2015 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu"

Transkript

1 2015 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2 İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 6 Üst Yönetim 6 Genel Müdürlük Teşkilat Şeması 7 Genel Ekonomik Değerlendirme 8 Başlıca Finansal Göstergeler yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Gelişmeleri 15 Ortaklık Portföyü 17 i

3 Genel Bilgiler Ticaret Unvanı Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Ödenmiş Sermayesi TL Tescil Tarihi Ticaret Sicil Numarası Ticaret Sicil Memurluğu Yurtiçi Şube Sayısı Yurtdışı Şube Sayısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 907 Şube (831 şube, 6 kurumsal, 37 ticari, 3 serbest bölge şubesi, 29 uydu şube, 1 özel işlem merkezi) 5 Yurtdışı Şube ve 2 Temsilcilik Bölge Koordinatörlüğü Sayısı 25 Bölge Koordinatörlüğü Personel Sayısı Genel Müdürlük Genel Müdürlük Ek Hizmet Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No: Ataşehir/İSTANBUL Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No: Çankaya/ANKARA Genel Müdürlük Ek Hizmet Büyükdere Cad. No: Gayrettepe/İSTANBUL İnternet Sitesi E-posta Adresi Çağrı Merkezi Halkbank Dialog KOBİ Dialog

4 Tarihsel Gelişim 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile Türkiye Halk Bankası nın kuruluş süreci başlamış ve Banka 1938 yılında faaliyete geçmiştir yılları arasında finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalı ile kredi hizmetlerini yürüten Halkbank, 1950 yılından sonra doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisi ile çalışmaya başlamıştır yılı başından itibaren daha aktif bir çalışma temposuna giren Halkbank, mevduat ve kredi hacmini istikrarlı bir şekilde büyütmüştür yılında Türkiye Öğretmenler Bankası (Töbank), 1993 yılında Sümerbank ve 1998 yılında Etibank Halkbank a devredilmiştir yılında kamu bankalarının çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmalarını ve özelleştirmeye hazırlanmalarını sağlayacak yeniden yapılandırılmaları ile ilgili 4603 sayılı Kanun un yürürlüğe girmesiyle Halkbank yeniden yapılandırma çalışmalarına başlamıştır yılında Emlak Bankası nın (96 şubesi), 2004 yılının ikinci yarısında ise Pamukbank ın Halkbank a devri gerçekleşmiştir yılında Halkbank hisselerinin %24,98 i halka arz edilmiş ve Halkbank halka arzı, Türk sermaye piyasalarında o güne kadar gerçekleşen en büyük halka arz olmuştur. Halkbank hisseleri 2012 yılında ikinci kez büyük bir başarı ile halka arz edilmiş ve Banka nın halka açıklık oranı %48,9 a yükselmiştir. Ortaklık Yapısı Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin ödenmiş sermayesi TL dir. Banka nın sermayesinin %99, si T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı na ait iken, hisseler T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na devredilmiş ve söz konusu paya karşılık gelen hisselerin %24,98 i; Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2007/08 sayılı Kararı, Banka nın tarihli Genel Kurul Kararı ve SPK nın tarih 16/471 sayılı Kararı ile tarihinde halka arz edilmiştir. Banka nın ikincil halka arzı kapsamında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih 2012/150 sayılı Kararı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na ait toplam sermayedeki %23,92 lik hisselerin halka arzı, tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli paya sahip hissedar, %51,10604 lük hisse oranı ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dır. (Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/Ankara) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ile Yönetim Kurulu Üyeleri Banka da pay sahibi değildir. Hissedar Adı Ödenmiş Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Katılım Oranı (%) 1-T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı * , Halka Açık Kısım* , Diğer** , Toplam , * T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın toplam hisseleri içerisinde TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir nitelikte olup bu paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,93'lük kısmı halka açıktır. ** "Diğer" grubunda yer alan hisselerin TL'si kendi hesaplarında kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi ortaklarımıza, TL'si ise devam eden hukuki süreçleri nedeniyle hisseleri MKK nezdindeki KAYDBOH'ta izlenmeye devam eden ortaklarımıza aittir tarih 6327 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanun un 2 nci maddesine eklenen 3 üncü fıkra hükmü kapsamında Banka daki kamu paylarının satış işlemleri tamamlanıncaya kadar kamuya ait bu hisseler Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Banka nın bağlı bulunduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilecektir. 2

5 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi Değerli paydaşlarımız, Dünya ekonomisinde 2015 in ilk altı ayında özellikle gelişmekte olan ülkeler ile dar gelirli ülke ekonomilerini etkileyen iki konu ön plana çıktı. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri ndeki sıkı para politikalarının yol açtığı etkiler, diğeri ise düşük emtia fiyatlarının neden olduğu sonuçlar oldu. Global büyüme, petrol ihraç eden ülkeler ve bazı gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere oldukça düşük seyretti. Dünya Bankası nın Haziran ayında yayımladığı rapora göre global ekonomideki büyümenin 2,8 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı ise düşmekte olan emtia fiyatlarına, doların güçlenmesine ve para politikalarının sıkılaşmasına bağlı olarak 4,4 yönünde revize edildi. Söz konusu değişikliklerden daha az etkilenmek için Türkiye gibi gelişmekte olan diğer ülkelerde de yapısal reformların uygulanması önem kazanacaktır. Gelişmiş ülke ekonomilerinde yürütülen sıkı mali politikaların Türkiye nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde iki farklı etkisi olacaktır. Fonlama maliyetleri yavaş yavaş artarken, yerel para birimlerinin değer yitirme riski yükselecektir. Petrol fiyatlarının da Kuzey Amerika ve Avrupa Bölgelerinde değişen petrol üretimine bağlı olarak uzun süre düşük seviyede seyretmesi bekleniyor. Global ekonomide ortaya çıkan bu farklı akımların özellikle Türkiye gibi emtia ihraç ve ithal eden, gelişmekte olan ülkelerin büyümesi üzerinde yavaşlatıcı bir etkisi olacağı kanaatindeyiz yılının özellikle ikinci çeyreğinde genel seçimlerin yarattığı belirsizlik ve jeopolitik gerginliğin, yatırımları ve tüketim harcamalarını bir miktar gerilettiğini gözlemliyoruz. Cari açığı düşürmede en etkili araçlarımızdan biri olan ihracat rakamlarına yakından baktığımızda 2015 yılı başından beri ihracat rakamlarında yaşanan düşüşün Haziran ayında da devam ettiğini görüyoruz. TİM verilerine göre yılın ilk yarısında ihracat yüzde 8,1 düşüşle 73 milyar 261 milyon dolara gerilerken; son 12 aylık ihracat ise yüzde 3,6 düşüşle 150 milyar 807 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış borçlarımızın gayri safi milli hasılaya oranın yüzde 20'ye ulaşması da dış finansmana olan bağımlılığımızı ve kırılganlığımızı arttırmaktadır. Bu gelişmelere ek olarak iş dünyamıza hakim olan "bekle gör" atmosferinin etkisiyle yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin kademeli bir artış sergilemesini bekliyoruz. Balkanlar da gerçekleştirdiğimiz bankacılık faaliyetleriyle, Halkbank markasını ve hizmet anlayışını uluslararası ölçeğe de taşımayı ve bu ülkelerde müşteri sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, son iki yıl içerisinde Makedonya nın toplam 16 şehrinde şube sayısını 21 den 33'e çıkarmayı başardık. Sırbistan da Cacanska Banka yı satın alarak Türkiye ile Sırbistan ve Makedonya arasında bir köprü olma görevini üzerimize aldık. Gelecek dönemde de bu bölgede ürün ve hizmetlerimizin kalitesini arttırarak Bankamızın büyüme eğilimini devam ettireceğiz. Ülkemizin her geçen gün küresel ekonomiler arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdığı bu tabloya destek vermekten gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de ülke ekonomisine ve reel sektöre desteğimizi kesintisiz sürdürecek, Üreten Türkiye nin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştireceğiz. Uluslararası finans kuruluşlarıyla imzaladığımız protokollerle KOBİ lere desteğimizi devam ettirecek, sanayi ve ticaret odaları ile yaptığımız anlaşmalara da yenilerini ekleyeceğiz. Değerli paydaşlarımız, Yılın ikinci yarısında da misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, Halkbank ın başarılarına hem yurtiçinde hem de yurtdışında yenilerini ekleyeceğiz. Siz değerli paydaşlarımızdan aldığımız güçle Üreten Türkiye yi ve Bankamızı daha yükseklere taşımak için çalışacağız yılının ikinci yarısını da değerli hissedarlarımızın desteği, müşterilerimizin güveni ve çalışanlarımızın gayretiyle başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Saygılarımla, Hasan CEBECİ Yönetim Kurulu Başkanı 3

6 Genel Müdür ün Değerlendirmesi Değerli paydaşlarımız, Gelişmiş ekonomilerde büyüme hızının durma noktasına geldiği, dünya ticaretinde yüzde 10 oranında küçülme yaşandığı 2015 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, yüzde 2,3 oranında büyümeyi başardı. Dış piyasalardaki daralma riskini pazar çeşitlendirmesiyle aşmayı başaran Türkiye ekonomisinin bu performansı sürdüreceğine ve yılın bankacılık sektörü için de kârlılık yaratacağına inanıyoruz. Bu olumlu tablonun kalıcı hale gelmesi için çalışan Bankamız, gelecek dönemde de ekonomik istikrarımızın baş aktörlerinden biri olmaya devam edecektir. Bu noktada, ilk çeyrek verileri dahilinde Türkiye ekonomisinin genel görünümü ve bankamızın finansal sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya piyasalarında çözüm bekleyen kritik konulardan biri, Yunanistan ve uluslararası kreditörler arasında yapılan görüşmeler oldu. ABD ekonomisinde birinci çeyrek sonunda daralmanın %0,7'den, %0,2 ye revize edilmesiyle birlikte, FED in Eylül ayında ilk faiz artırımını gerçekleştirme ihtimali arttı. Ekonomik göstergelerinde ciddi bir yavaşlama görülen Çin de politika faizinin 25 puan daha düşürülmesinin bu ülkedeki kredi hareketliliğini artıracağı tahmin ediliyor. Finans piyasalarında yaşanan bu gelişmelerin de etkisiyle, Türkiye ekonomisindeki büyüme eğiliminin biraz daha yavaş bir seyir izlese de devam edeceğinden şüphe etmiyoruz. Bu göstergelerin yansımalarını, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2015 sonu ve 2016 da kademeli olarak artmasının beklendiğini kaydeden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye raporunda da gözlemlemek mümkün. Reel sektörde sürdürülebilir rekabet edilebilirlik seviyesinin artırılmasının, ekonomik büyümenin artmasına katkı yapacağı görüşünü paylaşıyoruz. Piyasalarda rekabetin ve istikrarın korunmasında en önemli aktör, bankacılık sektörü olmaya devam ederken Üreten Türkiye nin Bankası olarak ülke ekonomisine desteğimizi sürdüreceğiz. Bankacılığın her alanında hizmet verirken edindiğimiz deneyimle, tüm faaliyet alanlarımızda olumlu sonuçlara imza atmaya devam ediyoruz. Bankamıza yeni başarılar kazandırmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çözümler geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Halkbank olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle, hizmet verdiğimiz kurumsal ve bireysel tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel hizmetler sunuyoruz. Ülkemizde KOBİ Bankacılığı denince akla ilk gelen banka olarak, meslek birlikleriyle işbirlikleri yapıyoruz. Sanayi ve Ticaret Odalarımızın üyelerine bu çerçevede uygun şartlarla kredi kullandıran banka olma konumumuzu sürdürüyoruz. Sanayi-KOBİ tanımına giren firmalara, Odalarla yapılan protokoller kapsamındaki kredileri kullandırırken bankacılık sektöründe sadece Bankamızda uygulanan %5 BSMV muafiyetinden yararlanma şansını sunuyoruz. Halkbank olarak sahip olduğumuz güç ve köklü yapımızla Türkiye nin en büyük bankalarından biri olmakla yetinmiyor, bölgesel genişleme stratejimiz doğrultusunda yakın coğrafyada da sektörünün etkin aktörlerinden biri olma amacıyla önemli adımlar atıyoruz. Bölgesel genişleme stratejimiz doğrultusundaki adımlarımıza bir yenisi ekledik ve Cacanska Banka nın da yüzde 76,76 sını satın aldık. Cacanska Banka çatısı altında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle Halkbank markasını ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı Sırbistan a taşıyacağız. Her alanda müşterilerimizin ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak Bankamızın, Cacanska Banka yı satın almasının hizmet kalitesinde yarattığı farkın hissedilmesini sağlayacağız. Halkbank ın bugün geldiği noktada önemli etkisi bulunan kalite ve hizmet anlayışımızın Cacanska Banka nın müşteri sayısını da artıracağına inanıyoruz. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalarla ikinci çeyrekte de olumlu sonuçlar elde ettik. Faaliyetlerini verimliliği artırma hedefiyle sürdüren Bankamız, yılın ikinci çeyreğini 1,2 milyar TL net kâr ve yüzde 14,4 özkaynak kârlılığı ile tamamladı. Toplam aktiflerimiz bu dönem için yıl bazında yüzde 13 artışla 175,6 milyar TL ye ulaşırken, toplam mevduatımız da 115 milyar TL oldu. Nakdi kredilerini de yüzde 15,4 artışla 117,5 milyar TL ye yükselten Bankamız, yılın ilk yarısında da başarılı bilanço rakamlarından ödün vermedi. Bankamızın KOBİ kredilerini de içeren ticari kredi hacmi Haziran sonu itibarıyla yüzde 19,1 artarak 91,1 milyar TL ye ulaşırken, toplam kredilerimiz de yüzde 15 artışla 154,7 milyar TL oldu. Bu süreçte kooperatif kredi hacmimiz de 14,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Yenilikçi ürünlerimiz ve hizmet anlayışımızla yılın geri kalanında da bu alandaki büyümemizi sürdüreceğiz. 4

7 Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla bankacılığın her alanında müşterilerine özel hizmetler geliştiren Bankamız, yılın ilk altı ayında bireysel bankacılık alanındaki faaliyetlerini de başarıyla sürdürdü. Bireysel kredilerimiz Haziran sonu itibarıyla 26,3 milyar TL olurken, Paraf kart adedi de 3,6 milyona ulaştı. Bu süreçte POS sayımız 268 bine, üye işyeri sayımız ise 238 bine yükseldi. Başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bu alandaki büyümemizi yıl boyunca sürdüreceğimize inanıyoruz. Değerli paydaşlarımız, Türkiye nin en köklü bankalarından biri olarak, 77. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız 2015 yılında da belirlediğimiz hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken hem sektöre hem de Ülkemize katkılarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte müşterilerimizin, yatırımcılarımızın, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bizlere duydukları inanç ve destekleriyle yanımızda olacaklarına olan güvenle Halkbank ailesine güç veren tüm değerli paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılarımla, Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Genel Müdür 5

8 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Adı Soyadı Görevi Bankamızda Göreve Başlama Tarihi Hasan CEBECİ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KALKAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Emin Süha ÇAYKÖYLÜ Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nurzahit KESKİN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet YARIZ Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erol İŞBİLEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus KARAN Yönetim Kurulu Üyesi Sadık TILTAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ÖZÇELİK Denetim Kurulu Üyesi Ali ARSLAN Denetim Kurulu Üyesi Başlama tarihi olarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri nin Bankamızda ilk göreve başlama tarihleri verilmiştir. Sayın Faruk ÖZÇELİK ve Sayın Ali ARSLAN tarihinden itibaren Bankamızda Esas Sözleşme ile kurulan Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Üst Yönetim Adı Soyadı Görevi Üst Yönetime Atanma Tarihi Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU Genel Müdür Murat OKTAY Mehmet Akif AYDEMİR Erdal ERDEM Hasan ÜNAL Mehmet Sebahattin BULUT Murat UYSAL Mehmet Hakan ATİLLA Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU Selahattin SÜLEYMANOĞLU Erol GÖNCÜ Mustafa AYDIN Mustafa SAVAŞ Ömer Faruk ŞENEL Salim KÖSE Kurumsal ve Ticari Pazarlama Kredi Tahsis ve Yönetimi Esnaf-KOBİ Bankacılığı Bireysel Bankacılık Kredi Politikaları ve Risk İzleme Hazine Yönetimi Uluslararası Bankacılık İnsan Kaynakları ve Organizasyon Operasyonel İşlemler Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler Finansal Yönetim ve Planlama Mevduat Yönetimi Destek Hizmetleri Hukuk İşleri ve Yasal Takip Ali Ulvi SARGON Teftiş Kurulu Başkanı

9 Genel Müdürlük Teşkilat Şeması Kurumsal ve Ticari Pazarlama Kredi Tahsis ve Yönetimi Esnaf - KOBİ Bankacılığı Bireysel Bankacılık Kredi Politikaları ve Risk İzleme Hazine Yönetimi Uluslararası Bankacılık İnsan Kaynakları ve Organizasyon Operasyonel İşlemler Bilgi Sistemleri ve Teknik Hizmetler Finansal Yönetim ve Planlama Mevduat Yönetimi Destek Hizmetleri Hukuk İşleri ve Yasal Takip Kurumsal Pazarlama Kurumsal Krediler KOBİ Pazarlama-1 Bireysel Ürünler Pazarlama Kredi Risk İzleme Para ve Sermaye Piyasaları Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri İnsan Kaynakları Şube Operasyonları Yazılım Geliştirme Finansal Muhasebe ve Raporlama Mevduat Yönetimi ve Pazarlama Tanıtım ve Halkla İlişkiler Kredi Risk Tasfiye-1 Ticari Pazarlama-1 Ticari Krediler-1 KOBİ Pazarlama-2 Bireysel Krediler Kredi Politikaları Uygulama Hazine Yönetimi Orta Ofis Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Organizasyon Dış İşlemler Operasyonları Altyapı İşletim ve Yönetimi Bütçe ve Performans Yönetimi Nakit Yönetimi Destek Hizmetleri Kredi Risk Tasfiye-2 Ticari Pazarlama-2 Ticari Krediler-2 KOBİ Pazarlama-3 Kartlı Ödeme Sistemleri Proje Değerlendirme, Mali Tahlil ve İstihbarat Eğitim Hazine Operasyonları Teknolojik Mimari Yönetimi Vergi Yönetimi ve Muhasebe İnşaat ve Ekspertiz Hukuk İşleri Proje Finansmanı KOBİ Kredileri-1 Esnaf Bankacılığı Kanal Yönetimi Operasyonel Strateji ve Değişim Yönetimi Ortaklıklar Yönetimi KOBİ Kredileri-2 7

10 Genel Ekonomik Değerlendirme Küresel Gelişmeler 2015 yılının ilk yarısında para politikalarındaki ayrışma küresel piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmektedir. Bir taraftan ABD Merkez Bankası (FED) faiz artırım sürecine başlamak için geri sayarken diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2016 yılının son çeyreğine kadar niceliksel genişleme programına devam edeceğini açıklamıştır. Japonya Merkez Bankası da varlık alım programlarını sürdürürken Çin Merkez Bankası hedeflediği büyümeyi gerçekleştirmek adına politika faizi ve zorunlu karşılık oranlarında indirimlere devam etmektedir. ABD de ilk çeyrek büyümesi bir önceki çeyreğe göre yavaşlarken ekonomideki yavaşlamada; olumsuz hava koşulları, işçi grevleri, ABD Doları ndaki küresel değerlenmeye bağlı genişleyen dış ticaret açığı ve düşük petrol fiyatlarına bağlı olan enerji sektöründeki şirketlerin yatırımlarını azaltmaları etkili olmuştur. Diğer taraftan işsizlik oranlarının kriz öncesi seviyelere gerilemesine rağmen FED in enflasyon tarafındaki toparlanmaya yönelik daha fazla kanıt araması, önümüzdeki aylarda açıklanacak olan ekonomik verilerin önemini artırmaktadır. FED in faiz artırımına başlayacağı tarihe ilişkin piyasa beklentileri genel olarak Eylül ayında yoğunlaşsa da Haziran ayı toplantısında 2015 yılında iki kez faiz artırımı bekleyen FED üye sayısının azalması ve uzun vadede faiz artırım tahminlerinin aşağı çekilmesi faiz artırım sürecinin ötelenebileceğini göstermektedir. Euro Bölgesi nde ise öncü veriler ekonomik aktivitenin 2015 yılının ilk yarısında hız kazandığına işaret etmektedir. Diğer taraftan Yunanistan borç krizine yönelik gelişmeler ise Avrupa ekonomisinde gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Türkiye Ekonomisi 2014 yılında net ihracat kaynaklı bir büyüme performansı kaydeden Türkiye ekonomisi, 2015 yılının ilk çeyreğinde iç tüketim kaynaklı bir büyüme görünümü sergilemiştir. İkinci çeyreğe ilişkin öncü veriler ise ekonomik faaliyetlerin ivme kazandığını göstermektedir. Öte yandan ilk yarıda ihracat genel olarak olumsuz hava koşulları, Euro Dolar paritesindeki hızlı geri çekilme ve otomotiv sektöründe yaşanan işçi grevlerinden olumsuz etkilenmiştir. Buna karşılık ihracattaki yavaşlama net altın ihracatındaki artışla büyük ölçüde telafi edilmeye çalışılmıştır. İthalat hacmi ise petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye bağlı olarak yılın ilk 5 ayında daralarak dış ticaret açığındaki iyileşmede önemli rol oynamıştır. Enflasyonda beklenen geri çekilme Mayıs ayına kadar yüksek seyreden gıda fiyatları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak gecikmiştir. Haziran ayında ise gıda fiyatlarındaki beklenen geri çekilmenin gerçekleşmesine bağlı olarak enflasyon düşüşe geçmiştir. Önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarının seyri, döviz kuru ve petrol fiyatlarının bulunduğu seviyeler enflasyon üzerinde belirleyici olacaktır. TCMB nin son dönemde yurt içi piyasalarda artan volatilite karşısında likidite tarafında sıkılaştırıcı önlemler alarak temkinli para politikası duruşunu koruduğu gözlenmektedir. Seçim dönemi olmasına rağmen yılın ilk yarısında mali disiplinin korunduğu görülmüştür. Önümüzdeki dönemde de iç talepteki toparlanmanın devam etmesi ve gelirlerdeki artışın hızlanmasıyla bütçenin, 2015 yılını Orta Vadeli Program tahminleriyle uyumlu bir şekilde tamamlaması beklenmektedir. 8

11 Başlıca Finansal Göstergeler Özet Bilanço (Milyon TL) Haziran 2015 Aralık 2014 Değişim (%) Toplam Aktifler ,0 Krediler ,4 TP ,5 YP ,4 Menkul Kıymetler ,8 Mevduat ,9 TP ,2 YP ,0 Toplam Özkaynaklar ,9 Özet Gelir/Gider Tablosu (Milyon TL) Haziran 2015 Haziran 2014 Değişim (%) Faiz Geliri ,2 Kredilerden Alınan ,3 Menkul Değerlerden Alınan ,9 Faiz Gideri ,1 Mevduata Verilen ,2 Net Faiz Geliri ,4 Net Ücret ve Komisyonlar ,1 Faaliyet Gelirleri ,8 Vergi Öncesi Kar ,0 Net Dönem Karı ,7 Rasyo (%) Haziran 2015 Aralık 2014 Faiz Getirili Aktifler/Aktif Toplamı 82,9 82,5 Krediler/Aktif Toplamı 66,9 65,5 Takipteki Alacaklar/Toplam Krediler (Brüt) 3,13 3,55 Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat 17,6 20,8 Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı 102,1 98,1 Ortalama Aktif Kârlılığı (ROA) 1,5 1,5 Ortalama Özkaynak Kârlılığı (ROE) 14,4 14,4 Net Faiz Marjı 4,1 4,2 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 13,5 13,6 9

12 Aktif Yapısı Aktif Gelişimi (Milyon TL) aktif toplamı 2014 yılsonuna göre %13 oranında artış göstererek milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Ara.14 Aktif Yapısı (Milyon TL) Ara Banka plasmanlarının önemli kalemleri %66,9 pay ile milyon TL tutarında kredilerden, %15,6 pay ile milyon TL tutarında menkul kıymetlerden, %13,7 pay ile milyon TL tutarında likit aktiflerden ve %3,9 pay ile milyon TL ise diğer plasmanlardan oluşmuştur. Krediler Menkul Kıymetler Likit Aktifler Diğer Alacaklar Krediler (Milyon TL) Banka'nın krediler toplamı 2014 yılsonuna göre %15,4 oranında artış göstererek milyon TL düzeyine ulaşmıştır. TL kredilerin tutarı milyon TL, YP kredilerin tutarı ise milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ara.14 10

13 Kredilerin Dağılımı Ticari 78% Bireysel 22% Banka'nın krediler toplamının %22 sini bireysel krediler, %78 ini ise ticari krediler oluşturmuştur. Bireysel krediler yılsonuna göre %4,4 oranında artarken, ticari kredilerdeki artış oranı %19,1 olarak gerçekleşmiştir. Menkul Kıymetler (Milyon TL) Banka'nın menkul kıymetler toplamı 2014 yılsonuna göre %1,8 oranında artış göstererek milyon TL ye yükselmiştir. Ara.14 Pasif Yapısı Pasif Yapısı (Milyon TL) Banka kaynaklarının önemli kısmı %65,5 pay ile milyon TL tutarında mevduat hesaplarından, %20,5 pay ile milyon TL tutarında mevduat dışı kaynaklardan, %10,3 pay ile milyon TL tutarında özkaynaklardan ve %3,7 pay ile milyon TL ise diğer kaynaklardan oluşmaktadır. Ara.14 Mevduat Mevduat Dışı Kaynaklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 11

14 Mevduat (Milyon TL) Banka'nın mevduat toplamı 2014 yılsonuna göre %10,9 oranında artış göstererek milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. TL mevduatın tutarı milyon TL, YP mevduatın tutarı ise milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ara.14 Mevduatın Dağılımı Resmi 9% Bankalar 13% Ticari 16% Diğer 2% Kıymetli Maden Depo 1% DTH 31% Banka'nın mevduat toplamının %28 ini tasarruf, %31 ini DTH, %16 sını ticari, %13 ünü bankalar, %9 unu resmi, %1 ini kıymetli maden depo hesabı ve kalan %2 sini ise diğer mevduat oluşturmaktadır. Tasarruf 28% Mevduat Dışı Kaynaklar (Milyon TL) Banka nın mevduat dışı kaynaklarının önemli kısmı %46,7 oranı ile milyon TL tutarında alınan kredilerden, %25,5 oranı ile milyon TL tutarında para piyasalarına borçlardan, %5,0 oranı ile milyon TL tutarında fonlardan ve %22,8 oranı ile milyon TL tutarında ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Ara.14 Alınan Krediler İhraç Edilen Menkul Kıymetler Fonlar Para Piyasalarına Borçlar 12

15 İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Milyon TL) ihraç edilen menkul kıymetler kalemi 2014 yılsonuna göre %33,5 oranında artış göstererek milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Ara.14 Özkaynaklar (Milyon TL) özkaynak toplamı 2014 yılsonuna göre %8,9 oranında artış göstererek milyon TL düzeyine ulaşmıştır. Ara.14 Karlılık Yapısı Net Kar (Milyon TL) Banka'nın net karı geçen yılın aynı dönemine göre %5,7 oranında artış göstererek milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Haz.14 13

16 Net Faiz Geliri (Milyon TL) Banka'nın net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artış göstererek milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Haz.14 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY) Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY) Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY) Haziran 2015 Aralık Özkaynak Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY)*12,5*100)) 13,51 13,62 Ana Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY)*12,5*100)) 12,87 12,92 Çekirdek Sermaye/((KRSY+PRSY+ORSY)*12,5*100)) 12,89 12,96 14

17 2015 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Gelişmeleri Önemli Gelişmeler Bankamız tarafından Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen toplam TL nominal değerli 175 gün vadeli bono ihracı gerçekleştirilmiştir. Yapılan halka arz sonucunda yatırımcılardan toplam TL nominal talep gelmiştir. Talep toplama işlemi sonucunda; yurtiçi bireysel yatırımcı grubu TL nominal, kurumsal yatırımcı grubu ise TL nominal tutarında bono almaya hak kazanmıştır. Bonoların basit faiz oranı %10,05, bileşik faiz oranı %10,31 olarak belirlenmiş, buna göre 1 TL nominal değerli banka bonosunun satış fiyatı 0,95404 TL olarak kesinleşmiştir. Bankamızca yapılan müzakereler sonucunda Sırbistan da bankacılık faaliyetinde bulunan Cacanska Banka A.D.,Cacak ın satışa sunulan %76,76 lık hisselerinin alım işlemleri tamamlanmıştır. Bankamızca, uluslararası piyasalardan 179 milyon USD ve 640 milyon EURO tutarında iki ayrı dilimden oluşan Sendikasyon Kredisi sağlanmış ve kredi anlaşması imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin maliyeti 364 gün vade için LIBOR/EURIBOR+%0,70 yıllık, 367 gün vade için ise LIBOR/EURIBOR+%0,80 yıllık olarak gerçekleşmiştir. Yeni Ürünler ve Kampanyalar 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ne bağlı tüm hizmet birimlerinde çalışanlara yönelik Kredi 155 bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlenmiştir. Bankamızın 77. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Halk Günü 2015 ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlenmiştir. Sosyal Sorumluluk Projeleri Bankamızın 77. kuruluş yıldönümü dolayısıyla ormanların arttırılarak erozyon ile mücadeleye katkı sağlamak, karbon tutumunun artırılması, yangın artışı ve azalan orman alanlarına dikkat çekerek ağaçlandırmanın önemi konusunda kamuoyunda farkındalığı arttırmak amacı ile Çanakkale de Bankamızın her bir çalışanı adına toplamda adet fidan dikilerek Hatıra Ormanı hayata geçirilmiştir. Bu yıl 23 Nisan-3 Mayıs 2015 tarihileri arasında 26.sı düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali ne Bankamızca 6. kez ana sponsor olarak katkı sağlanmıştır Nisan 2015 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Ankara Engelsiz Filmler Festivali Bankamız ana sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası FoneFilm Festivali Haziran 2015 tarihleri arasında Bankamızın sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen II. İstanbul Karbon Zirvesi, Bankamız sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 09 Nisan 2015 tarihinde Ankara da yapılan 4. Türk Patent Ödül Töreni Bankamızın desteğinde gerçekleştirilmiştir Mayıs 2015 tarihileri arasında İstanbul da düzenlenen 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu na Bankamızca sponsor olarak katkı sağlanmıştır. Bankamız, Haziran 2015 tarihinde İstanbul da düzenlenen Bonds, Loans&Sukuk Middle East 2015 konferansına destek sağlamıştır. Bankamız, Kırşehir de düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına sponsor olarak destek sağlamıştır. 15

18 Yeni Açılan Şubeler Dönem içerisinde Pursaklar Şubesi/Ankara, Kuruköprü Şubesi/Adana, Baraj Yolu Şubesi/Adana, Emet Uydu Şubesi/Kütahya, Diclekent Şubesi/Diyarbakır, Deri Karma OSB Şubesi/Uşak, Cumhuriyet Caddesi Esenyurt Şubesi/İstanbul, Manavgat Sanayi Sitesi Şubesi/Antalya ve Çameli Uydu Şubesi/Denizli faaliyete başlamıştır. 16

19 Ortaklık Portföyü Halkbank, gelişmiş bankacılık hizmetlerinin yanı sıra müşterilerine, çeşitli alanlardaki ürün ve hizmetleri de sağlayan toplam 23 şirketten oluşan geniş bir ortaklık portföyüne sahiptir. Halkbank ın ortaklık politikası gereğince ortaklık portföyünü oluşturan şirketler; Artı değer yaratarak, farklı hizmet alanlarında bireysel ve kurumsal müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini zenginleştirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları yaratmaktadır. Diğer işletmelerle iyi ilişkiler kurmakta veya mevcut ilişkileri genişletmekte ve devam ettirmektedir. Operasyonel verimliliği artırarak hizmet üretim maliyetlerini düşürmektedir. Müşterilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kaliteli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Bu politika ile hareket eden Halkbank, ortaklıkları ile gerçekleştirdiği sinerjik işbirliği sayesinde, müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmetleri hızlı ve etkin bir şekilde sunmaktadır. Bağlı Ortaklıklar; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay Oranı (%) Halk Sigorta A.Ş TL %89,18 Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş TL %100,00 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş TL %99,96 Halk Banka A.D., Skopje MKD %98,78 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş TL %71,96 Halk Finansal Kiralama A.Ş TL %99,99 Halk Portföy Yönetimi A.Ş TL %74,99 Halk Faktoring A.Ş TL %97,50 Bileşim Alternatif Dağ. Kan. ve Öd. Sis. A.Ş TL %100,00 Cacanska Banka A.D., Cacak RSD %76,76 İştirakler; Ortaklık Adı Şirket Sermayesi Bankamız Pay Oranı (%) KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş TL %31,47 Demir-Halk Bank (Nederland) N.V EUR %30,00 Bankalararası Kart Merkezi A.Ş TL %18,95 Kredi Kayıt Bürosu A.Ş TL %18,18 Türk P&I Sigorta A.Ş TL %16,67 Satılmaya Hazır Menkul Değerler; Ortaklık Adı Kredi Garanti Fonu A.Ş. Sberbank Magyarorszag Zrt. (Sberbank Macaristan) Uluslararası Garagum Ortaklar Bankası (International Joint Stock Bank Garagum) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Alanya Liman İşletmeleri Denizcilik Turizm Tic. ve San. A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. 17

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2010 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Bankamızın, 30 Eylül 2010 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 01 Kasım 2010 tarihinde web sitesinde

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Faaliyet. 2016 Yılı. 2016 Yılı. 1.Çeyrek Ara Dönem. 1.Çeyrek Ara Dönem. İçindekiler. Sayfa No. Genel Bilgiler 1. Tarihsel Gelişim 2.

Faaliyet. 2016 Yılı. 2016 Yılı. 1.Çeyrek Ara Dönem. 1.Çeyrek Ara Dönem. İçindekiler. Sayfa No. Genel Bilgiler 1. Tarihsel Gelişim 2. İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 2016 Yılı 2016 Yılı 1.Çeyrek Ara Dönem 1.Çeyrek Ara

Detaylı

1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2010 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Halkbank 2010 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Rapor Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2010 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem

Detaylı

2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2010 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş Bankamızın, 30 Haziran 2010 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 29 Temmuz 2010 tarihinde web sitesinde

Detaylı

2014 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2014 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

2014 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2014 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 2. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Haziran 2014 dönemine ait

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 3. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Eylül 2013 dönemine ait solo

Detaylı

2013 3. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2013 3. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 3. ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Genel Müdür ün Mesajı 4 Yönetim ve Denetim Kurulu

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Eylül 2014 dönemine ait

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı III. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı III. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 2009 YILI III. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 30 Eylül 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 03 Kasım 2009

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem :

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 30.06.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

2013 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2013 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 1.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Genel Müdür ün Mesajı 4 Yönetim ve Denetim Kurulu

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 3. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Eylül 2015 dönemine ait

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2014 dönemine ait solo

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2015 dönemine ait solo

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 2.ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

T. Halk Bankası A.Ş. 2013 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 2.ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2013 2.ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2013 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Haziran 2013 dönemine ait solo

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

2016 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu

2016 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Ara Dönem. Faaliyet Raporu 2016 Yılı 1.Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2016 Yılı 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2016 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet

Detaylı

2014 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2014 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2014 Yılı 1. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı II. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı II. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 2009 YILI II. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 30 Haziran 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 11 Ağustos 2009

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Haziran 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

2015 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 3. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 4 Yönetim

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2010 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2010 30 Eylül 2010 Bankanın Ticaret Unvanı : Asya Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Küçüksu

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu

T. Halk Bankası A.Ş. 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu. 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 Yılı 2. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Faaliyet Raporu Sunuş 30 Haziran 2015 dönemine ait

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

Faaliyet Yılı 3.Çeyrek Ara Dönem 1.Çeyrek Ara Dönem Yılı. İçindekiler. Sayfa No. Genel Bilgiler 1. Tarihsel Gelişim 2.

Faaliyet Yılı 3.Çeyrek Ara Dönem 1.Çeyrek Ara Dönem Yılı. İçindekiler. Sayfa No. Genel Bilgiler 1. Tarihsel Gelişim 2. İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi 2016 Yılı 2016 Yılı 3.Çeyrek Ara Dönem 1.Çeyrek Ara

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 30.09.2014 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

I. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

I. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Halkbank 2012 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu I. ÇEYREK KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Halkbank 2012 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu Sunuş 31 Mart 2012 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem

1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem 1. Çeyrek Konsolide Ara Dönem Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2011 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 03 Mayıs 2011 tarihinde web

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

2.ÇEYREK ARA DÖNEM F A A L İ Y E T R A P O R U

2.ÇEYREK ARA DÖNEM F A A L İ Y E T R A P O R U 2017 2.ÇEYREK ARA DÖNEM F A A L İ Y E T R A P O R U İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 31.03.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2013 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 31 Mart 2015 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Eylül 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 3.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL)

Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) Özet Finansal Bilgiler (milyon TL) 2009 2010 2011 2012 2013 2Ç14 Yıllık Çeyreksel Aktifler 11,609 14,513 17,190 21,390 27,785 20,719-19% -11% Krediler + Finansal Kiralama 8,355 11,060 13,452 16,307 21,257

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 20 Şubat 2017, Sayı: 8. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 8 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 05.06.2014 30.06.2014 dönemine

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

1.ÇEYREK ARA DÖNEM F A A L İ Y E T R A P O R U

1.ÇEYREK ARA DÖNEM F A A L İ Y E T R A P O R U 2017 1.ÇEYREK ARA DÖNEM F A A L İ Y E T R A P O R U İçindekiler Sayfa No Genel Bilgiler 1 Tarihsel Gelişim 2 Ortaklık Yapısı 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Değerlendirmesi 3 Genel Müdür ün Değerlendirmesi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

Haziran 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Haziran 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Ekonomik Görünüm > Türkiye 1. Çeyrekte %3.2 büyümüş, ilk çeyrek büyümesi > Bütçe, ilk yarı yılda 6,7 milyar TL açık vermiştir, bu yumuşak iniş senaryosuna uygun gerçekleşmiştir.

Detaylı

TSKB Değerlendirme Toplantısı. 15 Şubat 2012

TSKB Değerlendirme Toplantısı. 15 Şubat 2012 TSKB Değerlendirme Toplantısı 15 Şubat 2012 15 Şubat 2012 TSKB Hakkında Ortaklık Yapısı İş Bankası; %50,0 Halka Açık; %41,6 9.5 milyar TL aktif büyüklüğü 350 çalışan, 3 şube 1.7 milyar TL MCAP Halka açık

Detaylı