Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant muhasebeci Accurate kesin. doğru. yanlışsız Accused sanık Accustomed alışkın. alışılmış, her zamanki Achieve başarma. elde etme Acknowledgement onay. kabul etme. tasdik Acute keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk tehlikeli bir biçime gelen hastalık Adapt uyum sağlamak Adequate yeterli. uygun. elverişli Adjust ayarlamak. uydurmak. uymak Adjustable ayarlanabilir. uyarlanabilir Administrate yönetmek. idare etmek Admirable takdire değer Advanced ilerlemiş. ileri Affable Agreeable. rahat. dostça. anlaşılabilir Affair olay. mesele. sorun Affectionate müşfik. sevecen Affluent Wealthy. varlıklı Agreeable razı. hoş. iyi Aid; yardım Aisle sıralar arası. yol. geçenek Alliance ittifak Ally müttefik. dost Alter Change Ambiguous müphem. birden fazla anlama gelebilen Amend düzeltme. değiştirme Ample gerektiğinden çok. bol Annual yıllık. yıldönümü Anticipate tahmin etmek. ve ona göre davranmak Apparel Clothing. kılık kıyafet Appetite Desire for food. iştah. arzu Appreciate takdir etmek Apprehension Fear; korku. endişe; anlayış. kavrayış Approach yaklaşım. tarz Approval tasvip. onay; resmi izin Argue tartışma. münakaşa. iddia etme Argument tartışma; sav. iddia Article makale; tanımlık; madde-fıkra; eşya-parça Artisan zanaatçı. esnaf Ashamed utanmak Assassinate suikast yapmak Asset Advantage kıymetli şey. beceri. erdem Asset servet; değerli nitelik Astonished hayret etmek. şaşkın olmak. şaşırmak At once derhal; aynı anda Attack saldırmak Attainment Achievement. başarı. elde etmek. marifet Attempt teşebbüs etmek. denemek Attract cezbetmek. çekmek Available elde edilebilir. müsait Avidity gayret. heves. hırs Award ödül. Mükafat Base temel. esas; askeri üs Beneficial faydalı Benefit fayda. yarar Blame suçlamak Blink Open and close. gözlerini kırpıştırmak Bloom çiçek açmak Blossom çiçek açmak. canlanmak. gelişmek Blunder gaf. gaf yapmak Border sınır Break off kırılıp ayrılmak. ilişiğini kesmek; birdenbire durmak Breakthrough cepheyi yarıp geçmek; büyük buluş Briskly Quickly. Energetically canlı ve istenilen tarzda; enerjik Bruise berelemek. ezmek; bere. ezik Brush up Review tazelemek Brutality Cruelty vahşilik Budget bütçe Bump vurma. toslama; şiş. tümsek Burglar (ev. dükkan) soyan hırsız Bury gömmek. defnetmek; gizlemek. örtmek Call at uğramak Call off iptal etmek Call on ziyaret etmek; talep etmek Call up telefon atmak Candidate aday. namzet Capable yetenekli. ehliyetli Captivate büyüleme. esir etme, cezbetmek Cautious ihtiyatlı. tedbirli Chance şans. tesadüfen olmak Charge ücret; itham; hamle; şarj Charity sadaka; hayırseverlik. hayır kurumu

2 Cheer neşe. tezahürat Chemist kimyager; eczacı Choice seçmek Choir koro Clammy yapış yapış; soğuk nemli Clarify açıklamak. açıklık getirmek Clear temizlemek. aklamak. izin vermek Clerk memur. tezgahtar. sekreter Cliff uçurum. sarp kayalık Clog tıkamak. tıkanmak; takunya Coast kıyı Coincidence tesadüf Collar yaka; tasma Collide çarpışma. çarpma Combine birleşmek. birleştirmek Commerce ticaret Compare mukayese etmek Compensation bedel. tazminat. telafi Compete yarışmak; rekabet etmek Competent Capable ehil. yetenekli. yetkili. - Competition yarışma. rekabet. sınama Complaint şikayet etmek Complete tamamlamak; tamamen Composed birleşmiş; bestelenmiş; kendine hakim olmak Compromise uzlaşmak Conceal gizlemek. saklamak. örtmek Concurrence Agreement. aynı olan. birlik olma, uyuşma; aynı zamana rastlama Condense yoğunlaşma; sıvıya dönme; çözeltme Confidence güven. itimat Confidence kendine güven Confidential Secret gizli. sır Confirm teyit etmek. pekiştirme. onaylama. sürekli. müzmin Confiscated Seized müsadere etmek. haczetmek; istimlak etmek Conflict çelişmek Congratulate tebrik etmek Conscientious Careful vicdanlı; dikkatli Consequence netice ; önem Conserve koruma muhafaza etme Consider hesaba katmak; göz önünde tutmak; saymak Consist of müteşekkil olmak. oluşmak Consistently mütemadiyen. devamlı Constitute teşkil etmek. tesis etmek; tayin etmek Constitution anayasa Contaminate kirletmek; zehirlemek. bozmak Contented halinden memnun. mutlu Cooperation işbirliği Courteous nazik. kibar. saygılı Coward korkak Creative yaratıcı Crime suç. cürüm Criminal suçla ilgili; suçlu; cezalı Crooked eğri. çarpık. virajlı. hilekar Crop mahsul Crowd kalabalık Cruelty zulüm. acımasızlık Dabble su serpme; amatörce uğraşma Deadline son teslim tarihi Decade on yıl Deception aldatma. hile Deceptive aldatıcı. yanıltıcı Dedicate adamak; ithaf etmek Defeat yenme. bozguna uğratmak Deficient eksiz yetersiz. noksan Delicate nazik. hassas. narin Delight sevinç. zevk. haz, Denial inkar. yok sayma Deny inkar etme Depict göstermek. dile getirmek Deplore teessüf etmek. üzülmek Dept borç Desperate ümitsiz; gözü dünmüş Despondent ümitsiz. meyus Determine belirlemek. tespit etmek azimli. kararlı Detest nefret etmek. tiksinmek Device alet. aygıt Devote..-e adamak Diluted sulandırılmış. su katılmış Diminish azaltmak. küçültmek. eksiltmek Discipline Punish disiplin; cezalandırma Discourteous nezaketsiz. kaba Discreet saygılı. dikkatli ve nazik Discretion basiret. sağduyu. tedbir. ihtiyat Discuss talk about tartışma. münazara etmek Disease hastalık Disgraced Ashamed gözden düşmüş; itibarsız; yüz karası Disgust iğrenme. tiksinme. midesini bulandırma Dishonest sahtekar Disintegrate parçalamak. bölünmek

3 Disposition eğilim. mizaç. düzen. tertip Dispute tartışma Dissolve çözmek. dağıtmak. yok olmak Distinguish Ayırmak, ayırt etmek, seçkin. ünlü. kendine yer edinmiş Distrust güvenmemek Ditch hendek. ark. kanal Divert başka yöne çevirmek; saptırmak Divide bölmek. ayırmak Divulge Reveal ifşa etmek. açığa vurmak Doubt şüphe. kuşku Drift sürüklenmek Drowsy Sleepy uykulu. uyku veren Duplicate Copy kopyasını yapmak Dwindle Diminishes. giderek azalmak Eagerness şevk. istek. arzu Edge kenar; avantaj Efficient verimli. randımanlı Elevation kaldırma. yükseltme; terfi Embark (on) gemiye binmek; başlamak Embarrassment utanma. mahcubiyet Emerge meydana çıkmak Emit yaymak. çıkarmak Employer iş veren Encouraging teşvik edici. cesaretlendirici Endearing sevdiren Enhance değerini. gücünü. güzelliğini arttırma, süslemek, genişletmek Enlarge büyütmek. genişlemek Enlighten aydınlatmak Enthusiastically şevkle. hararetle Envy kıskanma. gıpta etme Equivocal Ambiguous iki anlama gelebilen Espionage casusluk Essential gerekli Examine Inspect, tetkik. muayene etmek. sorguya çekmek Excessive aşırı. haddinden fazla Exchange karşılıklı değişmek Excuse mazeret Exempt bağışık; muaf; hariç tutmak Exhausted bitmiş. tükenmiş. yorgun Exhibition sergi Existence varlık Exotic Unusual Expand genişle(t)mek. büyümek Expedition yolculuk; sefer Explicit Definite açık. sarih Explore keşif. inceleme gezisi Explorer kaşif seyyah Expose ifşa etmek; ışığa tutmak; korunmasız bırakmak, maruz bırakmak; teşhir etmek; pozlamak Exposure ifşa; korunmasızlık; poz Extensive büyük. derin. kapsamlı Extremely; oldukça fazla Fabric kumaş. doku Fact gerçek. olgu Faint Indistinct donuk. baygın Far uzak; çok Fatigue yorgun. bitkin; yormak Fearsome dehşetli. korkunç Feasible yapılabilir. mümkün Feeble Weak zayıf. kuvvetsiz Fever ateş. hararet; humma Firing. Ateşleme; pişirme; işten atma Fiscal mali Flawless kusursuz. defosuz Flee from Run away kaçmak. firar etmek Flip fiske atmak; keçileri kaçırmak; hayran olmak; küstah Float aimlessly Drift. yüzmek. su üstünde kalmak. bir şeyi oluruna bırakmak Floor zemin Fluctuate inip çıkmak Flushed Red kızarmak. utanmak Foggy Misty, sisli Fool aldatmak. şaka yapmak. kandırmak Foolishness aptallık. budalalık Forecast tahmin etmek Forestall erken davranıp önlemek Fortunate şanlı. talihli Frank açık sözlü. içten. samimi Frightened korkmuş Fume pis kokulu gaz. yaymak Futile boşuna. beyhude Gain kazanmak. elde etmek Gash Deep cut derin yara Germinate Grow çimlenmek. çimlendirmek Gift hediye; yetenek Giggle kıkırdamak Gist Main idea ana fikir Gleeful neşe dolu

4 Globe küre Goods mallar. eşya Govern yönetmek. idare etmek Grievance Complaint Grumbles Complains şikayet. yakınma Halt mola. durma Harsh sert. kaba. haşin Hasten acele etmek. ettirmek Have faith in inancı olmak Hazardous tehlikeli. zararlı Heat ısı. ısıtmak Hectic Very busy heyecanlı. telaşlı Hence bu nedenle. bundan dolayı Herd sürü; ayak takımı Hesitate tereddüt etmek. çekimsemek Hide sakla-n-mak Highway anayol Hike Walk uzun yürümek; fiyatını artırmak Hinted Indirectly suggested. ima etmek Hoax Trick şaka. oyun; hile Homeless evsiz Honest samimi. dürüst Hug kucaklamak. sarılmak Huge kocaman. büyük Humorous komik. güldürücü Hurl Throw, fırlatmak. sav Ignore pay no attention to. aldırmamak. bilmezden gelmek Impartial yansız Imprecise kesin olmayan. dikkatsiz. özensiz Impression izlenim. etki Impromptu Unrehearsed hazırlıksız. doğaçlama Improve ilerletme. geliştirme In charged sorumlu. görevli Inadvertent kasıtsız. elde olmayan Incline eğilme. aşağı eğilme Inconsiderate başkalarını düşünmez. düşüncesiz Incredible inanılmaz Incurable tedavi edilmez. çaresiz Indecisive kararsız. kesin olmayan Indication anlatma. belirti. gösterge Indifferent kayıtsız. umarsız Indispensable vazgeçilmez. zorunlu Indistinct belirsiz. bulanık Induce kandırmak. ikna etmek Industrious çalışkan. gayretli Inert Inactive hareketsiz. uyuşuk. eylemsiz Inflammable kolay tutuşan. parlayıcı Influence etki Initial First ilk. başlangıç Insignificant Değersiz önemsiz. belirsiz. Insist ısrar etmek Insolent Rude küstah. terbiyesiz Inspire telkin etmek. ilham etmek Instructive öğretici. eğitici Insult hakaret etme. hor görme Intensity güçlülük. yoğunluk Intention niyet Interfere müdahale etme. çatışma. engelleme Interfere with yoluna çıkmak. engellemek. karışmak Intermittent kesik kesik. aralıklı Intrepid Yılmaz, korkusuz. cesur Intricate Complicated karışık. girift Investigator dedektif. araştırıcı Investment yatırım. sağlanan gelir Irrelevant konu dışı. ilgisiz Irresponsible sorumsuz Issue konu; yayım-baskı Item adet. tane; madde; konu-fıkra Jam sıkıştırmak. kilitlemek. izdiham Landscape manzara Lane dar yol; şerit Law hukuk. kanun Leading önde olan. kılavuzluk eden Leak sızıntı. çatlak Lecture ders. konferans Liability sorumluluk. yükümlülük Limp topallamak. aksamak Lingered kolay kolay ayrılmak; Litter çöp Locate bulunma. bir yerde yerleşmiş olma Lofty High yüce. yüksek. azametli Lonely yalnız. kimsesiz. tenha Look up to Respect hayran olmak. örnek almak Luck şans. talih. uğur Majority çoğunluk Management idare. yönetim Manufacture imal etmek Means yol. yöntem. araç Meddle Interfere karışmak. burnunu sokmak Medicine tıp. ilaç

5 Meditative Thoughtful derin derin düşünen Melt eri-t-mek. yumuşa-t-mak Memorize ezberlemek Mend Repair tamir etmek Merge Become one birleşmek. içine katmak Messy dağınık. düzensiz Mild ılımlı. hafif. ılıman Misty sisli. bulanık Misuse suiistimal; yanlış kullanım Moderate ılımlı Moist nemli. ıslak Mold şekil vermek. kalıp Monster canavar Mud çamur; iftira Neglect ihmal etmek Negligible ihmal edilebilir Nod onaylamak. başını sallamak Notify bildirmek. haber vermek Notorious adı çıkmış. kötü şöhretli Novelist romancı Object itiraz etmek Objection itiraz; sakınca Obligation mecburiyet Obscured Hidden, saklı. anlaşılması güç, Obsess aklına takılmak. fikri sabit yapmak Obstinate Stubborn. inatçı Occasion fırsat. vesile. önemli gün. özel olay Odorless kokusuz Of his own accord Voluntarily. kendi isteğiyle On strike grevde Open-minded Açık fikirli Opinion fikir Orchid orkide Outline ana hat. taslak Output ürün. verim. çıktı Outrageous nefret uyandırıcı. öfkelendirici Overdue vadesi geçmiş. gecikmiş Overemphatic fazla vurgulu. çok fazla çarpıcı Overseas deniz aşırı Oversimplify aşırı basitleştirme Overturn Flipped over devirmek. tepe üstü getirmek Owing to sayesinde; yüzünden dolayı Pace Speed adım. hız Pain acı. sızı. ağrı Pale solgun Participate iştirak etmek Partner ortak Passageway pasaj. geçit Pay attention to dikkatini vermek Peculiarity özellik;...-e özgü olma; tuhaflık Percent yüzde Personality şahsiyet Pessimistic kötümser Phony sahte. düzmece Pick up toplama. devşirme Plentiful bol; bereketli Plunge dalma. fırlama Poetic şiirsel Point of view bakış açısı Policy politika; davranış biçimi; poliçe Polish cilalamak. boyamak Poll oylama. anket Pollute kirletmek Postpone ertelemek Praised övmek Precaution tedbir. önlem Precisely tam olarak; kesinlikle Prediction tahmin Premium sigorta primi; ödül. prim Presume varsaymak Pretense rolüne girme. bahane Pretext bahane Prevent engellemek. korumak Preview ilk gösterim Previous önceki. sabık Pride gurur. iftihar Prior to öncelikli. daha önemli Private özel; şahsa ait Prodigious Huge, şaşılacak, müthiş, kocaman Profilic çok eser veren Profound derin; bilgili; etkileyici Promote terfi ettirmek Promotion terfi Propose önerme. niyet etme. evlilik teklifi Prospects başarı şansı Prove kanıtlamak; çıkmak Punctual dakik Punctuality Being on time Purify temizlemek. arındırmak. saflaştırmak Pursue peşine düşmek. izini sürmek Put off elbisesini çıkartmak Quarter çeyrek; bölge. semt; askeri kışla

6 Quartet dörtlü Raise yukarı kaldırmak; artırmak; çocuk yetiştirmek Rate oran Readily Easily kolayca. seve seve Readily isteyerek. gönülden Recast yeniden çıkarmak. değiştirmek Recent yakında olmuş Recession gerileme. durgunluk. azalma Reckless aldırışsız. kayıtsız Reckon hesaplamak. tahmin etmek Recover iyileşmek. yeniden elde etmek Recruit üye yapmak; işe almak Refrain from kendini tutma. sakınma Refugee mülteci Refute yalanlamak. çürütmek Regarded as gibi görülmek. kabul edilmek Region bölge Rejection ret Relent yumuşama. gevşeme. merhamete gelme Relentless amansız; acımasız. merhametsiz Reliance geven. itimat Relief Ferahlama, kurtarma- takviye-; nöbet kişileri Relieve hafiflemek. rahatlamak Reluctant isteksiz. tereddütlü Reluctantly gönülsüzce Remark söz söyleme; fark etme Remarkable dikkate. sözü edilmeye değer Remove çıkarmak. temizlemek. alıp götürmek Renovation yenileme. tecdit. onarım Represent temsil etme Reprimand azar. paylama Reprove azarlama. paylama Reputation ün. itibar Require gerektirmek; istemek Reservation yer ayırtma; şart; ihtiyat Resign istifa etmek. ayrılmak Resignation istifa; kabullenme Resonance tınlama Respect saygı. hürmet Restored onarılmış; iyileşmiş; işine iade edilmiş Restraint zaptetme. sınırlama. hakim olma Restriction sınırlama Resultant sonucunda ortaya çıkan Reveal açığa çıkarma; ilhamla bildirme Revere Loved saymak. saygı göstermek Revise gözden geçirmek Revive yeniden canlan-dır-mak Reward ödül Ridiculous Absurd. Gildings derecede saçma Rim Edge kenar Rival rakip Rot çürüme. çürük ; zırva Rub ovma. ovalama Rugged zor. kaba. yontulmamış. pürüzlü Rule out Reject Runaway kaçak Rush aceleyle koşmak. hücum etmek Saucer çay. fincan tabağı Scattered dağınık Scheme plan. tasarı Scholarly çok derin. bilgili. bilimsel Scholarship burs; irfan. ilim School board okul yönetimi Scold azarlama. paylama Scorch yakmak. kavurmak; acı sözlerle incitmek Scratch tırmalamak. kazımak. kaşınmak Sealed mühürlü Seam dikiş yeri. bağlantı yeri Seed tohum Seek araştırmak. bulmaya çalışmak Seize tutmak. yakalamak. zaptetmek Select; seçmek. ayırım Selfish bencil Sensitive duyarlı Separate ayırmak Serene sakin; yüce Severe acı. sert. şiddetli Shade gölge Shape şekil Shareholder hissedar Shattered mahvolmuş. bitmiş; yorgun Shield Protect, kalkan; korumak Shift vardiya; rüzgarın yönünü değiştirmesi Shipping gemiler; sipariş alıp gönderme Shout bağırmak Shrewd Clever, kurnaz. açık göz Sinful günahkar Sink dibe batmak Skillful becerikli Skip atlamak Slope eğim Sly sinsi

7 Smooth yumuşak Sneer dudağını bükmek. küçümsemek Soothe Comforted sakinleştirmek. rahatlatmak Sophisticated karmaşık. girift, Spectacle görülecek şey. Sphere. Globe küre Spokesperson sözcü Sporadic Intermittent (düzensiz aralıklarla olan) Squeeze sıkmak. ezmek Staff personel. çalışanlar kadrosu; kurmay Statue heykel Stature boy-pos; önem; kişilik Stayed late Lingered. oyalanmak Steady düzenli. sabit Stem from -den ileri gelmek. doğmak. çıkmak Step adım. basamak Stern sert. müsamahasız Stiff katı. sert. kıran kırana Stingy cimri. eli sıkı Stockholder hissedar Straighten doğrultmak Strain kendini zorlamak. gayret göstermek Stray başıboş. Homeless Stretch germek. esnetmek Struggle çabalamak. mücadele etmek Stubborn inatçı dik başlı Subsidize Para vermek. desteklemek Subtle ince. narin; zeka işi Sufficient yeterli Summary Özet Superficial yüzeysel. üstünkörü Superior daha üstün Supplementary takviye. ek Surgeon cerrah. operatör Surmount üstesinden gelmek. alt etmek. yenmek Surpass aşmak. üstün olmak Survive hayatta kalmak; hayatını idame ettirmek Susceptible to kolay etkilenen. dayanıksız. hassas Suspicion şüphe. zan Sustain devam ettirmek. korumak Swell Grow şişmek. kabarmak; artmak. büyümek Symptom Sign semptom. belirti Synopsis Summary özet Tackle çaresine bakmak; üstesinden gelmek; topu ayağından almak; Talent yetenek Tax vergi Tax-exempt vergiden muaf Tear (teyr) yırtmak; (tiıyr) gözyaşı Tempt ayartmak. yoldan çıkartmaya çalışmak Testimony tanıklık. ifade Thorough tam. dikkatli eksiz Thoughtful düşünceli Thrifty tutumlu. idareli Throng Crowd kalabalık; kalabalık olarak gitmek Tilted Crooked yatırmak. eğmek, ; meyil Tiny küçük. ufacık Top üst. zirve Torn yırtık Tower kule Trace Indication iz. eser ; kopyasını çıkarmak. ipuçlarından olayı çözmek Trail sürüklemek. gezdirmek; izlemek Tramped Walked heavily kuvvetli adımla yürümek Tranquil serene sakin. huzurlu Transaction iş görme Treachery ihanet Treatment muamele. davranış; tedavi Treatment muamele, davranış; tedavi Trial deneme; duruşma Triumph zafer. başarı Trivial abes; bayağı; cüzi Trust güvenmek Trust güvenmek. inanmak Tunnel Underground passageway Underestimate az/düşük olarak tahmin etmek Underground metro; yer altı Undermine baltalamak. çökertmek. temelini çürütmek Underrate hafife almak. küçümsemek Unhesitatingly tereddüt etmeden Union birlik; sendika Unique biricik; tek; eşsiz Unpardonable affedilemez Unpleasant nahoş ; tatsız Unrehearsed provasız Unrestrained denetimsiz. frenlenmemiş. serbest Unwillingly istemeyerek Unwillingness isteksizlik Vacant boş. açık; dalgın Vague müphem. belirsiz. şüpheli

8 Vanity Pride, kibir. kendini beğenmiş; abes şey. beyhudelik Varied değişik. çeşitli; değişken Vast çok geniş. engin. pek çok Versatile çok yönlü; elinden birden fazla iş gelen Vexed Annoyed, bir şeye canı sıkılmak Victim kurban Victory Triumph. zafer Violent sert. şiddetli. zorlu Vital hayati önemde Voluntarily gönüllü olarak Vote oy vermek Vulnerable Susceptible saldırı veya tenkide açık / maruz olan Wasteful savurgan. müsrif Weakness zayıflık; zaaf Wealthy zengin; varlıklı Wealthy zengin. varlıklı Wheel tekerlek Whip kamçı; kamçılamak Wise akıllı. akıllıca. mantıklı Withdraw çekmek. çekilmek. ayrılmak Wither Dry up solmak. soldurmak. sindirmek Witness Şahit Wrinkle buruşmak. kırışmak Yield to kazanç. gelir. ürün. meyve vermek; boyun eğmek. teslim olmak Zinnia zenya çiçeği

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANECİLERİNİN GELECEK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ: 2025 DE YÜKSEKÖĞRENİM HAZIRLAYANLAR: Dr. David J. Staley Direktör, Ohio Eyalet Üniversitesi, Tarih Bölümü, Eğitimde Mükemmellik için Harvey

Detaylı

Mutlu Olma Sanatı SEY

Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı SEY Mutlu Olma Sanatı Bertrand (Arthuı WiUiam) Russell d. 18 Mayıs 1872, Trelleck, Monmouthshire - ö. 2 Şubat 1970, Merioneth, Galler Ingiliz mantıkçı ve düşünür. Matematiksel mantık

Detaylı

EFT Duygusal Özgürlük Teknikleri TM İyileştirme için evrensel bir yardım Yeni İyileştirme Gökdelenine Giriş El Kitabı Beşinci Basım Bütün olumsuz duyguların nedeni vücudun enerji sisteminin bozulmasıdır.

Detaylı

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin

www.e-kitap.us sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin sunar. Tüm kitap severleri Saklı Kütüphane ye bekliyoruz. Kâhin & Orodruin Not: Saklı Kütüphanedeki e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Sevdiğiniz yazarların zarar görmesini istemiyorsanız lütfen kitapların

Detaylı

Iyi bir politikaci olmak

Iyi bir politikaci olmak ..... Iyi bir politikaci olmak Alfred Moser Stichting International Foundation for Social Democracy 2009 Alfred Mozer Stichting www.alfredmozerstichting.nl Postbus 1310 1000 BH Amsterdam The Netherlands

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu)

Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker e.v. (Hg.) (Ruh Hastası Yakınları Derneği Federal Konfederasyonu) Ailede ruh hastası. Ne yapmalı? Ailelerinde ruh hastası olanlar için ilk bilgiler. Sağlık

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ CUMHURIYET MEDENÎYETÎ'NIN Uç TEMELI : HÜRRİYET, GÜVEN ve REFAH DUN ÜÇÜ DE BERABERDİ... YİNE BERABER OLACAK! Yer No :1987.02251 Dmbs No:1993.02257 DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ Yapım/Grafik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Mİ, O DA NE? 1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Mİ, O DA NE? 1 KANIKSADIĞIMIZ OLAYLAR Değerli okuyucu Gün geçmiyor ki aşağıda sıraladığım haberleri; Ölü veya yaralı sayısı fazla ise TV haberlerinde ve gazete sayfalarında duyuyor, görüyoruz. Olay üzerinden biraz zaman

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti

Detaylı

İŞTE BU FİKİR TUTAR!

İŞTE BU FİKİR TUTAR! NEDEN BAZI FİKİRLER TUTUYOR DA BAZILARI ÖLÜP GİDİYOR? C H I P H E A T H ve D A N H E A T H NE TUTAR? Bazı fikirler özü gereği ilgi çekicidir ve bazıları da değildir. Bir organ hırsızları çetesi özü gereği

Detaylı

Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi

Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi MELİS ERGENEKAN * Abstract Joseph Fouché who by many might be considered an insignificant character of the French Revolution, finds new life as one of the most

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir?

Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard. Devlet Ne Değildir? Devletin Anatomisi, Murray N. Rothbard Devlet Ne Değildir? Devlet neredeyse evrensel olarak topluma hizmet kurumu olarak görülür. Bazı teorisyenler Devleti toplumun ideal örneği olarak yüceltirler; başkaları

Detaylı

DİRİLİŞ DİRİLİŞ IŞIĞI IŞIĞI

DİRİLİŞ DİRİLİŞ IŞIĞI IŞIĞI DİRİLİŞ YAYINLARI Adres : Molla Gürani Cad. 57/1 Fındıkzade - İstanbul Adres : Çatalçeşme Sk. Üretmen Han 27/115 Cağaloğlu - İstanbul Tel : 0212 519 04 57 Posta Çeki Hesap No: 348155 DİRİLİŞ IŞIĞI www.dirilisyayinlari.gen.tr

Detaylı

YERYÜZÜNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİ Evrimin Kanıtları

YERYÜZÜNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİ Evrimin Kanıtları Richard DAWKINS YERYÜZÜNDEKİ EN BÜYÜK GÖSTERİ Evrimin Kanıtları THE GREATEST SHOW ON EARTH The Evidence For Evolution Çevirenler İstem Fer Kahraman İpekdal B. Duygu Özpolat Uygar Polat ISBN 978-9944 -

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

Sağlıkta Bir İlk, Sağlıkta Birlik İlk Adım Kurultayı

Sağlıkta Bir İlk, Sağlıkta Birlik İlk Adım Kurultayı Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet, vatana ihanet tir. Mustafa Kemal ATATÜRK Yıl: 1 Sayı: 3 ÜCRETSİZDİR DÜNYADA İLK SAĞLIK PERSONELİ DAVA DESTEK SİGORTASI BAŞLADI... SAYDES TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN PROJE

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Hoşgörü Üstüne Bir Mektup John Locke Çeviren: Melih Yürüşen Not: Eser Liberte Yayınları tarafından kitap olarak basılmıştır. 1 İçindekiler Sayfa 3 John Locke a Dair- Locke un Hayat Hikâyesi 6 Hoşgörü Üstüne

Detaylı

Büyük gün... YENİ Gençlerin sesi Gençler ne düşünüyor. 3. Sayı. Homes for Haringey den size haberler. 2 Haberler. 6 Daha fazla daha fazla geri dönüşüm

Büyük gün... YENİ Gençlerin sesi Gençler ne düşünüyor. 3. Sayı. Homes for Haringey den size haberler. 2 Haberler. 6 Daha fazla daha fazla geri dönüşüm 3. Sayı Homes for Haringey den size haberler Homes Zone, Homes for Haringey in kiracı ve lease sahipleri için yayımladığı dergidir. 2 Haberler 6 Daha fazla daha fazla geri dönüşüm 7 Kiracılar ve Lease

Detaylı