İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ"

Transkript

1 İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ

2 PAZARLAMA Malların ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan her türlü işletme eylemidir. Satın alma, satma, taşıma, depolama, finanslama, dereceleme, fiyatlandırma, tanıtım gibi işlevler ile toptancıların ve perakendecilerin çeşitli çabaları pazarlama eylemlerini oluşturur. Pazarlama bir değişimdir. Pazarlamanın tarihsel gelişiminde; İLK ADIM: Toplumların gelişip bireylerin gereksinmelerinden daha çok ürün üretmeye başlamalarıdır. İKİNCİ ADIM: Küçük üreticilerin, gelecekteki istemleri hesaplayarak daha büyük niceliklerde üretim yapmaya başlamalarıdır.

3 PAZAR VE TÜKETİCİ Pazar: alıcıların ve satıcıların karşılaştıkları ve mal ya da hizmetlerin satışa sunularak, malların mülkiyetinin aktarıldığı yerdir. Tüketici: Bu kavram geniş kapsamda düşünülür. Kişiler, aileler, üretici işletmeler, aracı işletmeler, özel ve tüzel kuruluşlar, kamu kuruluşları belli başlı tüketim birimleridir.tüketicilerin istek ve gereksinmelerini etkileyen bütün etkenler pazarlama işlemlerini de etkiler.

4 Bir mal ya da hizmete ilişkin satın alma kararında etkili olan güdüler pazarlama açısından ikiye ayrılır: A- USSAL GÜDÜLER: Gözlenebilirlik ya da ölçülebilirlik özelliği göz önünde tutularak bir mal ya da hizmetin satın alınmasını sağlayan güdülerdir. Ekonomiklik, verimlilik, dayanıklılık, kullanışlılık gibi. B- DUYGUSAL GÜDÜLER: Saygınlık, ün, başkalarınca beğenilme, rahat olma isteği, hırs, sevgi, merak, başkaları gibi olma ya da ayırdedilme gibi psiko-sosyal etkenlere bağlı olarak bir mal ya da hizmetin satın alınmasıdır.

5 PAZARLAMA İŞLEVLERİ 1. MAKRO İŞLEVLERİ: Pazarlamaya genel olarak yaklaşan ve tüm pazarlama eylemlerinde geçerli olan ve her zaman yerine getirilen işlevlerdir. 2. MİKRO İŞLEVLERİ ( PAZARLAMA YÖNETİM İŞLEVLERİ): İşletmelerin pazarlama işlevlerini nasıl yürüttükleri mikro işlevlerin konusunu oluşturur. Her işletmede değişik ağırlıklarda yürütülebilir.

6 MAKRO İŞLEVLER PAZARLAMA İŞLEVLERİ MİKRO İŞLEVLER 1- Değişim İşlevleri a- Satın alma b- Satma 2- Fiziksel Dağıtım işlevleri a- Taşıma b- Depolama 3. Kolaylaştırıcı İşlevler a- Standartlaştırma ve dereceleme b- Finansman c- Risk taşıma d- Pazar bilgisi 1- Mal planlama ve geliştirme 2- Dağıtım 3- Reklam ve tutundurma 4- Fiyatlandırma

7 1. DEĞİŞİM İŞLEVLERİ A- Satın alma: Satın alınacak mal ya da hizmet çeşidinin seçimi, istenen niteliğin ve satın alma amacına uygun niceliğin belirlenmesi ile başlayıp uygun mal ya da hizmetin sağlanmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. B- Satma : Bu işlev değişim ilişkisinin öteki yarısıdır.satma tüm pazarlama işlevleri içinde en temel olanıdır. Gereksinme ya da istemin yaratılması, alıcıların bulunması, pazarlık yapılması ve alıcılara mülkiyetin aktarılmasını kapsayan bir süreçtir. Değişim işlevleri olan satın alma ve satma, mal ve hizmetlerin sahipliğinin üçüncü kişilere aktarılmasını sağladığı için mülkiyet yararı sağlamaktadır.

8 2- FİZİKSEL DAĞITIM İŞLEVLERİ Malların bir yerden başka bir yere akışının yönetilmesi ve etken bir akış sisteminin geliştirilip, işletilmesidir. A- TAŞIMA: İkili bir görevi yerine getirir. Mallar istendikleri yerlerde isteyenler için ve istenilen zamanda hazır bulundurulur. Böylece yer yararı ve zaman yararı ortaya çıkar. B- DEPOLAMA: Malları üretilme ya da satın alınma zamanından kullanma ya da yeniden satma zamanına dek elde tutma demektir.depolama son tüketicilerin istedikleri zamanda malı hazır kılarak zaman yararı sağlar.

9 3- KOLAYLAŞTIRICI İŞLEVLER A- STANDARTLAŞTIRMA VE DERECELEME: Standartlaştırma, mallar için standartların belirlenmesi, bu malların hangi standartlara uyduğunun denetlenmesi ve belirlenmiş standartlara göre malların ayrılması işlemlerini kapsar. B- FİNANSLAMA:Finansal destek olmaksızın malların üreticilerden tüketicilere hareketi olanaksızdır.pazarlamanın tüm aşamalarında gereklidir. C- RİSK TAŞIMA: Risk bir işlemden elde olunacak gelirin, o işlem için katlanılan maliyetleri karşılamama olasılığıdır. D- PAZAR BİLGİSİ: Pazar bilgisi sağlamak işletmelerin ayakta kalmasını sağlayan onlara can veren kan gibidir.

10 PAZARLAMANIN MİKRO İŞLEVLERİ 1- Mal planlama ve geliştirme 2- Dağıtım 3- Reklam ve şatışları arrtırıcı öteki çabalar 4- Fiyatlandırma 1. MAL PLANLAMA VE GELİŞTİRME Mal planlaması, en kârlı malların hangileri olduğunu belirleme işlevidir. Mal geliştirme, malla ilgili araştırma ve biçimlendirmeyi kapsayan teknik işlevlerdir.

11 Mal planlama ve mal geliştirme işlevinde karar alınacak alanlar ile program yapmayı gerektiren konular: 1. İşletme hangi malları üretmeli, hangi malları satın almalıdır? 2. Mal dizisi yaygın mı yoksa dar mı tutulmalı? 3. Malın niteliği hedef pazara ve kullanım amacına uygun mu? 4. Malın markası, ambalajı ve etiketi ne olmalıdır? 5. Malın rengi, biçimi, büyüklüğü ne olmalıdır? 6. Her mal çeşidinden ne kadar üretilmelidir? 7. Mal nasıl fiyatlandırılmalıdır?

12 MALA İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KAVRAMLAR Mallar, alıcıların niteliğine ve kullanma amaçlarına göre: 1. TÜKETİM MALLARI a- Kolayda mallar b- Beğenmeli mallar c- Özellikli mallar 2. ENDÜSTRİYEL MALLAR a- Hammaddeler b- Üretim gereçleri ve parçalar c- Donatım malları d- Yardımcı araçlar e- İşletme gereçleri

13 TÜKETİM MALLARI VE ÇEŞİTLERİ Tüketim malları tüketicilerin satın alma alışkanlıkları açısından üç ayrı kümede incelenir: A- Kolayda Mallar B- Beğenmeli Mallar C- Özellikli Mallar A- Kolayda Mallar: Tüketicilerin rahatça, çabucak ve çok az çaba harcayarak satın aldıkları ürünlerdir.sık sık satın alınırlar. Birbirlerinin yerine geçebildikleri için alıcılar hangisini bulursa onu alır.sigara, kibrit, pil, jiklet ve bakkaliye mallarının bir çoğu bu kümeye girer

14 B- Beğenmeli Mallar: Fiyat, nitelik, renk, biçim ve modaya uygunluk yönünden karşılaştırma yapıldıktan sonra alınan ürünlerdir. Düzenli olarak satın alınmazlar. Mobilya, halı, elbise, pahalı mücevherler, takılar bu guruba girer.

15 C- Özellikli Mallar Belirli bir tüketici kümesinin özel istek ve gereksinmelerine hitap eden, bulmak için özel çaba gerektiren ve fiyatı yüksek olan ürün çeşitleridir. Bu mallar her yerde satılmazlar. Örneğin; pahalı kürkler, pırlanta, elmas, otomobil.

16 ÜRÜNLER( SOMUT ÜRÜNLER) HİZMETLER Ürünler Dayanıklı Ürünler Dayanıksız ürünler Kolayda ürünler Konserve açacağı Şemsiye Ekmek Gıda maddeleri Bankacılık Hizmetleri Beğenmeli ürünler Otomobil Ev aletleri Bazı giyim eşyaları Otomobil sigortası Özellikli ürünler Belli bir marka otomobil(bmw) Belli bir marka parfüm Tercih edilen bir kuaför, Terzi ya da Çin Lokantası Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarına göre mallar

17 Endüstriyel Mallar (Ticari Mallar) ve Çeşitleri:Bu mallar, başka mal ve hizmetlerin üretiminde ya da bir işletmenin ya da benzer bir örgütün işleyişi için tüketilirler. Beş kümeye ayrılırlar: a) Hammaddeler: Başka bir malın içine girerek özelliğini yitiren maddelerdir. b) Üretim Gereçleri ve parçalar:üretim sırasında daha ileri işleme sokulan ve bitmiş malın içinde yer alan mal türleridir. c) Donatım Malları:Güç yaratmada kullanılan üretim mallarıdır. d) Yardımcı Araçlar:Üretimi kolaylaştıran ve bitmiş malın içine girmeyen mallardır. e) İşletme Gereçleri:Bitmiş malın içine girmeyen, işletmenin üretiminde ve işleyişinde yardımcı olan mallardır.

18 TÜKETİM MALLARIYLA ENDÜSTRİYEL MALLARIN PAZARLAMA YÖNÜNDEN FARKLILIKLARI 1. Endüstriyel malları satın alanların sayısı az; ancak satın alınan nicelik büyüktür. 2. Endüstriyel malların satın alınmalarıyla çeşitli kişiler ya da kümeler ilgilenirler. Satış işlemi uzun süren bir pazarlık sonucunda gerçekleşir. 3. Endüstriyel malları satın alanlar deneyimli ve eğitim görmüş kişilerdir. 4. Endüstriyel malları üretenlerle, bu malları satın alıp kullananlar arasında yakın ilişkiler vardır. Tüketim mallarında bu geçersizdir.

19 5. Endüstriyel mallar satın alınmadan önce, çeşitli üretim kaynakları birbiriyle karşılaştırılır. 6. Endüstriyel mal pazarı, tüketim pazarlarında daha açıklıkla tanımlanırlar. 7. Endüstriyel mal pazarlarında ussal güdüler hakimken ; tüketim malları pazarlarında duygusal güdülere de yer verilir. 8. Endüstriyel mallar çoğu kez alıcılarla doğrudan doğruya satılırken, tüketim mallarının pazarlanmasında aracılar yer alır.

20 MALLA İLGİLİ ÖBÜR KAVRAMLAR Tüm ( toplam ) Mal Kavramı: Herhangi bir malın fiziksel varlığında, üreticiler ya da aracılarca sağlanan onarım, bakım hizmetlerini, takma-kullanma yönergesi ya da hizmetini, ek ve yedek parçaları ambalaj ve marka gibi çeşitli özelliklerin eklenmesi ile tüm mal kavramına ulaşılır. Mal Dizisi: Dar anlamda, kullanımında benzerlik olan ya a benzer fiziksel özellikleri olan mal kümesidir. Spor malzemeleri gibi. Mal Karması: Bir işletmenin satışa sunduğu tüm mallardır. Tüm mal çeşitleri ve bunların içinde yer alan mal dizileri bir işletmenin mal karmasını oluşturur.

21 Yeni Mal Kavramı: Dört ayrı biçime ortaya çıkar: 1.Yaratılmış, benzeri olmayan mallar 2.Varolan bir malın yerini alabilen, ama varolan maldan ayrı nitelikleri olan mallar 3.Varolan bir malda değişiklik yapılarak ortaya çıkarılan ve var olan malın yerini alan mallar 4.Pazarda bilinen ama işletme için yeni olan mallar

22 ÜRÜN YAŞAM ÇİZGİSİ PAZARA GİRİŞ (SUNUŞ) OLGUNLUK (DOYUM ) BÜYÜME (GELİŞME) GERİLEME (DÜŞÜŞ)

23 PAZARA GİRİŞ EVRESİ Bu dönemde işleme pazara yeni mal ya da hizmet sunmaktadır. Mal tümüyle yeni olabileceği gibi, yeni bir özellik kazandırılmış bilinen bir mal ya da malı tamamlayıcı bir parça da olabilir. Bu dönemde pazara giriş riskli ve pahalıdır. Maliyetler yüksek, satışlar düşük ve dağıtım sınırlıdır. Rekabetin az olması nedeniyle fiyatlar yüksektir. Tüketici bilgisinin az olduğu bu dönemde ürünün özelliğini vurgulayan, bilgilendirici tutundurma faaliyetleri önem kazanır.

24 BÜYÜME ( GELİŞME ) EVRESİ Satışlar artar, kâr elde edilmeye başlanır. Birim maliyetler düşer ve en yüksek kâr sağlanır. Pazardaki rekabet artar ve rakip ürünler çoğalır bu da fiyatlarda düşüşe neden olur. Bu dönemde fiyat ve ürün farklılaştırılması gibi pazarlama politikaları uygulanır.

25 OLGUNLUK (doyum) EVRESİ Mal iyice tanınmış ve satışlar da azalarak artma söz konusudur; kâr azalmaya başlar. Bu dönemde fiyat rekabeti artar ve tutundurma eylemlerine daha ağırlık verilerek pazardaki varolan pay korunmaya çalışılır. Bu dönemde pazarlama çabaları yoğunlaştırılır. Pazarlama kurumlarına daha yüksek kârlar ve özendirici araçlar sağlanır.

26 GERİLEME (DÜŞÜŞ ) EVRESİ Satışlardaki düşme hızlanır; kârlardaki düşüşler daha da artar. Pazardaki malın yerine alacak yeni mallar ortaya çıkar. Bir çok işletme pazardan çekilir.

27 MALLARIN YAŞAM ÇİZGİSİ Satış hacmi ve Kâr-Zarar Pazara Giriş Büyüme Olgunluk Gerileme Satışlar Kâr Zarar Zaman

28 YENİ MAL GELİŞTİRME Yeni Mal Kararında Ölçütler: 1- Yeterli bir pazar istemi olmalıdır. 2- İşletme toplumsal ve çevresel etkenleri gözönünde tutmak zorundadır. 3- Mal işletmenin varolan pazarlama yapısına uymalıdır. 4- İşletmenin varolan üretim olanaklarıyla ve varolan işgücüyle gerçekleştirilebilecek yeni mal daha elverişlidir. 5- Malın uygun finansman olanakları bulunmalıdır. 6- Herhangi bir yasal sınırlama olmamalı. 7- İşletmede yeterli bir yönetim örgütü ve gücü bulunmalı. 8- Mal, işletmenin pazarda yarattığı izlenime ve güttüğü amaçlara ters düşmemeli

29 YENİ MAL GELİŞTİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI 1- Yeni mal düşüncelerinin toplanması: Üretilebilecek yeni mallara ilişkin önerilerin toplanır. 2- Ön eleme: Toplanan yeni mal düşüncelerinden işletme amaçlarıyla uyumlu olanlar öbürlerinden ayrılır. 3- İşletme irdelemesi (ticari analiz): Yeni mal düşünceleri istem, maliyet, rekabet durumları, yatırım koşulları ve elde olunabilecek kâr açısından değerlendirilir. 4- Malın geliştirilmesi: Mal düşüncesi düşünce olmaktan çıkıp somutlaştırılır. 5-Pazar testleri: Malın sınırlı üretiminin, gerçek üretim niceliğine dönüştürülmesi için, gerçek pazar koşularının özelliklerini taşıyan dar bir pazar alanında çalışma yapılır. 6- Pazara sunuş: Pazar denemelerinde başarılı olan mallar, pazara sunulur.

30 PAZARLAMA KARMASI FİYAT MAL TÜKETİCİ DAĞITIM TUTUNDURMA Tüketiciye yönelmiş pazarlama karması

31 DAĞITIM İŞLEVİ Dağıtım kanalı, malların üreticilerden son tüketicilere akışında izlenen yoldur. Dağıtım kanalını oluşturan Pazar aracıları pazarlama kurumları olarak adlandırılır. Tüketim malları ve endüstriyel mallar dağıtım kanalları açısından farklılık gösterir.

32 TÜKETİM MALLARININ DAĞITIM KANALLARI ÜRETİCİ TÜKETİCİ Üç ayrı şekilde uygulanmaktadı 1. Üreticilerin sahip olduğu mağazalardan satış 2. Kapıdan kapıya satış 3. Postalama yoluyla satış ÜRETİCİ PERAKENDECİ TÜKETİCİ ÜRETİCİ TOPTANCI PERAKENDECİ TÜKETİCİ ÜRETİCİ ACENTA TOPTANCI PERAKENDECİ TÜKETİCİ

33 ENDÜSTRİYEL MALLARIN DAĞITIM KANALLARI Üretici Endüstriyel kullanıcı Üretici Endüstriyel dağıtıcı Endüstriyel kullanıcı Üretici Perakendeci Endüstriyel kullanıcı Üretici Acenta Endüstriyel kullanıcı

34 TOPTANCI ARACILAR Toptancılar, malları yeniden satmak için alan ve bunları başkalarına doğrudan satacak ya da işleyerek satacak kişi yada işletmelere aktaran aracılardır. Çeşitli yönlerden bölümlendirilir: 1. Sattıkları mallara göre 2. Sattıkları pazarlara göre 3. Çalışma yöntemlerine göre 4. Çeşitli endüstrilerde kullanılan ünvanlarına göre TOPTANCI ARACI ÇEŞİTLERİ A- TÜCCAR TOPTANCILAR:Üreticilerden satın aldıkları malların mülkiyetlerine alarak kendi adlarına depolar, ulaştırır, bekletir ve satarlar. B-ACENTA: Sattıkları malların mülkiyetini üzerine almayan aracılardır. Acentalar uzmanlaşmayı artırır;pazarlıklarda yardımcı olur, taşıma ve finanslamada yer alır. Üretici ve satıcı acentaları en bilinen türleridir.

35 PERAKENDECİ ARACILAR Perakendeciler, son tüketicilere satmak için üreticilerden ya da toptancılardan mal alan kişi ya da işletmelerdir. Perakendeciler, ekonomik yaşama ; YER ZAMAN MÜLKİYET sağlarlar. Yararı

36 Perakendecilerin çeşitli temellere göre bölümlendirebiliriz: 1. İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 2. SATILAN MAL ÇEŞİTLERİNE GÖRE 3. COĞRAFİK YERLEŞİMLERİNE GÖRE 4. MÜLKİYET BİÇİMİNE GÖRE 4.1 Zincirleme mağazalar: Mülkiyeti ve yönetimi merkezi olan ve genellikle aynı türdeki malları satan iki ya da daha çok mağazadan oluşmuş örgütlerdir. 4.2 Bağımsız mağazalar: Bireysel olarak ve çoğunlukla yerel düzeyde çalışan küçük çaplı mağazalardır. Bağımsız perakendeciler içinde yer alan farklı bir uygulamada franchise sistemi dir.

37 PAZARLAMA KURUMLARININ İŞLEVLERİ A- Fiziksel Dağıtım İşlevi: Dağıtım kanalları ve pazarlama kurumları, üreticinin malını son tüketiciye aktararak taşıma ve satma işlemlerini yerine getirir. B-İstemi Arttırma İşlevi: Fiziksel dağıtım işlevinin her aşamasında, bu kanalda bulunan kurumlar, belirli bir işletmenin malına karşı olan istemi hızlandırmada etkili olmaktadır. C- Pazar Bilgisi İşlevi: Aracılar, dağıtım kanallarının seçiminde ve dağıtım politikalarının yürütülmesinde ve gereken değişikliklerin yapılmasında üreticilere çeşitli bilgiler sağlar.

38 DAĞITIM POLİTİKALARI A- Yoğun Dağıtım: Bu dağıtımın özü, tüketicinin aradığı her yere malı sunmak ve maldan en yüksek geliri elde etmektir. Kolayda mallar içinbu politika uygulanır. B- Tekelci Dağıtım Politikası: Üreticinin, belirli bir bölgede ya da belirli bir pazarda yalnızca bir tek dağıtıcı aracılığıyla malını dağıtmasıdır.çok sık alınmayan uzun bir sürede tüketilen etkin hizmet ya da bilgilendirme gerektiren mallarda daha çok uygula C- Kısıtlı Dağıtım Politikası (seçici dağıtım ): Belirli bir bölgede ya da pazarda sınırlı sayıda toptancı veya perakendeci ya da yalnızca perakendeci yoluyla dağıtımın gerçekleştirilmesidir. Bu politika kolayda, özellikli ve beğenmeli mallarda daha çok uygulanabilir.

39 REKLAM VE SATIŞLARI ARTTIRICI ÖTEKİ ÇABALAR Bir işletme,aşağıdaki satış çabalarının her birinden ne kadar kullanacağını ya da hangilerini kullanacağını pazarlama programında kararlaştırır. Buna tutundurma karması adı verili Satış çabaları üç bölümde incelenir: REKLAM KİŞİSEL SATIŞ ÖTEKİ SATIŞ ÇABALARI

40 İşletmelerin tutundurma araçlarından hangilerini ne ölçüde kullanacağı kararını etkileyen etkenler: 1. Ayrılacak kaynaklar 2. Pazarın özelliği 3. Malın özelliği 4. Malın yaşam çizgisi evresi

41 REKLAM Bir mala ya da hizmete ilişkin bir iletiyi sözlü ya da görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan eylemlerdir. Varolan ve umulur alıcıları bilgilendirmek için yapılan kişisel olmayan ticari iletilerdir. Reklamın temel amacı, ürün ve hizmetlerin satışını sağlamak, olası alıcıları bilgili kılmak ve olumlu tutumlar geliştirmektir.

42 REKLAMLARIN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN BÖLÜMLENDİRİLMESİ 1. İçerik yönünden: Mal reklamı, işletme reklamı 2. Coğrafik yönden:bölgesel reklam, ulusal reklam 3. Hedef Pazar yönünden: Tüketicilere ve aracılara yönelik rekl 4. Reklam yapanlar yönünden: Üretici,aracı ve hizmet işletmes reklamı 5. Konu yönünden: Doğrudan davranış yaratan, dolaylı davran yaratan reklam. 6. Kullanılan aracılar yönünden: Radyo- televizyon reklamı, yaz basın reklamı, posta reklamı, açık hava reklamı

43 Genel olarak mal reklamın çeşidi ele alındığında üç önemli yönden bölümlenme söz konusudur. Öncü Reklam: İlk kez pazara sunulan yeni bir mal düşüncesini tanıtma ve benimseme amacını güder. Marka önemsizdir. Rekabet Edici Reklam: Seçici bir istem ya da belli bir markanın yeğlenmesi sonucunu yaratmaya çalışan mal reklamıdır. Aynı maldan bir çok markanın pazarda yaygın olduğu dönemlerde önem kazanır. Anımsatıcı Reklam: Mal ya da hizmetin pazarda doyma noktasına geldiği, satışlarda duraklama ve azalmaların olduğu dönemlerde başvurulan reklamlardır.

44 REKLAMIN AMAÇLARI 1. Reklam kişisel satışı destekler. 2. Reklam halka ulaşan bir tutundurma aracıdır. 3. Reklam malın dağıtıcıları ile işletme arasındaki ilişkileri olumlu etkiler. 4. Reklam, yeni bölgelere ulaşmada ve umulur pazarlarda çabuk tutunmada yardımcı olur. 5 Reklam yeni mallar için bir başlangıç istemi yaratır. Maldan habersiz alıcıları bilgili kılar. 6. Reklam satış hacmini arttırır. 7. Reklam işletmelerin saygınlığını arttırır.

45 Reklam Araçlarının Seçimi İletinin halka ulaştırılması, dört tür reklam aracının kullanılmasını gerektirir: A- Radyo- Televizyon B- Gazete- Dergi C- Postalama Yoluyla kullanılan araçlar D- Afişler Bu seçimi yaparken şu incelemeler yapılmalıdır: Reklamla ulaşılacak özel amaç Bu işe ayrılacak bütçe Hedef tüketicilerin özellikleri Çeşitli reklam araçlarını bu hedeflere ulaştırabilme gücü

46 REKLAMLA İLGİLİ GÖRÜŞLER EKONOMİK GÖRÜŞLER: 1. Reklam, maliyetleri dolayısıyla fiyatları yükseltir. Bu görüşe karşı çıkanlara göre reklam kalkınca satış da kalkmaz. 2. Reklam, büyük fonların aşırı ve gereksiz yere kullanımı, kıt kaynakların boşa harcanmasıdır. Reklamı savunanlar ise reklamın daha iyi yaşamada tüketicilere yardımcı olduğunu, kişilerin istekleri ile üretim arasında bağıntı kurduğunu ileri sürerler. 3. Reklam tekelci etkiler yaratır. Reklamı savunanlar reklamın rekabeti kamçıladığını ileri sürerler.

47 TOPLUMSAL GÖRÜŞLER Toplumsal yönden eleştiride bulunanlar, reklamı aşırı derecede kandırıcı, gerçek olmayan değerleri önemsetici,bencilliği arttırıcı ve gereksiz tüketime yol açıcı olarak değerlendirilir. Savunucuları ise reklamın halkı eğittiğini, serbest seçimi kolaylaştırıp,yaşam düzeyini yükselttiğini ileri sürerler. HUKUKSAL GÖRÜŞLER Hukuksal yönden aldatıcı ve yanıltıcı reklamın yaygınlığı ve bunlar karşısında alınan önlemlerin üzerinde durulur.

48 KİŞİSEL SATIŞ Reklam dışında, işletmelerin satış yapmak amacıyla pazarlama görevlisinin bir ya da bir çok alıcı ile yüz yüze görüşmesidir. Etkili bir satış için satışçının şu aşamaları başarıyla tamamlaması gerekir. 1. Ön Hazırlık 2. Olası alıcıları saptama 3. Olası alıcılara başvurma 4. Satış önerilerini sunma 5. Soruları yanıtlama 6. Satış işlemini tanımlama 7. Satış sonrası eylemler

49 ÖTEKİ SATIŞ ÇABALARI Üçüncü tutundurma işlevi olan satış arttırıcı öbür çabalar, reklam ve kişisel satışın dışındaki tüm etkinlikleri kapsar. Tüketicileri satın almaya özendirmek ve aracıların işlevlerini daha etkin kılmak için yapılan her türü çabalardır. Bu çabalar: Satın alma noktasında gerçekleştirilen vitrin düzenleme ve mağaza içi satış posterleri düzenleme ; defter, kalem, takvim gibi eşantiyon verme; fuar ve sergilerde tanıtım bölümleri açma ; örnek ürün dağıtımı, ürün yanında küçük ödül verme,gösteriler ve yarışmalardır.

50 FİYATLANDIRMA Fiyatlandırma Politikası, girişimin üst düzey yöneticilerinin üretimlerini pazarlarda kârla satmak için yer verdikleri,fiyatla ilgili düşüncelerin tümüdür. Fiyatlama kararlarında işletmelerin göz önünde bulundurması gereken başlıca etmenler: İstem Pazardaki Rekabet Maliyet Giderleri Devlet

51 İSTEM: İşletmenin bir dönemde satabileceği mal niceliği, pazara sunduğu malların fiyatına bağlıdır. Bu nedenle malların fiyatı belirlenirken, tüketicilerin mala ödeyebilecekleri para niceliği gözönünde tutulur. PAZARDAKİ REKABET: İşletmenin karşısında, aynı dalda çalışan başka işletmelerin bulunması rekabete ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açar. MALİYET GİDERLERİ: İşletmeler, aynı üretim dalındaki işletmelerle rekabet edebilmek için maliyet giderlerini en düşük düzeye indirmek zorundadır. DEVLET: Devlet fiyatlar üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olur. Bunlar; 1. Devlet, kimi malların fiyatlarını kesin olarak belirler 2.Devlet, kimi malların fiyatları için bir alt sınır koyar 3. Devlet, maliyetlerin hesaplanması için kimi zorunlu veya isteğe bağlı hesaplama yolları gösterir.

52 BAŞLICA FİYAT POLİTİKALARI İşletmeler, malların yaşam çizgisini göz önünde tutarak, uygulayacakları fiyat politikalarında iki ayrı amaç güderler 1. Pazarın kaymağını alma ( yüksek fiyat politikası uygulanır.) 2. Pazarı ele geçirme ve Pazar payını artırma ( Daha ılımlı ve uzun dönemli fiyatla uygulanır.)

53 FİYAT POLİTİKASI ÇEŞİTLERİ A- TEK FİYAT VE PAZARLIKLI FİYAT B- ALIŞILMIŞ FİYATLAR C- ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ YA DA ÖNERİLMİŞ FİYAT D- GÜVENCELİ FİYAT E- PSİKOLOJİK FİYAT aa- Çekici fiyat bb- Kalanlı fiyatlar cc- Prestij fiyatları dd- Özel fiyatlar F- İNDİRİMLİ FİYAT E- COGRAFİK FİYAT a- Müşteri yerinde teslim fiyatı b- Temel bölge fiyatı

54 A. Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat: Tek fiyat politikasında nitelik, nicelik, ödeme ve satın alma yeri ve zamanı bakımından aynı koşularla mal alan müşterilere aynı fiyat uygulanır. Pazarlıklı fiyat politikasında ise, aynı koşullarla alım yapan müşterilere değişik fiyatlar uygulanır. B. Alışılmış Fiyatlar: Bu politikanın amacı, alıcıları belirli mallar için değişmez olan belirli fiyatları ödemeye alıştırmaktır. C. Önceden Belirlenmiş ya da Önerilmiş Fiyat: Üretici, perakendecilerin ve toptancıların uygulamasını istediği fiyatları öneri biçiminde bildirir ya da kesin olarak belirler. D. Güvenceli Fiyat: Fiyatların düşme olasılığın bulunduğu ya da satışların durgunlaştığı dönemlerde üreticiler alıcılara fiyat güvencesi verebilir.

55 E. Psikolojik Fiyat:Bu politika tüketicilerin psikolojik durumları gözönünde tutar ve kimi deneyler ya da incelemeler sonucunda bulunan verilere dayanır. Dörde ayrılır: a. Çekici fiyatlar b. Kalanlı fiyatlar c. Prestij fiyatları d. Özel fiyatlar F. İndirimli Fiyat: Üreticilerin ya da toptancıların, alıcılarına temel fiyatlar üzerinden indirim yapmaları sonucunda oluşur. Nicelik indirimi, İşlevsel indirim, Peşin ödeme indirimi ve Mevsimlik indirim söz konusu olmaktadır. G. Coğrafik Fiyat: Malların ulaştırma giderlerinin alıcıya ya da satıcıya yüklenmesini ya da bölüştürülmesini gerektiren politikalardır. İkiye ayrılır: a. Müşteri yerinde teslim fiyatı b.temel bölge fiyatı

56 E-Ticaret Nedir? [Tanım 1] Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satışının internet üzerinde, güvenli bir ortamda yapılmasıdır. Bu kapsamda, tüketiciler için fiziki sınırların ortadan kalktığı, tek bir tuşla hayal ettikleri ürün ve hizmetlere ulaştığı, firmalar içinse pazarlama ve satış olanakları sunan bir ortamdır. Devlet ya da özel sektörde görev yapan kurumların, firmaların ve bireylerin internet ortamında ya da intranet ortamında, yazı, ses ve görüntü şeklindeki fonksiyonların, sayısal biçimde işlenmesi, iletilmesi, saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

57 E-Ticaret Nedir? [Tanım 2] İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin, Alınıp satılma, Transfer olma, Yer değiştirme süreçlerini kapsayan gelişmiş bir ticaret modelidir.

58 E-Ticaret aşamaları Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi, (Pazarlama Mal veya Hizmet Hakkında Bilgi Alma ) Firmaların elektronik ortamda buluşması, - Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.

59 E-Ticaret araçları Ticareti Kolaylaştıran Teknolojik ürünler : Telefon Faks Televizyon Uydu alıcıları (Örn: digitürk) Bilgisayar Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri Ödeme Teknolojileri Kredi Kartları Akıllı Kartlar (Smart Cards) Elektronik Veri Değişim Sistemleri (EDI): ticaret yapan iki kuruluş arasında bilgisayar ağları aracılığıyla insan faktörü olmaksızın bilgi belge değişimi sağlayan sistemdir. Internet Intranet (Lokal internet) WAP

60 E-Ticarette taraflar [oyuncular] Alıcı Satıcı Üretici Bankalar Komisyoncular Sigorta Şirketleri Nakliye - Kargo Şirketleri Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım Şirketleri Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v.b.) Üniversiteler Onay Kurumları, Elektronik Noterler Dış Ticaret Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Diğer Kamu Kurumları

61 E-Ticarette gelir modelleri [1/2] Satış: Şirketler kendi kurumsal siteleri üzerinden ürün satarlar; Wallmart, Adidas,Nike, Teknosa gibi İşlem, Komisyon: Satılan/kiralanan ürün üzerinden komisyon alınır; sahibinden, hepsiburada, biletix, yemeksepeti gibi Üyelik: Servisi sağlayan, belirli dönem bazında üyelik ücreti alır; siberalem, ihale vs.

62 E-Ticarette gelir modelleri [2/2] Reklam: Popüler web sayfaları, sayfa üzerine ücretli (banner) reklam alırlar; mynet, superonline, milliyet.. Entegrasyon: Kendi üzerinden, diğer web sayfalarına geçiş sağlayarak gelir elde ederler, google a (adwords / adsense) yönlenen kişisel ve kurumsal siteler.. Diğer: Bazı şirketler belirli bir bedel karşılığı, oyun oynatabilir, canlı spor karşılaşması izletebilir; Msn.espn.go.com..

63 E-Ticaret türleri B2B (Business To Business) Şirketler Arası Elektronik Ticaret B2C (Business To Consumer / Customer) Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret B2G (Business To Goverment) Şirket-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret C2G (Business To Consumer / Customer) Tüketici-Kamu İdaresi Arası Elektronik Ticaret

64 E-Ticaret türleri / B2B B2C 1. Şirketler Arası (B2B- Business To Business) Elektronik Ticaret: En yaygın kullanılan elektronik ticaret şeklidir. Şirket içi veya şirketler arası yapılan ticarettir. Elektronik Veri Değişimi (Electronik Data Interchange) olarak da adlandırılmaktadır. Firmaların elektronik ortamda tedarikçiye sipariş vermesi, faturalarını temin etmesi ve bedellerini ödemesi bu bölümde değerlendirilmektedir.

65 E-Ticaret türleri / B2B B2C 2. Şirket-Tüketici Arası Elektronik Ticaret (B2C-Business to consumer / costumer) : Elektronik ticaretin en çok bilinen türüdür. Sanal Mağaza uygulamaları ile İnternette firmalar elektronik ortamda; bilgisayardan otomobile, kitaptan pizzaya birçok ürünün doğrudan tüketiciye satışını yapmaya başlamıştır. Yaygın GSM kullanımı ile birlikte wap teknolojisi de gelişmekte olup, yer ve zaman gibi kısıtlar olmaksızın elektronik ticaret yapılan uygun bir ortam haline gelmiştir.

66 E-Ticaret / B2B ne sunar? A. KATALOG HİZMETİ B2B siteleri, şirketlere kendilerini ve ürünlerini tanıtıcı gerçek hayatta potansiyel müşterilere gönderdiğiniz kataloglardan ya da broşürlerden farkı olmayan online kataloglar sağlar. B. ALIM SATIM HİZMETLERİ B2B sitelerinin önemli bir bölümü, üyelerine kendi aralarında online ticaret yapma olanağı sağlayarak alıcı ile satıcı şirket arasındaki alışverişe ilişkin bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir. C. MÜZAYEDE HİZMETLERİ B2B Sitelerinin bir çoğu tıpkı bireysel tüketicilere yönelik açık artırma sitelerinde olduğu gibi açık artırma (ya da eksiltme) yapılmasına imkan tanır. B2B şirketten şirkete gerçekleşen açık artırma ile şirketlerin stoklarında kalan ürünleri satma, ya da toptan ticarete yönelik özel kampanyalar yapma fırsatını sunar. D. BİLGİ DEĞİŞ TOKUŞU HİZMETİ B2B sitelerinin en temel işlevi ise, bu siteler aracılığıyla bir araya gelen şirketlerin birbirlerini alım satım taleplerinden haberdar etmeleridir. Bu niteliğiyle sektörlere yönelik şeffaflığı artıran elektronik pazar yerleri, fiyat seviyelerinin de optimum biçimde oluşmasını sağlarlar.

67 E-Ticaretin maliyet etkisi Sektör Uçak Bileti Rezervasyonu Geleneksel Maliyet E-Ticaret Maliyeti Tasaruf % 8 USD 1 USD % 87 Bankacılık Hizmetleri 1.8 USD 0.13 USD % 89 Hayat Sigortası Poliçesi USD USD % 50 Yazılım 15 USD USD % Fatura Ödemesi USD USD % Kaynak: Gartner Grup

68 Gençler hangi sitelerde daha fazla vakit geçiriyorlar? Facebook 6 gün Twitter 4 gün

69 10 kişiden 1 inin blogu var. Haftada ortalama 2 kere paylaşım yapıyor.

70 TÜRK TÜKETİCİSİNİN DEĞİŞEN SATIN ALMA DAVRANIŞI

71 Güç tüketicilerin elinde. Kontrolü onlar sağlıyorlar. Tüketiciler reklama güvenmiyorlar.

72 %89 satın alma öncesi internetten araştırma yapıyor. %62 satın almayı düşündüğü ürün hakkında araştırmak en önemli internet kullanma sebebi Kaynak: Global Web Index Türkiye, Haziran 2011

73 Kaynak: Global Web Index Türkiye, Haziran 2011 Kaynak: Global Web Index Türkiye, Haziran 2011

74 Kaynak: Global Web Index Türkiye, Haziran 2011

75 Sosyal medya.

E-TİCARET E-İŞ İNTERNET NEDİR? E-Ticaret Nedir? İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin,

E-TİCARET E-İŞ İNTERNET NEDİR? E-Ticaret Nedir? İnternetin platform oluşturduğu bilgisayar ağları vasıtasıyla ürün, hizmet ve bilginin, E-TİCARET E-İŞ İNTERNET NEDİR? E-Ticaret Nedir? Elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin; üretim, reklam ve satış, desteğinin internet ve/veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde yapılmasıdır. E-Ticaret

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Elektronik Ticaret [e- #caret]

Elektronik Ticaret [e- #caret] Elektronik Ticaret [e- #caret] Zirve Üniversitesi Öğr. Gör. Yavuz GÜMÜŞTEPE E- Ticaret Nedir? [Tanım 1] Elektronik Fcaret; mal ve hizmetlerin; ürefm, reklam ve sakşının internet üzerinde, güvenli bir ortamda

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİ Pazarlamanı n özellikleri: Değiş imi kolaylaş rması nsan ihtiyaçları n doyurulması na yönelik olması

PAZARLAMA YÖNETİ Pazarlamanı n özellikleri: Değiş imi kolaylaş rması nsan ihtiyaçları n doyurulması na yönelik olması PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlamanın özellikleri: Değişimi kolaylaştırması. İnsan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. Değişken çevre koşullarında yapılması. İnsanlar ve örgütler tarafından yapılması.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8

ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 ELEKTRONİK İŞ SÜREÇLERİ ÜNİTE 8 GİRİŞ Yeni iş ortamında işletmeler hızlı olmak zorundadır. Bunun için daha hızlı tedarik etmek, daha hızlı üretmek ve daha hızlı satmak durumundadır. Bu bölümde yeni bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm: MODERN PAZARLAMA ANLAYIŞI 1.1. Giriş... 1 1.2. Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Anlayışında Gelişmeler... 5 1.2.1. Pazarlamanın Tanımı... 5 1.2.2. Pazarlama Anlayışında Gelişmeler...

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN FİYAT VE FİYATLANDIRMA Pazarlama karması bileşenlernden üçü (ürün, tutundurma ve dağıtım) tüketiciye değer ifade eden bir şeyler sunmaya çalışırken,

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA ÜRÜN

PAZARLAMA KARMASINDA ÜRÜN PAZARLAMA KARMASINDA ÜRÜN Fiziksel olarak yeni mamul, buluşlar ve teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan mamuldür. Pazarlama açısından ise yeni mamul, malların fiziksel özelliklerinin değiştirilmesinin

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

Türkiye E-Ticaret Sistemleri

Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri Türkiye E-Ticaret Sistemleri E-Ticaret Sorunları E-Ticaret Sorunları Dağıtılan bilgi üzerindeki denetim eksikliği Bilginin çalınması ve yayılması üzerindeki denetim eksikliği

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 BİRİNCİ HAFTA 2 TEMEL PAZARLAMA PAZARLAMA NE DEĞİLDİR? PAZARLAMA NEREDE BAŞLAR? PAZARLAMA NEREDE BİTER? SATIŞ VARKEN PAZARLAMAYA GEREK VAR MI? PAZARLAMADA

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI İŞLETMELERİN ÖZELLİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI İşletmenin Özellikleri İşletmenin Amaçları İşletmenin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar almasında temel koşul, neler yapacağının bilinmesidir. İşletme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr

Pazarlama Karması BBY 401, 8 Kasım 2006. Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU

ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU Hazır Ödeme Sistemi Terminalleri... ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU İçindekiler - SmartPAY Nedir? - Projenin Amaçları - Ne Yapar? - Ne Sağlar? - Sistemin İşleyişi Nedir? SmartPAY, Çok Kanallı

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Pazarlama Karması BBY 401, 1 Kasım Pazarlama Karması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Pazarlama Karması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri

E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri E-Ticaret Kiti Satış Ortaklığı Tavsiyeleri Ürün Sitesi www.eticaretkiti.com Ürün Fiyatları 1797 TL - 2397 TL - 3497 TL Satış Başına Kazanç %20 Satış Oranı Satış Ortaklığı Başvuru Satış Artıran Etkenler

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER

ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER ULUSLARARASI PAZARLARDA FİYATLANDIRMADA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Fiyat; ürün, dağıtım ve tutundurmayla ilgili tüm çabaların karşı tarafa önerilen şeklidir. Karşı taraf eğer teklifi beğenmişse bu çabalar başarılıdır. Firma fiyatı Müşterinin beklediği fiyat ULUSLARARASI

Detaylı

e-ticaret MESLEK ELEMANI TANIM e-ticaret Meslek Elemanı A- GÖREVLER İZMİR A 1-1 2014/I

e-ticaret MESLEK ELEMANI TANIM e-ticaret Meslek Elemanı A- GÖREVLER İZMİR A 1-1 2014/I TANIM e-ticaret Meslek Elemanı internet üzerinden ürün ve hizmetlerin alınıp satılmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yazılım programını kullanan kişidir. A- GÖREVLER e-ticaret Meslek Elemanı çalıştığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 9. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 9. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 9. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN PAZARLAMA Pazarlama Kelime olarak pazarlama, İngilizce marketing kelimesinin karşılığı olarak benimsenmiştir (Marketing kelimesi, Latince

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Üretim Nedir? Üretim Planı

Üretim Nedir? Üretim Planı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Üretim Planı Üretim Nedir? Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve yer boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Süleyman Cengiz 26.12.2014 DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR

Süleyman Cengiz 26.12.2014 DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Süleyman Cengiz 26.12.2014 DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Legal Disclaimer: This presentation is prepared solely for use by the legal entities or persons whose names are listed above and shall

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri

İŞLETME TÜRLERİ İŞLETME TÜRLERİ 24.03.2014. Faaliyet Alanlarına Göre İşletme Türleri Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu 1. Faaliyet alanlarına göre 2. Tüketici türlerine göre 3. Üretilen mal veya hizmet çeşitlerine göre 4. Üretim araçlarının mülkiyet biçimine göre

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr

Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr Aydın MENEK blog@aydinmenek.com.tr Gerek birey gerekse kuruluşların, standartları belirli iletişim ağları üzerinden ses, video, yazılı metin vb verilerin iletişimi ile fiziksel değiş-tokuş işlemi yapmadan

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Üretim Bilgi Sistemi Pazarlama Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Finansman Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi.

Üretim Bilgi Sistemi Pazarlama Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Finansman Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi. Üretim Bilgi Sistemi Pazarlama Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Finansman Bilgi Sistemi Muhasebe Bilgi Sistemi 11 Nisan 2013 2 Üretim, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır:

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: Ek 1 2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: TV TV reklamları TV reklam yayın telifi TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu TV

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ 1.1. Perakendeciliğin Tarihsel Gelişimi...1 1.2. Türkiye de Perakendeciliğin Tarihi...2 1.2.1. Osmanlı da Ticaret...3 1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Perakende

Detaylı

E-ticarette finans. Hakan Orhun ETİD Yönetim Kurulu Başkanı

E-ticarette finans. Hakan Orhun ETİD Yönetim Kurulu Başkanı E-ticarette finans Hakan Orhun ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Programı Dünyada eticaret Türkiye de ticaret ve ETİD Eticaret iş modelleri Eticaret süreçleri Eticaret iş planı modeli Eticaret finansal

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce. Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012. 2012 IBM Corporation

Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce. Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012. 2012 IBM Corporation Akıllı E-Ticaret : Websphere Commerce Devran Eroğul INTEXIS Bilgi Teknolojileri 7 Haziran 2012 Teknoloji ve bilgi paylaşımı ile müşterinin en güçlü olduğu çağda yaşıyoruz Müşteriler bilgiye sınırsızca

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4.

1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. 1. E-TİCARETTE MAL ve HİZMET ALIP SATMAK 1.1. E- Ticaretin Ögeleri 1.1.1. E-Posta 1.1.2. Elektronik Firma (e-firma) 1.1.3. Alıcı 1.1.4. Bankalar 1.1.5. Sigorta 1.1.6. Nakliye Elektronik posta, bir bilgisayardan

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Tarih boyunca dönemler

Tarih boyunca dönemler Günün Menüsü Teori tarihçe (giriş) İnternet, modeller, stratejiler (ısınalım) İlk dalga sonra ikinci dalga İstatistikler (yalan söylemez) Bizi neler bekliyor? 1 Tarih boyunca dönemler Tarım Dönemi Endüstri

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı?

Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı? Online Mobilya Alıverişi Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı? Internetten mobilya almak isteyenlere, önemli ipuçları! 1 Mobilyayı daha ucuza ve yorulmadan almak Ekonomik fiyat Yorulmadan alışveriş

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ SEYAHAT İŞLETMELERİNDE OTOMASYON SUNUMU Begüm KIZILTEPE 0510110079 Aykut ÇELİK 0510110080 Hatice ŞAHİN 0510110081 Kemal ÖZTÜRK 0510110083

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi

İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI. Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi İNOVANKA TANITIM DOKÜMANI Dijital Dünya da zirveyi arzulayan işletmelerin adresi Türksat ın Tercihi İnovanka Türksat A.Ş, Kablo Tv, Uydu Net, E-devlet sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlarına tarafımızca

Detaylı