YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014"

Transkript

1 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014

2 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM KDM nin Yeniden Yapılandırma Alanında Verdiği Hizmetler 2

3 ŞİRKETLERİN KARŞILAŞABİLECEĞİ FİNANSAL PROBLEMLER 3

4 Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Şirketler, nakit akışlarını iyi planlayamaz ve cari yükümlülüklerini karşılayamaz hale gelirse likidite esaslı; karlılık problemleri veya aktiflerin borçları karşılayamadığı durumlarda ise ödeme gücü esaslı finansal problemlerle karşı karşıya kalabilirler Çözülemeyen Finansal problemler; Borç ödeyememe Temerrüt İflas ve İflas Erteleme Tasfiye süreçlerini doğurur. 4

5 Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Satışlarda ve karlılıkta düşüşe neden olan Finansal problemler, doğrudan ve dolaylı maliyetler de ortaya çıkartır: Dolaylı Maliyetler -İtibar Kaybı -Borç Gölgesi -Daha Pahalı Ticari Koşullar -Varlıklara İlişkin Düşük Fiyatlama -Ürün Kalitesinde Azalma -Çalışanlarda Motivasyon Kaybı Doğrudan Maliyetler -Avukat Ücretleri -Mahkeme Ücretleri -Yönetimin Konuya Ayırdığı Zaman 5

6 Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler 6 Finansal Problemlerin nedenleri arasında; İşletme sermayesi yetersizliği, Aşırı borçlanma, Yönetim sisteminin etkin olmayışı, Şirket Varlıklarının ve Borçlarının vade uyumsuzluğu Çok hızlı büyüme, Satış hacminin yetersiz kalması, İşletme giderlerinin yüksek olması, İç kontrol mekanizmalarının zayıf olması, Alacakların zamanında tahsil edilememesi, Atıl üretim kapasitesi, Hatalı şirket satın alımları, Rekabet imkanlarının kısıtlı olması, Likidite yetersizliği, sayılabilir.

7 YENİDEN YAPILANDIRMA KAVRAMI ve YÖNTEMLERİ 7

8 Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden yapılandırma, şirketin mali problemlerini gidermeyi, içine girdiği mali darboğazdan şirketi çıkartmayı hedefler. Yeniden yapılandırma süreci Şirketin itibarının ve ona olan piyasa güveninin her şekilde tam olarak tesis edilmesine kadar devam eder. Yeniden yapılandırma sürecinin en önemli adımı sorunların ve bu sorunların boyutlarının belirlenmesi, bu sorunları giderecek yöntemlerin tespit edilmesidir. Yeniden yapılandırma için tek bir doğru reçete yoktur. Her bir Şirket, içinde bulunduğu sektör, organizasyonel ve finansal yapısı ve mevcut durumu dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmalı ve çözüm süreci amaca özel olarak belirlenmelidir. 8

9 Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Güven ortamının yaratılması ile birlikte geleceğe yönelik uzun vadeli planlamalar yapılmalı ve gerekiyorsa yeni fon kaynakları temin edilmelidir. Finansal yapılandırma çoğu zaman operasyonel yapılandırma ile birlikte yürütülmelidir. Ürün portföyü, müşteri segmenti, bölgesel pazarlar, iş modelleri..vs incelemelerini içeren stratejik yeniden yapılandırma ve insan kaynakları maliyetleri, dış kaynak kullanımı, lojistik maliyetler..vs konuları içeren operasyonel yeniden yapılandırma çalışmaları ile eş zamanlı olarak finansal yeniden yapılandırma faaliyetlerine başlanmalıdır. 9

10 Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Kullanılabilecek Finansal Yeniden Yapılandırma Yöntemlerinden bazıları şunlardır: Borçların Yeniden Yapılandırılması Borçların Vadelerinin Uzatılması Borç Özsermaye Takası Alacaklıların Alacaklarından Kısmen Vazgeçmesi Varlıkların Yeniden Yapılandırılması Birleşme ve Devralma (Merger and Acquisition) Konsolidasyon Varlıkların Satışı (Sell Off) Kısmi Varlık Satışı Sermayeye İlişkin Yeniden Yapılandırma Hisse Senedi Transferi (Spin Off) Ayırma ve Satma Kısmi Bölünme (Split Off) Bölünme (Split Up) 10

11 Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Şirket için uygun yeniden yapılandırma yönteminin seçilmesinde; -Şirketin yer aldığı sektör, -Şirketin organizasyon yapısı, -Şirketin ölçeği ve varlık yapısı, -Şirketin ortaklık yapısı, - Şirketin sermaye yapısı ve taraflar arasındaki çıkar ilişkileri, -Finansal problemin türü ve büyüklüğü, -Harcanacak zaman ve -Maliyet 11 kriterleri dikkate alınır.

12 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİ ve KDM 12

13 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM Tespit Finansal Problemi Kabullenme Problemin Türünü ve Büyüklüğünü Belirleme Veri toplama İnceleme Verilerin Analizi Operasyon için Gerekenlerin Belirlenmesi Yapılandırma Yönetiminin Seçilmesi Planlama Acil Eylem Planı Oluşturulması Yönetimin Bilgilendirilmesi Görüşmelerin organizasyonu Uygulama Yeniden Yapılandırılma sürecinin yönetilmesi Müzakereler Kontrol Mekanizmalarının Oluşturulması Kontrol Faaliyete geçiş Değerlendirme 13

14 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Tespit Tespit Amaç: Finansal Problemin Kabullenilmesi ve İrdelenmesi İnceleme Planlama Uygulama Kontrol Temel Unsurlar: -Yönetimin değişim talebi -Şirketin durumunun tespiti - Finansal problemlerin kaynaklarının sorgulanması - Verilerin temini - Yol haritasının oluşturulması KDM nin Katkısı: - İlk inceleme ve durum analizi - Hedeflerin belirlenmesi - Objektif bakış açısı ile bir yol haritası oluşturulması 14

15 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - İnceleme Tespit İnceleme Planlama Uygulama Kontrol Amaç: Verilerin analiz edilmesi ve yeniden yapılandırma yönteminin belirlenmesi Temel Unsurlar: -Şirket mali bilgileri -Pazar ve sektör araştırmaları - Mevzuat ve özel durum araştırmaları - Yönetim ile görüşmeler KDM nin Katkısı: - Mali bilgilerin ve araştırmaların yorumlanması - İlgili Mevzuatın incelenmesi - İlk izlenim ve öneri notunun hazırlanması - Yeniden Yapılandırma yönteminin belirlenmesi 15

16 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Planlama Tespit Amaç: İnceleme çıktılarından uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenmesi İnceleme Planlama Uygulama Kontrol Temel Unsurlar: -Yol haritasının planlanması -Acil eylem planının hazırlanması - Seçilecek yöntem doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak dokümantasyonun temin edilmesi - Fon sağlayıcılarla görüşmelerde kullanılmak üzere sunum ve basılı evrakların hazırlanması KDM nin Katkısı: - Acil Eylem planının hazırlanması - Paydaşlara yönelik, anlaşılır finansal tablo ve modellerin oluşturulması - Taraflar ile görüşmelerin organizasyonu 16

17 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Uygulama Tespit İnceleme Planlama Amaç: Acil Eylem Planının ve Belirlenen Yeniden Yapılandırma Yönteminin uygulanması Temel Unsurlar: - Operasyonel ve Stratejik Değişimler - Müzakerelerin yürütülmesi - Sözleşmelerin imzalanması - İlave finansman temini Uygulama Kontrol KDM nin Katkısı: - İlgili taraflar için hazırlanan finansal tabloların anlaşılır bir dille ifade edilmesi - Paydaşlar ile görüşmelerin yürütülmesi - Taslak sözleşmelerin incelenmesi - Sözleşmelerin firma çıkarları doğrultusunda imza aşamasına getirilmesi - Gerekli ise ilave finansmanın temini 17

18 Yeniden Yapılandırma Süreci ve KDM - Kontrol Tespit İnceleme Planlama Uygulama Kontrol Amaç: Belirlenen Hedeflere Uyumun Denetlenmesi Temel Unsurlar: - Finansal Yapının Değerlendirilmesi - Öngörülerle gerçekleşmelerin karşılaştırılması - Gerekli olması halinde hedeflerin revizyonu KDM nin Katkısı: - Analizler ile hedefler ve gerçekleşmelerin karşılaştırılması - Periyodik mali rapor şablonlarının oluşturulması - Belirlenen aralıklarda, firma yönetimi ile gözden geçirme toplantılarının düzenlenmesi - Fon sağlayıcıları ile düzenli iletişim ağının kurulmasının sağlanması 18

19 KDM nin YENİDEN YAPILANDIRMA ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER 19

20 KDM nin Yeniden Yapılandırma Alanında Verdiği Hizmetler KDM, finansal problemlerle başa çıkmaya çalışan şirketlere finansman stratejilerinin ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede yukarıdaki slaytlarda bahsedilen hizmetler şu şekilde kategorize edilmektedir: Şirketlerin nakit yönetim sisteminin kurulmasına yardımcı olunması, Şirketlerin yapısına uygun borçlanma sağlanması, 20

21 KDM nin Yeniden Yapılandırma Alanında Verdiği Hizmetler Şirketlerin aktif ve pasiflerinin yeniden yapılandırılması, Şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişimlerinin sağlanması, Finansal ürünler konularında bilgi verilmesi, Şirketlerin finansal ve mali raporlama düzeninin kurulması, Sağlıklı organizasyon yapısının oluşturulması 21

22 İletişim KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK ve YATIRIM LTD.ŞTİ. Adres: Kırçiçeği Sokak No:7/7 G.O.P. Çankaya Ankara Telefon: Faks: E-posta: Web: 22

III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004

III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004 III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004 *connectedthinking PwC Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci

Detaylı

HBL İstanbul Türkiye Merkez Şubesi ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Eylül 2009 BÖLÜM 1 BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER HBL İstanbul Eylül 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 01.01.2009 30.09.2009 Ticaret

Detaylı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Dinamo Training & Consulting www.dinamo.co Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir 34746 İstanbul TR p + 90 216 688 74 94 f + 90 216 688 74 95 içindekiler BİZ KİMİZ

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi

Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi Risk Yönetimi ve Bankaların Denetimi A.Nejat YÜZBAŞIOĞLU Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi Başkanı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Risk Yönetimi Konferansı Risk Yöneticileri Derneği

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları

Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları Kurumsal Finansman Halka Arzda (IPO) Başarılı Olmanın Yolları Yanınızda Deloitte olmadan halka arza hazırlanmayın Halka arzda nasıl başarılı olunur... Biliyor musunuz? Deloitte Kurumsal Finansman ekibinin

Detaylı

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU

ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2006 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan, Hollanda kökenli dünyanın uluslararası seçkin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Kurumsal Finans Uzmanı

Kurumsal Finans Uzmanı Kurumsal Finans Uzmanı İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA... 2 HİZMETLERİMİZ... 3 o Finansal Check-Up... 4 o Kaynak Yapısı Yönetimi (Capital Structure Management)... 5 o Banka İlişkileri ve Kredi Yönetimi... 6 o Uzun

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2008 31.12.2008 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Calyon Yatırım Bankası Türk A.Ş. : Büyükdere

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2013 ADABANK A.Ş. İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Banka Hakkında Bilgiler 1 Banka nın Tarihsel Gelişimi 1 Ortaklık Yapısı 1 Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ve Nedenleri 2 Banka nın ve Yönetim

Detaylı

İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları

İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları 03.04.2013 İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları Ozan Nazım GÜNAL Direktör MBA, SMMM, CIA, CISA 1 İç Denetimin Tanımı İç Denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 1 İÇİNDEKİLER 1. Genel Kurul Gündemi...3 2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4-6 3. 2008 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 7-12 3.1. Marbaş Menkul

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 15 Mayıs 2001 İÇİNDEKİLER I. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2 Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 2 Kasım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞI TARAF KREDİ RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER SUNUŞ Karşı taraf

Detaylı

01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 1. Genel Bilgiler Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş., 30 Aralık 1999 tarihinde Türkiye de

Detaylı