BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ"

Transkript

1 BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP) EKİM, 2014 ANKARA

2 BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSEP (NİHAİ TASLAK) Sürüm Revizyon Tarih Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Taslak A.0 Haziran 2013 Tufan Hüyük Çevre Mühendisi Elçin Kaya Sosyolog D. Emre Kaya Çevre Mühendisi Günal Özenirler Çevre Yüksek Mühendisi Nihai Taslak B.0 Haziran 2014 Tufan Hüyük Çevre Mühendisi Elçin Kaya Sosyolog D. Emre Kaya Çevre Mühendisi Günal Özenirler Çevre Yüksek Mühendisi. Nihai Taslak B.1 Ekim 2014 Tufan Hüyük Çevre Mühendisi Elçin Kaya Sosyolog D. Emre Kaya Çevre Mühendisi. Günal Özenirler Çevre Yüksek Mühendisi İş Sahibi: Proje No: 12/005 Ekim 2014 Danışman: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cadde No: 09 Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) : +90 (312) Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 C Blok Kat:5 Daire:73 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE : +90 (312) : +90 (312)

3 TABLE OF CONTENT 1 GİRİŞ YATIRIM ÖNCESİ AŞAMA İNŞAAT AŞAMASI HASTANE İŞLETME AŞAMASI Proje No: 12/005 Sayfa: 1/37

4 KISALTMA LİSTESİ 2U1K AB AdB ADHMP BVTD ÇSED ÇSEP ÇSG ÇSYİP ÇSYS İ&B İB IFC İK İSG JCI MTY PKP PS SB 2U1K Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. Avrupa Birliği Adalet Bakanlığı Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı Borç Verenler Teknik Danışmanı Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çevre, Sağlık ve Güvenlik Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi İşletme ve Bakım İçişleri Bakanlığı Uluslararası Finans Kurumu İnsan Kaynakları İş Sağlığı ve Güvenliği Joint Commission International Mühendislik, Tedarik ve Yapım Özel Maksatlı Kurum Paydaş Katılım Planı Performans Standardı Sağlık Bakanlığı Proje No: 12/005 Sayfa: 2/37

5 1 GİRİŞ İşbu belge, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi ne (Proje) yönelik Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nı (ÇSEP) oluşturur. Proje yle ilgili konu ve eylemleri özetler; bu konulara ilişkin ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi sunar; konuların tamamlanma göstergesini tanımlar ve Projenin ilgili tüm taraflarının sorumluluklarının yerine getirilmesi ve temsil edilmesi için gerekli zaman çerçevesini sunar. Proje süresi boyunca eylem planları, Proje nin çevre, sağlık ve güvenlik ile sosyal yönler açısından olası olumsuz etkilerini önlemek, olası faydalarını en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye de yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra uluslararası finansal kuruluşların politikalarına uygun şekilde faaliyet göstermek üzere temel öneme sahiptir. ÇSEP nin temel içeriği, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (ÇSED) raporunun ana metninde tanımlanan Etki Değerlendirmesini ve Paydaşlar, Proje Şirketi ve Proje ye Borç Verenler arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarını kapsar. ÇSEP, Proje yaşam döngüsünün tamamına uzun vadeli bakar ve proje uygulamasının üç kilit aşamasında kapsam ve derinlik açısından gelişme gösterir: Yatırım Öncesi; İnşaat ve İşletme. İnşaat ve işletme aşamalarıyla ilgili olarak ÇSEP in bölümlerinde ayrıntıları verilen planlar, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile daha ayrıntılı görüşme ve anlaşmalara tabi tutulur. ÇSEP in de aralarında bulunduğu ÇSED belgeleri, proje uygulandığı sürece ihtiyaç duyulması halinde olası değişiklikler açısından özel olarak gözden geçirilecektir. Müteakip her türlü değişiklik, Borç Verenlerin mutabakatına tabi tutulur. Proje No: 12/005 Sayfa: 3/37

6 2 YATIRIM ÖNCESİ AŞAMA PS 1 Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Eğitim Programı geliştirmek IFC PS1 & PS2 IFC ÇSG Kılavuzları Projeye özel çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS) oluşturulacaktır. Bu sistemin bir parçası olarak sahaya özel aşağıdaki işlemler/planlar hazırlanacaktır: Acil durum hazırlık ve müdahale planı (Kapalı) Tehlikeli malzeme depolama planı (Kapalı) Mali kapanıştan önce ÇSYS/ÇSYİP in inşaat süresince uygulanması. İşletme aşaması için Bölüm 4 e bakınız. Hava Kalitesi yönetim planı (Kapalı) Gürültü yönetim planı (Kapalı) Sızıntı müdahale planı (Kapalı) Trafik yönetim planı (Kapalı), Arkeolojik tesadüfi bulgu prosedürü (Kapalı) Atık yönetim planı (Kapalı), İş sağlığı ve güvenliği (İSG) planı (Kapalı), Güvenlik politikası ve planı (Kapalı), Şikâyet Prosedürleri (çalışanlar ve toplum) (Kapalı) İşçi Kampı Yönetim Planı (Kapalı) Görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan ÇSG şefinin adıyla güncellenecek organizasyon şeması (Kapalı). İnşaat aşaması için eğitim programı (Kapalı) 1.2 Yüklenici Uyumluluğu Proje İK Politikası, ÇSYİP, ÇSEP, ÇSG ve ÇSYS yle bağlantılı diğer Planlarla IFC PS1 & PS2 Güncelleştirilmiş sözleşme şartlarının, yüklenicilerin ve alt yüklenicilerin çevresel ve sosyal riskleri yönetmeye ve ÇSYİP ile ÇSED de tanımlanan ve ortaya koyulan azaltıcı Mali kapanıştan önce. Proje No: 12/005 Sayfa: 4/37

7 uyumluluğu kapsar önlem ve eylemlere bağlı kalmalarına yönelik ÇSG gerekliliklerine uymalarını gerekli kılan uygun şartları içermesini sağlayacak şekilde Borç Veren Teknik Danışmanı (BVTD) tarafından gözden geçirilmesi. 1.3 ESK ile bağlantılı trafik etkilerinin, bölgedeki diğer olası gelişmelere yönelik trafik etkileriyle uyuşup uyuşmayacağının veya etkileşimde bulunup bulunmayacağının tespit edilmesi. Öyle ise bölgedeki son gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmakta olan ana plana uygun şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde Trafik Yönetim Planı geliştirmek. 1.4 Sahada, kamp alanında ve toplum içinde işçilerin davranışlarını yönetmeye yönelik İşçi Davranış Kuralları geliştirmek. IFC PS1 & PS4 IFC PS1 ve MTY yüklenicisi tarafından ÇSYİP uyarınca hazırlanacak İSG Planı (Kapalı). Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi için bir ulaşım ana planı hazırlamaktadır. Tamamlanan ulaşım ana planına göre gözden geçirilmiş Trafik Yönetim Planı. Trafik Yönetim Planı için işletmeden altı ay önce İşçi Davranış Kuralları (Kapalı) Mali kapanıştan önce 1.5 İzin ve lisanslar IFC PS1 Aşağıdaki hususlarda belge şeklinde kanıt: İnşaattan önce Türkiye Çevre Mevzuatı Tamamlanmamış izinler İnşaat İzni Belediye izinleri 1.6 /Trijenerasyon Planı; Bir Türk ÇED inin yapılmasını gerektirir, dolayısıyla etkiler üzerinde gereğince düşünülmesi gerekir/ EBRD PG1 IFC PS1 Türkiye Kanunu Sağlık Kampüsü Projesi için hazırlanmış olan ÇSED Raporu aynı zamanda trijenerasyon tesisinin değerlendirilmesini de kapsar. Rapor, Borç Verenlere sunulacaktır. Mali kapanıştan önce Proje No: 12/005 Sayfa: 5/37

8 Eylem: Türk makamı ve Borç Verenler için belgenin hazırlanması. PS 2 İş ve Çalışma Koşulları 2.1 İnşaat aşaması için uyarınca MTY için İnsan Kaynakları (İK) Politikası geliştirmek ve işçilerin tamamının bu politikanın içeriğinin bilincinde olmasını sağlamak. uyarınca çocuk işçi ve zorla çalıştırmaya ilişkin devlet politikası ve İK Politikasında ayrımcılık yapmama ve eşit fırsat. Projenin tamamını kapsayan İK Politikasında işçilerin sendikaya katılmasına izin veren devlet taahhüdünün yanı sıra gerektiğinde sendika temsilcileriyle yakın ilişki kurmaya yönelik bir taahhüt. 2.2 İşçilere yönelik iş tanımına ve Türk Kanunu istihdam şartlarına uyulacağını ve İK Politikası ile işçi el kitabının yöntem beyanına ekleneceğini açıklayan iş sözleşmeleri veya bir İK yöntemi beyanı geliştirmek. 2.3 Hükümlerin nasıl İşçilerin konaklamasına uygun hale getirileceğini ayrıntılandıran bir İşçi Konaklama Planı oluşturmak: süreç ve standartlar, bir IFC kılavuz notu (2009). 2.4 uyarınca bir işçi şikâyet mekanizması geliştirmek. Belirlenen zaman çizelgeleri kapsamında şikâyetlerin çözülmesini taahhüt etmek. Uygun olduğu durumlarda şikâyetlerin Türkiye İş Kanunu Madde 5: Eşit muamele ilkesi Türkiye İş Kanunu Madde 8: İK Politikası, Türleri ve Fesih IFC Geçici Konaklama Kılavuzları Türk Makamına arz edilen İnsan Kaynakları / Hakları Politikası (Kapalı) Türk Makamına arz edilen İşçi El Kitabı (Kapalı) Gözden geçirilmek üzere Türk Makamına arz edilen iş sözleşmeleri şablonu (Kapalı) Mali kapanıştan önce Mali kapanıştan önce MTY ve Hizmet Sağlayıcı Şirket İşçi Konaklama Planı (Kapalı) Mali kapanıştan önce Türk Makamına arz edilen belgelendirilmiş işçi şikayet mekanizması (Kapalı) Mali kapanıştan önce ve diğer alt yükleniciler Proje No: 12/005 Sayfa: 6/37

9 yeniden ortaya çıkmasına engel olacak önlemler almayı taahhüt etmek. 2.5 Sponsor şirketinde inşaatla ilgili açıkça tanımlanmış sorumluluklara sahip bir inşaat İSG Müdürü tayin etmek. Acil Durum Müdahale Önlemleri dâhil olmak üzere hastanenin (i) inşaatı ve (ii) işletilmesine ilişkin İSG Politikası geliştirmek IFC'nin İnşaat ve İşletmeden Çıkarmaya ilişkin Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu. Gözden geçirilmek üzere Taslak Politika (Kapalı) Merkezi Raporlama Sistemi (Kapalı) Mali kapanıştan önce ilk alternatif olarak ilk fon alımından önce. İSG Merkezi Raporlama Sistemi hazırlanmış ve uygulanmıştır. ve Hizmet Sağlayıcı Şirket Sponsor şirketindeki her türlü İSG ile ilgili kaza hakkında merkezi bir Raporlama Sisteminin oluşturulması 2.6 İnşaat aşaması için Projeye İK Müdürü tayin etmek. Proje personelinin bir üyesi olarak ve organizasyon şemasında gösterildiği üzere İK Müdürü. (Kapalı) İnşaattan önce 2.7 İşçilerin tamamını inşaat işi sırasında uygulanacak kurallar ve özel önlemler hakkında bilgilendiren bir inşaat aşaması saha sağlığı ve güvenliği planı hazırlamak. Plan, tüm yüklenicilere iletilecek ve gerektikçe güncellenecektir. 92/57/EEC sayılı AB Direktifi Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Borç Verene temin edilen inşaat aşaması saha sağlığı ve güvenliği planının kopyası (Kapalı) Mali kapanıştan önce. 2.8 Her türlü yüksekte çalışma eyleminin her türlü düşüşü engellemek, önlemek ve hafifletmek amacıyla yerinde fiziksel önlemlerle yeterince planlanmasını sağlamak. 92/57/EEC sayılı AB Direktifi Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) İnşaat işi boyunca yüksekte çalışma konusu kapsamında ayrıntılandırılan net şartlara sahip inşaat aşaması saha sağlığı ve güvenliği planının kopyası (Kapalı). (yöntem mevcut, eğitim etiket sistemi kullanılacaktır) Mali kapanıştan önce. PS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi Proje No: 12/005 Sayfa: 7/37

10 3.1 Ulusal ve uluslararası standartlarla uyumluluk/ Proje Şirketi, en bağlayıcı standartların (Ulusal, AB Direktifleri, IFC gereklilikleri) çevresel gerekliliklerinin kendi sistemlerine dahil edilmesini sağlayacak ve kirleticilerin açığa çıkarılmasını önleyecek veya önlemenin mümkün olmadığı durumlarda açığa çıkarılmalarını en aza indirecek ya da kontrol edecektir. IFC PS3 İyi Mevcut En İyi Teknik IFC ÇSG Kılavuzları Ulusal Çevre Mevzuatı Güncel ÇSYS/ÇSYİP, sahaya özel alt planlar ve inşaat ve işletme boyunca ÇSYS/ÇSYİP ile uyumluluk izleme kayıtları (inşaat dönemine yönelik ilgili prosedür ve planlar hazırlanmıştır ve proje boyunca güncellenecektir. Bu nedenle de bu kalem kapatılamaz, fakat sürekli olarak takip edilecektir). Proje süresince 3.2 Atık/ IFC PS3 Belediye den ye sağlanacak kapasiteler. Mali kapanıştan önce İyi Eylem: Belediyenin, hafriyat toprağının bertaraf edilmesi için yeterli kapasiteye sahip bir bertaraf alanının bulunduğunu teyit etmek. IFC ÇSG Kılavuzları 3.3 Atıksu/ Eylem: Belediyenin, Proje den kaynaklanan atıksuyu taşıma kapasitelerini teyit etmek. IFC PS3 İyi IFC ÇSG Kılavuzları Borç Verene sunulacak olan arıtma kapasiteleri ve deşarj standartları Mali kapanıştan önce Ulusal gereklilikler ve AB gereklilikleriyle uyumluluğu sağlamak üzere ön arıtma tesisi tasarlamak 3.4 Tıbbi Atık Tıbbi atık sterilizasyon tesisi kapasitesini teyit etmek ve ulusal standartları/ab standartlarını yerine getirdiğini göstermek Türk Kanunu AB ÇED Direktifleri Sağlık Tesislerine ilişkin IFC ÇSG Kılavuzları Belediye tarafından teyit edilecek olan Tesis kapasiteleri ve bertaraf kriterleri. Sterilizasyon tesisinin çevre lisansı kontrol edilecektir Mali kapanıştan önce Proje No: 12/005 Sayfa: 8/37

11 3.5 Helikopter pistinin güvenlik, gürültü ve titreşim etkilerini değerlendirmek. Helikopter pisti tasarımının gürültü sınırına uymasını sağlamak. AB onayını yerine getirecek soğutma fanları; trijenerasyon planı, Türkiye gürültü standartlarına uymaktadır IFC PS3 İyi IFC ÇSG Kılavuzları Türk Kanunu Helikopter pistinin etki değerlendirmesi dahil olmak üzere ÇSED e yapılan eklemeler. Bilkent ESKP internet sitesinde bu eklemelerin yayınlanması. Borç Verene sunulacak olan soğutma fanları /trijenerasyon tesisine ilişkin belgeler. İnşaat ruhsatını takip eden 6 ay içinde 3.6 Hava emisyonları ve baca yüksekliği/ Trijenerasyon tesisi, ilgili ulusal yönetmelikler ve AB Direktiflerine uyacak şekilde tasarlanır AB Direktifleri Türk Kanunu Borç Verene sunulacak olan belgeler İnşaat ruhsatını takip eden 6 ay içinde PS 4 Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği 4.1 İlgili yerel makamlarla işbirliği içinde, inşaat aşamasına yönelik Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı (ADHMP) geliştirmek. IFC PS4 ADHMP Mali kapanıştan önce. 4.2 Kanunsuz davranışlara ilişkin raporların soruşturulması ve inşaat aşamaları açısından tekrarlanmalarının önlenmesi ile birlikte, şirketin konumuna, güç kullanımına, güvenlik görevlilerinin eğitilmesi, donatılması ve izlenmesine yönelik önlemleri ayrıntılandıran güvenlik politikası ve planı IFC PS4 Güvenlik politikası ve planı (Kapalı) İçişleri Bakanlığı nın yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile güvenlik konularının nasıl ele alınacağına dair görüşme başlatılması. Mali kapanıştan önce. Güvenlik politikası kapsamında, adli tıp hastanesinde ve hastanenin diğer güvenli kısımlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik planlarda, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Proje No: 12/005 Sayfa: 9/37

12 Bakanlığı ile işbirliğine, hastaların, topluluk üyelerinin ve personelin ihtiyaçlarına özel önem gösterilecektir. PS 5 Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 5.1 Projeyle bağlantılı olarak geleceğe yönelik yeniden iskân ve ekonomik yer değiştirme gereklilikleri ile olası azaltıcı önlemleri incelemek ve değerlendirmek., ekonomik yer değiştirmeden kaynaklanan olumsuz etkinin, odak grup istişaresine dayanarak azaltılmasını sağlamak üzere yer değiştirme sürecini izleyecektir. IFC PS5 Borç Verene sunulacak rapor (Kapalı) Borç Veren Kurulunun projeyi görüşmesinden önce (Mali kapanıştan önce) PS1/PG10 Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Paydaş Katılımı 10.1 Her türlü bilginin kamuya açıklanmasına ilişkin belgeler kayıt altında tutulacaktır. Ekvator Prensibi 5 IFC PS1 Günlük belge kaydı Bu görev için de özel bir müdürün tayin edilmesi (Kapalı) Talep üzerine istediği zaman Borç Verene sunulur 2U1K, ve 10.2 Proje Performansı Şikâyet Mekanizmasının uygulanması Halkla ilişkiler görevlisinin iletişim bilgileri hakkındaki bilgileri içeren PKP ve Şikâyet Mekanizması yayınlamak. IFC PS1 Türk Makamına arz edilen Günlük Şikâyet Kaydı (Kapalı) Yazışma kayıtları Broşür, levha ve diğer kamu materyalleri üzerinde şikâyet mekanizması iletişim bilgilerinin gösterilmesi (Kapalı). Mali kapanıştan önce 10.3 ÇSED Raporu, Paydaş Katılım Planı (PKP) ve Çevresel ve Sosyal Eylem Planı, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacak ve Proje süresi boyunca IFC PS1 Kamuya açıklama ve kullanılabilirliğe ilişkin kanıt (internet sayfası vb) Kamuya açıklama döneminin başlamasından önce ve proje süresi boyunca Proje No: 12/005 Sayfa: 10/37

13 kamuya açık kalacaktır Taslak ÇSED Raporunun kamuya açıklanma dönemi kapsamında bir Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilecektir. IFC PS1 Toplantı tutanağı Kamuya açıklama dönemi içinde Proje No: 12/005 Sayfa: 11/37

14 3 İNŞAAT AŞAMASI PS 1 Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Eğitim Programı uygulamak IFC PS1 & PS2 IFC ÇSG Kılavuzları Projeye özel çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS) oluşturulacak ve uygulanacaktır. Bu sistemin bir parçası olarak aşağıda sıralanan plan ve prosedürlerin tamamı uygulanacaktır: İnşaat aşaması boyunca ÇSYS uygulamak. Joint Commission International (JCI) veya belgelendirme ya da sağlık alanında uzman üçüncü tarafça yapılacak benzer şekilde yüksek kaliteli bir derecelendirme gibi uluslararası hastane yönetim ölçütlerini uygulamak üzere Sağlık Bakanlığı ile süreç hakkında görüşmeler başlatmak. Acil durum hazırlık ve müdahale planı, Tehlikeli malzeme depolama planı, Hava Kalitesi yönetim planı, Gürültü yönetim planı, Sızıntı müdahale planı, Arkeolojik tesadüfi bulgu prosedürü, Trafik yönetim planı, Atık yönetim planı, Gerektiği gibi aylık raporlama. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) planı, Şikâyet Prosedürleri (çalışanlar ve toplum) İşçi Kampı Yönetim Planı ISO14001 ve OHSAS18001 i içeren Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, İnşaat aşaması için ilk kredi kullanımı öncesi. Görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan ÇSG şefinin adıyla güncellenecek organizasyon şeması. Çalışanların işi etkili bir şekilde yürütecek bilgi ve becerilere sahip olması amacıyla çalışanların yeterince eğitime tabi tutulduğunu gösteren eğitim programı ve kayıtlar. JCI gibi uluslararası hastane yönetimi ölçütlerini Proje No: 12/005 Sayfa: 12/37

15 uygulama süreci hakkında Sağlık Bakanlığı ile görüşme. Söz konusu görüşmelerin kayıt altına alınması gerekir. Zorunlu olmamakla birlikte, hastane işletimine ilişkin her türlü uluslararası ölçüt, Sağlık Bakanlığı ile /İ&B yüklenicisi arasındaki ortak hedef olacaktır. İlgili IFC standartlarıyla uyumluluğu ve Planın uygulandığını gösteren aylık ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması. 1.2 ÇSYS/ÇSYİP Uyumluluğu/İç rapor verme IFC PS1 Borç Verene Aylık İlerleme Raporu sunulması İnşaat aşaması boyunca 1.3 İnşaat Yöntemleri/Yöntem Beyanlarının Geliştirilmesi İlgili inşaat faaliyetlerinden oluşan liste, Borç Veren ve MTY yüklenicisi tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılacaktır. IFC PS 1 BVTD; çevre, sağlık ve emniyet konularında önemli etkileri bulunan inşaat faaliyetlerine ilişkin inşaat yöntemleri benimseyecektir. Yöntem beyanlarının geliştirilmesi, inşaat aşaması çevresel ve sosyal sorunlarının yönetimini ve izlenmesini kolaylaştırmaya yönelik kilit belge görevi görecektir. Yöntem Beyanlarının her inşaat faaliyeti öncesinde BVTD ye sunulması BVTD tarafından benimsenen inşaat yöntemleri, inşaatla ilgili çevresel ve sosyal sorunların yönetimi ve izlenmesine yönelik iyi uygulama doğrultusunda yürürlükteki yöntem beyanları 1.4 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin yıkımından kaynaklanan gürültü ve toz etkilerini değerlendirmek. IFC PS1 Türk Kanunu Hastanenin yıkımına ilişkin etki değerlendirmesi dâhil olmak üzere ÇSED e yapılan eklemeler. Eklemelerin Bilkent ESKP internet sitesinde yayınlanması. İşletme aşamasından altı ay önce. PS 2 İş ve Çalışma Koşulları 2.1 Proje nin inşaat aşamasına yönelik Sağlık ve Güvenlik Planı uygulamak. İlgili IFC Kılavuzu yla uyumluluğu ve Plan ın uygulandığını gösteren aylık ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması. Toprak çalışmaları başladıktan sonra başlar ve inşaat süresince İSG Müdürü/ Sponsorun Proje Proje No: 12/005 Sayfa: 13/37

16 i. IFC nin İnşaat ve İşletmeden Çıkarmaya yönelik Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu gibi uluslararası ölçütler kullanılarak inşaata ilişkin risk analizini temel alan ve aynı zamanda Türk İSG kanun ve gerekliliklerine uygun bir İSG planı uygulama ii. Sponsor Şirketinde inşaat açısından sorumlulukları açıkça tanımlanmış olan İSG Müdürü AB İSG gereklilikleri IFC ÇSG Kılavuzları Sağlık tesislerine ilişkin IFC ÇSG Kılavuzları Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) İzleme Planı na göre, Borç Veren/Borç Veren Teknik Danışmanı uzmanı her ay inşaat sahasını ziyaret eder. Fiziksel her türlü İSG Sorununun derhal Borç Verene rapor edilmesi İSG yönetimi hakkında Borç Veren Denetçisine bilgi verilmesi. uygulanır. Aylık rapor sunma Müdürü iii. Sahada sürekli İSG denetimi iv. İnşaat işçilerine İSG eğitimi ve yeterli Kişisel Koruma Ekipmanı Görevi verilmesini sağlama v. İSG işaretini görülebilir şekilde yerleştirme vi. Tahta perde ve korkulukların yerinde olmasını sağlama vii. Sponsor şirketinde İSG ile ilgili her türlü kaza hakkında merkezi bir raporlama sistemi uygulama viii. Sahada tıbbi ilkyardım ve acil durumda nakil imkânının bulunmasını sağlama ix. Fiziksel İSG vakasını derhal Borç Verene rapor etme 2.2 İşçilerin tamamının iş sözleşmelerinin içeriğinin bilincinde olmasını sağlamak. Türkiye İş Kanunu Madde 5: Eşit muamele İmzalanan iş sözleşmesi İnşaat süresince MTY Proje No: 12/005 Sayfa: 14/37

17 ilkesi 2.3 Sahada, kamp alanında ve toplum içinde işçilerin davranışlarını yönetmeye yönelik İşçi Davranış Kuralları uygulamak IFC PS1 İnşaat aşaması boyunca Davranış Kurallarının (DİA Altyapı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası) işçilere nasıl verildiğine ilişkin kanıt İnşaat süresince İşçiler, inşaat aşaması süresince yapılan görüşmelerde Davranış Kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını rapor eder 2.4 Gerekli tıbbi olmayan destek personelini yeni hastanelere çekmek amacıyla olası istihdam gerekliliklerinin ve Ankara daki mevcut hastanelerin sağlık kampüsü Projesi için kapatılmasıyla bağlantılı sonraki işlemlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. İnceleme ve değerlendirme, proje bölgesinde bulunan mevcut hastanenin kapanması örneğini kapsayacaktır. İşçi Koruma 2.5 (i) Ulusal iş kanununa uyma (ii) PS2 doğrultusunda bireysel ve iş sözleşme sağlama (iii) Göçmen ve/veya muhacir inşaat işçilerinin insan haklarına tamamen saygı duyulmasını sağlama (iv) Geçici konaklama sağlanacaksa, IFC Geçici Konaklama Kılavuzlarına uygun olması gerekir. Türkiye İşçi Kanunu Madde 29: Toplu İşten Çıkarma Türkiye İş Kanunu Madde 5: Eşit muamele ilkesi Borç Verene form şeklinde rapor ve/veya tasarruf planı sunulacak ve rapor BVTD tarafından incelenecektir. İzleme Planı, Borç Veren uzmanı sahayı ziyaret eder İSG yönetimi ve şikayetlerin sayısı ve kimden geldiği, kaçının nasıl çözüme kavuşturulduğu konusunda Borç Veren Denetçisine bilgi verilir. Türk Makamına arz edilen iş sözleşmelerinin şablonu. İnşaat boyunca İşçilerin Konaklama Planının uygulanması hakkında rapor İşletme aşamasından önce (altı ay önce) İnşaat işleri başlamadan önce başlar ve inşaat süresince uygulanır. Aylık rapor sunma 2.6 Alt yüklenici ücret oranları, sosyal yardım ve zamanında ödemeler gibi Türkiye İş Kanunu Bağımsız denetçilerle incelenmeye hazır üç aylık kısa raporlar (Gerek görülürse daha sık). İnşaatın başlangıcında başlar ve Proje süresince devam eder. Proje No: 12/005 Sayfa: 15/37

18 konulara karşı MTY yüklenicisi tarafından yapılacak maaş bordrosu kontrolleri 2.7 Tüm işçilere yönelik, ulusal iş mevzuatı ve nin tüm gerekliliklerini kapsayan İK Politikası. 2.8 İnşaata yönelik büyük iş faaliyetleri için yöntem beyanları geliştirmek. Güvenlik ve işyeri intibak eğitiminin, ilkyardım görevlilerinin isimlerinin kaydını tutmak. Personeli ilk yardım görevlilerinin kim oldukları konusunda bilgilendirmek. Günlük kaza ve olay kayıtlarını tutmak. MTY emniyet görevlileri, saha güvenliği ve sahada KKE kullanımı konusunda düzenli denetimler yürütecektir. Her işçinin personel dosyasında en yakın akraba iletişim bilgilerinin kayıtlarını tutmak. Tehlikeli işlerde genç insanlar çalıştırılmayacaktır. 2.9 Alt yüklenicilerden, sözleşme şartları aracılığıyla MTY yüklenicilerinin İSG politika ve planlarına bağlı kalmalarını talep etmek. Alt yüklenicilerden kaza, olay ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerini talep etmek. Alt yüklenicilerden, çalışanlarının en yakın akraba iletişim bilgilerinin Madde 61: Sosyal güvenlik primleri Türkiye İş Kanunu Madde 8: İK Politikası AB İSG gereklilikleri IFC Genel ÇSG Kılavuzları Sağlık tesislerine ilişkin IFS ÇSG Kılavuzları Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) İşçilerle görüşüldüğünde politikanın uygulandığını gördüklerini belirtirler. İK Politikası ve İşçi El Kitabı özetinin, tüm personele verilen işyeri intibak eğitimine dâhil edilmesi. Saha çevresinde seçili duyuru panolarında İK Politikası görüntülenir. Yöntem beyanları; BVTD; çevre, sağlık ve güvenlik konularında önemli etkileri bulunan inşaat faaliyetlerine ilişkin inşaat yöntemleri benimseyecektir. Eğitim kayıtları; İlk yardım görevlileri listesi ve işçilerin görevlilerin kim olduklarını bildiğine dair kanıt; Günlük kaza ve olay kayıtları; Güvenlik denetimi kayıtları ve Personel dosyaları. Sözleşmeler Kaydı tutulan alt yüklenici kazaları, olayları ve ihlalleri (ve) Alt yüklenici personel dosyaları. İnşaat süresince uygulanacaktır. İnşaat faaliyetleri süresince devam eder. İnşaat faaliyetleri süresince devam eder. Proje No: 12/005 Sayfa: 16/37

19 kaydını tutmalarını talep etmek Gelecekteki bakım ve işletme süresince dikkate alınması gereken proje sağlık ve güvenlik bilgilerini içermesi gereken bir sağlık ve güvenlik dosyası hazırlamak Tüm işçilerin şikâyet mekanizması konusunda bilgilendirilmesini ve bu mekanizmanın işçilerin kolayca kullanımına açık olmasını sağlamak. ÇSED Raporu nda belirtilen zaman çerçeveleri kapsamında şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasını taahhüt etmek. Uygun olduğu durumlarda şikâyetlerin tekrarlanmasını önlemeye yönelik önlem almayı taahhüt etmek Alt yüklenicilerden, ihale belgelerine ve sözleşmeye dayalı anlaşmalara İK Politikası dahil etmek suretiyle işçilerini İK Politikasına uygun şekilde yönetmelerini talep etmek İhale teklifleri incelenirken, yükleniciler için kendilerinin sağlık ve güvenlik performanslarına dayanan geçme/kalma faktörünü dâhil etmek. Sözleşme imzalamadan ve bu süreci belgelendirmeden önce alt yüklenicilerin saygın ve meşru işletmeler olduğunu doğrulamak üzere kontroller yapmak Hayatı tehdit eden sorunlar, çocuk ve zorla işçi çalıştırma hususunda bilgi edinmek üzere büyük tedarikçiler üzerinde kontroller yürütmek ve IFC 92/57/EEC sayılı AB Direktifi Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Madde 5: Eşit muamele ilkesi MTY den Proje Şirketine devir belgesi nüshası. İşletme aşaması için entegre sağlık ve güvenlik politikaları ve prosedürleri konusunda Sağlık Bakanlığı ile nasıl işbirliği yapılacağına dair Sağlık Bakanlığı ile görüşme başlatmak. Şikayetlerin ve nasıl giderildiklerinin kaydının tutulması ve İşçilerin şikayet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiğine dair kanıt gösterilmesi. İnşaat işi tamamlandığında İnşaat süresince İhale belgeleri ve sözleşmeler. İnşaat süresince. Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Alt yüklenici incelemelerinin süreç ve sonuçlarını gösteren kayıtlar. Tedarikçi incelemelerinin süreç ve sonuçlarını gösteren kayıtlar ve Alt yüklenicilerle sözleşmeler imzalamadan önce. Tedarik işlemi, ÇSG politikasını kapsayacaktır. Tüm tedarikçiler ÇSG standartlarına göre hareket eder. Büyük tedarikçilerden alım yapılmadan önce. Proje No: 12/005 Sayfa: 17/37

20 PS2 doğrultusunda ele alınacak gerekli adımları atmak. Yüklenicilerin tamamı, yolsuzlukla mücadele ve sorumlu tedarik politikası imzalayacaktır. Üstlenilecek işlemin, Proje ye yönelik mevcut Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi belgelerine dâhil edilmesi. Yüklenicilerden alınan imzalı beyanlar 2.15 Çalışanlar ve alt yüklenici çalışanları hakkında, çalışanların yaşını, sosyal güvenlik numarasını, kimlik numarasını, cinsiyetini, uyruğunu ve memleketini gösteren bir veritabanı tutmak. Türkiye İş Kanunu Madde-75 Çalışanların personel dosyası Bağımsız denetçilerle incelenmeye hazır veritabanı. Proje süresince PS 3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi 3.1 Gürültü İzleme/ İnşaat boyunca (hassas alıcıda) gürültüyle ilgili aylık rapor sunulmasını taahhüt etmek. İlk 6 ay boyunca gürültü sınırlarına bağlı kalınması halinde izleme, üç aylık dönemlerle yapılacaktır. Gece çalışmanın teklif edilmesi halinde, Yerel Çevre Komisyonu ndan izin almak ve ÇSYİP in bir parçası olarak Gürültü Yönetim planı geliştirmek. 2002/49EC sayılı AB Direktifi Türkiye Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliği İyi IFC PS 3 IFC ÇSG Kılavuzları Proje Şirketi tarafından aylık olarak, ilgili IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren ÇSYS raporu sunulması. Aylık veya üç aylık gürültü izleme raporları Gece gürültü değerlendirmesi (gerek görülmesi halinde) Yürürlükteki gürültü yönetim planı Aylık rapor sunma İnşaat boyunca 3.2 Su/Atıksu İzleme / Proje Şirketi, ilgili IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluğu izleyecek ve bu uyumluğu gösteren bir raporu aylık olarak BVTD ye sunacaktır. EU Directive 91/271/EEC IFC PS3 İyi IFC ÇSG Kılavuzları IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek amacıyla BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın gözetimi. İlgili IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren aylık ÇSYS raporunun Proje Şirketi tarafından BVTD ye sunulması Aylık rapor sunma İnşaat boyunca Proje No: 12/005 Sayfa: 18/37

21 Türkiye 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu Türkiye Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Alıcı ortama hiç atıksu deşarjı yapılmaması IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluk Yakıt, yağ ve diğer kimyasal sızıntılarının sonucu olarak yeraltı ve yerüstü sularına yönelik etkilerin engellenmesi / azaltılması / kontrolüne ilişkin önlemlerin uygulanması. Yakıt ve yağların, %110 kapasiteli toprak setle çevrilmiş konteynırlarda saklanması. Yakıt veya yağların depolandığı veya kullanıldığı yerlerde damlama tavalarının mevcut olmasının sağlanması. Belirlenmiş, toprak setle çevrilmiş bir yakıt ikmali lokasyonunun tespit edilmesi. Uygun yakıt yönetimi konusunda sürücü ve ekipman operatörlerine eğitim verilmesi. 3.3 Atık/ İnşaat Atık Yönetimi Planı aşağıdaki hususları içerecektir: 2008/98EC sayılı AB Direktifi IFC PS3 IFC kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın gözlemlenmesi Aylık rapor sunma Geri dönüştürülebilir atıklar, uygun konteynırlarda toplanacak ve geçici olarak Atık Depolama Alanında saklanacaktır. Geri dönüştürülebilir atıklar, lisanslı bir geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilecektir. İyi IFC ÇSG Kılavuzları İlgili IFC Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren aylık ÇSYS raporunun Proje Şirketi tarafından sunulması. İnşaat aşaması boyunca atık taşıma belgeleri ve sahada geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan atık miktarlarının analizi ve Aylık İnşaat İlerleme Raporu kapsamında sunulan atık geri dönüşüm/yeniden kullanım hedeflerine karşı değerlendirme. İnşaat boyunca 3.4 Hava Kalitesi / Kamyon hızı 30 km/saat ile sınırlı tutulacaktır. Kaplamasız yollar için su püskürtme üstlenilecektir. IFC PS3 Türkiye Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın gözlemlenmesi İlgili IFC ve AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren aylık ÇSYS raporunun Proje Şirketi tarafından sunulması. Aylık rapor sunma İnşaat boyunca Proje No: 12/005 Sayfa: 19/37

22 3.5 Tehlikeli Atık Malzemeler taşınırken kamyonlar üzeri kapatılacaktır. Rüzgarlı mevsimsel hava koşulları söz konusu olduğunda rüzgar siperleri (gerek duyulması halinde) kurulacaktır. Özlelikle kuru ve rüzgarlı hava koşullarında, su püskürtme sistemi (gerek duyulması halinde) kurulacak ve kırıcı faaliyetleri için sürekli olarak işletilecektir. Potansiyel olarak toz üreten malzemelerin düşme yüksekliği, mümkün olduğunca düşük tutulacak ve yedek stoklara püskürtme uygulanacaktır. İnşaat tesisi ve ekipmanları düzenli olarak teftiş edilecek ve bakımları yapılacaktır. Egzoz emisyonlarının düzenli ölçümü yapılacaktır. PM 10 ile ilgili olarak akredite bir laboratuvar tarafından aylık üçüncü şahıs denetimi üstlenilecektir. Tehlikeli atıklar, atıkların kimyasal bileşimine uygun kapalı konteynırlarda ayrı olarak toplanacaktır (uygun olduğu durumlarda). Türkiye Egzoz Gazlarının Kontrolü Yönetmeliği 96/62EC sayılı AB Direktifi IFC PS3 2008/98EC sayılı AB Direktifi En İyi Aylık toz izleme raporları IFC kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın gözlemlenmesi Ulusal Atık Formları ve Aylık ÇSYS rapor sunumu kapsamında sağlanan, sahada bulunan tehlikeli atıkların Aylık rapor sunma İnşaat boyunca Proje No: 12/005 Sayfa: 20/37

23 Bu atıklar, yürürlükteki mevzuata göre belirlenecek Geçici Atık Depolama Alanında ayrı yerlerde depolanacaktır. Tehlikeli atıklar bu alanda en çok altı ay süreyle depolanacaktır. Tehlikeli atıklar, lisanslı nakliye şirketleri aracılığıyla lisanslı atık yakma tesislerine veya geri dönüşüm tesislerine gönderilecektir. 3.6 IFC Kılavuzuyla uyumlu olacak Tehlikeli Malzeme Depolama / Proje Şirketi, tehlikeli malzemelerin IFC Kılavuzu uyarınca depolanmasını sağlamak amacıyla projenin inşaat ve işletme aşamaları boyunca tehlikeli malzemelerin depolanmasına ilişkin prosedürleri hazırlayacaktır. Ayrıca Proje Şirketi tarafından sahada depolanan tehlikeli malzemelerle ilgili kayıt tutulmalıdır. BVTD, tehlikeli malzeme depolamaya ilişkin prosedürleri inceleyecek ve onaylayacaktır. Proje Şirketi, tehlikeli madde ve malzemelerin kullanımı önlemeye, azaltmaya veya ortadan kaldırmaya çalışacak ve bu tür madde ve malzemelerin olası zararlı etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumak için bu madde ve malzemelerin yerine geçecek daha az zararlı yedeklerini kullanma konusunu değerlendirecektir. IFC ÇGS Kılavuzları IFC PS3 İyi IFC ÇSG Kılavuzları miktarı. Yıllık Atık Beyan Formları ÇSYS nin bir parçası olarak tehlikeli malzemelerin depolanması ve kullanımına ilişkin prosedürler. (Kapalı) Mali kapanıştan önce geliştirilir. İşletmeden 6 ay önce (işletme aşaması için) Proje No: 12/005 Sayfa: 21/37

24 PS 4 Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği 4.1 İnşaat aşamasında toplum sağlığı ve güvenliği önlemleri uygulamak (örneğin ADHMP, Trafik Güvenliği Planları, alanda ağır vasıtaların hareket etmesiyle ilgili riske ilişkin farkındalık artırma kampanyası). Sakinler için Trafik Güvenliği Önlemi uygulamak i) Yeterli bir inşaat trafik yönetim planının geliştirilmesi ve üçüncü şahıslara zarar gelmesini önlemek amacıyla kontrol önlemlerinin uygulanması (Sakinler). IFC PS4 AB yönetmelikleri WHO (Uluslararası Sağlık Örgütü) sınırları, IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik Genel Kılavuzları ve sağlık tesislerine ilişkin IFC ÇSG Kılavuzları; Türk kanunu BVTD inşaat izleme süreci boyunca sahanın gözlemlenmesi Her türlü trafik kazası ve şikâyetinin kayıt altına alınması Kaza bilgilerini içeren aylık ÇSYS raporu sunulması Erişim sorunları hakkında alınan şikayetler Akredite bir hizmet sağlayıcı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen ve belgelendirilen araç bakım kontrolleri (rutin bakım çizelgesini izleyin) Aylık rapor sunma (ii) Tüm inşaat trafiği için, sakinlerin erişimden ayrı özel bir erişim noktasının uygulamaya koyulması. Erişim açıkça işaretlenmeli ve yeri konusundaki bilgiler tüm işçilere, yüklenicilere ve tedarikçilere iletilmelidir. (iii) Yürürlükteki standartlara uygun şekilde gürültü, toz ve titreşimi azaltmak (iv) Proje Sahasında yardımcı tesislerin yıkımı ve inşaatı sırasında komşu toplumlar için yardımcı tesis hizmetleriyle bağlantılı her türlü rahatsızlığın en aza indirilmesi ve hafifletilmesini sağlamak. 4.2 İlgili yerel makamlarla işbirliği içinde işletme aşamasına yönelik ADHMP geliştirmek. IFC PS4 ADHMP İşletme aşamasından önce (işletmeden altı ay önce) Proje No: 12/005 Sayfa: 22/37

25 4.3 Sponsor, sahadaki ofis, işçi konaklama alanları, depo ve diğer binaların, söz konusu binaların kullanılmadan önce Binaların Yangından Korunması Hakkında yerel Yönetmeliği yerine getirmesini sağlamak amacıyla yangın denetimi için bir yangın uzmanı istihdam etmek zorundadır. IFC PS4 Yönetmelik le uyumluluğu gösteren üçüncü şahıs denetim raporu / teyidi. İnşaat dönemi boyunca inşaat sahasında her bir nakil bölümünün kurulumundan sonra. 4.4 Şirketin görevini ve güç kullanımının ele alınmasına yönelik önlemleri, güvenlik görevlilerinin eğitilmesi, donatılması ve izlenmesini, kanunsuz davranışlara ilişkin raporların soruşturulması ve inşaat aşamaları açısından tekrarlanmalarının önlenmesini ayrıntılarıyla veren güvenlik politikası ve planı temin etmek. 4.5 IFC PS4 doğrultusunda topluluklara ADHMP yi açıklamak. Planların değişmesi halinde topluluklara ve yerel makamlara son durumu bildirmek. Düzenli sondaj / acil durum önlemleri egzersizleri yürütmek. 4.6 Tanımlanmış her türlü etki, risk ve hafifletmenin proje hazırlama aşaması boyunca ve bu aşamadan sonra en azından yıllık olarak topluluklarla yapılan görüşmeleri belgelendirmek. IFC PS4 Güvenlik politikası ve planı. İşletme aşamasından önce (işletmeden altı ay önce). IFC PS4 ADHMP Kamuya açıklama ve güncelleme kanıtı (ADHMP internet sitesine eklenecektir) Sondaj kayıtları. Aylık ilerleme raporlarında bildirilen sondaj uygulamaları belgesi İnşaat yapı ruhsatı öncesinden ilk Fon Alımına kadar Devam eden ve Hizmet Sağlayıcı Şirket MTY IFC PS4 Toplantı tutanakları dosyada tutulacaktır. İnşaat boyunca sürekli olarak MTY 4.7 Üçüncü şahıs bir can ve yangın güvenliği (C ve YG) denetimi uygulamak Sponsor, bir C ve YG uzmanını işe almak zorundadır; Bu uzman, bir C ve IFC ÇSG Kılavuzu NAFS Üçüncü şahıs denetim raporu İşletmeden önce Proje No: 12/005 Sayfa: 23/37

26 YG Ana Planının hazırlanması ve uygulanmasını denetleme amacıyla tayin edilecektir. Plan, projenin yerel yapı yönetmeliği, yerel itfaiye teşkilatı yönetmelikleri ve yerel yasal/sigorta gerekliliğine uygun şekilde ve uluslararası alanda tanınmış C ve YG yönetmeliğine göre tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesinin zorunlu olmasını sağlayacaktır. Plan, IFC ÇHS Kılavuzlarını (3.3 C ve YG) takip edecektir. Plan, iyileştirme önlemlerinin gerekmesi halinde Düzeltici bir Eylem Planı nı (DEP) zorunlu kılabilir ve DEP in makul bir zaman çerçevesi içinde Sponsor tarafından kabul edilmesi ve uygulanması şarttır. Planı hazırlayan aynı H, ÇSG ve YG uzmanları ayrıca C ve YG sistemlerinin test edildiği ve işletmeye alındığı zamanda bir inceleme yapmayı taahhüt edecek ve C ve YG sistemi inşaatının kabul edilen tasarım planı ve ana plana uygun şekilde yürütülmüş olduğunu tasdik eder. Engelli kişilerin erişimine ilişkin tüm hükümler, uluslararası standartlar doğrultusunda yürürlüktedir. PS 5 Arazi Edinimi ve Zorunlu yeniden İskân 5.1 İnceleme ve değerlendirmeye dayanarak (eylem 5.1 ön yatırım aşaması), gerektiği üzere IFC PS5 nin şartlarına uygun şekilde devlet IFC PS5 ÇSED/ÇSYİP ve Gerekli görülmesi halinde IFC PS5 e uygun şekilde ve Borç Verenin onayına tabi olmak suretiyle Ek İskân Planı Proje için yapılacak herhangi bir başka yer değiştirmeden önce. Proje No: 12/005 Sayfa: 24/37

27 yönetimli iskan sürecindeki her türlü eksiğin giderilmesine yönelik önlemlerin önerilmesi. veya Geçim İyileştirme Çerçevesi geliştirmek. PS 8 Kültürel Miras 8.1 Tesadüfi bulgu prosedürlerini IFC PS8 Tesadüfi bulgu prosedürü ÇSYS de mevcut olacaktır İnşaat aşaması süresince uygulamak Türkiye Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yönetmeliği PS1/ PG 10 Bilgilerin Kamuya Açıklanması ve Paydaş Katılımı 10.1 Proje Performansı Şikâyet Mekanizmasının Uygulanması. Broşür, levha gibi yayınların üzerine şikâyet mekanizması iletişim bilgilerini koymak ve halk toplantısı ile diğer toplantılar boyunca bu bilgileri kullanıma sunmak (örneğin bir sunum slaytında veya bir şikâyet formunda). IFC PS1 Günlük şikâyet kaydı Yazışma kayıtları Broşür, levha ve diğer kamu materyalleri üzerinde şikâyet mekanizması iletişim bilgilerinin gösterilmesi. İnşaat süresince 10.2 Her türlü istişare ve bilginin kamuya açıklanmasına ilişkin belgeler kayıt altında tutulacaktır. IFC PS1 Danışmanlık faaliyeti günlük kaydı ve toplantı tutanakları. Sürekli olarak 10.3 ÇSYS nin uygulanması ile toplulukları etkileyeceği tespit edilen her türlü yeni etki ve risk konusunda Borç Verene yıllık olarak rapor sunmak. IFC PS1 Kamuya açıklama ve kullanılabilirliğe ilişkin kanıt (internet sayfası vb.) Harici denetçilerde mevcut raporlar Yıllık olarak Proje No: 12/005 Sayfa: 25/37

28 4 HASTANE İŞLETME AŞAMASI 1 PS 1 Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetim 1.1 Projeye Özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve ÇSG Eğitim Programı Geliştirmek ve k IFC PS1 & PS2 IFC ÇHS Kılavuzları Projeye özel çevresel ve sosyal yönetim sistemi (ÇSYS) tesis edilecektir. (İşletme aşamasına yönelik ÇSYS nin aynı zamanda Sağlık Bakanlığı nın yanı sıra ilgili diğer kurumlarla istişare edilmek suretiyle erkenden geliştirilmesi gerekir). Bu sistemin bir parçası olarak sistem, sahaya özgü aşağıdaki prosedürleri/planları kapsayacaktır: İşletmeden altı ay önce İşletme aşaması süresince ÇSYS nin uygulanması. Üç aylık rapor sunulması Tıbbi Atık Yönetim Planı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından talep edilen formatta) Acil durum hazırlık ve müdahale planı (yangın ve can güvenliği planı dâhil olmak üzere), Atık Yönetim Planı, Atıksu Yönetim Planı Tehlikeli malzeme depolama planı; Hava kalitesi yönetim planı; Gürültü yönetim planı; Sızıntı müdahale planı; İş sağlığı ve güvenliği planı, Güvenlik planı, 1 Burada belirtilen tüm eylemlerin, Sağlık Bakanlığı ile resmi bir açıklayıcı toplantı yapıldıktan sonra teyit edilmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Proje No: 12/005 Sayfa: 26/37

29 Şikayet Prosedürleri (işçiler ve toplum) Trafik yönetim planı. ISO14001 ve OHSAS18001 i içeren Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, İşletme aşaması için işletme aşamasının üç ayı içinde. Görev ve sorumlulukları tanımlanmış olan Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) şefinin adıyla güncellenecek organizasyon şeması. Çalışanların işi etkili bir şekilde yürütecek bilgi ve becerilere sahip olması amacıyla çalışanların yeterince eğitime tabi tutulduğunu gösteren eğitim programı ve kayıtlar. Eğitim planı İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması. 1.2 İlgili tüm işletmeye alma testlerini başarıyla yürütmek. IFC PS 1 Borç Verene arz edilecek Onay Belgeleri Hastane faaliyete geçtikten sonra Hastanenin faaliyete başlaması için gerekli tüm onayları almak. Gerekli tüm izinleri güncellemek 1.3 Yüklenici Uyumluluğu Proje İK Politikası, ÇSYİP, ÇSEP, ÇSG ve ÇSYİP le bağlantılı diğer Planlarla uyumluluğu gerektiren şartları sözleşmelere dâhil eder. IFC PS1 & PS2 Güncellenen sözleşme gerekliliklerinin, yükleniciler ve alt yüklenicilerin çevresel ve sosyal riski yönetmeye yönelik ÇSG gerekliliklerine uymalarını ve ÇSYİP ile ÇSED de tanımlanan ve ortaya koyulan azaltıcı önlem ve eylemlere bağlı kalmalarını gerektiren uygun şartları içerdiğinden emin olmak amacıyla BVTD tarafından incelenmesi İşletmeden önce Proje No: 12/005 Sayfa: 27/37

30 1.4 Sürdürülebilir Tedarik IFC PS1 & PS2 Proje Şirketi, sürdürülebilir tedarike yönelik prosedürleri kabul edecek ve gelecekteki hizmetlerin tedarikine ilişkin çevresel ve sosyal gereklilikleri kapsamına dâhil edecektir. İşletmeden önce 1.5 Can ve Yangın Güvenliği IFC ÇSG Kılavuzları Uluslararası en iyi uygulama IFC PS4 İnşaat aşamasındaki Can ve Yangın Güvenliği denetiminin devamı niteliğinde olmak üzere, Hizmet Sağlayıcı Şirket IFC ÇSG Kılavuzlarına uygun şekilde bir C&YG ana planı geliştirecektir. Bunun için uygun şekilde nitelikli bir profesyonelin yukarıda bahsedilen planı hazırlaması ve can ve yangın güvenliği sistemlerinin test edilmesi, işletmeye alınması ve belgelendirilmesi sırasında proje bitimi testinin bir parçası olarak inceleme yapması gerekecektir. İşletmeden önce 1.6 Proje Anlaşması Plan 14 Hizmet Gereklilikleri / Proje Şirketi, SB ile P1 ve P2 hizmetleri konusunda anlaşmaya varacaktır IFC PS 3 IFC ÇSG Kılavuzları Uluslararası en iyi uygulama Bu planları, daha ayrıntılı görüşmelere/sb ile anlaşmaya tabi tutulacak ve incelenmek üzere BVTD ye sunulacaktır. İşletmeden önce 1.7 İzin ve lisanslar IFC PS1 Türkiye Çevre Mevzuatı Aşağıdaki hususlarda belge şeklinde kanıt: Çevre ve Su İzinleri İşletmeye alma ve işletme sırasında / Hizmet Sağlayıcı Şirket 1.8 Tüm personelin güvenliğini sağlamak, riskli durumlara karşı önlem almak ve yeterli koşullarda hizmetleri yürütmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile birlikte karşılıklı iletişim ve bildirim mekanizmaları oluşturmak. IFC PS4 Karşılıklı iletişim mekanizması için belgelerin kanıtlanması. İşletmeden önce PS 2 İş ve Çalışma Koşulları Proje No: 12/005 Sayfa: 28/37

31 2.1 İşletme aşamasında Proje için İK Müdürünü tayin etmek. Proje personelinin bir üyesi olarak ve organizasyon şemasında gösterilen İK Müdürü. İşletmeye başlamadan önce 2.2 İşveren sözleşmeleri veya işçilere yönelik iş tanımları ile Türk Kanunun istihdam gerekliliklerine uyulacağını ve İK Politikası ve işçi el kitabının yöntem beyanının eki olacağını açıklayan bir İK yöntem beyanı geliştirmek. 2.3 Alt yüklenicilerin maaş ücreti oranları, ek ödemelerin yapılması ve zamanında ödeme yapılması gibi konulara karşı maaş çeklerinin nce düzenlenmesi. 2.4 gerekliliklerinin tamamını kapsayan, tüm işçilere yönelik İK Politikası. 2.5 İşçilerin tamamının iş sözleşmelerinin içeriğinin bilincinde olmasını sağlamak. Türkiye İş Kanunu Madde 8: İK Politikası, Türleri ve Fesih Türkiye İş Kanunu Madde-61: Sosyal sigorta primleri Türkiye İş Kanunu Madde 5: Eşit muamele ilkesi İncelenmek üzere Türk Makamına arz edilen iş sözleşmelerinin şablonu Harici denetçilerde incelenmeye hazır üç aylık kısa raporlar (Gerek görülürse daha sık). İncelenmek üzere mevcut İK Politikası. İşçiler, kendileriyle görüşüldüğünde politikayı gördüklerini belirtir. İK Politikası özeti ve İşçi El Kitabının, tüm personele verilen işyeri intibak eğitimine dâhil edilmesi. Saha çevresinde seçili duyuru panolarında İK Politikası görüntülenir. İşletmeye başlamadan önce İşletme başlangıcında yapılır ve Proje süresince düzenli olarak sürdürülür. İşletme başlamadan önce yapılır ve işletme süresince uygulanır. ve Hizmet Sağlayıcı Şirket İmzalanan iş sözleşmeleri İşletme süresince 2.6 İSG Müdürü tayin etmek ve işletme aşaması için İSG Planı nı gözden geçirmek. Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Sorumlulukları açıkça belirtilmek suretiyle İşletme ve İnşaat Şirketinde İSG Müdürünün tayin edilmesi. Gözden geçirilen plan. Fiziksel her türlü İSG sorununun derhal Borç Verene rapor edilmesi İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması. İşletme başlamadan önce yapılır ve işletme süresince uygulanır. Sağlık Bakanlığı Proje No: 12/005 Sayfa: 29/37

32 2.7 İşletmeye yönelik her iş faaliyeti için yöntem beyanları geliştirmek. Güvenlik ve işyeri intibak eğitiminin, ilkyardım görevlilerinin isimlerinin kaydını tutmak. Personeli ilk yardım görevlilerinin kim oldukları konusunda bilgilendirmek. Günlük kaza ve olay kayıtlarını tutmak. emniyet görevlileri, saha güvenliği ve sahada KKE kullanımı konusunda düzenli denetimler yürütecektir. Her işçinin personel dosyasında en yakın akraba iletişim bilgilerinin kayıtlarını tutmak. AB İSG gereklilikleri; IFC Genel ÇSG Kılavuzları; Sağlık Tesislerine ilişkin IFC ÇSG Kılavuzları; Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Yöntem beyanları; Eğitim kayıtları; İlk yardım görevlileri listesi ve işçilerin görevlilerin kim olduklarını bildiğine dair kanıt; Günlük kaza ve olay kayıtları; Güvenlik denetimi kayıtları ve Personel dosyaları. İşletme başlangıcı. 2.7 Alt yüklenicilerden, sözleşme şartları aracılığıyla yüklenicilerinin İSG politika ve planlarına bağlı kalmalarını talep etmek. Alt yüklenicilerden kaza, olay ve güvenlik ihlallerini rapor etmelerini talep etmek. Alt yüklenicilerden, çalışanlarının en yakın akraba iletişim bilgilerinin kaydını tutmalarını talep etmek. Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Sözleşmeler; Kaydı tutulan alt yüklenici kazaları, olayları ve ihlalleri ve Alt yüklenici personel dosyaları. İşletme başlangıcı. 2.8 Tüm işçilerin şikâyet mekanizması konusunda bilgilendirilmesini ve bu mekanizmanın işçilerin kolayca kullanımına açık olmasını sağlamak. Belirtilen zaman çerçeveleri kapsamında şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasını taahhüt etmek. Uygun olduğu durumlarda şikâyetlerin Türkiye İş Kanunu Madde-5: Eşit muamele ilkesi Şikâyetlerin ve nasıl giderildiklerinin kaydının tutulması ve İşçilerin şikâyet mekanizması hakkında nasıl bilgilendirildiğine dair kanıt gösterilmesi. İşletme başlangıcı. Proje No: 12/005 Sayfa: 30/37

33 tekrarlanmasını önlemeye yönelik önlem almayı taahhüt etmek. 2.9 Alt yüklenicilerden, ihale belgelerine ve sözleşmeye dayalı anlaşmalara İK Politikası dâhil etmek suretiyle işçilerini İK Politikasına uygun şekilde yönetmelerini talep etmek İhale teklifleri incelenirken, yükleniciler için kendilerinin sağlık ve güvenlik performanslarına dayanan geçme/kalma faktörünü dâhil etmek. Sözleşme imzalamadan ve bu süreci belgelendirmeden önce alt yüklenicilerin saygın ve meşru işletmeler olduğunu doğrulamak üzere kontroller yapmak Hayatı tehdit eden sorunlar, çocuk ve zorla işçi çalıştırma hususunda bilgi edinmek üzere büyük tedarikçiler üzerinde kontroller yürütmek ve IFC PS2 doğrultusunda ele alınacak gerekli adımları atmak. Yüklenicilerin tamamı, yolsuzlukla mücadele ve sorumlu tedarik politikası imzalayacaktır Çalışanlar ve alt yüklenici çalışanları hakkında, çalışanların yaşını, sosyal güvenlik numarasını, kimlik numarasını, cinsiyetini, uyruğunu ve memleketini gösteren bir veritabanı tutmak. PS 3 Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması İhale belgeleri ve sözleşmeler. İnşaat ve işletme süresince Türkiye İSG Kanunu (6331 sayılı) Türkiye İş Kanunu Madde-75: Çalışanın personel dosyası: Alt yüklenici incelemelerinin süreç ve sonuçlarını gösteren kayıtlar. Tedarikçi incelemelerinin süreç ve sonuçlarını gösteren kayıtlar ve Üstlenilecek işlemin, Proje ye yönelik mevcut Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi belgelerine dâhil edilmesi. Yüklenicilerden alınan imzalı beyanlar. Alt yüklenicilerle sözleşmeler imzalamadan önce. Büyük tedarikçilerden alım yapılmadan önce. Bağımsız denetçilerce incelenmeye hazır veritabanı. Proje süresince. Proje No: 12/005 Sayfa: 31/37

34 3.1 Kirliliğin Azaltılması / Prosedürler ve ÇSYİP; aşağıdaki hususlarla ilgili IFC ÇHS Kılavuzlarının yanı sıra ÇSYİP ve ÇSED de belirtilen Borç Verenlere yönelik Çevresel ve Sosyal Standartlarla uyumluluğu sürdürmek için gerekli azaltıcı önlemleri bünyesine katacak şekilde güncellenecektir: Atıksu; Hava kalitesi; Gürültü; IFC PS1 & PS 3 En İyi Proje Şirketi, ISO14001 in eşdeğer standardı oluşturacak veya işletimsel çevresel yönetim sistemini bu standarda göre güncelleyecektir. Proje Şirketi, sorumlulukları açıkça belirtilmek suretiyle İşletme için Çevre Müdürü tayin edecektir Fiziksel her türlü çevresel sorununun derhal Borç Verene rapor edilmesi İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu gösteren üç aylık ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması. IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere BVTD işletme izleme süreci boyunca sahanın gözlemlenmesi Bir işletme yılı içerisinde Üç aylık rapor sunulması Atık; Tıbbi ve Radyoaktif atık; Tehlikeli atık ve Sera Gazı emisyonları. 3.2 İşletme aşaması Atık Yönetimi Ulusal çevresel, sağlık ve güvenlik gereklilikleri ile Sağlık Tesislerine ilişkin IFC Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu yla (30 Nisan 2007) uyumlu bir Atık Yönetim Planı nın bulunmasını sağlamak. IFC PS1 & PS 3 En İyi IFC/AB kılavuzuyla uyumluluğu değerlendirmek üzere BVTD işletme izleme süreci boyunca sahanın gözlemlenmesi İlgili IFC/AB Kılavuzuyla uyumluluğu ve Tıbbi Atık Yönetim Planının uygulandığını gösteren üç aylık ÇSYS raporunun Borç Verene/Borç Veren Teknik Danışmanına sunulması. İşletme sırasında. Üç aylık rapor sunulması Her türlü atığın kaynağında azaltılıp yerinde ayrıştırılmasını ve ulusal kanun ile Sağlık Tesislerine ilişkin IFC Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu na (30 Nisan 2007) uygun şekilde taşınması/ nakledilmesi/ Ulusal Atık Taşıma Formları Yıllık Atık Beyan Formları Proje No: 12/005 Sayfa: 32/37

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP)

Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP) Ek-D Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP) Ek-D 1 / 22 İçindekiler 1 Genel ÇSYİP Çerçevesi... 3 2 Proje Sahibinin Alacağı Önlemler... 4 2.1 Kurumsal Yapılanma... 5 2.1.1 Çevresel ve Sosyal

Detaylı

MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSED RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ HAZİRAN 2014 ANKARA MERSIN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇSED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ Versiyon Revizyon Tarih Hazırlayan Kontrol

Detaylı

BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ

BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ KASIM 2014 ANKARA BİLKENT ANKARA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (NİHAİ TASLAK) MAYIS 2013

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (NİHAİ TASLAK) MAYIS 2013 Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (FINAL-REV-C.3) Sürüm Revizyo n Tarih Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Taslak

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

AİKB ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 12 Mayıs 2008

AİKB ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 12 Mayıs 2008 AİKB ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 12 Mayıs 2008 Çevresel ve Sosyal Politika Bankanın çeşitli paydaşları arasında Politikanın daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yardımcı

Detaylı

Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim

Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim Bölüm 16: Çevresel ve Sosyal Yönetim URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 16 Çevresel ve Sosyal Yönetim... 16-1 16.1 Giriş... 16-1 16.2 Çevresel ve Sosyal Taahhütler... 16-1 16.3 Çevresel ve Sosyal Boyutlar

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

Gama Enerji (IFC Projesi # 32258) Çevresel ve Sosyal İnceleme Özeti (ESRS) - TASLAK Tarih: 2014.9.12

Gama Enerji (IFC Projesi # 32258) Çevresel ve Sosyal İnceleme Özeti (ESRS) - TASLAK Tarih: 2014.9.12 Gama Enerji (IFC Projesi # 32258) Çevresel ve Sosyal İnceleme Özeti (ESRS) - TASLAK Tarih: 2014.9.12 Açıklanan Bilgiler Gama Enerji yerel olarak ve Dünya Bankası Infoshop ta Gama Enerji ile ilgili sayılan

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI

BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI Zorlu Plaza, 34310 Avcılar İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: + 90 (212) 456-2300 Faks: +90 (212) 422-0099 www.zorlu.com.tr EK - A BAHÇE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALI (135 MW) PROJESİ İÇİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Paydaş Katılım Planı İstanbul, Türkiye. Delivering sustainable solutions in a more competitive world.

Avrasya Tüneli Projesi Paydaş Katılım Planı İstanbul, Türkiye. Delivering sustainable solutions in a more competitive world. Avrasya Tüneli Projesi Paydaş Katılım Planı İstanbul, Türkiye Mart 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, İstanbul Delivering sustainable solutions in a more competitive world Avrasya Tüneli İşletme

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri

ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Sektörel Rehberleri ÇED Rehberi- Et ürünleri üretim tesisleri Nisan 2006 İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER 1 KISALTMALAR 2 TANIMLAR 3 ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. Orijinal metnin çevirileri EBRD tarafından sadece okuyucuya kolaylık sağlamak için sunulmaktadır. EBRD çevirilerin

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: METAL SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı