Neonatal Transportun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neonatal Transportun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri"

Transkript

1 doi: /iksst Araştırma Neonatal Transortun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri The Effect on Mortality and Morbidity of Neonatal Transort in Preterm Babies Sultan Kavuncuoğlu*, Nurten Bayram**, Erkut Öztürk***, Esin Yıldız Aldemir*, Ayşe Sibel Özbek* * İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakıım Ünitesi ** Özel Hastane, Pediatri Kliniği *** Mehmet Akif Ersoy Kal Damar Cerrahi Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği ÖZET Amaç: Neonatal transortun riskli reterm bebeklerin morbidite ve mortalitesi üzerine olan etkisini rosektif olarak araştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Mayıs-Aralık 2005 tarihleri arasında hastanemize ilk 7 günde başka bir merkezden nakledilen 37 gebelik haftasından küçük retermler ile hastanemizde doğan benzer gebelik haftası ve doğum ağırlıklı retermler çeşitli arametreler açısından karşılaştırıldı. Bu arametreler; maternal ve erinatal risk faktörleri, akut ostnatal sorunlar ve neonatal dönem morbiditeleri ve mortalite oranlarıydı. Bulgular: Transort edilen (çalışma grubu) Gru I, Hastanemizde doğan retermler (kontrol grubu) Gru II olarak sınıflandırıldı. Her iki gru (27-37 gebelik haftası) eritanal, maternal risk faktörleri yönünden benzer özellikteydi. Grular arasındaki anne yaşı, doğum şekli, cinsiyet, doğum ağırlığı ve gebelik haftası benzerdi. Akut ostnatal sorunlardan hiotermi, hioglisemi ve asidoz Gru I de anlamlı yüksekti. İzlem sırasında satanan morbiditelerden; sesis ve germinal matriks intraventiküler kanama (GMİVK) Gru I de anlamlı yüksek bulunurken diğer neonatal morbiditeler bakımından grular arasında fark bulunmadı. Gru I deki retermlerde oksijen tedavi süresi ve hastanede yatış süresi uzundu ve mortalite yüksekti (<0.05). Sonuç: Bu çalışma neonatal transortun; riskli retermlerde, morbidite ve mortaliteyi artırdığını ortaya koymuştur. SUMMARY Objective: To investigate the effects of neonatal transortation of high risk reterm infants on morbidity rosectively. Material and Methods: Preterm infants between gestational weeks younger than 7 days of age who were transorted to Bakırköy Maternity and Children s Hosital between May-December 2005 were our study grou (Grou I). The control grou (Grou II) was included the same birth weight and gestational weeks reterms who were born in our hosital in the same eriod. Each grou contained 50 reterm infants. The two grous were comared between maternal and erinatal risk factors, acute ostnatal roblems, neonatal morbidity and mortality rates. This study is a rosective nonrandomized controled study. Results: Demograhic data of maternal age, delivery mode, gender, birth weight and gestational weeks were similar between the grous. Both acute roblems such as hyothermia, hyoglycemia, acidosis and morbidities develoed during follow u such as sesis and intraventricular hemorrhages of the germinal matrix (GM-IVH) were significantly higher in Grou I than Grou II (<0.05). There was no difference between the grous in term of other neonatal morbidities such as resiratory distress syndrome (RDS), retinoathy of rematurity (ROP), necrotizing enterocholitis (NEC), bronchoulmonary dislasia (BPD) and hyerbilirubinemia. The length of oxygen theray and hosital stay were longer and mortality was higher in Grou I than Grou II (<0,05). Conclusion: This study demonstrates that neonatal transortation increases the morbidity and mortality rates in high risk reterm infants. Anahtar kelimeler: Preterm, transort, morbidite, mortalite Key words: Preterm, transortation, morbidity, mortality Alındığı tarih: Kabul tarihi: Yazışma adresi: Uzm. Dr. Sultan Kavuncuoğlu, Ataköy 5. Kısım E-2 2 D Blok Daire 74 Bakırköy / İstanbul e-osta: 23

2 GİRİŞ Gelişmiş ülkelerde 1970 li yıllarda kurulan yoğun bakım üniteleri sayesinde özelikle 1990 lı yıllarda sürfaktanın da devreye girmesiyle riskli rematürlerin yaşatılma oranları artmıştır (1). Riskli gebeliklerden doğacak bu bebeklerin izlem ve tedavisinin yaılacağı III. düzey merkeze erinatal merkez, bebeği anne karnında bu merkeze bu merkeze nakletmeye inutero transort denir. Bu konuda ilk çalışmalar; 1976 da ABD de Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Doğum ve Jinekoloji Konseyinin ortak çalışması sonucu eritanal bölgeselleşme organizasyonu yasalaşmıştır (2). Avrua da 1996 da Euroean Network for Perinatal Transort ile ilk organize girişim başlamış ve ek çok Avrua ülkesinde bölgeselleşme ile ilgili yasalar konulmuştur (3). Avustralya dan yaılan bir çalışmada bölgeselleşmenin başladığı 1979 lu yıllardan 1997 yılına kadar ki sürede neonatal morbidite ve mortalitenin olumlu sonuçlarına vurgu yaılmıştır (4). İngiltere de bölgeselleşme ve erinatal merkezlere inutero transfer veya ostnatal riskli reterm transortu konusunda sorunların hala çözümlenmediği bildirilmektedir (5). Ülkemizde bölgeselleşme ile ilgili yerel çalışmalar olsa da ulusal yasalarla kesinleşmiş sistem bulunmamaktadır. Riskli gebelerin ve/veya doğacak riskli bebeklerin tedavi olacakları hastaneler belli değildir. Anne ve bebeğe hizmet verecek erinatoloji merkez sayısı çok kısıtlıdır. Hastanemiz ülkemiz ve İstanbul çaında önemli bir kadın doğum ve çocuk hastanesi olu yenidoğan yatağı (15 i III. düzey, 110 u II. düzey olmak üzere) yılda yaklaşık yenidoğan III. düzey yenidoğan yoğun bakım hastası olmak üzere ortalama 5000 hasta yenidoğanın izlendiği bir merkezdir. Bu verileri ünitemizin gerek maternal gerek neonatal transort nedeniyle gelişen yoğunluğu ifade etmek için verdik. Bu çalışmada amacımız riskli retermlerin transortun olumsuz koşullarından nasıl etkilendiğini inutero transort edilen benzer grula karşılaştırarak göstermek istedik. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne Mayıs-Aralık 2005 tarihleri arasında çevre hastanelerden nakledilen gebelik haftasındaki retermlerle hastanemizde doğan benzer özellikteki retermleri karşılaştırarak transortun olumsuz etkilerini ortaya koymak için yaıldı. Transort edilen 50 reterm (Gru I) çalışma grubunu, hastanemizde doğan 50 reterm (Gru II) ise kontrol grubunu oluşturdu. Çalışma rosektif kontrollü olarak yaıldı. Kontrol grubu nakil sonucu yoğun bakım ünitesine kabul edilen retermin kabulünden sonra doğumhaneden alınan benzer gebelik haftasındaki retermlerden oluşturuldu. Çalışmaya ilk 7 günde Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) ne hastane dışından ve hastaneden yatırılan 37 gebelik haftasından küçük retermler dahil edildi. Term bebekler, konjenital anomaliler, metabolik hastalıklar, 7 günden büyük olanlar çalışma dışı bırakıldı. Preterm doğum etyolojisine yol açan maternal ve erinatal risk faktörleri sorgulanarak forma kaydedildi. Bebeğe ait cinsiyet, doğum ağırlığı, gebelik haftası, doğum şeklini içeren demografik bilgiler çalışma formuna kaydedildi. Gebelik yaşı tayininde son adet tarihi ve/veya Yeni Ballard Skoru kullanıldı (6). Pretermler yoğun bakın ünitesine gelir gelmez daha önceden ısıtılmış C450 Air Shields Wickers marka kuvöze alındı. Kuvözün ısısı, retermin gebelik haftası ve doğum ağırlğına göre Dünya Sağlık Örgütü nün (WHO) önerdiği tablolara göre ayarlandı. Karın cildine uygun ısı robu yaıştırılarak cilt ısısı ölçüldü. Cilt ısısı 36 C altında olanlar hiotermik olarak kabul edildi (7). Kan gazı ölçümleri Radiometer Coenhagen ABL 500 model cihaz ile yaıldı. Kailler kanda bakılan H 7,25 altında olması asidoz olarak kabul edildi. İlk ölçümden sonraki kan gazı değerlendirilmesinde H, CO 2, O 2, HCO 3 ve BE değerleri retermin mevcut hastalığı ışığında irdelendi. Kan şekerinin değerlendirilmesinde (Accucheck go Roche) neonatal ölçüme uygun kan şekeri strileri 24

3 S. Kavuncuoğlu ve ark., Neonatal Transortun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri kullanıldı. Isıtılmış touktan kailler metodla bakılan kan şekerinin 47 mg/dl altında olması hioglisemi olarak kabul edildi (8). Yineleyen hioglisemi tanısını kesinleştirmek için lazma glikozu biyokimya laboratuvarında otomatik analizörde değerlendirildi. İzlemde yenidoğan morbidite ve mortalitesi araştırıldı. Hierbilirubinemi varlığı ve tedavisi kararında Bhutani eğrileri ve/veya retermler için kullanılan tedavi izlem rotokolleri kullanıldı (9). Sesis tanısında klinik bulgular yanında, kantitatif CRP, lökosit, trombosit sayısı, eriferik kan yaymasında I/T oranı, hem kültür gibi laboratuar belirteçlerleri kullanıldı. Resiratuvar Distress Sendromu klinik, radyolojik ve kan gazı değerleri ile tanımlandı. Nekrotizan Enterokolit (NEK) tanısında Modifiye Bell kriterleri (10), germinal matrix intraventriküler kanama (GMİVK) tanısında Paile Sınıflaması (11), Bronkoulmoner Dislazi (BPD) tanısında Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından geliştirilen ve 2001 yılında yayınlanan ölçütler kullanıldı (12). Tüm bebeklere ostnatal dördüncü haftada İstanbul Üniversitesi Cerrahaşa Tı Fakültesi Göz Hastalıkları Retina Ünitesinde Prematüre Retinoati (ROP) taraması yaıldı. Değerlendirmede Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık Birliği nin ROP kriterleri kullanıldı (13). Kranial USG çalışma ve kontrol grubuna ilk 3 günde aynı ediatrik nörolog tarafından uygulandı. Üç günden sonra transort edilen retermlerde geldiği hastanede yaılan kranial USG raoru istendi ve 24 saat içinde ünitemizde USG yinelendi. Konjenital kal hastalığı tanısı, aynı ediatrik kardiyolog tarafından klinik değerlendirme ve trans-torasik Ekokardiyografi yaılarak kondu. Kranial USG ve trans-torasik Ekokardiyografi; Hewlett-Packard Sonos 1000 sistem ultrasonic imager cihazında 3,5 megahertz uygun multiotansiyel transducer kullanılarak yaıldı. İstatistik hesalamalarda SPSS 11,5 aket rogramı kullanıldı. Belirleyici istatistiklerin, grulara ayrılmış verilerde ve hasta-kontrol karşılaştırılmalarında onesamle (tek örnek) t testi, farklı iki grubun karşılaştırılmasında ise indeendent samle t testi (bağımsız iki örnek t testi) kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmede % 95 güven aralığında <0.05 anlamlı kabul edildi. BULGULAR Mayıs-Aralık 2005 tarihleri arasında hastanemiz neonatoloji ünitesine 680 bebek yatırıldı. Bu bebeklerin 200 ü 37 GH altında reterm idi. Çalışma kriterlerine uyan 100 bebek çalışmaya alındı. Tranort edilen 50 reterm (Gru I) ile kontrol grubundaki 50 reterm (Gru II) maternal ve erinatal risk faktörleri yönünden karşılaştırıldığında benzer özellikteydi (Tablo 1). Tablo 1. Gru I ve Gru II deki erinatal ve maternal risk faktörleri. Perinatal ve maternal risk faktörleri Fetal distress Erken düşük tehditi Preeklamsi Erken membran rütürü İlaç ve alkol kullanımı Bilinen kronik hastalık Plasenta dekolmanı Sigara Koriomnionit Antenatal steroid uygulaması Gru l (n=50) 31 (% 62) 28 (% 56) 20 (% 40) 13 (% 26) 12 (% 24) 7 (% 14) 3 (% 6) 2 (% 4) 22 (% 44) Gru II (n=50) 30 (% 60) 29 (% 58) 19 (% 38) 14 (% 28) 13 (% 26) 8 (% 16) 3 (% 6) 3 (% 6) 24 (% 48) Çalışma grubunda 26 erkek ve 24 kız; kontrol grubunda 25 erkek ve 25 kız vardı. Her iki gru anne yaşı, cinsiyet, doğum şekli, ortalama doğum ağrılığı yönünden karşılaştığında fark yoktu (Tablo 2). Tablo 2. Gru I ve Gru II deki retermlerin demografik özelikleri. Demografik özellikler Anne yaşı (Yıl) Doğum şekli Normal sontan doğum Sezaryen Cinsiyet Erkek Kız Doğum ağırlığı (gr) Gebelik haftası (ortalama) Gru I 28± (% 66) 17 (% 34) 26 (% 52) 24 (% 48) 1362± hafta 3 gün Gru II 26±2,1 32 (% 64) 18 (% 36) 25 (% 50) 25 (% 50) 1559± hafta 1 gün 25

4 Tablo 3. Gru I ve Gru II deki retermlerin gebelik haftasına göre dağılımı. Tablo 5. Gru I ve Gru II olguların akut sorunlarının karşılaştırılması. Gebelik haftası Gru I Gru II Gru I (n=50) Gru II (n=50) GH GH GH 2 (% 4) 25 (% 56) 20 (% 40) 2 (% 4) 25 (% 56) 20 (% 40) Tablo 4. Gru I ve Gru II deki retermlerin doğum ağırlığına göre dağılımı. Doğum ağırlığı Gru I Gru II Akut sorunlar Hiotermi <36 C Hioglisemi <47mg/dl Asidoz H<7,25 Ortalama (Dağılım) 35.6 ( ) 44 (21-80) 7.24 ( ) n (%) 22 (44) 15 (30) 15 (30) Ortalama (Dağılım) 36,3 (35,8-36,8) 52 (32-115) 7,33 (7,06-7,45) n (%) 12 (24) 7 (14) 12 (24) <0.05 <0.05 <0.05 <1000 g g g >1500 g 7 (% 14) 8 (% 16) 31 (% 62) 6 (% 12) 11 (% 22) 29 (% 58) Tablo 6. Gru I ve Gru II de satanan morbiditeler. Gru I n=50 Gru II n=50 ambulansla doktor eşliğinde Morbidite n % n % P kendi imkanıyla ambulansla hemşire eşliğinde RDS Hierbiluribinemi Sesis NEK GM-IVK ROP BPD PDA < 0,05 < 0,05 Grafik 1. Gru l deki retermlerin hastaneye başvuru şekilleri. RDS: Resiratuar Distress Sendromu, NEK: Nekrotizan Enterakolit, GMİVK: Germinal Matriks İntraventrikülar Kanama, ROP: Prematüre Retinoatisi, BPD: Bronko Pulmoner Dislazi, PDA: Patent Duktus Arteriozus Gruların gebelik haftaları ve doğum ağırlığı birbirine benzerdi (Tablo 3, 4). Gru I deki olguların 27 si ambulansla hemşire gözetiminde, 16 sı ambulans doktor eşliğinde, 15 i ailelerin imkanları ile hastanemize getirilmişti (Grafik 1). Gru I ve Gru II deki olguların akut sorunları değerlendirildiğinde; hiotermi Gru I de % 44, Gru II de % 24; hioglisemi Gru I de % 30, Gru II de % 14; asidoz Gru I de % 30, Gru II de % 24 olarak satandı (Tablo 5). Akut sorunlardan hiotermi, hioglisemi ve asidoz Gru I de anlamlı olarak yüksekti (<0.05). Transort grubunda sesis, GMIVK kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti, ROP her iki gruta Evre I ve Evre II düzeyinde olu fark anlamsızdı. Germinal matriks intraventiküler kanama Gru I de evre I-II dokuz rematürede, evre III-IV kanama iki olguda satanırken, Gru II de altı olgu evre I-II GMİVK idi. İleri intraventriküler kanama transort grubunda % 4, hastanede doğanlarda % 0 olarak bulundu. Ortalama YBÜ de yatış sürelerine bakıldığında Gru I de 19,5 gün, Gru II de 15 gün idi (<0.05). Gru I de 3 olgu (% 6), Gru II de 1 olgu (% 2) kaybedildi. Grular arasında mortalite oranları arasında fark anlamlı bulundu (<0.05). TARTIŞMA Dünyada 37 gebelik haftasından küçük reterm doğum sıklığı; gelişmiş ülkelerde % 5-10 (1), Afrika kıtasında % 15 (14), Asya dan % 22 (15) ve ülkemizde % 8,4 olarak bildirilmiştir (16). Preterm doğum etyolojisinde birçok risk faktörü rol oynar. Gebelerin % si sontan olarak % ı erken membran 26

5 S. Kavuncuoğlu ve ark., Neonatal Transortun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri rutürü, % i obstetrik nedenlerle reterm eylemi yaşar. Obstetrik endikasyonların başında anneye ait hastalıkların ve fetusa ait sorunlar gelir. Yaılan çalışmalarda maternal hastalıkların başında; uteroservikal anomaliler, akut lasental ablasyon, ciddi oligohidroamnios, reeklamsi, diabetes mellitus, intrauterin infeksiyonlar gelmektedir (1,2). Bu risklere sahi gebelerin risk altındaki fetuslarının anne karnında bakılabileceği gelişmiş bir merkeze nakline inutero transort denir ki bebek ve anne için güvenli bir işlemdir. Gebeyi naklederken iki konu belirleyicidir: Birincisi bebeğin doğum ağırlığı ve gebelik haftası, ikincisi mevcut erinatal risk faktörleridir (17,18). Bu çalışmada doğum ağırlığı ve gebelik haftaları dağılımına bakıldığında Gru I ve II nin % 60 nın 32 hafta altında, doğum ağırlığına göre sırasıyla % 38 ve % 42 retermin 1500 g ın altında olduğu görüldü. Perinatal ve maternal risk faktörleri incelendiğinde Gru I ve II de sırasıyla fetal distres % 62 - % 60, erken düşük tehdidi % 56 - % 58, reeklamsi % 40-38, erken membran rütürü (EMR) % 26 - % 28 ilk sıralardaydı. Literatürde reeklamsi, EMR, rematüre eylemin erken doğumda transort edilen ve edilmeyen hastalarda ilk sıralarda yer aldığı bildirmiştir (19). Nakledilmesi gereken bebeğin morbidite ve mortalitesini etkileyen faktörlerden ilki transortun ne ile hangi koşullarda yaıldığıdır. Gelişmiş ülkelerde standartlar belirlendiği, güvenli transort ekibi ve altyaısı oluşturulduğundan eksikliklerden bahsedilmemektedir (2). Ülkemizde bu konuda yaılan iki çalışmada Tekin ve ark. (20) ambulans ile nakil oranını % 76.3, doktor ve hemşire eşliğinde transortu % 51,5 olarak raor etmişlerdir. Okan ve ark. (21) çalışmasında nakledilen 240 bebekten % 8 inin reterm olduğunu ve yalnızca % 11 inin ambulansla getirildiğini bildirmişlerdir. Çalışmamızda retermlerin % 70 i ambulansla % 54 ü hemşire, % 16 sı doktor eşliğinde), % 30 u ailenin kendi imkanlarıyla nakledilmişti. Transort sırasında en sık karşılaşılan sorun hiotermidir. Elverişsiz şartlar hiotermiye neden olmaktadır (22,23). Burada mesafenin uzaklığı, transort kuvözünün ısı ayarının bozulması, küvöz donanımının yeterli olmayışı, ambulans ortamının soğuk olması, bebeğin giydirilmemesi, 1000 g ın altında olma en önemli nedenlerdendir. Dünya Sağlık Örgütü yenidoğanda hafif hiotermi sınırlarını C, orta hiotermiyi C, ağır hiotermiyi ise 32 C ve altı olarak tanımlamıştır (7). Çalışmamızda Gru I de ortalama sıcaklık 35.6 C ( C), Gru II de ise ortalama 36.3 C ( C) olu hiotermi sıklığı sırasıyla % 44, % 24 olarak bulunmuştur (<0.005). Her iki gruta hioterminin özelliklerine bakıldığında kontrol grubunda hafif, transort grubunda ağır derecede olduğu görülmektedir yılında Bhatt ve ark. (24) yatığı çalışmada hastanede doğan düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yoğun bakım ünitesine gidinceye kadar hiotermiye maruz kaldığını ve bu oranın 2500 g altındakilerde önemli olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmamızda hastanede ve 1250 g ın altında doğanlarda hiotermi sıklığı % 24 olu dikkat çekiciydi. Ancak hafif ve geçici özellik gösteriyordu. Hiotermi sıklığını Mullane ve ark. % (25), Tekin ve ark. % 74.3 (20), Kalkan ve ark. % 58 (26) olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada; yenidoğanın akut sorunlarından hioglisemi ve asidoz irdelendiğinde hiogliseminin Gru I de % 30, Gru II de % 14 olduğu görülmüştür (< 0.05). Organizmanın akut dolaşım ve solunum yetersizliğinin göstergesi olan asidoz ise, Gru I deki retermlerin yaklaşık üçte birinde tanımlanmıştır. Akut sorunları yaşayan retermler irdelendiğinde; özellikle ailelerin kötü transort koşullarında kendi imkânlarıyla getirdikleri (% 30) bebekler olduğu görülmüştür. Mullane ve ark. (25) ve yıllarını içeren iki farklı döneme ait çalışmalarında transort sonrası düzelmeyi İrlanda da gerçekleştirilen ulusal transort rogramına bağlamışlardır. Çalışmamızda transortun neonatal morbiditeye etkisini irdeledik. Özellikle solunum sistemi transort ilişkisine bakıldığında RDS, BPD sıklığı, sürfaktan kullanımı, ventilatörde izlem günü yönünden grular arasında fark bulunmazken % 30 üzeri oksijene maruziyet anlamlı yüksekti (Gru I de ortalama 17.6 gün, Gru II de 4 gün). Hohlagschwandtner ve ark. (19) ve Schlossmann ve ark. (27) yatıkları çalışmada transort edilen retermlerde RDS, BPD sıklığını yüksek, ventilatörde kalış süresini ve oksijen tedavisini uzun olarak raor etmişlerdir. Çalışmamızda diğer morbiditelerden hierbiluribinemi, NEK, ROP, PDA her iki gruta benzer sıklıkta bulunmuştur. Schlossmann ve ark. (27) çalışmasında hierbiluribinemi, NEK, ROP sıklığı sonuçlarımıza benzer bulunurken PDA, RDS, BPD transort grubunda anlamlı yüksek olarak raor 27

6 edilmiştir. Önemli bir morbidite olarak araştırmamızda sesis, transort grubunda 8 olguda (% 16) görülürken, kontrol grubunda 4 olgu (% 8) tanımlanmıştır. Bu sonuçlar Hohlagschwandtner ve ark. nın (19) çalışmasıyla benzerlik göstermektedir. Schlossmann ve Ark. (27) ise sesis gelişiminde transortun etkisiz olduğunu raor etmişlerdir. Germinal matriks intrakranial kanama (özellikle evre III ve üzeri) retermlerde ciddi morbidite oluşturmaktadır. Gleissner ve ark. (28) 2000 yılında yatıkları kohort çalışmada 3721 retermin GMİVK daki risk faktörlerini incelendiklerinde transortun en önemli faktör olduğunu raor etmişlerdir. Bu konuda başka bir çalışmada ileri GMİVK % 4.8 sıklıkla bulunmuştur (29). Ülkemizden Tarcan ve ark. (30) yatıkları çalışmada, GMİVK etyolojisinde transortun önemi vurgulanmıştır. Hohlagschwandtner ve ark. (19) anne karnında transort ve doğumdan sonra nakil yaılan hastaların GMVİK oranlarını karşılaştırdığında, evre III ve lv kanamanın her iki gruta benzer olduğunu (% % 11.8) bildirmişlerse de bu sonucun inutero nakledilen bebeklerin ortalama ağırlığının 1500 g, doğduktan sonra nakledilenlerin 1853 g olmasına bağlamışlardır. Buna karşın yazarlar transort grubunda total morbiditede ciddi farkın olduğunu (% 11.8), inutero transortta ise (% 4.9) sıklığa dikkat çekmişlerdir. Çalışmadaki transort grubunda ciddi konjenital malformasyonlar, metabolik hastalıkların olması sonucu etkilemiştir. Çalışmamızda Gru I de GMİVK sıklığı % 22.6 olu evre I-II dokuz, retermde evre III-IV iki olguda tanımlanmıştır. Ayrıca bir olgu eriventriküler lökomalazi tanısı ile izleme alınmıştır. Buna karşılık Gru II deki sıklığın % 12, tolam altı kanamalı retermin ise evre I ve II düzeyinde olduğu görülmüştür. Benzer gebelik haftası ve doğum ağırlığına sahi grular arasındaki bu farkın transort ile ilgili olabileceği düşünülmüştür. Hastanede kalış süresi riskli retermin sorunlarının düzelmesine ve taburculuğuna hazır olma uyumuna bağlıdır. Çalışmamızda Gru I de ortalama hastanede yatış süresi 19,5 gün, Gru II de 15 gün olarak bulunmuştur (<0.05). Literatürde transortun mortaliteye olan etkileriyle ilgili birçok çalışma vardır (2). Hollanda dan Kollee ve ark. (31) 1338 çok düşük doğum ağırlıklı retermleri içeren çok merkezli çalışmasında; inutero nakledilen ve Üniversite Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bakılan bebeklerle, lokal hastanelerde doğanları karşılaştırdığında mortalitede anlamlı fark olduğunu raor etmişlerdir yılında Diaye ve ark. (32) transortun mortaliyete olumsuz etki ettiğini, Kanada dan 2004 yılında yayınlanan derlemede Luton ve ark. nın (33) bölgesel neonatal acil transort sisteminin mortaliteyi ciddi oranda azaltacağını ve organizasyon şemasını vurgulamışlardır (33). Avustralya dan Victo Yhyu 2004 yılında yazdığı makalede (4) 28 haftalık ve 1000 g dan küçük retermlerin 14 yıllık sonuçlarını değerlendirdiğinde 1979 dan 1997 yılına kadarki zaman diliminde bölgeselleşmenin yararlarını, riskli bebeklerin 3. düzey bakım yaılan merkezlerde doğmasının olumlu etkilerini vurgulamıştır. Çalışmamızda transort edilen retermlerden ikisi (% 4), kontrol gruta biri (% 2) kaydedilmiştir. Bu çalışma ülkemizde neonatal mortalitenin en yüksek olduğu 0-7 günde 37 hafta altında transorta maruz kalan retermleri içeren rosektif kontrollü yaılan ilk çalışmadır. Gözlem ve bulgularımızla literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Benzer arametrelerle çok merkezli çalışmaların yararlı olacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak ülkemizde bölgeselleştirilen erinatal organizasyon çalışmalarının nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi, merkezler arası işbirliğinin sağlanması reterm, morbidite ve mortalitesini olumlu yönde önleyecektir kanısındayız. KAYNAKLAR 1. Wen SW, Smith G, Yang Q, Walker M. Eidemiyoloji of reterm birth anda neonatal outcome. Semin Fetal Neonatal Med 2004;9(6): htt://dx.doi.org/ /j.siny Woodward GA, Kirsch R, Stone M. Trautman Stabilization and transort of the high risk infant in Avery s Diseases of the Newborn 9th Ed Elsevier Saunders Philadelhia 2012: Arslan S. Transort. In: Yurdakök M, Erdem G, Editörler. Neonatoloji. Ankara: Al Ofset; 2004: Yu YH, Doyle LW. Regionalized long-term follow-u. Seminars in Neonatology 2004;9: htt://dx.doi.org/ /j.siny Fenton AC, Leslie A, Skeoch CH. Otimising neonatal transfer. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004; 89: htt://dx.doi.org/ /adc Sasidharan K, Dutta S, Narang A. Validity of New Ballarda Score until 7th day of ostnatal life in moderately reterm neonates. Arch Dis Child Fetal Neonatal 28

7 S. Kavuncuoğlu ve ark., Neonatal Transortun Preterm Bebeklerin Morbidite ve Mortalitesine Etkileri Ed 2009;94(1): WHO Word Health Organisation, Safe Motherhood: Thermal Protection of the Newborn: A Practical Guide, World Health Organisation, Geneva, Lteif AN, Sehwenk WF. Hyoglysemia in infants and children. Endocrinol Metab Clin North Am 1999;28: htt://dx.doi.org/ /s (05) Bhutani VK, Johnson L. Kernicterus in late reterm infants cared for as term healthy infants. Semin Perinatol 2006;30(2): htt://dx.doi.org/ /j.semeri Kleigman RM, Walker WA, Yolken RH. Necrotizing enterocolitis: research agenda for a disaase of unknown etiology and athogenesis. Pediatr Res 1993;34: htt://dx.doi.org/ / Paile LU. Intracranial hemorrhage. In: Fanaroff AA, Martin RJ (eds). Neonatal-Perinatal Medicine. St Louis: Mosby, 2002: Jobe AH, Bancalari E. Bronchoulmonary dyslasia. Am J Resir Crit Care Med 2001;163: htt://dx.doi.org/ /ajrccm Section on Othhalmology American Academy of Pediatrics; American Academy of Ohthalmology; American Associatinon for Pediatric Ohthalmology and Strabismus. Screening examination of remature infants for retinoathy of rematurity. Pediatrics 2006;117: htt://dx.doi.org/ /eds Osman NB, Challis K, Cotiro M, Nordaahl G, Bergstrom S. Perinatal outcome in an obstetric cohort of Mozambican women. J Tro Pediatr 2001;47:30-8. htt://dx.doi.org/ /troej/ Kulmala T, Vaahtera M, Ndekha M, Koivisto AM, Cullinan T, Salin ML et al. The imortance of reterm births for eri and neonatal mortality in rural Malawi. Paed Perinat Eidemiol 2000;14: htt://dx.doi.org/ /j x 17. Lubchenco LO, Butterfield LJ, Delaney-Black V, Golson E, Koos BL, Lazotte DC. Outcome of verylow-birth weight infants: does anteartum versusu neonatal referal have abetter imact on mortality, morbidity or long term outcame? Am J Obstet Gynecol 1989;160: htt://dx.doi.org/ /s (89) Ferrara A, Schwartz M, Page H, Israel M, Atakent Y, Smith CE, Landovitz L. Effectiveness of neonatal transort in New York City in neonates less than 2500 grams- a oulation study. J Community Health 1998; 13:3-18. htt://dx.doi.org/ /bf Hohlagschwandtner M, Husslein P. Klebermass K, Weninger M, Nardi A, Lagner M. Comarison between maternal transort, neonatal transort and inatient antenatal treatment. Arch Gynecol Obstet 2001; 265: htt://dx.doi.org/ /s Tekin N, Akşit A, Dinleyici Ç, Yarar C, Mert D. Osmangazi Üniversitesi Tı Fakültesi Neonatoloji Ünitesine başvuran yenidoğanların koşullarının değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2001;9(3): Okan F, Uslu S, Nuhoğlu A. Yenidoğan kliniğine sevk ve transort edilen hastaların irdelenmesi, Çocuk Hastalıkları Dergisi 2005(3): Kennedy N, Gondwe L, Morley DC. Temerature monitoring with thermosots in Malawi. Lancet 2000; 355: htt://dx.doi.org/ /s (05) Ji XC, Zhu CY, Range RU. Eidemiololgical study on hyothermia in newborn. Chin Med J Engl 1993;106: Bhatt DR, White R, Martin G, Van Marter LJ, Finer N, Goldsmith JP, Ramos C, et al. Transitional hyothermia in reterm newborns. Journal of Perinatology 2007(27): htt://dx.doi.org/ /sj.j Mullane D, Byrne H, Clarke TA, Gorman W, Griffin E, Ramesh K, Rohinath T. Neonatal transortation: the effects of a national transortation rogramme. Ir J Med Sci 2004;173(2): Kalkan S, Hacıoğlu F, Yasil R. Yenidoğanda transort şartları ve sonuçları, X Ulusal Neonatoloji Kongresi, Mart 2000, Antalya, Özet kitabi. s Shlossman PA, Manley JS, Sciscione AC, Colmargen GHC. An analysis of neonatal morbidity and mortality in maternal (in utero) and neonatal transorts at 24/34 week s gestation. Am J Perinatol 1997;14: htt://dx.doi.org/ /s Gleissner M, Jorch G, Avenarius S. Risk factors for intraventriküler hemorrhage in a birth cohort of 3721 remature infants. J Perinat Med 2000;28(2): Obladen M, Luttkus A, Rey M, Metze B, Hofenmüller W, Dudenhausen JW. Differences in morbidity and mortality according to tye of referral of very low birth weight infants. J Perinat Med 1994; 22: htt://dx.doi.org/ /jme Tarcan A, Olalı A, Tekşan M, Gürakan B. Çok düşük doğum ağırlıklı rematürelerde eriventrikülerintraventriküler kanama ve eriventriküler lökomalıs risk etkenlerinin incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi 2005;40(l): Kollee LAA, Verloove-Vanhorick PP, Verwey RA, Brand R, Ruys JH. Maternal and neonatal transort: results of a national collaborative survey of reterm anda very low birth weight infantas in the Netherlands. Obstet Gynaecol 1988;72: Ndiaye O, Diallo D, Diouf S, Digne T, Sylla A, Sall MG, Ba M, et al. Neonatal mortality associated with trasfer of low birth weight newborns. Dakar Med 2003;48(1): Luton B, Pendray M. Regionalized neonatal emergency transort. Semirans in Neonatology 2004;9: htt://dx.doi.org/ /j.siny

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ?

PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ? 1 PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ? Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Bayram Ali Dorum, Fatma Kocael, Yeşim Özarda İlçöl, Cengiz Bozyiğit,

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Doğum Şeklinin Klinik Seyir Üzerine Etkisi

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Doğum Şeklinin Klinik Seyir Üzerine Etkisi İKSST Derg 6(1):3-36, 214 doi:1.5222/iksst.214.3 Araştırma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Doğum Şeklinin Klinik Seyir Üzerine Etkisi The Effect of Mode of Delivery on The Clinical Course of Very

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Olgularımızın Değerlendirilmesi +

İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Olgularımızın Değerlendirilmesi + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(1) 19-23 (2004) İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Olgularımızın Değerlendirilmesi + Hande Gülcan*,

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (3): 291-295 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0535 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi

Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi Özdemir ve ark. Van Tıp Dergisi: 18 (2):77-82, 2011 Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Olgularımızın Değerlendirilmesi Özmert M.A.

Detaylı

İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu?

İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 275-282 Orijinal Makale İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Mehtap Kılıç 1, Canan Aygün

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

ANNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DOĞUM SÜRE İLE ŞEKLİ, BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI, APGAR SKORU VE DOĞUM SONRASI KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ i

ANNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DOĞUM SÜRE İLE ŞEKLİ, BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI, APGAR SKORU VE DOĞUM SONRASI KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ i Teecik Eğit Hast Derg 2012; 22 (1): 5-10 5 KLİNİK ARAŞTIRMA ANNE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DOĞUM SÜRE İLE ŞEKLİ, BEBEK DOĞUM AĞIRLIĞI, APGAR SKORU VE DOĞUM SONRASI KOMPLİKASYONLARA ETKİSİ i THE EFFECTS OF

Detaylı

Antenatal Steroid Uygulamasının Erken Dönem Prematüre Sorunları Üzerine Etkisi

Antenatal Steroid Uygulamasının Erken Dönem Prematüre Sorunları Üzerine Etkisi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2014480101 Antenatal Steroid Uygulamasının Erken Dönem Prematüre Sorunları Üzerine Etkisi Ali Bülbül 1, Filiz Özkaya Gül 2, Sinan Uslu 1, Ebru Türkoğlu Ünal 1,

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. F. Emre CANPOLAT Zekai Tahir Burak Neonatoloji Kliniği Sunum planı Hangi doğum şekli bebek için daha uygun Doğum şekli hangi sistemlere etki eder Elektif

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470104 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri Selda Arslan 1, Ali Bülbül 1, Ayşe Şirin Aslan 2, Evrim Kıray

Detaylı

*'" Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ

*' Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Ciltl, Sayı :2, 1998 PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Duygu ARIKAN* Fatma GÜDÜCÜ** ÖZET Atatürk

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

Prematüre retinopatisi gelişen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Prematüre retinopatisi gelişen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012; 55: 125-131 Orijinal Makale Prematüre retinopatisi gelişen olgularda risk faktörlerinin değerlendirilmesi Sumru Kavurt¹, Hüsniye Yücel¹, Emre Hekimoğlu², Ahmet

Detaylı

Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri

Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 0 (4): 247-, 2011 Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastalık ve ölüm oranlarının zaman içerisindeki değişimi

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastalık ve ölüm oranlarının zaman içerisindeki değişimi 102 Özgün Araştırma Original Article DOI: 10.4274/tpa.1062 Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hastalık ve ölüm oranlarının zaman içerisindeki değişimi The change of morbidity and mortality rates in very

Detaylı

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler 384 Dicle Tıp Dergisi / M. Bekdaş ve ark. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite 2013; 40 (3): 384-390 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ZKTB OLGU SUNUMU ÖZET. Anahtar kelimeler: Adölesan, ileri maternalyaş, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım

ZKTB OLGU SUNUMU ÖZET. Anahtar kelimeler: Adölesan, ileri maternalyaş, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ZKTB OLGU SUNUMU CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3 ÖZET Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir? Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları Is Adolescentor Advanced Maternal Age Risky for Newborn?:

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Solunum Sıkıntısı Nedeniyle Yatan Hastaların

Detaylı

Komplikasyonlu gebeliklerden doğan bebeklerde kord kanı ferritin düzeyleri demir eksikliğinin erken bir göstergesi olabilir mi?

Komplikasyonlu gebeliklerden doğan bebeklerde kord kanı ferritin düzeyleri demir eksikliğinin erken bir göstergesi olabilir mi? doi: 10.5505/abantmedj.2015.93063 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 4 Issue Sayı 2 Year Yıl 2015 Komlikasyonlu gebeliklerden doğan bebeklerde kord kanı ferritin düzeyleri

Detaylı

Antenatal Kortikosteroid Tedavisi. Prof. Dr. Feride Söylemez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Antenatal Kortikosteroid Tedavisi. Prof. Dr. Feride Söylemez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antenatal Kortikosteroid Tedavisi Prof. Dr. Feride Söylemez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Etki Mekanizması Antenatal steroidler yapısal ve biyokimyasal değişikliklerle

Detaylı

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 35-39 / Eylül 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi 28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Neonatal Outcomes

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE Dr. A.i. TEKİRDAG C"') - Dr. U. KAL (*) Dr. Y. CEYLAN C"') - Dr. B. ARSAN

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Gebede HSV İnfeksiyonu. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Gebede HSV İnfeksiyonu Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Olgu 14 günlük, erkek bebek Şikayeti: Sol kol ve bacakta kasılma, emmeme Hikaye:

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi ( )

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi ( ) KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 46-50, 2016 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Ölüm Nedenlerinin Değerlendirilmesi (2012-2014) Evaluation of the Causes of Neonatal

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Erken Membran Rüptürünün Term ve Preterm Yenidoğanlarda Sepsis Morbidite ve Mortalitesine Etkisi

Erken Membran Rüptürünün Term ve Preterm Yenidoğanlarda Sepsis Morbidite ve Mortalitesine Etkisi Erken Membran Rüptürünün ve Preterm Yenidoğanlarda Sepsis Morbidite ve Mortalitesine Etkisi Esin YILDIZ ALDEMİR *, Emel ALTUNCU **, Sultan KAVUNCUOĞLU ***, Sibel ÖZBEK ****, Erkut ÖZTÜRK *, Burcu CEBECİ

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Sunum planı Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin Prematüre bebekler Hipoksik iskemik

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi Original Article / Orijinal Araştırma Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Preterm Neonates Admitted To Neonatal Intensive

Detaylı

GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI THE EARLY CLINICAL OUTCOMES OF LATE PRETERM NEWBORNS

GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI THE EARLY CLINICAL OUTCOMES OF LATE PRETERM NEWBORNS 30 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 25.12.2009 Kabul Tarihi / Accepted: 01.02.2010 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2010; 4(1): 30-35 GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde İntraventriküler Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde İntraventriküler Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi doi:10.5222/j.child.2013.109 Araştırma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerde İntraventriküler Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Mesut Dursun*, Ali Bülbül*, Hasan Sinan Uslu*,

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi

Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi Araştırma Makalesi Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Yirmi sekiz hafta ve altındaki preterm bebeklerde profilaktik ve selektif surfaktan uygulaması: tek merkez deneyimi Prophylactic and selective

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ VE PREMATÜRİTE. Doç. Dr. Ahmet Yağmur Baş Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Yenidoğan Kliniği

YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ VE PREMATÜRİTE. Doç. Dr. Ahmet Yağmur Baş Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Yenidoğan Kliniği YENİDOĞAN ÖLÜMLERİ VE PREMATÜRİTE Doç. Dr. Ahmet Yağmur Baş Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH Yenidoğan Kliniği YENİDOĞAN SAĞLIĞI Yenidoğan dönemi; doğumdan bir aya kadar olan süreyi (ilk 28 gün)

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

İSTANBUL DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ

İSTANBUL DA NEONATAL TRANSPORTUN KAMUSAL İŞLEYİŞİ İSTANBUL DA NEONATAL TRANSPORTUN Sinan Uslu 1, Murat Yüksel 2, Ayşegül Uslu, Canan Özsen 2, Derya Özaşır Abuşka 4, Özgür Yaşar 4, Ali Bülbül 1, Memet Taşkın Egici, Selami Albayrak 4, Güven Bektemur 1 Şişli

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ Ahmet AL VER C*) - Sultan KA VUNCUOGLU - Ümit KURU C***> Nurdan BİLGEN

Detaylı

Otuz Dört Hafta Altı Tekil, İkiz ve Üçüz Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Otuz Dört Hafta Altı Tekil, İkiz ve Üçüz Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması ZKTB KLİNİK ARAŞTIRMA CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 Otuz Dört Hafta Altı Tekil, İkiz ve Üçüz Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması Sevilay Topcuoğlu, Dilek Yavuzcan Öztürk, Tuğba Gürsoy, Güner Karatekin,

Detaylı

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Gebelikte Progesteron Kullanımı Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron Östriol Progesteron

Detaylı

Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi

Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi Çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde periventriküler-intraventriküler kanama ve periventriküler lökomalasi risk etkenlerinin incelenmesi Aylin Tarcan, Ayşegül Olalı, Mehmet Tekşam, Berkan Gürakan

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus Öz gün Arafl t r ma/ori gi nal Ar tic le Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Major Mortalite ve Morbidite Nedeni; Patent Duktus Arteriozus A Major Cause of Mortality and Morbidity of Very Low Birth Weight

Detaylı

Preterm Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Kliniğimizin Perinatal Sonuçları

Preterm Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Kliniğimizin Perinatal Sonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4 (2) 71-77, 2008 ORİJİNAL YAZI Preterm Erken Membran Rüptürü Olan Gebelerde Kliniğimizin Perinatal Sonuçları Yalçın KİMYA, Nebahat UYSAL, Candan CENGİZ Uludağ

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

Yılları Arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks Tanısıyla İzlenen Olguların İncelenmesi

Yılları Arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks Tanısıyla İzlenen Olguların İncelenmesi JOPP Derg (2):79-85, 2 Klinik Araştırma 24-28 Yılları Arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Pnömotoraks Tanısıyla İzlenen Olguların İncelenmesi Ayşe Sibel ÖZBEK, Sultan KAVUNCUOĞLU, Sezen UGAN ATİK,

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Periventriküler/intraventriküler kanamalı yenidoğanlarda risk faktörleri

Periventriküler/intraventriküler kanamalı yenidoğanlarda risk faktörleri İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 05; 5(3):6-66 doi:0.5/buchd.05.6 Klinik Araştırma Periventriküler/intraventriküler kanamalı yenidoğanlarda risk faktörleri Risk factors of newborns with periventricular/intraventricular

Detaylı

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:55-62 ARAŞTIRMA MAKALESİ AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI Lütfullah ÇAKIR 1, Baki ERDEM

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İstanbul da Bir Referans Hastanesinin Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanların Klinik Seyri

İstanbul da Bir Referans Hastanesinin Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanların Klinik Seyri ZKTB KLİNİK ARAŞTIRMA CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 İstanbul da Bir Referans Hastanesinin Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanların Klinik Seyri ÖZET Giriş: Gelişmekte

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi

Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalarında ağırlık ve ölüm riskinin tahmininde plazma cell-free DNA düzeyinin önemi Bakır M¹, Engin A¹, Kuşkucu MA², Bakır S³, Gündağ Ö¹, Midilli K² Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

MERS N ÜN VERS TES YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES NDE TEDAV ED LEN ÇOK DÜfiÜK DO UM A IRLIKLI BEBEKLER N DE ERLEND R LMES

MERS N ÜN VERS TES YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES NDE TEDAV ED LEN ÇOK DÜfiÜK DO UM A IRLIKLI BEBEKLER N DE ERLEND R LMES st T p Fak Derg 2006; 69:105-109 J Ist Faculty Med 2006; 69:105-109 www.itfdergisi.com ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES MERS N ÜN VERS TES YEN DO AN YO UN BAKIM ÜN TES NDE TEDAV ED LEN ÇOK DÜfiÜK DO UM

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ

Sema DOĞU, Kader KOÇ, Zeynep ASLAN, Serpil TÜRKER, Nur İHTİYAR GİRİŞ ÖZEL BİR SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURAN GEBE KADINLARDA SİGARA KULLANIMI İLE İLGİLİ VERİLEN EĞİTİMİN ANNE BEBEK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ 13-16 Ekim 2011 de 2. Ulusal

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ

PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ İst. Tıp Fak. Mecmuası 66:1,2003 ARAŞTIRMALAR PREMATÜRE BEBEKLERDEKIINTRAVENTRIKULER KANAMANIN MORTALİTE VE MORBİDİTESİ Zeliha AKDOĞAN, Fahri OVALI, Nedim SAMANCI, Türkan DAĞOĞLU* ÖZET Germinal matriks

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Sga'lı Bebeklerde Eregie Yöntemi

Sga'lı Bebeklerde Eregie Yöntemi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sga'lı Bebeklerde Eregie Yöntemi The Eregie Method in Babies With Small For Gestational Age Ayça TÖREL ERGÜR *, Fatoş TANZER **, Gülten YAYLACI *** ÖZET Günümüzde

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul Obstetrik Pratiğinde Trombofili Taramalarını Kime, Nasıl Yapalım? Trombofili Kalıtsal Edinsel Literatür ve Kadın-doğum birliklerinin önerileri

Detaylı

Riskli Bebeklerde Prognozu Etkileyen Faktörler ve Etik Konular

Riskli Bebeklerde Prognozu Etkileyen Faktörler ve Etik Konular MÜSBED 2014;4(Suppl. 2):S55-S59 Davetli Konuşmacı Yazıları / Invited Lectures Riskli Bebeklerde Prognozu Etkileyen Faktörler ve Etik Konular Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Emekli Öğretim Üyesi, Marmara Üniversitesi

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013. Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır

Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013. Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013 Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır Trombofili etkenleri ve gebelik Kalıtsal trombofili Faktör V Leiden Prothrombin

Detaylı

)üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi

)üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi )üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi :ıents Evaluation of Perinatal Outcome of Small for Gestational Age Babies Tevfik GÜVENAL *, Meral ÇETİN***, Bayram Ali MAMİK**,

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı