2014 Yılı I. Dönem Eğitim Kataloğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı I. Dönem Eğitim Kataloğu"

Transkript

1 2014 Yılı I. Dönem Eğitim Kataloğu 1

2 2014 Yılı I. Dönem Eğitim Programı Piyasa Riski İleri Seviye Varlık - Yükümlülük Analizi (ALM) ve Likidite Riski Faiz ve Bono Riski Ölçme ve Yönetimi Yöntemleri Global Risk Ortamında Finansal Göstergelerin Yorumlanması Uygulamalı Banka Bilanço Analizi ve Yorumlanması Opsiyon Fiyatlama ve Risk Analizi Halka Arz, Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Şirket Değerlemesi Portföy Performans Ölçümü ve Risk Yönetimi Birleşme & Satın Alma İşlemlerinde ç Yönetimi Kredi Riski Finansçılar için Oyun Teorisi ve Strateji Finansçılar için Temel Ekonometri Zaman Serisi Ekonometrisi

3 Piyasa Riski Bu eğitimde piyasa riski kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Piyasa riski ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının üst yönetim tarafından karar aracı olarak kullanılması anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Hangi pozisyonlar piyasa riskine maruzdur? Risk faktörleri nelerdir? Nasıl ölçülür? İleri Piyasa Riski ölçüm modelleri nasıl uygulanır? soruları net olarak yanıtlanacaktır. Finansal kuruluşların risk yönetimi, hazine, finans, mali kontrol, iç kontrol birimleri, teftiş kurulu ve konuya ilgisi olan kişilerin katılabileceği bir eğitimdir. Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç Dünyada risk yönetim uygulamalarındaki gelişim Finansal skandallar Yerel ve uluslararası yasal düzenlemeler Risk ölçümü için temel istatistik bilgisi Piyasa riskinin ölçümü ve VaR kavramı VaR hesaplama yöntemleri ve temel kavramlar Varyans Kovaryans modeli ile VaR ölçümü Tarihsel simülasyon modeli ile VaR ölçümü Monte Carlo simülasyon modeli ile VaR ölçümü VaR hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları VaR hesaplama yöntemlerinde Türkiye ye göre uyarlanması gereken model bileşenleri Çeşitli finansal enstrümanlar için VaR Hesaplaması Spot Döviz Pozisyonlar Hisse Senedi Sabit Getirili Sermaye Araçları Verim Eğrisi Modelleri Vadeli Piyasalar (Futures and Forwards) Opsiyon Piyasaları Piyasa risklerinin yönetilmesinde VaR bazlı gelişmiş uygulamalar VaR raporlamaları Marjinal VaR, Incremental VaR, Risk Faktörleri Bazında VaR ölçütleri Benchmark VaR ve Göreli VaR hesaplamaları, yorumlanması Piyasa riskleri için limit sisteminin kurulması Stres testi ve senaryo analizleri, bunların sermayeye ve kar/zarar a etkisi Backtesting ile model güvenilirlik testlerinin yapılması Diğer piyasa riski ölçüm yöntemleri(sensitivite bazlı risk ölçütleri, expected shortfall, EVT gibi) Çeşitli Excel uygulamaları Sonuç ve genel değerlendirmeler Prof. Burak Saltoğlu & Risktürk Ekibi 2

4 İleri Seviye Varlık - Yükümlülük Analizi (ALM) ve Likidite Riski Özellikle ticari bankaların ve finans kurumlarının bilanço larında taşıdıkları yapısal faiz riskinin Türk finans kesimi şartları ile ölçülüp yönetilmesi süreçleri katılımcılara aktarılacaktır. İlk gün genellikle yapısal faiz riski ölçülmesi çeşitli yöntemlerle nasıl ölçüldüğü anlatılırken ikinci gün bu risklerin ileri türev ürünlerle yardımı ile sakınılması anlatılacaktır. ALM Çerçevesinde Efektif Senaryo Yaratılması ( İleri Stress Testing ) Quantile tahmini metodolojisi kullanarak senaryolar yaratılması Bağımlı risk faktörlerinin türetilmesi Örnek Uygulama Faiz Hassasiyeti ve Fiyat Hassasiyetinin Karşılaştırılması Vade Uyumsuzluğu ve Durasyon Uyumsuzluğu Volatilitenin yüksek olduğu ortamlarda konveksite etkisi Türk Bankacılık Yapısında Konveksitenin etkisi ve yaratacağı sorunlar. Örnek Uygulama Kompleks ürünlerin durasyonu (ve Konvesite Hesaplamaları ) Ekektif durasyon ve konveksite Ampirik Durasyon Kısa uzun vade durasyonu (yield curve duration) Spread durasyonu İleri verim eğrisi ve vade yapısı senaryoları oluşturma teknikleri Yetersiz Veri Ortamında Par Verim Eğrisinin Yaratılması Pürüzsüzleştirme Yöntemleri (Cubic Spline Metodu, Hermit Spline Metodu) Davranış Analizlerinin ALM de Kullanımı Core ve volatile mevduat Büyüme ve faiz ilişkisi Erken Ödeme Riski ve Bilanço Riski Değişimi İleri Bilanço Riski Hedge Yöntemleri Bilançonun yeniden yapılandırılması Bilançonun simülasyonu Bilanço riskinin türev araçlarla transfer edilmesi Faiz riski uyumsuzluğu Net faiz geliri koruması Konveksite Hedge i Yöntemleri Özkaynağın piyasa değerinin koruması Futures Forwards Faiz swapları ve Egzotik Swap larla Hedging FRA Caps-Floor vb ile hedge etme. Faiz opsiyonları ALM çerçevesinde Likidite Riski Prof. Burak Saltoğlu & Risktürk Ekibi 2

5 Faiz ve Bono Riski Ölçme ve Yönetimi Yöntemleri Bonoların fiyatlaması ve risk parametreleriyle ilgili temel tanımların yanı sıra bono portföy risklerinin ileri düzey modellerin yanında uygulamalı olarak katılımcılara anlatılması. Faiz riskini hedge etme yöntemleri, alternatif yöntemlerle bono portföylerinin VaR ının hesaplanması ve verim eğrisi modellerini katılımcılara uygulamalı olarak aktarmaktır. Bono Tanımı çesitleri ve fiyatlama kuralları Term Strcture tarihi perspektif: LP, Expectation Hypothesis, vb. Bono Risk Ölçütleri Duration ve Convexity Duration Cesitleri Volatility duration Empirical Duration Option adjusted spread ve FRN ve Floaters'larinda kullanılan durasyonlar Opsiyon barındıran bonoların durasyon hesapları Yield Curve Shape Risk Measures Yield Curve Yöntemleri Konvansiyonel Yield Curve Yöntemleri Parametrik lineer ve lineer olmayan yöntemler kli Zaman Yöntemleri: CIR, VASICEK, MERTON ve diğerleri Nested CT Models ve CKLS Modeli Alternatif Yield Curve Yöntemleri ve Türk Finans Piyasaları Uygulamalar En uygun yield curve secçminde kullanılacak objektifler. Türkiye SGMK piyasasında spread istatistikleri Türk Finans piyasalaıi ve term structure modellerine uygunluk Bono Portfoylerinin VaR 'ının hesaplanması Prof. Burak Saltoğlu & Risktürk Ekibi 3

6 Global Risk Ortamında Finansal Göstergelerin Yorumlanması Eğitimin amacı özellikle para ve sermaye piyasası türev ürün fiyatlarında gizli bilgilerin piyasa öngörülerinde kullanımı amaçlanmaktadır. Eğitimde kullanılan ürünlerin çalışma mekanizması kısaca anlatılırken ana amaç bu piyasa fiyatlarındaki değişimin ne şekilde yorumlanıp kullanılacağıdır. Global Belirsizlik Ölçütleri VIX Nedir Nasıl Yorumlanır? Faiz Riski Göstergeleri ve Yorumlanması FED Funds Futures, FFIP Konut Fiyatı Riskleri Case-Shiller-S&P Endeksi Future ları Konut fiyatlarındaki toparlanma hakkında ne öngörüyor? Borçlanma Maliyeti Ürünleri Enstrümanlarının Türkiye ekonomisi hakkında ne ima etmektedir EMBI+ EMBI+ Turkiye Likidite göstergeleri OIS TED Spread Kredi Riski Göstergeleri CDS ABX ITRAXX vb. Döviz Kuru Belirsizliği Göstergeleri Zimni (Implied) Volatilite, Volatilite Yüzeyi, Volatility Skew Bloomberg ve Reuters ekranlarında bulunan veriler üzerinden piyasa yorumlamaları Prof. Burak Saltoğlu & Risktürk Ekibi 4

7 Uygulamalı Banka Bilanço Analizi ve Yorumlanması katılımcıların banka bilançosu başta olmak üzere temel finansal tabloları üzerinden analizler ve yorumlar yapabilmesidir. Önemli bankacılık riskleri, muhasebe işlemlerinin etkileri, temel finansal ürünlerin değerlendirilmesi olmak üzere hem makro hem de detaylı olarak finansal tabloların anlamları üzerinde durulacaktır. Bilanço ve Diğer Finansal Tablolar Hakkında Genel Bilgi Bankacılıktaki Temel Riskler ve Bilanço ile İlişkileri (Açık Pozisyon, Faiz Riski vb.) Örnek Bilanço Üzerinden Kalemler Bazında Değerlendirme Muhasebe Uygulaması ile Bilanço Kalemleri Arasındaki İlişkiler Reeskont, Evalüasyon, K/Z Hesapları ile İlgili Temel Örnekler İşlemlerin bilanço, K/Z Tablosu ve Sermaye ile İlişkilerinin Açıklanması Günlük Bankacılık İşlemlerinin Banka Bilanço ve K/Z Hesapları Üzerindeki Etkilerinin Görüldüğü Örnekler Bilanço Analizi Dikey Analiz, Yatay Analiz ve Sektörel Karşılaştırma Yöntemleri Önemli Rasyolar, Örnek Üzerinden Rasyoların Çıkartılması ve Yorumlanması (ROA, ROA, SYR, Döviz Pozisyonları vb.) Sorunlu Kredilere İlişkin Analizler Likidite Yeterlilik Analizleri Sermaye Yeterliliği Karlılık ve Risk Analizleri Gelir Tablosu Analizleri Gelir Tablosunun Genel Yapısı Bilanço ile Gelir Tablosunun İlişkisine Örnekler Gelir Tablosundan Çıkartılan Rasyolar Üzerinde Örnek Çalışmalar Operasyonel Verimlilik Analizleri Rasyo Karşılaştırması ve Sektör Analizleri Bankaların Kaynak Kullanım Yapısı ve Kaynak Maliyet Hesabı Aktif Pasif Yönetimine İlişkin Genel Bilgiler (GAP Analizleri) Bilanço Dışı Kalemlerin Genel Olarak İncelenmesi ve Temel Türev Ürünlere Giriş Örnek Banka Bilanço ve Gelir Tablosu Üzerinden Analiz Çalışması (Eğitimde görülen konuların özetlenmesi şeklinde katılımcıların birebir analiz yapacağı bir çalışma olacaktır.) Emrah Silav, CFA 5

8 Opsiyonlarda Fiyatlama ve Risk Analizi Katılımcılara vanilla tipi opsiyonların fiyatlama ve risk analizi ile ilgili temel kavramların aktarılmasının yanısıra, uluslararası ve tezgah üstü piyasalarda gittikçe rağbet gören karmaşık yapılandırılmış ürünlerin fiyatlama ve risk ölçüm teknikleri hakkında bilgi vermektir. Eğitim, Bloomberg ve RiskTürk Market Risk Modülü üzerinden uygulamalı örnekler ile desteklenecektir Türev Enstrümanlara Giriş ve Genel Tanımlar Opsiyonlar ve Genel Özellikleri Opsiyon Yatırım Stratejileri Çıplak Pozisyon Call Opsiyonunda Çıplak Pozisyon Put Opsiyonunda Çıplak Pozisyon Protective Put Bull Spread Kelebek Spreadi Straddle Black&Scholes Opsiyon Fiyatlama Modeli Black-Schole Fiyatlama Modeli Lattice Modelleri (Binomial Tree, Trinomial Tree, CRR, Leisen-Reimer, Adaptive Mesh) Monte Carlo Vanilla Opsiyonlar ve Egzotikler Vanilla Opsiyonlar (FX) Binary Opsiyonlar 1.Jenerasyon Egzotikler (Bariyer, Sepet, Asya, LookBack, Touch Opsiyonları, vb.) 2.Jenerasyon Egzotikler (Target Redemption Forward, Boosted Forward, Accumulator, Flexi Forward, Swaption, vb.) Opsiyonlarda Risk Parametreleri ve Hedging Greeks: Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta, DdeltaDvol, DvegaDvol, Charm, Omega Delta, Delta-Gamma, Delta-Gamma-Vega Hedging Volatilite çleri Implied Vol Vanna-Volga Local Vol Stochastic Vol Yapılandırılmış Enstrümanlar ve Riske Maruz Değer Ölçümü Parametrik VaR (Delta Normal, Delta-Gamma, Cornish Fisher) Tarihsel Benzetim (Historical Simulation, Delta-Gamma Historical) Monte Carlo Simülasyonu Prof. Burak Saltoğlu & Risktürk Ekibi 6

9 Halka Arz, Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinde Şirket Değerlemesi Gelişmiş ve Gelişmekte olan piyasalarda birçok şirket halka arz, birleşme ya da satın alma sürecine girmektedir. Bu süreç içerisindeki en önemli unsur şirket için doğru değerlemenin yapılabilmesidir. Katılımcılara değerleme mantığının kazandırılması, özkaynak değerlemesi, finansal kurumları değerleme, gelir yaklaşım yönetimi ve piyasanın yaklaşım yöntemini örnekler ile anlatılıp bu yetinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Değerlemeye Giriş Değerleyenin bakış açısı ve Fiyat/Değer Kavramı Değerlemenin Amacı İşletme ve Hisse Değeri kavramları Sektör ve şirket bilgisi, iş modeli Goodwill (şerefiye) kavramı Birleşmelerde sinerji kavramı Farklı değerleme yöntemleri Özkaynak Değerleme Yöntemi Temel kavramlar Net aktif ve düzeltilmiş net aktif değer Yönetimin kullanım alanları Gelir Yaklaşımı Yöntemi Yönetim kullanım alanları Nakit akım projeksiyonu: büyüme oranı, kar marjları, işletme sermyesi ihtiyacı, yeni yatırımların tahmini Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) Hisse değerini maksimize eden sermaye yapısı Artık değer İndirgenmiş Nakit Akımları Goodwill kaynakları Piyasa yaklaşımı yöntemi Kullanılan çarpanlar Karşılaştırmalı şirkletler Karşılaştırmalı işlemler 7

10 Finansal Kurumları Değerleme Mali borçlar İşletme Sermayesi Serbest Nakit Akışı hesabı Sermaye hesabı ve sermaye yeterlilik rasyosu Artık değer hesaplaması Örnek Uygulamalar Halka açık firma BIST30 Özel firma Perakendeci Dr. Mehmet Kerim Gökay 8

11 Portföy Performans Ölçümü ve Risk Yönetimi Portföy Yönetiminde Perfromans ölçümüne dair temel göstergelere ve hesaplamalara değinilen bu eğitimde Portföy Risk Yönetimi, Gösterge Riski ve Göreli Risk gibi kavramların yanı sıra temel rasyolara, Performans ve Getiri Katkılarına da değinilmektedir. Eğitimin amacı, portföy yönetimi ile ilgilenen uzmanlara çeşitli performans ve risk göstergeleri hakkında uygulamalı örnekler üzerinden analiz yapabilme yetisinin kazandırılmasıdır. Portföy Performans Ölçümünde Temel Kavramlar Fiyat, Getiri ve Risk kavramlarına dair temel hesaplamalar Farklı Volatilite Yöntemlerinin incelenmesi Sharpe Rasyosu Sortino Rasyosu Treynor Rasyosu Downside Risk Alfa, M2, ve diğer rasyolar Performans ölçütlerine dair uygulamalı excel örnekleri, karşılaştırma ve yorumlama Attribution Analizleri Performance Attribution Allocation, Selection ve Interaction Kavramları Risk Attribution (Volatilite ve Tracking Error) Attribution Analizlerine dair uygulamalı excel örnekleri ve yorumlamaları Piyasa riskinin ölçümü ve VaR kavramı VaR hesaplama yöntemleri ve temel kavramlar Standart yöntem ile VaR ölçümü Varyans Kovaryans modeli ile VaR ölçümü Tarihsel simülasyon modeli ile VaR ölçümü Monte Carlo simülasyon modeli ile VaR ölçümü VaR hesaplama yöntemlerinin karşılaştırılması, avantaj ve dezavantajları Portföye Piyasa Riskinin Ölçümü ve Gelişmiş Uygulamalar VaR raporlamaları Marjinal VaR, Incremental VaR, Risk Faktörleri Bazında VaR ölçütleri Benchmark VaR ve Göreli VaR hesaplamaları, yorumlanması Piyasa riskleri için limit sisteminin kurulması Stres testi ve senaryo analizleri, bunların sermayeye ve kar/zarar a etkisi Backtesting ile model güvenilirlik testlerinin yapılması Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi 9

12 Birleşme & Satın Alma İşlemlerinde ç Yönetimi Günümüzün rekabetçi piyasasında birçok şirket birleşme veya satın alma sürecine girmektedir. Katılımcılara şirketler arası gerçekleşen birleşme veya satın alma işlemlerindeki sürecin başlangıç anından ve bitimine kadar gerçekleşen İlk Faiz, İlgili Taraflarla Kontakt Kurma, B&SA nın hem finansal hem de hukuki aşamaların detaylı bir şekilde anlatılıp, bu sürecin işleyiş mantığının kavranılması amaçlanmaktadır. İlk Faiz Ön Bilgi Dökümanı(Taser/Pitch book) ç Seçimi (rekabet seviyesi ve erişilen kitle özellikleri açısından) Danışmanlar; seçimi ve görevleri Yetki Mektubu: si, kapsamı ve münhasırlık Gizlilik Sözleşmesi(NDA) İlgili Taraflarla Kontakt Kurma Dökümantasyon: Information Memorandum Indikatif Teklif Niyet Mektubu B&SA nın Finansal Yönleri Due-Diligence detaylı inceleme (finansal, hukuki, ticari ve vergisel) Değerleme Yapılandırma - yeni firmanın sermaye yapısı ve hukuki niteliği Finansman B&SA Hukuki Yönleri Müzakereler Bağlayıcı Teklif Kapanış Kritik Noktalar İşlem Simülasyonu Dr. Mehmet Kerim Gökay 10

13 Kredi Riski Kredi riski ölçümüne yönelik temel istatistik bilgisinin verilmesinin ardından, kredi riskinin ölçümünde kullanılan parametreler ve bunların tahmin edilmesine yönelik yöntemler anlatılacak, dünyada kullanılmakta olan kredi modelleri karşılaştırmalı olarak verilecektir. Ayrıca OTC işlemlerden kaynaklanan kredi riski ve ölçümü, risk bazlı kredi fiyatlaması ve kredi türevleri de anlatılacaktır. Kredi riskinin tanımı ve unsurları Temel İstatistik Risk ölçümünde kullanılan istatistik Dağılım fonksiyonları ve özellikleri Korelasyon Modelleri Simulasyon Teknikleri Kredi riskinin ölçümüne ilişkin temel kavramsal bilgiler Kayıp dağılımları Temerrüt olasılığı (PD) Temerrüt anında risk (EAD) Temerrüt halinde kayıp (LGD) Beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp Ekonomik sermaye İleri kredi riski ölçümünde gerekli olan parametrelerin tahmin edilmesi Derecelendirme ve PD modellemesi Eksper modelleri Quantitative Scores Based (Discriminant Analysis, Logistic Regression gibi Regression modelleri, Equity-Based Credit Scoring Cash Flow Simulation EaD Modellemesi LGD Modellemesi Quantitative LGD (LossCalc) Recovery Ratings LGD in a Structural Model of Default Stochastic LGD Korelasyon Modellemesi Basel II açısından korelasyon Historical Models Average Models (Overall Average Model, Country Average Model, Industry Average Model) Factor Models Credit Migration Matrix Oluşturulması Basel II ve minimum gereklilikler Kredi riski modelleri KMV Creditmetrics CreditRisk+ CreditPortfolio View Diğer 11

14 Modellerin karşılaştırmalı analizi Risk ölçütleri (Standalone ve contributory VaR, expected shortfall, RAROC, vb.) Kredi riskinde portföy yaklaşımı ve yoğunlaşma riski OTC Ürünlerinin Kredi Riskinin Hesaplanması Genel Tanımlar (Replacement Cost, EPE, EEPE, vs.) OTC Ürünler için alternatif MtM Hesaplamaları Basel II Kapsamında Current Exposure Method Standard Method Internal Measurement Method Simulasyon Tabanlı Modeller Risk bazlı kredi fiyatlaması Kredi türevleri Ekonomik Sermayenin tanımı ve önemi Öz Sermaye - Yasal Sermaye - Ekonomik Sermaye ilişkisi Piyasa riski, operasyonel risk ve kredi riski için hesaplanan ekonomik sermaye Risklerin birbirleriyle etkileri ve ilişkileri Entegre risklerin ve toplam ekonomik sermayenin yorumlanması Piyasa koşulları ve ekonomik konjonktür nedeniyle uğranabilecek zararları karşılayacak Ekonomik Sermayenin tahminine yönelik stres testleri ve senaryo analizleri RAROC (Risk adjusted return on capital) ve optimal ekonomik sermaye dağıtımı Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi 12

15 Finansçılar için Oyun Teorisi ve Strateji Oyun teorisi karar vericilerin optimal stratejilerinin diğer karar vericilerin stratejilerine bağlı olduğu durumların analizi için sistematik bir çerçeve sunar. Bu eğitimde oyun teorisinin temel kavram ve teknikleri sunulacak ve bu tekniklerin karmaşık durumlarda doğru düşünmeye nasıl yardımcı olabileceği anlatılacaktır. Oyun teorisini kullanarak doğru stratejileri nasıl bulabileceğimiz ve oyunları kendi yararımıza nasıl değiştirebileceğimiz gösterilecektir. Eğitim boyunca interaktif oyunlar oynanacak ve iş dünyasından örnekler verilecektir. Oyun teorisi nedir? Stratejik Düşünmek Nedir? Ortalamayı Tahmin ve Katkı Oyunları Güncel Hayatımızda ve İş Dünyasında Oynadığımız Oyunlar Stratejik Düşünmek Önemli mi?neden Oyun Teorisi Öğrenelim? Oyun Teorisinin Temel Kavramları ve Varsayımları Baskın Stratejiler Mahkumlar Çıkmazı ve Fiyat Rekabeti Vaka Analizi: ABD de Sigara Reklamları Oyunu Kendi Yararına Değiştirmek: Düşük Fiyat Garantisi Eşleştirme Teorisi Nash Dengesi Boeing ve AirbusOyunu Çabaoyunu Akıl Oyunları ve John Nash Dinamik Oyunlar ve Geriye Tümevarım Pazara Girişi Engelleme Oyunu CEO Seçimi Oyunu Kendi Menfaatine Değiştirmek: İnandırıcı Taahhütler Fiyat Savaşları ve Ne Yapmalı? Çapraz Hissedarlık Tekrarlanan Oyunlar Karteller: Lizin ve Deterjan kartelleri Eksik Bilgili Oyunlar Bankaya Hücum Oyunu Kapalı Zarf Usulü Ihaleler Ortak Değer İhaleler Ihale Tasarımı ve Dünyadan Örnekler Pazarlık Oyunları Neler Öğrendik ve Bundan Sonrası Doç. Dr. Levent Koçkesen 13

16 Finansçılar için Temel Ekonometri Günümüz finans dünyasında istatistik ve ekonometri bilgisinin önemini kavramış katılımcılara ekonometriye dair temel kavramların, istatistiksel analizin ve regresyon modellerinin E-views uygulamaları eşliğinde aktarılacağı bu eğitim çeşitli istatistiksel test yöntemlerini, yorumlamalarını ve güncel pratik uygulamaları da kapsamaktadır. Temel kavramlar ve ekonometrik modelleme süreci İstatistiksel tahmin teorisi Doğrusal regresyon analizi Doğrusal regresyon modeli Temel varsayımlar Parametrelerin tahmini EKK yöntemi Maksimum-en çok benzerlik yöntemi Tek değişkenli regresyon modeli ve gerekli testler Verilerin E-VIEWS Aktarılması ve Analize Hazırlanması Verilerin E-VIEWS Aktarılması Değişkenlerin-Verilerin Analize Hazırlanması Regresyon Modelinin Tanımlanması, Tahmin Edilmesi ve Gerekli Testler Bağımsız Değişkenlerin Tek Tek Anlamlılığı İçin t-testi Modelin Bir Bütün Anlamlılığı İçin F-testi Belirlilik Katsayısı R2 Anlamı Regresyonda Katsayıların yorumlanması. Normallik Durumunun İncelenmesi Otokorelasyon Durumunun İncelenmesi Değişen Varyans Durumunun İncelenmesi Çok doğrusal Bağlantı Durumunun İncelenmesi Regresyon Modelinde Diğer Konular Yapısal Kırılma ve Kukla Değişken Analizi Tanımlama Hatalarının İncelenmesi Çok değişkenli regresyon modeli ve testler Box-jenkıns arıma modelleri ve öngörü Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi 14

17 Zaman Serisi Ekonometrisi Zaman Serisi ekonometri bilgisinin gün geçtikçe daha önemli hale geldiği finans alanında zaman serilerinde veri yaratım süreçleri ve Durağanlık Analizi, VAR Modelleri, Eşbütünleşme - VECM Analizleri ve Volatilite Analizilerinin E-views uygulamaları eşliğinde aktarılacağı bu eğitim zaman serilerinin yorumlanmalarını ve güncel pratik uygulamalarını da kapsamaktadır. Zaman serisi ekonometrisi temel kavramlar ve tanımlar Zaman Serisi Temel Bileşenleri Zaman Serisi Ayrıştırma Yöntemleri Zaman Serilerinde Mevsimsel Bileşenin Düzeltilmesi Zaman Serilerinde Düzleme Yöntemleri Zaman Serilerinde Hodrick-Prescott Filtresi Zaman serilerinde veri yaratım süreçleri ve durağanlık analizi Veri Yaratım ci ve Stokastik çler Durağan ve Durağan Olmayan çler Zayıf ve Kesin Durağanlık Pür Rassal ç ( Temiz Dizi, White Noise) Otokorelasyon (Otokovaryans) Fonksiyonları (Korelogram) Analizi ARMA çleri (Modelleri) Durağan Olmayan Stokastik çler Pür Rassal Yürüyüş ( Random Walk) ci Kayan (Stokastik Trendli) Rassal Yürüyüş ci Stokastik Trend ve Deterministik Zaman Trendleri Zaman Serilerinin Durağanlaştırılması (Deterministik) Trend Durağanlık Fark Durağanlık Durağanlık İçin Birim Kök Testleri Birim Kök Testleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) Testi Phillips-Perron Testi NG-PerronTesti DF-GLS Testi KPSS Testi Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) Point-Optimal ARIMA Modelleri, Box-Jenkins Model Seçimi ve Öngörü Box-Jenkins Model Seçimi Uygulama: Box-Jenkins Model Seçimi ve Öngörü Var modelleri, Eşbütünleşme ve Vecm analizi VAR Modelleri ve Tahmin Edilmesi Etki-Tepki ve Varyans Ayrıştırması Analizi 15

18 Granger Nedensellik Analizi Uygulama: VAR Tahmini, Etki-Tepki, Granger Nedensellik Analizi Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme (VECM) Modelleri Eşbütünleşme Analizi Eşbütünleşme Testleri ve Hata Düzeltme (VECM) Modelleri Engle-Granger Yaklaşımı, Hata Düzeltme Modeli ve Uygulama Johansen Yaklaşımı ve Uygulama ARDL Yaklaşımı ve Uygulama Volatilite analizi Volatilite Kavramı Volatilitenin Ölçümü Volatilitenin Tahmininde Koşullu Varyans Modelleri Üssel Ağırlıklı Hareketli Ortalama Modeli (EWMA) Koşullu Değişen Varyans Modelleri Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri - ARCH Modeli - GARCH Modeli - ARCH-M ve GARCH-M Modelleri Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelleri - Üstel GARCH (EGARCH) Model - Eşik değerli ARCH (TARCH) Model Prof. Burak Saltoğlu & RiskTürk Ekibi 16

19 Eğitimler Hakkında Genel Bilgi Eğitim ücreti 1 gün için 600 TL + KDV dir. RiskTürk müşterilerine %20 indirim uygulanmaktadır. Risk Yöneticileri Derneği Üyelerine %10, aynı kurumdan aynı eğitime 2 kişiden fazla katılımcı olması durumunda her biri için %15, Risktürk müsterilerine ise %20 indirim uygulanacaktır. Eğitimlerimiz İTÜ Ayazağa Kampüsü Arı 1 Teknopark Binası nda gerçekleşmektedir. Eğitim saatleri 9:30-12:30 (1 adet 15 dk. Kahve molası); 12:30-13:30 Öğlen Yemeği; 13:30-17:00 (1 adet 15 dk. Kahve molası) olarak planlanmıştır. Öğlen yemeği ücrete dahildir. RiskTürk gerektiğinde programı erteleme ya da iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Eğitim tarihlerinden 2 iş günü öncesine kadar kayıtlarımız devam etmektedir. Eğitim bedelinin eğitimden 2 iş günü öncesinde RiskTürk banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. IBAN NO : TR YapıKredi Bankası, Merkez Plaza Şubesi Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir. Sorularınız ve kayıtlar için aşağıdaki numaralardan bilgi alabilirsiniz. Tlf: 0 (212) Faks: 0 (212) Web: Tüm eğitim programları ihtiyaca göre dizayn edilerek kurum içi eğitim olarak düzenlenebilmektedir. 17

20 EĞİTİM REFERANSLARIMIZ 1

2013 Yılı II. Dönem Eğitim Kataloğu

2013 Yılı II. Dönem Eğitim Kataloğu 2013 Yılı II. Dönem Eğitim Kataloğu 1 2013 Yılı II. Dönem Eğitim Programı Uygulamalı Banka Bilanço Analizi ve Yorumlanması 21.09.2013-22.09.2013 Piyasa Riski 26.09.2013-27.09.2013 İleri Seviye Varlık ve

Detaylı

2014 Yılı II. Dönem Eğitim Kataloğu

2014 Yılı II. Dönem Eğitim Kataloğu 2014 Yılı II. Dönem Eğitim Kataloğu 2014 Yılı II. Dönem Eğitim Programı Kredi Riski 22.10.2014-23.10.2014 Piyasa Riski 05.11.2014-06.11.2014 İleri Seviye Varlık ve Yükümlülük Analizi (ALM) 26.11.2014-27.11.2014

Detaylı

2014 Yılı I. Dönem Eğitim Kataloğu

2014 Yılı I. Dönem Eğitim Kataloğu 2014 Yılı I. Dönem Eğitim Kataloğu 1 2014 Yılı I. Dönem Eğitim Programı Birleşme & Satın Alma İşlemlerinde Süreç Yönetimi 12.06.2014-13.06.2014 Kredi Riski 16.06.2014-17.06.2014 Finansçılar için Oyun Teorisi

Detaylı

RiskTürk Eğitim Kataloğu. 2015 1. Dönem

RiskTürk Eğitim Kataloğu. 2015 1. Dönem RiskTürk Eğitim Kataloğu 2015 1. Dönem E-Mail: egitim@riskturk.com EĞİTİM TAKVİMİ Piyasa Riski 8-9 Nisan Kredi Riski 20-21 Nisan Opsiyonlarda Fiyatlama ve Risk Analizi 6-7 Mayıs İleri Seviye Varlık Yükümlülük

Detaylı

2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Kataloğu

2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Kataloğu 2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Kataloğu RiskTürk 2012 Yılı III. Dönemi Eğitim Programı Piyasa Riski 24-25 Eylül Basel II-III Portföy Yönetimi Varlık ve Yükümlülük Analizi (ALM) 15-16 Ekim Global Risk Ortamında

Detaylı

Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık E t. Tic ve Ltd. ... ...

Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık E t. Tic ve Ltd. ... ... Risk Yazılım Teknolojileri Danışmanlık Eğt. Tic ve Ltd. Şti İTÜ Ayazağa Kampüsü, ARI 1 Teknokent Binası, No13-14, Maslak, İstanbul / Tel(0212) 328 26 87-89 / Fax(0212) 328 26 88 e-mail risk@riskturk.com...

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir.

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir. 1. Risk Odaklı İç Denetim Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi A.Nejat YÜZBAŞIOĞLU Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi Başkanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Konferansı Risk Yöneticileri Derneği

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6

ZORUNLU DERSLER. Dersin Adı Dersin kodu IKT 501 Dersin Kredisi 3 ECTS Kredisi 6 ZORUNLU DERSLER Dersin kodu IKT 501 Uluslararası Ekonomi Dersin amacı, gerek devletler bazında gerekse bölgesel ve küresel düzeyde ekonomiler arasındaki karmaşık ilişkinin farklı kuramsal perspektiflerden

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 TSPAKB FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına referans kaynak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLAR ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ BASEL UZLAŞISI ÇERÇEVESİNDE KOBİLERDE KREDİ DERECELENDİRME NOTU UYGULAMASI Hazırlayan N.Serap YOLAŞ VURUR Danışman

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Performansa Dayalı Risk Modellemesi ve Tahmini: Alternatif Bir Model Önerisi

Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Performansa Dayalı Risk Modellemesi ve Tahmini: Alternatif Bir Model Önerisi Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Performansa Dayalı Risk Modellemesi ve Tahmini: Alternatif Bir Model Önerisi Yrd.Doç.Dr. K. Batu Tunay* Özet Çalışma, geleneksel performans ölçütlerinin zaman içindeki

Detaylı

İŞ-DR-2007-0002. TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI

İŞ-DR-2007-0002. TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-DR-2007-0002 TİCARÎ BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ ve MONTE CARLO VaR SİMÜLASYON YÖNTEMİYLE PORTFÖY RİSKİNİN HESAPLANMASI

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER ve FİNANSAL KRİZİ AŞMADA KULLANILAN RİSK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ. Yrd. Doç. Dr. Pınar Evrim MANDACI *

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER ve FİNANSAL KRİZİ AŞMADA KULLANILAN RİSK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ. Yrd. Doç. Dr. Pınar Evrim MANDACI * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:1, 2003 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TAŞIDIĞI RİSKLER ve FİNANSAL KRİZİ AŞMADA KULLANILAN RİSK ÖLÇÜM TEKNİKLERİ ABSTRACT Yrd. Doç.

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı