Platin Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Platin Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları"

Transkript

1 Platin Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları I. Sigortanın Konusu 1. işbu Grup Sigorta Sözleşmesi ile, prim ödenmesi karşılığında, teklif kapsamında yer alan beyan ve ekleri de dâhil Sigortacıya verilen tüm beyan ve bilgiler çerçevesinde; Poliçede açıkça yer yazılması kaydıyla aşağıdaki teminatların biri ya da daha fazlasından birisi sonucu sigorta süresi içinde Sigortalıların maruz kalacağı kayıp ya da zararlar için, Poliçe, işbu Özel Şartlar, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere, Sigortalılara teminat verilmektedir: 1 - Tıbbi Giderler 2 - Kaza Sigortası 3 - İlave Masraflar ve Yardım 4 Kişisel Sorumluluk Sigortası 5 - Hukuki Yardım 6 - Seyahat ve Valiz/Eşya Sigortası 2. Sigortalı Olabilecek Kişiler Genel kabul görmüş usullerde eğitim alan ya da staj gören ve ya ülkesi dışında geçici olarak ders vermekte olan herkes ve bu kişilerin aile fertleri, tabiiyetlerine bakılmaksızın, Çok Uluslu Öğrenci Grup Seyahat Sigortası ndan faydalanabilir. II. Tanımlar Aşağıdaki kelime ve ibarelerin Grup Sigorta Sözleşmesi ya da herhangi bir teyit inde yer aldığı hallerde, söz konusu kelime ve ibareler, aşağıda belirtilen anlamlarda olacaktır. Kaza/Kazara Bir Sigortalının isteği hilafına meydana gelen, vücudunu doğrudan etkileyen, nedeni ve yeri tıbbi olarak tespit edilebilecek harici ve ani bir olay anlamındadır. Akupunktur Uzmanı Yetkili makamlardan alınan izinle Doktor -Akupunktur Uzmanı olarak faaliyet gösteren bir Doktor ya da Akupunktur Uzmanı anlamındadır. Valiz/Eşya Sigortalının, Yolculuğa çıkarken yanına aldığı veya Sigortanın Süresi içinde varış noktasına önceden gönderdiği ya da yönlendirdiği eşyalar anlamındadır. Valiz/Eşya Gecikmesi 1

2 Ulaşımdaki gecikmelere bağlı olarak, varış noktasına Sigortalı ile aynı günde gidememiş olan, bagaja verilmiş Valiz/Eşya anlamındadır. Diş Hekimi Yetkili makamlardan alınan izinle Diş Hekimi olarak faaliyet gösteren kişi anlamındadır. Diş Tedavi Harcamaları Sadece acil diş tedavisi için ve bir Diş Hekimi tarafından reçetesi yazılan İlaçlar için gerçekleştirilen harcamalar anlamındadır. Doktor Yetkili makamlardan alınan izinle Doktor olarak faaliyet gösteren kişi anlamındadır Coğrafi Sınır Grup Poliçesinde belirtilen coğrafi alan anlamındadır. Grup Sigorta Sözleşmesi Sigorta Ettiren ile Sigortacı arasında Bilgi Formu, Grup Poliçesi, Özel Şartlar ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, teminat limit/tutarlarını ihtiva eden sigorta sözleşmesi anlamındadır. Grup Poliçesi Grup Sigorta Sözleşmesinin, Sigortalının kimlik bilgilerini, başlangıç ve bitiş tarihini, ödeme bilgilerini, prim ve teminat tutarlarını ihtiva eden Grup Sigorta Sözleşmesinin kapak sayfası anlamındadır. Sigorta Ettiren Akit taraf olarak hareket eden eğitim kurumu, organizasyon ya da şahıs anlamındadır. Ev Eşyaları Sigortalının sorumluluğu altında olan, normalde ev eşyaları olarak kabul edilebilecek ve olağan ikamet ülkesi dışında bulunan Sigortalının daimi adresi ya da ikametinde bulunmakta olan tüm taşınabilir eşyalar anlamındadır. Sigortacı ACE European Group Limited, Türkiye Şubesi anlamındadır. Sigorta Sertifikası Sigortalı için Sigortacı tarafından düzenlenen, Grup Sigorta Sözleşmesi kapsamında teminat sunulan Sigortalının/Sigortalıların ayrıntılarını, doğum tarihlerini, Primlerini, seçmiş oldukları Coğrafi Sınırları ve başlangıçtan sona erme süresine kadar Sigorta Dönemini ayrıntılı olarak sunan evrak anlamındadır. Sigortalı Şahsi ayrıntıları Sigorta Sertifikası üzerinde yer almakta olan kişi anlamındadır. Aracı Grup Poliçesinde ismi belirtilen sigorta aracısı anlamındadır. Seyahat Grup Poliçesinde açıkça tanımlanan yolculuk anlamındadır İlaçlar 2

3 Sadece bir Doktor ya da Diş Hekimi tarafından verilen bir reçete ile temin edilen bir çare olarak anlaşılmalıdır. Tıbbi Gereksinim Genellikle bilinmekte olan tıbbi-bilimsel hususları esas alan bakım, muayene ya da tedavi gereksinimi olarak kabul edilmelidir. Tıbbi Nakil Tıbbi nedenlerden ötürü bağımsız olarak seyahat edemeyeceği düşünülebilen bir hastanın uygun tedavisinin mümkün olacağı en yakın hastaneye ya da tıbbi bakım kurumuna tıbbi açıdan gerekli olan nakli olarak kabul edilmelidir. Fizyoterapist Yetkili makamlarca bu sıfatla tescil edilen bir telafi terapisti de dâhil olmak üzere, pratisyen bir Fizyoterapist (ya da spor Fizyoterapisti) anlamındadır. Psikoterapi Bir Doktor ya da uzman tarafından belirlenmesinin ardından bir psikiyatrist ya da psikolog tarafından verilen tedavi olarak kabul edilmelidir. (Yarı) Profesyonel Sporlar Kişinin hayatını kazanmak amacı ile ya da ekonomik bir menfaatin elde edilmesi karşılığında gerçekleştirilen Spor anlamındadır. Savaş Devletler arasındaki silahlı çatışma, istila, yabancı düşman müdahalesi, iç savaş, askeri darbe ya da iktidarın zorbalıkla ele geçirilmesi anlamındadır. III. Genel İstisnalar Ferdi Kaza ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarından kaynaklanan istisnalar dışında kalan haller saklı kalma üzere, durum gerektirebileceği üzere, Grup Sigorta Sözleşmesi çerçevesinde, Sigortacı, doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı ödeme için sorumlu olmayacaktır: Savaş Araç Kaçırma/Grev Doğrudan ya da dolaylı olarak Sigortalının bilerek ve isteyerek bir araç kaçırma, grev, isyan, ya da terör eyleminde yer alması ile ilgili ya da bunlardan kaynaklanan haller. Uyuşturucular Tıbbi reçete ile olan haller haricinde, alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik ya da uyarıcı kullanımından kaynaklanan haller. Nükleer Reaksiyonlar Bir tıbbi tedavi sürecinde gerçekleşen haller haricinde, nükleer reaksiyonlar ya da radyasyon vasıtası ile ya da radyasyonla ilgili olarak meydana gelen haller. IV. Sigorta Teminatlarına Yönelik Özel Şartlar 3

4 IV. 1. Tıbbi Giderler Teminatı IV.1.1 Teminatın Konusu Bu teminat, bir yurtdışı Seyahati esnasında Sigortalının yaralanması ya da hasta olması durumunda, Sigortacı, aşağıdaki haller için Sigortalıya Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar teminat sağlar: a) Akupunktur Doktor - Akupunktur Uzmanına danışma ve tedavi, Grup Poliçesinde belirtilen miktara kadar teminat altında olacaktır. b) Yardımcı Cihazlar İlgili cihaz satın alınmadan önce, tüm protez ve tıbbi cihaz talepleri ile ilgili olarak genel pratisyen ya da uzman Doktordan resmi bir başvuru ve/veya referans yazısı sunulmalıdır. Sigortacı tarafından protez ve tıbbi cihaz maliyetlerinin tazmin edilmesi, Tıbbi Gereksinim argümanlarını ve hastayı tedavi eden Doktor tarafından tedavi planının temin edilmesini gerektirir; bu durum, Sigortacının tıbbi danışmanı tarafından değerlendirilecektir. c) Diş Tedavi Harcamaları Aşağıdakilere bağlı olarak gerçekleştirilen diş tedavi harcamaları Sigorta Süresi içinde ve Sigorta Sözleşmesi geçerli olduğu sürece, Grup Poliçesinde belirtilen limitlerle sınırlı olmak üzere, akut tıbbi gereklilik halinde (örneğin ağrının giderilmesine ilişkin anlık gereksinim halinde). IV.2. maddede, Kaza Sigorta Teminatı ve Kaza ve Kaza Tanımının Genişletilmesi alt fıkrasında öngörüldüğü şekilde dişlere hasar gelmesi durumunda, dişlerle ilgili harcamalar, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır. d) Tıbbi Giderler Aşağıdaki ilgili süre boyunca, tıbbi olarak gerekli tedaviler için gerçekleştirilen, sigortanın geçerli olduğu hallerde, Poliçede belirtilen teminat limitlere kadar karşılanan giderlerdir. Hastaneye yatma durumunda, tazmin, hastaneye yatma tarihini müteakip 365. güne kadar olacaktır. Tıbbi tedavi giderleri aşağıdakiler olacaktır: Hastaneye yatma ve ameliyat; Bir Doktor tarafından belirlenen tedavi ve muayeneler; Sigorta süresince kullanılmak üzere bir Doktor tarafından reçetesi yazılan İlaçlar; Tıbbi tedavinin gerçekleştirilmekte olduğu konuma ambülans ile gidilip gelinmesi maksadı ile tıbbi açıdan gerekli olan ulaşım; Psikiyatrik olarak gündüz ya da konaklamalı tedavi; fizik tedavi (sportif fizik tedavi de dâhildir); ayakta hasta rehabilitasyon tedavisi; böbrek diyalizi; pratisyen Doktor tarafından gerekli kılan haller de dâhil olmak üzere, laboratuar araştırmaları. 4

5 e) Tıbbi Nakil Uygun tedavinin mümkün olacağı en yakın hastane ya da tıbbi bakım kurumuna tıbbi olarak gerekli nakil giderleridir. Söz konusu nakle ilişkin gereksinim, hastayı tedavi eden Doktor tarafından bu gereksinimi ortaya koyacak şekilde verilecek bir yazılı beyana dayanmalıdır. Sigortalının kendi aracı ile nakledilmesi durumunda, nakil giderleri, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır. f) Aşağıdakileri de içerecek şekilde, anne gebelik durumunda ve anne için doğum ve çocuk için gerekli ya da endike olan hallerde Tıbbi Olarak Gerekli Olan Hastanede ya da Doğumevinde Doğum: Hastanede yatılması gerekli olduğu sürece (müsait olan) en uygun fiyatlı kategoride anne ve çocuk için bir arada bakım masrafları ve ilgili masraflar; Annenin doğum yapmasından itibaren azami 8 gün süre yetkililer tarafından kabul gören bir doğum merkezi tarafından, A sınıfı bir hemşire ya da sertifikalı bir doğum yardımcısı tarafından verilen doğum bakımı; Aşağıdakilerle ilgili olarak fatura edilen ilave giderler; Bir uzman, pratisyen Doktor veya doğum uzmanı için ödenen yatarak /ayakta tedavi gideri; Tıbbi açıdan gerekli olan Tıbbi nakil amacı ile gerçekleştirilen giderler. g) Tıbbi Olarak Gerekli Olmaksızın Hastanede ya da Evde, Doğumevinde Doğum Annenin doğum yapmasından itibaren azami 8 gün süre ile anne ve çocuk için beraber bakım giderleri ve/veya yetkililer tarafından kabul gören bir doğum merkezi tarafından evde, A sınıfı bir hemşire ya da sertifikalı bir doğum yardımcısı tarafından verilen doğum bakımı. Doğum bakımı, Grup Poliçede belirtilen limitlere kadar karşılanır. Uzman, pratisyen Doktor ya da doğum uzmanı tarafından alınan doğum yardım ücreti. Ayakta tedavi imkânlarından faydalanmak maksadı ile gerçekleştirilen giderler. h) Fizyoterapi Pratisyen doktor ya da Uzman Doktor tarafından verilmiş olan bir sevkin kanıtının ibraz edilmesinin ardından bir Fizyoterapist (ya da spor Fizyoterapisti) tarafından uygulanan tedavidir. Yıllık maksimum olan miktardan daha fazla tedavinin gerekmesi durumunda, önceden ve pratisyen doktor tarafından verilecek bir rapora istinaden rızanın alınması gereklidir. Aşağıda belirtilmekte olan tedavi şekilleri, fizik tedavi olarak sayılmayacaklardır: Konuşma tedavisi; ergoterapi ve meslek hastalığı tedavisi; doğum öncesi egzersizleri; spor masajı. i) Psikoterapi Pratisyen doktor ya da Uzman Doktor tarafından verilmiş olan bir sevk yazısının ibraz edilmesinin ardından yapılan tedavilerin maliyetleri, İlave tedavilere ilişkin maliyetler, sadece Sigortacının bu konuda önceden yazılı onay vermiş olması durumunda karşılanacaktır. Söz konusu rıza, ilave tedavinin tıbbi açıdan gerekliliğine ve Sigortalı tarafından bir tedavi planının ibraz edilmiş olmasına istinaden verilecektir. 5

6 IV.1.3 İstisnalar Genel Muafiyetlere ilave olarak Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, aşağıdakiler, Tıbbi Giderler Teminatına özgü muafiyetlerdir. Bu çerçevede, Sigortacı, aşağıda sayılanlara ilişkin herhangi bir gideri tazmin etmeyecektir: a) Estetik Ameliyatlar Bir Kaza ya da hastalığa bağlı olarak bir şekil bozukluğu söz konusu olmadığı sürece, hastanın görünümünü iyileştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilmekte olan ameliyatın sebebinin kişinin kendi arzusu, gereksinimi ya da şartlarından kaynaklanması durumunda, ameliyata ait giderler. b) Yurtdışında Gerçekleştirilen Harcamalar Münhasıran ya da kısmen yurtdışında konaklamanın maksadına yönelik olarak yurtdışında gerçekleştirilen harcamalar. c) Beslenme Uzmanı Danışma, tedavi ve gıda takviyeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen harcamalar. d) Mevcut Bozukluk ve Kusurlar Sigorta başlamış ise ve başladığı zaman, şartların, ilgili giderlerin ortaya çıkmasının makul olarak beklenebileceği şekilde bilindiği veya mevcut olduğu haller. e) Evde Bakım Sigortacının bu konuda bilhassa rızasının alınmadığı sürece, evde bakım ile ilgili maliyetler. f) Organ Nakli Sigortacının bu prosedür konusunda bilhassa rızasının alınmadığı sürece bir organ nakli ile ilgili maliyetler. g) Sağlık Hizmetleri Sunanlar Tarafından Tahsil Edilen Kayıt Ücretleri Sigortacı, sağlık hizmetleri sunanların giderlerini hasta vizite ücretleri üzerinden karşılayacaktır. Kayıt ücretleri karşılanmayacaktır. h) Spesifik Terapiler Hücre terapisi ve diğer alternatif terapilerin giderleri. i) Gözlükler ve Lensler Gözlük ve lenslerin, ortopedik kalemlerin ve benzer cihaz ve aparatların maliyetleri j) Aşılar, hastalıktan korunma ve tarama programları Aşılar, hastalıktan korunma, tıbbi muayene, tıbbi belge ve tarama programlarına ait giderler. k) Zaruri Dönüş 6

7 Sigortalının normalde ikamet etmekte olduğu ülkedeki mevzuat ya da yönetmeliklerin uygulanmasının bir sonucu olarak, ya da Sigortalının ülkesine dönmek üzere gerekli izinleri sonradan kaybetmesi durumunda, veya Sigortalıya verilen oturma izninin, sona erme tarihinden sonra uzatılamaması durumunda ve Sigortalının hastalığı ile veya geçirmiş olduğu bir Kaza ile ilgili olarak, ülkesine nakil edilmesi zaruri hale gelirse, Sigortacı, bu giderlerin Sigortalının bağlantılı olduğu eğitim kurumunca tazmin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, aşağıdakilere ilişkin giderleri karşılayacaktır: Tıbbi açıdan uygun ve mümkün olan en uygun fiyatlı nakil vasıtası ile, Sigortalının ülkesine kara, deniz ya da hava yolu ile nakledilmesi; Sigortalının nakil esnasındaki tıbbi bakım ve imkânlar; Grup Poliçesinde gösterilen limitlere kadar olan iletişim/telekomünikasyon giderleri; Sigortalının evine ya da ailesinin adresine ya da sair sabit varış noktasına ya da tedavi göreceği tıbbi bakım kurumunun tesislerine vardığı noktaya kadar olan konaklaması. IV.2. Kaza Teminatı Geçerli mevzuat ya da yönetmelikler gereği izin verilmesi durumunda, Sigortalının ülkesine naklini; normal ulaşım yollarıyla ve yardım almaksızın ülkesine dönebileceği zamana kadar ertelemelidir. Söz konusu erteleme süresi içinde, Sigortalı, prim ödemeleri karşılığında sigortası devam ettiği sürece, sigorta şartları çerçevesinde maliyet bedeli üzerinden tıbbi giderlerinin tazminine yönelik sigortalı olarak kalmaya devam edecektir. Sigortalının ülkesine dönüş Seyahati için elinde hâlihazırda bulunan biletlerden (dönüş biletleri de dâhil olmak üzere) yararlanmalıdır. Söz konusu biletler/dönüş biletleri tazmin edilmez. IV.2.1 Teminatın Konusu Bu teminat, Sigortacı Sigortalıya aşağıdaki haller için Poliçede belirtilen limitlere kadar teminat sağlar: a) Vefat Sigortalının Seyahat esnasında bir Kazanın doğrudan ve münhasır sonucu olarak ölümü durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limit ödenir. b) Daimi Maluliyet Durumunda Ödeme Sigortalının Seyahat esnasında doğrudan ve bizzat Kazanın sonucu olarak daimi olarak malul olması durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır. Ödeme tutarı, daimi maluliyetin kapsamının tarafsız ve tıbbi olarak belirlenmesinin hemen ardından tespit edilecek olup, bu tespit Kazanın gerçekleşmesi tarihinden itibaren iki yılı aşamaz. Ödeme, yukarıda belirtilen tutarın, aşağıda belirtilen bir yüzdesi olacaktır: 7

8 Yaralanma Yüzde tam ve tedavi edilemez felç %100 tam ve tedavi edilemez zihinsel hastalık %100 aşağıdakilerde tam işlev kaybı: her iki gözde görme %100 tek gözde görme %50 Şirket tek gözde görme kaybı için tam ödeme yapmış ise, diğer gözde görme kaybı %70 her iki kulakta duyma kaybı %100 tek kulakta duyma kaybı %30 Şirket tek kulakta duyma kaybı için tam ödeme yapmış ise, diğer kulakta duyma kaybı %30 Koku ve tat %10 Böbrek ya da dalağın işlevi %10 Omuz eklemine kadar kol %75 dirseğe kadar ya da dirsekle omuz arasındaki kol 6%5 Bileğe kadar el ve/veya bilek ile dirsek eklemi arasında kol %60 Dize kadar ya da diz ile kalça eklemi arasında bacak %60 Kalça eklemine kadar bacak %70 Bilek eklemine kadar ayak ya da bilek ve diz arasında bacak %50 Baş parmak %25 İşaret parmağı %15 İşaret parmağı haricinde bir el parmağı %10 Ayak baş parmağı %10 Ayak baş parmağı haricinde bir ayak parmağı %5 Böbrek ya da dalak %10 Ses %100 Kısmı işlev kaybı durumunda, yukarıdaki yüzdelerin orantılı bir kısmı ödenecektir. Yukarıda belirtilmeyen tüm daimi maluliyet hallerinde, sigortalının meslek ve sanatı dikkate alınmaksızın, önem derecelerine göre ve cetvelde yazılı nisbetlere kıyasen maluliyet derecesi belirlenecektir. c) Daimi Maluliyet Sonrası Ölüm Bu durumda ödeme, yukarıda IV.2.1.(a) maddedeki ölüme bağlı ödeme için Grup Poliçede belirtilen limite göre yapılır. Aynı Kazadan kaynaklanan daimi maluliyete bağlı bir ödeme varsa, ölüme bağlı azami sigorta tutarında mahsup edilir. IV.2.2 Kaza Tanımının Kapsamının Genişletilmesi İşbu teminat anlamında, Ferdi Kaza Genel Şartları 2 ve 3. maddelerinde tanımlananlar saklı kalmak üzere, aşağıdakiler de bir Kaza olarak kabul edilir: İlaç kullanımından kaynaklanan patojenlerin yol açmadığı akut zehirlenme, Suya ya da başka bir maddeye istemsiz olarak düşmenin ya da bir insan ya da bir hayvan kurtarmak üzere suya girmenin doğrudan bir sonucu olarak patojenlere bağlı enfeksiyon; Doğrudan, ilk yardımın ya da tıbbi açıdan gerekli bir tedavinin sonucu olarak komplikasyon ya da Kaza Sonucu yaralanmanın daha kötü bir hal alması; Doğrudan bir Kaza ile ilgili yara enfeksiyonu ya da kan zehirlenmesi; 8

9 Patojenler hariç olmak üzere madde ya da nesnelerin istemsiz olarak yutulması; Havasızlıktan boğulma, suda boğulma, güneş çarpması, hipertermi, donma, yanma, yıldırım düşmesi ya da başka bir elektrik boşalması sonucu çarpılma; Bir felakete bağlı olarak bitkinlik, açlık, susuz kalma ya da güneş yanığı; Tabiatı ve yeri tıbbi olarak tespit edilebilen ve iç hasarın derhal meydana geldiği burkulma, çıkı ya da kas veya tendon yırtılması; Şarbon, uyuz, bulb dermatit, trikofit (trichophytia), Akdeniz humması ya da inek çiçeği. IV.2.3 Tazminat Ödemesi a) Mevcut Rahatsızlıklar Bir Kazanın sonuçları, Sigortalının hasta olmasına ya da fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlığına bağlı olarak daha ağır bir duruma gelirse, Kaza tamamen elverişli durumda ve sağlıklı bir kişiyi etkilemiş olsa idi ödenecek tutardan daha yüksek bir ödeme yapılamaz. b) Mevcut Maluliyet Mevcut bir daimi maluliyet, bir Kazaya bağlı olarak daha ağır bir hale gelirse, ödeme daimi maluliyetin son Kaza öncesi ve sonrasındaki yüzdesi arasındaki farka göre hesaplanır. c) Ekstra Ödeme Kazadan sonra altı ay içinde daimi maluliyete ilişkin herhangi bir ödeme tespit edilemez ise, Sigortacı, daha sonra tespit edilen daimi maluliyete ilişkin ödeme üzerinden, her bir yıl için %6 ekstra ödeme yapacaktır. Söz konusu ekstra ödeme, Kazadan sonraki yedinci aydan daimi maluliyet için ödeme yapılmaya başlanan zamana kadar olacak şekilde hesaplanır. d) Azami Ödeme Geçerli sigorta süresi dâhilinde meydana gelen bir daimi maluliyet hali ile ilgili yapılacak ödeme, hiçbir halde daimi maluliyet için Grup Poliçede belirtilen azami sigorta tutarını aşamaz. e) Vergiler Kanun gereğince Sigortacının tazminatı ödemesinden önce, söz konusu tazmin talebine uygulanacak vergiyi kesmesinin öngörüldüğü hallerde, Sigortacı, ödemeyi yapmadan önce söz konusu vergi kesintilerini yapacaktır. Diğer tüm hal ve durumlarda, ilgili taraflar verginin ödenmesinden sorumlu olur. f) Arama ve Kurtarma Harcamaları Sigortalı kayıp olarak bildirilmişse polis yetkililerinin arama veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmesinin gerekli olması durumunda, aşağıdaki hallerde, masraflar, Grup Poliçede belirtilen tutara kadar karşılanır; Sigortalının Kazara fiziksel yaralanmaya ya da hastalığa maruz kaldığı bilinmekte ise ya da bu kanaat mevcutsa; ya da Sigortalının Kazara fiziksel yaralanmaya ya da hastalığa maruz kalmasının önlenmesi için bunun gerçekleştirilmesi, hava veya emniyet şartları nedeni ile bir zaruret arz etmekte ise, 9

10 Sigortacı, aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi kaydı ile, Sigortalının aranması ve emniyetli bir yere getirilmesi maksadıyla kurtarma ya da polis makamlarınca gerçekleştirilen gerekli ve makul harcamalar için Grup Poliçesinde belirtilen tutara kadar Sigortalıyı tazmin edecektir; Makul tüm yerel emniyet tavsiyeleri ve önlemleri alınmış ve riayet edilmiş olmalıdır. Potansiyel olarak bir tazminat talebine sebebiyet verebilecek bir acil duruma dair, Sigortacı derhal ya da makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde haberdar edilmelidir. Sigortalı, bu şekilde bir düzenleme yapmanın makul ve elverişli olduğu hal ve durumlarda, sadece Sigortacının da konuya dâhil olması ve/ve veya mutabık kalması ile arama ve kurtarma faaliyeti için düzenlemelerde bulunmalıdır. Giderler, sadece Sigortalının arama ve kurtarma operasyonuna oranı seviyesinde ödenecektir. Maliyetler, sadece Sigortalının arama ve kurtarma vasıtası ile bulunduğu/emniyete alındığı noktaya kadar, ya da arama ve kurtarma yetkililerinin arama faaliyetlerinin sürdürülmesinin artık faydasız olduğu yönündeki tavsiyelerini verdiği zamana kadar karşılanacaktır Arama ve/veya kurtarmada görev alan uygun kurtarma yetkililerinden yazılı bir beyanat alınmalı ve bir tazminat talep durumunda Sigortacıya sunulmalıdır. IV.2.4 İstisnalar Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kaza Teminatına özgü istisnalardır. a) Grup Sigorta Sözleşmesi uyarınca bir ödeme hakkı veren herhangi bir Kaza sonucunda daha önceden mevcut bir durumun daha ağır bir duruma gelmesi hali teminat kapsamında yer almamaktadır. b) Sigortalı aşağıdaki şartları haiz bir Kaza geçirmiş ise, Sigortacı herhangi bir ödeme yapmayacaktır: Alkol ve Uyuşturucu Bir tıbbi reçetede yer aldıkları haller haricinde, alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik ya da uyarıcı kullanımından kaynaklanan haller. Hava Taşıtları Toplu taşıma ruhsatına sahip bir hava taşıtında yolcu olarak bulunulan haller hariç olmak üzere, her türlü hava taşıtının kullanımından kaynaklanan haller. Tehlikeli Sporlar Su altı sporlarına, dövüş sporlarına veya güce dayalı sporlara katılma ya da bunları gerçekleştirme esnasında, amatör olarak yapılanların haricinde herhangi bir spordan, büyük hayvan avından, paraşütle atlamaktan, kaya tırmanmaktan ya da Buzdağı tırmanmaktan/dağcılıktan (açık arazilerde ya da tecrübesiz kişilerce de erişilebilecek yol bulunmayan arazilerde gerçekleşen durumlar hariçtir), kayak yapmaktan ve dağlık bölgelerde kızakla kaymaktan kaynaklanan haller. 10

11 Dövüş ya da Tehlikeli Davranışlar Savunma/şahsi savunma, ya da bir kişi, hayvan ya da mal kurtarmak ya da korumak üzere gerçekleştirilen durumlar hariç olmak üzere bir kavga ya da tehlikeli davranıştan kaynaklanan haller. Askeri Hizmet Askeri hizmet esnasında ve askeri hizmetin bir sonucu olarak. Suç İşleme Sigortalının bir suç işlemesinden ya da bir suç ortağı olarak hareket etmesinden kaynaklanan haller. Sürat Yarışları Bisiklet, motosiklet, motorlu araç, motorlu tekne ya da at yarışlarına katılma ya da hazırlanma sürecinden kaynaklanan haller. IV.2.5 Şartlar ve Limitler İşbu teminat bakımından, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan şartlara ilave olarak, aşağıdakiler de uygulanacaktır: a) Ödeme Almaya Haz Kazanan Tarafların İşbirliği Sigortalının ölümü durumunda, ödeme almaya hak kazanan kişi, gerekli olması durumunda ölüm sebebini tespit etmeye yönelik tüm önlemler de dâhil olmak üzere, işbirliği içinde hareket etmekle yükümlü olacaktır. b) Ödemenin Tespit Edilmesi Ödemenin ve daimi maluliyetin kapsamı Sigortacı tarafından, tıbbi uzmanlar ve diğer uzmanlarca temin edilecek olan bilgi esasına göre belirlenecektir. c) Destek Mahiyetinde Ekstra Muayene Sigortalı, talep edilmesi durumunda, masrafları Sigortacıya ait olmak üzere, Sigortacı tarafından görevlendirilen bir Doktorun kendisini muayene etmesine ya da Sigortacı tarafından talep edilen bir hastane ya da kuruma muayene için yatırılmasına izin vermek zorundadır. d) Üçüncü Şahısları Bilgilendirme Sigortalı, ibraz edilen her türlü tazmin talebinin usulünce değerlendirme altına alınabilmesi amacı kapsamında, Sigortacıya üçüncü şahıslardan bilgi alma konusunda yetki vermek ile yükümlüdür. e) Bulunma/Emniyete Alınmanın Bildirimi Sigortalı, tamamen ya da kısmen bulunma/emniyete altına alınmanın ardından Sigortacıyı derhal haberdar etmek zorundadır. f) Ödemeler Aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu teminat kapsamında yapılacak olan ödemeler, Sigortalıya yapılır, ölümü durumunda ise Sigortalı nın kanuni mirasçılarına yapılır. 11

12 g) Bilgi verilmesi Sigortalı, Sigortacıya ya da Sigortacı tarafından talep edilen uzmanlara, Sigortacının gerekli gördüğü ya da önemli kabul ettiği tüm bilgileri temin etmek ve tazminat tutarının tespit edilmesine ilişkin herhangi bir olgu ya da durumu gizlememek zorundadır. h) İyileşmenin Desteklenmesi Sigortalı, kendi tedavisini desteklemek amacı ile derhal bir Doktora tedavi olmak ve bu konuda mümkün olan her şeyi yapmak ile yükümlüdür i) Hasarın Bildirilmesi Sigortacının bir maluliyete bağlı olarak ödeme yapmakla yükümlü olabileceği bir Kazanın meydana gelmesi durumunda, Şirket yazılı olarak ve makul şekilde mümkün olan en kısa süre içinde, ancak, en geç Sigortalının hareket etmesinden önce olmak üzere haberdar edilmelidir. j) Ölümün Bildirilmesi Sigortalının ölümü halinde, Sigortacı makul ölçülerde mümkün olan en kısa zamanda, ancak, en geç defin ya da cenazenin yakılma işleminin 48 saat öncesinde bu durumdan haberdar edilmelidir. IV. 3. İlave Harcamalar ve Yardım Teminatı IV.3.1 Teminatın Konusu Bu teminat çerçevesinde, Sigortalının, yurtdışında bir Seyahat esnasında yaralanması ya da hasta olması durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar aşağıda sayılan ilave harcamaları karşılayacak şekilde genişletilir: a) İlave Harcamalar İlave Harcamalara Yönelik Teminat aşağıdakileri kapsamaktadır: a.1 Aile Fertleri için Uçak Bileti ve Konaklama Sigortalının bir Seyahat esnasında bir hastalık ya da Kazaya bağlı olarak vefat etmiş, ya da Sigortalı hayati tehlike içeren bir durum içinde ise, Sigortalının iki aile ferdinin bulundukları ülkeden Sigortalının bulunduğu ülkeye seyahat etmeleri için, gidiş dönüş uçak bileti ve konaklama giderleri. a.2 Hava Yolu ile Seyahate Bağlı Ekstra Harcamalar Sigortalının, bir Seyahat esnasında iken, ebeveynlerinin, eşinin ebeveynlerinin, çocuklarının, erkek kardeşlerinin, kız kardeşlerinin ya da eşinin vefatına, ya da hayatını tehdit eden bir hastalığa bağlı olarak ülkesine çağrılması durumunda, gerçekleştirmek zorunda olduğu, azami dört haftalık süre için, gidiş dönüş uçak bileti harcaması ve ayrıca havalimanına ulaşımla ilgili gerekli olan ekstra giderler. a.3 Telekomünikasyon Giderleri Madde IV.3, İlave Harcamalar ve yardım teminatı kapsamında sigortalanmış bir Seyahat esnasında iken Sigortalının başına herhangi bir olay gelmesi durumunda, söz konusu olaydan kaynaklanan gerekli telekomünikasyon giderleri. 12

13 b) Yardım Yardım teminatı aşağıdakilere ilişkin ödemeleri kapsamaktadır: b.1 Acil Tahliye Tur Assist Sigortalının, gerekli tıbbi yardımın mevcut olduğu en yakın hastaneye taşınması ve nakledilmesi ile ilgili olarak, normal ve gerekli kara ya da hava ulaşımı ve ulaşım esnasındaki tıbbi bakımı; iletişimi sağlayacak ve ortaya çıkan diğer tüm gerekli ve olağan masrafları ödeyecektir; bu işlemlerin, öğrenimin gerçekleştiği ülkede yapılması şart değildir. Sigortacı, kendi inisiyatifi ile, bir Sigortalının tıbbi durumunun, tıbbi anlamda tahliyeyi gerekli kılacak kadar ciddi olup olmadığını tespit etme, Sigortalının tahliye edileceği konumu belirleme ve söz konusu tahliye ya da ülkesine nakil işlemini gerçekleştirme usul ve yöntemlerine dair karar verme hakkına sahiptir. Tahliye/ülkesine nakil işleminin düzenlenmesi, Sigortacı makul tüm şartları göz önünde bulundurma hakkına sahiptir. Nakil işleminin özel ambülans, hava taşıtı, helikopter, tarifeli uçuş, demiryolu ya da kara yolu ile yapılmasına yönelik tespit işleminde, durumun aciliyeti, Sigortalının seyahat etmeye uygunluğu, havalimanının müsait olup olmaması, hava şartları ve seyahat mesafesi dikkate alınacaktır. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Sigortalı bir Doktor ile sürekli tıbbi gözetim altında nakledilecektir. b.2 Tıbbi Gözetim Altında Sigortalının Ülkesine Nakli Sigortacı, katılımcının, tabiyeti altında olduğu ülke dışında bir yere nakledilmesi durumunda, Sigortalının hastaneye yatırılmak ya da tıbbi tahliye sonrasında rehabilitasyon tedavisi için ülkesine nakledilmesine yönelik düzenlemeleri gerçekleştirir ve buna ilişkin normal ve gerekli giderleri karşılar. b.3 Cenazenin Sigortalının Ülkesine Nakli Sigortacı, Sigortalının cenazesinin, ölüm yerinden ülkesine nakledilmesini düzenleyecek ya da nakledilmesine yönelik tüm makul ve gerekli giderleri karşılar ya da bir aile ferdinin ya da müşavirinin/avukatının talebi ve Sigortacının önceden yazılı rızası ile, söz konusu giderlerin Sigortalının cenazesinin, ölüm yerinden ülkesine nakledilmesi masraflarını aşmamakta ise, Sigortalının öldüğü yerde, yerel bir cenaze gerçekleştirilmesini düzenler ve bunlara yönelik tüm makul ve gerekli giderleri karşılar. IV.3.2 İstisnalar Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu İlave Harcamalar ve Yardıma İlişkin Teminata özgü istisnalardır. a) Sigortacı önceden yazılı rıza vermediği sürece, aşağıdaki olaylar, haller, bozukluklar ve faaliyetler ve ilgili ya da bunlardan kaynaklanan harcamalar teminat kapsamında yer almamaktadır: b) Sigortalının Ülkesine Bir Kereden Daha Fazla Nakli Sigorta Süresi boyunca Sigortalının her bir ayrı tıbbi durumu için birden fazla acil durum tahliyesi ve/veya ülkesine nakli; 13

14 c) Onaylanmayan Gider ve Harcamalar Asistan hizmet kapsamına açıkça alınmamış ve [Yardım Şirketinin Adını Girin] tarafından önceden ve yazılı olarak onaylanmamış ve/veya [Yardım Şirketinin Adını Girin] tarafından karşılanmayan gider ve harcamalardır. Bu istisna ücra ve ilkel bölgelerde, Sigortacı ile önceden irtibata geçilmesinin mümkün olmadığı hallerdeki acil tıbbi tahliyeler ya da bir gecikmenin, katılımcının ölümüne ya da durumunun ağırlaşmasına yol açmasının makul olarak öngörülebildiği hallerdeki acil tıbbi tahliyeler için geçerli olmayacaktır; d) Olağan ikamet ülkesindeki haller IV.3 madde kapsamında Cenazenin Sigortalının ülkesine nakline ilişkin teminatlarda bahsedilen haller hariç olmak üzere, Sigortalının ülkesi sınırları dâhilinde ya da yurtdışında iken gerçekleşen bir olay; e) Önceden mevcut olan haller ve belirtilmeyen tedavi. Sigortalı tarafından uzman Doktorun tavsiyelerinin hilafına gerçekleştirilen ya da daha önceki bir Kaza, mevcut durum, ya da hastalığın bir sonucu olarak tıbbi bakım, dinlenme ve iyileşme amacı ile gerçekleştirilen giderler; f) Tıbbi olarak gerekli olmayan hallerdeki tıbbi tahliye ya da Sigortalının ülkesine nakli. Tıbbi tahliye ya da Sigortalının ülkesine nakil giderleri f.1 Sigortalının ciddi bir tıbbi durumu yoksa ve/veya Sigortalı, Doktorun kanaatince yerel olarak etkin bir şekilde tedavi edilebilirse ya da tedavi, Sigortalı ülkesine ya da gönderilmekte olduğu ülkeye gidinceye kadar makul bir şekilde ertelenebilmekte ise; f.2 Doktorun kanaatince Sigortalı, tıbbi gözetim olmaksızın normal bir yolcu olarak seyahat edebilecek durumda ise; g) Tehlikeli Faaliyetler Sigortalının bir mağara araştırması, kılavuz eşliğinde gerçekleştirilmesi gereken ya da halat kullanımını gerektiren dağcılık ya da kaya tırmanışına, mağaracılık çalışmalarına, serbest düşüş faaliyeti, paraşüt ile atlama, bungee jumping, balona binme, delta kanat, sualtı sporları, dövüş sporları, rallicilik, yürüyerek ya da koşarak yapılan yarışlar haricindeki tüm yarış ve profesyonel ya da sponsorluk çerçevesindeki tüm organize spor faaliyetlerine katıldığı ya da bu şekilde bir faaliyete dâhil olduğu zamanlarda meydana gelen/uğranılan bir Kaza ya da yaralanma ile ilgili maliyetler; h) Hava Yolculuğu Bir hava taşıtı/tarifeli uçuş seferi dâhilinde yolcu, ya da Sigortalının sahibi olduğu ya da kiralamış olduğu bir hava taşıtı dâhilinde iş amacı ile seyahat etmekte olan bir yolcu sıfatı ile bulunulan hal ve durumlar dışında, her türlü hava taşıtının kullanımı sırasında maruz kalınan maliyetler; i) Kusurlu Fiil Sigortalının haksız fiile yol açacak bir görev ya da haksız fiile teşebbüsü neticesinde ortaya çıkan giderler; 14

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Chartis SİGORTA A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla Başvuru Formu nda adı geçen Sigortalı

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

TRAVEL GUARD INCOMING SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER

İçindekiler İÇİNDEKİLER İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. Yurtdışı Seyahat Yardım Programı... 1 1.1. Tanımlar... 2 1.2. Kapsam... 3 2. Seyahat Yardım Programı... 4 2.1. Teminat Açıklamaları... 4 2.1.1. Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı...

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

Ana Poliçe Numarası: OSI-03-AAA-101-14-01

Ana Poliçe Numarası: OSI-03-AAA-101-14-01 Ana Poliçe Numarası: OSI-03-AAA-101-14-01 Sigorta yapan: Air Arabia tarafından yapılan Tune Project Seyahat Sigortası GİRİŞ Bu Poliçe Şekli satın aldığınız plana göre uygulanır. Kapsam, şart, sınırlamalar

Detaylı

SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir.

SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. SEAT KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM 1 SİGORTALI ARACIN

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İLK YARDIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı / sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı