Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (29-37) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (29-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn:xxx-xxx (Hakem Onaylı Makale) (Article) Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Pınar Çelik, Tuba Bedez Üte, Deniz Özden, Hanife Çömlekçi, Elif Ceren Akkale Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Bornova Đzmir Özet Bu çalışmada; farklı parametrelerle özlü iplikler üretilmiş ve bu parametrelerin ipliklerin fiziksel özelliklerine etkisinin tespit edilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ring iplik makinesinde; öz kısmında poliester filament iplik, manto tabakası için pamuk lifi besleyerek farklı öz/manto oranlarına ve farklı büküm değerlerine sahip olacak şekilde üç tipte özlü iplik üretilmiştir. Üretilen özlü ipliklerin fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla iplik numarası, bükümü, düzgünsüzlüğü, mukavemeti, kopma uzaması ve iplik canlılığı testleri yapılmıştır. Sonuçlar, varyans analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Yapılan deneyler ve istatistiksel değerlendirmelere göre; öz/manto oranının ve büküm sayılarının değişiminin mukavemet, kopma uzaması ve iplik canlılığını etkilediği saptanmıştır. Öz oranı arttırıldığında mukavemet değeri artmaktadır. Manto oranı artışının iplik düzgünsüzlüğünü arttırdığı ve iplik tüylülüğünü azalttığı görülmüştür. Büküm miktarının artışıyla beraber ipliklerin mukavemet değerleri artmış, kopma uzaması ve iplik canlılığı değerlerinde herhangi bir değişim gözlenmemiştir. Bükümün artması ile iplik düzgünsüzlüğü ve iplik tüylülüğü azalmıştır. Anahtar Kelimeler: Özlü iplik, Özlü ring iplik eğirme metodu, Filament iplik, Özlü iplik özellikleri, Sert özlü iplik. The Effect Of Core/Sheath Ratio And Twist Amount On Yarn Charachteristics Of Filament Core Yarns Abstract In this study, core-spun yarns have been produced with different parameters and it is aimed to determine and compare the effect of these parameters on the physical yarn properties. In the study scope, three types of core yarns have been produced with different core/sheath ratios and twist values by feeding poliester filament yarn in the core and cotton fiber in the sheath on ring spinning machine. In order to determine the physical properties of the core yarns; yarn number, twist, unevenness, strength, breaking elongation and yarn liveliness measurements have been tested. The evaluations of the results have been made by using the statistic program with the analysis of variance. According to the tests and statistical evaluations, core/sheath ratios and twist values was found to affect the yarn strength, breaking elongation and yarn liveliness. As the core/sheath ratio has been increased, it s seen that the strength values have been increased. When the sheath ratio increased, it s seen that unevenness has been increased and hairiness has been decreased. The increase of the twist amount has also increased the strength of the yarns; on the other hand breaking elongation and yarn liveliness haven t changed. As the twist amount increased, it s seen that the yarn evenness and yarn hairiness values have been decreased. Keywords : Core yarn, Core ring spinning method, Filament yarn, Core yarn properties, Hard core spun yarn. Bu makaleye atıf yapmak için Çelik, P., Bedez Üte, T., Özden, D., Çömlekçi, H., Akkale, E.C., Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkileri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(2) How to cite this article Çelik, P., Bedez Üte, T., Özden, D., Çömlekçi, H., Akkale, E.C., The Effect of Core/Sheath Ratio and Twist Amount on Yarn Charachteristics of Filament Core Yarns Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(2) 29-37

2 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Öz/manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi 1. GĐRĐŞ Özlü iplik eğirme, bir filamentin (genellikle gerilim altında elastik bir filament) etrafına kesikli liflerin bir kabuk gibi kaplanmasıyla yapılan işlem olarak tanımlanmaktadır. Öz, ipliğe mukavemet kazandırmak, esnekliğini arttırmak veya merkezde daha ucuz bir materyal kullanarak ipliğin fiyatını düşürmek gibi çok çeşitli nedenlerle kullanılabilir [3]. Örneğin, bir elastik öz, esnek olmayan kesikli liflerin çevresine sarılmasıyla tamamen kaplanabilmektedir. Özlü iplilerden elde edilen kumaş, baskın olan lifin karakteristik özelliklerini gösterirken, aynı zamanda esneme ve yeniden eski halini alma avantajı ilave olmaktadır. [3] Günümüzde elastik özlü iplikler hem dokuma hem de örme kumaşlarda yaygın bir kullanıma sahiptir. Filament özlü iplikler ise özel kullanım amaçları için, örneğin yüksek mukavemet gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. Özlü ipliklerin klasik ipliklere göre sağladığı avantajlar, üretim yöntemi, hammadde özellikleri, elastik özlü ipliklerde gerdirme oranı vb. konularda pek çok araştırmacının çalışmaları bulunmaktadır. Sawhney, Ruppenicker ve Robert (1989), pamuk oranı yüksek, yüksek mukavemetli, naylon özlü ipliklerin ve askeri korunma kıyafeti olarak geliştirilmiş kumaşların fiziksel ve mekanik özelliklerini incelemişlerdir. Özlü ipliklerin dayanımı, başlangıçta homojen olarak karıştırılmış 70/30 pamuk-naylon karışımı ipliklerden veya %100 pamuk ipliklerinden yaklaşık %25 daha fazla bulunmuştur. Geliştirilen boyasız kumaşların dayanımı da %30 dan fazla artmıştır.[4] Sawhney ve arkadaşları (1991) yapmış oldukları çalışmada pamuk mantolu, poliester ştapel özlü ipliği ve %100 pamuk ipliği ile üretilmiş örme ve dokuma kumaşları karşılaştırmışlardır. Ştapel özlü ipliklerden üretilen kumaşlar, bütün önemli özelliklerde %100 pamuklu iplikten elde edilen kumaşlarla kıyaslandığında, dikkat çekici bir şekilde daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu nedenle ştapel özlü ipliklerden üretilen kumaşların; mukavemet, ağırlık, sağlamlık, aşınma dayanımı, boyutsal stabilite, kolay kullanım ve konforun istenildiği veya kritik olduğu yerlerde kullanıma uygun olduğu belirtilmiştir.[5] Merati ve arkadaşları(1998), friksiyon eğirme yöntemiyle özlü iplik üretim sisteminde ön gerilim uyguladıkları çalışmalarında; filamente ön gerilim uygulanmasının özlü ipliklerin mekaniksel özellikleri ve yapısal parametrelerine etkileri incelenmiş ve özlü iplik özellikleri, eşdeğeri %100 pamuk iplikleri ile karşılaştırılmıştır. Özlü ipliklerin düzgünsüzlüğü filamente ön gerilim uygulanması ile değişmemiştir ve pamuk ipliğininkinden daha düşük çıkmıştır. Özlü iplik mukavemeti ön gerilimli filament kullanılması ve filament yüzde oranının artması ile artmıştır ve pamuk ipliğinin mukavemetine göre daha yüksektir. Özlü iplik uzaması, düşük filament oranında pamuk ipliğinin uzamasından daha azken, yüksek filament oranında ise pamuk ipliğinin uzamasından daha fazladır.[7] Örtlek (2006), Murata Vortex iplik makinesi kullanılarak üretilen özlü ipliklerin mekanik özelliklerine düze basıncının, dağıtım hızının ve elastan içeriğinin etkilerini araştırmışlardır. Vortex özlü ipliklerin içerdiği elastan sayesinde içinde hiç elastan bulunmayan vortex ipliklere nazaran daha yüksek uzama ve daha düşük dayanım değerlerine sahip olduğu ifade edilmiştir. Düze basıncındaki artışlar ve dağıtım hızındaki azalmaların, elastan içeren vortex özlü ipliklerin mekanik özelliklerinde belirgin bir biçimde bozulmaya neden olduğu sonucuna varılmıştır.[10] Viswarajasekaran ve Raghunathan(2006), yapmış oldukları çalışmada özlü ipliklerin fiziksel özelliklerini incelemişlerdir. Özlü ipliklerin fonksiyonel özelliklerinin öz/manto oranı, materyaller veya öz kısmında kesikli liflerden eğrilmiş iplik kullanılması gibi, özün yapısına bağlı olarak değiştiği belirtilmiştir. Pamuk ile kaplı poliester filament özlü ipliklerde, büküm arttıkça düzgünsüzlük artmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda da naylon özlü iplikler için aynı durumun gözlendiği belirtilmiştir. Kesikli poliester 30

3 Çelik P., Bedez Üte T., Özden D., Çömlekçi H., Akkale E.C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) liflerinden eğrilmiş öz kısmından ve pamuk mantodan oluşan ipliklerin düzgünsüzlük değerlerinin poliester filament özlü ipliklere göre daha iyi olduğu görülmüştür. Buna öz ve manto iplikleri arasındaki lif sürtünmesinin neden olduğu belirtilmiştir. Manto içeriği azaldıkça mukavemet artmış ve düzgünsüzlük azalmıştır. Poliester ve pamuk klasik ring eğirme yöntemi ile eğrilmiş iplikler ile karşılaştırıldığında, kesikli poliester öz ve pamuk manto kısmından oluşan özlü ipliklerin mukavemet ve kopma uzaması açısından daha iyi olduğu görülmüştür. Daha fazla büküm, ipliklerin kendi üzerine kıvrılmasına ve dengesiz olmasına neden olmuştur. Đplik mukavemeti belli bir büküm değerine kadar artarken, kopma uzaması büküm arttıkça azalmıştır. Özlü eğrilmiş iplikler konvansiyonel ring iplik makinesinde üretilmiş sıradan ipliklere göre daha iyi mukavemet ve kopma uzamasına sahiptir. [11] Örtlek ve Ülkü (2007), Murata Vortex iplik makinesinde eğrilen elastik özlü ipliklerin özelliklerine elastan ve iplik numarasının etkilerini incelemişlerdir. Kalın iplikler ince ipliklere göre daha az düzgünsüzlük, ince-kalın yer hataları ve kopma uzaması göstermiştir. Elastan içeren özlü vortex iplikler, vortex ipliklerden daha düşük mukavemet ve kopma uzaması değeri göstermiştir. [13] C. Rameshkumar ve arkadaşları(2009), PES/Floret ipeği özlü iplikler ve kumaşlar üzerine yaptıkları çalışmalarında, %100 PES ve %100 ipek iplikleri ve ştapel ipek/ poliester filament özlü ipliklerini iki özmanto oranıyla üretmişlerdir. Bu ipliklerden örgü kumaşlar oluşturulmuştur. Özlü ipliklerde yüksek seviyede tüylülük gözlenmiştir. Mukavemet, uzama ve Uster %CV değerleri, öz oranının artırılmasıyla geliştirilmiştir. Manto tabakasının iplik mukavemetine önemli ölçüde katkıda bulunduğu gözlenmiştir. Poliester içeriğinin artmasıyla, iplik - metal sürtünmesi artmaktadır. Đpek içeriğince zengin özlü ipliklerin daha düşük ipek içerikli ipliğe nazaran daha düşük tüylülüğe sahip olduğu belirtilmiştir [14]. Hee W. Yang ve arkadaşlarının (2009), ring iplik makinesinde eğrilmiş yüksek mukavemetli özlü ipliklerin, iplik mukavemetine etki eden parametrelerin incelendiği çalışmalarında, hammadde olarak özde aramid lifleri, yüksek mukavemetli PET lifleri ve bazalt kullanılmıştır. Öz kısmında yüksek mukavemete sahip filamentler ve manto tabakasında pamuk ştapel liflerden hazırlanan özlü ipliklerin kopma mukavemeti özellikleri test edilmiştir. Büküm sayısının artması aramid özlü ipliklerin mukavemetinde azalmaya neden olurken, yüksek mukavemetli PET özlü ipliklerin mukavemeti çeşitli büküm seviyelerinde neredeyse hiç değişmemiştir. Bununla beraber, bazalt özlü iplikler maksimum iplik mukavemeti gösteren bir büküm seviyesine sahiptir. Aramid özlü ipliklerin kopma uzaması büküm sayısı arttıkça artma eğilimindedir. Yüksek mukavemetli pet özlü ipliklerin belli bir büküm seviyesi ile sınırlı bir uzama oranına sahip olduğu gözlenmiştir. Bazalt özlü ipliklerin, büküm sayısının artmasıyla belirgin olarak daha yüksek bir uzamaya sahip olduğu görülmüştür.[15] Filament özlü ipliklerin özelliklerini etkileyen öz-manto oranı, iplik numarası, iplik bükümü gibi değişik parametreler bulunmaktadır Bu çalışmanın konusu filament özlü ipliklerin iplik özelliklerini etkileyen özmanto oranı değişimi ve büküm sayısının değişiminin iplik özelliklerine etkisinin incelenmesidir. 2. MALZEME ve METOT Bu çalışmada, öz-manto oranı ve büküm sayısının filament özlü ipliklerin iplik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla, dışı pamuk, öz kısmı poliester filament iplik olan iplikler ring iplik makinesinde üretilmiştir. Özlü ipliğin nihai iplik numarası sabit tutularak, aynı filaman inceliğine, farklı filaman sayısına sahip poliester filament iplikler öz olarak kullanılmış ve öz- manto oranının etkisi incelenmiştir. Ayrıca büküm katsayısı değiştirilerek, büküm sayısının iplik özelliklerine etkisine bakılmıştır. Üst yarı uzunluğu (UHML) 31,8mm, 4,2 microner inceliğinde Ege pamuğu kullanılmıştır. Kullanılan poliester filament ipliklerin özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. 31

4 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Öz/manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Tablo 1. Poliester filament ipliklerin özellikleri. Poliester filament iplikler Filaman sayısı Filaman numarası 4,16 denye 4,16 denye 4,16 denye Đplik numarası 300 denye 150 denye 100 denye Şekil 1.Ring iplik makinesinde çekim sistemi ve özlü iplik aparatı Özlü iplik üretimi Pinter firmasının Merlin numune ring iplik makinesinde gerçekleştirilmiştir. Fitil gezdirici iptal edilerek, özlü iplik aparatları çekim sistemine takılmıştır (Şekil 1). Đplik numarası Ne 9/1 olarak sabit tutularak, öz kısmına üç farklı polister filament beslenmiştir. Üç farklı büküm katsayısı ile çalışılarak büküm sayısının etkisi incelenmiştir. Tablo 2 de numune ring iplik makinesinde özlü iplik üretimi için çalışma şartları verilmiştir. Tablo 2. Özlü iplikler üretimi için çalışma şartları. %100 pamuk ştapel manto/ %100 Poliester filament öz Filament öz numara (Denye) Fitil numarası (Ne) 0,89 0,89 0,89 Özlü iplik final numarası (Ne) Büküm katsayısı α e 3,2 / 3,7 / 4,2 3,2 / 3,7 / 4,2 3,2 / 3,7 / 4,2 Đğ devri (d/dak.) Çekim 25,5 15,7 13,9 Üretilen iplikler Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuarında 24 saat kondisyonlandıktan sonra, iplik fiziksel özellikleri ölçülmüştür. Otomatik metrik çıkrık (James H Heal Wrap Reel) ile bobinden 100 er metrelik iplik çileleri hazırlanıp, hassas terazide (Shimadzu - Libror EB-3200H) tartılarak TS 244 standardına göre iplik numaraları ölçülmüştür. Đplik büküm sayısı Zweigle D315 Büküm test cihazında TS 242 standardına göre ölçülmüştür. Đplik düzgünsüzlüğü, ince-kalın yer ve neps sayıları ve iplik tüylülüğü Uster Tester 5 (S800) cihazında, iplik mukavemeti ve kopma uzaması (%) ölçümleri TS 245 standardına göre Zwick/Roell Z010 iplik mukavemeti test cihazında, ipliklerin kendi üzerine dönme eğilimleri, Keissokki Kringel Factor Meter test aletinde ölçülmüştür. Đplik canlılığının ölçülmesinde test aletinin kullanma talimatına uygun olarak ölçümler gerçekleştirilmiş ve test aletinin üzerinden değerler doğrudan kr faktör olarak okunmuştur. Özlü ipliklerde öz/manto oranının ve iplik büküm sayısının değişiminin iplik özelliklerine etkisini incelemek amacıyla yapılan ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi için, istatistik programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır. Đplik mukavemeti, kopma uzaması (%) ve iplik canlılığı (kr) değerlerine 32

5 Çelik P., Bedez Üte T., Özden D., Çömlekçi H., Akkale E.C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) etkisine bakılmıştır. Đplik düzgünsüzlüğü ve iplik tüylülüğü değerleri için grafiklerden yararlanarak değerlendirilme yapılmaya çalışılmıştır. 3. BULGULAR Bu bölümde üretilen ipliklerin fiziksel özelliklerine ait ölçüm sonuçları tablolar halinde verilmiştir. Đplik tipleri tüm tablo ve grafiklerde Tablo 3 de gösterildiği şekilde kısaltılarak kullanılacaktır. Tablo 3. Đplik tiplerinin tanımı. Özlü iplikler Đplik tipi Filament öz 300 denye Đplik 1 Filament öz 150 denye Đplik 2 Filament öz 100 denye Đplik 3 Üretilen özlü ipliklerin iplik fiziksel özelliklerine ait bulgular Tablo 4 de verilmiştir. Đplik düzgünsüzlüğü Uster %Cv ve iplik tüylülüğü değerleri ayrıca Şekil 2 ve 3 te karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo 4. Đplik fiziksel özelliklerine ait bulgular. Đplik 1 Đplik 2 Đplik 3 α e =3.2 α e =3.7 α e =4.2 α e =3.2 α e =3.7 α e =4.2 α e =3.2 α e =3.7 α e =4.2 Đplik numarası Ne Numara %Cv Đplik büküm sayısı T/m Büküm %Cv Đplik kopma mukavemeti (cn) 13,54 13,49 13,49 10,09 10,29 10,37 9,21 10,43 10,95 Mukavemet %Cv 1,42 1,10 1,29 4,27 4,20 4,38 5,57 3,67 4,88 Đplik kopma Uzaması (%) 32,83 33,77 32,62 12,30 11,53 10,99 12,58 12,24 12,71 Uzama %Cv 5,23 3,56 4,09 5,14 7,58 6,58 3,31 3,52 5,64 Uster %Cv 7,4 6,74 6,24 7,23 7,06 6,85 7,23 7,45 7,3 Đnce yer sayısı/1000m Kalın yer sayısı /1000m Neps sayısı/1000m ,5 2,5 0 Uster iplik tüylülüğü H 11,31 9,44 7,98 10,07 6,9 7,31 10,2 8,12 6,9 Tüylülük varyasyonu Sh 2,44 2,06 1,7 1,93 1,45 1,48 1,95 1,58 1,39 Đplik canlılığı Kr 8,00 7,92 7,92 8,09 8,09 8,13 7,52 7,51 7,51 Đplik canlılığı %Cv 1,147 1,89 2,796 1,127 1,462 1,54 1,591 1,399 2,958 33

6 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Öz/manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Đplik Düzgünsüzlüğü (Uster % Cv) Uster Đplik Tüylülüğü (H) Uster %Cv 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 3,2 3,7 4,2 Đplik 1 Đplik 2 Đplik 3 Đplik tüylülüğü H ,2 3,7 4,2 Đplik 1 Đplik 2 Đplik 3 Büküm katsayısı Büküm katsayısı Şekil 2. Đplik düzgünsüzlüğü Uster %Cv değerleri. Şekil 3. Đplik tüylülüğü (Uster H) değerleri. 4. TARTIŞMA Yapılan varyans analizi sonucu, öz/manto oranı değişiminin mukavemet, kopma uzaması (%) ve iplik canlılığına etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Tablo 5). Büküm sayısının değişiminin etkisi ise sadece iplik mukavemeti için önemli bulunurken, kopma uzaması (%) ve iplik canlılığı değerlerine etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Öz/manto oranı ve iplik büküm sayısı değişiminin birlikte etkisine bakıldığında sadece iplik mukavemeti değerine etkisi önemlidir. Tablo 5. Öz/manto oranı ve iplik büküm sayısının iplik özelliklerine etkisi. Bağımlı değişken Serbestlik derecesi df F Önemlilik Öz/manto oranı Mukavemet 2 270,678 0,000* Kopma uzaması(%) ,658 0,000* Đplik canlılığı kr 2 66,899 0,000* Büküm miktarı Mukavemet 2 3,958 0,031* Kopma uzaması(%) 2 0,785 0,466 Đplik canlılığı kr 2 0,549 0,584 Mukavemet 4 17,326 0,000* Kopma uzaması(%) 4 2,185 0,098 Öz/manto oranı * Büküm miktarı Đplik canlılığı kr 4 0,163 0,955 * α = 0,05 için önemlidir Öz/manto oranı ve iplik büküm sayısı değişiminin iplik mukavemeti, kopma uzaması(%) ve iplik canlılığı değerlerine etkisini ayrıntılı incelemek için yapılan Student Newman- Keuls (SNK) testi sonuçlarına ait değerler Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9 da verilmiştir. Tablo 6. Öz/manto oranının iplik mukavemetine etkisinin SNK (Student Newman- Keuls) sonuçları. Numune Öz/manto Alt gruplar sayısı oranı , , ,2850 Önemlilik 0,933 1,000 34

7 Çelik P., Bedez Üte T., Özden D., Çömlekçi H., Akkale E.C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Öz/manto oranı değişiminin iplik mukavemetine etkisine bakıldığında, iplik 2 ve iplik 3 ün mukavemet değerleri arasında önemli bir fark bulunamamıştır, ancak iplik 1 in mukavemet değeri diğer ikisinden farklıdır ve değer olarak daha yüksektir. Öz miktarı en yüksek olan ipliğin (iplik 1) mukavemeti, en yüksek bulunmuştur. Rameshkumar ve arkadaşları (2009) ve Viswarajasekaran ve Raghunathan ın (2006) yapmış olduğu çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Öz oranı arttıkça iplik mukavemeti artmaktadır. Burada iplik 1 ve iplik 2 nin öz oranları arasındaki fark daha azdır. Bu nedenle mukavemet değerlerinin yakın çıktığı düşünülmektedir. Tablo 7. Öz/manto oranının iplik kopma uzaması (%) değerine etkisinin SNK (Student Newman- Keuls) sonuçları. Numune Öz/manto oranı 35 Alt gruplar sayısı , , ,6608 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 Öz/manto oranı değişiminin kopma uzaması(%) değerine etkisine bakıldığında, tüm iplik tipleri arasındaki fark önemli bulunmuştur (Tablo 7). Đplik 2 nin kopma uzaması (%) değeri en düşük çıkmıştır. Đplik 2 ve iplik 3 arasındaki fark önemli çıkmasına rağmen çok büyük değildir ve bu fark üretim şartlarından kaynaklanabilir. Öz oranı en yüksek olan ipliğin kopma uzaması (%) değeri de en yüksek bulunmuştur. Tablo 8. Öz/manto oranının iplik canlılığı (Kr) değerine etkisinin SNK (Student Newman- Keuls) sonuçları. Numune Öz/manto oranı Alt gruplar sayısı , , ,0650 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 Öz/manto oranı değişiminin iplik canlılığı (Kr) değerine etkisine bakıldığında, tüm iplik tiplerinin iplik canlılığı değerleri arasındaki fark önemli bulunmuştur (Tablo 8). Ancak bir genelleme yapmak mümkün olamamıştır. En yüksek, iplik 2 nin canlılık değerleridir. Đplik 1 ve iplik 2 nin iplik canlılığı değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmasına rağmen, birbirine yakın değerlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında öz oranı en düşük olan ipliğin canlılığının en düşük olduğu görülmektedir. Tablo 9. Đplik büküm sayısının mukavemet değerine etkisinin SNK (Student Newman- Keuls) sonuçları. Numune Büküm Alt gruplar sayısı katsayısı , ,0675 3, ,4000 4, ,4483 Önemlilik 1,000,745 Büküm miktarının değişiminin iplik mukavemeti değerine etkisine bakıldığında, büküm sayısının artması iplik mukavemetini arttırmaktadır (Tablo 9). Ancak α e = 3,7 ve α e = 4,2 büküm katsayılarında üretilen iplikler arasındaki fark önemli çıkmamıştır. Buradan yola çıkarak iplik büküm sayısının artmasının belli

8 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Öz/manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi bir noktaya kadar mukavemeti arttırdığı söylenebilir. Büküm miktarının değişiminin iplik kopma uzaması (%) değerine etkisine bakıldığında aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı görülmüştür. Ancak Viswarajasekaran ve Raghunathan büküm arttıkça kopma uzamasının (%) azaldığını belirtmişlerdir. Büküm miktarının değişiminin iplik canlılığı (Kr) değerine etkisine bakıldığında ise aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Đplik düzgünsüzlüğü değerlerine bakıldığında ise manto oranı arttıkça düzgünsüzlük değerinin arttığı görülmektedir. Rameshkumar ve arkadaşları ve Viswarajasekaran ve Raghunathan ın (2006) yapmış olduğu çalışmalarda da iplik düzgünsüzlüğü ile ilgili benzer sonuçlar elde edilmiştir. Viswarajasekaran ve Raghunathan pamuk kaplı polyester filament özlü ipliklerde büküm sayısı arttıkça düzgünsüzlüğün azaldığını belirtmiştir. Bu çalışmada da genel olarak bakıldığında büküm sayısı arttıkça düzgünsüzlük azalmıştır. Đplik tüylülüğü değerlerine bakıldığında, manto oranı arttıkça tüylülük düşmüştür. Rameshkumar ve arkadaşlarının (2009) ipek manto, poliester filament öz kullanarak yapmış olduğu çalışmada da ipek oranı arttıkça daha düşük tüylülük gözlenmiştir. 5. SONUÇ VE ÖNERĐLER Yapılan bu deneysel çalışmanın amacı filament özlü ring ipliklerinde öz-manto oranı değişiminin ve iplik büküm sayısının iplik fiziksel özelliklerine etkisini incelemektir. Elde edilen bulguların istatistiksel değerlendirmelerine göre; öz/manto oranı değişiminin mukavemet, kopma uzaması (%) ve iplik canlılığına etkisinin önemli olduğu, büküm sayısının değişiminin ise sadece iplik mukavemetine etkisi önemli bulunurken, diğer parametrelere etkisi önemsiz bulunmuştur. Filament özlü ring ipliklerinin, klasik ring ipliklerinden daha yüksek mukavemet değerine sahip olduğu pek çok araştırmacı tarafından da belirtilmiştir [4, 5, 6, 7, 11]. Filament özlü iplikler genellikle yüksek mukavemet gerektiren yerlerde kullanıldıkları için, iplik mukavemeti önemli bir parametredir. Yapılan bu çalışmada öz oranı arttıkça iplik mukavemeti artmaktadır. Öz oranı değeri en yüksek olan ipliğin mukavemet değeri en yüksek bulunmuştur. Yüksek mukavemet gerektiren yerlerde, diğer iplik özellikleri de dikkate alınarak, daha yüksek oranlarda filament öz kullanılması gerekmektedir. Ayrıca büküm sayısının artması da mukavemet değerini arttırmaktadır. Ancak Viswarajasekaran ve Raghunathan ın (2006) da belirttiği gibi büküm sayısının artması iplik canlılığının artmasına neden olacaktır. Bu çalışmada büküm sayısının artmasının iplik canlılığı değerine etkisi önemli bulunmazken, manto oranının artması ile genel olarak iplik canlılığının azaldığı tespit edilmiştir. En düşük öz oranına sahip ipliklerin en düşük iplik canlılığına sahip olduğu görülmüştür. Ancak öz/manto oranının iplik canlılığı değerine etkisi için bu çalışmada genel bir değerlendirme yapılamamıştır. Öz/manto oranının iplik canlılığına etkisi ile ilgili daha önce yapılmış bir çalışma bulunamamıştır. Bu konuda daha kapsamlı bir çalışma yapılması faydalı olacaktır. Öz/manto oranı ve iplik büküm sayısı değişimi birlikte ele alındığında sadece iplik mukavemetine etkisi önemli bulunmuştur. 100 denye ve 150 denye filament öz içeren ipliklere göre 300 denye filament öz içeren ipliklerin kopma uzaması (%) değerleri oldukça yüksek bulunmuştur. Bu nedenle öz oranının yüksek olması kopma uzaması (%) değerini önemli derecede arttırmıştır denilebilir. Ancak büküm miktarının değişiminin kopma uzaması (%) değerine etkisi önemli bulunmamıştır. Ayrıca diğer araştırmalara benzer olarak, manto oranının artmasının iplik düzgünsüzlüğünü artırdığı ve iplik tüylülüğünü ise azalttığı gözlenmiştir. Dış katmanda bulunan ştapel lif oranı arttıkça kütlesel varyasyon da artmaktadır. Đplik tüylülüğünün manto oranı arttıkça azalmasının da dış katmandaki lif sayısının artmasının lifler arasında tutuculuğun artması ve iplik gövdesine liflerin bükümle daha iyi 36

9 Çelik P., Bedez Üte T., Özden D., Çömlekçi H., Akkale E.C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) bağlanmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca büküm sayısının artması da iplik düzgünsüzlüğünün ve iplik tüylülüğünün azalmasını sağlamıştır. 6.KAYNAKLAR 1) Tortora, P.G., Merkel, R.S., 1996, Fairchild s Dictionary of Textiles, 7th Edition, ISBN: , USA. 2) Sawhney, A.P.S., Ruppenicker, G.F., Robert, K.Q.,1989, Cotton Covered Nylon-Core Yarns and Greige Fabrics, Textile Research Journal, Vol. 59, pp ) Sawhney, A.P.S., Harper, R.J., Ruppenicker, G.F., Robert, K.Q., 1991, Comparison of Fabrics Made with Cotton Covered Polyester Staple-Core Yarn and 100% Cotton Yarn, Textile Research Journal, Vol. 61, pp ) Sawhney, A.P.S., Kimmel, L.B., Ruppenicker, G.F., Thibodeaux, D.P., 1993, A Unique Polyester Staple-Core / Cotton-Wrap Yarn Made on a Tandem Spinning System, Textile Research Journal, Vol. 63, pp ) Ali Akbar Merati, Fujio Konda, Masaaki Okamura, Etsuo Marui ; 1998, Filament Pre-tension in Core Yarn Friction Spinning, Textile Research Journal, Vol. 68, pp ) Ortlek, H.G., 2006, Influence of Selected Process Variables on the Mechanical Properties of Core- Spun Vortex Yarns Containing Elastane, Textile Research Journal, Vol. 14, July, pp ) Viswarajasekaran, V., Raghunathan, K., 2006, An Investigation on the physical properties of core yarns, Indian Journal of Fibre&Textile Research, Vol.31, June, pp ) Ortlek H.G., Ulku S., 2007, Effects of Spamdex and Yarn Counts on the Properties of Elastic Core- Spun Yarns Produced on Murata Vortex Spinner Vol.77, pp ) Rameshkumar C., Rengasamy R.S. and Anbumani N., 2009, Studies on Polyester/Waste Silk Corespun Yarns and Fabrics, Journal of Industrial Textiles, Vol.38, pp ) Yang, H.W., Kim,H.J., Zhu, C.H., Huh, Y., 2009, Comparisons of Core Sheath Structuring Effects on the Tensile Properties of High-Tenacity Ring Core- Spun Yarns, Textile Research Journal, Vol.79, pp ) Su, C.I., Maa, M.C., Yang, H.Y.; 2004, Structure and Performance of Elastic Core Spun Yarn, Textile Research Journal, Vol.74, July, pp ) Demirbaş, S., 2005, Farklı Elastomerik Elyaf Çeşitlerinin Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 37

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, 2013, Sayfalar 165-169 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences RİNG

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi D. Yılmaz, G. Kayabaşı / Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Journal

Detaylı

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),297-304 Pamuklu Bezayağı Kumaşların Aşınma Mukavemetine Etki Eden İplik Özelliklerinin İncelenmesi Yahya CAN 1 *, Erhan KIRTAY

Detaylı

Hollow Yarn and Production Methods

Hollow Yarn and Production Methods Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (50-57) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (50-57) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN HVI FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2011 (1-9) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 3, 2011 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ *

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * The Effects of Yarns With Different Lineer Density

Detaylı

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi YEKARUM e-dergi (Journal of YEKARUM) Yıl 2015/Cilt 3/ Sayı 1 E - ISNN: 1309-9388 MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF ELASTANE ON THE PROPERTIES OF PES/VIS BLEND WOVEN FABRICS Osman BABAARSLAN Çukurova Ü. Tekstil

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR (REFEREED RESEARCH) RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN AFIS FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Anadolu Ü.

Detaylı

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2), 2010 26 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(2), 2010 Open-End Eğirme Ünitesindeki Mekanik Aşınmanın İplik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Remzi GEMCİ *, Hayriye

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ring İplikleri ile RoCoS Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması The Comparison of the Yarn Hairiness Produced with

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Denim Kumaşların Dikiş Performansları Üzerine Deneysel Bir Çalışma Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31 (1), 143-148 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31 (1), pp. 143-148, June 2016

Detaylı

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Pınar DURU BAYKAL, Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 0330-Balcalı/Adana Rızvan EROL Çukurova

Detaylı

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 96-107 (2017) The Journal of Graduate School of Natural

Detaylı

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (3842) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (3842) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com eissn:xxxxxx

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ

METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ E. Kenan ÇEVEN * Gülcan SÜLE * Ayça GÜRARDA

Detaylı

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (47-55) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (47-55) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (18-25) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (18-25) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced

Detaylı

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF PROPERTIES OF RING AND COMPACT

Detaylı

FARKLI KESİTE SAHİP FİLAMENTLERDEN OLUŞAN POLİESTER İPLİKLERDE BÜKÜMÜN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

FARKLI KESİTE SAHİP FİLAMENTLERDEN OLUŞAN POLİESTER İPLİKLERDE BÜKÜMÜN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA FARKLI KESİTE SAHİP FİLAMENTLERDEN OLUŞAN POLİESTER İPLİKLERDE BÜKÜMÜN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1),167-173 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 167-173, June 2015 Filamentlerde

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

DREF 2000 FRĐKSĐYON ĐPLĐK MAKĐNESĐNDE TREVĐRA LĐFLERĐ ĐLE GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLĐĞE SAHĐP ĐPLĐK ÜRETĐMĐ

DREF 2000 FRĐKSĐYON ĐPLĐK MAKĐNESĐNDE TREVĐRA LĐFLERĐ ĐLE GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLĐĞE SAHĐP ĐPLĐK ÜRETĐMĐ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2008 DREF 2000 FRĐKSĐYON ĐPLĐK MAKĐNESĐNDE TREVĐRA LĐFLERĐ ĐLE GÜÇ TUTUŞUR ÖZELLĐĞE SAHĐP ĐPLĐK ÜRETĐMĐ Şükriye ÜLKÜ * Mahmut

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

THE EFFECTS OF RAW MATERIAL, WEFT SETTING AND WEAVE ON THE BREAKING STRENGTH, ELONGATION AT BREAK AND TEAR STRENGTH OF UPHOLSTERY DOUBLE FABRICS

THE EFFECTS OF RAW MATERIAL, WEFT SETTING AND WEAVE ON THE BREAKING STRENGTH, ELONGATION AT BREAK AND TEAR STRENGTH OF UPHOLSTERY DOUBLE FABRICS (REFEREED RESEARCH) THE EFFECTS OF RAW MATERIAL, WEFT SETTING AND WEAVE ON THE BREAKING STRENGTH, ELONGATION AT BREAK AND TEAR STRENGTH OF UPHOLSTERY DOUBLE FABRICS ÇİFT KATLI DÖŞEMELİK KUMAŞLARDA HAMMADDE,

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-9 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Deniz VURUŞKAN ELASTAN İÇERİKLİ İPLİK ÜRETMEK ÜZERE MODİFİYE EDİLEN RİNG MAKİNASINDA ÜRETİM DEĞİŞKENLERİNİN OPTİMİZASYONU VE İPLİK KALİTESİ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

(REFEREED RESEARCH) Tuba BEDEZ ÜTE Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü e-mail: tuba.bedez@ege.edu.tr. Nida OĞLAKCIOĞLU. Pınar ÇELİK.

(REFEREED RESEARCH) Tuba BEDEZ ÜTE Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü e-mail: tuba.bedez@ege.edu.tr. Nida OĞLAKCIOĞLU. Pınar ÇELİK. (REFEREED RESEARCH) DOĞAL RENKLİ PAMUK VE ANGORA TAVŞANI LİFİ KARIŞIMINDAN ÜRETİLEN İPLİKLERİN ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜ KUMAŞLARIN ISIL KONFORUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON PROPERTIES OF NATURAL

Detaylı

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Danışman : Doç. Dr. Pınar ÇELİK Necati ER info@necatier.com/0536 726 12 66 Ali KARTAL alikartal@outlook.com.tr/0506

Detaylı

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2012 (13-21) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 1, 2012 (13-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması

Farklı Membranlı Laminasyonlu Kumaşların Mukavemetlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 1-8, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 1-8, December 2011 Farklı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Serin MEZARCIÖZ FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİYLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERDEN ÖRÜLEN KUMAŞLARIN BELİRLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

Ev Tekstillerinde Kumaş Özelliklerinin Patlama Mukavemetine Etkileri Effects of Fabric Parameters on Bursting Strength of Home Textiles

Ev Tekstillerinde Kumaş Özelliklerinin Patlama Mukavemetine Etkileri Effects of Fabric Parameters on Bursting Strength of Home Textiles Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 165-172 Ev Tekstillerinde Kumaş Özelliklerinin Patlama Mukavemetine Etkileri Effects of Fabric Parameters on Bursting Strength

Detaylı

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi

Yuvarlak Örme Makinesi Parametrelerinin Rotor Đpliğinden Örülmüş Pamuklu Süprem Kumaşların May Dönmesine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (1-10) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (1-10) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

Ring core yarn sistemi. Ring core yarn sistemi. Ismarlama iplik üretimi

Ring core yarn sistemi. Ring core yarn sistemi. Ismarlama iplik üretimi Ring core yarn sistemi Ring core yarn sistemi Ismarlama iplik üretimi Rieter. Ring core yarn sistemi Rieter. Ring core yarn sistemi Teknoloji Gelecek için en son teknoloji ile donatılmıştır Teknoloji Yeni

Detaylı

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 99-108 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 99-108, June 2014 Haşil

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ

KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ Musa KILIÇ Ekim, 2010 İZMİR KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ Dokuz Eylül

Detaylı

Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi

Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 2016 62 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 2016 Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi Yahya CAN 1 1 Pamukkale

Detaylı

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr

Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 19030,ÇORUM sstilmisbasan@hitit.edu.tr ÜÇLÜ POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNE MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERLERİN ETKİSİ SATILMIŞ BASAN, ÖZLEM AYDIN, FATMA ŞAHİN Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Bir Ştrayhgarn Harmanında Farklı Kompenentlerin, Boyarmaddenin ve Taraklama Yoğunluğunun Halı İpliklerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bir Ştrayhgarn Harmanında Farklı Kompenentlerin, Boyarmaddenin ve Taraklama Yoğunluğunun Halı İpliklerinin Fiziksel Özelliklerine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (18-32) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (18-32) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi *

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi * Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 19-32, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 19-32, December 2011 Anti

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN: İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ORTA KARBONLU AISI1040 İMALAT ÇELİĞİNE UYGULANAN SICAK DÖVME İŞLEMİNİN MALZEMENİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Gültekin

Detaylı

BREZİLYADAN GELEN KALİTE

BREZİLYADAN GELEN KALİTE BREZİLYADAN GELEN KALİTE Inovasyon Çift Katmanlı Ürünler Penye Makinesi Koparma Silindirleri İçin Cot PL-572/Soft Dış: 72 shore A (Kırmızı) / İç: 50 shore A (Siyah) Cot PL-975/Soft Dış: 75 shore A (Açık

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2007 ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Onur TEKOĞLU Yasemin KAVUŞTURAN

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Büküm İplikçiliği (Siro-Spun) Teknolojisindeki Gelişmeler ve Hibrit Eğirme Teknolojileri Developments on Twist Spinning (Siro-Spun) Technology

Detaylı

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur.

En geç 26 Şubat 2016 tarihine kadar tercih ettiğiniz danışmanla irtibata geçerek konuların belirlenmesi önemle rica olunur. U.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TESKTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR TEK3074 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ I VE TEK 4072 TEKSTİLDE TASARIM YÖNTEMLERİ II KONULARI Tekstil Mühendisliği Bölümü 2015-2016

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ (REFEREED RESEARCH) ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ DİMENSİONAL PROPERTIES OF PLAIN KNITTED FABRICS FROM CHENILLE AND MACARONI YARNS Onur TEKOĞLU Uludağ Üniversitesi

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Yüksek Performanslı İpliklerden Üretilen Örme Kumaşların Mekanik Etkilere Karşı Dayanımlarının İncelenmesi Investigation of Mechanical Hazard

Detaylı

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET 1 9 9 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI

RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Ozan

Detaylı

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 73-80, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 73-80, March 2017 Cer Makinasında

Detaylı

BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ

BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ (REFEREED RESEARCH) BOYALI İPLİKLERDEN ÜRETİLEN FARKLI KONSTRÜKSİYONLARDAKİ PAMUKLU KUMAŞLARDA KUMAŞ YIRTILMA MUKAVEMETİNİN REGRESYON ANALİZİ REGRESSION ANALYSES OF FABRIC TEAR STRENGTH OF 100% COTTON

Detaylı

POLYESTER ASTARLIK KUMAŞTA DİKİŞ PARAMETRELERİNİN DİKİŞ MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

POLYESTER ASTARLIK KUMAŞTA DİKİŞ PARAMETRELERİNİN DİKİŞ MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) POLYESTER ASTARLIK KUMAŞTA DİKİŞ PARAMETRELERİNİN DİKİŞ MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ THE STUDY OF STITCH PARAMETERS ON THE EFFECT OF STITCH STRENGTH OF THE POLYESTER LINING

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ

AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ _ 1967 AKTİVİTEYE BAĞLI OLARAK GİYSİLERDE DEĞİŞEN NEM MİKTARININ ISIL KONFORA ETKİSİ Z. Evrim KANAT Nilgün ÖZDİL ÖZET Kumaşların ısıl konfor özellikleri lif, iplik ve kumaş parametrelerinin yanında kumaşta

Detaylı

Polipropilen Makine Halısı Üretim Parametrelerinin Halı Performansına Olan Etkileri

Polipropilen Makine Halısı Üretim Parametrelerinin Halı Performansına Olan Etkileri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (48-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (48-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı