Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Bilgiler 7 Ders Kitabı 3. Ünitesi: Türk Tarihinde Yolculuk ANADOLU NUN ÖNEMĠ"

Transkript

1 ANADOLU NUN ÖNEMĠ AĢağıdaki sorulara cevap vererek Anadolu nun önemini hatırlayalım: 1.Ġkliminin genel özelliği nasıldır? Ġnsan yaģamını kolaylaģtırır mı zorlaģtırır mı? 2.Yer altı ve yer üstü zenginlikleri burada yaģayan insanların ihtiyaçlarını karģılamıģ mıdır? Örnek vererek açıklar mısınız? 3.Su kaynakları zengin midir? Örnek verir misiniz? 4.Hangi kıtaların merkezindedir? 5.Hangi denizlere kıyısı vardır? 6.Hangi boğazlara sahiptir? 7.Tarihte bildiğiniz hangi ticaret yolları üzerindedir? ANADOLU YA TÜRK AKINLARI Türklerin yaklaģık MÖ lerde baģlayan göçleri MS 11. YY a gelindiğinde de devam etmiģtir. 11. YY da Türklerin atası Oğuz Han ın oğullarından Üçoklar koluna bağlı Kınık Boyu Anadolu ya gelmiģtir. Türkler Anadolu ya geldiklerinde Anadolu genellikle Bizanslı tekfurların veya Bizans Ġmparatorluğu nun sömürdüğü bir coğrafya idi. Ayrıca Anadolu nun kuzeydoğusunda Ermeni ve Gürcü Prenslikleri vardı. Bu prenslikler ne güçlü birer devlet olabilmiģler ne de Anadolu yu vatan olarak benimsemiģlerdi. Kınık Boyu ndan Selçuklular Ani, Ahlât çevresine yerleģtiklerinde de bu coğrafyada otorite zayıftı. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 1

2 Selçuklu Beyleri Tuğrul ve Çağrı Beyler Anadolu ya yaptıkları keģif hareketlerinden sonra keģfettikleri bu coğrafyanın özelliklerinin bozkır kültürüne uyduğunu fark etmiģlerdir. Zamanla ailelerini de ele geçirilen yerlere yerleģtirmiģlerdir te Büyük Selçuklu Devleti kurulduktan sonra Türkler, Selçuklular kontrolünde Anadolu ya akmaya baģlamıģlardır. Türklerin Anadolu ya yaptıkları akınlar Bizans Devleti ni rahatsız etmiģtir. Selçuklu ordusu 1048 de Pasinler Ovası nda ilk defa Bizans ordusu ile karģılaģmıģ ve yapılan bu savaģı Selçuklular kazanmıģtır. Selçuklular Doğu Anadolu da etkin bir güç olmuģlardır. ANADOLU NUN TÜRKLEġMESĠ VE MALAZGĠRT ZAFERĠ ( 1071 ) a.malazgirt SavaĢı nın Sebepleri: Türk akınlarının artması ve Türklerin Anadolu ya yerleģmeleri üzerine Bizans ordusu doğuya doğru sefere çıkmıģtır. b.savaģ: Devrin kaynaklarına göre Bizans ın 200 binlik ordusuna karģı, Selçuklu kuvvetleri 50 bin kadardı. Selçuklu Sutanı Alp Arslan ile Bizans Ġmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki iki ordu Malazgirt Ovası nda yer tutmuģtur. Bizans ordusundaki Peçenek ve Uz askerleri, karģılarındakinin Türk olduğunu görünce Selçuklu tarafına geçmiģlerdir. Alp Arslan Bizans kuvvetlerine karģı Türk savaģ taktiği olan Turan Taktiği ni baģarıyla uygulamıģtır. Askerlerin bir kısmı savaģ alanının iki yanındaki tepelerde pusuya yatmıģtır. Diğer kuvvetler düģmana saldırmıģ ve kaçar gibi yaparak geri çekilmiģlerdir. Türklerin bozguna uğradığını zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz bir Ģekilde Selçuklu kuvvetlerini takibe baģlamıģ ve merkezden epey ayrılmıģlardır. Pusuya doğru çekilen Bizans ordusu, bu tuzağı geç fark etmiģtir. Geri çekilmeye çalıģtıkları sırada Ermeniler ve yedek kuvvetler savaģ alanından kaçmıģlardır. Tam anlamıyla çembere alınan Bizans ordusu, akģama kadar süren Türk hücumlarıyla âdeta yok edilmiģtir. Ġmparator yaralı olarak ele geçirilmiģtir: 26 Ağustos c.savaģ Sonrası: Dıogenes ile Alp Arslan arasındaki anlaģmaya göre; 1. Ġmparator, kurtuluģ akçası (fidye) karģılığında serbest bırakılacaktı. Böylece Bizans savaģ tazminatı ödemiģ olacaktı. 2. Bizans ın elindeki bütün Müslüman esirler salıverilecekti. 3. Bizans Selçuklulara yıllık vergi ödeyecekti. Türk askerlerinin eģliğinde memleketine gönderilen Romanos Diogenes tahtından indirilmiģtir. Yerine geçen imparator bu anlaģmayı tanımamıģtır. Bunun üzerine dîvânı toplayan Alp Arslan Türk komutanlara Anadolu nun fethinin tamamlanması emrini vermiģtir. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 2

3 Malazgirt Zaferinin Önemi ve Sonuçları: 1.Malazgirt Zaferi sonucunda Anadolu nun kapıları kesin olarak Türklere açılmıģtır. Çünkü Bizans ın yeni imparatoru anlaģmayı tanımayınca Alp Arslan komutanlarına Anadolu nun fethi emrini vermiģtir. 2.Zaferden sonra Anadolu da irili ufaklı birçok Türk devleti kurulmuģtur. Böylece Anadolu nun TürkleĢmesi safhası baģlamıģtır. Kısa süre zarfında Türkler Anadolu da çoğunluğu sağlamıģlardır. 3.Türkiye Cumhuriyetine kadar uzanan Türkiye tarihi baģlamıģtır. 4.Türklerin Ġslâm dünyasındaki saygınlığı ve liderliği daha da güçlenmiģtir. 5.Malazgirt Zaferi, Avrupa da da derin izler bırakmıģtır. Bizans ın yenilmesi üzerine kendilerini de tehlikede gören Hıristiyan Avrupa, Türklere karģı ittifaklar oluģturmuģtur. Haçlı ittifakı aslında bu zafere bir tepki olarak doğmuģtur. Haçlı Seferleriyle Türk ilerleyiģi durdurulmak istenmiģtir. ANADOLU'DA KURULAN ĠLK TÜRK BEYLĠKLERĠ Malazgirt Zaferi nden sonra Anadolu'ya yapılan Türkmen akını iyice artmıģtır. Bunun sonucu olarak, burada birçok Türk beyliği kurulmuģtur. Tarih atlasınızdaki Anadolu da Kurulan Ġlk Türk Devletleri Haritası na göre Anadolu da kurulan Ġlk Türk devletlerini egemen oldukları Ģehirlerle birlikte liste halinde yazar mısınız? 1.Anadolu Selçukluları:Ġznik, Ankara, Antalya, Adana,Konya çevresi 2.Artuklular:. 3.Saltuklular: 4.Mengücekliler: 5.DaniĢmentliler:.. Anadolu da Kurulan Ġlk Türk Devletlerinin Tarihe Katkıları: 1.Anadolu'nun gerek nüfus gerekse imar bakımından TürkleĢmesinde büyük rol oynamıģlardır. 2.Türkler Bizans, Ermeni ve Gürcü gücünü kırmıģ, Haçlılara karģı Ġslam dünyasını savunmuģlardır. 3.Avrupalılar XII. Yüzyıldan itibaren Anadolu'ya "Türk Diyarı" yani Türkiye demeye baģlamıģlardır. Soru: Anadolu da kurulan ilk Türk beylikleri bu yarımadayı nüfus bakımından TürkleĢtirmiĢlerdir. Bunun kanıtlayan olgu ne olabilir? Soru: Anadolu da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu yu yapı bakımından TürkleĢtirmiĢlerdir. Bunun kanıtı yapılar nelerdir? Soru: Avrupalılar Malazgirt SavaĢı ndan sonra Anatolya ya Türkiye demeye baģlamıģlardır. Sizce niçin? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 3

4 ANADOLU DA TÜRK BĠRLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI Malazgirt SavaĢı ndan sonra, Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan ın yeğeni KutalmıĢoğlu Süleyman ġah, Rum diyarı Anatolya da gaza ve cihada çıkmıģtır. Ġznik ve çevresini fethederek Türkiye Selçuklu Beyliği ni kurmuģtur. Türkiye Selçukluları Büyük Selçuklu Devleti nin zayıflamasıyla bağımsız hâle gelmiģlerdir. Bu devlet Anadolu yu TürkleĢtirme ve burada kurulan Türk beyliklerini birleģtirme politikası takip etmiģtir. KUMDANLI (MĠRYAKEFOLON) SAVAġI (1176) Sebebi: Türkiye Selçuklularının giderek güçlenmesi ve sınırlarını geniģletmesi üzerine Bizans Ġmparatoru I. Manuel Komnenos büyük bir ordu ile Anadolu Selçuklularının üzerine yürümüģtür. Amacı Türkleri kesin olarak yenmek ve Anadolu dan atmaktı. Olay:1176 yılında Denizli yakınlarında yapılan Kumdanlı (Miryakefolon) SavaĢı nda Bizanslılar yenilmiģtir. Komnenos esir düģmüģtür. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, savaģ tazminatı ödemek ve Selçuklulara biraz toprak vermek koģulu ile imparatoru serbest bırakmıģtır. Sonuç: Bizanslılar Türkleri Anadolu dan atamayacaklarını anlamıģlardır. Anadolu nun Türk yurdu olduğu Bizans tarafından da siyasi ve askeri anlamda kabul edilmiģtir. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 4

5 HAÇLI SEFERLERĠ Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. Ġsa Kudüs te yaģamıģtır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Bu topraklar, 636 yılında Halife Hz. Ömer döneminde, ünlü komutan Halid bin Velid tarafından Ġslam Devleti topraklarına katılmıģtı. Antakya ve Urfa Ģehirleri de Hıristiyan dünyası için kutsaldır. Bu Ģehirler de çeģitli tarihlerde Ġslam topraklarına katılmıģlardır. Avrupalı Hıristiyanlar, Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri almak için bir takım askeri seferler düzenlemiģlerdir. Seferlere katılanlar elbiselerinin ve kalkanlarının üzerinde bir haç iģareti taģımıģlardır. Bunun için adı geçen seferlere Haçlı Seferleri denmiģtir YY arasında 8 sefer düzenlenmiģtir. ġimdi Haçlı Seferlerinin nedenlerini sırasıyla inceleyelim. Açıklamaları okuduktan sonra yan baģlıklara siyasi, dini ya da ekonomik sebeplerden uygun olanını yazınız. Siyasi Nedenler: Müslüman Araplar, Dört Halife ve Emeviler döneminde Suriye, Filistin ve Ġspanya yı ele geçirmiģlerdi. Aynı zamanda, Selçuklu Türkleri Anadolu nun büyük bölümünü Hıristiyan Bizans ın elinden alarak devlet kurmuģlardı. Bu durum Avrupalı Hıristiyanların moralini bozuyordu. Ayrıca, Hıristiyan Bizans ın Türk akınlarından kurtulmak için Hıristiyan dünyasından yardım istemesi macera peģinde koģan Avrupalı prensleri ve Ģövalyeleri savaģa katılmaya yönlendiriyordu. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 5

6 .. Sebepler: Avrupalılar çok eskiden beri doğudan gelen ipek, porselen ve baharat gibi mallara çok ilgi göstermiģlerdir. Ancak, o zaman dünyanın en büyük ticaret yolları sayılan Ġpek ve Baharat yolları Müslümanların denetiminde bulunuyordu. Hıristiyanlar ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek istemiģlerdir. Ayrıca bazı Avrupalılar, bu Müslüman ülkelerine giderek zengin olmak istiyorlardı.. Sebepler: Hıristiyanlar için Kudüs e hac ziyareti yapmak kutsal bir görevdi. Ancak, hac merkezinin Müslümanların elinde olması Hıristiyanların hoģuna gitmiyordu. Hac görevini rahat yerine getiremediklerini düģünüyorlardı. Avrupa nın önde gelen Hıristiyanlık tarikatları önce krallar ve derebeyler arasında barıģı sağlamıģlar sonra onları, Müslümanlarla savaģmaya çağırmıģlardı. Bu savaģı Hz. Ġsa ve Tanrı istiyor; Müslümanlarla savaģmak en kutsal görevdir; bu savaģa katılanlar cennete gidecekler diye propaganda yapmıģlardır. Haçlı Seferleri nin ilki 1096 da baģlamıģ, en sonuncusu ise 1270 yılında yapılmıģtır. Haçlı Seferlerinin Sonuçları: 1.Haçlı Seferleri yüz binlerce Müslüman ve Hıristiyan insanın ölümüne sebep olmuģtur. 2.Anadolu, Suriye ve Filistin toprakları savaģ alanına döndüğü için bu topraklardaki Ģehirler zarar görmüģtür. 3.Hıristiyanlar baģlangıçta baģarı elde etseler de esas amaçlarına ulaģamamıģlardır. 4.Avrupa da birçok derebeylik yerine küçük krallıklar kurulmuģtur. Avrupa nın siyasi görünümü değiģmiģtir. 5.Bizans Ġmparatorluğu Haçlı Seferleri nden büyük zarar görmüģ ve zayıflamıģtır. 6.Akdeniz kıyılarında doğu-batı deniz ticareti geliģmiģtir. Marsilya, Venedik ve Cenova gibi Akdeniz liman kentleri zenginleģmiģtir. 7.Avrupa da gemi yapımcılığı geliģmiģtir. 8.Doğu dan pusula, kâğıt ve barut gibi icatları alan Avrupa nın bilim ve tekniği geliģmiģtir. Deneye ve gözleme dayanmayan (skolâstik) Avrupa düģüncesi sarsılmıģtır. 9.Barutu kullanmayı öğrenen krallıklar, bunu ateģli silahlarda kullanarak derebeylerin surlarını yıkmıģlar, böylece feodal beylerin güçlerini azaltmıģlardır. 10.Haçlı Seferleri sonunda Papa nın ve kilisenin saygınlığı azalmıģtır. 11.Haçlı Seferleri sayesinde Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbirlerini daha yakından tanıma olanağı bulmuģlardır. 12.Türkiye Selçuklu Devleti nin Haçlı seferlerine karģı verdiği mücadele Ġslam dünyasında takdir görmüģtür. Soru: Haçlı Seferlerinin siyasi, askeri, dini, ekonomik sonuçlarını sınıflandırır mısınız? (Kutucukların içine sonuçların numaraları yazılacaktır) Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 6

7 Askeri ve Siyasi Ekonomik Sonuçlar Sonuçlar 2, 2, Dini Sonuçlar Bilim Teknik ve Kültürel Sonuçlar ANADOLU DA TÜRK BĠRLĠĞĠNĠN BOZULMASI 1230 yılında Türkiye Selçukluları Yassıçemen SavaĢı sonunda HarezmĢahlar Devleti ni yenmiģtir. Böylece Türkiye Selçukları Harezm bölgesine egemen olmuģtur. Öte yandan Moğolların Ġlhanlı koluna komģu olunmuģtur. Böylece Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında sınır anlaģmazlıkları ve egemenlik mücadelesi baģlamıģtır yılında bu anlaģmazlıklar savaģa dönüģmüģtür. Sivas ta Kösedağ da yapılan savaģı Ġlhanlılar kazanmıģtır. Kösedağ SavaĢı ndan sonra Türkiye nin haritası değiģmiģtir: Kösedağ SavaĢı ndan Önce Türkiye Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 7

8 Kösedağ SavaĢı ndan Sonra Türkiye Sorular: 1.Kösedağ SavaĢı ndan sonra Türkiye de a.selçukluların b.ġlhanlıların otoritesi nasıl etkilenmiģtir? 2.Kösedağ SavaĢı Anadolu da Türk birliğini nasıl etkilemiģtir? 3.AĢağıdaki haritaya göre denizcilikle uğraģması muhtemel Türk beylikleri nelerdir? 4.AĢağıdaki haritaya göre Anadolu da kurulan Türk beyliklerini, kuruldukları Ģehirlerle birlikte liste halinde yazar mısınız? Örnek: Karesioğulları: Balıkesir, Biga TÜRKĠYE SELÇUKLU DEVLETĠNĠN KÜLTÜR ve MEDENĠYET ÖZELLĠKLERĠ Türkiye Selçukluları ve beylikler döneminde Anadolu'da yapılan eserleri tanımlayalım: Cami: Ġmarethane:Yoksulların Medrese: Orta ve yüksek eğitim doyuruldukları mekân kurumu Kervansaray:Tüccarların DarüĢĢifa: Hastahane konakladıkları yer, motel Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 8

9 Soru: Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinin söz konusu coğrafyada cami, medrese, darüģģifa, imarethane, kervansaray, yol, köprü yapmaları ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Soru: Selçukluların aģağıdaki faaliyetleri ne anlama gelir? 1.Alaiye (Alanya), Sinop ve Suğdak'ın fethi 2.Ticaret yolları üzerinde silahlı güçler bulunması 3.EĢkıya ve korsanların saldırısına uğrayan tüccarların zararının devlet hazinesinden karģılanması 4.Ġtalyan, Fransız, Ġranlı, Suriyeli bazı Yahudilerin Antalya, Konya, Sivas, Kayseri gibi Ģehirlere yerleģtirilmeleri 5.Kıbrıs Krallığı ve Venedik ile gümrük indirimi konularında anlaģmaları Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 9

10 Soru:Kervansarayların aģağıdaki özelliklerini düģünerek çıkarımlar yapınız. 1.Tüccarlar ücretsiz konaklayabilir. 2.Kervansarayda doktor ve ilaç bulunur. 3.Duvarları kalın taģtan, kapıları da demirdendir km'lik mesafelerle inģa edilmiģlerdir. 5.Limanlara ulaģan yollar üzerinde yoğunlaģmıģlardır. Soru: Biz Hakk ın nuruyuz, Hakk ın aynasıyız. ġu halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekiģip duruyoruz! Bir aydınlık bir aydınlıktan neden böyle kaçıyor! Biz hepimiz, bütün insanlar, tek bir vücut halinde olgun bir insanın varlığında toplanmıģ gibiyiz. Fakat neden böyle ĢaĢıyız! Aynı vücudun birer uzvu olduğumuz halde neden zenginler, yoksulları böyle hor görürler! Aynı vücutta bulunan sağ el, ne diye sol elini hor görür! Her ikisi de mademki senin elindir, aynı tende uğurlu ne demek, uğursuz ne demek! Mevlana Celaleddin Rumi nin Divân-ı Kebir isimli eserinden alınan Türkiye Selçukluları ve Beylikler dönemindeki bu sözleri hangi insani davranıģlara sahip olmamızı gerektirmektedir? Soru: Bir kez gönül yıkdun ise Bu kıldığın namaz değül, YetmiĢ iki millet dahi Elin yüzün yumaz değül... Gelin tanıģ olalım, iģin kolayın tutalım Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz Yunus sözün anlar isen, mani'sini dinler isen Sana iyi dirlik gerek, bunda kimseler kalmaz Yunus Emre Ģiirlerinde hangi iletileri vermiģtir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 10

11 Soru: Ġncinsen de incitme Her ne ararsan kendinde ara.. DüĢmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız... Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk, Eğer konuģacaksan hikmet ile konuģ. Oturacağın zaman saygı ile otur... Gelin canlar bir olalım, bir olalım diri olalım, diri olalım iri olalım Hacı BektaĢ Veli insan iliģkilerinde hangi örnek davranıģları anlatıyor? YÜCE OSMANLI DEVLETĠNĠN KURULUġ DEVRi Kayı Boyu: Osmanlılar Oğuzların Bozok Kolu nun Kayı Boyu na mensupturlar. Malazgirt Zaferi'nin ardından Anadolu'ya gelmiģlerdir. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından kendilerine yurtluk olarak verilen Ankara yakınlarındaki Karacadağ a yerleģmiģlerdir. Burada bir süre kalan Kayılar Ertuğrul Gazi yönetiminde Söğüt ve Domaniç yöresine geçmiģlerdir. Bir uç beyliği olan Osmanoğulları, Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey döneminde devlet haline gelmiģtir:1302 KuruluĢ Devri Hükümdarları: I.Osman, Orhan Bey, I.Murat, I.Bayezit(Yıldırım), I.Mehmet(Çelebi), II.Murat, II.Mehmet II. Mehmet in 1453 te Ġstanbul u fethetmesiyle yükselme dönemi baģlamıģtır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 11

12 OSMANLI DEVLETĠ NĠN BÜYÜMESĠNĠ KOLAYLAġTIRAN FAKTÖRLER 1.Bizans zayıf, Balkanlar da var olan prenslikler kavga halindeydiler. 2.Osmanlılar Bizans sınırındadırlar. Bizans içlerine yapılan gaza ve cihat seferlerine diğer Türk beylikleri de asker yollamıģtır. 3.Bizans taki taht kavgalarından yararlanmıģlardır. Ayrıca Osman Bey tekfurların kavgalarından da yararlanıp Bilecik, Ġnegöl, Yarhisar, Yunthisar ve YeniĢehir i fethetmiģtir. 4.Osmanoğulları bir uç beylikken Moğollar ve Türkiye Selçuklu Devleti ile sürtüģmemiģlerdir. 5.I. Murat, oğlu Bayezıt ı Germiyan Beyi nin kızı ile evlendirmiģtir. Germiyan Beyi çeyiz olarak Kütahya ve çevresini Osmanlılara vermiģtir. Hamitoğulları ndan toprak satın alınmıģtır. Gerektiğinde Osmanlılar askerlerini de kullanarak otoritesini güçlendirmiģtir. 6.Merkezi bir yönetim anlayıģı göstermiģlerdir. I. Murat ( ) ülke hanedanın ortak malıdır anlayıģını değiģtirip ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır değiģikliğini gerçekleģtirmiģtir. 7.Yetenekli ve teģkilatçı padiģahlar ülkeyi yönetmiģtir. 8.Ġngiltere ve Fransa, kendi aralarında YY SavaĢları ( ) ile uğraģmıģtır. 9.Osmanlı nın gaza ve cihat fetihleri istilacı, yağmacı, yok edici nitelikte değildir. Fethedilen topraklardaki Hıristiyan halka dini serbestlik verilmiģtir. 10.Fethedilen yerlerde tımar ve iskân siyaseti uygulanmıģtır. Soru: Yanda bulunan haritaya göre Orhan Bey dönemiyle ilgili olarak aģağıda verilen yanlıģ bilgileri düzeltiniz: Orhan Bey döneminde Balıkesir, Çanakkale civarındaki Karamanoğulları Beyliği Osmanlılara katılmıģtır. Anadolu Türk siyasi birliği bu olaydan etkilenmemiģtir. Osmanlı Devleti Avrupa ya geçmiģtir. Gelibolu Yarımadası fethedilmiģtir. Soru: Ankara SavaĢı Öncesinde Osmanlı Devleti Ankara SavaĢı nda (1402) doğudan gelen Timur ve kuvvetleri Yıldırım Bayezıt ın Osmanlı kuvvetlerini dağıtmıģtır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 12

13 Ankara SavaĢı ndan sonra Osmanlı Devleti Ankara SavaĢı ndan sonra yeniden bağımsız olan Türk beyliklerini haritaya göre yazar mısınız? OSMANLI DEVLETĠ NĠN BALKANLARDA ĠLERLEMESĠ Soru: II. Murat dönemini gösteren bu haritaya göre Ģu ifade yapılmıģtır: Fetih kümesi Anadolu ve Balkanlar kümelerini kapsamaktadır. Söz konusu ifadeyi Ģekille anlatır mısınız?(kümelerin içinde eleman olarak Ģehirleri kullanınız.) OSMANLILARIN RUMELĠ'DEKĠ ĠSKÂN SĠYASETĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 1)Yeni fethedilen yerlere öncelikle yurt arayıģındaki konar göçer Türkler yerleģtirilir, böylece bunların yerleģik hayata geçmeleri sağlanırdı. 2)Göçmenler iskân yerine yakın yerden alınırlardı. Böylece halkın yeni yere uyumu daha kolay olurdu. 3)Bir yerden göçmen alınırken o yerin üretim ve düzeninin bozulmaması sağlanırdı. 4)Daha çok anlaģmazlık olan yerlerden göçmen seçilirdi. Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar baģka yerlere taģınırlardı. 5)Ġskân edilenlere ihtiyacı olan malzeme verilir ve bir süre vergi alınmazdı. 6)Geçerli mazeret olmadan yeni yerleģim yerinin terk edilmesine izin verilmezdi. Ġskân Siyaseti Sayesinde: 1.Fethedilen yerlerin TürkleĢmesi sağlanmıģtır. 2.Fetihler kalıcı olmuģtur. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 13

14 3.Konar göçerlerin yerleģik düzene zarar vermeleri engellenmiģtir. 4.AsayiĢ ve düzen sağlanmıģtır. Soru: Osmanlı Devleti nin Rumeli deki iskân siyasetinin yukarıdaki özellikleri ile sakinlik, ekonomik devamlılık, uyum, ĢehirleĢme, otorite sağlama kavramlarını eģleģtiriniz. OSMANLI ORDU TEġKĠLATI (ORDU-YI HUMAYUN) Osmanlı ordusu kara ve deniz ordusundan oluģmuģtur. Kara ordusu üç kısma ayrılmıģtır. Esas kuvvet Eyalet Askerleri dir. Eyalet askerlerinin temelini tımarlı sipahiler oluģturur. Akıncılar, azaplar ve deliler de bu kuvvetler arasındadır. Ġkinci kısımda kapıkulları vardır. Acemi oğlanlar, yeniçeriler, cebeciler, topçular, top arabacıları yaya kapıkullarıdır. Sipahi, silahtar, sağ ve sol ulufeciler ile sağ ve sol garipler ise süvari kapıkullarıdır. Osmanlı kara ordusunun üçüncü önemli gücü ise Kırım Hanlığı, Eflak Boğdan Prensliği gibi bağlı devlet veya prensliklerin askerleridir. Soru: Yukarıdaki paragrafı Ģema biçiminde gösterir misiniz? KuruluĢ Döneminde Askeri TeĢkilat: Osman Bey devletini kurarken gönüllü birliklerden meydana gelen bir kuvvet oluģturmuģtur. Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellemler (atlı) adlarıyla ilk düzenli birlikler meydana getirilmiģtir. I.Murat zamanında ise Kapıkulu ocakları kurulmuģtur:1362 Eyalet Askerleri: Eyalet Askerleri Osmanlı ordusunun en önemli gücü, eyalet askerlerinin en önemli gücü ise tımarlı sipahilerdi. Tımarlı Sipahiler: Osmanlı Devleti birçok kurumunu Türkiye Selçuklu Devleti nden miras almıģtı. Askeri sistem içerisindeki ikta sistemi de tımar biçiminde Osmanlı Devleti nde uygulanmıģtı. Devlete ait olan topraklara dirlik denirdi. Dirlikler 3 kısma ayrılmıģtı: akçe gelirli dirlikler: tımar toprakları akçe gelirli dirlikler: zeamet topraklar akçe üzerinde geliri olan topraklar:has toprakları Tımar sahipleri akçe geliri kendi ihtiyaçları için kullanırlardı akçenin üzerindeki her bir akçe için devlete asker beslemiģlerdir. Bu askerlere cebelü denir. Tımar sahibi cebelü yetiģtirmekle birlikte, toprağında oturmak; cebelünün silahını, koģumlarını, atını temin etmek ve çağrıldığında sefere gitmek zorundaydı. Sefere gitmeyenin elinden toprağı alınırdı. Akıncılar: Selçuklular bunlara uç beyleri derdi. Osmanoğulları da uç beyliği idi. Hıristiyan ülkelerle olan sınırları korumak akıncı ailelerin göreviydi. Akıncılar pek çok dil bilirlerdi. Çok iyi bir coğrafya ve haber alma bilgisine sahiplerdi. Sanıldığı gibi sınır boylarındaki serseriler değil, aksine özenle seçilmiģ nitelikli kimselerdi. En meģhurları Evrenuzoğulları, Mihaloğulları, Malkoçoğulları, Turhanbeyoğulları idi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mihaloğullarının emrindeki akıncıların mevcudu e ulaģmıģtı. Deliler: Kelle koltukta savaģan askerlerdi. Azaplar: Yeniçerilerin önünde düģmana ilk vuruģu yapan sınıftır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 14

15 Kapıkulu Ocakları: Ġslam hukukuna göre savaģ esirlerinin beģte biri hükümdara ayrılırdı. PadiĢah da bunları özel hizmetlerinde kullanırdı. Bir bölümü de saray hizmetlileri arasına alınırdı. I. Murat zamanında pençik oğlanı denilen bu savaģ esirlerinin sayısı artmıģtır. Bunun üzerine bu esirlerden düzenli bir ordu kurularak yararlanılmak istenmiģtir. Bu sisteme "pençik usûlü" denmiģtir. Böylelikle Kapıkulu ocakları oluģturulmuģtur. DevĢirme Usulü: Kapıkulu ocakları kurulduktan sonra bu ocaklara sürekli bir kaynak bulmak amacıyla devģirme usûlü kurulmuģtur. Özellikle Balkanlar'da yaģayan gönüllü Hıristiyan ailelerden alınan çocuklar ile öksüz çocuklar; Ġslam dinini, Türkçeyi, Türk gelenek ve göreneklerini öğrenmek üzere Türk ailelerinin yanına gönderilmiģlerdir. Tek çocuklu ailelerin çocukları alınmamıģtır. Daha sonra bu çocuklar Acemi Oğlanlar ocağına gönderilmiģlerdir. Acemi Oğlanlar Ocağı: Yeniçeri ve diğer kapıkulu ocaklarına asker yetiģtirmek için kurulmuģtur. DevĢirme çocukları burada yapılan askeri eğitimden sonra sınavdan geçirilmiģ, baģarılı olanlar askerlik için kapıkulu ocaklarına dağıtılmıģlardır. Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu ocaklarının en önemlisidir. Yeniçeriler savaģ zamanında merkezde bulunmuģ ve padiģahı korumuģlardır. BarıĢta ise Divân muhafızlığı yapmıģ, Ġstanbul'un güvenliğini sağlamıģ, sınırlardaki kaleleri korumuģlardır. Yeniçerilere üç ayda bir "ulûfe" denilen maaģ verilmiģtir. Ayrıca padiģah tahta çıktığında "cülûs bahģiģi, ilk sefere çıktığında da "sefer bahģiģi almıģlardır. Yeniçerilerin komutanına "ağa" denmiģtir. Cebeci Ocağı:Ok, yay, tüfenk, kılıç, kama, barut, fitil, kurģun, zırh vs silahların yapımı, tamiri, korunması, cepheye taģınması için görevlendirilmiģ sınıftır. Topçu Ocağı:1389 tarihli I. Kosova SavaĢı'nda Osmanlı ordusu ilk defa top kullanmıģtı. Ġstanbul'un fethi, Çaldıran, Ridaniye, Mohaç Meydan SavaĢı gibi harplerin kazanılmasında top kullanılması çok etkili olmuģtu. Ayrıca kale kuģatmalarında ve gemilerde de top kullanılmıģtır. Toplarla ilgili sınıf topçu ocağıdır. Humbaracı Ocağı: ÇeĢitli bombaları kullanan sınıftır. Lağımcı Ocağı: ġehir ve kale kuģatmalarında tünel kazarlardı. Top Arabacıları: Topların taģınmasından sorumluydular. Kapıkulu Sipahileri: Yeniçerilerden daha yüksek konuma sahiptirler. Sipah ve silahtarlar padiģahın otağını korurlardı. Sağ ve sol ulufeciler saltanat sancaklarını korurlardı. Sağ ve sol garipler ordu ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı. DONANMA Türkiye de Türk denizciliği Çaka Bey ile baģlamıģtır. Çaka Bey 1081 yılında Ġzmir ve çevresinde beylik kurmuģtur. 50 parçalık donanması ile Çaka Bey Akdeniz de Türk egemenliğinin kurulması mücadelesine giriģmiģtir. Türkiye Selçukluları nın dağılma döneminde kurulan Aydın, Karesi, Saruhan, MenteĢe ve Candaroğulları Beyliği denizcilikle uğraģmıģtır. Özellikle Aydınoğulları Beyi Umur Bey Adalar Denizi nde Bizans ve Venedik e karģı egemenlik mücadelesi vermiģtir. Osmanlılarda Orhan Bey zamanında Karesioğulları ndan Mürsel Bey Osmanlı hizmetine girmiģ ve kendisine Derya Beyi denmiģtir. Yiğitliğinden ötürü Kara lakabı verilen Kara Mürsel Bey önce bir tersane sonra da donanma kurmuģtur. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 15

16 Osmanlılar Karesi Beyliğini ele geçirince bu beyliğin donanması da Osmanlı hizmetine girmiģtir:1353 Fatih zamanında Kemal ve Burak Reis göke denen gemileri yaptırmıģlardır. Böylece Venedik gemileri ile mücadele edebilecek büyük gemilere sahip olunmuģtur. YÜCE OSMANLI DEVLETĠNĠN YÜKSELME DÖNEMĠ ( ) Yükselme devrinde II. Mehmet (Fatih), II. Bayezıt, I.Selim (Yavuz), I. Süleyman (Kanuni-MuhteĢem) padiģah olmuģtur. Sokullu Mehmet PaĢa nın veziriazam olduğu II.Selim ve III.Murat dönemleri de yükselme devrinin içindedir. FATĠH SULTAN MEHMET DÖNEMĠ 1)Eflak-Boğdan, Trabzon Rum Ġmparatorluğu, Cenevizlilerden Amasra ve Bizans tan Ġstanbul fethedilmiģtir. Kırım Hanlığı Osmanlılara bağlanmıģtır. a.bu fetihler hangi deniz etrafında gerçekleģmiģtir? Bu deniz Türk gölü haline getirilmiģtir diyebilir miyiz? Niçin? b.söz konusu fetihler Ġpek Ticaret Yolu nu nasıl etkilemiģ olabilir?(6. Sınıfta Ġpek Yolu nu öğrenmiģtik.) 2)Candaroğulları ndan Sinop alınarak bu beyliğe son verilmiģtir. Ayrıca Karamanoğulları ndan Konya ve Karaman alınmıģtır. Candaroğulları ve Karamanoğulları Beyliği ne son verilmesi hangi amaçla yapılmıģtır? Fatih in bu tavrını Türkiye Selçukluların politikalarını hatırlayarak değerlendiriniz. 3)II. Mehmet IV. Haçlı Seferi sırasında 1204 yılında kurulan Trabzon Rum Ġmparatorluğunu fethetmiģtir. Doğu Anadolu'da hâkimiyet kurmak isteyen Akkoyunlu Devleti ni 1473'te Otlukbeli SavaĢında yenmiģtir. Bu olaylar Osmanlı Devleti nin Anadolu daki otoritesini nasıl etkilemiģtir? 4)Fatih, Venediklilerin elinde bulunan Ege adaları Ġmroz, TaĢoz, Limni, Bozcaada, Semadirek, Midilli ve Eğriboz u almıģtır. Rodos u kuģatmıģ, ancak alamamıģtır. Akdeniz'deki Kefolonya, Zanta ve Ayamavra Adası fethedilmiģtir. Bu fetihler Akdeniz ticaretini nasıl etkilemiģ olabilir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 16

17 Fatih devrinde Venedik donanmasına karģı bir kesin bir üstünlük sağlanamamıģtır. Neticede 1479 da bir anlaģma yapılmıģtır. Bu antlaģmaya göre: *Venedikliler Osmanlıların hâkim oldukları sularda serbestçe ticaret yapabilecek. Bunun karģılığında altın ödeyecek. *Venedikliler savaģ tazminatı ödeyecek. *Ġstanbul da balyos adı verilen bir Venedik elçisi bulundurulabilecek. Bu elçi Venedikli tüccarların kendi aralarındaki davaları ile ilgilenebilecektir. Soru: a.osmanlı sularında serbestçe ticaret yapma hangi konuda bir ayrıcalıktır? Bu ayrıcalığı vermekle Osmanlı Devleti neler kazanmayı hesap etmiģ olabilir? b.osmanlı memleketinde elçi bulundurma hakkı hangi konuda bir ayrıcalıktır? 5)Fatih döneminde Ġtalya da Batı Roma vardı. Ġtalya coğrafyasında Otranto nun fethi II. Mehmet in hangi amaç için uğraģtığının göstergesi olabilir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 17

18 Mısır Seferi nin Sebepleri: YAVUZ SULTAN SELĠM DEVRĠ a) Hicaz, Memlûkların kontrolündeydi. O halde Hicaz su yollarını korumak Memlûkların göreviydi. Fatih döneminden bu yana Müslüman hacılar Memlukların görevini yapmadığı konusunda Osmanlılara Ģikayetçi oluyorlardı. b) Fatih ölünce oğulları Bayezıt ile Cem taht mücadelesine giriģmiģti. Memluklar Cem i desteklemiģlerdi. c)osmanlılar ile Memlûklar Adana-MaraĢ civarındaki Dulkadiroğulları nın egemenliğini paylaģamamıģlardı. Yavuz, bu beyliği de Osmanlı bütünlüğüne sokmak istiyordu. Böylece Anadolu ile Suriye coğrafyası arasındaki bu geçiģ bölgesinin kontrolü sağlanmıģ olacaktı. d)memluklar, doğudaki Safevi Devleti Hükümdarı ġah Ġsmail ile bir olup Osmanlıya karģı ittifak kurmuģlardı. e)yavuz Memlûk topraklarını ele geçirerek baharat yolunu denetim altına almak istiyordu. f)her iki devletin de Türk-Ġslam dünyasının lideri olma ülküsü vardı. SavaĢlar: Yavuz Sultan Selim 1516' da Mercidabık SavaĢı nda, 1517'de Ridaniye SavaĢı nda Memlûk ordusunu iki kez yenmiģtir. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 18

19 Mısır Seferinin Sonuçları: 1.Haritada yeģil renkle gösterilmiģ 1,2,3 numaralı alanlar Mısır Seferi sonrasında Osmanlı memleketlerine katılmıģtır. Bu yerlerin isimlerini atlaslarınızdan bulup yazınız. Artık Memluk Devleti nin varlığından söz edebilir miyiz? 2.Baharat yolunun denetimi Osmanlı Devleti ne geçmiģtir. 3.Halifelik ve Ġslam'ın kutsal emanetleri Osmanlılar ın eline geçmiģtir. Yavuz Sultan Selim padiģahlığın yanında halifelik makamının da sahibi olmuģtur. Geçen yıl devlet idare biçimlerini öğrenmiģtik. Demokrasi, monarģi, teokrasi gibi Osmanlı Devleti Mısır ın fethinden sonra hangi idare biçimlerinin özelliklerini taģımıģtır? 4)Venedikliler Kıbrıs Adası için Memluklara verdikleri vergiyi Osmanlılara vermeye baģlamıģlardır. Soru: Osmanlı Devleti Mısır ı fethettiği sırada Avrupalılar Ümit Burnu'nu keģfetmiģlerdir. Ümit Burnu yolunu izleyen Avrupa bu yeni yoldan Hindistan ve Çin e ulaģmıģtır. Bu durum Osmanlı ekonomisini nasl etkilemiģ olabilir? KANUNĠ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMĠ 1.Rodos Adası nın Fethi: Rodos Saint Jean ġövalyelerinin elinde buluyordu. ġövalyeler Akdeniz'deki Türk ticaret gemilerine büyük zararlar veriyorlardı. Adanın alınmasıyla bu tehdit ortadan kalktı: Barbaros Hayrettin PaĢa: Hızır Reis ya da Avrupalıların deyimiyle Barbaros, Akdeniz'de faaliyet gösteren bir Türk korsanı idi. Kuzey Afrika'da baģarılar kazanmıģ ve Osmanlılardan aldığı destek kuvvetlerle Cezayir e sahip olmuģtu. Yavuz döneminde Osmanlı hizmetine davet edilen Barbaros, Selim in verdiği Hayrettin unvanıyla tanınmıģtır. Kanuni döneminde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin PaĢa komutasındaki Osmanlı donanması dönemin en güçlü deniz kuvveti haline gelmiģtir. Böylece Cezayir de Osmanlı topraklarına katılmıģtır: Preveze Deniz SavaĢı: Akdeniz de Osmanlı fetihleri Haçlı dünyasını rahatsız etmiģtir. Avrupalılar Osmanlı Devleti nin Akdeniz deki ilerleyiģine son vermek istemiģlerdir. Barbaros Hayrettin PaĢa komutasındaki Osmanlı donanmasıyla, Andrea Dorya komutasındaki Haçlı donanması arasında yapılan deniz savaģını Osmanlı Devleti kazanmıģtır:1538 Preveze Deniz Zaferi Osmanlı Devleti nin Akdeniz deki otoritesini nasıl etkilemiģ olabilir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 19

20 4.Trablusgarp ın Fethi: Sinan PaĢa ve Turgut Reis 1551 yılında Malta ġövalyelerinin elindeki Trablusgarp'ı almıģtır. 5.Hint Deniz Seferleri: Sebepleri: a.ümit Burnu nun keģfedilmesiyle Avrupalılar Akdeniz yolu yerine Güney Afrika yolunu tercih etmiģlerdir. Bu durumda Akdeniz limanlarının yoğunluğu azalmıģtır. Asırların baharat yolu zayıf kalmıģtır. b.portekizliler Hint Okyanusu'nda egemenlik kurmuģlardı. Hindistan daki Gücerat Ġslam Devleti Portekizlilere karģı Osmanlılardan yardım istemiģtir. Seferler: Osmanlı Devleti yılları arasında Hint bölgesine seferler düzenlemiģtir. Yemen, Aden, Sudan ve HabeĢistan'ın bazı kısımları bu seferler sırasında Osmanlı topraklarına katılmıģtır. Ancak Hint Okyanusu nda Portekizlilere karģı kesin bir üstünlük sağlanamamıģtır. Hint Seferlerinin BaĢarısız Olma Sebepleri: a)osmanlı Devlet adamlarının Hint yoluna gereken önemi vermemeleri, b)osmanlı gemilerinin Okyanus Ģartlarına dayanıklı olmaması, c)gücerat Sultanlığının Osmanlı Devleti'ne gereken yardımı yapmaması. 6.Cerbe Deniz SavaĢı: Andrea Dorya komutasındaki Haçlı Donanması ile Turgut Reis ve Piyale PaĢa'nın komutalarındaki Osmanlı kuvvetleri arasındaki bu deniz savaģını Osmanlılar kazanmıģtır. Bu zaferle Akdeniz deki en etkili gücün Osmanlı egemenliği olduğu bir kez daha görülmüģtür: Piri Reis: Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaģamıģtır. Kaptan-ı Derya makamına kadar yükselmiģtir. Ġki dünya haritası ile Kitab-ı Bahriye isimli eseri çok ünlüdür. Denizlerin Kitabı anlamına gelen eserinde denizcilik ve coğrafya bilgisi vermiģ, haritalarla Akdeniz ülkelerini ve Ģehirlerini tanıtmıģtır. Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 20

21 Piri Reis in Avrupa Haritası 8.Seydi Ali Reis:Kaptan-ı Deryalığa kadar yükselen Seydi Ali Reis deniz bilgini bir devlet adamıdır. Muhit (okyanus) isimli eserinde yön tayini, takvim, yıldızlara göre adaların yerleri, büyük rüzgarlar, bazı Ģehir ve ülkeler hakkında bilgi verir. Miratü l-memalik (ülkelerin aynası) isimli eserinde kendini ve Basra Körfezi nden Ġstanbul a yaklaģık 4 yıl süren yolculuğunu, bu yolculukta gördüğü ülkeleri ve Ģehirleri anlatmıģtır. SOKULLU MEHMET PAġA DÖNEMĠ Sokullu Mehmet PaĢa: MuhteĢem Süleyman ın son iki yılında sadrazam olan Sokullu Mehmet PaĢa, bu görevine II.Selim ve III.Murat zamanlarında da devam ettiğinden, yılları arasındaki döneme "Sokullu Mehmet PaĢa Devri" de denir. Sokullu'nun 1579'da ölümüyle Osmanlı Devleti'nin yükselme devri sona ermiģ, duraklama devri baģlamıģ sayılır. Sakız Adası nın Fethi:Batı Anadolu kıyısında bulunan bu ada Cenevizlilerin elinde bulunuyordu. Kaptan-ı Derya Piyale PaĢa komutasındaki donanma 1566 yılında Sakız Adasını fethetmiģtir. Kıbrıs ın Fethi: Sebebi: Haritadan Kıbrıs ı bulunuz. Bu ada hangi kıyıları koruyan bir karakol gibidir? Olay: Kıbrıs taki Ģövalyeler Akdeniz de ticaret yapan Müslüman gemicilere zarar veriyorlardı. Piyale PaĢa komutasındaki Osmanlı donanması ve Vezir Lala Mustafa Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 21

22 PaĢa komutasındaki Osmanlı Ordusu 1570'de adaya çıkarma yapmıģtır. 1571'de Kıbrıs fethedilmiģtir. Önemi: Kıbrıs'ın fethiyle Osmanlılar Doğu Akdeniz deniz ticaret yolunun kontrolünü tam olarak sağlamıģlardır. Ġnebahtı Deniz SavaĢı: Osmanlıların Kıbrıs'ı almaları üzerine Avrupa Devletler bir Haçlı donanması hazırlamıģlardır de Osmanlılar bu donanma ile yaptıkları savaģta ağır bir yenilgiye uğramıģlardır. Sadece Uluç Ali PaĢa (Kılıç Ali PaĢa) komutasındaki gemiler Ġstanbul'a geri dönebilmiģtir. Osmanlı Devleti Ġnebahtı sıngınına rağmen bahara kadar yeni bir donanma oluģturarak, Akdeniz'e açılmıģtır. Akdeniz deki üstünlüğünü devam ettirmiģtir. Tunus un Fethi: Kaptan-ı Derya Kılıç Ali PaĢa komutasındaki kuvvetler 1574'de Ġspanyolların elindeki Tunus'u fethetmiģlerdir. Sokullu Döneminin Projeleri: Don-Volga Projesi: Sokullu Mehmet PaĢa Karadeniz'e dökülen Don Nehri ile Hazar denizine Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 22

23 dökülen Volga nehirleri arasında bir kanal açarak iki denizi birleģtirmeyi düģünmüģtür. Böylelikle: 1.Rusların Karadeniz'e girmeleri engellenecek, 2.Ġran kuzeyden de kontrol edilecek, 3.Orta Asya Türklerine eriģilebilecek, Kanalın ancak üçte biri kazılabilmiģtir. Rusların saldırıları, Kırım hanının isteksiz kalması gibi nedenlerle proje gerçekleģtirilememiģtir... Karadeniz-Marmara Projesi: Sokullu Mehmet PaĢa Sakarya Nehri'ni Ġznik Gölü üzerinden Marmara Denizi'ne bağlamayı planlamıģtır. Böylece Ġstanbul Boğazı rahatlatılmıģ, ticari etkinlikler de daha geniģ sahaya yayılmıģ olacaktı. Kanal Projesi: Sokullu nun bir büyük projesi de Kanal Projesi idi. Kızıldeniz ile Akdeniz birleģtirilecek, böylece Ümit Burnu Yolu nun bulunmasıyla önem kaybeden Akdeniz limanları yeniden canlanacaktı. Ġngilizler 19. asrın ikinci yarısında SuveyĢ Kanalı'nı açarak bu projeyi gerçekleģtirmiģlerdir. DURAKLAMA VE GERĠLEME DÖNEMĠNDE DENĠZLERDE GELĠġMELER Sokullu nun ölümü ile baģlayan duraklama devri 1699 Karlofça AntlaĢması na kadar sürmüģtür. Bu antlaģma ile Osmanlı Devleti geniģ bir toprak kaybetmiģtir. Böylece gerileme devri baģlamıģtır. Akdeniz de çok büyük bir ada olan Kıbrıs 6 ayda fethedilmiģti. Kıbrıs gibi Akdeniz in en büyük adalarından biri olan Girit Adası ise 24 yıllık bir uğraģtan sonra 1645 te fethedilebilmiģtir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin deniz gücünün ne durumda olduğunu gösterir? Tayfun Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sayfa 23

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ

ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ ORTA ASYADAN TÜRK GÖÇLERİ TÜRKLERİN ANADOLU YU VATAN EDİNMESİ Anadolu nun Keşfi: *Büyük Selçuklu Devleti döneminde Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Anadolu ya keşif akınları yapılmış ve buranın yerleşmek

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer

3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK. GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME Islahat Fetih Değer 3.ÜNĠTE: TÜRK TARĠHĠNE YOLCULUK KAZANIMLAR 1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir. 2. Kanıtlara

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

Türkiye Tarihi Ders Notları

Türkiye Tarihi Ders Notları Türkiye Tarihi Ders Notları Anadolu ya ilk Türk akınları ve ilk beylikler Çağrı Bey Anadolu ya keşif amaçlı seferler yapmıştır 1015 Anadolu ya Türk akınları Dandanakan Savaşı ndan sonra yeniden başlamıştır

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI

KARALARIN VE DENİZLERİN HÂKİMİ OSMANLI Karaların ve Denizlerin Hâkimi Osmanlı İstanbul un Fethi İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş olarak sosyal ve ticari açıdan son derece önemli olan İstanbul u almaya karar verdi. İstanbul u almak istemesinin

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ 17.02.2017 Tahta Geçme Yaşı: 12.8,18.11 Saltanat Süresi:1.10,30.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:49.1 Ölüm Yaşı:49.1 İstanbul u daha önce Osmanlı Devleti nde kimler kuşattı?

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

FRANCHISE KİMİN BULUŞU NASIL BAŞLADI? NASIL GELİŞTİ?

FRANCHISE KİMİN BULUŞU NASIL BAŞLADI? NASIL GELİŞTİ? 1 FRANCHISE KİMİN BULUŞU NASIL BAŞLADI? NASIL GELİŞTİ? DÜNYADA FRANCHISE 2 TÜRKİYE 1994- İlk franchise fuarı açıldı 1991- UFRAD kuruldu 1985- McDonald s açıldı, Turyap, Sağra franchise verdi ABD 1960-

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 I.Süleyman (1520-1566) Tahta Geçme Yaşı: 25.11 Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 17.02.2017 ÖNEMLİ OLAYLARI İÇ İSYANLAR Canberd Gazali, Yavuz tarafından Şam valiliğine atanmıştı.

Detaylı

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri

Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri On5yirmi5.com Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri Anadolu da kurulan ilk Türk Beylikleri ve önemi nelerdir? Yayın Tarihi : 2 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 11/18/2015) Anadolu da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

l. Osmanlı Devleti nde Hükümranlık AnlayıĢı

l. Osmanlı Devleti nde Hükümranlık AnlayıĢı A.OSMANLI DEVLETĠNDE YÖNETĠM ANLAYIġI l. Osmanlı Devleti nde Hükümranlık AnlayıĢı Osmanlı Devletinde Hükümranlık anlayıģının temelinde Ģu üç unsur görülmektedir; a. Ġslam Hukuku, b. Eski Türk gelenekleri,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ)

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) Osmanlı Hanedanı nın sultanları 1299 dan 1922 ye kadar 623 yıl kıtalararası geniş bir imparatorluğa hükmetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken; kuzeyde Macaristan,

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-318-827-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( )

A- askeri Alanda : B- Hükümet ve Yönetim Alanında : II.MAHMUT DÖNEMİ ( ) II.MAHMUT DÖNEMİ ( 1808-1839 ) A- askeri Alanda : Alemdar Mustafa Paşa tarafından " Sekban-ı Cedit" adında askeri ocak kuruldu.ancak yeniçerilerin isyanı sonucu bu askeri ocak kaldırıldı. Yeniçerilerden

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600)

BĠRĠNCĠ ÜNĠTE OSMANLI SĠYÂSÎ TARĠHĠ (1300-1600) TARĠH DERSĠ (10. SINIF) ÖĞRETĠM PROGRAMI ÜNĠTELER VE SÜRELERĠ Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ( )

OSMANLI DEVLETİ( ) OSMANLI DEVLETİ(1299 1922) OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ DEVRİ(1299 1453) A-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa nın Genel Durumu Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır ı içine

Detaylı

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren

Korsanları sadece İngiltere. kullandı. Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Evrensel Bakış Açısı Gürbüz Evren Korsanları sadece İngiltere Fransa değil Osmanlı da kullandı B ütün Dünya da, Osmanlı Donanması ve denizciliğini konu eden yazılar yayınlamıştık. Ayrıca Osmanlı Donanması

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı