3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik"

Transkript

1 1. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının olması; I. I. Jeolojik Zaman'dan kalma arazinin olduğunu II. Zonguldak çevresinde geçmiş dönemlerde zengin bitki örtüsünün bulunduğu III. Zonguldak'ta deprem riskinin fazla olduğu yargılarından hangilerini kanıtlamada kullanılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III I. Elmalı Ovası II. Kestel Ovası III. Çukurova IV. Silifke Ovası 2. Türkiye'de, yukarıda verilen ovalardan hangilerinin oluşumunda karstik süreçlerin etkisi vardır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 3. Aşağıda verilenlerden hangisi graben alanı değildir? A) Bakırçay B) Gediz C) Çukurova D) Küçük Menderes E) Amik I. Tuz Gölü II. İznik Gölü III. Nemrut Gölü IV. Meke Tuzlası Gölü V. Büyük Çekmece Gölü 8. Yukarıda verilen göller, oluşumlarına göre ikişerli olarak gruplandırılırsa hangisi bu gruplamanın dışında kalır? A)l B) II C) III D) IV E) V I. Seyhan II. Fırat III. Çoruh IV. Susurluk 9. Yukarıda verilen akarsulardan hangilerinin havzasının tamamı Türkiye sınırları içinde yer alır? A) Yalnız l B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV 10. Türkiye'de ağaç türleriyle ilgili araştırmalar yapan bir bilim adamı, gittiği yöredeki ormanda; kayın, kestane, gürgen, ıhlamur, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, meşe ve dişbudak ağaçlarının yaygın olduğunu görmüştür. Buna göre, bilim adamının gittiği yöredeki ormanla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak varılabilir? A) Geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. B) Ġğne yapraklı ağaçlardan oluşur. C) Ġç Anadolu Bölgesi'ndedir. D) Yangınlar nedeniyle tahrip olmuştur. E) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndedir. 4. Dağların kıyıya paralel uzandığı ve kıyıya yakın olduğu alanlarda falezler yaygındır. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangilerinde falezlerin daha yaygın olduğu söylenebilir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V 5. Türkiye'nin akarsularıyla ilgili; I. Rejimleri düzensizdir. II. Akış hızları fazladır. III. Ulaşıma elverişlidirler. IV. Aşındırma güçleri azdır, yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV 6. Yatak eğimleri ve akış hızları az olan akarsular hidroelektrik üretimine elverişli değildir. Buna göre, aşağıda verilen akarsulardan hangisinin hidroelektrik üretimine elverişli olduğu söylenemez? A) Fırat B) Çoruh C) Ergene D) Sakarya E) Seyhan 7. Yukarıdaki haritada ok yönünde Muğla'dan hareket eden biri, Rize'ye ulaştığında aşağıdaki toprak tiplerinden hangisini görmesi beklenmez? A) Terra rossa B) Kahverengi orman C) Kahverengi step D) Tundra E) Kestane renkli bozkır 11. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisindeki topraklarda yıkanma daha fazladır? Erzurum-Kars platolarında çayır bitki örtüsü altında oluşmuştur. - Humus bakımından oldukça zengindir. - Koyu renkli topraklardır. 12. Yukarıda özellikleri belirtilen toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Alüvyal toprak B) Çernozyom C) Kestane renkli bozkır toprakları D) Terra rossa E) Kahverengi orman toprağı 13. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karasal iklimin etkili olduğunu gösteren özelliklerden biri değildir? A) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması B) Kışların erken gelmesi ve uzun sürmesi C) Mevsimler arasındaki sıcaklık farkının fazla olması D) Kışın yağışların büyük kısmının kar şeklinde olması E) Kuzeydoğudan esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin iklim özellikleriyle ilgili olarak verilmiş doğru bir bilgi değildir? A) Türkiye'de buharlaşmanın en fazla olduğu bölge Ġç Anadolu'dur. B) Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar güney kıyılarda ölçülür. C) Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yıllık sıcaklık ortalaması azalır. D) Kuzeydoğu Anadolu Türkiye'nin en soğuk yöresidir. E) Yaz döneminde en yüksek sıcaklıklar G.doğu Anadolu'da görülür.

2 I. Doğu Anadolu Bölgesi'ne gidildikçe sıcaklık azalır. II. Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır. III. Türkiye'de güneye bakan yamaçlarda yıl boyunca sıcaklık daha yüksektir. 15. Yukarıdaki durumların nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Enlem Bakı Yükselti B) Yükselti Enlem Bakı C) Karasallık Bakı Karasallık D) Yükselti Bitki örtüsü Enlem E) Arazi yapısı Basınç Yükselti 16. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin, yıllık gerçek sıcaklık ortalamalarının dağılışı gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kuzeydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar düşüktür. B) Sıcaklıklar genel olarak batıdan doğuya doğru azalmaktadır. C) En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu'da görülmesinde, enlemin de etkisi vardır. D) Hakkari Bölümü'nde sıcaklıkların, Karadeniz kıyılarından düşük olmasının temel nedeni, güneş ışınlarının düşme açısıdır. E) Batıdan doğuya doğru sıcaklığın azalmasında yükseklik etkilidir. 17. Aşağıdakilerden hangisinde bir yöre, o yörede yaygın olmayan bitki örtüsüyle birlikte verilmiştir? A) Ankara çevresi -» antropojen bozkır B) Ġzmir çevresi -» maki C) Hakkari çevresi -» Sarıçam ormanı D) Rize çevresi -» ladin ormanı E) Konya çevresi -» bozkır 18. Ġğne yapraklı ağaçlar yıl boyunca yeşilliklerini korurken ülkemizde geniş yapraklı ağaçlar kışın yaprağını dökmektedir. Buna göre, aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi yıl boyunca yeşilliğini korumaktadır? A) Meşe B) Ladin C) Kayın D) Gürgen E) Kestane 19. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'deki ormanların coğrafi bölgelere göre dağılışı gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir? A) Türkiye'deki ormanların yarısı, iç bölgelerdedir. B) Türkiye arazisinin yarıdan fazlası ormanlarla kaplıdır. C) Ege Bölgesi'ndeki orman alanları sürekli artmaktadır. D) Orman bakımından zengin bölgelerin denize kıyısı vardır. E) Türkiye'deki iklim koşulları bitki türlerinin çeşitliliğini azaltmıştır. 20. Yukarıdaki haritada bazı alanlardaki dağılışı verilen do-ğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Maki B) Bozkır C) Garig D) Orman E) Alpin çayır I. Mezra II. Yayla III. Mahalle ve divan IV. Oba 21. Yukarıda verilen köy altı yerleşmelerinin hangileri "sürekli yerleşme" özelliği göstermez? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 22. Hayvancılıkla uğraşanlar yaz kuraklığının başladığı dönemde hayvanları otlatmak için yaylalara çıkarlar. Bu nedenle bazı yüksek yerlerde bir dönem nüfus artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen duruma örnek değildir? A) Erzurum B) Kars C) Ağrı D) Ardahan E) Edirne 23. Köy altı yerleşmeleri daha çok tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yapıldığı yerlerde gelişmiştir. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde köy altı yerleşmeleri daha az görülür? 24. Türkiye'de nüfus artış hızı, 1960 yılından sonra düşmeye başlamıştır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında; I. Eğitim düzeyinin yükselmesi II. Dışarıya olan göçlerin artması III. Aile planlamasının başlaması IV. Doğum oranının yüksek olması uygulamalarından hangileri yer almaktadır? A) II ve III B) II ve V C) I ve IV D) I, II ve III E) I ve II 25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin nüfus özelliklerinden biri değildir? A) Yaşlı nüfus oranı azdır. B) Kırsal nüfus oranı kentsel nüfus oranından fazladır. C) Nüfus dağılımı dengesizdir. D) Çalışanların yaş ortalaması küçüktür. E) Nüfus sürekli artmaktadır. 26. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki iç göçün sonuçlarından biri değildir? A) Çarpık kentleşmenin artması B) Trafik sorununun artması C) Alt yapı hizmetlerinde yetersizliklerin ortaya çıkması D) Tarım alanlarının miras yoluyla parçalanması E) Konut sorununun artması

3 27. Deniz turizminin ve tarımın gelişmiş olduğu yerlerde yaz döneminde önemli ölçüde nüfus artmaktadır. Buna göre, yaz döneminde haritadaki numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde nüfus artışı bu nedenlere bağlanabilir? Turizm Tarım A) I II B) III IV C) II III D) IV III E) III II 28. Aşağıdaki grafik yılları arasında Türkiye'de nüfus artış oranındaki değişim gösterilmiştir. Grafikteki bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumların hangisi yapılamaz? A) Nüfus miktarının en fazla olduğu yıl 2000 dir. B) yıllarında nüfus miktarı aynı değildir. C) Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1945'tir. D) Nüfus artış hızı düzenli değildir. E) Nüfus miktarı sürekli artmıştır. 31. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen alanlar-dan hangisi mevsimlik göç almaz? A) V B) IV C) III D) II E) I 32. Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Adana gibi kentlerdeki nüfus artışı fazladır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) iklim koşullarının elverişli olması B) Ulaşımın gelişmiş olması C) Sosyal yaşam olanaklarının fazla olması D) Okur - yazar oranının yüksek olması E) İş olanaklarının fazla olması 33. Divan tipi köyaltı yerleşmeleri aşağıdaki yerlerin hangilerinde daha yaygındır? A) Hakkâri B) Orta Fırat C) Batı Karadeniz D) Kıyı Ege E) Adana 34. Aşağıda Türkiye'nin okur-yazar durumu ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Okur - yazar oranı artmaktadır. B) Okur - yazar oranı çok düşüktür. C) Okur - yazar oranlarında bölgeler arasında fark vardır. D) Az gelişmiş bölgelerde cinsiyetler arasındaki okur - yazarlık farkı daha fazladır. E) Okur - yazar olmayan nüfusun önemli bir bölümünü kadınlar oluşturmaktadır. 35. Aşağıdaki grafikte Türkiye'de yılları arasındaki doğum ve ölüm oranları verilmiştir. 29. Su kaynaklarının fazla, yer şekillerinin engebeli olduğu kırsal alanlarda dağınık yerleşme görülür. Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde dağınık yerleşme daha yaygındır? I. Nüfusu on binin altında olan yerleşme yerleridir. II. Temel ekonomik etkinlik tarıma dayalıdır. III. Yer şekillerinin sade olduğu yerlerde dağınık yerleşme hakimdir. IV. Doğu Karadeniz'de toplu yerleşme tipi yaygındır. 30. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye 'de kırsal yerleşmelerin özelliklerinden değildir? A) Yalnız IV B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV Tablodaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Kırsal nüfus artmaktadır. B) Ġç göç yaşanmaktadır. C) Nüfusun cinsiyetlere dağılımı dengesizleşmektedir. D) Nüfus sürekli artmaktadır. E) Aktif nüfus oranı azalmaktadır. 36. Yıldız Dağları, Menteşe, Teke ve Taşeli yörelerinin seyrek nüfuslanmasının en önemli nedeni aşağıda-kilerden hangisidir? A) Yağış miktarının az olması B) Yer altı kaynaklarının az olması C) Yer şekillerinin engebeli olması D) Toprak koşullarının elverişsiz olması E) Sıcaklık ortalamalarının düşük olması

4 37. Aşağıdaki grafikte, Türkiye'de sayım yıllarına göre kır-sal ve kentsel nüfus oranları gösterilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Kırsal nüfus oranı sürekli azalmıştır. B) Kentsel nüfus oranı sürekli artmıştır. C) 1985 yılında kentsel nüfus, kırsal nüfustan daha fazladır. D) 2000 yılında kentsel nüfus, kırsal nüfusun iki katını geçmiştir. E) Kırsal ve kentsel nüfus, yılları arasında eşitlenmiştir. 38. Türkiye'de nüfus hareketleri çok fazladır. Özellikle Ġç göçlerin yaygınlığı bu hareketliliğe neden olan en önemli faktördür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki iç göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) Göç edenler genellikle erkeklerdir. B) Göçler genellikle doğudan batıya doğru olmaktadır. C) Sanayi ve ticaretin geliştiği yerler daha fazla göç almaktadır. D) Fazla göç alan kentlerde hızlı bir nüfus artışı meydana gelmektedir. E) Tarımda sulama olanaklarının fazla olduğu yerler daha fazla göç vermektedir. 39. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki göçlerin özelliklerinden biri değildir? A) 1960'tan sonra yurt dışına göçler olmuştur. B) Dış ülkelerden Türkiye'ye göç olmamaktadır. C) Ġç göçler çoğunlukla kırsal kesimlerden kentlere doğrudur. D) Ġç göçün temel nedeni, şehirlerde iş imkanlarının fazla olmasıdır. E) En fazla göç veren bölgeler, Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleridir. 40. Aşağıdaki grafikte, 1927 ve 2000 yıllarında Türkiye'de ki kadın ve erkek nüfusun okuryazarlık oranları gösterilmiştir. Yalnızca grafiğe göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) 1927 yılında nüfusun yarıdan fazlası okuryazar değildir. B) 2000 yılında okuryazar olmayan kadınların çoğu kentlerde yaşamaktadır. C) 1927 ve 2000 yıllarında erkeklerin okuma yazma oranı kadınlarınkine göre daha azdır. D) 2000 yılında okuryazar olmayan erkek nüfusun büyük bölümü 50 yaşın üzerindedir. E) 1927 yılında okuryazar erkek sayısı 2000 yılında okuryazar olmayan erkek sayısından azdır. 41. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin nüfus yapısına ait bir özellik değildir? A) Doğum oranının yüksek olması B) Genç ve dinamik yapı göstermesi C) Kadınlar arasındaki okur-yazar oranının erkeklerden fazla olması D) Çalışmaya başlama yaşının küçük olması E) Endüstride çalışan nüfusun artmakta olması 42. Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Tarım alanlarının geniş olması B) Balıkçılığın gelişmiş olması C) Endüstri kuruluşlarının yoğun olması D) Ulaşım olanaklarının yeterli olması E) Eski bir yerleşim merkezi olması 43. Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus yoğunluğunun Türkiye ortalamasından düşük olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Çeşitli toprak türleri olmasının B) Yükseltisinin fazla olmasının C) Ulaşımın olanaklarının kısıtlı olmasının D) Ekim alanlarının sınırlı olmasının E) İş olanaklarının yetersiz olmasının 44. Ülkemizdeki iklim koşullarını düşünürsek aşağıdaki yapı malzemeleri ve bölgelerden hangileri doğru eşleşmiştir? 45. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus sayımı yapılmasının nedenlerinden biri değildir? A) Konut miktarını ve tiplerini belirlemek B) Ülke nüfusunun artış oranını tespit etmek C) Ülkedeki nüfusun sayısını bilmek D) Ülkedeki yaş gruplarını belirlemek E) Ülkedeki nüfusun kadın/erkek sayısını belirlemek 46. I. İşsizlik artar. II. Mal ve hizmetlere talep artar. III. Kalkınma hızı azalır. IV. Üretim artar. V. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçları arasındadır? A) II, IV, V B) I, II C) III, IV D) I, III E) III, V 47. Aşağıdaki merkezlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişim göstermiştir? A) Seydişehir B) İskenderun C) Karabük D) Ereğli E) Muğla 48. Gelişmiş bir ülkenin nüfus ve ekonomik özelliklerine baktığımızda aşağıdakilerden hangisi söyleyemeyiz? A) Yaşlı nüfusun fazla olması B) Sanayisinin gelişmiş olduğu C) Yaşam standartlarının yüksek olması D) Hizmet ve tarım sektöründe çalışan nüfus fazla olması E) Kullanılan elektrik miktarının fazla olması

5 AŞAĞIDAKİ İFADELERİN YANINA DOĞRU, YANLIŞ ŞEKLİNDE YAZARAK CEVAPLAYIN (..) Meşe Türkiye de her yerde yetişebilen bir ağaç türüdür. (..) Türkiye nin ortalama yükseltisi 1132 m dir. (..) Jeotermal enerjiden yararlanma alanlarının içinde organik maddelerin kurutulması ve sanayi de bulunur. (..) Ülkemizde bitki ve toprak çeşidi fazladır. KITALARIN KEŞFİ TEST SORULARI 1) Tarihte ilk kez kıtalararası ticaret aşağıda verilen yollardan hangisi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.? A) İpek Yolu B) Kral Yolu C) Baharat Yolu D) Kuzey Atlantik Yolu E) Pasifik Aşırı Yolu 2) İpek Yolu aşağıda verilen ülkelerden hangisinin üzerinden geçmez? A) Türkiye B) Irak C) İran D) Afganistan E) Ukrayna (..) Meşe, kestane, gürgen ve kavak geniş yapraklı ağaç türlerinden bazılarıdır. (..) Ülkemiz nüfusunun dengeli dağılmasında matematik konumunun etkisi büyüktür. (..) Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır. (..) Türkiye bitki türleri bakımında zengin bir ülkedir. (..) Makiler Ege kıyılarında metre yükseklere kadar çıkabilmektedir. (..) Tuz Gölünde su seviyesi değişimi yıl boyunca çok az görülür. (..) Güney Marmaradaki göller genelde Tektonik Göllerdir. (..) İç Bölgelerde zamanla ormanların tahrip edilmesiyle oluşan Bozkırlar vardır. Bunlara Antropojen Bozkır denir. (..) Ülkemizde Kırsal Nüfusun en fazla olduğu yer Doğu Anadolu Bölgesidir. (..) Karadeniz kıyılarında İnsanların yazın yaylalara çıkmasının temel nedeni sıcaktan korunma isteğidir. (..) Süveyş Kanalı insan gücüyle açılmıştır. (..) Ümit Burnu nun keşfinden sonra Akdeniz limanları önem kaybetmişlerdir. (..) Dünyayı dolaşan ilk gemici Kristof Kolomb dur (..) Türkiye nüfusu sürekli artma istikametindedir. (..) Amerika Okyanusya ve Antartika yeni dünya kıtalarıdır. (..) Kıtaların keşfiyle birlikte yeni dünya kıtalarına göçler başlamıştır. (..) Ülkemizde Erozyon Kıyı bölgelerimizde daha yaygındır. (..) Coğrafi keşifler sonucu keşfedilen Ümit burnu ndan sonra İpek ve Baharat yolu nun önemi artmıştır. (..) Eski oluşumlu arazilerde deprem, Volkanizma gibi riskler yüksektir. (..) İlk yerleşmeler sıcak bölgelerde ve su kaynakları çevresinde olmuştur. 3) Dünya haritası üzerinde gösterilen A limanından yola çıkan bir gemi gösterilen rotada hareket ettiğine göre aşağıda verilen su yollarından hangisini kullanmış olamaz? A) Cebelitarık Boğazı B) Süveyş Kanalı C)Babülmendep Boğazı D) Hürmüz Boğazı E) Bering Boğazı 4) Haritada gösterilen doğrultuda Osaka dan,kopenhag a giden bir gemi sırasıyla aşağıdaki boğazlardan hangilerini kullanmıştır? A) Cebelitarık-Hürmüz-Kiel-Göteborg B) Malaka-Babülmendep-Süveyş-Cebelitarık C) Cebelitarık-Süveyş-Hürmüz-Malaka D) Panama-Korint-Tasmanya-İstanbul E) Babülmendep-Hürmüz-Kerç-Çanakkale 5)Ümit Burnunun keşfedilmesiyle birlikte; I. Akdeniz limanlarının önemi artmıştır II. Avrupalılar alternatif bir yol elde etmiştir III. İpek Yolu önemini arttırmıştır. gibi bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6)Teknolojik gelişmelerin büyük bir hız kazanması aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz? A) Kültürel değişim hızında B) Bilgi ve belgelerin paylaşımında C) Tarımsal üretim miktarında D) Ulaşım güvenliğinin artmasında E) Hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasında

6 7) Kuzey Atlantik su yolunun diğer su güzergahlarına göre daha çok geminin geçtiği bir yol olmasında; I. Nüfusun kalabalık olduğu sahaları birbirine bağlaması II. Hammadde ihtiyacının fazla olduğu alanları bağlaması III. Büyük limanları birbirine bağlaması IV. Asya ve Amerika yı birbirine bağlaması V. Sanayisi gelişmiş bölgeleri birbirine bağlaması gibi özelliklerden hangisinin etkisi yoktur? 8) Akdeniz de yer alan İskenderun ve, Marsilya, Venedik gibi limanlar aşağıda verilen olaylardan hangisi ile birlikte önem kaybetmiştir? A) Osmanlı Devletinin Akdeniz i ele geçirmesi B) Süveyş Kanalının açılması C) Ümit Burnunun keşfi D) Macellan Boğazının keşfi E) Panama Kanalının tamamlanması 9) 15) Önemli geçit noktalarında yer alan ülkelerin stratejik önemi fazladır Verilen bilgiye göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin stratejik önemi diğerleri kadar fazla değildir? A) Türkiye B) Mısır C) Panama D) Güney Afrika Cumhuriyeti E) Kanada 16) Aşağıda verilen su yollarından hangisi Dünya petrol ticareti bakımından büyük önem taşımaktadır? A) Bering Boğazı B) Malaka Boğazı C) Macellan Burnu D) Hürmüz Boğazı E) İstanbul Boğazı 17) İstanbul Boğazı yüksek risk taşıyan su yollarından birisidir.bu durumun ortaya çıkmasında; I. Boğazın girintili-çıkıntılı yapısı II. Akıntıların şiddetli olması III. Boğaz uzunluğunun fazla olması IV. Marmara nın bir iç deniz olması gibi özelliklerden hangisi veya hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve III E) III ve IV 18) Dünya da teknolojinin günlük yaşamda kullanımı düşünüldüğünde aşağıda verilen ülkelerden hangisinde kişi başına düşen internet kullanımı diğerlerinden daha azdır? A) ABD B) Japonya C) Türkiye D) Suriye E) Bulgaristan Dünya haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde demiryolları ağı daha yaygındır? 10) Kara yolları aşağıdakilerden hangisi bakımından diğer ulaşım türlerinden daha avantajlıdır? A) Yakıt miktarının az olması B) Ulaşım hızının yüksek olması C) Ulaşımın güvenli olması D) Yük miktarının fazla olması E) Karalar üzerinde her yere ulaşabilmesi 11) Aşağıda verilen kanallardan hangisinin yapımı,ümit Burnunun keşfi ile önemini yitiren Akdeniz limanlarının yeniden önem kazanmasını sağlamıştır? A) Panama B) Süveyş C) Korint D) Kiel E) Cebelitarık 12) Aşağıda verilen limanlardan hangisi diğerleri kadar büyük önem taşımamaktadır? A) Rotterdam Limanı B) Anvers Limanı C) New York Limanı D) Singapur Limanı E) İskenderun Limanı 13) Aşağıdaki Ulaşım Türlerinden hangisi Uluslar arası ticarette en güvenli ve en ekonomiktir? A. Demiryolu B. Denizyolu C. Karayolu D. Transit taşımacılık E. Hava Yolu 14) Asya ve Amerika kıtalarının birbirlerine en fazla yaklaştığı yerde yer alan bu boğaz Dünya ticaretinde önem taşımamaktadır. Yukarıda bazı özellikleri anlatılan boğaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Dover Boğzaı B) Göteborg Boğazı C) Bering Boğazı D) Malaka Boğazı E) Cebelitarık Boğazı 19) Dünya haritası üzerinde gösterilen geçiş yolları ile ilgili olarak aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I.Panama Kanalı B) II. Cebelitarık Boğzaı C) III. Süveyş Kanalı D) IV. Malaka Boğazı E) V. Macellan Burnu 20) Karadeniz deki Odessa Limanından yola çıkan bir gemi,hollanda nın Rotterdam Limanına en kısa yoldan ulaşabilmek için; I. İstanbul Boğazı II. Süveyş Kanalı III. Panama Kanalı IV.Malaka Boğazı V. Cebelitarık Boğazı yukarıda verilen boğaz ve kanallardan hangilerinden geçmelidir? A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V E) I ve V

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85

COĞRAFYA SORU BANKASI. kpss SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. 120 Soruda 85 Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans COĞRAFYA Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Lise ve

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-143-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ

TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ COĞRAFYA TÜRKĠYE NĠN ĠKLĠMĠ BĠTKĠ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK TĠPLERĠ Türkiye nin Matematik Konumunun İklim Üzerindeki Etkileri Dört mevsim belirgin olarak yaşanır Akdeniz iklim kuşağında bulunur Batı rüzgarlarının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR.

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR. COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER TRAKYADA YILDIZ DAĞLARI MASİFİ İÇ ANADOLUDA KIRŞEHİR MASİFİ DOĞU ANADOLUDA BİTLİS MASİFİ EGEDE SARUHAN MENTEŞE MASİFİ KASTAMONUDA DADAY-DEVREKANİ

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya

KPSS GENEL KÜLTÜR: Coğrafya Cophright: Bu dökümanın tüm hakları Filozof Akademi Bilişim Yayıncılık Danışmanlık ve Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kurumun yazılı izni olmadan ticari kullanımı yasaktır. Ancak bireysel kullanıma

Detaylı

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ

KPSS. Harita Seti. Türkiye Coğrafyası. Doğu ATEŞ KPSS Türkiye Coğrafyası Harita Seti Doğu ATEŞ 1 2 Değerli KPSS adayları, İlk kez 2007 yılında hazırladığımız Türkiye coğrafyası harita seti, 2007-2008 - 2009 yıllarında yüzbinlerce kez indirilmişti. İlerleyen

Detaylı

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS

DERSALANI.COM ÜLKEMİZDE NÜFUS ÜLKEMİZDE NÜFUS [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belgede istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-705-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3

Test. Coğrafi Konum BÖLÜM 3 BÖLÜM 3 Coğrafi Konum 1. Coğrafi konum aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır? A) Bir ülkenin askeri açıdan ve savunma amaçlı konumu demektir. B) Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil

Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ. Doruk Aksel Anil Büyük İklim Tipleri COĞRAFYA DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ Doruk Aksel Anil YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek

Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek Yayla Turizmi, doğayla iç içe yaşamayı sevenler veya macera tutkunlarının genellikle günübirlik kullanım veya kısa süreli konaklama amacıyla yüksek rakımlı yerlerde yaptıkları turizm faaliyetidir. YAYLA

Detaylı

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI

EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI 1/5 EGE BÖLGESİ BÖLGENİN YERİ VE SINIRLARI Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinden biri olan Ege Bölgesi, 85.000 km2 lik yüzölçümüyle Türkiye topraklarının %11 ini kaplar. (Harita:1) Ege Bölgesi, Anadolu nun

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Danışman Öğretmen:Şule YILDIZ Hazırlayanlar:Çisil ORDU Çağla BOZKURT Can ERGÖNEN Hilmi GÜVEN Ilgın İÇÖZÜ 2001/2002 İZMİR TEŞEKKÜR Okulumuzda gerçekleştirilen

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır.

Malezya. Palme Yayıncılık. 1 cm. Büyük Okyanus C) Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşmaktadır. BÖLÜ Test İklim Tipleri 1. 1 4. Yeryüzünde sıcak, ılıman ve soğuk iklimler gibi makro klima tipler yanında bu tiplerden az çok ayrılan mikro klima tipler de vardır. şağıdakilerden hangisi makro klima tiplerle

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

E DE VE NASILY AŞYIORUZ?

E DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE Sosyal Bilgiler Akademik Ders Notları Sayfası Paylaşımıdır.... İbrahim Ulaş Baldemir E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri

Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Coğrafyacının Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER Türkiye'nin Coğrafi Konumu... Türkiye'nin Yer Şekilleri... Türkiye'nin İklimi... Türkiye'de Toprak,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin, AdıSoyadı: Sınıfı: Numarası: Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 19.09.2015 DOĞAL SİSTEMLER

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Önder Cengiz Yazar Komisyon KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZ ELLİKLERİV E NÜFUSH AR İ R BÖLÜM 9 TÜRKİYE D EN ÜF S U İKLERİ ELL E N ÖZ Ü F US ETLERİ REK HA BÖLÜM 9 COĞRAFYA TÜRKİYE DE NÜFUSUN YAPSAL ÖZELLİKLERİ Nüfus Nüfus artış hızı (Milyon) (Binde) 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1927 1935

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 20 Kasım :21 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ekim :36

Zeus tarafından yazıldı. Cumartesi, 20 Kasım :21 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ekim :36 Türkiye'de Nüfus Dağılışı ve Bunu Etkileyen Faktörler 1. Nüfusun Alansal Dağılışı Türkiye'de nüfusun alansal dağılışına bakıldığında ilk dikkati çeken özellik dağılımın tekdüze olmadığıdır. Konu coğrafi

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA

Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA Adı: 2012/3013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Tarih: Soyadı: KAĞITHANE ANADOLU LİSESİ Sınıf: COĞRAFYA DERSİ 12.SINIF No: I. YARIYIL II. YAZILI YOKLAMA A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz. KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-596-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4

Test. Yerküre nin Şekli ve Hareketleri BÖLÜM 4 Yerküre nin Şekli ve Hareketleri 1. Dünya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan hangisidir? A) Dünya, ekseni etrafındaki bir turluk dönüş hareketini 24 saatte tamamlar. B) Dünya ekseni etrafındaki

Detaylı