanacağını gösterir. Yazan: Baht ifixit CC BY-NC-SA

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE SATIŞ DERSİ Dersin Modülleri Satış Bilgisi Müşteri İlişkileri Kazandırılan Yeterlikler İyi bir satış elemanının ve satılacak ürünlerin özelliklerini tanıyacaktır. Müşterileri memnun

Detaylı

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin.

Yazan: Walter Galan GİRİŞ ARAÇLAR: dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin. Mac mini, Model A1176 Ses Kartı Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ dışarı ses ve mikrofon işlevselliğini yeniden hatalı ses kartını değiştirin. ARAÇLAR: 1.5 "İnce Macun Bıçak (1) Phillips 00 Tornavida

Detaylı

KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ

KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ KPDS VE ÜDS İÇİN PHRASAL VERB LİSTESİ 1. add up 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak 2. back away 1) bir fikri artık desteklemediğini göstermek 3. back down 1) hatalı olduğunu kabul etmek 2) bir şeyi yapmayı

Detaylı

Yazan: Miroslav Djuric

Yazan: Miroslav Djuric ipod 5. Nesil (Video) Logic Kurulu Yedek Yazan: Miroslav Djuric GİRİŞ Bu kılavuz, ipod Video'nun mantık kartını değiştirmek nasıl gösterir. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips 00 Tornavida (1)

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Verimli(Etkin) çalışabilmek için AMAÇ BELİRLEMEK çok önemlidir Hedefi olmayan bir gemiye hiç bir rüzgar yardım edemez. MONTAİGNE Verimli ders çalışmak SAATLERCE ÇALIŞMAK

Detaylı

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi

Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi Twi$er: @acarbaltas @BaltasBilgievi REKABETE HAZIRLIK KENDİ YILDIZINI YAKALAMAK Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 28 Şubat 2014 MOTİVASYON Davranışa enerji ve yön veren, harekete geçiren güç Davranışı tetikleme

Detaylı

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Nasıl para sorunlarımızı çözeriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason Babil in en zengin adamı adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi

Detaylı

Yazan: Jeff Suovanen

Yazan: Jeff Suovanen iphone 6s Ekran Aksamı Değiştirme iphone 6s üzerindeki tüm ekran aksamını yerine takın. Yazan: Jeff Suovanen GİRİŞ Yeni Ekran aksamını ile gelirse bu kılavuzu kullanın ön bakan kamera ve sensör montajı

Detaylı

KPDS-ÜDS MINI PHRASAL VERBS SÖZLÜĞÜ 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak hear about hear from. 110.

KPDS-ÜDS MINI PHRASAL VERBS SÖZLÜĞÜ 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak hear about hear from. 110. 1. add up 2. back away 3. back down 4. back out 5. back up 6. blow up 7. blow out 8. break away 9. break out KPDS-ÜDS MINI PHRASAL VERBS SÖZLÜĞÜ 1) bir şeyin miktarına ekleme yapmak 1) bir fikri artık

Detaylı

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI

FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI 2016- FRANSIZCA HAZIRLIK BİRİMİ LATITUDES METOD DERSİ GÜNLÜK DERS PLANI I.Dönem : Latitudes A1-A2 192 saat 1 Selam veren insanları Pazartesi anlama Selamlaşma Tu ve vous ayrımı 1 3-7 Ekim 2016 1 1 Biriyle

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

MacBook Air 13 "Mid 2011 Büyük Harf

MacBook Air 13 Mid 2011 Büyük Harf MacBook Air 13 "Mid 2011 Büyük Harf Değiştirme Orta 2011 MacBook Air 13 "büyük harf değiştirme. Yazan: David Hodson GİRİŞ arkadan aydınlatmalı klavye de dahil olmak üzere, ancak trackpad değiştirmeden,

Detaylı

Bölüm Sekiz. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Bölüm Sekiz. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Yanlışlar, Doğrular & Daha Doğrular Alıştırma mükemmel yapar. Practice makes perfect! İyi planlanan alıştırma mükemmel yapar. Good practice makes perfect!

Detaylı

Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma

Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma Xbox 360 Fan Kanalının Değiştirilmesi Soğutma Fan kanalı değiştirme Soğutma. Yazan: Walter Galan GİRİŞ Xbox Levha plastik fan kanalını kaldırmak için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR: Spudger (1) T10 Torx

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

Yazan: Nicolas Siemsen

Yazan: Nicolas Siemsen Mercedes W123 Ahşap Kesim Değiştirme W123 en ahşap döşeme, ancak bitiş 30 + yıl sonra düşmesine yok, çok kaliteli. senin içini çeki düzen vermek kolay bir yolu, kullanılan iyi veya restore parçaları ile

Detaylı

imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Sabit Disk

imac Intel 27 Retina 5K Ekran Sabit Disk imac Intel 27 "Retina 5K Ekran Sabit Disk Değiştirme imac Intel 27 "Retina 5K Ekranında Sabit Sürücü değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Sabit sürücüyü değiştirme ekranı ayıran ve sol hoparlörü kaldırma

Detaylı

Bu testi yapın, kendinizi tanıyın!

Bu testi yapın, kendinizi tanıyın! Kendini Tanıma Testi Bu testi yapın, kendinizi tanıyın! İnsanlar sizin hakkınızda sandığınızdan farklı izlenimlere sahip olabilir. Gerçekten nasıl algılandığınızı siz de bilmek istemez misiniz? Bu teste

Detaylı

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir.

Yargıdaki skandallar Kollama-filmindeki Yiğit-in durumunu cazib hale getirmekte, Kurtlar Vadisi Pusu-daki Polat-ın durumuna özendirmektedir. YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi.. etti *Mailime gelen bir notta;

Detaylı

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler)

Genel Bir Bakış. Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak. Bölüm Sekiz. Psikolojik Stratejiler. Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Genel Bir Bakış Bölüm Sekiz Alıştırmanın Planlanması (Faktörler) Beceriyi Küçük Parçalara Ayırmak: İlerlemek ve Sıralamak Bütün-Parça Alıştırması Hız-Doğruluk Takası Psikolojik Stratejiler Motivasyon ve

Detaylı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı

Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyumunun Arttırılmasında Eczacı Danışmanlığı 3. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 23-27 Mart 2016, Muğla Uz. Ecz. Metin Deniz KARAKOÇ Denizli Devlet Hastanesi Hasta

Detaylı

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÜNİVERSİTE GİRİŞİ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Genel Sekreter Yardımcılığı/Koruma ve Güvenlik Birimi STATÜSÜ [ ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini

Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini Sosyal statü elde etmek, Kariyer yapmak, Kendini kanıtlamak, Topluma hizmet etmek İstihdama katkı sağlamak, Özgür çalışmak, Düşünce ve projelerini gerçekleştirmek, Ekonomik güç kazanmak, Finansal gücü

Detaylı

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın.

Yazan: Adam GİRİŞ ARAÇLAR: Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. Yazan: Adam GİRİŞ Bu kılavuz olacak detay nasıl Apple G5'in ana güç kaynağını kaldırın. ARAÇLAR: 2.5mm Hex Anahtarı (uzun şaft) (1) T10 Torx Tornavida (1) Phillips 2. Tornavida (1) ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

ibook G4 12 "1.33 GHz Sabit Disk Değiştirme

ibook G4 12 1.33 GHz Sabit Disk Değiştirme ibook G4 12 "1.33 GHz Sabit Disk Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ Kalın 9,5 mm kadar sabit diskleri takabilirsiniz. ARAÇLAR: Madeni para (1) Phillips 00 Tornavida (1) Yassı kafa 3/32 "ya da 2,5 mm

Detaylı

iphone 6'lı kulaklık hoparlörü değiştirin. Yazan: Evan Noronha

iphone 6'lı kulaklık hoparlörü değiştirin. Yazan: Evan Noronha iphone 6s Kulaklık Hoparlör Değiştirme iphone 6'lı kulaklık hoparlörü değiştirin. Yazan: Evan Noronha GİRİŞ Bir telefon görüşmesi sırasında ses almak için hoparlörü kullanmak varsa, size kulaklık hoparlörü

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

imac Intel 20 "EMC 2266 Hard Drive Data Kablosu Değişimi

imac Intel 20 EMC 2266 Hard Drive Data Kablosu Değişimi imac Intel 20 "EMC 2266 Hard Drive Data Kablosu Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 22 GİRİŞ Sabit sürücü veri kablosunu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. ARAÇLAR:

Detaylı

Samsung Galaxy S6 Arka Cam Değişimi

Samsung Galaxy S6 Arka Cam Değişimi Samsung Galaxy S6 Arka Cam Değişimi Samsung Galaxy S6 arka cam paneli yerine takın. Yazan: Evan Noronha ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 12 GİRİŞ Samsung Galaxy S6'nuzdaki bozuk bir arka camı

Detaylı

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir

Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Microsoft Wedge Dokunmatik Fare Pil Kapağı Tespit Klip Tamir Sökme, onarım ve pil kapağı kapalı kalacak değil Kama Dokunmatik fare takılması. Ayrıca diğer bileşenleri onarmak için iyi bir rehber Yazan:

Detaylı

Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard Değiştirme

Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard Değiştirme Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard Değiştirme Samsung Galaxy S5 Mikro-USB Bağlantı Noktası daughterboard değiştirin. Yazan: Sam Lionheart GİRİŞ Mikro-USB bağlantı noktası daughterboard

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Asus Zenfone 2 Ekran Aksamı Değiştirme

Asus Zenfone 2 Ekran Aksamı Değiştirme Asus Zenfone 2 Ekran Aksamı Değiştirme adım gözyaşı aşağı ve ekran aksamının değiştirilmesi adım. Yazan: zacxzac GİRİŞ adım gözyaşı aşağı ve ekran aksamının değiştirilmesi adım. ifixit CC BY-NC-SA tr.ifixit.com

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

Gaz musluğu kapalı : Gaz dağılımı yoktur. Maksimum kapasite : Maksimum gaz dağılımı

Gaz musluğu kapalı : Gaz dağılımı yoktur. Maksimum kapasite : Maksimum gaz dağılımı OCAĞIN KULLANIMI Gaz Bekleri Gazın beklere dağılımı, şekil 3 de gösterildiği gibi, düğmelerin çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir. İlgili semboller, modellere göre değişmekle birlikte, düğmelerin üzerinde

Detaylı

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği)

Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Presentation title Yeni Yöneticinin 8 Sıra Dışı İnancı (Özelliği) Akın Aksekili Temmuz 2012 Presentation title Geoffrey James En iyi yöneticilerin işyeri, şirket ve takım dinamikleri hakkında temelde farklı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

iphone 6 Plus Yıldırım Bağlayıcı ve Kulaklık Jack Kablo Değiştirme

iphone 6 Plus Yıldırım Bağlayıcı ve Kulaklık Jack Kablo Değiştirme iphone 6 Plus Yıldırım Bağlayıcı ve Kulaklık Jack Kablo Değiştirme iphone 6 Plus Yıldırım Connector ve Kulaklık Jack Kablo değiştirin. Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 25

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Yazan: Andrew Bookholt

Yazan: Andrew Bookholt imac'inizi Intel 21,5 "CPU fanını değiştirin. Yazan: Andrew Bookholt GİRİŞ sıcaklıklarını tutmak için kırık CPU fanını değiştirin. ARAÇLAR: Ağır Emiş Kupaları (Çifti) (1) Metal Spudger (1) Phillips 1.

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15

İçindekiler. Giriş. Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 İçindekiler Giriş Bölüm 1: MINDFUCK ya da olasılıklarımız ve gerçek yaşamımız arasındaki boşluk 15 Kafamızın içindeki bariyer Hiçbir şeyi hak etmediğini sanan kadın Yanlış bir hayata çakılıp kalan adam

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

Panasonic Lumix DMC-FZ200 Arka Tekerlek Şalteri Değişimi

Panasonic Lumix DMC-FZ200 Arka Tekerlek Şalteri Değişimi Panasonic Lumix DMC-FZ200 Arka Tekerlek Şalteri Değişimi DMC-FZ200 arka tekerlek anahtarı seçerek ve bu tür diyafram veya deklanşör hızı gibi farklı kamera parametreleri, seçeneklerini değiştirmeyi sağlar.

Detaylı

YÖNETİCİ GÖZÜYLE ACİL TIP KLİNİĞİ/ANA BİLİM DALI ACİL SERVİS. Yrd. Doç. Dr. Emine KADIOĞLU DPU. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD.

YÖNETİCİ GÖZÜYLE ACİL TIP KLİNİĞİ/ANA BİLİM DALI ACİL SERVİS. Yrd. Doç. Dr. Emine KADIOĞLU DPU. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. YÖNETİCİ GÖZÜYLE ACİL TIP KLİNİĞİ/ANA BİLİM DALI ACİL SERVİS Yrd. Doç. Dr. Emine KADIOĞLU DPU. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Mayıs 2017 KRİZ ŞİKAYET PROBLEM ACİL ÖLÜM YAŞAM Sağlık sisteminde acil servisler

Detaylı

Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme

Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme Xbox 360 S Sağ Vaka Değiştirme Sağ durum değiştirme. Yazan: Matt Newsom ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 29 GİRİŞ Xbox dış paneller yerine parlak ve yeni görünmesini sağlayın. ARAÇLAR: Metal

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

imac Intel 17 "Sabit Disk Değiştirme

imac Intel 17 Sabit Disk Değiştirme imac Intel 17 "Sabit Disk Değiştirme Yazan: Walter Galan GİRİŞ Daha fazla depolama alanı kazanmak için sabit diskinizi yükseltin! ARAÇLAR: Phillips 1. Tornavida (1) Plastik Kartlar (1) Spudger (1) T10

Detaylı

Yazan: Jake Devincenzi

Yazan: Jake Devincenzi iphone 3GS Kulaklık Hoparlör Değiştirme iphone 3GS en kulaklık hoparlörü değiştirmek. Yazan: Jake Devincenzi GİRİŞ Kulak hoparlör çalışmayı durdurdu? yeni bir yüklemek için bu kılavuzu izleyin. ARAÇLAR:

Detaylı

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır

4k ultra HD teknolojisi. Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 4k ultra HD teknolojisi Odak noktamız her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlamaktır 2 teknolojisi Her yerde her ayrıntıyı görmenizi sağlıyor Büyük bir alanı kapsamak ve uzun bir mesafeden nesneleri tanımlamak

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ. Program. Neler bilmem gerekir?

Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ. Program. Neler bilmem gerekir? Sunum Teknikleri Eğitimine HOŞ GELDİNİZ 19 Aralık 2015 İdil Şeytanoğlu Program Giriş Dinleyici Analizi Sunum Sunumu Tasarım Görsel Materyal Soru Cevap Hazırlık Bireysel Sunumlar 2 Neler bilmem gerekir?

Detaylı

Dr. Talha Müezzinoğlu

Dr. Talha Müezzinoğlu Kısa Form-36 (SF-36) Dr. Talha Müezzinoğlu Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD MANİSA Program: Genel Bilgi ve Tanım Puanlama SPSS e uyarlama Örnek hesaplaması Sorular & Tartışma Rand Corporation

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Can you help me, please? Yardım isteme Do you speak English? Birinin konuşup konuşmadığını sormak Do you speak _[language]_? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak I don't

Detaylı

RCA Radyo Çalar Saat Teardown

RCA Radyo Çalar Saat Teardown RCA Radyo Çalar Saat Teardown Bu devrelerde biz RCA Radyo Alarm Clock deconstruct ve onun dahili bileşenler bir göz atacağız. Yazan: Brittany McCrigler ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 16 GİRİŞ

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme konuşuyor musunuz? Birinin konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

KORKU HAYAL GÜCÜNÜN MUHTEŞEM BİR HEDİYESİDİR

KORKU HAYAL GÜCÜNÜN MUHTEŞEM BİR HEDİYESİDİR KORKU HAYAL GÜCÜNÜN MUHTEŞEM BİR HEDİYESİDİR Korku, yaşamın olağan ve doğal bir parçası, kızgınlık, sevinç ya da üzüntü gibi bir duygudur. Korku insanların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri

Detaylı

Yazan: Andrew Optimus Goldberg

Yazan: Andrew Optimus Goldberg ipod Touch 5. Nesil Ekran Aksamı Değiştirme senin ipod Touch 5. Nesil ekran aksamını çıkarın. Yazan: Andrew Optimus Goldberg GİRİŞ Ekranınızı Çatlamış? ipod Touch ekran aksamını değiştirmek için bu kılavuzu

Detaylı

ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9

ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9 ipod Touch 4. Nesil Ön Panel Değişimi Yazan: Walter Galan ifixit CC BY-NC-SA /Www.ifixit.com Sayfa 1/ 9 GİRİŞ Bu kılavuz, bir ön koşul olduğunu. ARAÇLAR: ifixit Açılış Araçları (1) Phillips # 0 Tornavida

Detaylı

iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt

iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt iphone 5 Ana Düğme Şerit Kablo Değiştirme iphone 5'in ev düğmesine değiştirilmesi düğme kapağı içermez. Yazan: Brett Hartt GİRİŞ Ev düğmesi şerit kabloyu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Kablo anahtarı,

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı