Muhasebede Kalite Maliyetleri. Kalite Maliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhasebede Kalite Maliyetleri. Kalite Maliyetleri"

Transkript

1 nin Muhasebeleştirilmesi

2 Muhasebede İçindekiler Birinci bölüm : 1- Kalite Nedir? 2- Kalite Maliyeti Nedir? 3- Kalitesizlik Neye Sebep Olur? 4- Kategorileri 4.1- Önleme Maliyetleri 4.2- Ölçme ve Değerlendirme Maliyetleri 4.3- Başarısızlık Maliyetleri İç Başarısızlık Maliyetleri Dış Başarısızlık Maliyetleri İkinci Bölüm : nin Muhasebeleştirilmesi 5- Muhasebede Takip Edilmeli 6- Muhasebede Kalite Maliyeti Hesapları 6.1- Direkt İlk Madde ve Malzeme İle İlgili Hesaplarına Örnek 6.2- Genel Üretim Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 6.3- AR-GE Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek nin Muhasebeleştirilmesi

3 6.4- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri İle İlgili Kalite Maliyetleri Hesaplarına Örnek 6.5- Genel Yönetim Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 6.6- Finansman Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 7- Kalite Maliyeti Takibi Maliyet Ucuzlaması Getirir nin Muhasebeleştirilmesi

4 Birinci bölüm : 1- Kalite Nedir? Kalite maliyetlerine girmeden önce kalite nedir, kalite ne sağlar, müşteri kaliteden ne bekler, kalite ürün ya da hizmeti sunan işletmeye ne sağlar? Bu sorulara cevap arayalım. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü nde kalitenin anlamı nitelik olarak verilmekte. Yine ayni sözlüğe göre nitelik «Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet» ve «Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği» olarak tarif edilmekte. Bu tariften hareketle şunu söylemek mümkün ; Kalite, her şeyden evvel ürün veya hizmetin müşterinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamasıdır. Kalite, müşterinin beklentileri açısından tatmin olmasıdır. Şunu unutmamak gerekiyor ürünün müşteri açısından iki özelliği vardır; birincisi ürünün fiziksel özelliği diğeri ise üründen beklenen fonksiyonel özellikler. Fiziksel özellik ürünün müşterinin talep ettiği ya da beklediği maddi özelliklere sahip olmasıdır. Fonksiyonel özellik ise, müşterinin üründen beklediği «gereksiniminin giderilmesi»ni en iyi şekilde karşılamasıdır. Peki ürün ya da hizmeti satın alan müşteri için kalite yukarıda anlatmaya çalıştığım vasıfları taşıyorsa ürünü ya da hizmeti sunan işletme için ne ifade ediyor? Bu soruya şöyle cevap vereceğim; İşletmenin ürünü, müşterinin beklediği talebi karşılıyorsa doğal olarak satışları artacaktır, bu da işletme için gelir, nihayetinde üründen beklenen kâr olacaktır. nin Muhasebeleştirilmesi

5 Ürünün kaliteli olması işletme maliyetlerinin azalmasına etki edecektir. Konumuz olan kalite maliyetlerinin ana konularından biri olan başarısızlık maliyetlerinin (ne olduğunu ileri sayfalarda göreceğiz) azaltılmasını sağlayacaktır. 2- Kalite Maliyeti Nedir? Kaliteyi tarif ettikten sonra kalite maliyeti nedir, ne anlama gelmektedir, bakalım. Kalite maliyetini, kaliteyi sağlamanın maliyeti ya da kalitesizliğin getirdiği maliyet olarak tarif etmek herhalde yanlış olmayacaktır. Burada kalite ve kalitesizlikten bahsediyorum, ilerde de göreceğiz kalite maliyetlerinin önemli kısmı başarısızlık maliyetleridir. Kalite maliyetini, kalitesizliği önleme amacıyla yapılan faaliyetlerin, kalite kontrollerinin ve nihayetinde ürünün müşteriye sunulmasından sonra ortaya çıkan satış sonrası hatalar ve kalitesizliğin maliyetleri olarak da tarif etmek mümkündür. Bir başka ifadeyle muhtemel kalitesizliğin önlenmesi için alınan önlemler ile mevcut kalitesizlikten dolayı oluşan maliyetler kalite maliyetleridir. Kalite maliyeti işletmelerde neden önemlidir, neden takip edilmesi gerekir? Bu soruya şöyle cevap verilebilir; ürün üretiminde (ürün derken fiziki ürün veya hizmet) yaşanacak her başarısızlığın doğal olarak bir sebebi vardır ve bu başarısızlığı önlemek mümkündür. Önleme de her zaman daha az maliyetli (bir başka ifadeyle ucuz) olacaktır. nin Muhasebeleştirilmesi

6 3- Kalitesizlik Neye Sebep Olur? Burada Vikipedi Özgür Ansiklopedi den bir alıntı yapacağım, ansiklopedinin «Toplam Kalite Yönetimi» sayfasından kalitenin getirileri ile kalitesizliğin sonuçları şöyle listeleniyor ; Kalitenin getirileri Müşteri memnuniyetinin artması, Pazar payının artması, Kârın artması, Çalışan memnuniyetinin artması, Maliyetlerin azalması, Yüksek rekabet gücü. Kalitesizliğin sonuçları Müşteri tatminsizliği, Pazar payındaki azalma, Kaynak israfı ve verimliliğin azalması, Maliyetlerin artması, Motivasyon kaybı. Yukarıdaki sıralamaya baktığımızda kalitesizlik nedeniyle müşteri tatminsizliğinin doğacağı ve bunun da pazar payı kaybına sebep olabileceğini görüyoruz. Ayrıca kalitesizlik nedeniyle işletme kaynaklarının israfı, verimsizlik sonucunda maliyetlerin artması gibi işletmeler için istenmeyen sonuçlar ortaya çıkacaktır. Burada hemen söylemek istiyorum ki, muhasebe içinde ya da dışında kalite maliyetlerinin takibi, analizi ve çözümler üretmek işletmeler için önemli bir maliyet azaltıcı (ve dolayısıyla kârlılık artırıcı) iyileştirme çalışmasıdır. nin Muhasebeleştirilmesi

7 4- Kategorileri Kalite maliyetlerini 4 ana başlık altında, yani kategoride sınıflandırmak mümkün. 1. Önleme maliyetleri, 2. Değerlendirme maliyetleri, 3. İç başarısızlık maliyetleri, 4. Dış başarısızlık maliyetleri Önleme Maliyetleri İşletmenin ürettiği ürün ya da hizmetin, müşteri gereksinimleri ve isteğine uygunsuzluğunun önlenmesi amacıyla yapılan faaliyetlerin oluşturduğu maliyettir. Müşterinin beklentisine uygunsuzluğu daha doğmadan önlemek maksadıyla yapılan faaliyetlerin maliyetidir. Önleme maliyetleri için şunu da söyleyebiliriz; başarısızlık ve değerlendirme maliyetlerini olabilecek en az seviyeye indirmek için gerçekleştirilen faaliyetlerin maliyetidir. Hangi Faaliyetler Önleme Maliyetleridir? Pazar araştırma faaliyetlerinin maliyetleri, Ürün tasarım faaliyetlerinin maliyetleri, Tedarikçilerin takip ve kontrolü faaliyetlerinin maliyetleri, Kalite planlama ve denetleme faaliyetlerinin maliyetleri, Süreçlerin planlama ve kontrolu faaliyetlerinin maliyetleri, Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin maliyetleri, Önleyici bakım faaliyetlerinin maliyetleri. Kısa kısa bu başlıklara değinmek istiyorum; - Pazar araştırma faaliyetlerinin maliyetleri; Müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi için yapılan faaliyetlerin maliyetidir. nin Muhasebeleştirilmesi

8 Müşteri nezdinde ve satış alanı içinde yapılan pazar araştırma faaliyetleri, anketler, müşterinin istediği spesifikasyonları belirleme gibi faaliyetler için yapılan maliyetler. - Tasarım faaliyetlerinin maliyetleri; Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ürün tasarım çalışmalarının oluşturduğu maliyetlerdir. - Tedarikçi maliyetleri; Tedarikçilerin kotrolü/denetlenmesi, sınıflandırılması, tedarik etme faaliyetlerinin incelenmesi için katlanılan ve bu gibi konularda tedarikçilerden meydana gelecek olumsuzlukların önlenmesi için yapılan çalışmaların maliyetidir. Bir başka ifadeyle tedarikçiler ile olan ilişkilerin sürdürülme maliyetleri. - Kalite planlama ve denetleme maliyetleri; İşletmenin kalite planlarının hazırlanması ve sistemin kontrolü için katlanılan maliyetlerdir. - Süreç planlama maliyetleri; İşletme süreçlerinin yeterlilik çalışmaları, denetim planlaması ile süreçlere ilişkin diğer çalışmaların maliyetleridir. - Eğitim ve geliştirme maliyetleri; Kaliteyle ilgili eğitimlerin maliyetleri. - Önleyici bakım maliyetleri; İşletmelerde belirli aralıklarla yapılan makine, cihaz ve tesislerin bakımları ve iyileştirme çalışmalarında oluşan maliyetler Değerlendirme Maliyetleri İşletmede üretilen ürün/ürünlerin ya da hizmetlerin kalite düzeyinin korunması için yapılan faaliyetlerin, her türlü ölçme ve değerlendirme, denetleme çalışmalarının maliyetleridir. Amacın, ürün ya da hizmetin beklenen ve arzulanan kaliteye uygunluğunun sağlanması olduğunu düşünürsek, bu amaç için çeşitli birim, materyal ve süreçler ölçülür, değerlendirilir ve denetlenir. Değerlendirme maliyetleri bu faaliyetlerin oluşturduğu maliyetlerdir. Değerlendirme maliyetleri olarak; Satın alınan malzemelerin kontrol ve test maliyetleri, Ölçüm ve test ekipmanlarının doğruluklarının kontrol maliyetleri sıralanabilir. - Satın alınan malzemelerin kontrol ve test maliyetleri; İşletmede üretimde kullanılmak üzere tedarikçilerden satın alınan malzemelerin, işletmenin istediği kalite ve standartta olup olmadığının muayene ve kontrolü için yapılan giderler, katlanılan maliyetlerdir. Bir başka ifadeyle ürün kabulü sırasında yapılan test ve kontrol giderleri. Bu kontrol ve test çalışmalarında kullanılan aletlerin kalibrasyonu ve bakımı için yapılan giderler ve amortismanları, kontrol ve testi yapan personelin zaman maliyeti, kontrol ve test edilen malzemenin maliyeti, bu kategoriye girer. nin Muhasebeleştirilmesi

9 - Ölçüm ve test ekipmanlarının doğruluklarının kontrol maliyetleri; Üretilen ürün ile ilgili ölçüm ve test ekipmanlarının muayene ve kontrol edilmesinin maliyetleridir. Bu muayene ve konrollerin yapılması sırasından gerçekleşen giderlerdir. Makine ayarlarının kontrol ve test giderleri, test ve kontrollere sağlanan laboratuvar destek giderleri, kullanılan ölçüm araçlarının amortismanı ve kalibrasyonu bu kategoriye giren maliyetlerdir Başarısızlık Maliyetleri Başarısızlık maliyetleri iç ve dış başarısızlık maliyetleri olmak üzere iki ayrı sınıflandırmaya tabi tutulur. Başarısızlık maliyetleri önleme ve değerlendirme faaliyetlerine rağmen ortaya çıkarlar. Bu maliyetleri doğrudan kontrol etmek mümkün olmayabiliyor, önleme ve değerlendirme faaliyetlerini artırarak başarısızlık maliyetlerini azaltmak mümkün olabilmekte İç Başarısızlık Maliyetleri İç başarısızlık maliyetleri, ürünleri müşteriye göndermeden önce oluşurlar. Üretim aşamasında, ürünün henüz müşteriye gönderilmeden önce belirlenen hataların doğurduğu maliyetlerdir. Bir başka deyişle, müşteri gereksinimini karşılamada yetersiz kalacak ürün ya da hizmette, müşteriye ulaşmadan önce belirlenen hata ve eksiklerin giderilmesi, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi için katlanılan maliyetler, giderlerdir. Bir bakıma iş süreçlerinin eksikliğinin, uygunsuzluğunun maliyeti de denilebilir. Bu kategoriye giren maliyetleri şöyle sıralamak mümkün; Hatalı tasarım neticesi oluşan hurda, kusurlu ve bozuk ürünlerin maliyetleri, Yeniden işleme ve tamir giderleri, Yeniden kontrol ve test giderleri, İşçilik kayıpları, Süreçlerin değiştirilme maliyetleri, Donanım ve yazılım geliştirme maliyetleri. - Hurda, kusurlu ve bozuk ürünleri maliyetleri; Geri kazanılması iktisadi açıdan mümkün olmayan hatalı ürünlerin üretiminde harcanan malzeme, işçilik ve genel üretim giderleridir. Hurda maliyetinin hesaplanmasında hurda satış gelirinin hurda maliyetinden düşülmesi gerekir. nin Muhasebeleştirilmesi

10 - Yeniden işleme ve tamir giderleri; Ürün ya da hizmette oluşan hataları düzeltebilmek için katlanılan giderlerdir. - Yeniden kontrol ve test giderleri; Aynı ürünün üretimi için yeniden yapılan çalışmanın maliyetidir. - İşçilik kayıpları; boşa geçen işçilik, yapılan fazla mesailer gibi çalışan maliyetleridir - Süreçlerin değiştirilme maliyetleri; Üretim süreçlerinin hata ve eksikliklerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan değişiklikler için katlanılan maliyetlerdir. - Donanım ve yazılım geliştirme maliyetleri; Hataları düzeltmek maksadıyla yapılan donanım ve yazılım geliştirme, değiştirme maliyetleridir Dış Başarısızlık Maliyetleri Dış başarısızlık maliyetleri kolayca tahmin edilebileceği gibi, ürün ya da hizmetin müşteriye ulaşmasından sonra ortaya çıkan eksiklik ve uygunsuzlukların yarattığı maliyetlerdir. Ürün ya da hizmetin tasarım ve üretimi sırasında oluşmasına rağmen tespit edilmesi ancak ürünün/hizmetin müşteriye ulaşmasından sonra olan, müşteri tarafından işletmeye bildirilen başarısızlık maliyetleri de denebilir. Bu maliyet kategorisini, teslim sonrası oluşan maliyetler ve garanti giderleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. Garanti giderleri, ürünün müşteriye tesliminden sonra belirli bir süre içinde oluşan ürün hata ve eksiklerinin giderilmesi için, ürün sahibi işletmeler tarafından karşılanan tamir ve yenileme giderleridir. Garanti giderlerini, garanti süresi içinde müşterinin iade ettiği ya da tamir edilmesini talep ettiği (parça değişikliği gibi) ürün maliyeti olarak da ifade etmek mümkün. Bu bakımdan işletmeler tarafından ayrıcalıklı ve özellikli olarak takip edilir. Bu çerçevede dış başarısızlıkları şöyle sıralayabiliriz; Garanti giderleri, Nakliye hasarları, Tazminatlar, Müşteriye yapılan zorunlu indirimler, Kalitesizlik nedeniye kabul edilmeyerek iade edilen ürünler. nin Muhasebeleştirilmesi

11 - Garanti giderleri; Garanti kapsamı ve süresi içinde müşteride bulunan ürün için yapılan işçilik ve malzeme giderleri, ürünün iade alınması nedeniyle ürünün maliyeti. - Nakliye hasarları; Ürünlerin müşteriye taşınması sırasında meydana gelen bozuluklar, kırılmalar gibi sebeplerle üründe yapılan hataların düzeltilmesi ya da yenisinin gönderilmesi maliyetleri. - Tazminatlar; Ürün veya hizmetteki hata, kusur nedeniyle müşterinin uğradığı zararı tazmin etmek için yapılan ödemeler. Müşterinin zararının tazmin edilmesi. - Müşteriye yapılan zorunlu indirim; Müşterinin beklentisini karşılamayan ya da taahhüt edilen standartların altında kalan ürünü almayı kabul eden müşteriye yapılan indirimler. - İade edilen ürünler; Müşterinin beklentisini karşılamadığı için almaktan vazgeçip iade ettiği, bir başkasına satılamayacak ürün ya da hizmetin maliyeti. nin Muhasebeleştirilmesi

12 İkinci Bölüm : nin Muhasebeleştirilmesi 5- Muhasebede Takip Edilmeli İşletmelerde kalite sistemi maliyetlerinin paraya dönüştürülerek takip edilmesi, raporlanması, iyileştirilmelerin parasal olarak görülmesi için bu bilgilerin muhasebe sistemi içinde oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede, kalite maliyetlerine ilişkin verilerin toplanması için belge ve hesap planı düzenlenmelerinin mutlaka yapılması gerekir. Kalite maliyetlerinin takip ve analizi, kalite bölümünün yanında özellikle yönetim muhasebesinin önemli bir faaliyet alanı olduğunu söylemek isterim. Çünkü yönetim muhasebesinin kalite maliyetleri için hazırlayacağı parasal analiz içerikli raporlar sayesinde; işletmenin başarısızlık maliyetleri önemli ölçüde düşürülebilir. Yapılacak analizlerle önleme maliyetleri artırılarak değerlendirme maliyetleri azaltılabilir. Önleme maliyetleri her zaman daha ucuz olacaktır, bu durumda kalite maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacaktır. Burada hemen şu sorunun geleceğini düşünüyorum; kullanılan tekdüzen hesap planında kalite maliyetleri nasıl takip edilir? Tekdüzen hesap planında kalite maliyetlerinin takibi için herhangi bir hesap sınıfı, grubu ve hesap bulunmamaktadır. Burada işletmeler tekdüzen hesap planı çerçevesinde oluşturacakları yardımcı hesapları kullanmaları gerekir. Bu yardımcı hesaplar kalite maliyetlerinin verilerinin raporlanmasına hizmet edecek şekilde oluşturulmalıdır. Şunu da söylemek isterim, tekdüzen hesap planında 8 numaralı hesap grubu yönetim muhasebesi için kullanılabilir. 2 sıra no.lu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre 8 ana hesap grubu, muhasebe ilkelerine ve eş zamanlı maliyet tespit etme yöntemine aykırı olmamak üzere yönetim muhasebesi amaçları için kullanılabilir. Bu çerçevede 8 ana hesap grubunun kalite maliyetleri için yönetim muhasebesi tarafından kullanılabileceğini düşünüyorum. Ya da tekdüzen hesap planında mevcut gider hesapları altında açılacak yardımcı hesaplarla kalite maliyetleri muhasebede takip edilebilir. Ben burada 7/A seçeneğine göre ana gider hesapları altında kalite maliyetlerinin nasıl nin Muhasebeleştirilmesi

13 takip edileceğini anlatacağım. 6- Muhasebede Kalite Maliyeti Hesapları Kalite maliyetleri, mevcut tekdüzen hesap planı içinde 7/A hesap sınıfında fonksiyon esasına göre gider yeri ve gider çeşitleri bazında izlenebilir. 7/A seçeneğinde kalite maliyetlerini izlemek için kalite maliyetinin özelliği dikkate alınarak ilgili gider hesaplarının altında kalite maliyeti çeşitine göre hesaplar açılmalı. Mesela direkt ilk madde ve malzeme gideri hesabı altında önleme maliyetleri ile ilgili gider çeşiti olmamalıdır. Bu şekilde hesap planı içinde kalite maliyetleri hesaplarının gider çeşiti, gider yeri bazında ve kalite maliyetinin çeşitlerine göre açılması doğru takibi sağlayacaktır Direkt İlk Madde ve Malzeme İle İlgili Kalite Maliyetleri Hesaplarına Örnek 710 Direkt ilk madde ve malzeme gideri hesabı altında açılacak kalite maliyeti yardımcı hesabına şöyle bir örnek verebiliriz; Biliyoruz ki, 710 hesabın alt kırılımında esas üretim gider yerlerinde oluşan ve üretilen ürüne direkt yüklenen ilk madde ve malzemeler izlenmekte. İşte bu hesap altında ilave bir alt kırılım olarak kalite maliyetleri de izlenebilir. Burada izlenecek kalite maliyetleri çeşitine örnek vermek gerekirse; hatalı ürünün düzeltilmesi için sarf edilen ilk madde ve malzeme gideri olabilir. Örnek hesap ; 710. Direkt İlkmadde Ve Malzeme Giderleri Esas Üretim Gider Yeri İç Başarısızlık Maliyeti-XYZ İlk Madde ve Malzeme Gideri nin Muhasebeleştirilmesi

14 6.2- Direkt İşçilik Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 720 Direkt İşçilik Giderleri hesabı altında kalite maliyetleri ile ilgili işçilik giderleri de izlenebilir. Aslında kalite ile ilgili işçilik giderleri endirekt işçilik giderleridir. Ancak bazı direkt işçilik giderleri kalite maliyeti ile ilişkilendirilebilir. Mesela müşterinin ürün ile ilgi istekleri doğrultusunda katlanabilecek işçilik giderleri olabilir. Örnek hesap; 720. Direkt İşçilik Giderleri Hesabı Esas Üretim Gider Yeri İç Başarısızlık Maliyeti-İşçilik Giderleri nin Muhasebeleştirilmesi

15 6.3- Genel Üretim Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı nın, karakteristik olarak kalite maliyetleri ile ilgili en fazla alt hesabın açılacağı bir ana gider hesabı olduğu söylenebilir. Genel üretim giderleri hesabında üretim safhalarında ve üretim sonrasında ortaya çıkan kalite maliyeti giderleri izlenebilir. Kalite maksatlı tamir bakım giderleri, müşterinin iade ettiği ürünlere yapılan değişiklik giderleri, değerlendirme ve iç başarısızlıklarla ilgili işçilik giderleri bu hesaba girecek kalite maliyetlerine örnek verilebilir. Örnek hesap; 730. Genel Üretim Giderleri Esas Üretim Gider Yeri Değerlendirme Maliyeti-Endirekt Malzeme Değerlendirme Maliyeti-Endirekt İşçi Ücret Giderleri Değerlendirme Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Değerlendirme Maliyeti- Amortisman Giderleri Değerlendirme Maliyeti-Kalibrasyon Giderleri Değerlendirme Maliyeti-Çeşitli Giderler İç Başarısızlık Maliyeti-Endirekt Malzeme İç Başarısızlık Maliyeti-Endirekt İşçi Ücret ve Giderleri İç Başarısızlık Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri İç Başarısızlık Maliyeti- Amortisman Giderleri İç Başarısızlık Maliyeti-Kalibrasyon Giderleri İç Başarısızlık Maliyeti-Çeşitli Giderler nin Muhasebeleştirilmesi

16 6.4- AR-GE Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabı altında izlenecek kalite maliyetleri önleme, değerlendirme ve iç başarısızlık giderleri olacaktır. Özellikle bu hesap altında pazara yeni sunulacak ürünlerin tasarımı ve tasarımın test giderleri takip edilecektir. Bunun yanında mevcut ürünlere ait önleme maliyetleri, yeni üretilecek ürüne ait pazar araştırma giderleri de bu hesapta takip edilebilir. Örnek hesap; 750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Önleme Maliyeti-XYA Malzeme Gideri Önleme Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri Önleme Maliyeti-Amortisman Giderleri Önleme Maliyeti-Çeşitli Giderler Değerlendirme Maliyeti- AAA Malzeme Gideri Değerlendirme Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri Değerlendirme Maliyeti-Amortisman Giderleri Değerlendirme Maliyeti-Çeşitli Giderler İç Başarısızlık Maliyeti- AAA Malzeme Gideri İç Başarısızlık Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri İç Başarısızlık Maliyeti-Amortisman Giderleri İç Başarısızlık Maliyeti-Çeşitli Giderler nin Muhasebeleştirilmesi

17 6.5- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek 760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabı altında dış başarısızlık kategorisine giren kalite maliyetleri takip edilir. Müşteriye teslimden sonra ortaya çıkan ürün şikayetlerinin giderilmesi için yapılan kalite maliyeti giderleri bu hesapta bulunacaktır. İşletmeler için özel önemi olan garanti giderlerini bu hesap altında göreceğiz. Örnek hesap; 760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Dış Başarısızlık Maliyeti- AAA Malzeme Gideri Dış Başarısızlık Maliyeti-İşçilik Giderleri Dış Başarısızlık Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri Dış Başarısızlık Maliyeti-Amortisman Giderleri Dış Başarısızlık Maliyeti-Çeşitli Giderler nin Muhasebeleştirilmesi

18 6.6- Genel Yönetim Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek Kalite maliyetlerinin tüm kategorilerinde genel yönetim giderlerine girebilecek giderler ile müşteriye teslim sonrasında ürünün müşteriye verdiği zarar nedeniyle ödenen tazminatlar gibi dış başarısızlık maliyetleri bu hesapta kaydedilir. Örnek hesap; 770. Genel Yönetim Giderleri Önleme Maliyeti-XYA Malzeme Gideri Önleme Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri Önleme Maliyeti-Amortisman Giderleri Önleme Maliyeti-Çeşitli Giderler Değerlendirme Maliyeti- AAA Malzeme Gideri Değerlendirme Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri Değerlendirme Maliyeti-Amortisman Giderleri Değerlendirme Maliyeti-Çeşitli Giderler İç Başarısızlık Maliyeti- AAA Malzeme Gideri İç Başarısızlık Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri İç Başarısızlık Maliyeti-Amortisman Giderleri İç Başarısızlık Maliyeti-Çeşitli Giderler Dış Başarısızlık Maliyeti- AAA Malzeme Gideri Dış Başarısızlık Maliyeti-İşçilik Giderleri Dış Başarısızlık Maliyeti-Memur Ücret ve Ekleri Gideri Dış Başarısızlık Maliyeti-Amortisman Giderleri Dış Başarısızlık Maliyeti-Çeşitli Giderler nin Muhasebeleştirilmesi

19 6.7- Finansman Giderleri İle İlgili Hesaplarına Örnek Kalite çalışmalarının yürütülmesi sırasında işletmenin katlandığı faiz, kur farkı, banka komisyonu gibi finansman giderleri 780.Finansman Giderleri hesabının altında alt hesaplar olarak takip edilebilir. Bu çerçevede finansman gideri olup da önleme, değerlendirme, iç ve dış başarısızlık kategorilerinde değerlendirilen giderler burada kaydedilir. Örnek hesap; 780. Finansman Giderleri Hesabı Önleme Maliyetleri ile İlgili Finanman Giderleri Değerlendirme Maliyetleri ile İlgili Finmansman Giderleri İç Başarısızlık Maliyetleri ile İlgili Finansman Giderleri Dış Başarısızlık Maliyetleri ile İlgili Finansman Giderleri nin Muhasebeleştirilmesi

20 7- Kalite Maliyeti Takibi Maliyet Ucuzlaması Getirir Buraya kadar anlattıklarımı özetlersem, işletmeler kalitesizliğin maliyeti olan kalite maliyetlerini - Müşteri kaybetmemek, - Maliyetlerini kontrol ederek ürünlerinde ucuzlama sağlamak, - Rekabet için iyi bir entsrüman kullanarak fiyatlarını rekabetçi hale getirmek için düzenli raporlayacak ve analiz edecek ve yönlendirecek şekilde takip etmeleri gerekir. Bunun içinde yönetim muhasebesinin bu görevi üstlenerek en iyi şekilde yapmasının önemli olduğunu bir muhasebeci olarak söylemek isterim. nin Muhasebeleştirilmesi

21 Muhasebeci Yorumluyor Hakkında Bu e-kitap yazarı Volkan Kara tarafından hazırlanmıştır. Muhasebeci Yorumluyor web sitesinde muhasebenin çeşitli dallarında özgün konularda içerikler bulunmaktadır. Günümüzde genel muhasebenin yanında maliyet ve yönetim muhasebesi, işletme bütçeleri özel önem taşımaktadır. Muhasebenin bu dallarında da çeşitli yazılar/makaleler okuyabilirsiniz. Muhasebeci Yorumluyor web sitesini ziyaret etmek isterseniz bu sayfadaki linklere tıklayın... nin Muhasebeleştirilmesi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE

YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE YÖNETİM MUHASEBESİ FİNANSAL MUHASEBE İşletme; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ya da hizmet üretiminde bulunan ekonomik ve teknik birimlerdir. Yönetim, bir veya birkaç grup insanın çalışmalarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ AR-GE 521MMI117 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar Kalite kavramı Dünyanın bir

Detaylı

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber

İş Yönetim Sistemine Giriş. Rekabetçi İşletmeler için Rehber İş Yönetim Sistemine Giriş Rekabetçi İşletmeler için Rehber Hazırlayan Ebru GÜLSOY 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi GİRİŞ İş Yönetim Sistemine Giriş: Rekabetçi

Detaylı

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır.

Dokuz bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünün ardından, kalite maliyetine ilişkin yayınların yer aldığı literatür araştırması yer almaktadır. 1. GİRİŞ İşletmeler uluslar arası ticaretin yoğunlaştığı bir ortamda varlığını sürdürebilmek için mamul maliyetlemesi, başarı ölçümü ve müşteri tatmini konularına önem vermek durumundadırlar. Pazar payı

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI

ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇORLU YÖRESİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNDE MALİYET MUHASEBESİNİN UYGULANMASI SERKAN ATANOĞLU

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66

BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 63 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 64 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 65 NAKİT AKIM TABLOSU... 66 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR... 67-95 1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ÜRÜN VE HİZMET MALİYETİ 344MV0039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI NA GENEL BİR BAKIŞ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ 2008 Dağhan Alpman Kıdemli Denetçi Deloitte Türkiye * Bu çalışma 2008 yılında Bilgi Üniversitesi tarafından, en başarılı

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü SATINALMA SÜREÇİNDE RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayhan DAĞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Satınalma Günümüzün rekabet koşulları, Teknolojinin gelişimi, Dünya pazarlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı Kurum Kazancının Hesaplanması Kurum kazancı nasıl belirlenir? Kurum kazancının hesaplanmasında indirilecek ve indirilemeyecek giderler nelerdir? Hazırlayan : VOLKAN

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet

THE PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM DESIGN AND A STUDY ON PERFORMANCE MEASUREMENT OF MANUFACTURING SYSTEMS. Abstract. Özet PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TASARIMI ve ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü

Detaylı

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ

MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ MUHASEBE VERİLERİNDEN YARARLANARAK İŞLETMEYİ YÖNETMENİN ÖNEMİ Aydın DEDE Mali Müşavir-Denetçi Türkiye de gerek Muhasebe Standartlarını gerekse muhasebeye ilk kayıt ve sonraki ölçümlerde değerleme ölçülerini

Detaylı