ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ LABORATUVAR ALIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ LABORATUVAR ALIMI"

Transkript

1 ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ LABORATUVAR ALIMI Dr. Okhan AKIN Dr. Emin Sevinç Dr. Serdar MERCAN

2 AMAÇLARIMIZ Laboratuvarımızın 2014 yılından itibaren tüm birlik bölgesi için yeniden yapılandırılarak, birlik ve hastane rollerine uygun olarak kullanımını sağlamak 2014 yılı sonrası laboratuvar hizmetlerinin en uygun yöntemler kullanılarak satın alınmasını sağlamak Laboratuvar maliyetlerini sürdürülebilir sistemler oluşturmak kaydıyla en uygun seviyelere getirmek İzlenebilir, ölçülebilir ve iyileştirilebilir sistemler oluşturmak Laboratuvarların kalite beklentilerini karşılayacak düzeylere getirmek

3 Birlik Merkez Laboratuvarı Birbirine çok yakın hastaneler seçilerek tek laboratuvar halinde hizmet verilmesini sağlamak ve merkezi laboratuvar oluşturulması Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları hastanesi Birlik Merkez Laboratuvarı (KEAH bünyesinde yapılan bina kullanılacaktır)

4 Birlik Merkez Laboratuvarı

5 Birlik Merkez Laboratuvarı Bu hastanelerimiz birbirine çok yakın oldukları için taşıma problemleri ve preanalitik hata oranlarının az olacağı düşünülmektedir. Hastanelerde sadece acil testler için ufak sistemler kurulabilir. Hastanelere kurulacak sistemler: Hemogram İdrar analizörü (strip okuyucu ve mikroskop) Biyokimya analizörü Sedim (sehpa ve tüp)

6 Birlik Merkez Laboratuvarı Birlik Merkez Laboratuvarı için gerekli olan cihaz veya kitlerde bu ihaleyle beraber alınacaktır. Birlik merkez laboratuvarı na kurulacak sistemler: Biyokimya otoanalizörleri İmmünolojik analizörler (spesifik test grubu GH, ACTH, insülin, c-peptid v.b) Otomatik sedim sistemi Otomatik idrar analizörleri İkili ve üçlü tarama testleri ELİZA ve RIA laboratuvarı Alerji grubu İlaç düzeyleri Koagülasyon testleri PCR testleri HPLC (vitaminler, katekolaminler v.b.) İFA Atomik absorbsiyon (Cu, Zn, Pb, Li v.b.) Metabolik testler (Aminoasit analizörü, Gc-MS, LS-MS-MS v.b.) Tüberkülozla ilgili tüm test grupları (kültür, PCR v.b) Sanatoryum hastanesi bünyesinde tutulacak ve tüm hastanelerimize hizmet vermesi sağlanacaktır

7 Birlik Merkez Laboratuvarı Birlik Merkez Laboratuvarı birliğimize bağlı tüm hastanelerde istem sayısı olarak az olan ve maliyeti fazla olan testlere hizmet verecektir. Bu testler tüm hastaneler için hastanelerin rolleri ve test kapasiteleri göz önünde bulundurularak ve hastanelerde çalışan uzman doktorlarımızın görüşü alınarak ayrı ayrı ele alınarak belirlenmiştir.

8 Birlik Merkez Laboratuvarı Hizmet alımı tercih nedenlerimiz: Hastanelerden Birlik Merkez Laboratuvarı na örnek taşınma gereksinimi olması, Kalifiye personel gereksinimi bulunması, Test çeşitliliğinin fazlalığı Lojistik sorunları Depolama sorunları Verimlilik sorunları Spesifik testlerin çok olması Koordinasyon sorunlarını minimize etmek Alt yapı gereksinimleri: Laboratuvar binası yeni tamamlandığı için çeşitli alt yapı problemleri olacaktır. Birlik Merkez Laboratuvarı yeni planlanan ve kurulan bir laboratuvar olduğu için test sayısı ve çeşidi projeksiyonlarında hata olma olasılığı yüksek olacaktır. Toplam puan satın alınarak kitler arasında değişimi rahat gerçekleştirmek. Birlik Merkez Laboratuvarının oluşturulduktan sonra tüm hastanelerimiz için hızla kaliteli sonuç vermeye başlama ve kesintisiz sürdürme zorunluluğu.

9 İLÇE DEVLET HASTANELERİ Şereflikoçhisar Devlet hastanesi Haymana devlet Hastanesi Polatlı Duatepe Devlet hastanesi Beypazarı Devlet Hastanesi Nallıhan Devlet Hastanesi Gölbaşı Devlet Hastanesi

10 İLÇE DEVLET HASTANELERİ Mevcut Durum Büyük kısmı hizmet alımı iel çalışmakta Rutin testlerde test sayıları cihaz temini ve sürdürülmesi için yeterli İlçe laboratuvarlarında çalışılacak testleri belirlerken sadece verimlilik kavramı ele alınırsa hata yapılmış olacaktır. Aylık test sayısı 0-20 arasında olan testlerin ilçe laboratuvarlarında çalışılması çok olası görülmemektedir. Ayrıca Birlik Merkez Laboratuvarının tüm test menüsünün ilçe devlet hastanelerimizde klinisyenlerimiz tarafından görülmesi ve istenebilmesi sağlanarak bu hastanelerimizdeki klinisyenlerimizin gereksinim gösterdiği durumlarda bu testlerden yararlanması sağlanacaktır. Test sayıları test arası olan testler ilçeye gelen hastalar ve özellikleri ve hastanemizin uzman doktor çeşidi, branşı ve sayısı gibi faktörler de göz önüne alınarak çalıştırılması gereken tüm testler yerel olarak ilçe laboratuvarımızda çalıştırılacaktır. Bu durumda maliyet ekonomisi ve zarar gibi kavramlar dikkate alınmayacaktır.

11 İLÇE DEVLET HASTANELERİ Nedenlerimiz: Tek başlarına kapasiteleri çok düşük olan bu hastanelerimizi birleştirilerek talep oluşturulma ihtimalini artırmak Lojistiklerini tek merkezden yürütülmesini sağlamak Bazı testler için Birlik Merkez Laboratuvarına örnek taşınmasını sağlamak, Lojistik, Depolama ve verimlilik sorunlarını en aza indirgemek İlçe devlet hastaneleri arası koordinasyon sağlamak ve koordinasyon sorunlarını en aza indirgemek İlçe devlet hastanelerinin birbiriyle yedekli olarak çalışabilmesini ve hizmet verebilmesini sağlamak. Gereksinim duyulacak alt yapı gereksinimlerini karşılamak. Her ilçeye bir firma personeli sağlayarak firma ile hastane arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak. Kitler arası değişimi kolaylaştırmak.

12 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanemiz test kapasitesi yüksek olan bir hastanedir. Aynı zamanda ülkemizdeki bürokratlar, bürokrat yakınları ve protokole hizmet veren bir hastane olarak da çalışmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar testlerin kendi bünyesinde çalışılmasının devam etmesi uygun olacaktır. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hali hazırda devam eden ihalede tanımlanmış olan: Dış laboratuvar testleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin şartnamesinde tanımladığı 24 saat içinde sonuç verilecek olan testlerin İş Listesi hastane bünyesinde çalışılmaya devam edecektir. 3 gün içinde sonuç verilecek olan testlerin İş Listesi ve Yedi (7) günde bir sonuç verilecek olan testlerin İş Listesinde, test sayıları açısından verimliliği düşük olan testlerde birliğimize bağlı Birlik Merkez Laboratuvarında çalışılacaktır.

13 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nedenlerimiz: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin günümüze kadar hep hizmet alımı ile çalışmış olması. Hâlihazırda Beşevler, İçişleri, Endotem, Çukurambar ve TEDAŞ Semt poliklinikleri olmak üzere 5 tane semt polikliniği olması ve semt polikliniklerinden merkezine örnek taşınma işlemine gereksinim duyması Her türlü örnek alma ve nakil işlemlerinin de hizmet alımı ile sağlanması. Poliklinik hastalarından ve acil serviste kan/numune alma işlemi, kan alma odalarının tefriş ve donatımı için gerekli malzemeler, elektronik numaratör sistemleri (sadece merkezde ve ENDOTEMDE; yönetimin gerek görmesi halinde diğer bağlı birimlerde), kan alma koltuğu, bilgisayarlar, yazıcılar, barkot yazıcılar ve bunların sarfları ile paravan, perde ve sair malzemeler dâhildir. Lojistik, Depolama ve verimlilik sorunlarını en aza indirgemek Gereksinim duyulacak alt yapı gereksinimlerini karşılamak. Genel laboratuvar malzeme gereksinimini karşılamak. Hastanemizde ihale ile beraber, -80 ve -20 C 0 (eksi seksen ve eksi yirmi derece) buzdolapları, çeşitli kapasitede kapasiteli soğutmalı ve soğutmasız santrifüjler, soğutmalı eppendorf santrifüj, numune saklamak için 4 derece sıcaklıkta tutan dolap, vorteks, reverse osmozis ve deiyonize su sistemi, suyun kalitesini ölçmek için portatif su ölçüm cihazı gibi malzemeler sağlanmaktadır. Personel gereksiniminin olması. Hastanemizde 50 den fazla personel hizmet alımı kapsamında çalışmaktadır. Kitler arası değişimi kolaylaştırmak.

14 Diğer Eğitim Araştırma ve Hizmet hastaneleri Etimesgut Devlet Hastanesi, Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sincan Devlet Hastanesi, Sami Ulus Kadın Hastalıkları ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi

15 CİHAZ PARKURU ŞEKLİNDE SONUÇ KARŞILIĞI MAL ALIMI Biyokimya analizörleri Hemogram cihazları İmmünassay Grubu (Hormon/Hepatit) Koagülometre cihazları Nefelometre cihazları Sedim sistemleri İdrar analizörleri Bakteri tanımlama Kan kültürü

16 SONUÇ KARŞILIĞI MAL ALIMI Sonuç karşılı mal alımı tercih etme nedenlerimiz: Personel gereksinimi olmaması veya minimal olması Semt poliklinikleri arası örnek taşıma gereksiniminin olmaması veya hastane içinde çözülebilmesi Birlik Merkez Laboratuvarına örnek taşınmasının merkez laboratuvar ihalesiyle çözümlenebilmesi. Az çalışılan testlerin Birlik Merkez Laboratuvarında (her hastane ile ayrı ayrı laboratuvar uzmanlarıyla da görüşerek belirlenmiştir) çalışılacak olması hastanelerde geriye çok sade ve verimliliği yüksek bir panelin kalması Kit ve cihaz dışında laboratuvar ek malzeme gereksinimlerinin çok az olması: Hastanelerin gereksiz demirbaş ve malzeme istemleri engellenebilecektir. Bu gruptaki çoğunluk hastanemizin sonuç karşılığı mal alımı ile çalışması ve laboratuvar kurgularının bu yönde olması Birliğimizin laboratuvar temininin ortalama maliyetlerinin azaltılması: Bu alım yönteminde distribütör firmalar doğrudan ihaleye dahil olabilecekleri için katılımın daha fazla olması ve daha ucuz fiyat elde edilmesi olasıdır. Bu gruptaki tüm hastanelerimizde aynı cihazlar olacağı için hastaneler arası uyum rahatlıkla sağlanabilecektir. Bu gruptaki tüm hastaneler için tek fiyat olacaktır. Sonuç karşılığı olduğu için kit sarfiyatı, kaybı ve verimlilik gibi problemler bu yöntemde de en aza indirgenmiş olacaktır.

17 İlginize teşekkürler

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T C Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey KamuHasiancierîBiciigı o & Sayı : 73851657-15.07.2015 Konu: Zeyilname ZEYİLNAME Genel sekreterliğimizce 05/08/2015 tarihinde saat: 10:00 da ihalesi yapılacak olan 2015/81716

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları. Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında Kalite Yönetimi Rehberi Ocak 2014 1. Basım 2014 ISBN: 978-975-590-477-1 Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar:

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI OCAK 2006 1 DURUM ANALİZİ 1.1 Kurum İçi Analiz SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 1.1.1 Kurumun Tarihçesi ve Yapısı Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 2.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konusu:

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu

Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 1 İçindekiler SAYFA NO RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI 3 LOKMAN HEKİM İN KISA TARİHÇESİ 4 YÖNETİM KURULU NDAN MESAJ 6 MİSYON VE VİZYON

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI

ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI SERHAT BÖLGESİNİN KALKINMASINDA ÇAĞRI MERKEZİ FIRSATI HAZIRLAYANLAR Metehan AKKAYA Muhammed

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK-31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI YÖNETİM

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANTİ-HIV 1/2 VE ANTİ-HCV DOĞRULAMA TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1- TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2- KİTLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3- OTOMATİK TEST CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 5 4- İŞİN BAŞLICA

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

HASTANELERİMİZ BİRLİK MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

HASTANELERİMİZ BİRLİK MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME HASTANELERİMİZ BİRLİK MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME TANIMLAR: Merkez Laboratuvar: İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği binası yanında yer alan

Detaylı

HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ

HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ 1/42 HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ Birlikte, ekip ruhu ile Ahlaki ve etik kurallara bağlı Mesleğine ve birbirine saygılı Eşit hak ve şartlarda Çalışmak dileğiyle 2/42 1. AMAÇ Kuruma yeni atanan tüm personelin,

Detaylı

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır;

Biz Kimiz? Türkiye çapındaki yaygınlığımızı 4 temel nedene dayanır; SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU Tüm Saglık Bilgi Yönetim Platformları için VENTURA.. VENTURA İL/HALK SAĞLIĞI BİLGİ YÖNETİM PLATFORMU REFERANSLARIMIZ (Kasım 2013) ALIS

Detaylı