İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler"

Transkript

1 AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN

2 Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi Açõklama : İnsansõz Sistemler Hakkõnda Bilgi : Genel Bilgi : AFCEA Toplantõsõ, Nisan-1998 : Hizmete Özel : Mehmet Zaim : -

3 İnsansõz Sistemler İnsansõz Hava Aracõ Sistemleri İnsansõz Kara Aracõ Sistemleri İnsansõz Deniz Aracõ Sistemleri

4 Genel İnsansõz Sistem Mimarisi Haberleşme Unsuru Data-Link Platform (Kara, Deniz, Hava) Planlama/ Kontrol Unsuru Destek Sistemleri Görev Faydalõ Yükü (Payload)

5 Örnek : İnsansõz Hava Aracõ Sistemleri Yer Veri Terminali Uzak Görüntü Terminali Fõrlatma Sistemi Yer Kontrol İstasyonu Yer Destek Sistemleri Faydalõ Yük Hava Aracõ

6 İnsansõz Hava Aracõ Sistemleri Keşif, Gözetleme, Hedef Tespit/İzleme Harp Sahasõ Hasar Tespit Elektronik Harp Haberleşme Röle Fiziksel Saldõrõ ve Tahrip Mayõn Tespit ve İmha NBC Kirlilik Tespiti Yangõn Tespit ve İzleme Atmosferik Gözlem Arama/Kurtarma ve Sivil Güvenlik Sõnõr Güvenliği Tarõmsal İlaçlama Bilimsel Araştõrmalar

7 İnsansõz Kara Aracõ Sistemleri Keşif/Gözetleme Bomba/Mayõn İmha Yangõna Müdahele Kirlenmiş (NBC) Ortamlarda Çalõşma

8 İnsansõz Deniz Aracõ Sistemleri Gözlem Mayõn Temizleme Arama/Kurtarma Bilimsel Araştõrmalar

9 Sistem Tasarõmõnda Kritik Hususlar Platform Tasarõmõnõn Göreve Uygunluğu Güdüm Sistemlerinin Hassasiyeti ve Güvenilirliği Otomatik Kontrol/Güdüm Yazõlõmlarõnõn Güvenilirliği Görev Faydalõ Yüklerinin Performansõ Haberleşme Sisteminin Güvenilirliği ve Emniyeti Yer Kontrol Sistemlerinin Görev Planlama, Uygulama, İzleme, Değerlendirme Yetenekleri ve Kullanõm/Eğitim Kolaylõğõ C4I Sistemlerine Bağlantõ Özellikleri Atmosferik ve Elektromanyetik Çevre Koşullarõna Uyumu Kendini Koruma Yetenekleri Güvenilirlik, Yedekleme, Göreve Hazõr Olma, v.b. Özellikleri Açõk Sistem Mimarisi ve Ortak Sistem Çözümlerine Sahip Olma Bakõm/Onarõm ve Lojistik Destek Özellikleri

10 İnsansõz Hava Aracõ (İHA) Sistemleri

11 Tarihçe 147SC 147H GNAT-750 II. Dünya Savaşõ : V1 Roketleri / İnsansõz B-17 ler 1960 a Kadar Hedef Dronlar Vietnam Savaşõ : Keşif Dronlarõ / : 3400 sorti SR-71 ve TR-1 lehine RPV programlarõ üretime alõnmõyor de ABD de kullanõmda RPV yok 1970 de İsrail ilk dron lisansõnõ alõyor ve 1982 Lübnan savaşõnda günde 70 sorti yapabilen bir İHA filosuna sahip hale geliyor 1985 yõlõnda ABD ilk İHA sistemlerini alõyor ve arasõnda Körfez Savaşõ nda yoğun olarak kullanõyor. Bu dönemde İsrail teknolojisi önde. Günümüzde ABD teknoloji ve program boyutu açõsõndan tekrar öne geçmiş durumda 5 Ana Program / 1998 Bütçesi : 500 Milyon Dolar Bütçesi : 1.6 Milyar Dolar Türkiye : 1993 yõlõnda 1 adet GNAT-750 sistemini, deneme amaçlõ aldõ. Sistem halen kullanõmda.

12 Tipik Bir İHA Sistemi Yer Veri Terminali Uzak Görüntü Terminali Fõrlatma Sistemi Yer Kontrol İstasyonu Yer Destek Sistemleri Faydalõ Yük Hava Aracõ

13 Hava Araçlarõ İşlevi Görev Faydalõ Yükleri İçin Taşõyõcõ Platform Kritik Hususlar Platform Tasarõmõ (Yapõsal ve Aerodinamik Tasarõm, İtki Sistemi) İniş/Kalkõş Özellikleri Faydalõ Yük Kapasitesi (Hacim, Ağõrlõk, Elektriksel Güç) Uçuş Kontrol ve Otopilot Yazõlõmlarõ Otonom Uçuş Yazõlõmlarõ Güdüm Sistemi Çevre Koşullarõ Özellikleri Düşük İz (RADAR/Akustik/Optik)

14 Stratejik Amaçlõ Hava Araçlarõ

15 Dikine Kalkõş/İniş (VTOL) Yapabilen Hava Araçlarõ

16 Tilt-Rotor ve Tilt-Body Hava Araçlarõ

17 Hedef Simülasyonu Yapan Hava Araçlarõ (Drone)

18 Çok Kõsa veya Sõfõr Mesafe Kalkõş

19 Çok Kõsa veya Sõfõr Mesafe İniş

20 İHA Otomatik İniş Sistemi

21 Yer Kontrol İstasyonlarõ İşlevleri Sayõsal Haritalar Kullanarak Görev Planlama Görev Faydalõ Yük Kontrolu Uçuş Kontrolu İstihbarat Değerlendirme Komuta-Kontrol ve Haberleşme Kritik Hususlar Açõk Sistem Mimarisi ve Gelişme Potansiyeli Ortak Sistem Çözümleri Uygulama Yazõlõmlarõ Çevre Koşullarõ ve EMC Özellikleri

22 Yer Veri Terminali ve Veri Bağlantõsõ (Data-Link) İşlevi : Hava-Yer Haberleşme Yukarõ : Uçuş Kontrol : Faydalõ Yük Kontrol Aşağõ : Telemetri Bilgileri : Faydalõ Yük Bilgileri Kritik Hususlar Kullanõlan Frekanslar ve Bant Genişlikleri Görüş Hattõ (LOS) Haberleşme Mesafesi Haberleşme Emniyeti Özellikleri (COMSEC/TRANSEC/LPI) Uydu Haberleşmesi Çevre Koşullarõ ve EMC Özellikleri

23 Yer Kontrol İstasyonlarõ

24 Yer Kontrol İstasyonlarõ

25 Görev Faydalõ Yükleri (Payloads) İşlevleri Görüntü İstihbaratõ (EO/IR/SAR) Sinyal İstihbaratõ Haberleşme Röle NBC Algõlama Atmosferik Gözlem Karõştõrma (RADAR/Haberleşme) Fiziksel İmha Kritik Hususlar Göreve Uygunluk Teknolojik Yeterlilik Ortak Sistem Çözümleri Çevre Koşullarõ ve EMC Özellikleri

26 Elektro-Optik Görüntü

27 Infrared Görüntü

28 SAR Uygulamasõ

29 SAR Görüntüsü

30 SAR Görüntüsü

31 Elektronik Harp veya Fiziksel Saldõrõ Görevleri

32 Anti-Radyasyon Silahõ Olarak Kullanõmõ

33 Ülkemiz Açõsõndan Önemli İHA Teknolojileri Hava Aracõ Aerodinamik Tasarõm ve İtki Sistemleri Kontrol ve Seyrüsefer Aviyonik Sistemleri Otonom Uçuş Yazõlõmlarõ Faydalõ Yük Teknolojileri Elektro-optik RADAR Elektronik Harp Data-Link Teknolojileri TRANSEC/COMSEC SATCOM

34 Gelecekteki Sistemler Uninhabited Combat Air Vehicles (UCAV)

35 UCAV ile Harekat Senaryolarõ

36 Gelecekteki Sistemler Micro-UAV

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri

Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Savunma Sistemleri Tanıtımı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Ersoy AKSOY, SSM Mustafa BAL, SSM UYDULAR Uydular (yapay uydu) insanoğlu tarafından çeşitli amaçlarla yerden uzaya fırlatılan ve genellikle

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası

Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası TÜSI AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu ve Ulusal I novasyon Girişimi Yol Haritası Serisi 1: Uzay Ve Havacılık Teknolojileri Yol Haritası 2009 2009 REF, Tüm Hakları Saklıdır Uzay Ve Havacılık Teknolojileri

Detaylı

CEMD 21. Yüzyıl bilgi teknolojisinin gücünü ve çeşitliliğini alarak büyük kurumlara, hükümetlere ve kullanıcılarına sunmayı hefeflemektedir.

CEMD 21. Yüzyıl bilgi teknolojisinin gücünü ve çeşitliliğini alarak büyük kurumlara, hükümetlere ve kullanıcılarına sunmayı hefeflemektedir. HAKKIMIZDA Şirketimiz yerel ve uluslararası İHA ve Havacılık sistemlerini kapsayarak dünya kalitesinde bir Havacılık araştırma ve geliştirme tesisi olma yolunda hızla ilerlemektedir. CEMD 21. Yüzyıl bilgi

Detaylı

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA

MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER MEKANSAL NESNELERİN GÖRSELLEŞTİRİLMİŞ ÜÇ BOYUTLU MODELLERİNİ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

Detaylı

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şûrası; Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim teması ile 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 206-1/Nisan 2002 Ön söz Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 206-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var

Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var ÖZEL EK Mayıs 2015 Özgün ürün ve çözümlere ihtiyacımız var l Milli Savunmada veri analizi l Türk Savunma Sanayinin bölgede tanıtımına katkı önsöz 2 1915 barış balonu gökyüzündeyken Sedef Özkan ]Savunma

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473

ASELSAN da Halk Günü ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ YIL:25 SAYI:86 3/2012 ISSN 1300-2473 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın bir kuruluşudur. YIL:25 SAYI:86 3/2012 ULUSAL SAVUNMA SANAYİİNİN GÜVENCESİ ISSN 1300-2473 ASELSAN da Halk Günü ASELSAN Dergisi 1 Değerli Okuyucular ASELSAN

Detaylı

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov.

UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı Hakkı Turayliç Cad. No: 5 Emek 06500 Ankara Tel: 0312 203 13 43 e-posta: sgb6@udhb.gov.tr www.udhb.gov. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2014 Bu raporun bütün hakları saklıdır. Yazılar veya görsel malzemeler izin alınmadan tamamen veya kısmen yayımlanamaz. Bilimsel amaçlarla kullanılması

Detaylı

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri. The Rise of Air Power and Principles of War

Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri. The Rise of Air Power and Principles of War Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Kasım/November 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 2, 1-25. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Hava Gücünün Yükselişi ve Harp Prensipleri

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

SkyPath ve SkyPorter, ek ya da bütünleme ikmali olarak, uzaklaşma, gizlilik ve hassasiyet sağlamanıza ve çoğunlukla personel ile ekipmanı birarada

SkyPath ve SkyPorter, ek ya da bütünleme ikmali olarak, uzaklaşma, gizlilik ve hassasiyet sağlamanıza ve çoğunlukla personel ile ekipmanı birarada SkyPath ve SkyPorter, ek ya da bütünleme ikmali olarak, uzaklaşma, gizlilik ve hassasiyet sağlamanıza ve çoğunlukla personel ile ekipmanı birarada tutmanıza yardımcı olur. SKYPATH SkyPath, Yüksek İrtifada

Detaylı

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Akıllı Ulaşım Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Ulaşım Sistemleri İleri seviyede haberleşme ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ulaşımda güvenli, konforlu ve etkin bir hareketliliğin

Detaylı

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Hazırlayanlar Prof. Dr. İnan GÜLER Tamer ÇETİN A.Rıza ÖZDEMİR Nedim UÇAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE

İ İİN İ ŞA VE GEMİ İİN İ ŞA YAN SANAYİYE ASKERİ GEMİ İNŞA VE GEMİ İNŞA YAN SANAYİYE YÖNELİK İ HEDEFLERİMİZ İ İ Serdar DEMİREL Deniz Araçları Daire Başkanı TAKDİM PLANI Neden Güçlü Bir Askeri Gemi İnşa Sanayi? Ana Yüklenici Odaklı Çalışmalar Yan

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Yıl Bosch Güvenlik Sistemleri'nden Temel Altyapı Tesisleri ile ilgili Güvenilir Çözümler Emniyet, Güvenlik ve İletişim Ürünleri Yaşam için teknoloji

Yıl Bosch Güvenlik Sistemleri'nden Temel Altyapı Tesisleri ile ilgili Güvenilir Çözümler Emniyet, Güvenlik ve İletişim Ürünleri Yaşam için teknoloji Yıl Bosch Güvenlik Sistemleri'nden Temel Altyapı Tesisleri ile ilgili Güvenilir Çözümler Emniyet, Güvenlik ve İletişim Ürünleri Yaşam için teknoloji 2 Dev bir Sorumluluk Temel altyapı tesislerinin güvenlikle

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

GEREKLİ SEYRÜSEFER PERFORMANSI YAKLAŞMALARI OPERASYONLARINA İLİŞKİN TALİMAT (APV BARO VNAV OPERASYONLARI DÂHİL) (SHT RNP 20-27) REV.

GEREKLİ SEYRÜSEFER PERFORMANSI YAKLAŞMALARI OPERASYONLARINA İLİŞKİN TALİMAT (APV BARO VNAV OPERASYONLARI DÂHİL) (SHT RNP 20-27) REV. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Amaç GEREKLİ SEYRÜSEFER PERFORMANSI YAKLAŞMALARI OPERASYONLARINA İLİŞKİN TALİMAT (APV BARO VNAV OPERASYONLARI DÂHİL) (SHT RNP 20-27) REV.01 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam,

Detaylı