EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI"

Transkript

1 - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI

2

3

4 3

5 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? 7.Liderler, okul/kurum ilke ve değerlerini davranışlarına yansıtmada ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? 7 3.Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? 7.Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) 8. Liderler, okul kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (bu kesimlerin isteklerini dinleme, yanıtlama, başarıları tanıma takdir etme) 8 6.Okulda / kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir? 9 7. Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır? 9 8.Okul/kurum liderleri toplumsal sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır? 9. Okulun/Kurum Planı 9 9.Okul/kurum mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır? 9.Okulun/kurum stratejik planlamasını yaparken; mevcut kurumsal performans (öz değerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, bakanlık plânlamalarını, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır?.okul/kurum stratejik planlamasında paydaş beklentilerini / ihtiyaçlarını nasıl tespit etmekte ve planlarına nasıl yansıtmaktadır?.okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve planlamaya nasıl yansıtmaktadır? 3. Okul/kurum misyonunu vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir?.okul/kurum performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl değerlendirmektedir?.okul/kurum stratejik planı ve eylem planlarını/ gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl ilişkilendirmektedir? 3 6.Okul/kurum eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır? 3 7.Okul/kurum stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve güncellenmektedir? 3 3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi 3 8.Çalışan bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır? 3 9.Çalışan performansının değerlendirilmesi uygun bir şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır?.çalışanların bilgi birikimi ve nitelikleri nasıl geliştirilmektedir?.ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır? D.Çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır?

6 3.Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır?.okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımları, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır?.çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? 6.Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır 7.Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl sağlanmaktadır?. Maddi kaynakların ve bilgi birikiminin yönetimi 8.Okul/kurum maddi kaynakları belirlenen strateji, plan ve eylem planlarını / gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır? 9.Okul / kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir? 6 3.Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak nasıl kullanılmaktadır?6 3.Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizliği ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? 7 3.Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okul/kuruma nasıl kazandırılmaktadır? _ 7 33.Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanmaktadır? 7 3.Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir? 7 3.Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır? 7 Bilgilendirme amacıyla internet üzerinden gelen broşür vb. 7. Süreç yönetimi 8 36.Okul/kurum süreçleri nasıl analiz edilmekte ve tanımlanmaktadır? 37.Okulun/kurumun kritik süreçleri nasıl belirlenmektedir? 38.Okul/kurum süreçlerinin performansı nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir? 39.Okul/kurum süreçlerinin nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir? 6. Sonuçlar 6a. Öğrenci Memnuniyet Sonuçları 6a. Veli İle İlgili Memnuniyeti Sonuçları 6.b. Hizmetten Yararlananlar İle İlgili Performans Sonuçları. 7 7.Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları 3 7.a. Çalışanlar ile ilgili memnuniyet sonuçları 3 7.b. Çalışanlar ile ilgili performans sonuçları Toplumsal Sosyal Sorumluluk İle İlgili Performans Sonuçları 33 9a Finansal Sonuçlar 3 9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 3 EKLER 37

7 İl/ilçe: İstanbul / Maltepe Okul/kurum adı: Cumhuriyet Ortaokulu Adres: Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi no: Maltepe İletişim kurulacak kişinin adı, soyadı, telefonu, e-posta adresi: Hamza Aydemir (okul md.), , H. Arzu Atay (kurum temsilcisi), Okulun/kurumun tarihçesi ve bugünkü durumu(kısaca): Okulumuz, 999 yılında MEB tarafından eğitim ve öğretime; bir müdür, bir Mdr. Yard, öğretmen ve 37 öğrenci ile başlamıştır. Marmara depremi sonrasında okulumuz Kaşgarlı Mahmut İ.Ö.O. ve Gülsuyu İ.Ö.O. na ev sahipliği yapmıştır. - öğretim yılında okulumuz 8 öğrenci, 7 öğretmen, bir Müdür, bir Müdür Baş Yrd. Ve 3 Müdür Yrd. İle eğitim ve öğretime devam etmektedir. 6

8 . Liderlik.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? Liderlerimiz, okulumuzun vizyon ve misyonunu oluşturmada; yapılan kurul toplantılarına başkanlık ederek, yapılandırmalı beyin fırtınası ve çoklu oylama yöntemi kullanılarak ortak akılla sonuca varılmasını sağlamıştır. Vizyonumuz, - eğitim öğretim yılı başında OGYE ve kurum temsilcimizin önerileriyle yeniden gözden geçirilerek revize edilmiştir. Yapılan kurul toplantılarında okulumuz vizyonu ve misyonu okulumuz çalışanlarına son hali ile duyurulmuştur..liderler, okul/kurum ilke ve değerlerini davranışlarına yansıtmada ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? Okulumuzun ilke ve değerleri; liderlerimiz rehberliğinde yapılan toplantılarda tartışılmış olan konular çerçevesinde, zaman tasarrufu ve iletişim sorunları göz önüne alınarak nominal grup tekniği ile belirlenmiştir. Okulumuz genelinde etik kurallar ve temel değerlerimiz başta olmak üzere, doğruluk, dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ilkesiyle her türlü üzücü durumdan uzak samimi bir yaklaşım sergilenmiştir. Okul liderleri eğitimcilere güven ve saygıyı pekiştirmekte örnek olmuşlardır. Çalışanlar arası iletişim sağlamak amacıyla öğretmenler günü kutlaması piknik gezileri organize edilerek okul paydaşları arasında kaynaşma sağlanmıştır. Velilerin de katıldığı okul gezileri vb etkinliklerde öğrenci-veli-okul işbirliği sağlanmıştır. Her yıl yenilenip genişleyen eğitim öğretim kadromuz ve diğer paydaşlarımıza uyguladığımız, anketlerde liderlerimizin TKY yi benimsedikleri sonucu gözlenmiştir. 3.Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? Her eğitim öğretim yılı başında yapılan genel idari toplantılar sonucu liderlerin genel görev ve yetkileri belirlenir. Okulumuz dâhilinde her seviyedeki liderler; ilgili oldukları takım çalışmaları ve toplantılarına başkanlık ekmektedir. Yürütülen çalışmalar dâhilinde maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Kaynak yaratma ve dokümantasyon konusunda karşılaşılan güçlükler liderler tarafından giderilmektedir. 7

9 .Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) Düzenli olarak yapılan öğretmen kurul toplantılarında zümre başkanları, komisyonlar, kulüpler, OGYE, problem çözme ekipleri seçimle ve isteklilik esası göz önüne alınarak belirlenir. Sene başı kurulunda komisyonlar seçilir ve görev tanımları yapılır. Kulüp başkanları ve kurulları ekim ayı içinde yapılan kulüp toplantıda seçimle iş başına gelirler. Komisyonlar ve kulüpler yaptıkları düzenli toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararları tutanaklarla okul idaresine ulaştırırlar. Yapılan öneriler ve çalışmalar kurul toplantılarında gündeme alınır. Okulumuzda zümre toplantıları eğitim öğretim dönemleri başında ve sonunda olmak üzere kez yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde ek oturumlar yapılabilir. Yetkelendirilmiş yöneticilerin görev paylaşımları Okul Müdürü tarafından yapılmıştır. Buna paralel olarak Ana süreçler tanımlamış ve sorumluları belirlenmiştir. Temel süreçlerde görevlendirilmiş olan öğretmenler, ilgili sürecin sorumlu okul yöneticisine karşı sorumludur.. Liderler, okul kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (bu kesimlerin isteklerini dinleme, yanıtlama, başarıları tanıma takdir etme) Okulun liderleri, yöneticilerle yapılan görev bölümü ve sorumlu oldukları alanları gözden geçirerek çalışmaları devam ettirmektedir. Sınıf veli toplantıları düzenli olarak yapılarak veliler bilgilendirilmekte, değişik konularda bilgi sahibi olup sosyal etkinliklere katılımları sağlanmaktadır. Bu toplantılarda veliler öğrencilerin not durumları, okula devam durumları ile ilgili bilgi sahibi olurlar. Sekizinci sınıfları Meslek liseleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da yürütülmektedir. Dilek kutusu okulumuzun. Katına yerleştirilmiş olup her ayın ilk pazartesi günü açılarak değerlendirmeye alınmıştır. Yılsonunda memnuniyet anketi uygulanmakta olup, zayıf ve güçlü yönler tespit edilerek iyileştirme çalışması yapılmaktadır. Ayrıca birebir görüşmeler yapılarak görüş ve teklifler ele alınmıştır. Resmi bayram törenlerinde tüm öğretmenler tüm sınıflar etkinliklere katılım sağlanmaktadır. İyileştirme takım çalışmaları sonucunda iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili yapılan toplantılar sonucunda öncelik durumuna göre sıralamalar yapılır. Liderler arasında yapılan görev bölümü yapılmakta, kaynak arayışında veli katılımı ile işbirliğine gidilmektedir. Okulumuzda TKY çalışmaları üzerinde önemle durulup düzenli olarak yapılan toplantı ve seminerlere katılımlar sağlanmıştır. Kurul toplantılarında paylaşımda bulunulmuştur. Çalışanların verimlilik esası gözetilerek TKY çalışmalarına katılımları sağlanmıştır. 8

10 Okul liderleri çevre konusunda hassas davranmaktadır. Okul giriş ve çıkışları bahçe temizliği, düzeni ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. Okulumuzda atık kâğıtlar ve kitaplar usulüne uygun olarak toplanıp, yılsonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geri dönüşüm projesi kapsamında yetkililer tarafından teslim alınmaktadır. Okulumuz kurum ve kuruluşlardan gelen işbirliği çağrılarını dikkate almaktadır. 6.Okulda / kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir? Okulumuzda liderlerin performans ölçümleri, yönetim etkinliğinin değerlendirilmesinde 67 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, sicil yönetmeliği ne uygun olarak planlanır ve uygulamaya konulur. Ayrıca yıl sonunda uygulanan, öğrenci çalışan ve veli memnuniyet anketlerinin verileri baz alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Okul kurum liderleri diğer okullarda yapılan yenileyici eğitim etkinliklerine katılmaktadır. 7. Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır? Okul lideri seminer ve kurslara katılarak ve eğitim ile ilgili yayınları takip ederek kendini geliştirmektedir. Okul müdürü, okulun lideri olarak kurs ve seminerlere katılarak, herkesi eğitim almaları için özendirmekte ve gerektiğinde görevlendirmektedir.- öğretim yılında liderlerimiz İKS semineri, Çocuğa Yönelik Şiddet semineri, Tüketici Koruma eğitimi Semineri, İngilizce Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri, Skolyoz Semineri gibi seminerlere katılmışlardır. 8.Okul/kurum liderleri toplumsal sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır? Kurumumuz liderleri; okul-aile birliği, okul çevresindeki ilgili kuruluşlar ve firmalarla ile yaptığı ortak çalışmalarla toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesinde gerekli desteği vermektedirler Veli eğitimiyle ilgili Maltepe Halk Eğitim merkezi okuma kurslarına okulumuz ev sahipliği yapmıştır. Toplumsal sosyal sorumluluk kapsamında yapılan etkinliklerde liderimiz kolaylaştırıcı rol oynamıştır.. Okulun/Kurum Planı 9.Okul/kurum mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır? Okulumuzda eğitim alan ilköğretim çağındaki öğrencilere ilgili yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğretime hazırlamak, öğrencilere Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetmek ve T.C. Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine,insan haklarına saygılı görev ve sorumluluklarını yüklenebilen, çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek kurumumuzun amacıdır. 9

11 Okulumuz - eğitim öğretim yılında üst öğrenim kurumlarına sınavla öğrenci alan kurumlarına adet öğrenci yerleştirmiştir. Öğrenci başarılarını artırmak amacıyla yapılan anketlerin sonuçlarından da faydalanarak okulumuzun bulunduğu çevrenin sosyal ve ekonomik koşulları değerlendirilerek kuvvetli ve zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız belirlenerek (swot analizi) mevcut durum analizimiz yapılmaktadır. Ek olarak performans değerlendirme sonuçlarından, başarı grafiklerinden (öğrenci başarısı, devamsızlık, sınavlardan elde edilen başarılar, sosyal sportif ve bilimsel faaliyetler) yararlanılmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşmak için okul ve dersliklerde başlanan iyileştirme çalışmaları - eğitim öğretim yılında devam etmektedir. Okul başarımızda 3 yılık süre içerisinde elde etmeyi planladığımız gelişme yıllık olarak hazırlanan iyileştirme planları ile desteklenmektedir. Kısa dönemli olarak ne kadar yol aldığımız ve hangi çalışmaları yaptığımız iyileştirme kurul toplantılarında paylaşılmakta ve süreç sistematik olarak gözden geçirilmekte ve revizyonlar yapılmaktadır..okulun/kurum stratejik planlamasını yaparken; mevcut kurumsal performans (öz değerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, bakanlık plânlamalarını, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır? Okulumuzun stratejik planlaması yapılırken iç ve dış çevre analizleri yapılmaktadır. Okulumuzun bulunduğu coğrafik bölgenin ailelerinin ekonomik durumunun düşük gelirli gruba dahil olması, velilerin bilinçli olmaması öğrencilerimiz üzerinde olumsuz baskı oluşturmaktadır. Oysaki okulumuzun fiziksel yapısı (binanın katlı olması, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Dil Laboratuvarı, Konferans Salonu, Teknoloji Tasarım odası), yöneticilerimizin uzun süredir görevli olması ve genç istekli bir kadronun görev yapması okulumuzun kuvvetli yönlerindendir. Stratejik hedeflerimizin belirlenmesinde uzun vadeli hedeflerimizi destekleyecek kısa ve orta vadeli planlar ve bütçeleme işlemleri yapılmaktadır. Hedeflerimiz ve stratejiler; Bir üst öğrenim kurumuna sınavla öğrenci alan kurumlara öğrenci yetiştirme bu alandaki başarımızı % ye çıkarmak, Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim veren okullara yönlendirmek Sosyal kulüp faaliyetlerini etkin hale getirmek, Öğrencileri bilimsel düşünmeye sevk etmek, Yaratıcı düşünce ve problem çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmek, Okulu güvenli ve huzurlu bir yuva haline dönüştürmek, Bu hedeflere ulaşmak için belirlenecek eylem planı; Etüt ve kurs programları oluşturmak, Sınıf mevcutlarını düşürmek, Ek çalışmalarla öğrencilerimizi test tekniğine alıştırmak, Sosyal kulüp ve rehberlik çalışmalarını dönüşümlü olarak yapmak, Düzenlenen etkinlikleri daha kapsamlı ve motivasyonu arttırıcı hale getirmek,

12 Proje çalışmalarını arttırmak. Sosyal etkinliklerde ön plana çıkan bir okul olmak. Çalışanların motivasyonunu arttırıcı faaliyetler düzenlemek. Tüm çalışanların gereksinimleri, vizyonumuz ve misyonumuz dikkate alınarak geliştirilen hedefler doğrultusunda tespit edilmiştir. Stratejilerin gerçekçi ve uygulanabilir olmasına çalışılmaktadır. Okul liderleri risklere karşı alternatif senaryoların oluşturulmasını takip etmektedir. Okulumuzun deprem planı, sivil savunma ve yangın planları (kriz yönetimi) bulunmaktadır. E- okul sistemi, MEBBİS sistemi ve bakanlığımızın resmi web sayfasından gelişmeler ve yenilikler takip edilmektedir. Eğitim alanındaki gelişmeler, üniversitelerin yapmış oldukları seminer vb. çalışmalara katılım sağlanarak takip edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bu Benim Eserim proje yarışmasına fen ve matematik alanında 3 proje ile katılım sağlanmıştır. Ayrıca projemiz ilçe MEM den onay almıştır..okul/kurum stratejik planlamasında paydaş beklentilerini / ihtiyaçlarını nasıl tespit etmekte ve planlarına nasıl yansıtmaktadır? Okul gelişim yönetim ekibi tarafından ele alınan anket sonuçları doğrultusunda iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi, yıllık hedeflerin oluşturulması, planlamada veri olarak kullanılmaktadır. Dilek, şikâyet kutusu velilerin ve öğrencilerin kullanımına açıktır. Hizmet içi eğitimlerle ilgili duyurular öğretmenlerimize zamanında duyurulmaktadır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz memnuniyet anketleri sonucunda okul bahçesi, okulun görünüm güzelliği dikkate alınarak düzenleme yapılmasını talep etmişler ve bu konu hakkında Maltepe Belediyesi ile işbirliği yapılarak okul bahçesi boyanmıştır..okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve planlamaya nasıl yansıtmaktadır? Okulumuzda yapılan Swot analizi sonucunda kuvvetli ve zayıf yanlarımız belirlenmekte ve bunun sonucunda ortaya çıkan strateji ve hedeflerimiz, eylem planları ile hayata geçirmeye çalışmaktadır. 3. Okul/kurum misyonunu vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir? Vizyon, Misyon, İlke ve Değerlerin okul bünyesinde benimsenmesi Toplam Kalite Yönetim anlayışında temeldir Bu

13 doğrultuda birlikte çalışılan okulun tüm birim temsilcilerinin (Okul Müdürü, Okul Müdür Yardımcıları, Okul Aile Birliği Başkanı ve iki üye, Okul Geliştirme Ekibi (OGYE), Rehber Öğretmen, Öğrenci Temsilcileri ve katılımı sağlanarak Vizyon, Misyon; İlke ve Değer Belirleme toplantısı yapılmıştır. Toplantı öncesinde vizyon, misyon, ilke ve değer kavramları konusunda okulun tüm birim temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla sunum yapılmıştır. Okulun vizyon, misyon, ilke ve değerlerini belirlemek için öncelikle gruplar oluşturulmuştur. Daha sonra afinite (yakınlık) diyagramı ve ilişkiler diyagramı kullanılarak okulun vizyon, misyon, ilke ve değerleri belirlenmiştir. Söylenen hiçbir fikir atılmamış, herhangi bir grup altına girmeyen fikirler, dışarıda kalan maddeler olarak verilmiş. Okulumuz vizyon ve misyonu - eğitim öğretim yılında tüm çalışanların yazılı düşünceleri alınarak (nominal grup tekniği) düzenlenmiştir. Vizyonumuz; tüm paydaşlarına yaşam boyu eğitim felsefesini benimsetebilmiş bir okul olmak Misyonumuz; milli eğitim bakanlığı temel ilke ve amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; Yaratıcı Üretken Düşünebilen Öğrenmeyi öğrenmiş Öğrendiğini uygulayan toplumsal değerlere saygılı Hoşgörülü bireyler yetiştirmek Tanımları OGYE toplantısında oluşturulup paydaşlarımıza duyurulmuş, okulun muhtelif köşelerine asılmıştır. - öğretim yılında birinci kurul toplantısında yenilenen kadromuzda dikkate alınarak kurullarımız yenilenmiştir. Vizyon ve misyon tanımlarımız ışığında memnuniyet anketleri sonuçlarımızın rehberliğinde hedeflerimiz belirlenmiş bunu gerçekleştirirken beyin fırtınası yöntemiyle gruptaki kişilerin fikirleri alınmış yakınlık diyagramı kullanılarak, hedef ve stratejiler belirlenmiştir..okul/kurum performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl değerlendirmektedir? İlimizde okul performans değerlendirme amacıyla aynı bölgedeki ilköğretim okullarına yapılan ortak başarı değerlendirme sınav sonuçlarının verileri okulumuzun bölgemizde bulunan diğer eş değerdeki okullarla eğitim öğretim süreci açısından karşılaştırma fırsatı vermektedir. Sosyal etkinliklerde Okulumuz Futbolda Minik Erkekler kategorisinde ilçe ikinciliği; Atletizmde Küçük erkeklerde ilçe üçüncülüğü, Minik Erkeklerde ilçe ikinciliği ve üçüncülüğü, Yıldız erkeklerde ilçe üçüncülüğü, Minik Kızlarda ilçe ikinciliği, Küçük Kızlarda ilçe üçüncülüğü kazanmıştır. Okulumuz

14 BU BENİM ESERİM proje yarışmasına on üç(3) adet proje ile katılmıştır. Ayrıca - eğitim öğretim yılında okulumuzda yapılan 6. bölge İlköğretim Okulları Ana Sınıfı şenliğinde okulumuz başarı ile temsil edilmiştir..okul/kurum stratejik planı ve eylem planlarını/ gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl ilişkilendirmektedir? Okulumuzda etkili bir okul gelişim planlaması yapılır, uygulanır ve sürekli geliştirilir. Süreç sorumluları belirlediğimiz hedef ve stratejileri kendi süreçleri ile ilgili olanlarına ait eylem planları yapmaktadırlar. 6.Okul/kurum eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır? Kurumumuz içerisindeki mevcut kaynaklar gelirlerimiz ve giderlerimiz birinci öğretmenler kurul toplantısında belirlenen ilgili komisyonlarca ele alınmaktadır. Eylem planları önceliklerine göre sıralanmakta maliyetlendirme komisyonlarca yapılmakta gelişim için bütçeden pay ayrılmaktadır. 7.Okul/kurum stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve güncellenmektedir? Okulumuz paydaşlarına yapılan kurum ve kurul veli toplantılarında stratejik plan duyurulmakta planın gerçekleştirilmesiyle ilgili sonuçlar ilgililere dağıtılmakta düzenli toplantılarda ilerlemeler gözden geçirilmekte kısacası PÜKO döngüsü işletilmektedir. 3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi 8.Çalışan bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır? Tüm öğretmenlerin mezun oldukları okullar, katıldıkları hizmet içi eğitim ve kurs belgeleri kişisel dosyalarında bulunmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda kişinin istek ve tecrübesi ile kişisel performanslarda göz önüne alınarak görev dağılımı yapılmaktadır. Kurum içindeki görevlendirme eğitim öğretim dönemi başında yapılan birinci öğretmenler kurulu toplantısında belirlenmiştir. Eğitsel kulüpler branşlarda dikkate alınarak ve isteğe bağlı olarak belirlenmiştir belirli gün ve hafta kutlamaları da kulüplere göre dağıtılmıştır. Çalışanların görev tanımları rutin yapılan toplantılarla gözden geçirilmekte ve PUKÖ döngüsü işletilmektedir. 3

15 9.Çalışan performansının değerlendirilmesi uygun bir şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Öğretmen ve diğer personelin performansları sicil raporları ile değerlendirilmektedir Çalışan performanslarını artırmak için okul lideri tarafından çalışmalar desteklenmektedir. Çalışanların asli görevleri dışında yapmış oldukları çalışmalar okul liderleri tarafından değerlendirilmekte ve çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir. Ayrıca kurul toplantılarında üstün başarı ve gayret gösteren kişiler Okul Müdürü tarafından sözlü olarak takdir edilmektedirler. Okul liderleri birey ve ekip düzeyinde geliştirici faaliyetleri desteklemektedir..çalışanların bilgi birikimi ve nitelikleri nasıl geliştirilmektedir? Çalışanlar okul başarısının anahtarıdır ilkesi okulumuz tarafından tanımlanmıştır. Bu amaçla yeni müfredatta yapılan değişiklikler, uygulamalar seminer çalışmalarda sürekli ele alınmaktadır. Bu amaçla yapılan duyuru ve yarışmalar özellikle öğretmenlere duyurulmaktadır..ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır? Düzenli olarak yapılan duyurularla konularla ilgili hizmet içi eğitim seminer ve yarışmalar duyurulmaktadır. Ekiplerimiz birinci kurul toplantısında istek, eğitim ve beceriler dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Toplantılarda görevlerin tanımı yapılarak katılımlar teşvik edilmekte ve sorumluluk verilmektedir. Rutin yapılan toplantılar ile çalışmalar hakkında diğer ekipler de bilgilendirilir..çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır? Çalışanların yönetimle birlikte çalışmaları özendirilmektedir. Bu amaçla çalışan memnuniyet anketlerine önem verilmektedir. Çalışanların kurul toplantılarında görüşleri ve önerileri alınmaktadır. Okul aile birliğinde TKY kurullarında çalışanlar yönetime katılımda aktif görev yapmaktadırlar. Okul liderleri insan kaynaklarına ilişkin oluşturulan politika, strateji ve planların iyileştirilmek amacıyla çalışan memnuniyeti anketlerini her yıl düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 3.Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır? Okulumuz çalışanları düzenli yapılan kurul toplantılarında dilek ve şikayetleri dile getirmektedirler. İletişim gereksinmelerine yönelik analizler çalışan memnuniyet anketlerine göre yapılmaktadır.

16 .Okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımları, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? Kurum içerisindeki görev dağılımı sene başı öğretmen kurul toplantılarında yapılmakta, dağıtım esnasında çalışanların eğitim durumları bilgi birikimleri, ilgi alanlarıı, yetenekleri ve gönüllü olmaları göz önüne alınarak yapılmaktadır. Görev tanımı ve görevlerin belirlenmesinde; yönetmelikler ölçüsünde görevlere ilişkin kararlar alınmakta ve uygulamalar yapılmaktadır..çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Okul çalışanları mevcut fikirlerini ve önerilerini rahatlıkla kurul toplantılarında dile getirmektedirler. Bu fikirler ve uygulanabilirlikleri rahatlıkla tartışılmaktadır. Ayrıca OGYE yaptıkları toplantılarda çıkan fikir ve önerileri yönetime bildirmektedir. Uygulanan memnuniyet anketleriyle de okul çalışanlarının önerilerini dile getirmeleri sağlanmakta ve sonuçlar dikkate alınmaktadır. Öğretmenlerimiz yapmak istedikleri proje ve etkinler için okul yönetiminden onay almakta ve uygun olan çalışmalar okul yönetimi tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmektedir. 6.Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır Okulumuz çalışanları sosyal kültürle ve sportif alanlarda desteklenmektedir. eğitim öğretim yılı içinde öğretmenler gününde okul yemeğinde, okulumuzda daha önce çalışıp tayini çıkmış veya emekli olan arkadaşlara düzenlenen yemeklerde çalışanlar bir araya gelmektedir. Ayrıca gezi kulübü öğretmenlere yönelik piknik, vb geziler düzenlemektedir. 7.Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl sağlanmaktadır? Okul liderleri çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan yararlanmaları için gerekli önlemleri almakta ve yol göstermektedir.. Maddi kaynakların ve bilgi birikiminin yönetimi 8.Okul/kurum maddi kaynakları belirlenen strateji, plan ve eylem planlarını / gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır? Okulumuz finansal kaynakları milli eğitim bakanlığı ve maliye Bakanlığı denetiminde

17 kullanılmaktadır. Finansal kaynaklarımız genel bütçe, bağışlar, kantin, düzenlenen kermesler, okul aile birliği olarak sıralanabilir. Bu finansal kaynaklarımız yönetmeliklere göre yürütülmektedir. Maddi aktifler binamız, demirbaş eşyalar, kullanılan malzemeler, kantin olarak sıralanmaktadır. Kantin finansal kaynak elde edecek öğrenci ve öğretmenlere hizmet verecek şekilde değerlendirilmektedir. Laboratuvar ve diğer bölümler teknolojik açıdan çağı takip edecek, sürekli, bakımlı şekilde düzenlenmektedir. Teknolojik gelişmeler yöneticiler ve öğretmenler tarafından desteklenmekte ve takip edilmektedir. Maddi olmayan aktifler ise; matematik ve fen alanlarında proje çalışmalarına katılım, resim, şiir ve spor alanlarında okul içi ve il/ ilçe çapında katılım sağlanmakta yılsonu itibariyle çalışmaların sergilenmesi yapılmaktadır. Ödül törenleri ile öğrenciler teşvik edilmektedirler. Sivil savunma konulu güvenlik önlemleri ve planları yerine getirilmiştir. Okulumuzda sesli yangın ihbar sistemi, yangın köşesi, yangın tüpleri, yangın su tesisatı risklere karşı hazır durumda tutulmaktadır Okulumuzda bir gece güvenlik personeli, bir de gündüz güvenlik personeli bulunmaktadır. Güvenlik amaçlı harekete duyarlı sesli alarm sistemi kullanılmaktadır. 9.Okul / kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir? Kurum içerisinde komisyonlar ve ekipler arasında bilgi ve işbirliği paylaşımları toplantılarda sağlanmakta paydaşlar arasında bilgi ve işbirliği aktarımları yapılmaktadır okul idaresi bu konuda koordinatör olarak rol almaktadır. 3.Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak nasıl kullanılmaktadır? Okulumuzda bulunan BT ve projeksiyon sınıfı haftalık ders programı çerçevesinde 6, 7, 8. Sınıflara kullandırılmaktadır. Ödevlerin hazırlanmasında internet ortamından faydalanmaları sağlanmıştır. Kesintisiz internet ağı ile çalışmalar desteklenmektedir. Okulumuzda bölümlere ait bilgisayar ağı, fotokopi, tepegöz, projeksiyon cihazı, akıllı tahta, anons sistemi, güvenlik kameraları vb. donanımlar kullanılmaktadır. Eğitim öğretim yılı başındaki toplantılarda aktifler kullanılmak üzere hizmete sunulmaktadır. 6

18 3.Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizliği ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Aktiflerin bakımı ve onarımı yetkili servislerce yapılmaktadır. Yangın tüplerinin ısıtma sisteminin, BT sınıfının ve diğer bölümlerin bakımı düzenli olarak yapılmaktadır. Cihazların zaman içinde bozulması halinde yetkili servis çağrılmaktadır. Bahçeye çöp kutuları konulmuş olup ayrıca okul içerisinde atık kâğıt kutuları koridorlarda ve sınıflarda bulunmaktadır. Binanın temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 3.Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okul/kuruma nasıl kazandırılmaktadır? BT sınıfı ve projeksiyon sınıfı akıllı tahta ile desteklenip aktif olarak kullanılarak, öğrencilerin internete erişimleri sağlanarak teknolojik gelişmeler takip edilmektedir. 33.Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanmaktadır? Okul liderleri bilgi birikimini politika ve stratejiye destek olacak biçimde toplamakta yapılandırmakta ve yönetmektedir. - öğretim döneminde. sınıflar projeksiyon ve akıllı tahta almışlardır. Okulumuzun bütün işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Okulumuzda 3 projeksiyon, 8 akıllı tahta, bilgisayar, 8 printer, tepegöz, bulunmaktadır. Okulumuzda malzemelerin kontrolü ve stokların denetiminden Bir Müdür Yardımcısı sorumludur. Okulumuzda tüm birimlerden ve konferans salonumuzdan internet erişimi mevcuttur 3.Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir? Okul bütçesi gelirleri ve giderleri kalem olarak MEB tarafından kalem olarak belirtilmiştir. Okul liderleri taslak bütçeyi yaparken, okul strateji ve ilkelerini göz önünde tutarak, gelir ve giderlere göre dengelemeye çalışmaktadır. Okul strateji ve ilkelerinden ödün vermemeye çalışmaktadır. Okul liderleri taslak bütçeyi yaparken, okul çalışan ve diğer paydaşlarının beklentilerini okul strateji ve ilkelerini de göz önünde tutarak dikkate almaya çalışmaktadır. 3.Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır? Okulumuza gelen her türlü resmi yazışmalar ve tebliğler dergisi imza karşılığında öğretmenlerimize duyurulmakta yazışmaların birer nüshası öğretmenler odasında dosyalanmaktadır. Bilgilendirme amacıyla internet üzerinden gelen broşür vb. tanıtıcılar okul panolarına asılmaktadır. Okulumuzun web sayfası paydaşların gerekli bilgiye anında ulaşması sağlanmıştır. Okulda öğrencilerimize ait bilgilere WEB Sitemizden velilerimiz tarafından ulaşılabilir. 7

19 . Süreç yönetimi SÜREÇLER.Yönetsel süreçler.işlevsel süreçler Karar verme Planlama.YÖNETSEL SÜREÇLER Organize etme İletişimi sağlama Değerlendirme 8

20 Öğrenci işleri Kayıt kabul kayıt silme Devam Nakil Sağlık güvenlik Kimlik işlemleri Sınav işlemleri Sınıf geçme Mezuniyet diploma işlemleri. Personel işleri Atama nakil- görevlendirme Stajyerlik Personel özlük hakları Sicil disiplin Sağlık güvenlik askerlik işlemleri Devam Denetleme- değerlendirme - İşlevsel Süreçler Öğretim işleri Ünitelendirilmiş yıllık plan ve Günlük plan Zümre ört. Topl. Sınıf öğrt. Topl./şube öğrt. Topl. Zümre başk. Topl. Kütüphane, laboratuar işleri Öğretim süreci Ders araç gereçlerini sağlama Eğitim işleri Rehberlik hizm. Öğr. Ödül disiplin işl. Öğrt. Kurul topl. Kulüp çalışmaları Okul aile birliği İşletmecilik Bina donanım bakım/onarım Sivil savunma Yazı işleri Hesap işleri Kantin işleri 9

21 Kritik süreçler Donanım- --- Md. Yardımcısı Aydan EKİNCİ, Fen ve Tekn. Kulübü Fiziki Ortam--- Md. Yard Eyüp YILDIZ Temizlik --- Md. Yrd. Figen KARAHAN (temizlik besl. K.) 36.Okul/kurum süreçleri nasıl analiz edilmekte ve tanımlanmaktadır? Belirlenmiş olan süreçler genel olarak milli eğitim temel kanununda belirtilen temel süreçlerdir. Temel süreç sorumluları: Yönetsel süreçler; Hamza Aydemir İşlevsel süreçler; Öğrenci işleri; Aydan Ekinci, Eyüp Yıldız, Figen Karahan, İsmail Hakkı Yıldırım Personel işleri; Eyüp Yıldız Öğretim işleri: Eyüp Yıldız, Aydan Ekinci, Figen Karahan, İsmail Hakkı Yıldırım ve okul öğretmenleri Eğitim işleri; Kenan Taşkın, Aydan Ekinci, Eyüp Yıldız, Figen Karahan, İsmail Hakkı Yıldırım İşletmecilik; Aydan Ekinci, Eyüp Yıldız, Figen Karahan, İsmail Hakkı Yıldırım Kritik süreç sorumluları: Disiplin işleri; Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu Güvenlik işleri; Aydan Ekinci, Eyüp Yıldız, Figen Karahan, İsmail Hakkı Yıldırım, Sivil Savunma Kulübü Temizlik işleri; Aydan Ekinci, Eyüp Yıldız, Figen Karahan, İsmail Hakkı Yıldırım, Temizlik ve Beslenme Kulübü 37.Okulun/kurumun kritik süreçleri nasıl belirlenmektedir? OGYE nin iyileştirme takımları ile gerçekleştirdiği toplantı sonucunda memnuniyet anketi sonuçlarına göre iyileştirmeye açık alanlarımız belirlenmektedir. Memnuniyet anketleri göz önüne alınarak kritik süreçlerimiz fiziki ortam, donanım olarak belirlenmiş kritik süreç sahipleri tanımlanmıştır. 38.Okul/kurum süreçlerinin performansı nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir? Süreç, sahiplerinin değerlendirme kriterlerine göre işletilmekte belirli zamanlarla yapılan değerlendirmelerde süreci iyileştirecek önlemler alınmakta, sürecin performansı arttırılmaya çalışılmaktadır. Süreçle ilgili performansın yüksekliği

22 süreç sahipleri ile yapılan toplantılarla ve genel memnuniyet anketleri, dilek ve şikayet sayıları, fiziki ortamların kullanım oranları, öğrenci başarısı vb veriler ile ölçülmektedir. 39.Okul/kurum süreçlerinin nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir? Yapılan Özdeğerlendirme çalışmaları sonucunda okulumuzda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmektedir. Anketlerden elde edilen sonuçlar, her yıl Haziran ayında OGYE tarafından değerlendirilerek okulumuzun iyi yanları ve iyileştirmeye açık alanları tespit edilir. Sonuçlarla ilgili değerlendirmeler kurullarda, her dönem yapılan zümre öğretmenler, rehber öğretmenler toplantılarında, şube öğretmenler toplantılarında ve her ay yapılan OGYE toplantılarında gerçekleştirilir. 6. Sonuçlar 6a. Öğrenci Memnuniyet Sonuçları Anket sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş, ortalama alınarak gruplandırılmıştır. Son 3 yılda uygulanan anketlerin sayısal sonuçları şöyledir.. Ulaşılabilirlik ve İletişim Elde edilen verilere göre öğrencilerimiz iletişimde,3 lik bir memnuniyet belirtmişlerdir. Öğrencilere ait bir adet ankesörlü telefon bulunmaktadır. Ulaşılabilirlik ve iletişim 7% 8% 87%. Dilek,öneri ve şikayetler,8 puanlık bir memnuniyet bildirmişlerdir. Dilek,öneri ve şikayetler 7% 78% 86%

23 3. Güvenilirlik Elde edilen verilere göre öğrencilerin, okulda güvenilirlikle ilgili algıları, düzeyindedir. Güvenilirlik 8% 8% 8%. Güvenlik Elde edilen verilere göre öğrenciler okulda güvenlikten,7 oranında memnundurlar. Okul kapı girişinde bir bekçi görev yapmaktadır. Okulda yangın ve doğal afetlere (deprem vb.) karşı güvenlik önlemleri alınmıştır. Okulumuzun güvenliği kamera sistemi ile desteklenmektedir. Güvenlik 7% 8% 8%. Kararlara katılım Elde edilen verilere göre öğrenciler, okulda öğrenci temsilcilerinin demokratik seçimle belirlendiğini, okul kurallarının yeterince demokratik olduğunu belirterek kararlara katılımdan,6 oranında memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Okulumuzda okul meclisi üyeleri ve kurulu seçimle iş başına gelmektedir. Sınıf temsilcileri demokratik bir ortamda belirlenmektedir. Kulüp çalışmalarında da demokrasi ön planda yer almaktadır. Kararlara katılım 8% 86% 8% 6. Öğrenci işleri Elde edilen verilere göre öğrenciler okulda öğrenci işleri konusundan, oranında memnundurlar. Okuldan istenilen belgeler (öğrenci belgesi, kimlik vb) zamanında alınmaktadır. Sağlık problemleri yaşayan öğrenciler ilgili kurumlara yönlendirilmektedir. Öğrenci işleri 78% 8% 8%

24 7. Eğitim-Öğretim Birebir yapılan görüşmelerde öğrencilerin eğitim-öğretim konusunda,3 oranında memnun olduklarını görülmüştür. Eğitim-Öğretim 8% 88% 87% 8. Ders Arası Elde edilen verilere göre öğrenciler okulda öğrenme/öğretme yöntemleri konusunda,39 oranında memnuniyet göstermektedirler. Dess Arası 8% 8% 88% 9. Okulun Fiziki Ortamı Elde edilen anket sonuçlarına göre öğrenciler okulun fiziki ortamından, oranında memnundurlar. Okulun fiziki ortamı 73% 78% 8%. Kantin Öğrencilerimiz memnuniyet anketlerinde kantinden beklentilerini ve memnuniyetlerini, bir puanlama ile bildirmişlerdir. Bu konu bir sonraki yılın iyileştirme planlarına alınacaktır. Kantin 7% % 8%. Sosyal, Kültürel ve spor etkinlikleri Elde edilen verilere göre öğrenciler okulda sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerden, oranında memnundurlar. Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler 68% 7% 8% 3

25 . Eğitici Kol Çalışmaları Elde edilen verilere göre öğrenciler eğitici kol çalışmalarından,3 lik bir memnuniyet bildirmişlerdir. Eğitici kol çalışmaları 8% 83% 87% 3. Belirli Gün ve Haftalar Elde edilen verilere göre öğrenciler okulda belirli gün ve haftaların kutlamaları ile ilgili sorulara,37 lik bir memnuniyet bildirmişlerdir. Belirli gün ve haftaların kutlamaları 83% 8% 87%. Değerlendirme, ödül, takdir ve teşekkür Okulda öğrencilerin ders içi ders dışı başarı ve örnek davranışları adil olarak ödüllendirilmektedir. Elde edilen anket sonuçlarına göre öğrenciler okulda değerlendirme, ödül, takdir ve teşekkür konusundan, oranında memnundurlar. Değerlendirme, ödül, takdir ve teşekkür 8% 86% 88%. Olumlu davranış kazanma Elde edilen verilere göre öğrenciler okulda olumlu davranış kazandıklarını,3 oranında düşünmektedirler. Olumlu davranış kazanma 8% 88% 88% 6a. Veli İle İlgili Memnuniyeti Sonuçları Anket sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş, ortalama alınarak gruplandırılmış grafik haline getirilmiş ve üç yıllık veri analizi yapılarak eklerde sunulmuştur.

26 a. Ulaşılabilirlik ve İletişim Veli memnuniyet anketi sonuçlarına göre velilerimiz,8 memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Okul/kurum hizmetlerine ulaşma 68% 76% 9% b. Dilek, Öneri ve Şikayetler Elde edilen verilere göre hizmet alanlarımız okulda dilek, öneri ve şikayetlerinin dikkate alındığı konusundan,6 ile memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınması 9% 67% 9% c. Güvenilirlik Elde edilen verilere göre velilerin, okulda güvenilirlikle ilgili algıları çok olumlu düzeydedir. Bu anket sonuçlarımızda, ile görülmektedir. Güvenirlilik 83% 8% 9% d. Güvenlik Veli memnuniyet anketi sonuçlarına göre,3 oranında memnuniyet ölçülmüştür. Güvenlik 6% 69% 9% e. Kararlara Katılım Yapılan toplantılarda velilerimiz, okulda kararlara katılımdan memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bu oran anketlerimizde,9 ile yansımıştır. Kararlara katılım 9% 7% 9% f. Öğrenci işleri Elde edilen verilere göre veliler, okulda öğrenci işleri konusundan memnundurlar. Okuldan istenilen

27 belgeler ( öğrenci belgesi, kimlik vb ) zamanında alınmaktadır. Bu durum anketlerde,3 olarak ölçülmüştür. Öğrenci işleri 87% 86% 86% g. Eğitim-Öğretim Veli memnuniyet anketi sonuçlarına göre velilerimiz eğitim öğretimde, oranında memnuniyet göstermişlerdir. Eğitim-öğretim 7% 88% 8% h. Okulun Fiziki Ortamı Velilerimiz, okulun fiziki ortamından, oranında memnundurlar. Bu konu 9- Eğitim Öğretim yılı iyileştirme planlarına alınmıştır. Okulun fiziki ortamı 9% 7% 8% i. Kantin Anket verilerine göre veliler, okul kantininden,9 oranında memnundurlar. Kantin 37% 66% 8% j. Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri Anket verilerine göre veliler, okulda sosyal, kültürel ve spor etkinliklerinden,8 oranında memnundurlar. Sosyal, kültürel, bilimsel, ve sportif faaliyetler 8% 7% 8% 6

28 k. Değerlendirme, Ödül, Takdir ve Teşekkür Elde edilen verilere göre velilerin, okulda değerlendirme, ödül, takdir ve teşekkür konusunda ki memnuniyeti,33 oranındadır. Bu alan geliştirmeye açıktır. Değerlendirme, ödül, takdir ve teşekkür 69% 83% 86% l. Olumlu Davranış Kazanma ve eğitim Velilerimiz öğrencilerin okulda olumlu davranışlar edindiği konusunda,6 lik memnuniyet belirtmişlerdir. Olumlu davranış kazanma 78% 83% 8% m. Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması Velilerimiz öğrencilerin okulda olumlu davranışlar edindiği konusunda,7 lik memnuniyet belirtmişlerdir. Topluma etki ve katkı durumunun algılanması 78% 83% 8% 6.b. Hizmetten Yararlananlar İle İlgili Performans Sonuçları.. Öğrenci devamsızlık sayısı Öğrenci devamsızlık sayısı 3 8. Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları 3 8 7

29 3. Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı 7. Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci yoktur. Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci. Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci yoktur. Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci 6. Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayısı. Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayısı. 7. Rapor alan öğrenci sayısı Rapor alan öğrenci sayısı 7 8. Öğrenci ve veliden gelen dilek ve öneri sayısı Öğrenci ve veliden gelen dilek ve öneri sayısı 3 3 8

30 9. Öğrenci ve velilerimizden gelen şikâyet sayısı Öğrenci ve velilerimizden gelen şikâyet sayısı. Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayısı Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayısı 3. Okulda kaza geçiren öğrenci sayısı Okulda kaza geçiren öğrenci sayısı. Öğrenci ve velilerimize düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranı Öğrenci ve velilerimize düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranı % 7% 9% 3. Okul aile iş birliğinin sağladığı komisyon çalışmalarına katılım oranı. Okul aile iş birliğinin sağladığı komisyon çalışmalarına katılım oranı. 9% 9% 9% 9

31 . Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine katılım oranı Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine katılım oranı % % %. Öğrenci ve velilere sunulan hizmetler nedeni ile okula verilen ödül ve unvan Öğrenci ve velilere sunulan hizmetler nedeni ile okula verilen ödül ve unvan Yeni Nesil Lider Öğretmen Projesine katılım nedeniyle okulumuza Maltepe Kaymakamlığı tarafından para ödülü verilmiştir. 6. Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar Okulda üretilen proje sayısı. Okulda üretilen proje sayısı 3 8. Ulusal yarışmalara katılım Ulusal yarışmalara katılım 9. Okul teftiş sonucu Okul teftiş sonucu 9, Puan Teftiş geçirmedi 88,36 Puan 3

32 7.Çalışan Memnuniyeti Algılama Sonuçları 7.a. Çalışanlar ile ilgili memnuniyet sonuçları a. Yöneticilerin Liderlik Davranışları Çalışanlarımız Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile ilgili,3 oranında memnuniyet göstermişlerdir. Yöneticilerin Liderlik Davranışları 6% 7% 86% b. İyileştirme Etkinliklerine Destek ve Katılım Çalışanlarımız İyileştirme Etkinliklerine Destek ve Katılım konusunda,6 oranında memnuniyet göstermişlerdir. İyileştirme Etkinliklerine Destek ve Katılım 79% 79% 8% c. Motivasyon Tanıma Takdir Yaklaşımı Çalışanlarımız Motivasyon Tanıma Takdir Yaklaşımı konusunda 3,93 oranında memnuniyet göstermişlerdir. Motivasyon Tanıma Takdir Yaklaşımı 7% 6% 78% d. Performans Değerlendirme Çalışanlarımız Performans Değerlendirme konusunda 3,93 oranında memnuniyet göstermişlerdir. Performans Değerlendirme 6% 6% 78% e. İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi Çalışanlarımız İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi konusunda 3,93 oranında memnuniyet göstermişlerdir. İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi Katılım 6% 6% 78% 3

33 f. Kararlara Katılım Çalışanlarımız Kararlara Katılım konusunda 3,9 oranında memnuniyet göstermişlerdir. Kararlara Katılım 8% 6% 78% g. Çalışma Ortamı Çalışanlarımız Çalışma Ortamı konusunda, oranında memnuniyet göstermişlerdir. Çalışma Ortamı 7% 67% 8% h. İşbirliği ve İletişim Çalışanlarımız İşbirliği ve İletişim konusunda,9 oranında memnuniyet göstermişlerdir İşbirliği ve İletişim 78% 8% 8%. i. Motivasyon ve Tatmin Çalışanlarımız Motivasyon ve Tatmin konusunda, oranında memnuniyet göstermişlerdir. Motivasyon ve Tatmin 7% 76% 83% j. Kişisel ve Mesleki Gelişim Çalışanlarımız Kişisel ve Mesleki Gelişim konusunda,8 oranında memnuniyet göstermişlerdir. Kişisel ve Mesleki Gelişim 6% 6% 8% k. Sosyal Etkinlikler Çalışanlarımız Sosyal Etkinlikler konusunda 3,9 oranında memnuniyet göstermişlerdir Sosyal Etkinlikler 6% 9% 79% 3

34 l. Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması Çalışanlarımız Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması konusunda, oranında memnuniyet göstermişlerdir Topluma Etki Katkı Durumu 6% 7% 87% 7.b. Çalışanlar ile ilgili performans sonuçları.iyileştirme ekiplerine çalışanların (gönüllü) katılım oranları: katılım oranı % dür..öneri sistemlerine çalışanların katılım oranı: - 3.Önerilerin dikkate alınma oranı.%9.çalışanlarca iletilen şikâyet sayısı:.şikâyetlerin dikkate alınma durumu: şikayet yoktur. 6.Eğitim ve gelişim düzeyleri (örn.: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar): yüksek lisans yapan öğretmen bulunmaktadır. 6 lisans mezunu öğretmen bulunmaktadır. 7.Yıllık kişi başına alınan hizmet içi eğitim saati (okul/kurum içi ve okul/kurum dışı) ile ilgili sonuçlar idareci, öğretmen hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak belge almışlardır. 8.Çalışanlara verilen ödül belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı: 3 kişi % dir. 9.Memnuniyet anketlerine katılım oranları: Katılım oranı % dır.. Sevk izin ve rapora dayalı devamsızlık durumu ve çalışan sayısına oranı: yaklaşık olarak % dur.. İş kazaları: iş kazası yaşanmamıştır..okulda görev yapanların bu okuldaki ortalama görev süresi: - yıl (3 Öğretmen ), - yıl ( Öğretmen). 3.Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetler (kreş, servis, gezi ve diğer her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler) ile ilgili sonuçlar: ücret dışı bir hizmet sağlanmamaktadır..idari denetim veya teftişlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlar ile ilgili sonuçlar: Okulumuz - Eğitim Öğretim Yılında geçirdiği teftiş sonucu 88,36 puan ile değerlendirilmiştir. 8. Toplumsal Sosyal Sorumluluk İle İlgili Performans Sonuçları. Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Toplum polisleri okulumuzda emniyet birimlerini tanıtan seminer vermişler ve müze gezileri düzenlemiştir.. Maltepe Belediyesi nin işbirliği ile öğrencilere Sağlık ve Hijyen semineri verilmiştir. Maltepe İtfaiyesi Sivil Savunma konulu seminer düzenlemiştir. 3. Halk Eğitim tarafından okuma yazma kurslarına okulumuz ev sahipliği yapmıştır. 33

35 . Sosyal etkinliklerde Okulumuz Futbolda Minik Erkekler kategorisinde ilçe ikinciliği; Atletizmde Küçük erkeklerde ilçe üçüncülüğü, Minik Erkeklerde ilçe ikinciliği ve üçüncülüğü, Yıldız erkeklerde ilçe üçüncülüğü, Minik Kızlarda ilçe ikinciliği, Küçük Kızlarda ilçe üçüncülüğü kazanmıştır.. Haklarımı Biliyorum projesi kapsamında velilerimize Avukat Ahmet Polat tarafından Çocuk Hakları konulu seminer düzenlenmiştir. 6. Geleneksel Sanatlar projesi kapsamında Hat sanatı uzmanı Oya Gürpınar tarafından öğrencilerimize geleneksel sanatları tanıcı seminer verilmiştir. 7. Okulumuz öğretmenlerinden Hafize Tulunoğlu öğrencilerimize Diyabet ve Sağlıklı Yaşam eğitimi vermiştir. 8. Hami projesi kapsamında Rotary Kulübü nün katkıları ile su tasarrufu sağlamak amacıyla okulumuzun muslukları değiştirilmiş; dış kapıları yenilenmiştir. 9. Maltepe Belediyesi nin işbirliği ile okulumuzun bahçesine basketbol sahası yapılmıştır.. İl Özel İdaresi tarafından çatı onarımı ve dış cephe mantolaması yapılmıştır. 9a Finansal Sonuçlar. - eğitim öğretim yılı gelir 6,TL, gider 7,6 TL dir.. Yapılan harcamalar okulumuzun stratejik planı ve eylem planları ile uyumludur. 3. Enerji kaynaklarının tutumlu kullanımı, derslerde ünitelere bağlı olarak öğrencilere kazandırılması hedeflenmiştir. Su ve elektriğin tasarruflu kullanılması ile ilgili afişler hazırlanarak panolara asılmıştır. Yine bu konuda şiir ve kompozisyonlar yazdırılarak öğrenciler bilinçlendirilmiştir. Kırtasiye giderlerinde de gerekli tasarruflar sağlanmıştır. Artık kâğıtların geri dönüşüm kutusuna atılması konusunda öğrenciler bilinçlendirilmiştir. Okulumuz enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını ilke edinmiştir.. Okulumuz - yılında bütçe hedeflerine %7oranında ulaşabilmiştir. 9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar. - eğitim öğretim yılında 6,7 ve 8. sınıflar her bir ders için başarı düzeyi aşağıdaki tabloda verilmiştir.,,3,,. sınıflarda başarı düzeyi % dür.. Bir üst öğrenime yerleştirilen öğrenci sayısı 7 dır. 3. Sınav ile yerleştirilen öğrenci sayısı dir.. Sınıfını doğrudan geçen öğrenci sayısı 93 dür.. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda sonuç alınmamıştır. 6. Bina donanım kullanım performansı % 9 dır. 7. Öğrenci sayısı 8, öğretmen sayısı 7 dir. 3

36 8. Kütüphane ve bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı %9 dır. 9. Eğitim kurumları ile yapılan iş birlikleri oranı % dur. Katılan öğretmenlerimiz sertifika almışlardır.. Öz değerlendirme sonucunda yapılan iyileştirme sayısı fiziki olarak 3 sosyal etkinlik olarak 3 dür. 6. SINIF 7. SINIF 8. SINIF A B C D E A B C D E A B C D E Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgler Yabancı Dil Din Kültürü A. B Görsel Sanatlar Müzik Beden Eğitimi Teknoloji İnk. Tarihi Vatandaşlık

37 . Öğrenci memnuniyeti anketi sonuçları 7% 8% %. Veli memnuniyeti anketi sonuçları 66% 76% 3% 3. Çalışan memnuniyeti anketi sonuçları 6% 68% %. Öğrenci devamsızlık oranları % %.8 %.. Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları 8. Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları 9. Sınıfını doğrudan geçen öğrenci sayıları Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları. Rapor alan öğrenci sayıları 3. Bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları (meslekî eğitim kurumları için). Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları 3. Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları 6. Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım sayıları 3 7. Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif 8 6 faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı 8. Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım 9 9 oranları 9. Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları. Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar. Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri 98. Çeşitli yarışmalarda alınan sonuçlar, okulda üretilen projeler, 8 3 yayınlar vb. 3. Bina, donanım ve malzemelerin kullanım performansı 9 9. Öğrenci/öğretmen oranı Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirlikleri 7 7. Gelir artışı 7% 6% 9% 8. Giderlerde tasarruf miktarları % 6% % 36

38 EKLER - 37

39 ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ a) Ulaşılabilirlik ve İletişim GRAFİK a Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Puanı a ,3 a 7,63 a , Toplam 8 7 6,3,3 b) Dilek, Öneri ve Şikayetler b Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % b 9 3 8,6 b ,39 b ,3 Toplam ,67,8 c) Güvenilirlik c Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % c , c8 7 6,7 c , Toplam ,67, d) Güvenlik d Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % d , d ,96 d ,33 d ,8 d ,87 d ,9 Toplam ,667,7 e) Kararlara Katılım e Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % e ,9 e ,3 Toplam 7,6 f) Öğrenci işleri f Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % f ,7 f , Toplam 9 3 7,, 38

40 g) Eğitim-Öğretim g Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % g , g 3 7 6,9 g ,3 g ,33 g 3 9 7, g 7,36 g ,9 Toplam ,3 h) Ders Arası h Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % h ,39 h ,39 Toplam 3,39 i) Okulun Fiziki Ortamı i Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % i ,6 i ,9 Toplam , j) Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) j Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % j , j ,9 j , j , Toplam ,333, k) Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri k Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % k ,7 k , k , k ,97 Toplam ,33, L) Eğitici Kol Çalışmaları L Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % L ,3 L ,3 Toplam 7 39,,3 39

41 m) Belirli Gün ve Haftalar m Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % m 6 6,7 m ,8 Toplam ,,37 n) Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri n Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % n , n 6 99, n 68, Toplam 9 6 9,33, o) Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim o Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Ankete Katılan Memnuniyet Oranı % o ,38 o ,3 o ,6 o , o 3 3 9, Toplam ,3 Genel Memnuniyet Ortalaması:,3

42 a) Ulaşılabilirlik ve İletişim ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ Puanı İhtiyaç duyduğumda okul yöneticileriyle rahatlıkla görüşebilirim.,3 İhtiyaç duyduğumda öğretmenlerle rahatlıkla görüşebilirim.,63 3 İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebilirim., b) Dilek, Öneri ve Şikayetler ORTALAMA,3 Sınıf temsilcimiz, dilek, öneri ve şikayetlerimizi ilgili kişilere ulaştırır.,6 Arkadaşlarımla ilgili sorunlarım, öğretmenlerim tarafından dikkate alınır.,39 6 Okulumuzla ilgili isteklerimiz dikkate alınır.,3 c) Güvenilirlik ORTALAMA,8 7 Okulumuz yöneticilerine güvenirim., 8 Okulumuz öğretmenlerine güvenirim.,7 9 Okulumuzun diğer çalışanlarına güvenirim., d) Güvenlik ORTALAMA, Okul yolu (varsa okul servisleri) güvenlidir., Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır. 3,96 Okulda yangın ve doğal afetlere (Deprem, sel, vb.) karşı gerekli güvenlik önlemler alınır.,33 3 Yöneticilerden dayak, hakaret gibi onur kırıcı davranış görmedim.,8 Öğretmenlerimizden dayak, hakaret gibi onur kırıcı davranış görmedim. 3,87 Okulumuzdaki diğer çalışanlardan, (memur, hizmetli, vs) dayak, hakaret gibi onur kırıcı davranış görmedim. 3,9 e) Kararlara Katılım ORTALAMA,7 6 Öğrenci temsilcileri demokratik seçimle belirlenir.,9 7 Okulumuzda bizimle ilgili kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.,3 f) Öğrenci işleri ORTALAMA,6 8 Okuldan istediğim belgeleri (öğrenci belgesi, kimlik) zamanında alabilirim.,7 9 Okulumuzda sağlık sorunu yaşadığımızda gerekli hassasiyet gösterilir., g) Eğitim-Öğretim ORTALAMA, Dersler seviyemize uygun olarak işlenir., Okulda edindiğim bilgilerin şimdi veya ileriki hayatımda işime yarayacağını düşünüyorum.,9 Derslerin işlenişinde bilgisayar, tepegöz, harita gibi araç-gereçlerden yararlanılmaktadır.,3 3 Aradığım kaynakları (Ansiklopedi vs.) okulda bulabiliyorum.,33

43 Ders kitapları, işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir., Okulumuzdan mezun olduktan sonra gidebileceğim bir üst eğitim kurumu hakkında yönlendirme yapılmaktadır.,36 6 Okulumuzdan kişisel sorunlarımızla ilgili rehberlik hizmeti alabilmekteyim.,9 ORTALAMA,3 h) Ders Arası 7 Teneffüs süreleri yeterlidir.,39 8 Teneffüslerde bir sorun olduğunda nöbetçi öğretmenler hemen müdahale ederler.,39 ORTALAMA,39 i) Okulun Fiziki Ortamı 9 Okul her zaman temiz ve bakımlıdır.,6 3 Okulumuzun bahçesi, spor salonu vb. alanları ders dışında da yararlanabileceğim şekilde düzenlenmiştir.,9 ORTALAMA, j) Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 3 Okulumuz kantininde satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatları uygundur, 3 Okul kantininde ihtiyaç duyduğum, beğendiğim ürünleri bulabiliyorum 3,9 33 Okulun (varsa) yatakhanesi temiz, sağlıklı ve rahattır., 3 Okulun (varsa) yemekhanesi temiz ve sağlıklıdır, ORTALAMA, k) Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri 3 Okulda yeterli miktarda sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenmektedir.,7 36 Düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere severek katılıyorum., 37 Okulum sahip olduğum yetenekleri geliştirme imkanı sağlar., 38 İlgi duyduğum sportif faaliyet okulda yapma imkanı buluyorum 3,97 ORTALAMA, L) Eğitici Kol Çalışmaları 39 Katılacağımız eğitici kolları istek ve yeteneklerimiz doğrultusunda seçeriz.,3 Katılığım eğitici kol faaliyetlerinden bir çok şey öğrendim.,3 ORTALAMA,3 m) Belirli Gün ve Haftalar Okulumuzda belirli gün ve haftalarla (Öğretmenler Günü, Atatürk Haftası, Yeşilay Haftası vb) ilgili kutlamalar yapılmaktadır.,7 Okulumuzda yapılan belirli gün ve hafta kutlamalarını beğeniyorum,8 ORTALAMA,37 n) Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 3 Okulda ders içi ve ders dışı başarılar ile örnek davranışlarımız ödüllendirilir, Öğretmenler sınav sonuçlarının değerlendirmesinde (sözlü, yazılı sınav) tarafsız davranırlar., Ödüllendirme ve cezalandırmalarda tarafsız ve adil davranılır., ORTALAMA, o) Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 6 Okulda Atatürk ü ve diğer devlet büyüklerini daha iyi tanıdım.,38 7 Okulda Atatürk e ve diğer devlet büyüklerine sevgim arttı.,3 8 Okulda milli ve manevi değerlerimiz benimsetilmektedir.,6 9 Okulda temel ahlaki değerler (doğruluk, dürüstlük vb.) kazandırılmaktadır.,

44 Tercih şansım olsa yine bu okulu seçerdim., ORTALAMA,3 SINIFLAR Sistem Dışı -.Sınıf 8 Genel Memnuniyet Ortalaması:,3 -. Sınıf Sınıf 6 CİNSİYET - 7. Sınıf 7 Sistem Dışı - 8. Sınıf Kız Öğrenci Sınıf Erkek Öğrenci. 7- Toplam Sınıf. 8- Sınıf. 9- Sınıf Hazırlı - k TOPLAM 3

45 VELİ MEMNUNİYETİ ANKETİ A) Ulaşılabilirlik ve İletişim GRAFİK a Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Ankete Katılan Toplam a ,7 a ,6 a3 8 7,6 a , Toplam ,7,8 B) Dilek, Öneri ve Şikayetler b Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam b ,6 b ,6 Toplam ,,6 C) Güvenilirlik c Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam c ,7 c , c ,6 Toplam ,67, D) Güvenlik d Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam d ,8 d 6 9, d 6 9, Toplam ,67,3 E) Kararlara Katılım e Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam e , e 67 6,7 Toplam 33 7,,9 F) Öğrenci işleri

46 f Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam f 3 6 8,39 f ,3 f , Toplam ,3 G) Eğitim-Öğretim g Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam g ,7 g , g ,8 Toplam 8 9,67, H) Okulun Fiziki Ortamı h Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam h ,98 h ,7 Toplam ,, İ) Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri i Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam i ,9 i 7 6 8, i , Toplam ,33,9 J)Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri j Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Toplam Katılan Toplam MemnuniyetPuanı j , j ,3 j ,3 Toplam ,8

47 K) Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri k Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam k9 6 7,33 k ,3 Toplam 6 3,,33 L) Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim l Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam MemnuniyetPuanı Toplam Katılan Toplam l , l ,8 l ,6 Toplam ,6 M) Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması m Sis. D Hiç Az Orta 3 Çok Tam Toplam Katılan Toplam Memnuniyet Puanı m , m , m36 6 7,33 m , m , m ,9 m ,37 Toplam ,7,7 Genel Memnuniyet Ortalaması:,3 VELİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI A) Ulaşılabilirlik ve İletişim Puanı İhtiyaç duyduğumda okul personeliyle (Yönetici, öğretmen, memur, hizmetli, kantin görevlisi gibi) rahatlıkla görüşebiliyorum.,7 Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğreniyorum.,6 3 Okuldaki veli toplantıları ihtiyaçlarıma cevap verecek şekilde düzenlenmektedir.,6 Okuldan, ihtiyacım olan konularda rehberlik hizmeti almaktayım., ORTALAMA,8 6

48 B) Dilek, Öneri ve Şikayetler Okul ile ilgili istek ve şikayetlerimi okula iletebiliyorum.,6 6 Okula ilettiğim istek ve şikayetlerim dikkate alınıyor.,6 C) Güvenilirlik ORTALAMA,6 7 Okul yöneticilerine güvenirim.,7 8 Okulun öğretmenlerine güvenirim., 9 Okulun diğer personeline (Memur, hizmetli vb.) güvenirim.,6 D) Güvenlik ORTALAMA, Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır.,8 Okulda yangın ve doğal afetlere (Deprem, sel, vb.) karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır., Okul yolu (varsa okul servisleri) güvenlidir., E) Kararlara Katılım ORTALAMA,3 3 Veli temsilcileri tüm velileri temsil edebilmektedir., Okulda bizleri ilgilendiren kararlarda görüşlerimiz dikkate alınır.,7 F) Öğrenci işleri ORTALAMA,9 Öğrenci devamsızlık bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyorum.,39 6 Öğrencimin notlarını rahatlıkla takip edebiliyorum.,3 7 Öğrenci işleri ile ilgili belgeler (nakil, karne, mezuniyet belgesi vb.) zamanında düzenlenir., G) Eğitim-Öğretim ORTALAMA,3 8 Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine rahatlıkla sorabilmektedir,7 9 Çocuğumuz okulda öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilmektedir., Okulda eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeterli sayıda görevli vardır.,8 ORTALAMA, H) Okulun Fiziki Ortamı Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. 3,98 Okul, öğrencilerin sağlığı, gelişimi açısından uygun fiziki ortama sahiptir (rutubetsiz,havalandırmalı, geniş, ferah vs...),7 ORTALAMA, 7

49 İ) Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri 3 Okulun kantininde ve varsa yemekhanesinde satılan malzemeler temiz ve sağlıklıdır.,9 Okul kantininde ve varsa yemekhanesinde satılan malzemeler hesaplıdır., Okul yatakhanesi temiz ve bakımlıdır., J)Sosyal, Kültürel ve Spor Etkinlikleri ORTALAMA,9 6 Okuldaki sosyal etkinlikler öğrencimin yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenmektedir., 7 Öğrencim okulda sosyalleşti.,3 8 Okulda öğrencimin farkında olmadığım yetenekleri ortaya çıktı.,3 K) Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri ORTALAMA,8 9 Öğrenci başarıları değerlendirilirken tarafsız davranıldığını düşünüyorum,33 3 Öğrencim okuldaki başarıları ödüllendirilir.,3 L) Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim ORTALAMA,33 3 Öğrencim okulda milli ve manevi değerleri öğrenebilmektedir., 3 Öğrencim okulda temel ahlak kurallarını öğrenebilmektedir.,8 33 Okulda öğrencim olumlu bir kişilik kazanabilmektedir.,6 M) Topluma Etki ve Katkı Durumunun Algılanması ORTALAMA,6 3 Okul tesisleri (sportif-eğlence-kültürel faaliyetler) çevrenin kullanımına sunulmaktadır., 3 Okul, çevre ve insan sağlığı ile ilgili çalışmalara destek verir., 36 Okul, ulusal bayram ve törenlere çevrenin katılımını sağlar.,33 37 Okul, çevre kirliliğinin (gürültü,temizlik v.b) önlenmesi konusunda duyarlıdır., 38 Okul çalışanları ve öğrenciler davranışlarıyla çevreye iyi örnek olur., 39 Çevreden okulla ilgili olumlu eleştiriler duyarım.,9 Bu okulu başkalarına da tavsiye ederim.,37 ORTALAMA,7 8

50 Genel Memnuniyet Ortalaması:,3 CİNSİYETİ YAŞI EĞİTİM DURUMU S.Dışı Sistem Dışı Sistem Dışı Kadın yaş Ortaöğretim (lise) 66 Erkek yaş 3 Ortaöğretim (lise) 9 TOPLAM 3- yaş 9 Yüksek Okul 7-39 yaş Fakülte (Lisans) yaş ve üzeri 7 Yüksek lisans ve üstü TOPLAM TOPLAM Kaç yıldır bu okuldan hizmet aldığı Sistem Dışı - yıl 6 - yıl 6 ve üstü 6- yıl 3 TOPLAM 9

51 OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYETİ ANKETİ (A) Liderlerin Toplam Kaliteyi Sahiplenmeleri a) Yöneticilerin liderlik davranışları. a Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı a ,9 a 3 3 8,38 a ,38 a 6 8 8,8 a 7 6 8,33 Toplam 3 3 8,3 b) İyileştirme etkinliklerine destek ve katılımı b Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı b ,8 b ,3 b8 3 8,3 b ,6 b , Toplam ,,6 c) Motivasyon tanıma ve takdir yaklaşımı c Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı c ,88 c 8 3 3,98 Toplam (B) Çalışanların Yönetimi d) Performans Değerlendirme d Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m 3,93 MemnuniyetPua nı d ,97 d ,97 d ,8 Toplam ,67 3,93 GRAFİK

52 e) İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi e Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m Memnuniyet Puanı e , e ,3 e8 8 3, e ,93 e , e ,93 Toplam 8 f) Kararlara Katılım f Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m 3,93 MemnuniyetPua nı f 6 8 3,8 f ,98 f , Toplam ,33 3,9 g) Çalışma Ortamı g Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı g 3 8, g ,9 g ,6 g ,6 Toplam ,, h) İşbirliği ve İletişim h Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı h ,9 h3 6 8,6 h ,9 h ,3 h ,38 Toplam ,8,9

53 i) Motivasyon ve Tatmin i Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı i , i ,8 i ,3 i ,8 i ,33 i ,98 Toplam ,83, j)kişisel ve mesleki gelişim j Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı j ,6 j 6 8 8,3 Toplam ,,8 k)sosyal Etkinlikler k Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı k ,83 k ,7 Toplam ,9 l)topluma etki ve katkı durumunun algılanması l Sis. D Hi ç A z Ort a 3 Ço k Ta m Anket e Katıla n Topla m MemnuniyetPua nı l , l ,9 l ,7 l , Toplam 96 8,38 Genel Memnuniyet Ortalaması:,

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU İdareyi Geliştirme Grup Başkanlığı OCAK 2014 ANKARA İÇİNDEKİLER Eğitimde Kalite Ödülü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarihi: Ocak-2005 Sayısı:2568 Değişikliğin Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarihi: Kasım-2006

Detaylı

MİLLİ EGEMENLİK İLKÖĞRETİM OKULU MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI YILIN KALİTELİ KURUMU KATEGORİSİ ÇALIȘMA RAPORU

MİLLİ EGEMENLİK İLKÖĞRETİM OKULU MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI YILIN KALİTELİ KURUMU KATEGORİSİ ÇALIȘMA RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EGEMENLİK İLKÖĞRETİM OKULU MEB TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI YILIN KALİTELİ KURUMU KATEGORİSİ ÇALIȘMA RAPORU AKSARAY 2011 Millî egemenlik öyle bir

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇLARI Tablo 1 Öğrenci Memnuniyeti Anketi Bölüm/Madde Ulaşılabilirlik ve İletişim Puan 1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 4,33 2. Okul idaresine

Detaylı

Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin BURSA OSMANGAZİ. sonucudur. KALİTE, ASLA BİR TESADÜF DEĞİL BİR GAYRETİN DAİMA AKILLI

Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin BURSA OSMANGAZİ. sonucudur. KALİTE, ASLA BİR TESADÜF DEĞİL BİR GAYRETİN DAİMA AKILLI Kalite, asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin BURSA OSMANGAZİ sonucudur. ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESEK İSESİ KAİTE, ASA BİR TESADÜF DEĞİ BİR GAYRETİN DAİMA AKII, SONUCUDUR. TKY ve UKH YOCUUĞUMUZ

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları

6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 6a. Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları Hizmetlere Ulaşma ve iletişim Dilek,Öneri ve Şikayetler 9 9 6,,6 9,, 9,, / /6 6/ / Cum H 6,6, 69 9, 6 9,6 / /6 6/ / Cum H Güvenilirlik Rehberlik ve Yönlendirme

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu

Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ VELİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Mayıs 2015 Değerlendirme Zekeriya ERDEM TEL: 0224 271 99 00 - GSM: 0505 314 37

Detaylı

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli

Hakkaniye Köyü No:66 İzmit / Kocaeli O H İ OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Okul /Kurum Adı Okul Müdürü Müdür Yardımcısı Okul - Aile Birliği Başkanı Okul Adresi Hakkaniye İlkokulu Eyüp ARSLAN Hayriye Sultan TÜRKOĞLU Kemal ÖZER Hakkaniye Köyü

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI NAMIK ELAL ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI EKLERİ 1 Ek-1: İstatistiki Veriler 1. Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 1.1. Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Tablo X Okul Öncesi Yıllara Göre Öğretmen,

Detaylı

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU

YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU YUNUS EMRE İLKÖĞRETİM OKULU 2011 BRİFİNG DOSYASI Zeytiinlik Mahallesi Burhanettin Gazi Sk.No:37 İlkadım / SAMSUN Tel: (0362) 4312523 Faks: (362) 4319530 www.yunusemre55.k12.tr İÇİNDEKİLER 1. KURUM KİMLİK

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU

T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU T.C. AĞLASUN KAYMAKAMLIĞI 50. YIL İLKOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR BAŞ YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD.

Detaylı

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI

T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI T.C. İDİL KAYMAKAMLIĞI İDİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İDİL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI İdil

Detaylı

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU

MEMNUNİYET ANKETİ RAPOR FORMU Uygulama Alanı Personel Memnuniyet Anketi Hizmet Memnuniyet Anketi Uygulama Tarihi: 01.06.2016 01.07.2016 Personelin Görev Alanı Personelin Hizmet Yılı Kişi Sayısı Kümülatif Kriminal Daire Başkanlığı Personeli

Detaylı

2011/2012 ESKİŞEHİR PİLOT BİNBAŞI ALİ TEKİN İLKÖĞRETİM OKULU

2011/2012 ESKİŞEHİR PİLOT BİNBAŞI ALİ TEKİN İLKÖĞRETİM OKULU 6a.1 KRİTER: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYET SONUÇLARI Hedef: Okulumuzun Hedefi AFİ: Amasya Fatih İlköğretim Okulu PBATİ: Okulumuzun Sonuçları MYHİ: Mersin Özel Yıldırımhan İlköğretim Okulu Yılın Kaliteli

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇAMLIDERE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017 YILI EYLEM PLANI Amaç No AMAÇ HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESİ FAALİYETLER SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR OCAK 2017 ŞUBAT 2017 ZAMANLAMA (FAALİYET BAŞLAYIŞBİTİŞ) MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Memnun im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ KİŞİSEL BİLGİLER Biriminiz (Fakülteniz/Yüksekokulunuz/Meslek Yüksekokulunuz/Enstitünüz): Bölümünüz: Anabilimdalınız/Programımız: Program

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ

EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ EK 1: MEMNUNİYET ANKETLERİ A.Okul Çalışanları Memnuniyet Anketi ERZİNCAN/ÇAYIRLI 29 EKİM İLKOKULU OKUL ÇALIŞANLARI MEMNUNİYET ANKETİ Değerli Çalışanımız; Okulumuzun sizlere daha kaliteli hizmet verebilmesi

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2011 SUNUŞ İddialı okullar öğrenci merkezlidir, zengin akademik ortama sahiptir,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EK-1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HAKİME ERCİYAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONURALP YERLEŞKESİ KONURALP MERKEZ / DÜZCE 14.06.2016 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum

Detaylı

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013

T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 T.C ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Ankara Atatürk Kız Teknik Ve Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA 2013 SUNUŞ İddialı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99074258/60.04/121238 09/01/2014 Konu: MEB TKY Uygulamaları İlgi : 31/12/2013 tarihli ve 99074258/10.04/4083213 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA - AKYURT YAKUPOĞLU İLKOKULU ve ORTAOKULU TARİHÇE Yakupoğlu İlköğretim Okulu, Yakupoğlu Deri Sanayi A.Ş. tarafından Eğitime %100 Destek kampanyası kapsamında 2006 yılı

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 8-30 3-40 4-50 5-60 6 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Marmara Üniversitesi'ndeki Hizmet

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu

HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ. ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu HİSSEDEN ÇOCUKLA BAŞARIYA YOLCULUK KALİTE ÇEMBERİ ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin İlköğretim Okulu GENEL BİLGİ 2002-2003 TKY Çalışması 2005 EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi 2009-2010 SWOT Analizi Kalite

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR.

İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. İLKÖĞRETİM OKULLARI İÇİN ÖRNEKTİR. OKUL VE KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE 1-Bu şablon sadece bir örnektir. Kalıba uyma şartıyla istediğiniz ekleme ve çıkarmaları yapabilirsiniz. 2- Okul ve kurumlarımız türüne

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi

Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Şubesi Okullarda obezite ile mücadele, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2017 DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim kurumları Yönetmeliği. b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ im im Hiç T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Ünvanınız: Görev Yaptığınız Fak/Enst/YO/MYO: Yaşınız: O 18-30 O 31-40 O 41-50 O 51-60 O 61 ve üstü Cinsiyetiniz: O Kadın O Erkek

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI SEVGİ BAYRAKTAR ANAOKULU YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EYLÜL AYI 1. Dersliklerin şubelere göre belirlenmesi Abdülkadir GENÇ 2. Şube isimliklerinin yapılması Abdülkadir GENÇ 3okulun İhtiyaçlarının Belirlenmesi 4.Öğret. seminer konularının dağıtımı 5. Seminer

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU 2012-2013 MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİM RAPORU İl: İlçe: Adres: ANKARA ÇAMLIDERE HALİL OKUR CAD. NO:4 Tel: 0312

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER STRATEJİK AMAÇLAR PERSONEL SAYISI OKUL VE ÖĞRENCİ SAYILARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİME

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI

MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU BRİFİNG DOSYASI MERZİFON KAYMAKAMLIĞI VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU 2015 BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Kurum Kimlik Bilgileri 2. Kurumun Genel Özellikleri. 3. Personel Bilgileri 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri 3.2.

Detaylı

Gerçek egitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer M. Gandhi

Gerçek egitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer M. Gandhi Gerçek egitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer M. Gandhi Öğretmenler; Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette

Detaylı

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA

İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA İLKOKULU-ORTAOKULU VİZYON BELGESİ KÜTAHYA 2013 1 ŞAPHANE 75.YIL İLKOKULU/ORTAOKULU VİZYON BELGESİ Kütahya Şaphane 75.Yıl İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü olarak; 1-Öğretim Çalışmaları (Kazanımlara Ulaşma Düzeyi

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Akademik, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Yükseköğretim kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (ADEK) çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri

Detaylı

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015

ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 T.C. ZONGULDAK VALİLİĞİ ZONGULDAK BİLİM VE SANAT MERKEZİ STRATEJİK PLANI 2011-2015 Zonguldak - 2010 İçindekiler Merkezimizin Tarihçesi...3 Merkezimizin Mevcut Durumu...4 Merkezimizin GZFT (SWOT) Analizi...8

Detaylı

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16

Okul Telefonu Yönetici 2 0. Faks Sınıf öğretmeni 0 0. İkili. ( x ) Memur. Kurum Kodu Toplam 6 16 İLİ: İzmir İLÇESİ: Çiğli OKULUN ADI: HARMANDALI ORTAOKULU OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER Sayıları KURUMDA ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI Erkek Kadın Okul Telefonu 232 839 1142 Yönetici

Detaylı

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza VELİ EL KİTAPÇIĞI 1 Değerli Velilerimiz, Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza sürekli ivme kazandırmak ve çağımızın yeniliklerine ayak uydurmaktır. Tüm

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU

TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU TEKİRDAĞ ŞARKÖY CUMHURİYET ORTAOKULU 2017-2018 B R İ F İ N G D O S Y A S I Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü Sayfa 1 / 9 1. BÖLÜM A. KURUMUN ADI : Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu B. KURUM MÜDÜRÜ : Çetin

Detaylı

Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı

Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği (School Council) özet bilgi: eğitim programı Okul-Aile Birliği nedir? Bir okulun izleyeceği ana yolu belirleme yetkisi verilmiş hukuki bir yapıdır Bir okulun ana idare organıdır Okulun

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA

Yükseköğretim Kalite Kurulu. 13 Nisan 2016- ANKARA 13 Nisan 2016- ANKARA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) İÇERİĞİ Kurum Kalite Güvence Sistemi Eğitim ve Öğretim Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi Kurum Hakkında Bilgiler KİDR Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı