Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)"

Transkript

1 Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

2 1. Öncesi Aşama ÇSEP a İlişkin Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri 1 Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) IFC PS1/PS2 EBRD PR1/PR2 En İyi IFC Genel ÇSG Kılavuz İlkeleri ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) Uluslararası iyi uygulama ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması ÇSYS nin uygulanması amacıyla organizasyonel bir yapı oluşturulması Kalifiye bir Çevre ve Sosyal lar Yöneticisi / Ekip atanması Aşağıdakiler dahil olacak şekilde inşaat aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler / planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Toprak Numune Alım Planı o Kampı Yönetim Planı o Trafiği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Görevlendirilecek personele, çevresel ve sosyal konulara ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanmasına ilişkin eğitim sağlanması ADN PPP A.Ş. nin Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası Hazırlanmış ve uygulanan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) ÇSYS için oluşturulmuş bir organizayon yapısı ile tanımlanmış görevler Çevre ve Sosyal lar Yöneticisinin/Ekibinin atanması Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar ÇSYS sistem (denetçi, ölçüm, eğitim, vb.) 2 İzinler Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Belirlenmesii ve Uyumluluk Prosedürü hazırlanması ve uygulanması tan alınması gereken yasal izinlerin / muvafakatların ADN PPP A.Ş. nin Hazırlanmış ve onaylanmış Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Tespiti ve Uyulması Prosedürü Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 1 Haziran 2014

3 a İlişkin Eylem / onayların tespit edilmesi ve yasal izinleri / muvafakatları / onayları içeren bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi hazırlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığından (ÇŞB) ve/ veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden trijenerasyon ve ısıtma santrali gibi proje bileşenlerinin Türk ÇED Yükümlülüklerine tabi olmadığının teyit edilmesine ilişkin resmi yanıt alınması Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri Kapsamlı bir Yasal ve Diğer Gereklilikler Takip Listesi İzinlerin, resmi yazışmaların, lisansların, belgelerin, vb. Proje bileşenlerinin ÇED mevzuatından muaf tutulmasının teyidine ilişkin ÇŞB ve/ veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi yanıtları. 3 Proje alanının kullanımı Proje alanının kullanımı için Sağlık Bakanlığı (SB) ile sözleşme yapılması Proje alanındaki mevcut yolun kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile koordinasyon sağlanması Sağlık Bakanlığı ve ADN PPP A.Ş. nin Proje alanının kullanımı için Sağlık Bakanlığı (SB) ile yapılan sözleşme ABB ile yapılan yazışmalar 4 Enerji İletim Hattı (EİH) Proje alanından geçen Enerji İletim Hattının (EİH) yerinin Türkiye Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından değiştirilmesi Adana İl Sağlık Müdürlüğü Enerji İletim Hattının yerinin değiştirilmesi sürecinin Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile takip edilmesi 5 Ekoloji IFC PS6 EBRD PR6 Ağaçların envanterinin hazırlanması Ağaçların kaldırılması sinde orman müdürlüğünden onay alınması Sağlık Bakanlığı Ağaç envanterine ilişkin kayıtlar Ağaçların kaldırılması sinde orman müdürlüğünden alınan onaylar 6 Toprak kirliliği IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Temiz toprak ile kirlenmiş toprağı ayırmak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) bakım onarım alanında hafriyat sırasında bir Toprak Numune Alım Planı hazırlanması ve uygulanması ADN PPP A.Ş. nin Toprak Numune Alım Planı 7 Deprem riski Projenin Sismik olaylardan korunmaya yönelik olarak Türk mevzuatı ve standartlarına uygun tasarlanması Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulması ve Proje alanının bulunduğu 2. Derece Deprem Bölgesinde yer alan yapıların tasarımı için kullanılacak tanımlı parametrelerin dikkate alınması Tasarım Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 2 Haziran 2014

4 a İlişkin Eylem Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri 8 Trafik Araştırması ve Planlama IFC PS1 EBRD PR1 Trafiği Yönetim Planının geliştirilmesi ESK şantiyesine yakın olan trafik ağına yönelik mevcut koşulların tanımlanması, gelecekteki koşullar için trafik modellemesi yapılması ve ulaşım alternatiflerinin sayısal olarak ifadesi için bir trafik çalışması yapılması (çalışma başlatılmış olup 2014 yılı Eylül ayı ortasında tamamlanması beklenmektedir) Araç trafiğini, acil durum şartlarını, giren, çıkan yaya trafiği ile içerideki trafiği dikkate alan kampüs içi ESK Trafik Yönetim Planı geliştirilmesi. Bu plan kampüs yakınlarındaki Faz II metro hattı istasyonundan kaynaklanan yaya trafiğini de göz önünde bulunduracak şekilde kapsamlı hazırlanmalıdır. ADN PPP A.Ş. nin Trafiği Yönetim Planı Trafik Araştırma Raporu ESK Trafik Yönetim Planı 9 Yöntemleri IFC PS1 EBRD PR1 Her bir inşaat faaliyetine yönelik inşaat yöntemleri için dokümantasyon geliştirilmesi aşamasıyla bağlantılı çevresel ve sosyal hususların yönetimi ve izlenmesi amacıyla iyi uygulamalara uygun yapım/uygulama yöntemlerinin geliştirilmesi ADN PPP A.Ş. nin Her bir inşaat faaliyetinden yöntemleri Yapım/uygulama yöntemleri 10 Altyükleniciler IFC PS1/PS2 EBRD PR1/PR2 Proje nin İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP ye, ÇSEP ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması ADN PPP A.Ş. nin Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planı 11 Yerel İstihdam ve Satın alma Yerel istihdam ve satın alma politikalarının geliştirilmesi ADN PPP A.Ş. nin İlgili politikaların kopyaları Mal ve hizmet alımı 12 İşgücü İşçilerin inşaat alanındaki, kamptaki ve kamp dışındaki davranışlarını yönetilmesi amacıyla İşçi Davranış Kurallarının geliştirilmesi ADN PPP A.Ş. nin İşçi Davranış Kuralları 13 İnsan Kaynakları (İK) / ye uygun bir İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması İnsan Kaynakları Yönetimi Planının geliştirilmesi Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik ADN PPP A.Ş. nin İK Politikası İK Yönetim Planı İşçi Sözleşmeleri SGK Kayıtları Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 3 Haziran 2014

5 a İlişkin Eylem (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri 14 İş Sağlığı ve Güvenliği sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı geliştirilmesi, ardından uygun azaltma tedbirlerinin / kişisel korunma ekipmanlarının belirlenmesi Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi Ulusal mevzuat tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi ADN PPP A.Ş. nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Eğitim Kayıtları 15 Çalışan şikayetleri Çalışanların şikayette bulunmalarına imkân tanıyacak bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi ADN PPP A.Ş. nin Belgelendirilmiş çalışan şikayet mekanizması 16 Çalışanların barınması ve hükümleri ile IFC ve EBRD tarafından çalışanların barınmasına yönelik olarak yayınlanmış olan kılavuz notlara (Çalışanların Barınması: Süreçler ve Standartlar) uygun olarak Kampı Yönetim Planı kapsamında çalışanların barınma yerlerinin düzenlenmesi ADN PPP A.Ş. Kampı Yönetim Planı 17 Atık/ Atıksu IFC PS3 EBRD PR3 En İyi uygulamalar Belediyenin katı atık, inşaat atığı, atık su ve tıbbi atık elleçleme kapasitesinin teyit edilmesi Hafriyat toprağının bertarafına ilişkin gerekli iznin alınması İlgili makamlarla resmi yazışmalar Hafriyat toprağının bertarafı için izin 18 Toplum Sağlığı ve Güvenliği IFC PS4 EBRD PR4 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının geliştirilmesi Trafiği Yönetim Planının geliştirilmesi Güvenlik Planının geliştirilmesi Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Trafiği Yönetim Planı Güvenlik Planı 19 Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti IFC PS4 EBRD PR4 Sağlık kampüsünün, sayılı tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun biçimde Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı için üçüncü şahıs denetim raporu Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 4 Haziran 2014

6 a İlişkin Eylem tasarlanması Yerel standartların yeterince detaylı ya da tamamlanmış olmaması durumunda uluslararası kabul görmüş can güvenliği ve yangın emniyeti standartlarının (NFPA standartları, IBC Kuralları ve EN standartları)uygulanması. Bu amaçla, yetersiz alanların tespit edilmesi amacıyla can güvenliği ve yangın emniyetine ilişkin olarak Türk mevzuatında tarama yapılması ve bunların uluslararası standartlara göre yapılan tasarımın içine dahil edilmesi. Başlıca yangın risklerinin, yürürlükteki kuralların ve yönetmeliklerin ve etki azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı hazırlanması EBRD/ IFC gerekliliklerini karşılayan bir Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti uzmanının işe alınması Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri 20 Teadüfi Buluntular IFC PS8 EBRD PR8 faaliyetleri sırasında arkeolojik buluntulara rastlanması halinde uygulanmak üzere bir Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı hazırlanması Arkeolojik Teadüfi Buluntu Yönetim Planı 21 Bilgilerin Açıklanması/ Paydaş Katılımı/ Halkın Şikayetleri IFC PS1 EBRD PR10 Paydaş Katılım Planı projenin inşaat aşamasına geçmesiyle birlikte güncellenecektir Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması Her türlü bilgi verme faaliyetlerinin nın tutulması Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED), Paydaş Katılım Planı ve ÇSYP açıklanacak ve proje süresi boyunca kamu erişimine açık tutulacaktır Nihai Taslak ÇSED Raporu nun açıklanması sürecinde Yüreğir İlçesinde bir Halkla Müzakere Toplantısı yapılacaktır. Aşamasından Önce Güncellenmiş ve duyurulmuş bir Paydaş Katılım Planı ve Şikayet mekanizması Açıklama/Bilgilendirme faaliyetlerinin Belgelerin açıklandığına ve erişilebilir olduğuna dair kanıtlar (örneğin: Proje İnternet Sitesi) 22 Hastanelerin Kapatılması İhtimali IFC PS5 EBRD PR5 Projeye ilişkin olarak herhangi bir hastanenin kapatılıp kapatılmayacağının tespit edilmesi, kapatılacak olması halinde Sağlık Bakanlığı personelinin, altyüklenicilerin nasıl yeniden görevlendirilecekleri, potansiyel personel azaltma gereklilikleri ADN PPP A.Ş. Aşamasından Önce Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili makamlarla yapılan yazışmaların kopyaları Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 5 Haziran 2014

7 a İlişkin Eylem ve buna bağlı işlemlerin nasıl organize edileceğinin belirlenmesi Sorumlu Taraf Zaman Aralığı İzleme ve Değerlendirme Kriterleri 23 Gecekonduların kamulaştırılması IFC PS5 EBRD PR5 ABB tarafından gecekondu sakinlerinin nerede iskan edilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi ADN PPP A.Ş. Aşamasından Önce ABB ve diğer ilgili makamlarla yapılan yazışmaların kopyaları Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 6 Haziran 2014

8 2. Aşaması ÇSEP a İlişkin 1 ÇSYS IFC PS1 EBRD PR1 En İyi 2 ÇSYS/ ÇSEP ye Uygunluk IFC PS1 EBRD PR1 ÇSYS, ÇSEP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Toprak Numune Alım Planı o Kampı Yönetim Planı o Trafiği Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Güvenlik Planı o Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı EBRD/ IFC için aylık ilerleme raporu Düzenli EBRD/ IFC Çevresel ve sosyal izleme ziyaretleri ADN PPP A.Ş. nin ADN PPP A.Ş. ÇSYS, ÇSEP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) Çalışanların eğitim raporları Aylık ilerleme raporları EBRD/ IFC izleme raporları 3 İzinler IFC PS1 EBRD PR1 Ulusal mevzuat gerekli olan bütün izinlerin/ muvafakatların/ onayların alınması ADN PPP A.Ş. nin İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların 4 kalitesi Ulusal mevzuat ilgili düzenlemelere uygun olarak depreme karşı koruma amaçlı uygulamaların yerine getirilmesi Bir Denetim Şirketi ile sözleşme imzalanması ADN PPP A.Ş. nin aşaması si/sırasında Denetim Şirketi ile imzalanmış olan sözleşme Denetim raporları 5 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması İşe alınmaları sırasında çalışanlarla sözleşme yapılması Tüm çalışanlar için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim, sağlık raporu, yakın akraba iletişim detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması Çalışanlar ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal ADN PPP A.Ş. nin İşçi sözleşmeleri Personel dosyaları Çalışan veri tabanı Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 7 Haziran 2014

9 a İlişkin sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etnik kökeni, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması 6 İş Sağlığı ve Güvenliği IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuzu IFC/ EBRD gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması Projenin inşaat geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması Tedarik zincirinde yer alan başlıca tedarikçilerin, tedarikçi zinciri çalışanlarına ilişkin hayatı tehlike oluşturan durumların engellenmesi ya da düzeltilmesini sağlayacak şekilde İSG Yönetim Planı prosedürlerinin ve düzeltici tedbirlerin entegrasyonunu sağlaması ve düzeltmenin imkân dahilinde olmadığı hallerde zaman içinde ana tedarik zincirinin / gerekliliklerine uyum sağladığını gösteren tedarikçilerle değiştirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri belgelerin Kaza ve olay Düzeltici önlemlerin İSG uygulamalarına dair başlıca tedarikçilerin 7 İşçi Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının işçilere duyurulması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet 8 İşçilerin barınması EBRD/ IFC tarafından gerekli görülen aralıklarla işçilerin barınma tesislerinde düzenli iç ve dış denetim yapılması Kampı Yönetim Planının uygulanması İç/ dış denetim raporları 9 Altyükleniciler Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Alt Yüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması Onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje SGK Alt yüklenicilerle yapılan sözleşmeler Onaylı alt yüklenici listesi Alt yüklenicilerin faaliyetleri sırasında gerçekleşen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin Alt yüklenici personel dosyaları Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 8 Haziran 2014

10 a İlişkin politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması Alt yüklenici personelinin ÇSG eğitim Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar Şikayet 10 Malzemelerin tedariği En İyi Malzemelerin Proje alanına mümkün olduğunca yakın yerlerden tedarik edilmesi Onaylı bir tedarikçi listesinin hazırlanması Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ yetkili tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemeleri ya da yeşil ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi Tedarik kaynaklarının Onaylı Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ yetkileri 11 Toprak, Yüzey Suları ve Yeraltı Suları IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik inşaat alanı iyi uygulamalarının benimsenmesi (örneğin: depolama alanları, dökülme kontrolü, dökülmelere müdahale setleri, vb.) Dökülmeye karşı müdahale araçlarının, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi Aşağıdaki planların uygulanması: o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı Periyodik inşaat alanı denetim alanında dökülmelere müdahale setlerinin bulundurulması İlgili planların uygulanmasının izlenme Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları, ölçüm sonuçları, kirli toprak bertaraf raporları, eğitim ve benzeri işçilerine eğitim verilmesi 12 Tehlikeli Malzemeler IFC PS3/PS4 EBRD PR3/PR4 En İyi Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının uygulanması o Tehlikeli malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Veri Dosyalarının temin edilmesi ve ilgili bölgelerde hem Türkçe hem İngilizce Denetim Tehlikeli malzeme envanteri Çalışma sahası denetimleri Vaka Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 9 Haziran 2014

11 a İlişkin dillerinde bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi Eğitim Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanları yakınlarında uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması 13 Atık yönetimi IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Aşağıdaki planların uygulanması: o Atık Yönetimi Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Tehlikeli Malzeme Planı Atıkların Atık Yönetim Planına uygun olarak toplanması, ayrıştırılması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, geri dönüştürülmesi Tehlikeli malzemelerin inşaat alanında uygun biçimde depolanmasını sağlamak amacıyla özel olarak ayrılmış bir bölgede atık depolama alanının tasarlanması ve inşa edilmesi Yasal zorunluluklara bağlı olarak atıkların kategorilerine göre lisanslı tesislerde bertarafı Uygun bertaraf uygulamalarının gerçekleştirilmesinin sağlanması için atık geri dönüşüm/ imha tesislerine periyodik denetimler yapılması Atık üretimi, depolanması ve bertarafına ilişkin n tutulması Atıkların lisanslı tesislerde imha edilmesinin sağlanması Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları hakkında eğitim verilmesi Bütün atıkların ayrı ayrı toplandığını, ayrıştırıldığını, etiketlendiğini ve kendilerine ayrılmış olan alanlarda depolandığını kontrol etmek amacıyla yapılan periyodik inşaat sahası denetimlerinin Her türlü atık için betaraf işlemi Atık bertaraf sözleşmlerinin kontrolü Nakliyecilerin ve bertaraf tesislerinin lisansları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) verilen beyan Personelin eğitim 14 Atıksu IFC PS3 EBRD PR3 Sahadaki atık suyun, belediye kanalizasyon sistemine bağlantı için alınan izinlere ve protokollere uygun olarak belediye alt yapısına boşaltılması İlgili makamdan alınmış olan Belediye kanalizasyon sistemi bağlantı sertifikası Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 10 Haziran 2014

12 15 Hava Emisyonları (toz, egzoz emisyonları) a İlişkin IFC PS3 EBRD PR3 16 Gürültü IFC PS3 EBRD PR3 17 Tesadüfi Buluntular 18 Toplum Sağlığı ve Güvenliği IFC PS8 EBRD PR8 IFC PS4 EBRD PR4 Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin gerekleri uyarınca çıkış suyunun (arıtılmış atıksu) düzenli olarak izlenmesi Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planının uygulanması Trafiği Yönetim Planının uygulanması PM 10, SO 2, NO 2 ve CO için hava kalite kontrol ölçümlerinin aylık olarak yapılması Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planının uygulanması faaliyetlerinin akşam ve gece saatlerinde yürütülmesi halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin alınması Gürültü ve titreşim ölçümleri yapılması En yakındaki hassas reseptörde (ÇSEP raporunda belirtilen 4 bölge) 24 saat ölçüm yapılması. 4. Ölçüm ktası dışında gürültü ölçümlerinin aylık olarak yapılması tavsiye edilir. 4. Ölçüm ktasında, Proje alanının doğu/ güney sınırlarına gürültü bariyeri yerleştirilmesine ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek amacıyla, ilk 3 ay, ayda iki kez ölçüm yapılması tavsiye edilir. İhtiyaç olması halinde gürültü bariyerleri yerleştirilmesi İhtiyaç olması halinde Arkeolojik Tesadüfi Buluntu Yönetim Planının uygulanması Arkeolojik buluntuya rastlanması halinde İlgili makamlarla irtibata geçilmesi (Örneğin: Müze Müdürlüğü) Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının uygulanması Kampı Yönetim Planının uygulanması Trafiği Yönetim Planının uygulanması ÇSEP de belirtildiği şekilde hava kalitesi ve gürültü ölçümlerinin yapılması Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planının (ADHMP) Gerekli olması halinde, inşaat Düzenli atık su analiz sonuçları alanı denetimlerinin Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek hava kalitesi izleme Ekipman ve araç bakım Çalışanların ve araç sürücülerinin eğitim alanı müfettişlerinin Üçüncü şahıs tarafından gerçekleştirilecek gürültü izleme Çalışanların eğitim Buluntu dokümantasyon Yetkili makamlarla yapılan yazışmaların nüshaları Denetimlerin ve düzenli teftişlerin Yeterli sayıda trafik tabelası Eğitim Halka yapılan açıklamaların ve güncellemelerin kanıtları Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 11 Haziran 2014

13 a İlişkin uygulanması ve planın halka duyurulması Çalışanların eğitilmesi sırasında ve yılda en az bir kez tespit edilen etkilerin, riskleri ve azaltıcı önlemlerin toplumla müzakere edilmesine yönelik belgelendirme yapılması. Tatbikatların Topluluklarla yapılan toplantıların 19 Güvenlik IFC PS4 EBRD PR4 En İyi uygulamalar Güvenlik Planının uygulanması Geçmişte görevini kötüye kullanmamış yeterli sayıda eğitimli güvenlik personelinin işe alınması Denetimlerin ve düzenli teftişlerin Güvenlik personelinin referans Güvenlik personelinin eğitim 20 Bilgilerin Açıklanması/ Paydaş Katılımı/ Halkın Şikayetleri IFC PS1 EBRD PR10 Projede önemli değişiklikler olması halinde Paydaş Katılım Planının güncellenmesi Şikayetleri ele alacak olan sorumlu personelin iletişim bilgilerini içeren Paydaş Katılım Planı ve Şikayet Mekanizmalarının duyurulması Şikayetlerin zamanında ele alınması Müzakere ve bilgilerin açıklanmasına ilişkin duyuru nın belgelendirilmesi ÇSEP in uygulanması ve etkilenen topluluklar için belirlenmiş her türlü yeni etki/risk hakkında IFC/ EBRD ye yıllık rapor verilmesi Paydaş Katılım Planı Şikayetleri, şikayetlere müdahaleleri ve şikayetleri düzeltici önlemleri içeren Şikayet kayıt dosyası Müzakere faaliyet Toplantı tutanakları Yıllık raporlar Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 12 Haziran 2014

14 3. ÇSEP a İlişkin 1 ÇSYS IFC PS1/PS2 EBRD PR1/PR En İyi ÇSYS Politikasının Tanımlanması (çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal boyutlar dahil olmak üzere) Uluslararası iyi uygulamalara ve kılavuz ilkelere (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2007 gibi) uygun bir ÇSYS geliştirilmesi ve uygulanması ÇSYS nin geliştirilmesi sırasında Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması ÇSYS nin uygulanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde organizayonel bir yapı oluşturulması Kalifiye bir Çevre ve Sosyal lar Yöneticisi / Ekibi atanması Aşağıdakiler dahil olmak üzere işletme aşaması için çalışma sahasına özel prosedürler/planlar hazırlanması ve yürürlüğe koyulması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetim Planı (katı, tıbbi ve zararlı atıklar dahil olmak üzere bütün atıkları içerecektir) o Zararlı Atık Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı Görevlendirilecek personele çevresel ve sosyal konular ve yukarıda belirtilen çalışma sahasına özel planların uygulanması hakkında eğitim verilmesi ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) Öncesinde Onaylanmış ve duyurulmuş bir ÇSYS Politikası Hazırlanmış ve uygulanmakta olan bir ÇSYS ile ilgili dokümantasyon (risk değerlendirmeleri, planlar, prosedürler, kontrol formları, vb.) ÇSYS için oluşturulmuş bir organizasyon yapısı ve tanımlanmış görevler Çevre ve Sosyal lar Yöneticisinin / Ekibinin atanması Çalışma sahasına özel yazılmış ve onaylanmış prosedürler/planlar ÇSYS sistem (denetçi, ölçüm, eğitim, vb.) Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 13 Haziran 2014

15 a İlişkin 2 ÇSYS IFC PS1 EBRD PR1 En İyi 3 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri ÇSYS, ÇSEP ve aşağıdaki planların uygulanması: o Hava Kalitesi Kontrol ve İzleme Planı o Gürültü ve Titreşim Kontrol ve İzleme Planı o Atık Yönetimi Planı o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o ESK Trafik Yönetim Planı o Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Kan yoluyla bulaşan patojenler için Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyasyona Maruz Kalma Kontrol Planı o Radyoaktif Madde Yönetim Planı o Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı o Güvenlik Planı o İnsan Kaynakları Yönetim Planı o İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı o Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı IFC gereklilikleri doğrultusunda bir Tıbbi Atık Yönetim Sistemi kurulması Tıbbi Atık Yönetim Sistemi nin geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı ile gerekli müzakerelerin yapılması ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde Öncesinde ÇSYS, ÇSEP ve belirli planlara ilişkin gerekli dokümantasyon (örneğin: izinler, muvafakatlar, onaylar, resmi yazışmalar, izleme sonuçları, inşaat alanı denetim raporları ve benzeri) Personelin/ Çalışanların/ alt yüklenicilerin eğitim Tıbbi Atık Yönetim Sistemi dokümantasyonu 4 Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Tıbbi Atık Yönetim Sisteminin uygulanması ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) Denetim ve teftişlerin Tıbbi atık yönetimi, depolama, taşıma ve bertaraf 5 İzinler IFC PS1 EBRD PR1 İşletme aşaması sinde ve sırasında gerekli olan bütün zorunlu izinlerin/muvafakatların/onayların alınması ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) Öncesinde/ Sırasında İzinlerin, resmi yazıların, lisansların, onayların, belgelerin ve benzeri dokümanların İzinlerin gereklilikleri doğrultusunda test ve denetimlerin Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 14 Haziran 2014

16 6 Can güvenliği ve yangın emniyeti a İlişkin IFC PS4 EBRD PR4 Üçüncü bir şahıs tarafından yapılan Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti denetimi Öncesinde Üçüncü şahıs denetim raporu 7 Can güvenliği ve yangın emniyeti IFC PS4 EBRD PR4 ESK nın Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümleriyle tam uyumlu işletilmesi ve yerel mevzuattaki boşlukların uluslararası standartlar (örneğin: NFPA72) uygulanarak doldurulması dahil olacak şekilde Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı nın uygulanması Kaçış güzergahlarındaki kendiliğinden kapanan kapılar ile yangına karşı emniyet kapaklı havalandırma kanalları dahil olacak şekilde tüm yangın güvenliği sistemlerinin sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması için bakımlarının yapılması Can Güvenliği ve Yangın Emniyeti Master Planı 8 Hastanenin Hizmete Alınması IFC PS1 EBRD PR1 Gerekli hizmete alma testlerinin yapılması Öncesinde İlgili hizmete alma testlerinin 9 Hastane Denetimi Tıp Tesisleri için IFC Öz Değerlendirme Kılavuzu Uygun üçüncü şahıs denetçinin seçilmesinin ardından IFC Kılavuz İlkeleri doğrultusunda hastane denetiminin yapılması Denetim raporunda belirlenen eksikliklerin giderilmesi Üçüncü şahıs denetçi tarafından hastane denetimi, ilk denetimin ve denetim raporunun EBRD/ IFC ye İngilizce olarak sunulmasının ardından, her üç yılda bir yapılacaktır ve Sağlık Bakanlığı (Gerekli görüldüğünde) İşletime geçilmesinden bir buçuk yıl sonra İlk üçüncü şahıs denetiminin raporu İyileştirici önlemlere ilişkin rapor İlk denetimin ardından her üç yılda bir yapılan düzenli üçüncü şahıs denetimlerinin raporları 10 İnsan Kaynakları / ye uygun olarak İK Politikası geliştirilmesi ve bütün çalışanların bunun içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması İnsan Kaynakları Yönetimi Planı geliştirilmesi Çalışma şartlarını, istihdam koşullarını ve Çevre Sağlık Güvenlik (ÇSG) sorumluluklarını belirleyen bir sözleşme hazırlanması Öncesinde İK Politikası İK Yönetim Planı Çalışan/ İşçi sözleşmeleri SGK Kayıtları İK Koordinasyon Prosedürleri Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 15 Haziran 2014

17 a İlişkin Bütün çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine dahil edilmesi ADN PPP A.Ş nin/ ADN PPP A.Ş. Hizmet tedarikçilerinin çalışanları ve Sağlık Bakanlığı sorumluluğu altındaki sağlık hizmetleri çalışanları arasında iletişim ve koordinasyon sağlanması için prosedürler oluşturulması 11 İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Yönetim Planının uygulanması İşe alınmaları sırasında çalışanlarla/ işçilerle sözleşme yapılması Tüm çalışanlar/ işçiler ve alt yükleniciler için, içinde iş sözleşmeleri, eğitim, sağlık raporu, yakın akraba irtibat detayları ve benzeri bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması Çalışan/ İşçi sözleşmeleri Personel dosyaları Çalışanların/ işçilerin veri tabanı Çalışanlar/ işçiler ve altyükleniciler ile altyüklenici çalışanları için, içinde yaş, sosyal sigorta sicil numarası, kimlik numarası, cinsiyeti, etniği, milliyeti ve geldiği şehir gibi bilgilerin yer aldığı, dosyaların tutulması 12 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri İşletme sırasında her bir faaliyet için sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı nın geliştirilmesi, ardından uygun azaltma tedbirlerinin / kişisel koruyucu ekipmanın belirlenmesi Çalışanlara güvenlik ve işe başlama eğitimi verilmesi Ulusal mevzuat tarafından gerekli kılındığı biçimde yeterli sayıda çalışana ilk yardım eğitimi verilmesi Öncesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Eğitim Kayıtları 13 İş Sağlığı ve Güvenliği IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri Sağlık Tesisleri için IFC ÇSG Kılavuz İlkeleri IFC/ EBRD gereklilikleri ve ulusal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Planının uygulanması Çalışanlara/ İşçilere gerekli eğitimlerin verilmesi Bütün kaza ve olayların kayıt altına alınması Projenin işletme geçerli olan sağlık ve güvenlik mevzuatına uyulması İş Sağlığı ve Güvenliği Planı Denetim raporlarının, olağan denetimlerin, işçilere sağlanan eğitimlerin ve benzeri faaliyetlerin Kaza ve olay Düzeltici önlemlerin Tedarik zincirinde yer alan başlıca tedarikçilerin, İSG uygulamalarına dair başlıca Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 16 Haziran 2014

18 a İlişkin tedarikçi zinciri çalışanlarına ilişkin hayatı tehlike oluşturan durumların engellenmesi ya da düzeltilmesini sağlayacak şekilde İSG Yönetim Planı prosedürlerinin ve düzeltici tedbirlerin entegrasyonunu sağlaması ve düzeltmenin imkân dahilinde olmadığı hallerde zaman içinde ana tedarik zincirinin / gerekliliklerine uyum sağladığını gösteren tedarikçilerle değiştirilmesi tedarikçilerin 14 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü /PS4 /PR4 Kanla bulaşan patojenler için bir Maruz Kalma Kontrol Planı geliştirilmesi ve uygulanması, çalışanların/ işçilerin/ ziyaretçilerin enfeksiyon kontrol politikaları hakkında bilgilendirilmesi Bir Enfeksiyon Kontrol Komisyonu kurulması Enfeksiyon kontrol planları ve politikalarının uygulanmasına ilişkin yapılan denetimlerin Aşılama 15 Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri Çalışanlar/ işçiler için bir Şikayet Mekanizması geliştirilmesi Öncesinde Belgelendirilmiş çalışan/ işçi şikayet mekanizması 16 Çalışanların/ İşçilerin Şikayetleri Şikayet Mekanizmasının çalışanlara/ işçilere duyurulması Şikayet Mekanizmasının uygulanması Şikayetlere zamanında müdahale edilmesi İhtiyaç olan hallerde gerekli düzeltici önlemlerin alınması Şikayetlerin, şikayete ilişkin olarak yapılan müdahalenin ve düzeltici önlemlerin yer aldığı şikayet kayıt dosyası 17 Hastaların Şikayetleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bir Hasta Şikayetleri Mekanizması geliştirilmesi ve Sağlık Bakanlığı Hasta Şikayetleri Mekanizması 18 Altyükleniciler IFC PS1/ PS2 EBRD PR1/ PR2 Proje İnsan Kaynakları Politikasına, ÇSYP ye, ÇSEP ye ve diğer projeye özel planlara uygunluk için gereken maddelerin sözleşmeye dahil edilmesi Bir Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı hazırlanması İşletme Aşamasından Önce Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planı 19 Altyükleniciler Alt yüklenicilerin saygın ve meşru kuruluşlar olduklarını doğrulayıcı kontrolleri de içeren Altyüklenici Yönetim ve İzleme Planının uygulanması Altyüklenicilerle yapılan sözleşmeler Onaylı alt yüklenici listesi Alt yüklenicilerin faaliyetleri Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 17 Haziran 2014

19 a İlişkin Onaylı alt yüklenici listesinin hazırlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin, çalışanlarını Proje İK politikası doğrultusunda yönetmelerinin ve şikayet mekanizmalarını benimsemelerinin zorunlu tutulması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin proje SGK politikalarına ve planlarına bağlı kalmalarının sağlanması Sözleşme maddeleri aracılığıyla alt yüklenicilerin kazaları, olayları ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerinin sağlanması sırasında meydana gelen kazaların, olayların ve güvenlik ihlallerinin Altyüklenici personel dosyaları Altyüklenici personelinin ÇSG eğitim Çalışanların şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiklerine dair kanıtlar Şikayet 20 Malzemelerin Tedariği En iyi Malzemelerin Proje alanının mümkün olduğunca yakınından temin edilmesi Onaylı bir tedarikçi listesinin hazırlanması Malzemelerin lisanslı/ sertifikalı/ gereken izinlere sahip tedarikçilerden/ tesislerden temin edilmesi Tedarik kaynaklarının Onaylanmış Tedarikçi Listesi Tedarikçilerin lisansları/ sertifikaları/ izinleri Mümkün olduğu kadar geri dönüşümden elde edilmiş malzemelerin ya da yeşil ve düşük karbonlu olarak sertifikalandırılmış malzemelerin tercih edilmesi 21 Kirliliğin Önlenmesi IFC PS3 EBRD PR3 En İyi Tehlikeli malzeme depolama ekipmanları (yeraltı depolama tankları ve boruları gibi) için düzenli olarak sağlamlık testleri uygulanması Toprak, yüzey suları ve yeraltı sularının korunmasına yönelik olarak işletme iyi uygulamalarının benimsenmesi (yeraltı depolama alanları, dökülmenin kontrol altına alınması, dökülmelere müdahale setleri, vb.) Dökülmeye karşı müdahale setlerinin, üzerlerinde kullanımlarına yönelik özel talimatlar olacak şekilde, belirli bölgelerde bulundurulması ve çalışma alanındaki personele dökülmeye karşı müdahale araçlarının kullanımı hakkında eğitim verilmesi Aşağıdaki planların uygulanması: Periyodik işletme alanı denetim Dökülmeye karşı müdahale araçlarının bulundurulması İlgili planların uygulanmasına ilişkin izleme Denetim ve kontrol sonuçları, dökülme vakaları, ölçüm sonuçları, kirlenmiş toprak bertaraf raporları, eğitim ve benzeri Yeraltı depolama tankları ve borularının düzenli sağlamlık testlerinin Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 18 Haziran 2014

20 a İlişkin o Tehlikeli Malzeme Yönetim Planı o Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı o Atık Yönetim Planı Çalışanlara/ işçilere/ alt yüklenicilere eğitim verilmesi İşletme sırasında tehlikeli malzemelerin dökülmesinden kaynaklanan zararların azaltılmasını sağlamak amacıyla Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) geliştirilmesi 22 Tehlikeli Malzemeler IFC PS3/ PS4 EBRD PR3/ PR4 En İyi Tehlikeli Malzeme Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması o Tehlikeli Malzemelerin envanterinin hazırlanması o Malzeme Güvenlik Veri Dosyalarının temin edilmesi ve ilgili alanlarda hem Türkçe hem İngilizce kopyalarının bulundurulması o İlgili personel için Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) temin edilmesi o İlgili personele eğitim verilmesi o İş sahasında gerekli tedbirlerin alınması o Tehlikeli malzemelerin kendilerine ayrılmış olan yerlerde muhafaza edilmesi Öncesinde/ Sırasında Denetim Tehlikeli malzeme envanteri Çalışma sahası denetimleri Vaka Eğitim Tehlikeli malzeme depolama/ kullanım alanlarına yakın yerlerde uygun yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması 23 Atık Yönetimi IFC PS3 EBRD PR3 Atık Yönetim Planının geliştirilmesi ve uygulanması Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Sağlık Tesisleri için IFC Kılavuz İlkelerinde belirtilen atık yönetimi uygulamalarına uygun olarak düzenlenmesi ve uygulanması Her türlü atığın yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesi (toplanması, nakliye, bertaraf, vb.) Atık üretimi, depolama ve üçüncü şahıs atık yönetimi tesislerine taşımaya ilişkin n tutulması Öncesinde/ Sırasında Atık Yönetim Planının uygulanmasına ilişkin denetim Atıkların bertarafına ilişkin olarak yerel makamlardan alınan izinler/ onaylar Nakliyecilerin ve bertaraaf tesislerinin lisansları Atık taşımacılığı ve bertaraf Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi 19 Haziran 2014

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (FINAL-REV-C.3) Sürüm Revizyo n Tarih Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Taslak

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ

TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ TEPE RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALİ PROJESİ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized NİSAN 2013 TEPERES ELEKTRIK ÜRETIM A. Ş. TEVFİKBEY

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (NİHAİ TASLAK) MAYIS 2013

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (NİHAİ TASLAK) MAYIS 2013 Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456-2300 Faks: +90 (212) 422-0099 www.zorlu.com.tr EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA

ES-1. İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti. Temmuz, 2015 ANKARA ES-1 İç Anadolu 840 MW DGKÇS PROJESİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesinin Teknik Olmayan Özeti Temmuz, 2015 ANKARA ES-2 KISALTMALAR % Yüzde BOTAS Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ÇED

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

Gama Enerji (IFC Projesi # 32258) Çevresel ve Sosyal İnceleme Özeti (ESRS) - TASLAK Tarih: 2014.9.12

Gama Enerji (IFC Projesi # 32258) Çevresel ve Sosyal İnceleme Özeti (ESRS) - TASLAK Tarih: 2014.9.12 Gama Enerji (IFC Projesi # 32258) Çevresel ve Sosyal İnceleme Özeti (ESRS) - TASLAK Tarih: 2014.9.12 Açıklanan Bilgiler Gama Enerji yerel olarak ve Dünya Bankası Infoshop ta Gama Enerji ile ilgili sayılan

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... i. ŞEKİLLER... ii. KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1. 1.1. Projenin Temeli... 1-1 BÖLÜM 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii KISALTMALAR... iii 1. GİRİŞ... 1-1 1.1. Projenin Temeli... 1-1 1.2. Projenin Yürütülmesi için Yapılan Anlaşmalar... 1-3 1.3. Proje Özeti...

Detaylı

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır.

Projede kullanılacak/üretilecek ilgili malzemeler aşağıdaki kısımlarda tanımlanmıştır. 6 KAYNAKLAR VE ATIKLAR 6.1 GIRIŞ Bu bölümde, ilgili altyapı tesisleri dahil olmak üzere, Otoyolun yapım ve işletilmesinde gereksinim duyulan kaynak ve malzemeler ile oluşması beklenen atık maddeler tanımlanmaktadır.

Detaylı

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Ocak 2015 YOZGAT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Atık Yönetim Planı Teslim edilecek kurum: YZG Sağlık Yatırım A.Ş. RAPOR Rapor No 13513130036 Dağıtım: 1 elektronik nüsha İçindekiler 1.0 AMAÇ VE KAPSAM...

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013

İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet. Ekim 2013 İskenderun Limanı nın Genişletilmesi Projesi Teknik Olmayan Özet Ekim 2013 ELC GROUP Consulting and Engineering Inc. Kavacık Mah. Şehit Mustafa Yazıcı Sok. No:20 Kavacık/ İstanbul TURKEY Tel: +90 216 465

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Çalışmasına Ek Yatırım Öncesi Çalışmalar, 31 Ekim 2014 Proje Şirketi, Kreditörlerin Yönetim Kurulunun Proje ile ilgili

Detaylı