OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )"

Transkript

1 OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ ( ) Genç yaşta başa geçen II. Mehmet yükselme döneminin ilk padişahıdır. İSTANBUL'UN FETHİ (29 MAYIS 1453) II. Murat ın ölümünden sonra tahta oğlu II. Mehmet geçti. II. Mehmet padişah olur olmaz İstanbul un fethi için hazırlıklara girişti. II. Mehmet çeşitli sebeplerle İstanbul un fethini zorunlu görüyordu. Nedenleri Osmanlılar Anadolu ve Rumeli'de geniş topraklara sahip olmuşlardı. Coğrafi bütünlüğün sağlanması için Bizans'a son verilmesi gerekliydi. İstanbul, Asya - Avrupa kara yolu ile Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşan su yolunun kesiştiği önemli bir ticaret merkeziydi. Osmanlı ordusu Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya geçmede güçlüklerle karşılaşıyordu. Bizans sürekli olarak Avrupa Hristiyan dünyasını Osmanlılara karşı kışkırtıyor, şehzadeler arasında taht kavgalarını kızıştırıyordu. Hz. Muhammed'in İstanbul u fethedecek komutan ve askerleri öven hadisi de manevi açıdan fethi gerektiren nedenler arasındadır. İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar: Anadolu Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı (Boğazkesen) yaptırıldı. Bizans'a Balkanlardan gelebilecek muhtemel yardımı engellemek için Edirne'de güçlü bir ordu kuruldu. Dört yüz parçadan oluşan güçlü bir donanma hazırlandı. Bizans'ın Haliç i büyük zincirlerle kapatmasına karşı gemileri karadan yürüterek Haliç e indirdi. Sahi adı verilen büyük toplar döktürdü. İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453): 2 yıl süren yoğun hazırlık döneminden sonra İstanbul 6 Nisan 1453'te kuşatıldı. 53 gün süren kuşatma sonucunda 29 Mayıs 1453'te İstanbul fethedildi. Sonuçları II. Mehmet'e "Fatih" unvanı verildi. İstanbul başkent yapıldı. Boğazların egemenliği Osmanlı'nın eline geçti. Yükselme Dönemi başladı ( ). Devlet imparatorluk haline geldi. Dünya tarihindeki önemi nedeniyle Ortaçağ sona erdi, Yeniçağ başladı. Surların büyük toplarla yıkılacağının anlaşılması Avrupa'da derebeylik sisteminin yıkılmasına zemin hazırladı. İstanbul un fethinden sonra Fatih, Ortodoksların himayesini üstlenmiş, böylece Osmanlıların hoşgörüsünü göstermeyi, Hristiyan dünyasındaki ayrılıkların sürmesini ve Ortodoksların desteğini sağlamayı hedeflemiştir. Osmanlı Devleti'nin coğrafi bütünlüğü ve güvenliği sağlandı. Türklerin Rumeli'deki varlığı Avrupa tarafından kabullenildi. Avrupa'ya kaçan bazı Bizans bilginlerinin yaptığı araştırmalar Rönesans ve Coğrafi Keşifler in oluşumunu hızlandırdı. Rumeli'de Alınan Yerler Belgrat dışında Sırbistan alındı (1459). Mora Yarımadası alındı. Boğdan Beyliği de Osmanlı Devleti'ne "Bağlı Beylik" haline getirildi (1476). Bosna ve Hersek alındı (1463). Arnavutluk alındı (1479). Anadolu'da Alınan Yerler Cenevizlilerden Amasra alındı (1459). Candaroğulları Beyliğine son verilerek Sinop alındı (1460). Trabzon Limanı alındı (1461). Konya ve Karaman alındı. Fatih, Otlukbeli Savaşı'nda (1473) Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı yenilgiye uğrattı. Denizlerde Gelişmeler İmroz, Taşoz, Bozcaada, Limni ve Midilli gibi Ege adaları alındı. Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne "bağlı" hale getirildi. (1475) Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk gölü haline geldi. Karadeniz ticaret yolları denetim altına alındı, ipek Yolu Osmanlı denetimi altına girdi. Fatih dönemindeki fetihlere ve seferlere bakılınca, belirgin amaçlar görülür: Ticaret yollarının denetimini sağlamak Anadolu'nun siyasal birliğini sağlamak

2 Doğu Roma ve Batı Roma imparatorluklarının mirasına sahip olarak büyük bir Akdeniz imparatorluğu kurmak Fatih İtalyan ressam Centile Bellini'ye kendi portresini çizdirmiş, İstanbul'la ilgili tablolar yaptırmıştır. Bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temeli sayılan ilk yüksek okul olarak "Sahn-ı Seman Medresesini" açtırmıştır. Yönetim anlayışı olarak "ülke padişahındır" anlayışı getirilmiştir. Böylece tam merkeziyetçi bir yönetim sağlanmıştır. İlk altın parayı bastırmıştır. İlk kapitülasyonlar Fatih döneminde Venediklilere verilmiştir (1479). Bu dönemde verilen kapitülasyonların sebebi Avrupa'da bir Haçlı Hristiyan Birliği'nin parçalanmasını önlemekti. Devletin düzenli işlemesi için Osmanlı Devleti'nin anayasası niteliğinde olan "Kanunname"yi çıkarmıştır. (Kanunname-i Ali Osman) Fatih Kanunnamesi (Kanunname-i Ali Osman) Fatih Sultan Mehmet tarafından devletin idari, ekonomik ve hukuki alanlarda yapılan düzenlemelerini içeren kanunnamedir. Fatih kanunnamesinde Padişaha, devletin bekası için kardeşlerini öldürtme yetkisi verilmiştir. Ortodoks Patrikliğinin açılmasına izin vererek hoşgörülü bir imparator olduğunu kanıtlamıştır. İstanbul da Topkapı Sarayı inşa edilmiştir ( ). TOPKAPI SARAYI Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul da yaptırılmıştır. Yapımında 1465'te başlayan Topkapı Sarayı 1478'de tamamlanmıştır m 2 lik bir alan üzerinde yer alan Topkapı Sarayı 19. yy'a kadar padişahların ülkeyi yönettiği merkez olarak kullanılmıştır. 19. yy'da padişahların İstanbul'da yapılan diğer saraylarda ikamet etmeye başlamasıyla boşaltılmıştır. Topkapı Sarayı 3 Nisan 1924'te müzeye çevrilmiştir. Klasik dönem Osmanlı mimari eserleri arasında yer alır. II. BAYEZİD DÖNEMİ ( ) II. Bayezid zamanı "Yükselme dönemi içinde durgunluk dönemi" olarak adlandırılmıştır. Bu dönemin duraklama olarak adlandırılmasında iki temel etken vardır. Bunlar II. Bayezıd'ın din işlerine devlet işlerinden daha fazla değer vermesi ve Cem olayıdır. Şehzade Cem Olayı ( ) Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu olan bu olay Cem'in Rodos şövalyeleri tarafından papaya götürülmesi ile dış sorun haline gelmiştir. Bu da sonuç olarak Osmanlı Devletinin iç işlerine karışılmasına yol açmıştır. Avrupalılar Şehzade Cem'i kullanarak sürekli Osmanlı devletine şantaj yapmışlardır. İç çekişmelerden dolayı bu dönemde Osmanlı Devleti kendisinden yardım isteyen İspanya Müslümanlarına gereken yardımı gönderemedi. Osmanlı Devleti'nin fetihleri duraksamıştır. Osmanlıların bir süre tehdit (Haçlı tehdidi) altında kalmasına neden olmuştur. Osmanlı - Venedik Savaşları ( ) Venedikliler denizlerde Türklere yenildi ve Ege hâkimiyeti Türklere geçmeye başladı. İnebahtı, Modon, Koron, Navarin fethedildi. Şahkulu Ayaklanması (1511) Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra Safevi Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail, Anadolu'yu ele geçirmek için Şii propagandasını uygulayarak Anadolu'da karışıklıklar çıkarmıştır. Bu isyanın temel nedenidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nde çıkan Şahkulu Ayaklanması güçlükle bastırılmıştır. Devletin içinde bulunduğu durumu gören Yavuz Sultan Selim babasına karşı ayaklanarak tahtı ele geçirdi. Babasına karşı isyan ederek başa geçen ilk padişahtır. I. SELİM (YAVUZ SULTAN SELİM) DÖNEMİ ( ) Yavuz Sultan Selim kısa süren padişahlığı sırasında Osmanlı Devleti'ni doğu yönünde genişletme siyaseti izlemiş, çeşitli İslâm toplumlarını imparatorluk sınırları içine katmıştır. Bu dönemde devlete yönelik tehdit doğudan geldiğinden dolayı doğuya ağırlık vermiştir. Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteği ile tahta geçen ilk Osmanlı padişahıdır. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Kardeş katli yasasının içeriği genişletilmiştir. Halife unvanını alarak Osmanlı padişahlarının siyasi otoritesini güçlendirmiştir. Çaldıran Seferi yapılmıştır. Çaldıran Seferi (1514) 1502'de Şah İsmail önderliğinde İran'da kurulan Safevi Devleti, Doğu Anadolu'da Şii propagandası ile hâkimiyet kurmak istiyordu. Yavuz Sultan Selim Safevi tehlikesine son vermek ve Doğu Anadolu'nun güvenliğini sağlamak üzere sefere çıktı.

3 Çaldıran'da yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. (1514) Sebepleri Safeviler'in Anadolu'da Şiiliği yaymak istemeleri Safeviler'in Anadolu'da isyanlar çıkarmaları Sonuçları Osmanlı ordusu savaşı kazandı. Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanmış oldu. Şii sorunu geçici olarak çözümlendi. Dulkadiroğulları Osmanlıya katıldı. (Türk birliği tamamen sağlanmış oldu.) (1515) Mısır Seferi yapıldı. Mısır Seferi ( ) Yavuz Sultan Selim doğuda Safevi tehlikesini bertaraf ettikten sonra İslam dünyasının liderliği önündeki en büyük engel olan Memlükler üzerine yürüdü. Memlükler ile olan ilişkiler Fatih döneminde bozulmuş, II. Bayezid döneminde savaşlar başlamıştı. Yavuz Sultan Selim, 1516'da Memlükleri Mercidabık Savaşı'nda mağlup etti. Suriye, Filistin ve Lübnan Osmanlı himayesine girdi. İleri harekâta devam eden Osmanlılar 1517'de Ridaniye Savaşı'nda Memlükleri bir kez daha yendi. Bu savaş ile Memlûk Devleti tarihe karıştı. Nedenleri Türk İslam dünyasının lideri olma mücadelesi Fatih'ten beri süregelen anlaşmazlığın kesin bir biçimde çözümlenmesi gereği Yavuz'un Baharat Yolu'nu ele geçirerek devletin ekonomik gelirlerini arttırmak istemesi Sonuçları Memluk Devleti'ne son verildi. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz Osmanlı topraklarına katıldı. Halifelik Abbasilerden Osmanlı padişahlarına geçti. Osmanlılar halifelik makamını ele geçirdikten sonra sultanlık ve halifelik makamını birleştirmişlerdir. Osmanlı padişahları hem sultan hem de halifedirler. Kırım'ın alınmasıyla İpek Yolu (1475), Mısır- 'ın alınmasıyla Baharat Yolu (1517) Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmiştir. Ancak bu dönemde Coğrafi Keşifler yaşandığından dolayı bu yollardan gereken fayda sağlanamamıştır. I. SÜLEYMAN (KANUNİ) DÖNEMİ ( ) Osmanlı Devleti'nin zirvede olduğu dönemdir. Osmanlı Padişahları içinde en uzun süre tahtta kalan Padişah Kanuni'dir (46 yıl). Fatih'in yaptığı kanunlara önemli ekler yaptığı ve titizlikle uyguladığı için Kanuni unvanı ile bilinir. Belgrat'ı, Macarlardan aldı (1521). 1526'da Mohaç'ta Macarlarla yapılan savaşı Osmanlılar kazandı. Mohaç Savaşı ile Macaristan Devleti yıkıldı. Budin Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Avusturya'nın başkenti Viyana ilk kez kuşatıldı (1529). Fakat büyük topların getirilmemesi ve kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatma kaldırılmıştır. Kanuni döneminde Fransızlara kapitülasyonlar verilmiştir. (1535). Osmanlı Devleti tarafından önce Venediklilere daha sonra Fransızlara ve diğer Avrupalı devletlere verilen ayrıcalıklara kapitülasyon denir yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransızlara kapitülasyonlar verilmiştir. Fransızlara verilen kapitülasyonlara göre: Fransız tüccarlar Osmanlı deniz ve limanlarında serbestçe ticaret yapabilecekti. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Fransızların kendi aralarındaki davalara Fransız hâkimler bakacaktı. Fransız tüccarlar diğer ülke tüccarlarından daha az vergi ödeyecekti. Aynı ayrıcalıklardan Türk tüccarlarda yararlanacaktı. Kapitülasyonlar her iki ülke hükümdarı hayatta olduğu süre içinde geçerli olacaktı. Daha sonraki dönemlerde tahta geçen Padişahlar tarafından kapitülasyonlar yenilenmiştir yılında yapılan düzenlemeyle kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemde olumsuz etkileri pek fazla hissedilmeyen kapitülasyonlar daha sonraki dönemlerde Osmanlı ekonomisini olumsuz şekilde etkilemiştir. Osmanlı Devleti Fransızlara kapitülasyonlar vererek Hristiyan birliğini bozmayı, Akdeniz ticaretini canlandırmayı, gümrük gelirlerini artırmayı hedeflemiştir. Azerbaycan ve Bağdat alındı. Kanuni Osmanlı deniz gücünü de kara ordusu kadar güçlü hale getirmek için Cezayir'e egemen olan Bar-

4 baros'a Kaptan-ı Deryalık verdi. Barbaros Cezayir'i Osmanlı padişahına armağan etti (1533). Akdeniz Türk gölü haline geldi. (Preveze Deniz Zaferi ile, 1538.) Kırım'ın alınması ile Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. (Fatih dönemi, 1475) Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir. (1538) Kanunu Sultan Süleyman döneminde İran üzerine üç sefer yapıldı. Kanuni'nin bu seferleri ile Irak fethedilmiş, İslâm dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat Türklerin eline geçmiştir. Kanuni 1551'de Avrupa'nın deniz üssü sayılan Trablusgarp'ı fethetti. Cenevizlilerin vergi vermemesi üzerine Osmanlı, Sakız Adası'nı ele geçirdi. Sakız Adası'nın alınmasıyla Osmanlı Devleti, Ege kıyılarının ve boğazların güvenliğini sağladı. İç ticareti geliştirmek için Marmara projesi ortaya atıldı, fakat bu da diğerleri gibi başarısız oldu. Sokullu Mehmet Paşa'nın öldürülmesiyle Osmanlı tarihinin "Yükselme Dönemi" sona ermiş, "Duraklama Dönemi" başlamıştır (1579). 1. Osmanlı cihan hakimiyeti anlayışının temeli İslamiyet'i yayma esasına dayanmaktadır. Buna göre, Kuruluş döneminde görülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin öncelikle bu amaca yönelik olduğu savunulabilir? A) Balkanlara Türkmenlerin yerleştirilmesi B) Sancağa çıkma usulünün uygulanması C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması D) Donanma oluşturulması E) Devşirme sisteminin uygulanması SOKULLU DÖNEMİ ( ) Kanuni'nin ölümünden sonra tahta çıkan oğlu II. Selim Dönemi'nde devletin genişlemesi devam etti. II. Selim devletin idaresini Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya bırakmıştır. Bunun için bu döneme "Sokullu Dönemi" adı verilir. Bu dönemin önemli olayları: Yemen yeniden alındı. Sakız Adası alındı. Kıbrıs fethedildi (1571). İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı (1571). Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından alınması Haçlıları harekete geçirdi. İnebahtı'da demirlemiş olan Osmanlı donanması Haçlılar tarafından tarihte ilk defa büyük ölçüde yakıldı. Fakat kısa bir süre eskisinden daha güçlü bir Osmanlı donanması kurulmuştur. Lehistan Osmanlı himayesine alındı. Kapitülasyonlar yaygınlaştırıldı. Bu dönemde ilk kez İngilizlere kapitülasyonlardan yararlanma hakkı verildi. Fas himaye altına alındı. Sokulu Mehmet Paşa Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Akdeniz ile Kızıldenizi birbirine bağlamak amacıyla kanal (bugünkü Süveyş Kanalı) projesini ortaya atmıştır. Fakat yeterince destek alamadığı için başarısız olmuştur. İpek yolu ticaretini canlandırmak Hazar Denizi'ne donanma indirmek amacıyla Don-Volga Projesi'ni ortaya atmıştır. Bu projede aynı şekilde yeterince ilgi görmediği için başarısız oldu. 2. Aşağıdakilerden hangisinin, Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerleyişini kolaylaştırdığı savunulamaz? A) Balkanlarda siyasi birliğin olmaması B) Adaletli ve hoşgörülü bir politika izlenmesi C) Haçlı seferlerinin düzenlenmesi D) Balkanlarda mezhep çatışmalarının olması E) Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının başlaması 3. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda varlığını uzun süre korumasında aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Bir uc beyliği olarak kurulması B) Teşkilatlanmaya önem vermesi C) Sancağa çıkma usulünü uygulaması D) Ordusunda devşirmelere görev vermesi E) Türk veraset anlayışını uygulaması 4. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde görülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Müslümanların devlete bağlılığını artırmıştır? A) Yönetimde şer'i kuralların benimsenmesi B) Veraset anlayışının değiştirilmesi C) Rumeli eyaletinin kurulması D) Dini hoşgörüde bulunulması E) Divan teşkilatının oluşturulması

5 5. Osmanlı Devleti'nin, Kuruluş döneminde birçok Türk boyunun Osmanlı topraklarına göç etmesinde Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki uygulamalarından hangisi daha fazla etkili olmuştur? A) Teşkilatlanma çalışmaları yapması B) Merkezi otoriteyi güçlü tutması C) Fethedilen toprakları halka dağıtması D) Türk veraset anlayışını uygulaması E) Bayındırlık faaliyetlerinde bulunması 6. Niğbolu Savaşı'ndan sonra Abbasi halifesinin I. Bayezid'e "Sultan-ı İklim-i Rum" unvanını vermesi, Osmanlı Devleti'ne aşağıdaki alanlardan hangisinde güç katmıştır? A) Ekonomik B) Eğitim C) Kültürel D) Siyasi E) Hukuki 7. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde vergi gelirlerinin sürekli artmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? A) Mali teşkilatlanmaya gidilmesi B) Tımar sisteminin uygulanması C) Fetih politikasının izlenmesi D) Vakıf kurumlarının oluşturulması E) Şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi 8. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde yönetim merkezinin; Söğüt, Karacahisar, İznik, Bursa ve Edirne şeklinde sürekli batı yönünde değişmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Avrupa ile ticaretin artırılmak istendiğinin B) Avrupa'nın örnek alındığının C) Veraset anlayışının değiştiğinin D) Anadolu Türk birliğinin sağlandığının E) Fetihlerin batı yönünde yoğunlaştığının 9. Kanuni'nin Fransa'ya kapitülasyonlar vererek aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz? A) Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek B) Akdeniz ticaretini canlandırmak C) Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin yanına çekmek D) Devletin gümrük gelirlerini artırmak E) Avrupa'daki savaşlarda Fransız ordusundan yararlanmak 10. Osmanlı Devleti'nin Kuruluş döneminde Balkanlarda siyasi ve dini çatışmalar yaşanmaktaydı. Bu durumun; I. Balkanlarda mezhep birliğinin sağlanması, II. Osmanlı Devleti'nin topraklarını batıya doğru genişletmesi, III. Anadolu'daki Türkmen beylerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanması gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? 11. Osmanlı Devleti Haçlılarla yapılan I. Kosova Savaşı'nda ilk kez top kullanılmıştır. Bu gelişme; I. Osmanlı ordusunun sayıca az olduğu, II. silah teknolojisinin geliştiği, III. Balkanlarda Osmanlı varlığının kesinleştiği durumlarından hangilerinin göstergesidir? 12. Yıldırım Bayezid'in, İstanbul Boğazı'na Anadolu Hisarı'nı yaptırması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir çalışmadır? A) İstanbul'u fethetmeye B) Anadolu Türk birliğini sağlamaya C) Tarımsal gelirleri artırmaya D) Halkın devlete bağlılığını artırmaya E) Sosyal devlet anlayışını uygulamaya 13. Osmanlı Devleti, Kuruluş döneminde sınırların genişlemesiyle birlikte ortaya çıkan çok uluslu yapıdan olumsuz etkilenmemek için bazı önlemler almıştır. Bu önlemlere; I. adaletli ve hoşgörülü olma, II. bazı yerel uygulamaları devam ettirme, III. sancağa çıkma sistemini uygulama durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

6 14. Kuruluş döneminde Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosna ordularının Osmanlı Devleti üzerine Papa'nın önderliğinde birçok Haçlı seferi düzenlemeleri Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politikalarından hangisiyle ilgilidir? A) Abbasi halifesini dini lider olarak kabul etme B) Merkezi otoriteyi güçlü tutma C) Anadolu Türk birliğini sağlama D) Balkanlarda kalıcı olma E) Pençik sistemini uygulama 15. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Orhan Bey'in, Ahi reislerinden Şeyh Edebali'nin kızı Malhatun (Bala) ile evlenmesi aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Rumeli'ye geçilmesine B) Teşkilatlanma çalışmalarının hızlanmasına C) İskan faaliyetlerinin başlamasına D) Türkmenler üzerindeki nüfuzun artmasına E) Yönetimde veraset anlayışının uygulanmasına 16. Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde daha çok Bizans ile savaşlar yapmıştır. Bu durum üzerinde Osmanlı Devleti'nin; I. veraset anlayışını uygulaması, II. merkezi otoriteyi güçlü tutması, III. bir uc beyliği olarak kurulması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 17. Yıldırım Bayezid'in Bizans'la yaptığı antlaşmada yer alan; I. Bizans'ın Osmanlı Devleti'ne vergi vermesi, II. İstanbul'da camisi ve mahkemesi olan bir Türk mahallesinin kurulması, III. Halic'in kuzeyinde bir Türk garnizonunun bulunması maddelerinden hangilerine bakılarak, Osmanlı Devleti'nin Bizans'a üstünlüğünü kabul ettirdiği söylenebilir? E) I, II ve III 18. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki politikalardan hangisi Balkanların etnik yapısının kalıcı olarak değişmesinde etkili olmuştur? A) Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması B) Devşirme sisteminin uygulanması C) İskan siyasetinin uygulanması D) Yerel kültürlerin korunması E) Haraç ve cizye vergilerinin alınması 19. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafya aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? A) Sınırların genişlemesini B) Monarşik yapının güçlenmesini C) Halkın devlete güvenmesini D) Merkezi otoritenin güçlü tutulmasını E) Türk veraset anlayışının uygulanmasını 20. I. Murat'ın veraset anlayışında değişiklik yapmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Azınlıkların devlete bağlılığını artırma B) Orduyu güçlendirme C) Taht kavgalarını azaltma D) Özel mülkiyeti yaygınlaştırma E) Konargöçerleri yerleşik hayata geçirme 21. Osmanlı Devleti'nde I. Murat döneminde Acemi Oğlanlar Ocağı'nın açılması aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Yeni askeri kurumların oluşturulduğuna B) Teşkilatlanmanın tamamlandığına C) Sosyal devlet anlayışına önem verildiğine D) Loncaların desteklendiğine E) işsizliğin azaltılmaya çalışıldığın 22. Osman Bey'in; I. Ahi şeyhlerinden Edebali'rıiıı desteğini alma, II. adına para bastırma, III. Tüıkiye Selçuklularına bağlılığını sona erdirme girişimlerinden hangileri yeni bir devletin kurulduğuna kanıt olarak gösterilebilir? C) I ve II I CEVAP ANAHTARI A C B A C D C E E B B A D D D C E C A C A E

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789)

Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) ÜNİTE 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) Notlar DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) Kavimler Göçü nden

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 I.Süleyman (1520-1566) Tahta Geçme Yaşı: 25.11 Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 17.02.2017 ÖNEMLİ OLAYLARI İÇ İSYANLAR Canberd Gazali, Yavuz tarafından Şam valiliğine atanmıştı.

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

İSTANBUL UN FETHİ VE SONRASI İstanbul un Fethi, Nedenleri ve Sonuçları, Osmanlı Devleti nin Batıdaki İlerlemeleri

İSTANBUL UN FETHİ VE SONRASI İstanbul un Fethi, Nedenleri ve Sonuçları, Osmanlı Devleti nin Batıdaki İlerlemeleri ÜNE: N: ANB N FEH VE NRAI stanbul un Fethi, Nedenleri ve onuçları, smanlı Devleti nin Batıdaki lerlemeleri ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. II.Murat ın ölümünden sonra oğlu II.Mehmet tekrar padişah oldu. Genç padişah,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı İstanbul un Fethi İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul u almaya karar verdi. İstanbul u almak istemesinin

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ( )

OSMANLI DEVLETİ( ) OSMANLI DEVLETİ(1299 1922) OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ DEVRİ(1299 1453) A-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa nın Genel Durumu Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır ı içine

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri

Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri On5yirmi5.com Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri Osmanlı İmparatorluğunun duraklama nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 9 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 1/10/2017) Osmanlıda duraklama sebepleri, Osmanlı

Detaylı

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası.

Çetin Sungur&Murat Köyden Sınıf Tarih Soru Bankası. Çetin Sungur&Murat Köyden - 10. Sınıf Tarih Soru Bankası www.cepsitesi.net için d ekiler Ö n söz... vii Ünite I Beylikten Devlete (1 3 0 0-1 4 5 3 )... 1 Ünite II Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1 4 5 3-1

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600)

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600) TARĠH DERSĠ (10. SINIF) ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM

G İ R İ Ş. OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM G İ R İ Ş OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA YAKINDOĞU, AVRUPA ve BALKANLARDA GENEL DURUM YAKINDOĞU Yakındoğu: Önasya,Anadolu,Suriye,Filistin,İran,Mısır,Arap yarımadası ve Mezopotamya nın tamamını içine

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluşu İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti ni kurmuştur (1299). Osman Gazi nin, Ahi şeyhlerinden

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ

OSMANLI DEVLETİ'NDE FETİH HAREKETLERİ OSMNLI EVLETİ'NE FETİH HREKETLERİ II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) önemi (5-) II. Murat'ın ölümünden sonra, tahta, oğlu II. Mehmet ikinci defa geçti. 5 yılında genç yaşta Osmanlı tahtına geçen II. Mehmet

Detaylı

Tarihi: 1329 Taraflar: Osmanlı X Bizans

Tarihi: 1329 Taraflar: Osmanlı X Bizans TARİH(2)-OSMANLI TARİHİ Toplumların geçmişteki faaliyetlerini, toplumlar arasındaki münasebetleri yer ve zaman göstererek, sebepsonuç ilişkisi içinde belgelere dayanarak objektif olarak inceleyen sosyal

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-318-827-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa On5yirmi5.com Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşasıdır. Yayın Tarihi

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE :DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE :DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE :DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ 17.02.2017 II.BAYEZİT (1481-1512) Tahta Geçme Yaşı: 33.3 Saltanat Süresi:31 Saltanat Sonundaki Yaşı:64.3 Ölüm Yaşı:64.4 II.Bayezit Devri (1481-1512)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Dönemindeki fetih politikasının genellikle batıya yönelik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz A) Tekfurların halka baskı yapmasıyla

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2)

SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2) SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ (Sos 2) 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 13) Ülkeler Coğrafyası (14 20) Sosyoloji (21 25) Mantık (26 30) ile ilgili 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi OSMANLI KURULUŞ DEVRİ GİRİŞ:Anadolu (Türkiye) Selçuklularının 1308 yılında ortadan kalkmasıyla beraber, özellikle batı Anadolu da beylikler arasında, Türk birliğini yeniden

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Korsanları sadece İngiltere Fransa değil Osmanlı da kullandı B ütün Dünya da, Osmanlı Donanması ve denizciliğini konu eden yazılar yayınlamıştık. Ayrıca Osmanlı Donanması

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE ( )

BEYLİKTEN DEVLETE ( ) 01 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453... 6 2. Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300-1453)... 20 Konu Değerlendirme Testi... 15 5 Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) 82 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) 1. Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)... 34 2. Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim... 41 3. Avrupa daki Gelişmeler... 47 4. I. Selim (Yavuz)

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Hürrem Haseki Sultan (d.1500-1506 arası Rutenya, Lehistan - ö. 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı:????????, Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya karşı ittifak oluşturdular. Osmanlı Devleti ise Napolyon

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ. Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ Karahanlılar -840 Tolunoğulları -868 Akşitler -935 Gazneliler -963 Büyük Selçuklu Devleti-1040 TOLUNOĞULLARI Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır da kurulmuştur. Abbasiler bu devlete

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı