TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini. Bilgilendirme Toplantısı. Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN"

Transkript

1 TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini i Destekleme Programı (1001) Bilgilendirme Toplantısı Doç.Dr. D Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Zehra Semra CAN

2 Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri 2010, Tübitak

3 Ar-Ge Harcamaları (Milyon TL 2010 Sabit Fiyatlarıyla) Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

4 Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ye Oranı Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

5 TÜBİTAK TEYDEB Desteklerinin Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL) Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

6 TÜBİTAK TEYDEB Desteklerinin Teknoloji Alanlarına Göre Dağılımı Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

7 TÜBİTAK ARDEB e Yapılan Proje Başvurusu ve Desteklenen Proje Sayısı Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

8 TÜBİTAK ARDEB Tarafından Desteklenen Projeler ve Destek Miktarı Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

9 Kamu Araştırma Programı Desteklerinin Sektörel Dağılımı (SAVTAG dahil değildir.) Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

10 TÜBİTAK-BİDEB ve TÜBİTAK-ARDEB Bursiyerlerinin Yıllara Göre Dağılımı Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

11

12

13 Türkiye de Bilimsel Yayın Sayıları (ISI Web of Science) Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

14 Yıllar İtibarıyla Toplam Dışarıdan Atıf Sayısı (ISI Web of Science) Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

15 ISI Veritabanında Kaynak Olarak Kullanılan Türkiye Kaynaklı Dergi Sayısı Kaynak: Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Sistemi ve Performans Göstergeleri, 2010, Tübitak.

16 FEN BİLİMLERİ DERGİSİ d / Marmara Üniversitesi i ifen Bilimleri l i Dergisi 2011 yılından itibaren elektronik olarak yılda 4 sayı basılacaktır. ISSN Numarası ve DOİ numarası alma girişimlerimiz başlamıştır. Dergi Editörleri Doç.Dr. Bülent MERTOĞLU Doç.Dr. Vezir KAHRAMAN

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Burs Ücretleri Bursiyer ücret karşılığı çalışmıyor ise Bursiyer ücretli çalışıyor ise Y. Lisans Öğrencisi TL/ay 400.-TL/ay Doktora Öğrencisi TL/ay 500.-TL/ay Doktora Sonrası Araştırmacı TL/ay

27

28

29 PTİ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 TÜBİTAK Proje Önerisi Başvuru ş Formu

45 Özet ve Anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce Konunun tarihçesi i ve/veya literatürdeki yeri, özgün değeri ve beklenen sonucunun etkileri Nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) Proje özeti bir sayfayı geçmemelidir Amaç Önerilen projenin amacı ve erişilecek çıktı(lar) Formlar gerektiği kadar uzatılabilir

46 Konu ve Kapsam Önerilen projenin konusu ve kapsamı net olarak tanımlanmalı l Amaç ile ilişkisi açıklanmalı Literatür Özeti Ham bir literatür listesi değil, kısa bir literatür analizi verilmeli Araştırma konusunun literatürdeki önemi ve doldurulması gereken boşluğu ortaya konmalı

47 Özgün Değer Araştırmanın dayandığı hipotezler ortaya konulmalı ve özgün değeri vurgulanmalıdır. Önerilen yeni teknoloji, metot veya kuramın literatüre nasıl bir katkısı olacağı açıklanmalıdır. Yaygın Etki Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda ulusal ekonomiye, toplumsal refaha, bilimsel birikime yapılabilecek katkılar ve yararlar tartışılmalı sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmeli Proje Önerisi Bilimsel Değerlendirme Formu dikkate alınmalıdır

48 Yöntem Araştırmanın tasarımı/yaklaşımları ile uyumlu olarak incelenmek üzere seçilen parametreler, Uygulanacak yöntem ile kullanılacak materyaller, Yapılacak ölçümler (ya da derlenecek veriler), kurulacak ilişkiler ayrıntılı biçimde anlatılmalı Araştırma ş Olanakları Bu bölümde öneren kuruluşta varolup da projede kullanılacak olan altyapı/ekipman olanakları belirtilmelidir.

49 Çalışma Takvimi Projede yer alacak iş paketleri bunlar için önerilen zamanlama, iş zaman çizelgesi ihlid halinde verilmelidir. lidi Ayrıca, projenin belli başlı aşamaları bunlardan her birinin ne zamangerçekleşeceği gerçekleşeceği, bu aşamalarda görev alacak proje personeli ve iş tanımları ek sayfa kullanılarak ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Personelin niteliği (yürütücü, araştırmacı ve yardımcı personel) belirtilmelidir.

50 Başarı Ölçütleri ve B Planı Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda d projenin tam anlamıyla l başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmeli Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecekipuçlarıipuçları verilmeli P j i üütül i iö liöl üd k t Projenin yürütülmesini önemli ölçüde aksatan öngörülmemiş gelişmelerle karşılaşılması durumunda "B Planı" ana hatlarıyla açıklanmalıdır

51 Diğer Proje Yürütücüsünün Diğer Projeleri Uzmanlar Proje Ekibi ile Çıkar İlişkisi ve/veya Çıkar Çatışması ş Olanlar Bütçe vegerekçesi Özgeçmiş Etik Kurul İzin Belgesi Proforma Fatura Proje Başvurusu Kontrol Listesi doldurulmalıdır.

52 TÜBİTAK 1001 Proje Önerisi Değerlendirme Süreci

53

54

55

56

57 Genel İade Nedenleri Etik kurul/yasal izin belgesinin eksik olması, Başvuru formunda tüm konu başlıklarının olması, Proje önerisi değişiklik bildirim formunun elektronik başvuru sistemine yüklenmemiş olması, Literatür özetinin ham liste halinde verilmiş olması, İmzalarının eksik olması yada orijinal olmaması, Basılı kopya ve belgelerin geç gçgelmiş ş olması, Bir makine teçhizatın fiyatının KDV dahil TL nin üzerinde olması, Makine teçhizatın bölünerek ayrı ayrı yazılması Bütçenin TL yi aşması.

58 Bilimsel Değerlendirme Kriterleri Özgün değer Yaygınetki Yapılabilirlik Ekip Ekipman Yöntem Proje önerileri kriterlerine göre puanlandırılır. Puanlamadan sonra bütçe ve sürenin uygunluğu ayrıca görüşülür.

59 Özgün Değer En önemli kriterdir. Proje önerisinde ii özgün değer ğ net olarak ortaya konulmuş olmalıdır. Çalışmanın özgün değeri ortaya konulurken literatür taramasıyla desteklenmelidir. Mevcut çalışmalardan farkı, ulusal ve uluslar arası bilime veya topluma katkısı ortaya konulmalıdır. y p y Önerilen çalışmanın Türkiye de ilk defa yapılıyor olması çalışmaya özgünlük katmaz! Özgün değer bakımında yetersizse yapılabilirlik ve yaygın etki den yüksek puan alınmışsabile destek dışı bırakılmakta.

60 Özgün Değerğ

61 Özgün Değerğ

62 Yapılabilirlik Yöntem

63 Yapılabilirlik Ekip

64 Yapılabilirlik Ekip

65 Yapılabilirlik Ekipman

66 Yaygın Etki

67 Yaygın Etki

68 Örnek Puan Hesabı P1 P2 P3 P4 P5 Ort * 300 3,00 3* ,00 3* * 2, * ,00 3* ,50 * Geçersiz oylar

69 Destek Kararının Verilmesi Panellerin tamamlanmasından sonra, puanlarına göre sıralanan proje önerileri Başkanlığın onayına sunulur. Başkanlıkçadesteklenmesi onaylanan projeler Araştırma Gruplarına bildirilir. Moderatörvepanelist isimleri ile başvurunun aldığı puan gizli tutularak, Panel Ortak Raporu başvuru sahibine iletilir.

70 Önemli Notlar Tüm kriterlerde (özgün değer, yaygın etki, yapılabilirliği) başarılı olmak zorundasınız! Proje üzerine harcayacağınız emeğinizi tüm ki kriterlere paylaştırınız!! Değerlendiricilerin ğ yüksek puan vermelerini kolaylaştırın. Bunun için çaba harcamalarına gerek kalmasın! Çok az yazmayın; istenilen her şeyi kapsayın! Projenin neden iyi olduğunu ğ altını çizerek belirtin! bl Hakemler için hazırlanan değerlendirme ğ rehberi kullanın!

71

72 Teşekkürler

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri

Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Destekleri M. Hamidullah TARHAN TÜBİTAK İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 15.04.2013 Sunum Planı Genel Tanıtım Akademik Destek Programları

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri 26 Mart 2015 Perşembe Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 29 Ocak 2015 Perşembe Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2014) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Ulusal Akademik Ar Ge Proje Destekleri 07 Temmuz 2014 Pazartesi Ar Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı Hızla Artmaktadır* *TÜİK (Aralık, 2013) 23. BTYK Kararı:

Detaylı

BAP PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

BAP PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ BAP PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. Tez projelerinde yönetim kurulunda kabul edilen konu ile aynı olmak zorundadır.

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNCA DESTEKLENECEK ARAŞTIRMA PROJELERİNE İLİŞKİN ESASLAR ARALIK 2011 ESKİŞEHİR İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i Anadolu Üniversitesi

Detaylı

(PROJE BAŞLIĞI - TÜRKÇE) (PROJE ADI KISALTMASI-AKRONİM) Proje Yürütücüsü: (Proje Yürütücüsü Ünvan ve Adı, Kurumu) Yardımcı Araştırmacı I-II:

(PROJE BAŞLIĞI - TÜRKÇE) (PROJE ADI KISALTMASI-AKRONİM) Proje Yürütücüsü: (Proje Yürütücüsü Ünvan ve Adı, Kurumu) Yardımcı Araştırmacı I-II: 1001 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA PROJESİ ÖNERİSİ KAPAK SAYFASI (PROJE BAŞLIĞI - TÜRKÇE) (PROJE BAŞLIĞI - İNGİLİZCE) (PROJE ADI KISALTMASI-AKRONİM) Proje Yürütücüsü:

Detaylı

1007 PROGRAMI REHBERĐ

1007 PROGRAMI REHBERĐ TÜRKĐYE BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBĐTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME PROJELERĐNĐ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA ve GÜVENLĐK

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG.

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROG. 1. DESTEK PROGRAMININ AMACI Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU

SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM ve TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAN-TEZ PROJE BAŞVURU DOKÜMANI HAZIRLAMA KILAVUZU ÖN BİLGİLER Bu kılavuz, San-Tez Ar-Ge destek programı ve programa başvuru

Detaylı

ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU 2013 YILI PROJELERİ İÇİN GEÇERLİDİR İÇİNDEKİLER 1. ENAR PROGRAMI... - 2-1.1. PROGRAMIN

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Alperen KARATAŞ Çukurova Üniversitesi, 3 Kasım 2014 Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkanı (V.) 29 Mart 2012, Adnan Menderes Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB in Paydaşları ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve

Detaylı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0 TÜBİTAK

Detaylı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu (SOBAG) Davut TAŞER 05.11.2013-Erciyes Üniversitesi Sunum Planı Genel Tanıtım Destek Programlarımız Başvuru Değerlendirme Süreci Proje Başvurusunda Dikkat

Detaylı

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ

TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ TÜBİTAK PROJESİ HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET DURAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar. Albert Einstein Fırat -2012

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON

TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı. Eylül 2014 AFYON TÜBİTAK-ARDEB Proje Harcamaları Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı Eylül 2014 AFYON Sunum Programı (Sunum sırasına göre) Baran BİNGÖL Fatih DEMİR Proje Önerisi Yürürlüğe Alma Proje İzleme (Mali Rapor)

Detaylı

TUBITAK Panelleri, İşleyiş Süreci ve Puanlama Sistemi. Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL

TUBITAK Panelleri, İşleyiş Süreci ve Puanlama Sistemi. Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL TUBITAK Panelleri, İşleyiş Süreci ve Puanlama Sistemi Prof. Dr. Mehmet ERTUĞRUL Değerlendirme Süreci Sunulan proje önce Araştırma Destek Programlar Başkalığı (ARDEP) tarafından incelenir ve sisteme geçici

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI TEKNİK VE MALİ KILAVUZU (Yönetim Kurulunun 16/07/2012 tarih ve 23/278 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğegirmiştir.)

Detaylı

Fikirden Projeye III

Fikirden Projeye III Fikirden Projeye III Proje içeriği Amaç ve hedefler Özgün değer Yaygın etki Proje Yönetimi Ana Hatlar 22 Araştırılabilir YAPILABİLİRLİK Uygulama veya kuramsal açıdan faydalı YAYGIN ETKİ İlgi çekici, merak

Detaylı

Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Proje Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU Banu GÖKÇAY Bilimsel Programlar Uzmanı 13.03.2014 Başvuru Formunun Hazırlanması TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ

PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK TURİZMİ TOPLANTISI 14 Nisan 2015, Antalya PROJE YÖNETİMİ VE YAZILI İLETİŞİM BAŞARININ MATEMATİKSEL FORMÜLÜ Prof. Dr. Ahmet Çevik TUFAN Yıldırım

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam SİNOP ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay

Akademik e-kitap 5000 / e-kitap 2014/1. : 24 ay 5000 DİJİTAL İÇERİKLİ AÇIK DERS KAYNAKLARINI DESTEKLEME PROGRAMI E-KİTAP ÇAĞRISI Çağrı Adı : Akademik e-kitap Çağrı Numarası : 5000 / E-Kitap 2014/1 Çağrı Programı Türü : Periyodik Çağrı Yayımlanma Tarihi

Detaylı

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Proje Hazırlama. Proje Kriterleri. Ne Çeşit Proje? Proje Kavramı... Prof. Dr. Hasan Efeoğlu PROJE Proje Hazırlama Kısa Orta ve Uzun Prof. Dr. Hasan Efeoğlu Mühendislik Fakültesi E&E Müh. Bölümü Vadede planlanan bir Yatırım-Araştırma-Geliştirme Endüstriyel veya Bilimsel manada AR-GE faaliyetleri

Detaylı

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI

1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI 1003 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Ulusal Bilim Teknoloji

Detaylı