TÜRKİYE CUMHURİYETİ Hükümeti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ Hükümeti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ Hükümeti Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Uygulayıcı Kurum: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB) Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı: belirlenecek TKİB Sivas - Erzincan Kalkınma Projesi (SEKP) için Uygulama Desteği Projesi Kısa Tanım: Proje, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın, Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi başlıklı, IFAD tarafından fonlanan ve 6 Mayıs 2004 tarihinde imzalanmış bulunan ikraz anlaşması ile yine Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi başlıklı, OPEC tarafından fonlanan ve 12 Mayıs 2004 tarihinde imzalanmış bulunan ikraz anlaşmasının uygulama çalışmalarına, belli bileşenler için uygulama desteği hizmetleri sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) nın, TKİB na sağladığı destek; Proje Yönetim Biriminin kurulması, tedarik faaliyetlerinin izlenmesi, ulusal ve uluslararası teknik yardım sağlanması, kapasite geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mali işlerin yönetilmesi hususlarını kapsamaktadır. Bir uluslararası kalkınma örgütü olarak BMKP desteğinin, kurumsal kapasitenin oluşturulması ve projenin ulusal taraflarca sahiplenilmesinin teşvik edilmesine temel olan belli ilke ve amaçlara uygun şekilde sağlanacağı önemli bir husus olarak belirtilmelidir.

2 KISIM I: DURUM ANALİZİ VE ULUSAL ÇERÇEVE I.A.1. Ele Alınacak Sorun 1.Sivas ve Erzincan da kırsal kalkınma konusuna, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında öncelik verilmiştir. DPT (Devlet Planlama Teşkilâtı) illeri beş gruba ayırmaktadır; 17 il en yoksul ve en az gelişmiş gruptadır (Grup Beş). En yoksul illerin çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun dağlık ve yayla / mera alanlarında olan illerdir ve Sivas ile Erzincan bu iller arasındadır. 2.Bunun bir sonucu olarak, anılan iki ilde bir entegre kırsal kalkınma projesini finanse etmek amacı ile 2004 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKİB), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile sırası ile SDR (Özel Çekim Hakkı) ve ABD doları tutarında iki adet ikraz anlaşması imzalamıştır. İkraz fonlarının kullanımı 2005 yılının dördüncü çeyreğinde, TKİB Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün doğrudan koordinasyonu altında başlayacaktır. Buna paralel olarak, SEKP ne ait Uygulama Destek Projesinin genel rehber ilkeler çerçevesi de, IFAD ve OPEC ikraz anlaşmalarına tekâbül etmektedir. Proje, TKİB Sivas ve Erzincan İl Müdürlükleri tarafından beraberce uygulanacaktır. 3.Projenin yenilikçi (inovatif) bir tasarımı vardır. Proje, aynı zamanda, ülkede kamu yönetiminin, geleneksel uygulamalardan, daha basit ve daha etkili yerel kalkınma yönetimi süreçlerine geçiş yapmasına yardımcı olmak amacı ile Hükümet tarafından getirilen reformlara da uygundur. Bu bağlamda, TKİB nın daha etkili olan ikraz yönetim kapasitesi, proje çıktılarının (output) peryodik değerlendirmesi bakımından olduğu kadar; mal, hizmet, insan kaynakları ve teknik yardım dahil olmak üzere, proje girdilerinin (input) tedariki ve idaresi konusunda da yönetim desteği sağlanarak güçlendirilebilir. Böylece, söz konusu BMKP Projesi ile ilk proje dönemi için, ilgili kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi kadar, proje uygulama ve harcamalarda programa uyma ve maliyet etkinliği bakımından daha yüksek performans şeklinde beklenen sonucu vermek üzere, TKİB na destek sağlanması hedeflenmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda, idari masrafların asgariye indirilerek, harcamaların doğrudan doğruya hedef gruba yarar sağlayan bölümünün arttırılması şeklindeki, IFAD ın kendi politikasına da uygundur. I.A.2. BMKP / Türkiye Ülke Programına Katkı - Ülke Program Stratejileri Bu Proje, BMKP nın, Türkiye nin kalkınma planlarına halen sağladığı ve gelecekte sağlamaya devam edeceği desteğin amaçları ve program önceliklerine tamamen uygundur. BMKP nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile yapmış bulunduğu Ülke İşbirliği Çerçeve (CCF Country Cooperation Framework) Anlaşması bağlamında, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olan ve iyi yönetişim (good governance) mekanizmalarını güçlendiren programlara BMKP tarafından destek sağlanmasına özel öncelik verilerek, Hükümet in Beş Yıllık Kalkınma Programının uygulanmasında, BMKP, ulusal makamlar ve sivil toplum aktörlerine destek sağlamaktadır. Bu bakımdan, döneminde Türkiye için CCF, halkın sosyal, ekonomik, çevresel kalkınma fırsatlarına erişimini artırmak üzere politika ve sektör stratejileri geliştirmek konusunda, ulusal kurumları desteklemeyi amaçlamaktadır. Geleceğe dönük perspektifte, BMKP nın döneminde Türkiye stratejisinin, yoksulluğun azaltılması, merkez ve yerel seviyelerde demokratik yönetişim ve çevre alanlarındaki program, proje ve politikalara odaklanması öngörülmektedir. Türkiye de cinsiyetler arasındaki eşitsizliklerin düzeyi bakımından, bu konunun yukarıda anılan üç alanın her birindeki BMKP programlarının hayati 2

3 bileşenleri olması da beklenmektedir. BMKP nın hedef program ve faaliyetleri, aynı zamanda, bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması amacına paralel kılınacak ve Türkiye nin AB üyelik sürecinin desteklenmesi yönünde bir bakış açısını haiz olacaktır. - Kurumsallaşma ve Kapasite Geliştirme Bu Proje marifeti ile BMKP, kalkınma projesinin (SEKP) uygulanma faaliyetinin güçlendirilmesi; TKİB dahil olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların teknik kapasitelerinin yükseltilmesi; ve bu kurum ve kuruluşlara sürdürülebilir insanî gelişme ilke ve metodolojilerinin kazandırılması amaçlarını gütmektedir. BMKP nın bu Proje bağlamında maksadı, kendisi hakkında kurum dışından kaynaklarca yapılmış değerlendirmelere dayanan, kendisinin geleceğe dönük faaliyet planlama çerçevesi ile uyumludur. Anılan değerlendirmelerde, BMKP nın, bölgesel, yerel ve topluluk (community) seviyelerinde bulunan bu zayıf, desantralize kapasiteleri güçlendirmesi ve bölgeler arasındaki önemli eşitsizlikleri göz önüne alarak, daha gelişmiş bölgelerle daha az gelişmiş bölgeler arasındaki farkları azaltması hususu belirtilmiştir. 1 Bu proje marifeti ile BMKP, destek hizmetlerinin optimal şekilde yürütülmesi ve ulusal kapasitenin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası kaynaklardan ekspertiz sağlamakla birlikte, projeninin ulusal düzeyde TKİB tarafından uygulanmasını destekleyerek, ulusal ve yerel kurumların güçlendirilmesi ve eşitsizliklerin azaltılması amaçlarını da, takip edecektir. - Cinsiyetler arası farklar BMKP nın Türkiye için hazırlanan ve en sonuncusu 2004 yılında yayınlanan Ulusal İnsanî Gelişme Raporlarına göre, cinsiyetler arasında önemli eşitsizlikler, özellikle ülkenin göreceli az gelişmiş kısımlarında (ve dikkati çekecek derecede Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde), mevcuttur. O halde BMKP, bu proje uygulaması sürecinde, hedef topluluklarda cinsiyetler arasındaki eşitsizliklerin azaltılması için daha iyi ve daha güçlü gayret gösterilmesi yönünde çalışacaktır. BMKP, işe alma ve eğitim dahil olmak üzere, TKİB na sağladığı destek hizmetlerine, cinsiyetler arası eşitlik bakımından duyarlılığı olan meseleleri entegre etmek yolu ile bu amacını başarmaya gayret edecektir. I.A.4. Faydalanıcı gruplar Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi nin nihaî faydalanıcıları, Proje bölgesinde, geçimini yerel doğal kaynaklardan sağlayan, en yoksul gruplar şeklinde tanımlanmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, BMKP, bu Proje marifeti ile kadınlar için ekonomik fırsatların çoğaltılması ve böylece onların kendi hayatlarına ait meselelerde daha çok söz sahibi kılınması (empowerment) konusunun özel önemini kabul etmektedir. (İşbu) Projenin mahiyeti SEKP için Uygulama Desteği olduğuna göre, doğrudan faydalanıcılar, yukarıda belirtilen gruplar olacaktır. I. B. STRATEJİ I.B.1. Ulusal Strateji Kırsal kesimde yoksulluğun ortadan kaldırılması bakımından Türkiye nin stratejisi, bölgelerarası eşitsizliklerin azaltılması amacı güdülerek, ekonomik bakımdan az gelişmiş bölgelerin çok yönlü tarımsal kalkınması üzerine odaklanmaktadır. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planının ana amaçlarından birisi, gelir dağılımının iyileştirilerek yoksulluğun azaltılması ve ekonomik refah artışından toplumun bütün kesimlerinin adil pay alması dır (VIII. Plan, Paragraf No: 910). Bu amacın 1 Ülke Değerlendirme Raporu: Kalkınma Gayreti Sonuçlarının Belirlenmesi, BMKP / Türkiye 3

4 başarılması için Hükümetin uyguladığı strateji, İl Kırsal Kalkınma Projeleri uygulamak şeklindedir. Bu bağlamda, yukarıda belirtildiği üzere, 2004 yılında IFAD ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında SDR tutarında bir ikraz anlaşması ile OPEC ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ABD doları tutarında bir ikraz anlaşması, Sivas ve Erzincan illerinin kıral kesimlerinde yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesine yardımcı olmak amacı ile imzalanmış bulunmaktadır. I.B.2. Hükümetin Önceliklerine BMKP Tarafından Sağlanan Destek BMKP, Türkiye de Hükümetin takip ettiği yoksulluğun azaltılması amaçlarını esas itibarı ile bölge kalkınma alanında downstream projeler marifeti ile destekleye gelmiştir. Bu Proje ile ise, BMKP, VIII. Beş Yıllık Planda da belirtildiği şekilde, gelir kazandırıcı faaliyetler, doğal kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanılması ve kırsal kesim altyapısının inşası yolu ile Sivas ve Erzincan vilâyetlerinde kalkınma gayretlerinin teşvikinde, Hükümet girişimlerinin bir çok bileşenini desteklemiş olmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere, VIII. Beş Yıllık Planın amaçlarını desteklemek üzere, BMKP, aynı zamanda bu Projede, cinsler arası eşitsizlik meselesinin ele alınması bakımından yatırımların dengeli olmasına ve kadınların Proje uygulamalarına katılmalarına gayret edecektir. 4

5 III. YÖNETİM DÜZENLEMELERİ III.A. İcrai Düzenlemeler - Ulusal Düzeyde İcra TKİB- SEKP Destekleme Projesi, uygulama dönemi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın (TKİB) genel yetkisi altında, özerk bir Proje Yönetim Birimi (PYB) tarafından, ulusal ögelerce icra edilmektedir. - Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Ulusal Ögeler Tarafından Sahiplenmenin Sağlanması BMKP, neticede ulusal ögeler tarafından proje faaliyetlerinin sahiplenilmesi, kapasitenin taahhüt edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ve TKİB nda sonuç alınmasının sağlanmasına kilitlenmiş olan, bir proje çerçevesi marifeti ile TKİB na destek verecektir. BMKP nın ulusal düzeydeki proje icraatı düzenlemeleri çerçevesinde, Projenin amaçlarının başarılması ve bunların sürdürülebilirliği konusunda, tamamen Hükümet sorumludur. BMKP nın desteği, TKİB nın bu Projeyi etkili ve başarılı şekilde tamamlamasını destekleyecek şekilde sağlanacaktır. BMKP, TKİB na, projenin etkili bir şekilde icrası için gereken zaman ve şekilde politika ve prosedürler konusunda eğitim sağlamak yolu ile olduğu kadar, ulusal ögeler tarafından sahiplenme ve sürdürülebilirlik açısından hayati önemi haiz alanlarda da, özellikle mali yönetim ve işe alma alanlarında, destek ve hizmet verecektir. Yaparak öğrenme yaklaşımı ile BMKP, bir kalkınma örgütü sıfatı ile TKİB nın uzun vadeli program yönetimi konusunda kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyecek ve destekleyecektir. - Destek Hizmetleri Daha somut olarak, Çalışma Matrisinde de detaylı şekilde açıklandığı üzere, BMKP - Türkiye, Proje faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere TKİB na belli destek hizmetlerini sağlamak, proje çıktılarının etkili şekilde ve zamanında elde edilmesini desteklemek ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde destek vermekle sorumlu olacaktır. Bu destek hizmetleri, aşağıda belirtilenleri kapsayacaktır: Proje Yönetim Biriminin Kurulması BMKP, nihai olarak Projenin hedef kitlesi üzerinde başarılı bir etki sağlamak üzere, Proje nin tamamının zamanında ve maliyet etkin bir şekilde uygulanması amacı ile Proje Uygulama Biriminin (PYB) kurulmasını destekleyecektir. PYB, izleme ve değerlendirme, işe alma ve ilgili ortaklarla koordinasyon yolu ile verimli, etkili ve şeffaf bir Proje yönetim ve koordinasyon süreci elde edilmesine yardımcı olmaya kilitlenecektir. PYB nin genel olarak amacı, Sivas-Erzincan projesinin ulusal ögelerce sahiplenilmesi ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi yolu ile Projenin zamanında ve yüksek bir maliyet etkinliği seviyesi ile uygulanmasında başarı sağlanması olacaktır. BMKP, Türkiye deki 50 yıllık deneyimi sürecinde, önemli bir profesyonel personel kapasitesi ile birlikte, proje uygulama ve idare / operasyon hizmetlerinde deneyim birikimi sağlamıştır. Projede bu kapasite ve deneyime başvurulacak ve kullanılacaktır; bu şekilde Proje Değerlendirme Raporunda öngörülen Proje uygulama kadrosu azaltılacaktır. Personel kadrosunda sağlanacak bu tasarruf ve kendi dahili kapasitesini kullanarak, BMKP İkraz portföyü genelinde kayda değer tutarda maliyetten tasarruf sağlayacaktır. 2 Bu Proje, SEKP süresi boyunca hizmet sağlamak üzere tasarlanmıştır. Birinci aşama, SEKP nin ilk iki buçuk yıllık uygulamasını kapsamaktadır. İkinci aşamanın başlatılması konusunda ise, BMKP nın performansına göre karar verilecektir. 5

6 BMKP-Proje Müdürü (PM) Bağımsız bir Proje Müdürü BMKP da işe alınır; bu kişi sadece Proje için görevlidir, tüm ödemeleri sisteme girer ve takip eder, dosyalama ve rapor işlerini yürütür, projenin gidişatını BMKP tarafında izler, karşılaşılan herhangi sorun hakkında bu kişi ile temas edilir, Proje de işe alınacak personel için sözleşmeleri hazırlar, İkraz Anlaşması ve IFAD tedarik kuralları çerçevesinde gerekli yasal prosedürleri takip eder ve maaş ve DSA ödemelerini takip ve icra eder. Şeffaf ve rekabetçi standartlarla işe alma BMKP, hem Türkiye de hem de küresel çapta, Proje Personelinin şeffaflık, cinsiyetler arası eşitlik konusuna duyarlı ve rekabetçi ilkeler esasına göre işe alınması konusunda çok geniş bir tecrübe birikimi kazanmış bulunmaktadır. Aslında bu ilkeler, Birleşmiş Milletlerin işe alma konusunda uyguladığı yasal çerçevenin bileşenleridir. BMKP - Türkiye, bu deneyimini, konu Projenin yönetim, uygulama ve izleme / değerlendirme işlevleri için en uygun, nitelikli ulusal ve uluslararası uzmanların işe alınması sürecinde, elbette etkili şekilde kullanacaktır. PM ve PYB için işe alma prosedürleri TKİB tarafından yürütülecek ve BKMP dan bir temsilci bu prosedürü destekleyecektir. Rehber ilkelere uygun tedarik prosedürleri ve tedarik BKMP, tedarik işlerinde, sanayi standardı olan tedarik ilkelerine (rekabetçi yaklaşım, paranın değerinin alınması, şeffaflık verimlilik ve tasarruf) ve İkraz Anlaşması hükümlerine uyumlu kalınması hususunu gözetecektir. Tüm tedarik faaliyeti, İl örgütü ve PYB tarafından işe alınacak bir Tedarik Sorumlusu tarafından icra edilecek ve yönetilecektir. Araçlar için tedarik prosedürü ise PYB ve BMKP tarafından beraberce tamamlanacaktır. 6 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve IFAD arasında imzalanan Sivas- Erzincan Kalkınma Projesi başlıklı ve 616-TR sayılı ikraz anlaşmasında belirtildiği üzere, IFAD ikraz fonu ile finanse edilen mal ve hizmet tedarikinde IFAD tedarik kurallarına uyulacaktır. Küçük çaplı sulama, köy içme suyu ve köy seviyesinde diğer yatırımlar için inşaat işleri, Yerel Rekabetçi İhale (LCB Local Competitive Bidding) yöntemi ile yapılacaktır, çünkü, bu işler, küçük ölçekli olmaları, coğrafya bakımından yayılmış durumda olmaları ve aşamalar halinde inşaat gereği nedeni ile uluslararası tedarik prosedürlerine uygun değildir. Bedeli ABD Dolarından az olan mal ve ekipman tedariki, yerel düzeyde teklif alma usulü (shopping) ile yapılacaktır. Bedeli ila ABD Doları arasında olan mal ve ekipman tedariki, yerel rekabetçi ihale yöntemi ile yapılacaktır. Bedeli ABD Dolarının üzerinde olan mal ve ekipman tedariki ise, Uluslararası Rekabetçi İhale (ICB International Competitive Bidding) yöntemi ile yapılacaktır. Danışman istihdamı ve PYB nin teşkili, IFAD/CI rehber kurallarına göre yapılacaktır. 12 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve OPEC arasında imzalanan Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi başlıklı ve 978 P sayılı ikraz anlaşmasında belirtildiği üzere, kısmen OPEC fonları ile finanse edilen CCIF- Köy Sosyal Fonları ve inşaat işleri tedariki, OPEC Fonu Tarafından Sağlanan İKRAZ Anlaşmaları Altında Tedarik Rehber Kurallarına genel olarak uygun şekilde yapılacaktır. Uluslararası eğitim ve teknik yardım faaliyetinde maliyet-etkinliği Küresel çapta bir örgütlenmenin parçası olarak, BMKP - Türkiye nin, profesyonel, denenmiş ve uluslararası üne sahip ve nihai amacı kapasite geliştirme ve kurumsal güçlendirme olan benzer projelerde, BMKP personeli ve hükümet personel eş-uzmanlarının eğitimi konusunda deneyimli eğitimcilerden oluşan, bir uluslararası ağa erişimi vardır. BMKP - Türkiye, Proje nin lehdarlarına eğitim sağlanması ve etüt ve araştırmaların desteklenmesi için, TKİB nın bu eğitimcilere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu eğitim, Proje Değerlendirme Raporunun Teknik Yardım ve Personel 6

7 Eğitimi başlıklı bölümünde ve ilgili diğer bölümlerinde öngörüldüğü üzere, maliyet-etkinliği yüksek bir şekilde sağlanacaktır. III.B. Proje Yönetimi Örgütlenme Yapısı UYGULAYICI KURUM TKİB Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sivas İl Müdürlüğü Erzincan İl Müdürlüğü Kıdemli Köy Kalkınma Koordinatörleri Köy Kalkınma Koordinatörleri UYGULAMA ORTAĞI BMKP TÜRKİYE PROJE YÖNETİM BİRİMİ Proje Direktörü Mali İşler Sorumlusu Tedarik Sorumlusu İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu Diğer Personel Proje Müdürü III.C. İzleme ve Değerlendirme Bu Proje, TKİB ve IFAD tarafından belirlenmiş olan politika ve prosedürlere göre uygulanacak olan, düzenli izleme ve değerlendirme faaliyetine tabi olacaktır; bu faaliyet aşağıda belirtilen ögeleri kapsayacak ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır: Yıllık Proje Raporları: PYB, İkraz Anlaşmasında anahatları verilen şekilde yıllık Proje raporları hazırlayarak, bu raporlarda, toplumun katılımcı değerlendirmeleri ile izleme ve değerlendirme verilerini de hesaba katarak, istenen Proje sonuçlarına (outcome) belirlenmiş olan çıktılar (output) cinsinden ve ortaklık faaliyeti şeklinde, Proje ile sağlanan katkı bakımından, Proje performansının değerlendirmesini yansıtacaktır. Üç Aylık Mali Raporlar: BMKP daki Proje Müdürü, BMKP Mali Birimi desteği ile mali izleme işlevini yürütecek ve TKİB ve BMKP na sunulmak üzere üç aylık mali raporlar hazırlayacaktır. Proje Müdürü, TKİB ve IFAD raporlama ihtiyaçlarına uygun şekilde mali izleme / muhasebe ve hesap mutakabat mekanizmalarının tesis edilmesi konusunda, PYB ne yardımcı olacaktır. Koordinasyon Toplantıları (Yönlendirme Komitesi): Gereken şekilde koordinasyon toplantılarının yapılması konusunda BMKP, TKİB na yardımcı olacaktır. SEKP için yapılacak olağan toplantılarından başka, BMKP ve TKİB, TKİB-SEKP Kapasite Geliştirme Projesi için bir koordinasyon toplantısı organize edeceklerdir. 7

8 Yerel Proje Danışma Komitesi (YPDK): YPDK, Proje nin ortaklık yönlerini güçlendirmek ve ulusal taraflarca sahiplenmenin önemini vurgulamak amacı ile ilgili kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacaktır. YPDK Proje uygulamasının hem ilk aşamalarında ve hem sonlarına doğru toplanacaktır. III.D. Proje Denetim İşleri TKİB-SEKP için (BMKP) Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi, SEKP denetim kurallarından bağımsız olarak, Proje süresi boyunca en az bir kez BMKP denetim kurallarına göre denetlenecektir. Denetim için gerekli mali kaynaklar Proje bütçesine konmuştur. IV. YASAL BAĞLAM Bu BMKP Projesi nin tamamı, 6 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve IFAD arasında imzalanan 616-TR sayılı ikraz anlaşması ile 12 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve OPEC arasında imzalanan 978 P sayılı ikraz anlaşması altında sağlanan fonlarla finanse edilmektedir ve işbu Proje Dokümanı hükümlerine göre icra edilecektir. Bu Proje Dokümanında aşağıda belirtilen türde değişiklikler, sadece BMKP Ankara Temsilcisinin imzası ile yapılabilir, şu kadarla ki, anılan Temsilcinin, Proje Dokümanını imzalamış bulunan diğer tüm tarafların önerilen değişikliğe hiç bir itirazları olmadığı konusunda temin edilmiş olması gerekir: (a) Proje Dokümanının Ek i olan dokümanların herhangi birisinde değişiklikler veya bunlara ilaveler (değiştirilmesi mümkün olmayan ve kabulü BMKP desteği sağlamak için ön koşul olan, SBAA Ülkesi Olmayan Ülkeler İçin Standart Hukuki Metin hariç olmak üzere). (Bu değişiklikler) Bir Projenin cari amaçları, çıktıları ve faaliyetlerinde önemli değişiklik oluşturmayan, ancak mutabık kalınan kaynakların yeniden düzenlenmesinin veya enflasyonun neden olduğu değişikliklerle; mutabık kalınan proje girdilerinin teslimatını yeniden aşamalandıran veya uzmanlık veya diğer maliyetlerde enflasyon nedeni ile olan artışları yansıtan veya kurumun (BMKP) harcama esnekliğini hesaba katan, zorunluk yıllık değişikliklerdir. 8

9 V. BÜTÇE BMKP/TÜRKİYE UYGULAMA DESTEK HİZMETLERİ MALİYETLERİ DOLAYSIZ MALİYETLER: PERSONEL ZAMANI MALİYETİ Bu Proje için BMKP aşağıda belirtilen personeli sağlayacaktır : İŞLEV / GÖREV TOPLAM PERSONEL SAYISI TOPLAM AYLIK PERSONEL SAATİ (**) SİVAS ERZİNCAN İÇİN TAHSİS EDİLECEK AYLIK PERSONEL SAATİ TAM ZAMANA GÖRE % ORANI Proje Müdürü (*) İşe alınacak % BMKP Tedarik Görevlisi % BMKP Mali İşler Müdürü % YILLIK PERSONEL ZAMANI TOPLAM (saat) % Yıllık Personel Maliyeti 70 x 12 = 840saat x $25/saat = $21,000 Proje Müdürü $2,500 x 12 = $30,000 (*) Ücretlendirme aylık 2,500 ABD doları bazında hesaplanmıştır, niteliklere göre değişebilecektir (**) Aylık personel saati şu şekilde hesaplanmıştır = 8 saat / gün x gün / ay = 174 saat / ay. Personel saat maliyeti 25 ABD dolarıdır. YILLIK DOĞRUDAN MALİYETLERİN ANALİZİ YILLIK PERSONEL MALİYETİ (ÖRGÜTE MALİYET DİĞER GİDERLER DAHİL OLMAK ÜZERE) 51,000 TELEKOMÜNİKASYON 8,000 İLETİŞİM VE PROGRAMLAMA HİZMETLERİ 8,000 TOPLAM YILLIK DOLAYSIZ MALİYETLER 67,000 9

10 PROJE BÜTÇESİ TKİB-SEKP için UYGULAMA DESTEK PROJESİ FAALİYET / Bütçe kategorisi Toplam (ABD Doları) FAALİYET 1 Yerel Kooperatif ve Kapasite Geliştirme Uluslararası TA (Danışman) Eğitim (personel ve çiftçiler) FAALİYET 2 - Yerel Topluluk ve Kooperatif Girişimleri Sözleşmeler (Küçük İnşaat) Köy Sosyal Fonları İnşaat İşleri İşletme ve Bakım (O&M) Maliyetleri FAALİYET 3 Hayvancılık Geliştirme Faaliyeti Araçlar Ekipman Demonstrasyon (Malzeme ve mallar) Etütler Araştırma Mera Rehabilitasyonu Çiftçi Eğitim Hizmetleri (Extention) Uluslararası TA Hizmet Sözleşmeleri FAALİYET 4 Bitkisel Tarım ve Orman Tarımı Sözleşmeler (Küçük İnşaat) Malzeme Demonstrasyon (Malzeme ve mallar) Etütler Ulusal TA Uluslararası TA Eğitim (Personel) Eğitim (Çiftçiler) İnşaat İşleri İşletme ve Bakım Maliyeti

11 FAALİYET 5 Proje Yönetimi ve Destek Araçlar Ekipman TKİB-SEKP için UYGULAMA Etütler DESTEK PROJESİ İÇİN ÖDEME Ulusal PLANI TA Eğitim (personel ve çiftçiler) PYB Maaş ve Harcırahları TARİH KURUM Araçlar İşletme TOPLAM ve Bakım (ABD Doları) Maliyeti Ofis İşletme ve Bakım Maliyeti Türkiye Cumhuriyeti ,00 Hükümeti NE için sağlanan Türkiye Cumhuriyeti hizmetler için masraf tazmini ,00 Hükümeti (reimbusement)(ülke Türkiye Cumhuriyeti Bürosu (CO Country ,00 Hükümeti Office) Uygulama destek hizmetleri maliyeti) TOPLAM ,00 PROJE TOPLAMI ÜLKE OFİSİ İDARİ HİZMET HARCI (% 3)* TOPLAM PROJE BÜTÇESİ (TAHMİNİ) Proje bütçesinde değişiklik ve kategoriler arasında fon transferi ihtiyaca / gereğine göre yapılabilir. * Ülke Ofisi İdari Hizmet Harcı rakamları temsili rakamlardır. 11

12 Ek 1 BMKP Destek Hizmetleri ve Sorumlulukları 1. Hükümet tarafından icra edilen Sivas Erzincan Kalkınma Projesi ne BMKP tarafından destek hizmetleri sağlanması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Uygulayıcı Kurum ve BMKP görevlileri arasında görüşmeler yapılmıştır. 2. Proje Dokümanı hükümlerine göre, BMKP Ülke Bürosu, Proje için aşağıda tasvir edilen hizmetleri sağlayacaktır. 3. Sağlanacak destek hizmetleri: 12

13 FAALİYET TKİB / PYB BMKP / PM İK Proje Yönetim Birimi / Bireysel Danışmanlar İş Tanımı Hazırlanması Duyuru metninin hazırlanması Duyuru (gerekli ise) Aday liste önerisinin hazırlanması (gerekli ise) Personel / danışman seçimi Öneriye IFAD / UNOPS tarafından kabul kararının temini (gerekli ise) Sözleşmenin İmzalanması Seyahat onay / düzenlemeler dahil olmak üzere Sözleşme idari hizmetleri 1 Teknik denetim danışmanlar Çalışmalar- ilerleme danışmanların değerlendirilmesi Nihai raporun gözden geçirilmesi ve onayı danışmanlar Ödemeler Mal ve Hizmet Tedariki Tedarik edilecek mal / hizmetlerin listesinin hazırlanması Teknik şartnamelerin hazırlanması Şartnamelere son şeklinin verilmesi Şartnameye IFAD / UNOPS / OPEC kabul kararının temini (gerekli ise) İhale dokümanlarının hazırlanması (teknik şartname dahil) İhale dokümanlarının gözden geçirilmesi / değişiklikler İhale dokümanına IFAD / UNOPS / OPEC kabul kararının temini (gerekli ise) Duyuru (gerekli ise) 13

14 Önseçim (gerekli ise) Önseçim var ise : aday liste önerisinin hazırlanması Önseçim var ise: onaylanan aday listesi üzerinde fikir birliği İhale dokümanlarının çıkarılması / dağıtımı Tekliflerin değerlendirilmesi İhale kararı önerisi İhale kararı önerisi üzerinde fikir birliği İhale kararına IFAD / UNOPS / OPEC kabul kararının temini (gerekli ise) İhalenin yapılması Sözleşmenin hazırlanması, müzakeresi, imzalanması (Mallar için) Kontrol ve sevk / İnşaatların denetimi Gümrükleme (gerekli ise) Ekipmanın teslim alınması ve kabulü / İnşaat işleri kabulünün yapılması Tedarikçi / Yükleniciye ödemeler Proje Yönetim Raporunun Hazırlanması Eğitim (gerekli ise) Eğitim planının hazırlanması Eğitim planına IFAD / UNOPS kabul kararının temini (gerekli ise) Spesifik eğitim için ihtiyaçların tasarlanması Adayların seçimi Adaylara IFAD / UNOPS kabul kararının temini (gerekli ise) Adayların dil yeterliklerinin doğrulanması (gerekli ise) Uygun programların belirlenmesi Yerleştirme Seyahat düzenlemeleri 14

15 Eğitim alacak kişiler ve kurumlar için mali düzenlemeler Performansın izlenmesi Lojistik destek ve sigorta Mali İşler * Bütçeye temel oluşturan, Yıllık Çalışma Planının hazırlanması Yıllık Çalışma Planı için IFAD / UNOPS kabul kararının temini (gerekli ise) İkraz Fonundan Para Çekiş Başvurusu hazırlanması ve onaylanması Proje fonları için ayrı defterikebir hesapların tutulması Çalışma Planına göre sağlanan ilerlemenin yıllık dönemlerle gözden geçirilmesi ve gerekli bütçe revizyonu üzerinde mutabakat sağlanması Önemli bütçe revizyonları dahil olmak üzere Proje Dokümanlarında yapılacak değişiklikler için IFAD / UNOPS kabul kararının talep edilmesi Denetçilere sunulmak üzere yıllık mali tabloların hazırlanması Denetimden geçmiş mali tablolar Nihai denetleme raporu Hesapların kapanması ve kullanılmayan bakiyenin Hükümet hesabına iadesi Notlar: * Proje faaliyetlerine ait tüm ödemeler BMKP tarafından yapılacaktır. 1. Üç aydan daha kısa süreli sözleşmesi olan danışmalara harcırah ödenmez. Üç aydan daha uzun süreli sözleşmesi olan Proje personeline Birleşmiş Milletler kural ve yönetmeliklerine göre, ancak Birleşmiş Milletler harcırah tutarlarının % 60 ı oranında, seyahat harcırahı ödenir. 15

16 Ek 2 PROJE DİREKTÖRÜ İŞ TANIMI Süre: 7 yıl; ilk aşamada bir yıllık sözleşme, yeterli performansa bağlı olarak iki yıllık sürelerle yenilenebilecektir. Görev Yeri: Sivas; tüm Proje ilçeleri ve Ankara ya sık sık seyahat gereği kaydı ile. Sorumluluklar: Proje Direktörü Proje nin zamanında verimli bir şekilde uygulanmasından ve önerilen proje faaliyetleri ile hedef kitleye ulaşılmasında Projenin başarısından sorumludur. Somut olarak, Proje Direktörü aşağıda belirtilen işleri yapar: PYB ni bir bütün olarak yönetmek; Personeli, yeterlik ve nitelikler esasına göre işe almak; Sözleşme yenilenme zamanları öncesinde, iki Kıdemli Köy Kalkınma Koordinatörü ve Mali İşler Sorumlusu ve Tedarik Sorumlusunun yardımı ile yıllık personel performans değerlendirme çalışması yapmak; Proje faaliyetlerinin tamamı için Yıllık Bütçe ve Plan hazırlamak; Yıllık Bütçe ve Plan ları İşbirliği Yapılan Kurum ve Yönlendirme Komitesine sunmak; Onaylanan Yıllık Bütçe ve Plan ların uygulanmasına nezaret etmek; İki Proje ilinin Valileri ve gerekli diğer üst seviye görevlileri ile düzenli olarak Koordinasyon Toplantıları yapmak; Proje faaliyetlerinin uygulanması için hizmet sağlayıcılar ile Sözleşme yapmak; Ulusal ve uluslararası uzmanların işe alınma sürecine katılmak; Köy Kalkınma Koordinatörleri ile muntazam ve sık aralıklarla görüşerek, Yerel topluluk seviyesindeki çalışmalara nezaret etmek; Proje bünyesinde işbirliği ve koordinasyonu iyi bir seviyede tutabilmek üzere, aylık personel toplantıları yapmak; İkraz fonundan çekiş başvurularını kontrol etmek ve bunları Hazineye sunmak; Tüm mali işlemlerin şeffaf ve hem Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hem IFAD kurallarına uygun olmalarını temin etmek; Projenin İzleme ve Değerlendirme (M&E) işlevine nezaret etmek; Hükümete, İşbirliği Yapan Kuruma ve IFAD a sunulmak üzere, altı aylık ve yıllık Proje İlerleme Raporları hazırlamak; Proje Yönlendirme Komitesi toplantıları için gerekli dokümantasyonu hazırlamak; İki İlin Operasyon Komitelerinin toplantılarını düzenlemek; Proje Yönlendirme Komitesi ve İl Operasyon Komiteleri için sekreterya işlevi yapmak; Tedarik süreçlerine nezaret etmek; Nitelikler: Proje Direktörü aşağıda belirtilen nitelikleri haizdir: Yönetim konusunda mezuniyet sonrası diploma ve Proje faaliyetleri ile ilgili bir konuda (hayvancılık, bitkisel tarım ekolojisi, sosyoloji) lisans derecesi; Yönetim pozisyonunda 10 yıllık genişlemekte olan (müterakkî) sorumluluk ve yabancı kaynaklarla finanse edilen projelerde en az beş yıllık deneyim; ve 16

17 İngilizce ve Türkçe dillerinde iyi derecede yazılı ve sözlü ifade yeteneği. Ek nitelikler; aşağıda belirtilen nitelikler avantaj olarak değerlendilir: Özel sektör veya Sivil Toplum Örgütlerinde deneyim; Türkiye dışında çalışmış olmak; ve Yerel toplulukları temel alan faaliyetlere katılmış olmak. Seçme süreci: Proje Direktörü BMKP daki PM nün katılımı ile TKİB tarafından, belirtilen nitelikler ve deneyim esasına göre seçilecektir. Seçilen kişinin, IFAD ve İşbirliği Yapan Kurum bakımından da kabul edilir olması gerekecektir. 17

18 BMKP PROJE MÜDÜRÜ İŞ TANIMI Süre: 7 yıl; ilk aşamada bir yıllık sözleşme, yeterli performansa bağlı olarak iki yıllık sürelerle yenilenebilecektir. Görev Yeri: Ankara, BMKP Ülke Bürosu. Sorumluluklar: Proje Müdürü Proje nin zamanında verimli bir şekilde mali yönetiminden ve önerilen proje faaliyetleri ile BMKP hedeflerine ulaşılmasında Projenin başarısından sorumludur. Somut olarak, Proje Müdürü aşağıda belirtilen işleri yapar: PYB personel / danışmanların yeterlik ve nitelikler esasına göre işe alınması sürecine katılmak, Proje için işe alınacak PYB personel / danışmanları için sözleşmeleri hazırlamak, gerekli yasal prosedürü takip etmek, maaş ve DSA ödemelerini takip etmek ve ödemelerini yapmak, seyahat onay / düzenlemeler dahil olmak üzere idari hizmetleri sağlamak, Bütçeye temel olan Yıllık Çalışma Programının hazırlanması sürecine katılmak, Çalışma Planına göre sağlanan ilerlemenin yıllık dönemlerle gözden geçirilmesi ve gerekli bütçe revizyonu üzerinde TKİB ve PYB ile mutabakat sağlamak, Tüm ödemeleri BMKP mali sistemine girmek ve takip etmek, dosyalama ve rapor işlerini yürütmek, Proje nakit akışını BMKP tarafında takip etmek, rasyo analizi ve saire dahil olmak üzere mali analiz yapmak, Tüm mali işlemlerin şeffaf ve hem Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı hem IFAD kurallarına uygun olmalarını temin etmek; Proje fonları için ayrı defterikebir hesapları tutmak, Yıllık ve üç aylık Çalışma Planları için taslaklar hazırlamak; Çalışma Programının uygulanmasını izlemek ve herhangi öngörülebilir gecikmeler ve değişiklikler hakkında BMKP nı zamanında bilgilendirmek, Uygun eğitim programlarını belirlemek gerekli ise --, yerleştirme, seyahat düzenlemeleri, eğitim alacak olanlar ve kurumlar için mali düzenlemeleri ve belirlenen tüm eğitim programları için gereken şekilde İşbirliği Yapılan Kurum olurunun alınması işlerini yönetmek, Denetçilere sunulmak üzere yıllık mali tablolar hazırlamak, BMKP Mali Birimi desteği ile TKİB ve BMKP na sunulmak üzere üç aylık mali raporları hazırlamak. Nitelikler: Proje Müdürü aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olur: Yönetim veya iktisat ve özellikle finans konusunda mezuniyet sonrası diploma; Mali yönetim konusunda beş yıllık genişlemekte olan sorumluluk ve denetleme konusunda en az üç yıllık deneyim; ve İngilizce ve Türkçe dillerinde iyi derecede yazılı ve sözlü ifade yeteneği. Ek nitelikler; aşağıda belirtilen nitelikler avantaj olarak değerlendilir: 18

19 Bütçe işleri konusunda deneyim, Microsoft office ve SPAA istatistik yazılım paketlerini kullanmak, Seçme süreci: Proje Müdürü BMKP da görevli Portföy Yöneticisinin katılımı ile TKİB tarafından belirtilen nitelikler ve deneyim esasına göre seçilecektir. Seçilen kişini IFAD ve İşbirliği Yapan Kurum bakımından da kabul edilir olması gerekecektir. 19

20 TEDARİK SORUMLUSU İŞ TANIMI Süre: 7 yıl; ilk aşamada bir yıllık sözleşme, yeterli performansa bağlı olarak iki yıllık sürelerle yenilenebilecektir. Görev Yeri: Sivas; tüm Proje ilçeleri ve Ankara ya sık sık seyahat gereği kaydı ile. Sorumluluklar: Proje Direktörünün genel yönetimi altında, Tedarik Sorumlusu aşağıda belirtilen işleri yapar: Mallar ve hizmetler bakımından Proje ihtiyaçları ile ilgili kayıtları tutmak, Tüm ihale dökümanlarını hazırlamak, Proje faaliyetleri için gerekli teklifler için yüklenici aramak üzere duyuru yapmak, Gerekli hallerde teklif açma toplantıları düzenlemek, Teklif Değerlendirme Komitesi için sekreterya işlevi yapmak, Gereken hallerde önerilen sözleşmelere kabul (no objection) kararı temini için süreç başlatmak, Sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi ve imzalanması işlerini yapmak, Yüklenicilerin mali taleplerini kontrol etmek, Malların kontrol ve sevki / inşaat işlerine nezaret işlerini yapmak, Ekipmanın teslim alınması ve kabul işleri / inşaat işlerinin kabul işlemleri ile ilgili işleri yapmak, Ödemelerin BMKP tarafında işleme konması konusunda kıdemli personelin onayını almak. Nitelikler: Atanan kişi aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olacaktır: Tedarik yönetiminde meslek diploması veya deneyim; Dış finansmanlı proje veya özel sektörde en az 5 yıllık tedarik yönetimi tecrübesi; Ulusal ve uluslararası tedarik prosedürlerinde deneyim; IFAD tedarik prosedürlerinde deneyim; ve İngilizce ve Türkçe dillerinde iyi derecede yazılı ve sözlü ifade yeteneği. Seçme süreci: Tedarik Sorumlusu BMKP daki PM nün katılımı ile TKİB tarafından, belirtilen nitelikler ve deneyim esasına göre seçilecektir. Seçilen kişini IFAD ve İşbirliği Yapan Kurum bakımından da kabul edilir olması gerekecektir. 20

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi

TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği. İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi TÜRKİYE İstanbul Valiliği İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İstanbul Deprem Riskini Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi İstanbul Proje Koordinasyon Bürosunda (İPKB) Çalıştırılmak Üzere ELEMAN

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır.

Her pozisyon için aranan nitelikler, pozisyon referans kodları ile birlikte pozisyon referans listesinde bulunmaktadır. UZMAN VE PROJE ASİSTANI İSTİHDAM DUYURUSU 05.06.2013 ve 10.02.2014 tarihlerinde internet sayfalarımızda yayınlanan iş ilanları iptal edilmiş olup geçerli olan son ilanımız aşağıdaki gibidir: T.C. Çevre

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici)

Avrupa Birliği Proje Uzmanlığı Kampı (Proje Hazırlama, Proje Yönetimi ve Bağımsız Değerlendirici) Adaylık Döneminde Türkiye ye Sağlanan Mali Yardımlar Nelerdir? Katılım Öncesi AB Mali Yardımı Avrupa Yatırım Bankası Kredileri Topluluk ları (. Çerçeve ı, Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik ları, Kültür ı, Rekabetçilik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ. Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ nde AB PERSPEKTİFİ Hülya GÜNAYDIN 14 Ocak 2010 Proje Döngüsü Yönetimi nedir? Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları

Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müd. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Hibe Mekanizmaları 28 Kasım 2008 MERSİN İçerik 1. Hibe Tanımı ve Uygulama Alanları 2. Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5

İÇİNDEKİLER 2. MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3. MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3. MADDE 3. Bütçe 3. MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 1 İÇİNDEKİLER 2 MADDE 1. Dayanak, Amaç ve Kapsam 3 MADDE 2. Tanımlar ve Kısaltmalar 3 MADDE 3. Bütçe 3 MADDE 4. Hesapların Tutulması 5 MADDE 5. Nakit Yönetimi ve Fonların Değerlendirilmesi 5 MADDE 6. İç

Detaylı

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI

SANAYİDE & KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ HAZIRLIK ÇALIŞTAYI 10-11 HAZİRAN 2009 ANKARA VERİMLİLİĞİ & YENİLENEBİLİR SANAYİDE & KOBİLERDE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ PROJENİN GENEL HEDEFİ

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project

European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project European Union / Instrument For Pre- Accession Assistance (IPA) Energy Sector Technical Assistance Project Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Odaları / KOBİ ler için EĞİTİM I-1 Projenin

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı

Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Türkiye Programına Genel Bakış ve Portföy Performansı Dünya Bankası tarafından finanse edilen Türkiye Programı 2008-2011 Ülke Ortaklık Stratejisi üç sütun üzerinde odaklanmaktadır: I. Rekabetçiliğin ve

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Eylül 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29825 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 2014 zc KRM-Y-04/19.06.2014/Rev.00 Madde 1/Amaç ve Kapsam Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 24.06.2015 Sayı: 2015/117 Ref: 4/117 Konu: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ NDE (SIRA NO:1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı