Cumhurbaşkanı Konuşması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cumhurbaşkanı Konuşması"

Transkript

1 Cumhurbaşkanı Konuşması Lefkoşa,KKTC 22 Mart 2011,Salı Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu Cumhurbaşkanı Sayın Dr.Derviş Eroğlu nun 4.Gençlik Kurultayı Açılışı nda Yaptıkları Konuşma Çok değerli konuklar sevgili gençler sözlerime baģlarken hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım... Kanımca 4 ncü Gençlik Kurultayı zamanlama açısından çok önemli bir noktada gerçekleģtirilmektedir. Buradan çıkacak sonuçlar Devletimiz, Hükümetimiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluģlarımızın yön bulmasında, politika ortaya koyma veya çalıģma alanı saptama noktalarında oldukça yararlı olacaktır. Bu nedenle bu kurultayın düzenlenmesine katkı sağlayan, destek veren herkesi,tüm katılımcıları yürekten kutlar baģarılar dilerim. Anımsanacağı üzere Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk gençliğe büyük önem vermiģ, Cumhuriyeti onlara emanet ederken bazı tavsiyelerde bulunmuģtu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün Gençliğe Hitabesi ni burada sizlere okuyacak değilim ancak bana göre vatanını, milletini, ailesini seven, toplum sorunlarına, dünya meselelerine duyarlı her gencimiz mutlaka Atatürk ün gençliğe hitabesini zaman zaman okumalı. Ben burada Büyük Önder in sadece Ģu sözlerinin altını çizmek istiyorum: YÜKSELEN YENĠ KUġAK, GELECEK SĠZSĠNĠZ... CUMHURĠYETĠ BĠZ KURDUK, ONU YÜKSELTECEK VE YAġATACAK OLAN SĠZLERSĠNĠZ... Dün bizler gençtik, bugün sizler gençsiniz.. Yarın baģkaları genç olacak, siz olgunlaģacaksınız. 1

2 Benim kuģağım 2 nci Dünya SavaĢı sonrası kuģağıdır... Bizler 1 nci Dünya SavaĢı nı yaģayan, KurtuluĢ SavaĢı nı anımyasanlarla büyüdük. Bizim kuģak elektik enerjisi kullanımının yeni yeni yaygınlaģtığı, petrolün nimetlerinin dünyayı hem olumlu hem de olumsuz olarak etkilediği dönemlerde çocukluk ve gençlik günlerini geçirdi. Sonra birden bire varoluģ ve özgürlük mücadelesinin içinde kendimizi bulduk. Vatanımız, canımız, Kıbrıs ta kendi kimliğimizle yaģamak, kendi kendimizi yönetmek, Anavatan Türkiye ile kopmaz bağlar oluģturmak için baģlattığımız mücadelenin bayrağını bizden öncekilerden gururla aldık ve bugünlere taģıdık. Eminim siz bizden ileri gideceksiniz. Siz bizden daha baģarılı olacaksınız. KKTC bağımsızlığın ve kendi devletinin değerini bilen, Anavatanı Türkiye ye ve milli değerlere gönülden bağlı Kıbrıs Türk halkının vermiģ olduğu mücadelenin bilincinde olan çağdaģ ve bilinçli gençliğin elinde bugünkünden daha güçlü, gelecek günleri ise bugünden daha güzel olacaktır. Değerli konuklar, sevgili katılımcılar bizler soğuk savaģ döneminde bir dünyada yaģadık, sıcak savaģı kendi topraklarımızda tattık. ĠnĢallah siz bunları yaģamaz, tatmazsınız. Bizim tecrübelerimiz, deneyimlerimiz büyük çoğunlukla çatıģan dünyaya aittir. Tecrübe önemlidir ve para ile satın alınamayacak bir değerdir. Tarih, eğer ders alınmazsa tekrarlanır. Tarih milletlerin hafızasıdır. Tarihini bilmeyenler hafızasını kaybetmiģ gibidir. Tarih o zaman tekerrür eder. Ama geçmiģe saplanıp kalmayacağız. Bugünü dünden daha iyi yapmak için uğraģacağız. Bugünden sonra da yarındır. Yarınları da daha iyi yapmak için planlar, programlar yapacağız. Eğer tecrübe ile dinamizmi birleģtirebilirseniz, tarihten olumlu dersler çıkarırsanız, ülkenize,dünyanıza daha yararlı olursunuz. Ben, siyasi yaģamım boyunca, hep gençliğin dinamizmi ile tecrübenin birleģtirilmesinin yararına inanarak hareket ettim. Daima benden tecrübelilere kulak verdim, benden genç olanlara tecrübelerimi aktarmayı görev saydım. Siyaset yaģamımda gençlerin önünü açar, onların yeni bilgilerinden, heyecanlarından, enerjilerinden yararlanırken tecrübeyi de hiç göz ardı etmedim. 2

3 Değerli kardeģlerim, sevgili gençler bugün görüyoruz ki dünya hızla değiģiyor. Berlin Duvarı nın 9 Kasım 1989 daki yıkılıģı ile iki kutupluluk ve soğuk savaģ geride kalırken küreselleģme giderek önem kazanıyor ve etkinleģiyor. 11 Eylül 2001 de Amerika BirleĢik Devletleri nin New York kentinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi ne düzenlen saldırı ve sonrası ise Yeni Dünya Düzeni için adımlar atılan bir dönem olmuģtur. Bütün bu geliģmeler neticesinde Avrupa yeniden ĢekillenmiĢtir. Bana göre bugün Kuzey Afrika ve bazı Arap ve Ortadoğu ülkelerinde yaģanan geliģmeler söz konusu sürecin devamıdır. Öyle görünüyor ki bölge çok önemli ve yeni geliģmelere gebedir. Kıbrıs Adası, Adamız, ve Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iģte bu geliģmelerin tam göbeğindedir. Dünyanın Ģekillendirilmesinde etkin rol oynayan enerji kaynaklarının çok yakınındayız. Ortaya çıkmıģtır ki Adamızın etrafında ciddi gaz rezervleri vardır. Gaz ise giderek daha da fazla önem kazanan bir enerji maddesidir. Dolayısı ile değerli genç kardeģlerim, çok sevgili konuklar eğer geleceği daha güzel kılmak istiyorsak bugünü çok iyi anlamalı, bugün meydana gelen geliģmeleri çok hassas bir Ģekilde ve doğru terazi ile tartarak değerlendirmeliyiz. Benim bu Kurultay vesilesi ile sizlere birinci ve en önemli önerim bu olacaktır: ATATÜRKÇÜ ÇĠZGĠDEN SAKIN AYRILMAYINIZ. VATANINIZI, HALKINIZI, ÜLKENĠZĠ KORUMAK ĠÇĠN DÜNYAYI ANLAMAK VE DOĞRU DEĞERLENDĠRMEK ĠÇĠN ELĠNĠZDEKĠ EN CĠDDĠ EN YARARLI REHBER BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ĠN SÖYLEDĠKLERĠ VE YAPTIKLARIDIR. Değerli gençler biliyorum ki siz farklı bir dünyanın içinde yaģıyorsunuz... Sizler internetle haģır neģirsiniz... Sizler iletiģim çağını yaģıyorsunuz... Artık dünya elinizin altında sayılır... Bizlerin on yıllar harcayarak ulaģabileceği bilgilere siz bir dokunuģla ulaģabiliyorsunuz. Ancak bunu doğru kullanınız... Ve Ģu sayacaklarıma lütfen dikkat buyurunuz; 3

4 Aile temel kurumdur. Ailenizi, aile iliģkilerinizi asla ihmal etmeyiniz. KüreselleĢmeden uzak duramayız ama küreselleģirken kendi kültürel ve sosyal değerlerimizi de koruyalım. Kendi çevremizle, ailemizle, ulusumuzla, vatandaģlarımızla yabancılaģmayalım. Millet önemli bir kavramdır. Milletinizi seviniz, Milli dayanıģmaya önem veriniz. Milletinizi sevmeniz demek baģka milletlere karģı husumet beslemeniz, onları sevmemeniz anlamına gelmez. Devletinize, Vatanınıza sahip çıkınız, Maalesef dünya henüz istediğimiz bir durumda değildir. Bir kurtlar sofrası söz konusudur. Eğer siz haklarınızı koruma gayret ve kararlılığı içinde olmazsanız baģkaları hakkınızı elinizden alabilir. Devletsiz ve vatansız kalmak çok acıdır. Bu sözlerim kulağınıza küpe olsun. Uygarlık ve çağdaģlık ülküsünden hiç ayrılmayınız. Uygarlık ve çağdaģlık yolunda ilerlemenin bilimden, ilimden geçtiğini unutmayınız. Eğitime, bilime büyük önem veriniz. Asla gelecekle ilgili olarak ümitsizliğe kapılmayınız. Yenilgi, gücün tükendiği değil, ümidin bittiği anda baģlar. Unutmamak gerekir ki sebat sabrı, sabır da umudu getirir. Her iģte sebat ve sabır gerektiğini unutmamalıyız. Bugün beğenmediğiniz, istemediğiniz Ģeyler oluyor diye gerilemeyiniz. Bardağın sadece boģ tarafını değil, dolu tarafını da görünüz. DeğiĢimden, geliģimden yana tavır koyunuz. DüĢünce özgürlüğüne sahip çıkınız. Demokrasiyi yaģatınız. Demokrasi haklar ve mesuliyetler rejimidir. Sorumsuz davranıģların demokraside yeri yoktur, olursa demokrasi yok olur. Büyük Ģair Namık Kemal in dediği gibi ADAMIN ADAMI DEĞĠL FĠKRĠN ADAMI oluruz. AraĢtırınız, sorunuz, sorgulayınız. Projeler yapınız, icatlara, buluģlara yöneliniz. Bölücü, parçalayıcı, karıģtırıcı değil, barıģçı, kaynaģtırıcı, birleģtirici, uzlaģtırıcı olunuz. Disiplinli ve düzenli çalıģınız. Saygılı, sabırlı ve kararlı olunuz. Seviniz... Her iģin baģı sevgidir... Yaratanı, evreni, Dünya yı, doğadaki tüm canlıları ve varlıkları, insanları seviniz. 4

5 Ve bir siyaset adamı olarak Ģunu da söylemeden geçemeyeceğim; SĠYASETTEN UZAK DURMAYINIZ.. Eğer demokrasiye inanıyorsak siyasetten uzak durmamalıyız. Unutmamalıyız ki yaģamımız için büyük önem taģıyan Yasama ve Yürütme organları siyaset kurumunun faaliyetleri sonucu bizim irademizle belirlenir. Siyaset insanlığın, ülkenin, halkın yararı için hizmetse eğer, ki öyle olmalıdır bana göre herkesin büyük değer vermesi gereken bir müessesedir. Değerli gençler, belki sizlere çok iyi bir dünya bırakamıyoruz ama sizin avantajlarınızı, bilgilerinizi, duygularınızı daha iyi kullanarak daha iyiye, daha güzele ulaģacağınızdan eminim. Bilgi çağında eleģtirel düģünebilen, stratejik planlar yapabilen ve değiģime kolayca uyum sağlayabilen insanlara gereksinim vardır. Maalesef dünyamızda hala sıcak çatıģma bölgeleri var yıldır çözülemeyen uluslararası meseleler var.. Bunlardan biri de ne yazık ki Kıbrıs konusudur. Hala dünyada adil bir gelir dağılımı olduğunu söylemek mümkün değil. Afrika da hala çocuklar açlıktan ölüyor. Gençlerimiz için yeterince istihdam yaratamıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesinde ve bizde ekonomide ciddi bir daralma yaģanıyor. YetmezmiĢ gibi tüm bunlar üstüne çevresel sorunları da ekledik. Ama bardağın dolu tarafı da var... Son elli yılda teknoloji ve bilimde inanılmaz atılımlar gerçekleģtirildi. Sorunları yok edecek bilgi ve teknoloji insanoğlunun elinde vardır. Eminim sizler bu alt yapıyı olumlu yönde kullanacak ve barıģ içinde, daha adil, daha yaģanabilir bir dünya yaratacaksınız. Hazır söz Kıbrıs konusundan açılmıģken kısaca konuyla ilgili pozisyonumuzu bu tarihi kurultayda bir kez daha net bir Ģekilde ortaya koymak istiyorum.. Değerli kardeģlerim, sevgili gençler biz Büyük Önder Mustafa Kemal in YURTTA BARIġ, DÜNYADA BARIġ veciz sözlerinde ifade edilen anlayıģı kalpten benimsemiģ kiģileriz. Biz Kıbrıs meselesinin Ada daki var olan gerçekler temelinde bir an önce bir antlaģma ile sonuçlandırılmasını istiyoruz ve onun için gayret gösteriyor, öneriler ortaya koyuyoruz. Güvenli, güvenceli bir antlaģma ile Kıbrıs Ada sının bölgemize ve Dünyamıza örnek olmasını istiyoruz. 5

6 Fedakârlık yapabileceğimiz noktalarda fedakârlık yaptık, antlaģma için önemli adımlar attık ve karģı taraftan da benzer bir anlayıģ bekledik, hala bekliyoruz.. Ama tabii ki fedakarlık yapamayacağımız noktalar var? Niçin? Çünkü sizleri, gelecek nesilleri düģünüyoruz. Nedir bunlar? - SulandırılmamıĢ iki kesimliliğin devamı. - Ġki Halk gerçeğinden ve bugün var olan gerçeklerden hareket edilmesi. - Kıbrıs Türk Halkı nın kendi kendini yönetme olgusundan asla vazgeçmeyeceğinin bilinmesi. - Kıbrıs Türk Halkı nın kendi bölgesinde mülkiyet ve nüfus bakımından net bir çoğunluğa sahip olması. - Yeni bir siyasi ortaklık kurulacağı olgusu. - Anavatan Türkiye nin etkin ve fiili garantisinin devamının Türk tarafı için kırmızı çizgi niteliğini taģıması.. Evet bu konularda taviz veremeyiz.. Çünkü bu konularda taviz verilmesi demek Kıbrıs ta egemenliği Rum tarafına vermek, kendi vatanımızda ikinci sınıf vatandaģ olarak yaģamyı kabullenmek anlamına gelir. En temel hakkımız olan yaģam güvencemiz tehlikeye girer. Rum tarafı maalesef istediğimiz noktada değil. Hala 1974 öncesine dönüģ beklentisi içinde bulunuyorlar ve bunun mümkün olamayacağını anlamak istemiyorlar. Geçen bunca yılı, bizlere yaģattıkları o kötü günleri, bizi devletsiz bıraktıkları günleri unutuyorlar. Ama yine de umudumuzu yitirmedik. Aklı-selimin galip geleceğine Sayın Hristofyas ın 2013 yılı ġubat ayında yapılacak Rum BaĢkanlık seçimlerini beklemeden ve de en kısa zamanda soruna bir çözüm bulunması için doğru yola geleceğine, zaman sınırlaması ile yoğunlaģtırılmıģ görüģmeler yapılıp netice alınması için mesafe katedilmesine razı olacağına inanıyoruz. olur.. Ama tabii ki Sayın Hristofyas ın durduk yerde bu noktaya gelmesini beklemek saflık Bunun için BirleĢmiĢ Milletler in gerçekçi bir rol üstlenmesi AB nin hatalarını tamir edecek kararlar alınması (Ambargoların kaldırılması gibi) yararlı olacaktır inancındayız. 6

7 Değerli konuklar, sevgili gençler sözlerime son verirken bir kez daha 4 ncü Gençlik Kurultayı nın baģarılı geçmesi dileklerimi vurguluyorum.. Sizlerin huzurunda Kurultay sonuçlarını merakla bekleyeceğimi, ve burada ortaya konulacaklardan yararlanmaya çalıģacağımı, yararlanılması için takipçilik yapacağımı dile getirmek istiyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teģekkür eder, hepinizi sevgiyle kucaklarım.. 7

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No : 03 / 2010 Kıbrıs Uyuşmazlığı: Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Üzerine Yansımaları Ahmet Zeki Bulunç Kapak Sayfasının Arkası Bu sayfa boş bırakılmıştır.

Detaylı

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU

TÜRKĠYE KOMÜNĠST PARTĠSĠ MERKEZ KOMĠTESĠ'NĠN DUYURUSU TKP MK Genel Sekreteri Haydar Kutlu Yoldaşın MK 5. Plenumunda Okuduğu Politik Büro Çalışma Raporu Aralık 1985 TKP Yayınları Herausgeber ERMĠġ Verlag Postfach 10 10 16 43 ESSEN 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1- TKP Merkez

Detaylı

Cumhurbaşkanı Konuşması

Cumhurbaşkanı Konuşması Cumhurbaşkanı Konuşması Lefkoşa,KKTC 18 Şubat 2012,Cumartesi Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu www.kktcb.org basinburosu@kktcb.org basin@kktcb.org Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu nun İstanbul Bahçeşehir

Detaylı

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü

ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü ATĠK Program TartıĢma Taslakları BroĢürü -I- ÖNSÖZ Değerli ATĠK aktivistleri, sevgili dostlar; Avrupa Türkiyeli ĠĢçiler Konfederasyonu (ATĠK), 20 yılı sonunda çeyrek asırlık bir tarihsel mücadele sürecini

Detaylı

Kıbrıs meselesinde vermiş olduğunuz net destek için de ayrıca teşekkür ederim.

Kıbrıs meselesinde vermiş olduğunuz net destek için de ayrıca teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, sevgili Demokrat Parti Kurultay katılımcıları öncelikle gerçekleştirmekte olduğunuz 8'ni olağan kurultayınızın Demokrat Parti'ye, ülkemize hayırlı olmasını, ülkemiz, halkımız, Devletimiz

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

İş in İçinden. İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar?

İş in İçinden. İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar? İş in İçinden İş Dünyasına Sorduk: Nasıl Başardılar? ÖNSÖZ SAYFA 2 İş in İçinden, Doğru ve iyi yönetim anlayıģının önemi konusunda farkındalık yaratmak Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi nin

Detaylı

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI

HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE BĠR YENĠDEN DÜZENLEMENĠN PARADĠGMASI KÖKTÜRK, Erol, Harita ve Kadastro Sektöründe Bir Yeniden Düzenlemenin Paradigması, 6. Harita Kurultayı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 3-7 Mart 1997, Ankara, 22 s. HARĠTA VE KADASTRO SEKTÖRÜNDE

Detaylı

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum.

KÂTĠP ÜYELER: Ġsmail KAġDEMĠR (Çanakkale) Bayram ÖZÇELĠK (Burdur) BAġKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü BirleĢimini açıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 24. Dönem 4. Yasama Yılı 84. Birleşim 05 Mayıs 2014 Pazartesi 5 Mayıs 2014 Pazartesi BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 14.03 BAġKAN: BaĢkan Vekili Meral AKġENER

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ

AK PARTĠ GENEL MERKEZ İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 2 Erdoğan: Biz bu iģin dıģında kalamayız... 2 DıĢiĢleri'nden Türk iģçilerle ilgili açıklama... 2 Tezkerede Ġncirlik ve yabancı asker baģlıkları yok... 3 Darbecilerle aynı

Detaylı

TED GENEL MÜDÜRÜ SEVĠNÇ ATABAY OKULUMUZU ZĠYARET ETTĠ

TED GENEL MÜDÜRÜ SEVĠNÇ ATABAY OKULUMUZU ZĠYARET ETTĠ TED-ES ES TE D E S KİŞ E H İR KOLE J İ Ö ĞREN Cİ GA Z E TE S İ Ma rt 2 0 0 9 S a y ı : 4 Fiy a t ı: 1 GN K TED GENEL MÜDÜRÜ SEVĠNÇ ATABAY OKULUMUZU ZĠYARET ETTĠ Okul geliģtirme programı çerçevesinde okulumuza

Detaylı

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU ANKARA-KASIM 2013 1 / 438 2 / 438 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: KOMİSYONUN KURULUŞU

Detaylı

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe

DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4, TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ TUTANAK DERGĠSĠ CĠLT : 122, 110. BrlĢm, 1 Haziran 2006 Perşembe Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddet Konusunda Meclis

Detaylı

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ

FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ Sayı:4 Ocak 2012 CHP Kadın Kolları Resmi Aylık Yayın Organı FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ 9 OCAK 2012 GÜNÜ SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU NU SUÇLADI SUÇ: SİLİVRİ YARGILAMASINI

Detaylı

Küreselleşmenin gelecekteki, ulusal ölçekte demografik, sosyal, ekonomik gelişmelere etkileri Dr. Yılmaz ARGÜDEN 12 Şubat 2011

Küreselleşmenin gelecekteki, ulusal ölçekte demografik, sosyal, ekonomik gelişmelere etkileri Dr. Yılmaz ARGÜDEN 12 Şubat 2011 Küreselleşmenin gelecekteki, ulusal ölçekte demografik, sosyal, ekonomik gelişmelere etkileri Dr. Yılmaz ARGÜDEN 12 Şubat 2011 Ġnsanoğlu yaģam mücadelesinde paylaģım ve uzmanlaģmadan faydalanarak riskleri

Detaylı

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK Prof.Dr.Figen KADIRGAN Prof.Dr.Sabriye PĠġKĠN Prof.Dr.A.Nilgün AKIN Prof.Dr.

Detaylı

kasım 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Damien Hirst

kasım 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Damien Hirst kasım 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Damien Hirst yasemin ne der Merhaba Bu ay ne çok yaşadık, ülke olarak ne çok üzüldük, üzülüyoruz.

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ

ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ ANKARA TĠCARET ODASI ĠġTE TÜRKĠYE GERÇEĞĠ TURGUT ÖZBAY Ocak - 2003 Ankara "EĞER, ġunun BUNUN TEVECCÜHÜNDEN KUVVET ALMAYA TENEZZÜL^EDERSENĠZ HALĠNĠZĠ BĠLMEM, FAKAT ÂTĠNĠZ ÇÜRÜK OLUR" M. KEMAL ATATÜRK SUNUġ

Detaylı

www.arsivakurd.org İÇİNDEKİLER

www.arsivakurd.org İÇİNDEKİLER 10 İÇİNDEKİLER Beyni diyalektik ve tarihsel felsefeyle çalışmayanlara, vicdanına insanlığın tüm güzellik, iyilik ve sevgi değerlerini sığdırmayanlara, yeni dönem yapılandırmalarını yerine getiremeyenlere

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Camille Pissarro

Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Camille Pissarro Şubat 2013 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. 1 Camille Pissarro Sayfa 2 martı* şubat 2013 gelişen düşünceler Gelişen Düşünceler İçin Gelişimde

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN

NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜBAM NECMETTİN ERBAKAN IN ARDINDAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Mayıs 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim Merkezi Barbaros

Detaylı

BURSA BASIN TOPLANTISI 17 HAZĠRAN 2009 YEREL YÖNETİMLER ALMĠRA BİLDİRİSİ. TMMOB Bursa 3.Kent Sempozyumu HOŞGELDİNİZ. (Yaşanabilir Dirençli Bir Kent)

BURSA BASIN TOPLANTISI 17 HAZĠRAN 2009 YEREL YÖNETİMLER ALMĠRA BİLDİRİSİ. TMMOB Bursa 3.Kent Sempozyumu HOŞGELDİNİZ. (Yaşanabilir Dirençli Bir Kent) BURSA BASIN TOPLANTISI 17 HAZĠRAN 2009 YEREL YÖNETİMLER ALMĠRA TMMOB Bursa 3.Kent Sempozyumu HOŞGELDİNİZ (Yaşanabilir Dirençli Bir Kent) 30.04.2011 1 Tarihte de Sosyal Demokrasi kavramı; Kent Yönetimlerinden

Detaylı