VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2"

Transkript

1 Sayfa No: 1 ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA YÖNETĐM VE DENETĐM KURULU ÜYELERĐ 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI 3 ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 4 ŞUBE VE ACENTALAR 5 FAALĐYETLERĐMĐZ 5 HĐSSE SENETLERĐ 6 KURUMSAL FĐNANSMAN 7 FON YÖNETĐMĐ VE SABĐT GETĐRĐLĐ MENKUL KIYMETLER 8 TÜREV PĐYASALAR(VADELĐ ĐŞLEMLER) 10 PERSONEL YAPIMIZ 11 ĐŞTĐRAKLERĐMĐZ 12 VAKIF EMEKLĐLĐK A.Ş. 12 VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON BORSASI A.Ş. 13 ĐSTANBUL ALTIN RAFĐNERĐSĐ A.Ş. 13 FĐNANSAL DURUM VE KARLILIĞA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME 14 KONSOLĐDE MALĐ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 16

2 Sayfa No: 2 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU DÖNEM ĐÇĐNDE GÖREV ALAN YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐ Şahin UĞUR Yönetim Kurulu Başkanı Serdar SATOĞLU Yönetim Kur.Bşk.Vek./Genel Müdür Birgül DENLĐ Yönetim Kurulu Üyesi Ö. Sadık TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü KARATEPE Yönetim Kurulu Üyesi Sinan ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesi DENETĐM KURULU ÜYELERĐ Şeref YAROĞLU Denetçi Đsmail ÖZBAYRAKTAR Denetçi

3 Sayfa No: 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ORGANĐZASYON ŞEMASI VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ŞĐRKET ÜST YÖNETĐMĐ Serdar SATOĞLU Genel Müdür Ahmet Atıf MEYDAN Genel Müdür Yrd. N. Nazim ADĐLOĞLU Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet ĐNAM Kurumsal Finansman Müdürü Mehmet ĐNAM Takas Operasyon ve Saklama Müdürü Đsmail TAVLI Borsa Đşlemleri Müdürü Taner ERSAN Fon Yönetimi Müdürü Taner ERSAN Muhasebe Müdürü Mehtap BĐLGE Yatırım Fonu Đşl. Müdürü Uğurhan ÖZZEYBEK Yurtiçi Đşlemler Müdürü Bedir YILDIZ Đnsan Kaynakları Müdürü Mürsel YILDIZ Ankara Şube Müdürü

4 Sayfa No: 4 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. HAKKINDA ÖZET BĐLGĐ Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ile alım-satımı, Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı, Menkul Kıymetler Borsası nda üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, Yatırım Danışmanlığı, Portföy Yöneticiliği yapmak,türev araçlarının alım-satımına aracılık etmek amacıyla 1996 Kasım ayında kurulmuştur. Vakıf Vatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi YTL dir. Türk Bankacılık Sektörünün önemli kuruluşlarından biri olan T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun iştiraki Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. güçlü sermaye ve ortaklık yapısı, konusunda deneyimli ve lisans yetki belgesi sahibi personeli, yüksek teknolojik altyapısı ile sektörün önemli aracı kurumları arasında yer almaktadır. Vakıf Yatırım 1 şube, 10 acentası,73 personeli ve Vakıfbank ile yapılan acentalık sözleşmesi ile Vakıflar Bankası nın tüm şubeleri kanalıyla hizmetlerini Türkiye çapında vermektedir. Şirketin Sahip olduğu yetki belgeleri; - Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi - Halka Arz Aracılık Yetki Belgesi - Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi - Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi. - Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi - Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme Đşlemleri Đzin Belgesi - Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi (Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. de) SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tarihi itibarıyla ödenmiş sermayesi YTL olup, sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Ünvanı Tertip Grub u Türü Pay Adedi Pay Tutarı (YTL) % T.Vakıflar Bankası TAO 1 A Nama T.Vakıflar Bankası TAO 1 B Nama Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vkf 1 B Nama Güneş Sigorta AŞ 1 B Nama Vakıf Finansal Kiralama AŞ 1 B Nama Vakıf Deniz Fin. Kiralm. AŞ 1 B Nama Toplam ;

5 Sayfa No: 5 ŞUBE VE ACENTALAR ŞUBE VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANKARA ŞUBESĐ ACENTALAR T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri ile Ankara Menkul Kıymetler Merkezi Şirketimizin acentasıdır. Hisse Senedi Seans Salonları bulunan acentalarımız; ADANA ACENTASI ANTALYA ACENTASI BEYOĞLU ACENTASI BURSA ACENTASI ERZURUM ACENTASI ĐZMĐR ACENTASI KADIKÖY ACENTASI KONYA ACENTASI SAMSUN ACENTASI KIZILAY ACENTASI HĐSSE SENETLERĐ FAALĐYETLERĐMĐZ 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam aktif müşterisi mevcut olup hisse senedi alım satım işlemleri Şirketimiz merkez adresi dışında 2 adedi Đstanbul da (Beyoğlu, Kadıköy Finans Market) diğerleri Atakule Şubesi (Ankara), Đzmir, Bursa, Kızılay, Samsun, Konya, Antalya, Erzurum, ve Adana da yapılmaktadır yılına puandan başlayan ĐMKB 100 endeksi Eylül ayı sonunu %35,00 oranında düşüşle puandan kapatmıştır. Şirketimiz 2008 yılı ilk dokuz ayında ĐMKB hisse senetleri piyasasında yaklaşık milyon YTL işlem hacmi gerçekleştirmiş olup YTL komisyon geliri elde etmiştir. Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 endeksinin 2008 yılı ilk dokuz aylık seyri ve işlem hacmi rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

6 Sayfa No: 6 IMKB ,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,088 69,475 64,907 58,921 60,486 52,938 45,637 62,700 47,336 Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos HĐSSE SENETLERĐ PĐYASASI ĐŞLEM HACMĐ (YTL) DOKUZ AY VAKIF YATIRIM ĐŞLEM HACMĐ DOKUZ AYLIK (YTL)

7 Sayfa No: 7 KURUMSAL FĐNANSMAN Türkiye'de ilk uygulama olarak Đttifak Holding A.Ş. nin hisse senetleri gönüllü çağrı yöntemiyle toplanmıştır. Đttifak Holding A.Ş. nin hisse senetlerinin çağrı yoluyla geri alınması işlemlerinde 20 Şubat - 20 Mart 2008 tarihleri arasında bir ay süreyle ön ön talep toplanmış ve bu sure içinde ortak ,50.-YTL/Nominal değerli geri satım başvurusunda bulunmuştur. Yapılan başvuruların geri alış bedeli ise ,50.-YTL olmuştur. Ön talep toplanmasını takiben 28 Mart - 11 Nisan 2008 tarihleri arasında ise 15 gün süreyle ortağa ,50.-YTL nominal değerli hisse karşılığında ,70-YTL ödeme yapılmıştır. Bu işlemler karşılığında 48, YTL komisyon geliri elde edilmiştir. Piyasa şartları nedeniyle 2008 yılı halka arzların fazla olmadığı bir dönem olmuştur yılının en önemli halka arzı Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin (TELEKOM) halka arzı olmuştur. Bu halka arz ihalesine Credit Suisse Securities (Europe) Limited ve iş ortakları EFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş. ile ortak teklif verilmiş, ilk eleme geçilmesine rağmen ihale alınamamıştır. Türk Telekominikasyon A.Ş. nin halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yer alınmış ve Nisan 2008 tarihlerinde üç gün süreyle yapılan ön talep toplama işlemlerinde müşteriden 9,591,559 adet hisse talep toplanmıştır. Ön talep toplamayı takiben Mayıs tarihlerinde üç gün süreyle yapılan kesin taleplerde ise müşteriden 33,341, YTL (7,093,942 adet hisse) tutarında talep toplanmış 15,916, YTL lik satış hasılatı gerçekleşmiştir. Bu işlemlerden sağlanan şirketimizin komisyon geliri 2, YTL olmuştur. Ayrıca; Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin bedelli sermaye arttırımı işlemleri, Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Güneş Sigorta A.Ş. nin kar payı ödemeleri ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin bir bedelsiz sermaye artırımı ile Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin iki bedelsiz sermaye artırımı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin bedelli sermaye arttırımı aracılık işlemlerinden 2,500-YTL komisyon geliri; Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin bedelsiz sermaye arttırımı aracılık işlemlerinden 1,000-YTL komisyon geliri;

8 Sayfa No: 8 Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının ve olmak üzere iki farklı tarihte gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinden toplam 61,848-YTL komisyon geliri elde edilmiştir. Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Güneş Sigorta A.Ş. nin kar payı ödemelerinden elde edilen gelir toplam 8,500-YTL dir. Şirketimiz 2008 yılının dokuz aylık döneminde halka arz, sermaye artırımı, kar payı ödemeleri ve çağrı talep toplama işlemlerine ilişkin 6 şirkete aracılık hizmeti vermiş, toplam 124, YTL komisyon geliri elde etmiştir. Aylar itibariyle son üç yılda elde edilen komisyon gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır Ocak Şubat 11, , Mart , Nisan 11, , , Mayıs 42, , , Haziran 7, , , Temmuz 8, , Ağustos 2, , Eylül 7, , Ekim 1, Kasım , Aralık TOPLAM 93, , , FON YÖNETĐMĐ VE SABĐT GETĐRĐLĐ MENKUL KIYMETLER 2008 yılı başında o/n faiz oranların % ve kamu borçlanma senetleri faiz oranları ise % seviyelerinde iken merkez bankasının kotasyon indirimleri ile o/n faiz oranları %15.25 seviyelerine geriledi, arkasında kotasyon artırımı ile 16,75 seviyelerine, kamu borçlanma araçları faiz oranları ise % sevilelerine yükselmiştir.

9 Sayfa No: 9 Şirketimizin yöneticisi, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföy değeri Eylül 2008 itibari ile % 0,7 düşüş göstererek YTL seviyelerine gerilemiştir. Şirketimiz Vakıf Emeklilik A.Ş. nin kurucusu olduğu YTL portföy değerli on adet emeklilik fonunun tüm aracılık hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirketimiz ; Vakıf Yatırım Ortaklığı A.Ş. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin işlemlerinede aracılık yapmaktadir. Tahvil ve Bono Piyasası toplam işlem hacmimiz: (YTL) Eylül 2007 Eylül 2008 Kesin Alım-Satım Pazarı 1,522,302, ,088,364,484.- Repo-Ters repo pazarı 108,875,145, ,564,354,305.- Sabit Getirili Menkul Kıymetler Đşlem Hacimleri; Eylül 2007 (YTL) Eylül 2008 (YTL) HAZĐNE BONOSU ALIŞ SATIŞ ĐŞLEM HACMĐ HAZĐNE BONOSU REPO A/S ĐŞLEM HACMĐ DEVLET TAHVĐLĐ A/S ĐŞLEM HACMĐ DEVLET TAHVĐLĐ REPO A/S ĐŞLEM HACMĐ YATIRIM FONLARI A/S ĐŞLEM HACMĐ BORSA PARA PĐYASASI A/S ĐŞLEM HACMĐ TOPLAM

10 Sayfa No: 10 GELĐRLERĐMĐZ; Eylül 2007 (YTL) Eylül 2008 (YTL) FON YÖNETĐMĐ GELĐRĐ H/B DEVLET TAHVĐLĐ KOMĐSYONU MUHTELĐF HĐZMETLER KOMĐSYONU DEVLET TAHVĐLĐ A/S KARI HAZĐNE BONOSU A/S KARI D.T- H.B REVERSE REPO A/S KARI YATIRIM FONLARI A/S KARI DEVLET TAHVĐLĐ FAĐZ GELĐRĐ H/B FAĐZ GELĐRĐ BORSA PARA PĐYASASI FAĐZ GELĐRĐ MEVDUAT FAĐZ REESKONTU MEVDUAT FAiZ GELiRi DEVLET TAHVĐLĐ REESKONT GELĐRĐ TOPLAM TÜREV PĐYASALAR (VADELĐ ĐŞLEMLER) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş, 4 Şubat 2005 de faaliyete geçen ve süratle büyüyüp gelişen Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası nda müşterilerinin işlemlerine aracılık etmektedir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. % 6 oranında iştirakinin de bulunduğu, Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası nda müşterilerinin gerek etkin risk yönetimi, gerekse korunma amaçlı işlemlerine uzman kadrosuyla yön vermektedir. Türkiye nin ilk özel borsası olan VOB da Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., dış ticaret ve reel sektörde faaliyet gösteren müşterileri için kur kaynaklı riskleri, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için hisse senedi ve sabit getirili portföy risklerini minimize eden stratejiler geliştirirken, aynı zamanda arbitraj ve yatırım amaçlı işlemlere de yön vermektedir. Şirketimizin son 12 ayda gerçekleştirdiği işlem hacmi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

11 Sayfa No: AYLIK ĐŞLEM HACMĐ (YTL) 80,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, EKĐM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL Gelişmiş ülkelerde benzerlerinin spot piyasaların kat kat üstünde işlem hacmi bulunan VOB, mevcut spot piyasada bulunmayan işlem türlerini ve yatırım araçlarını da alternatif olarak yatırımcılara sunmaktadır. Mevcut özelliğiyle ve eklenecek yeni ürünlerle, gelişmesini hızla sürdüren VOB un gelişiminde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de etkin bir oyuncu olarak yer almaya devam edecektir. Şirketimizin VOB un kuruluşundan bu yana elde ettiği komisyon gelirleri aşağıda ki tablo da gösterilmiştir. YIL KOMĐSYON GELĐRĐ (YTL) , , (9 AYLIK) 125,624.55

12 Sayfa No: 12 PERSONEL YAPIMIZ Şirketimizde toplam 73 adet personel bulunmakta olup, bunlardan 24 adedi bankamız kaynaklı personel, 49 adedi ise SSK lı personelidir. Şirketimiz Genel Müdürlüğü bünyesinde 38, ĐMKB nezdinde 5 ve şubelerimizde ise 30 personel bulunmaktadır. Toplam Personel Genel Müdürlük 38 Đ.M.K.B. (Broker) 5 Şubeler 30 Toplam 73 Toplam personelin 54 ü yüksek öğrenimli olup % 73 e karşılık gelmektedir. Lise ve dengi okul mezunu sayısı ise 19 olup % 27 e denk gelmektedir. Şirket te çalışan SSK lı personel herhangi bir sendikaya üye değildir. Şirket çalışanlarına sağlık sigortası, işe gidiş gelişlerini teminen her iki yakada ulaşım servisi ve öğle yemekleri Şirketimiz tarafından sağlanan sosyal haklardır. Şirketimizde EYLÜL-2008 yılı itibariyle kıdem tazminatı karşılığı 117,197.-YTL dir.

13 Sayfa No: 13 ĐŞTĐRAKLERĐMĐZ Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından aşağıdaki şirketlere iştirak edilmiş olup iştirak tablosu aşağıda yer almaktadır. ĐŞTĐRAKĐN ÜNVANI ÖDENMĐŞ SERMAYE(YTL) ŞĐRKETĐMĐZĐN PAYI HĐSSE MĐKTARI(YTL) VAKIF EMEKLĐLĐK A.Ş. 26,500,000 VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON BORSASI A.Ş. 9,000,000 ĐSTANBUL ALTIN RAFĐNERĐSĐ A.Ş. 30,000,000 %8 %6 %0.12 2,120, ,000 36,000 A- VAKIF EMEKLĐLĐK A.Ş YTL sermayeli Vakıf Emeklilik A.Ş. güçlü bir sermaye ve ortaklık yapısına sahip olup tarihi itibariyle sektörde beşinci büyük Bireysel Emeklilik şirketi konumundadır tarihi itibarıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Ortaklık Yapısı; Ortağın Pay Tutarı ( YTL) Payı T. Vakiflar Bankasi 14,283,500 % 53.9 Günes Sigorta 9,805,000 % 37.0 Vakif Yatirim Menkul 2,120,000 % 8.0 Vakifbank Per. Özel. Sos. Güv. 265,000 % 1.0 Günes Turizm Oto End. 26,500 % 0.1 Toplam 26,500,000 % 100.0

14 Sayfa No: 14 B- VADELĐ ĐŞLEM VE OPSĐYON BORSASI A.Ş. Vadeli Đşlem ve Opsiyon Borsası, tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, bu tescil 09/07/2002 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı/Ünvanı Pay Tutarı (YTL) Payı (%) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş %6.00 Türkiye Tic. San. Den. Tic. Odaları TBB %25.00 Đzmir Ticaret Borsası %17.00 Đş Yatırım Menkul Değerler A.Ş %6.00 Yapı Kredi Bankası A.Ş %6.00 Akbank T.A.Ş %6.00 T.Garanti Bankası A.Ş %6.00 IMKB %18.00 Takasbank A.Ş %3.00 TSPAKB %6.00 T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş %1.00 TOPLAM % C- ĐSTANBUL ALTIN RAFĐNERĐSĐ A.Ş. Đstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %0,12'sine tekabül eden hisseleri tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dan satın alınmak suretiyle devralınarak Şirketimiz iştirak portföyüne katılmıştır. Đstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile YTL olan sermayenin ,00-YTL arttırılarak ödenmiş sermayesi YTL'ye çıkarılması kararı tarihi itibari ile tescil olmuştur. Şirketimiz Arttırılan Sermayeye YTL ile iştirak etmiştir.đştirak taahhüdünü nün ½ sini tarihinde yerine getirilmiş olup, ½ si tarihinde ödenmiştir. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

15 Sayfa No: 15 Ortak Pay Tutarı( YTL) Payı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,00 %0.12 Ömer HALAÇ (VARĐSLERĐ) ,70 %39.11 Özkan HALAÇ ,00 %5,83 Özcan HALAÇ %51,65 Fazlı HALAÇ ,67 %3.24 Diğer ,68 %0.05 Toplam ,00 %100 FĐNANSAL DURUM VE KARLILIĞA ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME Şirketimiz 30 Eylül 2008 itibariyle ,- YTL Aktif Toplamı na, ,- YTL Özsermaye ye ve ,- YTL Net Dönem Karı na sahiptir. Aktif toplamımız bir önceki yıla göre % 5,03 oranında düşmüştür. Özsermaye tutarımız ise bir önceki yıla göre % 0,11 oranında düşmüştür. Vergi öncesi kar rakkamımız ise 30 Eylül 2007 tarihinde ,- YTL iken % 16,40 oranında azalarak ,- YTL na düşmüştür. Vergi Öncesi Kar/Toplam Aktifler rasyomuz % 6,60, Vergi Öncesi Kar/Sermaye rasyomuz % 12,12, Vergi Öncesi Kar/Özkaynak rasyomuz % 8,91 ve Özkaynak/Toplam Aktif rasyomuz ise % 74,06 oranlarında gerçekleşmiştir.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA A) GENEL BİLGİLER 1 B) ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY 5 YÖNETİCİLERİ C)

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-30 / 09 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011-30/09/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-30 / 09 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-30/09/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı II. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1. Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2008 31.12.2008 2. Ortaklığın Ticaret Unvanı: Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Yıldırım

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU A.GENEL BİLGİLER ı Kurumun Ticaret Unvanı : YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluş Tarihi : 08.09.1989 Ticaret Siciline Tescil Edildiği

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2010-31 / 03 / 2010 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2010-31/03/2010 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu

Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu Asya Yatırım Menkul Deg erler A.Ş. 2013 Yılı Faaliyet Raporu TANITICI BĐLGĐLER 02.11.2012 tarihinde kurulan Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Esas

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 / 01 / 2011-31 / 03 / 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/20110-31/03/2011 Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim

Detaylı

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve

* V.Tayfun ULUSOY 13.01.2012 taihinde Portföy Yönetim Müdürü olarak, Ebru BİLGİN ise 21.05.2012 tarihinde Hisse Senedi İşlemleri Müdürü olarak göreve ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2012 30.09.2012 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 OCAK-MART ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2010 OCAK-MART ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİ TANITICI BİLGİLER 2.9.1997 tarihinde kurulan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında, Ana Sözleşmesi nde belirlenen faaliyetlerini

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU 1. Şirket in Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ), Finanscorp Finansman Yatırım Anonim Şirketi unvanıyla,

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ

YATIRIM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ YATIRIM KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ Yatırım Kuruluşlarının Faaliyetleri Sermaye piyasasında faaliyette bulunmak üzere yetki belgesi almış olan banka ve aracı kurumlar yeni Sermaye Piyasası Kanununda yatırım

Detaylı

2013 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2011 1 ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 2014 EYLÜL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇERİK BÖLÜM SAYFA NO VAKIFBANK HAKKINDA 3 VAKIFBANK IN ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ 4 ÜST YÖNETİM 5 BAŞLICA FİNANSAL

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş HESAP DÖNEMİ 01.01.2015-30.06.2015 ANA ORTAKLIĞIN ÜNVANI Adres

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi: 01/01/2006-31/12/2006 2. Şirketin Ünvanı: TEB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2013 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.Ş. 2013 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa Yönetim Kurulu Başkanı nın Döneme İlişkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2011 30.06.2011 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Kuruluş Tarihi 26/12/1996 Ticari Faaliyete Geçiş Tarihi 01/01/1997 Faaliyet

Detaylı

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2011 30/06/2011 2011/2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3 1.2. YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3. ÜST YÖNETİM

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2006 da 99, 2007 de 98 aracı kurumun verileri toplulaştırılmıştır. Bu bölümde incelenen veriler, 2006 yılı için 99, 2007

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş.

Detaylı

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.06.2013 TARĐHLĐ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN ÜNVANI : PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. MERKEZĐ : ĐSTANBUL KURULUŞ TARĐHĐ : 26.10.1990 FAALĐYET : MENKUL

Detaylı