Ġġ ESNEKLĠĞĠ. Sibel Akdağ IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği DanıĢmanı IBM Türk. IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġġ ESNEKLĠĞĠ. Sibel Akdağ IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği DanıĢmanı IBM Türk. IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri."

Transkript

1 Ġġ ESNEKLĠĞĠ Sibel Akdağ IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği DanıĢmanı IBM Türk 1

2 Gündem ne demektir? Neden Öemlidir? Kavramları IBM YaĢam Döngüsü 2

3 Teknoloji geliģmeleri ve iģ bağımlılığı sektördeki değiģimlere neden olmuģlardır Bilgi Teknolojisinin (BT) entegre kullanımı ve dağıtık yapısı yoğunlaģmakta BT nin iģin operasyonel performansından ayrı düģünülememesi Konuya iliģkin üst yönelim farkındalığı artmakta Kurumsal risk yönetimi programlarında bilgiye dayalı risk konusuna odaklanılmakta ĠĢ Sürekliliği ĠĢ Kurtarma Geleneksel Olağanüstü Durum Gelecek 3

4 Ne Demektir? İş Esnekliği, güvenli ve sürekli iģ operasyonlarının sağlanması, daha güvenilir bir iģ ortağı olma ve büyümeyi sağlama amacıyla, fırsatlara, düzenlemelere ve risklere hızlı bir Ģekilde müdahale etme ve uyum sağlama yeteneğidir. 4

5 Esneklik; kısa-dönem tepkilerden, uzun-dönem iģ taahütlerine yönelik değiģimdir Tepkisel olağanüstü durum dan proaktif uyum yeteneği ne Beklenmedik bir durum oluģtuğunda Kurum büyüme veya küçülme ye hazırlıklı mı? Kurum böyle bir durumla baģa çıkacak beceriye ship mi? Bu yetenek en son ne zaman test edildi? ĠĢ süreçlerinin ve altyapının on demand e göre yeniden konfigüre edilmesinin iş sonuçları etkisi İş ve teknoloji altyapıları iģ stratejileri ve insiyatiflerini desteklemeye ve korumaya açık mı? ĠĢ süreçleri ve teknoloji altyapısı Kurumu un strateji ve organizasyon u ile uyumluluk gösteriyor mu? 5

6 IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri ne ulaģmak için iģletme bünyesinde Altı Temel Düzey adreslenmelidir Strateji ve Vizyon Organizasyon Süreçler Uygulamalar ve Veri Teknoloji Tesisler 6

7 IBM, Esneklik Düzeyi Değerlendirmesi ile altyapıyı, mevcut esneklik düzeyini belirlemek amacıyla analiz eder. Dikkate Alınması Gerekli Esnek Altyapı Katmanları Hangileridir? STRATEJi Yönetim Finansal strateji Süreklilik stratejisi Kullanılabilirlik stratejisi ĠletiĢimler Yeni ürün/hizmetler Risk yönetimi Teknoloji ve inovasyon Teknik destek Kurumsal kültür UYGULAMALAR ve VERI Veri güvenliği Veri depolama Uygulama mimarisi ve tasarımı Uygulama ergonomisi TEKNOLOJI Donanım mimarileri Sistem yazılımı Ara katman yazılımları ĠletiĢim ağları Strateji Organizasyon Süreçler Uygulamalar & Veri Technoloji Tesisler & Güvenlik TESISLER ve GÜVENLIK Fiziksel ve mantıksal güvenlik Güvenli eriģim Güç koruması Çevresel unsurlar ORGANIZASYON Roller Sorumluluklar Yapılar Beceriler Organizasyon içi iģbirliği SÜREÇLER BT Süreçleri DeğiĢiklik yönetimi Problem yönetimi Yardım masası Olay yönetimi Kullanılabilirlik yönetimi Yedekleme ve geri yükleme ĠĢ Süreçleri Arka-ofis operasyonları Dava açılması, vb. ĠĢ kontrolleri Finansal kontroller Çağrı merkezleri Sağlayıcılar/Taraflar Kurumsal Kaynak Planlaması 7

8 Bir ĠĢletme nin esnekliğini test eden çeģitli stres unsurları Çevresel Doğal Afetler ÇalıĢma Ortamı ilgili unsurlar Çevre kirliliği ve benzin sızıntısı Teknolojik BT Altyapısı Teknoloji uyarlama Yenilikler ve Yönelimler 24x7 beklentisi Economik Küresel Pazar Ortaklar ve Sağlayıcılar Esneklik Gereksinimi Sosyal Terörizm Sanal Saldırılar Biyolojik Tehditler ÇalıĢan Sabotagı Endüstri Casusluğu Politik Yönetmelik Yönetmelik DeğiĢiklikleri Dürtüler Kanuni 8

9 Sonuç son derece etkin olabilir: Gelir Pazar payı MüĢteri sadakati Ġsim ve marka dürüstlüğü Rekabet yeteneği Verimlilik Güvenlik Kredi Ġyi niyet ve güven 9

10 Geleneksel bakıģ açısını sorgulayan son dönem Plansız Kesintiler Görünen o ki ilgili olmayan olaylar da iģ esnekliğinizi etkileyebilir 10 Olay Tarih Etki Los Angeles elektrik kesintisi 2005 Katrina Kasırgası 2005 MasterCard da ödeme kartı yolsuzluğu 2005 ChoicePoint müģteri verisi hırsızlığı 2005 Bir çalıģanın yanlıģlıkla yanlıģ bir kabloyu kesmesi, Ģehrin güç Ģebekesinde birçok probleme neden oldu ve Los Angeles e güç dağıtımına engel olarak yaklaģık olarak 700,000 elektrik müģterisinin bazı bölgelerde 4 saate kadar kesinti yaģaması sonucunu doğurdu km2 lik alanda harap olmuģ evler ve iģ yerleri. Bazı Ģirketler merkez ofislerini taģımayı tercih etti. ġirketin namını olumsuz etkileyerek birçok müģterinin mahremiyetini tehlikeye atarak 40 milyon kart bilgisini açığa çıkarttı 50 eyalette en az kiģinin mahremiyeti tehlikeye düģtü, Ģirket birçok yasal davada davalı durumunda Asya da Tsunami (Deprem Dalgası) den fazla insan öldü. Hükümetin müdahale yeteneği test edildi. Kuzey Amerika da karartma 2003 Tahminen 50 milyon insan ve binlerce iģletme elektriksiz kaldı Kasıtlı bilgisayar solucanı Bank of America nın ATM sini etkiledi 2003 Banka müģteri iģlemlerini gerçekleģtiremedi ve dünya çapında internet trafiği etkilendi Çin de SARS salgını 2003 ĠĢletme sonuçları etkilendi; Hükümet binaları karantina altına aldı Enron un dağılması Eylül terörist saldırısı 2001 Floyd Kasırgası 1999 Victoria's Secret Super Bowl reklamı Web sitesi ziyaretçi akınına neden oldu Türkiye de Deprem; Kocaeli-Gölcük 1999 Dünya çapında enerji pazarı etkilendi; Kurumsal finansal raporlamaya iliģkin yeni düzenlemelere sebep oldu Altı aydan fazla süreyle, AĢağı Manhattan ın lokal ekonomisi, ulaģım ve konaklama endüstrisi, dünya çapında finansal marketler etkilendi. Terörizme karģı ve Irak da savaģa neden oldu. Birçok ölüm, yıkılmıģ evler, elektrik kesintileri, su baskını da dahil olmak üzere tahmini zarar $6 milyar ın üzerinde 1999 Web sitesi kapandı; Ģirket ilgili aday müģterilere hizmet veremedi ; 7,5 büyüklüğünde gerçekleģen deprem büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu ölü, yaralı (Resmi olmayan / ) evsiz. Etkilenen 16 milyon insan.

11 Son dönemde gerçekleģen olaylar kurumların iģ esnekliği gereksinimini ortaya çıkartmıģtır. Eğilimler: Altyapı ve iģ bazlı kurum içi bağımlılıklar, Verinin açığa çıkması ile ilgili stratejiler Birincil tesis kaybı beklentisi Yeterli büyüme kapasitesine sahip esnek mimari Olası personel kaybı veya yokluğu için yedekleme Strateji ile bütünleģtirilmiģ atanmış çözümler Internet kesintisi etkisi Endüstri yönetmelikleri ile uyumluluk 24x7 kullanılabilirlik beklentisi Olağanüstü durum, süreklilik, yüksek kullanılabilirlik ve güvenlik entegrasyonu 11

12 nin sağlanması amaçlı 4 disiplinin entegrasyonu: Olağanüstü Durum, Süreklilik, Kullanılabilirlik, ve Güvenlik Customer Data Center IBM Recovery Center ĠletiĢim Ağları Günümüz ve Yarın Customer Business Center Internal Recovery Center 5 Yıl Önce Customer Data Center IBM Recovery Center ĠĢ Sürekliliği Customer Data Center 15 Yıl Önce IBM Recovery Center BT Olağanüstü Durum Çözümü 12

13 Kavramları Kuleleri Hizmetleri ĠĢ Risk gereksinimlerinin belirlenmesi İş etkisinin önceliklendirilmesi Esneklik yeteneklerinin değerlendirilmesi İş Esnekliği için Planlama Kurumsal esneklik çözümü dizaynı Kurumsal esneklik çözümünün uygulanması Esneklik çözümünün doğrulanması Esneklik hedeflerinin yönetimi BT ĠĢ Sürekliliği Hizmetleri ĠĢ süreci odaklı analizler. Kurum için en öncelikli iģ operasyonlarının belirlenmesine yardımcı olur Bilgi Güvenliği Hizmetleri Politikaların geliģtirilmesi, gereksinimlerin değerlendirilmesi, tehdit ve saldırıların tesbiti, altyapının güvenliğinin sağlanması, ve olağanüstü durumlardan kurtarma konusunda kuruma yardımcı olur Yüksek Kullanılabilirlik Hizmetleri BT süreçlerinin ve altyapısının kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve iyileģtirilmesine yardımcı olur B/T Olağanüstü Durum Hizmetleri BT altyapısının kurtarılabilirliğinin değerlendirilmesi ve iyileģtirilmesine yardımcı olur 13

14 Önemli Kavramları... Olağanüstü Durum Yeteneği Bir felaket sonrası genişletilmiş operasyonların derhal yürürlüğe konması Operasyonel Olağanüstü Durum Katastrofik düzeyde olmayan planlanmış veya planlanmamış kesintilerden kurtarma yeteneği Kurtarma Zamanı Hedefi (RTO) Kesinti sonrası, sistem, uygulama veya fonksyonların çalıştırılması için gerekli zaman aralığı Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) Kesinti sonrası kurtarılması gerekli verinin zamanı. ÖR; 24 saat önceki veri Olağanüstü Durum Koordinatörü Genel olarak olağanüstü durum planlamasını ve gerçekleştirme sürecini koordine eden iş sürekliliği yöneticis rolü 14

15 MALĠYET IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri ĠEA, süreç kesintilerinin ve veri kaybının etkilerini belirler (mavi çizgiler). Etkilerin, hafifletme maliyeti (kırmızı çizgiler) ile karģılaģtırılması yoluyla uygun olağanüstü durum stratejisi seçilir. Kayıp Veri Etkisi Olağanüstü Durum OLAY Süreç Kesintisi Etkisi Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) Kurtarma Zamanı Hedefi (RTO) RPO Dengesi RTO Dengesi Veri Koruma Maliyeti son yedekleme itibariyle olaydan itibaren Süreçleri Kurtarma Maliyeti 15

16 Seyrek Sık IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri Kurumlar, günümüz karmaģık iģ dünyasında pek çok riskle karģılaģmaktalar Tüm bu risklerin etkisi tek bir kurumsal esneklik stratejisi ile hafifletilebilir Gerçekleşme sıklığı / yıl 1, /10 1/100 1/1,000 1/10,000 Virüs Solucanlar Veri bozulması Veri -Yönlendirici Disk arızası ĠĢ -Yönlendirici Uygulama kesintisi Sistem kullanılabilirlik arızaları Yönetişim eksikliği İletişim ağı problemi Endüstri standartlarının Yönetmeliklerle sağlanamaması uyumluluğun sağlanamaması İşyerine erişimsizlik Binada yangın Terörizm/iç kargaşa Bölgesel elektrik kesintileri Olay -Yönlendirici Doğal afetler Salgın 1/100,000 US$1 US$10 US$100 US$1,000 US$10,000 US$100,000 US$1,000,000 US$10,000,000 US$100,000,000 Kaynak: IBM Düşük Sonuçlar (tek gerçekleşmenin kaybı) gerçekleşme bazında dollar karşılığı Yüksek 16

17 nin baģarılması için zorunlu temel gereksinimler; ĠĢ operasyonlarının sürekliliği Yöentmeliklerle uyumluluk Yanıt veren, yüksek kullanılabilir ve ölçümlenebilir süreçler ve altyapılar oluģturmak yoluyla iģ operasyonlarının sürekliliğinin korunması yeteneği Devlet ve endüstri yönetmelikleri ve standartlarına uyum için destek Güvenlik, mahremiyet ve veri koruması BütünleĢik risk yönetimi Bilgi, deneyim ve beceriler Veri, kritik bilgi, sistem ve fiziksel kaynakların korunması ve yönetimi, BütünleĢtirilmiĢ ve yönetilen yaklaģım aracılığıyla Kurum un risk yönetimi programlarının etkinliğinin arttırılması IBM bilgi ve becerileri veya kaynaklarının transfer edilmesi yoluyla esnekliğin arttırılması Pazara hazır olma Kurum taleplerindeki değiģikliklere veya Pazar fırsatlarına müdahale etme veya onları belirleme yeteneğinin geliģtirilmesi 17

18 endüstriye özel konuları adresler Endüstri TaĢımacılık Elektronik Bankacılık Perakende Ġlaç Sanayi Tüketici Ürünleri ġu yeteneği sağlar; Doğru adrese, güvenli, kazançlı ve zamanında teslimat sağlayan, yolcu ve kargo operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması Üretim ve hizmet operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, dizayn ve yazılımın korunması ve yeni teknolojilerin uyarlanması MüĢteri güveni, uyumluluk ve banka operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması Tedarik zinciri ve mağaza operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması Uygun ilaç buluģu ve yüksek kaliteli üretim sürekliliğinin sağlanması Operasyonel tedarik zincirinin, marka değerinin ve ürün kalitesinin korunması Medya ve Eğlence Sağlık Sigorta Finansal Pazarlar Yayıncılık, radyo ve televizyonculuk için yapım operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması Medikal hataların azaltılması, yönetmeliklerle uyum, hastane operasyonlarının sürekliliğinin sağlanması, maliyetlerin kontrolü ve hastaların ilgisinin çekilmesi ĠĢ operasyonlarının merkezde, bölgesel ve binlerce acenta ofislerinde sürekliliğinin sağlanması MüĢteri hizmetleri operasyonlarının, alım-satım, ticaret ve anlaģma sürekliliğinin sağlanması 18

19 IBM YaĢam Döngüsü Olası Risklerin Belirlenmesi Risk bazında ĠĢ Etkisinin Önceliklendirilmesi Mevcut esneklik yeteneğinin değerlendirilmesi Esnek Mimari Dizaynı Esneklik hedeflerinin Yönetimi ĠĢ esnekliğinin Planlanması Esneklik programının test edilmesi ve gözden geçirilmesi Mimarinin GerçekleĢtirilmesi 19

20 Tehditler... IBM ĠĢ Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri Deprem Volkanik Aktivite Toprak Kayması Mevsimsel/Lokal Seller Getgitlerle ilgili Seller Tsunami (Gelgit Dalgaları) Hortum Kasırga/Tayfun Tropikal Fırtına Kar/Buz Fırtınası Kuvvetli Rüzgarlar Kum Fırtınası Meteor Etkisi Savaş Durumu: Geleneksel Savaş Durumu: Nükleer Sabotaj: İç Fiziksel Sabotaj: İç & Dış Veri Yazılımı Sabotaj: Dış Fiziksel Market Salgın Hastalık Medikal Acil Durum Radyoaktif Kirlenme Yangın: Iç - Katastrofik Yangın: İç - Büyük Yangın: Iç - Küçük Uçak Kazası Toksik Kirlenme Su Tesisat Arızası Su Sızıntısı Yangın: Dış Patlama: Kurum Dışı Patlama: Kurum İçi Güç Kesintisi: Dış Güç Kesintisi: İç Güç Dalgalanmaları Vandalizm Grev İsyan/Sivil Kargaşa Bomba Tehtidi & Bombalama Kundakçılık Rehin Alma HVAC Arızası Merkezi Bilgisayar Ekipmanı Arızası Yedek Ekipman Arızası İletişim Arızası (Veri) Ses İletişim EKipmanı Arızası Medya Arızası Satın Alınmış Yazılım Sorunu İnsan Hatası: Operasyonlar & Programcular İnsan Hatası: Kullanıcılar İnsan Hatası: Bakım Kaynakların Kaybı Hırsızlık: Veri Hırsızlık: Fiziksel Varlıklar ($250+) Yolsuzluk İnsan Güvenlik Ölçümleri Bio-terorizm Kapasite Planlaması Operasyonel Regulasyonlar 20

21 Farklı bir Ģekilde tanımlanmıģ Esneklik Engelle Öngör Koru Ortamdaki tüm teknoloji varlıkları ve altyapının korunması. Bozulma ve kesintilerin engellenmesi için ortamın doğru şekilde tanımlanması. Hizmet düzeylerinin sağlanması amacıyla konuların ve ilgili olayların sürekli izlenmesi. Uyarla Belirli bir olaya adapte olabilmek için doğru personel, farkındalık ve metotların yürürlükte olması. 21

22 Yeni bir DüĢünce ġekli Eski paradigma Deneyimle ve Tepki Ver Ģeklindeydi Olaylar gerçekleģir Ġnsanlar tepki verir Organizasyon etkilenir Yeni düģünce Ģekli Önceden eyleme geç ve Uyum Göster olmalıdır Olaylar halen gerçekleģmekte, ancak etkisi nötralize edilmiģtir Organization etkisini görmez ve hissetmez 22

23 Dikkate Alınması Gerekli Adımlar - Özet 1. Süreklilik, operasyonlar, yönetiģim ve uyumluluk açısından iģ risklerinizi analiz edin ve kurumunuza olan etkisini ölçümleyin. 2. Kullanılabilirlik gereksinimlerinizi iģ uygulaması ve süreç bazında, kapsam, sıralama ve genel iģ değerini dikkate alarak belgeleyin. 3. Altı esneklik katmanını analiz etmek ve çözüm gerektiren olası zayıf noktaların ortaya çıkarılması için kapsamlı bir yaklaģımı olan bir çerçeve kullanın. 4. Olası zayıf noktaların neden olduğu kesintilerin sıklığını, süresini ve kapsamını azaltmak için önlemler alın. 5. AĢağıdakileri belgeleyen kapsamlı esneklik stratejisi geliģtirin : İş riskini yönetin Verinizi koruyun Olağanüstü durumlardan kurtarın 6. ĠĢ gereksinimleriniz değiģtikçe esneklik stratejinizi düzenli olarak güncelleyin. 23

24 IBM İş Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri TEġEKKÜRLER BütünleĢik Teknoloji Hizmetleri

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu. Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ YÖNETĠMĠ ÇALIġMA GRUBU RAPORU 3. Ara Rapor http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi - ETM. İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi. 01.03.2014 - İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi - ETM. İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi. 01.03.2014 - İstanbul Boğaziçi Üniversitesi - ETM İş ve BT Strateji Uyumu ile Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliğinin Önemi 01.03.2014 - İstanbul İçindekiler 1. Tanışma 2. Deloitte Hakkında 3. İş ve BT Stratejilerinin Uyumu 4.

Detaylı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı 2013 1 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek,

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Bilgi Teknolojileri. Grup: Yönetim Kurulu UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.03.44 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Yatırım Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, yatırım

Detaylı

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA

FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI FELAKETTEN KURTARMA VE DEPOLAMA 2. ÇALIŞMA GRUBU Özet Bu belge TBD Kamu-BĐB in XI. çalışma dönemi kapsamında, 2. Çalışma Grubu (ÇG) tarafından hazırlanmıştır. Felaketten

Detaylı

İş Sürekliliği Hazırlık El Kitabı. Proaktif Bir Yaklaşım Kilit Noktadır

İş Sürekliliği Hazırlık El Kitabı. Proaktif Bir Yaklaşım Kilit Noktadır İş Sürekliliği Hazırlık El Kitabı Proaktif Bir Yaklaşım Kilit Noktadır İçindekiler Yönetici Özeti 3 Kilit Öğrenmeler- Hazırlık Planlaması 4 AT&T nin İş Sürekliliği Planlaması 6 Pandemik Grip 8 Kasırga

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI ACİL DURUM EYLEM PLANI Madde 1. Amaç Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1.

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV. KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM. Sürüm 1.0 1. TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV KAMUDA BULUT BĠLĠġĠM Sürüm 1.0 1. ÇALIġMA GRUBU http://www.tbd.org.tr Nisan 2012 TBD Kamu-BĠB Kamu BiliĢim

Detaylı

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI

TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI TARıM BILIMLERINDE ARAġTıRMA PROJELERI HAZıRLAMA VE UYGULAMA EĞITIMI Doç.Dr. Yusuf UÇAR SDÜ Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar Ve Sulama Bölümü BIR SÖZ Dünya üstünde söylenebilecek bütün sözler söylendi.

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış. Barış Bağcı, CISA Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimine Genel Bakış Barış Bağcı, CISA Günümüzde bireysel ya da kurumsal ekonomik her türlü gelişme internet ve bilgi teknolojileri sistemlerine daha da fazla bağlı hale gelmektedir.

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi

KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE YÖNELİK POTANSİYEL TEHDİTLERİN ANALİZİ 12. Risk ve Tehdit Değerlendirmesi İçindekiler ENERJİ SİSTEMLERİNİN GÜVENLİK SORUNU 6 KRİTİK ENERJİ ALTYAPI GÜVENLİĞİ KAVRAMI 7 Kritiklik Kavramı Kritik Enerji Altyapıları KRİTİK ALTYAPI TESİSLERİNE KARŞI TEHDİTLERİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi

Ocak 2015. Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Ocak 2015 Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde risk zekâsı Kurumsal risk yönetimi kıyaslama anketi Bu rapor, Deloitte Global Enterprise Risk Services tarafından hazırlanan Risk Intelligence in the Energy

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE KDEP-2004 7 NUMARALI EYLEM RAPORU İNTERNET VERİ MERKEZİ UYGULAMALARININ EKONOMİSİ VE YAPILABİLİRLİĞİ Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu Şubat 2005 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3

Detaylı

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu

Satışa Yönelik Çözüm Kılavuzu Yalnızca Intel Teknoloji Sağlayıcıları içindir Bu kapsamlı kılavuz, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) Intel tabanlı dijital güvenlik ve izleme (DSS) çözümleri satmanızda size yardımcı olacaktır.

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI 1. AMAÇ Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Burgan Portföy Yönetimi. Grup: Yönetim Kurulu. Bölüm: Yasal Uyum. Direktör Özlem Ünal

UYGULAMA ESASI. Tasarlayan: Onaylayan: Yayınlayan: Bölüm: Burgan Portföy Yönetimi. Grup: Yönetim Kurulu. Bölüm: Yasal Uyum. Direktör Özlem Ünal UYGULAMA ESASI Ad : Acil Durum ve İş Sürekliliği Uygulama Esası Kod : 06.05.13 UE Sorumlu Bölüm/Grup : Burgan Portföy Yönetimi Çalışanları Amaç : Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI

TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ AFET EYLEM PLANI 2013 AFETLER: 1. Ġç Afetler / Olağan Üstü Durumlar a. Patlama (Bomba,

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ÜRETİM YÖNETİMİ klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8. ÜNİTE

Detaylı