YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI (HAZİRAN 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI (HAZİRAN 2012)

2 ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ sayılı Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerinin şirket işlemlerine etkisinin incelenmesi 2 Tasfiye süreçlerinin kapsamlı bir şekilde incelenerek, basitleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışma yapılması Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt mevzuatlarının şirketlerin kuruluş ve diğer işlemleri ile şubelerin kuruluşları konularında getirdiği idari yüklerin ve maliyetlerin incelenmesi Mevzuat Değişikliği Münfesih durumdaki şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve süre olarak kısaltılması Tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu nda gerekli değişikliklerin yapılması Gümrük ve Ticaret Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük ve Ticaret Adalet Bakanlığı yla İlgili Diğer Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı), Adalet Ekonomi Maliye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, TOBB, TİM, İlgili diğer kurum Başbakanlık, Ekonomi Maliye SPK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, İlgili diğer kurum 1

3 ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 3 Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yeni Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak güncellenmesi Faaliyetin Niteliği a. Çalışma Raporu b. Çalışma Raporu a. Daha önce borsa dışı şirketlere ilişkin hazırlanan kurumsal yönetim ilkelerinin yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dikkate alınarak güncellenmesi b. Borsa dışı şirketlerde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulandığına dair sertifika verilmesini sağlayacak bir mekanizmanın ile söz konusu sertifikaya sahip KOBİ'lerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulamasının teşvik edilmesine yönelik olarak kullanılabilecek araçların araştırılması SPK yla İlgili Diğer Bilim eknoloji Gümrük ve Ticaret Maliye Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, kurum ve kuruluşlar a. Aralık 2012 b. Haziran Dünya Bankası İş Ortamı Raporu nda "Yatırımcının Korunması" alt başlığı ölçütlerine yönelik iyileştirme çalışması yapılması Çalışma Raporu Dünya Bankası İş Ortamı Raporu "Yatırımcının Korunması" alt başlığında yer alan göstergelerdeki ülkemiz konumunu iyileştirmek amacıyla bir çalışma raporu hazırlanması ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin belirlenmesi SPK Adalet kurum ve kuruluşlar Aralık

4 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 1 İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli esneklik yaklaşımıyla yeniden değerlendirilerek, esneklikgüvence dengesi temelinde iyileştirilmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu nda yer almayan esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi 2 İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması Faaliyetin Niteliği Mevzuat Değişikliği Mevzuat Değişikliği Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi, uzaktan çalışma, iş paylaşımı, esnek zaman modeli gibi 4857 sayılı İş Kanunu nda yer almayan esnek çalışma biçimlerinin düzenlenmesiyle istihdamın ve işgücü piyasasının esnekliğinin artırılması Özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısının artırılmasına yönelik 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı yla İlgili Diğer İlgili kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve sosyal taraflar İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar Mayıs 2013 Mayıs Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve ölçütlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi a) Çalışma Raporu b) Mevzuat Değişikliği 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde değerlendirme/izleme toplantıları yapılması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek üzere çalışma raporu hazırlanarak, bu çerçevede belirlenen aksaklıkları gidermeye yönelik tedbirlerin alınması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekonomi ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar a) Aralık 2012 b) Haziran

5 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 4 Sektörel istihdam politikalarının belirlenmesinde faydalanmak üzere, Ulusal İstihdam Stratejisi nde (UİS) yer alan 7 sektör için çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış strateji belgeleri arasında ilişki kurularak, izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması 5 İstihdam ile ilgili yükümlülüklerini özenle yerine getiren işverenler için ilave teşvik unsurlarının araştırılması Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu Çalışma Raporu UİS de yer alan inşaat, hazır giyim ve tekstil, tarım, sağlık, finans, bilişim ve turizm sektörlerine ilişkin oluşturulacak alt komiteler aracılığıyla sektörel gelişmelerin istihdama etkisinin izlenmesi UİS sektör stratejileri kapsamında hazırlanan eylem planlarının izleme ve değerlendirilmesi Sektörlere yönelik yayınlanmış ve yayımlanmakta olan ulusal ve uluslararası strateji, rapor gibi belgelerin takip edilmesi Kayıt dışını azaltmada cezalar kadar yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin ödüllendirilmesinin de önemli olduğundan hareketle, kayıt dışı istihdam eğiliminde olanların kayıt içinde kalmasının özendirilmesi İşverenlere yönelik uygulanmakta olan teşviklerin belirlenerek verilebilecek ilave teşviklerin araştırılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yla İlgili Diğer İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar 4

6 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 1 Standart Maliyet Modeli'nin uygulamaya geçirilmesi Mevzuat düzenlemesi Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli nin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere yönetmelik/genelge hazırlanması ve yayımlanması Başbakanlık yla İlgili Diğer kurum 2 Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik hazırlanan çalışma raporundaki mevzuat değişikliklerinin yapılması Mevzuat Değişikliği Başbakanlığın koordinasyonunda 2012 yılında hazırlanan Madencilik Faaliyet İzinlerinin ÇED Sürecinde Tamamlanması sunun Araştırılmasına İlişkin Çalışma Raporu na ekli mevzuat değişikliği önerilerinin (7 yönetmelik ve 1 tüzükte değişiklik yapılması ile 1 yeni yönetmelik çıkarılması) uygulamaya geçirilmesi amacıyla: 1. Orman alanlarında madencilik faaliyet izni başvurularında ÇED olumlu belgesinin ilk başvuru yerine nihai aşamada istenmesi ve işlemlerin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Orman Kanunu nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliği nin ve 10. maddelerinde değişiklik yapılması 2. Mera tahsis amacı değişikliği başvurularında ÇED olumlu belgesinin ilk başvuru yerine nihai aşamada istenmesi ve işlemlerin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, maden arama Başbakanlık Çevre ve Şehircilik Enerji ve Tabii Kaynaklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kültür ve Turizm Milli Savunma Orman ve Su İşleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği, kurum 5

7 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ başvurularının MİGEM aracı kılınmaksızın doğrudan il tarım müdürlüklerine yapılabilmesi ile Mera Yönetmeliği nin 8. maddesinde değişiklik yapılması 3. Tarım arazilerinde madencilik faaliyeti için kamu yararı kararı alınması ile mera alanlarında tahsis amacı değişikliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın başvuru kararı almasına ilişkin başvurunun sonuçlandırılmasında süre sınırı konularak, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği nin 121. ve 124. maddelerinde değişiklik yapılması ile Yönetmeliğe ek madde eklenmesi; tarım arazilerinde madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 9. maddesinde değişiklik yapılması 4. Sulak alanlarda madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nin 21. maddesinde değişiklik yapılması 5. Kültür varlıklarını koruma alanlarında madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlanmasında süre sınırı yla İlgili Diğer 6

8 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ öngörülerek, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği nin 11. maddesinde değişiklik yapılması 6. Turizm alanlarında madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin çıkarılması 7. Tabiat varlıklarını koruma alanlarında madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği n 7. ve 11. maddesinde değişiklik yapılması 8. Askeri alanlarda madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği nin 9. maddesinde değişiklik yapılması 9. Yeraltı suyu arama ve kullanma izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği Bölüm I de değişiklik yapılması yla İlgili Diğer 7

9 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 3 Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından petrokimya tesislerinin yıllık cirosu üzerinden alınan katılma payı oranlarının düzenlenmesi Kurul Kararı Akaryakıt alanında faaliyet göstermeyen petrokimya tesislerinin petrol işleme lisansı uygulamasındaki yıllık ciro üzerinden %0,1 (binde bir) oranında alınan katılım payının sıfırlanarak, sektörün rekabet gücüne olan olumsuz etkinin ortadan kaldırılması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yla İlgili Diğer Maliye kurum Aralık Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ve faaliyetine devam eden kıyı tesislerinin uyum imkansızlıklarının ortadan kaldırılması Yönetmelik değişikliği Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te aşağıdaki değişikliklerin yapılması: Yönetmeliğin 11.maddesinde altı aydan bir yıla kadar sürede ifadesinin kaldırılarak, birinci cümleden sonra gelmek üzere Geçici işletme izni süresi kıyı tesisinin faaliyetlerinin aksatılmaması için ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren iki ay sonrasına kadar verilir. cümlesinin eklenmesi Geçici Madde 2 ye Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve faaliyetine devam eden kıyı tesislerinden Madde 9.1.c de belirtilen uygun görüş ve rapor ile Ek-1 B, 5. ve 6. maddelerde belirtilen belgeler istenmez. cümlesinin (b) paragrafı olarak eklenmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü) Çevre ve Şehircilik Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü), kurum 8

10 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 5 "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 5995 sayılı Kanuna göre revize edilmesi ve 2560 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkartılan Su Havzaları Koruma Yönetmeliklerinin "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"ne adapte edilmesi Yönetmelik değişikliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin havzalar ile ilgili amir hükümlerinin Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ne adapte edilmesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı yla İlgili Diğer Çevre ve Şehircilik kurum Aralık

11 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 1 Bölge planları ve mekansal strateji planlarının ortak proje ile yapılmasına yönelik çalışmaların başlatılması 2 İnşaat izinleri sürecinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik olarak yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemeleri ile idari düzenlemelerin taslaklarının hazırlanması 3 Tapu kaydı işlemleri için gereken sürenin ve maliyetin kısaltılmasına yönelik yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması Uygulama Mevzuat Düzenlemesi Hazırlık Çalışması Mevzuat Düzenlemesi Hazırlık Çalışması Uzmanlaşmış şehirler oluşturularak yeni yatırım bölgelerinin belirlenmesi ve böylece yatırım yeri temininin kolaylaştırılması Uluslararası kıyaslamalara göre oldukça uzun olan Türkiye'de inşaat izni sürecinin kısaltılması ve maliyetinin azaltılması ile Dünya Bankası İş Ortamı Raporu İnşaat İzinleri alt başlığında ilerleme sağlanmasına katkıda bulunulması Tapu kaydı sürecinin kısaltılarak daha etkin hale getirilmesi, bu süreçte TAKBİS gibi çevrimiçi uygulamalardan daha fazla yararlanılması, maliyetin azaltılması ile Dünya Bankası İş Ortamı Raporu Tapu Kaydı alt başlığında ilerleme sağlanmasına katkı sağlanması Çevre ve Şehircilik Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer Bilim Sanayi ve Teknoloji Ekonomi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, kurum kurum kurum Aralık 2012 Aralık 2012 Aralık

12 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ sayılı Çevre Kanunu na istinaden çıkarılan bazı yönetmeliklere ilişkin yaşanan aksaklıkların giderilmesi Yönetmelik değişikliği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, Çevre Kanunu nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında; a. Kullandığı mevcut teknolojiyi daha temiz teknoloji kullanarak yenileyen ve bu şekilde kapasite artışı sağlayan ancak toplam çevresel yükü azalan tesislerin ÇED prosedüründen muaf tutulması, b. İhtisas OSB'lerde yapılacak sanayi tesislerinin ÇED Yönetmeliğinden muaf tutulması, c. Kurum görüşlerinin tek aşamada alınması, d. ÇED sürecinde yatırımın diğer aşamalarını ilgilendiren onay ve izinler istenmemesi, e. ÇED raporu onay sürecinin kısaltılması, f. Başvurularda il müdürlüklerince yapılacak uygulamaların belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması, g. Geçici faaliyet belgesi başvurularında yapılacak uygulamanın netleştirilmesi, h. Entegre tesislerde yapılacak ilave yatırımlarda çevre izin ve lisansının kalan süresi kadar mevcut faaliyete devam edilmesi sağlanması, i. Deşarj izni olan tesisler için proje onayı muafiyet belgesi aranmaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer kurum Haziran

13 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 5 Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecinin kısaltılması Tebliğ j. Çevre mühendislerinin çevre görevlisi olunması şartlarının gözden geçirilmesinin sağlanması amacıyla ilgili Yönetmeliklerde değişiklik yapılması a. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı için 1/5.000 lik plan istenmemesi, b. Jeolojik etüt raporunun, planın kurum görüşlerine sunulmasını müteakip istenmesi, c. Hidrografik ve oşinografik raporun planın kurum görüşlerine sunulmasını müteakip istenmesi, d. Tebliğ de görüş verilmesi için belirlenen süreye uyulmasının sağlanması, e. Kıyı kenar çizgisi dönüşüm onay süreci hızlandırılması amacıyla Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ de gerekli değişikliklerin yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer Kültür ve Turizm Maliye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme kurum Haziran Doğal sit alanlarının gözden geçirilmesi ve sit ilke kararlarının yeniden değerlendirilmesi 7 Kıyı kenar çizgisinin ülke koordinat sistemine dönüşümü İlke Kararları Uygulama Yatırım yeri temininde karşılaşılan zorlukların azaltılması ve yatırımlar için yeni yerler temin edilmesi amacıyla doğal sit alanlarının gözden geçirilmesi ve sit ilke kararlarının yeniden değerlendirilmesi Kıyı kenar çizgisinin ülke koordinat sistemine dönüştürülmesinin hızlandırılması için gerekli projelerin yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum kurum Haziran 2013 Mart

14 8 Atık yönetimi ve geri kazanımı konularında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması Yönetmelik değişikliği YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ a. Kanalizasyona deşarj yapan atıksu arıtma tesislerine teşvik verilmesi b. Bir kullanım sahası olan, normal endüstriyel uygulamalar dışında kullanımı ilave bir proses gerektirmeyen, bir üretim prosesine entegre olarak oluşan, çevreye ve insan sağlığına ilave bir zarar getirmeyen maddelerin atık kapsamından çıkarılarak yan ürün olarak tanımlanması c. Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ve geri kazanımı konularında sorumluların yeniden belirlenmesi, toplama ve geri dönüşüm altyapısı kurulmadan üretici sorumluluğunun değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım başlangıç süresinin belirlenmesi, toplama izni verilmesi şartlarının değerlendirilmesi d. Tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış ambalaj malzemelerinin veya içine konan malzemenin/ kimyasalın Güvenlik Bilgi Formunda tehlikelilik ibaresi olmayan ambalajların, analize ihtiyaç duyulmadan, tehlikesiz olarak değerlendirilmesi e. Uygulamalarda eşgüdümün sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer kurum Haziran

15 9 İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanımına ilişkin iyileştirme çalışması yapılması 10 Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili olarak uygulamada yaşanmakta olan sorunların giderilmesi Yönetmelik değişikliği Mevzuat değişikliği YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde değişiklik yapılması, kullanılabilir inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı, geri kazanılan malzemenin alt yapı işleri ve kısmen beton üretiminde kullanılması için gerekli araştırma, düzenleme ve çalışmalarına başlanılması, böylelikle kaynak kaybının önlenmesi ve çevreye zararının azaltılması 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği nin ilgili hükümlerinin revize edilmesi sonucunda: Mevcut ve yeni kurulacak OSB'lerde imar planlarında 0,5 olan emsal değerinin artırılması suretiyle yatırım yeri ihtiyacının karşılanması OSB'lerde imar planı onayı ve imar uygulaması işlemlerini sonuçlandırmak için mevcut uygulamada gerekli olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayının kaldırılarak OSB yönetimlerine onay yetkisi verilmesi Kimya, gıda gibi diğer faaliyetlerle birlikte bulunmasında sağlık, emniyet ve çevre açısından sakıncalar bulunan sektörler için ihtisas OSB lerinin yaygınlaştırılması Mevcut karma OSB'lerde yer tahsisinde OSB yönetimlerinin yasaklanmış faaliyetler Çevre ve Şehircilik Ekonomi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yla İlgili Diğer TÜBİTAK, kurum Çevre ve Şehircilik kurum Haziran 2013 Eylül

16 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ dışındaki taleplerde aşırı seçici davranmaları ve takdir yetkilerini belli sektörleri dışlayacak şekilde kullanmalarının önlenmesi yla İlgili Diğer 15

17 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi Kanun Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla: Serbest dolaşıma giriş beyannameleri için damga vergisinin tahsil edilmesi, söz konusu beyanname ekinde yer alan menşe belgesi, taahhütname ve diğer belgelerden damga vergisi alınmaması yönünde bir düzenlemeye gidilmesi, Tahkim kurumunun etkinleştirilmesi amacıyla nisbi-maktu harç hususlarının gözden geçirilmesi, Maliye Bakanlığı'nın Hisse devir sözleşmelerinin 488 saylı Damga Vergisi Kanunu kapsamında Damga Vergisine tabi tutulması gerektiğine ilişkin Noterler Birliğine iletmiş olduğu görüşlerinde, yeni TTK'nın 598. maddesi (hisse devirlerinin tescilinin zorunlu olması) de dikkate alınarak değişiklik yapılması, konuları başta olmak üzere damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi Maliye Bakanlığı yla İlgili Diğer Gümrük ve Ticaret TOBB, TİM, TÜSİAD, kurum 16

18 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 2 KOBİ birleşmelerine ilişkin vergi teşvikinin yeniden ve süreli olarak hayata geçirilmesi Kanun Kümelenmenin gerçekleştirilmesi ve işletmelerin optimal işletme büyüklüğüne ulaştırılması amacıyla işletme sabit kıymetlerinin güncel değerleriyle vergisiz olarak birleştirilmelerinin sağlanması Maliye Bakanlığı yla İlgili Diğer KOSGEB, kurum 3 İndirimli oran KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçlerinde yaşanan sıkıntıların tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılması 4 Transfer fiyatlandırması uygulamasının KDV ile olan ilişkisinin ve düzeltme hükümlerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla gözden geçirilmesi İdari Düzenleme Kanun ve İdari Düzenleme İndirimli oran KDV iadelerinde belgelerin tamamlanmasındaki sürecin kolaylaştırılması, (iadelerin Türk Muhasebe Standartları açısından tahsil edilemeyecek alacak sınıfına sokulmasını önlemek için) iade sürecinin etkinleştirilmesi Transfer fiyatlandırması hükümlerine göre örtülü dağıtıldığı kabul edilen tutarların hem dağıtan hem de bunları elde ettiği kabul edilenlerce kar payı olarak dikkate alınması yönünde sorunun açıklığa kavuşturulması KDV ve Kurumlar Vergisi uygulamaları açısından bu kapsamdaki düzenlemelerin yapılması Transfer fiyatlandırması farkları, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemlerinin de buna göre düzeltilmesinin sağlanması Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı kurum Gelir İdaresi Başkanlığı, kurum 17

19 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 5 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki liman ve dolgu alanlarının kullanma izni karşılığında ödenen dönemsel bedelin vergileme karşısındaki durumunun açıklığa kavuşturulması 6 AR-GE'ye yönelik teşvik düzenlemelerinde uygulama birliğinin sağlanması İdari Düzenleme Yargıya intikal eden olayların mevcut idari düzenleme aleyhine sonuçlanıyor olması nedeniyle yargı görüşü de değerlendirilerek idari düzenleme yapılması İdari Düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamaları arasındaki uyumu sağlayacak idari düzenleme yapılması Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı yla İlgili Diğer Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), YASED Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK, kurum 7 Türkiye de Sınai Mülkiyet Haklarıyla İlgili Mevcut Teşvikler ve Yeni Teşvik Önerileri raporunda yer alan üç yeni teşvik önerisinin hayata geçirilmesi için gerekli mevzuat çalışmasının hazırlanması Mevzuat değişiklikleri eylem planı çerçevesinde tamamlanan ilgili çalışma raporunda yer alan: Şirketlere sınai mülkiyet hakları personeli istihdamı için teşvikler verilmesi Şirketlere sınai mülkiyet hakları yönetimine ilişkin alt yapı kurulmasına yönelik teşvikler verilmesi Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen gelirler üzerindeki vergilerin kaldırılması veya büyük ölçüde azaltılması Maliye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Kalkınma TPE, TOBB, TİM, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 18

20 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ önerilerinin hayata geçirilmesi için başta vergi ve teşvikler olmak üzere gerekli mevzuat değişikliği önerilerinin hazırlanması yla İlgili Diğer 19

21 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi ne geçilmesine yönelik çalışmaların başlatılması Teknik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Elektronik ortamda izin başvurusunun alınması ve izin belgesinin gönderebilmesini sağlayarak kaynakların daha etkin kullanımı, kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin takip edilebilirliğinin artırılarak daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda oluşturulacak Tek Pencere Sistemi çerçevesinde: ilgili kurum la işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması, belgelerin ve kontrollerin gruplanması, ilgili kurumlardaki irtibat noktalarının tespit edilmesi, mevzuata ilişkin inceleme ile iş akışlarına ilişkin tasarım çalışmalarının tamamlanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yla İlgili Diğer Bilim, Sanayi ve Teknoloji Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dışişleri Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Gıda,Tarım ve Hayvancılık İçişleri Kültür ve Turizm Maliye Milli Savunma Orman ve Su İşleri Sağlık Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Hazine Müsteşarlığı, SPK, Merkez Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü, TAPDK, TSE, Şeker Kurumu, İstanbul Altın Borsası, TRT, Ulusal Güvenlik Kurumu, Trafik Tescil Kurumu, TAEK, YASED 20

22 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 2 İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetim süreçlerinin analiz edilerek yeniden tanımlanması 3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün verilmesi ile İzinli Gönderici ve İhracatta Yerinde Gümrükleme Kolaylıklarının hayata geçirilmesi Teknik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Teknik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları İthalat ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile Gümrük Yönetmeliği nin 181. maddesi kapsamındaki ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaların tespiti Dış ticaret alanındaki işlemlerinin daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetli hale getirilmesi ile ihracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması ve karşılıklı tanıma anlaşmalarının yapılmasına zemin hazırlaması Ekonomi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yla İlgili Diğer Bilim, Sanayi ve Teknoloji Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çevre ve Şehircilik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İçişleri Milli Savunma Sağlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Harita Genel Komutanlığı, TSE, EPDK, TAPDK, BTK,TAEK, SPK, Şeker Kurumu, YASED Çevre ve Şehircilik Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ekonomi İçişleri, Kültür ve Turizm Milli Savunma Sağlık EPDK, TAPDK, Şeker Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, YASED Ocak

23 4 İhracat kayıtlı antrepoların açılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik durum tespiti 5 Türkiye Lojistik Master Planının hazırlanması, yurtiçinde ve yurt dışında lojistik merkezleri kurulması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve lojistik mevzuatının oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Mevzuat Çalışması İhracat eşyalarının gümrük çıkış beyannameleriyle antrepolara alınması, kapama işlemlerinin sonlandırılması ve ihracat KDV iadelerinin yapılması. Uygulamanın sektörel bazda değerlendirilmesi ve sektörler itibarıyla pilot uygulamaya başlatılması Koordinasyon, Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Türkiye'de lojistik sektörünün gelişmesi ve Türkiye'nin bölgesel bir lojistik üs olması hedefine ulaşılabilmesi amacıyla lojistik sektörüne yönelik proje, yatırım, faaliyet ve yasal düzenlemelerin öncelik ve detaylarının bir bütünlük içinde belirlenmesi Yurtdışında (ABD, Rusya, ÇHC ve potansiyel arz eden diğer ülkeler) ve yurt içinde (Mersin, Trabzon, Tekirdağ ve Lojistik Master Planı kapsamında uygun görülecek bölgeler) Lojistik Merkezlerin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi Avrupa'ya yönelik ihraç taşımalarında Tuna Nehri taşımacılığı imkânlarının araştırılmasını teminen bir Bilgilendirme Konferansı düzenlenmesi Mersin- Port Said Ro-Ro Hattı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ekonomi Gümrük ve Ticaret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yla İlgili Diğer Ekonomi Gümrük ve Ticaret kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kalkınma TCDD, YASED, UND, İMEAK ve diğer sektör kuruluşları Eylül

24 6 Mevcut Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sisteminin Avrupa Topluluğu Entegre Tarife Sistemine (TARIC) uyumunun sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Mersin-Tripoli Ro-Ro Hattının işleyişine ilişkin konuların görüşülmesini teminen bir çalışma grubunun kurulması Doğu Karadeniz üzerinden Kafkaslara yönelik ihraç taşımalarında yeni güzergahların incelenmesi ve Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki diğer ihraç güzergahlarına yönelik yeni hatların araştırılması ihtiyaç veya talep olması halinde diğer bölgelerde incelemeler başlatılması Lojistik sektörüne ilişkin mevzuatın hazırlanması ve sonuçlandırılması Altyapı Çalışmaları TARIC sisteminin Türk gümrük idaresinde de AB sistemine entegre olarak hayata geçirilmesi ortak kararının AB ve Türkiye tarafından alınması halinde, uygulamanın hemen kullanılmasını mümkün kılacak altyapının hazır hale getirilmesi amacıyla: Yılın 3. çeyreğinde TARIC'e uyumlu tarife cetvelinin hazırlanması ve yayımlanması Yıl sonuna kadar, teknik altyapının ve paydaşların hazırlıklarının tamamlanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yla İlgili Diğer Ekonomi Maliye Uygulamalarında tarife cetvelini kullanan ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, YASED Ocak

25 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 7 Dahilde İşleme İzin Belgesi kapama işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak altyapı gereksinimlerinin kurumsal bazda tespit edilmesi Çalışma Raporu Dahilde İşleme Rejimi elektronik uygulamalarında sürecin iyileştirilmesine yönelik eylem planı oluşturulması ve ilgili kurum-kuruluşlar tarafından yapılması gerekenlerin belirlenmesi Ekonomi Bakanlığı yla İlgili Diğer Gümrük ve Ticaret Türkiye Bankalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Şeker Kurumu, Vergi Daireleri, kurum 8 Gümrük işlemlerinde mükelleflere aynı fiilden mükerrer ceza uygulanmasının önüne geçilmesi Mevzuat düzenlemesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun ceza gerektiren fiillerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunundaki iştirake ilişkin hükümler uygulanmaz şeklinde düzenleme yapılması Gümrük ve Ticaret Adalet Bakanlığı kurum 24

26 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Kurum /Kuruluş İlgili Diğer Kurum /Kuruluşlar 1 Yurt dışında yerleşik Türk araştırmacılar ve Türk sermayeli şirketlerin faaliyet ve çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışmalarını paylaşabilecekleri ve Dünya Türk İşadamları Konseyi ile etkileşim halinde olacak bir platform oluşturulması ve bununla ilgili bilgi sisteminin kurulması. Bilgi Sistemi Yurt dışında ARGE temelli çalışmalar yapan, ürün geliştiren/üreten Türk bilim insanları ile ilgili detaylı çalışma yapılması ve çalışmanın güncel tutulmasının sağlanması; yurt dışındaki yerleşik Türk araştırmacıların ve girişimcilerin ARGE faaliyetlerinden yerli sanayinin yararlanmasının sağlanması; ülkemizdeki yetişmiş işgücünün bilgi ve tecrübesinin ARGE faaliyetlerinde yer almalarının sağlanması. TOBB, TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Dışişleri Ekonomi Milli Eğitim Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, TPE, YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜSİAD, TİM, YASED, DEİK 2 Yüksek öğretim kurumlarında döner sermaye ile ilgili uygulamaların iyileştirilmesi. Çalışma Raporu Üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısının artmasına yönelik olarak, ARGE den elde edilen döner sermaye gelirlerinin harcanması ile ilgili sorunların belirlenmesi ve ulusal stratejilerde belirlenmiş öncelikli alanlarda yapılan projelere vergi indirimi getirilmesi gibi hususları da kapsayan çözüm önerilerinin tespit edilmesi YÖK, TOBB Maliye TÜSİAD, TİM, YASED Aralık

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012 2013 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri,

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ SEKTÖR TOPLANTISI HATAY / 15.02.2103 RES PROJELERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞILAN SORUNLAR 1) TEŞVİKLER 2) İZİNLER 3) ÖLÇÜMLER 4) YENİ BAŞVURULARIN ALINMASI 5) KAPASİTE ARTIŞI 6) BAĞLANTI

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı : 45224183-166.03 Konu : Kara Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi DAĞITIM YERLERİNE Kara gümrük kapılarının mevcut fiziki yapısının iyileştirilmesinde, uygulanan

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014-2015 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2014- Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2015-2016 2016 ŞUBAT GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2015-2016 2016 ŞUBAT GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2015- ŞUBAT GÜNCEL DURUM Teknik Komite Adı Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 EKİM 2013 GÜNCEL DURUM*

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013-2014 EKİM 2013 GÜNCEL DURUM* YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2013- EKİM 2013 GÜNCEL DURUM* *Eylem takvimleri 24 Eylül 2013 tarihli EKK toplantısında alınan kararlar gereğince revize

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ 3ÇEŞİTLİ KONULARDA TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE GÖNDERİLEN ODAMIZ 3GÖRÜŞLERİ Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı hakkındaki Odamız görüşleri 06.03.2009 tarihinde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Ekonomi Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 047 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ de değişiklikler yapıldı. Özet: 8 Mayıs 2014 ve 9 Mayıs

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ

TOHUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PROJESİ TÜRKİYE THUMCULAR BİRLİĞİ THUMCULUK SEKTÖRÜ ULUSAL STRATEJİ GELİŞTİRME PRJESİ Dr. Muhteşem TRUN Genel Sekreter SWT ve Rekabetçilik Analizi, Firma ve Paydaş Analizleri, Literatür Araştırması ve Teknik komite

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2016 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik

: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Sirküler No : 2014/26 Sirküler Tarihi :14.05.2014 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama

Proje Yönetimi. Ölçüm Verileri ve Micrositing. ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama Proje Yönetimi Ölçüm Verileri ve Micrositing ÇED Süreci Ġdari Ġzinler Planlama ÇED Yönetmeliği nde yapılan değişiklikle 75 MW ve üzeri kurulu güce sahip rüzgar santralleri için ÇED Olumlu kararı alınması

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI Elekon ve Otomasyon 2008 Fuarı ANKARA Kapsam 1. Elektrik Kurulu Güç ve Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatı ve Sağlanan Teşvikler 3.

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı