Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP)"

Transkript

1 Ek-D Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP) Ek-D 1 / 22

2 İçindekiler 1 Genel ÇSYİP Çerçevesi Proje Sahibinin Alacağı Önlemler Kurumsal Yapılanma Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Yüklenici Yönetim Planı Yıllık ÇSYİP Performans İzleme ve Raporlama İletişim ve Şikâyet Prosedürü Özel Hafifletici Faaliyetler Çevresel Yönetim ve İzleme Matrisi Sosyal Yönetim ve İzleme Matrisi Ek-D 2 / 22

3 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI 1 Genel ÇSYİP Çerçevesi Bu Projeye yönelik ÇSED çalışması kapsamındaki Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ÇSYİP) Proje Sahibi Bilkent Ankara Entegre Saglik Hizmetleri Yatirim ve Isletme A.S. tarafından üç temel hedefe ulaşılması yönünde gerçekleştirilmesi gereken teşkilatlanma gereksinimleri, faaliyetler ve izleme planlarını özetlemektedir. Bahsi geçen bu hedefler aşağıdaki gibidir: 1. Olumsuz etkilerin oluşumunun engellenmesi, 2. Olumsuz etkilerin tamamen engellenmesinin mümkün olmadığı koşullarda, kalan etkilerin çevre, sağlık ve güvenlik (ÇSG) unsurları ve toplum açısından kabul edilebilecek düzeylere indirgenmesi, 3. Türk mevzuatı ile EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve ayrıca IFC (Uluslararası Finans Kurumu) olarak tanımlanan mali kredi sağlayıcıların politikalarına uyumlu çalışma yürütülmesi. Bu ÇSYİP kapsamında özel olarak çerçevesi çizilen önlemler, Proje Sahasının temel koşulları ve ÇSED raporunun ana metni içerisinde açıklanan etki değerlendirmelerine dair toplanan bilgilere dayalı olarak oluşturulmuştur. Buna ilaveten, paydaşlarla ve Proje Sahibi ile gerçekleştirilen tartışmalar da bu önlemler belirlenirken dikkate alınmıştır. ÇSYİP, Projenin bütün yaşam döngüsünü dikkate alan geniş kapsamlı bir strateji belgesidir. Projenin iki kilit aşaması boyunca gerektiği takdirde kapsam ve derinlik bakımlarından geliştirilebilecek şekilde esnek bir yapıya sahiptir. Bu iki aşama aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: - İnşaat - İşletme ÇSYİP, işletmeye ilişkin politikaları, usul ve uygulamaları içeren çok yönlü bir belgedir. Proje Sahibi bu belgenin uygulanmasından birinci derecede sorumlu olmasına karşın bazı daha küçük kapsamlı faaliyetler üçüncü taraf yükleniciler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetlerin bu ÇSYİP e uygun olduğunu teyit etmek üzere, Proje Sahibi bu üçüncü taraf yüklenicileri denetleyecektir. Ek-D 3 / 22

4 İşbu ÇSYİP belgesi, IFC Performans Standartları, Ekvator İlkeleri ve EBRD Performans Koşulları dahil uluslararası standartlar ve kurallardan yararlanmıştır. Bunlarla kısıtlı kalmaksızın, bahsi geçen standart ve kurallar aşağıdaki gibidir: Ekvator İlkeleri nden: İlke 4: Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator İlkeleri Eylem Planı. İlke 6: Şikâyet Mekanizması İlke 9: Bağımsız İzleme ve Raporlama IFC Performans Standartları ndan: Performans Standardı 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Performans Standardı 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları Performans Standardı 3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme Performans Standardı 4: Toplum Sağlık, Güvenlik ve Emniyeti Performans Standardı 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Performans Standardı 8: Kültürel Miras EBRD nin Performans Koşulları ndan: Performans Koşulu 1: Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetim Performans Koşulu 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları Performans Koşulu 3: Kirlilik Önleme ve Azaltma Performans Koşulu 4: Toplum Sağlık, Güvenlik ve Emniyeti Performans Koşulu 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Performans Koşulu 8: Kültürel Miras Performans Koşulu 10: Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı 2 Proje Sahibinin Alacağı Önlemler ÇSYİP e uygun çalışıldığını teyit etmek üzere Proje Sahibi tarafından Projenin bütün yaşam döngüsü boyunca önlemler alınacaktır. Alınacak önlemler dört farklı kategori Ek-D 4 / 22

5 altında toplanmaktadır. Bunlar; kurumsal yapılanma, yüklenici yönetim planı, yıllık ÇSYİP Performans İzleme ve Raporlama ile İletişim ve Şikayet Prosedürü olarak sıralanmaktadır. Yukarıda bahsi geçen önlemlerin alınıp alınmadığının ve bunların etkin çözümler üretip üretmediğinin belirlenmesi amacıyla, pek çok kilit performans göstergesi oluşturulmuştur. Tüm kilit performans göstergeleri, özgün (Specific), ölçülebilir (Measurable), elde edilebilir/erişilebilir (Available/Attainable), alakalı (Relevant) ve zamana bağlı (Timely) olacak biçimde SMART İlkesine göre seçilmiş bulunmaktadır. Bu önlemler ve ilgili kilit performans göstergeleri müteakip bölümlerde ayrıntılandırılmıştır. 2.1 Kurumsal Yapılanma Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Projenin her iki aşamasında da, sırasıyla bir Kalite Yönetim Sistemi, bir Çevresel Yönetim Sistemi ve bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi oluşturulmasını gerektiren ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ve ISO standartlarıyla uyum sağlanması amacıyla pek çok sistem uygulamaya konulacaktır. Dolayısıyla, yukarıda bahsi geçen unsurların tamamının kapsanması hedefiyle ve tüm alt yönetim sistemleri ve yönetim planlarını idare edecek bir şemsiye sistem olarak bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi uygulanacak ve sürdürülecektir. Bu alt sistem ve planlar arasında Atık Yönetim Planı, Trafik Yönetim Planı, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Planı bulunmaktadır. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin ana içerikleri aşağıdaki gibi listelenebilmektedir: Çevresel ve sosyal politikanın oluşturulması. Planlama Gereksinimleri: Çevresel ve sosyal unsurların tanımlanması, hukuki ve/veya diğer gereksinimlerin tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi ve programların oluşturulması. İşletme Gereksinimleri: Kaynak sağlanması ve işlerin belirlenmesi, eğitim ve farkındalık artırma programları sağlanması, iletişim prosedürlerinin kurulması, ÇSYS nin (Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi) tüm faaliyetlerine dair bütünsel belgeleme yapılması, yukarıda bahsi geçen belgelerin gözden geçirilmesi, sosyal ve çevresel unsurları bakımından önemli faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve bir acil durum yönetim sürecinin oluşturulması. Kontrol Gereksinimleri: İzleme ve ölçme imkanlarının oluşturulması, hukuki uyumun değerlendirilmesi, uyumsuzlukların çözüme kavuşturulması, Ek-D 5 / 22

6 kayıtların gözden geçirilmesi ve dahili sosyal ve çevresel yönetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi. İleri Gözden Geçirme Gereksinimleri Bir ÇSYS nin içeriğindeki temel kavramlardan biri, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al prosedürünü kapsaması yani bir diğer deyişle sürekli iyileştirmeyi bünyesinde bulundurmasıdır. Bahsi geçen husus aşağıda Şekil 2.1 de tasvir edilmiştir. Kaynak: Creative Commons Atık Yönetim Planı Şekil 2-1. Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al Döngüsü İşbu ÇSED kapsamında bir çerçeve Atık Yönetim Planı hazırlanmış ve Ek M altında belgelendirilmiştir. Bu çerçeve Proje Sahibi tarafından benimsenmeli ve Proje ihtiyaç ve gereksinimlerine uyacak şekilde daha da genişletilmelidir. Atık Yönetim Planı dinamik bir belge olmalı, sürekli iyileşmesi amacıyla Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al konseptini bünyesinde barındırmalıdır Trafik Yönetim Planı İşbu ÇSED kapsamında bir çerçeve Trafik Yönetim Planı hazırlanmış ve Ek K altında belgelendirilmiştir. Bu çerçeve Proje Sahibi tarafından benimsenmeli ve Proje ihtiyaç ve gereksinimlerine uyacak şekilde daha da genişletilmelidir. Trafik Yönetim Planı dinamik bir belge olmalı, sürekli iyileşmesi amacıyla Planla-Uygula-Kontrol Et- Önlem Al konseptini bünyesinde barındırmalıdır. Ek-D 6 / 22

7 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı ISO standardı, bir Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının oluşturulmasını özellikle öngörmektedir. Bahsi geçen planın hassas yapısı gereği, Proje Sahibi firmanın tıbbi acil durumlar, kamusal acil durumlar, doğal afetler, yangın emniyeti, terör, şiddet vb. durumları içerisine dahil edecek kapsamlı bir taslak plan oluşturması tavsiye edilmektedir. İki ayrı plan hazırlanmalıdır; biri inşaat aşaması, diğeri ise işletme aşaması için Çevre, Sağlık ve Güvenlik Planı Proje süresi boyunca hem inşaat hem de işletme aşamalarında ISO standardında belirtildiği biçimde bir İş Sağlığı ve Güvenliği Planı uygulanmalıdır. Dahası, çevre de dikkate alınmak yoluyla nihayetinde bir Çevre, Sağlık ve Güvenlik Planı uygulamaya konulmalıdır. Bahsi geçen plan, zorunlu Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kontrolünde yönetilecektir. Proje Sahibi tarafından bir genel şemsiye plan taslağı oluşturulmalı ve tüm yükleniciler tarafından benimsenmelidir. Bu yükleniciler, planları kendi özgün ihtiyaçları doğrultusunda ve şemsiye plandaki güvenlik önlemlerini ayrıntılandıracak biçimde uyarlayacaklardır. Bu planlar Proje Sahibi tarafından onaylanmalıdır. Temel bir kural olarak, her bir İş Sağlığı ve Güvenliği Planının bunlarla kısıtlı kalmaksızın aşağıdaki unsurları kapsaması gerektiği anlaşılmalıdır: ÇSG Kapsamı ÇSG Politikası Bir ÇSG Yöneticisi, bir ÇSG Şefi ve bir ÇSG Mühendisini kapsayacak bir ÇSG teşkilatlanma şeması Güvenlik Yönetmelikleri Emniyet Yükümlülükleri (Saha Giriş Prosedürü, Kısıtlamalar, Çıkış Prosedürleri vb.) Kaza ve Olay Müdahale ve Raporlama Acil Toplanma Alanlarını gösteren Saha Yerleşim Planı Malzeme Yönetimi ve Depolama Tehlikeli Atıkların Depolanması Eğitim ve İş Güvenliği toplantılarına dair Plan Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE) Yangın Önleme Ek-D 7 / 22

8 Düşmelere Karşı Korunma Acil Durum Müdahalesi Araç Kullanım ve Bakım Planı Arkeolojik Buluntu Prosedürü Sorumluluk Paylaşımı Hem inşaat hem de işletme aşamaları boyunca, Proje Sahibi çevresel ve sosyal uyum bakımından genel sorumluluk altında bulunacak ve alt-yüklenicileri arasında koordinasyon makamı rolü üstlenecektir. Bu bakımdan, Proje Sahibi tarafından her iki aşama için de bir şemsiye Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) oluşturulacak ve her bir alt-yüklenici tarafından benimsenip genişletilecektir. İnşaat aşaması boyunca, ana alt-yüklenici Mühendislik İşleri Yüklenicisi (MİY) olacaktır. MİY şüphesiz başka firmaları da alt-yüklenici olarak alacaktır. Her bir firma, Proje Sahibi firmanınki ile koordineli işleyecek bir ÇSYS geliştirmek durumundadır. Proje Sahibi işletme faaliyetleri için bir ÇSYS hazırlayacaktır. ÇSYS kapsamında Özel Maksatlı Kurum (ÖMK) tarafından bir müdür görevlendirilecektir. Buna ilaveten, yiyecek, temizlik, güvenlik vb. takviye hizmetleri veren her bir alt-yüklenicinin kendi ÇS Amiri olacaktır. ÖMK ÇS Amiri, ÇSYS nin işbu ÇSYİP ile uyum içinde uygulanmasına yönelik bir genel kurallar listesi hazırlayacaktır. Her bir altyüklenicinin ÇS Amiri bunu müteakip kendi faaliyetlerine özgün kendi planlarını hazırlayacak ve onay için ÇS Müdürlüğüne sunacaktır. ÇS Müdürlüğü sağlık kampüsü dahilindeki tüm ÇS Amirleri arasında bir koordinasyon makamı görevi görecektir. ÖMK ile ikili bir rol üstlenen Sağlık Bakanlığı nın doktor ve hemşirelerin işçi hakları ile hastaların hakları gibi Projenin belirli kimi sosyal unsurlarının yönetiminde sorumluluğu bulunacaktır. Proje Sahibi ayrıca, aşağıdaki bölümde ayrıntısıyla açıklanan bir Yüklenici Yönetim Planı hazırlayacak, uygulayacak ve gerektiği halde güncelleyecektir. Ek-D 8 / 22

9 ÇSYS Kurumsal Yapılanması Bakımından Kilit Performans Göstergeleri: 1. Her raporlama dönemi içerisinde sıfır ya da düşük sayıda kaza ve/veya olay raporlanması, gerçekleşen her bir bu gibi duruma dair gerekli zarar hafifletme tedbirlerinin alınmış olması, tekrar gerçekleşmelerini engellemek üzere öncekilerden alınan derslerle önleme tedbirlerinin alınmış olması 2. Düzenli aralıklarla ve yeni çalışanlara özel dikkat göstererek hem sosyal ve çevresel farkındalık hem de ÇSYİP uygulanması hususlarında dahili eğitim atölyeleri düzenlendiğinin teyit edilmesi 3. Ankara İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından her bir izleme ziyareti sonrası sıfır veya düşük sayıda ihlal raporlanması, bunu müteakip var olan ihlallerin ortadan kaldırılması ve gelecekte yenilerinin gerçekleşmesinin önlenmesine yönelik olarak Proje Sahibi tarafından derhal faaliyette bulunulması Yüklenici Yönetim Planı Proje Sahibi her daim Projeye ve ÇSYİP in uygulanmasına dair asli sorumluluğu kendi üzerinde barındıracaktır. Ancak, çeşitli yüklenicilerle işbirliği yapmadığı takdirde tüm gerekli faaliyetleri tamamlaması mümkün değildir. Yükleniciler hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında çeşitli sorumluluk payları ile proje bünyesinde bulunacaklarsa da İnşaat Aşamasındaki en üst sorumluluk Mühendislik İşleri Yüklenicisinde (MİY)bulunacaktır. Yüklenicilerin ÇSYİP in ayrıntılarının tamamen farkında ve bunlarla uyum içinde olduğunu temin etmek üzere bir Yüklenici Yönetim Planı Proje Sahibi tarafından uygulamaya konulmalıdır. Bu yükleniciler, ÇSYİP in başarıyla uygulanması hususunda Proje Sahibi kadar itinalı olmalıdır. Yüklenici Yönetim Planının ana bileşenleri aşağıdakileri kapsayacaktır: Proje Sahibi firma üst düzey yöneticileri içerisinden Yüklenici Yönetim Planının uygulanmasından sorumlu kişilerin atanıp görevlendirilmesi. Proje Sahibinin Taahhüt/Tedarik Departmanında konum sahibi kişiler için, ÇSYİP gerekliliklerine odaklanan eğitim oturumları ve farkındalık teşvik Ek-D 9 / 22

10 edici faaliyetler. İlgili özel ÇSYİP hükümleri (iş sağlığı ve güvenliğine dair gereklilikler dahil) uygun şekilde ihale belgelerine eklenecektir. İstekli yüklenicilerin ÇSYİP koşullarını sağlayacak kapasitesi olup olmadığı hususu (örn. yeterli beceri ve deneyim), temel bir kriter olarak değerlendirilecek ve ihale sonucu belirlenirken kullanılacaktır. Yapılan her ve her bir sözleşme ilgili çevresel ve sosyal riskler ile beraber sözleşme faaliyet konusu ile ilişkili ÇSYİP koşullarına dair gereklilikleri bünyesinde toplayacaktır. Dahası, bunlar gerekli görüldüğü takdirde uyumsuzluk çözümleri ve hafifletici tedbirleri bünyesinde barındıracaktır. Buna ilaveten, bütün sözleşmeler alt-yüklenicilerin tamamının ana yüklenicininkilere benzer yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulacağını öngörecektir. Yüklenici, tüm personelinin ilgili ÇGS başlıklarında eğitimli ve becerili olduğunu ve tüm faaliyetlerin hem Türkiye ÇGS mevzuatı hem de uluslararası en iyi uygulamalar (İşgücü ve Çalışma Koşullarına dair IFC Performans Standardı 2 gibi) uyum içinde tamamlandığını temin etmek durumunda olacaktır. Yüklenici, personelinin ve alt-yüklenicilerinin beceri, yeterlik ve/veya iş deneyimlerini -Proje Sahibinin- Denetçisine kanıtlamak durumunda olacaktır. İnşaat işgücü ve alt-yüklenicileri görevlendirmelerinin başında ve tüm inşaat aşaması boyunca düzenli aralıklarla kapsamlı Sağlık ve Güvenlik eğitimleri alacaktır. Dahası, işgücü arasında geçici yahut genç çalışanlara özel emniyet talimatları verilecektir. Uluslararası firmalarla sözleşme yapılması ve kayda değer sayıda yabancı işçinin Projeye dahil olacak olması halinde, sadece Türkiye iş hukuku kanun ve yönetmeliklerine değil aynı zamanda uluslararası hükümlere de uyulduğunu temin için özel dikkat gösterilecektir (örn. çocuk işçiler, çalışma saatleri, fazla mesai bedeli vb. konulardaki Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization - ILO) temel çalışma standartları). Yüklenicilerin ÇSYİP yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerine dair performanslarını düzenli olarak izlemek Proje Sahibinin görevidir. Ek-D 10 / 22

11 Yüklenici Yönetimi Bakımından Kilit Performans Göstergeleri: - Proje web sitesinde, Yüklenici Yönetim Ekibi içerisinde görev ve sorumluluk paylaşımının yayınlanması (Kurumsal Kapasiteye dair faaliyetlerin içine dahil edilebilir) - Taahhüt-Tedarik uzmanları için ÇSYİP uygulanmasına dair dahili eğitim oturumları gerçekleştirildiğinin yazılı olarak teyit edilmesi - ÇSYİP başlıklarına özel olarak atıfta bulunan ve gerekliliklerini barındıran ihale detayları ve sözleşmelere dair yazılı örnekler sağlanması - ÇSYİP Denetimleri kapsamında yüklenici ÇSYİP performansının kapsanması - Dahili eğitim atölyeleri, kazalar ve alınan hafifletici tedbirler ile olaylardan alınan derslerin ve Proje web sitesinde ÇSYS ye dair yapılan güncellemelerin düzenli olarak raporlanması 2.1 Yıllık ÇSYİP Performans İzleme ve Raporlama Proje Kategori A Proje olarak sınıflandırılmakta olup bundan dolayı Proje Sahibi Projedeki yatırımcı ilişkisi boyunca gerekli yeterliğe sahip uzmanlar bulundurmaya ve periyodik izleme/denetimler gerçekleştirmeye zorunludur. Daha önceki proje deneyimine dayalı olarak, her bir yeni Proje Aşaması (Planlama, İnşaat, İşletme ve Bakım, Devreden Çıkarma) başlangıcını takip eden altı ay içerisinde bir ön ÇSYİP Denetlemesi gerçekleştirilmeli ve çıkan sonuçlara göre müteakip denetleme takvimi kararlaştırılmalıdır. Ancak, yukarıda bahsi geçen Proje Aşamalarının bir yıldan daha uzun sürmesi halinde en az yılda bir kez ÇSYİP Denetlemesi yapıldığı teyit edilmek durumundadır. ÇSYİP Denetleme Sonuçları Proje Sahibi ve yatırımcı bünyesindeki sorumlu üst düzey kişilerce gözden geçirilmek üzere belgelenip sunulmalıdır. Ayrıca, Bilgilerin Açıklanması hususundaki IFC politikası uyarınca Denetleme sonuçları, ÇSYİP ten etkilenen ilgili taraflara/paydaşlara açıklanmalıdır. Ek-D 11 / 22

12 ÇSYİP Denetleme Raporları izinler, bu gibi lisans veya izinlerden kaynaklı yükümlülüklere uyum durumları, köken sebep analizi eşliğinde zorunlu çevre standartlarına dair uyumsuzluk halleri, düzeltici önlemler ve ÇSYİP e uyum hususları gibi ÇSG ile alakalı unsurları kapsayacaktır. Denetlemeler hem Proje Sahibi hem de var olan Yükleniciler veya Alt-Yüklenicilerin performansını içermelidir. Bulgulara dayalı olarak Proje uygulanmasına ve/veya sosyal, çevresel ya da hukuki çerçeve koşullara dair değişen durumları daha iyi yansıtmak üzere asli ÇSYİP in revize edilmesi gerekli olabilecektir. ÇSYİP İzleme Bakımından Kilit Performans Göstergeleri: - Birinci ve müteakip periyodik ÇSYİP Denetlemelerini üstlenmesi için gerekli yeterliğe sahip bir harici uzmanla sözleşme yapılması - nun tamamlanmasını takiben yaklaşık altı ay içerisinde ilk ÇSYİP Denetleme Raporunun yatırımcıya sunulması, bundan sonra ise (en az) yılda bir kez hazırlanacak müteakip ÇSYİP Denetleme Raporlarının sunulması ve alakalı paydaşlara dağıtılması (örn. Proje Sahibi Proje web sitesinde yayınlanması) 2.2 İletişim ve Şikâyet Prosedürü Proje Sahibi, ilgili Paydaşlara ve genel kamuya ilgili kilit çevresel ve sosyal unsurlara dair müteakip Proje uygulanma süreci boyunca (hem inşaat hem işletme aşamaları dahil) sürekli bilgi sunabilmek adına bir Halkla İlişkiler Programı geliştirip uygulamaya koyacaktır. Bu Program, Paydaş katılım süreci ve halihazırda bu ÇSED raporunun bir parçası olarak belirlenmiş Paydaş Katılım Planı (PKP) üzerine inşa edilecektir. Bu Programın dayanağı Proje Sahibi Proje web sitesinde tanımlanacak, ilgili Paydaşlara ulaşmak üzere kitlesel basın, bültenler, broşürler, e-posta, doğrudan posta ve diğer iletişim yolları kullanılarak bu süreç desteklenecektir. Halkla İlişkiler Programının ana faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır: Yerel yerleşimlere ve arazi sahiplerine (doğrudan Proje Sahibi ve/veya İnşaat Yüklenicileri tarafından yapılan) yerel inşaat faaliyetleri öncesi ve esnasında zamanında ve uygun biçimde bilgi sağlanması özel öneme sahip olacaktır. Proje Sahibi en azından senelik bazda yerel mahallere Proje takvimi ve ne zaman, nerede, hangi faaliyetlerin planlandığı ile ilgili olarak güncel bilgi sağlamak durumunda olacaktır. Bu bilgi sağlama hususu ÇSED sürecinin bir parçası olarak (PKP de açıklandığı gibi) uygulanmaya başlandığı üzere Paydaşlara Şikayet Prosedürüne erişimin açılması ile bütünlenecektir. Ek-D 12 / 22

13 İki ayrı Şikayet Prosedürünün benimseneceği akılda bulundurulmalıdır; bunlardan biri yalnızca alt-yükleniciler ve Proje Sahibinin işçilerini kapsarken diğeri ise tüm diğer Paydaşları kapsayacaktır. İkisi arasındaki farklar, Paydaş Katılım Planı nın (PKP) içerisinde ayrıntılandırıldığı Ek J altında etraflıca belgelendirilmiştir. Özetle, Şikayet Prosedürü Paydaşlara Projenin uygulanma sürecinin herhangi bir kısmıyla (inşaat ve işletme dahil) alakalı şikayetlerini/sorunlarını Proje Sahibine resmi olarak iletmelerini sağlayacak bir yol sunmaktadır. Şikayet Prosedürü, Proje süresi boyunca ve müteakip işletme aşamasında gerektikçe güncelleştirilecektir. İnşaat Yüklenicisi, konuya ilişkin acil Paydaş sorunlarına yönelik olarak öncelikle Proje Sahibi ile resmi şikayet süreçlerini tüketmek yerine mümkün olduğunca verimli ve doğrudan yanıt verebilmek adına bir Hızlı Yanıt prosedürü de uygulamaya koymak durumundadır. Ancak, bir şikayet Hızlı yanıt prosedürüyle de daha resmi şikayet prosedürleriyle de hafifletilmiş olsa, her bir şikayet çözümü şikayete dair bütün sorunların ortadan kaldırılmış olduğunu temin etmek üzere bir takip prosedürüyle izlenmelidir. İhtiyaç duyulduğu takdirde, Proje Sahibi çapraşık şikayet durumlarının yönetimine yönelik olarak bir uyuşmazlık çözümleme komitesi (Proje Sahibinin temsilcileri ile duruma göre ilgili kişilerden oluşacak) meydana getirilmesini gözden geçirecektir. Şikayet Prosedürlerinin ve uyuşmazlık çözüm komitesinin hedefi Paydaş ve kamu endişelerini dolaysız biçimde, hızla ve etkin şekilde yanıt verebilmek, dolayısıyla idari-adli makamların huzuruna getirilmesi gerekecek kadar sorunun tırmandırılmasından kaçınmak şeklinde tanımlanmıştır. Proje Sahibi, alınan şikayetler ve sorunların hangi yolla ele alındığı hususlarına dair, alınan takip prosedür önlemleri dahil kayıt tutacaktır. 3 Özel Önleyici Faaliyetler Projenin her bir Aşaması için alınması tavsiye edilen özel önleyici tedbirler bu metin altında Bölüm 3.1 içerisinde sunulan Çevresel Yönetim ve İzleme Matrisinde açıklanmıştır. Her bir madde için aşağıdaki bilgiler sağlanacaktır: - Kilit faaliyetler/unsurlar (potansiyel etkiyle sonuçlananlar), - Faaliyetlerden kaynaklı potansiyel ciddi etkiler (aksi belirtilmediği müddetçe olumsuz etki), - Uygun olduğu yerde sayısal bir uygulama zamanlama göstergesi dahil olmak üzere, tavsiye edilen önleyici/hafifletici tedbirler, - Kilit Performans Göstergeleri (hafifletici tedbirlerin uygulamaya Ek-D 13 / 22

14 konulduğunu göstermek/teyit etmek için), - Artık etkilerin kapsamı (önleyici/hafifletici tedbirler planlandığı gibi uygulansa dahi). Açıklanan önlemlerin her biri Çevresel Durum Araştırması kapsamında toplanan bilgilere ve önceki bölümlerde bahsedilen etkilerin değerlendirmesine dayalıdır. Çevresel Yönetim ve İzleme Matrisine ilaveten, bir sosyal yönetim ve izleme matrisi kilit performans göstergelerini, doğrulama yollarını, Proje süresi boyunca karşılaşılan sosyal sorunlara dair hafifletici ve yönetici tedbirler ile sorumlu tarafları listelemektedir. Sosyal Yönetim ve İzleme Matrisi yine bu metinde Bölüm 3.2 altında sunulmaktadır. Ek-D 14 / 22

15 3.1 Çevresel Yönetim ve İzleme Matrisi Faaliyet/Unsur Potansiyel Etki Hafifletme/Yönetme Sorumluluk/Uygulama İzlemeye Esas Performans Göstergeleri İnşaat Aşaması Saha hazırlığı ve PM 10 cihazıyla saha içi gözlem kazı ve ölçümler yapılması: Toz ve gaz formunda kirleticiler Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi etrafında 500 metre yarıçapında tampon bölge sıkı biçimde korunacaktır. Bu alan içerisinde sınırlı sayıda araç kullanılmalı ve gerekli toz baskılama önlemleri bu bölgede yapılacak tüm kazılarda uygulanmalıdır. Taşıt sayıları ve toz baskılama faaliyetleri izleme sonuçları uyarınca düzenlenecektir. MÜHENDİSLİK İŞLERİ YÜKLENİCİSİ İnşaat tesislerinin devreye alınması sonrası ve toz oluşumuna sebep olan faaliyetler esnasında aylık ölçümler yapılacaktır. Bu ölçümler, değerlerin karşılaştırılabilmesi amacıyla mevcut durum ölçümlerinin gerçekleştirildiği konumlarda yapılmalıdır. Bu konumlar ÇSED Ek F altında verilmiştir. Kilit Artık Etkiler Hafifletici tedbirlere karşın, özellikle servis yolları etrafında düşük seviyeli toz ve gaz kirleticilerin oluşumu beklenmektedir. Motorlu taşıtlar Çalışma sahaları sıcak, kuru ve rüzgârlı hava koşulları olduğu takdirde sulanacaktır. Malzemeler devrilmeden yüklenip boşaltılacaktır. Kaplamasız yollarda 30 km/saat hız kısıtlaması getirilecektir. Kamyonların üstü kazı malzemesi taşınırken örtülecektir. Ağır iş makinelerinin egzoz Kamudan şikâyetler alınması halinde ölçümler daha da sık gerçekleştirilmelidir. PM 10 cihazıyla saha içi gözlem ve ölçümler yapılması: Ek-D 15 / 36

16 Faaliyet/Unsur Potansiyel Etki Hafifletme/Yönetme Sorumluluk/Uygulama İzlemeye Esas Performans Göstergeleri emisyonları yetkili İnşaat makineleri Toz makamlarca düzenli olarak MÜHENDİSLİK İnşaat tesislerinin devreye ölçülmeli, kontrol ve kayıt İŞLERİ alınması sonrası ve toz edilmelidir. YÜKLENİCİSİ oluşumuna sebep olan faaliyetler esnasında aylık 24 saat çalışma gerektiği ölçümler yapılacaktır. Bu takdirde Yerel Çevre ölçümler, değerlerin Komitesinden ilgili izinler karşılaştırılabilmesi amacıyla alınacaktır. mevcut durum ölçümlerinin Beton karıştırma gerçekleştirildiği konumlarda Beton karıştırma tesisine dair kirlilik önleme tedbirleri uygulamaya konulacaktır. Bu tedbirlerin arasında aşağıdaki hususlar olacaktır: yapılmalıdır. Bu konumlar ÇSED Ek F altında verilmiştir. Kamudan şikâyetler alınması halinde ölçümler daha da sık gerçekleştirilmelidir. Kilit Artık Etkiler - Beton karıştırma tesisinde kullanılacak tüm agrega üç duvarlı, boşaltma hattı üst çizgisinden en az iki fit (ayak) yüksekliğe uzanan bunkerlerin içinde istifler halinde depolanacaktır. - Özellikle toz/parçacık madde tutucu ekipman olmak üzere tüm ekipmanların imalatçı tavsiyeleri uyarınca bakımı yapılacaktır. PM 10 cihazıyla saha içi gözlem ve ölçümler yapılması: İnşaat tesislerinin devreye Ek-D 16 / 36

17 Faaliyet/Unsur Potansiyel Etki Hafifletme/Yönetme Sorumluluk/Uygulama İzlemeye Esas Performans Göstergeleri Beton karıştırma Toz - Tüm tozlu malzemelerin MÜHENDİSLİK alınması sonrası ve toz yükleme, boşaltma, İŞLERİ oluşumuna sebep olan elleçleme, taşıma veya YÜKLENİCİSİ faaliyetler esnasında aylık ölçümler yapılacaktır. Bu depolama işlerinde ölçümler, değerlerin tamamen kapalı bir karşılaştırılabilmesi amacıyla sistem kullanılacaktır. mevcut durum ölçümlerinin - Gerçekleştirilen rutin bakım işlerini ayrıntılandıran bir kayıt yerinde tutulacaktır. - Tüm serbest düşme yollu taşıma yapılan noktalar kapalı tesis edilecek ve bu noktalarda toz baskılama malzemeleri uygulanacaktır. gerçekleştirildiği konumlarda yapılmalıdır. Bu konumlar ÇSED Ek F altında verilmiştir. Kamudan şikâyetler alınması halinde ölçümler daha da sık gerçekleştirilmelidir. Kilit Artık Etkiler Beton karıştırma Toz - Malzeme yükleme/karıştırma faaliyetleri esnasında üretilen tüm havada asılı toz emisyonları bez filtre sistemlerine tahliye edilecektir. - Yükleme istasyonundan tozlu malzeme kaçışının engellenmesi için toz tenteleri ve diğer toz engelleme malzemeleri MÜHENDİSLİK PM 10 cihazıyla saha içi gözlem ve ölçümler yapılması: İnşaat tesislerinin devreye alınması sonrası ve toz oluşumuna sebep olan Ek-D 17 / 36

18 Faaliyet/Unsur Potansiyel Etki Hafifletme/Yönetme Sorumluluk/Uygulama İzlemeye Esas Performans Göstergeleri kullanılacaktır. İŞLERİ faaliyetler esnasında aylık - Beton karıştırma YÜKLENİCİSİ ölçümler yapılacaktır. Bu ölçümler, değerlerin alanından çıkan tüm karşılaştırılabilmesi amacıyla taşıtlar yıkanacaktır. mevcut durum ölçümlerinin - Toz birikimini ortadan gerçekleştirildiği konumlarda yapılmalıdır. Bu konumlar kaldırmak adına saha ÇSED Ek F altında verilmiştir. düzenli olarak süpürülecektir. - Yere dökülen tüm malzeme akıntı ve yığınları derhal temizlenecektir. Kamudan şikâyetler alınması halinde ölçümler daha da sık gerçekleştirilmelidir. Kilit Artık Etkiler - Uygulanabilir olduğu hallerde kuru temizlik yöntemleri kullanılacaktır (süpürme, toz toplama, vakumlama, silme vb.) Beton karıştırma Toz - Çalışanlar ve sürücülere malzemelerin açık alanlara değil mutlaka belirlenmiş üstü örtülü bölgelere dökülmesi hususunda talimat verilecektir. - Bez filtrelerde basınç düşmesi, egzoz malzemesi görsel PM 10 cihazıyla saha içi gözlem ve ölçümler yapılması: İnşaat tesislerinin devreye alınması sonrası ve toz oluşumuna sebep olan faaliyetler esnasında aylık ölçümler yapılacaktır. Bu Ek-D 18 / 36

19 Faaliyet/Unsur Potansiyel Etki Hafifletme/Yönetme Sorumluluk/Uygulama İzlemeye Esas Performans Göstergeleri özellikleri ve filtre MÜHENDİSLİK ölçümler, değerlerin malzeme bozulma/ İŞLERİ karşılaştırılabilmesi amacıyla değiştirilme sayıları YÜKLENİCİSİ mevcut durum ölçümlerinin gerçekleştirildiği konumlarda haftalık bazda bir bakım yapılmalıdır. Bu konumlar kayıt defterine ÇSED Ek F altında verilmiştir. kaydedilecektir. - Bir sahanın kaplanmasının uygulanabilir olmadığı hallerde, bitkisel bariyerler, yol yüzeyine ince, yüksek kaliteli kaplama tabakası uygulanması, kimyasal baskılayıcı ürünler ve su püskürtülmesi gibi bir dizi alternatif gözden geçirilip uygulanacaktır. Kamudan şikâyetler alınması halinde ölçümler daha da sık gerçekleştirilmelidir. Kilit Artık Etkiler Beton karıştırma Toz - Kullanılacak toz tutucu bariyerler veya bitkisel bariyerler belirlenen tampon bölgeler içindeki yollar ve diğer trafik/çalışma alanlar boyunca en az 12 fit yükseklikte olacaktır. - Agrega malzemesi nemli durumda alınacaktır. PM 10 cihazıyla saha içi gözlem ve ölçümler yapılması: İnşaat tesislerinin devreye alınması sonrası ve toz oluşumuna sebep olan faaliyetler esnasında aylık ölçümler yapılacaktır. Bu ölçümler, değerlerin karşılaştırılabilmesi amacıyla Ek-D 19 / 36

20 Faaliyet/Unsur Potansiyel Etki Hafifletme/Yönetme Sorumluluk/Uygulama İzlemeye Esas Performans Göstergeleri - Tüm depolama siloları bir MÜHENDİSLİK mevcut durum ölçümlerinin bez, torba ya da kartuşlu İŞLERİ gerçekleştirildiği konumlarda filtre sistemiyle tahliye YÜKLENİCİSİ yapılmalıdır. Bu konumlar ÇSED Ek F altında verilmiştir. edilecektir. Bu filtre sistemleri, ne zaman Kamudan şikâyetler alınması temizlik/değiştirme halinde ölçümler daha da sık gerektiğinin belirlenmesi gerçekleştirilmelidir. ya da yırtık veya sızıntıların saptanması için düzenli olarak izlenecektir. Kilit Artık Etkiler - Taşmalar ve muhtemel filtre hasarlarının önlenmesi için tüm depolama silolarında üst düzey sesli ve görüntülü alarmlar kurulacaktır. - Silo taşıma sistemleri tamamen kapalı formda yapılacaktır. - Çimento ve/veya uçucu kül silo filtre egzozları yakınında gündüz-harici saatlerde gerçekleşen doldurmalardaki görsel emisyon performanslarının gözlemlenebilmesi adına Ek-D 20 / 36

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 4,5,6 02 05.11.2014 6 03 5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5

Ek-K. Trafik Yönetim Planı 1 / 5 1 / 5 Ek-K Trafik Yönetim Planı 2 / 5 TRAFİK YÖNETİM PLANI 1 Amaç ve Kapsam Trafik Yönetim Planı Proje nin inşaat ve işletme aşamalarındaki trafik kuralları ile ilgili sorumlulukların ve gerekliliklerin

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No: 1 / 12 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın 01 08.08.2014 6 02 6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) İSTANBUL PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Haziran 2017 Beybi Giz Plaza Kat 26 Meydan Sokak :1 34398 Maslak / İSTANBUL T +90 212 444 8731 Bu rapor ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. tarafından tüm beceri, özen

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 14 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No 00 - Yeni Yayın Revizyonun Sebebi 01 6 Beton temini proje sahasına inşa edilen tesisten sağlanacağından, Beton Tesisi ile

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2

19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 İçindekiler Tablosu 19 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ... 2 19.1 GİRİŞ... 2 19.2 KILAVUZ... 2 19.3 KAPSAM VE METODOLOJİ... 2 19.3.1 Mekansal Kapsam... 2 19.3.2 Zamansal Kapsam... 2 19.3.3 Değerlendirme

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Temmuz 2016 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Için hazırlanmıştır Bu doküman, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan nın tercümesidir.

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Ekim 2016

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Ekim 2016 Ekim 2016 ELZ Sağlık Yatırım A.Ş. ELC GROUP A COMPANY OF ROYAL HASKONINGDHV Ruzgarli Bahce Mahallesi Cinar Sokak, Address :2 Energy Plaza Kat:6 34805 Kavacik-Beykoz/ İstanbul-TURKEY +90 (0)216 465 91 30

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA ) PROJELERİ Bilgisayar destekli Tasarım Programı olan NetCAD 6.0 Müdürlüğümüz personellerine Teknik Destek Faaliyet Programı

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI OMAS-ESMS-CM-PLN-00 GİRİŞ... 3. Doküman Numarası... 4.2 Amaç... 4.3 Uygulama... 4.4 Başlangıç... 4.5 Yetki ve Yönetim... 5 2 KAPSAM... 5 2.

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2017 BRS Sağlık Yatırım A.Ş. Için hazırlanmıştır Bu doküman, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için ELC Grup Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. tarafından İngilizce olarak hazırlanmış olan nın tercümesidir.

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Tehlikeli Madde Yönetim Planı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Tehlikeli Madde Yönetim Planı Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI GİRİŞ... 4. DOKÜMAN NUMARASI... 4.2 AMAÇ... 4.3 UYGULAMA... 4.4 BAŞLANGIÇ... 4.5 YETKİ VE YÖNETİM... 4 2 KAPSAM... 5 2. BU YÖNETİM PLANININ

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KUAFÖRLER & BERBERLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ risk almayın önlem alın AMAÇ YÜKÜMLÜLÜK Bu kontrol listesi, kuaför/berber/güzellik salonlarında 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 03 04 Mayıs 2012 Bolu 3.Grup Atölye Çalışması Kontrol Faaliyetleri 3.Grup Atölye Çalışması 1. Sayıştay 2. Milli Savunma Bakanlığı 3. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı