T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)"

Transkript

1 MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan tarlaları mevkiinde bulunan 450 Dönümlük Viranşehir Konaklama Tesisleri Çadır kent yerleşkesinin temizliği ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi Bu Kapsamda; 1.2- Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisi çevre temizliği, çöp hizmetleri,sulama,vidanjör hizmetleri, Çadır kentin birim çadırları,hastane, Sosyal çadır ve WC, Abdesthane, Çamaşırhane bulaşıkhane,okul Banyo vs 450 Dönümlük alanda bulunan her yerin temizliği sağlamaya 1.3- Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisi içinde depolar,çadırlar, birimler alanında temizlik,taşıma,çay servisi vs büro işleri 2- GÖREV ALANLARI Aşağıda adresi belirtilen yerlerdir. 2.1.Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisi içinde kamp yönetimi ve veya temizlik hizmetleri birimininim kamp alanı içindeki belirlediği her noktaların temizliği ve taşıma, çay servisi vs ve büro hizmetleri 2.2.Kamp dışındaki Evsel paket arıtma tesisi temizlik hizmetleri MADDE 3: 3.1. TEMİZLİK PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 WC ABDESTHANE-BANYOLAR 23 2 HASTANE BİRİMİ 5 3 ÇAMAŞIRHANELER VE BULAŞIKHANELER 12 4 ÇÖP YÜKLEME PERSONELİ 6 5 ARITMA ALANI 1 6 ALAN VE MINTIKA TEMİZLİĞİ 14 7 NİZAMİYE İdare gerekli görmesi takdirde alanları ve kişi sayıları azaltıp artıra bilir İdare personelleri yerlerini ve görevlerini değiştirebilir Görev yerleri ve personel sayıları idarenin isteği değiştirilebilir. Personel temizlik hizmet içinde kalmak kaydıyla yer görev değişikliği idarenin takdirindedir. Yüklenici bunu kabul eder ve idarenin isteğini uygulamak zorundadır. 1

2 3.5- İdare ihtiyaç halinde geçici veya kalıcı olarak tek bir göreve personeli kaydırabilir. Yüklenici bunu kabul etmek ve uygulamak zorundadır. 3.6 İdare adına kamp yönetimi birim müdürleri ve şefleri yazışma gerek kalmadan 3.3ve 3.4 ve 3.5ve 3.7 maddelerini sözlü olarak uygulattırır Personele teknik şartnamede geçen tüm işler ayrım yaptırılmaksınız uygulanabilir MADDE 4 TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ 4.1. Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam ederek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder 4.2.Yukarıda sözü edilen iş ve hizmetlerin yapımı için 62 işçi çalıştırılacak olup bu işçilerden en az 15 tane bayan olacak ve idare gerekli görmesi takdirde 62 kişiden istediği kadar bayana kadar artırabilir. 4.3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yaşını doldurmuş olmak 45 yaşından gün almamış olmak 4.5 En az İlkokul mezunu olmak 4.6 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 4.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özrü bulunmamak (Bu konudaki yasal düzenlemeler saklıdır. Yüklenici, yasal yükümlüğü gereğince çalıştırması gereken özürlü personeli istihdam etmek zorundadır.) 4.8 Çöp kamyonu, araröz ve vidanjör şoförü E sınıfı ehliyete sahip olmalı. 4.9 Çalışacak işçi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. MADDE 5- İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ 5.1. İşi alan firma; sözleşmenin yapılmasını takiben, yer teslim tutanağının imzalandığı tarihte işe başlar ve sözleşmede belirtilecek tarihte sona erdirir Teknik şartnamede sayısı belirtilen Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Vidanjör (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Araröz (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil) Makine ve Ekipmanlar (amortisman kısmında değerlendirilip) yüklenici firma tarafından hizmet süresince faal bir şekilde bulundurulacak ve bunlar için fiyat teklifi yapılacak olup 1 sene sonunda yükleniciden memnun olması halinde Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz amortisman kısmında değerlendirilip ( çöp konteyner İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %50 Üçüncü sene için %90 indirim uygulanacaktır) (Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz için ise ikinci sene için %30 üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır.) 1 sene memnuniyet olmazsa belirtilen tarihte sona erer 2

3 5.3) Sözleşme Suriye uyruklu misafirlerin ikamet etme durumu sone ermesi durumunda idarece tek taraflı olarak fesh edebilir. Yüklenici firmaya bundan dolayı içerideki hak edişleri ve çalıştığı günler ödenir. Yüklenici firma başka hak ve ücret talebinde bulunamaz. MADDE 6 TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI KURALLAR 6.1.Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete verme Temizlik personeli idaredeki şeflere, müdürlere ve başkanlara karşı sorumludur Görevini, idarece öngörülmüş özel üniformalarını giyerek ifa edecektir. Görevi dışında üniformalarını giymeyecektir Temizlik personeli saç ve sakal tıraşlı, elbiseleri ütülü, ayakkabıları boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. Kılık kıyafet ile ilgili konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. 6.5.Temizlik personeli yaz aylarında yazlık üniforma, pantolon, gömlek ve, kış aylarında pantolon, gömlek,, hava durumuna göre kazak ve mont giyecekler Temizlik personeli görev yerlerinde iken sigara içmeyecek, katı ve sıvı yiyecek tüketmeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde gidereceklerdir. Görev alanının tertip, düzen ve temizliğine özen göstereceklerdir Temizlik personeli hizmeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak olan fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır Temizlik personeli çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmeyecektir Üniformasıyla bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır Personel mesai saati başlamadan yarım saat önce görev yerine intikal edecektir. Görev yeri, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk edilmeyecektir Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel ile göreviyle ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır Temizlik personeli görev sırasında meydana gelen olaylarda bağlı bulunulan birim şefi, müdürü, daire başkanı ve diğer yöneticilerle uyumlu çalışacaktır Çalışma yerleri ve vardiya değişikliği idarenin isteği doğrultusunda yapılabilecektir. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda İdarenin istekleri yerine getirilecektir Çalışma esnasında elektrik ve sıhhi tesisat arızaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktır Suriyeli vatandaşlara karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranılacaktır Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda çalışma yerini, ancak başka yerden eleman kaydırılması durumunda terk edebilecektir Acil durumlarda veya idarenin talimatı doğrultusunda belli bir bölgede toplanacaklardır Temizlik personeli görev sırasında yaka kimlik belgesini yaka kısmında takılı bulunduracaktır Temizlik görevlileri görevleriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, görev sırasında uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek Çalışanlara karşı ikaz ve engellemelerde nazik olunacaktır. İletişim kurallarına azami riayet edilecektir Temizlik görevlileri, Personelle ve ziyaretçilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmeyecek, aksi davranışın tespiti halinde durum kurumun yetkililerine iletilecektir Temizlik görevlilerine teslim edilen, idareye ait ekipmanın kaybedilmesi halinde derhal idareye bilgi verilecek olup çıkacak hukuki müeyyidelerden idare sorumlu olmayacaktır. 3

4 6.23 Temizlik işçileri gerek görülen tüm işleri yapmak zorundadır. (hamaliye,nakliye boşaltma vs verilen tüm işleri yapmak zorundadır. MADDE 7 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam ederek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder Yüklenici, bu şartname kapsamındaki tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden idareye karşı sorumludur İdarenin sorumluluk alanları dahilinde, temizlik personeli ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı temizlik görevlilerinin, kurumda ve kurum dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır Yüklenici yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak zorundadır. Mevzuata göre işçi alınması, işçi çıkarılması, her türlü tazminat, işçi haklarının ödenmesi ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Fiyat teklifinde bu gider kalemlerini birim teklifte yansıtarak verir Yüklenici, idare nezdinde görevlendireceği personelin yasal olarak elde ettikleri ücretli yıllık vesaire izinlerini kullanmalarını sağlayacaktır. Ücretli Yıllık, Doğum, Ölüm, Hastalık, Rapor, v.b. nedenlerle görevlerinden ayrı kalacak personelle ilgili olarak, kuruma bilgi vererek ve vardiya çizelgesinde değişiklik yaparak hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacaktır Yüklenici, idare ile irtibatlı bir şekilde vardiya sayısı ve vardiyada çalışacak personel sayısını belirleyecek, görevlilerin yemek ve ara dinlenmeleri ile zaruri ihtiyaçları nedeniyle görev yerlerinden izin verilerek ayrılmaları halinde boşalacak görev yerlerini tamamlayıcı uygulamaların bir sistematik dâhilinde ve ara dinlenmesinin vardiya süresince parça parça, aralıklı olarak düzenlenmesini ve görev yerinde aksaklık olmadan yürütülmesini sağlayacaktır İdare nezdinde görevlendirilmiş olan temizlik personeli görev saatleri sonrasındaki dinlenme sürelerinde, her ne ad altında olursa olsun kesinlikle başka bir iş yerinde görevlendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaktır Kurum gerek gördüğünde yükleniciden temizlik elemanlarının değiştirilmesini, gerekçesini belirterek talep edebilecektir. Bu durumda yüklenici mevzuat kapsamında bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici idare nezdinde çalıştıracağı personelin işten çıkarılması ve görev yerlerinin değiştirilmesi gibi konularda idarenin muvafakatini almadan herhangi bir işlem yapmayacaktır Yüklenici, idarede işe başladığı gün, o gün görev yapacak temizlik personelini, İhale dokümanında belirtilen makine - ekipman ve kıyafetleri ile görev yerlerinde hazır bulunduracak ve kontrol teşkilatı huzurunda makine - ekipman ve kıyafetleri ilgili temizlik 4

5 birimi görevlilerine teslim edecektir. Belirtilen özelliklere haiz olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir Yüklenici işe başladıktan sonra 7 gün içerisinde tüm çalıştırdığı personelin özlük dosyasını idareye verecektir. (Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı, Savcılıktan alınan iyi hal kağıdı, Sağlık raporu, 3 adet Vesikalık fotoğraf, Onaylı ikametgah belgesi, SGK Kimlik Kartı veya numarası, Ayrıca işten çıkan/çıkartılan personelin yerine giren personel için de aynı işlemleri yapacaktır Yüklenici sayısı belirlenmiş olan personelle, İdarenin işe başlamadan önce kendisine vereceği görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti aksatmadan yerine getirecektir Yüklenici 4857 sayılı Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin tüm hususları yerine getirecektir. Söz konusu kanun ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi " İHTAR " sebebi olacaktır Yüklenici, görev kapsamına giren konularda, sorumlu olan mercilere bilgi aktarılmasını ve gerekli bilgileri içeren rapor ve tutanakların düzenlenmesini ve kurumun temizlik sorumlusuna iletilmesini sağlayacaktır Yüklenici çalışma mekânı ve zaman değişikliği gibi konularda idarenin isteklerini yerine getirecektir Yüklenici İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, sözleşme süresi bitiminde idareye sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır Yüklenici, temizlik hizmetini yerine getirirken, idare ile koordineli olarak çalışacak, İdarenin kabul etmediği personeli çalıştırmayacaktır. Ancak idarenin onayladığı personel çalışabilecektir Yüklenici; personeli ilk işe aldığında kayıt ücreti, işe başlama ücreti vb. isimler altında hiçbir ücret talep etmeyecektir Yüklenici temizlik personelinin uygunsuz, disiplinsiz hallerinde veya işe geç kalma ve görev yerini terk etme vb. durumlarda maddi cezayı kendisi vermeyecek, maddi ceza verme durumunda idarenin onayı alınacak ve bu ceza idare lehine tahakkuk ettirilecektir sayılı Kanun kapsamında temizlik personelinin alması gereken eğitimler, kanunun öngördüğü sürede Viranşehir Kampındaki Temizlik görevi hiçbir şekilde aksatılamadan ve personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından temizlik personeline aldırtmak zorundadır. Bu eğitimle ilgili kurumdan hiçbir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir Yüklenici yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak, ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Viranşehir Afad Bürosunun hiçbir sorumluluğu yoktur Başkanlık çeşitli zamanlarda yüklenicinin çalıştırdığı personel ve kullandığı malzemenin tespiti amacıyla sayım yapabilir, yükleniciye ait malzemeyi ve yeri kontrol edebilir Yüklenici, kendi personelinin Kurum veya kurum dışı kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan, hizmet kapsamındaki bölgelerde, kuruma ya da kurum personeline ait araçlara verilen zararlardan ve bu zararların tazmininden sorumludur Görev mahallinde, Temizlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaydan hukuki ve cezai sorumluluğu yükleniciye aittir Yüklenici, Kurumun yazılı izni olmadan işi kısmen veya tamamen devredemez, başkasını tevkil edemez, ortak alamaz Temizlik görevlilerinin yol ve yemek bedelleri nakdi olarak ödenecektir. Nakdi alan 5

6 personelin durumu bordrosunda gösterilecektir. Bu Konuda idari şartname hükümleri uygulanır (Personelin yemek ücreti teklif fiyata dahildir. Yemek gideri olarak aylık 26 gün hesabıyla brüt 4,00-TL hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca, personelin yol ücreti teklif fiyata dahildir. Her Personel için aylık 26 gün hesabıyla günlük geliş-gidiş yol ücreti brüt 4,00-TL/Gün olarak hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Yemek ve yol brüt tutarları nakdi olarak ödenecek. Ayrıca hizmet süresince her personel için teknik şartnamede sayıları ve cinsleri belirtilen giyim malzemeleri yüklenici tarafından Temizlik personeline verilecek olan kıyafet teklif edilecektir. Teknik şartnamede sayısı belirtilen Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Vidanjör (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Araröz (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil) Makine ve Ekipmanlar (amortisman kısmında değerlendirilip) yüklenici firma tarafından hizmet süresince faal bir şekilde bulundurulacak ve bunlar için fiyat teklifi yapılacak olup İdarenin 1 sene sonunda yükleniciden memnun olması halinde Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz (amortisman kısmında değerlendirilip çöp konteyner İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %50 Üçüncü sene için %90 indirim uygulanacaktır Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz için ise ikinci sene için %30 üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır Yüklenici, temizlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıramaz Yüklenici, temizlik görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel Temizlik görevlilerine veya Ölen temizlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminatı öder. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar yükleniciden mahsup edilir Yüklenici aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim bildirgesinin bir örneğini personelin giyinme odası olarak kullandığı odaya personel tarafından görülebilecek uygun bir yere asacaktır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini keseceklerdir. Bu durumu Kurumumuz bu hususta doğacak hiçbir sorumluluğa muhatap olmayacaktır Yüklenici süre bitiminde bütün çalıştırdığı elemanların yükleniciden hiçbir alacağı kalmadığına dair ibranamelerini ve tazminatlarını banka üzerinden yatırdığına dair banka dekontlarını idareye vermek zorundadır. Aksi halde yüklenicinin hak ediş veya teminatına yasal hak arama süresinin sonuna kadar el konulur Çalışma saatleri resmi tatil günleri de dâhil 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saat olup 3 vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermek üzere idare ile birlikte saatleri tespit edilecektir. İşçilerin haftalık izin günleri Çadır kent yerleşkesinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde tespit edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Vardiya sistemindeki 1 saatlik dinlenme süreleri işlerin aksatılmayacağı şekilde işin durumuna göre düzenlenir. 6

7 Yüklenici işe alacağı yeni personel için yapılacak tetkiklere izin verecektir. Yüklenici Bu tetkikler için personelden ücret almayacak tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca; personelden kesilen ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal kesintilerin (SSK prim, gelir vergisi, damga vergisi vb.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde ise; İdarenin yüklenicinin takip eden aylık istihkakını transfer edildiği yüklenicinin banka hesabında belirlenen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarı ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesinin sağlamaya, ayrıca gerektiğinde personelin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yüklenicinin hak edişini transfer edildiği banka ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye bu madde eklenecek ve banka tarafından İdarenin hesaba bloke koyabilme yetkisini gösterir belge sözleşme aşamasında verilecektir Şart konusu yapılacak temizlik hizmetlerinin istenilen düzeyde ve şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin etmek maksadıyla idare çalışmaları denetler ve yeterli performansı olmayan temizlik personelinin iş çıkışı veya başka bir yere görevlendirilmesini isteye bilir. Yüklenici isteği yerine getirmekle yükümlüdür 7.2 Yüklenici temizlik hizmetinin yanı sıra; Yüklenici, personelin çalışma saatlerini ve izinlerini gösterir çizelgeyi her ay (Aylık Çalışma Çizelgesi) idareye vermek zorundadır Görev yerleri belirlenmiş olan personel acil durumlar dışında idarenin bilgisi olmadan başka tarafa kaydırılmayacak. Görev yapan Temizlik personelleri hiçbir şekilde başka kurumlarda görevlendirilmeyeceklerdir. Yüklenici, idareye haber vermeden personel değiştirmeyecektir Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş Güvenliğini. Sağlamakla yükümlü olup sorumluluk yükleniciye aittir. MADDE 8 KIYAFET 8.1. Temizlik personeline verilecek kıyafet aşağıdaki listede miktarı ve özellikleri yazılı olan kıyafetlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanacak ve temizlik personeline mevsimine göre imza karşılığında verilecektir. Bu imzalı belgeler idareye teslim edilecektir. Verilen kıyafetler kesinlikle yeni ve aşağıda, belirtilen özelliklerde olacaktır İşçilerin özel tek tip kıyafeti olacaktır. Kurumun görüşü alınarak yaptırılan kıyafet, idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinin arkasında yüklenici firmanın ismi belirtilecektir. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir. 8.3.Her bir personel için yıllık 2 adet turuncu renkte su geçirmeyen tulum, 2 çift eldiven, 1 çift çizme, maske, gerektiğinde bone ve gözlük kullanılması sağlanacaktır. Yüklenici firma bu kıyafetlerin temizliğini ilgili yönetmeliğe göre temizletmekle yükümlüdür. 8.4.Temizlik personeli kişisel temizliklerine de azami özeni göstereceklerdir. Personelin kıyafeti kurum içi kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır. Kıyafeti ve görünüşü yönetmeliğe uygun olmayan personel ile ilgili yasal işlemler idarece yapılacaktır. Hizmet 7

8 sunumu sırasında zarar gören (çamaşır suyu lekesi,yırtılma vs.) kıyafetler bedelsiz olarak firma tarafından yenilenecektir Yüklenici firma soğuk hava şartlarında dış alanlarda çalıştırılacak elemanları(62 kişi) için yıllık 62 adet logolu yağmurluk (muşambadan, uzun kollu, kapşonlu, boyu 1.75 metre ve standart yağmurluk özelliğinde olmalıdır) ve logolu kışlık mont (kapşonlu içi elyaf dışı yağmur geçirmeyen kumaştan uzun kollu olmalıdır.) ve yıllık 62 çift çizme(dize kadar uzun, içi terletmeyen pamuklu kumaştan dışı su geçirmeyen lastikten olmalıdır.) temin etmek durumundadır. SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Tulum (su geçirmez) 62 adet 2 Eldiven 124 çift 3 Yağmurluk 62 adet 4 Kışlık mont 62 adet 5 Tişört 124 adet 5.6. Yüklenicinin Temizlik Görevlilerine giyeceği kıyafetleri tamamlayan diğer unsurların (Apolet, Arma v.s.) tek tip olmasını sağlayacaktır. MADDE 9 YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK EKİPMAN VE DEMİRBAŞ MALZEMELER ve ARAÇLAR Temizlik için kullanılacak temizlik malzemeleri idare tarafından karşılanacak olup (El sabunu,çamaşır suyu,cam sil,tuz Ruhu,Vileda,paspas,bez,halı yıkama şampuanı, sabunluk, vs Yüklenici tasarrufa riayet etmek zorundadır EKİPMAN VE DEMİRBAŞ MALZEMELER ve ARAÇLAR ÇÖP KONTEYNERİ: Ek 1 de verilen teknik özelliklere uygun olmalı Litrelik olmalı Galvanizden yapılmış olmalı Evsel Çöp için olmalı Çöp Konteyneri Birim fiyat teklif verilecek olup teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden çöp kovaları ücretsiz olarak yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan çöp kovaları ve değiştirilmeyen çöp kovaları cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 konteyner için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Yükleniciden İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %50 Üçüncü sene için %90 indirim uygulanacaktır. 8

9 ÇÖP KAMYONU : Ek 2 de verilen özelliklere uygun olmalı Araç günlük 200 km çalıştırılabilir Yakıt yükleniciye aittir ARACA DAİR TÜM VERGİ, RESİM, HARÇ, ARAÇ MUAYENESİ, TRAFİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, TRAFİK KASKOSU VB. GİDERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.) Araçların şoförleri yükleniciye ait olup yüklenici 365 gün 24 saat araçları ve şoförleri hizmet verecektir Çadır kentte 2 adet Çöp aracı hizmette olacak araçlar için Birim fiyat teklif verilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden araçları yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan araçlar için cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Araçlar için yakıt,şoförler,vergi,harç,araç muayenisi,trafik mali sorumluluk sigortası,trafik kaskosu vb tüm giderler yükleniciye ait olup teklife dahildir Araçlar kamp dışı dış görevlere gönderilebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. Gönderilen görevde gidiş ve geliş km sinin toplamı 200 geçmesi halinde 201 ile 400 km arası 1 yevmiye 401 ile 600km 2 yevmiye ödenir. 1 ile 200 arası ekstra yevmiye ödenmez Yüklenici araçlarda SGK sız şoför çalıştıramaz. Şoförlere ait Maaş,SGK,Kıdem tazminatı, tazminatı Mesai vs her türlü gider yükleniciye ait olup. Araçların kamp içinde veya kamp dışında kaza yapması halinde her türlü tazminat ve yasal yükümlülük yükleniciye aittir Yüklenici şoförleri çalıştırırken 4857 sayılı kanuna uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Şoförler E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 çöp kamyonu için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Araçların arızalanması sonucu hizmet alınamaması durumunda yüklenici 24 saat içinde giderir. Giderilemediği taktirde aynı özelliklere sahip bir aracı 24 saat içinde tedarik eder. Tedarik edilmediği takdirde Konu ile ilgili cezalar uygulanır Yükleniciden İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %30 Üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır Araç en çok 7 yaşında olmalı BÜYÜK BOY SU/SULAMA/ ARAZÖZ : Ek 3 de verilen özelliklere uygun olmalı Araç günlük 150 km çalıştırılabilir Yakıt yükleniciye aittir ARACA DAİR TÜM VERGİ, RESİM, HARÇ, ARAÇ MUAYENESİ, TRAFİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, TRAFİK KASKOSU VB. GİDERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.) Araçların şoförleri yükleniciye ait olup yüklenici 365 gün 24 saat araçları ve şoförleri hizmet verecektir Çadır kentte 1 adet Araröz aracı hizmette olacak araçlar için Birim fiyat teklif verilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme 9

10 yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden araçları yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan araçlar için cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Araçlar için yakıt,şoförler,vergi,harç,araç muayenisi,trafik mali sorumluluk sigortası,trafik kaskosu vb tüm giderler yükleniciye ait olup teklife dahildir Araçlar kamp dışı dış görevlere gönderilebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. Gönderilen görevde gidiş ve geliş km si 150 geçmesi halinde 151 ile 300 km arası 1 yevmiye 301 ile 450 km 2 yevmiye ödenir. 1 ile 150 arası ekstra yevmiye ödenmez Yüklenici araçlarda SGK sız şoför çalıştıramaz. Şoförlere ait Maaş,SGK,Kıdem tazminatı,tazminatı Mesai vs her türlü gider yükleniciye ait olup. Araçların kamp içinde veya kamp dışında kaza yapması halinde her türlü tazminat ve yasal yükümlülük yükleniciye aittir Yüklenici şoförleri çalıştırırken 4857 sayılı kanuna uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Şoförler E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 araröz için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Araçların arızalanması sonucu hizmet alınamaması durumunda yüklenici 24 saat içinde giderir. Giderilemediği taktirde aynı özelliklere sahip bir aracı 24 içinde tedarik eder. Tedarik edilmediği takdirde Konu ile ilgili cezalar uygulanır Yükleniciden İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %30 Üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır Araç en çok 7 yaşında olmalı VİDANJÖR : Ek 4 de verilen özelliklere uygun olmalı Araç günlük 200 km çalıştırılabilir Yakıt yükleniciye aittir ARACA DAİR TÜM VERGİ, RESİM, HARÇ, ARAÇ MUAYENESİ, TRAFİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, TRAFİK KASKOSU VB. GİDERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.) Araçların şoförleri yükleniciye ait olup yüklenici 365 gün 24 saat araçları ve şoförleri hizmet verecektir Çadır kentte 1 adet Vidanjör aracı hizmette olacak araçlar için Birim fiyat teklif verilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden araçları yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan araçlar için cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Araçlar için yakıt,şoförler,vergi,harç,araç muayenisi,trafik mali sorumluluk sigortası,trafik kaskosu vb tüm giderler yükleniciye ait olup teklife dahildir Araçlar kamp dışı dış görevlere gönderilebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. Gönderilen görevde gidiş ve geliş km si 200 geçmesi halinde 201 ile 400 km arası 1 yevmiye 401 ile 600 km 2 yevmiye ödenir. 1 ile 200 arası ekstra yevmiye ödenmez Yüklenici araçlarda SGK sız şoför çalıştıramaz. Şoförlere ait Maaş,SGK,Kıdem tazminatı,tazminatı Mesai vs her türlü gider yükleniciye ait olup. Araçların kamp içinde veya kamp dışında kaza yapması halinde her türlü tazminat ve yasal yükümlülük yükleniciye aittir. 10

11 Yüklenici şoförleri çalıştırırken 4857 sayılı kanuna uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Şoförler E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 Vidanjör için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Araçların arızalanması sonucu hizmet alınamaması durumunda yüklenici 24 saat içinde giderir. Giderilemediği taktirde aynı özelliklere sahip bir aracı 24 içinde tedarik eder. Tedarik edilmediği takdirde Konu ile ilgili cezalar uygulanır Yüklenici, Ek 1 ve Ek 2 ve Ek 3 ve Ek 4 te belirtilen demirbaş malzemeler ve araçları standartlara uygun, tam ve sağlam olarak temin edip ve amacına uygun olarak kullandıracaktır. Ayrıca kullanım aşamasında arızalanan veya kullanılmaz durumda olanların yerine en fazla 48 saat içinde yenisi almak ya da 24 saat içinde tamirini yaptırmak zorundadır Araç en çok 7 yaşında olmalı (Yükleniciden istenen araç ve demirbaş malzemeleri zamanında standartlara uygun, tam ve sağlam olarak temin edip muayene kabul komisyonun teknik şartnameye uygun olduğunu kontrolden sonra göreve başlatılacak. SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Çöp Konteyneri (Ek1) 400 Adet 2 Çöp Kamyonu (Ek 2) 2 Adet 3 Araröz (Ek 3) 1 4 Vidanjör (Ek 4) 1 MADDE 10 ÇALIŞTIRILACAK TEMİZLİK PERSONELİNİN SAYISI VE GÖREV TANIMI ve TEMİZLİK ŞEKLİ 10.1 Çalıştırılacak Temizlik Eleman Sayısı Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında idare tarafından belirlenecek zaman ve sürelerde yüklenici tarafından 62 temizlik Personeli (Viranşehir Afet ve Acil Durum Bürosunun Komisyon kararı ile gerektiği kadar işin süresi ve personel sayısı dahil iş artışı yapılacaktır) Temizlik Personeline asgari ücretin % 30 (Yüzde Otuz) fazlası oranında kadar maaş ödenecektir. Maaşların hesaplarına yatırıldığına ait banka dökümanı idareye her ay verilecektir. Personelin temizlik hizmetlerini yapmakla yükümlü olup, ast-üst ilişkilerine ve görev talimatlarına riayet etmek zorundadır. Çalıştırılacak personel seçiminde, İdarenin belirlediği/belirleyeceği özel kriterler dikkate alınmak zorundadır. Yüklenici her personel için aşağıda istenilen belgelerin bulunduğu dosyayı personelin işbaşı yaptığı tarihten sonra 7 gün içinde idareye teslim edecektir. 1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2) Adli Sicil Kâğıdı 3) İkametgâh Belgesi 4) Sağlık Raporu 5) Öğrenim Belgesi 6) SGK işe giriş bildirgeleri 7) Akciğer grafiği ve BCG aşı belgesi 8) Parazit tahlili 9)Hepatit tetkiki

12 Günlük Temizlik Şekli Her türlü zeminin süpürülmesi, paspaslanması, çadır veya birimlerde bulunan malzemelerin silinmesi, çöplerin türlerine göre toplanması( tıbbi atıkların ayrı ) ve uzaklaştırılması, tuvalet ve lavaboların yıkanıp temizlenmesi, bu birimlerdeki temizlik malzemelerinin kontrol edilerek doldurulması temizliğini yapmak, çadırlarda yapılan onarım ve tadilat sırasında oluşan moloz ve hafriyatları temizleyerek uzaklaştırmak, mevsime göre çadırkent girişlerindeki buz, çamur ve karları temizleyip tuzlamak, muayene kabul komisyonu veya idarece ihale konusu işle uyumlu benzer tür belirttiği görevleri yapar. Duşlar Tuvalet ve lavabolar sabah ve öğle olmak üzere 2 kez temizlenir, gerek görülmesi halinde gerektiği an derhal temizlenir. a)günlük temizlik ( ) saatleri arasında yapılacaktır.( ) arası öğle tatilidir. Sabah temizliği ve mesai saatlerinde yapılacak temizlik olmak üzere 2 aşamada, idarenin ihtiyaç göstermesi halinde akşam temizliği de dahil olmak üzere 3 aşamada yapılacaktır. Tüm çadırların temizliği her gün zeminine göre yıkama makinası ve/veya süpürmek sureti ile yapılacaktır b) Sabah Temizliği: Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından bir saat önce başlayacak ve mesai başlamadan sonuçlandırılacaktır. Bu temizlikte büro temizliğine (Sandalye, masa, koltuk, dolap gibi eşyaların temizliğine) ağırlık verilecek, ayrıca çevre temizliği yapılacaktır. c) Mesai Saatlerinde Yapılacak Temizlik : Mesai saatleri içinde talep olmadıkça hiç bir şekilde çalışma yapılan idari çadır ve konut çadırların temizliği yapılmayacak, lavabo ve tuvaletler, abdesthane, Duş ve yemekhane çamaşırhane ve mescit ile çadır kentin dış kullanım alanları, resmi araçlar ve sair yerlerin temizliği yapılacaktır..) Bu temizlik sırasında hiç bir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir. c) Akşam Temizliği : İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde yapılacaktır. 2-Haftalık Temizlik : İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde Cuma akşamları veya Resmi Bayram tatillerinden önceki gün yapılacaktır. Bu temizlik 5 saat sürecek şekilde planlanacaktır. Temizlik sırasında çadırların dış kullanım alanları ile, WC Lavabo, Duş abdesthane çay ocakları, ve yemekhaneler, ambar ve depolar, ayna ve camlar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, (florasan ve avizeler) kütüphaneler, dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde ) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, (içi ve dışı) kitaplar, çöp kutuları, çiçeklikler, çadırlarda bulunan bilumum mefruşat temizlik işleri yapılacaktır. Haftanın Cuma günleri günlük temizliğe ilaveten saat 13:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Bu kapsamda tüm zeminlerin uygun temizlik malzemesi kullanılarak yıkanması ve suyunun iyice alınması, silinmesi, dolap üst ve altları, çadırdaki kir veya lekeler, ahşap kısımların silinmesi örümcek yuvalarının alınması, çadırlarda asılı bulunan her türlü pano, yangın söndürme tüpü, levha, vs. silinerek temizlenmesi, giderlerin kontrol edilmesi gibi işlemler yapılacaktır. 3-Aylık Temizlik: Yüklenici tüm çadırlarda iç ve dış temizliğinin en az ayda bir defa yapılabilmesini sağlayacak temizlik ekibinin her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacak ve bu konudaki bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Çevre Temizliği: çadırkent alanında hiçbir zaman toz, toprak, su, çamur, yaprak, kağıt parçası sigara izmariti vs. bırakılmayacak; çevre her gün süpürülerek temizlenecektir. çadırkent çevresinde bulunan Izgara ve mazgallarda biriken çamur, yaprak, çöp, taş vs. muntazaman temizlenecektir. Soğuk ve karlı havalarda; çadır kentte bulunan tüm beton saha, trotuar, yol ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, Varsa Yeşil alanların bakımı;. 12

13 4-3 Aylık Temizlik :.Çadır kentte var olan tüm halılar 3 ayda bir senede 4 kez yıkanacaktır. MADDE 11 RESMÎ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE YILBAŞI TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA 8.1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Emek ve Dayanışma günü ve Gençlik ve Spor Bayramı olmak vs toplam 14,5 gün olup 62 personel çalışacaktır. Yüklenici 14,5 gün için birim fiyat teklif cetvelinde modulündeki 1 gün için verilecek çalışma ücreti Resmi tatil ve bayram günleri birim teklife Resmi tatil ve bayram günleri verilecek (birim fiyatla x 14,5 gün x 62 = toplam tutara yansıtacak.) modülün altında verilen teklifler elenecektir İhale konusu işin yürütülmesi aşamasında, fazla çalışma yaptırılmayacak olup, haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla gerekli planlama yapılacaktır. TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI ARIFESİ. 1/2 GÜN 03 EKİM CUMA KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN 04 EKİM CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 05 EKİM PAZAR KURBAN BAYRAMI 3.GÜN O6EKİM P.AZARTESI KURBAN BAYRAMI - 4GÜN O6EKİM SALI CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 29 EKİM ÇARŞAMBA. YILBAŞI -- IGÜN IOCAK Perşembe ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM! 1 GÜN 23 NİSAN Perşembe EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS Cuma ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN - 19 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI ARİFESI 1/2 GÜN - 16 TEMMUZ Perşembe 13

14 RAMAZAN BAYRAMI I.GÜN 17 TEMMUZ - Cuma RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 18 TEMMUZ Cumartesi RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN - 19 TEMMUZ Pazar Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda alınacak cezalar MADDE 12-1 Teknik şartnamede öngörülen maddelerden birinin veya birden fazlasının yerine getirilmemesi durumunda veya İdare ve / veya çadırkent yönetim ve temizlik birimi amirleri tarafından, temizlik personelinin ihlal ettiği kural veya kurallar tespit edildiğinde aşağıda belirtilen miktarlardaki para cezası yükleniciden kesilebilir. Tutanaklarda yüklenici yetkilisi imzası olacaktır. Ancak yüklenici yetkilisi imzadan kaçınırsa tutanak yine aynen işleme konulacaktır. Bir (1) ay içerisinde aynı konuda birden fazla cezai işleme tabi tutanak yazıldığında aylık hak edişin 1/100 (yüzde biri) oranında ceza kesilebilecektir Şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırmaması durumunda eksik çalıştırılan her bir personel için günlük 400 TL, Raporlu personelin yerine eleman konmaması durumunda her gün için her eksik personel kişi başına 400 TL ceza alınabilecektir Giren çıkan elemanlın ay sonunda toplu liste halinde idareye istenen belgelerle birlikte bildirilmemesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir Çalıştırılan personelin şartnamede (Madde 6 da) belirtilen kurallara uygun davranmaması halinde personel başına günlük 500 TL ceza alınabilecektir İdare onayı alınmadan belirlenmiş bölgelerde görev yapan personelin haber verilmeden yerinin değiştirilmesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir Yapılan bir hata nedeniyle demirbaş veya sabit bir malzeme zarar görmüş ise yüklenici bunun bedelini o günkü değer üzerinden öder. 12-7Yüklenici çalıştırdığı personelin her birine her ay bordro verecek, bordroda personelin alacağı brüt ücret, kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu ücreti, cezai ücret ve net ücret belirtilecektir. Yükleniciden personele bordro vermemesi durumunda kişi başına 250 TL ceza kesilebilir 12-8 Yükleniciye; hesabına ödeme yapıldıktan sonra 3 (ÜÇ) iş günü içerisinde personelin maaşlarını ödenecektir. Ödemediği takdirde yüklenicinin hak edişinden günlük 5000 TL ceza kesilebilecektir Yüklenicinin idareden izinsiz olarak personeli işe alma durumunda 3000 TL ceza kesilebilecektir Demirbaş ve araçlar için kesilecek cezalar Aracın km saati sürekli çalışır durumda olacaktır. Arızalı km saatlerini 1 gün süresinde yaptırmayan yükleniciye arızalı olduğu günlerde ödeme yapılmayacağı gibi ayrıca 20 günlük yevmiye ücreti ceza olarak istihkaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir Aracın km saati ile oynamak yasaktır. Herhangi bir aracın km saati ile oynandığının tespit edilmesi halinde, yüklenici ihtar edilen edilerek 25 günlük yevmiye 14

15 ücreti ceza olarak kesilir. Bu durumun tekerrürü halinde sözleşme fesih edilerek kesin teminatı irad kaydedilir ve 4735 sayılı kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır Yüklenici İdare den habersiz olarak aracı göndermemesi veya yerine İdarenin bilgisi dışında uygun ya da uygun olmayan bir başka aracı göndermesi halinde İdare mahalli piyasadan sözleşmeli aracın benzeri bir aracı ücret mukabilinde kiralar piyasadan kiralanan bu aracın ücreti yüklenici istihkakından kesilir. Uygunsuzlukların devam ettiği günler için ücret ödenmez. Ayrıca 15 günlük yevmiye ücreti ceza olarak kesilir Yüklenici, idare tarafından şartnameye uygun olsa dahi herhangi bir sebeple değiştirilmesi istenen aracı değiştirmek zorundadır. Değiştirildiği tespiti halinde gecikilen her gün için 3 (Üç) yevmiye ceza olarak kesilecek ve araç kira bedeli ödenmeyecektir Yüklenici araçlardan herhangi birinin arıza-bakım vb. sebeple hizmet verememesi durumunda, hizmet veremeyen aracın yerine aynı niteliklerde hemen başka bir araç tahsis edecektir. İstenilen aracın her ne surette olursa olsun gelmemesi halinde, yüklenicinin nam ve hesabına İdarenin kendi temin edeceği araçla hizmeti yürütecek ve bu konuda yaptığı ödemeyi firmanın hak edişinden kesecektir. Aracın gelmediği her gün için 10 (on) yevmiye ceza kesilir ve gelmediği günlerin hak edişi ödenmez Eskimiş veya kullanılma uygunluğu kaybetmiş çöp konteynerleri yüklenici yenilemek ücretsiz olarak yenilemek zorundadır. Yenilenmeyen her konteyner için günlük 5 yevmiye kesilir Yüklenici, İdarenin tutanak karşılığı yukarıda uygulanacağı cezai işlemlerle ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamaz Kamp yönetimi tarafından verilen teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanları işi yavaşlatma ve-veya temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirmek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı taktirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir Ayrıca 4857 Sayılı İş kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları belirtilen oranda uygulanacaktır. Sıra No Kanun Madd esi Ceza Maddesi Fiil YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklama 15

16 İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, iş yerinin bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 152 (*) (**) (***) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. (**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinden çalıştırılan her işçi için. (***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı İşyerinin muvazaalı olarak bildirmemek /a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak /a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak /b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek /b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak /c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak /a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek /a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek /b Ücret hesap pusulası düzenlememek /b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile vekillerine ayrı ayrı 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 505 Bu durumdaki her İşçi İçin Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

17 /a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için /c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak /b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çalışması usullerine uymamak Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak Ara dinlenmesini uygulamamak İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi 247 Bu durumdaki her İşçi için Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Bu durumdaki her İşçi İçin

18 çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi Özlük dosyasını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek /h 106 İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek /2 107/1-a Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş öüfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek 31 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak /2 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek Yüklenici firma işçilerine ilişkin bir önceki ayın sigorta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin yatırıldığına dair hesap ekstresini hak ediş belgesinin ekinde bulundurmak ve kuruluşlar adına SGK dan aldığı iş yeri numarasını ile bünyesinde çalıştırdığı işçilerin bir aylık bildirgelerini her ay idareye belgelemek zorundadır. Bu bildirgelerin eksik gün ve üzerinden bildirim yapıldığı, çalıştırılan işçi sayısından fazla veya eksik bildirim yapıldığı veya hiç bildirim yapılmadığının idarece belirlenmesi durumunda, yüklenici firmaya eksikliklerinin tamamlayıncaya kadar hak ettiği istihkakları ödenmez ve sözleşme bedelinin %1 i tutarında ceza kesilir. Ayrıca işlem yapılmak üzere durum bir yazı ile SGK sigorta müdürlüğüne bildirilir. Bu durum yüklenicinin işçi maaşlarını ödemedeki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici firma tarafından eksiklerin tamamlanmaması halinde aylık hak edişi ödenmez ve en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durmun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca idarenin uğradığı zarar ziyan yüklenici firmadan tahsil edilir Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin ücretlerini hesaba para yatırıldıktan sonra 3 gün içinde ödemek zorundadır. İşçi ücretlerini süresi içinde kasten ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, teknik şartnamede daki maddeler uyarınca gerekçeleri belirtilmek 18

19 ve yılı için belirlenen idari para cezası verilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne bildirilir.. Maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir. Taahhüt evrakı ödeme emri belgesine bağlandığı halde, işçi ücretlerinin süresi içinde kasten ödenmediği tespiti halinde ödenmeyen ücretler, firmanın takip eden ödeme hakkedişinden kesilerek çalışanlarının hesabına aktarılacaktır. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek, sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İdarenin izni olmadan banka veya şube değiştirilmeyecek olup İşçi ücretlerini 3 (Üç) defa zamanında ödenmemesi durumunda protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir Sözleşme süresi içinde her ayın 15i ne kadar yüklenici firma tarafından fatura kesilmemesi halinde en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek,ihtarname verilir durumun devam etmesi halinde protesto çekmeksizin sözleşme feshedilecektir Yüklenicin işçilerden elden para aldığın tespiti halinde sözleşme bedelinin %1 oranında ceza verilerek ihtar çekilir. Olayın tekrarı halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. (Personelin verdiği şikâyet dilekçesi personelin güvenliği nedeniyle ekte sunulmayacaktır) Kamp yönetimi tarafından verilen teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanları işi yavaşlatma ve-veya temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı taktirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir. İşin yürütülmesine ilişkin kayıt tutma ve tutanak zorunluluğu MADDE 13- (İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde, yüklenici tarafından temin edilecek vardiya defterleri düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya defterini. İnceleyebilirler. İdare ve Yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazılan ile vardiya defterine tarih ve saat belirterek tespitlerini yazabileceklerdir. Ayrıca bahse konu hizmetin yürütülmesinde aşağıda belirtilen kayıt ve tutanaklar kullanılacaktır. a) İşyeri Teslim Tutanağı b) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı c) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi d) İşçi günlük imza takip cetveli e) İşçi aylık Püantaj Cetveli. Muayene kabul işlemleri MADDE 14- (1) En az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon 19

20 aylar itibariyle temizlik hizmetleri işlerinin sözleşme/şartname hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceler Hakkedişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlemleri için Muayene ve Kabul Komisyonu; Yüklenici ilgili aya ait SGK na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun belgelerini ibraz ettiğini, İşçi adlarını gösterir cetveller ile yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordroların uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücretlerini ve varsa fazla mesailerini gösterir.) İşçi sayısını ve adlarını gösterir cetvellerinde, aylık bordrolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK ca verilmiş olan sigorta sicil numaralarla uyumlu olduğunu, Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasar beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu, Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu; tespit ederek durumu düzenleyeceği aylık Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtir. Görevlilerin ücret durumu MADDE 15 (1) Çalıştırılacak bütün personele brüt asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecektir ve 2015 yılı içerisindeki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü temizlik personeli çalıştırılacak olup; toplamı 14,5 gündür. Bir günde çalıştırılacak personel sayısı 62 kişi olacağından, 14,5 günde toplam 899 gün olmak üzere, personele 4857 sayılı İş Kanunu nun 47 maddesi uyarınca ücret ödeyecektir. Ayrıca 62 adet temizlik personeline bir ayda 26 gün üzerinden günlük Brüt 4 TL yemek, Brüt 4 TL yol parası nakdi olarak ödenecektir Temizlik personelinden hiçbir ücret kesintisi yapılmayacaktır. Sadece idarenin onayı alınarak cezai kesintiler yükleniciden kesilecektir. MADDE 16 :Teknik Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde; 4857 Sayılı İŞ KANUNA ile 4857 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu konu ile ilgili Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak mevzuat hükümleri uygulanacaktır. MADDE 17. İŞÇİ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI: Yüklenici 4857 sayılı iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalar(portör muayeneleri iş güvenliği kursları uzmanlarca yapılarak) üç aylık raporlar halinde idareye sunulacaktır Yüklenici her türlü iş sağlığı ve iş emniyetini alacak gerekli bilgilendirme ve iş sağlığı (portör muayeneleri) kontrollerini yaptıracak bunların tutanaklarını ve raporlarını idareye sunacaktır MADDE 18 DİĞER HUSUSLAR İdare, görevlendirecek temizlik personelinin çalışma esaslarını, çalışma saatlerini ve görev yerlerini ortaya çıkan ihtiyaçlara ve durumlara göre, haftalık 45 saatlik azami çalışma süresini geçmemek kaydıyla değiştirebilir. Yüklenici bu konuda idare taleplerini dikkate almak zorundadır. 20

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SA İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2017 tarihinden itibaren) Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2013 % 7,80) 2014 % 3,93)

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2014 tarihinden itibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA YER VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ 2016 YILINDA UYGULANACAK TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nda yer verilen muhtelif idari para cezalarının, 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Cezayı Gerektiren Fiil Kanun 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (2012 YILI) Ceza 5 99/a 7 99/a 8 99/b 14 99/b 28 99/c 29 32 102/a 39 102/a 37 102/b 38 102/b 52 102/b Cezayı Gerektiren Fiil Maddenin ikinci

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren)

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtibaren) 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (26.01.2012 Tarihinden İtiaren) Kanun Ceza Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri ildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC)

İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ KANUNU NA GÖRE KESİLECEK PARA CEZALARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI (İPC) Iİ İHBAR TAZMİNATI İHTİYATİ HACİZ İHTİYATİ TAHAKKUK İŞ U NA GÖRE KESİLECEK PARA LARI İŞ KUR TARAFINDAN UYGULANACAK İDARİ PARA SI (İPC) MİKTARLARI Iİ 88 q İHBAR TAZMİNATI Hizmet Süresi Bildirim Süresi Tazminat

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Cezayı Gerektiren Fiil İş Kanunu Para Cezaları 2016 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları (2016 Yılı) Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı 3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı

Detaylı

MADDE 3: 3.1. AG PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA. NO 1 Kamp İçi ve Kamp Dışı olmak üzere 10

MADDE 3: 3.1. AG PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA. NO 1 Kamp İçi ve Kamp Dışı olmak üzere 10 T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 17 KİŞİLİK BAKIM ONARIM (TEKNİK HİZMETLER) HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR

İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNALARI VE TESİSLERİ İÇİN KORUMA VE GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME DİR 1- İŞİN KONUSU : İzmir Konak Belediye Başkanlığına ait hizmet

Detaylı

İş Kanununa Göre İd. Para Cez.

İş Kanununa Göre İd. Para Cez. İş Kanununa Göre İd. Para Cez. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (0.0.206 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 03.0.2002 98 03.Şub 98

Detaylı

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır.

MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. MUHTELİF YARDIMCI HİZMET SATIN ALINMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: MADDE 1. İzmir Konak Belediyesi hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili muhtelif yardımcı hizmet satın alınmasıdır. İŞİN SÜRESİ:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir.

4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL. Bu durumdaki her işçi için 88 YTL para cezası verilir. İlgili Madde Madde Metni 4857 SAYILI İŞ KANUNU CEZA HÜKÜMLERİ İdari Para Cezaları YTL 98 Bu Kanun un; 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan, 99/a Bu Kanun un; - 5 inci maddesindeki

Detaylı

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ

rxr TAŞINIR KAYIT KODU* SIRA NO MİKTARI TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, BİRİMİ SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* TALEP Başkanlığımız hizmetlerinde 2016-2017 yıllarında, rxr MİKTARI BİRİMİ kullanılmak üzere, 1 6 adet Kamyonet (Sürücülü) 3 adet Kamyonet (Sürücüsüz) 2 3 3 adet Binek araç

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 TANIMLAR: SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞININ TEMİZLİK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurum: Samsun Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı İdare: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI. (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad.

4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI. (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. 4857 SAYILI İŞ KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2015 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN HİZMET ARACI KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Bu şartname; Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünün resmi hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 3 adet sürücülü binek

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YAZILIM GELİŞTİRME, VERİ İŞLEME VE OTOMASYON SİSTEMİNİN İŞLETİMİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1. Hizmetin Tanımı, Kapsamı ve Süresi: Temin edilecek hizmet, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI 1- İŞIN KONUSU

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI

ÖZEL GÜVENLİK GENEL TALİMATI Doküman Madde 1 Tanımlar: Kuruluş: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Özel Güvenlik Teşkilatı: Kuruluşu bu talimatname hükümleri çerçevesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla görevli ve yetkileri bu talimatname

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011

X. Çözüm Ortaklığı Platformu. İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar 5 Aralık 2011 www.pwc.com/tr İşletmelerin İş Mevzuatı Kapsamında ve Denetimlerde Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar ve Yaptırımlar İçerik 1. Bölüm İş sözleşmesinin kuruluşunda, devamı süresince ve sona ermesinde dikkat

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir.

1- İŞİN KONUSU: 2- HİZMET ALIMININ SÜRESİ: İşe başlama: 06.01.2014 İşin bitimi :06.03.2014 dir. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI VE BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDEKİ ANAOKUL - İLKOKUL- ORTAOKUL -İLKÖĞRETİM VE LİSE OKULLARIMIZIN YERLERİNDE KORUMA VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5.601 Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) Açıklamalar MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri MADDE 8 - İşyeri

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 1 Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2012 Miktar

Detaylı

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2013 Miktar

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 6331 Sayılı İSG Kanunu ndaki İdari Para Cezaları 2015 YILINDA UYGULANACAK Kanun Maddesi Ceza Maddesi Kanun Maddesinde Sözü

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK

PRATİK BİLGİLER SOSYAL GÜVENLİK Sayfa No. 1 2 Asgari Ücret Sigorta Primine Esas Ücretler Kıdem Tazminatı Tavanı Sosyal Güvenlik Prim Oranları Yıllık Ücretli İzinler İhbar Tazminatları PRATİK BİLGİLER Konu Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde kısmi zamanlı

Detaylı

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ

BRÜT ASGARİ ÜCRETİN % 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ 3-c) Brüt işçi ücreti işveren payı yemek yol ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya ilişkin gider belirlenir. BRÜT ASGARİ ÜCRETİN 45 FAZLASI İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜ Yemek Bedeli Yol Bedeli

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, KALORİFERCİ-TEKNİKER, TEMİZLİK PERSONELİ, OFİS PERSONELİ VE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı:

Detaylı

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTMEN, ANTRENÖRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA

Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA Hizmet Alımlarında (Taşeron) Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Hmş. Sabiha AKDENİZ GÜNAY Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Ev İdaresi Koordinatörü, ANKARA Son yıllarda kamu kurum ve kuruluşlarında; temizlik,

Detaylı

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2013/15 21.03.2013. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2013/15 21.03.2013 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenlere Yönelik Yükümlülükler, 6331 Sayılı İsg Kanunu ndaki İdari Para Cezaları Hakkında Açıklama

Detaylı

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SÜRÜCÜLÜ VE AKARYAKITSIZ TAŞIT KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1- İşin Adı ;İzmir Konak Belediye Başkanlığınca 01.01.2016 31.12.2016 tarihleri arasında sürücülü ve akaryakıtsız taşıt

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1386 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen Fiil 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ HIZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı Ana Hizmet Binası

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI 1- İŞIN KONUSU 1.1- "5188 Sayılı Özel

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır.

TEKNİK ŞARTNAME. Madde 2. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet Binası, Aşağı Öveçler Mah. 1322. Cad. No:11 06460 Çankaya/Ankara dır. TEKNİK ŞARTNAME İşin Konusu: Madde 1. Ankara Kalkınma Ajansı Hizmet binasında temizlik, şoförlük, büro hizmeti ve teknik personel hizmetlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan hizmet alım işidir.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Öğrenci Belgesi

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VİNÇ KİRASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. MADDE - İŞİN KONUSU. Teşekkülün işyerlerinde 07 yılı içerisinde ihtiyacı

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) (Yeniden Değerleme Oranı %3,83) Kanun Maddesi Ceza Mad. Kanun Maddesinde Sözü Edilen

Detaylı

Sözleşme./ /2015 iş yeri teslimi tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıl olacaktır.

Sözleşme./ /2015 iş yeri teslimi tarihinden başlamak üzere 1 (Bir) yıl olacaktır. T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU ÇADIRKENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN NEVİ VE MİKTARI, Madde

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu Müdürlüğü Kamile Çömlekçioğlu Okulu- Müdürlüğüne ait okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51 maddesinin 1 maddesinin (g) bendine göre pazarlık

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma Ajansı (bundan

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; öğrencilerin, kişilik ve becerilerini geliştirerek,

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞİN KONUSU VE TANIMI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne ait alanlar içinde bulunan, Enstitünün kullanımında

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 2016 Yılında Uygulanacak Miktarı (TL) (Yeniden nde Sözü Edilen 10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

Detaylı