3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik"

Transkript

1 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin fazla olduğu yargılarından hangilerini kanıtlamada kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I. Elmalı Ovası II. Kestel Ovası III. Çukurova IV. Silifke Ovası 2. Türkiye'de, yukarıda verilen ovalardan hangilerinin oluşumunda karstik süreçlerin etkisi vardır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik I. Tuz Gölü II. İznik Gölü III. Nemrut Gölü IV. Meke Tuzlası Gölü V. Büyük Çekmece Gölü 8. Yukarıda verilen göller, oluşumlarına göre ikişerli olarak gruplandırılırsa hangisi bu gruplamanın dışında kalır? A)l B) II C) III D) IV E) V I. Seyhan II. Fırat III. Çoruh IV. Susurluk 9. Yukarıda verilen akarsulardan hangilerinin havzasının tamamı Türkiye sınırları içinde yer alır? A) Yalnız l B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV 10. Türkiye'de ağaç türleriyle ilgili araştırmalar yapan bir bilim adamı, gittiği yöredeki ormanda; kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, meşe ve dişbudak ağaçlarının yaygın olduğunu görmüştür. Buna göre, bilim adamının gittiği yöredeki ormanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak varılabilir? A) Geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. B) Ġğne yapraklı ağaçlardan oluşur. C) Ġç Anadolu Bölgesi'ndedir. D) Yangınlar nedeniyle tahrip olmuştur. E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. 4. Dağların kıyıya paralel uzandığı ve kıyıya yakın olduğu alanlarda falezler yaygındır. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangilerinde falezlerin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V 5. Türkiye'nin akarsularıyla ilgili; I. Rejimleri düzensizdir. II. Akış hızları fazladır. III. Ulaşıma elverişlidirler. IV. Aşındırma güçleri azdır, yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV 6. Yatak eğimleri ve akış hızları az olan akarsular hidroelektrik üretimine elverişli değildir. Buna göre, aşağıda verilen akarsulardan hangisinin hidroelektrik üretimine elverişli olduğu söylenemez? A) Fırat B) Çoruh C) Ergene D) Sakarya E) Seyhan 7. Yukarıdaki haritada ok yönünde Muğla'dan hareket eden biri, Rize'ye ulaştığında aşağıdaki toprak tiplerinden hangisini görmesi beklenmez? A) Terra rossa B) Kahverengi orman C) Kahverengi step D) Tundra E) Kestane renkli bozkır 11. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisindeki topraklarda yıkanma daha fazladır? Erzurum-Kars platolarında çayır bitki örtüsü altında oluşmuştur. - Humus bakımından oldukça zengindir. - Koyu renkli topraklardır. 12. Yukarıda özellikleri belirtilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Alüvyal toprak B) Çernozyom C) Kestane renkli bozkır toprakları D) Terra rossa E) Kahverengi orman toprağı 13. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karasal iklimin etkili olduğunu gösteren özelliklerden biri değildir? A) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması B) Kışların erken gelmesi ve uzun sürmesi C) Mevsimler arasındaki sıcaklık farkının fazla olması D) Kışın yağışların büyük kısmının kar şeklinde olması E) Kuzeydoğudan esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin iklim özellikleriyle ilgili olarak verilmiş doğru bir bilgi değildir? A) Türkiye'de buharlaşmanın en fazla olduğu bölge Ġç Anadolu'dur. B) Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar güney kıyılarda ölçülür. C) Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yıllık sıcaklık ortalaması azalır. D) Kuzeydoğu Anadolu Türkiye'nin en soğuk yöresidir. E) Yaz döneminde en yüksek sıcaklıklar G.doğu Anadolu'da görülür.

2 I. Doğu Anadolu Bölgesi'ne gidildikçe sıcaklık azalır. II. Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır. III. Türkiye'de güneye bakan yamaçlarda yıl boyunca sıcaklık daha yüksektir. 15. Yukarıdaki durumların nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Enlem Bakı Yükselti B) Yükselti Enlem Bakı C) Karasallık Bakı Karasallık D) Yükselti Bitki örtüsü Enlem E) Arazi yapısı Basınç Yükselti 16. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin, yıllık gerçek sıcaklık ortalamalarının dağılışı gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzeydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar düşüktür. B) Sıcaklıklar genel olarak batıdan doğuya doğru azalmaktadır. C) En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da görülmesinde, enlemin de etkisi vardır. D) Hakkari Bölümü'nde sıcaklıkların, Karadeniz kıyılarından düşük olmasının temel nedeni, güneş ışınlarının düşme açısıdır. E) Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalmasında yükseklik etkilidir. 17. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, o yörede yaygın olmayan bitki örtüsüyle birlikte verilmiştir? A) Ankara çevresi -» antropojen bozkır B) Ġzmir çevresi -» maki C) Hakkari çevresi -» Sarıçam ormanı D) Rize çevresi -» ladin ormanı E) Konya çevresi -» bozkır 18. Ġğne yapraklı ağaçlar yıl boyunca yeşilliklerini korurken ülkemizde geniş yapraklı ağaçlar kışın yaprağını dökmektedir. Buna göre, aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi yıl boyunca yeşilliğini korumaktadır? A) Meşe B) Ladin C) Kayın D) Gürgen E) Kestane 19. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'deki ormanların coğrafi bölgelere göre dağılışı gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Türkiye'deki ormanların yarısı, iç bölgelerdedir. B) Türkiye arazisinin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır. C) Ege Bölgesi'ndeki orman alanları sürekli artmaktadır. D) Orman bakımından zengin bölgelerin denize kıyısı vardır. E) Türkiye'deki iklim koşulları bitki türlerinin çeşitliliğini azaltmıştır. 20. Yukarıdaki haritada bazı alanlardaki dağılışı verilen do-ğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Maki B) Bozkır C) Garig D) Orman E) Alpin çayır I. Mezra II. Yayla III. Mahalle ve divan IV. Oba 21. Yukarıda verilen köy altı yerleşmelerinin hangileri "sürekli yerleşme" özelliği göstermez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 22. Hayvancılıkla uğraşanlar yaz kuraklığının başladığı dönemde hayvanları otlatmak için yaylalara çıkarlar. Bu nedenle bazı yüksek yerlerde bir dönem nüfus artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma örnek değildir? A) Erzurum B) Kars C) Ağrı D) Ardahan E) Edirne 23. Köy altı yerleşmeleri daha çok tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yapıldığı yerlerde gelişmiştir. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde köy altı yerleşmeleri daha az görülür? 24. Türkiye'de nüfus artış hızı, 1960 yılından sonra düşmeye başlamıştır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında; I. Eğitim düzeyinin yükselmesi II. Dışarıya olan göçlerin artması III. Aile planlamasının başlaması IV. Doğum oranının yüksek olması uygulamalarından hangileri yer almaktadır? A) II ve III B) II ve V C) I ve IV D) I, II ve III E) I ve II 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin nüfus özelliklerinden biri değildir? A) Yaşlı nüfus oranı azdır. B) Kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazladır. C) Nüfus dağılımı dengesizdir. D) Çalışanların yaş ortalaması küçüktür. E) Nüfus sürekli artmaktadır. 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki iç göçün sonuçlarından biri değildir? A) Çarpık kentleşmenin artması B) Trafik sorununun artması C) Alt yapı hizmetlerinde yetersizliklerin ortaya çıkması D) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması E) Konut sorununun artması

3 27. Deniz turizminin ve tarımın gelişmiş olduğu yerlerde yaz döneminde önemli ölçüde nüfus artmaktadır. Buna göre, yaz döneminde haritadaki numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde nüfus artışı bu nedenlere bağlanabilir? Turizm Tarım A) I II B) III IV C) II III D) IV III E) III II 28. Aşağıdaki grafik yılları arasında Türkiye'de nüfus artış oranındaki değişim gösterilmiştir. Grafikteki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumların hangisi yapılamaz? A) Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl 2000 dir. B) yıllarında nüfus miktarı aynı değildir. C) Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1945'tir. D) Nüfus artış hızı düzenli değildir. E) Nüfus miktarı sürekli artmıştır. 31. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlar-dan hangisi mevsimlik göç almaz? A) V B) IV C) III D) II E) I 32. Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Adana gibi kentlerdeki nüfus artışı fazladır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) iklim koşullarının elverişli olması B) Ulaşımın gelişmiş olması C) Sosyal yaşam olanaklarının fazla olması D) Okur - yazar oranının yüksek olması E) İş olanaklarının fazla olması 33. Divan tipi köyaltı yerleşmeleri aşağıdaki yerlerin hangilerinde daha yaygındır? A) Hakkâri B) Orta Fırat C) Batı Karadeniz D) Kıyı Ege E) Adana 34. Aşağıda Türkiye'nin okur-yazar durumu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Okur - yazar oranı artmaktadır. B) Okur - yazar oranı çok düşüktür. C) Okur - yazar oranlarında bölgeler arasında fark vardır. D) Az gelişmiş bölgelerde cinsiyetler arasındaki okur - yazarlık farkı daha fazladır. E) Okur - yazar olmayan nüfusun önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. 35. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de yılları arasındaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir. 29. Su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin engebeli olduğu kırsal alanlarda dağınık yerleşme görülür. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde dağınık yerleşme daha yaygındır? I. Nüfusu on binin altında olan yerleşme yerleridir. II. Temel ekonomik etkinlik tarıma dayalıdır. III. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde dağınık yerleşme hakimdir. IV. Doğu Karadeniz'de toplu yerleşme tipi yaygındır. 30. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye 'de kırsal yerleşmelerin özelliklerinden değildir? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV Tablodaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Kırsal nüfus artmaktadır. B) Ġç göç yaşanmaktadır. C) Nüfusun cinsiyetlere dağılımı dengesizleşmektedir. D) Nüfus sürekli artmaktadır. E) Aktif nüfus oranı azalmaktadır. 36. Yıldız Dağları, Menteşe, Teke ve Taşeli yörelerinin seyrek nüfuslanmasının en önemli nedeni aşağıda-kilerden hangisidir? A) Yağış miktarının az olması B) Yer altı kaynaklarının az olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Toprak koşullarının elverişsiz olması E) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması

4 37. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'de sayım yıllarına göre kır-sal ve kentsel nüfus oranları gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kırsal nüfus oranı sürekli azalmıştır. B) Kentsel nüfus oranı sürekli artmıştır. C) 1985 yılında kentsel nüfus, kırsal nüfustan daha fazladır. D) 2000 yılında kentsel nüfus, kırsal nüfusun iki katını geçmiştir. E) Kırsal ve kentsel nüfus, yılları arasında eşitlenmiştir. 38. Türkiye'de nüfus hareketleri çok fazladır. Özellikle Ġç göçlerin yaygınlığı bu hareketliliğe neden olan en önemli faktördür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki iç göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) Göç edenler genellikle erkeklerdir. B) Göçler genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır. C) Sanayi ve ticaretin geliştiği yerler daha fazla göç almaktadır. D) Fazla göç alan kentlerde hızlı bir nüfus artışı meydana gelmektedir. E) Tarımda sulama olanaklarının fazla olduğu yerler daha fazla göç vermektedir. 39. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) 1960'tan sonra yurt dışına göçler olmuştur. B) Dış ülkelerden Türkiye'ye göç olmamaktadır. C) Ġç göçler çoğunlukla kırsal kesimlerden kentlere doğrudur. D) Ġç göçün temel nedeni, şehirlerde iş imkanlarının fazla olmasıdır. E) En fazla göç veren bölgeler, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleridir. 40. Aşağıdaki grafikte, 1927 ve 2000 yıllarında Türkiye'de ki kadın ve erkek nüfusun okuryazarlık oranları gösterilmiştir. Yalnızca grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) 1927 yılında nüfusun yarıdan fazlası okuryazar değildir. B) 2000 yılında okuryazar olmayan kadınların çoğu kentlerde yaşamaktadır. C) 1927 ve 2000 yıllarında erkeklerin okuma yazma oranı kadınlarınkine göre daha azdır. D) 2000 yılında okuryazar olmayan erkek nüfusun büyük bölümü 50 yaşın üzerindedir. E) 1927 yılında okuryazar erkek sayısı 2000 yılında okuryazar olmayan erkek sayısından azdır. 41. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin nüfus yapısına ait bir özellik değildir? A) Doğum oranının yüksek olması B) Genç ve dinamik yapı göstermesi C) Kadınlar arasındaki okur-yazar oranının erkeklerden fazla olması D) Çalışmaya başlama yaşının küçük olması E) Endüstride çalışan nüfusun artmakta olması 42. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Tarım alanlarının geniş olması B) Balıkçılığın gelişmiş olması C) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması E) Eski bir yerleşim merkezi olması 43. Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasından düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Çeşitli toprak türleri olmasının B) Yükseltisinin fazla olmasının C) Ulaşımın olanaklarının kısıtlı olmasının D) Ekim alanlarının sınırlı olmasının E) İş olanaklarının yetersiz olmasının 44. Ülkemizdeki iklim koşullarını düşünürsek aşağıdaki yapı malzemeleri ve bölgelerden hangileri doğru eşleşmiştir? 45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir? A) Konut miktarını ve tiplerini belirlemek B) Ülke nüfusunun artış oranını tespit etmek C) Ülkedeki nüfusun sayısını bilmek D) Ülkedeki yaş gruplarını belirlemek E) Ülkedeki nüfusun kadın/erkek sayısını belirlemek 46. I. İşsizlik artar. II. Mal ve hizmetlere talep artar. III. Kalkınma hızı azalır. IV. Üretim artar. V. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasındadır? A) II, IV, V B) I, II C) III, IV D) I, III E) III, V 47. Aşağıdaki merkezlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişim göstermiştir? A) Seydişehir B) İskenderun C) Karabük D) Ereğli E) Muğla 48. Gelişmiş bir ülkenin nüfus ve ekonomik özelliklerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi söyleyemeyiz? A) Yaşlı nüfusun fazla olması B) Sanayisinin gelişmiş olduğu C) Yaşam standartlarının yüksek olması D) Hizmet ve tarım sektöründe çalışan nüfus fazla olması E) Kullanılan elektrik miktarının fazla olması

5 AŞAĞIDAKİ İFADELERİN YANINA DOĞRU, YANLIŞ ŞEKLİNDE YAZARAK CEVAPLAYIN (..) Meşe Türkiye de her yerde yetişebilen bir ağaç türüdür. (..) Türkiye nin ortalama yükseltisi 1132 m dir. (..) Jeotermal enerjiden yararlanma alanlarının içinde organik maddelerin kurutulması ve sanayi de bulunur. (..) Ülkemizde bitki ve toprak çeşidi fazladır. KITALARIN KEŞFİ TEST SORULARI 1) Tarihte ilk kez kıtalararası ticaret aşağıda verilen yollardan hangisi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.? A) İpek Yolu B) Kral Yolu C) Baharat Yolu D) Kuzey Atlantik Yolu E) Pasifik Aşırı Yolu 2) İpek Yolu aşağıda verilen ülkelerden hangisinin üzerinden geçmez? A) Türkiye B) Irak C) İran D) Afganistan E) Ukrayna (..) Meşe, kestane, gürgen ve kavak geniş yapraklı ağaç türlerinden bazılarıdır. (..) Ülkemiz nüfusunun dengeli dağılmasında matematik konumunun etkisi büyüktür. (..) Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır. (..) Türkiye bitki türleri bakımında zengin bir ülkedir. (..) Makiler Ege kıyılarında metre yükseklere kadar çıkabilmektedir. (..) Tuz Gölünde su seviyesi değişimi yıl boyunca çok az görülür. (..) Güney Marmaradaki göller genelde Tektonik Göllerdir. (..) İç Bölgelerde zamanla ormanların tahrip edilmesiyle oluşan Bozkırlar vardır. Bunlara Antropojen Bozkır denir. (..) Ülkemizde Kırsal Nüfusun en fazla olduğu yer Doğu Anadolu Bölgesidir. (..) Karadeniz kıyılarında İnsanların yazın yaylalara çıkmasının temel nedeni sıcaktan korunma isteğidir. (..) Süveyş Kanalı insan gücüyle açılmıştır. (..) Ümit Burnu nun keşfinden sonra Akdeniz limanları önem kaybetmişlerdir. (..) Dünyayı dolaşan ilk gemici Kristof Kolomb dur (..) Türkiye nüfusu sürekli artma istikametindedir. (..) Amerika Okyanusya ve Antartika yeni dünya kıtalarıdır. (..) Kıtaların keşfiyle birlikte yeni dünya kıtalarına göçler başlamıştır. (..) Ülkemizde Erozyon Kıyı bölgelerimizde daha yaygındır. (..) Coğrafi keşifler sonucu keşfedilen Ümit burnu ndan sonra İpek ve Baharat yolu nun önemi artmıştır. (..) Eski oluşumlu arazilerde deprem, Volkanizma gibi riskler yüksektir. (..) İlk yerleşmeler sıcak bölgelerde ve su kaynakları çevresinde olmuştur. 3) Dünya haritası üzerinde gösterilen A limanından yola çıkan bir gemi gösterilen rotada hareket ettiğine göre aşağıda verilen su yollarından hangisini kullanmış olamaz? A) Cebelitarık Boğazı B) Süveyş Kanalı C)Babülmendep Boğazı D) Hürmüz Boğazı E) Bering Boğazı 4) Haritada gösterilen doğrultuda Osaka dan,kopenhag a giden bir gemi sırasıyla aşağıdaki boğazlardan hangilerini kullanmıştır? A) Cebelitarık-Hürmüz-Kiel-Göteborg B) Malaka-Babülmendep-Süveyş-Cebelitarık C) Cebelitarık-Süveyş-Hürmüz-Malaka D) Panama-Korint-Tasmanya-İstanbul E) Babülmendep-Hürmüz-Kerç-Çanakkale 5)Ümit Burnunun keşfedilmesiyle birlikte; I. Akdeniz limanlarının önemi artmıştır II. Avrupalılar alternatif bir yol elde etmiştir III. İpek Yolu önemini arttırmıştır. gibi bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6)Teknolojik gelişmelerin büyük bir hız kazanması aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz? A) Kültürel değişim hızında B) Bilgi ve belgelerin paylaşımında C) Tarımsal üretim miktarında D) Ulaşım güvenliğinin artmasında E) Hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasında

6 7) Kuzey Atlantik su yolunun diğer su güzergahlarına göre daha çok geminin geçtiği bir yol olmasında; I. Nüfusun kalabalık olduğu sahaları birbirine bağlaması II. Hammadde ihtiyacının fazla olduğu alanları bağlaması III. Büyük limanları birbirine bağlaması IV. Asya ve Amerika yı birbirine bağlaması V. Sanayisi gelişmiş bölgeleri birbirine bağlaması gibi özelliklerden hangisinin etkisi yoktur? 8) Akdeniz de yer alan İskenderun ve, Marsilya, Venedik gibi limanlar aşağıda verilen olaylardan hangisi ile birlikte önem kaybetmiştir? A) Osmanlı Devletinin Akdeniz i ele geçirmesi B) Süveyş Kanalının açılması C) Ümit Burnunun keşfi D) Macellan Boğazının keşfi E) Panama Kanalının tamamlanması 9) 15) Önemli geçit noktalarında yer alan ülkelerin stratejik önemi fazladır Verilen bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin stratejik önemi diğerleri kadar fazla değildir? A) Türkiye B) Mısır C) Panama D) Güney Afrika Cumhuriyeti E) Kanada 16) Aşağıda verilen su yollarından hangisi Dünya petrol ticareti bakımından büyük önem taşımaktadır? A) Bering Boğazı B) Malaka Boğazı C) Macellan Burnu D) Hürmüz Boğazı E) İstanbul Boğazı 17) İstanbul Boğazı yüksek risk taşıyan su yollarından birisidir.bu durumun ortaya çıkmasında; I. Boğazın girintili-çıkıntılı yapısı II. Akıntıların şiddetli olması III. Boğaz uzunluğunun fazla olması IV. Marmara nın bir iç deniz olması gibi özelliklerden hangisi veya hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV 18) Dünya da teknolojinin günlük yaşamda kullanımı düşünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kişi başına düşen internet kullanımı diğerlerinden daha azdır? A) ABD B) Japonya C) Türkiye D) Suriye E) Bulgaristan Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde demiryolları ağı daha yaygındır? 10) Kara yolları aşağıdakilerden hangisi bakımından diğer ulaşım türlerinden daha avantajlıdır? A) Yakıt miktarının az olması B) Ulaşım hızının yüksek olması C) Ulaşımın güvenli olması D) Yük miktarının fazla olması E) Karalar üzerinde her yere ulaşabilmesi 11) Aşağıda verilen kanallardan hangisinin yapımı,ümit Burnunun keşfi ile önemini yitiren Akdeniz limanlarının yeniden önem kazanmasını sağlamıştır? A) Panama B) Süveyş C) Korint D) Kiel E) Cebelitarık 12) Aşağıda verilen limanlardan hangisi diğerleri kadar büyük önem taşımamaktadır? A) Rotterdam Limanı B) Anvers Limanı C) New York Limanı D) Singapur Limanı E) İskenderun Limanı 13) Aşağıdaki Ulaşım Türlerinden hangisi Uluslar arası ticarette en güvenli ve en ekonomiktir? A. Demiryolu B. Denizyolu C. Karayolu D. Transit taşımacılık E. Hava Yolu 14) Asya ve Amerika kıtalarının birbirlerine en fazla yaklaştığı yerde yer alan bu boğaz Dünya ticaretinde önem taşımamaktadır. Yukarıda bazı özellikleri anlatılan boğaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dover Boğzaı B) Göteborg Boğazı C) Bering Boğazı D) Malaka Boğazı E) Cebelitarık Boğazı 19) Dünya haritası üzerinde gösterilen geçiş yolları ile ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I.Panama Kanalı B) II. Cebelitarık Boğzaı C) III. Süveyş Kanalı D) IV. Malaka Boğazı E) V. Macellan Burnu 20) Karadeniz deki Odessa Limanından yola çıkan bir gemi,hollanda nın Rotterdam Limanına en kısa yoldan ulaşabilmek için; I. İstanbul Boğazı II. Süveyş Kanalı III. Panama Kanalı IV.Malaka Boğazı V. Cebelitarık Boğazı yukarıda verilen boğaz ve kanallardan hangilerinden geçmelidir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜLKEMİZDE NÜFUS [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya

KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya Cophright: Bu dökümanın tüm hakları Filozof Akademi Bilişim Yayıncılık Danışmanlık ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kurumun yazılı izni olmadan ticari kullanımı yasaktır. Ancak bireysel kullanıma

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER Türkiye'nin Coğrafi Konumu... Türkiye'nin Yer Şekilleri... Türkiye'nin İklimi... Türkiye'de Toprak,

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R BÖLÜM 9 TÜRKİYE D EN ÜF S U İKLERİ ELL E N ÖZ Ü F US ETLERİ REK HA BÖLÜM 9 COĞRAFYA TÜRKİYE DE NÜFUSUN YAPSAL ÖZELLİKLERİ Nüfus Nüfus artış hızı (Milyon) (Binde) 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1927 1935

Detaylı

E DE VE NASILY AŞYIORUZ?

E DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE Sosyal Bilgiler Akademik Ders Notları Sayfası Paylaşımıdır.... İbrahim Ulaş Baldemir E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11.SINIF TATİL ÖDEVİ 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. B)Nüfusu arttırıcı politika uygulayan ülkelerde

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER 5 3.ÜNİTE ( BÖLGEMİZİ TANIYALIM ) DERS NOTLARI ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni http://www.zekidogan.net

SOSYAL BİLGİLER 5 3.ÜNİTE ( BÖLGEMİZİ TANIYALIM ) DERS NOTLARI ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni http://www.zekidogan.net SOSYAL BİLGİLER 5 3.ÜNİTE ( BÖLGEMİZİ TANIYALIM ) DERS NOTLARI ZEKİ DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni http://www.zekidogan.net Dağ: Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine denir. İki çeşittir: 1.

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de

coğrafya kpss 94 soru yakaladık ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları 2014 kpss de kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık Editörler:

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 3 COĞRAFYA 1 TESTİ 1. Bu testte 24 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. Aşağıda oksijen döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI

10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI 10. SINIF NÜFUS DERS NOTLARI NÜFUS : Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Dünya tarihinde il knüfus sayımı yapan ülke Danimarka olmuştur. Ülkedeki asker sayısını öğrenmek için

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

ÜNİTE KELİME ve KAVRAMLARI

ÜNİTE KELİME ve KAVRAMLARI ÜNİTE KELİME ve KAVRAMLARI YERLEŞME Bir yerde oturmaya, yaşamaya başlamaya yerleşme denir. NÜFUS Bir ülkede, bir bölgede, bir evde yaşayanların oluşturduğu toplam sayıya nüfus denir. BÖLGE Sınırları idari,

Detaylı

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki

COĞRAFYA TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ KONUMU. Test 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- sine ters düşer? Gece gündüz değişiminin Türkiye'deki COĞRAFYA Test 1 1. Aşağıda verilenlerden hangisi enlem etki- 3. sine ters düşer? durumuna bakıldığında; A) Akdeniz'in tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması B) Sinop üzerindeki paralel dairesinin

Detaylı

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ

TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ TÜRKİYE'NİN COĞRAFÎ BÖLGELERİ KARADENİZ BÖLGESİ Bölge, Türkiye nin kuzeyindedir. İsmini kuzeyindeki Karadeniz den alır. Bölge, doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Sakarya Ovası ile Bilecik in

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

COĞRAFYA LYS DERS NOTLARI-HACI OSMAN DERELİ

COĞRAFYA LYS DERS NOTLARI-HACI OSMAN DERELİ Türkiye de aynı anda farklı iklim özeliklerinin yaşanmasının nedeni nedir? Özel Konum Türkiye de yıl içinde farklı iklim özelliklerinin yaşanmasının nedeni nedir? Matematik Konum Türkiye de bazı yerlerde

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Önder Cengiz-Mesut Atalay. KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Önder Cengiz-Mesut Atalay KPSS Coğrafya Konu Anlatımlı ISBN 978-605-318-091-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

BÖLÜM 8 NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?

BÖLÜM 8 NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ? NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ? TÜRKİYE DE NÜFUSUN VE YERLEŞMENİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - Doğal Faktörler - Beşeri Faktörler TÜRKİYE DE YERLEŞME - Türkiye de Mesken Tipleri - Türkiye de Yerleşme Şekilleri

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 11. SINIF COĞRAFYA YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI AĢağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 5) Aşağıda bir yöreye ait izohips haritası verilmiştir. 1) X noktası 20º Doğu meridyeni ile 40º Kuzey

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

uzman yaklaşımı coğrafya Branş Analizi

uzman yaklaşımı coğrafya Branş Analizi Branş Analizi coğrafya Coğrafya testi, bu yılki sınavın sürprizleri arasında gösterilebilir. Önceki yıllara göre sorular daha kolay gelmekle birlikte güncel konuların sorulması ve testin kapsamlı bir içeriğe

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 376 3. Ünite MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 1. Yaşadığım Yerden Ülkeme... 140 Konu Değerlendirme Testi... 144 139 Yaşadığım Yerden Ülkeme 377 378 1. NEREDE YAŞIYORUM Yaşadığımız yerin coğrafi konumu yer

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

HARPUT (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

HARPUT (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 279 HARPUT (ELAZIĞ) ÇEVRESİNDE BAKI FAKTÖRÜNÜN DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11 C-D-E SINIFLARI COĞRAFYA DERSİ YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA ÖDEVİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11 C-D-E SINIFLARI COĞRAFYA DERSİ YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA ÖDEVİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11 C-D-E SINIFLARI COĞRAFYA DERSİ YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA ÖDEVİ ADI SOYADI SINIF NO: Ödevin Verildiği Tarih 23.01.2015 Ödevin Alınacağı Tarih 10.02.2015 Aşağıdaki çoktan seçmeli

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Eyüp VURANEL Ali Güral Lisesi-Kütahya Sayfa 1

Eyüp VURANEL Ali Güral Lisesi-Kütahya Sayfa 1 GEÇİTLER 1-Karadeniz bölgesi ile iç bölgeler arasında ulaşımı sağlayan önemli geçitleri Ilgaz, Ecevit, Kop, Zigana (Kalkanlı) 2-Akdeniz bölgesindeki önemli geçitleri Çubuk, Belen, Sertavul, Gülek 3-Silifke

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni

DIŞ KUVVETLER. Hazırlayan : Taylan Batman Coğrafya Öğretmeni DIŞ KUVVETLER Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri Akarsu aşınım şekilleri Akarsu birikim şekilleri Yer altı suları ve kaynaklar Karstik aşınım ve birikim şekilleri Buzul aşınım ve birikim şekilleri* Dalga

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı