YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI (HAZİRAN 2012)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2012-2013 (HAZİRAN 2012)"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI (HAZİRAN 2012)

2 ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ sayılı Türk Ticaret Kanunu ve alt düzenlemelerinin şirket işlemlerine etkisinin incelenmesi 2 Tasfiye süreçlerinin kapsamlı bir şekilde incelenerek, basitleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik çalışma yapılması Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve ilgili alt mevzuatlarının şirketlerin kuruluş ve diğer işlemleri ile şubelerin kuruluşları konularında getirdiği idari yüklerin ve maliyetlerin incelenmesi Mevzuat Değişikliği Münfesih durumdaki şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve süre olarak kısaltılması Tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu nda gerekli değişikliklerin yapılması Gümrük ve Ticaret Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük ve Ticaret Adalet Bakanlığı yla İlgili Diğer Başbakanlık (İdareyi Geliştirme Başkanlığı), Adalet Ekonomi Maliye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, TOBB, TİM, İlgili diğer kurum Başbakanlık, Ekonomi Maliye SPK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, TÜRMOB, İlgili diğer kurum 1

3 ŞİRKET İŞLEMLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 3 Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yeni Türk Ticaret Kanunu dikkate alınarak güncellenmesi Faaliyetin Niteliği a. Çalışma Raporu b. Çalışma Raporu a. Daha önce borsa dışı şirketlere ilişkin hazırlanan kurumsal yönetim ilkelerinin yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamaları dikkate alınarak güncellenmesi b. Borsa dışı şirketlerde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulandığına dair sertifika verilmesini sağlayacak bir mekanizmanın ile söz konusu sertifikaya sahip KOBİ'lerde kurumsal yönetim ilkeleri uygulamasının teşvik edilmesine yönelik olarak kullanılabilecek araçların araştırılması SPK yla İlgili Diğer Bilim eknoloji Gümrük ve Ticaret Maliye Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, kurum ve kuruluşlar a. Aralık 2012 b. Haziran Dünya Bankası İş Ortamı Raporu nda "Yatırımcının Korunması" alt başlığı ölçütlerine yönelik iyileştirme çalışması yapılması Çalışma Raporu Dünya Bankası İş Ortamı Raporu "Yatırımcının Korunması" alt başlığında yer alan göstergelerdeki ülkemiz konumunu iyileştirmek amacıyla bir çalışma raporu hazırlanması ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin belirlenmesi SPK Adalet kurum ve kuruluşlar Aralık

4 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 1 İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli esneklik yaklaşımıyla yeniden değerlendirilerek, esneklikgüvence dengesi temelinde iyileştirilmesi ve 4857 sayılı İş Kanunu nda yer almayan esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi 2 İşletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermelerine yönelik özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması Faaliyetin Niteliği Mevzuat Değişikliği Mevzuat Değişikliği Mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisi, uzaktan çalışma, iş paylaşımı, esnek zaman modeli gibi 4857 sayılı İş Kanunu nda yer almayan esnek çalışma biçimlerinin düzenlenmesiyle istihdamın ve işgücü piyasasının esnekliğinin artırılması Özel sektörün mesleki ve hizmet içi eğitime katkısının artırılmasına yönelik 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmelerin eğitim birimi oluşturma, eğitici bulundurma ve işletmelerde mesleki eğitim vermeye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı yla İlgili Diğer İlgili kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve sosyal taraflar İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar Mayıs 2013 Mayıs Yabancılara çalışma izni verilmesi sürecinin ve ölçütlerinin gözden geçirilerek iyileştirilmesi a) Çalışma Raporu b) Mevzuat Değişikliği 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ikincil mevzuat çerçevesinde değerlendirme/izleme toplantıları yapılması ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek üzere çalışma raporu hazırlanarak, bu çerçevede belirlenen aksaklıkları gidermeye yönelik tedbirlerin alınması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekonomi ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar a) Aralık 2012 b) Haziran

5 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 4 Sektörel istihdam politikalarının belirlenmesinde faydalanmak üzere, Ulusal İstihdam Stratejisi nde (UİS) yer alan 7 sektör için çeşitli kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış strateji belgeleri arasında ilişki kurularak, izleme ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması 5 İstihdam ile ilgili yükümlülüklerini özenle yerine getiren işverenler için ilave teşvik unsurlarının araştırılması Faaliyetin Niteliği Çalışma Raporu Çalışma Raporu UİS de yer alan inşaat, hazır giyim ve tekstil, tarım, sağlık, finans, bilişim ve turizm sektörlerine ilişkin oluşturulacak alt komiteler aracılığıyla sektörel gelişmelerin istihdama etkisinin izlenmesi UİS sektör stratejileri kapsamında hazırlanan eylem planlarının izleme ve değerlendirilmesi Sektörlere yönelik yayınlanmış ve yayımlanmakta olan ulusal ve uluslararası strateji, rapor gibi belgelerin takip edilmesi Kayıt dışını azaltmada cezalar kadar yükümlülüklerini yerine getiren işverenlerin ödüllendirilmesinin de önemli olduğundan hareketle, kayıt dışı istihdam eğiliminde olanların kayıt içinde kalmasının özendirilmesi İşverenlere yönelik uygulanmakta olan teşviklerin belirlenerek verilebilecek ilave teşviklerin araştırılması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yla İlgili Diğer İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar İlgili kurum ve kuruluşlar, YASED, İlgili diğer STK'lar ve sosyal taraflar 4

6 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 1 Standart Maliyet Modeli'nin uygulamaya geçirilmesi Mevzuat düzenlemesi Sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması ve sürecin basitleştirilmesi amacıyla Standart Maliyet Modeli nin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanarak yaygınlaşmasını sağlamak üzere yönetmelik/genelge hazırlanması ve yayımlanması Başbakanlık yla İlgili Diğer kurum 2 Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik hazırlanan çalışma raporundaki mevzuat değişikliklerinin yapılması Mevzuat Değişikliği Başbakanlığın koordinasyonunda 2012 yılında hazırlanan Madencilik Faaliyet İzinlerinin ÇED Sürecinde Tamamlanması sunun Araştırılmasına İlişkin Çalışma Raporu na ekli mevzuat değişikliği önerilerinin (7 yönetmelik ve 1 tüzükte değişiklik yapılması ile 1 yeni yönetmelik çıkarılması) uygulamaya geçirilmesi amacıyla: 1. Orman alanlarında madencilik faaliyet izni başvurularında ÇED olumlu belgesinin ilk başvuru yerine nihai aşamada istenmesi ve işlemlerin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Orman Kanunu nun 16. maddesinin Uygulama Yönetmeliği nin ve 10. maddelerinde değişiklik yapılması 2. Mera tahsis amacı değişikliği başvurularında ÇED olumlu belgesinin ilk başvuru yerine nihai aşamada istenmesi ve işlemlerin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, maden arama Başbakanlık Çevre ve Şehircilik Enerji ve Tabii Kaynaklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kültür ve Turizm Milli Savunma Orman ve Su İşleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği, kurum 5

7 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ başvurularının MİGEM aracı kılınmaksızın doğrudan il tarım müdürlüklerine yapılabilmesi ile Mera Yönetmeliği nin 8. maddesinde değişiklik yapılması 3. Tarım arazilerinde madencilik faaliyeti için kamu yararı kararı alınması ile mera alanlarında tahsis amacı değişikliğine yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın başvuru kararı almasına ilişkin başvurunun sonuçlandırılmasında süre sınırı konularak, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği nin 121. ve 124. maddelerinde değişiklik yapılması ile Yönetmeliğe ek madde eklenmesi; tarım arazilerinde madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 9. maddesinde değişiklik yapılması 4. Sulak alanlarda madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nin 21. maddesinde değişiklik yapılması 5. Kültür varlıklarını koruma alanlarında madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlanmasında süre sınırı yla İlgili Diğer 6

8 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ öngörülerek, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği nin 11. maddesinde değişiklik yapılması 6. Turizm alanlarında madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin çıkarılması 7. Tabiat varlıklarını koruma alanlarında madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği n 7. ve 11. maddesinde değişiklik yapılması 8. Askeri alanlarda madencilik faaliyet izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği nin 9. maddesinde değişiklik yapılması 9. Yeraltı suyu arama ve kullanma izni başvuru işlemlerinin sonuçlandırılmasında süre sınırı öngörülerek, DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği Bölüm I de değişiklik yapılması yla İlgili Diğer 7

9 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 3 Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından petrokimya tesislerinin yıllık cirosu üzerinden alınan katılma payı oranlarının düzenlenmesi Kurul Kararı Akaryakıt alanında faaliyet göstermeyen petrokimya tesislerinin petrol işleme lisansı uygulamasındaki yıllık ciro üzerinden %0,1 (binde bir) oranında alınan katılım payının sıfırlanarak, sektörün rekabet gücüne olan olumsuz etkinin ortadan kaldırılması Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yla İlgili Diğer Maliye kurum Aralık Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılarak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ve faaliyetine devam eden kıyı tesislerinin uyum imkansızlıklarının ortadan kaldırılması Yönetmelik değişikliği Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te aşağıdaki değişikliklerin yapılması: Yönetmeliğin 11.maddesinde altı aydan bir yıla kadar sürede ifadesinin kaldırılarak, birinci cümleden sonra gelmek üzere Geçici işletme izni süresi kıyı tesisinin faaliyetlerinin aksatılmaması için ön izin süresinin bitim tarihinden itibaren iki ay sonrasına kadar verilir. cümlesinin eklenmesi Geçici Madde 2 ye Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş ve faaliyetine devam eden kıyı tesislerinden Madde 9.1.c de belirtilen uygun görüş ve rapor ile Ek-1 B, 5. ve 6. maddelerde belirtilen belgeler istenmez. cümlesinin (b) paragrafı olarak eklenmesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü) Çevre ve Şehircilik Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Ulaştırma Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü), kurum 8

10 GİTES VE SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 5 "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 5995 sayılı Kanuna göre revize edilmesi ve 2560 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkartılan Su Havzaları Koruma Yönetmeliklerinin "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği"ne adapte edilmesi Yönetmelik değişikliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin havzalar ile ilgili amir hükümlerinin Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ne adapte edilmesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı yla İlgili Diğer Çevre ve Şehircilik kurum Aralık

11 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 1 Bölge planları ve mekansal strateji planlarının ortak proje ile yapılmasına yönelik çalışmaların başlatılması 2 İnşaat izinleri sürecinin kısaltılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik olarak yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemeleri ile idari düzenlemelerin taslaklarının hazırlanması 3 Tapu kaydı işlemleri için gereken sürenin ve maliyetin kısaltılmasına yönelik yapılması gerekenlerin tespit edilmesi ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin hazırlanması Uygulama Mevzuat Düzenlemesi Hazırlık Çalışması Mevzuat Düzenlemesi Hazırlık Çalışması Uzmanlaşmış şehirler oluşturularak yeni yatırım bölgelerinin belirlenmesi ve böylece yatırım yeri temininin kolaylaştırılması Uluslararası kıyaslamalara göre oldukça uzun olan Türkiye'de inşaat izni sürecinin kısaltılması ve maliyetinin azaltılması ile Dünya Bankası İş Ortamı Raporu İnşaat İzinleri alt başlığında ilerleme sağlanmasına katkıda bulunulması Tapu kaydı sürecinin kısaltılarak daha etkin hale getirilmesi, bu süreçte TAKBİS gibi çevrimiçi uygulamalardan daha fazla yararlanılması, maliyetin azaltılması ile Dünya Bankası İş Ortamı Raporu Tapu Kaydı alt başlığında ilerleme sağlanmasına katkı sağlanması Çevre ve Şehircilik Kalkınma Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer Bilim Sanayi ve Teknoloji Ekonomi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, kurum kurum kurum Aralık 2012 Aralık 2012 Aralık

12 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ sayılı Çevre Kanunu na istinaden çıkarılan bazı yönetmeliklere ilişkin yaşanan aksaklıkların giderilmesi Yönetmelik değişikliği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, Çevre Kanunu nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında; a. Kullandığı mevcut teknolojiyi daha temiz teknoloji kullanarak yenileyen ve bu şekilde kapasite artışı sağlayan ancak toplam çevresel yükü azalan tesislerin ÇED prosedüründen muaf tutulması, b. İhtisas OSB'lerde yapılacak sanayi tesislerinin ÇED Yönetmeliğinden muaf tutulması, c. Kurum görüşlerinin tek aşamada alınması, d. ÇED sürecinde yatırımın diğer aşamalarını ilgilendiren onay ve izinler istenmemesi, e. ÇED raporu onay sürecinin kısaltılması, f. Başvurularda il müdürlüklerince yapılacak uygulamaların belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması, g. Geçici faaliyet belgesi başvurularında yapılacak uygulamanın netleştirilmesi, h. Entegre tesislerde yapılacak ilave yatırımlarda çevre izin ve lisansının kalan süresi kadar mevcut faaliyete devam edilmesi sağlanması, i. Deşarj izni olan tesisler için proje onayı muafiyet belgesi aranmaması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer kurum Haziran

13 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ 5 Kıyı yapı ve tesislerinde planlama ve uygulama sürecinin kısaltılması Tebliğ j. Çevre mühendislerinin çevre görevlisi olunması şartlarının gözden geçirilmesinin sağlanması amacıyla ilgili Yönetmeliklerde değişiklik yapılması a. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafı için 1/5.000 lik plan istenmemesi, b. Jeolojik etüt raporunun, planın kurum görüşlerine sunulmasını müteakip istenmesi, c. Hidrografik ve oşinografik raporun planın kurum görüşlerine sunulmasını müteakip istenmesi, d. Tebliğ de görüş verilmesi için belirlenen süreye uyulmasının sağlanması, e. Kıyı kenar çizgisi dönüşüm onay süreci hızlandırılması amacıyla Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ de gerekli değişikliklerin yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer Kültür ve Turizm Maliye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme kurum Haziran Doğal sit alanlarının gözden geçirilmesi ve sit ilke kararlarının yeniden değerlendirilmesi 7 Kıyı kenar çizgisinin ülke koordinat sistemine dönüşümü İlke Kararları Uygulama Yatırım yeri temininde karşılaşılan zorlukların azaltılması ve yatırımlar için yeni yerler temin edilmesi amacıyla doğal sit alanlarının gözden geçirilmesi ve sit ilke kararlarının yeniden değerlendirilmesi Kıyı kenar çizgisinin ülke koordinat sistemine dönüştürülmesinin hızlandırılması için gerekli projelerin yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum kurum Haziran 2013 Mart

14 8 Atık yönetimi ve geri kazanımı konularında yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması Yönetmelik değişikliği YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ a. Kanalizasyona deşarj yapan atıksu arıtma tesislerine teşvik verilmesi b. Bir kullanım sahası olan, normal endüstriyel uygulamalar dışında kullanımı ilave bir proses gerektirmeyen, bir üretim prosesine entegre olarak oluşan, çevreye ve insan sağlığına ilave bir zarar getirmeyen maddelerin atık kapsamından çıkarılarak yan ürün olarak tanımlanması c. Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ve geri kazanımı konularında sorumluların yeniden belirlenmesi, toplama ve geri dönüşüm altyapısı kurulmadan üretici sorumluluğunun değerlendirilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım başlangıç süresinin belirlenmesi, toplama izni verilmesi şartlarının değerlendirilmesi d. Tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış ambalaj malzemelerinin veya içine konan malzemenin/ kimyasalın Güvenlik Bilgi Formunda tehlikelilik ibaresi olmayan ambalajların, analize ihtiyaç duyulmadan, tehlikesiz olarak değerlendirilmesi e. Uygulamalarda eşgüdümün sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yla İlgili Diğer kurum Haziran

15 9 İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanımına ilişkin iyileştirme çalışması yapılması 10 Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili olarak uygulamada yaşanmakta olan sorunların giderilmesi Yönetmelik değişikliği Mevzuat değişikliği YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde değişiklik yapılması, kullanılabilir inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı, geri kazanılan malzemenin alt yapı işleri ve kısmen beton üretiminde kullanılması için gerekli araştırma, düzenleme ve çalışmalarına başlanılması, böylelikle kaynak kaybının önlenmesi ve çevreye zararının azaltılması 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği nin ilgili hükümlerinin revize edilmesi sonucunda: Mevcut ve yeni kurulacak OSB'lerde imar planlarında 0,5 olan emsal değerinin artırılması suretiyle yatırım yeri ihtiyacının karşılanması OSB'lerde imar planı onayı ve imar uygulaması işlemlerini sonuçlandırmak için mevcut uygulamada gerekli olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayının kaldırılarak OSB yönetimlerine onay yetkisi verilmesi Kimya, gıda gibi diğer faaliyetlerle birlikte bulunmasında sağlık, emniyet ve çevre açısından sakıncalar bulunan sektörler için ihtisas OSB lerinin yaygınlaştırılması Mevcut karma OSB'lerde yer tahsisinde OSB yönetimlerinin yasaklanmış faaliyetler Çevre ve Şehircilik Ekonomi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yla İlgili Diğer TÜBİTAK, kurum Çevre ve Şehircilik kurum Haziran 2013 Eylül

16 YATIRIM YERİ, ÇEVRE VE İMAR İZİNLERİ TEKNİK KOMİTESİ dışındaki taleplerde aşırı seçici davranmaları ve takdir yetkilerini belli sektörleri dışlayacak şekilde kullanmalarının önlenmesi yla İlgili Diğer 15

17 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi Kanun Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla: Serbest dolaşıma giriş beyannameleri için damga vergisinin tahsil edilmesi, söz konusu beyanname ekinde yer alan menşe belgesi, taahhütname ve diğer belgelerden damga vergisi alınmaması yönünde bir düzenlemeye gidilmesi, Tahkim kurumunun etkinleştirilmesi amacıyla nisbi-maktu harç hususlarının gözden geçirilmesi, Maliye Bakanlığı'nın Hisse devir sözleşmelerinin 488 saylı Damga Vergisi Kanunu kapsamında Damga Vergisine tabi tutulması gerektiğine ilişkin Noterler Birliğine iletmiş olduğu görüşlerinde, yeni TTK'nın 598. maddesi (hisse devirlerinin tescilinin zorunlu olması) de dikkate alınarak değişiklik yapılması, konuları başta olmak üzere damga vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi Maliye Bakanlığı yla İlgili Diğer Gümrük ve Ticaret TOBB, TİM, TÜSİAD, kurum 16

18 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 2 KOBİ birleşmelerine ilişkin vergi teşvikinin yeniden ve süreli olarak hayata geçirilmesi Kanun Kümelenmenin gerçekleştirilmesi ve işletmelerin optimal işletme büyüklüğüne ulaştırılması amacıyla işletme sabit kıymetlerinin güncel değerleriyle vergisiz olarak birleştirilmelerinin sağlanması Maliye Bakanlığı yla İlgili Diğer KOSGEB, kurum 3 İndirimli oran KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçlerinde yaşanan sıkıntıların tespiti ve gerekli düzenlemelerin yapılması 4 Transfer fiyatlandırması uygulamasının KDV ile olan ilişkisinin ve düzeltme hükümlerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla gözden geçirilmesi İdari Düzenleme Kanun ve İdari Düzenleme İndirimli oran KDV iadelerinde belgelerin tamamlanmasındaki sürecin kolaylaştırılması, (iadelerin Türk Muhasebe Standartları açısından tahsil edilemeyecek alacak sınıfına sokulmasını önlemek için) iade sürecinin etkinleştirilmesi Transfer fiyatlandırması hükümlerine göre örtülü dağıtıldığı kabul edilen tutarların hem dağıtan hem de bunları elde ettiği kabul edilenlerce kar payı olarak dikkate alınması yönünde sorunun açıklığa kavuşturulması KDV ve Kurumlar Vergisi uygulamaları açısından bu kapsamdaki düzenlemelerin yapılması Transfer fiyatlandırması farkları, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili kişinin vergilendirme işlemlerinin de buna göre düzeltilmesinin sağlanması Gelir İdaresi Başkanlığı Maliye Bakanlığı kurum Gelir İdaresi Başkanlığı, kurum 17

19 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 5 Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki liman ve dolgu alanlarının kullanma izni karşılığında ödenen dönemsel bedelin vergileme karşısındaki durumunun açıklığa kavuşturulması 6 AR-GE'ye yönelik teşvik düzenlemelerinde uygulama birliğinin sağlanması İdari Düzenleme Yargıya intikal eden olayların mevcut idari düzenleme aleyhine sonuçlanıyor olması nedeniyle yargı görüşü de değerlendirilerek idari düzenleme yapılması İdari Düzenleme 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamaları arasındaki uyumu sağlayacak idari düzenleme yapılması Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı yla İlgili Diğer Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), YASED Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK, kurum 7 Türkiye de Sınai Mülkiyet Haklarıyla İlgili Mevcut Teşvikler ve Yeni Teşvik Önerileri raporunda yer alan üç yeni teşvik önerisinin hayata geçirilmesi için gerekli mevzuat çalışmasının hazırlanması Mevzuat değişiklikleri eylem planı çerçevesinde tamamlanan ilgili çalışma raporunda yer alan: Şirketlere sınai mülkiyet hakları personeli istihdamı için teşvikler verilmesi Şirketlere sınai mülkiyet hakları yönetimine ilişkin alt yapı kurulmasına yönelik teşvikler verilmesi Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi sonucunda elde edilen gelirler üzerindeki vergilerin kaldırılması veya büyük ölçüde azaltılması Maliye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Kalkınma TPE, TOBB, TİM, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 18

20 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ önerilerinin hayata geçirilmesi için başta vergi ve teşvikler olmak üzere gerekli mevzuat değişikliği önerilerinin hazırlanması yla İlgili Diğer 19

21 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 1 Gümrük hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi ne geçilmesine yönelik çalışmaların başlatılması Teknik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Elektronik ortamda izin başvurusunun alınması ve izin belgesinin gönderebilmesini sağlayarak kaynakların daha etkin kullanımı, kontrollerin verimlilik ve etkinliğinin artırılması, gümrük işlemlerinin sadeleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması, ticaret erbabının zaman ve parasal maliyetlerinin azaltılması, gümrük işlemlerinin takip edilebilirliğinin artırılarak daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda oluşturulacak Tek Pencere Sistemi çerçevesinde: ilgili kurum la işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması, belgelerin ve kontrollerin gruplanması, ilgili kurumlardaki irtibat noktalarının tespit edilmesi, mevzuata ilişkin inceleme ile iş akışlarına ilişkin tasarım çalışmalarının tamamlanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yla İlgili Diğer Bilim, Sanayi ve Teknoloji Çalışma ve Sosyal Güvenlik Dışişleri Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Gıda,Tarım ve Hayvancılık İçişleri Kültür ve Turizm Maliye Milli Savunma Orman ve Su İşleri Sağlık Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik Hazine Müsteşarlığı, SPK, Merkez Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü, TAPDK, TSE, Şeker Kurumu, İstanbul Altın Borsası, TRT, Ulusal Güvenlik Kurumu, Trafik Tescil Kurumu, TAEK, YASED 20

22 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 2 İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetim süreçlerinin analiz edilerek yeniden tanımlanması 3 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün verilmesi ile İzinli Gönderici ve İhracatta Yerinde Gümrükleme Kolaylıklarının hayata geçirilmesi Teknik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Teknik Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları İthalat ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile Gümrük Yönetmeliği nin 181. maddesi kapsamındaki ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmaların tespiti Dış ticaret alanındaki işlemlerinin daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetli hale getirilmesi ile ihracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması ve karşılıklı tanıma anlaşmalarının yapılmasına zemin hazırlaması Ekonomi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yla İlgili Diğer Bilim, Sanayi ve Teknoloji Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çevre ve Şehircilik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İçişleri Milli Savunma Sağlık Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Harita Genel Komutanlığı, TSE, EPDK, TAPDK, BTK,TAEK, SPK, Şeker Kurumu, YASED Çevre ve Şehircilik Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ekonomi İçişleri, Kültür ve Turizm Milli Savunma Sağlık EPDK, TAPDK, Şeker Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, YASED Ocak

23 4 İhracat kayıtlı antrepoların açılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik durum tespiti 5 Türkiye Lojistik Master Planının hazırlanması, yurtiçinde ve yurt dışında lojistik merkezleri kurulması, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve lojistik mevzuatının oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Mevzuat Çalışması İhracat eşyalarının gümrük çıkış beyannameleriyle antrepolara alınması, kapama işlemlerinin sonlandırılması ve ihracat KDV iadelerinin yapılması. Uygulamanın sektörel bazda değerlendirilmesi ve sektörler itibarıyla pilot uygulamaya başlatılması Koordinasyon, Altyapı ve Mevzuat Çalışmaları Türkiye'de lojistik sektörünün gelişmesi ve Türkiye'nin bölgesel bir lojistik üs olması hedefine ulaşılabilmesi amacıyla lojistik sektörüne yönelik proje, yatırım, faaliyet ve yasal düzenlemelerin öncelik ve detaylarının bir bütünlük içinde belirlenmesi Yurtdışında (ABD, Rusya, ÇHC ve potansiyel arz eden diğer ülkeler) ve yurt içinde (Mersin, Trabzon, Tekirdağ ve Lojistik Master Planı kapsamında uygun görülecek bölgeler) Lojistik Merkezlerin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi Avrupa'ya yönelik ihraç taşımalarında Tuna Nehri taşımacılığı imkânlarının araştırılmasını teminen bir Bilgilendirme Konferansı düzenlenmesi Mersin- Port Said Ro-Ro Hattı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Ekonomi Gümrük ve Ticaret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yla İlgili Diğer Ekonomi Gümrük ve Ticaret kurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kalkınma TCDD, YASED, UND, İMEAK ve diğer sektör kuruluşları Eylül

24 6 Mevcut Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sisteminin Avrupa Topluluğu Entegre Tarife Sistemine (TARIC) uyumunun sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ Mersin-Tripoli Ro-Ro Hattının işleyişine ilişkin konuların görüşülmesini teminen bir çalışma grubunun kurulması Doğu Karadeniz üzerinden Kafkaslara yönelik ihraç taşımalarında yeni güzergahların incelenmesi ve Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki diğer ihraç güzergahlarına yönelik yeni hatların araştırılması ihtiyaç veya talep olması halinde diğer bölgelerde incelemeler başlatılması Lojistik sektörüne ilişkin mevzuatın hazırlanması ve sonuçlandırılması Altyapı Çalışmaları TARIC sisteminin Türk gümrük idaresinde de AB sistemine entegre olarak hayata geçirilmesi ortak kararının AB ve Türkiye tarafından alınması halinde, uygulamanın hemen kullanılmasını mümkün kılacak altyapının hazır hale getirilmesi amacıyla: Yılın 3. çeyreğinde TARIC'e uyumlu tarife cetvelinin hazırlanması ve yayımlanması Yıl sonuna kadar, teknik altyapının ve paydaşların hazırlıklarının tamamlanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yla İlgili Diğer Ekonomi Maliye Uygulamalarında tarife cetvelini kullanan ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, YASED Ocak

25 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 7 Dahilde İşleme İzin Belgesi kapama işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak altyapı gereksinimlerinin kurumsal bazda tespit edilmesi Çalışma Raporu Dahilde İşleme Rejimi elektronik uygulamalarında sürecin iyileştirilmesine yönelik eylem planı oluşturulması ve ilgili kurum-kuruluşlar tarafından yapılması gerekenlerin belirlenmesi Ekonomi Bakanlığı yla İlgili Diğer Gümrük ve Ticaret Türkiye Bankalar Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi, Şeker Kurumu, Vergi Daireleri, kurum 8 Gümrük işlemlerinde mükelleflere aynı fiilden mükerrer ceza uygulanmasının önüne geçilmesi Mevzuat düzenlemesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun ceza gerektiren fiillerine 5326 sayılı Kabahatler Kanunundaki iştirake ilişkin hükümler uygulanmaz şeklinde düzenleme yapılması Gümrük ve Ticaret Adalet Bakanlığı kurum 24

26 FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE AR-GE TEKNİK KOMİTESİ Kurum /Kuruluş İlgili Diğer Kurum /Kuruluşlar 1 Yurt dışında yerleşik Türk araştırmacılar ve Türk sermayeli şirketlerin faaliyet ve çalışma alanlarının belirlenmesi, çalışmalarını paylaşabilecekleri ve Dünya Türk İşadamları Konseyi ile etkileşim halinde olacak bir platform oluşturulması ve bununla ilgili bilgi sisteminin kurulması. Bilgi Sistemi Yurt dışında ARGE temelli çalışmalar yapan, ürün geliştiren/üreten Türk bilim insanları ile ilgili detaylı çalışma yapılması ve çalışmanın güncel tutulmasının sağlanması; yurt dışındaki yerleşik Türk araştırmacıların ve girişimcilerin ARGE faaliyetlerinden yerli sanayinin yararlanmasının sağlanması; ülkemizdeki yetişmiş işgücünün bilgi ve tecrübesinin ARGE faaliyetlerinde yer almalarının sağlanması. TOBB, TÜBİTAK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Dışişleri Ekonomi Milli Eğitim Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, TPE, YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜSİAD, TİM, YASED, DEİK 2 Yüksek öğretim kurumlarında döner sermaye ile ilgili uygulamaların iyileştirilmesi. Çalışma Raporu Üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısının artmasına yönelik olarak, ARGE den elde edilen döner sermaye gelirlerinin harcanması ile ilgili sorunların belirlenmesi ve ulusal stratejilerde belirlenmiş öncelikli alanlarda yapılan projelere vergi indirimi getirilmesi gibi hususları da kapsayan çözüm önerilerinin tespit edilmesi YÖK, TOBB Maliye TÜSİAD, TİM, YASED Aralık

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No: 2014/215 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr

Detaylı

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI

T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI 08 EKİM 2007 İÇİNDEKİLER 1. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN HAZIRLIK ve KOORDİNASYONU... ii 2. 2007 YILI ÜÇ AYLIK EYLEM PLANI NIN GENEL YAPISI iii Tablo-1:

Detaylı

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 ISBN No : 978-605-137-366-9 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ

TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Ambalaj sektörünü; Türkiye nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 54 kuruluş, Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 30 şirket, Türkiye nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile belirlenen

Detaylı

E ur newsport KÜNYE-EDİTÖR AB Haber&Yayıncılık Mat. Bilg. Hiz. Ltd. Şti. adına Yazı İşleri Müdürü Doğancan Ay Yayın Koordinatörü Sema Gün Haber Müdürü Hasan Özer Dış Haberler Müdürü Fadıl Gerilecek Ekonomi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri ile vatandaşlarımızın çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma ARALIK 2014 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU

KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROGRAMI GENEL PROGRAM İZLEME RAPORU 1 Kamu Maliyesi AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması. Hedef: 1.1.1 Bütçe Kanunu ile

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I

DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: I DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI EYLÜL 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1.. II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 4 Değerlendirme

Detaylı