2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI"

Transkript

1 2014 KUTLU DOĞUM HAFTASI SORULAR VE CEVAPLARI 1- Mekkelilerin Peygamberimize mallarını emanet etmeleri O nun hangi ahlaki davranışına örnektir? Güvenilirliği 1 / 71

2 2- Hz. Peygamber in "Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırım" Sözü onun hangi ahlâkî özelliğini ifade etmektedir Adalete 3- Peygamberimiz (s.a.v.)... tamamlamak üzere gönderilmiştir. cümlesinde boşluğu doldurunuz... Güzel Ahlakı 4- Hangi kral, Peygamberimizin gönderdiği elçiye kötü muamelede bulunmuş, mektubu yırtmış sonra da oğlu tarafından öldürülmüştür? Sasani Kisrası 2 / 71

3 5- Hz. Peygamberi Medine de evinde 6-7 ay misafir eden, İstanbul da defin edilen ve defin edildiği semte de ismi verilen sahabe kimdir? Ebû Eyyûb el-ensari 6- Peygamberimiz (s.a.v.) Medine den gelenlere İslam ı gizlice anlatmaya başlamış ve onlar dan bazı sözler almıştı. Hz Peygamberin Medine den gelen Müslümanlarla yaptığı bu biat(sözleşme)lere verilen ad nedir? Akabe Biatları 7- Peygamberimiz (s.a.v..) in mal ve para ile geceyi geçirmez, mutlaka infak ederdi. Bu durum 3 / 71

4 Efendimizin hangi ahlak ilkesini ifade etmektedir? Cömertliği 8- Hz. Peygamber'in devrine yetişmiş, onu görmüş, sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak vefat etmiş kimseye ne ad verilir? Sahabe 9- Herhangi bir iş veya ameli; güzel bir niyet, saf bir kalple yaparak o işe başka Allah tan başka hiç bir şeyi karıştırmamaya ne ad verilir? İhlas 10- Bir işi gösteriş için veya bir maddi yarar maksadıyla yapmaya ne denir. 4 / 71

5 Riya 11- Kendini büyük görmemek, insanları hakir görmemek, kendini olduğundan aşağı saymaya ne ad verilir? Tevazu 12- Allah (c.c.) a güvenmek, kulluk görevini yaptıktan sonra başarıyı Allah (c.c.) dan beklemek ve insan gücünün yetişemediği şeyleri Allah (c.c.) a bırakıp ümitsizlik ve keder içine düşmemeğe ne denir? Tevekkül denir. 13- Bir iyiliğin üzerine inanç beslemeye, güzel düşünmeye denir. 5 / 71

6 Hüsnü Zan 14- Bir şeyde art niyet aramaya, yanlış düşünüp yanlış yorumlamaya denir? Suizan 15- Utanma, hicap, ar, namus duygularını çirkin şeylerden nefsin arındırılması, edebe aykırı bir işin ortaya çıkmasından kalbin duyduğu rahatsızlığa, sıkıntıya ne denir? Haya 16-: Yiğitlik, kahramanlık, kalp metinliği, gerektiğinde tehlikelere atılabilme özelliğine ne ad verilir? Şecaat 6 / 71

7 17- Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir etmek, söz yada işle memnuniyet göstermeye ne denir? Şükür. 18- Acıya katlanmak, bedene uygun düşmeyen hallere telaş göstermeden karşı koymak olan faziletli hale ve başa gelen belalara imtihandır diyerek üzülmeden sonunu beklemeye ne denir? Sabır 19- Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla görüşmek,sohbet etmek ve ziyaretlerinde bulunmaya ne denir? 7 / 71

8 Sıla-i Rahim 20- Müslümanların zihin uyanıklığı haline, bir şeyi çabukça anlayış kabiliyetine, bir insanın ahlak ve davranışlarını yüzünden anlamak haline ne denir? Feraset 21-Peygamberimizin zulme uğrayanların hakkını korumak için üye olduğu derneğin adı nedir? Hılful fudul 22-" Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik " mealindeki ayette Sevgili Peygamberimizin en çok hangi özelliği vurgulanmaktadır? 8 / 71

9 Evrensel bir dinin peygamberi oluşu 23- Mekke den Medine ye göç eden Müslümanlara ne ad verilir? Muhacir 24- Mekke den Medine ye göç eden Müslümanlara kucak açan, onlara yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Ensar 25-Peygamber Efendimizin Medine de hazırladığı ve İslamın ilk anayasası olarak kabul edilen metne ne ad verilir? 9 / 71

10 Medine vesikası 26- Ezan sözlerini rüyasında öğrenen sahabinin adı nedir? Abdullah bin zeyd 27- Peygamber Efendimizin katıldığı askeri harekatlara ne ad verilir? Gazve 10 / 71

11 28- Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılan ve Müslümanların zaferi ile sonuçlanan ilk büyük savaş hangisidir? Bedir savaşı 29- Bedir savaşı hangi tarihte yapılmıştır? Hicri 2. yılda Miladi Oruç ve Zekat hangi tarihte farz kılınmıştır? Hicri 2. yılda Miladi / 71

12 31- Peygamberimizin en küçük kızı olup Hz. Ali ile evlenen hanım sahabi kimdir? Hz. Fâtıma 32- Allah ın aslanı olarak tanınan ve Uhud Savaşında şehid edilen, Peygamber Efendimizin amcası kimdir? Hz. Hamza 33- Hendek savaşı öncesi Medine yi savunmak amacıyla Hendek kazılmasını tavsiye eden sahâbi kimdir? Selman Farisi 12 / 71

13 34-Uhud Savaşında düşman süvarilerinin başında olan, okçular tepesini geçerek Müslümanlara büyük zarar veren daha sonra ise İslam ı tercih eden komutan kimdir? Halid bin Velid 35-Arap Kabilelerinin heyetler halinde Medine ye geldiği ve Efendimize tabi olduğu seneye ne ad verilir? Heyetler yılı 13 / 71

14 36-Hendek savaşında Müslümanlara ihanet eden ve düşmanla işbirliği yaparak müslümanları zor duruma düşüren Yahudi kabilesi hangisidir? Beni kureyza 37- Hudeybiye Antlaşması öncesinde müslümanların düşmanla ölünceye kadar savaşacaklarına dair Peygamberimizle yaptıkları biata ne ad verilir? Rıdvan biatı 38- Kur an da adı geçen tek sahabi kimdir? Zeyd bın Haris 14 / 71

15 39-Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir? Tebuk seferi 40-Tebük Seferinin olduğu zaman Kuranda hangi isimle adlandırılmıştır? Saatüs zahme 41- Münafıkların yaptığı ve Tebük savaşından sonra Efendimizin yıktırdığı mescidin adı nedir? 15 / 71

16 Dırar mescidi 42- Mekke hangi tarihte fethedilmiştir? Hicri 8.yıl Miladi Hicretin 10. Yılında Peygamberimizin yaptığı ilk ve son haccına ne ad verilir? Veda haccı 44- Efendimiz (s.a.v) Veda Haccı sırasında İslam ın yüce ilkelerini ve temel insan haklarını beyan ettiği muhteşem hitabesine ne ad verilir? 16 / 71

17 Veda hutbesi 45-Peygamber Efendimiz hangi tarihte vefat etmiştir? 8 Haziran Peygamberimizin Hicretin sekizinci yılında doğan son çocuğunun adı nedir? Hz. İbrahim 47- Müslüman gibi görülen fakat kalben inanmayan kişilere ne denir? 17 / 71

18 Münafık 48-İslam öncesi Arap yarımadası ve tüm dünyanın içinde bulunduğu döneme ne ad verilir? Cahiliye dönemi 49- Müslümanların oluşturduğu takvime ne denir? Hicri takvim 50- Rumlarla yapılan savaş hangisidir? 18 / 71

19 Mute savaşı 51- Hz.Muhammed (s.a.v.) in hem insanlar hem de cinler için peygamber olduğunu ifade eden özel kavram hangisidir? Rasulü s-sakaleyn 52- Medine de bulunan ve Müslümanlığı kabul eden hangi kabilelerdir? Evs ve Hazreç 53- Hz. Peygamber efendimizi (s.a.v.) i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı? 19 / 71

20 Hz Ali 54- Peygamberimizin soyu hangi çocuğuyla devam etmiştir? Hz.Fatıma 55- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan Müslümanlara ne denir? Ashab-ı Suffe 56- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir? 20 / 71

21 Mescid-i Aksa 57- Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir? Eğitime verdiği önemi 58- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir? Hicret 21 / 71

22 59- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir? Ravza i Mutahhara 60- Hazreti hamza hangi savaşta şehit edilmiştir? Uhud Savaşı 61-Medine ye hicretten sonra peygamberimizin Ensar ile Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır? 22 / 71

23 Toplumsal Barışı 62- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir? Seriyye 63- Allah (c.c.) ın istediği gibi İslam ı topyekün yaşanması, İslam ı tebliğ uğruna verilen mücadeleye, Allah (c.c.) ın hükümlerinin her tarafta uygulanmasını temin için mü minin canı ve malıyla, mücadeleye, söz, yazı, sohbet ve savaşla olan harekete ne denir? 23 / 71

24 Cihat 64- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere ne ad verilir? Ehl-i Beyt 65- Uhut savaşında şehit olan Müslümanların sayısı kaçtır? 72 kişi 24 / 71

25 66- Hz. Peygamberin gönderdiği ilk seriyyenin komutanı kimdir? Hz. Hamza 67- Hz. Peygamberin katıldığı ilk gazvenin adı nedir? Ebva Gazvesi 68- Hendek Savaşında sadece Mekkeliler değil bir çok Arap kabilesi müslümanları yok etmek amacıyla Medine ye saldırmıştır. Bu sebeple bu savaşa verilen diğer isim hangisidir? Ahzap Savaşı 25 / 71

26 69- Hz. Peygamberin hayatını inceleyen ilim dalına ne ad verilir? Siyer 70- Peygamberimizin söz fiil ve takririne ne denir? Hadis 71- Peygamberimiz kaç yaşında vefat etti? 26 / 71

27 63 yaşında 72- Peygamberimizin Medinede inşa ettiği mescidin adı nedir? Mescidi Nebevi 73- Peygamberimizin bize bıraktığı mirası nedir? Kuranı Kerim ve Sünneti 74- Hz.Muhammed hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir? 27 / 71

28 20 Nisan 571 Pazartesi Mekke de 75-Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? Ficar Savaşları 76- Köle iken Müslüman olan, Efendisi Ümeyye tarafından pek çok işkenceye maruz bırakılan, İslamın ilk müezzini kimdir? Bilal-i Habeşi 28 / 71

29 77- İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşat merkezinin adı nedir? Daru l Erkam 78-) Kabe nin tamiri sırasında yerine konması tartışmalara sebep olan kutsal taşın adı nedir? Haceru l Esved 79-) Annesinin vefatından sonra Efendimizi himaye eden sevgili dedesinin adı nedir? Abdülmuttalib 29 / 71

30 80-) Peygamberimizin doğumundan hemen önce Yemen valisi Ebrehe nin Mekke ye saldırmasına ne ad verilir? Fil Vakası 81- Peygamber Efendimize ilk vahiy hangi tarihte ve nerede gelmiştir? 610 yılında Hira Mağarası nda 82- Hz.Peygamber e gelen ilk vahiy hangi surenin ilk beş ayetidir? 30 / 71

31 Alak Suresi 83- Hz.Peygamber in damadı,hz.fatıma nın eşi,hz.hasan ve Hz.Hüseyin in babası olan,allah ın aslanı lakaplı büyük sahabi kimdir? Hz.Ali 84- Hz.Peygamber in en yakın dostu olan aynı zamanda O nun vefatından sonra ilk halife ve O nun kayınpederi olan büyük sahabi kimdir? Hz.Ebubekir 85- Hz peygamber in İslam davetine en şiddetli bir şekilde karşı çıkan ve hakkında Tebbet Suresinin indiği amcasının ismi nedir? 31 / 71

32 Ebu Lehep 86- İslam ın ilk şehidi olan hanım sahabinin ismi nedir? Hz.Sümeyye 87- Müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları işkenceler nedeniyle Müslümanlar ilk hicretini nereye yaptılar? Habeşistan 88- Müşrikler,Hz.Peygamber i davetinden vazgeçirmek için boykot uygulamışlardır. Bu boykot kaç yıl sürmüştür? 32 / 71

33 3 Yıl 89- Peygamberimiz e vahiy getiren meleğin adı nedir? Cebrail 90- Peygamberimize ve ashabına en çok işkence eden, küfrün başı ve ümmetin firavunu olarak adlandırılan müşrik lider kimdir? Ebu Cehil 33 / 71

34 91- Muhammed isminin anlamı nedir? Yerde ve Gökte Övülen 92- Hz.Peygamber e güvenilirliğinden dolayı verilen lakap nedir? Muhammedül Emin 93- Müslüman olmasıyla tüm Müslümanları sevindiren ve Efendimizin kendisine Faruk lakabını verdiği ikinci halifemizin adı nedir? Hz.Ömer 34 / 71

35 94- Hz. Hatice ve Ebu Talib in vefat ettiği seneye ne ad verilir? Hüzün Yılı 95- Efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırmıştır? Ranuna Vadisi 96- Hicret gecesi Peygamberimizin yatağında yatan ve ölüme meydan okuyan sahabi kimdir? Hz.Ali 35 / 71

36 97- Peygamber Efendimiz genç yaşlarından itibaren hangi meslekle geçimini sağlamıştır? Ticaret 98- Cahiliye devrinde putlara tapmayan, Allahın birliğine inanarak Hz. İbrahim in yolundan gitmeye çalışan kişilere ne ad verilir? Hanif 99- Allah ile birlikte başka ilahlara inanan, Allah a şirk koşanlara ne ad verilir? Müşrik 36 / 71

37 100- Peygamberimizin hem sütkardeşi hem amcası olan büyük zât kimdir? Hz.Hamza 101- Kur an da alemlere rahmet olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir? Hz.Muhammed 102- Peygamberimiz in Allah ım ben onları seviyorum, sen de onları sev dediği torunla rı kimlerdir? 37 / 71

38 Hasan ve Hüseyin 103- açken tok yatan bizden değildir. Hadisindeki boşluğa hangi kelime eklenebilir? Komşusu 104- İslam da ilk emir nedir? Oku 105- Peygamberimiz e ilk vahiy gelince başından geçenleri kime anlattı? Kim kendisini teselli etmişti? 38 / 71

39 Hz.Hatice 106- Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem sözü kime aittir? Hz.Muhammed 107- Peygamberimizin bir gece Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa ya yaptığı yolculuğa ne ad verilir? İsra 39 / 71

40 108- Kur an-ı Kerim Peygamberimiz e hangi ayda inmeye başlamıştır? Ramazan 109- İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir? Kuba 110- Kâbe yi ilk inşa eden kimdir? Hz.Adem 40 / 71

41 111- Rasulullah (s.a.s.)'in; "Ben iki kurbanlığın oğluyum" sözüyle kastettiği kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? İsmail-Abdullah 112- Efendimizi Mekke Müşriklerinden hicrette saklayan kutlu dağ hangisidir? Sevr 113- Peygamberimizin bedendeki peygamberlik işareti nedir? İki omuz arasındaki peygamberlik mührü olması 41 / 71

42 114- Kabe yi yıkmak için gelen Ebrehe nin ordusunu Rabbimiz ne ile bozguna uğrattı? Ebabil kuşları 115- İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir? Hz. Adem-Hz. Muhammed 116- Kabe hangi şehirdedir? Mekke 42 / 71

43 117- Peygamberlerin güvenilir olmaları peygamberlerin hangi sıfatlarındandır? Emanet 118- Peygamberler in günahsız olmaları Onların hangi sıfatlarındandır? İsmet 119- Peygamberler in akıllı ve zeki olmaları Onların hangi sıfatlarındandır? Fetanet 43 / 71

44 120-Allahü Teâlânın emirlerini ve yasaklarını, Peygamberlerine melek vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak bildirmesi ne ad verilir? Vahiy 121- İslam dinine mensup kişilere ne ad verilir? Müslüman 122- Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine O nun ahlakı Kur ân ahlakı idi şeklinde cevap veren kimdir? Hz. Aişe 44 / 71

45 123- Peygamberimizin oğlu Abdullah ın vefatından sonra hiç erkek çocuğu olmadığı için müşrikler Efendimize soyu kesik anlamında Ebter dediler. Peygamberimizi teselli etmek amacıyla inen sure hangidir? Kevser 124- Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre yeryüzünde inşa edilen ilk mabed... dir. Kabe , ayet ve hadislerle sabit olup 1400 küsur senedir mü'minler için ulvi bir davet olarak devam etmektedir. Cihanşümul ve milletlerarası bir namaz çağrısıdır. 45 / 71

46 Ezan 126- Peygamberimiz (s.a.v.)'in iki rekatını Mescid-i Aksa'ya doğru diğer iki rekatını da Kabe'ye doğru kıldırdığı mescide "..." denildi. Kıbleteyn Mescidi 127- Cenab-ı Hak, Ramazan orucunu farz kıldığını... mü'minlere bildirdi. Bakara Hadis-i Şerif'te şöyle buyrulmuştur:" İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın rasulu olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve... tutmak. 46 / 71

47 Ramazan Orucu 129- Gündüzleri oruçla ihya edilen Ramazan ayının gecelerini de... ile bereketlendirmek, Efendimiz (s.a.v.)'in sünnetidir. Teravih Namazı , bayram namazından önce verilirse makbul bir sadaka olur, bayram namazından sonra verilirse fıtırın dışında bir sadaka yerine geçer. Fıtır Sadakası 47 / 71

48 , Allah'a ibadet ve yakınlaşmak niyetiyle mescitte belli bir süre durmak demektir. İtikaf 132- Camide imamın namaz kıldırdığı yere... denir. Mihrap 133- Oruca... vaktinde başlanır. İmsak 48 / 71

49 134- Hac ve Umre yapanların Kabe'nin etrafında yedi defa dönmesine... denir. Tavaf 135-Kabe'nin etrafında Hacer-i Esved'den başlayıp aynı noktaya gelene kadar bir defa dönülmesine... denir. Şavt 136- Camide imamın Cuma ve Bayram günleri hutbe okumak için çıktığı yere... denir. 49 / 71

50 Minber 137 -Hacıların su ihtiyacının karşılanmasına... denir. Sikaye 138- Beş vakit namaz... farz kılınmıştır. Miraç Gecesi 139- Hadis-i Şerif'te: "Sarhoşluk veren herşey haramdır. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır." buyrulmuştur. Bu... ile ilgilidir? 50 / 71

51 İçki 140-Zatü'r-Rika olayında müşriklerin söylemiş olduğu ve müslümanlar için çok önemli olan namaz,...dır. İkindi Namazı 141- Hicretin 5. senesinde... farz kılınmıştır. Tesettür (Örtünme) 51 / 71

52 142- Nur ayetler... ile ilgilidir. Tesettür (Örtünme) 143- Su bulunmadığından toprak ile mest yapılarak alınan abdeste denir. Teyemmüm 144- Hadis-i Şerif'te belirtilen Ümmü'l-Habais ( kötülüklerin anası ) olan şey nedir? İçki 52 / 71

53 145- Kur an-ı Kerim de ismi geçen tek kadın kimdir? Hz. Meryem 146 Ayet-el Kürsi hangi surededir Bakara Suresi 147- Kura an-ı Kerim de kaç surenin başlangıcı Huruf-u Mukatta harfleriyle başlamaktadır? Her ayetinde ALLAH kelimesi bulunan sure hangisidir? 53 / 71

54 Mücadele Suresi 149-Kur an-ı Kerim in kalbi olarak bilinen sure hangisidir? Yasin Suresi 150- Kur'an-ı Kerim'de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay hangi peygambere aittir? Hz. Yusuf (a.s.) 151-Kur an-ı Kerim in çeşitli dillere tercüme edilmesine ne denir 54 / 71

55 Meal 152-Kur an-ı Kerim i açıklayıp yorumlayan bilim dalına ne denir. Tefsir 153-Kur an-ı Kerim i açıklayıp yorumlayan kişiye ne denir? Müfessir 154 -İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir? 55 / 71

56 Amentü Duası 155- Kur an-ı Kerim i baştan sona ezberleyene ne ad verilir? Hafız 156- Allah ın (c.c) bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure hangisidir? İhlas Suresi 157- Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, mahlukatın benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamın adı nedir. Kur an-ı Kerim 56 / 71

57 158- Kuran-ı Kerim, hangi tarihte indirilmeye başlamıştır? Miladi Kur an-ı Kerim in ilk suresinin adı nedir? Fatiha Suresi 160-Besmelelerle birbirinden ayrılan, birden çok ayetin birleşmesiyle anlamlı bir metin oluşturan Ku an da ki bölümlere verilen ad nedir? Sure 161- Kur an- ı Kerim de kaç yerde besmele tekrarlanmaktadır? 57 / 71

58 Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir? Tevbe Suresi 163- Hangi surede iki besmele bulunmaktadır? Neml Suresi 164- Kur an-ı Kerim in bir cümlelik anlam birliği olan ifadelerden her birine verilen isim nedir? Ayet 165-Kur an-ı Kerim de en uzun ayet hangi surededir 58 / 71

59 Bakara Suresi 166- Allah ın Kelamı kavramının anlamı nedir? Allah ın sözü 167- Kur an-ı Kerim toplam kaç yılda tamamlanmıştı? 23 yılda 168-Peygamberimiz zamanında Kur an-ı Kerimi yazan kişilere ne ad verilir? Vahiy Kâtipleri 59 / 71

60 169- Kur an-ı Kerim de ismi geçen Peygamber sayısı kaçtır? İlahi kitapların gönderiliş amacı nedir? Allah ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek 171- İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı? 40 yaşında. 60 / 71

61 172- Kur an-ı Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı nedir? İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek 173- Kur an-ı Kerimin son suresinin adları nedir? Nas Suresi Mekke de inen ayetler hangi konulardan bahsetmektedir? İman Kur an-ı Kerim de en yüce olarak adlandırılan surenin adı nedir? 61 / 71

62 Fatiha Suresi 176- Kur an-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır? 30. cüzdür Kur an-ı Kerim in her cüzünde kaç sahife vardır? 20 sahife vardır 178- Kur an-ı Kerim de en fazla tekrar edilen kelime hangisidir ALLAH kelimesi 62 / 71

63 179- Kur an-ı Kerimde kaç yerde secde ayeti vardır? 14 yerde secde ayeti vardır Kur an-ı Kerim in en kısa suresi hangisidir Kevser Suresi dir 181- İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi ayet 11 ve / 71

64 182- Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? Maide suresi 5 ve Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir? Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır? Zilzal suresi 7. ve 8. ayetler 64 / 71

65 185-Kur an ı Kerim de yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır. Bunlardan biri de Mü min suresidir. Mü min suresinin diğer ismi nedir? Gafir suresi 186- Kur an ı Kerim de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir? Karınca 187- Kur an ı Kerim i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir? Tecvit 188- Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı 65 / 71

66 olarak okudukları bir sure vardı. İmamı Şafi hazretleri Kur an dan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için yeterdi. Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin adı nedir Asr suresi 189- Hüküm ayetleri Mekke de mi yoksa Medine de mi nazil olmuştur? Medine de Kur an ı Kerim in ilk okunduğu mescit hangisidir? Medine de Beni Zerik mescidi. 66 / 71

67 191- Bakara suresinden sonra hangi sure gelir? Al-i İmran suresi 192- Mekke de Kur an ı Kerim i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.) Kur an ı Kerim e göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı? Allah a kulluk etmeleri için 67 / 71

68 194- Kur an ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.) 195- Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur, Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir? Kur an ı Kerim in 196- Halife Hz. Ebu Bekir in emriyle kitap haline getirilen Kur an ı Kerim i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir? Hz. Zeyd bin Sabit 68 / 71

69 197- Kur an ı Kerim de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır? Ceza, mükafat, hüküm, hesap 198- Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Vahy 199- Kur an ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur an ı Kerim in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur an a ait olan özel isme ne denir? Mushaf 69 / 71

70 200- Kur an ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi. İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında Mushaf haline getirildi?.hz. Ebu Bekir 201- Hz. Muhammed (s.a.v.) e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, Allah (c.c.) ın kelamına ne ad verilir? Kur an ı Kerim denir Kur an ı Kerim de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. 70 / 71

71 Bu secdeye ne ad verilir Tilavet secdesi denir 203- Kur an ı Kerim de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir? İsrail oğulları 71 / 71

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. Kuranı Kerim İle İlgili Soru ve Cevaplar Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ

HAC ve UMRE. Memduh ÇELMELİ HAC UMRE Memduh ÇELMELİ HAC-UMRE: AYET HADİSLER Şüphesiz insanlar için kurulan ilk mabet, Mekke deki çok mübarek bütün âlemlere hidayet kaynağı olan ev (Kâbe) dir. ( Âl-i İmrân suresi, 96) ) «Gücü yetenlerin

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

RAMAZAN AYI ETKİNLİK TAKVİMİ RAMA ZAN GÜNÜ TARİH / GÜN İFTAR PROGRAMI VE YERİ SOHBET PROGRAMI KONULARI SOHBET PROGRAM KONUKLARI İFTAR SAATİ PROGRAM 1 18 Perşembe AKKUŞ Cumhuriyet Meydanı Ramazan ve Oruç Mustafa KOLUKISAOĞLU Ordu Müftüsü

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh İlminin Bölümleri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı Ders Kitapları Serisi PLURAL Publications GmbH Merheimer Straße 229 D-50733 Köln T +49 221

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

Değerli Misafirlerimiz,

Değerli Misafirlerimiz, Hac & Umre Değerli Misafirlerimiz, Turizm sektöründe 25. yılımızı kutladığımız şu günlerde Etstur ile Hac ve Umre turizmine yepyeni bir soluk katmaya hazırlanıyoruz. Misafirlerine koşulsuz memnuniyet sunma

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRETİN İLK YILLARINDA DİĞER BAZI GELİŞMELER Bir önceki dersimizde, Hicretin İlk Yılında Allah Rasulünün hangi konular üzerinde durduğunu görmüş idik. Mescid

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

kılınmıştır? verilir? A. Ravza-i Mutahhara B. Kabe C. Suffa D. Medinetün Nebi neresidir? A. Medine B. Taif C. Kudüs

kılınmıştır? verilir? A. Ravza-i Mutahhara B. Kabe C. Suffa D. Medinetün Nebi neresidir? A. Medine B. Taif C. Kudüs 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ID Questions Question Image 1 Namaz aşağıdakilerden hangisinde farz kılınmıştır? A. Kadir Gecesi B. Regaip Kandili C. Miraç Kandili D. Beraat Kandili 2 Hz. Muhammed'in

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

b) Kaynağı vahiydir c) Hz. Muhammed e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir d) Evrensel bir kitaptır.

b) Kaynağı vahiydir c) Hz. Muhammed e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir d) Evrensel bir kitaptır. 4. SINIF 4. ÜNİTE KURANI KERİMİ TANIYALIM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 1. Son İlahî Kitap Kur an-ı Kerim Kur an ın

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM (Nisan-Mayıs-Haziran) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 2. DÖNEM (Nisan-Mayıs-Haziran) VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI Feramuz BEYDOĞAN İl Müftü Yard. Akdeniz Hamidiye (Müftü) C. Mahmut ATICI İl Müftü Yard. Mezitli Ulu Camii Yusuf İzzettin KONUK İl Müftü Yard. Yenişehir Hz. Osman Camii Yunus GÜRER İl Vaizi Toroslar Hacı

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar. Başlıca İbadetler. Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: İbadet nedir? niçin yapılır? İbadetler ile ilgili kavramlar Başlıca İbadetler Camiyi Tanıyalım BÖLÜM: 1 İbadet, Arapça kökenli bir kelime İbadetin sözlük anlamı: Kulluk

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur:

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE SADAKA-I FITR İbni Abbas (r.a) şöyle buyurmuştur: ATEŞTEN KORUNMANIN YOLU: SADAKA Arınmak için, malını (sırf Allah rızası için) veren en takvâlı (Allah ın emirlerine en uygun yaşayan) kimse ise, o (ateşin azabı)ndan uzaklaştırılacaktır. Leyl/17-18 Sevdiğiniz

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh ilminin Bölüm leri... 29

TAKDİM BÖLÜM 1. KISIM FIKIH Fıkhın Tanımı, Fıkıh ilminin Bölüm leri... 29 İ Ç İ N D E K İ L E R TAKDİM...1 1. BÖLÜM AKAID Akaidin Tanım ı... 2 îmanın Tanımı... 2 İmanın Ş artlan... 3 Allaha im a n... 3 Allah'a îmanın Faydaları... 4 Allah Sevgisi... 5 Allah'ın Sıfatlan... 6 Esmâ-i

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? TEMEL DİNİ BİLGİLER ID Questions Question Image 1 Barış, esenlik, selamet, teslim olmak, boyun eğmek ve bağlanmak anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam B. İman C. İsmet D. İzzet

Detaylı