ZEMİN KAZMA TAŞIMA SERME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZEMİN KAZMA TAŞIMA SERME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ"

Transkript

1 ZEMİN KAZMA TAŞIMA SERME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ ZEMİN KAZMA MAKİNELERİ Çalışma şekilleri ve özellikleri yönünden zemin kazma makineleri 6 temel kategoride guruplandırılır: ÜNİVERSAL KABLOLU GODELİ YÜRÜYEREK YÜZEN DİĞER EKS. EKS. EKS. KAZAN EKS. EKS. EKS. *KAŞIKLI E. *SARKIK * GODE *DOZER *EMİCİ * TRAKTÖR (Power Shovels) Kablolu E. ZİNCİRLİ E. (Bulldozers) Yüzen E. E. (Tractors) (Hoist (Ladder-type *DRAGLİN KOVA Cableways) Trenching *GREYDER *GODELİ *HENDEK LI E. (Draglines) *ASMA Machines) (Graiders) YÜZEN E. AÇMA MAK KABLOLU E. *GODE ÇARKLI (Trenching) *ÇENELİ EKS. (Luffing (Whell-type *SKREYPER *DİĞER Machines) (Clamshells) Cableways) Trenching (Scrapers) YÜZEN E. * YÜKLEME Machines) MAKİNELERİ *TERS KAŞIKLI E. (Backhoes) *DÜZ KAŞIKLI E. (Hoes) (Loaders) *ZEMİN GEVŞETME MAK. (Rippers)

2 ÜNİVERSAL EKSKAVATÖRLERİN ELEMANLARI ALT KISIM ÜST KISIM ÖN KISIM Paletli Alt Kısım (Alt kısım üzerine ve (Üst kısmın önüne genel olarak (Mafsallı plakalardan oluşan 360 o dönebilecek şe- mafsallı biçimde takılmıştır. Esas palet şeritleri =0.5 2 kg/cm 2 kilde yerleştirilmiştir. kazı ve yükleme işini yapan elelik zeminlerde çalışmayı kolay- Bu kısımda kuvvet man budur.ön kısım genel olarak laştırır. makinası, mekanizma- ataşmanlar biçimindedir ve lar, aktarma organları kazının cinsi, miktarı ve Yürüme hızı v= km/h) dişliler, miller ve şekline göre değiştirilir.) Lastik Tekerlekli Alt Kısım (2 veya 3 akslı olabilir. Taşıma kumanda yeri bulunur. gücü bir miktar fazla olan ze- minlerde kullanılır. Yürüme hızı v=10-30 km/h) Kamyon Şasisi Şeklinde Alt Kısım (2-3 akslı, v= km/h) Motor genellikle dizel dir.)

3

4 ÜNİVERSAL EKSKAVATÖRLERDE İŞ VERİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER YAPILIŞLA İLGİLİ FAKTÖRLER İŞYERİ ŞARTLARI İLE İDARİ ŞARTLAR İLE İLGİLİ FAKTÖRLER İLGİLİ FAKTÖRLER *Ön kısmın tipi *Zeminin cinsi *Ekskavatörün amaca uygun *Kazıcı elemanın kapasitesi (hafif, normal, ağır) seçilip seçilmediği. *Kazı yerinin iyi tertiplenip ( m 3 ) *Kazı cephesi yüksekliği, tertiplenmediği *Tahrik şekli (dizel, elektrik, v.s.) (h opt <=> h?) *İş programının yapılış ve uygulanışının iyi olup olmadığı. Alt kısmın tipi (paletli, lastik *İşyerinin serbestlik *Bakım ve tamir servisinin tekerlekli, kamyon şasili,v.s.) derecesi. iyi olup olmadığı. ELEMANLARI 1-)Alt Kısım 2-)Üst Kısım 3-)Ön Kısım a)ulaşım kolu b)kaşık sapı ve Kaşık *İklim şartları. KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERİN; *Operatörün iyi yetişmiş olup olmadığı. ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER 1-)Kazı kuvveti büyüktür. 2-)Kaşığa gerekli hareketler zorunlu olarak yaptırılabilir 3-)Sert zeminlerde yarma ve kanal açma işlerinde; taş ocağı işletmelerinde kullanılır.

5 KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERDE İŞ VERİMİ: *.Kazı alanı boyutları a, b, h: sayısal olarak; a=400 m., b=200 m., h=3.00 m. olsun *.Çalışma süre ve saatleri saat, gün, ay; (6 ay, ayda 25 işgünü ve günde 8 saat çalışma) *.İş verimi (Q : m 3 /saat) Q=V/t, V=a x b x h=400 x 200 x 3= m 3 t=8 x 25 x 6=1200 saat Q=240000/1200=200 m 3 /saat (1 kazıcıyla); 2 x 100 = 4 x 50 m 3 /saat (2 kazıcı) (4 kazıcı) ÜNİVERSAL EKSKAVATÖRLERDE ÜST KISMIN DEVRİLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER: 1- Üst kısmın dönme ekseni ön tarafa yakın düzenlenir. 2- Üst kısmın elemanlarının ağır olanları yapımda arka tarafa yerleştirilir. 3- Üst kısmın arka tarafına gerekli büyüklükte denge ağırlığı konur. 4- Alt kısımda, üst kısmın oturduğu dairesel çemberin çapı büyük imal edilir. 5- Dairesel çemberin ortasından geçen ve hareketi üst kısımdan alt kısma ileten düşey mil sağlam yapılır. 6- Üst kısımdan sarkıtılan kolların ucundaki emniyet makaraları alt kısımdaki dairesel çemberi alttan ve yandan kavrayacak şekilde imal edilir.

6 KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERİN SEÇİLMESİ, OLUMLU OLUMSUZ TARAFLARI Bir işyerinde belirli bir iş verimini sağlamak üzere, belli bir iş verimine sahip büyük bir kaşıklı ekskavatör veya iş verimleri toplamı istenilen değerde olan birkaç küçük ekskavatör seçilebilir. Birkaç küçük ekskavatör yerine bir büyük ekskavatör seçmenin şu olumlu ve olumsuz yönleri olabilir: OLUMLU TARAFLARI *.Kaşık kapasitesi büyük olduğu için iri taşları yükleyebilir. *.Tahrik gücü büyük tek bir kaşıkta toplandığı için daha sert zeminleri kazabilir *.Optimum kazı cephesi büyük olduğu için daha yüksek kazı cephesi önünde çalışabilir. *.Tek operatör kullanılacağı için operatör gideri daha azdır. KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ: OLUMSUZ TARAFLARI *.Ekskavatör arıza yaptığında, arıza giderilinceye kadar kazı durur, diğer makineler boş kalır. *.Ağırlığı fazla olduğu için işyerine getirilmesi, montaj ve demontajı daha zordur.. Kaşık kapasitesi m 3. Max. kazı cephesi yüksekliği m.. Max. ulaşım mesafesi m.. Ağırlığı ton. *.Yedek parçaları pahalı olduğu için daha fazla yedek parça yatırımı gerektirir *.Kullanılmış makine satımında, değer yüksekliği nedeniyle müşteri bulmak zordur.

7

8

9

10

11

12 ELEMANLARI DRAGLİN KOVALI EKSKAVATÖRLERİN; ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER 1-)Alt Kısım 1-)Taban seviyesi altında çalışabilir ve ulaşım mesafesi 2-)Üst Kısım büyüktür. 3-)Ön Kısım 2-)Halatlarla kumanda edilen kova nedeniyle kazı a)ulaşım kolu kuvveti küçüktür. Kafes kiriş şeklinde, 3-)Sert olmayan zemin kazısı ve kum-çakıl çıkartma uzatılıp kısaltılabilir. işlemlerinde kullanılmaktadır. b)draglin kovası: 4-)Uzun ulaşım kolu sayesinde çoğu kez taşıt gerektir- Halat bağlantılı, çekme tirmez, figürasyon yapar. ve kaldırma vinçli. İŞ VERİMİ VE KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ: *. İş verimi kaşıklı ekskavatörlerdeki gibidir. *.Karakteristik değerleri:.. Kova kapasitesi m 3.. Max. kazı cephesi derinliği m... Max. ulaşım kolu mesafesi m... Ağırlığı ton.. Çok büyük kova kapasiteli ( 20 m 3 ) Özel Tip Draglin Kovalı Ekskavatörler de vardır

13

14

15

16 ÇENELİ EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER 1-)Alt Kısım 1-)Çeneyi düşey yönde hareket ettirerek her seviyede 2-)Üst Kısım kazı yaptırılabilir 3-)Ön Kısım 2-)Çenenin dolma derecesi ve oranı küçük ve bu yüzden de a)ulaşım kolu iş verimi küçüktür. b)çene alt ve üst 3-)Kazı kuvveti düşük olduğundan sert zeminlerde çalışamaz; başlık vinçleriyle, kuyu ve iksalı hendek açılması işlerinde çalışabilir; kablolu olarak yükleme ve boşaltma yapabilir. bağlanmıştır. 4-)Diğer ekskavatörlerle yapılamayan kazı işlerinde kullanılabilir. TERS VE DÜZ KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER 1-)Alt Kısım 1-)Kazı kuvveti büyüktür. 2-)Üst Kısım 2-)Taban seviyesi altında çalışabilir. 3-)Ön Kısım 3-)Ulaşım mesafesi kısadır. a)ulaşım kolu 4-)Sert zeminlerde temel ve hendek çukurları açma işinde (alt ucu mafsallı olarak kullanılır. bağlanmış, kutu kesitli) 5-)Düz kaşıklı ekskavatörler, en az kullanılan tipler b)kaşık sapı ve Kaşık olmakla birlikte, yol satıh kazıları, kaplama sökülmesi v.s. (ulaşım kolunun üst ucuna işlerde ve şev teşkilinde yararlıdır. mafsallı olarak bağlanmış halatlı ve hidrolik tip)

17

18

19 KABLOLU EKSKAVATÖRLER SARKIK KABLOLU EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI VE ÇALIŞMASI ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER 1-)Baş Kule Ya her ikisi KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ. 2-)Karşı Kule sabit ya da 1-)Yapımı ve montajı kolay. 3-)Kova herikisi de 2-)Hareket olanağı az. 4-)Çekme ve hareketlidir. 3-)Enerji kullanımı fazla Geri çekme 4-)Nehir ve göllerden kum-çakıl, malzeme v.s. çıkartma vinçleri. işlerinde ya da akarsu ve bataklık taban ıslahı işle- *.Geri çekme vinciyle kazı rinde kullanılır. yeri sonuna kadar çekilen 5-)Kova kapasitesi m 3, arkası ve yanları kapalı, Kulelerarası açıklıklar m. arasında değişir. altı, üstü ve önü açık özel kova, çekme vinci ve kablosuyla çekilerek doldurulur; sürüklenerek taşınır.

20

21 ASMA KABLOLU EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI VE ÇALIŞMASI ÖZELLİKLERİ VE KULLANILDIĞI YERLER 1-)Baş Kule Her iki kule KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ. 2-)Karşı Kule de zaman 1-)Teknik özellikleri aynı sarkık kablolu ekskavatörler- 3-)Kova ve zaman yer- deki gibidir. şaryo değiştirebilir. 2-)Dolu kovanın zemine sürtünmeden, yüksek vitesle 4-)Çekme ve kaldırma ilerleyişi, üstünlüğü olarak tanımlanabilir. vinçleri. 3-)Kova kapasitesi m 3 *.Geri çekme vinciyle kazı Kulelerarası açıklıklar m. arasında değişir. yeri sonuna kadar çekilen 4-)Saatlik verim: arkası ve yanları kapalı, 3600.V.F Q m 3 /h :Verim altı, üstü ve önü açık özel Q = L 1 m : Kazı mesafesi kova, çekme vinci ve kab- L 1 L 2 L 1 +L 2 L 2 m :İletim mesafesi losuyla çekilerek dolduru t v 3 m/sn :Geri gidiş hızı lur; sürüklenerek taşınır. v 1 v 2 v 3 V m 3 :Kova hacmi

22 GODE ZİNCİRLİ EKSKAVATÖRLERİN; GODELİ EKSKAVATÖRLER ELEMANLARI VE ÇALIŞMASI ÖZELLİKLERİ, KULLANILDIĞI YERLER, İŞ VERİMLERİ TİPLERİ 1-)Alt Kısım (paletli ya da raylı) 2-)Üst Kısım (sabit veya dönebilir) 3-)Gode Kolu (kafes kiriş şeklinde; üst uçta tahrik kasnağı, alt uçta germe kasnağı, kol üzerinde de OLUMLU VE OLUMSUZ TARAFLARI. 1-)Aynı iş verimini sağlayan bir kaşıklı ekskavatöre göre kullandığı enerjinin azlığı ve düzgün bir kazı yüzeyi vermesi olumlu taraflarıdır. 2-)Kazı kuvvetinin birçok godeye bölünmesi nedeniyle sert zeminlerde çalışamaması; iri daneli, taşlı ve kaya zeminlerde kazı yapamaması olumsuz tarafları- dır. Ancak kazı hacmi büyük olan sürekli işlerde verimli çalışırlar. gode zinciri ve üzerinde 3-)Q = 60.V.n.E / 1000 Q m 3 /h) : İş verimi godeler mevcuttur. V Lt : Gode Kapasitesi, n 1/dak : Dakikada boşalan gode sayısı, E - :İşyeri ve idari şartlar faktörü TABAN TABAN 4-)Gode kapasitesi Lt. SEVİYESİ SEVİYESİ Kazı cephesi derinliği 6 18 m. ALTINDA ÜSTÜNDE Dakikada boşalan gode sayısı /dak. ÇALIŞAN ÇALIŞAN olmak üzere iki tip mevcuttur. *. Genellikle şev yüzeyleri üzerinde, kazı eğimi gode kolu ile verilerek; kasnaklar çalıştırılarak harekete geçirilir. Her seferinde kazı ile dolan godeler dönüşlerde bantlı ileticilere dökülür. Kazı boyunca ray üzerinde hareket ettirilmek suretiyle ilerleme sağlanır.

23

24 Devasa bir zemin kazma makinesi TONKA Son Model Bir Dev Gode Çarklı Ekskavatör

25 Alman Krupp firması ile Otoban Yol Yapım İşletmesi tarafından geliştirilerek yapılmıştır Otoban altyapı işlerinde kullanılmıştır. Büyük oranda işçilikten tasarruf ve zaman kazancı için tasarlanmıştır. Sökülerek başka yerlere taşınması ve montajı mümkündür.

26

27

28

29

30 Teknik Özellikler: * Hareketli bu makine 100 mt. Yüksekliğinde ve 223 mt. Uzunluktadır * Tam olarak Ton ağırlığındadır. * Amerikan dolarına mal olmuştur. * Tasarım ve imalatı 5 yılda tamamlanmıştır. * İşletim için 5 Operatör gerektirmektedir. * 22 metre çapında döner kova tanburu üzerinde toplam 20 kovası bulunmakta ve her kova 196 ton hafriyat kapasiteli olup bir turda ton toprak veya kaya hafriyata yer değiştirebilmektedir. * 12 paletli yürüyüş takımının her biri 3.80 mt genişlikte ve 15 mt uzunluktadır. * 12 paletli yürüyüş takımının 8 tanesi önde 4 tanesi de arkadadır. * Saatte En fazla mt hız yapabilmektedir. * Günde m 3 den fazla hafriyat kaldırabilmektedir. Bu da (100,000 dev damperli kamyona eşittir. )

31

32

33

34

35

36

37 GODE ÇARKLI EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI VE ÇALIŞMASI ÖZELLİKLERİ, KULLANILDIĞI YERLER 1-)Paletli Alt Kısım KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ 1-)Yapı itibariyle gode zincirli ekskavatörlere benzer. 2-)360 0 dönebilir Üst Kısım 2-)Aynı anda kazı yapan gode sayısı az olduğu 3-)Gode Kolu Kafes kiriş şeklindeki için kazı kuvveti ve gode kapasitesi daha büyüktür. 3-)İş verimi de gode zincirli ekskavatörlere benzer. gode koluna bir bantlı 4-)Gode kapasitesi Lt. iletici tertiplenmiştir. Gode kolu uzunluğu m. Gode kolunun bir ucu üst Dakikada boşalan gode sayısı /dak. kısma mafsallı bağlı, diğer ucunda ise gode çarkı tertiplenmiştir. *. Gode zincirli ekskavatörün çalışmasına benzer şekilde; çark üzerinde bulunan godelere dolan zemin doğrudan bantlı ileticiye aktarılır.

38 YÜRÜYEREK KAZAN EKSKAVATÖRLER DOZERLERİN; ELEMANLARI, 1-)Traktörler 2-)Levha OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ: Paletli (İtme kuvveti büyük, zemine batma az) Lastik tekerlekli (çalışma mesafesi uzun, hız fazla, yol kaplamasını bozmaz) Halatlı (yukarı ve aşağı hareket hızı ve marjı fazla) Hidrolik (zemine ilave hidrolik kuvvetiyle basınç yapar, kazı gücü fazla; kalkış-iniş hareket marjı sınırlı) LEVHA (çeşitleri) BULDOZER ANGLDOZER TİLT DOZER LEVHASI LEVHASI LEVHASI (Kazılan zemin, levhanın (Kazılan zemin sağa ya da (Kazı gücü sivri olan uçta önünde biriktirilerek sola kaydırılarak dizi toplandığı için güç daha fazla itilir) halinde bırakılır: Figüre) hendek açılması, şev verilmesi)

39 DOZERLERİN; KULLANILDIĞI YERLER, İŞ VERİMİ, KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ, ÇALIŞMA PERİYOTLARI: (I) Kazı durumu (taban seviyesinin biraz altında, küçük vitesle t 1 ) (II)İtme durumu (levhanın alt kenarı taban seviyesinde,mümkünse en büyük vitesle, t 2 ) (III)Geri gitme durumu (mümkün olan en büyük geri vitesle, boş olarak, tekrar kazı yerine t 3 ) a) Arazi temizleme, düzeltme, reglaj ve ripaj işlerinde b)yüzeysel kazı, tesviye, figüre yayma ve toplama işlerinde c) Yamaçta tek taraflı küçük yarma açma işlerinde d) Dolgu yapma ve şev verme ve malzeme ötelenmesi işlerinde kullanılır. Q = 60.V.E.f / T Q m 3 /h : İş verimi f - :Zemin dönüşüm faktörü V m 3 : Levha Kapasitesi T dak :Periyot Süresi E - : İşyeri ve idari şartlar faktörü (t 1 +t 2 +t 3 ) *. Traktör gücü PS arasında değişir. *.Levha kapasitesi 1-10 m 3 arasındadır. *.Max çalışma mesafesi Paletlide : m. Lâstik Tekerleklide : m. *.Levhanın alt ucunda civata somunlarla bağlanmış, sert manganez çeliğinden yapılmış ve kazıcı dişleri bulunabilen bir BIÇAK mevcuttur.

40

41

42 GREYDERLERİN; ELEMANLARI, ÇALIŞMASI ÖZELLİKLERİ, KULLANILDIĞI YERLER 1-)Arka Kısım (kuvvet makinesi, kumanda 1-)Buldozerlere nazaran tesviye yeteneği kabini, iki aks burada) fazladır. 2-)Ön Kısım (bir aks iki tekerlek) 2-)Yüzeysel kazı yapabilir. 3-)Şasi (kutu kesitli kiriş şeklinde) 3-)Kenar, kafa, şev ve V-kesitli hendekler 4-)Levha tertibatı (levha, dişli çember, açabilir. çerçeve, kaldırma-indirme, yana hareket 4-)Malzeme dizi ve figürelerini öteleyeve döndürme tertibatları burada yer alır) bilir, yayabilir. 5.)Şev tesviye edebilir. BAŞLICA HAREKET ŞEKİLLERİ: a) İleri - geri yürütme; ön tekerleklerin *. Yol profillerinin teşkilinde sağa sola yatması, dönüş. *. Yol kaplama malzemelerini yaymada b) lik levha hareketleri (kaldırma, *. Stabilize yol bakımı işlerinde kullanılır. indirme, yana eğme) *. Karakteristik değerleri: c) Levhayı yana alma..motor gücü PS d) Levhayı kendi doğrultusunda kaydırma..levha uzunluğu m. e) Levhayı öne-arkaya eğme..ileri hız 5 50 km...geri hız 7 10 km...ağırlığı Ton.

43

44 3.4.3.) SKREYPERLERİN; ELEMANLARI, BAŞLICA HAREKET ŞEKİLLERİ, TİPLERİ 1-) Traktör. Yürütme hareketi 2-) Arka Kısım *Sandık. Sandık ön kısmını kaldırıp indirme hareketi *Ön kapak *Arka levha. Ön kapağı kaldırıp indirme. Arka levhayı ileri-geri hareket ettirme. Elevatörlü skreyperlerde zeminin kolay dolması için elevatör hareketi. SKREYPERLER Yürütme Tertibatı Kumanda Şekli Tahrik Şekli Bakımından Bakımından Bakımından Paletli Halatlı Traktörle Çekilen Lastik Tekerlekli Hidrolik Motorskreyper

45

46

47 SKREYPERLERDE; ÇALIŞMA PERİYOTLARI..Kazarak dolma/doldurma (t 1 ) İŞ VERİMLERİ Q=60.V.E.f / T..Yüklü gidiş/taşıma (t 2 ) T=t 1 +t 2 +t 3 +t 4 +t 0..Yayarak boşaltma (t 3 ) Q m3/h : İş verimi..boş dönüş (t 4 ) V m 3 : Sandık hacmi/kapasitesi İŞLETİMİ..Kazarak dolma sırasında sandık önü, kapak, yürüme hızı iyi ayarlanmalı..kolay kazılan zeminlerde tepeleme, zor kazılan zeminlerde silme kapasite ile çalışılmalıdır. F=10..G E - : İşyeri ve idari şartlar faktörü f - :Zemin dönüşüm/kabarma faktörü t 0 dak : Sabit süre T dak :Periyot Süresi/Devre süresi ÖZELLİKLERİ F Kg :Yardımcı kuvvet (1).Yüzeysel kazı yapabilir. % : Eğim (2).Tek başına kazma, taşıma ve yayma G Ton : Ağırlık..Gerekirse itici traktör kullanılarak kazı işlerini gerçekleştirebilir. KARAKTERİSTİK DEĞERLER yapılmalı..sandık (silme) kapasitesi:5 20 m 3..Yüklü gidiş-boş dönüş periyotlarında..tepeleme m 3 yol düzgün ve bakımlı olmalı, en büyük..traktör gücü PS ilerleme hızı seçilmeli..çalışma mesafesi m...yayarak boşaltma sırasında tabaka kalın- lığı sıkıştırma tekniğine uygun olmalı KULLANILDIĞI YERLER 1-)Örtü tabakası kaldırma işleri 2-)Tesviye işleri (havaalanı, yol) 3-)Kazı işleri (yarma, kanal) 4-)Dolgu işleri (baraj, yol)

48 YÜZEN EKSKAVATÖRLER EMİCİ YÜZEN EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI ÇALIŞMASI KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ 1-)Tekne..İlerleme şekli..tekne uzunluğu m. 2-)Santrifüj - 6 vinç ile..tekne genişliği 5 22 m. tulumba - 2 kazık+2 vinçle..emme borusu çapı m. 3-)Emme borusu ve - Pervane ile..kazı derinliği m. kesici başlık..malzeme uzaklaş-..tahrik gücü PS 4-)Basma borusu tırma şekli..emme hızı m/sn. - Basma borusuyla..konsantrasyon %15 %40 - Yüzer ileticilerle - Kendi hazneleriyle GODELİ YÜZEN EKSKAVATÖRLERİN; ELEMANLARI KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ 1-)Tekne.. Tekne uzunluğu m. 2-)Gode kolu.. Tekne genişliği m. *. Godeli Yüzen Ekskavatörlerin.. Gode kapasitesi Lt. çalışma şekli Emici Yüzen.. Kazı derinliği 4 20 m. Ekskavatörlerin Çalışma şekil-..tahrik gücü PS lerinin benzeridir...dakikada boşalan gode sayısı /dak.

49

50 DİĞER YÜZEN EKSKAVATÖRLER ÇENELİ YÜZEN EKSKAVATÖRLER KAŞIKLI YÜZEN EKSKAVATÖRLER *. Karada çalışan çeneli ekskavatörlerdeki *. Karada çalışan kaşıklı ekskavatörlerdeki ana eleman ve kısımların bir tekne ana eleman ve kısımların bir tekneye üzerine yerleştirilmesiyle ortaya çıkmış yerleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir cins bir yüzen ekskavatör türüdür. yüzen ekskavatör türüdür. DİĞER EKSKAVATÖRLER KÜÇÜK TRAKTÖR EKSKAVATÖRLERİN; *. Kazıcı eleman bakımından Kaşıklı Ters Kaşıklı *. Kumanda şekli bakımından Halatlı Hidrolik tipleri vardır. Bunların çalışma prensipleri, ana elemanları, özellikleri, çalışma periyotları ve diğer parametreleri Üniversal Ekskavatörler e benzer; genellikle hidrolik elemanlara sahiptirler.

51 HENDEK AÇMA MAKİNELERİNİN; TİPLERİ, KULLANIM YERLERİ KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ a)gode çarklı ve..hendek genişliği cm. b)gode kollu tipleri vardır...hendek derinliği cm. *. Kolay kazılan üniform zeminlerde;..motor gücü PS boru ve kablo döşeme, hendek açma..ilerleme hızı m/dak. drenaj hendeği açma v.b. işler için kullanılırlar. YÜKLEME MAKİNELERİNİN; TİPLERİ, KULLANIM YERLERİ, ALT ÇEŞİTLERİ *.KAZMA VE BOŞALTMA BAKIMINDAN *.KUMANDA ŞEKLİ BAKIMINDAN *.ÇALIŞMA BAKIMINDAN tipleri mevcuttur. Önden kazıp öne boşaltan Önden kazıp arkaya boşaltan Halatlı tip (nadir olarak) Hidrolik tip (genellikle) Kesintili çalışan Sürekli çalışan *. Bu makineler de ön kısımlarında backhoe adı verilen yükleyici kovaları ile, çoğunlukla paletli alt kısma (yürüyüş takımlarına) sahip, motor bölmesi ve operatör kabininden oluşan üst kısmı bulunan küçük birer traktör ekskavatör türünü oluştururlar.

52

53

54 ZEMİN GEVŞETME MAKİNELERİNİN; TİPLERİ, ELEMANLARI KARAKTERİSTİK DEĞERLERİ VE İŞLETİMİ *. Kumanda şekli bakımından..traktörün gücü PS..Diş sayısı 3 5 adet Halatlı Hidrolik..Kazı genişliği m. *. Yapılışları bakımından..kazı derinliği m...ağırlığı 1 6 Ton. Traktörle Traktöre *. Çalışma sırasında dişler zemine tam batmalıdır. Çekilen Ataşman Bu mümkün olamıyorsa ek ağırlıklar konulabi- Römork Şekline lir, daha güçlü traktör seçilebilir, diş sayısı bağlı tipleri vardır. azaltılabilir. 1-)Traktör ve dan *. Kurbada dişler zeminden çıkartılmalıdır. 2-)Kazıcı kısım oluşur.

55

56 ZEMİN KAZMA MAKİNELERİYLE İLGİLİ UYGULAMA PROBLEMLERİ GENEL PROBLEM ÇÖZÜM TEKNİĞİ VE KURALLAR: Bu yapı makinesi gurubu; a) Ekskavatörler (Kazıcılar - Yükleyiciler) b) Dozerler (Kazıcı - Öteleyiciler) c) Skreyperler (Kazıcı - Yükleyici - Taşıyıcı - Sericiler) d) Loaderler (Yükleyiciler) e) Ripperler (Zemin gevşetici - Yumuşatıcılar) olmak üzere 5 temel iş makinesi gurubu olarak ele alınacak ve bu guruplar da kendi içinde fonksiyonel alt guruplar şeklinde incelenecektir.. Her makine türü ve alt gurup için elde bulunan prospektif bilgiler ve tablo değerlerine dayalı olarak ayrı formülasyon, çözüm tekniği, parametrik bilgiler ve örnekler verilecektir.. Bazı makinelerde yalnızca verim hesabı, bazılarında makine seçimi, bir bölümünde süre veya hacim hesabı, bir bölümünde ise kazı planlaması yapılmakla yetinilecektir. Bir gurup makinede tüm bu hesaplar birarada yapılabilecektir.

57 EKSKAVATÖRLERDE PROBLEM ÇÖZÜMLERİ Ekskavatörlerde; a) Kaşıklı Ekskavatörler (-Ters Kaşıklı-) b) Draglin Kovalı Ekskavatörler c) Çeneli Ekskavatörler olmak üzere 3 ayrı alt gurupta problem çözümleri ele alınacak, örnekler verilecektir. a) KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERDE VERİM: Q = Q i.f 1.K.E.f formülüyle hesaplanır. Q m 3 /h : Saatlik gerçek verim (Tablo 1.19 dan) Q i m 3 /h : Saatlik ideal verim F i Formülde; - : Kazı cephesi yüksekliği ve dönüş açısına bağlı faktör )Tablo 1.20 den) H m : Kazı cephesi yüksekliği Hop m : Optimum kazı cephesi yüksekliği 1 : Kazı sırasında üst kısmın dönüş açısı F i, H/H op ve 1 den bulunur. K - :Kaşık faktörü ( 1.00 alınır Tablo 1.21 den) E - :İş ve yönetim durumu faktörü yada Saatte çalışılan yararlı süre (Tablo 1.16) f - :Zemin dönüşüm faktörü (Tablo:1.32 veya Tablo 1.1 den)

58 TABLO 1.18 DEĞİŞİK DÖNME AÇILARINDA YAKLAŞIK DEVRE ZAMANLARI (SANİYE)** KOLAY KAZI ORTA KAZI ZOR KAZI KARIŞIK KAPASİTE yd3 YAŞ LEM, HAFİF KUMLU KİL İYİ NORMAL ZEMİN SERT KİL / / / / / / / ** Optimum kazı cephesi yüksekliğinde ve devre zamanında gecikme yoksa

59 TABLO 1.19 KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERDE YERİNDE CİNSİNDEN SAATLİK VERİM (M 3 ) =90 Hop (m) / KAŞIK KAPASİTESİ (m 3 ) ZEMİN CİNSİ yaş lem yada hafif kumlu kil kum ve çakıl normal zemin sert kil yaş, yapışkan kil 3/8 1/2 3/ /4 1 1/2 1 3/ / * , İyi patlamamış kaya fena patlamamış kaya ( * m 3 kaşık kapasitesi + m Hop m 3 saatlik verim )

60 TABLO 1.20 KAZI CEPHESİ YÛKSEKLİĞİ VE DÖNÜŞ AÇISINA GÖRE DÖNÜŞÜM KATSAYILARI (F 1 ) H / Hop DÖNME AÇISI , TABLO 1.21 KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERDE KAŞIK FAKTÖRÜ (*) ZEMİN CİNSİ KAŞIK FAKTÖRÜ Kolay kazı (Çok yumuşak,yumuşak zemin) Orta kazı (Normal zemin) Orta sert kazı (Sert,çok sert zemin) Zor kazı (*) Bu faktör zemin cinsine bağlı olarak kaşığın tam dolmaması nedeni ile kullanılır.

61 TABLO 1.16 İŞİN DURUMU VE YÖNETİM FAKTÖRÜ YÖNETİM DURUMU Çok iyi İyi Orta Fena Çok iyi İŞİN DURUMU İyi Orta Fena TABLO 1.32 ZEMİN DÖNÜŞÜM KATSAYILARI DÖNÜŞÜMÜ YERİNDE KABARMIŞ SIKIŞMIŞ YERİNDE KUM Z E M İ N D U R U M U TOPRAK KİL KAYA KABARMIŞ KUM TOPRAK KİL KAYA SIKIŞMIŞ KUM TOPRAK KİL

62 TABLO 1.1 ZEMİNLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ZEMİN CİNSİ YERİNDE BİRİM H.A. (Kg/m 3 ) KABARMIŞ BİRİM H.A. (Kg/m 3 ) KABARMA YÜZDESİ KABARMA FAKTÖRÜ İSTİF EĞİMİ Alçı Çakıl (Kuru) /1 Çakıl (Nemli) /1 Çamur(Kuru) /1 Granit O /1 Kalker /1 Kaya (İyi Patlatılmış) Kırmataş /1 Kil(Kuru) /1 Kil (Nemli) /1 Killi şist /1 Kum (Kuru) /1 Kum (Islak) /1 Lem /1 Toprak (Kuru) /1 Toprak (Nemli) /1 Toprak (Islak) /1 Toprak (Çakıllı) Toprak (Kum ve çakıllı) /1

63 *.EKSKAVATÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK GEREKLİ KAMYON SAYISI N = 1+60.(t d + L/v g + t b + L/v d ) / (n. C m ) formülüyle bulunur. Formülde; N - :Gerekli kamyon sayısı t d dak :Ekskavatörü bekleme süresi t b dak :Yükü boşaltma süresi L m :Boşaltma yerinin uzaklığı (L>300 m. için ekonomiktir) v g m/dak :Dolu gidiş hızı v d m/dak :Boş dönüş hızı n - :Kamyonun kapasitesi/kaşık kapasitesi (n = 4-5 olmalıdır). C m sn :Ekskavatörün devre zamanı dır.

64 b) DRAGLİN KOVALI EKSKAVATÖRLERDE VERİM: Q = Q i.f i.e.f formülüyle bulunur. Burada parametreler Kaşıklı Ekskavatörlerdekine benzer şekilde hesaplanır. *. Dikkat edilirse formülde K kaşık faktörü bulunmamaktadır. Burada kaşığın yerini Draglin Kovası almıştır. Kova kapasiteleri, ağırlık ve boyutları Tablo 1.25 den alınarak bulunacaktır. *. Draglin ekskavatörlerde saatlik verim ulaşım kolunun uzunluğuyla değişir. Ulaşım Kolu Faktörü = Uygun ulaşım kolu uzunluğu Fiili ulaşım kolu uzunluğu *. Bu ekskavatörlerde makine dengesini sağlamak ve devrilmeleri önlemek bakımından ulaşım kolunun yatayla yaptığı açı, kova büyüklüğü ve ağırlığı, silme ve tepeleme zemin ağırlığı gibi unsurlar önem taşımaktadır. Çeşitli alternatif çözümler arasında en uygunu ve verim artışı için tercih yapılır. *. Pratik olarak kovanın kendi ağırlığıyla yük ağırlığının toplamı, makineyi devirmeye çalışan kuvvetin % 75 inden daha büyük olmamalıdır. *. Kova kapasitesi (kova + malzeme ağırlığı), ulaşım kolunun yatayla yaptığı 2 açısı, en büyük kazı uzaklığı (D), boşaltma yarıçapı (A), ve yüksekliği (B), en büyük kazı derinliği (C) gibi parametreler Tablo 1.24 den alınarak değerlendirilebilir yada karşılaştırılır. *. Ekskavatörün değişik dönüş açıları için devre zamanları belirli kova kapasiteleri ve zemin cinsleri için Tablo 1.26 dan alınabilir. *. Yerinde cinsinden saatlik verimler ve H op. lar Tablo 1.22; H/H op.lara ve Dönme açılarına ( 1 ) karşı gelen F i Dönüşüm Katsayıları da Tablo 1.23 den alınabilir.

65 c) ÇENELİ EKSKAVATÖRLERDE VERİM: Q = 3600.V.E 1 /C m formülüyle hesaplanır. Burada; Q m 3 /h :Saatlik verim V m 3 :Kova kapasitesi E1 - C m sn :İşyeri, yönetim durumu faktörü yada saatte çalışılan yararlı süre :Devre zamanı *. Çeneli ekskavatörlerin çene boyutlarına bağlı olarak kapasite, ağırlık ve boyutları Tablo 1.27de verilmiştir. *. KAŞIKLI EKSKAVATÖRLER İÇİN ÖRNEK VERİM HESABI: VERİLENLER: ÇÖZÜM:. Kaşık kapasitesi 2 yd 3. İdeal saatlik verim: Q i =202 m 3 /h (Tablo 1.19 dan). Zemin cinsi Sert Kil. Optimum kazı cephesi yüksekliği:h op =3.72m (T:1.19). Dönme açısı H/H op =3.35/3.72=0.90 için F i =1.06. İşin durumu İyi Dönme açısı α 1 =75 0 (Tablo 1.20 den). Yönetim durumu Orta. E = 0.71 (Tablo 1.16 dan). Kazı Cephesi Yük m. K = 0.90 (Tablo 1.21 den seçilen kaşık faktörü için sağdaki büyük değer alınmıştır). İSTENİLEN:. Kabarmış cinsinden saatlik verim.. f = 1.43 (Tablo 1.32 den Toprak Kabarma Faktörü) SONUÇ: Q k = Q i.f i.k.e.f = 202 x 1.06 x 0.90 x 0.71 x 1.43 = m 3 /h. bulunur.

66 TABLO 1.27 ORTA AĞIRLIKLI GENEL AMAÇLI ÇENELERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ ÇENE BOYUTU (yd 3 ) 3/8 1/2 3/ /4 1 1/2 1 3/ /2 Su seviyesinde , KAPASİTE (m) Silme , Tepeleme Kova (Boş) AĞIRLIKLAR (Kg) Denge Ağırlığı Dişler Toplam Kavrama Alanı m Genişlik m BOYUTLAR Açık uzunluk m Kapalı uzunluk m Açık yükseklik m Kapalı yükseklik m

67 *. KAŞIKLI EKSKAVATÖRLERLE BİR KAZI İŞİNİN PLANLANMASI (Örnek): VERİLENLER:. Kazılacak zemin miktarı 2500 m 3. Bir saatteki yararlı süre 50 dak.. Zemin cinsi Normal. Boşaltma yerinin uzaklığı 4000 m.. Kazı Süresi 3 Gün. Kamyonun:. Günlük mesai (kötü hava koşullarında..dolu gidiş hızı 30 km/h (%20 Kayıp düşünüldüğünde) 8 saat..boş dönüş hızı 50 km/h. Kazı cephesi yüksekliği 3.26 m...yükleme süresi 1 dak.. Dönme açısı Boşaltma süresi 2 dak.. Kaşık Faktörü Kira bedeli (ekskavatör) TL/h.. Kira bedeli (kamyon) TL/h İSTENENLER: a) Gerekli büyüklükte kaşığa sahip ekskavatörün seçilmesi b) Gerekli kamyon sayısının bulunması c) Toplam kazı bedelinin bulunması

68 ÇÖZÜM: a) Toplam net çalışma süresi 3 x 8 x (1-0.20) = 19.2 saat. Saatlik ortalama verim: 2500 /19.2 = m 3 /h. 1 1/2 yd 3 lük ekskavatör (Tablo 1.19 dan) seçilirse;..ideal saatlik verim Q i = 183 m 3 /h..opt. Kazı Cephesi Yük. Hop = 2.80 m...h/hop = 3.26/2.80 =1.15 için F 1 = 1.04 (Tablo 1.20 den) 1 = Yerinde cinsinden verim için f=1.00 zemin dönüşüm faktörüdür. (Tablo değerleri de yerinde cinsinden olduğu için). Saatlik verim Q y = Q i x F 1 x E x K x f = 183 x 1.04 x (50/60) x 0.90 x 1.00 ; yeterli Q y = m 3 /h > m 3 /h (Q i ) olduğu için seçilen 1 1/2 yd 3 kaşıklı ekskavatör ve uygundur. b) Gerekli kamyon sayısının bulunması:. Gidiş ve dönüş hızlarının m/dak. ya çevrilmesi v g =30 km/h = 500 m/dak,. Ekskavatörün devre zamanı (Tablo 1.18 den) Cm=21 sn. v d =50 km/h = m/dak.. Kamyon kasa hacmi: 1.5 x 0.90 x 5 x m 3 (v=1.5 yd 3, n=5, K=0.90).Gerekli kamyon sayısı: N=1+(60(1+4000/ /833.3)/(5x21)), N 10 adet c) Ekibin saatlik kira bedeli: 1 x x = TL/h. saatlik verim m 3 /h olduğuna göre;. m 3 birim kazı bedeli / TL/m 3. Toplam Kazı Bedeli: 2500 x = TL (1995 yılı için).

69 *. DRAGLİN KOVALI EKSKAVATÖRLERDE VERİM HESABI ÖRNEKLERİ: ÖRNEK-1) VERİLENLER ÇÖZÜM:. Kova kapasitesi 2 yd 3. İdeal saatlik verim Q i = 195 m 3 /h.(tablo 1.22). Zemin cinsi kum-çakıl. F1 faktörünün bulunması (Tablo 1.23).Dönme açısı Hop = 2.44 m., H/H op = 1.71/2.44 =0.70. İşin durumu İyi.. 1 = için (F 1 = 0.81).Yönetim durumu Çokiyi. İş ve yönetim durumu faktörü E=0.78. Kazı cephesi derinliği 1.71 m. (Tablo 1.16 dan iyi çokiyi). Ulaşım kolu uzunluğu 15 m.. Kabarma faktörü f = 1.11 (Tablo 1.32 den) (yerinde kabarmış: Kum) İSTENİLEN : Kabarmış cinsinden. Saatlik verim: Q k = Q i x F 1 x E x f saatlik verim? Q k =195 x 0.81 x 0.78 x 1.11 = m 3 /h.

70 TABLO 1.22 KISA ULAŞIM KOLLU DRAGLİN KOVALI EKSKAVATÖRLERDE YERİNDE CİNSİNDEN SAATLİK VERİM (m 3 ) Hop (m) / KAŞIK FAKTÖRÜ (m 3 ) ZEMİN CİNSİ yaş lem yada hafif kumlu kil yd3 3/8 1/2 3/ /4 1 1/2 1 3/ /2 m * Hop Q kum ve çakıl Hop Q normal zemin Hop Q sert kil Hop Q yaş, yapışkan kil Hop Q

71 TABLO 1.23 H/Hop VE DÖNÜŞ AÇISINA GÖRE DÖNÜŞÜM KATSAYILARI (F 1 ) H/Hop DÖNME AÇISI

72 ÖRNEK-2) DRAGLİN KOVALI EKSKAVATÖRLERDE ULAŞIM KOLU UZUNLUĞUNUN VERİME ETKİSİ VE DEVRİLMEYE KARŞI EMNİYET VERİLENLER:. Zeminin kabarmış birim hacim ağırlığı... k = 1440 kg/m 3. Ulaşım kolu uzunluğu... l u = 21 m.. Ulaşım kolunun yatayla yaptığı açı... α 2 = Denge ağırlığı... Q m = 4534 kg.. Normal tip bir kova kullanılacaktır. İSTENİLENLER: a) Uygun boyutlu draglin kovasının bulunması b) Ulaşım kolu uzunluğu azaltıldığına verimdeki artışın ne olacağı?

73 ÇÖZÜM:. Enbüyük güvenli yük 4534 x 0.75 = 3401 kg. (bu yük aşılmayacaktır). Tablo 1.25 den rastgele seçilen kova (1 1/2 yd 3 lük olsun)... Kova ağırlığı 1 1/2 yd 3 kova = 1700 kg.. Toprak ağırlığı x 1440 = 1917 kg Toplam: 3617 kg.> 3401 kg.. Aynı tablodan seçilen bir küçük kapasitedeki yeni kova 1 1/4 yd 3 dür... Kova ağırlığı 1 1/4 yd 3 kova = 1496 kg.. Toprak ağırlığı x 1440 = 1590 kg Toplam: 3086 kg.< 3401 kg. seçilen kova l u = 21 m.lik ulaşım kolu için uygundur.. Ulaşım kolu uzunluğu 18 m. alınırsa Q m = 5441 kg. (Tablo 1.24). Enbüyük güvenli yük : 5441 x 0.75 = 4081 kg. Bu durumda 1 1/2 yd 3.lük kova bu ulaşım kolu uzunluğu için uygun olacaktır.. Verim artış yüzdesi : (1.331/1.104)-1 x 100 = % 21 bulunur.

74 TABLO 1.24 MAX. DENGE AĞIRLIĞI OLAN BİR DRAGLİN KOVALI EKSKAVATÖRDE TİPİK ÇALIŞMA UZAKLIKLARI Q U L A Ş I M K O L U U Z U N L U Ğ U (E) 15 m 18 m 21 m 24 m A B C Q A B C Q A B C Q A B C = ulaşım kolunun yatayla yaptığı açıdır A = m boşaltma yarıçapı B = m boşaltma yüksekliği C = m max kazı derinliği D = Kazma uzaklığı Q = kg kapasite (kova ve malzeme ağırlığıdır, aşılmamalıdır)

75 TABLO 1.25 DRAGLÎN KOVALARININ KARAKTERİSTİK KAPASİTELERİ, AĞIRLIKLARI VE BOYUTLARI KOVA KAPASİTESİ* SİLME KAPASİTESİ* KOVA AĞIRLIĞI (kg) BOYUTLAR (cm) Hafif iş Normal iş Ağır iş Uzunluk Genişlik Yükseklik 3/ / / / / / / / / * Silme kapasitesi m3, kaşık kapasitesi yd3 tür

76

77 ÇÖZÜM:. Ulaşılması gereken gerçek saatlik verim: /1760 = 90.9 m 3 /h.. Kanal dışından sedde dışına uzaklık m. olup bu iş için en az l u = 21 m. lik ulaşım kollu draglin ekskavatör kullanılmalıdır.. Şekilde geometrisi verilen kazı ve boşaltma uzaklık ve yüksekliklerine ancak 2=35 0 lik bir yatay açıyla ulaşılabilmektedir (Tablo 1.24 den).. H/H op ve 1 dönüş açılarına bağlı F 1 faktörünün rastgele ilk seçimini (bir yaklaşımda ve yakın tahminde bulunarak) F 1 = 0.81 olarak yapalım (Tablo 1.23).. Saatlik verim : Q = 90.9 / (0.80 x 0.81) = m 3 /h olmalıdır.. Tablo 1.22 ye göre1 1/2 yd 3 lük orta tip bir kova kullanılmalıdır... Kova ağırlığı 1 1/2 yd 3 kova = 1700 kg.. Toprak ağırlığı x 1280 = 1740 kg Toplam: 3404 kg. Enbüyük güvenli yük : 4534 x 0.75 = 3401 kg. (Tablo 1.24). Seçilen kovanın istenilen verimi sağlayıp sağlamadığı kontrol edilirse;.. İdeal saatlik verim: Q i = 147 m 3 /h, H op = 2.74 m. (Tablo 1.22).. H/H op = 3.66/2.74 = 1.34 için F i = 0.81 (Tablo 1.23) 1 = İş ve yönetim durumu faktörü E = 0.80 (veriliyor). Saatlik verim : Q = Q i x F 1 x E x f = 147 x 0.81 x 0.80 x 1.00 = 95.3 m 3 /h. (Burada verilen ve istenen zemin dönüşüm şartları hep yerinde cinsinden ele alındığı için faktör f = 1.00 olarak gözönünde tutulmuştur) Q = 95.3 m 3 /h > 90.9 m 3 /h olduğundan seçilen kova uygun ve istenilen iş verimi sağlanmış olmaktadır.

78 TABLO 1.25 DRAGLÎN KOVALARININ KARAKTERİSTİK KAPASİTELERİ, AĞIRLIKLARI VE BOYUTLARI KOVA KAPASİTESİ* SİLME KAPASİTESİ* KOVA AĞIRLIĞI (kg) BOYUTLAR (cm) Hafif iş Normal iş Ağır iş Uzunluk Genişlik Yükseklik 3/ / / / / / / / / * Silme kapasitesi m 3, kaşık kapasitesi yd 3 tür

79

80

81 TABLO 1.5 LODER VE KAŞIKLl EKSKAVATÖRLERDE YÜKLEME SÜRESİ (dak.) (Yaklaşık) YÜKLEME KOŞULLARI LASTİK TEKERLEKLİ LASTİK TEKERLEKLİ PALETLİ 0 5 yd 3 ARASI 5 yd 3 VE YUKARISI TAMAMINDA Uygun Orta Uygun değil TABLO 1.3 SKREYPERLERDE YÜKLEME ZAMANLARI (dak.) YÜKLEME KOŞULLARI ELAVATÖRSÜZ TEK MOTORLU ELAVATÖRSÜZ İKİ MOTORLU ELAVATÖRSÜZ İKİ SANDIKLI ELAVATÖRLÜ TEK MOTORLU ELAVATÖRLÜ İKİ MOTORLU Uygun Orta Uygun Değil TABLO 1.2 LODER KOVA KAPASİTESİ FAKTÖRLERİ MALZEME FAKTÖR İnce,uniform Orta,kaba 0,90 İyi patlatılmış 0.85 Orta patlatılmış 0.80 Kötü patlatılmış 0.65

82

83 TABLO 1.7 % EĞİME BAĞLI EĞİM DİRENCİ (Kg/Ton) TABLO 1.8 YÜZEY CİNSİNE GÖRE YUVARLANMA DİRENÇLERİ (Kg/Ton) YÜZEY TİPİ Adi Yataklı Çelik Bandajlı Paletli Alt Kısım Rulmanlı Lastik Tekerlek Yüksek Basınç Düzgün Beton İyi Asfalt Bakımlı, Sıkıştırılmış Toprak Bakımsız, İz Oluşmuş Toprak Bakımsız, İz Oluşmuş Çamurlu Toprak Gevşek Kum ve Çakıl Çok Çamurlu, İz Oluşmuş, Gevşek Toprak Rulmanlı Lastik Tekerlek Alçak Basınç TABLO 1.9 LASTİK TEKERLEKLİ MAKİNELERDE YUVARLANMA DİRENCİ Batma Miktarı (mm) Yuvarlanma Direnci kg/ton

84

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ERSEM SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM KURUMU (DERS NOTLARI) KALDIRMA ARAÇLARINDA ISG İŞ GÜVENLİĞİ24 KONULAR 24.1 Kaldırma, taşıma, istifleme 24.2 Kaldırma araçlarının

Detaylı

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI

YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 002 İÖ YAPI ELEMANLARI DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 7. Bölüm (Tünel açma makineleri, arın basınç hesapları, tünel kaplamaları, bir proje örneği) Prof. Dr. Müh. Yapı Merkezi AR&GE Bölümü 2009 1 Tünel

Detaylı

9. Tahrik tekeri 2. Üst muhafaza. 10. Ayak anahtarı 3. Kaldırma silindiri. 11. Akü arabası kilit çözme sistemi. 4. Akü deşarj göstergesi

9. Tahrik tekeri 2. Üst muhafaza. 10. Ayak anahtarı 3. Kaldırma silindiri. 11. Akü arabası kilit çözme sistemi. 4. Akü deşarj göstergesi FORKLIFT Bu bölümde günümüzde sanayinin birçok alanında kullanılması zorunlu hale gelen forkliftlerin sınıflandırılması, kullanım esasları ve bakımları incelenecektir. FORKLİFTLERİN SINIFLANDIRILMASI Forkliftler

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

MOTORLU ARAÇLARDA GÜVENLİK

MOTORLU ARAÇLARDA GÜVENLİK MOTORLU ARAÇLARDA GÜVENLİK Amaç İşyerlerinde kullanılan her türlü motorlu aracın ortaya çıkardığı riskleri ve alınması gereken önlemleri öğrenmek. Öğrenim Hedefleri Motorlu araç kullanıcıları ve iş makinesi

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

ÜNİTE 13 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER İŞ MAKİNALARI

ÜNİTE 13 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER İŞ MAKİNALARI İŞ MAKİNALARI İÇİNDEKİLER Giriş İş Makinaları İş Makinaları Çeşitleri İş Makinesi Operatörlük Belgesi İş Makinalarında Bakım Stratejileri İş Makinalarında İş Güvenliği Genel Kuralları MAKİNA VE TEÇHİZAT

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI

BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI 2.1 DEPOLARDAKĐ ZEMĐN BETONLARI Depolar çeşitli malzemelerin stoklandığı endüstriyel bir yapıdır. Geçmiş yıllarda, depo eşyaların insanlar tarafından dizildiği

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DİREKLER 522EE0127 Ankara, 2011 İÇ Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI MART-1999 RĠZE Ġ

Detaylı

Harun Sönmez 1. Dersin Amacı JEO 483 SONDAJ TEKNİĞİ (202)

Harun Sönmez 1. Dersin Amacı JEO 483 SONDAJ TEKNİĞİ (202) Dersin Amacı JEO 483 SONDAJ TEKNİĞİ (202) Ülkemizin sondör ihtiyacını karşılamak (X Tabiki değil) Ders Sorumlusu: Dr. Harun SÖNMEZ e-mail: haruns@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~haruns

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

3.2. Elleçleme Ekipmanları

3.2. Elleçleme Ekipmanları 3.2. Elleçleme Ekipmanları 1) El Arabası 2) Askılı Taşıma Arabası 3) Transpalet 4) Çaka 5) Dar Koridor Çakası 6) Çok Dar Koridor Çakası 7) Sipâriş Toplayıcı 8) Akülü İstif Makinası 9) Yandan İstifleyici

Detaylı

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1

RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 RAUGEO SİSTEM TEKNİĞİ YER ISISI İLE YENİLİKÇİ ISITMA, SOĞUTMA VE TASARRUF TEKNİK KATALOG 827600/1 Mayıs 2011 itibariyle geçerlidir. 827600/1 - Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. www.rehau.com.tr Yapı

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

Eylül September ÖZET ABSTRACT

Eylül September ÖZET ABSTRACT MADENCİLİK Eylül September 1983 Cilt Volume XXII Sayı No 3 Huvai But ve Tfisantm Aerial Tramways Tesisleri Saim SARAÇ (*} ÖZET Özellikle engebeli arazilerde cevherlerin havai, hat aracılığıyla taşınması

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı