ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ"

Transkript

1 1 Mart 2013 KC Nakli ve Genel Cerrahi Operasyon Odası ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ Genel Bilgiler Genel Cerrahiye ayrılan operasyon salonu sayısı 6 adettir: 15, 16, 17, 18, 19 ve 21. Bu salonlardan 15 ve 16 numaralı salonlar primer olarak KC nakli için kullanılmakta olup gerek duyulduğunda diğer salonlardan da faydalanılmaktadır. KC naklinde, 16. salon verici (donör), 15 ise alıcı (resipient) salonudur. Bu salonlarda ameliyatlar saat de başlar. Aksi bildirilmediği sürece, önce verici 16. salona alınır ve başlatılır. Saat 9 ila 10 arasında da alıcı operasyon odasına alınır ve anestezik işlemler başlatılır. Hem 15 hem de 16 numaralı salondan siz SORUMLUSUNUZ. Hastanın başından öğretim üyesi olmadığı sürece AYRILMAYINIZ. Diğer salonlarda, eğer canlı vericili KC veya böbrek nakli yoksa, ameliyatlar aksi bildirilmediği sürece normal mesai saatinde başlar. Kayıtlardan da siz SORUMLUSUNUZ. Lütfen KAHVALTINIZI YAPIP GELİNİZ! (Öğleye kadar aç kalmak istemiyorsanız eğer) çıkarılması ile alıcıya nakledilmesi arasındaki süre ideal olarak 12 saatten kısa olmalıdır. KC Nakli Merkezimizde yapılan KC nakli sayısı 200/ yıldır. Neredeyse her gün yapılan bu ameliyatlar 8-12 saat kadar sürer. Bunun 1-1,5 s a at i a n e ste z i monitörizasyon ve girişimleriyle geçer. Kadaverik organın back-table da ikiye bölünerek (split) iki alıcıya nakledilmesi nedeniyle bazen iki alıcı hazırlamamız gerekebilir. Tüm bunlar için koordinasyon ilgili öğretim üyesi aracılığıyla olur. KC n a kli ca n l ı vericili ve ka d a ve r i k d i ye kabaca 2 ye ayrılabilir. Canlı vericili ağırlıklı çalışan merkezimizde nakillerin %20 kadarı kadavradan yapılmaktadır. KC Nakli Endikasyonlar - Son dönem Kr KC Hastalığı - Akut KC Yetmezliği - Primer KC Tümörleri (HCC dahil) Daha programlı yapılan canlı vericili nakile nazaran kadaverik nakillerin zamanlaması organın çıkarılmasına ve merkezimize olan mesafesine bağlıdır. Bu nedenle, bazen kadavra organının gelmesini beklemek zorunda kalabiliriz. Organın - PBS, PSC, Budd-Chiari, Biliyer Atrezi - Wilson Hastalığı, Alkolik KC Hast. - Non-Alkolik Steato-Hepatitis 1

2 KC Nakli Ameliyatı İlk iş anestezi cihazının gerekli kontrollerinin yapıldığının tarafınızca teyit edilmesidir. Kalibrasyonu Tekniker tarafından yapılmasına karşın teyidi ve gerekiyorsa tekrar kalibrasyonu TARAFINIZCA yapılmalıdır. İkinci önemli iş ise anestezi ilaçlarının kontrolüdür ve yine sizin sorumluluğunüzdadır. Tercihen, ilaçların sizin tarafınından çekilmesi istenmektedir. Premedikasyon Hastaların premedikasyonu, tercihe ve hastanın anksiyöz görünüp görünmemesine bağlı olarak yapılmalıdır. Yapılacaksa, Midazolam (1-3 mg) iyi bir seçenektir. Asit İndüksiyon Genelde asite bağlı solunum problemleri nedeniyle preoksijenasyon anestezi indüksiyonunda önemli bir yer tutar. Asit dışında, bilinç bozuklukları da satürasyon düşüklüğünden veya hızlı düşüşünden sorumlu olabilir. Bu hastalarda premedikasyondan kaçınmak ya da dikkatli bir şekilde yapmak önemlidir. İndüksiyonda 1-2 mg/kg propofol ya da 3-7 mg/kg tiyopental, premedikasyona, bilinç durumuna ve hemodinamik parametrelere bağlı olarak kullanılabilir. Kas gevşetici olarak, metabolizması KC den bağımsız olduğu için sisatrakuryum veya atrakuryum tercih edilmesine karşın vekuronyum da güvenle kullanılmaktadır. Bilinci kapalı olan ve tokluk durumu bilinmeyen olguların hızlı-sıralı indüksiyonlarında rokuronyum veya süksinilkolin tercih edilmelidir. İdame Anestezi idamesinde FiO 2 0,5 olacak şekilde hava/oksijen karışımı kullanılır. Gerek pulmoner arter basıncını agreve edebilmesi gerekse barsaklarda genişlemeye neden olarak cerrahi konforu bozabilmesi nedeniyle azot protoksit kullanımından kaçınılmalıdır. Volatil ajan olarak klasik ajan izoflurandır; ancak desfluran ve hatta sevofluran da kullanılabilen diğer gazlardır. Kas gevşetici ve analjezik olarak da remifentanil infüzyonu operasyon boyunca sürdürülmelidir. NG tüp yerleştirilmesi gerek intraoperatif gerekse postoperatif dönem için gereklidir ve takılırken azami dikkat gerektirir. Kanama diyatezi nedeniyle KC nakli alıcılarında NG tüp takılması sırasında şiddetli kanamalar sıktır ve bu nedenle ayrı bir hassasiyeti hakeder. LÜTFEN BAŞARISIZLIK DURUMUNDA ISRAR ETMEYİNİZ VE KONSÜLTANINIZI ÇAĞIRINIZ. KATETERLER İşte gerçek bir arena ve hasta size meydan okuyor. Kateterler, girişimler ve yeni teknolojiler açısından ameliyathanenin en yoğun ve bir o kadar da problemli odasına hoşgeldiniz. Ne kadar yetenekli olursanız olun işiniz zor! Sıklıkla kullanacağınız çağrı nidası: HOCAM, ELDİVEN GİYİP GELİR MİSİNİZ?. 2

3 PiCCO arteryel kanül Genel Kurallar Girişim yapacağınız hasta, genelde bir çok sistemi ilgilendiren ve bu sistemlere ait aşikar patolojilere sahip SON DÖNEM KC HASTASI dır. Koagülasyon profilinde ciddi bozulmalar olabileceğinden, titiz bir yaklaşım gereklidir. Bir diğer önemli husus, operasyon sonrasında immunsupresif ajan kullanacağı için ENFEKSİYON a eğilimlidir. Yani STERİLİTE ÖNEMLİDİR. Tüm girişimleriniz sırasında steriliteye ve temizliğe dikkat ediniz. VE LÜTFEN hem KENDİNİZİ hem de ÇEVRENİZİ koruyunuz. En ufak bir şüphede kateteri, en ufak bir kirlilikte eldiveninizi değiştiriniz. Santral Kateterler 1. En az bir adet 14G veya iki adet 16G periferal venöz erişiminiz olsun. 2. Santral kateter için ideal bölge sağ VJI dır. Eğer hasta iyi durumda ve 2 adet 14G perifer kanül varsa sağ subklaviyen ven uygundur. 3. Kateterin yeri, sayısı ve büyüklüğü hastaya göre ayarlanmalıdır. Son karar için lütfen KONSÜLTAN ınıza danışınız. 4. Hastayı mutlaka steril örtülerle örtünüz. 5. Dirseklerinize kadar yıkanınız, hemşire yardımı ile steril giyininiz. 6. US kullanımını hatırda tutunuz. Arteryel Kanüller Genelde non-dominant elin radial arteri (%85 sol) kanüle edilir. Arter monitörizasyonu için üç çeşit kanül kullanılabilir: Venöz kanül, arteryel kanül (seldinger) ve PiCCO arteryel kanül. Genel kural 20G kanüldür. Çocuklarda 22G veya 25G uygundur. Eğer hastaya PiCCO monitörizasyonu yapılacaksa (ki oda konsültanınız sizi bu konuda bilgilendirecektir), set içinde bulunan 20G arteryel kanül kullanılır ve sistem gereği femoral artere yerleştirilir. SADECE TEK ARTER İÇİN, SADECE İKİ (2) DENEME HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUZU UNUTMAYINIZ. Cerrahi Başlamadan Önce 1. Tüm girişim bölgelerini komplikasyon açısından kontrol et. 2. İdrar sondasının takıldığı ve çalıştığından emin ol. 3. Isıtıcıyı ve ısı probunu yerleştir. 4. İnfüzyonları başla. 5. Antibiyotik ver. 6. Nazogastrik sondayı yerleştir. Cell-saver ve BIS 3

4 İnfüzyonlar Santral kateterlerin 3 hattının kullanım amacı şöyle olmalıdır: 1.CVP ölçümü: proksimal hat 2.İnotrop infüzyonu : Distal hat 3.Diğer: Medial hat Diğer amaçlı kullanım tetkik amaçlı kan almalar ve kısa süreli infüzyonlar için olup immunglobulin, mannitol, antibiyotik gibi ilaçların infüzyonlarını içerir. Bolus verilecek ilaç ve medikasyonlar için de kullanılabileceği gibi bu tür tedaviler için CVP hattı da uygundur. Hotline veya Fluido gibi ısıtma amaçlı kullanılan sistemler uzun olmaları nedeniyle bolus tedaviler için UYGUN DEĞİLDİR. Temelde 2 adet infüzyon neredeyse standarttır: Kas gevşetici (sisatrakuryum gibi) ve analjezik (remifentanil gibi). Bu infüzyonlar tercihen aynı periferik yoldan ve indüksiyonun hemen sonrasında başlanmalıdır. Cerrahi başlamadan antibiyotiğin verilmesi gerekir. Aksi belirtilmedikçe AMOKSİSİLİN+SULBAKTAM 1g IV verilir. Çoçuklarda (Ped) dozu 25 mg/kg dır. Bunun dışında: - MP: 250 mg (Ped: 10 mg/kg), anhepatik fazda 150 mg olarak tekrarlanır. - Famotidin 20 mg veya pantoprazol 40 mg - Diğer: Vitamin-C, N-asetilsistein, mannitol kullanımı neredeyse rutin olmasına karşın şart değildir. Bazı merkezlerde Kalsiyum infüzyonu rutin olarak operasyon başından sonuna kadar standart bir infüzyon olarak verilmektedir. Dozu da yaklaşık 1 amp/sa hızındadır. - HBIg: HBV ye bağlı nakillerde anhepatik fazda başlayarak operasyon sonuna kadar devam ettirilir. DNA (+) ise 5000 U, eğer (-) ise 2000 U, sulandırılarak verilir. Pulmoner Arter Kateterizasyonu Perkütan olarak 8 veya 8,5 F kanülden geçirilerek, ucundaki balonun kan akımı etkisi ile ilerletilmesi sonucu, sırasıyla RA, RV ve sonrasında PA e ulaşan bir kateterdir. Bu balon sayesinde PA distalinde oklüzyona yol açarak PKOB ve dolayısı ile LVEDP hakkında bilgi verir. Ucundaki termistor sayesinde santral ısıyı ölçtüğü gibi termodilüsyon yöntemi aracılığı ile de kalp debisinin hesaplanmasını sağlar. Distal açıklığın 30 cm proksimalindeki açıklık ile de CVP takibi yapılabilir. PA yerleşimli distal açıklıktan miks venöz kan örneği alınarak global vücut oksijenasyonu hakkında kabaca fikir sahibi olunabilir. Ayrıca, sol ventrikül fonksiyonunun değerlendirilmesi, hemodinamik değişikliklerin monitörizasyonu, farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavinin belirlenmesi gibi durumlarda da faydalıdır. KC nakli endikasyonlarından birisidir. Özellikle PPH lu alıcılarda PA monitörizasyonunda yararlı olabilir. Aritmi, pulmoner emboli, enfeksiyon en sık bildirilen komplikasyonudur. 4

5 OPERASYON KC Nakli Alıcı (Recipient) Lütfen kontrol edin: 1. Lab. değerleri 2. EKO sonuçlarını 3. Hepatit Panel 4. Geçirilmiş operasyon 5. AKG sonucu 6. Kan ve kan ürünleri hazırlığı 7. Açlık durumu DİSEKSİYON Hasta KC in mobilize edildiği ve çıkarılmaya hazır hale getirildiği fazdır. Akut yetmezliklerde, metabolik hastalıklarda ve biliyer nedenli yetmezliklerde bu faz kısa ve sakin sürerken viral hepatitlerde ve reoperasyonlarda hem uzun, hem instabil hem de kanamalıdır. Porta-kaval bası ani hemodinamik değişimlerin ana nedenidir. Portal hipertansiyonlu hastalarda yaygın kollateraller ise ana kanama nedenleridir. Gizli kan kayıpları sıktır. Bu dönemde yakın takip ve cerrahi ekiple yakın iletişim çok önemlidir. ANHEPATİK Hepatik arter, hepatik venler, portal ven ve kava nın klemplenmesi ile başlar. Ani gelişen hipotansiyon, sıvı replasmanına cevap alınamazsa vazopressör ajan kullanımını gerektirir. Koruyucu soğuk solüsyonla gelen graft KC nedeniyle HİPOTERMİ ye eğilim artmıştır. ETco2 düşer, asidoz derinleşir, hipokalsemi sıktır ve hipoglisemi riski vardır. Derin asidozda bikarbonat infüzyon tedavisi gerekebilir. Metil prednisolon tekrarı ve endike ise HBIg bu fazda verilir. Reperfüzyon Sendromu NEOHEPATİK Önce üst hepatik ven, sonra sırasıyla, alt hepatik ven ve portal venin klemplerinin açılması ile anatomik dolaşım sağlanır ve KC perfüze olur. Bu sırada sıklıkla BRADİKARDİ VE HİPOTANSİYON la karakterize bir tablo ile karşılaşılır: Reperfüzyon Sendromu. Hepatik arter ve safra yolu anastomozu yapılarak operasyon tamamlanır. Olası komplikasyonlar açısından yakın takip şarttır. Devam eden asidoz, koagülopati, idrar çıkışında bozulma, düzelmeyen hemodinami KÖTÜ GREFT fonksiyonunu gösterir. Klempler kaldırıldıktan sonra ilk 5 dakika içinde kan basıncında %30 dan fazla azalma ile karakterize klinik bir durumdur. Bradikardi şart değildir ancak asistole gidecek kadar derin olabilir. Literatürde %30-50 oranında görüldüğü belirtilmesine karşın bizim olgularımızda bu oran %75 den fazladır. Nedeni hakkında kesin bir sonuç olmamasına karşın soğuk koruyucu solüsyon, solüsyonun yüksek K + seviyesi, sitokinler veya inflamatuar mediatörlerin sorumlu olabileceği ileri sürülmektedir. Kesin tedavisi yoktur ve semptomatik davranılır. 5

6 Tromboelastografi (TEG) Koagülasyon anomalilerinin KC alıcılarında geniş aralıkta ve sıklıkla görülmesi, intraoperatif dönemde yakın monitörizasyonunu zorunlu kılmaktadır. Operasyon sırasındaki kan kayıpları ve volüm replasmanı da bu bozukluğun şiddetini artırmaktadır. Geleneksel koagülasyon testleri her zaman kliniği yansıtmadığı gibi, global koagülasyon durumunu ve fibrinoliz gibi patolojileri göstermede yetersiz kalmaktadır. Kliniğimizde de kullanılan TEG hem hastabaşı olduğu hem de geleneksel koagülasyon testlerine göre kliniği daha iyi yansıttığı için daha değerli gibi görünmektedir. Koagülasyon KC vücuttaki neredeyse tüm prokoagulan ve antikoagülanların major sentez yeridir. Bu nedenle son dönem KC hastalıklarında her iki sistemde de patoloji görülür. Ancak denge kanama diyatezi yönündedir. Sentez azalması, emilim bozukluğu, dalakta sekestrasyon ana nedenlerdir. Sirozun ilerleyen dönemlerine kadar K vitamin tedavisinden yanıt alınabilir. Peroperatif dönemde sıvı replasmanına sekonder gelişen dilüsyon ile hipokalsemi de koagülasyon bozukluğuna katkıda bulunur. Operasyon öncesinde ve sırasında takip ve tedavisi prognoz üzerinde etkili olur. Bu nedenle standart koagülasyon profil testleri yanısıra TEG den da faydalanırız. Tedavide amaç normal değer değil normale yakın değerlerde tutmaktır. Bu amaçla elimizde kan ve kan ürünleri (ES, TDP, Trombosit süspansiyonu), hazır ticari preparatlar (Novoseven, Cofact, Haemocomplettan) bulunmaktadır. Laboratuar sonuçları, TEG verileri ve klinik gözleme göre tedavi yönlendirilmelidir. Bir diğer patoloji hiperfibrinolizdir. Anhepatik ve özellikle neohepatik fazın erken döneminde koagülopatiye önemli oranda katkıda bulunabilir. Fibrinolize bağlı kan kaybını azaltabilmek amacıyla yapılmış, literatürde traneksamik asit, aprotinin ve epsilon aminokaproik asit gibi antifibrinolitiklerin kullanımının yararına ilişkin bolca yayın vardır. Kliniğimizdeki yaklaşım, hiperfibrinoliz kanıtlanmadıkça bu ajanların kullanımından kaçınmak şeklindedir. Ürünler Günümüzde koagülopati tedavisinde sadece TDP ye mahkum değiliz. Kliniğimizde artık ticari faktör preparatları mevcut olduğundan daha rahatız ve TDP nin çekinilen yan etkilerinden kaçınma şansına sahibiz. - Novoseven: Faktör VIIa dan 1 mg (50 U) içerir. - Cofact: FII, FVII, FIX ve FX içeren protrombin kompleks konsantresidir. 250 U/10 ml ve 500 U/20 ml şeklinde 2 farklı preparatı var. - Haemocomplettan: 1 g fibrinojen içerir. 6

7 Cell-Saver KC nakli operasyonu, yüksek oranda aşırı kan kaybı riskine sahip bir operasyondur. Bir olgu için merkezimizde 50 U ES olan maksimum kan transfüzyonu miktarı, literatürde 100 lerle ifade edilmektedir. Her ne kadar çoğu olguda 3-5 U ES yeterli olmasına karşın, önerilen preoperatif hazırlık 20 U ES ve 20 U TDP dir. Böylesine geniş aralıkta olmasının nedeni operasyon sırasındaki kan kayıplarının bir çok farklı nedenle farklı düzeyde olmasıdır. Böylesine aşırı kanama beklenen bir operasyonda kan koruma ve retransfüzyon tekniklerinin kullanılması, hem mantıklı, hem pratik, hem maliyeti azaltan hem de hasta açısından daha yararlıdır. Bu anlamda cell-saver cihazları önemli bir yer tutmaktadır. Bu cihazlar KC alıcılarında allojenik transfüzyon gereksinimini, dolayısı ile de maliyeti anlamlı derecede azaltmaktadır. Bu nedenle de bir çok operasyona göre cell-saver cihazları KC naklinde özel bir yere ve öneme sahiptir. Cell-Saver Bu teknikte esas amaç operasyon sahasındaki kanın tekrar hastaya kazandırılmasıdır. Bu amaçla oluşan kanama bir rezervuara antikoagülan eşliğinde toplanır. Belli bir miktarın üzerine ulaştığında santrifüj tekniği ile normal salinle yıkanıp yüksek hematokritli olarak (%50-70) kan torbasına ayrılır ve hastaya vermeye hazır hale getirilir. Bu sırada serbest Hb, antikoagülan, debris gibi istenmeyen komponentler de ayrıştırılır. Bu amaçla dizayn edilen özel cihazlar bu işlemleri kullanıcının istemlerine uygun olarak farklı formatlar da yapacak şekilde özelleştirilebilir. Bu şekilde işlemden geçirilen ve elde edilen solüsyon temelde eritrosit süspansiyonudur. Santrifüj nedeniyle koagülasyon proteinleri içermezken çok az bir miktar lökosit ve trombosit bulunabilir. Maligniteye sahip KC nakli alıcılarinda cell-saver ın güvenilirliği konusundaki çalışmalarda bugüne kadar malign hücre geçişi gösterilememiştir. Sepsis ve aktif enfeksiyonda kullanımı kontrendikedir. BIS Son dönem KC hastalarında diğer hastalarda olduğundan daha fazla anestezi derinliği monitörizasyonuna gereksinim vardır. Çünkü gösterilmiştir ki, bu hastalarda anestezik ihtiyacı azalmaktadır. Zaten rezervi azalmış olan bu hastalar anesteziklere diğer hastalardan daha hassastırlar. Bu nedenle tüm anestezikleri titre ederek kullanmak gereklidir. Kliğimizde anestezi anestezi derinliğini ölçmek için BIS cihazını kullanmaktayız. Erişkin ve pediyatrik olarak iki farklı sensöre sahip olan BIS KC nakli alıcılarında rutin kullanılması taraftarıyız. Bu sayede hem anestezik ajan tüketimi azalmakta ve dolayısı ile çevre kirliliği ve maliyet azalmakta, hem de anestezik overdozuna bağlı hemodinamik instabilite riski en aza inmektedir. 7

8 PiCCO ve Radical-7 Gerek kardiyak performansın ve gerekse intravasküler volümün değerlendirilebilmesi amacıyla eskiden beri kullanılagelen PAK nin yanısıra yeni teknolojik cihazlar kullanıma sunulmaktadır. Daha invaziv bir girişim olan ve bir çok komplikasyona yol açabilen PAK in, cerrahi ustalığın da etkisi ile giderek kullanımı azalırken daha az invaziv olan yeni teknolojik cihazların önü açılıyor gibi görünmektedir. PiCCO Arteryel basınç trasesinden kalp debisinin hesaplanması esasına dayanır. Arteryel basınç, sistolde kan basıncının artmasına sekonder olarak artar ve bu tipik trasenin oluşumuna neden olur. Bu dalga formunun analizi ile her atımda cihaz, kalp debisi ve atım hacmi tahmininde bulunur. Ancak trasenin oluşumuna etki eden en önemli etken aortanın kompliyansıdır. Buna bağlı olarak her hasta için kalibrasyon yapılması daha doğru ve hassas ölçüme olanak sağlar. Günümüzde arteryel trase analizi ile debi ölçebilen 3 ticari ürün mevcuttur: PiCCO, LiDCO ve Vigileo. Bunlardan Vigileo, kalibrasyon olanağından yoksun olmakla diğer ürünlerden ayrılmaktadır. LiDCO, bu kalibrasyonu Lityum Dilüsyon tekniği ile yapmaktadır. PiCCO PiCCO Kliniğimizde kullanageldiğimiz PiCCO ise transpulmoner termodilüsyon tekniğini kullarak kalibrasyonu gerekleştirmektedir. Sistemin kurulma aşamasında ilk işlem femoral artere, set içinde bulunan termistörlü arteryel kateterin yerleştirilmesi ve arteryel basınç trasesinin monitörize edilmesidir. Santral kateterden verilen 5 ila 15 ml miktarında soğuk sıvının (son cihazlarda soğuk olması şart değil) oluşturduğu ısı değişimi aracılığı ile cihaz kalibrasyonu yapılmış olur. Bu andan itibaren atım atım kalp debisi devamlı olarak ölçülür. Hemodinamik değişimlerin ani ve şiddetli olduğu durumlarda cihazın kalibrasyonunun tekrarlanması doğru ölçüm için şarttır. PiCCO, debi yanında global end-diastolik volüm (GEDV), intratorasik kan volümü, (ITBV) ve ekstravasküler akciğer suyu (EVLW) hakkında da bilgi verir. Radical-7 Radikal-7 Pozitif basınçla solutulan hastalarda, her pozitif solunum sırasındaki pletismografdaki tepe değerlerinin maksimum ve minimum değişim oranlarından hesaplanan bir değerdir. Elde edilen değer PVI (pleth variability index) olarak adlandırılır ve üretici firma tarafından kabaca 20 nin altındaki değerlerin (arzulanan <15) yeterli volüm durumunu yansıttığı belirtilmektedir. Maalesef klinik ve KC nakli kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Bu cihaz, sahip olduğu diğer özellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi non-invaziv devamlı Hb ölçümüdür. Yapılan çalışmalarda da ± 2 g/dl hata ile doğruyu yansıttığı belirtilmektedir. Ayrıca periferik oksijen satürasyonu, nabız hızı ve arteryel oksijen içeriği de gösterebildiği diğer parametrelerdir. 8

9 Kan-Sıvı Isıtma ve Hızlı İnfüzyon Cihazları Koagülapatinin sık görüldüğü KC alıcılarında, vücut ısısının normal sınırlarda tutulması sadece koagülopati açısından değil, enfeksiyona meyil vermemek için de zorunludur. Uzun süreli operasyon, geniş operasyon sahası, litrelere varan kan, kan ürünü ve volüm replasmanı hem hipotermiye zemin hazırlamakta hem de mevcut hipoterminin şiddetini artırmaktadır. Bu nedenle hipotermi yapan faktörlerden kaçınmak ve kan, kan ürünü ve verilen sıvıları ısıtarak vermenin yanısıra hastayı aktif ısıtmak gibi yöntemler ve bu amaçla gerekli teçhizata sahip olmak önem kazanmaktadır. Hotline Basit, ancak etkili ve güvenli bir kan-sıvı ısıtma cihazıdır. İnfüzyon sıvısının geçtiği lümen etrafında, 40 C lik distile suyun geçtiği ikinci bir lümen daha vardır. Bu sayede verilen sıvı pasif bir şekilde ısıtılmış olur. Oldukça kullanışlı, basit ve güvenli bir cihazdır. Çok hızlı infüzyonlarda etkinliği kesin olmamakla birlikte, sürekli ısıtma özelliğinden dolayı, başta aşırı volüm replasmanının nadir olduğu pediyatrik hastalar olmak üzere tüm vakalarda tercih etmekteyiz. Fluido Fluido Setin içerdiği kasetin içinden geçerken sıvının kızılötesisi teknikle ısıtılması esasına dayanır. İki farklı sete sahiptir: Standart ve travma seti. Standart set, basınç pompası, Y bağlantısı ve hava alarm sistemi içermez. Akış hızı mayinin yüksekliğine, hattın uzunluğuna ve kateterin çapına bağlıdır. Travma set ise iki basınç pompası, Y bağlantı ve hava alarm sistemi içerir. Basınç pompası maksimum 300 mmhg lik basınca ulaşarak 800 ml/dk ya kadar sıvı infüzyonu sağlayabilir (Firmanın iddiası). Ancak sınırlayıcı faktör kateter çapıdır. Sistemde hava varlığı durumunda akım cihaz tarafından otomatik olarak kesilir. Oldukça etkili bir ısıtma sağlar. Belmond Oldukça etkin ve çok kullanışlı bir cihazdır. Sadece verilen mailerin ısıtılması amacına değil, aynı zamanda RIS (Rapid infusion system, hızlı infüzyon sistemi) olarak da kullanıma uygundur. Sistemdeki havayı otomatik temizleyen bir mekanizmaya sahip olan bu cihaz, ısıtma işlemini kızılötesi ışın kullanarak yapar. Dokunmatik ekrana sahiptir ve 500 ml/dk (yeni cihazlar 750 ml/dk) tuşu ile tek dokunuşla kolayca hızlı infüzyon olanağı verir. Eksternal basınç pompasına gerek duymayan, dahili roller pompa aracılığı ile istenen miktarda hacmi istenen sürede verir. Tüm diğer sistemlere göre çok üstün olduğunu düşündüğüm bu sistemin kanımca tek dezavantajı pahalı olmasıdır. Maalesef fiyatının yüksekliğinden dolayı kullanımını sınırlı tutmak zorunda kalıyoruz. 9

10 DONÖR OPERASYONU KC Nakli Verici Lütfen kontrol edin: 1. Anamnez 2. Açlık durumu (Donör) 3. Postop analjezi planı 4. Hepatit Paneli 5. Geçirilmiş operasyon DİSEKSİYON Bir sağlık problemine bağlı olmaksızın operasyona alınan bu olgular, genelde ASA-I, bazen de ASA-II grubuna dahildir. İlk başlarda daha invaziv monitörize ettiğimiz bu olgular standart monitörizasyona ilaveten sadece arteryel kateterizasyonla takip edilmektedir. Ani ve şiddetli kanamaların nadir olduğu bu salonda ani hemodinamik değişimlerin ana nedeni portakaval basıdır. Bunun dışında kanamanın az olmasını ve cerrahi konforu sağlamak için, vericinin hemodinamisinin elverdiği ölçüde, sıvı dengesi negatifte tutmak yaygın başvurulan bir yöntemdir. REZEKSİYON Pringle manevrasının yapılıp açılmasına bağlı olarak ani ETCO 2 değişimleri olabilir. Ancak hava embolisi açısından mutlaka uyanık olunmalı ve yakın izlem sağlanmalıdır. Nadir de olsa majör kanamalar kaval ve hepatik arter hasarına bağlı olarak bu dönemde olur. Postop Analjezi Greftin çıkarılmasını takiben kanama kontrolü ve safra yolları onarımı ile operasyon önemli ölçüde biter. Batın kapatılması aşamasında volüm eksiği giderilerek uyandırma hazırlıkları başlar. Yine bu olgularda da HİPOTERMİ den kaçınılmalıdır. Komplikasyonlar Olası komplikasyonlar sıklıkla cerrahi olup en çok safra yolu ile ilgilidir. Anestezik açıdan ise hava embolisi ve kanama önemli komplikasyonlardır. Postop analjezi planı kliniğimizde KC nakli alıcısı için IV tedavi esastır. Tedavi planı yapılması gereken kişi verici yani donördür. Temel olarak 4 farklı yöntemden birini kullanmaktayız: TEA, PVB, IT-Morfin ve IV tedavi. IV tedaviyi diğer analjezi metotlarını kabul etmeyen vericiler için kullanıyoruz. Temelde morfin bazlı HKA şeklinde olur. Nakil programının erken dönemlerinde yoğun bir şekilde kullandığımız torakal epidural kateterle HKA yöntemini son zamanlarda biraz daha az kullanıyoruz. Fentanil + lokal anestezik karışımını (1µg/ ml + %0.1) tercih ediyoruz. Bir dönem sıkça kullandığımız, bugün de bazen başvurduğumuz unilateral torakal paravertebral blok, epidural bloğa benzer olup en az onun kadar etkili bir yöntemdir. En sık kullandığımız yöntem intratekal morfin enjeksiyonudur. 4-5 µg/kg tek doz IT morfin 24 saate varabilen etki süresiyle hem etkili, hem ucuz hem de nispeten az invaziv bir metottur. 10

11 bariyatrik cerrahı OBEZİTE Yaşam standartlarının artışı ve aktivite azalmasının neden olduğu önemli bir hastalıktır. Ayrıca DM, hipertansiyon, metabolik sendrom ve dislipidemi gibi başka hastalıklara da yol açar. Sanılanın aksine zor entübasyon riski diğer populasyondan farklı olmadığını bildiren otörler olmasına karşın tartışmalıdır. Zor ventilasyon oranını %6, zor entübasyon oranını %1 olduğu belirtilmekte iken yılda 400 den fazla bariatrik cerrahi yapan bir merkezde 4 yıl boyunca entübasyon veya ventilasyon YAPAMAMA ile karşılaşmadiğini belirtenler de vardır. Ancak gerçek olan solunum parametreleri bozulmuş olmasıdır. FRC, ERV ve TAK azalmıştır. Bu nedenle de arteryel hipoksemi, vent-perf bozukluğu ve sağ-sol şant artışı görülür. Artmış kan volümü ve ilişkili olarak kalp debisinin artışı, hipertansiyon ve afterload artışı, kalbin işini ve oksijen gereksinimini artırır. Bu hastalar ayrıca, perioperatif komplikasyon riski de yüksek hastalardır. Atelektazi ve yara yeri enfeksiyon riski yüksektir. Obstrüktif uyku apne sendromu bu hastalarda sık görülür (%25). İndüksiyon ve ekstübasyon dönemlerinde ve postoperatif takipte sorun oluşturabilir. Özellikle Apne-Hipopne indeksi (AHI) 30 un üzerinde olan morbid obezler çok yakından izlenmelidir. Polisitemi, yüksek abdominal basınç ve immobiliteye bağlı olarak DVT riski yüksektir. Pozisyon 20 baş yukarı olmalı, iyi bir preoksijenasyon yapılmalıdır. Operasyon boyunca uygulanan PEEP yararlıdır. Ekstübasyon da diğer bir çok konu gibi yine tartışmalı önerilerle doludur. Tam uyanık olan hastalar ekstübe edilmelidir tezini savunanlar çoğunluktadır. Bizim de uygulamamız bu yöndedir. Yani spontan solunumu yeterli, bilinci iyi olan ve emirlere uyabilen obez hastaların ekstübe edilmesinden yanayız. Morbid Obezlerde Postoperatif Analjezi Laparaskopik cerrahide analjezi işi kolay gibi görünse de hem laparatomi-de hem de laparaskopide, ağrı hasta için, bu ağrının tedavisi de biz anestezistler için önemli bir sorundur. Genel öneri özellikle de OUAS hastalarda non-opioid analjeziklerin kullanımı yönündedir. Ancak, biz buna rağmen büyük oranda operasyon bitiminden en az 45 dk önce verilmesi kaydıyla MS kullanımını tercih etmekteyiz. Etkisini artırmaya yönelik olarak ya da yetmediği durumlarda ek MS yerine NSAİ ilaçlardan faydalanmak mantıklıdır. Son yıllarda rejyonel analjezi ve bloklar popüler olmasına karşın, anatomik kılavuz noktaların net olmaması nedeniyle işimiz hiç de kolay değildir. Ancak US kullanımı bu hastalar için gelecek vadetmektedir. Bunun için ise kliniğimizde Dr. Özgül ve Dr. Gülhaş dan yardım isteyebiliriz. 11

12 laparoskopi ler Cerrahiden Önce Kardiyak ve pulmoner problem varlığı sorgulanan hasta için intraoperatif anestezi planı oluşturulmalıdır. Anestezi indüksiyonu sonrası gerekiyorsa (kardiyak ve pulmoner problem nedeniyle veya NIBP mümkün değilse) arter kateterizasyonu yapılmalıdır. Nazogastrik sonda takılmadan cerrahi ekibe hasta teslim edilmemeli veya operasyon başlatılmamalıdır. Veress iğnesi yerleştirilirken, insuflasyon boyunca ve hasta cerrahi pozisyona alınırken vital parametreler dikkatle gözden geçirilmeli, cerrahi başlamadan MUTLAKA endotrakeal tüpün yeri tekrar teyit edilmelidir. Her ne kadar maliyeti artırsa da sağladığı medikal konfor ve pozitif kozmetik sonuç nedeniyle kullanımı hızla artmıştır. Ayrıca ambulasyonu hızlandırması ve hastane kalış süresini kısaltması nedeniyle de maliyeti oldukça azaltmıştır. Anestezi açısından batına belirli bir basınçla verilen CO2 ve özel hasta pozisyonu nedeniyle oluşan fizyolojik değişimler nedeniyle önemli yükler getirmektedir. Bir çok yöntem çalışılmışsa da temel anestezik yaklaşım genel anestezidir: iyi kas gevşemesi, kontrollü ventilasyon, hareketsiz cerrahi saha, aspirasyonu önleme ve pozisyon avantajı. Genel anestezi dengelidir ancak N 2 O kullanımı kişisel tercihlere bağlıdır. CO2 İnsuflasyonu Cerrahi görüşü netleştirmek için kullanılan CO 2 kanda iyi çözündüğü için hiperkapniye ve solunumsal asidoza neden olur. PaCO 2, ETCO 2 yi iyi yansıtır ve hiperkapni takibinde rehber olarak kullanılabilir. Hiperkapni, dakika ventilasyonu %15-20 arttırılarak kolayca önlenebilir. Laparoskopi sırasında dolaşıma geçen CO 2, KV yan etkilere de sahiptir: kalp hızı, kontraktilite ve SVR de azalma yaparken sempatik aktivite artışı ile de ters olarak aynı parametrelerde artışa ayrıca aritmiye yol açar. Net etki genelde kalp debisinde azalma, SVR ve TA de artıştır. İnsuflasyonda kullanılan CO 2 in önemli bir yan etkisi de postoperatif omuz ağrısıdır. Direkt olarak CO 2 ce diyaframın irritasyonuna bağlıdır. İnsuflasyonun etkilediği ana sistemlerden biri solunum sistemidir. Kompliyans azalır, pik inspiratuar ve ortalama havayolu basınçları artar. FRK azalmıştır ve atelektaziye eğilim oluşturur. Bu değişiklikler laparoskopik kolesistektomi gibi ters trendelenburg pozisyonu kullanılan operasyonlarda daha hafif, trendelenburg pozisyonu gerektiren jinekolojik operasyonlarda ise daha şiddetlidir. 12 Oksijenasyon parametreleri açısından farklılıklar minimum düzeyde olur. PaO 2 bir miktar azalırken, SpO 2 genellikle pek değişmez. Havayolu basıncının monitörizasyonu bazı olası komplikasyonlar açısından önemlidir. Ani havayolu basıncı artışı İAB artışını, tüpte kırılmayı ya da spontan solunumu gösterebilir. Postop Postoperatif dönemde CO 2 atılımının hala devam etmesi nedeniyle hiperventilasyon devam edebilir. Bu nedenle rezidüel kas gevşetici etkisinin kalmaması gerekir. Özellikle pulmoner patolojili hastalarda bu daha da önemlidir. Kardiyak sorunlu hastalarda ise bu dönemde hemodinamik instabilite nedeniyle yakın takip şarttır. Postop analjezi için yan etkilerden kaçınmak amacıyla multimodal analjezi yöntemi tercih edilmelidir.

13 Laparoskopide Fizyolojik Değişiklikler Trendelenburg Pozisyonu Pneumoperitonyum CO 2 İnsuflasyonu Dolaşım - KH - SV Solunum - Dakika ventilasyonu - Solunum işi Dolaşım - Venöz dönüş - Kontraktilite - Afterload Solunum - Dakika ventilasyonu - Havayolu basıncı - FRK - Gaz değişimi (Hipoksemi/hiperkarbi) Dolaşım - Disritmi - Kontraktilite - Venöz gaz embolisi Solunum - Ventilasyon bozuklukları - CO2 homeostazisi Ters-Trendelenburg Pozisyonu Dolaşım - Venöz dönüş - Afterload Solunum - Dakika ventilasyonu - Solunum işi - Gaz değişimi Laparoskopide Hipoksi Nedenleri Mevcut Hastalık - Kardiyopulmoner hastalık - Morbid obezite Hipoventilasyon - Hasta pozisyonu - Pneumoperitenyum - ETT obstrüksiyonu - Yetersiz ventilasyon İntrapulmoner şant - Azalmış FRK - Endobronşial entübasyon - Pneumotoraks - Amfizem - Barsak distansiyonu - Pulmoner aspirasyon Azalmış Kalp Debisi - Hemoraji - VCI kompresyonu - Disritmi ~ Hiperkarbi ~ Volatil ajan - Myokardiyal depresyon ~ İlaca bağlı ~ Asidoza bağlı - Venöz gaz embolisi Teknik nedenler - FiO2 düşüklüğü - Sistem ayrılması Sol Yan Tilt 13

14 ANESTEZİ CİHAZI KAÇAK TESTİ Tx alıcısı Havin Her sabah ve her yeni hastadan önce yapılması ŞARTTIR. Taze gaz ve vaporizatör kapalı iken APL valvi 70 mmhg ya getirilir. Y bağlantı ucu kapatılarak flash düğmesine basılarak sistemin basıncı 40 mmhg ya çıkartılır. Bu şekilde 5-10 saniye beklenerek sistem basıncının düşmediği görülür. Düşüyorsa sistem tüm bağlantı noktalarından kaçak varlığı açısından kontrol edilir. Ayrıca vaporizatörün de kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Basıncın düşmediği görüldükten sonra APL valvi yavaşça açılarak sistem basıncının tedricen düştüğü gözlenir. Düşmediği taktirde sistemin bir yerinde tıkanıklık var demektir ve araştırılmalıdır. GENEL ODA KURALLARI Yazılı olmayan ama bu odalarda çalışırken dikkat etmeye özen gösterdiğimiz bazı kurallardan bahsetmek isteriz. 1. Bu odalarda herkes bir BİREY dir. Bu herkes, ihtiyaç duyulduğunda diğer herkese neden ne olursa olsun yardım eder. 2. Çöpler ÇÖP kutusuna, kesici-deliciler İĞNE kutusuna atılır. 3.Mesai 8.00 da başlar, odaya 8.15 den sonra girilmez. 4.Odaya kahvaltı yapmadan, AÇ olarak girilmez. 5.Listeye bakılarak operasyon türleri belirlenir. Liste gelmemiş ise, cerrahi asistanı, oda hemşiresi ve oda konsültanından operasyonlar hakkında bilgi alınır. 6.Soda-lyme ve vaporizatör kontrol edilir. 7.Monitörizasyon ve yapılacak girişimler belirlenir. 8. İlaçlar tekniker arkadaşla birlikte çekilir ve bu sırada kalibrasyonu yapılmış cihaza yukarıda anlatılan KAÇAK testi yapılır. 9. Hasta takip formlarını doğru, tam ve düzenli tutup operasyon sonunda sekreterliğe ulaşmasını sağlayınız. 10.Hasta başından ayrılınmaz. Oda konsültanı gerekli olduğunda sizi çıkartacaktır. İhtiyaç anında oda konsültanını çağırmaktan çekinmeyiniz. 11.Yapılan girişimleri eksiksiz otomasyona (hem yasal hem de parasal nedenlerle) kaydediniz. 12.Girişim sonrası çöpleri uygun kutulara eldivenlerinizi çıkartmadan SİZ atınız, kimseden atmasını istemeyiniz. 13.Hiç bir bağlantı ve kablo yerde olmamalı, gergin kalmamalıdır. 14.Soru sormaktan ve sorulmuş soruların cevaplarını araştırmaktan çekinmeyiniz. 15.Kanlı eldivenlerinizi değiştiriniz, onlarla hiç bir yere dokunmayınız. 14

15 Önerilen Okumalar 1. Nandhakumar A ve ark. Indian J Anaesth 2012; 56: Rando ve ark. Liver Transpl 2011; 17: Sidi A. Isr Med Assoc J 2002; 4: Longnecker 2008: Sinha AC. Curr Opin Anaesthesiol 2009; 22: Gerges FJ. J Clin Anesth 2006; 18: Leonard IE. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2002; 16: Lange Lange Essential Clinical Anesthesia

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi

U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi U.Topuz, T.Akbulak, T.Altunok, G.Uçar, K.Erkanlı, İ.Bakır İstanbul Mehmet Akif Ersoy GKDC Eğ. Ar. Hastanesi Tarihçe Tarihsel olarak ilk extrakorporeal dolaşım ve kardiyopulmoner bypas(kbp)larda prime volumu

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Güncel Yaklaşımlar Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Malatya Deneyimi ABD Karaciğer Nakli Verileri -2007 ABD Karaciğer Nakli Verileri -2008

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA HEMODİNAMİK MONİTORİZASYON Prof.Dr.Cihan Top GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi Yoğun Bakım Ünitesi

YOĞUN BAKIMDA HEMODİNAMİK MONİTORİZASYON Prof.Dr.Cihan Top GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi Yoğun Bakım Ünitesi YOĞUN BAKIMDA HEMODİNAMİK MONİTORİZASYON Prof.Dr.Cihan Top GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İç Hastalıkları Servisi Yoğun Bakım Ünitesi Monitörize Edilebilen Parametreler KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Elektrokardiyogram

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME

ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME ROBOTİK CERRAHİDE AMELİYATHANENİN VE HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Dr. Murat DEDE GATA Kadın Hast. Ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Ünitesi HASTANIN HAZIRLANMASI VE POZİSYON VERME Cerrahi öncesi

Detaylı

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF DR. AYŞE HANCI HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Kapnograf hipoksinin hızlı ayırıcı tanısında yol gösteren indirek ventilasyon monitörüdür İlk kez

Detaylı

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi

KADAVRADAN ORGAN ALINMASI. Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Özlem ERGİNBAŞ Ameliyathane Hemşiresi KADAVRADAN ORGAN ALINMASI Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden (vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye nakledilmek üzere organların

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ

Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Makrosİrkülasyonun Değerlendİrİlmesİ Dr. YUSUF ÜNAL- Gazi Ünv. Tıp Fakültesi DOLAŞIM İnsan vücudu 100 trilyon hücre HayaNa kalabilmek için madde alış verişi İnsan kalbi 8000 L/gün kan pompalar 60000 mil/gün

Detaylı

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt

ATS 16-20 mayıs 2015-Denver. Dr. Zühal Karakurt ATS 16-20 mayıs 2015-Denver Dr. Zühal Karakurt 1 17 mayıs 2015-Denver Oturum: Pulmonary critical care and sleep medicine: finding value in medicine in the era of modern medicine Bu oturumda hasta bakımı,

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Postanestezik ajitasyon

Postanestezik ajitasyon Postanestezik ajitasyon Doç.Dr.Serbülent Gökhan BEYAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum planı Tanım Etyoloji Mekanizma Skalalar İlaç ve yöntemler Sonuç Ajitasyon Stres durumunun davranış olarak

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF I. DÖNEM Matematik Z 2 0 2 2 Sayılar, cebir, denklemler, trigonometri ve logaritma Fizik Z 2 0 2 2 Maddenin mekanik özelliklerini, sıcaklık

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ

PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ VE KANSERİ PROSTAT BÜYÜMESİ Prostat her erkekte doğumdan itibaren bulunan, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Yaklaşık 20 gr ağırlığındadır ve idrar torbasındaki idrarı

Detaylı

Obstetrik Kanamalara cerrahi dışı yaklaşım ve transport

Obstetrik Kanamalara cerrahi dışı yaklaşım ve transport Obstetrik Kanamalara cerrahi dışı yaklaşım ve transport Mukadder Orhan Sungur Anesteziyoloji AD Obstetrik kanama Korkulan: Doku perfüzyonunun aerobik metabolizmayı destekleyememesi ve şok DO 2 = CI* C

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014

Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Hazırlayan Oya SAĞIR Bahçelievler Aile Hastanesi Eğitim Gelişim Hemşiresi 2014 Sedasyon Uygulamaları Günübirlik Anestezi Sonrası Derlenme Safhaları Modifiye Aldrete Skoru Nedir ve Nerede Kullanılır? Modifiye

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Tanım Şok, akut olarak sirkülatuar fonksiyonun bozulması, doku perfüzyonunda yetmezlik

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Hemodiyaliz Makinesini Hazırlama Talimatı yerine 01 Diyaliz Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Talimatı na atıfta bulunuldu. Hazırlayan:

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Akut Mezenter İskemi. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Akut Mezenter İskemi Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Anatomi Etyoloji/Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Giriş Tüm akut mezenter iskemi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER

AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER AKUT AĞRI UYGULAMALARINDA TÜRKİYE DEN VERİLER POSTOPERATİF AĞRI Prof. Dr. Zeynep ETİ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi yoloji Anabilim Dalı Dolin SJ. Br J Anaesth 2002; 89: 409-23 Sommer M et al Eur J

Detaylı

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma.

Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. Radyo Frekans Ablasyon = Yüksek Frekans Ablasyon: Radyo Frekans enerji ile tümör veya dokuda aseptik nekroz oluşturma. RFA Temel Mekanizma Pozitif Negatif iyonlar iyonlar elektrod elektrod yönüne yönüne

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Kalite Yönetim Direktörü Doküman No: ENF.TL.11 Yayın Tarihi:19.11.2008 Revizyon Tarihi: 27.03.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 9 GENEL İLKELER : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımının genel kabul gören bazı temel prensipleri

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Dr. Ender ÖZDEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Dr. Ender ÖZDEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Dr. Ender ÖZDEN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Açık ile benzer Laparoskopiye özgü Pnömoperitoneum Akses Korunma önemli Optimal preop değerlendirme Barsak hazırlığı Şüphe ve intraop

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM

EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM EPİLEPSİLİ HASTAYA GEBELİK DÖNEMİNDE OBSTETRİK YAKLAŞIM Prof. Dr. Hayri Ermiş İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. Gebeliğin kriz sıklığına etkisi? Gebelerin 1/3 ünde kriz

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım

Post-kardiyak Arrest Sendromu ve. Post-resüsitatif Bakım Post-kardiyak Arrest Sendromu ve Post-resüsitatif Bakım Yrd.Doç.Dr. Yalçın GÖLCÜK Celal Bayar Üniversitesi Acil Tıp AD Manisa Tarihçe 1740 Fransız Bilimler Akademisi (The Paris Academy of Sciences) boğulma

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ. Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ. Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi SUNUM İÇERİĞİ 1. Tanım 2. Tarihçe 3. Karaciğer Transplantasyon Türleri * Canlı Vericili * Kadavra Vericili 4.

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi

Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: Yatan hastaları bakım veya tedavinin amaçlanmayan sonuçlarından korumak amacıyla ilaç uygulamaları ve operasyon sonrası hasta vital bulgularının takibinin nasıl ve ne sıklıkla yapılacağını

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ

HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ Dr. Koray Acarlı MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ BAŞKANI Hepatosellüler Karsinom Tüm kanserlerin >%5 Primer KC kanserlerinin %80-90 ı %85-90 olgu sirotik

Detaylı