Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ"

Transkript

1 ANADOLU NUN ÖNEMĠ AĢağıdaki sorulara cevap vererek Anadolu nun önemini hatırlayalım: 1.Ġkliminin genel özelliği nasıldır? Ġnsan yaģamını kolaylaģtırır mı zorlaģtırır mı? 2.Yer altı ve yer üstü zenginlikleri burada yaģayan insanların ihtiyaçlarını karģılamıģ mıdır? Örnek vererek açıklar mısınız? 3.Su kaynakları zengin midir? Örnek verir misiniz? 4.Hangi kıtaların merkezindedir? 5.Hangi denizlere kıyısı vardır? 6.Hangi boğazlara sahiptir? 7.Tarihte bildiğiniz hangi ticaret yolları üzerindedir? ANADOLU YA TÜRK AKINLARI Türklerin yaklaģık MÖ lerde baģlayan göçleri MS 11. YY a gelindiğinde de devam etmiģtir. 11. YY da Türklerin atası Oğuz Han ın oğullarından Üçoklar koluna bağlı Kınık Boyu Anadolu ya gelmiģtir. Türkler Anadolu ya geldiklerinde Anadolu genellikle Bizanslı tekfurların veya Bizans Ġmparatorluğu nun sömürdüğü bir coğrafya idi. Ayrıca Anadolu nun kuzeydoğusunda Ermeni ve Gürcü Prenslikleri vardı. Bu prenslikler ne güçlü birer devlet olabilmiģler ne de Anadolu yu vatan olarak benimsemiģlerdi. Kınık Boyu ndan Selçuklular Ani, Ahlât çevresine yerleģtiklerinde de bu coğrafyada otorite zayıftı. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 1

2 Selçuklu Beyleri Tuğrul ve Çağrı Beyler Anadolu ya yaptıkları keģif hareketlerinden sonra keģfettikleri bu coğrafyanın özelliklerinin bozkır kültürüne uyduğunu fark etmiģlerdir. Zamanla ailelerini de ele geçirilen yerlere yerleģtirmiģlerdir te Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Türkler, Selçuklular kontrolünde Anadolu ya akmaya baģlamıģlardır. Türklerin Anadolu ya yaptıkları akınlar Bizans Devleti ni rahatsız etmiģtir. Selçuklu ordusu 1048 de Pasinler Ovası nda ilk defa Bizans ordusu ile karģılaģmıģ ve yapılan bu savaģı Selçuklular kazanmıģtır. Selçuklular Doğu Anadolu da etkin bir güç olmuģlardır. ANADOLU NUN TÜRKLEġMESĠ VE MALAZGĠRT ZAFERĠ ( 1071 ) a.malazgirt SavaĢı nın Sebepleri: Türk akınlarının artması ve Türklerin Anadolu ya yerleģmeleri üzerine Bizans ordusu doğuya doğru sefere çıkmıģtır. b.savaģ: Devrin kaynaklarına göre Bizans ın 200 binlik ordusuna karģı, Selçuklu kuvvetleri 50 bin kadardı. Selçuklu Sutanı Alp Arslan ile Bizans Ġmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki iki ordu Malazgirt Ovası nda yer tutmuģtur. Bizans ordusundaki Peçenek ve Uz askerleri, karģılarındakinin Türk olduğunu görünce Selçuklu tarafına geçmiģlerdir. Alp Arslan Bizans kuvvetlerine karģı Türk savaģ taktiği olan Turan Taktiği ni baģarıyla uygulamıģtır. Askerlerin bir kısmı savaģ alanının iki yanındaki tepelerde pusuya yatmıģtır. Diğer kuvvetler düģmana saldırmıģ ve kaçar gibi yaparak geri çekilmiģlerdir. Türklerin bozguna uğradığını zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz bir Ģekilde Selçuklu kuvvetlerini takibe baģlamıģ ve merkezden epey ayrılmıģlardır. Pusuya doğru çekilen Bizans ordusu, bu tuzağı geç fark etmiģtir. Geri çekilmeye çalıģtıkları sırada Ermeniler ve yedek kuvvetler savaģ alanından kaçmıģlardır. Tam anlamıyla çembere alınan Bizans ordusu, akģama kadar süren Türk hücumlarıyla âdeta yok edilmiģtir. Ġmparator yaralı olarak ele geçirilmiģtir: 26 Ağustos c.savaģ Sonrası: Dıogenes ile Alp Arslan arasındaki anlaģmaya göre; 1. Ġmparator, kurtuluģ akçası (fidye) karģılığında serbest bırakılacaktı. Böylece Bizans savaģ tazminatı ödemiģ olacaktı. 2. Bizans ın elindeki bütün Müslüman esirler salıverilecekti. 3. Bizans Selçuklulara yıllık vergi ödeyecekti. Türk askerlerinin eģliğinde memleketine gönderilen Romanos Diogenes tahtından indirilmiģtir. Yerine geçen imparator bu anlaģmayı tanımamıģtır. Bunun üzerine dîvânı toplayan Alp Arslan Türk komutanlara Anadolu nun fethinin tamamlanması emrini vermiģtir. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 2

3 Malazgirt Zaferinin Önemi ve Sonuçları: 1.Malazgirt Zaferi sonucunda Anadolu nun kapıları kesin olarak Türklere açılmıģtır. Çünkü Bizans ın yeni imparatoru anlaģmayı tanımayınca Alp Arslan komutanlarına Anadolu nun fethi emrini vermiģtir. 2.Zaferden sonra Anadolu da irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuģtur. Böylece Anadolu nun TürkleĢmesi safhası baģlamıģtır. Kısa süre zarfında Türkler Anadolu da çoğunluğu sağlamıģlardır. 3.Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan Türkiye tarihi baģlamıģtır. 4.Türklerin Ġslâm dünyasındaki saygınlığı ve liderliği daha da güçlenmiģtir. 5.Malazgirt Zaferi, Avrupa da da derin izler bırakmıģtır. Bizans ın yenilmesi üzerine kendilerini de tehlikede gören Hıristiyan Avrupa, Türklere karģı ittifaklar oluģturmuģtur. Haçlı ittifakı aslında bu zafere bir tepki olarak doğmuģtur. Haçlı Seferleriyle Türk ilerleyiģi durdurulmak istenmiģtir. ANADOLU'DA KURULAN ĠLK TÜRK BEYLĠKLERĠ Malazgirt Zaferi nden sonra Anadolu'ya yapılan Türkmen akını iyice artmıģtır. Bunun sonucu olarak, burada birçok Türk beyliği kurulmuģtur. Tarih atlasınızdaki Anadolu da Kurulan Ġlk Türk Devletleri Haritası na göre Anadolu da kurulan Ġlk Türk devletlerini egemen oldukları Ģehirlerle birlikte liste halinde yazar mısınız? 1.Anadolu Selçukluları:Ġznik, Ankara, Antalya, Adana,Konya çevresi 2.Artuklular:. 3.Saltuklular: 4.Mengücekliler: 5.DaniĢmentliler:.. Anadolu da Kurulan Ġlk Türk Devletlerinin Tarihe Katkıları: 1.Anadolu'nun gerek nüfus gerekse imar bakımından TürkleĢmesinde büyük rol oynamıģlardır. 2.Türkler Bizans, Ermeni ve Gürcü gücünü kırmıģ, Haçlılara karģı Ġslam dünyasını savunmuģlardır. 3.Avrupalılar XII. Yüzyıldan itibaren Anadolu'ya "Türk Diyarı" yani Türkiye demeye baģlamıģlardır. Soru: Anadolu da kurulan ilk Türk beylikleri bu yarımadayı nüfus bakımından TürkleĢtirmiĢlerdir. Bunun kanıtlayan olgu ne olabilir? Soru: Anadolu da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu yu yapı bakımından TürkleĢtirmiĢlerdir. Bunun kanıtı yapılar nelerdir? Soru: Avrupalılar Malazgirt SavaĢı ndan sonra Anatolya ya Türkiye demeye baģlamıģlardır. Sizce niçin? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 3

4 ANADOLU DA TÜRK BĠRLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI Malazgirt SavaĢı ndan sonra, Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan ın yeğeni KutalmıĢoğlu Süleyman ġah, Rum diyarı Anatolya da gaza ve cihada çıkmıģtır. Ġznik ve çevresini fethederek Türkiye Selçuklu Beyliği ni kurmuģtur. Türkiye Selçukluları Büyük Selçuklu Devleti nin zayıflamasıyla bağımsız hâle gelmiģlerdir. Bu devlet Anadolu yu TürkleĢtirme ve burada kurulan Türk beyliklerini birleģtirme politikası takip etmiģtir. KUMDANLI (MĠRYAKEFOLON) SAVAġI (1176) Sebebi: Türkiye Selçuklularının giderek güçlenmesi ve sınırlarını geniģletmesi üzerine Bizans Ġmparatoru I. Manuel Komnenos büyük bir ordu ile Anadolu Selçuklularının üzerine yürümüģtür. Amacı Türkleri kesin olarak yenmek ve Anadolu dan atmaktı. Olay:1176 yılında Denizli yakınlarında yapılan Kumdanlı (Miryakefolon) SavaĢı nda Bizanslılar yenilmiģtir. Komnenos esir düģmüģtür. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, savaģ tazminatı ödemek ve Selçuklulara biraz toprak vermek koģulu ile imparatoru serbest bırakmıģtır. Sonuç: Bizanslılar Türkleri Anadolu dan atamayacaklarını anlamıģlardır. Anadolu nun Türk yurdu olduğu Bizans tarafından da siyasi ve askeri anlamda kabul edilmiģtir. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 4

5 HAÇLI SEFERLERĠ Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. Ġsa Kudüs te yaģamıģtır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından Ġslam Devleti topraklarına katılmıģtı. Antakya ve Urfa Ģehirleri de Hıristiyan dünyası için kutsaldır. Bu Ģehirler de çeģitli tarihlerde Ġslam topraklarına katılmıģlardır. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri almak için bir takım askeri seferler düzenlemiģlerdir. Seferlere katılanlar elbiselerinin ve kalkanlarının üzerinde bir haç iģareti taģımıģlardır. Bunun için adı geçen seferlere Haçlı Seferleri denmiģtir YY arasında 8 sefer düzenlenmiģtir. ġimdi Haçlı Seferlerinin nedenlerini sırasıyla inceleyelim. Açıklamaları okuduktan sonra yan baģlıklara siyasi, dini ya da ekonomik sebeplerden uygun olanını yazınız. Siyasi Nedenler: Müslüman Araplar, Dört Halife ve Emeviler döneminde Suriye, Filistin ve Ġspanya yı ele geçirmiģlerdi. Aynı zamanda, Selçuklu Türkleri Anadolu nun büyük bölümünü Hıristiyan Bizans ın elinden alarak devlet kurmuģlardı. Bu durum Avrupalı Hıristiyanların moralini bozuyordu. Ayrıca, Hıristiyan Bizans ın Türk akınlarından kurtulmak için Hıristiyan dünyasından yardım istemesi macera peģinde koģan Avrupalı prensleri ve Ģövalyeleri savaģa katılmaya yönlendiriyordu. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 5

6 .. Sebepler: Avrupalılar çok eskiden beri doğudan gelen ipek, porselen ve baharat gibi mallara çok ilgi göstermiģlerdir. Ancak, o zaman dünyanın en büyük ticaret yolları sayılan Ġpek ve Baharat yolları Müslümanların denetiminde bulunuyordu. Hıristiyanlar ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istemiģlerdir. Ayrıca bazı Avrupalılar, bu Müslüman ülkelerine giderek zengin olmak istiyorlardı.. Sebepler: Hıristiyanlar için Kudüs e hac ziyareti yapmak kutsal bir görevdi. Ancak, hac merkezinin Müslümanların elinde olması Hıristiyanların hoģuna gitmiyordu. Hac görevini rahat yerine getiremediklerini düģünüyorlardı. Avrupa nın önde gelen Hıristiyanlık tarikatları önce krallar ve derebeyler arasında barıģı sağlamıģlar sonra onları, Müslümanlarla savaģmaya çağırmıģlardı. Bu savaģı Hz. Ġsa ve Tanrı istiyor; Müslümanlarla savaģmak en kutsal görevdir; bu savaģa katılanlar cennete gidecekler diye propaganda yapmıģlardır. Haçlı Seferleri nin ilki 1096 da baģlamıģ, en sonuncusu ise 1270 yılında yapılmıģtır. Haçlı Seferlerinin Sonuçları: 1.Haçlı Seferleri yüz binlerce Müslüman ve Hıristiyan insanın ölümüne sebep olmuģtur. 2.Anadolu, Suriye ve Filistin toprakları savaģ alanına döndüğü için bu topraklardaki Ģehirler zarar görmüģtür. 3.Hıristiyanlar baģlangıçta baģarı elde etseler de esas amaçlarına ulaģamamıģlardır. 4.Avrupa da birçok derebeylik yerine küçük krallıklar kurulmuģtur. Avrupa nın siyasi görünümü değiģmiģtir. 5.Bizans Ġmparatorluğu Haçlı Seferleri nden büyük zarar görmüģ ve zayıflamıģtır. 6.Akdeniz kıyılarında doğu-batı deniz ticareti geliģmiģtir. Marsilya, Venedik ve Cenova gibi Akdeniz liman kentleri zenginleģmiģtir. 7.Avrupa da gemi yapımcılığı geliģmiģtir. 8.Doğu dan pusula, kâğıt ve barut gibi icatları alan Avrupa nın bilim ve tekniği geliģmiģtir. Deneye ve gözleme dayanmayan (skolâstik) Avrupa düģüncesi sarsılmıģtır. 9.Barutu kullanmayı öğrenen krallıklar, bunu ateģli silahlarda kullanarak derebeylerin surlarını yıkmıģlar, böylece feodal beylerin güçlerini azaltmıģlardır. 10.Haçlı Seferleri sonunda Papa nın ve kilisenin saygınlığı azalmıģtır. 11.Haçlı Seferleri sayesinde Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbirlerini daha yakından tanıma olanağı bulmuģlardır. 12.Türkiye Selçuklu Devleti nin Haçlı seferlerine karģı verdiği mücadele Ġslam dünyasında takdir görmüģtür. Soru: Haçlı Seferlerinin siyasi, askeri, dini, ekonomik sonuçlarını sınıflandırır mısınız? (Kutucukların içine sonuçların numaraları yazılacaktır) Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 6

7 Askeri ve Siyasi Ekonomik Sonuçlar Sonuçlar 2, 2, Dini Sonuçlar Bilim Teknik ve Kültürel Sonuçlar ANADOLU DA TÜRK BĠRLĠĞĠNĠN BOZULMASI 1230 yılında Türkiye Selçukluları Yassıçemen SavaĢı sonunda HarezmĢahlar Devleti ni yenmiģtir. Böylece Türkiye Selçukları Harezm bölgesine egemen olmuģtur. Öte yandan Moğolların Ġlhanlı koluna komģu olunmuģtur. Böylece Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında sınır anlaģmazlıkları ve egemenlik mücadelesi baģlamıģtır yılında bu anlaģmazlıklar savaģa dönüģmüģtür. Sivas ta Kösedağ da yapılan savaģı Ġlhanlılar kazanmıģtır. Kösedağ SavaĢı ndan sonra Türkiye nin haritası değiģmiģtir: Kösedağ SavaĢı ndan Önce Türkiye Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 7

8 Kösedağ SavaĢı ndan Sonra Türkiye Sorular: 1.Kösedağ SavaĢı ndan sonra Türkiye de a.selçukluların b.ġlhanlıların otoritesi nasıl etkilenmiģtir? 2.Kösedağ SavaĢı Anadolu da Türk birliğini nasıl etkilemiģtir? 3.AĢağıdaki haritaya göre denizcilikle uğraģması muhtemel Türk beylikleri nelerdir? 4.AĢağıdaki haritaya göre Anadolu da kurulan Türk beyliklerini, kuruldukları Ģehirlerle birlikte liste halinde yazar mısınız? Örnek: Karesioğulları: Balıkesir, Biga TÜRKĠYE SELÇUKLU DEVLETĠNĠN KÜLTÜR ve MEDENĠYET ÖZELLĠKLERĠ Türkiye Selçukluları ve beylikler döneminde Anadolu'da yapılan eserleri tanımlayalım: Cami: Ġmarethane:Yoksulların Medrese: Orta ve yüksek eğitim doyuruldukları mekân kurumu Kervansaray:Tüccarların DarüĢĢifa: Hastahane konakladıkları yer, motel Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 8

9 Soru: Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinin söz konusu coğrafyada cami, medrese, darüģģifa, imarethane, kervansaray, yol, köprü yapmaları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Soru: Selçukluların aģağıdaki faaliyetleri ne anlama gelir? 1.Alaiye (Alanya), Sinop ve Suğdak'ın fethi 2.Ticaret yolları üzerinde silahlı güçler bulunması 3.EĢkıya ve korsanların saldırısına uğrayan tüccarların zararının devlet hazinesinden karģılanması 4.Ġtalyan, Fransız, Ġranlı, Suriyeli bazı Yahudilerin Antalya, Konya, Sivas, Kayseri gibi Ģehirlere yerleģtirilmeleri 5.Kıbrıs Krallığı ve Venedik ile gümrük indirimi konularında anlaģmaları Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 9

10 Soru:Kervansarayların aģağıdaki özelliklerini düģünerek çıkarımlar yapınız. 1.Tüccarlar ücretsiz konaklayabilir. 2.Kervansarayda doktor ve ilaç bulunur. 3.Duvarları kalın taģtan, kapıları da demirdendir km'lik mesafelerle inģa edilmiģlerdir. 5.Limanlara ulaģan yollar üzerinde yoğunlaģmıģlardır. Soru: Biz Hakk ın nuruyuz, Hakk ın aynasıyız. ġu halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekiģip duruyoruz! Bir aydınlık bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor! Biz hepimiz, bütün insanlar, tek bir vücut halinde olgun bir insanın varlığında toplanmıģ gibiyiz. Fakat neden böyle ĢaĢıyız! Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden zenginler, yoksulları böyle hor görürler! Aynı vücutta bulunan sağ el, ne diye sol elini hor görür! Her ikisi de mademki senin elindir, aynı tende uğurlu ne demek, uğursuz ne demek! Mevlana Celaleddin Rumi nin Divân-ı Kebir isimli eserinden alınan Türkiye Selçukluları ve Beylikler dönemindeki bu sözleri hangi insani davranıģlara sahip olmamızı gerektirmektedir? Soru: Bir kez gönül yıkdun ise Bu kıldığın namaz değül, YetmiĢ iki millet dahi Elin yüzün yumaz değül... Gelin tanıģ olalım, iģin kolayın tutalım Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz Yunus sözün anlar isen, mani'sini dinler isen Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz Yunus Emre Ģiirlerinde hangi iletileri vermiģtir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 10

11 Soru: Ġncinsen de incitme Her ne ararsan kendinde ara.. DüĢmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız... Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk, Eğer konuģacaksan hikmet ile konuģ. Oturacağın zaman saygı ile otur... Gelin canlar bir olalım, bir olalım diri olalım, diri olalım iri olalım Hacı BektaĢ Veli insan iliģkilerinde hangi örnek davranıģları anlatıyor? YÜCE OSMANLI DEVLETĠNĠN KURULUġ DEVRi Kayı Boyu: Osmanlılar Oğuzların Bozok Kolu nun Kayı Boyu na mensupturlar. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya gelmiģlerdir. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarak verilen Ankara yakınlarındaki Karacadağ a yerleģmiģlerdir. Burada bir süre kalan Kayılar Ertuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine geçmiģlerdir. Bir uç beyliği olan Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey döneminde devlet haline gelmiģtir:1302 KuruluĢ Devri Hükümdarları: I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezit(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet II. Mehmet in 1453 te Ġstanbul u fethetmesiyle yükselme dönemi baģlamıģtır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 11

12 OSMANLI DEVLETĠ NĠN BÜYÜMESĠNĠ KOLAYLAġTIRAN FAKTÖRLER 1.Bizans zayıf, Balkanlar da var olan prenslikler kavga halindeydiler. 2.Osmanlılar Bizans sınırındadırlar. Bizans içlerine yapılan gaza ve cihat seferlerine diğer Türk beylikleri de asker yollamıģtır. 3.Bizans taki taht kavgalarından yararlanmıģlardır. Ayrıca Osman Bey tekfurların kavgalarından da yararlanıp Bilecik, Ġnegöl, Yarhisar, Yunthisar ve YeniĢehir i fethetmiģtir. 4.Osmanoğulları bir uç beylikken Moğollar ve Türkiye Selçuklu Devleti ile sürtüģmemiģlerdir. 5.I. Murat, oğlu Bayezıt ı Germiyan Beyi nin kızı ile evlendirmiģtir. Germiyan Beyi çeyiz olarak Kütahya ve çevresini Osmanlılara vermiģtir. Hamitoğulları ndan toprak satın alınmıģtır. Gerektiğinde Osmanlılar askerlerini de kullanarak otoritesini güçlendirmiģtir. 6.Merkezi bir yönetim anlayıģı göstermiģlerdir. I. Murat ( ) ülke hanedanın ortak malıdır anlayıģını değiģtirip ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır değiģikliğini gerçekleģtirmiģtir. 7.Yetenekli ve teģkilatçı padiģahlar ülkeyi yönetmiģtir. 8.Ġngiltere ve Fransa, kendi aralarında YY SavaĢları ( ) ile uğraģmıģtır. 9.Osmanlı nın gaza ve cihat fetihleri istilacı, yağmacı, yok edici nitelikte değildir. Fethedilen topraklardaki Hıristiyan halka dini serbestlik verilmiģtir. 10.Fethedilen yerlerde tımar ve iskân siyaseti uygulanmıģtır. Soru: Yanda bulunan haritaya göre Orhan Bey dönemiyle ilgili olarak aģağıda verilen yanlıģ bilgileri düzeltiniz: Orhan Bey döneminde Balıkesir, Çanakkale civarındaki Karamanoğulları Beyliği Osmanlılara katılmıģtır. Anadolu Türk siyasi birliği bu olaydan etkilenmemiģtir. Osmanlı Devleti Avrupa ya geçmiģtir. Gelibolu Yarımadası fethedilmiģtir. Soru: Ankara SavaĢı Öncesinde Osmanlı Devleti Ankara SavaĢı nda (1402) doğudan gelen Timur ve kuvvetleri Yıldırım Bayezıt ın Osmanlı kuvvetlerini dağıtmıģtır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 12

13 Ankara SavaĢı ndan sonra Osmanlı Devleti Ankara SavaĢı ndan sonra yeniden bağımsız olan Türk beyliklerini haritaya göre yazar mısınız? OSMANLI DEVLETĠ NĠN BALKANLARDA ĠLERLEMESĠ Soru: II. Murat dönemini gösteren bu haritaya göre Ģu ifade yapılmıģtır: Fetih kümesi Anadolu ve Balkanlar kümelerini kapsamaktadır. Söz konusu ifadeyi Ģekille anlatır mısınız?(kümelerin içinde eleman olarak Ģehirleri kullanınız.) OSMANLILARIN RUMELĠ'DEKĠ ĠSKÂN SĠYASETĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 1)Yeni fethedilen yerlere öncelikle yurt arayıģındaki konar göçer Türkler yerleģtirilir, böylece bunların yerleģik hayata geçmeleri sağlanırdı. 2)Göçmenler iskân yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu. 3)Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmaması sağlanırdı. 4)Daha çok anlaģmazlık olan yerlerden göçmen seçilirdi. Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar baģka yerlere taģınırlardı. 5)Ġskân edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı. 6)Geçerli mazeret olmadan yeni yerleģim yerinin terk edilmesine izin verilmezdi. Ġskân Siyaseti Sayesinde: 1.Fethedilen yerlerin TürkleĢmesi sağlanmıģtır. 2.Fetihler kalıcı olmuģtur. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 13

14 3.Konar göçerlerin yerleģik düzene zarar vermeleri engellenmiģtir. 4.AsayiĢ ve düzen sağlanmıģtır. Soru: Osmanlı Devleti nin Rumeli deki iskân siyasetinin yukarıdaki özellikleri ile sakinlik, ekonomik devamlılık, uyum, ĢehirleĢme, otorite sağlama kavramlarını eģleģtiriniz. OSMANLI ORDU TEġKĠLATI (ORDU-YI HUMAYUN) Osmanlı ordusu kara ve deniz ordusundan oluģmuģtur. Kara ordusu üç kısma ayrılmıģtır. Esas kuvvet Eyalet Askerleri dir. Eyalet askerlerinin temelini tımarlı sipahiler oluģturur. Akıncılar, azaplar ve deliler de bu kuvvetler arasındadır. Ġkinci kısımda kapıkulları vardır. Acemi oğlanlar, yeniçeriler, cebeciler, topçular, top arabacıları yaya kapıkullarıdır. Sipahi, silahtar, sağ ve sol ulufeciler ile sağ ve sol garipler ise süvari kapıkullarıdır. Osmanlı kara ordusunun üçüncü önemli gücü ise Kırım Hanlığı, Eflak Boğdan Prensliği gibi bağlı devlet veya prensliklerin askerleridir. Soru: Yukarıdaki paragrafı Ģema biçiminde gösterir misiniz? KuruluĢ Döneminde Askeri TeĢkilat: Osman Bey devletini kurarken gönüllü birliklerden meydana gelen bir kuvvet oluģturmuģtur. Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellemler (atlı) adlarıyla ilk düzenli birlikler meydana getirilmiģtir. I.Murat zamanında ise Kapıkulu ocakları kurulmuģtur:1362 Eyalet Askerleri: Eyalet Askerleri Osmanlı ordusunun en önemli gücü, eyalet askerlerinin en önemli gücü ise tımarlı sipahilerdi. Tımarlı Sipahiler: Osmanlı Devleti birçok kurumunu Türkiye Selçuklu Devleti nden miras almıģtı. Askeri sistem içerisindeki ikta sistemi de tımar biçiminde Osmanlı Devleti nde uygulanmıģtı. Devlete ait olan topraklara dirlik denirdi. Dirlikler 3 kısma ayrılmıģtı: akçe gelirli dirlikler: tımar toprakları akçe gelirli dirlikler: zeamet topraklar akçe üzerinde geliri olan topraklar:has toprakları Tımar sahipleri akçe geliri kendi ihtiyaçları için kullanırlardı akçenin üzerindeki her bir akçe için devlete asker beslemiģlerdir. Bu askerlere cebelü denir. Tımar sahibi cebelü yetiģtirmekle birlikte, toprağında oturmak; cebelünün silahını, koģumlarını, atını temin etmek ve çağrıldığında sefere gitmek zorundaydı. Sefere gitmeyenin elinden toprağı alınırdı. Akıncılar: Selçuklular bunlara uç beyleri derdi. Osmanoğulları da uç beyliği idi. Hıristiyan ülkelerle olan sınırları korumak akıncı ailelerin göreviydi. Akıncılar pek çok dil bilirlerdi. Çok iyi bir coğrafya ve haber alma bilgisine sahiplerdi. Sanıldığı gibi sınır boylarındaki serseriler değil, aksine özenle seçilmiģ nitelikli kimselerdi. En meģhurları Evrenuzoğulları, Mihaloğulları, Malkoçoğulları, Turhanbeyoğulları idi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mihaloğullarının emrindeki akıncıların mevcudu e ulaģmıģtı. Deliler: Kelle koltukta savaģan askerlerdi. Azaplar: Yeniçerilerin önünde düģmana ilk vuruģu yapan sınıftır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 14

15 Kapıkulu Ocakları: Ġslam hukukuna göre savaģ esirlerinin beģte biri hükümdara ayrılırdı. PadiĢah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murat zamanında pençik oğlanı denilen bu savaģ esirlerinin sayısı artmıģtır. Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istenmiģtir. Bu sisteme "pençik usûlü" denmiģtir. Böylelikle Kapıkulu ocakları oluģturulmuģtur. DevĢirme Usulü: Kapıkulu ocakları kurulduktan sonra bu ocaklara sürekli bir kaynak bulmak amacıyla devģirme usûlü kurulmuģtur. Özellikle Balkanlar'da yaģayan gönüllü Hıristiyan ailelerden alınan çocuklar ile öksüz çocuklar; Ġslam dinini, Türkçeyi, Türk gelenek ve göreneklerini öğrenmek üzere Türk ailelerinin yanına gönderilmiģlerdir. Tek çocuklu ailelerin çocukları alınmamıģtır. Daha sonra bu çocuklar Acemi Oğlanlar ocağına gönderilmiģlerdir. Acemi Oğlanlar Ocağı: Yeniçeri ve diğer kapıkulu ocaklarına asker yetiģtirmek için kurulmuģtur. DevĢirme çocukları burada yapılan askeri eğitimden sonra sınavdan geçirilmiģ, baģarılı olanlar askerlik için kapıkulu ocaklarına dağıtılmıģlardır. Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu ocaklarının en önemlisidir. Yeniçeriler savaģ zamanında merkezde bulunmuģ ve padiģahı korumuģlardır. BarıĢta ise Divân muhafızlığı yapmıģ, Ġstanbul'un güvenliğini sağlamıģ, sınırlardaki kaleleri korumuģlardır. Yeniçerilere üç ayda bir "ulûfe" denilen maaģ verilmiģtir. Ayrıca padiģah tahta çıktığında "cülûs bahģiģi, ilk sefere çıktığında da "sefer bahģiģi almıģlardır. Yeniçerilerin komutanına "ağa" denmiģtir. Cebeci Ocağı:Ok, yay, tüfenk, kılıç, kama, barut, fitil, kurģun, zırh vs silahların yapımı, tamiri, korunması, cepheye taģınması için görevlendirilmiģ sınıftır. Topçu Ocağı:1389 tarihli I. Kosova SavaĢı'nda Osmanlı ordusu ilk defa top kullanmıģtı. Ġstanbul'un fethi, Çaldıran, Ridaniye, Mohaç Meydan SavaĢı gibi harplerin kazanılmasında top kullanılması çok etkili olmuģtu. Ayrıca kale kuģatmalarında ve gemilerde de top kullanılmıģtır. Toplarla ilgili sınıf topçu ocağıdır. Humbaracı Ocağı: ÇeĢitli bombaları kullanan sınıftır. Lağımcı Ocağı: ġehir ve kale kuģatmalarında tünel kazarlardı. Top Arabacıları: Topların taģınmasından sorumluydular. Kapıkulu Sipahileri: Yeniçerilerden daha yüksek konuma sahiptirler. Sipah ve silahtarlar padiģahın otağını korurlardı. Sağ ve sol ulufeciler saltanat sancaklarını korurlardı. Sağ ve sol garipler ordu ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. DONANMA Türkiye de Türk denizciliği Çaka Bey ile baģlamıģtır. Çaka Bey 1081 yılında Ġzmir ve çevresinde beylik kurmuģtur. 50 parçalık donanması ile Çaka Bey Akdeniz de Türk egemenliğinin kurulması mücadelesine giriģmiģtir. Türkiye Selçukluları nın dağılma döneminde kurulan Aydın, Karesi, Saruhan, MenteĢe ve Candaroğulları Beyliği denizcilikle uğraģmıģtır. Özellikle Aydınoğulları Beyi Umur Bey Adalar Denizi nde Bizans ve Venedik e karģı egemenlik mücadelesi vermiģtir. Osmanlılarda Orhan Bey zamanında Karesioğulları ndan Mürsel Bey Osmanlı hizmetine girmiģ ve kendisine Derya Beyi denmiģtir. Yiğitliğinden ötürü Kara lakabı verilen Kara Mürsel Bey önce bir tersane sonra da donanma kurmuģtur. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 15

16 Osmanlılar Karesi Beyliğini ele geçirince bu beyliğin donanması da Osmanlı hizmetine girmiģtir:1353 Fatih zamanında Kemal ve Burak Reis göke denen gemileri yaptırmıģlardır. Böylece Venedik gemileri ile mücadele edebilecek büyük gemilere sahip olunmuģtur. YÜCE OSMANLI DEVLETĠNĠN YÜKSELME DÖNEMĠ ( ) Yükselme devrinde II. Mehmet (Fatih), II. Bayezıt, I.Selim (Yavuz), I. Süleyman (Kanuni-MuhteĢem) padiģah olmuģtur. Sokullu Mehmet PaĢa nın veziriazam olduğu II.Selim ve III.Murat dönemleri de yükselme devrinin içindedir. FATĠH SULTAN MEHMET DÖNEMĠ 1)Eflak-Boğdan, Trabzon Rum Ġmparatorluğu, Cenevizlilerden Amasra ve Bizans tan Ġstanbul fethedilmiģtir. Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlanmıģtır. a.bu fetihler hangi deniz etrafında gerçekleģmiģtir? Bu deniz Türk gölü haline getirilmiģtir diyebilir miyiz? Niçin? b.söz konusu fetihler Ġpek Ticaret Yolu nu nasıl etkilemiģ olabilir?(6. Sınıfta Ġpek Yolu nu öğrenmiģtik.) 2)Candaroğulları ndan Sinop alınarak bu beyliğe son verilmiģtir. Ayrıca Karamanoğulları ndan Konya ve Karaman alınmıģtır. Candaroğulları ve Karamanoğulları Beyliği ne son verilmesi hangi amaçla yapılmıģtır? Fatih in bu tavrını Türkiye Selçukluların politikalarını hatırlayarak değerlendiriniz. 3)II. Mehmet IV. Haçlı Seferi sırasında 1204 yılında kurulan Trabzon Rum Ġmparatorluğunu fethetmiģtir. Doğu Anadolu'da hâkimiyet kurmak isteyen Akkoyunlu Devleti ni 1473'te Otlukbeli SavaĢında yenmiģtir. Bu olaylar Osmanlı Devleti nin Anadolu daki otoritesini nasıl etkilemiģtir? 4)Fatih, Venediklilerin elinde bulunan Ege adaları Ġmroz, TaĢoz, Limni, Bozcaada, Semadirek, Midilli ve Eğriboz u almıģtır. Rodos u kuģatmıģ, ancak alamamıģtır. Akdeniz'deki Kefolonya, Zanta ve Ayamavra Adası fethedilmiģtir. Bu fetihler Akdeniz ticaretini nasıl etkilemiģ olabilir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 16

17 Fatih devrinde Venedik donanmasına karģı bir kesin bir üstünlük sağlanamamıģtır. Neticede 1479 da bir anlaģma yapılmıģtır. Bu antlaģmaya göre: *Venedikliler Osmanlıların hâkim oldukları sularda serbestçe ticaret yapabilecek. Bunun karģılığında altın ödeyecek. *Venedikliler savaģ tazminatı ödeyecek. *Ġstanbul da balyos adı verilen bir Venedik elçisi bulundurulabilecek. Bu elçi Venedikli tüccarların kendi aralarındaki davaları ile ilgilenebilecektir. Soru: a.osmanlı sularında serbestçe ticaret yapma hangi konuda bir ayrıcalıktır? Bu ayrıcalığı vermekle Osmanlı Devleti neler kazanmayı hesap etmiģ olabilir? b.osmanlı memleketinde elçi bulundurma hakkı hangi konuda bir ayrıcalıktır? 5)Fatih döneminde Ġtalya da Batı Roma vardı. Ġtalya coğrafyasında Otranto nun fethi II. Mehmet in hangi amaç için uğraģtığının göstergesi olabilir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 17

18 Mısır Seferi nin Sebepleri: YAVUZ SULTAN SELĠM DEVRĠ a) Hicaz, Memlûkların kontrolündeydi. O halde Hicaz su yollarını korumak Memlûkların göreviydi. Fatih döneminden bu yana Müslüman hacılar Memlukların görevini yapmadığı konusunda Osmanlılara Ģikayetçi oluyorlardı. b) Fatih ölünce oğulları Bayezıt ile Cem taht mücadelesine giriģmiģti. Memluklar Cem i desteklemiģlerdi. c)osmanlılar ile Memlûklar Adana-MaraĢ civarındaki Dulkadiroğulları nın egemenliğini paylaģamamıģlardı. Yavuz, bu beyliği de Osmanlı bütünlüğüne sokmak istiyordu. Böylece Anadolu ile Suriye coğrafyası arasındaki bu geçiģ bölgesinin kontrolü sağlanmıģ olacaktı. d)memluklar, doğudaki Safevi Devleti Hükümdarı ġah Ġsmail ile bir olup Osmanlıya karģı ittifak kurmuģlardı. e)yavuz Memlûk topraklarını ele geçirerek baharat yolunu denetim altına almak istiyordu. f)her iki devletin de Türk-Ġslam dünyasının lideri olma ülküsü vardı. SavaĢlar: Yavuz Sultan Selim 1516' da Mercidabık SavaĢı nda, 1517'de Ridaniye SavaĢı nda Memlûk ordusunu iki kez yenmiģtir. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 18

19 Mısır Seferinin Sonuçları: 1.Haritada yeģil renkle gösterilmiģ 1,2,3 numaralı alanlar Mısır Seferi sonrasında Osmanlı memleketlerine katılmıģtır. Bu yerlerin isimlerini atlaslarınızdan bulup yazınız. Artık Memluk Devleti nin varlığından söz edebilir miyiz? 2.Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devleti ne geçmiģtir. 3.Halifelik ve Ġslam'ın kutsal emanetleri Osmanlılar ın eline geçmiģtir. Yavuz Sultan Selim padiģahlığın yanında halifelik makamının da sahibi olmuģtur. Geçen yıl devlet idare biçimlerini öğrenmiģtik. Demokrasi, monarģi, teokrasi gibi Osmanlı Devleti Mısır ın fethinden sonra hangi idare biçimlerinin özelliklerini taģımıģtır? 4)Venedikliler Kıbrıs Adası için Memluklara verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye baģlamıģlardır. Soru: Osmanlı Devleti Mısır ı fethettiği sırada Avrupalılar Ümit Burnu'nu keģfetmiģlerdir. Ümit Burnu yolunu izleyen Avrupa bu yeni yoldan Hindistan ve Çin e ulaģmıģtır. Bu durum Osmanlı ekonomisini nasl etkilemiģ olabilir? KANUNĠ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMĠ 1.Rodos Adası nın Fethi: Rodos Saint Jean ġövalyelerinin elinde buluyordu. ġövalyeler Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Adanın alınmasıyla bu tehdit ortadan kalktı: Barbaros Hayrettin PaĢa: Hızır Reis ya da Avrupalıların deyimiyle Barbaros, Akdeniz'de faaliyet gösteren bir Türk korsanı idi. Kuzey Afrika'da baģarılar kazanmıģ ve Osmanlılardan aldığı destek kuvvetlerle Cezayir e sahip olmuģtu. Yavuz döneminde Osmanlı hizmetine davet edilen Barbaros, Selim in verdiği Hayrettin unvanıyla tanınmıģtır. Kanuni döneminde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin PaĢa komutasındaki Osmanlı donanması dönemin en güçlü deniz kuvveti haline gelmiģtir. Böylece Cezayir de Osmanlı topraklarına katılmıģtır: Preveze Deniz SavaĢı: Akdeniz de Osmanlı fetihleri Haçlı dünyasını rahatsız etmiģtir. Avrupalılar Osmanlı Devleti nin Akdeniz deki ilerleyiģine son vermek istemiģlerdir. Barbaros Hayrettin PaĢa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla, Andrea Dorya komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılan deniz savaģını Osmanlı Devleti kazanmıģtır:1538 Preveze Deniz Zaferi Osmanlı Devleti nin Akdeniz deki otoritesini nasıl etkilemiģ olabilir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 19

20 4.Trablusgarp ın Fethi: Sinan PaĢa ve Turgut Reis 1551 yılında Malta ġövalyelerinin elindeki Trablusgarp'ı almıģtır. 5.Hint Deniz Seferleri: Sebepleri: a.ümit Burnu nun keģfedilmesiyle Avrupalılar Akdeniz yolu yerine Güney Afrika yolunu tercih etmiģlerdir. Bu durumda Akdeniz limanlarının yoğunluğu azalmıģtır. Asırların baharat yolu zayıf kalmıģtır. b.portekizliler Hint Okyanusu'nda egemenlik kurmuģlardı. Hindistan daki Gücerat Ġslam Devleti Portekizlilere karģı Osmanlılardan yardım istemiģtir. Seferler: Osmanlı Devleti yılları arasında Hint bölgesine seferler düzenlemiģtir. Yemen, Aden, Sudan ve HabeĢistan'ın bazı kısımları bu seferler sırasında Osmanlı topraklarına katılmıģtır. Ancak Hint Okyanusu nda Portekizlilere karģı kesin bir üstünlük sağlanamamıģtır. Hint Seferlerinin BaĢarısız Olma Sebepleri: a)osmanlı Devlet adamlarının Hint yoluna gereken önemi vermemeleri, b)osmanlı gemilerinin Okyanus Ģartlarına dayanıklı olmaması, c)gücerat Sultanlığının Osmanlı Devleti'ne gereken yardımı yapmaması. 6.Cerbe Deniz SavaĢı: Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile Turgut Reis ve Piyale PaĢa'nın komutalarındaki Osmanlı kuvvetleri arasındaki bu deniz savaģını Osmanlılar kazanmıģtır. Bu zaferle Akdeniz deki en etkili gücün Osmanlı egemenliği olduğu bir kez daha görülmüģtür: Piri Reis: Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaģamıģtır. Kaptan-ı Derya makamına kadar yükselmiģtir. Ġki dünya haritası ile Kitab-ı Bahriye isimli eseri çok ünlüdür. Denizlerin Kitabı anlamına gelen eserinde denizcilik ve coğrafya bilgisi vermiģ, haritalarla Akdeniz ülkelerini ve Ģehirlerini tanıtmıģtır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 20

21 Piri Reis in Avrupa Haritası 8.Seydi Ali Reis:Kaptan-ı Deryalığa kadar yükselen Seydi Ali Reis deniz bilgini bir devlet adamıdır. Muhit (okyanus) isimli eserinde yön tayini, takvim, yıldızlara göre adaların yerleri, büyük rüzgarlar, bazı Ģehir ve ülkeler hakkında bilgi verir. Miratü l-memalik (ülkelerin aynası) isimli eserinde kendini ve Basra Körfezi nden Ġstanbul a yaklaģık 4 yıl süren yolculuğunu, bu yolculukta gördüğü ülkeleri ve Ģehirleri anlatmıģtır. SOKULLU MEHMET PAġA DÖNEMĠ Sokullu Mehmet PaĢa: MuhteĢem Süleyman ın son iki yılında sadrazam olan Sokullu Mehmet PaĢa, bu görevine II.Selim ve III.Murat zamanlarında da devam ettiğinden, yılları arasındaki döneme "Sokullu Mehmet PaĢa Devri" de denir. Sokullu'nun 1579'da ölümüyle Osmanlı Devleti'nin yükselme devri sona ermiģ, duraklama devri baģlamıģ sayılır. Sakız Adası nın Fethi:Batı Anadolu kıyısında bulunan bu ada Cenevizlilerin elinde bulunuyordu. Kaptan-ı Derya Piyale PaĢa komutasındaki donanma 1566 yılında Sakız Adasını fethetmiģtir. Kıbrıs ın Fethi: Sebebi: Haritadan Kıbrıs ı bulunuz. Bu ada hangi kıyıları koruyan bir karakol gibidir? Olay: Kıbrıs taki Ģövalyeler Akdeniz de ticaret yapan Müslüman gemicilere zarar veriyorlardı. Piyale PaĢa komutasındaki Osmanlı donanması ve Vezir Lala Mustafa Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 21

22 PaĢa komutasındaki Osmanlı Ordusu 1570'de adaya çıkarma yapmıģtır. 1571'de Kıbrıs fethedilmiģtir. Önemi: Kıbrıs'ın fethiyle Osmanlılar Doğu Akdeniz deniz ticaret yolunun kontrolünü tam olarak sağlamıģlardır. Ġnebahtı Deniz SavaĢı: Osmanlıların Kıbrıs'ı almaları üzerine Avrupa Devletler bir Haçlı donanması hazırlamıģlardır de Osmanlılar bu donanma ile yaptıkları savaģta ağır bir yenilgiye uğramıģlardır. Sadece Uluç Ali PaĢa (Kılıç Ali PaĢa) komutasındaki gemiler Ġstanbul'a geri dönebilmiģtir. Osmanlı Devleti Ġnebahtı sıngınına rağmen bahara kadar yeni bir donanma oluģturarak, Akdeniz'e açılmıģtır. Akdeniz deki üstünlüğünü devam ettirmiģtir. Tunus un Fethi: Kaptan-ı Derya Kılıç Ali PaĢa komutasındaki kuvvetler 1574'de Ġspanyolların elindeki Tunus'u fethetmiģlerdir. Sokullu Döneminin Projeleri: Don-Volga Projesi: Sokullu Mehmet PaĢa Karadeniz'e dökülen Don Nehri ile Hazar denizine Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 22

23 dökülen Volga nehirleri arasında bir kanal açarak iki denizi birleģtirmeyi düģünmüģtür. Böylelikle: 1.Rusların Karadeniz'e girmeleri engellenecek, 2.Ġran kuzeyden de kontrol edilecek, 3.Orta Asya Türklerine eriģilebilecek, Kanalın ancak üçte biri kazılabilmiģtir. Rusların saldırıları, Kırım hanının isteksiz kalması gibi nedenlerle proje gerçekleģtirilememiģtir... Karadeniz-Marmara Projesi: Sokullu Mehmet PaĢa Sakarya Nehri'ni Ġznik Gölü üzerinden Marmara Denizi'ne bağlamayı planlamıģtır. Böylece Ġstanbul Boğazı rahatlatılmıģ, ticari etkinlikler de daha geniģ sahaya yayılmıģ olacaktı. Kanal Projesi: Sokullu nun bir büyük projesi de Kanal Projesi idi. Kızıldeniz ile Akdeniz birleģtirilecek, böylece Ümit Burnu Yolu nun bulunmasıyla önem kaybeden Akdeniz limanları yeniden canlanacaktı. Ġngilizler 19. asrın ikinci yarısında SuveyĢ Kanalı'nı açarak bu projeyi gerçekleģtirmiģlerdir. DURAKLAMA VE GERĠLEME DÖNEMĠNDE DENĠZLERDE GELĠġMELER Sokullu nun ölümü ile baģlayan duraklama devri 1699 Karlofça AntlaĢması na kadar sürmüģtür. Bu antlaģma ile Osmanlı Devleti geniģ bir toprak kaybetmiģtir. Böylece gerileme devri baģlamıģtır. Akdeniz de çok büyük bir ada olan Kıbrıs 6 ayda fethedilmiģti. Kıbrıs gibi Akdeniz in en büyük adalarından biri olan Girit Adası ise 24 yıllık bir uğraģtan sonra 1645 te fethedilebilmiģtir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin deniz gücünün ne durumda olduğunu gösterir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 23

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur.

à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren Oğuzlar yapmıştır.1048 Pasinler zaferi Bizans la ilk savaş olmuştur. 3.ÜNİTE: TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ANADOLU-ANAYURT Anadolu ya ilk Türk akınları: à IV.yy.da Hunlar VI yy.da Sabarlar ( Sibirler) tarafından yapılmıştır. à Yurt edinmek amaçlı ilk akınları 1015 ten itibaren

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI

Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ GAZĠ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MĠLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAġLAġMA ÖNDERĠ (HAYATI VE ESERĠ) Prof. Dr. Abdurrahman ÇAYCI Ankara-2002 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

ALMANLARIN KONYA VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1876-1918)

ALMANLARIN KONYA VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1876-1918) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI İNKILÂP TARİHİ BİLİM DALI ALMANLARIN KONYA VE ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1876-1918) Fatih ÇOLAK YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN PROF.

Detaylı

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan

Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan Kürt diyarının Bilinmeyen Saklı Tarihi Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan FARUK ARSLAN 1 FARUK ARSLAN 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan mezun

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ. GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ GEÇ ORTAÇAĞLARDA AVRUPA TĠCARET ġehġrlerġ Hazırlayan Abdullah ÇEVĠK Tarih Ana Bilim Dalı Ortaçağ Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi DanıĢman Yrd. Doç.

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

I. ULUSLARARASI KATILIMLI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI I. ULUSLARARASI KATILIMLI BĠLĠM DĠN VE FELSEFE TARĠHĠNDE HARRAN OKULU SEMPOZYUMU 28-30 Nisan 2006 Onursal BaĢkan Prof. Dr. Uğur BÜYÜKBURÇ Harran Üniversitesi Rektörü Editör Prof. Dr. Ali BAKKAL Sekreterya

Detaylı

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ 1956 Yılında Akçakoca Ayazlı mahallesinde dünyaya geldim. Ġlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda, orta okulunu Akçakoca Lisesinin ortaokul kısmında,

Detaylı

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ

6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar) 6. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11-13. YÜZYIL) KONULAR A. MALAZGİRT SAVAŞI SONRASI ANADOLU DA KURULAN TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ B. TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ NİN KURULUŞU

Detaylı

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ **

BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** BĠR ĠNANÇ MERKEZĠ OLARAK EĞĠL * M. Cengiz YILDIZ ** Özet Eğil, Diyarbakır a bağlı bir ilçedir. Burası, birçok medeniyet ve dine beģiklik etmiģtir. Bundan dolayı, önemli bir inanç merkezi olma özelliği

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ BİR BÜROKRAT PORTRESİ: SADRAZAM (KÜÇÜK) MEHMED SAİD PAŞA VE REFORMLARI Zeki ÇEVİK * ÖZET Osmanlı Devleti'nde yedisi Sultan II. Abdülhamid devrinde olmak üzere toplam dokuz kere Sadrazamlık

Detaylı

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Osmanlı Devleti DıĢ Borçları

Osmanlı Devleti DıĢ Borçları Osmanlı Devleti DıĢ Borçları 1854-1954 Döneminde Yüzyıl Süren Boyunduruk 1854-1914 BORÇLANMALARI GALATA BANKERLERĠ ve OSMANLI BANKASI DÜYUN-U UMUMĠYE ĠDARESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ NĠN KABUL ETTĠĞĠ OSMANLI

Detaylı

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922)

V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) V ÜNİTE V. ÜNİTE : EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. KONU: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA 2. KONU: II. MAHMUT DÖNEMİ SİYASİ OLAYLARI 3. KONU: TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE 4. KONU: OSMANLI DEVLETİ NDE ANAYASAL

Detaylı

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE-

GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- GELENEKSEL SİYASET VE DEVLET FELSEFESİNİN BİR YORUMU OLARAK SİYASETNAME - BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜLMÜLK ÜN DEVLET VE SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE- ÖZET Kadir CANATAN Bu çalışmada ünlü devlet adamı Nizamülmülk

Detaylı

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ ( I )

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ ( I ) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ ( I ) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALGANER Müzeyyen Özlem ÇETİN Özet Avrupa Birliği (AB), 50 yıldır

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 1, p. 391-403, January 2013

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 1, p. 391-403, January 2013 ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 391-403, January 2013 Latin Amerika da İspanyol Sömürgeciliği ve Simon Bolivar ın Bağımsızlık Mücadelesi Spanish Colonialism in Latin America and Simon Bolivar's

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI

KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KIRKLARELİ İLİ AĞIZLARI SÖZ VARLIĞI HAKKI ÖZKAYA TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 6, 2010/2. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi

DOĞU ARAġTIRMALARI. A Journal of Oriental Studies. Sayı/Issue: 6, 2010/2. Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi DOĞU ARAġTIRMALARI Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢtırmaları Dergisi A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue: 6, 2010/2 Ġstanbul 2010 DOĞU ARAġTIRMALARI A Journal of Oriental Studies Sayı/Issue:

Detaylı