Platin Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Platin Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları"

Transkript

1 Platin Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları I. Sigortanın Konusu 1. işbu Grup Sigorta Sözleşmesi ile, prim ödenmesi karşılığında, teklif kapsamında yer alan beyan ve ekleri de dâhil Sigortacıya verilen tüm beyan ve bilgiler çerçevesinde; Poliçede açıkça yer yazılması kaydıyla aşağıdaki teminatların biri ya da daha fazlasından birisi sonucu sigorta süresi içinde Sigortalıların maruz kalacağı kayıp ya da zararlar için, Poliçe, işbu Özel Şartlar, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere, Sigortalılara teminat verilmektedir: 1 - Tıbbi Giderler 2 - Kaza Sigortası 3 - İlave Masraflar ve Yardım 4 Kişisel Sorumluluk Sigortası 5 - Hukuki Yardım 6 - Seyahat ve Valiz/Eşya Sigortası 2. Sigortalı Olabilecek Kişiler Genel kabul görmüş usullerde eğitim alan ya da staj gören ve ya ülkesi dışında geçici olarak ders vermekte olan herkes ve bu kişilerin aile fertleri, tabiiyetlerine bakılmaksızın, Çok Uluslu Öğrenci Grup Seyahat Sigortası ndan faydalanabilir. II. Tanımlar Aşağıdaki kelime ve ibarelerin Grup Sigorta Sözleşmesi ya da herhangi bir teyit inde yer aldığı hallerde, söz konusu kelime ve ibareler, aşağıda belirtilen anlamlarda olacaktır. Kaza/Kazara Bir Sigortalının isteği hilafına meydana gelen, vücudunu doğrudan etkileyen, nedeni ve yeri tıbbi olarak tespit edilebilecek harici ve ani bir olay anlamındadır. Akupunktur Uzmanı Yetkili makamlardan alınan izinle Doktor -Akupunktur Uzmanı olarak faaliyet gösteren bir Doktor ya da Akupunktur Uzmanı anlamındadır. Valiz/Eşya Sigortalının, Yolculuğa çıkarken yanına aldığı veya Sigortanın Süresi içinde varış noktasına önceden gönderdiği ya da yönlendirdiği eşyalar anlamındadır. Valiz/Eşya Gecikmesi 1

2 Ulaşımdaki gecikmelere bağlı olarak, varış noktasına Sigortalı ile aynı günde gidememiş olan, bagaja verilmiş Valiz/Eşya anlamındadır. Diş Hekimi Yetkili makamlardan alınan izinle Diş Hekimi olarak faaliyet gösteren kişi anlamındadır. Diş Tedavi Harcamaları Sadece acil diş tedavisi için ve bir Diş Hekimi tarafından reçetesi yazılan İlaçlar için gerçekleştirilen harcamalar anlamındadır. Doktor Yetkili makamlardan alınan izinle Doktor olarak faaliyet gösteren kişi anlamındadır Coğrafi Sınır Grup Poliçesinde belirtilen coğrafi alan anlamındadır. Grup Sigorta Sözleşmesi Sigorta Ettiren ile Sigortacı arasında Bilgi Formu, Grup Poliçesi, Özel Şartlar ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, teminat limit/tutarlarını ihtiva eden sigorta sözleşmesi anlamındadır. Grup Poliçesi Grup Sigorta Sözleşmesinin, Sigortalının kimlik bilgilerini, başlangıç ve bitiş tarihini, ödeme bilgilerini, prim ve teminat tutarlarını ihtiva eden Grup Sigorta Sözleşmesinin kapak sayfası anlamındadır. Sigorta Ettiren Akit taraf olarak hareket eden eğitim kurumu, organizasyon ya da şahıs anlamındadır. Ev Eşyaları Sigortalının sorumluluğu altında olan, normalde ev eşyaları olarak kabul edilebilecek ve olağan ikamet ülkesi dışında bulunan Sigortalının daimi adresi ya da ikametinde bulunmakta olan tüm taşınabilir eşyalar anlamındadır. Sigortacı ACE European Group Limited, Türkiye Şubesi anlamındadır. Sigorta Sertifikası Sigortalı için Sigortacı tarafından düzenlenen, Grup Sigorta Sözleşmesi kapsamında teminat sunulan Sigortalının/Sigortalıların ayrıntılarını, doğum tarihlerini, Primlerini, seçmiş oldukları Coğrafi Sınırları ve başlangıçtan sona erme süresine kadar Sigorta Dönemini ayrıntılı olarak sunan evrak anlamındadır. Sigortalı Şahsi ayrıntıları Sigorta Sertifikası üzerinde yer almakta olan kişi anlamındadır. Aracı Grup Poliçesinde ismi belirtilen sigorta aracısı anlamındadır. Seyahat Grup Poliçesinde açıkça tanımlanan yolculuk anlamındadır İlaçlar 2

3 Sadece bir Doktor ya da Diş Hekimi tarafından verilen bir reçete ile temin edilen bir çare olarak anlaşılmalıdır. Tıbbi Gereksinim Genellikle bilinmekte olan tıbbi-bilimsel hususları esas alan bakım, muayene ya da tedavi gereksinimi olarak kabul edilmelidir. Tıbbi Nakil Tıbbi nedenlerden ötürü bağımsız olarak seyahat edemeyeceği düşünülebilen bir hastanın uygun tedavisinin mümkün olacağı en yakın hastaneye ya da tıbbi bakım kurumuna tıbbi açıdan gerekli olan nakli olarak kabul edilmelidir. Fizyoterapist Yetkili makamlarca bu sıfatla tescil edilen bir telafi terapisti de dâhil olmak üzere, pratisyen bir Fizyoterapist (ya da spor Fizyoterapisti) anlamındadır. Psikoterapi Bir Doktor ya da uzman tarafından belirlenmesinin ardından bir psikiyatrist ya da psikolog tarafından verilen tedavi olarak kabul edilmelidir. (Yarı) Profesyonel Sporlar Kişinin hayatını kazanmak amacı ile ya da ekonomik bir menfaatin elde edilmesi karşılığında gerçekleştirilen Spor anlamındadır. Savaş Devletler arasındaki silahlı çatışma, istila, yabancı düşman müdahalesi, iç savaş, askeri darbe ya da iktidarın zorbalıkla ele geçirilmesi anlamındadır. III. Genel İstisnalar Ferdi Kaza ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarından kaynaklanan istisnalar dışında kalan haller saklı kalma üzere, durum gerektirebileceği üzere, Grup Sigorta Sözleşmesi çerçevesinde, Sigortacı, doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdakilerden kaynaklanan, aşağıdakilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da bunlarla bağlantılı ödeme için sorumlu olmayacaktır: Savaş Araç Kaçırma/Grev Doğrudan ya da dolaylı olarak Sigortalının bilerek ve isteyerek bir araç kaçırma, grev, isyan, ya da terör eyleminde yer alması ile ilgili ya da bunlardan kaynaklanan haller. Uyuşturucular Tıbbi reçete ile olan haller haricinde, alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik ya da uyarıcı kullanımından kaynaklanan haller. Nükleer Reaksiyonlar Bir tıbbi tedavi sürecinde gerçekleşen haller haricinde, nükleer reaksiyonlar ya da radyasyon vasıtası ile ya da radyasyonla ilgili olarak meydana gelen haller. IV. Sigorta Teminatlarına Yönelik Özel Şartlar 3

4 IV. 1. Tıbbi Giderler Teminatı IV.1.1 Teminatın Konusu Bu teminat, bir yurtdışı Seyahati esnasında Sigortalının yaralanması ya da hasta olması durumunda, Sigortacı, aşağıdaki haller için Sigortalıya Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar teminat sağlar: a) Akupunktur Doktor - Akupunktur Uzmanına danışma ve tedavi, Grup Poliçesinde belirtilen miktara kadar teminat altında olacaktır. b) Yardımcı Cihazlar İlgili cihaz satın alınmadan önce, tüm protez ve tıbbi cihaz talepleri ile ilgili olarak genel pratisyen ya da uzman Doktordan resmi bir başvuru ve/veya referans yazısı sunulmalıdır. Sigortacı tarafından protez ve tıbbi cihaz maliyetlerinin tazmin edilmesi, Tıbbi Gereksinim argümanlarını ve hastayı tedavi eden Doktor tarafından tedavi planının temin edilmesini gerektirir; bu durum, Sigortacının tıbbi danışmanı tarafından değerlendirilecektir. c) Diş Tedavi Harcamaları Aşağıdakilere bağlı olarak gerçekleştirilen diş tedavi harcamaları Sigorta Süresi içinde ve Sigorta Sözleşmesi geçerli olduğu sürece, Grup Poliçesinde belirtilen limitlerle sınırlı olmak üzere, akut tıbbi gereklilik halinde (örneğin ağrının giderilmesine ilişkin anlık gereksinim halinde). IV.2. maddede, Kaza Sigorta Teminatı ve Kaza ve Kaza Tanımının Genişletilmesi alt fıkrasında öngörüldüğü şekilde dişlere hasar gelmesi durumunda, dişlerle ilgili harcamalar, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır. d) Tıbbi Giderler Aşağıdaki ilgili süre boyunca, tıbbi olarak gerekli tedaviler için gerçekleştirilen, sigortanın geçerli olduğu hallerde, Poliçede belirtilen teminat limitlere kadar karşılanan giderlerdir. Hastaneye yatma durumunda, tazmin, hastaneye yatma tarihini müteakip 365. güne kadar olacaktır. Tıbbi tedavi giderleri aşağıdakiler olacaktır: Hastaneye yatma ve ameliyat; Bir Doktor tarafından belirlenen tedavi ve muayeneler; Sigorta süresince kullanılmak üzere bir Doktor tarafından reçetesi yazılan İlaçlar; Tıbbi tedavinin gerçekleştirilmekte olduğu konuma ambülans ile gidilip gelinmesi maksadı ile tıbbi açıdan gerekli olan ulaşım; Psikiyatrik olarak gündüz ya da konaklamalı tedavi; fizik tedavi (sportif fizik tedavi de dâhildir); ayakta hasta rehabilitasyon tedavisi; böbrek diyalizi; pratisyen Doktor tarafından gerekli kılan haller de dâhil olmak üzere, laboratuar araştırmaları. 4

5 e) Tıbbi Nakil Uygun tedavinin mümkün olacağı en yakın hastane ya da tıbbi bakım kurumuna tıbbi olarak gerekli nakil giderleridir. Söz konusu nakle ilişkin gereksinim, hastayı tedavi eden Doktor tarafından bu gereksinimi ortaya koyacak şekilde verilecek bir yazılı beyana dayanmalıdır. Sigortalının kendi aracı ile nakledilmesi durumunda, nakil giderleri, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır. f) Aşağıdakileri de içerecek şekilde, anne gebelik durumunda ve anne için doğum ve çocuk için gerekli ya da endike olan hallerde Tıbbi Olarak Gerekli Olan Hastanede ya da Doğumevinde Doğum: Hastanede yatılması gerekli olduğu sürece (müsait olan) en uygun fiyatlı kategoride anne ve çocuk için bir arada bakım masrafları ve ilgili masraflar; Annenin doğum yapmasından itibaren azami 8 gün süre yetkililer tarafından kabul gören bir doğum merkezi tarafından, A sınıfı bir hemşire ya da sertifikalı bir doğum yardımcısı tarafından verilen doğum bakımı; Aşağıdakilerle ilgili olarak fatura edilen ilave giderler; Bir uzman, pratisyen Doktor veya doğum uzmanı için ödenen yatarak /ayakta tedavi gideri; Tıbbi açıdan gerekli olan Tıbbi nakil amacı ile gerçekleştirilen giderler. g) Tıbbi Olarak Gerekli Olmaksızın Hastanede ya da Evde, Doğumevinde Doğum Annenin doğum yapmasından itibaren azami 8 gün süre ile anne ve çocuk için beraber bakım giderleri ve/veya yetkililer tarafından kabul gören bir doğum merkezi tarafından evde, A sınıfı bir hemşire ya da sertifikalı bir doğum yardımcısı tarafından verilen doğum bakımı. Doğum bakımı, Grup Poliçede belirtilen limitlere kadar karşılanır. Uzman, pratisyen Doktor ya da doğum uzmanı tarafından alınan doğum yardım ücreti. Ayakta tedavi imkânlarından faydalanmak maksadı ile gerçekleştirilen giderler. h) Fizyoterapi Pratisyen doktor ya da Uzman Doktor tarafından verilmiş olan bir sevkin kanıtının ibraz edilmesinin ardından bir Fizyoterapist (ya da spor Fizyoterapisti) tarafından uygulanan tedavidir. Yıllık maksimum olan miktardan daha fazla tedavinin gerekmesi durumunda, önceden ve pratisyen doktor tarafından verilecek bir rapora istinaden rızanın alınması gereklidir. Aşağıda belirtilmekte olan tedavi şekilleri, fizik tedavi olarak sayılmayacaklardır: Konuşma tedavisi; ergoterapi ve meslek hastalığı tedavisi; doğum öncesi egzersizleri; spor masajı. i) Psikoterapi Pratisyen doktor ya da Uzman Doktor tarafından verilmiş olan bir sevk yazısının ibraz edilmesinin ardından yapılan tedavilerin maliyetleri, İlave tedavilere ilişkin maliyetler, sadece Sigortacının bu konuda önceden yazılı onay vermiş olması durumunda karşılanacaktır. Söz konusu rıza, ilave tedavinin tıbbi açıdan gerekliliğine ve Sigortalı tarafından bir tedavi planının ibraz edilmiş olmasına istinaden verilecektir. 5

6 IV.1.3 İstisnalar Genel Muafiyetlere ilave olarak Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları, aşağıdakiler, Tıbbi Giderler Teminatına özgü muafiyetlerdir. Bu çerçevede, Sigortacı, aşağıda sayılanlara ilişkin herhangi bir gideri tazmin etmeyecektir: a) Estetik Ameliyatlar Bir Kaza ya da hastalığa bağlı olarak bir şekil bozukluğu söz konusu olmadığı sürece, hastanın görünümünü iyileştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilmekte olan ameliyatın sebebinin kişinin kendi arzusu, gereksinimi ya da şartlarından kaynaklanması durumunda, ameliyata ait giderler. b) Yurtdışında Gerçekleştirilen Harcamalar Münhasıran ya da kısmen yurtdışında konaklamanın maksadına yönelik olarak yurtdışında gerçekleştirilen harcamalar. c) Beslenme Uzmanı Danışma, tedavi ve gıda takviyeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen harcamalar. d) Mevcut Bozukluk ve Kusurlar Sigorta başlamış ise ve başladığı zaman, şartların, ilgili giderlerin ortaya çıkmasının makul olarak beklenebileceği şekilde bilindiği veya mevcut olduğu haller. e) Evde Bakım Sigortacının bu konuda bilhassa rızasının alınmadığı sürece, evde bakım ile ilgili maliyetler. f) Organ Nakli Sigortacının bu prosedür konusunda bilhassa rızasının alınmadığı sürece bir organ nakli ile ilgili maliyetler. g) Sağlık Hizmetleri Sunanlar Tarafından Tahsil Edilen Kayıt Ücretleri Sigortacı, sağlık hizmetleri sunanların giderlerini hasta vizite ücretleri üzerinden karşılayacaktır. Kayıt ücretleri karşılanmayacaktır. h) Spesifik Terapiler Hücre terapisi ve diğer alternatif terapilerin giderleri. i) Gözlükler ve Lensler Gözlük ve lenslerin, ortopedik kalemlerin ve benzer cihaz ve aparatların maliyetleri j) Aşılar, hastalıktan korunma ve tarama programları Aşılar, hastalıktan korunma, tıbbi muayene, tıbbi belge ve tarama programlarına ait giderler. k) Zaruri Dönüş 6

7 Sigortalının normalde ikamet etmekte olduğu ülkedeki mevzuat ya da yönetmeliklerin uygulanmasının bir sonucu olarak, ya da Sigortalının ülkesine dönmek üzere gerekli izinleri sonradan kaybetmesi durumunda, veya Sigortalıya verilen oturma izninin, sona erme tarihinden sonra uzatılamaması durumunda ve Sigortalının hastalığı ile veya geçirmiş olduğu bir Kaza ile ilgili olarak, ülkesine nakil edilmesi zaruri hale gelirse, Sigortacı, bu giderlerin Sigortalının bağlantılı olduğu eğitim kurumunca tazmin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, aşağıdakilere ilişkin giderleri karşılayacaktır: Tıbbi açıdan uygun ve mümkün olan en uygun fiyatlı nakil vasıtası ile, Sigortalının ülkesine kara, deniz ya da hava yolu ile nakledilmesi; Sigortalının nakil esnasındaki tıbbi bakım ve imkânlar; Grup Poliçesinde gösterilen limitlere kadar olan iletişim/telekomünikasyon giderleri; Sigortalının evine ya da ailesinin adresine ya da sair sabit varış noktasına ya da tedavi göreceği tıbbi bakım kurumunun tesislerine vardığı noktaya kadar olan konaklaması. IV.2. Kaza Teminatı Geçerli mevzuat ya da yönetmelikler gereği izin verilmesi durumunda, Sigortalının ülkesine naklini; normal ulaşım yollarıyla ve yardım almaksızın ülkesine dönebileceği zamana kadar ertelemelidir. Söz konusu erteleme süresi içinde, Sigortalı, prim ödemeleri karşılığında sigortası devam ettiği sürece, sigorta şartları çerçevesinde maliyet bedeli üzerinden tıbbi giderlerinin tazminine yönelik sigortalı olarak kalmaya devam edecektir. Sigortalının ülkesine dönüş Seyahati için elinde hâlihazırda bulunan biletlerden (dönüş biletleri de dâhil olmak üzere) yararlanmalıdır. Söz konusu biletler/dönüş biletleri tazmin edilmez. IV.2.1 Teminatın Konusu Bu teminat, Sigortacı Sigortalıya aşağıdaki haller için Poliçede belirtilen limitlere kadar teminat sağlar: a) Vefat Sigortalının Seyahat esnasında bir Kazanın doğrudan ve münhasır sonucu olarak ölümü durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limit ödenir. b) Daimi Maluliyet Durumunda Ödeme Sigortalının Seyahat esnasında doğrudan ve bizzat Kazanın sonucu olarak daimi olarak malul olması durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılanır. Ödeme tutarı, daimi maluliyetin kapsamının tarafsız ve tıbbi olarak belirlenmesinin hemen ardından tespit edilecek olup, bu tespit Kazanın gerçekleşmesi tarihinden itibaren iki yılı aşamaz. Ödeme, yukarıda belirtilen tutarın, aşağıda belirtilen bir yüzdesi olacaktır: 7

8 Yaralanma Yüzde tam ve tedavi edilemez felç %100 tam ve tedavi edilemez zihinsel hastalık %100 aşağıdakilerde tam işlev kaybı: her iki gözde görme %100 tek gözde görme %50 Şirket tek gözde görme kaybı için tam ödeme yapmış ise, diğer gözde görme kaybı %70 her iki kulakta duyma kaybı %100 tek kulakta duyma kaybı %30 Şirket tek kulakta duyma kaybı için tam ödeme yapmış ise, diğer kulakta duyma kaybı %30 Koku ve tat %10 Böbrek ya da dalağın işlevi %10 Omuz eklemine kadar kol %75 dirseğe kadar ya da dirsekle omuz arasındaki kol 6%5 Bileğe kadar el ve/veya bilek ile dirsek eklemi arasında kol %60 Dize kadar ya da diz ile kalça eklemi arasında bacak %60 Kalça eklemine kadar bacak %70 Bilek eklemine kadar ayak ya da bilek ve diz arasında bacak %50 Baş parmak %25 İşaret parmağı %15 İşaret parmağı haricinde bir el parmağı %10 Ayak baş parmağı %10 Ayak baş parmağı haricinde bir ayak parmağı %5 Böbrek ya da dalak %10 Ses %100 Kısmı işlev kaybı durumunda, yukarıdaki yüzdelerin orantılı bir kısmı ödenecektir. Yukarıda belirtilmeyen tüm daimi maluliyet hallerinde, sigortalının meslek ve sanatı dikkate alınmaksızın, önem derecelerine göre ve cetvelde yazılı nisbetlere kıyasen maluliyet derecesi belirlenecektir. c) Daimi Maluliyet Sonrası Ölüm Bu durumda ödeme, yukarıda IV.2.1.(a) maddedeki ölüme bağlı ödeme için Grup Poliçede belirtilen limite göre yapılır. Aynı Kazadan kaynaklanan daimi maluliyete bağlı bir ödeme varsa, ölüme bağlı azami sigorta tutarında mahsup edilir. IV.2.2 Kaza Tanımının Kapsamının Genişletilmesi İşbu teminat anlamında, Ferdi Kaza Genel Şartları 2 ve 3. maddelerinde tanımlananlar saklı kalmak üzere, aşağıdakiler de bir Kaza olarak kabul edilir: İlaç kullanımından kaynaklanan patojenlerin yol açmadığı akut zehirlenme, Suya ya da başka bir maddeye istemsiz olarak düşmenin ya da bir insan ya da bir hayvan kurtarmak üzere suya girmenin doğrudan bir sonucu olarak patojenlere bağlı enfeksiyon; Doğrudan, ilk yardımın ya da tıbbi açıdan gerekli bir tedavinin sonucu olarak komplikasyon ya da Kaza Sonucu yaralanmanın daha kötü bir hal alması; Doğrudan bir Kaza ile ilgili yara enfeksiyonu ya da kan zehirlenmesi; 8

9 Patojenler hariç olmak üzere madde ya da nesnelerin istemsiz olarak yutulması; Havasızlıktan boğulma, suda boğulma, güneş çarpması, hipertermi, donma, yanma, yıldırım düşmesi ya da başka bir elektrik boşalması sonucu çarpılma; Bir felakete bağlı olarak bitkinlik, açlık, susuz kalma ya da güneş yanığı; Tabiatı ve yeri tıbbi olarak tespit edilebilen ve iç hasarın derhal meydana geldiği burkulma, çıkı ya da kas veya tendon yırtılması; Şarbon, uyuz, bulb dermatit, trikofit (trichophytia), Akdeniz humması ya da inek çiçeği. IV.2.3 Tazminat Ödemesi a) Mevcut Rahatsızlıklar Bir Kazanın sonuçları, Sigortalının hasta olmasına ya da fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlığına bağlı olarak daha ağır bir duruma gelirse, Kaza tamamen elverişli durumda ve sağlıklı bir kişiyi etkilemiş olsa idi ödenecek tutardan daha yüksek bir ödeme yapılamaz. b) Mevcut Maluliyet Mevcut bir daimi maluliyet, bir Kazaya bağlı olarak daha ağır bir hale gelirse, ödeme daimi maluliyetin son Kaza öncesi ve sonrasındaki yüzdesi arasındaki farka göre hesaplanır. c) Ekstra Ödeme Kazadan sonra altı ay içinde daimi maluliyete ilişkin herhangi bir ödeme tespit edilemez ise, Sigortacı, daha sonra tespit edilen daimi maluliyete ilişkin ödeme üzerinden, her bir yıl için %6 ekstra ödeme yapacaktır. Söz konusu ekstra ödeme, Kazadan sonraki yedinci aydan daimi maluliyet için ödeme yapılmaya başlanan zamana kadar olacak şekilde hesaplanır. d) Azami Ödeme Geçerli sigorta süresi dâhilinde meydana gelen bir daimi maluliyet hali ile ilgili yapılacak ödeme, hiçbir halde daimi maluliyet için Grup Poliçede belirtilen azami sigorta tutarını aşamaz. e) Vergiler Kanun gereğince Sigortacının tazminatı ödemesinden önce, söz konusu tazmin talebine uygulanacak vergiyi kesmesinin öngörüldüğü hallerde, Sigortacı, ödemeyi yapmadan önce söz konusu vergi kesintilerini yapacaktır. Diğer tüm hal ve durumlarda, ilgili taraflar verginin ödenmesinden sorumlu olur. f) Arama ve Kurtarma Harcamaları Sigortalı kayıp olarak bildirilmişse polis yetkililerinin arama veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmesinin gerekli olması durumunda, aşağıdaki hallerde, masraflar, Grup Poliçede belirtilen tutara kadar karşılanır; Sigortalının Kazara fiziksel yaralanmaya ya da hastalığa maruz kaldığı bilinmekte ise ya da bu kanaat mevcutsa; ya da Sigortalının Kazara fiziksel yaralanmaya ya da hastalığa maruz kalmasının önlenmesi için bunun gerçekleştirilmesi, hava veya emniyet şartları nedeni ile bir zaruret arz etmekte ise, 9

10 Sigortacı, aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi kaydı ile, Sigortalının aranması ve emniyetli bir yere getirilmesi maksadıyla kurtarma ya da polis makamlarınca gerçekleştirilen gerekli ve makul harcamalar için Grup Poliçesinde belirtilen tutara kadar Sigortalıyı tazmin edecektir; Makul tüm yerel emniyet tavsiyeleri ve önlemleri alınmış ve riayet edilmiş olmalıdır. Potansiyel olarak bir tazminat talebine sebebiyet verebilecek bir acil duruma dair, Sigortacı derhal ya da makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde haberdar edilmelidir. Sigortalı, bu şekilde bir düzenleme yapmanın makul ve elverişli olduğu hal ve durumlarda, sadece Sigortacının da konuya dâhil olması ve/ve veya mutabık kalması ile arama ve kurtarma faaliyeti için düzenlemelerde bulunmalıdır. Giderler, sadece Sigortalının arama ve kurtarma operasyonuna oranı seviyesinde ödenecektir. Maliyetler, sadece Sigortalının arama ve kurtarma vasıtası ile bulunduğu/emniyete alındığı noktaya kadar, ya da arama ve kurtarma yetkililerinin arama faaliyetlerinin sürdürülmesinin artık faydasız olduğu yönündeki tavsiyelerini verdiği zamana kadar karşılanacaktır Arama ve/veya kurtarmada görev alan uygun kurtarma yetkililerinden yazılı bir beyanat alınmalı ve bir tazminat talep durumunda Sigortacıya sunulmalıdır. IV.2.4 İstisnalar Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kaza Teminatına özgü istisnalardır. a) Grup Sigorta Sözleşmesi uyarınca bir ödeme hakkı veren herhangi bir Kaza sonucunda daha önceden mevcut bir durumun daha ağır bir duruma gelmesi hali teminat kapsamında yer almamaktadır. b) Sigortalı aşağıdaki şartları haiz bir Kaza geçirmiş ise, Sigortacı herhangi bir ödeme yapmayacaktır: Alkol ve Uyuşturucu Bir tıbbi reçetede yer aldıkları haller haricinde, alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik ya da uyarıcı kullanımından kaynaklanan haller. Hava Taşıtları Toplu taşıma ruhsatına sahip bir hava taşıtında yolcu olarak bulunulan haller hariç olmak üzere, her türlü hava taşıtının kullanımından kaynaklanan haller. Tehlikeli Sporlar Su altı sporlarına, dövüş sporlarına veya güce dayalı sporlara katılma ya da bunları gerçekleştirme esnasında, amatör olarak yapılanların haricinde herhangi bir spordan, büyük hayvan avından, paraşütle atlamaktan, kaya tırmanmaktan ya da Buzdağı tırmanmaktan/dağcılıktan (açık arazilerde ya da tecrübesiz kişilerce de erişilebilecek yol bulunmayan arazilerde gerçekleşen durumlar hariçtir), kayak yapmaktan ve dağlık bölgelerde kızakla kaymaktan kaynaklanan haller. 10

11 Dövüş ya da Tehlikeli Davranışlar Savunma/şahsi savunma, ya da bir kişi, hayvan ya da mal kurtarmak ya da korumak üzere gerçekleştirilen durumlar hariç olmak üzere bir kavga ya da tehlikeli davranıştan kaynaklanan haller. Askeri Hizmet Askeri hizmet esnasında ve askeri hizmetin bir sonucu olarak. Suç İşleme Sigortalının bir suç işlemesinden ya da bir suç ortağı olarak hareket etmesinden kaynaklanan haller. Sürat Yarışları Bisiklet, motosiklet, motorlu araç, motorlu tekne ya da at yarışlarına katılma ya da hazırlanma sürecinden kaynaklanan haller. IV.2.5 Şartlar ve Limitler İşbu teminat bakımından, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan şartlara ilave olarak, aşağıdakiler de uygulanacaktır: a) Ödeme Almaya Haz Kazanan Tarafların İşbirliği Sigortalının ölümü durumunda, ödeme almaya hak kazanan kişi, gerekli olması durumunda ölüm sebebini tespit etmeye yönelik tüm önlemler de dâhil olmak üzere, işbirliği içinde hareket etmekle yükümlü olacaktır. b) Ödemenin Tespit Edilmesi Ödemenin ve daimi maluliyetin kapsamı Sigortacı tarafından, tıbbi uzmanlar ve diğer uzmanlarca temin edilecek olan bilgi esasına göre belirlenecektir. c) Destek Mahiyetinde Ekstra Muayene Sigortalı, talep edilmesi durumunda, masrafları Sigortacıya ait olmak üzere, Sigortacı tarafından görevlendirilen bir Doktorun kendisini muayene etmesine ya da Sigortacı tarafından talep edilen bir hastane ya da kuruma muayene için yatırılmasına izin vermek zorundadır. d) Üçüncü Şahısları Bilgilendirme Sigortalı, ibraz edilen her türlü tazmin talebinin usulünce değerlendirme altına alınabilmesi amacı kapsamında, Sigortacıya üçüncü şahıslardan bilgi alma konusunda yetki vermek ile yükümlüdür. e) Bulunma/Emniyete Alınmanın Bildirimi Sigortalı, tamamen ya da kısmen bulunma/emniyete altına alınmanın ardından Sigortacıyı derhal haberdar etmek zorundadır. f) Ödemeler Aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu teminat kapsamında yapılacak olan ödemeler, Sigortalıya yapılır, ölümü durumunda ise Sigortalı nın kanuni mirasçılarına yapılır. 11

12 g) Bilgi verilmesi Sigortalı, Sigortacıya ya da Sigortacı tarafından talep edilen uzmanlara, Sigortacının gerekli gördüğü ya da önemli kabul ettiği tüm bilgileri temin etmek ve tazminat tutarının tespit edilmesine ilişkin herhangi bir olgu ya da durumu gizlememek zorundadır. h) İyileşmenin Desteklenmesi Sigortalı, kendi tedavisini desteklemek amacı ile derhal bir Doktora tedavi olmak ve bu konuda mümkün olan her şeyi yapmak ile yükümlüdür i) Hasarın Bildirilmesi Sigortacının bir maluliyete bağlı olarak ödeme yapmakla yükümlü olabileceği bir Kazanın meydana gelmesi durumunda, Şirket yazılı olarak ve makul şekilde mümkün olan en kısa süre içinde, ancak, en geç Sigortalının hareket etmesinden önce olmak üzere haberdar edilmelidir. j) Ölümün Bildirilmesi Sigortalının ölümü halinde, Sigortacı makul ölçülerde mümkün olan en kısa zamanda, ancak, en geç defin ya da cenazenin yakılma işleminin 48 saat öncesinde bu durumdan haberdar edilmelidir. IV. 3. İlave Harcamalar ve Yardım Teminatı IV.3.1 Teminatın Konusu Bu teminat çerçevesinde, Sigortalının, yurtdışında bir Seyahat esnasında yaralanması ya da hasta olması durumunda, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar aşağıda sayılan ilave harcamaları karşılayacak şekilde genişletilir: a) İlave Harcamalar İlave Harcamalara Yönelik Teminat aşağıdakileri kapsamaktadır: a.1 Aile Fertleri için Uçak Bileti ve Konaklama Sigortalının bir Seyahat esnasında bir hastalık ya da Kazaya bağlı olarak vefat etmiş, ya da Sigortalı hayati tehlike içeren bir durum içinde ise, Sigortalının iki aile ferdinin bulundukları ülkeden Sigortalının bulunduğu ülkeye seyahat etmeleri için, gidiş dönüş uçak bileti ve konaklama giderleri. a.2 Hava Yolu ile Seyahate Bağlı Ekstra Harcamalar Sigortalının, bir Seyahat esnasında iken, ebeveynlerinin, eşinin ebeveynlerinin, çocuklarının, erkek kardeşlerinin, kız kardeşlerinin ya da eşinin vefatına, ya da hayatını tehdit eden bir hastalığa bağlı olarak ülkesine çağrılması durumunda, gerçekleştirmek zorunda olduğu, azami dört haftalık süre için, gidiş dönüş uçak bileti harcaması ve ayrıca havalimanına ulaşımla ilgili gerekli olan ekstra giderler. a.3 Telekomünikasyon Giderleri Madde IV.3, İlave Harcamalar ve yardım teminatı kapsamında sigortalanmış bir Seyahat esnasında iken Sigortalının başına herhangi bir olay gelmesi durumunda, söz konusu olaydan kaynaklanan gerekli telekomünikasyon giderleri. 12

13 b) Yardım Yardım teminatı aşağıdakilere ilişkin ödemeleri kapsamaktadır: b.1 Acil Tahliye Tur Assist Sigortalının, gerekli tıbbi yardımın mevcut olduğu en yakın hastaneye taşınması ve nakledilmesi ile ilgili olarak, normal ve gerekli kara ya da hava ulaşımı ve ulaşım esnasındaki tıbbi bakımı; iletişimi sağlayacak ve ortaya çıkan diğer tüm gerekli ve olağan masrafları ödeyecektir; bu işlemlerin, öğrenimin gerçekleştiği ülkede yapılması şart değildir. Sigortacı, kendi inisiyatifi ile, bir Sigortalının tıbbi durumunun, tıbbi anlamda tahliyeyi gerekli kılacak kadar ciddi olup olmadığını tespit etme, Sigortalının tahliye edileceği konumu belirleme ve söz konusu tahliye ya da ülkesine nakil işlemini gerçekleştirme usul ve yöntemlerine dair karar verme hakkına sahiptir. Tahliye/ülkesine nakil işleminin düzenlenmesi, Sigortacı makul tüm şartları göz önünde bulundurma hakkına sahiptir. Nakil işleminin özel ambülans, hava taşıtı, helikopter, tarifeli uçuş, demiryolu ya da kara yolu ile yapılmasına yönelik tespit işleminde, durumun aciliyeti, Sigortalının seyahat etmeye uygunluğu, havalimanının müsait olup olmaması, hava şartları ve seyahat mesafesi dikkate alınacaktır. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, Sigortalı bir Doktor ile sürekli tıbbi gözetim altında nakledilecektir. b.2 Tıbbi Gözetim Altında Sigortalının Ülkesine Nakli Sigortacı, katılımcının, tabiyeti altında olduğu ülke dışında bir yere nakledilmesi durumunda, Sigortalının hastaneye yatırılmak ya da tıbbi tahliye sonrasında rehabilitasyon tedavisi için ülkesine nakledilmesine yönelik düzenlemeleri gerçekleştirir ve buna ilişkin normal ve gerekli giderleri karşılar. b.3 Cenazenin Sigortalının Ülkesine Nakli Sigortacı, Sigortalının cenazesinin, ölüm yerinden ülkesine nakledilmesini düzenleyecek ya da nakledilmesine yönelik tüm makul ve gerekli giderleri karşılar ya da bir aile ferdinin ya da müşavirinin/avukatının talebi ve Sigortacının önceden yazılı rızası ile, söz konusu giderlerin Sigortalının cenazesinin, ölüm yerinden ülkesine nakledilmesi masraflarını aşmamakta ise, Sigortalının öldüğü yerde, yerel bir cenaze gerçekleştirilmesini düzenler ve bunlara yönelik tüm makul ve gerekli giderleri karşılar. IV.3.2 İstisnalar Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu İlave Harcamalar ve Yardıma İlişkin Teminata özgü istisnalardır. a) Sigortacı önceden yazılı rıza vermediği sürece, aşağıdaki olaylar, haller, bozukluklar ve faaliyetler ve ilgili ya da bunlardan kaynaklanan harcamalar teminat kapsamında yer almamaktadır: b) Sigortalının Ülkesine Bir Kereden Daha Fazla Nakli Sigorta Süresi boyunca Sigortalının her bir ayrı tıbbi durumu için birden fazla acil durum tahliyesi ve/veya ülkesine nakli; 13

14 c) Onaylanmayan Gider ve Harcamalar Asistan hizmet kapsamına açıkça alınmamış ve [Yardım Şirketinin Adını Girin] tarafından önceden ve yazılı olarak onaylanmamış ve/veya [Yardım Şirketinin Adını Girin] tarafından karşılanmayan gider ve harcamalardır. Bu istisna ücra ve ilkel bölgelerde, Sigortacı ile önceden irtibata geçilmesinin mümkün olmadığı hallerdeki acil tıbbi tahliyeler ya da bir gecikmenin, katılımcının ölümüne ya da durumunun ağırlaşmasına yol açmasının makul olarak öngörülebildiği hallerdeki acil tıbbi tahliyeler için geçerli olmayacaktır; d) Olağan ikamet ülkesindeki haller IV.3 madde kapsamında Cenazenin Sigortalının ülkesine nakline ilişkin teminatlarda bahsedilen haller hariç olmak üzere, Sigortalının ülkesi sınırları dâhilinde ya da yurtdışında iken gerçekleşen bir olay; e) Önceden mevcut olan haller ve belirtilmeyen tedavi. Sigortalı tarafından uzman Doktorun tavsiyelerinin hilafına gerçekleştirilen ya da daha önceki bir Kaza, mevcut durum, ya da hastalığın bir sonucu olarak tıbbi bakım, dinlenme ve iyileşme amacı ile gerçekleştirilen giderler; f) Tıbbi olarak gerekli olmayan hallerdeki tıbbi tahliye ya da Sigortalının ülkesine nakli. Tıbbi tahliye ya da Sigortalının ülkesine nakil giderleri f.1 Sigortalının ciddi bir tıbbi durumu yoksa ve/veya Sigortalı, Doktorun kanaatince yerel olarak etkin bir şekilde tedavi edilebilirse ya da tedavi, Sigortalı ülkesine ya da gönderilmekte olduğu ülkeye gidinceye kadar makul bir şekilde ertelenebilmekte ise; f.2 Doktorun kanaatince Sigortalı, tıbbi gözetim olmaksızın normal bir yolcu olarak seyahat edebilecek durumda ise; g) Tehlikeli Faaliyetler Sigortalının bir mağara araştırması, kılavuz eşliğinde gerçekleştirilmesi gereken ya da halat kullanımını gerektiren dağcılık ya da kaya tırmanışına, mağaracılık çalışmalarına, serbest düşüş faaliyeti, paraşüt ile atlama, bungee jumping, balona binme, delta kanat, sualtı sporları, dövüş sporları, rallicilik, yürüyerek ya da koşarak yapılan yarışlar haricindeki tüm yarış ve profesyonel ya da sponsorluk çerçevesindeki tüm organize spor faaliyetlerine katıldığı ya da bu şekilde bir faaliyete dâhil olduğu zamanlarda meydana gelen/uğranılan bir Kaza ya da yaralanma ile ilgili maliyetler; h) Hava Yolculuğu Bir hava taşıtı/tarifeli uçuş seferi dâhilinde yolcu, ya da Sigortalının sahibi olduğu ya da kiralamış olduğu bir hava taşıtı dâhilinde iş amacı ile seyahat etmekte olan bir yolcu sıfatı ile bulunulan hal ve durumlar dışında, her türlü hava taşıtının kullanımı sırasında maruz kalınan maliyetler; i) Kusurlu Fiil Sigortalının haksız fiile yol açacak bir görev ya da haksız fiile teşebbüsü neticesinde ortaya çıkan giderler; 14

15 j) Lisanssız Doktor/ Standart Dışı Tedavi Lisanssız bir Doktor tarafından gerçekleştirilen ya da Lisanssız bir Doktor tarafından verilen talimatlara göre gerçekleştirilen tedaviye ya da tedavinin gerçekleştirildiği ülkede tanımlandığı hali ile standart tıbbi uygulamaya uygun olmayan tedaviye ilişkin giderler; k) Askeri Hizmet ya da Polislik Hizmetleri Sigortalı tarafında herhangi bir ülkedeki askeri hizmet ya da polislik hizmetinde, (seferberlik ilan edilip edilmemesinden bağımsız olarak) savaşa, istilaya, yabancı düşman hareketlerine, saldırgan fiillere, iç savaşa, isyana, ayaklanmaya, ihtilal ya da başkaldırı hareketlerine aktif olarak katılınmasından kaynaklanan giderler; l) Deniz üzerinde Bir gemi, ya da petrol arama platformu ya da benzeri bir deniz üzeri noktadaki faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan giderler IV.3.3 Şartlar ve Limitler a) Aşağıdakilere bağlı olarak ortaya çıkan giderlerin tazmin edilmesi; a.1 Hava yolculuğuna dair ilave giderler; Aile fertleri için uçak bileti; Konaklama giderleri; Telekomünikasyon giderleri; (i) Seyahatin ilk gününde başlamak üzere, her bir 12 aylık dönem boyunca bir kez olmak üzere akraba başına ödenir. (ii) ekonomi sınıfı maliyetini esas alacak şekilde, gerçekleştirilen hava seyahati harcamalarına göre ödenir a.2. Acil tahliye; Tıbbi gözetim altında ülkesine nakli; Cenazenin Sigortalının ülkesine nakli; Her bir olay ve Sigortalı başına, Grup Poliçede belirtilen ilgili teminatlara dair limitlerle sınırlı olacaktır. b) Hasar/Yaralanma Durumunda Sigortacıya İhbar Verilmesi b.1 Şirketi, kanunen harcamalardan sorumlu olacağı bir duruma yol açabilecek herhangi bir olası durum karşısında, Sigortacı makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde haberdar edilmeli ve ilgili bilgiler de belirtilmelidir. Yardım gerekli ise,. ile derhal irtibata geçilmelidir. c) Dokümantasyon Sigortacının hasar ile ilgilenmek ve tazminatı tespit etmek üzere gereksinim duyduğu dokümantasyon asılları, örneğin, hastayı tedavi eden Doktor/Doktorlar tarafından verilen beyanat, ölüm belgesi, hava yolculuğuna ait bilet ya da sair bilgiler temin edilmelidir. 15

16 IV. 4. Kişisel Sorumluluk Teminatı IV.4.1 Teminatın Konusu a) Bu teminat çerçevesinde, Sigortacı, Seyahatten kaynaklanan ve Sigorta Süresi içinde meydana gelen, Sigortalının kanunen tazminat ödemekle yükümlü olduğu aşağıdaki hallere dair tüm giderlerle ilgili olarak Sigortalıyı tazmin edecektir: Kazara fiziksel yaralanma (ölüm ve hastalık da dâhildir); ya da Kazara mal kaybı ya da hasarı. Bu teminat kapsamında, Sigortacının her bir olayla veya bir olaydan doğrudan ya da dolaylı olarak doğan bir dizi olayla ilgili olarak, ödenecek tüm tazminatlar için ödeyeceği azami tutar, Grup Poliçesinde belirtilen limit olacaktır. Yukarıdakilere ek olarak, aşağıdakiler de ( Mahkeme Giderleri ve Kanuni Faiz ), sigorta bedeline ilaveten tazmin edilecektir: Sigortacının onay ya da talebi ile gerçekleştirilen işlemlere ve talimatı üzerine verilen hukuksal yardımlara bağlı giderler; Bu teminat kapsamında olan ana para kısmına yönelik kanuni faiz. b) Kişisel Sorumluluk Teminat altına alınan sorumluluk, Sigortalı nın bir gerçek kişi olarak doğacak kişisel sorumluluğudur. Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere bir faaliyetin yürütülmesi veya ücretli bedeni işçilik yapılmasından kaynaklanan sorumluluk teminat kapsamında değildir. İşveren ya da işverenin kanuni halefleri ya da varislerince yöneltilecek talepler, işbu teminat kapsamına dâhil değildir. c) Teminatın Özellikleri Bu teminat, sigorta süresi içinde meydana gelen hasar ile ilgili olarak, yukarıdaki açıklanan kişisel sorumluluk kapsamında, Sigortalı ve/veya Sigortalıların tümü ve bir aile teşkil eden tüm Sigortalıları içine alacak şekilde tüm Sigortalıların sorumluluğunu, ayrı poliçeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Grup Poliçesinde belirtilen limitlere kadar karşılar. IV.4.2 İstisnalar Özel şartlarda zarara atıf yapıldığı yerlerde, bu kişilere ve mala gelen zarara atıf olarak kabul edilecektir. Kişilere gelen zarar, müteakip hasar da dâhil olmak üzere, ölüm ile sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın, yaralanma ya da kişilerin sağlıklarına zarar gelmesi vasıtası ile ortaya çıkan hasar anlamında olacaktır. Mala gelen zarar, müteakip zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalılar haricindeki kişilerin fiziksel mallarına gelen zarar ve/veya tahribat ve/veya kayıp nedeni ile ortaya çıkan zarar anlamında olacaktır. Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Kişisel Sorumluluk Teminatına özgü istisnalardır: a) Hava taşıtı Bir hava taşıtı, model hava taşıtı, delta kanat, hedefe güdümlü hava taşıtı, yamaç paraşütü, kablo kumandalı uçurtma, uçak gemisi, model roket ya da tamamen doldurulduğu zaman çapı 1m yi aşan balonların yol açtığı ya da bunlara bağlı ortaya çıkan zararlara ilişkin sorumluluklar dâhil değildir. Ancak bu istisna, aşağıdakiler için geçerli değildir: 16

17 a.1 azami 20 kg ağırlığında uzaktan kumandalı model hava taşıtlarının yol açtığı ya da bunlara bağlı ortaya çıkan zararlara dair sorumluluk; a.2 ilgili hava taşıtında meydana gelen zarar da dâhil olmak üzere, Sigortalının bir hava taşıtında yolcu sıfatı ile doğan sorumluluğu. Madde a.1 ve a.2 kapsamında belirtilen teminat, sorumluluğun daha erken bir tarihte olup olmamasına bakılmaksızın, başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu haller için geçerli olmaz. b) Emanet/Kontrol Aşağıdaki sayılan zararlardan kaynaklanan sorumluluk teminat altında değildir: bir Sigortalının ya da bir Sigortalı adına hareket eden bir kişinin, bir kira, lease, kiracılık ya da rehin anlaşması uyarınca emaneti/kontrolü altında bulunan bir mülkte meydana gelen zarar, Ek uğraş olarak iştigal edilenler de dâhil olmak üzere, bir faaliyet gerçekleştirilmesinden ya da arkadaşlar arasında nezaket icabı yapılanlar haricinde fiziksel güç ile iş yapılmasından ve askeri hizmet ya da kamu hizmetinin ifasından kaynaklanan zarar; Sigortalının hataen emaneti/kontrolü altında bulunan bir mülkte meydana gelen zarar; Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü altında bulunan motorlu araçlar, karavanlar/tekerlekli evler, katlanır römork, motorlu araçlar ya da deniz taşıtları (yelkenli sörfler de dâhil olmak üzere) ve hava taşıtlarında meydana gelen zarar; Sigortalının ya da Sigortalı adına hareket eden bir kişinin emaneti/kontrolü altında bulunan para, kıymetli evrak, banka kartları, havale kartları ya da kredi kartlarına yönelik ve/veya sayılanların kaybı, çalınması ya da mevcut olmamasından kaynaklanan zarar. Ancak yukarıda belirtilmeyen ve Sigortalının emaneti/kontrolü altında bulunan mülkteki hasara yönelik sorumluluk, Grup Poliçesinde belirtilen limite kadar sigortalıdır. Bir Sigortalının stajı esnasında emaneti/kontrolü altında bulunan ya da stajın gerçekleştiği adrese ait olan mülk, Muhteviyat kapsamında Grup Poliçesinde belirtilen limite kadar sigortalıdır. c) Motorlu taşıtlar Sigortalının sahip olduğu, tasarrufunda bulundurmakta olduğu, tarafından sürülmekte olan ya da tarafından kullanılmakta olan bir motorlu taşıt ile ya da böyle bir motorlu taşıt vasıtasıyla neden olunan zarar ile ilgili sorumluluk, sigorta teminatı dışındadır. Söz konusu bu istisna, aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir: Söz konusu motorlu taşıtın göreceği hasar da dâhil olacak şekilde, bir Sigortalının bir motorlu taşıt dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki sorumluluğu; Sigortalının, söz konusu tertibatın hızının 10 kilometre/saat i aşamayacak kapasitede olması durumunda, motorlu bir çim biçme makinasının, çocuklara mahsus bir oyuncağın ya da benzer bir cihazın sahibi/kullanıcısı, ya da uzaktan kumandalı model otomobillerin sahibi/kullanıcısı olarak sorumluluğu; 17

18 Bir Sigortalının, motorlu bir taşıta bağlı olmayan bir karavan römorku, Valiz/Eşya römorku ya da tekne römorku vasıtası ile neden olunan hasar ile ilgili yükümlülüğü. Bağlantı (kuplaj) kopması dolayısı ile neden olunan hasar bu yükümlülük kapsamından hariç tutulmaktadır; Bir Sigortalının 18 yaşından daha küçük olması durumunda, bir motorlu taşıtı sahibinin izni olmaksızın keyif ve gezinti amacı ile kullanması sırasında neden olduğu hasar ile ilgili yükümlülüğü. Sorumluluk, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda teminat dışındadır: Motorlu taşıtın çalınması ya da suiistimal edilmesi durumunda; Motorlu taşıtın kendisine verilen zararlar söz konusu olduğunda. Vandalizm olmaksızın keyif için araç çalma halinde, bu teminat, yükümlülüğün, daha erken bir tarihte olup olmamasından bağımsız olarak başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu hallerde geçerli olmaz. d) Tekneler Bir tekne ile ya da bir tekne vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluk teminat dışındadır: Ancak, bu istisna durumu, aşağıda belirtilmekte olan durumlarda geçerli değildir: Sandallar, kanolar, yelkenli tekneler ya da uzaktan kumandalı tekneler ile ya da bu tür tekneler vasıtası ile neden olunan zararlar ile ilgili sorumluluğu; Söz konusu teknenin (dıştan takma bir motor da dâhil olacak şekilde) kapasitesi 3 kw değerini aşacak bir motor ile hazırlanmış olmadığı sürece, yelken alanı 16 metrekareden daha fazla olmayan yelkenli tekneler ile, ya da bu şekilde bir yelkenli tekne vasıtası ile neden olunan zarar ile ilgili sorumluluk, Söz konusu teknenin kendisine verilen hasar da dâhil olacak şekilde bir Sigortalının bir tekne dâhilinde yolcu sıfatı ile yer alması durumundaki sorumluluk. Yukarıdaki teminat, sorumluluğun, daha erken bir tarihte olup olmamasından bağımsız olarak başka ve farklı bir sigorta kapsamında teminat altında olduğu hallerde geçerli olmaz. e) Silahlar (Ateşli silahlar da dâhil olmak üzere) bir silah vasıtası ile neden olunan hasarlar ile ilgili sorumluluklar istisnadır. IV.4.3 Şartlar ve Limitler a) Karşılıklı Sorumluluk Yukarıda belirtilen Sigortalının bir diğerine karşı olan sorumluluğu, sadece, ilgili Sigortalının maruz kaldığı şahsi zararları için ve söz konusu Sigortalıların, sair şekilde doğan talep haklarına ilişkin bir talep olmaması kaydıyla, ortak olarak sigortalanmış olacaktır. Bir Sigortalının çalışmakta iken meydana gelen bir Kazadan kaynaklanan hasarlar nedeniyle hizmetlilere karşı olan sorumluluğu da, mülkteki zarar kapsamında sigortalanmış durumdadır. Talepte bulunan tarafın, olayda doğrudan dahil olan gerçek kişiden farklı olması durumunda ve dolayısı 18

19 ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. b) Güvence Sigorta teminat kapsamında bulunan bir zararla ilgili olarak, mağdur olan tarafların haklarını garanti altına almak üzere, yetkili bir makamın para teminatı sunulmasını emretmesi durumunda, Sigortacı, Sigorta Bedelinin azami %10 una kadar olan bir teminatı sağlar. Sigortalılar, serbest kılınır kılınmaz garantiyi Sigortacının alması için gerekli onay/yetkiyi vermekle ve ayrıca, geri ödemenin temin edilmesine yönelik olarak tam bir işbirliği içinde hareket etmekle yükümlüdürler. c) Gönüllü Yardım Ölüm ya da fiziksel yaralanma; Sigortalının eşyalarına karşı açık bir zarar tehdidini önlemek üzere ücretsiz olarak yardım verilmesi sırasında, Sigortalı haricindeki kişilerin zarara maruz kalması durumunda, Sigortacı bu teminat kapsamında yer alan zarar giderlerini karşılayacaktır. Tazminata ilişkin düzenlemeler, normal şekilde özel hukuka göre gerçekleştirilecektir. Tazminatın ödenmesinde, dezavantajlı durumda olan kişinin sair şekilde elde ettiği tüm ödemeler, bu tazminat tutarından mahsup edilecektir. Talepte bulunan tarafın, olayda doğrudan yer alan gerçek kişiden farklı olması durumunda ve dolayısı ile bir dezavantaja sahip olması veya ilgili kişinin varisleri olması durumunda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz. IV.5. Hukuki Yardım Teminatı IV.5.1 Teminatın Konusu Bu teminat çerçevesinde, Sigortalının, Seyahati esnasında, bir üçüncü şahıs nedeniyle yaralanır ya da hasta olursa, Sigortacı aşağıdaki amaçlar ile, Grup Poliçede belirtilen limite kadar karşılar: a) Kanuni Harcamalar Sigortalı nın öğrenim ya da eğitim süresince yurtdışındaki bir konaklama esnasında Sigortalının fiziksel olarak yaralanmasına, hasta olmasına ya da ölmesine sebep olan üçüncü şahıstan, Sigortalı tarafından ya da Sigortalı adına tazminat almak amacı ile gerçekleştirilen harcamaları, Grup Poliçede belirtilen teminat limitine kadar karşılanır. b) Gözaltı Grup Poliçesinde yer alması kaydıyla, Sigortalı yurtdışında öğrenim ya da eğitim süresince gözaltına alınır ya da gözaltına alınma tehdidi ile karşı karşıya kalır ise, yabancı avukatın giderleri Grup Poliçede belirtilen teminat limitine kadar karşılanır. 19

20 c) Kefalet Sigortalı yurtdışında öğrenim ya da eğitim süresince gözaltına alınır ya da gözaltına alınma tehdidi ile karşı karşıya kalır ise, Poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar, kefalet ödemek amacı ile avans Sigortacı tarafından organize edilir ve verilir. Sigortalı, avansı, ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde, ya da yetkililer tarafından geri ödenmesi durumunda veya Sigortalının duruşmaya katılmasının makul olarak mümkün olmadığı haller hariç, duruşmaya katılmamasına bağlı kefaletin irat kaydedilmesi durumunda Sigortacıya derhal geri ödenmelidir. IV.5.2 İstisnalar Genel İstisnalara ilave olarak, aşağıdakiler, işbu Hukuki Yardım Teminatına özgü istisnalardır: Aşağıdaki özelliklere sahip Kanuni Harcamalar için, ödeme yapılmaz: Sigortalı tarafından bir şiddet suçunun veya mülkiyet hakkına yönelik bir suçun işlenmesi ya da narkotik mevzuatının ihlal edilmesinin sonucu olarak gerçekleştirilmiş ise; Bir seyahat acentesi, tur operatörü sigorta şirketi ya da acentelerine karşı tazminat talebinde bulunmak amacını taşımaktaysa; Sigortalı, Sigortacı ya da bu sigortanın düzenlenmesinde görev alan herhangi bir kuruluş ya da kişiye karşı tazminat talebinde bulunmak amacını taşımaktaysa. IV.5.3 Şartlar ve Limitler a) Kanuni Harcamalar Sigortalı nın Sigortacıya: Amaçlanan savunmanın gerçekleştirilmesine ilişkin makul gerekçelerin bulunduğunu, Kanuni harcamaların makul olduğu hususlarını kanıtlamak suretiyle, amaçlanan savunma için Sigortacının ön onayını alması gereklidir. b) Aynı olay veya şartlardan kaynaklanan her türlü temyiz de dâhil olmak üzere, tüm tazminat talepleri ve kanuni takipler, tek bir tazminat talebi olarak addedilecektir. Eğer kurtarma uygulaması başarı ile sonuçlanırsa, kısmen ya da tamamen tazmin olunan kanuni yardıma ilişkin tüm maliyetler, azami olarak Sigortacı tarafından tazmin edilen miktara kadar, Sigortacıya ait olacaktır. IV.6. Seyahat ve Valiz/Eşya için Teminat IV.6.1 Teminatın Konusu a) Bu teminat çerçevesinde, Sigorta Süresi içinde, bir Seyahat esnasında, Sigortalının, Valiz/Eşya ya da Ev eşyaları kaybolur, çalınır ya da hasar görür ise ya da Valiz/Eşya Gecikmesi söz konusu olursa, Sigortacı Grup Poliçesinde belirtilen limite kadar karşılar: Valiz/Eşya Gecikmesi açısından teminat, söz konusu Valiz/Eşyanın bulunmasına yönelik masraflar ve havayolu ya da sorumlu tarafın tazminat vermediğinin kanıtlanabilmesi kaydı ile, Seyahate devam edilebilmesine müsaade etmek üzere elzem ikame eşyaların satın alınmasına yönelik harcamalar ile sınırlı olacaktır. 20

ACE Çok Uluslu Öğrenci Grup Seyahat Sigortası Özel Şartları

ACE Çok Uluslu Öğrenci Grup Seyahat Sigortası Özel Şartları ACE Çok Uluslu Öğrenci Grup Seyahat Sigortası Özel Şartları I. Sigortanın Konusu 1. işbu Grup Sigorta Sözleşmesi ile, prim ödenmesi karşılığında, teklif kapsamında yer alan beyan ve ekleri de dâhil Sigortacıya

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI KAZA SONUCU KAN PARASI OLARAK ADLANDIRILAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİ SINIRSIZ teminat verilebilir. BİRLEŞİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Birleşik Kasko Sigortası Genişletilmiş

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması

Araç Teminatları. Aracın çekilmesi ve kurtarılması Araç Teminatları Aracın çekilmesi, kurtarılması, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri Daimi İkametgah'tan 0 km den itibaren, geri kalan diğer hizmetler

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve

Aşağıdaki maddeler teminat dışıdır: - İşyeri içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve MAPFRE GENEL SİGORTA, Süper Kobim Sigorta Poliçesi alan tüm sigortalılara İŞYERİ YARDIM hizmeti sunuyor. Süper Kobim İşyeri Yardım hizmetinden 0 (212) 368 65 26'yı arayarak 365 Gün 24 Saat faydalanabilirsiniz

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO

DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO DURSUN SAAT MAKİNA KIRILMASI SİGORTASINDA RİZİKO İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 I. GENEL OLARAK...1 II. MAKİNA KIRILMASI SİGORTASININ TARİHÇESİ VE ÖNEMİ...4 III. MAKİNA KIRILMASI

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir.

Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkı, Daimi İkametgah ili dışında yürürlüğe girecektir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, poliçe teminatları iki bölümde verilir. Teminatlar Coğrafi Sınırlar

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8 XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII ÖZET...XI ABSTRACT...XII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 I. KONUNUN ÖNEMİ...1 II. KONUNUN SEÇİLİŞ AMACI...2 III. KONU SINIRLANDIRMASI VE İNCELEME PLANI...8

Detaylı

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları

Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Motorsiklet kasko yardım Araç Teminatları Şirket aracın çekilmesi, kurtarılması, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetlerini Daimi İkametgah tan 0 km'den itibaren, geri

Detaylı

EV SİGORTASI AİG SİGORTA

EV SİGORTASI AİG SİGORTA EV SİGORTASI AİG SİGORTA AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ

AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ AIG SİGORTA ECZANE PAKET ASİSTANS HİZMETLERİ Teminatların Özeti ve Limitler Tesisat işleri 150 YTL / yılda 3 defa Detay için tıklayın ( tıklandığında ilgili konu başlığına gitmelidir..) Elektrik işleri

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

Turistik İşletme Sigortası

Turistik İşletme Sigortası Turistik İşletme Sigortası Türkiye artık bir tatil cenneti olarak adlandırılıyor. Turistleri en iyi koşullarda ağırlamak gerçek bir profesyonellik gerektiriyor. Tabii, değeri milyarlarla ölçülen turistik

Detaylı

Eczane sigortası teminatları

Eczane sigortası teminatları Eczane sigortası Eczane sigortası teminatları Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel veya Su Baskını Dahili Su Fırtına Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Yer Kayması Duman Kar Ağırlığı Kira Kaybı Alternatif

Detaylı

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI 1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar,

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ

İŞYERİ ASİSTANS HİZMETİ Kobi Paket Sigorta Poliçesi Kobi Paket Sigorta Poliçesi, betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş bulunan binanız ve bu bina içerisindeki kıymetlerinizin uğrayabileceği zararları Başak Groupama Sigorta

Detaylı

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA

YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA YASAL SORUMLULUKLAR VE SİGORTA 1. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir? a) Mali sorumluluk sigortası b) Kasko sigortası c) Yangın sigortası d) Hayat sigortası 2.

Detaylı

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları

İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları İşyeri sigortası ile alınabilecek ek branş teminatları Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

MOTOSİKLET YOL YARDIM

MOTOSİKLET YOL YARDIM MOTOSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Lastik patlaması halinde aracın çekilmesi Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Gerekli primin ödenmesi karşılığınca Sigortacı, Sigortalı Kişiyi (Kişileri), burada, Teminat Bölümlerinde açıklandığı şekilde tazmin edecektir.

Detaylı

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne)

C) TAZMİNAT SİGORTALARI ca) Kara Taşıtları Kasko cb) Hırsızlık cc) Cam Kırılması cd) Uçak-Helikopter Gövde (Tekne) ZORUNLU SİGORTALAR aa) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ab) Yeşilkart ac) Otobüs Zorunlu Koltuk ad) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk ae) Tüp gaz Sorumluluk af) Maden Çalışanları

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

ARTI KONUT SİGORTASI

ARTI KONUT SİGORTASI ARTI KONUT SİGORTASI Ürün Tanımı Konut Paket Sigortası; NEDİR? Tek poliçeyle bina,eşya ve konutta yaşayan bireyleri güvence altına alan, geniş kapsamlı bir paket sigorta uygulamasıdır. STANDART TEMİNATLAR

Detaylı

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak

Ana Teminatlar : Ek Teminatlar: Yangın, Yıldırım, İnfilak KONUT POLİÇESİ Ana Teminatlar : Yangın, Yıldırım, İnfilak Ek Teminatlar: Dahili Su Sel / Su Baskını Fırtına Yer Kayması Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Kar Ağırlığı Hırsızlık Enkaz Kaldırma Duman

Detaylı

Anadolu sigorta konut sigortası

Anadolu sigorta konut sigortası Anadolu sigorta konut sigortası ANADOLU SİGORTA KONUT SİGORTASI Kira kaybı Yangın, yıldırım, infilak Yer kayması Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar Deprem Enkaz kaldırma masrafları

Detaylı

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası

Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Apartman ve siteler Ortak alanlar sigortası Kat mülkiyeti kanununu önemseyen her yöneticinin bütçe ayırması gereken bir poliçe Ortak alanları olan tüm siteler ve hasar sorumluluğu almak istemeyen objektif

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz)

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu (Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz) Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Klozu Yangına sebebiyet vermiş olsun, olmasın; grev, lokavt, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor.

MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. MAPFRE GENEL SİGORTA Konutlar İçin Çağdaş Güvence Sigortası" poliçesi alan tüm sigortalılarına ev yardım hizmeti sunuyor. Tesisat Müşteriye ait konut içindeki sıhhi tesisat direkt konuta ait su vanasından

Detaylı

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır.

Ödenecek tazminat, genel şartlarda belirlenen oranlar dahilinde hesaplanır. Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU X-L (501) KONUT SİGORTA POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye

Detaylı

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI İşbu hüküm ve koşullar, sunulan teminat kapsamına ilişkin bilgi vermektedir. Önerilen poliçeyi kabul etmeniz halinde kişisel poliçeniz size gönderilecektir. Erkekpaketi.com

Detaylı

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Limitler Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 300 TL 600 TL Lastik değiştirilmesi için aracın çekilmesi 300 TL Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU 410- TRAFİK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

ETKİNLİK KATILIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ETKİNLİK KATILIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ETKİNLİK KATILIM SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sigortalının Tanımı: İşbu Etkinlik Katılım Sigortası Özel Şartları ( Özel Şartlar ) kapsamında tanzim edilecek sigorta poliçesi ile teminat kapsamına alınacak Sigortalı:

Detaylı

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI

Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Başa Dön OFİSİM SİGORTASI Ofisim sigortası Elektronik cihaz hasarım oldu ama o cihaz poliçe de yazılmamış diye hasarımı alamadım. Evet eskiden böyle şeyler oluyordu. Ama şimdi Ofisler için ideal bir sigorta

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE KLOZLARI FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLARI ÖLÜM SÜREKLİ SAKATLIK TEDAVİ MASRAFLARI GÜNDELİK TAZMİNAT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI MALİ SORUMLULUK TEMİNATI EVCİL HAYVANLARIN

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SİGORTASI Genel Özellikler Geçici İş Göremezlik Sigortası, sigortalının poliçe kapsamındaki bir riskle karşılaşması sonucunda finansal kurumla imzalamış olduğu sözleşmeye istinaden

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar:

KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR. Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: CARD FİNANS İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Card Finans İşsizlik Sigortası size aşağıdaki hallerde teminat sağlar: Kaza sonucu Vefat Teminatı Kaza sonucu

Detaylı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır. Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008-26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir.

HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. HDI SİGORTA A.Ş. HDI Sigorta, Alman sigorta grubu HDI Gerling International AG nin Türkiye deki temsilcisidir. 110 YILLIK SİGORTA TECRÜBESİ ALMAN SİGORTA DEVİNİN MALİ GÜCÜ HDI International AG (Talanx):

Detaylı

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62

www.hyundai.com.tr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 www.hyundai.com.tr facebook.com/hyundaiturkiye twitter.com/hyundaiturkiye instagram.com/hyundaitr 0216 571 63 01 MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI YOL YARDIM 0212 233 32 62 Hyundai nizi ve sizi yolda bırakmayan tek

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01

MAKİNE KIRILMASI İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR Cumartesi, 10 Ağustos 2013 10:01 MAKİNE KIRILMASI SİGORTASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR Genel şartlarda detaylı açıklama ve bilgilendirmeler yapılmasına karşılık,basit ve kısa olarak tanımı şöyledir. İşletmelerde bulunan makine

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

SCHENGEN SEYAHAT VİZE SİGORTASI

SCHENGEN SEYAHAT VİZE SİGORTASI Travel Guard Seyahat Sigortası poliçesi, seyahatin başlangıç noktasında sigorta düzenleme lisans ve yetkisine sahip olan American International Group bünyesindeki sigorta şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir?

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK. Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi sigorta sözleşmesinin asli unsurlarından birisi değildir? a) Para ile ölçülebilir menfaatin varlığı b) Sigorta himayesi

Detaylı

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI

ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl süreyle

Detaylı

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar

Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Hasar Belgeleri Hasar Durumunda Gerekli Evraklar Kasko Hasarları Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları Ölüm veya Yaralanma Hasarları Yangın Hasarları Dahili Su Ve Sel-Su Baskını Hasarları

Detaylı

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 2 SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDAKİ POLİÇELER: A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 1. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Sorumluluk 2. Tüpgaz Sorumluluk 3.

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı Yayımlandığı Resmi Gazete: 18 Haziran 2008 26910 Yayımlayan Kurum: Devlet Bakanlığı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi

Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması. Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların iletilmesi Sigortalı Aracın Teminatları TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 500 TL 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda nakil 300 TL (yılda 2 defa) Acil mesajların

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve

Yangın Sigortası, Hırsızlık Sigortası ve Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları ve TİCARİ PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI Teminatlar Tüm Dünya EURO Tıbbi Tedavi 30.000 Arama ve Kurtarma 15.000 Tibbi Nakil ve geri dönüş 1.500 Cenaze Nakli Hukuki Danışmanlık Acil Mesajlar Genel Bilgi Limitsiz

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı