İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 27 KASIM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) 37

2 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 27 KASIM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL KONUŞMACILAR : Prof. Dr. Mustafa A. Aysan (YMM) Prof. Dr. Sudi APAK (YMM) Dr. İ. Veysi SEVİĞ (YMM) KONUSU : Ekonomik Kriz ve Yansımaları) TARİH : 27 Kasım BAŞKAN Teşekkür ederiz Veysi hocamıza. Şimdi tabii vergi sistemimizin tümden bozuk olduğunu söylüyor. Zaten biliyoruz evet. Evet, ama yani şunu kabul etmek lazım, biz bunu bugünden yarına topunu değiştiremeyiz. O- nun için bir öncelikler demek lazım. Bu öncelikler içinde bir şeyler yapılabilir belki. Ama hepsini birden değiştirmek isterseniz, eskiden bir hocanın dediği gibi ben böyle heyecanlanırken gençken zamanında, Kum saatinin üstüne bastırırsan, hiçbiri geçmez aşağıya derdi. Her seferinde bir kum aşağıya geçecek, belki zaman içinde düzeltecek diyordu. Şimdi biz sorulara hazırız efendim. Herkes konuştu bizim taraftan. Şimdi bir numaralı soruyu Cevdet bey soracak. Buyurun. CEVDET OKAN BAHAR Sayın Başkan, değerli hazirun hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi efendim sayın Aysan hocam buradaki kriz başlangıcına sebebiyet veren önemli olgulardan birinin de varlıkların şişirilmesi. Doğru. Bunun açılımında biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi maddi duran varlıkları veya maddi varlıkları bazı kurallara uymak zorundasınız. Sistemi de, yöntemi de bellidir. Çok fazla hata yapamazsınız. Onlar çok fazla şişirilemeyebilir. Ama gayri maddi varlıkların şişirilmesi çok kolaydır den bu yana ö- zellikle Amerika ve Avrupa daki şirketlerin birleşme ve devirlerinde birileri transfer yapmak adına gayri maddi varlıklarını ölçerken, çok ölçüyü kaçırdılar ve bazıları çok şişirdi, işte krize sebep olan finansal kesimdeki etkilerden biri de bu. Yani borç oranı, varlıklar oranı burada dengesini de yitirdi. Çünkü şişirilmiş varlıklar var gibi gösterildi. Bunlar nedir? O zamanlar bir slogan atılmıştı. Ölçemezsen, yönetemezsin. Onun için de şirketler, büyük şirketler özellikle gerek taşınmazları, gerek değerli kağıtları, gerekse şerefiyelerini çok aşırı değerlendirerek aktifleştirdiler. Bilahare biliyorsunuz Uluslararası Muhasebe Standartları nın 38 inci standardında hüküm getirildi. Şerefiyeler aktifleştirilemez. Çünkü şerefiye olgusu şirket yürürken, yaşarken, herhangi bir işlem yapılmadan bir değer takdiri veya işte lehte kullanılabilecek bir artış olabilir. Ama diğer maddi varlıklar, bunlar eğer alımında da, değerlendirilmesinde de aktife alınışında da şerefiyeye nazaran alınıp, verilen, satılan, değerlendirilebilen şeylerdir. Burada bazı 38

3 hatalar yapıldı ve bu şekilde değerlendirmeler yapıldı. Şimdi bu bize nasıl sirayet etti. Allahtan bir Transfer Fiyatlandırması, Uygulaması geldi. O da ne kadar muvaffak olacak bilemiyorum. Şimdi Amerika nın, hocam reçeteyi kesti, çok güzel söylediler. Krizden çıkışın yolu. O sıfıra inmiş güven ortamını kazandırmak, üretimi artırmak, işsizliği önlemek. Üretimi de artırsanız, işsizliği de önleseniz güven ortamını yaratmamışsanız, piyasaya parayı çıkaramazsınız. Şimdi Mortgage kredilerini satın aldı. Onlara ödemeleri yaptı. Para piyasaya çıksın, sirkülasyona girsin, ticari çark dönsün diye. Bir de bir şey yapıyor. Öğrenci kredilerini arttırıyor ve kendisi ödüyor. Harcamalarını sağlıyor. Çünkü onlar en azından geçimini temin için onları harcayacaktır. Piyasaya çıkacaktır. Biz de bu şu anda sıfıra inmiş durumda. Güven ortamı sarsılmış. Ama henüz hissetmedik daha. Yavaş yavaş ediyoruz, artan bir şekilde geliyor. Amerika da bu krize rağmen Dolar ın değerinin artışı ne? Amerika krizi kabullendi, çok şeffaf bir şekilde yayınladı, açıkladı. Bunun üzerine diğer e- konomiler kendini çek etti. Bir baktılar ki, hakikaten onlarda da var bu problemler. Dünyaya yayılınca bu defa işte bizim herkesin cebinde olan Dolar sahipleri veya küçük yatırımcılar veya dövize yatırım yapanlar en a- zından şunu merak ettiler; Peki ben nereye gideyim? Bir Çin yatırımcı, Veysi Seviğ hocam da söyledi. Orada onları bağlayacak, oraya parayı çekecek şekilde bazı yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla krizi tetikleyen şey yayılınca, güven ortamı yine güvenlik özelliği olarak Amerika ya döndü. Dolar ın artışı ondandı. Şimdi bakıyorsunuz, en güvenli banka sistemi hangisiydi? İsviçre. İsviçre nin bankadaki mevcut mevduatının 8 de veya 6 da biri, 7 de biri ancak kendisinin milli geliri, yani karşılayamaz. Bir kriz olduğu zaman gidiyor. Dolayısıyla bu şekilde döndü para ve şimdi Amerika bu şekilde kendisine dönen lehteki şeyi kullanıyor ve bizim de aleyhimize o- luyor. Şöyle k, şimdi önümüzdeki yılda bizim için bir tehlike de şudur; Bu banka kredi kartları. Hatırladığım kadarıyla iki ay önce 31 milyon YTL idi, yahut $ (Dolar), öyle ifade edilmişti. Şimdi bu yükseldi. Belki de 35 oldu, belki de 40. Daha da yükselecek. Çünkü çalışmayınca, işsizlik artınca insanlar nereden harcayacak. Ama bankalar süratle de kart üretiyor. Herkese de veriyor. Aman 25 Lira kart parası alacak, 45 Lira neyse. Gelene gidene kart dağıtıyor. Şimdi bu birinci soru. İkincisi; cari açığımız var. Sıcak paraya ihtiyacımız var. Yabancı yatırımlar geliyordu ve bizde çok kazanıyorlardı. Dolar ı getiriyordu. Beş yıldan beridir Dolar sabit kalıyor. Getirip bozdurup bankaya koyuyordu. % 20, 15, 18 neyse faizi alıp, dünyada böyle bir faiz yok Dolar a, artı şimdi terse dönünce bu defa o yatırımcı da gelmeyecek. O da ters yönde etkileyecek bizi. Dolayısıyla cari açığımız var. Gördünüz, sayın hocam sundu, yani bizi çok kötü günler bekliyor. Bu arada hükümet yapabilirse, harcamaları arttıracak şekilde ki şimdiden geriye vergi dönüşleri veyahut vergi tahsilatı bu bütçeyi karşılayamayacağına göre, birde bu vergilerde indirim yaparsa, i- yice bir kriz kapıda. Muhakkak ki üretimi, muhakkak ki istihdamı en azından aynı seviyede tutmak veya daha ucuz anlaşarak çalıştırmak suretiyle, işsizliği elden bırakmamak lazım, işsizliğe meydan vermemek lazım. Harcamaların, paralarının meydana, pazara çıkması, ama artı bunun yanında güven ortamı. Teşekkür ederim. 39

4 Teşekkür ederiz Cevdet beye., bir katkı mahiyetinde. Şimdi isterseniz arkadaşlar saat e kadar devam edeceğiz. Buyurun. PROF. DR. MEHMET YAZICI Mehmet Yazıcı, muhasebeciyim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben bu küresel, kimi iktisat krizi, kimi finansal kriz, kimi de mali kriz diyor. Ben bunun adına küresel faiz bunalımı diyorum. Bunların hepsinin altında yatan faizdir. Finansal aristokratların doyumsuzluğudur. Para babalarının doyumsuzluğudur. Bu bir faiz oyunudur. Faizin muhasebe açısından ne olduğunu tanımlamak isterim; Faiz; Para, kredi ve kambiyo işlemleri üzerine, üçüncü kişiler aleyhine danışıklı bir sözleşmeyle onu alanın sağladığı emeksiz, haksız kazanç, onu verenin malum eklediği karşılıksız bir fazlalık taraflarca tüketiciye yükletilen bir artık değer. Toplumu sinsice sömüren bir araçtır. Faiz, kapitalist iktisat düzeninin bir kurumudur. Bu gidişle, bu düzenin yıkılış nedeni olabilir, olmaktadır. Çünkü şimdilerde iktisadi yaşamda üretime katılmadan bölüşümde faiz yoluyla büyük pay alan, az sayıdaki kazanç aristokratlarına, bu demek ki para babalarına toplumun geri kalan büyük çoğunluğu daha ne kadar katlanabilir? Şimdilerde merkezden planlı iktisat düzeninin, bu demek ki komünizmin kalesi yıkılmış, azmış serbest piyasa iktisat düzeninin de, bu demek ki kapitalizmin de orta direği bel vermiştir. Dünya üçüncü bir yol olarak, hakça iktisat düzeni arayışı içindedir. Komünizm iktisat düzeni rekabete fırsat vermediği, manevi iç denetimi olmadığı için yapaydır. Doğal değildir. Bu onun yıkılış nedeni de sayılabilir. Kapitalist iktisat düzeni doğaldır. Çağlar boyunca uygulaya gelmiştir. Rekabete fırsat verir. Manevi iç denetimi yapılabilir, iyileştirilebilir. İyi bir denetimle bir hakça düzenine dönüştürülebilir. Bunun için bir varlık vergisi salma, öbürü haksız kazancı, özellikle faizi giderme gibi iki önemli araç vardır. Faiz, kutsal kitaplarda haram kılınmıştır. Ancak faize karşı olmak için dindar olmak gerekmez, insan olmak yeter. Çünkü faiz bir haksız kazanç ve toplumu sömürme aracıdır. Dünyada ülkeler arasında oluşan yapay yada sanal para ticareti, gerçek mal ve hizmet ticaretinin yüz katından daha çoktur de dünyadaki mal ve hizmet ticareti, gerçek ticaret 7 trilyon $ (Dolar), ama aynı yıl sanal ticaret, yani para ticareti, kredi, kambiyo ticareti 700 trilyon $ (Dolar) dır. Bunu bir şeyden alıntı olarak yazmıştım Faiz kitabıma. O kitabı getirip dağıtacaktım, ama sayın Başkanıma vaktinde ulaşamadım, benim kusurum. Onun için onun iznini almadan dağıtmak istemedim. Sizin izninizi almadan yapamazdım. Krize para ticareti ve onun doğurduğu faiz olgusu küresel kapitalizmin yıkılışına neden olmaktadır. Türkiye bu küresel faiz bunalım farkının en bozuk ve en çürük dişlisidir. Çünkü Türkiye yıllardan beri faiz bunalımıyla boğuşmaktadır. Türkiye devleti yıllık gider bütçesinin en az 4 te 1 i faiz giderlerine ayrılır.2008 de 222 milyarı, 55 milyarı faiz giderlerine ayrılmıştı da ne olduğunu bilmiyorum. Türkiye borç alır, bununla borç ödenir. Türkiye devleti para, kredi ve kambiyosuna egemen değildir. Para bir devletin iktisat damarlarının kanıdır. Kan dolaşımı tek organdan kalpten sağ- 40

5 landığı gibi para, kredi ve kambiyo da tek elden yönetilmelidir. Bunu yöneten ülkenin Merkez Bankası dır. Kimileri Ulusal Banka diyor. National Bank da kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın e- linden 1984 de kambiyo, 2001 yılında da bütün bankaların denetimi alınmış. Merkez Bankası budanmış, güdük hale getirilmiştir. Bankaların denetimini yapamıyor. Zaten onların % 43 ü yabancıların eline geçti. Milli bankaların da bunu ne ölçüde yaptığı belli değil. Halbuki Merkez Bankası nın 78 yıllık bir geleneği vardı. Bunları denetliyordu. Bunlar elinden alınmış. Türkiye de kamu ve kurum muhasebeleri güvenilir olmaktan çıkmıştır. Yalnız kurum muhasebeleri değil. Onların ne mal olduğunu biliyorsunuz hepiniz. Ama kamu muhasebeleri de öyle. Güvenilir değildir. Kayıt dışı ve vergi kaçakçılığı artmıştır ve gittikçe artmaktadır. Herkse faizci ve vergi kaçakçısı olmuştur. Burada içimizde hepimiz faizciyiz. Hepimiz vergi kaçakçısıyız. Bir tanesi çıksın, kendini temize çıkartsın. Ben çıkaramam. Bu ülkede faiz almaktan ve vergi kaçırmaktan kaçamadım. Bilerek kaçmak istedim, kaçamadım. Anlatayım size. Borsaya vermiştim. Hani Türkiye de şey var mıdır? Hala tartışılıyor. Borsanın % 60 ı gitti. Borsada şeylerim. Temettü alayım da, faiz almayayım diye. Ama sattığın bir senedin parasını ne yapacaksın? Fona yatırılıyor. Yine ister, istemez faize bulaşıyorsun. Giydiğiniz ceketin 3 te 1 i faizdir. Mehmet bey faiz hakkındaki görüşünüz anlaşılmıştır. Başka görüşünüz varsa, söyleyin. PROF. DR. MEHMET YAZICI Bitiriyorum. Böyle bir ülkede var olan faiz bunalımı, küresel faiz bunalımı ile ekonomi daha da ağırlaşmış ve gittikçe daha da ağırlaşacaktır. Gereken önlemler vaktinde alınmazsa, kapitalizmin kötülükleri Türkiye den başlayabilir. Hiç bunun şeyi yok. Kapitalizm çöküyor. Bu Türkiye den başlayabilir. Niçin? En yüksek faiz Türkiye de. Türkiye bankalarına, kambiyosuna egemen değil. Parasına egemen değil. Şimdi kınandı. Merkez Bankası para dolaşıma sürmüş de Merkez Bankası nın dolaşıma sürdüğü banknot tutarı, milli gelirin % 9 uydu. Bugün bakın % 4 lere düşmüştür. Daha artması gerekirken, 4 lere düşmüştür. Çünkü bunun yerini vadeli çek, kimse konuşmadı. Bankaların ileri sürdüğü, yarattığı para kredi kartları ve piyasada dolaşan dövizler almıştır. Bunlardan kurtulmadıkça Türkiye de kurtuluş yoktur. Bir tek kurtuluş var, onu size söyleyeyim. Çözüm, Atatürk ün ulusal iktisat düzenidir. Parasına, kredisine, kambiyosuna e- gemen ve yalnız kendi kaynaklarına dayanan bir iktisat düzeni. Planlı, serbest rekabete de izin veren, kimilerinin karma dediği komünist olmayan, kapitalist olmayan bir iktisat düzenidir. Ama 70 yıldan beri bundan uzaklaşmaktayız. Teşekkür ederim. Mehmet beyinki bir katkıydı. Bir şey söylenmesi gerekmez. Buyurun sayın Fikret Öcal. 41

6 PROF. FİKRET ÖCAL Sayın Başkan, sunumu yapan değerli arkadaşlarım ve sevgili meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim ben de arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her bakımdan, daha önce birçok iktisatçının söylemediği yaklaşımlarıyla bizi aydınlattılar. Bu bakımdan teşekkür etmek gerekiyor. Ayrıca mesleğimiz açısından bu konuya yaklaşımı dile getirmiş oldu sayın Aysan. O da tahmin ediyorum ki hepinizi memnun edecek bir yaklaşımdır. O bakımdan da teşekkür etmek istiyorum. Efendim önce şu özdeyişi söylemek istiyorum. Eğer ders alınmış olsaydı, tarih tekerrür etmezdi. Maalesef verilen tablodan da görülüyor ki, şu veya bu şekilde tarih tekerrür ediyor. Ben şöyle bir baktım yuvarlak hesap 7 yıl, 70 yıl, tekrar 7 yıl, 8 yıl neyse o sürelerde. Yani hepsine 7 yıl diyebiliriz. Çocukluğumda benimsenmiş olduğunu anımsadığım yine bir özdeyiş vardı. Kıtlık yedi yılda bir mutlaka tekrar eder, yaşanır. Öyle söylenirdi. Tabii onu özel olarak incelememiştim, ama şimdi 7 yıl, 70 yıl diye yaklaşımlara baktığım zaman, demek ki alt yapısında da bir doğruluk varmış gibi geldi bana. Onu dile getirmek istedim. Efendim faiz hakkında çok çeşitli görüşler var. Çok çeşitli teoriler var. Bütün bunları bir kenara itip de olaya sayın Yazıcı arkadaşımız gibi bakmak, yani aşağı yukarı 20 asır önceki görüşlere tutunmak bana doğru gelmiyor. Yani faizin de özellikle söylemiş olayım, gene temel gerekçeleri mevcut bulunmaktadır. Öyle bir kalemde faiz haramdır, falan gibi yaklaşımlar bana doğru gelmiyor, yani ben doğru kabul etmiyorum. Ama şunu da kabul ediyorum. Yüksek faiz dediğimiz, temelde de inanıyorum ki, yüksek faiz konusu asıl tepkileri yaratmıştır. Oradan kaynaklanmaktadır haklı tepkiler. Gene o yüksek faiz yaklaşımı bugün için de geçerlidir diye düşünüyorum. Benim görüşüm de bu şekilde, bunu en son söyleyecektim ama. Şimdi efendim sayın Aysan, özellikle Amerika dan, Harward taki çalışmalarından sonra Istanbul a döndüğü 60 lı yılların başlarından itibaren ve yine özellikle ifade etmek istiyorum, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği nde Başkan olarak birlikte çalıştığımız sıralardan bu yana, tabii diğerleri de mutlaka eklenmelidir, mesleğimize önemli katkılarda, önemli öncülüklerde bulunmuş bir arkadaşımızdır. Bunu huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Çünkü aynı şeyde beraberce kararlar verdik, kararlara katıldık. Bu bakımdan kendisine yine bu konuda da mesleğimizle ilgili önemli yaklaşımlar sağladığı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi sayın Aysan ın ifade ettiklerinden mülhem olarak diyorum ki, insanoğlunun zaafları bunları ortaya çıkarıyor. Nedir o? İster istemez insanoğlu rasyonel davranışların dışında kararlara temayül gösterebiliyor. Dolayısıyla bu sonuçlar, bu kötü sonuçlar ondan kaynaklanmış oluyor. Tabii bu değerleri aşırı şişirme, daha doğrusu şişirmeme konusu muhasebe e- ğitiminde de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu. Ancak, insanoğlunun karakteri bakımından, mesleği seçenlerin karakter oluşumu yaklaşımı bakımından da önemsenmeli. Çare olur mu? Olmaz mı? Yüzde yüz bir şey ifade etmek istemiyorum, ama mutlaka bu şişirmelerde böyle bir faktörün de etkin olduğu kanısını dile getirmek istedim. Çünkü, özellikle mesleğimizin daima tarafsız olması gerektiğine inanıyorum. 42

7 Şimdi tabii çok şey söylenebilir, ama bir-iki husus daha aklıma geliyor. Olduğundan iyi görünmek etkisi vardır. Düşüncesi vardır. Dolayısıyla o sebeple rasyonel olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. İşletme etkinliklerinde ve çeşitli boyutları belirleyen mali tablolardan yararlanan çok çeşitli tarafların olduğunda mutabıkız herhalde. Tarafların birine yarar sağlamak amacıyla bu istikametlerde davranışlar söz konusu olabilir. Yine aklıma gelen, yasal düzenlemelerden kaynaklanan, özellikle mesleğimiz açısından da denetleme vs. dediğimiz zaman, bu düzenlemelerden de kaynaklanan, yani her an günün şartlarına göre temel ilişkiler, yasal ilişkiler düzenlenemediği için, özellikle mesleğimiz bakımından öylede bir şeye geliniyor. Kanunda böyledir, mevduatında böyledir. Binaenaleyh ben de öyle kontrol ettim deyip, çıkılıyor. Bu hususları dile getirmek istiyorum. Tabii bunun dışında da çok şeyler var ama. Dolayısıyla temelde insanoğlunun zaafları diye ifade ettiğim şeylere, bunlar örnek diye alınabilir, söylenebilir. Muhasebe Uzmanlığının temeline baktığımız zaman, tarihi gelişimini incelediğimiz zaman, mali tabloların güvenilirliği bakımından uzman kişilerin denetlemesine tabi tutulması gerekir yaklaşımı vardır. Dolayısıyla mesleğimiz bir bakıma, yani muhasebe oradan kaynaklanmış değil ama, özellikle dış denetim daha çok o güvenilirlik yaklaşımından kaynaklanmıştır ve de gerekmektedir. Binaenaleyh mesleğimiz açısından da, mesleğimizin uygulanması açısından da buna özen göstermemiz ve gerekli hassasiyeti göstermemiz şarttır, diye ifade etmek istiyorum. Sayın Aysan ın maliyet çeşitlemeleri hakkındaki ifadelerini genel bir i- fade olarak değil de, bazı açıklamalarla daha rahat anlaşılır kılmak istiyorum. Çünkü maliyet çeşitlemeleriyle ilgili çeşitli özellikler söz konusudur. Yani ifade edilmiş olan bildiğimiz çeşitlemeler, mutlak olarak uygulanacak anlamına gelmemektedir. Bir kere değerlemede değişik yaklaşımlar olması, zorunlu olabilmektedir. Tabii çok uçta bir örnek ama, iflas eden bir müessesenin varlık değerlemesini yaptığınız zaman, normal sürdürülebilir, faaliyeti devam eden bir işletmenin değerlemesini yapmak gibi, ifade etmek doğru değildir. Dolayısıyla maliyetlendirme diye yaklaştığınızda, değerlendirme diye yaklaştığınızda bunlara dikkat etmemiz doğru olur. Tabii bu yaklaşımlarda çeşitli sebepler var. Bir, iki tanesini şöyle ifade etmek istiyorum; Mesela gerçek hareketin değerlendirilmesi bir, iki örnekle ifade edilebilir. Şöyle; Diyelim ki konserve yapılıyor. Konserve yapılırken hammadde çıkışlarında ilk giren, ilk çıkar yöntemini ön plana almak durumundayız. Çünkü beklemek daima sakıncalar yaratacaktır ve normal şartlarda ilk giren, ilk çıkar uygulaması gibi bir maliyet uygulaması işlemlerin uygulamasını da doğru yansıtmış olacaktır. Tabii benzeri bir biçimde amortismanı söyleyebiliriz. Amortisman çok çeşitli şekillerde uygulanabilir. Ama temel ilişkiler vardır. Onun yanında değişik uygulamalar vardır. Bu uygulamaların hepsinin kendine göre gerekçeleri vardır. Dolayısıyla ona göre bir amortisman uygulaması yapılmış olmaktadır. Yani bu değerlendirmeleri ifade ettiğimiz zaman, topyekun çok çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla bunlar, böyle çok çeşitli olmamalı gibi ifadeyi, özür dilerim ben belki yanlış anladım, doğru değerlendiremedim. Olabilir. Tabii sayın Aysan ın bakış açısıyla, benim bakış 43

8 açım da biraz farklı olabilir, önemli değil. Yani ben öyle bir genel değerlendirme yerine, daha açık bir ifadeyle ifadelendirmeyi daha uygun gördüğümü söylemek istiyorum. Uzatmayayım, tabii demek istiyorum ki çok güzel şeyleri arkadaşlarımız vurguladılar, ama bir hususu da bu vesileyle dile getirmek istiyorum. Bütün bunlardan yararlanmak suretiyle, mesleğimiz açısından özellikle, TÜRMOB un önermiş olduğu stratejilere bu konuları da dikkate alan bir yaklaşımla görüşlerimizi ifade edecek olursak, zannediyorum mesleğin geleceği açısından iyi bir şey yapmış oluruz. Yahut en azından biz bu derinliği de kapsayabilecek bir yaklaşımı sağlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Soru soracak olan yok mu? SUAT BOYDAŞ Sayın Başkan ben soru soracağım. Önce Sudi beye bir sorum var. Gayet güzel bir prezantasyon oldu bankacılık bakımından. Yalnız orada Goldman Sschs Yatırım Bankası olarak ayakta kaldığını ifade ettiniz. Bir banka daha, ama onun ismini zikretmediniz. Acaba bu kadar gürültü patırdı içinde Goldman Sachs ayakta kalmasının nedeni bütün kurallara uymasında mı ileri geliyor, bir görüşünüz var mı bu konuda? Bunu rica edeceğim. İkinci sorum Aysan hocamıza, Türkiye nin bugünkü kriz içindeki tedbirleri durumu hakkında arkadaşlarımız aşağı yukarı bir beyanda bulunmadılar. Sadece bir değerlendirme yaptılar. Dolayısıyla sorum şu; Aysan hocamızın benim de iştirak ettiğim iki tane önerisi var. Krizden azaltmanın, krizden kurtulmanın bir tanesi işsizliği önlemek, ikincisi de üretimde artışı sağlamak. Bu ikisi olmazsa bu krizden etkileniriz gibi ifade ettiler. Ben burada şu hususu da ilave etmek istiyorum. Biz kriz yönetimini Türkiye olarak nasıl yapıyoruz? Kendisinin değerlendirmesi bugünkü durumda kriz yönetimi mevcut mu? Ortada yazıları okuduğumuz zaman, yorumları aldığımız takdirde kriz yönetimini hükümet veya sektör ve mali sektörün müştereken oluşturacağı bir grubun veyahut da iyi bir iletişimle düzelebileceği konusunda bazı yorumlar var. Acaba Aysan hocamız bu krizin yönetimi konusunda Türkiye nin en az zararla kurtulması veyahut önlenmesi bakımından görüşleri nedir? Bir de işsizlik bakımından ne gibi tedbirler alınabilir? Ve Türkiye nin büyümesi konusunda görüşleri nelerdir? Teşekkür e- diyorum. SEZAİ ONARAL Efendim çok değerli konuşmacılarımız fevkalade bir şeyleri ortaya koydular, ama kafamda iki tane soru var. Bir, bu krizde dünyada muhasebecilerin sorumluluğu nedir? Dümdüz olarak sorayım, hiç ayrıntıya girmeden. Çünkü bu krizi bir şekilde hocamız bir ölçüde oraya bağladı. İkincisi, Türkiye deki bu krizin bu yaklaşımıyla bu noktaya gelirken, çünkü çok krizler yaşadık 80, 90, 2001, 2008 neyse. Bu krizlerde acaba 44

9 Türkiye nin daha önce yapmış olduğu, bu bankalarla ilgili olarak operasyonlar, yani 2000 de. Bankerlerle ilgili 80 li yıllarda, yani ekonomimizin bir direnci mi oluştu? Yoksa bu gelişmelere ne kadar etki edilecek? Veya bir açıdan bu bankaların, çünkü bizim nihayet direnci veya yabancılara satılmasının bir yararı oldu mu? Olmadı mı? Ben biraz sonra sizlere takdim edeceğim plaketi ama, plaketten önce bunları bir dinlemek istiyorum. KADİR BOY Hepinizi önce saygıyla selamlıyorum. Değerli hocalarıma da şükranlarımı sunuyorum, bu değerli katkılarından dolayı. Ben dört soru hazırlamıştım. Öncelikle birkaç cümleyle başlamak istiyorum. Dünya nüfusu 6 milyar 700 milyon diye düşünüyoruz. Hocamız biraz evvel söyledi. 60 trilyon civarında bir milli gelir. Böldüğünüz zaman fert başına $ (Dolar) gibi bir rakam düşüyor. ABD nin birinci büyük ekonomi olduğunu düşündüğümüz bir ortamda 14 trilyon civarında bir milli geliri, bu kadar da bir mortgagc kredisinden bahsediliyor. Bunun kötü skorlusu, belki % 25 i. Ama buradan başlayan bir şeyle bakıyoruz, rakamlarda belki yanılabiliriz. Dünya çapında 600 milyon $ (Dolar) civarında bir boşluktan bahsediliyor. Bunun % 10 luk kısmı ABD ye ait. Böyle bir ortamda buna bir finansal terörizm diyebilir miyiz? İkincisi, bugün bir köşe yazarı, maliye profesörümüz 2001 Ekim inde ben burada görevliyken de böyle bir şey gündeme gelmişti. Vergi oranlarını indirelim, ekonomi canlansın. demiştim diyor ve buna benzer bir öneriyi de 06 Ekim 2001 de yapmıştık beyaz eşya ve otomotivde. O zaman lüks tüketim KDV si yüksekti Veysi hocam. % 26, % 18 e indirilmişti. Gördük, ekonomi canlandı diye bir yorum yapıyor. Bende çok iyi gözlemiştim. Bu haber münasebetiyle 20 gün haber gündemde kaldı. Sonra Maliye Bakanlığı da buna uydu. Beyaz eşya ve otomotivde KDV yi % 18 e indirdi. Ben gözledim burada, bir canlılık emaresi görmedik. Sorum şu; Bu KDV insin veya vergi insin, ekonomi canlanır görüşüne katlanmak mümkün müdür? Üçüncüsü; Veysi üstadımız biraz derin girdi bütçe görüşmelerine. Şu anda 2009 yılı bütçesi görüşülüyor. Yani Büyük Millet Meclisi bütçe hakkını kullanıyor diyoruz şu anda. Ama eş zamanlı da IMF görüşmeleri yapılıyor bir taraftan. IMF diyor ki, % 2 bile size büyük bir büyüme oranıdır 2009 yılı için. Hatta OECD ülkelerinde gözlemleyen OECD yönetimi 1.7 diye biliyor Türkiye büyümesine. İngiltere de yayınlanın Ekonomist Dergisi nde var, okumuşsunuzdur. 22 Kasımda yayınlanan Ekonomist Dergisi nde bile 1.6 dan bahsediyor. Bir taraftan bizim bütçe görüşmelerindeki bütçenin varsayımındaki temel büyüme oranı % 4 ten başlıyor. Enflasyon % 7.5 İki temel şeyin çarpımıyla biz milli gelire ulaşıyorsak bu gümrük tartışması buradan mı çıkıyor? Bir taraftan da IMF ile anlaşma yapılırsa, bütçede böyle geçerse ne olacak? Bu çelişki nasıl giderilebilecek. Sonuncusu da, biliyorsunuz öteden beri gündemde olan dev bir Kanun değişikliği. Türk Ticaret Kanunu değişikliği gündeme girdi. Mecliste ve grup grup görüşülmekle herhalde bayrama kadar bitecek. Planlanmış Mecliste. Burada en önemlisi şirketlerin borsada kağıtlarına kendi alım 45

10 haklarının getirilmesi. Bu konuda da, yani TTK nın değişikliğine de biz geç kalmış sayılmaz mıyız? Teşekkür ediyorum. ARİF AYTULUN Sizin bu açıklamalarınızda mesleğimizle ilgili bir husus dikkatimi çekti. Bütün batan şirketlerde, ekonomik krizi olanlarda bütün bilançoların denetlenmiş olması, yani mesleğimizle ilgili. Tabii buradan biz bunu Enron da gördük. Bizim 2000 yılına girerken 14 bankanın batışında da bu bilançoları gördük ve tabii sonunda şunu dediniz siz; Bunları içinde bizim çok çalışmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım Ben değerli üstadımızın dediği gibi, aceleyle sıkıştırılan bir Türk Ticaret Kanunu vardı, gün içinde çıkan, Orada tabii bu çıkınca denetim standartları, muhasebe standartları çıkacak. Bununla ilgili olarak biz Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Vergi Konseyi nde son haline geldi, işte zannediyoruz. Bunlar bizim mesleğimizle ilgili, bu denetlediğimiz bilançolar bir kötü sonuç doğuruyorsa, bir ileriye dönük stratejik bir sonuç vermiyorsa, mesleğimizin geleceği için eneler yapmalıyız? Siz hani çok çalışmalıyız dediniz sayın üstadım. Yani bu çıkacak vergi değişiklikleri veya standartlar bize bir fayda sağlayacak mı? Yoksa ben de bu Muhasebeciler Derneği kurucusuna geçmiş yılların birinde o şöyle demişti bu standartlar için, şöyle bir ifade kullanmıştı. Muhasebe çok standartlara gelmez, standartlar içinde olmamalı demişti. Belki de şimdi ona hak veriyor gibi bir durum var. Teşekkür ederim. AYFER GÜLSOY Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz bilgi ve birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Öncelikle Sudi beye sormak istiyorum. Bu virüs fonlar dediğimiz fonlar, Türkiye de de mevcut deniyor. Henüz açığa çıkmadı deniyor. Bunlarla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Aysan hocama sormak istiyorum. Bu varlık yasasıyla da bağlantılı olarak, kambiyo mevzuatında yapılan değişiklik doğrultusunda ihracat bedelleri tamamen yurt dışında bırakılabiliyor. Şimdi % 2 öderseniz, getirin aklanacak deniyor. Burada bir çelişki yok mu? diye soruyorum ve de reel piyasanın dış borçlarında garanti, yine reel piyasanın paraları yine teminat olarak yatırılıyormuş ve bu teminata istinaden kredi oluşturuluyormuş, diye duyuyoruz. Bu konuda da biraz açıklama getirirseniz çok memnun oluruz. Veysi hocama da bir soru sormak istiyorum. Geçen gün halka açık bir radyo programında bir genç kişi konuşuyordu. Genç dediğim, bizden genç tabii. Reel piyasadan çıkarmalarda genellikle 40 yaşları civarındaki insanlar çıkartılıp, 20 li yaşlardaki insanlar alınıyormuş. Bu istihdam teşvikiyle bağlantılı olarak. Şimdi emeklilik yaşı olabildiğince yukarılara çıktı, son SGK yla falan. Burada da bir çelişme söz konusu olmuyor mu? Yani bir taraftan emeklilik yaşı yukarıya çıkartılıp, bir taraftan da genç istihdam teşviki verilmesi, bu insanlar nerede çalışıp da emekli olacaklar. Birden kafama takıldı, yani daha şimdiden yanlış uygulamalar başladı. Buna da bir açıklık getirirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. 46

11 Teşekkür ediyoruz. Başka var mı efendim bize sorulacak? Buyurun. MEHMET HİCAZLIOĞLU Benimki soru değil, kişisel görüşlerim. Biliyoruz ki, dünyada uygulanan iktisat düzeni batı iktisat düzenidir. Rahmetli Sabahattin Zaim hoca da böyle derdi. Şimdi bu iktisat düzeninin benim görüşüme göre iki gücü var. Birisi faiz. Faiz gücünü, isteriz ki Fikret Öcal hocamın söylediği gibi yumuşak görelim. İsterseniz Mehmet Yazıcı hocamın dediği gibi, sert görelim. Bu dünya çapında genel bir uygulama. Ama bir de hiç kimsenin üstünde durmadığı ihtikar var. Batı düzeninde ihtikar her yerde kendini gösteriyor. Mallar gizleniyor, mallar yok ediliyor ve çokça malı piyasaya sürmeden önce, eğer fiyatı düşmüşse tekrar malı imha edip, fiyatını yükseltmeye çalışıyorlar. Bence krizin temel nedenlerinden biri de bu konuya doğru yönelmek gerektiği kanaatindeyim. İhtikarı, zaten bizim eski iktisat düzenimiz pek kabul etmez. Ama şimdi ihtikarın üzerinde hiç kimse durmuyor. Bu konudaki görüşlerinizi, fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı efendim? MUAMMER ÖZKOCA Değerli hocalarım hepinize saygılar sunuyorum. Değerli hocalarımızın verdiği bilgilerden dolayı, özellikle aydınlanmamı sağladıkları için, huzurunuzda şahsım adına teşekkür ediyorum. İsmim Muammer Özkoca, Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak istiyorum, ama üç, dört yıldır işim olmadığı için yapamıyorum. Oda nın üyesiyim, çalışanlar listesinde dört yıldır üyesiyim. Aslında dersimi çalışmıştım ben, epey de sayfalarım var. Konuşmacılarımızın bana aktardıklarını yorumlayabilmem için, çıkış açılarını görmem açısından hepsine ortak sorum var. Bir, ülkemizde hukukun üstünlüğü var mı? İkincisi, ülkemizde demokrasi uygulanıyor mu? Üçüncüsü, siyaset temiz mi? Sayın Apak a ayrıca bir sorum var tarihinde ülkemizde kriz yoktur diye bir beyanatı var. Bugünkü, bir ay sonraki görüşü değişti, nedeni nedir? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı efendim? Yoksa, yanıtlamaya başlayalım. Evet ben şimdi sırayla sözü vereceğim, Ben en son konuşacağım izin verirseniz. Arkadaşlar hepsine cevap verdiğinde eğer eksik kalırsa, ben yakalayacağım. İkisi de öğrencim zaten. Şimdi genel olarak şunu söylemek istiyorum, yani biz konuşmaları yaparken sizin sözleriniz üzerine şu açıklamayı yapmadığımızı anlıyorum. Yani biz sunumu yaparken bu sorular ve görüşler çıkar diye ümit ederek yapıyoruz. Bizim değerlendirme düzenimiz büyük ölçüde kişiseldir. Sizle- 47

12 rinki de kişiseldir muhtemel, yani onun için görüş farkları çok tartışılabilmektir. Tartışıyoruz gibi geliyor bana. Sizler de katkıda bulundunuz çok teşekkür ederiz. Ama şimdi ben evvela Sudi beye, sonrada kendime söz vermek istiyorum. Eğer itiraz eden varsa da, değiştiririz bu sırayı. PROF. DR. SUDİ APAK Değerli hocalarım, değerli katılımcılar şimdi benim aldığım notlara göre, ben fazla uzatmadan cevap vereceğim. Şimdi bir sayın katılımcı diyor ki, Goldman.Sachs niye ayakta kaldı? Goldman.Sachs ve dört tane daha yatırım bankası vardı. Morgan Stanley, Merill Lynch., Bears and Stern, Solomon Brothers ve Lehman Brothers. Bunların içinde en kötüsü Lehmaon Brothers gitti, bu 600 milyar $ (Dolar) lık bir zarar büyüklüğü satın alındı. İki yatırım bankası, ticari bankalar ile birleşti. Şimdi Goldman Sachs için güzel sordunuz. Niye ayakta kaldı? diye. Esasında onlar da a- yakta kalmadı. Mevduat bankasına çevrildi. Niye çevrildi? Yani bunu inceleyip de söylemem lazım. Yanlış bir şey söylemeyeyim, ama böyle oldu. Çünkü portföylerinde toksik varlıklar fazla yoktu. Bir diğer soru; Şimdi Türkiye de yerli bankaların yabancı bankacılara satılmasına ve yabancı bankaların bu krize etkisi var mı? Benim bu konuda görüşüm çok net yılında IMF le yapılan anlaşmadan sonra, teminat olsun diye Türk bankacılık sisteminde yabancıların payı arttırıldı ve Türk bankasının aktifleri çok daha ucuza satıldı. İste Demirbank örnektir, işte diğerleri örnektir. Neticede gelen yabancı bankaların Türkiye ye önemli bir kısmı zaten kurtarma operasyonunda kendi ülkelerinde., örneğin Citibank öyle Fortis bank öyle. ING Bank a da Hollanda hükümeti yardım etti. Yani şöyle baktığınız zaman, gelen kurtarıcı olsun diye. Yabancı bankaların hemen hemen açıkta kalan hiçbiri yok gibi, hemen hepsi kendi ülkelerinde kurtarma kapsamında. Sadece benim burada kalkınmış ülkelerde krize girmeyen, yada çok hafif giren ülke dikkatimi çekiyor, o da İtalya. İtalya kurtarma operasyonuna sadece 20 milyar Euro ile katılıyor. Şimdi İ- talya nın gayri safi milli hasılasının 2 trilyon $ (Dolar) olduğuna bakarsanız, bu en düşük oran olan % 1. İtalya da krizin etkisi fazla olmadı. Niye yok? Bankacılık sektöründe bir Kanun var diyor ki, Sektörde yabancı payı % 10 u aşamaz. Şu anda 9.8, yabancı banka kurmaya çalışın, hayalden de ötedir. Yani esas olay bu. Şimdi bu kriz küresel krizse, dominant etkisi varsa, buradan biraz kendisini kolluyorlar. Çünkü bizim tecrübemiz de oldu, biz İtalya da banka açmaya da gittik. Ama bu Kanuna takıldılar. SEZAİ ONARAL Yararı oldu mu, olmadı mı hocam? Zararı mı oldu? SÜLEYMAN GENÇ Zararı tesadüfen oldu. PROF. DR. SUDİ APAK İtalya daki olay mı? 48

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI. : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. Sudi APAK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13 MART 2014 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : H. İbrahim AKTAN (Başkan Yardımcısı) : Prof. Dr. A. Mustafa AYSAN : Prof. Dr. Sudi APAK OTURUM KONUSU

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI 63 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR : Ömer Asım

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 OCAK 2006 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR KONUSU : Vehbi KARABIYIK : Bülent

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI 69 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 OCAK 2007 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR KONUSU : Prof. Dr.

Detaylı

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L

VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU. Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L VI. TÜRKİYE MUHASEBE DENETİMİ SEMPOZYUMU Globalleşmenin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri Ve Toplum Çıkarlarının Korunması P A N E L Oturum Başkanı: Masum TÜRKER, Devlet Eski Bakanı Panelistler (Soyadı

Detaylı

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin değerli Küresel Ekonomide Yaşanan Sorunlar Hedefe Odaklanmamızı Engellemesin Kriz, artık gelişmiş ekonomileri değil, gelişen ekonomileri de etkilemeye başlamıştır. Yabancı sermayenin gelişen ülkelerden çıkmaları

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali Müşavir) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 26 ARALIK 2013 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Sabri TÜMER (Başkan Yardımcısı) KONUŞMACILAR : Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir) : Nazım ANIL (Yeminli Mali

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI 2009/201 FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN VERGİSEL BOYUTU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUN TASARISI SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2009 1 İşbu kitap, 12 Haziran 2009 Cuma

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 2010 2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU SEZAİ ONARAL Genel Kurullar yönetimlerin hesap verdiği ortamlardır. Biz tabii uzun süreden beri yönetimde olduğumuz için, sizlere

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN. 5 Kasım 2008

TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN. 5 Kasım 2008 TİSK SOSYAL POLİTİKA GÜNDEMİ TOPLANTILARI 14 GLOBAL KRİZ VE TÜRKİYE PROF. DR. VEFA TARHAN 5 Kasım 2008 BÜLENT PİRLER- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun gelenekselleşen Sosyal Politika Toplantılarından

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ 19 NİSAN 2007 AYLIK İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI 67 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 NİSAN 2007 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI AÇILIŞ KONUŞMASI : Sezai ONARAL :

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ ADLI PANEL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASININ TÜRKİYE EKONOMİK VE MALİ ARAŞTIRMALAR VAKFIYLA BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ "KRİZ İÇİNDE KRİZ YÖNETİMİ" ADLI PANEL 16 Aralık 1998 İMKB BAŞKANI OSMAN BİRSEN- Değerli konuklarımız,

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ

DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ DERİNLEŞMEKTE OLAN EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİSİ Konu: Derinleşmekte Olan Ekonomik Kriz Ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR

TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2002-3 TÜRKİYE'DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ve YENİ AÇILIMLAR PANEL (12 EKİM 2001) Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ

8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ 8. EKONOMĠ POLĠTĠKALARI ZĠRVESĠ Konu: 8. Ekonomi Politikaları Zirvesi KonuĢmacı: Oğuz Demir, Abdurrahman Arıman, Dr. Masum Türker, Ġlyas ġenses, Hakan Ġnci, Adnan Hacıbebekoğlu, Rahmi Aksu, Arek Ferahyan,

Detaylı

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ

www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ www.cankaya.edu.tr Sayı: 31 Ocak 2009 ISSN 1304-9836 KÜRESEL KRİZ İçindekiler Küresel Kriz ve Türkiye Konulu Panel Konuşmaları Prof. Dr. Nahit TÖRE, Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK, Doç. Dr. Mete DOĞANAY Ekonomik

Detaylı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DiYANET işleri BAŞKANLIGI. Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı DiYANET işleri BAŞKANLIGI Din işleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA2008 GÜNCEL DiNi MESELELER istişare TOPLANTISI - ll (16-18 Kasım 2007) Yayına Hazırlayan Dr. Mehmet BULUT Türfr..ive Diyanet Vakfı İslaı-n

Detaylı

ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ

ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 19 EKİM 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı