KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç. Dr. Şaban Esen, Uz. Dr. Hava Yılmaz Hepatit C ile kronik enfeksiyon tüm dünyada görülen halk sağlığı problemi olup yaklaşık olarak 170 milyon enfekte insan bulunmaktadır. Kronik Hepatit C nin prevalansı sessiz epidemi olarak karakterizedir. Çünkü HCV enfeksiyonlu vakaların çoğunluğu toplumda uzun süre teşhis edilmeden kalmaktadır. Kronik Hepatit C için interferon (IFN) bazlı tedavinin gelişimi kalıcı virolojik yanıt (KVY) oranlarında artan düzelme (24 hafta IFN monoterapisi ile ~%10, 48 hafta IFN monoterapisi ile ~%20, IFN ve ribavirin (RBV) ile ~%40, peginterferon (PEG-IFN) ve ribavirin (RBV) ile ~%54-63) standart tedavinin yerine PEG-IFN ve RBV tercih edilmesine yol açmaktadır (1,2). Ancak bu kombinasyon tedavisi bir yıl kadar sürmekte, tedavi maliyeti yüksek olmakta ve bir çok hastada önemli yan etkilere yol açmaktadır. Yan etkilere bağlı olarak hastalarda tedavi yarıda kesilebilmektedir. Diğer yandan genotip 1 ile enfeksiyon, yüksek viral yük, ciddi obezite, HIV ile koenfeksiyon, siroz, zenci ırk ve önceki interferon bazlı tedaviye yanıtsız hastalarda KVY oranı düşütür veya PEG-IFN ve RBV tedavisini tekarar kullanmaları güçtür. Bu yüzden etkinliği artırılmış, daha iyi tolere edilebilen ve daha kısa süreli tedavi imkanı sağlayan yeni alternatif tedavilere büyük ihtiyaç vardır (3). Yeni tedaviler ile amaçlananlardan biri de günümüzde kullanılan 24 veya 48 haftalık PEG-IFN, RBV tedavisi kullanılamayan veya tolere edemeyen hastalara tedavi şansı vermektir. Hepatit C virüsüne etkili antiviral ajanların geliştirilmesinde en önemli yaklaşım yeni bir antiviral ajan ile PEG-IFN ve RBV kombinasyonunun ve monoterapinin etkinliğinin karşılaştırılmasıdır. Yeni ilaçlar ile kronik hepatit C tedavisinde amaç tedavisi sonrası daha uzun süreli KVY oranları elde edilmesi, daha kısa süreli ve yan etkisi daha az tedavi ile hastalarda yaşam kalitesini artırmaktır. Hepatit C tek zincirli pozitif RNA virüsüdür. Lipit zarfı ve protein yapıda kapsidi vardır. Yaşam siklusu virüsün hücre yüzeyindeki spesifik reseptörlere bağlanması ile başlar. HCV replikasyonunu durdurabilmek için birçok hedef molekül belirlenmiştir. HCV RNA genomu virüs replikasyonu için kalıp olarak messenger RNA gibi görev yapar. Sonra poliprotein sentez edilir ve proteazlar tarafından ayrılır (4). Yeni tedavi yaklaşımla- Core Zarf gliko proteinleri Proteaz Serin proteaz Helikaz Serin proteaz kofak. RNA bağımlı RNA polimeraz NS3-4A proteaz NS5B polimeraz Şekil 1. HCV genomunun şematik yapısı ilaç hedefleri. 153

2 Tablo 1. Hepatit C tedavisinde kullanılabilecek araştırma aşamasında olan antiviral ilaçlardan bazıları. Viral proteaz inhibitörleri SCH (Boceprevir) VX 950 (Telaprevir) BILN-2061 (Ciluprevir) BI TMC R7227 Viral polimeraz inhibitörleri NM283 R1626 GS-9190 HCV 796 R7128 A831 Konak protein inhibitörleri Celgosivir Hedef HCV NS3 proteaz HCV NS5B RNA-bağımlı RNA polimeraz HCV NS5B RNA-bağımlı RNA polimeraz HCV NS5b polimeraz HCV NS5B RNA- bağımlı RNA polimeraz HCV NS5B RNA- bağımlı RNA polimeraz NS5A Host alfa-glukozidaz I rı HCV yi kodlayan proteinlere odaklanır ki bu proteinler virusun yaşam siklusunda ve replikasyanunda hayati önem taşır. HCV nin helikaz ve proteaz gibi enizmlerinin üç boyutlu yapısının anlaşılması yeni tedavi hedeflerinin belirlenmesinde en önmli basamağı oluşturmaktadır. Hedefler HCV serin proteaz, helikaz, RNA bağımlı RNA polimeraz (RdRp) ve HCV internal ribozoma giriş yeri (IRES) dir (3,4) (Şekil 1). Hepatit C virüsünün hücreye girişini engelleyen IRES inhibitörleri, HCV proteinlerinin translasyonunu bloke eder. Ancak zayıf antiviral etkileri ve toksisiteleri nedeni ile çalışmalar hayal kırıklığı ile sonuçlanmıştır. Ancak bu alandaki geliştirme çalışmaları devam etmektedir (5). Bundan başka, interferonların dışında sitokin aktivasyonu yolu ile konak immun cevabını artıran tedaviler de araştırılan diğer tedavi seçenekleridir. Tablo 1 de HCV tedavisinde kullanılan antiviarllere örnekler verilmiştir. HCV için ilaç gelişimindeki en büyük sınırlama yeni ilaç üyelerini test etmek için replikasyon sistemine uygun invitro ortamın yokluğudur. Ancak HCV replikasyon modeli kullanan hepatoma hücreli bir model gelişmektedir ve bu model yeni anti viral ajanların moleküler çalışmaları için kolaylık sağlamalıdır (6).Yeni ilaçlar beraberinde antiviral direncini de getirmiştir ve tek başına kullanıldıklarında kombine kullanımlarına göre daha yüksek direnç oranları görülmektedir (3,7). Yeni tedavi seçenekleri ile tartışılan konulardan biri de günümüzde uygulanan PEG-IFN RBV kombinasyonunda olduğu gibi virüsün tamamen eradikasyonu mu, yoksa virüsün baskılanması mı gereklidir. Çünkü etki mekanizmasına bağlı olarak yeni tedaviler ile uzun süreli virüs baskılanması sağlanabilmektedir. PROTEAZ İNHİBİTÖRLERİ HCV genomunun NS3/NS4a bölgesince kodlanan proteazın inhibisyonunu güçtür çünkü hedef enzimin bağlanma gücü yüzeyseldir ve 154

3 bağlı substrat için afinitesi de zayıftır. Ancak birkaç yüksek aktiviteli proteaz inhibitörü (PI) ilaç tanımlanmıştır ve erken faz çalışmaları devam etmektedir. Yıllar önce viral proteazı güçlü bir şekilde bloke eden bir ilaç geliştirilmiş ancak şempanze deneylerinde kardiyotoksik olmasından dolayı terkedilmiştir (3). BILN 2061 (Ciluprevir) HCV ye karşı antiviral tedavi için bir proteaz inhibitörünün etkisinin olabileceği ilk olarak BILN 2061 (Ciluprevir, Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany) ile gösterilmiştir. Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmalarla HCV genotip 1 kronik hepatit C (KHC) li, orta ve ileri derecede hepatik fibrozis veya sirozu olan hastalarda BILN 2061 değişik dozlarda verildi. Hastaların çoğunda serum HCV RNA düzeyinde 2-3 log kopya/ml, günde 2 kez 500 mg lık yüksek dozlarda alındığında ise viral yükte (>3 log10) düşme izlenmiştir. İlerleyen fibrozisin veya sirozun varlığının antiviral etkinliği etkilemediği gösterilmiştir (8). Genotip 2 veya 3 ile enfekte KHC li hastalarda yapılan bir diğer çalışmada BILN 2061, günde 2 kez 500 mg ile serum HCV RNA baskılanmasının daha çok değişken olduğu görüldü. Bu ilaçlarla yapılan yüksek doz ve uzun süreli maymun çalışmalarında kardiyak toksisite gelişmesi üzerine araştırmalar sonlandırılmıştır. Ayrıca çalışmalar göstermiştir ki tek mutasyon ile bu bileşiğe invitro direnç gelişebilir. BILN 2061 deki bu başarısızlığa rağmen diğer 2 PI ilaç ile çalışmalar Faz I ve Faz II deneme aşamasındadır. Bu ilaçlar Telaprevir ve Boceprevir dir. Telaprevir Telaprevir (VX-950, Vertex Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA) HCV nin NS3/4A proteazın aktif bölgesine geri dönüşümlü ve sıkı bağlanarak aktivite gösteren oral bir preparattır. Faz I b aşamasında bir çalışmada HCV genotip 1 ile enfekte 28 hastaya telaprevir 450 mg veya 750 mg 8 satte bir veya 1250 mg 12 saattte bir dozlarda plasebo kontrollü olarak verilmiştir. Telaprevir alan bütün hastalarda 72 saat içinde serum HCV RNA da? 2 log10 bir düşme tespit edildi. Farmakokinetik çalışmalarda telaprevirin en yüksek plazma konsantrasyonları 750 mg 8 saatte bir alan grupta kaydedildi ve HCV RNA seviyelerinde ortalama 4.4 log10 bir azalma ile bu dozun optimal doz olduğu belirlendi. Serum HCV RNA seviyeleri ortalama 3-4 günden sonra hızlıca düştü ve bu dozda alındığında hastaların 4/8?inde 14 günden sonra belirlenemedi (9). PegIFN ile kombine edildiğinde tedavinin 14.gününde 4 log dan fazal azalma tespit edilmiştir. Ciddi yan etki tespit edilmemiştir. Daha düşük doz (450 mg/gün) alan kolda 7-10 günlerde viral rebound görüldü. Bu reboundun telaprevir dirençli klonun seçilmesine sekonder olduğu belirlenmiştir (10). Bu ilaç ile iki klinik çalışma yapılmıştır. PROVE 1 (Amerika)(11) ve PROVE 2 (Avrupa) (12) çalışması; PROVE 1 (250 hasta): Bu çalışmada hastalar 4 kola ayrıldı. Üç kol 12 hafta Telaprevir (750 mg, her 8 saatte) ve PEG-IFN α-2a+rbv tedavisi aldılar. Sonrasında gruplardan biri ilave tedavi almadı, bir grup ise tedaviye 12 hafta süreyle PEG-IFN α-2a+rbv ile devam etti. Üçüncü grup ise 36 hafta süreyle PEG- IFN α-2a+rbv tedavisine devam etti ve 4. grup (kontrol grup) telaprevirsiz PEG-IFN α-2a + RBV tedavisi aldı. Teleprevir alan tüm gruplarda 4.haftada virolojik cevap veya ölçülemeyen HCV RNA oranları standart tedavi kolundan yüksek bulundu (%79-%11). Erken virolojik yanıt oranları da telaprevir alan gruplarda daha yüksekti (%70-%39). Tedavi sonunda (48.hafta) HCV RNA negatiflik oranları 28 hafta süreyle telaprevir alan grupta standart tedavi kolundan daha yüksekti (%65- %45). KVC oranları 24 hafta telaprevir alan grupta 12 hafta alan gruba göre daha yüksekti (%61- %35). Relaps oranları da 12 hafta telaprevir alan grupta 24 hafta alan gruba göre daha yüksek rapor edildi (%33-%2). 155

4 PROVE 2 (323 naif vaka): Bu çalışmada hastalar 4 gruba ayrıldı. Gruplardan birine telaprevir + PEG-IFN+RBV 12 hafta süreyle verildikten sonra telaprevir sonlandırılıp 12 hafta daha PEG-IFN+RBV tedavisi devam edildi. İkinci gruba 12 hafta süreyle telaprevir ile birlikte PEG-IFN+RBV verildi. Üçüncü gruba da telaprevir ve PEG-IFN 12 hafta süreyle verildi. Kontrol grubuna da 48 hafta süreyle standart PEG-IFN+RBV tedavisi verildi. Kalıcı virolojik yanıt oranı RBV ile 12 hafta tedavi alan kolda %59 du. Bu ilk sonuçlar göstermiştir ki PEG- IFN+RBV tedavisine proteaz inhibitörü ilavesiyle tedavi süresinde kısalma mümkün olabilir fakat bunun için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Ribavirinin yer almadığı kombinasyonlarda başarı oranları düşüktür, nüks oranları da yüksektir. Üçlü kombinasyon ile hızlı virolojik cevap (HVC) ve KVC oranları yüksektir. Bazı olgularda 14 gün içinde HCV RNA ölçülemeyecek seviyelere inmiştir (13). Yan etkiler telaprevir ile tedavi edilen hastalarda daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. GİS bozuklukları, döküntü, kaşınma ve anemi en sık görülen yan etkilerdir. Tedavi hastalarının 14 (%18) ünde, kontrol grubunun 6 (%8) sında yan etkiler nedeni ile tedaviye devam edilmemiştir. Telaprevirin PEG-IFN ve RBV ile kombine edildiği küçük bir çalışmada, kronik HCV Genotip1 ile enfekte 12 hastanın tamamında 4. haftada serumda HCV RNA seviyeleri ölçülebilir seviyelerin altına inmiştir (3). Takip eden iki çalışma daha yapıldı. Bunlardan birinde 6 hastada önce telaprevir PEG-IFN kombine olarak verilip ardından hafta PEG- IFN α-2a ve RBV tedavisi 6 aya tamamlanıp takibe alınmışlardır, tedavi sonlandırıldıktan sonraki 12. haftada 6 hastanın 5 inde HCV RNA negatif bulunmuştur (14). Tek başına 14 gün telaprevir kullanan 4 hastada tedaviye PEG-IFN ve RBV ile 24 hafta devam edilmiş ve tedavi kesildikten sonraki 12. haftada 2 hastada HCV RNA ölçülemeyecek düzeyin altında saptanmıştır. Verileri tamamlanan 12 hasta üzerindeki diğer iki ayrı çalışmada telaprevir ve PEG-IFN α-2a + RBV alan 12 hastada 28. günün sonunda serumda HCV RNA negatif tespit edilmiş (15). Hastaların tedavisi PEG-IFN α- 2a+RBV ile 48 haftaya tamamlanması planlanmıştır. Bir hasta 18. haftada viremi nedeniyle kaybedilmiş, bir hasta 18.haftada tedaviyi bırakmış ve tedavisiz 6 ay takip sonrasında serum HCV RNA negatif tespit edilmiştir. İki hastada 24.haftada tedavi kesilmiş ve serum HCV RNA negatif tespit edilmiş ve 8 hastanın tedavisi 24.haftadan sonra 48 haftaya tamamlamak üzere devam edilmiştir (15). Bu cesaretlendiren sonuçlar PEG- IFN+RBV ile telaprevirin 12 hafta üçlü kombinasyon ile, hafta değişik tedaviler ki bunlar PEG-IFN+RBV veya PEG-IFN (RBV li veya RBV siz)+telaprevir alan naif hastalarda faz II klinik çalışmaların başlanmasını sağlamıştır. Telaprevirin yanıtsız hastalarda kullanıldığı çalışmalar 2007 yılının ilk çeyreğinde başlamıştır. Telaprevir de karşılaşılan direnç, mutant türlerle ortaya çıkmaktadır. Düşük direnç varyantları V36 M/A, T54A ve R155K/M gibi ve yüksek direnç varyantları A 156V/T ve V36 M/A+R155K/T olarak identifiye edimiştir (16). Telaprevirle yapılan klinik çalışmalar göstermiştir ki KVC cevap oranını artıran kombinasyondaki ribavirindir. 12 haftalık üçlü tedaviyi takiben 12 haftalık standart PEG- IFN+RIBA tedavisi ile genotip 1 hastalarında % 65 KVC elde edilebilir. Yan etkiler de telaprevir kullanımı ile birlikte artmaktadır. Diğer proteaz inhibitörleri değerlendirilmeye devam etmektedir. SCH (Boceprevir) PEG-IFN a dirençli hastalarda HCV RNA seviyelerini azaltmaktadır. NM283 (Valopicitabin) 48 haftayı içeren faz I/II çalışmasında tutarlı antiviral aktivite sergiledi. Rapor edilen ciddi yan etkisi yoktur. Boceprevir Boceprevir (SCH ; Schering-Plough) oral alınan PI ki spesifik antivaral aktivitesi- 156

5 ni HCV nin NS3-NS4a bölgesine bağlanarak göstermektedir (17). Faz I çalışmalarda, boceprevirin güvenli olduğu gösterilmiştir ve bütün doz seviyelerinde iyi tolere edildiği anlaşılmıştır (3,4). Oral alımı takiben hızla absorbe olur ve yarı ömrü 7-15 saattir. Bir doz bağımlı çalışmada 400 mg, günde 3 kez oral alınarak yapılan değerlendirmede dozla ilişkili antiviral aktivitenin önemli olduğu gösterilmiş en yüksek dozlarda ortalama 2-3 log10 IU/ml azalma olduğu belirtilmiştir. Boceprevir PEG-IFN cevapsız olgulara tek başına 14 gün süreyle verildiğinde ortalama 1.5 log azalma sağlamıştır. PEG-IFN veya PEG-IFN + RIBA kombinasyonuna yanıtsı boceprevir PEG-IFN ile birlikte verildiğinde 13.gün sonunda HCV RNA da 2.5 log azalma sağlanmıştır. Boceprevirin HVC genotip 1 li hastalarda etkinliğinin araştırıldığı bir faz II çalışmada hastalar 3 gruba ayrılmış: Birinci gruba standart tedavi (PEG-IFN + RI- BA) 12 hafta süreyle verildikten sonra kombinasyona boceprevir ejklenip tedavi 28 veya 48 haftaya tamamlanmış, ikinci gruba üçlü kombinasyon 28 veya 48 hafta süreyle verilmiş, üçüncü gruba da boceprevirle birlikte PEG-IFN + düşük doz ribavirin verilip sonuçlar standart PEG-IFN+ RIBA 48 hafta süreyle alan hastalar ile karşılaştırılmıştır. Bildirilen ara sonuçlar 48 hafta süreyle kullanılan boceprevirin güvenli olduğunu ve 28 hafta kullanım ile KVC oranlarının sağlandığını 48 hafta kullanım ile de standart tedavide elde edilen KVC oranlarının neredeyse ikiye katlandığını göstermiştir. Tedaviye boceprevir eklemeden önceki dört hafta süreyle alınan standart tedavi viral kırılmayı (breaktrough) azaltmaktadır. Boceprevir kolunda görülen en önemli yan etkiler yorgunluk, anemi baş ağrısı ve bulantıdır (18). TMC HCV nin NS3/NS4A proteazının inhibitörüdür ve Tibotec/Medivir (Mechelen, Belçika) firması tarafından geliştirilmiştir. HVC genotip 1 naif hastalarda devam eden randomize kontrollü çift kör çalışmanın erken raporları yeni bildirilmiştir. Hastaların bir koluna plasebo veya test edilen ilaç 7 gün süreyle verildikten sonra standart PEG-IFN+RIBA 21 gün süreyle verilip süre 28 güne tamamlanmış, diğer kola da başlangıçtan itibaren TMC435 veya plasebo ile standart tedavi 28 gün süreyle verilmiştir. Yirmisekizinci günden sonra da standart tedavi 24 veya 48 haftaya tamamlanmıştır. Her iki kolda da 25 er hasta yer almaktadır. TMC435 e bağlı ciddi yan etki bildirilmemiş olup sık rastlanılan yan etkiler bulantı, ishal ve baş ağrısıdır. TMC435 i 25 mg alan grupta HCV RNA da 7.gündeki ortalama düşme tek başına TMC435 alan grupta 2.63 log10 ve üçlü tedavi alan kolda 3.47 log10 olarak bildirilmiştir. Bu oranlar TMC435 i 75 mg alan grupta ise 3.43 ve 4.55 log10 olarak rapor edilmiştir. Dört hafta süreyle 75 mg lı üçlü tedavi alan grupta virolojik kırılma (breaktrough) bildirilmezken 28. günün sonunda HCV RNA (8/9) hastada negatifleşmiştir. TMC435 in 25 ve 75 mg dozlarında kombine ve tek başına etkin ve güvenilir olduğu gösterilmiş olup daha yüksek dozlardaki çalışmalar devam etmektedir (19). ITMN191 ITMN191 HCV proteazının NS3/4A bölgesinin güçlü bir inhibitörüdür ve Intermune Inc. (Brisbane, CA) firması tarafından geliştirilmiştir. Bir randomize kontrollü, çitf kör çalışmada çalışma kollarından dördünde naif hepatit C olguları, birinde de cevapsız hastalar eşleştirilmiş ve kollardan birinine plasebeo birine de ITMN gün süreyle verilmiştir. Randomizasyona 50 hasta dahil edilmiş ve tüm hastalar çalışmayı tamamlamıştır. ITMN191 tüm hastalarda iyi tolere edilmiş ve güvenli bulunmuştur. ITMN191 8 saat ve 12 saat arayla verilenlerde doz bağımlı olarak HCV RNA da hızlı bir baskılama sağlamış ve etki 14 gün boyunca devam etmiştir. Viral alevlenme olan hastalarda ilaca duyarlılığı azalmış varyantlar saptanmıştır. Sekiz saat arayla 200 mg ilaç alan grupta tedavinin 14.günündeki HCV RNA azalması ortalama 3.8 log10 olarak bildirilmiştir. Cevap- 157

6 sız hasta grubunda ise viral azalma daha az görülmüştür. İlacın klasik PEG-IFN+RIBA tedavisi ile kombine tedavideki etkinliğini araştıran çalışmalar devam etmektedir(4). POLİMERAZ İNHİBİTÖRLERİ Nükleozid analogları HCV polimerazın aktif bölgesini hedef alan veya HCV polimeraza birkaç farklı yerinden bağlanan potansiyel tedavi adaylarıdır. HCV polimerazın nükleozit ve nükleozit olmayan yeni inhibitör ilaçların bağlandığı çok sayıda farklı bölgesi vardır. Direnç profilleri nükleozit ve nükleozit olmayan gruplarda farklılık göstermektedir. Polimeraz inhibitörlerinin proteaz inhibitörleri kadar güçlü bir antiviral aktivite sağlamadığı görülmüştür, fakat proteaz inhibitörleri ile kombine edildiklerinde direnç gelişimini önleme açısından potansiyel olarak faydalı olabileceği belirtilmektedir. Valopicitabine HCV polimerazın etkin bölgesini hedefleyen bir ilaçtır (NM283;Idenix Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA). Bu ajan biyoyararlanımı çok iyi olan bir ürün olarak geliştirildi. Valopicitabin NS5 polimerazın 2 -C-methylcytidine nükleosid inhibitörüdür ve HCV nin replikasyon modelinde etkinliği gösterilmiştir. Valopicitabin hem PEG-IFN li kombinasyonda hem de monoterapi olarak çalışılmaktadır. Başlangıç monoterapi çalışmaları incelendiğinde valopicitabinin artan dozlarında % 87 si cevasız olan hastalarda 50 mg/gün den 800 mg/güne 15 gün içinde çıkılmış ve 14 gün süreyle izleme alınmıştır (20). HCV seviyesinde ortalama düşüş 800 mg/gün dozda 1.2 log10 (ortalama log10) IU/ml idi. Valopicitabin tedavisinde görülen en önemli yan etkiler gastrointestinal sistemde olup bunlar bulantı ve yüksek dozlarda diyaredir. Bir çok merkezli, açık etiketli faz IIa çalışmada, HCV genotip 1 ile enfekte naif hastalarda (n=30) PEG-IFN α-2a ve valopicitabinin farmakokinetik etkinliği araştırıldı (21). Bu çalışmada hastalar iki grupta randomize edildi. Oniki hasta valopicitabinin monoterapisini artan dozlarda (400 mg/gün den 600 mg/güne 8 günden sonra 800 mg/gün) 28 güne kadar verildi. Onsekiz hasta, haftalık PEG-IFN α-2a (1µg/kg dozunda 8,15,22. gün) ile kombine aynı dozlarda valopicitabin verildi. Çalışma tedavinin ilk 28 gününü değerlendirmek içindi, alınan olumlu sonuçlar nedeni ile maksimum 48 haftaya ulaşan sonuçlar değerlendirildi. Tek başına valopicitabin alan çalışma kolunda yalnız bir hastada 24. haftada EVR görülürken, kombinasyon tedavisi alan 12/18 hastada EVR saptanmıştır, 24. haftada serum HCV RNA 9/12 hastada negatifleşmiştir. İlave yan etki kaydedilmedi, kombinasyon iyi tolere edildi. Bu veriler PEG-IFN ile Valopicitabinin sinerjistik etkisini göstermektedir ancak bu çalışmada tek başına PEG-IFN alan kol yoktu (20) yılı Temmuz ayında FDA Novartis ve İndenix e yan etkilerinden dolayı valopicitabin çalışmalarını durdurmalarını söylemiştir (3). DİĞER NÜKLEOZİD VE NON-NÜKLEOZİD ANALOGLARI R1626 R1626 (F Hoffmann-La Roche, Nutley, NJ, USA) güçlü bir polimeraz inhibitörü olan oral pro ilaçtır. HCV genotip 1 ile enfekte hastalara mg/gün dozunda verildiğinde doz bağımlı olarak 3.7 log azalma saptanmıştır. En yüksek doz alan hasta grubunda 5/9 unda tedavinin sonunda HCV RNA seviyeleri 50 İU/ml nin altına inmiştir. Yüksek doz alan grupta geriye dönüşümlü hemoglobin ve beyaz küre azalması saptanmıştır. Nötropeni nedeni ile doz sınırlaması gerekebilmektedir. HCV genotip 1 ile enfekte hastalarda PEG-IFN +RIBA ile kombine verildiğinde sinerjistik etki elde edilmiş ve hastaların %74 ünde tedavinin 4. haftasında HCV RNA negatifleşmesi sağlanmıştır (22). R1626 nın klinik gelişimi, Faz IIb çalışması sırasında ortaya çıkan şiddetli lenfopeni ve ciddi oküler yan etkiler nedeniyle sonlandırılmıştır. 158

7 R7128 PSI-6130 un ön ilacı olup sitidin analoğudur ve standart tedaviye ilave olarak verildiğinde en azından aditif etki sağladığı gösterilmiştir. HCV genotip 1 ile enfekte 20 hastaya standart tedaviye ek olarak günde 2 kez 1500 mg R7128 verildiğinde HCV RNA da ortalama 5.12 log10 azalma sağlanmıştır. Üçlü tedavi alan hastaların %85 inde 4. haftada HCV RNA negatifleşmesi sağlanmıştır. Baş ağrısı, üşüme titreme, bulantı ve ateş tüm hasta grubunda en sık görülen yan etkilerdir (4). Daha önceden alınan klasik tedaviye cevapsız genotip 2-3 ile enfekte hastalara verildiğinde ise hızlı virolojik cevap % 86 oranında sağlanmıştır (23). HCV-796 (ViroPharma, Exton, PA,USA;Wyeth, Madison,NJ,USA) Oral kullanılan, HCV polimerazın non-nükleozid inhibitörüdür. Monoterapi olarak günde iki kez 1500 mg a kadar kullanıldığında, 4.günde ( log10 sınırının altında) viral yükte anlamlı düşüş, takibinde 14.günde bir viral rebaund geliştiği görülmüştür (24). Doz gruplarında 1000 mg alanların dışında (bu grupta diyare ve raş, plasebodan daha çok göze çarpıcıdır) ciddi bir yan etki görülmemiştir. Başka bir çalışmada HCV RNA da başlangıçta hızlı bir düşüş ve sonra HCV RNA da yükselme saptanmıştır, bu yükselmenin inhibitörlere duyarlılığı azaltan viral varyantların seçimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu varyantların invitro IFN ve RBV ye duyarlı kaldığı belirlenmiştir (3). Bu ilaç etkin olmasına ve iyi tolere edilmesine rağmen karaciğer enzimlerinde aşırı yükselmeye neden olması nedeni ile çalışmalar sonlandırılmıştır (24). İMMUN MODÜLATÖRLER Doğal ve kazanılmış bağışıklık arasındaki etkileşim HCV nin vücuttan temizlenmesinde önemli rol oynar. HCV nin kronikleşmesi ve progresyonunda CD4 + T hücre cevabının yetersizliği vardır. İnterferon kronik HCV nin tedavisinde uzun süredir kullanılan bir ajandır. Hepatit C nin tedavisinde interferonların dışındaki bazı ajanlarla immün yanıtın harekete geçirilmesi araştırılan alanlarından biridir. Toll like reseptör agonistleri bunlara bir örnektir. Bu ilaçların endojen interferon sentezini artırarak etki ettiğine inanılmaktadır. Çeşitli interlökin çalımaları cesaret verici sonuçlar vermiştir. İnterferonlara cevap vermeyen hastalar verilen interlökin 10, transaminazlarda normalleşme ve karaciğer histolojisinde düzelme sağlamıştır (24). Toll-Like Reseptör Agonistleri Toll like reseptörler (TLR) antijenin tanınmasında ve immun cevabın başlamasında kritik rolleri olan reseptörlerdir. Virüsler için spesifik olan TLR (3, 7 ve 9), virüsler tarafından aktive edildiğinde hücre içi antiviral cevabı ve Th1 adaptif cevabını başlatır. TLR, kronik hepatit C nin tedavisinde potansiyel olarak gelişen ilaçlar için nispeten yeni hedeflerdir. İki farklı TLR agonisti erken faz I aşamasında çalışılmaktadır. CPG (Coley Pharmaceuticals, Wellesley, MA) selektif TLR 9 agonisti ve sentetik oligodeoksinükleotid olup bu bileşik sınıfın ilk örneğidir. Faz Ib çalışmada hastalara 4 hafta verildiğinde serum HCV RNA seviyelerinde doz bağımlı olarak ortalama 1 log 10 düşme sağladığı ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir (5). PEG-IFN -2b veya PEG-IFN -2b + RBV ile birlikte verildiğinde EVC oranları bu ilacı almayan gruplara göre daha yüksektir (5). ANA-975 (Anadys Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA) bir TLR 7 agonistidir, oral alınan ön ilaçtır ve aktif isatoribine hızlıca dönüşür. Yedi gün alındığında 12 hastanın 8 inde HCV RNA da >0.5 log10 azalma sağlamıştır. Hayvanlarda toksikoloji çalışmasında bilgilerin analizi ile askıya alınmıştır. Nitazoxanide Amerika da ve başka birçok ülkede Giardia lamblia ve Cryptosporidium parvum enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılana ruhsatlı bir üründür, HCV ve HBV ye karşı aktivite göstermesinden dolayı Mısır da faz I/II klinik ça- 159

8 lışmaları devam etmektedir. Büyük çoğunluğu genotip 4 ile enfekte kronik hepatit C li hastalar üzerinde yapılan çalışmada 500 mg, günde 2 kez nitazoxanid 6 ayın üzerinde alındığında hastaların yaklaşık olarak %30 unda serum HCV RNA seviyeleri ölçülemeyecek düzeylere inmektedir. Yanıtsız hastalarda, nitazoxanid ile ön tedavi verildikten sonra verilen PEG-IFN+RBV tedavisine yanıt artmaktadır. Nitazoxanidin düşük viral yüklü hastalarda çok etkili olduğu görülmektedir ve ileri çalışmalara ihtiyaç vardır (3). MEVCUT TEDAVİLERİN TÜREVLERİ İnterferonlar Standart IFN-α, ardından günümüzde kullanılan PEG-IFN, hastaların önemli bir oranında KVC sağlamaktadır ve yalnızca iki dekattan fazladır kullanılmaktadır. İleri modifikasyonlar ve interferonda ilerlemeler oral formları da içeren daha potent ajanların geliştirilme çalışmaları ile devam etmektedir (3). Albinterferon α-2b (Human Genome Sciences, Rockville, MD, USA ve Novartis Pharma Ag, Basel, Switzerland) insan serum albumini ile genetik olarak bağlanmış interferon α-2b dir. İnterferonun başka formları ile karşılaştırıldığında yan etki profilinde gelişmeler ve çok uzun yarılanma ömrü gibi avantajları mevcuttur. Başlangıç tedaviler göstermiştir ki, iki haftada bir uygulanan 900 ve 1200 µg dozlar etkilidir ve tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunda 4.haftada HCV RNA seviyelerinde >2 log10 azalma sağlamaktadır. KVC oranları haftada bir 900 Ìg verilen grupta %58, iki haftada bir 1200 µg grubunda %55, dört haftada bir 1200 µg grubunda ise %51 olarak bildirilmiştir (25). Tedavi yanıtsızlarda iki haftada bir kullanılan ve 1800 µg a kadar çıkan 900 µg ve 1200 µg albinterferon dozlarında KVC oranları %21 olarak bildirilmiştir (26). Genotip 1 li hastalarda 1800 µg ve 1500 Ìg tedavi gruplarında daha yüksek yanıt oranları elde edilmiştir. Albinterferon α-2b nin (900 ve 1200 µg iki haftada) RBV ile kombinasyonunun genotip 1 li ve genotip 2/3 lü hastalarda PEG-IFN - 2a (180 µg/haftada) + RBV ile karşılaştırıldığı faz III iki çalışma devam etmektedir. İnterferon α-con-1 (consensus interferon; Valeant Pharmaceuticals International, Aliso Viejo, CA, USA) doğal interferonlardan rekombinant yolla aminoasit modifikasyonu ile elde edilen bir interferondur. Cevapsız hastalara 15 Ìg cilt altı yolla RBV ile kombine 48 hafta süreyle verildiğinde KVC oranları %37 olarak bildirilmiştir (27). Bu çalışmada doz azaltımına gerek duyulmamıştır. İnterferon gama (IFN gamma) primer olarak T hücreleri tarafından sekrete edilen sitokindir. Hayvan modellerinde hepatik stellat hücrelerin proliferasyonunu ve kollajen sentezini inhibe edebileceğini gösterilmiştir. Ancak HCV tedavisindeki rolleri belirgin değildir (5). Ribavirin Analogları Ribavirinin bilinen en önemli yan etkisi hemolitik anemidir. Anemiye bağlı doz azaltılmasına gerek duyulabilmekte bu da tedavi başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Taribavirin: Taribavirin (Viramidine, veleant Pharmaceuticals, costamesa, CA, USA) ribavirinin inaktif ön ilacıdır. Adenozin deaminaz tarfından KC de ribavirine tam olarak deamine olduğunda aktiflenir, eritrositlerde RBV daha düşük konsantrasyonlarda bulunur ve böylece daha az hemolitik anemi yapar (28). Bir faz II doz bağımlı çalışma gösterdiki 600 mg taribavirinin 2 ye bölünmüş günlük doz, RBV kilo bazlı ( mg/gün) doz etkinliğine eş olduğunu göstermiştir ve aneminin daha düşük oranda görülmüştür (29). İki büyük faz III deneme çalışmasında taribavirin PEG IFN ile kombinasyonu Ribavirin PEG IFN kombinasyonu ile etkinlik ve yan etki açısından karşılaştırılmıştır. Taribavirin kolunda anemi yan etkisi daha düşük oranda görülmüş ancak KVC oranları da daha düşük bulunmuştur (30). KAYNAKLAR 1. Hoofnagle JH, Seeff LB. Peginterferon and ribavirin for chronic hepatitis C. N Engl J Med 2006;355:

9 2. Strader DB, Wright T, Thomas DL, Seeff LB. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C. Hepatology 2004;39: Keeffe EB. Future treatment of chronic hepatitis C. Antivir Ther 2007;12: Asselah T, Benhamou Y, Marcellin P. Proteaseand polymerase inhibitors for the treatmentof hepatitis C. Liver International 2009;29: Firpi RJ, Nelson DR. Current and future hepatitis C therapies. Arch Med Res 2007;38: Lohmann V, Korner F, Koch J, Herian U, Theilmann L, Bartenschlager R. Replication of subgenomic hepatitis C virus RNAs in a hepatoma cell line. Science 1999;285: Kuntzen T, Timm J, Berical A et al. Naturally occurring dominant resistance mutations to hepatitis C virus protease and polymerase inhibitors in treatment-naive patients. Hepatology 2008;48: Reiser M, Hinrichsen H, Benhamou Y et al. Antiviral efficacy of NS3-serine protease inhibitor BILN-2061 in patients with chronic genotype 2 and 3 hepatitis C. Hepatology 2005;41: Reesink HW, Zeuzem S, Weegink CJ et al. Rapid decline of viral RNA in hepatitis C patients treated with VX-950: a phase Ib, placebo-controlled, randomized study. Gastroenterology 2006;131: Sarrazin C, Kieffer TL, Bartels D et al. Dynamic hepatitis C virus genotypic and phenotypic changes in patients treated with the protease inhibitor telaprevir. Gastroenterology 2007;132: Mc-Hutchison J, Everson G, Gordon SC. PROVE1:results from a phase 2 study of telaprevir with peginterferon alfa-2a and ribavirin in treatment-naive subjects with hepatitis C. J Hepatol 2008;4852 (abstr). 12. Zeuzem S, Hezode C, Ferenci P, et al. Telaprevir in combination with peginterferon-alfa-2a with or without ribavirin in the treatment of chronic hepatitis C: final results of the PROVE2 study. Hepatology 2008; (abstr). 13. Forestier N, Reesink HW, Weegink CJ et al. Antiviral activity of telaprevir (VX-950) and peginterferon alfa-2a in patients with hepatitis C. Hepatology 2007;46: Forestier N, Weegink C, Purdy S, et al. Current status of subjects receiving peg-interferon-alfa-2a and ribavirin (RBV) after a 14-day study of the hepatitis C protease inhibitor telaprevir (VX-950) with PEG-IFN. Hepatology 2006;130 (abstr). 15. Rodriguez-Torres M, Lawitz E, Muir A, et al. Current status of subjects receiving peg-interferon alfa-2a (PEG-IFN) and ribavirin (RBV) follow-on therapy after 28-day treatment with the hepatitis C protease inhibitor telaprevir (VX-950), PEG-IFN and RBV. Hepatology 2006;130 (abstr). 16. Zhou Y, Muh U, Bartel D, et al. In vitro characterization of telaprevir (VX 950) NS3 protease variants. Hepatology 2006;130 (abstr). 17. Malcolm BA, Liu R, Lahser F et al. SCH , a mechanism-based inhibitor of hepatitis C virus NS3 protease, suppresses polyprotein maturation and enhances the antiviral activity of alpha interferon in replicon cells. Antimicrob Agents Chemother 2006;50: Kwo P, Lawitz E, McCone C, et al. HCV SPRINT-1: boceprevir plus peginterferon alfa-2b/ribavirin for treatment of genotype 1 chronic hepatitis C in previously untreated patients. Hepatology 2008; (abstr). 19. Manns MP, Reesink H, Moreno C, et al. Safety and antiviral activity of TMC in treatment-naı ve genotype 1 HCV infected patients. Hepatology 2008;48 (abstr). 20. Zhou X, Afdhal N, Godofsky E, et al. Pharacokinetics and pharmacodynamics of valopicitabine (NM283), a new nucleoside HCV polymerase inhibitor: results from a phase I/II dose-escalation trial in patients with HCV-1 infection. Hepatology 2005;42:229 (abstr). 21. Afdhal N, Rodriguez-Torres M, Lawitz E, et al. Enhanced antiviral efficacy for valopicitabine (NM283) plus peginterferon in hepatitis C patients with genotype-1 infection: results of a Phase IIa multicenter trial. Journal of Hepatology 2005;42:39-40 (abstr). 22. Pockros P, Nelson D, Godofsky E, et al. R1626 plus peginterferon alfa-2a provides potent suppression of hepatitis C virus RNA and significant antiviral synergy in combination with ribavirin. Hepatology 2008;48: Gane EJ, Rodriguez-Torres M, Nelson D, et al. Antiviral activity of the HCV nucleoside polymerase inhibitor R7128 in HCV genotype 2 and 3 prior non-responders: interim results of R mg BID with PEG-IFN and ribavirin for 28 days. Hepatology 2008;48 (abstr). 24. Webster DP, Klenerman P, Collier J, Jeffery KJ. Development of novel treatments for hepatitis C. Lancet Infect Dis 2009;9: Zeuzem S, Yoshida EM, Benhamou Y. Sustained virologic response rates with albinterferon alfa-2b plus ribavirin treatment in IFN-naive, chronic hepatitis C genotype 1 patients. Program and abstracts of the 58th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases; 2007; (abstr). 26. Nelson D, Rustgi V, Balan V, et al. Sustained virologic response rates with albumin interferon alfa-2b in combination with ribavirin in non-responders to prior interferon therapy: interim result from a Phase 2 study. Hepatology 2006;44:611A-2A (abstr). 27. Leevy CB. Consensus interferon and ribavirin in patients with chronic hepatitis C who were nonresponders to pegylated interferon alfa-2b and ribavirin. Dig Dis Sci 2008;53: Gish RG. Treating HCV with ribavirin analogues and ribavirin-like molecules. J Antimicrob Chemother 2006;57: Gish R, Nelson D, Aurora S, et al. Virologic response and safety outcomes in therapy-naïve patients treated for chronic hepatitis C with viramidine in combination with pegylated interferon alfa -2a. J Hepatol 2005;42:-39 (abstr). 30. Reddy KR, Nelson DR, Zeuzem S. Ribavirin: Current role in the optimal clinical management of chronic hepatitis C. J Hepatol 2009;50:

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Dr.Yunus Gürbüz Günümüzde hepatit C nin standart tedavisi pegileinterferon alfa 2A veya 2B ve ribavirin kombinasyonudur. Bu kombine tedaviyle elde edilen kalıcı viral yanıt(kvy)

Detaylı

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir ve Telaprevir Kombinasyonlarının Kontrendikasyonları Peg-IFN+RBV tedaivinin kontrendikasyonları,

Detaylı

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir/Peg-IFN/RBV ve Telaprevir/Peg- IFN/RBV Kombinasyon Tedavilerinin Benzer Kontrendikasyonları Vardır Hem boseprevir hem de telaprevir

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to Hepatit C nin Yönetiminde Yenilikler: Öğrenme Hedefleri Genotip 1 kronik hepatit C tedavisinde

Detaylı

Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları

Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK, 22-26 Mart 2017 Sunum Planı HCV epidemiyolojisi HCV nin genomik yapısı

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu 16.Ocak.2014 Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi 1.Olgu 61 yaşında kadın hasta Yurt dışına (Hac ziyareti) çıkış sırasında

Detaylı

boceprevir ve klinik kullanımı

boceprevir ve klinik kullanımı boceprevir ve klinik kullanımı Reşit Mıstık KLİMİK VHÇG V. UVHS 25.05.2014 Kapodokya Brett D. Lindenbach and Charles Rice, Nature 436 933-938 (2005) C E1 E2 p7 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5B Proteaz Polimeraz

Detaylı

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları Dr. Zerrin AŞCI KHCV Tedavi Klavuzları Dünya Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği EASL Amerikan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Detaylı

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ 2012 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ 2012 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):135-143 KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ 2012 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR Yılmaz ÇAKALOĞLU Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü, İSTANBUL ycoglu@gmail.com

Detaylı

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum Kapsamı HCV tanımı HCV enfeksiyonunun seyri Epidemiyoloji HCV genotiplerinin önemi, dağılımı Laboratuvarımızdaki

Detaylı

Nesrin Türker İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araş Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

Nesrin Türker İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araş Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir Nesrin Türker İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araş Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir Dünyada en sık görülen kronik viral enfeksiyonlardan biridir

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da. infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır.

TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da. infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır. Yeni Antiviraller Dr.Yunus GÜRBÜZ TELBİVUDİN (Tyzeka) 25 Ekim 2006 da Kronik hepatit B infeksiyonlarında kullanımı için FDA onayı almıştır. TELBİVUDİN (Tyzeka) Nükleozid analoğu Woodchuck (dağ sıçanı)

Detaylı

KRONİK HEPATİT C ve KLAVUZLAR

KRONİK HEPATİT C ve KLAVUZLAR KRONİK HEPATİT C ve KLAVUZLAR Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dünyada HCV seroprevalansı Bölgelere göre prevalans (%) Tahmini

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: Antibiyotik ilişkili diarede etken olan C.difficile infeksiyonunun tedavisinde kullanılan vankomisin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to 2. Konuşmacı 3. Boseprevir: Genel bakış 4. Proteaz İnhibitörleri: Kontrendikasyonlar, Yan

Detaylı

Hepatit C de güncel tedavi. Yrd.Doç.Dr.Hava Yılmaz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun

Hepatit C de güncel tedavi. Yrd.Doç.Dr.Hava Yılmaz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun Hepatit C de güncel tedavi Yrd.Doç.Dr.Hava Yılmaz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun Dünyada HCV Sıklığı WHO. Wkly Epidemiol Rec 2000; 75: 18-9. Dünya da prevalans % 3 (1) Dünya

Detaylı

Kronik HCV Tedavisinde Güncel Durum

Kronik HCV Tedavisinde Güncel Durum Kronik HCV Tedavisinde Güncel Durum Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hilton, İzmir, 16.01.2014 Sunum Planı Halk sağlığı sorunu olarak HCV Kronik hepatit C tedavisi:

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

Kronik hepatit C tedavisinde güncel kılavuzlar. Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik hepatit C tedavisinde güncel kılavuzlar. Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik hepatit C tedavisinde güncel kılavuzlar Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Algoritmik yaklaşım Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit C:

Akut ve Kronik Hepatit C: Akut ve Kronik Hepatit C: Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHSD 3 Ekim 2009 Kurs, İstanbul Sunum planı HCV epidemiyolojisi

Detaylı

Tedaviye Dirençli HCV: Moleküler Mekanizmalar

Tedaviye Dirençli HCV: Moleküler Mekanizmalar Tedaviye Dirençli HCV: Moleküler Mekanizmalar Hikmet Akkız II. Hepatoloji Okulu, 30-31 Mayıs 2008, The Marmara Otel, Antalya Genotip 1 İzolatı ile İnfekte Hastalarda Kalıcı Virolojik Yanıt Kalıcı Virolojik

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

Kronik Hepatit C de Yeniden Tedavide Başarı Ribavirin Dozu Önemi. Dr Saadet Yazıcı

Kronik Hepatit C de Yeniden Tedavide Başarı Ribavirin Dozu Önemi. Dr Saadet Yazıcı Kronik Hepatit C de Yeniden Tedavide Başarı Ribavirin Dozu Önemi Dr Saadet Yazıcı Tedavinin amacı HCV nin eradikasyonu veya kalıcı viral cevabı oluşturmak(kvc) Günümüzde direk etkili antiviral ajanların

Detaylı

Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):342-346 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):342-346 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Cukurova Medical Journal Cukurova Med J 2016;41(2):342-346 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DOI: 10.17826/cutf.215478 ARAŞTIRMA/RESEARCH Kronik hepatit C enfeksiyonunda tedavi yaklaşımı Treatment

Detaylı

Kronik Hepatit B de İnterferonlar

Kronik Hepatit B de İnterferonlar Kronik Hepatit B de İnterferonlar Dr.Saadet Yazıcı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tedavinin başarısı Tedavinin Amacı Biyokimyasal iyileşme (ALT normalizasyonu) Virusun

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Hepatit C Virüsü (HCV ) nin keşfinden sonra geçen

Hepatit C Virüsü (HCV ) nin keşfinden sonra geçen güncel gastroenteroloji 17/3 Hepatit C Enfeksiyonu Tedavisinin Bugünü ve Yarını Gökhan KABAÇAM 1, Fatih Oğuz ÖNDER 2 Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1 Gastroenteroloji Kliniği, Kırşehir Çorlu Devlet

Detaylı

HCV Proteaz İnhibitörlerinde Türkiye Direnç Profili

HCV Proteaz İnhibitörlerinde Türkiye Direnç Profili HCV Proteaz İnhibitörlerinde Türkiye Direnç Profili Doç. Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv. Hast. PCR Birim Sorumlusu Öğr. Üyesi. E-posta: sayanmurat@hotmail.com Tel: 0533 6479020 VHÇG Atölye 21 Eylül 2013,

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz

Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz Prof.Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV Virus replikasyon sırasında hücre nükleusuna uğramaz

Detaylı

HCV Epidemiyolojisi ve Kronik Hepatit C Tedavisinde PROD Rejimi. Dr Dilara İnan Viral Hepatit Akademisi, Bursa

HCV Epidemiyolojisi ve Kronik Hepatit C Tedavisinde PROD Rejimi. Dr Dilara İnan Viral Hepatit Akademisi, Bursa HCV Epidemiyolojisi ve Kronik Hepatit C Tedavisinde PROD Rejimi Dr Dilara İnan 21.01.2017 Viral Hepatit Akademisi, Bursa HCV Epidemiyolojisi Hepatit C: Doğal seyir Thomas DL. Nat Med 2013;19(7):850 858

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D.

Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. GT1b Global Prevalans Tüm HCV hastalarda (GT1-6) GT1b hastalarının oranı.

Detaylı

Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler

Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler Cilt 1, Sayı 2, 23-29, (2016) Derleme Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler Oğuz Karabay 1, Aziz Öğütlü 1, Ertuğrul Güçlü 1 Öz Hepatit C tedavisindeki başarı direkt

Detaylı

Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları

Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları Doç.Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv., Rutin PCR Lab. Sorumlu Öğrt.Üyesi Yakın Doğu Üniv., DESAM Kurucu Öğrt.Üyesi sayanmurat@hotmail.com 0533 6479020

Detaylı

Hepatit C Tedavisinin Gelişimi ve Güncel Terminoloji. Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı 26 Ekim 2013, Istanbul

Hepatit C Tedavisinin Gelişimi ve Güncel Terminoloji. Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı 26 Ekim 2013, Istanbul Hepatit C Tedavisinin Gelişimi ve Güncel Terminoloji Prof. Dr. Cihan Yurdaydin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı 26 Ekim 2013, Istanbul

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr Banu Karaca İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

OLGU SUNUMU. Dr Banu Karaca İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü OLGU SUNUMU Dr Banu Karaca İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Ş.Ö, 66 yaşında, kadın hasta,78 kg, 1.65 cm, Nazilli Yakınma: İdrar renginde koyulaşma,

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler Special thanks for their educational support goes out to Bu sunumlarda aşağıdaki konular işlenecektir Genotip 1 HCV infeksiyonlu hastalarda Pegile interferon + Ribavirin

Detaylı

KRONİK HEPATİT C DE GÜNCEL TEDAVİ

KRONİK HEPATİT C DE GÜNCEL TEDAVİ KRONİK HEPATİT C DE GÜNCEL TEDAVİ Dr. Bilgehan AYGEN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, KAYSERİ HCV infeksiyonu: Dünyadaki sıklık Dünya da prevalans:

Detaylı

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları)

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) Dr.Bircan Kayaaslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya, 17.10.2015

Detaylı

Hepatit C tedavisinde yeni seçenekler, Demirtürk

Hepatit C tedavisinde yeni seçenekler, Demirtürk Derleme: Kronik hepatit C tedavisinde yeni seçenekler Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon Amaç: Kronik hepatit C (KHC) infeksiyonu

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE DE OLMASI BEKLENEN KOMBİNE AJANLAR

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE DE OLMASI BEKLENEN KOMBİNE AJANLAR HEPATİT C TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE DE OLMASI BEKLENEN KOMBİNE AJANLAR Sibel Gergin Gündeş Acıbadem Üniversitesi TFH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2016 İzmir Ana hatlar HepaWt

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):208-212. KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV Hakan LEBLEB C O LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN. hakanomu@omu.edu.tr

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM

DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM DELTA HEPATİTİ TEDAVİ VE İZLEM Dr. Bahar Örmen Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir SUNUM PLANI Delta hepatitinde

Detaylı

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL DİRENÇ VE KLİNİK YÖNETİMİ

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL DİRENÇ VE KLİNİK YÖNETİMİ KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL DİRENÇ VE KLİNİK YÖNETİMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar,2016. HEPATİT

Detaylı

Türkiye de Tedavi Pratiği Nasıl Yönlendirilmeli? Naif Hasta Yönetimi Gelecek Tedavi Seçeneklerini Beklerim. Uz. Dr. Saadet YAZICI

Türkiye de Tedavi Pratiği Nasıl Yönlendirilmeli? Naif Hasta Yönetimi Gelecek Tedavi Seçeneklerini Beklerim. Uz. Dr. Saadet YAZICI Türkiye de Tedavi Pratiği Nasıl Yönlendirilmeli? Naif Hasta Yönetimi Gelecek Tedavi Seçeneklerini Beklerim Uz. Dr. Saadet YAZICI Hepatit C Kronik hepatit C (KHC) dünya çapında önemli bir sağlık sorunu

Detaylı

Hepatit C de İnterferonsuz Tedaviler. Dr. Ulus Salih Akarca

Hepatit C de İnterferonsuz Tedaviler. Dr. Ulus Salih Akarca Hepatit C de İnterferonsuz Tedaviler Dr. Ulus Salih Akarca İnterferonsuz rejimler niçin gerekli? Bugüne kadar hepatit C tedavisinin omurgasını interferonlar oluşturmaktadır. IFN %6 IFN+Ribavirin %25 Pegile

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OLGU SUNUMU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OLGU SUNUMU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ OLGU SUNUMU 45 yaş erkek hasta HCV (Genotip 1) + KBY Haftada 3 kez hemodiyaliz Transplantasyon sırasında iken akrabalarından verici çıkıyor HCV RNA yüksek Tedavi öneriliyor

Detaylı

Kronik HCV infeksiyonunda seroloji ve virolojik monitorizasyon: Laboratuarın dili

Kronik HCV infeksiyonunda seroloji ve virolojik monitorizasyon: Laboratuarın dili Kronik HCV infeksiyonunda seroloji ve virolojik monitorizasyon: Laboratuarın dili Dr. Kendal Yalçın Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD. II. Hepatoloji Okulu, 30-31 Mayıs 2008, Antalya

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Serkan İPEK, Laika KARABULUT, Bilgivar KAYA, Arif ACAR, Bilal UĞURLUKİŞİ, Yaşar YOĞUN. Key words: Chronic hepatitis C, genotype 1b, compliance

Serkan İPEK, Laika KARABULUT, Bilgivar KAYA, Arif ACAR, Bilal UĞURLUKİŞİ, Yaşar YOĞUN. Key words: Chronic hepatitis C, genotype 1b, compliance AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2007; 6 (3): 110-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Genotip 1b ile infekte kronik hepatit C li hastalarda tedaviye uyum, sık hasta takibi ve ilaç yan etkileriyle mücadelenin kalıcı

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özgün Araşt rma / Original Article 39 Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Treatment Results of Patients with Chronic Hepatitis C Followed for Five

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler: Konak- Virüs. İmre Altuğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler: Konak- Virüs. İmre Altuğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler: Konak- Virüs İmre Altuğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD HCV Enfeksiyonu Minimal değişiklikler yaygın fibrozis, siroz, karaciğer

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

Esragül AKINCI, Bircan ÜNAL KAYAASLAN, Aliye TANRICI BAŞBUĞ, Selim Sırrı EREN, Pınar ÖNGÜRÜ, Hürrem BODUR

Esragül AKINCI, Bircan ÜNAL KAYAASLAN, Aliye TANRICI BAŞBUĞ, Selim Sırrı EREN, Pınar ÖNGÜRÜ, Hürrem BODUR 80 Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/Vhd.68077 Genotip 1b Kronik Hepatit C Hastalarında Kalıcı Virolojik Yanıtın Değerlendirilmesi Evaluation of Sustained Virological Response in Patients

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Kronik Aktif Hepatit C Tedavisinde Kullanılan İki Farklı Pegile-İnterferon ile Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Yan Etkileri

Kronik Aktif Hepatit C Tedavisinde Kullanılan İki Farklı Pegile-İnterferon ile Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Yan Etkileri Kronik Aktif Hepatit C Tedavisinde Kullanılan İki Farklı Pegile-İnterferon ile Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Yan Etkileri Saygın NAYMAN ALPAT*, Gaye USLUER* * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi Fatih Tekin, Fulya Günşar, Zeki Karasu, Ulus Akarca, Galip Ersöz Ege ÜTF Gastroenteroloji Bilim Dalı,

Detaylı

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu. Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi HBV İnfeksiyonunda cccdna Oluşumu ve Tedaviyle Regülasyonu Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sunum İçeriği Hepatit B virüsünün yapısı ve yaşam döngüsü cccdna oluşumu ve düzenlenmesi

Detaylı

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması

Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Anti-HCV (+)/ HCV-RNA (-) olgularda HCV-spesifik lenfosit yanıtının ELISPOT metodu ile saptanması Uluhan Sili 1, Abdurrahman Kaya 2, Selda Aydın 3, Nur Hondur 4, Ali Mert 5, Fehmi Tabak 4, Reşat Özaras

Detaylı

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013

Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 Uz.Dr.Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji KLİMİK Kongresi-Mart 2013 HIV/HBV KOENFEKSİYONU HIV ile enfekte bireylerin üçte ikisi hepatit B virusu ile karşılaşmış olup,

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Sitopenik hastada tedavi. Dr. Mehmet Koruk TKAD 26 Ekim 20013, İstanbul

Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Sitopenik hastada tedavi. Dr. Mehmet Koruk TKAD 26 Ekim 20013, İstanbul Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Sitopenik hastada tedavi Dr. Mehmet Koruk TKAD 26 Ekim 20013, İstanbul Olgu 1: HY, 52y bayan Şubat 2011; Genotip 1b KHC tanısı alıyor ALT: 76 AST:73 Alb:3,8 g/dl Hb: 16 g/dl,

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi #

Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi # Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C Hastalarında İnterferon Tedavisine Yanıtın Değerlendirilmesi # Hakan LEBLEBİCİOĞLU*, Mustafa SÜNBÜL*, Kemalettin AYDIN**, Bilgehan AYGEN***, Ayhan AKBULUT****, Salih

Detaylı

Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi

Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016: 30. Yıl Kurultayı 9-12.03.2016, Cornelia Otel, Antalya Sunum Planı Özel konak

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI

NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI ANKEM Derg 2016;30(1):12-17 doi: 10.5222/ankem.2016.012 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI Deniz BORCAK 1, Ünal ÇAĞIR 2 1 İznik

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit C Tedavisi

Akut ve Kronik Hepatit C Tedavisi Akut ve Kronik Hepatit C Tedavisi Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İnterferon Vücudumuzda normal immün yanıt sırasında sentezlenen

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Kronik Hepatit C de Telaprevir ve Boceprevir İçeren Üçlü Tedavi Deneyimi

Bir Üniversite Hastanesinde Kronik Hepatit C de Telaprevir ve Boceprevir İçeren Üçlü Tedavi Deneyimi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 41 (2) 47-52, 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Bir Üniversite Hastanesinde Kronik Hepatit C de Telaprevir ve Boceprevir İçeren Üçlü Tedavi Deneyimi Sibel YORULMAZ GÖKTAŞ,

Detaylı

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması

Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Pınar Korkmaz ve Ark. Klinik Araştırma Kronik Hepatit B Hastalarında Pegile İnterferon Alfa 2a ve Adefovir Dipivoksil Tedavilerinin Karşılaştırılması Comparison of Adefovir Dipivoxil and Pegylated Interferon

Detaylı

GERÇEK SORUNLAR VE KLİNİSYEN GÖZÜYLE BİLİMSEL VERİLER

GERÇEK SORUNLAR VE KLİNİSYEN GÖZÜYLE BİLİMSEL VERİLER GERÇEK SORUNLAR VE KLİNİSYEN GÖZÜYLE BİLİMSEL VERİLER Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Hepatit C virus infeksiyonunun

Detaylı

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi

Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA Kronik aktif hepatit B tanılı hastalarımızın tedavi yanıtlarının değerlendirilmesi Assessment of treatment responses in patients with chronic active hepatitis B İbrahim BAŞARIR 1, Sevil

Detaylı

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir?

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV ve Özel Konak Çocuk hasta

Detaylı

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler

Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen Değişkenler İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2011;12(2):72-78 doi: 10.5505/1304.8503.2011.63935 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Tedaviye Yanıtlı Kronik HBV Enfeksiyonunda Alevlenme Hepatiti Gelişimini Belirleyen

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı