Kanatlı. Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kanatlı. Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri"

Transkript

1 Kanatlı Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri

2 KONU İLGİ Salmonella ve zoonoz serotiplerine karşı bütünsel bir çözüm programı Kanatlı Entegrasyonlarında Salmonellaya Karşı Çözüm Önerileri TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Kanatlı Özel Ürünler Teknik & Satış Müdürü Özgür Korkmaz KAYNAKÇA Prof. Dr F. Van Immersel Ghent University, Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases Nutreco R&D Selko BV Agunos et al 2007 Boyen et al.2008 Group Sada 2011 a: J. Coma, Ph. D. Salmonella Control In Pork: Effect of Animal Nutrition and Feeding b: European Communities, YAYININ KAPSAMI Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir

3 ÖZET Salmonellanın broylerlere bulaşma kaynakları olan su, yem, insanlar, kemirgenler, altlık, hava yolu uçucu böcekler ve nakliye gibi tüm etmenler, alınacak önlemler ile kontrol altına alınmalıdır. SONUÇ Salmonella Enteritis ve diğer zoonoz serotiplerin hem canlı hayvan üretiminden gıda güvenliğine kadarki zincirin tüm aşamalarında elimine edilmesi, hem de Avrupa Birliği nin koymuş olduğu mevzuatlara da uyulması (gıda güvenliği) açısından oldukça önemlidir.

4 Kanatlı Kanatlılara Bulaşan Salmonella Neden Risk İçermektedir? «Salmonellanın zoonoz olan serotipleri gıda zehirlenmelerine yol açtığından dolayı Avrupa Birliği tarafından mevzuatlarla kontrol altına alınması sağlanmıştır.» Kanatlılarda salmonellanın varlığı tüketici açısından bir risk oluşturmaktadır. Özellikle non-host spesifik salmonella olarak bilinen serotip, hayvandan insana geçebilen zoonoz özelliğe sahip olduğundan dolayı dünya çapında gıda zehirlenmesine yol açtığı bilinmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak görülebilen serotipler, hadar, infantis, typhimurium ve virchow arasında en ciddi ve yaygın risk taşıyan Salmonella Enteritis tir. İnsan sağlığına gıdadan bulaşan ve bir tehlike arz ettiğinden dolayı, Avrupa Gıda Birliği nin (EFSA), önümüzdeki yıllarda tüm kanatlı ürünlerinde salmonellayı tamamen ortadan kaldırma hedefi bulunmaktadır. Özellikle dan itibaren Food Reg. (EC) No 2073/2005 mevzuatına göre salmonelladan tamamen arındırılmış bir yumurta ve den itibaren de 25 gram ette sıfır salmonella miktarı hedeflenmektedir. Yan tabloda ise canlı üretimde hedeflenen miktarlar ve bunların mevzuatları görülmektedir. Tablo 1 Kanatlı Mevzuat Azaltma Hedefi Kanatlı Damızlık Sürüleri Yumurta T avukları Broylerler Risk Piramidi EC 1003/2005 EC 1168/2006 EC 646/2007 En Yüksek Yüksek Orta Düşük Max 1% pozitiflik 31 Aralık 2009 dan itibaren S. enteritidis, hadar, infantis, typhimurium & virchow Max 1% pozitiflik 31 Aralık 2011 Salmonella enteritidis & typhimurium Max 1% pozitiflik 31 Aralık 2011 Salmonella enteritidis & typhimurium

5 Kanatlı «Salmonella Enteritis en çok yumurta tavuklarında görülür. Yumurtaya yayılması dışarıdan ve içeriden olmak üzere iki farklı yerden olabilmektedir.» Salmonella Enteritis Nereden Bulaşır? Salmonella, yumurta tavuklarında yüksek oranda görülür ve özellikle Enteritis, serotipi çoğunlukla yine yumurta tavuklarından ve bunların kontamine olmuş yumurtalarından bulaşmaktadır. Burada bizim için önemli olan dışkı ile yayılmayı önlemektir. Dışkı ile bulaşık bir yumurta kabuğu risk oluşturuyorsa, yumurta oluşum aşamasında yani içeriden bir bulaşma söz konusudur ve bunu da engellemek gerekir. Yumurta üretim aşamasında yumurta kabuğuna ve membranına penetrasyon söz konusudur. Diğer bir risk ise üreme sisteminde salmonellanın kolonizasyonudur ki buradan bulaşma söz konusu olabilmektedir. Yumurta sarısına, beyazına gibi nereye bulaştığı salmonellanın saçılımı açısından önemlidir. Buradaki strateji ise sistematik yayılmayı engellemektir. Yumurtanın dış kabuğuna dışkı bulaştığından dolayı kontaminasyon riski taşımaktadır. Üreme kanalındaki kolonizasyon yumurta kabuğuna bulaşma riskine oradan da yumurta kabuğundan yumurtanın içerisine bulaşmasına sebep olur.

6 Kanatlı Yumurta Tavuklarında Enteritis Bulaşmasını ve Yayılmasını Engellemek İçin Aşı Yapılmalıdır «Yumurta tavuklarında S.Enteritis in kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesi için en uygun yöntem canlı ve inaktif aşıların düzenli olarak yapılmasıdır.» Enteritisin yumurta tavuklarında kontrol edilebilmesi için hayvan içinde sistemik yayılma engellenmelidir. Bunun için aşılama yapılmalıdır. Aşılama aktif ve pasif aşılama olarak ikiye ayrılır. Aktif aşılama canlı ve inaktif aşıları içerir. Pasif aşılama ise; anneden gelen antikorların transfer edilmesi ve antikor içeren toz yumurtaların uygulanması ile yapılır. İdeal bir aşı nasıl olmalıdır? Sistemik ve bağırsak enfeksiyonuna karşı yüksek bir koruma gücü olmalıdır. Önemli serotiplere karşı da etkili olabilmelidir. Seçilecek aşı büyüme ve gelişmeyi engellememelidir. Yine seçilecek aşı antibiyotiklere karşı dirençli olmamalıdır. Aşının uygulamaları salmonellayı ortaya çıkaran metotları önlememelidir. Bu tip aşılamalar canlı ve inaktif aşılar olarak iki türlüdür. Her bir uygulamanın değişik avantajları ve dezavantajları olmasına rağmen sonuçları ekonomiktir. Ağız yoluyla alım Gutta kolonizasyon Sistematik yayılım Artan enfeksiyon

7 Kanatlı «Broylerlerin ömrü kısa olduğu, daha fazla serotipler görüldüğü ve de kümeslerde yüksek kontaminasyon riski bulunduğu için aşılama yapmak yerine bulaşma kaynakları ve bununla ilgili önleme yöntemleri dikkate alınmalıdır.» Broylerlerde Salmonella Broylerlerde serotipler çeşitlilik gösterir. Yumurta tavuklarında sadece enteritis görülürken, broylerlerde hem enteritis hem de Typhimurium türü görülebilmektedir. Salmonella, broylerlerde dışkılarda ve et ürünlerinde görülmektedir. Etlerde bulaşmayı önlemek için 1. Yenmeden önce etler iyi pişirilmelidir. 2. Etlere bulaşması önlenmelidir. 3. Kesimhane hijyeni önemlidir. 4. En önemlisi salmonellanın kesimhaneye girişini engellemektir. Kesimhaneye salmonella girişini engellemenin zorlukları 1. Hayvanların genç yaşta kesilmeleri 2. Yumurtacılara oranla daha fazla serotip gözükmesi 3. Kümeslerin farklılığından dolayı kontrol altına alınamaması 4. Civciv kuluçkadan çıkar çıkmaz enfeksiyona karşı hassas olması Yukarıda ki ilk iki maddeden dolayı broilerlerde klasik aşılama yöntemi yapılamaz. Salmonellanın broilerlere bulaşma kaynakları: 1. Su 2. Yem 3. İnsanlar 4. Fareler (Kemirgenler) 5. Altlık 6. Hava yoluyla 7. Uçucu böcekler ve sinekler 8. Nakliye Önleme Yöntemleri 1. Biyogüvenlik 2. Aşılama 3. Hijyen 4. Dezenfeksiyon 5. Yönetim 6. İzleme(monitoring) 7. YEM KATKILARI! Salmonellaya karşı özellikle bazı yem katkıları etkilidir.

8 Kanatlı Yem Katkıları İle Kanatlılarda Önleme Stratejileri «Yem katkıları penceresinden bakıldığında salmonellanın kanatlı hayvan tarafından alınmasından kana karışmasına kadar olan kısmındaki tüm kritik noktalarda bariyerler oluşturularak bir kombinasyon hedeflenmelidir.» 1.Bariyer: Yemlere bulaşmayı önlemek gerekir. Serbest organik asitler ve yem ile gelebilen salmonella alımını azaltmak önemlidir. 2- Bariyer: Salmonellanın bağırsaklara tutunması engellenmelidir. Salmonellanın tutunmasını önleyen en iyi yapılar mannobiozlardır. 3-Bariyer: Bağırsaklardaki çoğalmaya müdahale edilmelidir. Çoğalma ve yayılma bütratlar tarafından engellenir. 4.Bariyer: Vücut içerisinde sistematik yayılmayı önlemeliyiz. Bu da bütratlarla ve orta zincirli yağ asitleriyle mümkün olabilmektedir. Yem 1 2 Yem Tutunmanın kontaminasyonunu önlenmesi Tutunmanın azaltma azaltma önlenmesi 3 4 Çoğalmanın Vücuda yayılmanın önlenmesi önlenmesi

9 Salmonella azalma % Kanatlı 1.Bariyer: Yem İle Alınabilen Salmonella Miktarını Serbest Organik Asitler İle Engellemek Gerekir «Serbest organik asitler ile yem veya yemi oluşturan ham maddelerden gelebilecek salmonellayı elimine etmek açısından önemlidir.» Yem ham maddeleri, salmonella açısından bulaşık olabilir. Yemlerden kaynaklanan bulaşmayı önlemek gerekir. Serbest organik asitler ve yem ile gelebilen salmonella alımını azaltmak önemlidir. Özellikle yüksek miktarda yağ içeren yem ve yem ham maddelerinin salmonella açısından daha çok risk taşıdığı 2. tabloda görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere alınan numunelerde en yüksek salmonella tam yağlı soyada bulunmuştur. Fysal Fit 4 yumurta yemlerinde oldukça etkilidir. Diğer organik asit kombinasyonu Tablo 2 a: J. Coma, Ph. D. Salmonella Control In Pork: Effect of Animal Nutrition and Feeding b: European Communities, C: Selko Feed Additive Laboratorium

10 Kanatlı 2.Bariyer: Salmonellanın En İyi Şekilde Bloke Edilmesini Sağlayan Yapılar Mannobiozlardır «Mannobiozların bloke etme özelliği yapılan invivo çalışmalarda mannozlardan ve mannanlardan daha fazladır.» Broylerlerde günler arası mannobiozlu yem verilmiş ve böylece dışkılarında salmonella miktarı azaltılmıştır. Mannobioz, ince bağırsaklarda ve sekumda yüksek oranda çözülebilme ve daha düşük emilebilme özelliğine sahiptir. Mannobiozların bloke etme özelliği, yapılan invivo çalışmalarda mannozlardan ve mannanlardan daha fazladır. Salmonellanın entoerositlere tutunmasının azaltılması için invitro çalışma (Study Animal Science Group Lelystad) da yapılmıştır. Mannobioz salmonellanın Type I fimbriae çıkıntısına bağlanır MANNOBIOSE... MANNOSE KONTROL Kaynak: Agunos et al., 2007

11 Salmonella log cfu/g Kanatlı 3.Bariyer :Bağırsaklardaki Çoğalma ve Yayılma Bütratlar başlık Tarafından Engellenir «Kaplanmış bütratlar, bağırsaklardaki salmonella invazyonunu başarılı bir biçimde önlerler.» Kısa zincirli yağ asitlerinin bağırsaklarda salmonellanın çoğalmasını etkileyip etkilemediği aşağıdaki deneme ile gösterildi. Broylerlerde her grupta 20 hayvan olmak üzere yapılan bu invivo denemede kullanılan tüm organik asitler kaplanmış formdaydı ve kontrol grubu hariç diğer tüm gruplara kaplanış kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) verildi. Broyler denemesinin 5. günü tüm hayvanlara 5.10³ cfu S. Enteritidis enfekte edildi. Daha sonra 8. gün tüm hayvanlar öldürülerek sekumları, ciğer ve dalakları BGA test yöntemi ile salmonella miktarları analiz edildi. En düşük logaritmik sonuç bütirik asit ile yapılan uygulamada görüldü. Daha sonra yine benzer deneme bu sefer kaplanmış ve kaplanmamış bütirik asit ile yapıldı ancak bu sefer deneme günler arasında yapıldı. Denemenin 5. günü tüm hayvanlara 5.10³ cfu S. Enteritidis enfekte edildi. 42. gün öldürüldükten sonra yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında en düşük logaritmik sonuç kaplanmış bütirik asitte görüldü b a a ac c KONTROL KONTROL CTRL FORMİK FORMİK FORASİT ASETİK ASETİK ACE ASİT ASİT BÜTİRİK BÜTİRİK BUTASİT PROPİYONİK PROPİYONİK DENEME ASİT ASİT

12 Karşılaştırmalı gen ifadeleri Kanatlı 4.Bariyer: Vücut İçerisinde Sistematik Yayılmayı Önlemek Bütratlarla ve Orta Zincirli Yağ Asitleriyle Mümkündür «Özellikle bütratlar ve orta zincirli yağ asitleri salmonellanın hastalık yapıcı gen ifadesini ortadan kaldırarak vücut içerisinde sistematik olarak yayılmasını engellerler.» Salmonella, bağırsaklara bir ataç yardımı ile tutunur. Bu tutunmayı kendisinde var olan hastalık yapıcı bir gen yardımının stimülesi ile bir iğne oluşturarak sağlar. Bu iğne, bağırsak duvarına tutunmayı ve duvarı delip içeri girerek kana karışmasını ve oradan da enfeksiyon başlamasına sebep olur. Yapılan denemelerde özellikle bütratlar ve orta zincirli yağ asitleri (MCFA) salmonellanın bu hastalık yapıcı gen ifadesini ortadan kaldırarak bağırsaklara tutunmasını ve oradan da kana karışıp vücudu istila etmesi engellenmiş olur. Kaynak: Boyen et al., 2008

13 Salmonella miktarı log cfu/gr Kanatlı Scfa, Mcfa, Bütratlar ve Mannobioz Kombinasyonu İle Oluşturulan Fysal Fit 4 İle Güçlü Sinerjik Etki, İnvivo Deneme «Kombine edilmiş bir yem katkısı olan Fysal Fit 4 ile salmonella miktarı önemli ölçüde azaltılabilmektedir.» AF-11: İnvivo Sekumda Salmonella Kolonizasyon Denemesi Broylerlere, 7. gün ve 8. gün 10 6 cf/gr Salmonella Enteritis ile enfekte edildi. Daha sonra 22. gün, 31. gün ve 42. günlerde sekumdan örnek alınarak yandaki tabloda görüleceği üzere logaritmik olarak salmonella sayımı yapıldı. Deneme grupları : 1. Negatif kontrol. 2. Fysal Fit-4 grubuna günler 1,5kg/ton ve günler 1,5kg/ton Fysal Fit 4 verildi. 3. Fysal Fit 4 grubuna günler 3 kg/ton ve günler 1,0 kg/ton Fysal Fit 4 verildi. Sonuç olarak 3. uygulamada salmonella miktarı daha fazla azaltılmış oldu. Fysal Fit 4 un broyler sekumundaki salmonella miktarına etkisi Nutreco AR&GE, 2010 (Deneyler; AF11 ve AF12)

14 Salmonella yayılma %ı log cfu/gr Kanatlı Sonuç: Nutreco/Selko BV İle Salmonellaya Karşı Entegrasyon Bazlı Bütünsel Bir Çözüm Programı «Kanatlılarda bütünsel bir çözümü içeren yaklaşım ile salmonella kontrol altına alınabilir.» Salmonellanın broilerlere bulaşma kaynakları olan; su, yem, insanlar, kemirgenler, altlık, hava yolu, uçucu böcekler ve nakliye gibi tüm etmenler kontrol altına alınmalıdır. Biyogüvenlik, aşılama, hijyen, dezenfeksiyon, yönetim, izleme (monitoring) ve yem katkıları gibi tüm önlemler ayrı ayrı dikkate alınmalı ve birlikte uygulanmalıdır. Bahsedilen birden fazla kontrol stratejileri kombinasyon halinde uygulanırsa daha etkili sonuç alınır. Önlemler arasında yer alan yem katkıları uygulamasında salmonellanın kanatlı hayvan tarafından alınmasından, kana karışmasına kadar olan kısmındaki tüm kritik noktalarda bariyerler oluşturularak bir kombinasyon hedeflenmelidir. Salmonella Enteritis ve diğer zoonoz serotiplerin hem canlı hayvan üretiminden gıda güvenliğine kadarki zincirin tüm aşamalarında elimine edilmesi, hem de Avrupa Birliği nin koymuş olduğu mevzuatlarada uyulması açısından oldukça önemlidir. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere Nutreco nun bütünsel çözüm yaklaşımı İspanya da bulunan Sada Entegrasyonu nda başarı ile uygulanmış ve kısa zaman içerisinde salmonella seviyesi istenen seviyelere düşürülebilmiştir. Aşağıda 2010 ve 2011 yılları arasında yapılan reel saha çalışmaları bütünsel salmonella kontrol yaklaşımı ve Fysal Fit 4 ile beraber gerçekleştirilmiştir. Fysal Fit 4 salmonellayı azaltmıştır. Fysal Fit 4 ilaveli Fysal Fit 4 ilavesiz

Kanatlı. Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün?

Kanatlı. Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün? Newcastle Aşılamasından Daha İyi Bir Sonuç Almak ve Daha İyi Bir Canlı Ağırlık Elde Etmek Ne Kadar Mümkün? KONU İLGİ Saccharomyces cerevisiae dan elde edilen maya metabolitlerinin yemlere ilavesi ve içme

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

Son çare miting olmasın!..

Son çare miting olmasın!.. YIL: 4 SAYI: 21 1 TL! YIL: 1 SAYI: 1 7 TL Temmuz - Ağustos 2013 www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Son çare miting olmasın!.. BAŞKAN DAN İ şimizin kaderi bu, yonca, saman ve mısır silajı derken iki ayı daha

Detaylı

Bilindiği gibi Enfeksiyöz

Bilindiği gibi Enfeksiyöz Türkiye genelinde broyler ve damızlıklarda IB salgınlarında IS/1494/06 IBV suşu belirlenmiştir. Enfeksiyöz Bronşitisli Broylerlerde IB Virus Genotipleri: Ülkemizdeki Durum Ülkemizde uzun yıllardan beri

Detaylı

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür

ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ 2008-2009 yıllarında Et ithalatı fiyat ateşini düşürür Çarşambanın gelişi, perşembeden bellidir! YIL: 1 SAYI: 5 72.5 Krş! Mayıs - Haziran 2010 YIL: 1 SAYI: 1 7 TL www.tusedad.org SİZİN DERGİNİZ Et ithalatı fiyat ateşini düşürür ancak sorunu çözmez! GEÇTİĞİMİZ

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ PATLAYICI ORTAMLARDA İŞ GÜVENLİĞİ Nihat EĞRİ * *İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) negri@csgb.gov.tr ;

Detaylı

HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR

HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR KUŞ GRİBİ HAKKINDA SORULAR VE CEVAPLAR Içindekiler Temel bilgiler...3 Kuș gribi Ev hayvanları için tehlike mi?...5 Ölü kușlar ve diğer hayvan leșleri...8 Yumurta ve tavuk: Nelere dikkat edilmelidir?...9

Detaylı

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Dayanak:18.05.2012 tarihli ve 1179 sayılı Olur. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATTA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER İLE YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gökhan KÜRKLÜ 1 Gökhan GÖRHAN 2 Konu Başlık No: 7 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir

kullanım alanı bulmasına rağmen ülkemizde sadece çerezlik olarak tüketilmektedir. Yüksek kaliteli proteini beslenme için gerekli amino asitlerin bir 1.GİRİŞ Türkçe de meyve nin karşılığı yemiş ile karşılanır. Ancak kimi kurutulmuş ve tüketime sunulmuş meyveler kuruyemiş adıyla anılır. Hemen hemen tüm kuruyemişler, yaş sebzenin kurutulması, kimileri

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl

Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar. Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Entansif Süt keçiciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Ercan Mevliyaoğulları Özgül Anitaş Saadet Bingöl Ç.Ü.Z.F Zootekni Bölümü, Balcalı, Adana. Giriş Süt hayvanları arasında önemli bir yeri

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN EL HİJYENİ

İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN EL HİJYENİ İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARI İÇİN EL HİJYENİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Turan Buzgan Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Resimleyen

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEDE PRECEDE MODELİNİN KULLANIMI Hemşirelik Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gül BÜLBÜL MARAŞ

Detaylı

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının

Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle, sağlık çalışanlarının Diş Hekimliği Uygulamalarında Çapraz İnfeksiyon Riski Prof. Dr. Rahime NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Bulaşıcı hastalıkların son yıllarda ciddi

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE

Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE Etiyopya da HIV/AIDS in Günümüzdeki Durumları Gashaw Mengistu* Çevirenler: Müjde ERDİNÇ Oğuzhan KÖSE Durum Analizi: Etiyopya, Sahra altı Afrika da AIDS ten ciddi biçimde etkilenen en kalabalık ikinci ülkedir.

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı