T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)"

Transkript

1 MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan tarlaları mevkiinde bulunan 450 Dönümlük Viranşehir Konaklama Tesisleri Çadır kent yerleşkesinin temizliği ve temizlik hizmetlerinin yürütülmesi Bu Kapsamda; 1.2- Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisi çevre temizliği, çöp hizmetleri,sulama,vidanjör hizmetleri, Çadır kentin birim çadırları,hastane, Sosyal çadır ve WC, Abdesthane, Çamaşırhane bulaşıkhane,okul Banyo vs 450 Dönümlük alanda bulunan her yerin temizliği sağlamaya 1.3- Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisi içinde depolar,çadırlar, birimler alanında temizlik,taşıma,çay servisi vs büro işleri 2- GÖREV ALANLARI Aşağıda adresi belirtilen yerlerdir. 2.1.Viranşehir Kaymakamlığı Viranşehir Çadırkent Tesisi içinde kamp yönetimi ve veya temizlik hizmetleri birimininim kamp alanı içindeki belirlediği her noktaların temizliği ve taşıma, çay servisi vs ve büro hizmetleri 2.2.Kamp dışındaki Evsel paket arıtma tesisi temizlik hizmetleri MADDE 3: 3.1. TEMİZLİK PERSONELİN GÖREV YAPACAKLARI YERLER VE SAYILARI SIRA ALANLAR PERSONEL SAYISI NO 1 WC ABDESTHANE-BANYOLAR 23 2 HASTANE BİRİMİ 5 3 ÇAMAŞIRHANELER VE BULAŞIKHANELER 12 4 ÇÖP YÜKLEME PERSONELİ 6 5 ARITMA ALANI 1 6 ALAN VE MINTIKA TEMİZLİĞİ 14 7 NİZAMİYE İdare gerekli görmesi takdirde alanları ve kişi sayıları azaltıp artıra bilir İdare personelleri yerlerini ve görevlerini değiştirebilir Görev yerleri ve personel sayıları idarenin isteği değiştirilebilir. Personel temizlik hizmet içinde kalmak kaydıyla yer görev değişikliği idarenin takdirindedir. Yüklenici bunu kabul eder ve idarenin isteğini uygulamak zorundadır. 1

2 3.5- İdare ihtiyaç halinde geçici veya kalıcı olarak tek bir göreve personeli kaydırabilir. Yüklenici bunu kabul etmek ve uygulamak zorundadır. 3.6 İdare adına kamp yönetimi birim müdürleri ve şefleri yazışma gerek kalmadan 3.3ve 3.4 ve 3.5ve 3.7 maddelerini sözlü olarak uygulattırır Personele teknik şartnamede geçen tüm işler ayrım yaptırılmaksınız uygulanabilir MADDE 4 TEMİZLİK İŞİNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ 4.1. Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam ederek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder 4.2.Yukarıda sözü edilen iş ve hizmetlerin yapımı için 62 işçi çalıştırılacak olup bu işçilerden en az 15 tane bayan olacak ve idare gerekli görmesi takdirde 62 kişiden istediği kadar bayana kadar artırabilir. 4.3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yaşını doldurmuş olmak 45 yaşından gün almamış olmak 4.5 En az İlkokul mezunu olmak 4.6 Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ve yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak 4.7 Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özrü bulunmamak (Bu konudaki yasal düzenlemeler saklıdır. Yüklenici, yasal yükümlüğü gereğince çalıştırması gereken özürlü personeli istihdam etmek zorundadır.) 4.8 Çöp kamyonu, araröz ve vidanjör şoförü E sınıfı ehliyete sahip olmalı. 4.9 Çalışacak işçi 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. MADDE 5- İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE İŞİN SÜRESİ 5.1. İşi alan firma; sözleşmenin yapılmasını takiben, yer teslim tutanağının imzalandığı tarihte işe başlar ve sözleşmede belirtilecek tarihte sona erdirir Teknik şartnamede sayısı belirtilen Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Vidanjör (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Araröz (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil) Makine ve Ekipmanlar (amortisman kısmında değerlendirilip) yüklenici firma tarafından hizmet süresince faal bir şekilde bulundurulacak ve bunlar için fiyat teklifi yapılacak olup 1 sene sonunda yükleniciden memnun olması halinde Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz amortisman kısmında değerlendirilip ( çöp konteyner İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %50 Üçüncü sene için %90 indirim uygulanacaktır) (Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz için ise ikinci sene için %30 üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır.) 1 sene memnuniyet olmazsa belirtilen tarihte sona erer 2

3 5.3) Sözleşme Suriye uyruklu misafirlerin ikamet etme durumu sone ermesi durumunda idarece tek taraflı olarak fesh edebilir. Yüklenici firmaya bundan dolayı içerideki hak edişleri ve çalıştığı günler ödenir. Yüklenici firma başka hak ve ücret talebinde bulunamaz. MADDE 6 TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI KURALLAR 6.1.Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete verme Temizlik personeli idaredeki şeflere, müdürlere ve başkanlara karşı sorumludur Görevini, idarece öngörülmüş özel üniformalarını giyerek ifa edecektir. Görevi dışında üniformalarını giymeyecektir Temizlik personeli saç ve sakal tıraşlı, elbiseleri ütülü, ayakkabıları boyalı, bütün düğmeler ilikli bir şekilde ciddi ve vakur bir şekilde görevlerinin başında bulunacaklardır. Kılık kıyafet ile ilgili konularda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri esas alınacaktır. 6.5.Temizlik personeli yaz aylarında yazlık üniforma, pantolon, gömlek ve, kış aylarında pantolon, gömlek,, hava durumuna göre kazak ve mont giyecekler Temizlik personeli görev yerlerinde iken sigara içmeyecek, katı ve sıvı yiyecek tüketmeyeceklerdir. Bu tür ihtiyaçlarını dinlenme veya yemek saatlerinde gidereceklerdir. Görev alanının tertip, düzen ve temizliğine özen göstereceklerdir Temizlik personeli hizmeti esnasında ciddiyetle bağdaşmayacak olan fiil ve davranışlarda bulunmayacaklardır Temizlik personeli çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmeyecektir Üniformasıyla bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye vb. gibi süs eşyaları takmayacaktır Personel mesai saati başlamadan yarım saat önce görev yerine intikal edecektir. Görev yeri, görevi devir alacak personel gelinceye kadar terk edilmeyecektir Görev yaptığı sürece hiçbir idareci ve personel ile göreviyle ilgili konular dışında konuşma ve görüşme yapmayacaktır Temizlik personeli görev sırasında meydana gelen olaylarda bağlı bulunulan birim şefi, müdürü, daire başkanı ve diğer yöneticilerle uyumlu çalışacaktır Çalışma yerleri ve vardiya değişikliği idarenin isteği doğrultusunda yapılabilecektir. Zaman ve yer değişikliği gibi konularda İdarenin istekleri yerine getirilecektir Çalışma esnasında elektrik ve sıhhi tesisat arızaları vs. gibi herhangi bir olay olduğunda ilgililere haber verecek, yetkili kişiler gelinceye kadar olay yerinin emniyetini sağlayacaktır Suriyeli vatandaşlara karşı nazik, anlayışlı, güler yüzlü ve iyi niyetli davranılacaktır Yemek saati, tuvalet gibi zorunlu durumlarda çalışma yerini, ancak başka yerden eleman kaydırılması durumunda terk edebilecektir Acil durumlarda veya idarenin talimatı doğrultusunda belli bir bölgede toplanacaklardır Temizlik personeli görev sırasında yaka kimlik belgesini yaka kısmında takılı bulunduracaktır Temizlik görevlileri görevleriyle ilgili olmayan işlerle uğraşmayacak, görev sırasında uyumayacak, görev yerlerini terk etmeyecek Çalışanlara karşı ikaz ve engellemelerde nazik olunacaktır. İletişim kurallarına azami riayet edilecektir Temizlik görevlileri, Personelle ve ziyaretçilerle hiçbir şekilde tartışmaya girmeyecek, aksi davranışın tespiti halinde durum kurumun yetkililerine iletilecektir Temizlik görevlilerine teslim edilen, idareye ait ekipmanın kaybedilmesi halinde derhal idareye bilgi verilecek olup çıkacak hukuki müeyyidelerden idare sorumlu olmayacaktır. 3

4 6.23 Temizlik işçileri gerek görülen tüm işleri yapmak zorundadır. (hamaliye,nakliye boşaltma vs verilen tüm işleri yapmak zorundadır. MADDE 7 YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI Kampın özel durumu ve var olan personelin iş ve işlemler için yetişmiş olmasından dolayı yüklenici sözleşme sonrası çadır kentte görev yapan personelli istihdam ederek devam edecektir. İlerleyen dönemlerde değişmesi istenen personeli idareye bildirmeli idarenin onayı ile personel değişimi yapılacaktır. Yüklenici idarenin onayını almadan personel çıkarması veya idarenin onayını almadan personeli işe başlattığında cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır. Yüklenici bu durumu sözleşme ve teknik şartnamedeki ilgili maddelerle teklif vererek kabul eder Yüklenici, bu şartname kapsamındaki tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden idareye karşı sorumludur İdarenin sorumluluk alanları dahilinde, temizlik personeli ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaylarda hukuki sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, çalıştırdığı temizlik görevlilerinin, kurumda ve kurum dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır Yüklenici yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak zorundadır. Mevzuata göre işçi alınması, işçi çıkarılması, her türlü tazminat, işçi haklarının ödenmesi ve sair konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Fiyat teklifinde bu gider kalemlerini birim teklifte yansıtarak verir Yüklenici, idare nezdinde görevlendireceği personelin yasal olarak elde ettikleri ücretli yıllık vesaire izinlerini kullanmalarını sağlayacaktır. Ücretli Yıllık, Doğum, Ölüm, Hastalık, Rapor, v.b. nedenlerle görevlerinden ayrı kalacak personelle ilgili olarak, kuruma bilgi vererek ve vardiya çizelgesinde değişiklik yaparak hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacaktır Yüklenici, idare ile irtibatlı bir şekilde vardiya sayısı ve vardiyada çalışacak personel sayısını belirleyecek, görevlilerin yemek ve ara dinlenmeleri ile zaruri ihtiyaçları nedeniyle görev yerlerinden izin verilerek ayrılmaları halinde boşalacak görev yerlerini tamamlayıcı uygulamaların bir sistematik dâhilinde ve ara dinlenmesinin vardiya süresince parça parça, aralıklı olarak düzenlenmesini ve görev yerinde aksaklık olmadan yürütülmesini sağlayacaktır İdare nezdinde görevlendirilmiş olan temizlik personeli görev saatleri sonrasındaki dinlenme sürelerinde, her ne ad altında olursa olsun kesinlikle başka bir iş yerinde görevlendirilmeyecek ve çalıştırılmayacaktır Kurum gerek gördüğünde yükleniciden temizlik elemanlarının değiştirilmesini, gerekçesini belirterek talep edebilecektir. Bu durumda yüklenici mevzuat kapsamında bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici idare nezdinde çalıştıracağı personelin işten çıkarılması ve görev yerlerinin değiştirilmesi gibi konularda idarenin muvafakatini almadan herhangi bir işlem yapmayacaktır Yüklenici, idarede işe başladığı gün, o gün görev yapacak temizlik personelini, İhale dokümanında belirtilen makine - ekipman ve kıyafetleri ile görev yerlerinde hazır bulunduracak ve kontrol teşkilatı huzurunda makine - ekipman ve kıyafetleri ilgili temizlik 4

5 birimi görevlilerine teslim edecektir. Belirtilen özelliklere haiz olmayan malzemeler kabul edilmeyecektir Yüklenici işe başladıktan sonra 7 gün içerisinde tüm çalıştırdığı personelin özlük dosyasını idareye verecektir. (Öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı, Savcılıktan alınan iyi hal kağıdı, Sağlık raporu, 3 adet Vesikalık fotoğraf, Onaylı ikametgah belgesi, SGK Kimlik Kartı veya numarası, Ayrıca işten çıkan/çıkartılan personelin yerine giren personel için de aynı işlemleri yapacaktır Yüklenici sayısı belirlenmiş olan personelle, İdarenin işe başlamadan önce kendisine vereceği görevlilerin çalışma yerleri ve görevli sayılarını gösteren, çalışma düzeni tablosuna uygun şekilde hizmeti aksatmadan yerine getirecektir Yüklenici 4857 sayılı Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin tüm hususları yerine getirecektir. Söz konusu kanun ve uygulama yönetmeliğinde belirtilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmemesi " İHTAR " sebebi olacaktır Yüklenici, görev kapsamına giren konularda, sorumlu olan mercilere bilgi aktarılmasını ve gerekli bilgileri içeren rapor ve tutanakların düzenlenmesini ve kurumun temizlik sorumlusuna iletilmesini sağlayacaktır Yüklenici çalışma mekânı ve zaman değişikliği gibi konularda idarenin isteklerini yerine getirecektir Yüklenici İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, sözleşme süresi bitiminde idareye sağlam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır Yüklenici, temizlik hizmetini yerine getirirken, idare ile koordineli olarak çalışacak, İdarenin kabul etmediği personeli çalıştırmayacaktır. Ancak idarenin onayladığı personel çalışabilecektir Yüklenici; personeli ilk işe aldığında kayıt ücreti, işe başlama ücreti vb. isimler altında hiçbir ücret talep etmeyecektir Yüklenici temizlik personelinin uygunsuz, disiplinsiz hallerinde veya işe geç kalma ve görev yerini terk etme vb. durumlarda maddi cezayı kendisi vermeyecek, maddi ceza verme durumunda idarenin onayı alınacak ve bu ceza idare lehine tahakkuk ettirilecektir sayılı Kanun kapsamında temizlik personelinin alması gereken eğitimler, kanunun öngördüğü sürede Viranşehir Kampındaki Temizlik görevi hiçbir şekilde aksatılamadan ve personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından temizlik personeline aldırtmak zorundadır. Bu eğitimle ilgili kurumdan hiçbir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir Yüklenici yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalıştıracağı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak, ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda Viranşehir Afad Bürosunun hiçbir sorumluluğu yoktur Başkanlık çeşitli zamanlarda yüklenicinin çalıştırdığı personel ve kullandığı malzemenin tespiti amacıyla sayım yapabilir, yükleniciye ait malzemeyi ve yeri kontrol edebilir Yüklenici, kendi personelinin Kurum veya kurum dışı kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan, hizmet kapsamındaki bölgelerde, kuruma ya da kurum personeline ait araçlara verilen zararlardan ve bu zararların tazmininden sorumludur Görev mahallinde, Temizlik görevlileri ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret v.s. olaydan hukuki ve cezai sorumluluğu yükleniciye aittir Yüklenici, Kurumun yazılı izni olmadan işi kısmen veya tamamen devredemez, başkasını tevkil edemez, ortak alamaz Temizlik görevlilerinin yol ve yemek bedelleri nakdi olarak ödenecektir. Nakdi alan 5

6 personelin durumu bordrosunda gösterilecektir. Bu Konuda idari şartname hükümleri uygulanır (Personelin yemek ücreti teklif fiyata dahildir. Yemek gideri olarak aylık 26 gün hesabıyla brüt 4,00-TL hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Ayrıca, personelin yol ücreti teklif fiyata dahildir. Her Personel için aylık 26 gün hesabıyla günlük geliş-gidiş yol ücreti brüt 4,00-TL/Gün olarak hesaplanmış olup teklif fiyata dahil edilecektir. Yemek ve yol brüt tutarları nakdi olarak ödenecek. Ayrıca hizmet süresince her personel için teknik şartnamede sayıları ve cinsleri belirtilen giyim malzemeleri yüklenici tarafından Temizlik personeline verilecek olan kıyafet teklif edilecektir. Teknik şartnamede sayısı belirtilen Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Vidanjör (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil), Araröz (E sınıfı Ehliyetli Şoförde dahil) Makine ve Ekipmanlar (amortisman kısmında değerlendirilip) yüklenici firma tarafından hizmet süresince faal bir şekilde bulundurulacak ve bunlar için fiyat teklifi yapılacak olup İdarenin 1 sene sonunda yükleniciden memnun olması halinde Çöp tenekeleri, Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz (amortisman kısmında değerlendirilip çöp konteyner İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %50 Üçüncü sene için %90 indirim uygulanacaktır Çöp Toplama aracı, Vidanjör, Araröz için ise ikinci sene için %30 üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır Yüklenici, temizlik görevlilerini lokavt dolayısıyla işten uzaklaştıramaz Yüklenici, temizlik görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel Temizlik görevlilerine veya Ölen temizlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminatı öder. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar yükleniciden mahsup edilir Yüklenici aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim bildirgesinin bir örneğini personelin giyinme odası olarak kullandığı odaya personel tarafından görülebilecek uygun bir yere asacaktır Yüklenici tarafından hizmet süresi sonunda personelin (kurumumuzla ilgili) yasal tazminatlarını ve haklarını vererek kurumumuzla olan ilişkilerini keseceklerdir. Bu durumu Kurumumuz bu hususta doğacak hiçbir sorumluluğa muhatap olmayacaktır Yüklenici süre bitiminde bütün çalıştırdığı elemanların yükleniciden hiçbir alacağı kalmadığına dair ibranamelerini ve tazminatlarını banka üzerinden yatırdığına dair banka dekontlarını idareye vermek zorundadır. Aksi halde yüklenicinin hak ediş veya teminatına yasal hak arama süresinin sonuna kadar el konulur Çalışma saatleri resmi tatil günleri de dâhil 4857 sayılı iş kanununa göre haftalık 45 saat olup 3 vardiya sistemi ile 24 saat hizmet vermek üzere idare ile birlikte saatleri tespit edilecektir. İşçilerin haftalık izin günleri Çadır kent yerleşkesinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde tespit edilerek idarenin onayına sunulacaktır. Vardiya sistemindeki 1 saatlik dinlenme süreleri işlerin aksatılmayacağı şekilde işin durumuna göre düzenlenir. 6

7 Yüklenici işe alacağı yeni personel için yapılacak tetkiklere izin verecektir. Yüklenici Bu tetkikler için personelden ücret almayacak tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca; personelden kesilen ve yüklenici tarafından ödenmesi gereken yasal kesintilerin (SSK prim, gelir vergisi, damga vergisi vb.) zamanında ilgili kurum ve kuruluşlara ödenmemesi veya eksik ödenmesinin tespit edilmesi halinde ise; İdarenin yüklenicinin takip eden aylık istihkakını transfer edildiği yüklenicinin banka hesabında belirlenen miktarı bloke etmeye, bloke edilen miktarı ilgili kurumlara kesintilerin ödenmesinin sağlamaya, ayrıca gerektiğinde personelin net eline geçen hizmet bedelini personelin hesabına aktarmaya yetkilidir. Bu maddenin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla yüklenicinin hak edişini transfer edildiği banka ile yüklenici arasında yapılacak sözleşmeye bu madde eklenecek ve banka tarafından İdarenin hesaba bloke koyabilme yetkisini gösterir belge sözleşme aşamasında verilecektir Şart konusu yapılacak temizlik hizmetlerinin istenilen düzeyde ve şartnamede belirtilen maddelere uygun bir şekilde yapılmasını temin etmek maksadıyla idare çalışmaları denetler ve yeterli performansı olmayan temizlik personelinin iş çıkışı veya başka bir yere görevlendirilmesini isteye bilir. Yüklenici isteği yerine getirmekle yükümlüdür 7.2 Yüklenici temizlik hizmetinin yanı sıra; Yüklenici, personelin çalışma saatlerini ve izinlerini gösterir çizelgeyi her ay (Aylık Çalışma Çizelgesi) idareye vermek zorundadır Görev yerleri belirlenmiş olan personel acil durumlar dışında idarenin bilgisi olmadan başka tarafa kaydırılmayacak. Görev yapan Temizlik personelleri hiçbir şekilde başka kurumlarda görevlendirilmeyeceklerdir. Yüklenici, idareye haber vermeden personel değiştirmeyecektir Yüklenici, çalıştırdığı personelin iş Güvenliğini. Sağlamakla yükümlü olup sorumluluk yükleniciye aittir. MADDE 8 KIYAFET 8.1. Temizlik personeline verilecek kıyafet aşağıdaki listede miktarı ve özellikleri yazılı olan kıyafetlerin tamamı yüklenici tarafından karşılanacak ve temizlik personeline mevsimine göre imza karşılığında verilecektir. Bu imzalı belgeler idareye teslim edilecektir. Verilen kıyafetler kesinlikle yeni ve aşağıda, belirtilen özelliklerde olacaktır İşçilerin özel tek tip kıyafeti olacaktır. Kurumun görüşü alınarak yaptırılan kıyafet, idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup, kıyafetlerinin arkasında yüklenici firmanın ismi belirtilecektir. Temizlik görevlilerinin kıyafetleri daima temiz ve muntazam bir şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir. 8.3.Her bir personel için yıllık 2 adet turuncu renkte su geçirmeyen tulum, 2 çift eldiven, 1 çift çizme, maske, gerektiğinde bone ve gözlük kullanılması sağlanacaktır. Yüklenici firma bu kıyafetlerin temizliğini ilgili yönetmeliğe göre temizletmekle yükümlüdür. 8.4.Temizlik personeli kişisel temizliklerine de azami özeni göstereceklerdir. Personelin kıyafeti kurum içi kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır. Kıyafeti ve görünüşü yönetmeliğe uygun olmayan personel ile ilgili yasal işlemler idarece yapılacaktır. Hizmet 7

8 sunumu sırasında zarar gören (çamaşır suyu lekesi,yırtılma vs.) kıyafetler bedelsiz olarak firma tarafından yenilenecektir Yüklenici firma soğuk hava şartlarında dış alanlarda çalıştırılacak elemanları(62 kişi) için yıllık 62 adet logolu yağmurluk (muşambadan, uzun kollu, kapşonlu, boyu 1.75 metre ve standart yağmurluk özelliğinde olmalıdır) ve logolu kışlık mont (kapşonlu içi elyaf dışı yağmur geçirmeyen kumaştan uzun kollu olmalıdır.) ve yıllık 62 çift çizme(dize kadar uzun, içi terletmeyen pamuklu kumaştan dışı su geçirmeyen lastikten olmalıdır.) temin etmek durumundadır. SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Tulum (su geçirmez) 62 adet 2 Eldiven 124 çift 3 Yağmurluk 62 adet 4 Kışlık mont 62 adet 5 Tişört 124 adet 5.6. Yüklenicinin Temizlik Görevlilerine giyeceği kıyafetleri tamamlayan diğer unsurların (Apolet, Arma v.s.) tek tip olmasını sağlayacaktır. MADDE 9 YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK EKİPMAN VE DEMİRBAŞ MALZEMELER ve ARAÇLAR Temizlik için kullanılacak temizlik malzemeleri idare tarafından karşılanacak olup (El sabunu,çamaşır suyu,cam sil,tuz Ruhu,Vileda,paspas,bez,halı yıkama şampuanı, sabunluk, vs Yüklenici tasarrufa riayet etmek zorundadır EKİPMAN VE DEMİRBAŞ MALZEMELER ve ARAÇLAR ÇÖP KONTEYNERİ: Ek 1 de verilen teknik özelliklere uygun olmalı Litrelik olmalı Galvanizden yapılmış olmalı Evsel Çöp için olmalı Çöp Konteyneri Birim fiyat teklif verilecek olup teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden çöp kovaları ücretsiz olarak yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan çöp kovaları ve değiştirilmeyen çöp kovaları cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 konteyner için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Yükleniciden İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %50 Üçüncü sene için %90 indirim uygulanacaktır. 8

9 ÇÖP KAMYONU : Ek 2 de verilen özelliklere uygun olmalı Araç günlük 200 km çalıştırılabilir Yakıt yükleniciye aittir ARACA DAİR TÜM VERGİ, RESİM, HARÇ, ARAÇ MUAYENESİ, TRAFİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, TRAFİK KASKOSU VB. GİDERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.) Araçların şoförleri yükleniciye ait olup yüklenici 365 gün 24 saat araçları ve şoförleri hizmet verecektir Çadır kentte 2 adet Çöp aracı hizmette olacak araçlar için Birim fiyat teklif verilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden araçları yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan araçlar için cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Araçlar için yakıt,şoförler,vergi,harç,araç muayenisi,trafik mali sorumluluk sigortası,trafik kaskosu vb tüm giderler yükleniciye ait olup teklife dahildir Araçlar kamp dışı dış görevlere gönderilebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. Gönderilen görevde gidiş ve geliş km sinin toplamı 200 geçmesi halinde 201 ile 400 km arası 1 yevmiye 401 ile 600km 2 yevmiye ödenir. 1 ile 200 arası ekstra yevmiye ödenmez Yüklenici araçlarda SGK sız şoför çalıştıramaz. Şoförlere ait Maaş,SGK,Kıdem tazminatı, tazminatı Mesai vs her türlü gider yükleniciye ait olup. Araçların kamp içinde veya kamp dışında kaza yapması halinde her türlü tazminat ve yasal yükümlülük yükleniciye aittir Yüklenici şoförleri çalıştırırken 4857 sayılı kanuna uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Şoförler E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 çöp kamyonu için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Araçların arızalanması sonucu hizmet alınamaması durumunda yüklenici 24 saat içinde giderir. Giderilemediği taktirde aynı özelliklere sahip bir aracı 24 saat içinde tedarik eder. Tedarik edilmediği takdirde Konu ile ilgili cezalar uygulanır Yükleniciden İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %30 Üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır Araç en çok 7 yaşında olmalı BÜYÜK BOY SU/SULAMA/ ARAZÖZ : Ek 3 de verilen özelliklere uygun olmalı Araç günlük 150 km çalıştırılabilir Yakıt yükleniciye aittir ARACA DAİR TÜM VERGİ, RESİM, HARÇ, ARAÇ MUAYENESİ, TRAFİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, TRAFİK KASKOSU VB. GİDERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.) Araçların şoförleri yükleniciye ait olup yüklenici 365 gün 24 saat araçları ve şoförleri hizmet verecektir Çadır kentte 1 adet Araröz aracı hizmette olacak araçlar için Birim fiyat teklif verilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme 9

10 yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden araçları yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan araçlar için cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Araçlar için yakıt,şoförler,vergi,harç,araç muayenisi,trafik mali sorumluluk sigortası,trafik kaskosu vb tüm giderler yükleniciye ait olup teklife dahildir Araçlar kamp dışı dış görevlere gönderilebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. Gönderilen görevde gidiş ve geliş km si 150 geçmesi halinde 151 ile 300 km arası 1 yevmiye 301 ile 450 km 2 yevmiye ödenir. 1 ile 150 arası ekstra yevmiye ödenmez Yüklenici araçlarda SGK sız şoför çalıştıramaz. Şoförlere ait Maaş,SGK,Kıdem tazminatı,tazminatı Mesai vs her türlü gider yükleniciye ait olup. Araçların kamp içinde veya kamp dışında kaza yapması halinde her türlü tazminat ve yasal yükümlülük yükleniciye aittir Yüklenici şoförleri çalıştırırken 4857 sayılı kanuna uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Şoförler E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 araröz için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Araçların arızalanması sonucu hizmet alınamaması durumunda yüklenici 24 saat içinde giderir. Giderilemediği taktirde aynı özelliklere sahip bir aracı 24 içinde tedarik eder. Tedarik edilmediği takdirde Konu ile ilgili cezalar uygulanır Yükleniciden İkinci sene için Amortisman olarak verilen fiyattan %30 Üçüncü sene için %35 indirim uygulanacaktır Araç en çok 7 yaşında olmalı VİDANJÖR : Ek 4 de verilen özelliklere uygun olmalı Araç günlük 200 km çalıştırılabilir Yakıt yükleniciye aittir ARACA DAİR TÜM VERGİ, RESİM, HARÇ, ARAÇ MUAYENESİ, TRAFİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI, TRAFİK KASKOSU VB. GİDERİ YÜKLENİCİYE AİTTİR.) Araçların şoförleri yükleniciye ait olup yüklenici 365 gün 24 saat araçları ve şoförleri hizmet verecektir Çadır kentte 1 adet Vidanjör aracı hizmette olacak araçlar için Birim fiyat teklif verilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayanlar için ödeme yapılmayacak olup zarar gören veya kullanıma uygunluğunu kaybeden araçları yüklenici değiştirmek zorundadır. Uygun olmayan araçlar için cezalar bölümündeki ilgili cezalar uygulanacaktır Araçlar için yakıt,şoförler,vergi,harç,araç muayenisi,trafik mali sorumluluk sigortası,trafik kaskosu vb tüm giderler yükleniciye ait olup teklife dahildir Araçlar kamp dışı dış görevlere gönderilebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. Gönderilen görevde gidiş ve geliş km si 200 geçmesi halinde 201 ile 400 km arası 1 yevmiye 401 ile 600 km 2 yevmiye ödenir. 1 ile 200 arası ekstra yevmiye ödenmez Yüklenici araçlarda SGK sız şoför çalıştıramaz. Şoförlere ait Maaş,SGK,Kıdem tazminatı,tazminatı Mesai vs her türlü gider yükleniciye ait olup. Araçların kamp içinde veya kamp dışında kaza yapması halinde her türlü tazminat ve yasal yükümlülük yükleniciye aittir. 10

11 Yüklenici şoförleri çalıştırırken 4857 sayılı kanuna uygun olarak çalıştırmak zorundadır. Şoförler E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır Ödemeler aylık yapılacak olup hesaplamada 1 Vidanjör için (1 yıllık birim fiyat x O ay ki gün sayısı)/ 365 gün Araçların arızalanması sonucu hizmet alınamaması durumunda yüklenici 24 saat içinde giderir. Giderilemediği taktirde aynı özelliklere sahip bir aracı 24 içinde tedarik eder. Tedarik edilmediği takdirde Konu ile ilgili cezalar uygulanır Yüklenici, Ek 1 ve Ek 2 ve Ek 3 ve Ek 4 te belirtilen demirbaş malzemeler ve araçları standartlara uygun, tam ve sağlam olarak temin edip ve amacına uygun olarak kullandıracaktır. Ayrıca kullanım aşamasında arızalanan veya kullanılmaz durumda olanların yerine en fazla 48 saat içinde yenisi almak ya da 24 saat içinde tamirini yaptırmak zorundadır Araç en çok 7 yaşında olmalı (Yükleniciden istenen araç ve demirbaş malzemeleri zamanında standartlara uygun, tam ve sağlam olarak temin edip muayene kabul komisyonun teknik şartnameye uygun olduğunu kontrolden sonra göreve başlatılacak. SIRA CİNSİ MİKTARI 1 Çöp Konteyneri (Ek1) 400 Adet 2 Çöp Kamyonu (Ek 2) 2 Adet 3 Araröz (Ek 3) 1 4 Vidanjör (Ek 4) 1 MADDE 10 ÇALIŞTIRILACAK TEMİZLİK PERSONELİNİN SAYISI VE GÖREV TANIMI ve TEMİZLİK ŞEKLİ 10.1 Çalıştırılacak Temizlik Eleman Sayısı Söz konusu hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında idare tarafından belirlenecek zaman ve sürelerde yüklenici tarafından 62 temizlik Personeli (Viranşehir Afet ve Acil Durum Bürosunun Komisyon kararı ile gerektiği kadar işin süresi ve personel sayısı dahil iş artışı yapılacaktır) Temizlik Personeline asgari ücretin % 30 (Yüzde Otuz) fazlası oranında kadar maaş ödenecektir. Maaşların hesaplarına yatırıldığına ait banka dökümanı idareye her ay verilecektir. Personelin temizlik hizmetlerini yapmakla yükümlü olup, ast-üst ilişkilerine ve görev talimatlarına riayet etmek zorundadır. Çalıştırılacak personel seçiminde, İdarenin belirlediği/belirleyeceği özel kriterler dikkate alınmak zorundadır. Yüklenici her personel için aşağıda istenilen belgelerin bulunduğu dosyayı personelin işbaşı yaptığı tarihten sonra 7 gün içinde idareye teslim edecektir. 1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2) Adli Sicil Kâğıdı 3) İkametgâh Belgesi 4) Sağlık Raporu 5) Öğrenim Belgesi 6) SGK işe giriş bildirgeleri 7) Akciğer grafiği ve BCG aşı belgesi 8) Parazit tahlili 9)Hepatit tetkiki

12 Günlük Temizlik Şekli Her türlü zeminin süpürülmesi, paspaslanması, çadır veya birimlerde bulunan malzemelerin silinmesi, çöplerin türlerine göre toplanması( tıbbi atıkların ayrı ) ve uzaklaştırılması, tuvalet ve lavaboların yıkanıp temizlenmesi, bu birimlerdeki temizlik malzemelerinin kontrol edilerek doldurulması temizliğini yapmak, çadırlarda yapılan onarım ve tadilat sırasında oluşan moloz ve hafriyatları temizleyerek uzaklaştırmak, mevsime göre çadırkent girişlerindeki buz, çamur ve karları temizleyip tuzlamak, muayene kabul komisyonu veya idarece ihale konusu işle uyumlu benzer tür belirttiği görevleri yapar. Duşlar Tuvalet ve lavabolar sabah ve öğle olmak üzere 2 kez temizlenir, gerek görülmesi halinde gerektiği an derhal temizlenir. a)günlük temizlik ( ) saatleri arasında yapılacaktır.( ) arası öğle tatilidir. Sabah temizliği ve mesai saatlerinde yapılacak temizlik olmak üzere 2 aşamada, idarenin ihtiyaç göstermesi halinde akşam temizliği de dahil olmak üzere 3 aşamada yapılacaktır. Tüm çadırların temizliği her gün zeminine göre yıkama makinası ve/veya süpürmek sureti ile yapılacaktır b) Sabah Temizliği: Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından bir saat önce başlayacak ve mesai başlamadan sonuçlandırılacaktır. Bu temizlikte büro temizliğine (Sandalye, masa, koltuk, dolap gibi eşyaların temizliğine) ağırlık verilecek, ayrıca çevre temizliği yapılacaktır. c) Mesai Saatlerinde Yapılacak Temizlik : Mesai saatleri içinde talep olmadıkça hiç bir şekilde çalışma yapılan idari çadır ve konut çadırların temizliği yapılmayacak, lavabo ve tuvaletler, abdesthane, Duş ve yemekhane çamaşırhane ve mescit ile çadır kentin dış kullanım alanları, resmi araçlar ve sair yerlerin temizliği yapılacaktır..) Bu temizlik sırasında hiç bir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir. c) Akşam Temizliği : İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde yapılacaktır. 2-Haftalık Temizlik : İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde Cuma akşamları veya Resmi Bayram tatillerinden önceki gün yapılacaktır. Bu temizlik 5 saat sürecek şekilde planlanacaktır. Temizlik sırasında çadırların dış kullanım alanları ile, WC Lavabo, Duş abdesthane çay ocakları, ve yemekhaneler, ambar ve depolar, ayna ve camlar, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, (florasan ve avizeler) kütüphaneler, dolap içi (açık olması ve istenmesi halinde ) ve üzerleri, etajerler, sehpalar, (içi ve dışı) kitaplar, çöp kutuları, çiçeklikler, çadırlarda bulunan bilumum mefruşat temizlik işleri yapılacaktır. Haftanın Cuma günleri günlük temizliğe ilaveten saat 13:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır. Bu kapsamda tüm zeminlerin uygun temizlik malzemesi kullanılarak yıkanması ve suyunun iyice alınması, silinmesi, dolap üst ve altları, çadırdaki kir veya lekeler, ahşap kısımların silinmesi örümcek yuvalarının alınması, çadırlarda asılı bulunan her türlü pano, yangın söndürme tüpü, levha, vs. silinerek temizlenmesi, giderlerin kontrol edilmesi gibi işlemler yapılacaktır. 3-Aylık Temizlik: Yüklenici tüm çadırlarda iç ve dış temizliğinin en az ayda bir defa yapılabilmesini sağlayacak temizlik ekibinin her türlü emniyet tedbiri yüklenici tarafından alınacak ve bu konudaki bütün sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Çevre Temizliği: çadırkent alanında hiçbir zaman toz, toprak, su, çamur, yaprak, kağıt parçası sigara izmariti vs. bırakılmayacak; çevre her gün süpürülerek temizlenecektir. çadırkent çevresinde bulunan Izgara ve mazgallarda biriken çamur, yaprak, çöp, taş vs. muntazaman temizlenecektir. Soğuk ve karlı havalarda; çadır kentte bulunan tüm beton saha, trotuar, yol ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, Varsa Yeşil alanların bakımı;. 12

13 4-3 Aylık Temizlik :.Çadır kentte var olan tüm halılar 3 ayda bir senede 4 kez yıkanacaktır. MADDE 11 RESMÎ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ İLE YILBAŞI TATİLİ GÜNLERİNDE ÇALIŞMA 8.1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,Emek ve Dayanışma günü ve Gençlik ve Spor Bayramı olmak vs toplam 14,5 gün olup 62 personel çalışacaktır. Yüklenici 14,5 gün için birim fiyat teklif cetvelinde modulündeki 1 gün için verilecek çalışma ücreti Resmi tatil ve bayram günleri birim teklife Resmi tatil ve bayram günleri verilecek (birim fiyatla x 14,5 gün x 62 = toplam tutara yansıtacak.) modülün altında verilen teklifler elenecektir İhale konusu işin yürütülmesi aşamasında, fazla çalışma yaptırılmayacak olup, haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla gerekli planlama yapılacaktır. TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI ARIFESİ. 1/2 GÜN 03 EKİM CUMA KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN 04 EKİM CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 05 EKİM PAZAR KURBAN BAYRAMI 3.GÜN O6EKİM P.AZARTESI KURBAN BAYRAMI - 4GÜN O6EKİM SALI CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 29 EKİM ÇARŞAMBA. YILBAŞI -- IGÜN IOCAK Perşembe ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAM! 1 GÜN 23 NİSAN Perşembe EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 1 MAYIS Cuma ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN - 19 MAYIS PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI ARİFESI 1/2 GÜN - 16 TEMMUZ Perşembe 13

14 RAMAZAN BAYRAMI I.GÜN 17 TEMMUZ - Cuma RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 18 TEMMUZ Cumartesi RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN - 19 TEMMUZ Pazar Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda alınacak cezalar MADDE 12-1 Teknik şartnamede öngörülen maddelerden birinin veya birden fazlasının yerine getirilmemesi durumunda veya İdare ve / veya çadırkent yönetim ve temizlik birimi amirleri tarafından, temizlik personelinin ihlal ettiği kural veya kurallar tespit edildiğinde aşağıda belirtilen miktarlardaki para cezası yükleniciden kesilebilir. Tutanaklarda yüklenici yetkilisi imzası olacaktır. Ancak yüklenici yetkilisi imzadan kaçınırsa tutanak yine aynen işleme konulacaktır. Bir (1) ay içerisinde aynı konuda birden fazla cezai işleme tabi tutanak yazıldığında aylık hak edişin 1/100 (yüzde biri) oranında ceza kesilebilecektir Şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırmaması durumunda eksik çalıştırılan her bir personel için günlük 400 TL, Raporlu personelin yerine eleman konmaması durumunda her gün için her eksik personel kişi başına 400 TL ceza alınabilecektir Giren çıkan elemanlın ay sonunda toplu liste halinde idareye istenen belgelerle birlikte bildirilmemesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir Çalıştırılan personelin şartnamede (Madde 6 da) belirtilen kurallara uygun davranmaması halinde personel başına günlük 500 TL ceza alınabilecektir İdare onayı alınmadan belirlenmiş bölgelerde görev yapan personelin haber verilmeden yerinin değiştirilmesi halinde 500 TL ceza alınabilecektir Yapılan bir hata nedeniyle demirbaş veya sabit bir malzeme zarar görmüş ise yüklenici bunun bedelini o günkü değer üzerinden öder. 12-7Yüklenici çalıştırdığı personelin her birine her ay bordro verecek, bordroda personelin alacağı brüt ücret, kesilen Sosyal Güvenlik Kurumu ücreti, cezai ücret ve net ücret belirtilecektir. Yükleniciden personele bordro vermemesi durumunda kişi başına 250 TL ceza kesilebilir 12-8 Yükleniciye; hesabına ödeme yapıldıktan sonra 3 (ÜÇ) iş günü içerisinde personelin maaşlarını ödenecektir. Ödemediği takdirde yüklenicinin hak edişinden günlük 5000 TL ceza kesilebilecektir Yüklenicinin idareden izinsiz olarak personeli işe alma durumunda 3000 TL ceza kesilebilecektir Demirbaş ve araçlar için kesilecek cezalar Aracın km saati sürekli çalışır durumda olacaktır. Arızalı km saatlerini 1 gün süresinde yaptırmayan yükleniciye arızalı olduğu günlerde ödeme yapılmayacağı gibi ayrıca 20 günlük yevmiye ücreti ceza olarak istihkaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir Aracın km saati ile oynamak yasaktır. Herhangi bir aracın km saati ile oynandığının tespit edilmesi halinde, yüklenici ihtar edilen edilerek 25 günlük yevmiye 14

15 ücreti ceza olarak kesilir. Bu durumun tekerrürü halinde sözleşme fesih edilerek kesin teminatı irad kaydedilir ve 4735 sayılı kanunun 26 ıncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır Yüklenici İdare den habersiz olarak aracı göndermemesi veya yerine İdarenin bilgisi dışında uygun ya da uygun olmayan bir başka aracı göndermesi halinde İdare mahalli piyasadan sözleşmeli aracın benzeri bir aracı ücret mukabilinde kiralar piyasadan kiralanan bu aracın ücreti yüklenici istihkakından kesilir. Uygunsuzlukların devam ettiği günler için ücret ödenmez. Ayrıca 15 günlük yevmiye ücreti ceza olarak kesilir Yüklenici, idare tarafından şartnameye uygun olsa dahi herhangi bir sebeple değiştirilmesi istenen aracı değiştirmek zorundadır. Değiştirildiği tespiti halinde gecikilen her gün için 3 (Üç) yevmiye ceza olarak kesilecek ve araç kira bedeli ödenmeyecektir Yüklenici araçlardan herhangi birinin arıza-bakım vb. sebeple hizmet verememesi durumunda, hizmet veremeyen aracın yerine aynı niteliklerde hemen başka bir araç tahsis edecektir. İstenilen aracın her ne surette olursa olsun gelmemesi halinde, yüklenicinin nam ve hesabına İdarenin kendi temin edeceği araçla hizmeti yürütecek ve bu konuda yaptığı ödemeyi firmanın hak edişinden kesecektir. Aracın gelmediği her gün için 10 (on) yevmiye ceza kesilir ve gelmediği günlerin hak edişi ödenmez Eskimiş veya kullanılma uygunluğu kaybetmiş çöp konteynerleri yüklenici yenilemek ücretsiz olarak yenilemek zorundadır. Yenilenmeyen her konteyner için günlük 5 yevmiye kesilir Yüklenici, İdarenin tutanak karşılığı yukarıda uygulanacağı cezai işlemlerle ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamaz Kamp yönetimi tarafından verilen teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanları işi yavaşlatma ve-veya temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirmek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı taktirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir Ayrıca 4857 Sayılı İş kanuna Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları belirtilen oranda uygulanacaktır. Sıra No Kanun Madd esi Ceza Maddesi Fiil YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 3,93) Açıklama 15

16 İşyerinin açılışını ve kapanışını bildirmemek, iş yerinin bildirme yükümlülüğüne aykırı davranmak 152 (*) (**) (***) (*) Maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı davranan işverene veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için. (**) 85.madde kapsamındaki işyerlerinden çalıştırılan her işçi için. (***) İşyerini muvazalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı İşyerinin muvazaalı olarak bildirmemek /a İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak /a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak /b Çalışma koşullarına ilişkin belgeyi düzenlememek /b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak /c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak /a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS'den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek /a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek /b Ücret hesap pusulası düzenlememek /b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek İşyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile vekillerine ayrı ayrı 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 123 Bu durumdaki her İşçi İçin 505 Bu durumdaki her İşçi İçin Çalıştırılmayan her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için

17 /a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 140 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için /c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak /b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak Telafi çalışması usullerine uymamak Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği düzenlemelerine uymamak Ara dinlenmesini uygulamamak İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek Doğum öncesi - sonrası sürelerde kadın işçiyi 247 Bu durumdaki her İşçi için Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi İçin 247 Bu durumdaki her İşçi ve her ay için Bu durumdaki her İşçi İçin

18 çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek İşçi Özlük dosyasını düzenlememek Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek /h 106 İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini İş-Kur'dan izin almadan yürütmek /2 107/1-a Teftiş sırasında davete gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş öüfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini yerine getirmemek 31 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak /2 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek Yüklenici firma işçilerine ilişkin bir önceki ayın sigorta primlerinin yatırıldığına dair dekont ve ücretin yatırıldığına dair hesap ekstresini hak ediş belgesinin ekinde bulundurmak ve kuruluşlar adına SGK dan aldığı iş yeri numarasını ile bünyesinde çalıştırdığı işçilerin bir aylık bildirgelerini her ay idareye belgelemek zorundadır. Bu bildirgelerin eksik gün ve üzerinden bildirim yapıldığı, çalıştırılan işçi sayısından fazla veya eksik bildirim yapıldığı veya hiç bildirim yapılmadığının idarece belirlenmesi durumunda, yüklenici firmaya eksikliklerinin tamamlayıncaya kadar hak ettiği istihkakları ödenmez ve sözleşme bedelinin %1 i tutarında ceza kesilir. Ayrıca işlem yapılmak üzere durum bir yazı ile SGK sigorta müdürlüğüne bildirilir. Bu durum yüklenicinin işçi maaşlarını ödemedeki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yüklenici firma tarafından eksiklerin tamamlanmaması halinde aylık hak edişi ödenmez ve en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname verilir. Aynı durmun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca idarenin uğradığı zarar ziyan yüklenici firmadan tahsil edilir Yüklenici firma çalıştırdığı işçilerin ücretlerini hesaba para yatırıldıktan sonra 3 gün içinde ödemek zorundadır. İşçi ücretlerini süresi içinde kasten ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, teknik şartnamede daki maddeler uyarınca gerekçeleri belirtilmek 18

19 ve yılı için belirlenen idari para cezası verilmek suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bölge Müdürlüğüne bildirilir.. Maaşların bankaya yatırıldığına ilişkin banka dekontları veya banka tarafından verilecek maaş listesi tahakkuk evrakına eklenecektir. Taahhüt evrakı ödeme emri belgesine bağlandığı halde, işçi ücretlerinin süresi içinde kasten ödenmediği tespiti halinde ödenmeyen ücretler, firmanın takip eden ödeme hakkedişinden kesilerek çalışanlarının hesabına aktarılacaktır. İşçi ücretleri elden ödenmeyecek, sözleşme imzalandıktan sonra işçilerin kolay ulaşabilecekleri bir banka şubesinde açılacak olan hesap üzerinden ödenecektir. İdarenin izni olmadan banka veya şube değiştirilmeyecek olup İşçi ücretlerini 3 (Üç) defa zamanında ödenmemesi durumunda protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir Sözleşme süresi içinde her ayın 15i ne kadar yüklenici firma tarafından fatura kesilmemesi halinde en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilerek,ihtarname verilir durumun devam etmesi halinde protesto çekmeksizin sözleşme feshedilecektir Yüklenicin işçilerden elden para aldığın tespiti halinde sözleşme bedelinin %1 oranında ceza verilerek ihtar çekilir. Olayın tekrarı halinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. (Personelin verdiği şikâyet dilekçesi personelin güvenliği nedeniyle ekte sunulmayacaktır) Kamp yönetimi tarafından verilen teknik şartname ve-veya sözleşme geçen iş ve işlemler için yüklenicin çalışanları işi yavaşlatma ve-veya temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek için çalışanların üzerinin de baskı yapma işçileri emirler doğrultusunda yaptırmama tespiti halinde yükleniciye günlük 12182,00(OnİkiBinYüzseksenİkiBinTürkLirası) hakkedişinden kesilecek olup 5 gün sonunda sorunun devam etmesi veya aynı sorunun 3 kez tekrarı halinde Kesin Teminatı irad kaydedilerek sözleşme fes edilecektir. İşçiler temizlik birimi ve-veya yönetimin emirleri yerine getirtmemek zorundadır. Emirleri yerine getirmeyen personeli çıkışı hemen verilecek olup yüklenici firma işten çıkarmadığı taktirde çıkışı verilmeyen her işçi için günlük 250 (İkiYüzElliTürkLirası) ceza uygulanır. (Tebligatın yapıldığı tarih itibariyle 7 gün içinde işçinin çıkarılmaması halinde 3 günlük ek süre verilerek 3 günün sonunda sorunun devam etmesi halinde Kesin Teminat İrad kaydedilerek sözleşme fesih edilir. İşin yürütülmesine ilişkin kayıt tutma ve tutanak zorunluluğu MADDE 13- (İdare tarafından belirlenen görev yerlerinde, yüklenici tarafından temin edilecek vardiya defterleri düzenli olarak tutulacaktır. İdare yetkilileri ve görevlileri her zaman vardiya defterini. İnceleyebilirler. İdare ve Yüklenici yetkilileri görev yerlerini kontrol ettiklerinde, kendi el yazılan ile vardiya defterine tarih ve saat belirterek tespitlerini yazabileceklerdir. Ayrıca bahse konu hizmetin yürütülmesinde aşağıda belirtilen kayıt ve tutanaklar kullanılacaktır. a) İşyeri Teslim Tutanağı b) Hizmet İşleri Kabul Tutanağı c) Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi d) İşçi günlük imza takip cetveli e) İşçi aylık Püantaj Cetveli. Muayene kabul işlemleri MADDE 14- (1) En az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon 19

20 aylar itibariyle temizlik hizmetleri işlerinin sözleşme/şartname hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceler Hakkedişin ödenmesi için Teslim ve Muayene Kabul İşlemleri için Muayene ve Kabul Komisyonu; Yüklenici ilgili aya ait SGK na vermekle yükümlü olduğu Sosyal Güvenlik mevzuatına uygun belgelerini ibraz ettiğini, İşçi adlarını gösterir cetveller ile yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler için düzenlenmiş ücret bordroların uygun olduğunu, (ücret bordrosunda yol, yemek ücretlerini ve varsa fazla mesailerini gösterir.) İşçi sayısını ve adlarını gösterir cetvellerinde, aylık bordrolarda gösterilen işçi sigorta sicil numaraları ile işçiye SGK ca verilmiş olan sigorta sicil numaralarla uyumlu olduğunu, Yüklenicinin bir önceki aya ait muhtasar beyanname ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu, Yüklenicinin bir önceki aya ait KDV ile ilgili Tahakkuk Fişi ve tahsilat makbuzunu almış olduğunu; tespit ederek durumu düzenleyeceği aylık Muayene ve Kabul Komisyonu raporunda belirtir. Görevlilerin ücret durumu MADDE 15 (1) Çalıştırılacak bütün personele brüt asgari ücretin % 30 fazlası ücret ödenecektir ve 2015 yılı içerisindeki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü temizlik personeli çalıştırılacak olup; toplamı 14,5 gündür. Bir günde çalıştırılacak personel sayısı 62 kişi olacağından, 14,5 günde toplam 899 gün olmak üzere, personele 4857 sayılı İş Kanunu nun 47 maddesi uyarınca ücret ödeyecektir. Ayrıca 62 adet temizlik personeline bir ayda 26 gün üzerinden günlük Brüt 4 TL yemek, Brüt 4 TL yol parası nakdi olarak ödenecektir Temizlik personelinden hiçbir ücret kesintisi yapılmayacaktır. Sadece idarenin onayı alınarak cezai kesintiler yükleniciden kesilecektir. MADDE 16 :Teknik Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde; 4857 Sayılı İŞ KANUNA ile 4857 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve bu konu ile ilgili Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanacak mevzuat hükümleri uygulanacaktır. MADDE 17. İŞÇİ GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI: Yüklenici 4857 sayılı iş kanunu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde öngörülen iş ve çalışma şartları ile ilgili tedbirleri alacaktır. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalar(portör muayeneleri iş güvenliği kursları uzmanlarca yapılarak) üç aylık raporlar halinde idareye sunulacaktır Yüklenici her türlü iş sağlığı ve iş emniyetini alacak gerekli bilgilendirme ve iş sağlığı (portör muayeneleri) kontrollerini yaptıracak bunların tutanaklarını ve raporlarını idareye sunacaktır MADDE 18 DİĞER HUSUSLAR İdare, görevlendirecek temizlik personelinin çalışma esaslarını, çalışma saatlerini ve görev yerlerini ortaya çıkan ihtiyaçlara ve durumlara göre, haftalık 45 saatlik azami çalışma süresini geçmemek kaydıyla değiştirebilir. Yüklenici bu konuda idare taleplerini dikkate almak zorundadır. 20

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ

İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Şubat / 2012 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ Sayfa 1 İŞ TEFTİŞİNE İLİŞKİN İŞVEREN REHBERİ I. İŞ TEFTİŞİNE İLİŞİKİN HÜKÜMLER... 4 1.İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI PERSONEL YÖNERGESİ 1 PERSONEL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Oda Personelinin hizmet koşullarını,

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE III. YURT KANTİN İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞİ DOĞRUDAN ALIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Teklif Verilmesine İlişkin Şartname, 2. Standart Form, 3. Sözleşme

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı