T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı"

Transkript

1 JML T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı T urttiyfc tttirtjrraj S a r ig i' Konu: Katı Teklif vermeye davet (2015/178) Kurumumuz ihtiyacı olan 11 Kalem malzeme 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım usulüne göre satın alınacaktır. Alım yapılacak 11 kalem malzeme için fırmanızca belirtmek suretiyle KDV hariç fiyat teklifinizi aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak en geç 20/04/2015 tarih saat 15:00 kadar kadar Kurumumuz satmalına doğrudan temin birimine teslim edilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize rica ederiz. S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 1 QuECHERS extract Tubes,AOAC method 2 Dispersive SPE 15 mi,fruits+veg AOAC HP-5MS U LTRA İNERT 30m,0,25mm,0,25 Liner,UL.splitless,single taper,gw,5/pk Gold Seal,Ultra inert,w/washer,10/pk 1 Adet 2 Adet 1 Adet 6 Endosülfan Standardı 1 ml 5 Adet 7 Diclorvos Standardı 1ml 5 Adet 8 Warfarin Standardı 1mi 5 Adet 9 Chlorpryfos-ethvl Standardı 1ml 5 Adet 10 Methanol Standardı 5 ml 3 Adet 11 Ethanol Standardı 5 ml 3 Adet GENEL TOPLAM DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI 1-Fiyat Teklifinizi birimimize antetli kağıdınıza yazılarak kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi veya faks çekilerek iletilmesi 2-Teklife esas malzemelerin markası ve modeli mutlaka belirtilecektir. 3-Teklif veren tüm firmalar UBB ürün kodlarmı mutlaka belirtilecektir. 4-Firma al um yapılacak malzemeleri teknik şartnameye uygun olarak vermeyi/yapmayı taahhüt edecektir. 5-Zamanmıda fiyat vermeyen teklif kabul edilmeyecektir. 6-Silinti ve kazıntı olan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 7-Teklif edilen ürünlerin teslimat süresi yazılacaktır. 8-Teklif formunda firma kaşesi ve firma yetkilisinin imzası bulunacaktır. Satınafma Ve İdari İşler D aire Başkanlığı Ayrıntılı Bilgi :{ D oğrudan T em in B irim i) Sağlık M alı.a dnan Saygını Cad. N o:55 A b lo k O d a N o :l 17 S ıh h iy e/a N K A R A T elefon:(312) F ak s:(3 1 2 ) E P osta:... sag lik.g o v.tr

2 S IR A N O E ş i n i r K A Y IT K O D U * 1 Q uechek S extract T ubes,a O A C m ethod 2 D ispersive SPE 15 m l,fruits+v eg A O A C TALEP M İK T A R I B İR İM İ 3 H P-5M S U LTRA İN ERT 30m,0,25m m,0,25 1 A det 4 L iner,u L,splitless,single taper,g W,5/pk 2 A det 1 5 G old S eal,u ltra inert,w /W asher,10/pk 1 A det 6 E ndosülfan Standardı 1 ml 5 A det D iclorvos Standardı 1ml 5 A det 8 W arfarin Standardı 1ml 5 A det j 9 C hlorpryfos-ethyl Standardı 1ml 5 A det 1 10 M ethanol Standardı 5 ml 3 A det 11 Ethanol Standardı 5 ml 3 A det I Ö t (' "*? h r* t- 1 S *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. ; FOi/SIIDB-SOH/Ol m, am**, >»i*. v>.y : * r. ^.

3 KİMYASAL MADDE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Tüketici Ürünleri Kimyasal Araştırma Laboratuvarları-Tüketici Ürünleri ve Klinik Materyal Toksikolojisi Laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen maddeler satın alınacaktır. 2. GENEL ŞARTLAR : 2.1 İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemini tamamlamış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır. 2.2 Firmalar tekliflerini birim fiyat üzerinden kalem bazında vereceklerdir. 3. MALZEME CİNSİ, ÖZELLİKLERİ, MİKTARI: No Malzeme Adi Miktar Özellik 1 QuEChERS Extract Tubes, AOAC Method 4 Paket (1 pakette 50 QuEChErS Extraction Kits AOAC Method ile uyumlu olmalıdır Extraction kitinin içeriği 6 g MgS04; 1.5 g NaAcetate içermeli ve ambalajlı pakette olmalıdır Extraction kiti ile birlikte 50 mi ölçülerinde santrifüj edilebilir özellikte kapaklı tüp olmalıdır. Katalog numarası AGT olmalıdır. 2 Dispersive SPE 15 ml,fruits+veg,aoac 4 Paket (1 pakette SO QuEChErS Dispersive Kits AOAC Method ile uyumlu olmalıdır Dispersive kiti 400 mg PSA,1200 mg MgS04 içermelidir Dispersive kiti 15 ml santrifüj edilebilir özellikte kapaklı tüp içersinde olmalıdır Katalog numarası AGT olmalıdır. 3 HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0,25 pm 1 adet Kolonun dolgu maddesi 5% Phenyl - 95% methylpolysiloxane olmalıdır Kolon Ultra Inert yapıda olmalıdır Kolonun uzunluğu 30 metre olmalıdır Kolonun film kalınlığı ölçüsü 0.25 um olmalıdır Kolonun iç çapı ölçüsü 0.25 mm olmalıdır Katalog numarası AGT-19091S-433UI olmalıdır. 4 GC-MS Cihazi Liner, Ul,splitless,sing!e taper,gw,5/pk 2 adet Liner Splitless özellikte olmalıdır Liner Ultra Inert yapıda olmalıdır Liner hacmi 9Û0ul olmalıdır Liner iç çapı 4mm olmalıdır Agilent GC/GC-MS sistemlerindeki Split/Splitless enjeksiyon bloğuna uygun olmalıdır

4 Liner üzerinde o-ring ve içersinde cam yünü olmalıdır. Liner ambalajlı paketlerde olmalı ve inert yapısı korunmalıdır Katalog numarası AGT olmalıdır Gold Seal,Ultra inert, w/washer, 10/PK Alfa Endosülfan standardı Dichlorvos standardı Chlorpryfos ethyl standardı warfarin standardı 1 adet Gold Seal Agilent GC/GC-MS sistemlerindeki Split /Spîitless enjeksiyon bloğuna uygun olmalıdır Gold seal Ultra inert yapıda olmalıdır Gold seal Liner ile uyumlu olmalıdır Gold Seal ile birlikte Washer verilmelidir Katalog numarası AGT olmalıdır ng/pl(ppm) itibaren en az 12 ay olmalıdır. -Standart Dr Ehrenstorfer veya muadili bir marka olmalıdır. - Standart asetonîtril içerisinde çözünebilir olmalı. Cas no: : ng/pl(ppm) itibaren en az 12 ay olmalıdır. -Standart Dr. Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir - Standart asetonitrii içerisinde çözünebilir olmalıdır. Cas no: ng/ Jİ(ppm) itibaren en az 12 ay olmalıdır, -Standart Dr.Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir - Standart asetonitrii içerisinde çözünebilir olmalıdır. Cas no: ng/pl(ppm) itibaren en az 12 ay olmalıdır.

5 -Standart Dr.Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir - Standart asetonitril içerisinde çözünebilir olmalıdır. Cas no: Methanol Standart 3 adet 11 Ethanol Standart 3 adet 4 is t e n il e n d o k u m a n l a r -%99.9 saflıkta -5 mi -Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl -CA Lot Standart Dr. Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir -GC-FID Head Space cihazında kullanılmak üzere -%99.8 saflıkta -5 mi -Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl -C Lot Standart Dr. Ehrenstorfer olmalı veya muadili bir -GC-FID Head Space cihazında kullanılmak üzere 4.1 Teklif edilen malzemelerin kullanıldığı yerler hakkında istenildiği durumda referans verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır. 4.2 Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında kaliteleri hakkında tereddüte düşülen kalemlerin, Satmalıma Komisyonunca laboratuvarlarımızda denenmesi (demonstrasyonu) istenebileceğinden, firmalar; önerilen markalara ait ürünlerin laboratuvarlarımızda kullanılarak denenebileceğine dair yazılı beyan vereceklerdir. Demonstrasyon yapmayan veya demonstrasyon sonucu ürünü uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir. 5. TESLİMAT VE MUAYENE 5.1. Malzemelerin Başkanlığımıza şevki, depomuza teslimi firma tarafından yapılacaktır. Malzemeler, sevkiyat esnasında hasar görmeleri önlenecek şekilde paketlenecek bu esnada doğabilecek hasarlardan ve bunların giderilmesinden firma sorumlu olacaktır Malzemelerin Başkanlığımızca oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teknik şartnameye göre kontrol ve muayeneleri yapılacaktır. İmalat ve malzeme hatalarından yoksun olması, kırık-çatlak-deforme olmamış halde bulunması yönünden fiziksel olarak kontrol edilecektir Test, kontrol ve muayenelerde kullanılarak sarf edilecek malzemeler firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır Firma yetkilileri muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde üç (3) gün içinde ikinci muayene, Başkanlıkça (birinci muayenede bulunmayanlardan) oluşturulacak itiraz Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan özellikler değerlendirilecektir. İtiraz Komisyonunun kararı kesindir.

6 Standart maddelere ait teknik şartname 5 (Beş) ana başlık altında 2 (iki) sayfa olarak düzenlenm iştir. Ziraat Mühendisi Necla TASTEKİN Lab.Sor.Bil.Uzmanı Kimyager Ayşenur Ç ylh A 4

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

NÜKLEER TIP A.D. Prof.Dr. A. Tayyar AKPINAR

NÜKLEER TIP A.D. Prof.Dr. A. Tayyar AKPINAR FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENB53 INDIUM-111 PENTETREOTIDE (OCTREOTIDE) (TAKIM) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 8567 NÜKLEER TIP A.D Düzenleme Tarihi : 02/08/2010 1. Teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı MBRLD BAŞKANLIĞI O -iijjitk Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Mikrobiyoloji Referans Laboratvuarları Daire Başkanlığımız laboratuvarlarında kullanılmak üzere aşağıda

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün.

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BİLGİSAYAR ALIM İŞİ 1.1.

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. TÜRKKIZILAYI 1868 I TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 KALEM TIBBİ M ALZEM E SATIN ALINACAKTIR. 1. Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda gösterilen tıbbi malzemeler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ

KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ KİNİN SÜLFAT TABLET TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. SATIN ALINACAK İLACIN İSMİ VE AÇIK FORMÜLÜ Her tablet; Dünya Sağlık Örgütümün (DSÖ) ya da yürürlükteki İngiliz Farmakopesi (BP) veya Amerikan Farmakopesi (USP)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADENCİ BAŞLAMBASI, ARAMA VE TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak GRUP-1 gaz (metan) ve nem ihtiva eden

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ 2015 YILI İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İçindekiler Sayfa No 1. TANIMLAR 3 2. İHALENİN KONUSU VE İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 3 3. İŞİN İNCELENMESİ 4 4. TEDARİK

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY 331-2 (B) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ AKARYAKIT, MADENÎ VE ATIK YAĞ MUAYENE YÖNERGESİ ANKARA Genelkurmay Basımevi NSN:7610270488621 BU YÖNERGENİN HAZIRLANMASINDA ; MSY.:331-2

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DÖRTLÜ SAG-M TOP&BOTTOM KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR.. 3 2. DÖRTLÜ TOP&BOTTOM SAG-M Lİ KAN TORBASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3 6 3. İHALE İÇİN İSTENİLEN

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı