İzmir Eko-Okulları Eğitim-Öğretim Yılı Etkinlikler Kitapçığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir Eko-Okulları 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Etkinlikler Kitapçığı"

Transkript

1 İzmir Eko-Okulları Eğitim-Öğretim Yılı Etkinlikler Kitapçığı Daha Temiz, Yeşil ve Mavi bir Dünya için 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER: Eğitim-Öğretim Yılı İzmir Eko Okulları Ortak Etkinlikleri 2. Cahide Ahmet Dalyanoğlu İlköğretim Okulu 3. Özel Çakabey İlköğretim Okulu 4. Özel Ekin İlköğretim Okulu 5. Özel Gelişim İlköğretim Okulu 6. İYTEV Özel Yücel Tonguç İlköğretim Okulu 7. Koyundere İlköğretim Okulu 8. Menemen Miyase İnceer İlköğretim Okulu 9. DEÜ Özel 75. Yıl İlköğretim Okulu Eylül İlköğretim Okulu 11. Özel Güzelbahçe Piri Reis İlköğretim Okulu 12. Urla Asiye Hüseyin Akyüz Bilim İlköğretim Okulu 13. Erol Tarakçıoğlu İlköğretim Okulu 14. Özel Karşıyaka Piri Reis İlköğretim Okulu 15. Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu 16. Özel TAKEV İlköğretim Okulu 17. Özel Efes İlköğretim Okulu 18. Özel Işıkkent İlköğretim Okulu 19. İzmir Özel Türk İlköğretim Okulu 2

3 Eğitim-Öğretim Yılı Ġzmir Eko Okulları Ortak Etkinlikleri 22 MART 2011 TARĠHĠNDE ÖZEL TAKEV ĠLKÖĞRETĠM OKULUNDA BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK KONULU FOTOĞRAF SERGĠSĠ DÜZENLEDĠK. 2-6 MAYIS 2011 TARĠHLERĠ ARASINDA YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE ĠZMĠR KENT ARġĠVĠ MÜZESĠNDE ĠZMĠR Ġ SĠMGELEYEN ATIKLARDAN DEV OBJELER SERGĠSĠNĠ DÜZENLEDĠK. 26 MAYIS 2011 TARĠHĠNDE FOÇA ĠLÇESĠ ĠNGĠLĠZ BURNU NDA KIYI TEMĠZLĠĞĠ VE ĠZMĠR EKO OKULLARI 1.ÇEVRE ġenlġğġ DÜZENLEDĠK. 3

4 Okul adı: Temanın adı: ÇalıĢmanın adı: ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Cahide Ahmet Dalyanoğlu İlköğretim Okulu Geri Dönüşüm ve Kağıt Atıkları Değerlendirme Atık gazetelerden koltuk takımı yapma 4-8. Sınıf düzeyi Sınıf Öğretmenleri, Görsel Sanatlar zümresi, Teknoloji Tasarım zümresi Hazırlık evresinde Okul Salonu, Sergi için Çevre Şenliği Sergi Alanı, Sürekli Sergi alanı olarak ise, Eko okul panosunun bulunduğu alan uygulama alanları olarak kullanılmıştır. Gazetelerin uygun şekilde hazırlanıp, günlük hayatta kullanılabilecek özellikte bir koltuğa dönüştürülmesi. Çoğu birey tarafından çöp olarak düşünülen ya da en iyi ihtimalle geri dönüşümde yeniden kullanılabilen kağıda dönüştürülen gazeteleri, günlük hayatta kullanabileceğimiz objelere dönüştürerek farklı bir bakış açısı sağlayabilmek. Öncelikle koordinatör öğretmen ve yukarıda adı geçen zümre öğretmenleri önderliğinde, çocuklardan evlerinde biriktirdikleri gazeteleri okula getirmeleri istendi. Halihazırda okuldaki geri dönüşüm projesi için birikmekte olan gazeteler de kullanıldı. 3-4 gazetenin sıkıca sarılmasından oluşan yüzlerce rulo oluşturuldu. Bu rulolar özellikle eko tim ve gönüllü öğrenciler tarafından okul salonunda hazırlandı. Daha sonra bu rulolar belirli bir düzen içerisinde birleştirilerek, 2 adet orijinal boyutta, yetişkin bir bireyi taşıyacak sağlamlıkta koltuk ve bir fiskos sehpası oluşturuldu. 4

5 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Özel Çakabey İlköğretim Okulu Atıkların Geri Dönüşümü Çevremiz Temizliyorum İlköğretim Düzeyi Öğrencileri Sınıf Öğretmenleri Okul çevresi Çalışmanın konusu ve tanımı çevre temizliğinin ve atıkların kazanımının canlı yaşamına sağladığı yararların fark edilmesidir. Çevre temizliğinin ve atıkların kazanımının canlı yaşamına sağladığı yararları kavrama Öğrenciler iki gruba ayrılır.i grupta bulunan öğrenciler bahçeye çıkarılır ve okul kenarındaki derede bulunan atıkları incelemeleri istenir.daha sonra öğretmenler gözetiminde her öğrenciden gördüğü manzara ile ilgili bir hikaye yazmaları istenir. Bu sırada öğretmenler tarafından konu ile ilgili farklı hikayeler anlatır.bir süre sonra (grup kendi hikayelerini tamamladığında) öğretmenler öğrencilerden hikayelerini okumalarını ister.tüm hikayeler okunduktan sonra drama yapmaya uygun olan ve manzarayı en iyi anlatan hikaye seçilerek bu grubun canlandırmak için çalışması istenir. I.Gruptaki öğrenciler çalışmalarını yaparken dere görevliler tarafından temizlenir.ii. Grup öğrencilerden temizlenen dereyi gözlemlemeleri istenir. Daha sonra bu grupta da öğretmenler gözetiminde her öğrenciden gördüğü manzara ile ilgili bir hikaye yazmaları istenir. Grup kendi hikayelerini tamamladığında öğretmenler öğrencilerden hikayelerini okumalarını ister.tüm hikayeler okunduktan sonra drama yapmaya uygun olan ve manzarayı en iyi anlatan hikaye seçilerek bu grubun canlandırması istenir. İki grubun hazırlıkları da tamamlandıktan sonra okul bahçesinde drama gösterileri öğrencilerle izlenerek temiz ve kirli çevrenin farkı görselleştirmiş olur. Öğrencilerin izleyerek iki çevrenin farkını kavramaları sağlanır. Bahçedeki çalışma tamamlandıktan sonra; o Öğrencilerle 2050 Yılından Doğaya bir mektup yazmaları istenir. o Öğrencilerin izledikleri gösteri ile ilgini bir sunum hazırlamaları istenir. 5

6 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: Özel Çakabey İlköğretim Okulu Atıkların Geri Dönüşümü Atık Temizliği İlköğretim Düzeyi Öğrencileri Sınıf Öğretmenleri ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Okul Bahçesi Çalışmanın konusu ve tanımı çevre temizliğinin önemi ve atıkların insan eli ile geri dönüşümü Çevre temizliğinin önemi ve atıkların insan eli ile geri dönüşümünün sağlanması Öğrenciler bahçeye çıkarılır ve okul bahçesinde gördükleri atık maddeleri toplamaları istenir.daha sonra öğretmenler gözetiminde her öğrenciden topladığı malzemenin eline gelene kadar geçirdiği aşamaları anlatması istenir. Bu sırada öğretmenler tarafından konu ile ilgili farklı hikayeler anlatır.bu işlem etkinliğe katılan tüm öğrencilerle tekrar edilir.daha sonra öğrenciler gruplara ayrılarak kendi gruplarında topladıkları atık malzemelerle kullanılabilecek bir eşya oluşturmaları istenir.tüm eşyalar hazırlandıktan sonra okul koridorlarında bir stand açılır ve konuklara eşyanın oluşum aşamaları grup sözcüsü tarafından anlatılır. Sergi sonunda bir seçim sandığı aracılığı ile konukların en kullanışlı ve atıkları en iyi şekilde değerlendiren eşyayı seçmesi sağlanır. Çalışma tamamlandıktan sonra; o Öğrencilerden Yapılan Çalışmanın Amacı Nedir? konulu bir kompozisyon yazmaları istenir. o Öğrencilerin gözlemleri ile ilgili bir sunum hazırlamaları istenir. 6

7 ÇalıĢmanın Uygulandığı YaĢ - Sınıf Grubu: ÇalıĢmayı Uygulayan Zümreler: ÇalıĢmanın Uygulandığı Alan: ÇalıĢmanın Konusu Ve Tanımı: Özel Ekin İlköğretim Okulu Atıkların Geri Dönüşümü İzgep İşbirliği İle Ambalaj Atık Projesi Tüm Okul Fen Ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler Zümresi Okulumuzun Bahçesi Çevre Kirliliğinde Sorun Olan Atıkların Rastgele Doğaya Bırakılmadan Denetlenerek Geri Kazanılmasıdır. Gerek Çevre Problemlerinin Çözümünde, Gerekse Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak. ÇalıĢmanın Amacı: Geri Dönüşümün Önemini Öğrencilere Ve Onların Aracılığıyla Çevrelerine Anlatmak. Okulumuzda Ambalaj Atıklarını Toplama Projesi başlattık ve bu doğrultuda ĠZGEP ile anlaştık. Bunun için her sınıfa, ortak alan ve bölümlere koymak üzere karton kumbara temin ettik. Ayrıca öğrencilerin bulunmadığı ve kullanmadığı bahçenin bir bölümüne, atıkları ıslanmadan biriktirebileceğimiz atık evi olarak adlandırdığımız bir depo, teknik birim tarafından yapıldı. Daha sonra İZGEP yetkililerinden 2 adet konteyner temin ettik. Belli sürelerle, topladığımız atıklar İZGEP tarafından alınarak projemiz başlamıştır. Projeye başlamadan önce öğrencilere, hem İZGEP yetkilileri tarafından geri dönüşüme ait genel bir sunum hem de sınıf öğretmenleri tarafından karton kumbaralarının nasıl ve ne amaçla kullanılacaklarına ilişkin hazırlanan bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Burada projenin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. ATIK EVİMİZ HER SINIFA KOYDUĞUMUZ KUMBARALARIMIZ 7

8 Özel Gelişim İlköğretim Okulu Kağıt Vücudumuz çalışan en büyük fabrika ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: 7. Sınıflar Fen ve Teknoloji 7. sınıf Vücudumuzda Sistemler Ünitesi nin Boşaltım Sistemi konusu Vücut bir kağıt fabrikasına benzetilmiş, öğrencilerden vücudumuzda oluşan atıklarla bu fabrikada oluşacak atıklar arasında ve fabrikanın arıtım sistemi ile vücudun zararlı maddeleri arıtan organı arasında ilişki kurmaları istenmiştir. Vücudumuzda meydana gelen hayatsal faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin, fabrikalarda olduğu gibi temizlendiğinin anlatılaması. 7. sınıf Vücudumuzda Sistemler Ünitesi nin Boşaltım Sistemi konusunda, vücut bir kağıt fabrikasına benzetilmiş, öğrencilerden vücudumuzda oluşan atıklarla bu fabrikada oluşacak atıklar arasında ve fabrikanın arıtım sistemi ile vücudun zararlı maddeleri arıtan organı arasında ilişki kurmaları istenmiştir. Öğrencilere yöneltilen sorular aşağıda belirtilmiştir. Bir kağıt fabrikasında, kağıt üretilirken atık maddeler de oluşur. Üretilen kağıtlar kullanılacakları yerlere ulaşırken oluşan bu atık maddeler de arıtma bölümüne gönderilir. Bu bölümde neler yapılıyor olabilir? Bu bölümde atıklar içinde yer alan zararlı maddeler arıtılarak zararsız hale getirilir. Bunun ne gibi bir önemi vardır? Bu maddeler zararsız hale getirilince çevremiz korunmuş olur. Bu fabrikada olduğu gibi vücudumuzda da zararlı maddeleri zararsız hale getiren organlar var mıdır? Bu organların ismi nedir? Vücudumuz için önemi nedir? Bu organlarımız görevini nasıl yapar? 7. sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesi nde öğrencilerden atık kâğıtlardan basit makine tasarlamaları istendi, ürünler performans görevi notu olarak değerlendirildi. 8

9 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: İYTEV Özel Yücel Tonguç İlköğretim Okulu Çöp Atık Atıklarımız nasıl değerlendiriliyor? 5A sınıfı Matematik ve Fen ve Teknoloji Zümreleri İZGEP, Muzaffer Pınarbaşı ve KASTAŞ Tesislerine gezi Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerine gezi Atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerinin nasıl çalıştığını yerinde görerek inceleme Ocak ayında İZGEP firmasından Fazlı Taşkıran başkanlığında okulumuzda bir seminer düzenlendi. Bu seminerde atıkların neden geri dönüştürülmesi gerektiği, geri dönüşümünün önemi tüm okul öğrencilerine anlatıldı. Mart ayında sunumda izlenen bilgileri yerinde incelemek için İZGEP tesislerine gezi düzenlendi. Burada atıkların nasıl ayrıştırıldığı incelendi. Tubitak tarafından da destek gören ayrıştırma bandının nasıl çalıştığı yerinde incelendi. Ayrıştırmanın önemi ile ilgili bir sunum dinlendi. Ardından Muzaffer Pınarbaşı tesislerine gidilerek cam ve plastik geri dönüşüm tesisleri incelendi. Burada geri dönüşüm ile ilgili çalışmaların nasıl yapıldığı incelendi. Son olarak da KASTAŞ firmasında kağıtların nasıl ayrıştırıldığı, ayrıştırılan kağıtların hangi alanlarda kullanıldığı incelendi. Daha sonra okulda öğrenciler gezide topladıkları bilgilerle hem gezdikleri tesislerin resimlerini yaptılar hem de burada öğrendikleri bilgileri yazarak panoda okul arkadaşlarına sergilediler. 9

10 Koyundere İlköğretim Okulu Pil Atık Afiş Hazırlama ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: yaş gurubu, İlköğretim 4 ve 5.Sınıflar Müdür Yardımcısı Oktay TEPE, Çevre ve Yeşili Koruma Kulübü Öğretmenleri Hatice KAHRAMAN,Filiz KIZIL Menemen- Garaj Dolmuşları Atık Pillerin doğaya verdiği zararlar konulu afişler hazırlanarak toplu taşıma araçlarına asıldı. Atık Pillerin doğaya verdiği zararları çevremizdekilere fark ettirebilme. Öğrenci gurubu ile önceden Atık Pillerin Zararları konulu afişler hazırlandı. Menemen Dolmuş İşletmesi ile görüşülerek belirlenen tarihte bir gurup öğrenci ve sorumlu öğretmenlerle birlikte Menemen dolmuşlarının garajına gidilerek her dolmuşa en az bir afiş asıldı.bu çalışmamızla yerel basında yer aldık. 10

11 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: Menemen Miyase İnceer İlköğretim Okulu Atıklar ve Geri Dönüşüm Atık malzemelerden uçurtma yapımı 6. sınıf seviyesi Teknoloji ve Tasarım Zümresi Derslik ve bahçe Atık malzemeler seçilerek öğrencilere kendi tasarımları olan uçurtmalar yaptırılır. Açık bir alanda uçurtma uçurma etkinliği gerçekleştirilir. Atık malzemelerin işe yaradığı olgusunun öğrencilere kazandırıldığı bu etkinlikte öğrenciler geri dönüşüm kavramı ve uygulamasını yaşayarak öğrenirler. Öğrenciler uçurtma yapımı için atık malzemeler getirirler. Atık malzemelerin seçilmesi öğrencilerle birlikte okula yakın bir alanda da yapılabilir. Bu seçme sırasında gezilen alan da öğrencilere biyoçeşitlilik konusunda bilgi verilir. Derslik ortamında öğrenciler atık malzemelerle kendi tasarladıkları uçurtmaları yaparlar. Öğrencilerle atık malzemeler ve geri dönüşüm üzerine soru cevaplarla bilgilendirirler. Uçurtmalar okul bahçesi ya da okula yakın bir açık alanda uçurtmalar uçurulur. 11

12 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: Menemen Miyase İnceer İlköğretim Okulu Atıklar ve Geri Dönüşüm Atıklarla ilgili matematiksel işlemler 6. sınıf seviyesi Matematik Zümresi Derslik Okulumuzda eko okullar programı kapsamında yapılan atık toplama çalışmalarında ortaya çıkan rakamlar kullanılarak tablo ve grafik hazırlama ile problemler çözme Okulumuzda yapılan atık toplama çalışmaları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanır. Atık toplama çalışmaları ile ortaya çıkan rakamlar ve matematiksel işlemler üzerinden öğrencilerin atık toplama çalışmalarının önemi hakkında bilinçlendirilmesi sağlanır. Öğretmen tarafından okulumuzda yürütülen atık toplama çalışmaları sonrasında elde edilen gelir ve diğer rakamlar ile atık toplama çalışmalarının önemi vurgulanır. Derslik ortamında elde edilen rakamlarla tablo ve grafikler hazırlanır. Öğrenciler tablo ve grafik yorumlaması yaparlar. Burada diğer bir amaç da atık toplama çalışmalarının önemini hissettirmektir. Tablodan kullanılan rakamlar ile problemler hazırlanır ve çözülür. 12

13 DEÜ Özel 75.Yıl ilköğretim Okulu Çöp-atık Atık pil toplama yarışması ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ ve/veya sınıf grubu: I.kademe sınıfları ( sınıflar) I.kademe sınıf öğretmenleri I.kademe sınıfları Öğrencilerin evlerinden getirdikleri atık pilleri sınıflara yerleştirilen atık şişelere atmaları. Öğrencilere atık pilleri dönüşüm kutularına atmalarını sağlamak ve pillerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararları kavratmak I. Kademe sınıfları arasında atık pil yarışması düzenledik. Öğrencilerimiz evlerinden ve yakın çevrelerinden getirdikleri atık pilleri sınıflara yerleştirdiğimiz atık şişelerde biriktirdiler. Dönem sonunda Buca Belediyesi Çevre Mühendisliğinden gelen görevliler eldiven ve maskelerini takarak toplanan pilleri özenle teslim aldılar. Yetkililer Eko tim öğrencilerimize pillerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları ve atık pillerin hangi aşamalardan geçerek geri dönüşümünün sağlandığını anlattılar. Öğrencilerimizin gösterdiği duyarlılıktan dolayı Eko-Timlerimizi tebrik ettiler. En çok pili toplayan sınıfımız, sınıf öğretmeniyle birlikte Buca Sini Restoranda bir kahvaltı ile ödüllendirildi. Sınıfları Temsil Eden Öğrencilerimiz Pilleri Teslim Ettiler

14 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: 12 Eylül İlköğretim Okulu Su Ege üniversitesi su ürünleri fakültesine gezi 8-12 yaş grubu Sınıf öğrt.,fen ve teknoloji,türkçe Su Ürünleri fak.kampüs alanı Okulumuzda çalışılan Eko okullar Programı kapsamında suda yaşayan canlı çeşitleri hakkında bilgi alıp,bu canlıları yakından tanımak. Suda yaşayan canlılar ve çeşitleri hakkında bilgi edinebilmek. Okulumuzdan öğretmenlerle beraber bir grup öğrenciyide alarak Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine suda yaşayan canlılar ve çeşitleri hakkında bilgi edinmek için gezi yapılmıştır.üniversitede öğretim görevlisi Prof.Cengiz Metin başkanlığında,görevli diğer personel ile beraber fakültenin bütün birimleri gezildi,denizden getirilen balık,ahtopot,deniz yıldızı midye... ve bilmediğimiz daha başka canlılar hakkında bilgi alındı.fakültede nasıl korundukları, niçin ilaçlı suda bekletildikleri, zarar verilmeden nasıl yakalanıp muhafaza edildikleri anlatıldı.dalgıç kıyafetleri ve tüplü dalış nasıl olur? Malzemeleri nelerdir? Bizlere çok kapsamlı bir sunum gerçekleştirdiler. Öğrenciler, görerek ve dokunarak yaptıkları bu çalışmadan çok mutlu ve sudaki canlı çeşitleri hakkında bir çok bilgi edinerek geri okula döndüler.fakültenin bahçesine bir de zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdik. 14

15 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: Özel Güzelbahçe Piri Reis İ. Ö. O Su Bitki duvarı 2/A sınıfı öğrencileri Sınıf Öğr. Fr. Öğr. Fen Öğr. Gaz beton ile örülen duvar Çevremize güzellikler veren bitkileri daha az kullanarak nasıl yetiştirebiliriz? Birlikte paylaşarak çalışma becerisini geliştirme. Çevremize değişik uygulama ile güzellikler katmak. Suyu tasarruflu kullanmak Öğrencilere bitki duvarı ile ilgili sorularak merak uyandırıldı. Araştırmalar yapıldı, paylaşıldı. Neler yapabiliriz? Düşünüldü, düşünceler kağıtlara aktarıldı. Gaz beton ile 70x150 boyutunda duvar örüldü. Okulda atık durumda olan tahtalardan tekerlekli bir platform oluşturuldu. Böylece istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Okul çalışanlarımızdan da yardım aldık. Kullanacağımız bitkiler seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin seralarından çeşitli bitkiler alındı. Bakımı yapıldı. Örülen duvar keçe ile kaplandı. Küçük cepler açıldı. Saksılarımız yerleştirildi. Fen Öğretmenimizin verdiği bilgiler doğrultusunda sulama düzeneği kuruldu. Sudan tasarruf etmek için damlama sistemi uygulandı.su bidonundan depo oluşturduk. Serum hortumundan yararlanarak bitkilere suyun gitmesi sağlandı. Yaptığımız bu çalışma aynı zamanda Fransız Kültür de Bilim Şenliği Haftası nda sergilendi. 15

16 Urla Asiye Hüseyin Akyüz Bilim İlköğretim Okulu Su Yapay resif uygulamaları, deniz akvaryumu projesi ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: İlköğretim 1-8 öğrencileri Sınıf öğretmenleri, Türkçe, Fen ve Teknoloji Su canlılarının tanınması, denizlerimizdeki biyolojik çeşitlilik, su kaynaklarının korunması Deniz akvaryumu oluşturma çalışmalarına katılım Denizlerimizdeki canlıları tanımak ve tanıtmak Okulumuz Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile 2007 yılından beri deniz ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Fakülte tarafından okulumuz kardeş okul olarak seçilmiş ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında okulumuzun öğrencilerine,öğretmen ve velilerine bilimsel araştırma, denizlerimizde yaşayan canlı çeşitliliği, denizlerimizin korunması vb. konularda eğitimler verilmektedir. Bu uygulamaların bir parçası olarak okulumuzun öğrenci,öğretmen ve velilerinden oluşan bir grup 20/01/2011 tarihinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ne ait araştırma gemisi EGESÜF ile yapılan Deniz Akvaryumlarına Canlı Balık Temini uygulama çalışmasına davet edilmiştir. Fakültenin Urla Kampüsü nde öncelikle öğrencilerimize çalışma hakkında, denizlerimizdeki canlı çeşitliliği hakkında bilgilendirme yapılmış ardından birlikte araştırma seferine çıkılmıştır. Denize bırakılan ağlar ile yakalanan canlılar çocuklara tanıtılmış, özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Bilimsel çalışmanın her aşamasına öğrencilerimiz katılmıştır. Yakalanan canlılar özel tanklar ile fakültenin rehabilitasyon havuzlarına alınmıştır. Uygulamaların devamında yapay resif ve deniz akvaryumu oluşturma çalışmaları planlanmaktadır. 16

17 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: Erol Tarakçıoğlu İlköğretim Okulu İklim Değişikliği Yeşil Ayak İzleri Kampanyası Zoom 2010 The Green Footprints Campaign (by Climate Alliance, Frankfurt-Germany) Okul Öncesi ve 1. Kademe Öğrencileri Okul Öncesi Öğretmeni, Sınıf Öğretmenleri ve İngilizce Öğretmenleri Sürdürülebilirlik, İklim ve Ulaşım Küresel Isınmanın Önlenmesi için alınması gereken önlemelerin çocuklara öğretilmesi. Çocukların ve velilerin sürdürülebilirlik, iklim ve ulaşım konularında daha bilinçli olmalarını sağlamak; çevre kirliliği yaratan taşıtlar yerine yürüme, bisiklet, paten, otobüs, tren v.b. çevre dostu ulaşım araçlarının kullanılmasını teşvik etmek. Okulumuzda Ekim 2010 ayında iklim değişikliği ile ilgili bir etkinlik haftası düzenlendi. Panoya asılan afişlerle ve törenlerde yapılan duyurularla öğrenciler kampanya hakkında bilgilendirildi. Kampanya süresinde Okula yürüyerek, bisiklet, paten veya toplu taşıma araçlarına binerek yapılan her 1 kilometre yolculuk için öğrencilere bir Yeşil Ayak İzi çıkartması verildi. Öğrenciler bu çıkartmaları kendi çizdikleri ayak izi şeklindeki albümlerde topladılar. 5. Sınıf öğrencileri İngilizce dersinde günlük hayatta kullandıkları ulaşım araçları hakkında Detectives on the Road başlıklı bir anket doldurdular. 4. Sınıf öğrencileri İngilizce dersinde yapılan The Schoolyard Project başlıklı çalışmada okul bahçesinde park eden arabaların kapladıkları alanı ölçerek rapor ettiler. 4. sınıflar Arabaların olmadığı boş bir caddede neler yapabileceklerini hayal ederek resimlediler. Kampanya sonunda öğrencilerimiz adet yeşil ayak izi topladılar. Tüm yeşil ayak izi albümleri, yapılan diğer çalışmalar ve kampanya fotoğrafları Climate Alliance a gönderildi. (Bknz. Kampanyaya katılan tüm ülkelerden çocukların topladıkları Yeşil Ayak İzleri 29 Kasım-10 Aralık 2010 tarihlerinde Mexico City de yapılan 16. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı nda katılımcılara teslim edildi. ZOOM 2010 kampanyasının sembolik yolculuk rotası Almanya da Frankfurt/Main dan başlayarak, Kuzey Amerika, Kuzey Kutbu, Kuzey Asya, Okyanusya, Avustralya, Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika ve üzerinden dünyayı dolaşarak Konferansın yapıldığı Mexico City de son buldu. Çocuklar toplanan adet Yeşil Ayak İzleri ile bu mesafeyi 66,5 kez katetmiş oldular. (Bknz. 17

18 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Menemen Miyase İnceer İlköğretim Okulu Çevremizdeki Canlılar Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme 6. sınıf seviyesi Fen ve Teknoloji Zümresi Derslik Dersliğimizin uygun bir bölümüne yerleştirdiğimiz masa veya bir başka düzenek- Ekosistemin önemli bir parçası olan bitkilerin üreme, büyüme ve gelişmesinde toprak yapısının etkisi Tohumun çimlenmesi ve büyümesine toprak yapısının yaptığı etki incelenerek bitkilerin gelişimi üzerine deneysel bilgi edinebilmek. Öğrencilere çalışmanın amacı hakkında gerekli bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler fasulye ve nohut tohumlarını kirli ve temiz toprakta çimlendirmek üzere iki farklı düzenek hazırladı. Sınıf ortamında sürekli olarak gözlemlediğimiz farklı kaplarda tohumlar düzenli olarak sulandı. Gelişimleri düzenli olarak incelenerek kirli ve temiz topraktaki gelişim farklılıkları gözlendi ve rapor edildi. Deney sonucunda temiz toprakta yetişen fasulye ve nohut tohumlarının geliştikleri, kirli toprağa ekilenlerin büyümeyip çürüdükleri öğrenciler tarafından gözlendi. Ekosistemin bir parçası olan bitkilerin yaşadığı ortam ile bir bütün olduğunu, doğal ortamdaki durumun bitkilerin gelişip devam etmesini ya da gelişmeyip yok olmasına neden olacağı deneysel bilgisi edinildi. 18

19 Özel Karşıyaka Piri Reis İlköğretim Okulu Biyolojik Çeşitlilik Koruyalım Yaşatalım Sınıflar Arası Proje Yarışması ÇalıĢmanın Uygulandığı YaĢ - Sınıf Grubu: ÇalıĢmayı Uygulayan Zümreler: ÇalıĢmanın Uygulandığı Alan: ÇalıĢmanın Konusu Ve Tanımı: ÇalıĢmanın Amacı: 1 den 8 e Tüm Sınıflar Eko Tim, Koordinatör Öğretmen, Fen Ve Teknoloji, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım Sınıf Kapıları Nesli Tehlikede Olan Türlerle İlgili Bilgilendirme Ve Farkındalık Yaratma Çalışması Nesli Tehlike Altında Olan Canlı Türlerinin Öğrenciler Tarafından Fark Edilmesini Ve Sahiplenme Duygusu Aşılanmasını Sağlamak. KORUYALIM YAġATALIM SINIFLAR ARASI ARAŞTIRMA VE PROJE YARIŞMASI PROJE BAġLANGIÇ TARĠHĠ:16 ARALIK 2010 ÇARġAMBA (Eko Tim öğrencileri tarafından tüm sınıfların kapılarına nesli tükenmekte olan farklı canlıların isimleri yapıştırıldı.) Her sınıf kendilerine verilen canlıyla ilgili hazırladıkları poster ve afişleri sınıf kapılarını süsleyerek sundular. Araştırılan canlı türünün yaşama şansını arttırmak ve türün devamını sağlamak için birer proje üretildi. Proje denetleme ve değerlendirmeleri 29 Aralık Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü nde sona erdi. DEĞERLENDĠRME YAPILIRKEN: Sınıf gönüllüğü, Görsel materyal zenginliği,canlı hakkında ayrıntılı bilgi(beslenme ve çoğalma şekli, yaşam alanları ), Bilgilerin doğruluğu, Canlının sayısını arttırmak için üretilen projenin uygulanabilirliği dikkate alınmıştır. 19

20 ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu Biyolojik Çeşitlilik Okul kampüsündeki ağaç çeşitliliği Çevre Dedektifleri Kulübü, Sınıflar Çevre Dedektifleri Kulübü Çalışması Okul Bahçesi Kampüs bahçemizdeki ağaçların yakından tanınması Okul bahçesindeki ağaçların türlerinin zenginliğini farketmek, ağaçları tanımak Çevre Dedektifleri kulübü öğrencileri ile okulun bahçıvanları bahçeyi birlikte gezdiler ve ağaçları tanıttılar. Öğrenciler ağaçların fotoğraflarını çektiler, bu fotoğraflardan bir powerpoint sunumu hazırladılar ve diğer sınıflarla paylaştılar. Öğrenciler ağaçlara etiketler hazırladılar ve ağaçlara taktılar. Etiketlerde türün Türkçe adı, Latinca adı, familyası ve 2-3 özelliği yazılıdır. Okulun öğrencileri bahçede tur atıp ağaçları tanımaya çalıştılar. Not:Bahçemizde yaklaşık 43 tür bulunmaktadır. 20

21 Okul adı: Temanın adı: ÇalıĢmanın adı: ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Özel TAKEV İlköğretim Okulu Biyoçeşitlilik Eko bahçe 6,7 ve 8.sınıflar Çevre Ekoloji Klübü öğrencileri Fen ve Teknoloji öğretmenleri TAKEV İlköğretim bahçesi Okul bahçemizde yaklaşık 35 çeşit bitki türünden oluşan bir eko bahçe kurulmuştur.bitki türlerinin seçiminde mevsim sebze- meyveleri, nesli tükenmekte olan bitki türleri( Sakız ağacı gibi), aromatik ve tıbbi önemi olan bitki türlerinin olmasına dikkat edilmiştir.bahçenin bakımı okul dönemi boyunca Çevre Ekoloji kulübü öğrencileri tarafından yapılmıştır. Okulumuzun bitki çeşitliliğinin arttırılması 21

22 Uluslararası eko okullar programı izmir okulları örnek etkinlikler paylaģım formu Okul adı: Özel TAKEV İlköğretim Okulu Temanın adı: Biyoçeşitlilik ÇalıĢmanın adı: Okul bahçemizdeki bitki türlerini tespit edilip,türkçe ve latince isimlendirmelerinin yapılması ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: 4, ve 5, sınıf 4, ve 5, sınıf sınıf öğretmenleri ve fen ve teknoloji öğretmenleri Takev ilköğretim bahçesi 1.kademe genç araştırıcılar kulübü öğrencileri 9 eylül üniversitesi fen bilgisi öğretmenliği anabilim dalı başkanı prof.dr.teoman kesercioğlu danışmanlığında okul bahçesindeki ağaç türlerini tespit edip latince ve tür isimlerini etiketleyip ağaçların üzerlerine astılar. Okulumuzun bitki çeşitliliğinin kavranması 22

23 Özel TAKEV İlköğretim Okulu Biyoçeşitlilik Alman kermesinde Eko okul ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Tüm okul Fen ve Teknoloji öğretmenleri Özel TAKEV İlköğretim Okulu Okulumuzda geleneksel hale gelen Alman Noel Kermesi bu yılda coşkuyla kutlandı. Kermeste en çok dikkat çeken stantlardan birisi Eko okul standıydı. Standımızda organik gıdalar( zeytin, zeytinyağı, doğal ekmek vs.),doğal sabun, canlı çiçek, ev aksesuarları, kurutulmuş yapraklardan öğrencilerimizin yapmış olduğu kitap ayraçları, yine öğrencilerimizin yaptığı seramik anahtarlıklar ve süs eşyaları yeraldı. Öğretmen ve öğrencilerimizin aktif görev aldığı eko okul standından ve kermesten elde edilen tüm gelir Ege Üniversitesi çocuk onkolojisi servisine bağışlandı Eko okul olarak sosyal bir projeye destek vermek. 23

24 Özel TAKEV İlköğretim Okulu Biyoçeşitlilik Okul bahçemizi süsleyelim ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: 3.sınıf 3. sınıf öğretmenleri ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri TAKEV İlköğretim bahçesi Okulumuz Almanca öğretmenleri tarafından eylem planımıza konulan Nesli tükenmekte olan hayvanlar ilgili kompozisyon çalışması ve fabl çalışması tüm sınıflarda başarı ile gerçekleştirildi. Koordinatör öğretmenlerimiz ve 3.sınıf öğrencilerimiz bahçesin de çiçek dikme kampanyası başlattılar. Öğrencilerimiz tüm okulu bu kampanya hakkında bilgilendirip, diğer öğrencilerimizi de bu kampanyaya davet ettiler. 3. sınıf öğrencilerimizin önderliğinde okulumuzun uygun yerlerine çiçek ekimi gerçekleştirildi. Okulumuzun bitki çeşitliliğinin arttırılması 24

25 İzmir Okulları Örnek Etkinlikler Paylaşım Formu Özel TAKEV İlköğretim Okulu ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Biyoçeşitlilik Çevre Ekoloji Kulübü Mordoğan ve Balıklıova nın bitki örtüsünü inceledi 6,7 ve 8.sınıflar Fen ve Teknoloji öğretmenleri Mordoğan ve Balıklıova Çevre ile ilgili birçok etkinlikte aktif olarak rol alan Yeşil bayrak sahibi okulumuz, 2010 yılı Dünya Biyoçeşitlilik Yılı olmasından dolayı, Çevre Ekoloji Kulübü öğrencileri ile Mordoğan a bir gezi düzenledi. Mordoğan ın ve Balıklıova nın bitki çeşitliliğini araştırmak ve elde edilen verileri bilimsel olarak düzenlemek amacıyla planlanan gezimiz, bitki sistematiği konusunda uzman olan Prof.Teoman Kesercioğlu danışmanlığında gerçekleşti. Bölgedeki endemik bitkiler, ağaç, çalı formu bitkiler ve mantar türleri hakkında detaylı bilgilenen kulüp öğrencileri, detaylı bilgi taraması yapıp bilimsel bir dosya hazırladılar. Mordoğan ve Balıklıova nın biyoçeşitliliğinin kavranması 25

26 Özel TAKEV İlköğretim Okulu Biyoçeşitlilik Takev korusu ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ - sınıf grubu: Tüm okul Sınıf öğretmenleri ve Fen ve Teknoloji öğretmenleri Seferihisar 22 Mart Dünya su günü etkinlikleri kapsamında fidan, kitap ayracı, organik ürünlerin satışı yapılmış ve elde edilen gelirle Seferihisar da geçen yıl orman yangınında yanan bölgede TAKEV korusu oluşturulmuş ve 1000 fidan dikimi yapılmıştır. TAKEV korusunu oluşturmak 26

27 Özel TAKEV İlköğretim Okulu Biyoçeşitlilik Çevre Ekoloji Kulübü Yamanlar Dağı Gezisi ÇalıĢmanın uygulandığı yaģ -sınıf grubu: 6,7 ve 8. Sınıflar Fen ve Teknoloji öğretmenleri Yamanlar Dağı Çevre ile ilgili birçok etkinlikte aktif olarak rol alan Yeşil bayrak sahibi okulumuz, 2010 yılı Dünya Biyoçeşitlilik Yılı olmasından dolayı, Çevre Ekoloji öğrencileri ile Yamanlar Dağına bir gezi düzenledi. Yamanlar Dağının ve Karagölün bitki çeşitliliğini araştırmak ve elde edilen verileri bilimsel olarakdüzenlemek amacıyla planlanan gezimiz, bitki sistematiği konusunda uzman olan Prof.Teoman Kesercioğlu danışmanlığında gerçekleşti. Bölgedeki endemik bitkiler, ağaç, çalı formu bitkiler ve mantar türleri hakkında detaylı bilgilenen kulüp öğrencileri, detaylı bilgi taraması yapıp bilimsel bir dosya hazırladılar Yamanlar dağının biyo çeşitliliğinin kavranması 27

28 Özel İzmir Efes İlköğretim Okulu ÇalıĢmanın Uygulandığı YaĢ - Sınıf Grubu: ÇalıĢmayı Uygulayan Zümreler: ÇalıĢmanın Uygulandığı Alan: ÇalıĢmanın Konusu Ve Tanımı: ÇalıĢmanın Amacı: Çevremizdeki Canlılar Suda Tarım Yapalım 5.Sınıf (4-6-7 Ve 8. Sınıflarda Da Uygulanablir) Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmenliği Zümresi Fen Bilgisi Dersi Suda Bitki Yetiştirilmesi Toprakta yapılan tarımda bitkilere verilen su toprağa sızma yoluyla, toprakta tutularak veya buharlaşma nedeniyle fazlaca kullanılıyor. Topraksız tarımda verilen su ölçülebilir olduğu ve kontrollü bir şekilde bitkilere verildiği için fazla israfı yaşanmıyor. Toprağa göre bire beş kat fazla verim elde edilen topraksız tarımda, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duyulmuyor. Topraksız tarım toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğu için uygun olmayan alanlarda da tarım yapılabiliyor. Başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler dar alanlarda çok daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve hastalık seviyesi minimum düzeylere indiriliyor. Öğrenci yapılan bu çalışma ile bunun bilincine ulaşıyor, ayrıca bitkiyi çok daha iyi inceleme ve gözlemleme imkanı buluyor. ÇalıĢmanın Uygulanması: Sahilden toplanan çakıl taşlarını bir kavanozun içerisine doldurduk. Daha sonra taşların bitimine kadar su ile doldurduk. Son olarak kavanozumuzdaki taşların üzerine sümbül soğanını yerleştirdik. Su seviyesinde azalma görüldükçe üzerine su ilave ettik. Bitkinin köklenmesi ve büyümesini gözlemledik. Önemli not olarak bitkinin suyuna hiçbir ek madde (vitamin, mineral vs. ) ilave etmedik. Bitki taşların üzerindeki doğal besinlerden yararlandı. 1 AY ÖNCE 1 AY SONRA 28

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Rıza EPİKMEN Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014 YAZ 6 100. GÜN KUTLAMALARI OKULA BAŞLAYALI 100 GÜN OLDU TOPLAMA İŞLEMİ YAPIYORUZ MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ SAĞLIKLI BÜYÜYORUM BAHÇEDEN TURUNÇ REÇELİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. YAZ 2014, YIL 3,

Detaylı

E-DERGİ YAKAMOZ ÖZEL PEV OKULLARI KÜLTÜR YAYINI / SAYI:9 / YIL: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

E-DERGİ YAKAMOZ ÖZEL PEV OKULLARI KÜLTÜR YAYINI / SAYI:9 / YIL: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI E-DERGİ ÖZEL PEV OKULLARI KÜLTÜR YAYINI / SAYI:9 / YIL: 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEV Liselerinde Cumhuriyet Coşkusu Cumhuriyetimizin 90.yıldönümünde, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün açtığı aydınlık

Detaylı

ÖZEL YENİMAHALLE PINAR ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO OKULLAR PROGRAMI ÇÖP VE ATIK KONULU 2.DÖNEM RAPORU

ÖZEL YENİMAHALLE PINAR ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO OKULLAR PROGRAMI ÇÖP VE ATIK KONULU 2.DÖNEM RAPORU ÖZEL YENİMAHALLE PINAR ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKO OKULLAR PROGRAMI ÇÖP VE ATIK KONULU 2.DÖNEM RAPORU ŞUBAT Kentimizden Çöp Manzaraları konulu fotoğraf çekilmesi ve eko okul panosunda yayınlanması

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Küresel İlkeler Sözleşmesi 3. İlerleme Bildirimi 3 Kurum : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Adres : Acıbadem Caddesi Rauf

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

Helal Gıda Nedir? Bilime Yön Veren Müslüman Bilim Adamları. Çınar Koleji Bilim Şenliği. Parmaklarınız Konuşacak! Uzay Gözlemevi ve Planetaryum

Helal Gıda Nedir? Bilime Yön Veren Müslüman Bilim Adamları. Çınar Koleji Bilim Şenliği. Parmaklarınız Konuşacak! Uzay Gözlemevi ve Planetaryum Çınar Koleji Fen Bilimleri Yayını Haziran 2014 SAYI:1 Bilime Yön Veren Müslüman Bilim Adamları Çınar Koleji Bilim Şenliği Helal Gıda Nedir? Parmaklarınız Konuşacak! Uzay Gözlemevi ve Planetaryum Fenoterapi

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school.

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. PYP NİN BEŞ TEMEL ÖĞESİ BİLGİ KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER EYLEM Kim Olduğumuz Bulunduğumuz Mekan ve Zaman Kendimizi

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

AÇI OKULLARI E- Haber / Kasım 2013

AÇI OKULLARI E- Haber / Kasım 2013 AÇI OKULLARI E- Haber / Kasım 2013 1. KURUMSAL 2. ÖĞRETMENLER 3. AÇI AKADEMİK PROGRAM # 3.1 İLKOKUL # 3.2 ORTAOKUL # 3.3 LİSE 4. AÇI ÖĞRENİM DENEYİMİ 4.1 OKUL ÖNCESİ 4.2 İLKOKUL 4.3 ORTAOKUL 4.4 LİSE 5.

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi *

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi * * Eğitim fakültelerinde uygulanan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine ilişkin Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi tarafından uygun görülen Yönergenin eğitim

Detaylı

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü

{içindekiler} Anasınıfı. Kreş. Ödül Töreni. İlköğretim Okulu. Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları. Yaşamın Temel Kaynağı Su. Dünya Matematik Günü {içindekiler} Anasınıfı 5 Kreş 6 Ödül Töreni 7 İlköğretim Okulu 8 Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları 10 Yaşamın Temel Kaynağı Su 11 Dünya Matematik Günü 12 İletkenler ve Yalıtkanlar 13 Konferans ve Seminerler

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ 2013 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLER EĞİTİMİ ANTALYA - 2013 S * t i y i 6 i ç c ; 6 e * t d if t d e K ç o &, e u t o ld u ğ u, 4 & 4 tp z t t o f t lu * n c c e t ü ç ia t e

Detaylı

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com www.ankaracocukmuzesi.com İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÇOCUK MÜZELERİ I. ÇOCUK MÜZELERİNDE

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014

AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014 AÇI OKULLARI E- Haber Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1. KURUMSAL 2. ÖĞRETMENLER 3. AÇI AKADEMİK PROGRAM 3.1. OKUL ÖNCESİ # 3.2. İLKOKUL # 3.3. ORTAOKUL # 3.4. LİSE 4. AÇI ÖĞRENİM DENEYİMLERİ 4.1. OKUL ÖNCESİ #

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2010-2011 İLERLEME BİLDİRİMİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2010-2011 İLERLEME BİLDİRİMİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2010-2011 İLERLEME BİLDİRİMİ İÇİNDEKİLER Sunuş 3 Başkan ın Mesajı 4 Türk Eğitim Derneği Misyon ve Vizyonu 5 TED ve Küresel İlkeler Sözleşmesi a) İnsan Hakları

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİ İlçede faaliyet gösteren gıda üretim yerleri

Detaylı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2005 Sunuş Özetleri Abbas Türnüklü, Deniz Hepözen, Özlem Başaran, Şermin Coşkun ve Fidan Korkut- Tevfik Fikret Okulları Davranış Yönetim Politikası Davranış Yönetim Politikası

Detaylı

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06

Eğitim Paketi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ANASINIFI. Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul. Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 ANASINIFI ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ Eğitim Paketi Rahmi M. Koç Müzesi Hasköy Cad. no: 27 Hasköy 34445 İstanbul Tel: 0212 369 6600 / 01 Fax: 0212 369 66 06 http//www.rmk-museum.or.tr ebayam@rmk-museum.org.tr

Detaylı

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU 1 SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK DUYGULARIMIZI TANIYALIM ÜNİTESİ Disiplinlerarası Tema: Biz Kimiz Anafikir: Öğrenciler

Detaylı

DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association

DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association DENIZTEMIZ/TURMEPA Turkish Marine Environment Protection Association DENİZTEMİZ / TURMEPA, denizcilik ve sanayi camiasından denize gönül veren bir grup tarafından deniz ve sahillerin kirlenmesini önlemek,

Detaylı

Bu proje Türkiye için bir şans

Bu proje Türkiye için bir şans YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE ÇEKMEKÖY DE HİZMETİNİZDEYİZ ÇINAR EĞİTİM KURUMLARI YAYINI TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu: Bu proje Türkiye için bir şans TÜRKİYE NİN İLK Çekmeköy: (216) 429

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011

CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011 CAFER SADIK ABALIOĞLU HOLDİNG Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2010-2011 1 Firma İsmi : Adres : Yetkili Kişi : Yetkili Kişinin Pozisyonu : İrtibat Numarası : Tarih : Üyelik Tarihi : Personel

Detaylı