3.3- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Üretimde Kullanılan Malzemenin Alış Maliyeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.3- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi. 3.4.1- Üretimde Kullanılan Malzemenin Alış Maliyeti"

Transkript

1

2 İçindekiler Birinci Bölüm : 1- Üretim Maliyeti İkinci Bölüm : Üretim Maliyeti Kalemleri 2- Üretim Maliyetinin Yapısı 3- Üretim Maliyetinde Malzeme Giderleri 3.1- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 3.2- Endirekt Malzeme Giderleri 3.3- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi 3.4- Malzeme Maliyetinin Hesaplanması Üretimde Kullanılan Malzemenin Alış Maliyeti Envanter Yöntemeleri Malzeme Maliyetinin Hesaplama Yöntemleri a- Fiili parti yöntemi b- Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemleri c- İlk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemi d- Son giren ilk çıkar (LIFO) yöntemi Vergi Usul Kanunu'na Göre Stok Değerlemesi 4- Üretim Maliyetinde İşçilik Giderleri 4.1- İşletmelerde İşçilik Giderleri 4.2- Üretim Maliyetinde İşçilik Giderleri

3 4.3- Direkt İşçilik Giderleri 4.4- Endirekt İşçilik Giderleri 4.5- İşçilik Giderlerinde Özellikli Olanlar Boşa Geçen İşçilik Fazla Mesai Ödemeleri Yıllık İzin ve İkramiye Ödemeleri Kıdem Tazminatı 5- Üretim Maliyetinde Genel Üretim Giderleri (G.Ü.G.) 5.1- Ürün Maliyetinde Genel Üretim Giderleri (G.Ü.G) Yapısal Olarak Genel Üretim Giderleri Genel Üretim Giderlerinde Özel Uygulamalar a- Yıllık tahmini giderlerin hesaplanması Genel Üretim Giderlerinin Ürün Maliyetlerine Yüklenmesi a- Gider yerleri (Maliyet merkezleri) b- Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması

4 Üretim Maliyeti Bu e-kitapta, üretim işletmelerinin muhasebe uygulamalarında çok önemli fonksiyona sahip olan bir hesabın işleyişinden bahsedeceğim. Bu hesap tek düzen hesap planındaki tam adı ile 151 Yarı Mamuller Üretim hesabı. Önce bu hesabı ve işleyişini açıklamaya çalışacağım, sonra üretim maliyetine giren gider kalemlerini tek tek inceleyeceğim. Konunun özellikle üretim yapan sanayii işletmelerinde, muhasebe çalışanları için önemli olduğunu düşünüyorum. Yarı Mamuller-Üretim hesabı, üretim maliyetini oluşturan giderlerin toplandığı bir hesaptır. Yapılan maliyet hesaplama çalışmaları sonucu oluşan ürün maliyetleri, belirlenen dönemler sonu itibariyle bu hesaptan çıkarılarak (bir başka ifadeyle alacak verilerek)mamul stoklarının takip edildiği hesap olan 152 Mamuller hesabına alınır. Dikkat ettinizse hesabın isminde yarı mamul ve üretim beraber geçmekte.

5 Bunun nedeni maliyet dönemi sonlarında üretimi henüz tamamlanmamış, yarı mamul halinde olan ürünlerin tamamlanmamış maliyetlerinin bu hesapta bırakılmasıdır. Yani maliyet dönemleri içinde üretim maliyetini gösterme özelliği ile kullanılan bu hesap, maliyet dönemleri sonunda yarı mamul ürünlerin tamamlanmamış maliyetini göstermektedir. Yeri gelmişken Tek Düzen Hesap Planı açıklamasındaki, bu hesabın açıklamasını buraya aynen almak istiyorum; "Henüz tam mamul haline gelmemiş ancak direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden belli oranlarda pay almış üretim aşamasındaki mamullerin izlendiği hesaptır." Hemen burada bir not düşeyim, bu hesapta sadece işletmenin ürettiği ürünlerin maliyetleri takip edilmez. Bir sanayii işletmesinde satış maksatlı üretilen ürünlerin yanında işletme için bir makine, bir kalıp, bir aparat gibi işletme bilançosunda duran varlık olarak gözüken sabit kıymetler de üretilebilmekte. İşte bu tip üretimlerin maliyetleri de 151 Yarı Mamuller Üretim hesabında takip edilir ve üretim tamamlanınca bu üretimde kullanılan malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri ilgili duran varlık hesabına alınarak aktifleştirilir.

6 Üretim Maliyeti Kalemleri Üretim Maliyetinin Yapısı Şimdi muhasebecilerin diliyle konuşursak, bir ürünün maliyetini oluşturan gider kalemlerine bakalım (burada hizmet üretimini ayrı bir konu olarak düşündüğümü belirteyim). Ürün maliyetleri üç gider kaleminden oluşur, bunlar; - Direkt ilk madde ve malzeme, - Direkt işçilik, - Genel üretim giderleri. Bu üç gider kalemi üretim işletmelerinde üretilen ürünlerin maliyetini meydana getirir. Tek düzen hesap planına göre büyük ve orta büyüklükteki üretim ve hizmet işletmeleri zorunlu olarak giderlerini 7/A seçeneğine göre muhasebeleştirirler. Yukarıdaki gider kalemlerinin tutarları 151 Yarı Mamuller-Üretim hesabına borç verilerek üretim maliyetleri oluşturulur.

7 7/A seçeneğine göre gider kalemleri bu hesaba borç verilirken karşılığında ; 711 Direkt ilk madde ve malzeme yansıtma hesabına, 721 Direkt işçilik giderleri yansıtma hesabına, 731 Genel üretim giderleri yansıtma hesabına alacak verilir. 7/A seçeneğinde, yukarıdaki hesaplar aracılığıyla üretim hesabına yüklenen giderler 710, 720 ve 730 numaralı ayni isimli hesaplar fiili değerleriyle oluşmaktadır. Şimdi sırasıyla bu gider kalemlerine bakalım. Üretim Maliyetinde Malzeme Giderleri Malzeme giderlerini önce sınıflandırmak gerektiğini düşünüyorum. Malzeme giderlerini, üretilen ürünün bünyesine giren Direkt ilk madde ve malzeme" ve ürünün üretimi sırasında, üretim faaliyetine yardımcı Endirekt malzemeler olarak sınıflandırmak mümkündür. Malzeme giderlerini kullanım amaçlarına uygun olarak bu şekilde sınıflandırmak üretim maliyeti hesaplamalarında hangi hesaba gireceği açısından önem kazanmaktadır. Çünkü kullanılan malzeme kullanım özelliğine göre 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına veya 730 Genel Üretim Giderleri hesabına girebilmektedir.

8 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt ilk madde ve malzemeler, adından da anlaşılacağı gibi ürünü oluşturan, ürünün bünyesine direkt giren, fiziki olarak ürünün bir parçası olan malzemelerdir. Bu malzemeler sanayi işletmelerinde ürün mühendisliği tarafından tek tek belirlenerek ürün ağaçları oluşturulur. Bu ürün ağaçlarında her birim ürünün bünyesine giren direkt malzemeler miktar olarak belirlenir. Çok basit örnek vermek gerekirse; A ürünün mamul haline gelmesi için X malzemesinden 4 tane kullanılıyorsa ürün ağacında X malzemesi için 4 adet sarf gösterilir. Sarf birimi malzemenin özelliğine göre adet, gr, kilo, litre gibi değişik ölçü birimleri olabilir. Endirekt Malzeme Giderleri Endirekt malzemeler, ürünün üretim faaliyetinde kullanılan, sarf edilen, ancak direkt ilk madde ve malzemeler gibi ürünün fiziki yapısının bir parçası olmayan, işletme ve yardımcı malzemelerdir. Üretim faaliyeti için ve/veya üretim faaliyetinin aksamaması için kullanılan bir takım malzemeler vardır. Mesela makine ve teçhizatların bakımı için kullanılan yağlar, temizleme malzemeleri, makinelerin tamiri için kullanılan malzemeler. Bu tip malzemeler üretilen ürünün bünyesine girmez, ancak üretim faaliyetinin aksamadan yapılması için kullanılması, sarf edilmesi zaruri olmaktadır. Ayrıca şunu da belirmek gerekir, bu malzemelerin hangi ürünün üretimi için kullanıldığını belirlemek zor olabileceği gibi ekonomik de olmamaktadır. Bu nedenle bu malzemelerin ürün maliyetine verilmesi maliyet muhasebesinin kullandığı bir takım dağıtım anahtarları vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Maliyet muhasebesi üretim maliyeti hesaplamalarında, malzemenin yukarıda yaptığımız malzeme sınıflandırmasına göre farklı hesaplar kullanmaktadır.

9 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Direkt İlk Madde ve Malzeme olarak ürün ağaçlarında gösterilen malzemeler, ürün ağaçlarındaki birim sarf miktarlarıyla, ürünün üretim miktarlarına uygun olarak kullanılan miktarı, malzeme stoklarından birim stok maliyetleriyle çekilmektedir. Muhasebe kaydını 7/A seçeneğine göre gösterirsek ; 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına alınarak bu hesaba borç kaydedilmekte, karşılığında 150. İlk Madde ve Malzeme hesabına alacak kaydedilmektedir. Bu aşamada hangi ürün için, ne miktarda malzeme kullanıldığı bilinmekte ve dolayısıyla üretilen ürünün malzeme maliyeti (direkt) bilinebilmektedir. Endirekt malzeme giderleri ise yukarıda anlattığımız gibi birebir hangi ürünün maliyetine girmesi gerektiği bilinemediği için yine 7/A seçeneğine göre gösterirsek ; 730. Genel Üretim Giderleri hesabına alınmakta, bu hesaba borç, 150. İlk Madde ve Malzeme hesabına alacak verilmektedir. Bu bölümde üretim faaliyetinde kullanılan malzemeyi sınıflandırarak maliyet muhasebesinin malzemeyi özelliğine göre hangi hesaplara aldığını incelemiş olduk. Şimdi malzeme maliyetinin hesaplanmasına bakalım.

10 Malzeme Maliyetinin Hesaplanması Üretimde Kullanılan Malzemenin Alış Maliyeti Önce malzeme alış maliyeti ve işletmelerde stok maliyetlerinin takip usullerinden bahsetmek istiyorum. Üretimde kullanılan malzeme maliyetinin hesaplanabilmesi için, önce "150 İlk Madde ve Malzeme" hesabına alınan malzemenin alış maliyetinin doğru hesaplanarak bu hesaba girişinin yapılması (borç kaydedilmesi) gerekir. Vergi Usul Kanunu 274. Maddesinde, emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği, 262.maddesinde ise maliyet bedelinin, bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri tüm giderlerin toplamı olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede bir malzemenin alış maliyetini şöyle oluşturmak mümkün ; Satın alma bedeli, Malzemenin işletme stoklarına girinceye kadar olan nakliye ve sigorta giderleri, Malzeme için ödenen komisyon ve gümrük giderleri, İthalat masrafları, Malzemenin yabancı para ile alınması halinde işletme stoklarına girin ceye kadar oluşan kur farkları, Malzemenin işletme stoklarına girinceye kadar yapılan diğer alış gider leri. Yukarıda saydığımız kalemlerin toplamı 150 İlk Madde ve Malzeme hesabına girecek malzemenin alış maliyetini oluşturacaktır. Envanter Yöntemleri Malzeme maliyetlerinin belirlenme yöntemlerine geçmeden evvel, işletmelerin stok maliyetlerinin takip edilmesinde kullanılan iki usulden bahsetmek istiyorum. Sürekli envanter yöntemi, Aralıklı envanter yöntemi. Sürekli envanter yöntemi ; Bu yöntemde malzemenin her hareketi (giriş-çıkış) miktar ve parasal değer olarak kaydedilir. Herhangi bir zamanda işletme stoklarının fiilen mevcut durumu görülebileceği

11 gibi, çıkışlar da ilgili hesap ve gider yerlerine kaydedilir. Dolayısıyla dönem sonlarında yapılacak envanter işlemi sadece o andaki stok durumunu tespit etmek içindir. Aralıklı envanter yöntemi ; Aralıklı envanter yönteminde, dönem içinde stoklardan üretime çıkışlar izlenmez. Herhangi bir çıkış kaydı yapılmaz. Dolayısıyla dönem içinde 150 İlk Madde ve Malzeme hesabının bakiyesi o andaki mevcut stok durumunu göstermez. Bu çerçevede üretimde kullanılan malzeme maliyeti dönem içinde bilinemez. Ancak, dönem sonlarında malzeme envanteri yapılıp kalan malzeme, miktar ve değer olarak tespit edildikten sonra, aşağıdaki gibi yapılacak bir hesaplama ile üretimde kullanılan malzeme maliyeti belirlenebilir. Hesaplama ; (+) Dönem başındaki ilk madde ve malzeme maliyeti (+) Dönem içi alışlar (-) Dönem sonundaki ilk madde ve malzeme maliyeti (=) Üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme maliyeti Stok maliyetlerinin izlenmesinde takip edilen iki usulü böylece anlattıktan sonra, üretimde kullanılan malzemenin hangi birim fiyatla maliyet hesaplamalarına alınacağına bakalım. Malzeme Maliyetinin Hesaplama Yöntemleri Şimdi üretim için kullanılan malzemenin maliyetinin hesaplanması yöntemlerinden ve Vergi Usul Kanunu'ndaki stokların değerlemesi konusundan bahsedeceğim. Malzeme maliyetinin hesaplanmasında kullanılan yöntemler ; Fiili Parti Maliyeti Yöntemi İşletmedeki malzemelerin gerçek parti maliyetleri bilinebiliyorsa, üretime de o maliyetlerle verilmesi, malzeme maliyetinin o partinin maliyetinden oluşması gerekir. Yani üretimde kullanılan malzeme, hangi parti malzemeden ise o partinin maliyetini alacaktır. Bu suretle dönem sonunda kalan malzeme hangi partiden kaldı ise fiilen o partinin maliyeti ile değerlemesi yapılacak.

12 Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemleri Bu yöntemde aşağıda bahsedeceğim iki usulden biri ile bulunacak ortalama fiyatlarla üretimde kullanılan malzemenin maliyeti oluşturulur. Hareketli ağırlıklı ortalama maliyet Bu usulde, her malzeme alışından sonra yeni bir ortalama malzeme maliyeti hesaplanmakta ve üretime verilen malzemenin maliyeti bu ortalama ile oluşturulmakta. Yani her malzeme alışında, alınan malzemenin alış maliyeti ile devreden malzemenin stok maliyeti toplanmakta ve bulunan değer, devreden malzemenin stok miktarı ile yeni alınan malzemenin stok miktarının toplamına bölünerek yeni ortalama malzeme maliyeti bulunmaktadır. Bu usul ancak sürekli envanter yöntemi ile uygulanabilir. Bu usulde üretim maliyeti diğerlerine göre daha gerçekçidir. Dönem sonu ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi Bu usul ile ortalama maliyet dönem sonlarında tespit edilir. Yani her alış sonrası yeni bir ortalama bulunmaz. Dönem sonlarında, tüm girişlerin ve dönem başında devreden stokların parasal değeri, miktarsal değere bölünerek bir ortalama bulunur ve üretime verilen malzemenin maliyeti bu ortalama fiyatla hesaplanır. Bu usul diğerlerine göre daha kolay uygulanır, ancak dönem sonu stokların değeri cari fiyatlardan uzaktır. İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) Yöntemi FIFO, İngilizce First In First Out teriminin kısaltılmışıdır. Bu yöntemde üretimde kullanılan malzeme, ilk alınan malzemeden ise o malzemenin maliyeti ile değerlenir. Yani üretim sistemi gereği, üretimde önce ilk alınan malzeme kullanıyor ise kullanılan malzemenin maliyeti ilk malzemenin alış maliyetinden hesaplanır. FIFO da dönem sonu stokların değeri piyasa cari fiyatlarına daha yakındır. Fiyatlar düşüş trendinde ise, dönem sonu stok değeri cari fiyatlara yakın olduğundan düşük, üretim maliyeti (dolayısıyla satılan malın maliyeti) yüksek olur. Fiyatlar yükseliş trendinde ise dönem sonu stok değeri yüksek, üretim maliyeti ise düşük olacaktır.

13 Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Yöntemi LIFO, İngilizce Last In First Out teriminin kısaltılmışıdır. FIFO yönteminin tersi olarak çalışan bir yöntemdir. Yani üretimin her zaman son giren malzeme partisinden yapıldığı kabul edilir. Bu mantıklada üretimde kullanılan malzemenin maliyeti son giren parti malzemenin alış maliyetiyle oluşturulur. Dönem sonu stokların değeri cari piyasa fiyatlarından uzak olur. Üretim maliyeti ise cari fiyatlara yakın fiyatlardan oluşur. Fiyatlar düşüş trendinde ise, dönem sonu stokların değeri yüksek kalır, dolayısıyla üretim maliyeti düşük fiyatlardan oluşacaktır. Fiyatlar yükseliş trendinde ise, dönem sonu stokların değeri düşük kalacak, üretim maliyeti ise tersine yüksek fiyatlardan oluşacaktır. Vergi Usul Kanunu na Göre Stok Değerlemesi Vergi Usul Kanunu 274. maddesine göre emtia, maliyet bedeliyle değerlenmesi gerekmekte. Yine 274. maddede değerleme günündeki satış bedeli, emtianın maliyet bedeline nazaran % 10 ve daha fazla düşüklük gösteriyorsa, mükellef maliyet bedeli yerine emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu 278. maddesinde sayılan afetler veyahut yine maddede sayılan nedenler yüzünden emtianın iktisadi kıymetinde önemli bir azalış olması halinde, emtia emsal bedeli ile değerlenir.

14 Üretim Maliyetinde İşçilik Giderleri İşletmelerde İşçilik Giderleri Üretim maliyetinin hesaplanmasında ilk madde ve malzeme giderlerinden sonra ikinci sırada olan işçilik giderlerini bakalım şimdi. İşçilik giderlerini, üretimin yapılması (veya hizmetin yapılması) için kullanılan işgücü için hesaplanan ve ödenen parasal tutar olarak tarif etmek mümkün. İşçilik giderleri, üretim (veya hizmet) maliyetinin bir unsuru olmakla birlikte faaliyet giderlerinin de bir öğesi olabilmektedir. Yani bazı işçilik giderleri üretim maliyeti dışında ar-ge giderlerine, pazarlama satış ve dağıtım giderlerine, yönetim giderlerine girebilmektedir. Ar-ge çalışmaları için yapılan işçiliği, ambalajlama ve ürün depolama işçiliğini, idari bölümler için kullanılan idari hizmet işçiliğini örnek verebiliriz. Üretim Maliyetinde İşçilik Giderleri Önce işçilik giderlerinin nasıl sınıflandırabileceğimize bakalım. Üretim maliyeti açısından baktığımızda işçilik giderlerini ; Direkt işçilik giderleri, Endirekt işçilik giderleri, olarak gruplandırabiliriz.

15 Direkt İşçilik Giderleri Üretim faaliyetini doğrudan gerçekleştiren maliyet merkezlerinde çalışan ve üretimi fiilen gerçekleştiren işgücü için hesaplanan parasal tutar, direkt işçilik giderini oluşturur. Bu gider, tek düzen hesap planı 7/A seçeneğinde 720 Direkt İşçilik Giderleri hesabında izlenir. Direkt işçilik giderinin özelliği, hangi ürünün üretimi için yapıldığının bilinmesi ve doğrudan o ürünün maliyetine yüklenebilmesidir. Endirekt İşçilik Giderleri Üretim maliyetine doğrudan yüklenemeyen direkt işçilik dışındaki hafta ve genel tatil ücretleri ve sosyal sigorta işveren payları gibi giderler ile üretim faaliyetine destek olan işgücü giderleridir. Endirekt işçilik giderleri, ürünün maliyetine doğrudan yüklenemediği için, üretimin özelliğine göre belirlenen dağıtım anahtarları vasıtasıyla ürün maliyetine yüklenebilir. Bu gider tek düzen hesap planı 7/A seçeneğinde 730 Genel Üretim Giderleri hesabında izlenir. İşçilik Giderlerinde Özellikli Olanlar Bazı işçilik giderleri vardır ki bunların muhasebeleştirilmesi açısından özellik taşımakta oldukları söylenebilir. Özellikli işçilikler olarak, boşa geçen işçiliği, fazla mesai ödemelerini, yıllık izin ve ikramiye ödemelerini, kıdem tazminatı ödemelerini göstermek mümkün. Bu özellikli işçiliklerde giderin üretim maliyetine mi alınacağı, yoksa dönem gideri olarak mı kaydedileceği önem arz etmektedir. Boşa Geçen İşçilik Boşa geçen işçilik maliyeti çeşitli nedenlerden oluşabilmektedir. Bir kaç neden sıralayabilirim; - Malzeme siparişinin geç verilmesi, malzemenin üretim plânına uygun olarak üretim için hazır hale getirilememesi nedeniyle üretimin durması,

16 - Üretim için kullanılan makine ve teçhizatlardaki arızalanma veya başka bir sebeple üretimin durması, - Malzemelerin kalite ve kontrolünde çıkan kabul edilemez kararı sonrası üretimin durması, - Enerji yetersizliği veya kısıtlamaları nedeniyle üretimin durması, - Grev veya yangın, tabii afetler nedeniyle üretimin zorunlu olarak dur ması, gibi nedenler yüzünden üretim zaman zaman aksayabilmektedir. İşte bu tip üretim durmaları nedeniyle işgücü için ödenen ücretler boşa geçen işçiliği oluşturmaktadır. Boşa geçen işçiliğin o dönem üretilen tüm ürünlere, bir dağıtım anahtarı ile dağıtılabilmesi için 730 Genel Üretim Giderleri hesabına alınması gerekir. Ancak boşa geçen işçilik işletmenin kontrol edemediği tabii afet, grev gibi nedenlerden oluşuyorsa 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesabına alınmalıdır. Fazla Mesai ödemeleri Fazla mesai ücreti iki bölümden oluşur, birincisi fazla mesai ücretinin kendisi, ikincisi ise fazla mesai zammı. Fazla çalışma özellikle belirli bir ürün için yapılıyorsa, fazla mesai ücretinin tamamı (fazla mesai ücreti + fazla mesai zammı) o ürünün direkt işçilik gideri olması gerekir, dolayısıyla bu tip ücret ödemesi 720 Direkt İşçilik Giderleri hesabına alınabilir. Fazla çalışma özellikle belirli bir ürün için yapılmıyor ise fazla mesai ücreti 730 Genel Üretim Giderleri hesabına alınıp, dağıtım anahtarları vasıtasıyla üretim maliyetlerine yüklenebilir. Ayrıca gece vardiyası için verilen ilave primler gibi ücretler de 730 Genel Üretim Giderleri hesabına alınabilir. Yıllık İzin ve İkramiye Ödemeleri Üretim bölümlerine ait yıllık izin ve ikramiyelerin, yıllık toplam tutar olarak bir tahmini yapılarak bu tutarın 373 Maliyet Giderleri Karşılığı hesabı ile aylık eşit tutarlarda 730 Genel Üretim Giderleri hesabına gider kaydedilmesi ve yine dağıtım anahtarları vasıtasıyla üretim maliyetlerine yüklenmesi gerekir.

17 Çünkü yıllık izin ve ikramiyelerin sadece ödendiği dönemdeki ürünlerin maliyetine verilmesi doğru olmayacaktır. Bu yapılırsa sunî olarak o dönemdeki ürün maliyetleri yüksek çıkacaktır. Halbuki yıllık izin ve ikramiyeler genel olarak tüm yıl için verilmektedir. Kıdem Tazminatı Kıdem tazminatı işletmeler için önemli gider kalemini oluşturur. Bu giderin ödendiği zaman gider kaydedilmesi yerine her yıl için bir hesaplama yaparak karşılık ayrılması suretiyle gider hesaplarına alınması işletme kârlılığının daha doğru hesaplanmasını sağlar. Tek düzen hesap plânındaki 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı ile 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabı bu işlem için kullanılır. Yıllık olarak hesaplanan kıdem tazminatı yükü, ilgili gider hesabına borç ( 730 Genel Üretim Giderleri, 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, 770 genel Yönetim Giderleri gibi), 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabına alacak kaydedilir. Bu şekilde üretim maliyet merkezleri ile ilgili kıdem tazminatı karşılığı da 730 Genel Üretim Giderleri hesabına borç kaydedilerek ürün maliyetlerine dağıtılır. Tek düzen hesap plânına göre, izleyen dönemde ödenmesi beklenen kıdem tazminatı karşılık tutarları 472 Kıdem Tazminatı karşılığı hesabından çıkartılarak, 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabına alacak kaydedilir. Ödenen kıdem tazminatı doğrudan gider yazılmayarak, 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı hesabına borç kaydedilir. Böylece üretim maliyetinin ikinci kalemi olan işçilik giderlerini de bu şekilde incelemiş olduk.

18 Üretim Maliyetinde Genel Üretim Giderleri (GÜG) Ürün Maliyetinde Genel Üretim Giderleri (G.Ü.G) Üretim işletmelerinde ürün maliyetini oluşturan üçüncü ve son gider kalemi genel üretim giderleridir. Genel üretim giderleri, üretim faaliyeti için yapılan, fakat direkt malzeme ve direkt işçilik gibi üretilen ürünlerin maliyetine birebir yansıtılamayan giderlerdir. Üretimin özelliğine göre belirlenen dağıtım anahtarları vasıtasıyla ürün maliyetlerine yüklenebilen ortak üretim giderleridir. Günümüzde işletmelerde birden fazla ürünler üretilmektedir. Birbirinden farklı ürünlerin yanında, ayni ürünün farklı modelleri de üretilmektedir. Öyle ki ayni ürünün belki daha fazla farklı modelleri olabilmektedir. İşte bazı giderler tüm bu farklı ürünlerin (ve/veya farklı modellerin) üretimi sırasında ortak gerçekleşmekte, doğrudan belirli ürünlere ait olmamaktadır. Bu giderlere örnek olarak, fabrika binası ve üretim makinelerinin amortismanlarını, bakım ve tamir giderlerini, üretimde çalışan fakat tüm üretim faaliyeti ile ilgili çalışmalar yapan idari personelin yönetim giderlerini sayabiliriz.

19 Yapısal Olarak Genel Üretim Giderleri Genel üretim giderlerinin yapısal olarak en önemli özelliği, üretilen ürünlerle birebir ilişkilendirilememesidir. İkinci özellikleri, bu giderlerin bazıları belirli bir dönem için (mesela bir yıl için) sabit kalmalarına rağmen, bazılarının üretim hacmine bağlı olarak değişken olmalarıdır. Mesela amortismanlar sabit giderken, enerji giderleri üretim hacmiyle orantılı değişkendir. Üçüncü bir özellikleri ise, yıl içinde düzensiz gerçekleşmeleridir. Mesela personel sosyal giderleri, yıllık izin ücretleri, gibi. Başka bir özellik, giderin tür itibariyle genel üretim gideri olmasına rağmen gerçekleşmesi sırasında bir kısmının, genel üretim giderlerine alınmaması gerekliliğidir. Yıl içinde alınan bir makinenin amortismanının yıllık hesaplanan tutarının, makinenin aktifleştiği tarihten önceki aylara isabet eden tutarının, çalışılmayan kısım gideri olarak değerlendirilerek 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesabına alınması bu özelliğe örnek gösterilebilir. Genel Üretim Giderlerinde Özel Uygulamalar Genel üretim giderlerinin bu yapısal özellikleri, aylık genel üretim giderlerinin oluşturulmasında ve ürün maliyetlerine yüklenmesinde bazı özel uygulamaların yapılması zaruretini doğurmaktadır. Yıllık tahmini gider tutarlarının hesaplanması Yıl içinde gerçekleşmesi düzensiz dağılan giderler için sene başında aylık bazda, yıllık tahmini tutarlar hesaplanır. İşletmede bütçe sistemi uygulanıyorsa bütçeden bu giderlerin aylık tutarları alınır ve her ay 373 Maliyet Gider Karşılığı hesabı kullanılarak bu gider tutarları 730 Genel Üretim Giderleri hesabına borç kaydedilerek muhasebeleştirilir. Böylece bu düzensiz giderler yüzünden üretim maliyetlerinin dalgalanması önlenmiş olur.

20 Genel üretim giderlerin ürün maliyetlerine yüklenmesi Yukarıda genel üretim giderlerinin bir takım dağıtım anahtarları kullanarak ürün maliyetlerine yüklenmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Tekrar etmek gerekirse genel üretim giderleri üretim faaliyetleri sırasında gerçekleşen ortak giderlerdir. Şimdi bu giderlerin ürünlere dağıtımının gerçekleşmesi için önce bu giderlerin üretim faaliyetinin gerçekleştiği ana maliyet merkezlerinde (gider yerlerinde) toplanması gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Gider yerleri (Maliyet merkezleri) Burada işletmelerde maliyet merkezleri (gider yerleri) şemasının yapılmasının önemi ortaya çıkmakta. Maliyet merkezleri şeması, giderlerin yönetimi ve ürün maliyetlerin hesaplanmasında önemli bir maliyet muhasebesi çalışma aracıdır. Hesap planının, 7/A seçeneğine uygun olarak gider yerlerinin de dikkate alınarak yapılandırılması ile giderlerin plânlanması, kontrolü ve ürün maliyetlerine yüklenmesi sağlanabilir. İşletmelerde üretim kısmında gider yerleri (maliyet merkezleri) ; - esas üretim gider yerleri, - yardımcı üretim gider yerleri, - üretim yönetimi gider yerleri diye ayrılır. Esas üretim gider yerleri, ürünün fiilen üretiminin gerçekleştiği bölümlerdir. Boyama, montaj bölümü gibi. Yardımcı üretim gider yerleri, esas üretim yerlerine üretim faaliyetinde yardımcı olan bölümlerdir. Kalite kontrol, enerji bölümü gibi. Üretim yönetimi gider yerleri, üretim yapılan bölümlerin yönetimini yapan bölümlerdir. Fabrika müdürlüğü gibi. Genel üretim giderleri, önce yapıldıkları yerlere göre tüm gider yerlerinde toplanır. Sonra yardımcı ve yönetim gider yerlerindeki giderler esas üretim yerlerine dağıtılır. Daha sonra esas üretim yerlerinde toplanmış bulunan tüm giderler ürünlere dağıtılarak ürün maliyetleri hesaplanır.

21 Genel üretim giderlerinin sınıflandırılması Genel üretim giderlerini 7/A seçeneğini esas alarak şöyle sınıflandırabiliriz ; Endirekt malzeme giderleri, Endirekt işçilik giderleri, Memur ücret ve ekleri, Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, Çeşitli giderler, Vergi, resim ve harçlar, Amortisman ve tükenme payları. Evet, bu e-kitapta kısa da olsa işletmelerde üretim maliyeti nedir, hangi hesaplar kullanılır, üretim maliyeti hangi gider kalemlerinden oluşmaktadır, incelemeye çalıştım. Umarım bu e-kitabı okuyan, özellikle bu muhasebe mesleğine yeni başlamış genç meslektaşlarımız için faydalı olmuştur.

22 Muhasebeci Yorumluyor Hakkında Bu e-kitap yazarı Volkan Kara tarafından hazırlanmıştır. Muhasebeci Yorumluyor web sitesinde muhasebenin çeşitli dallarında özgün konularda içerikler bulunmaktadır. Günümüzde genel muhasebenin yanında maliyet ve yönetim muhasebesi, işletme bütçeleri özel önem taşımaktadır. Muhasebenin bu dallarında da çeşitli yazılar/makaleler okuyabilirsiniz. Muhasebeci Yorumluyor web sitesini ziyaret etmek isterseniz bu sayfadaki linklere tıklayın...

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma

Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma Muhasebe ve Ürün Fiyatlandırma İçindekiler - Muhasebede Uzmanlık Alanları - Satış Fiyatı Tespitinde Maliyetlerin Kullanılması - Satış Fiyatı Tespit Yöntemleri 1) Üretim Maliyetine Dayanan Satış Fiyatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ I. MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 1. MALİYET MUHASEBESİNE İLİŞKİN ANA KAVRAMLAR... 3 1.1. Gider Kavramı... 3 1.2. Harcama Kavramı... 3 1.3. Maliyet

Detaylı

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1

Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 İŞLE 305 Maliyet ve Yönetim Muhasebesine Giriş 1 Yrd. Doç. Dr. Ali COŞKUN İşletme (Türkçe) Bölümü 2007-2008 Güz Yarıyılı Muhasebe Sistemi İşletme hakkında, işletmede çıkarı bulunan taraflara bilgi sağlayan

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR

VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 3. Hafta Ders İçeriği VARLIK HESAPLARI: DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar Grubu 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Detaylı

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ

GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SAPTANMASI VE İZLENMESİ 10. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşçilik Giderlerinin Saptanması ve İzlenmesi İşçilik Giderleri Veri Kaynakları Toplam İşçilik Tutarının Saptanması

Detaylı

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir.

- Bu uygulamada yardımcı defterlerde izlenecek Gider Çeşitleri 0-9 sayılı hesaplarda, Gider Yerleri ise sayılı hesaplarda gösterildiği gibidir. 7 MALİYET HESAPLARI Maliyet hesapları, mal ve hizmetlerin planlanan biçim ve niteliğe getirilmesi için yapılan giderlerin toplandığı ve maliyet unsurlarına dönüştürülerek izlendiği hesaplardır. Bu bölümde

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler

Endirekt Giderler II. ÜRETİM GİDERLERİ İlk Madde ve Malzeme Giderleri Direkt İlk Madde ve Malzemeler İÇİNDEKİLER I. YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ... 2 1. YÖNETİM MUHASEBESİNİN TANIMI VE KAPSAMI... 2 2. YÖNETİM MUHASEBESİNİN AMAÇLARI... 4 3. YÖNETİM MUHASEBESİ, MALİYET MUHASEBESİ VE FİNANSAL MUHASEBE ARASINDAKİ

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır.

Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Müdürü Yardımcısı. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Aralık 2014 sayısında yayınlanmıştır. 680-Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları Hesabına Kaydedilmesi Gereken Genel Üretim Gideri Mahiyetindeki Amortismanların Maliyet Muhasebesi Açısından Önemi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE Vergi Bölümü,

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II Metin AYTULUN Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi TMS ve VUK Kapsamında STOKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2. İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3. İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Maliyet Muhasebesine Giriş ÜNİTE:2 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri ÜNİTE:3 İşçilik Maliyetleri ÜNİTE:4 Genel Üretim Maliyetleri ve Maliyet Dağıtımı Birinci Aşaması ÜNİTE:5 Genel Üretim Maliyetleri

Detaylı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı

1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı 1 DÖNEN VARLIKLAR 15 STOKLAR Stoklar, işletmenin satmak, üretimde kullanmak ve tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, ticari mal, yarı mamul, mamul ve hurda gibi varlıklar ile kendi ürettiği

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI MALİYET MUHASEBESİ 16 Mart 2014-Pazar 16:00-17:30 SORULAR SORU 1: XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan, gelir tablosu

Detaylı

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2

www.saitkaygusuz.com skaygusuz@uludag.edu.tr STOKLAR TMS-2 1 STOKLAR TMS-2 Üretim İşletmelerinde Stoklar 2 Stoklar aynı zamanda işletme tarafından üretilen mamulleriya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ

MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER MALİYET MUHASEBESİ VE KAYIT DÜZENİ 3. HAFTA DERS İÇERİĞİ İşletme Giderlerinin Sınıflandırılması Tekdüzen Hesap Planında Maliyet Ana Hesapları ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ

ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ Selçuk Turgay AZAK 50 * Mustafa BİZİMYER 51 ** ÖZ Üretim işletmelerinde üretim faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ Muhasebe Döngüsünü Hatırlayalım... 2 Maliyet Muhasebesi ve Üretim İşletmeleri... 5 Üretim İşletmelerinin İki Ana Grubu... 6 Mamül ve Hizmet Üretiminin

Detaylı

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO

DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO DEĞERLEME ĠġLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN ÖZET TABLO İşletmelere dahil iktisadi kıymetlerin kayda alınması ve değerlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda tablo halinde özet olarak yer almaktadır. Söz konusu tablo VUK

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI

GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MALİYET UNSURLARI 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Sınıflandırılması ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER 1 4 ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı)

MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ. Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG x Kapasite kullanım oranı) 1 MALİYET MUHASEBESİ TÜM FORMÜLLER MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMLERİ Tam Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG+SABİT GÜG) Değişken Maliyet Sistemi: (DİMMG+DİG+DEĞİŞKEN GÜG) Normal Maliyet Sistemi: DİMM+DİS+DGÜG+(SGÜG

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İZLEME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BAŞKAN YARDIMCILIĞI MALİYET ANALİZİ DAİRE BAŞKANLIĞI Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 14. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I Stoklar ve Kayıt Yöntemleri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 15-Stoklar Grubu 15-Stoklar Grubu Stoklar, İşletmenin satmak üretimde kullanmak veya

Detaylı

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI

TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi TEKP 409 TEKSTİL TERBİYESİNDE ÜRETİM VE MALİYET HESAPLARI Seçmeli Lisans Dersi (2 0 2) Yrd. Doç. Dr. İlhan ÖZEN Erciyes

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ

MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI. M.Bahadır r ALTAŞ MALATYA SMMMO - TESMER MALĐYET MUHASEBESĐ KURS NOTLARI ŞUBAT-2010 M.Bahadır r ALTAŞ Maliyet Muhasebesi ile Finansal Muhasebe Arasındaki Farklar Finansal Muhasebe Đç ve dışd gruplara bilgi verir Tutarlar

Detaylı

5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ

5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 5.DERS TİCARİ MALLARA İLİŞKİN DÖNEMSONU İŞLEMLERİ 15- TİCARİ MALLAR HESAP GRUBU Bu hesap grubunda işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul,

Detaylı

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir?

4) Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramlarından biri değildir? 1) Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonlarından biri değildir? A) Kaydetme B) Sınıflandırma C) Özetleme D) Kontrol E) Yorumlama 2) Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR

SKY102 MUHASEBE-II DERS NOTU GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II DURAN VARLIKLAR 7. Hafta Ders İçeriği Mali Duran Varlıklar Hesap Grubu (24) Maddi Duran Varlıklar (MDV) Hesap Grubu (25) MDV Hesaplarının İşleyişi MDV lerde Amortisman

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. - Arge Giderleri - Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Faaliyet Giderleri Dönem Giderleri

MALİYET MUHASEBESİ. - Arge Giderleri - Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Faaliyet Giderleri Dönem Giderleri Üretilen Mamulün Maliyeti; MALİYET MUHASEBESİ Üretim işletmelerinde mamül maliyetini oluşturan 3 tane maliyet kalemi vardır. A) Direk ilk madde ve malzeme maliyeti B) Direk işçilik maliyeti C) Genel üretim

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.03.2009 Sirküler No: 2009/34 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI Yeminli Mali Müşavirliğimiz tarafından Kayıtları bilgilerinize sunulmuştur. hazırlanan Dönem Sonu

Detaylı

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30

2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 2014/1 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAV SORULARI 16 Mart 2014- Pazar 16.00 17.30 SORU 1: (30 P.) XYZ üretim işletmesinde 31.12.2013 tarihli genel geçici mizandan

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

İlişkili kişiye mal teslimleri eleştiri konusu yapılan bir vergi incelemesinin analizi (Maliyet Artı Yöntemi) Serkan ÖZDEMİR Vergi Müfettişi

İlişkili kişiye mal teslimleri eleştiri konusu yapılan bir vergi incelemesinin analizi (Maliyet Artı Yöntemi) Serkan ÖZDEMİR Vergi Müfettişi İlişkili kişiye mal teslimleri eleştiri konusu yapılan bir vergi incelemesinin analizi (Maliyet Artı Yöntemi) Serkan ÖZDEMİR Vergi Müfettişi Mükellef kurumun Faaliyet konusu Mükellef kurumun imalatını

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ

GİDERLERİN HİZMET MALİYETİNE YÜKLENMESİ ÖĞR. GÖR. PINAR DOĞANAY PAYZİNER GİDERLERİN HİZMET İNE YÜKLENMESİ 13. HAFTA DERS İÇERİĞİ Giderlerin Hizmet Maliyetlerine Yüklenmesi (3. Dağıtım) Maliyetlendirme Yöntemleri Maliyetin Kapsamına Göre Maliyetlendirme

Detaylı

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ

YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ İsmail PAMUK-Yeminli Mali Müşavir 1-Giriş Vergi hukukumuzda inşaat işleri; yıllara yaygın inşaatlar ve özel inşaatlar olarak ikili sınıflandırmaya

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II GELİR TABLOSU 14. Hafta Ders İçeriği Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir Hesapları Gider Hesapları Gelir Tablosu nun Kar/Zarar İle İlgili Hesapları Gelir Tablosu

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

20 TEMMUZ /2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ /2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Bir üretim işletmesinde belirli bir maliyet dönemin de yapılan işlemlere ait açıklamalar

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 10. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE 7. Maliyet Hesapları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Tekdüzen hesap planının 7 nci hesap sınıfını Maliyet Hesap sınıfı oluşturmaktadır. Muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 İKİNCİ BÖLÜM GİDERLERİN SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 3 Temmuz 2011-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen (Çok Kademeli Rapor Tipi-Özet-Ayrıntılı)

Detaylı

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR

SMMM Staja Giriş Sınavı Finansal Muhasebe Bölüm 08 STOKLAR STOKLAR 150. İlk madde ve malzeme 151. Yarı mamuller Üretim 152. Mamuller 153. Ticari Mallar 157. Diğer Stoklar 158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159. Verilen Sipariş Avansları Dönem sonu envanter

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBESİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 28 Ağustos 2016 Cumartesi Soru: X A.Ş. nin 2015/3. Geçici vergi dönemi hesaplarının bakiyeleri aşağıdaki gibidir. HESAPLAR

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI

TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TAŞINMAZ DEĞERLEME İLKE VE UYGULAMALARI Doç. Dr. Osman KILIÇ 1 Ünite: 4 TARIMSAL ÜRÜNLERDE MALİYET Doç. Dr. Osman KILIÇ İçindekiler 4.1. Tek Yıllık Bitkisel...

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Dönen Varlıklar- Aktif Nitelikli Dönem Ayırıcı Hesaplar Dönen Varlıklar- Diğer Dönen Varlıklar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30

2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 2013 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 17 Mart 2013 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1. (50 PUAN) A üretim işletmesinin ve 01.03.2013'te faaliyete başlayan

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat

2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma Sınav Süresi: 2,5 Saat 2016/2. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı İleri Düzeyde Finansal Muhasebe 2 Eylül 2016 Cuma 18.00 Sınav Süresi: 2,5 Saat SORULAR S.1. TMS/TFRS lerde yer alan Varlıkları Değerleme Ölçütleri kapsamında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ MALİYET MUHASEBESİNİN TANİMI VE AMAÇLARI Maliyet muhasebesi, üretilen mal (mamul) veya hizmetlerin maliyetini oluşturan maliyet türlerinin, oluştuğu yerler ve ilgili oldukları

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

MALİYET MUHASEBESİ. PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi MALİYET MUHASEBESİ PROF. DR. MİKAİL EROL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. METİN ATMACA Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DOÇ. DR. SERKAN TERZİ Çankırı Karatekin Üniversitesi ii Maliyet Muhasebesi

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ

ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARSANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI ARASANIN KAT KARŞILIĞI MÜTEAHHİDE VERİLMESİ Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim

Detaylı

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ 10.03.2017/39-1 AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ ÖZET : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI. 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30

2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI. 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30 2015 /2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MALİYET MUHASEBESİ SINAVI SORULARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 16.00-17.30 SORU 1: Kuzey" Paslanmaz Çelik Üretim ve Satış A.Ş. de, üretim Toplama ve Hazırlama.

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ. Şebnem Çelebi

YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİ. Şebnem Çelebi YÖNETİM VE Şebnem Çelebi Finansal Kontrol Sistemi Finansal Kontrol Sistemi ve Organizasyon Finansal Kontrol Sistemi ve Sorumluluk Merkezleri 3/22/2010 AGENDA Gider Yerleri Kar Merkezleri 2 Maliyet Muhasebesi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI

MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI MALİYET MUHASEBESİ KAVRAMI VE AMAÇLARI Muhasebe, bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ilişkin finansal bilgileri ölçmek ve çeşitli kullanıcılara bu finansal bilgileri raporlamak amacıyla kullanılan bir

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2014 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ DERS NOTU ISPARTA 2014 1 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ

Detaylı

Muhasebede Kalite Maliyetleri. Kalite Maliyetleri

Muhasebede Kalite Maliyetleri. Kalite Maliyetleri nin Muhasebeleştirilmesi Muhasebede İçindekiler Birinci bölüm : 1- Kalite Nedir? 2- Kalite Maliyeti Nedir? 3- Kalitesizlik Neye Sebep Olur? 4- Kategorileri 4.1- Önleme Maliyetleri 4.2- Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 12. Hafta Ders İçeriği Borç ve Gider Karşılıkları Hesap Grubu (37) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları (38) (Pasif Nitelikli

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 26.04.1999 SĠRKÜ 99.04 Üçer Aylık Geçici Vergi Dönemi Çalışmaları Hk. Bilindiği gibi, 4369 sayılı kanunla yeniden düzenlenen Geçici Vergi uygulaması, 01.01.1999 tarihinde

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014

Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Sirküler No: 048 İstanbul, 12 Mayıs 2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği nde yer alan iade konusu yapılacak KDV tutarının tespiti ne dair düzenlemeler. Özet: 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

MUHASEBE 2 15-STOKLAR. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 15-STOKLAR. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 15-STOKLAR ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com I-DÖNEN VARLIKLAR 15-STOKLAR 150-Hammadde ve Mlz. 151-Yarı Mamuller-Üretim 152-Mamuller 153-Ticari Mallar 157-Diğer Stoklar

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Stokların Değerlemesi

Stokların Değerlemesi Stokların Değerlemesi Yafes PEHLİVAN Gelirler Kontrolörü - Samsun VD. Bşk. Grup Müdür V. I. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 258. maddesinde değerleme; vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili

Detaylı

İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ

İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ İMAL EDİLEN MALIN MALİYETİ Sakıp ŞEKER * A İMALAT VE MALİYET KAVRAMLARI malat sözcüğü, imal sözcüğünün çoğulu olup, (amelden) yapma, işleme, meydana getirme anlamlarına gelmektedir. Makina ve tesisat kullanmak

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

PROJENİN TAHMİNİ FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASI Kubilay Kavak Mart-2012 A) BAŞLANGIÇ YATIRIM HARCAMALARI Proje fikrinin geliştirilebilmesi için gerekli tüm yatırım özellikleri belirlenir. Tüm yatırım

Detaylı