SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ"

Transkript

1 YAŞAMBOYU ÖĞRENME PROGRAMI Proje No: TR1-LEO Gıda Endüstrisi-Gıda Mevzuatı, Sektörel etki Analizi, Eğitim, İşbirliği ve Avrupa Ağı-Uzaktan Eğitimi SEKTÖREL ETKİ ANALİZİ fiel.gantep.edu.tr

2 Bu proje T.C. Avrupa Birli i Bakanlı ı, AB E itim ve Gençlik Programları Merkezi Baflkanlı ınca (Ulusal Ajans yürütülen Hayatboyu Ö renme Programı (LLP) kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sa lanan hibeyle gerçeklefltirilmifltir. Ancak burada yer alan görüfllerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.

3 ÖNSÖZ 3

4

5 çindekiler SAYILI VE 1. Genel Hükümler Amaç Kapsam 15 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ( - 29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 (

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 - 64

65

66

67 - - 67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 - 80

81 852/2004/EC direktifi altındaki yapısal gereklilikler; YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL 1.852/2004; 1. 1.Gıda tesisleri temiz, iyi şartlarda ve onarılmış bir biçimde tutulmalıdır. 1) Tesis içi ve dışında görünür kir ve döküntüler olmamalıdır. 2) Tesis etkili bir temizliğe imkan sağlayacak şartlar atlında tutulmalıdır. 3) Bina, makine ve ekipmanların, teknik-hijyenik özelliklerinin aksamadan devamını sağlayacak şekilde düzenli olarak bakım ve onarımları yapılmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.)

82 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL /2004; 2. Gıda tesisleri yerleşim, tasarım, inşa, oturum ve büyüklük bakımından: İşçi, drenaj, hava akımı normalde iş akış yönünün tersine olmalıdır. Aksi durumlar ancak gerekli tedbirler alınmak sureti ile izin verilir. (İnşaat planı ve yerleşim planı değerlendirmeye başlamadan işyeri temsilcisinden istenmeli) 1) Tesis çevresi bulaşmaya yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri, zararlıların yerleşmesine yol açacak ortamlar bulunmamalı 2) Yerleşim şunlara olanak sağlamalıdır: a)tesiste, kirliden temize doğru olabilecek hareketlerin temiz işlemlerin hijyenine zarar vermemesi için uygun önlemler alınmadığı takdirde (Örn; Koruyucu kıyafetlerin değiştirilmesi, malzemelerin, ellerin, çizmelerin, önlüklerin vb. temizlenmesi ve dezenfeksiyonu, drenaj kanallarının kapalı tipte olması, hava akımının filtrelenmek suretiyle temiz alanlara yönlendirilmiş olması ); işçi, malzeme, hava akışı ve kirli suyun hareketinin kesin bir çizgi ile yalnızca temizden kirliye doğru olmasının sağlanması en uygun bir durumdur (mezbahalarda). AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) b) Her işlem bir öncekinden daha temizdir ve bu nedenle bir öncekiyle kontamine olmaması için alanlar arasında ve ayrıca her bir alan içinde yapılan işlemlerin birbirlerinden yeteri kadar mesafede ayrılmış olması

83 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL /2004; (a) Yeterli bakım, temizlik ve/veya dezenfeksiyona izin verecek, havadan kaynaklanan bulaşmayı bertaraf edecek veya en aza indirecek ve bütün işlemler için hijyenik performansa uygun yeterli çalışma alanı sağlamalı, 1) Kirli bölgelerden temiz bölgelere (özellikle dinlendirme bölümleri veya yan ürün odalarından.)hava akışı yukarıdaki (Yasal Metin Madde 2., Yorum 2/a) tedbirler alınmadıkça engellenmelidir, 2) İşletme ve iş odalarının büyüklüğü yapılan iş hacmine göre işlemleri hijyenik olarak gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. (Ekipmanın yerleşimi, kapladığı alan, personel ve hareketli araçların rahatlıkla hareket etmelerini sağlayacak şekilde) AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3) Kontaminasyonu önlemek için her bir işlemin yeterli şekilde birbirinden ayrılması için yeterli alan olmalıdır ( Fiziki temas ve sıçramaya imkan vermeyecek mesafede ayrılmalı) /2004; (b) Kir birikimine, toksik maddelerle temasa, gıdanın içine parçacıkların düşmesine ve 1)duvar/yer birleşme yerleri, duvar/tavan bağlantıları, boru işleri ve ışıklandırmaların dizaynına önem

84 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL yoğunlaşmanın veya yüzeyde istenmeyen küflerin oluşmasına karşı koruyacak biçimde olmalı; verilmeli.( Tozlanma, kir ve su birikimine engel olacak şekilde) 2) neme bağlı küf oluşumunu önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; (c) Bulaşmaya karşı ve özellikle zararlı kontrolü dahil, iyi gıda hijyeni uygulamalarına izin vermeli; 1)Üretilen gıdanın, yükleme ve boşaltma alanları dahil dış ortamdan kaynaklanabilecek her türlü bulaşmaya karşı korunması amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.(kuş, haşere ve kemirgenler dahil) 2) Açıktaki gıdanın duman, toz, yağmur, zararlı, kuş, yaprak vb. gibi etkenlerle kontamine olmasını engelleyecek bir sistemin olması 3) Zararlılarla mücadelede kullanılacak onaylı kimyasal maddeler ve bu amaçla kullanılacak teknik donanım ile zararlı kontrol planları olmalıdır. Üretim alanları içinde zehirli kapan bulunmamalıdır. (Bu tür madde ve

85 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL malzemeler üretim alanlarıyla bağlantısı olmayan kilitli bir oda veya dolapta muhafaza edilmelidir.) AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; (d) Gerekli hallerde, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda saklanması için yeterli kapasitede uygun sıcaklık kontrollü işleme ve depolama şartları sağlamalı ve bu sıcaklıkların izlenmesi ve gerektiğinde kayıt edilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmalıdır. 1)Tüm işletmelerin üretilen ürünlerin soğuk zincirini korumak üzere yeterli imkânlarının bulunması gerekmektedir. (Çalışma odalarının soğutulması ve soğuk hava depoları ) 2)Sevkiyat sırasında da soğuk zincirin korunması esastır. (Soğutuculu nakil araçları) 3)Sıcaklık kontrollerinin mevzuat kapsamında gerekli olduğu yerlerde sıcaklık izlemesi yapılmalıdır. 4)Sıcaklık kayıtları otomatik yazılmalıdır. Kayıtların tarih ve zamanını tespit etmek mümkün olmalıdır /2004; 3.Yeterli sayıda, etkin bir drenaj sistemine bağlı 1) Tuvaletlerde ellerini yıkayabilmeleri için yeterli sayıda uygun teçhizatlı (elle

86 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL sifonlu tuvalet bulunacaktır. Tuvaletler gıdaların işlendiği odalara doğrudan açık olmayacaktır. kolla kumanda edilmeyen musluk, lavabo, sıcak-soğuk su imkanı, bir kez kullanıma mahsus el kurulama malzemesi, sıvı sabun ve el dezenfektanı) el yıkama imkânlarının tuvaletlere yakın bir yerde bulunması gerekmektedir. Tuvaletler üretim alanlarına doğrudan açılmayacaktır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 2) Tuvaletler, soyunma odaları ve duşlar onaylanan işletme sınırları içinde olmalıdır. (Tesis binası dışında olmayacak) 3)Tesiste, kirliden temize doğru olabilecek hareketlerin temiz işlemlerin hijyenine zarar vermemesi için uygun önlemler alınmadığı takdirde temiz ve kirli çalışma alanları için ayrı tuvaletler bulunmalıdır /2004; 4. Uygun bir şekilde yerleştirilmiş ve el temizliği için tasarlanmış, yeteri sayıda lavabo 1)Lavabolar kolay ulaşılabilmeleri için çalışma alanına yakın olmalıdırlar.

87 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL bulunacaktır. El temizleme lavabolarında, sıcak ve soğuk akan su, el temizleme ve hijyenik kurulama maddeleri bulunacaktır. Gıda yıkama bölümleri el yıkama bölümlerinden ayrılacaktır. 2)Musluklar el değmeden çalışabilir olmalıdır. 3)İşletmelerde sıcak ve soğuk akan su veya uygun bir sıcaklığa önceden ılıştırılmış su bulunmalıdır. 4)Temizleme ve dezenfeksiyon ürünleri ve hijyenik imkanlar olacaktır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) a)el kurutma için yalnızca kâğıt havlular kabul edilebilir. b)kullanılmış kâğıt havluların atılacağı pedallı çöp kovaları bulunmalıdır. c)çöp kovalarının içine çöp torbaları konmalıdır. d)hava üflemeli el kurutucular (el kurutma makineleri) kabul edilemez /2004; 5. Uygun ve yeterli doğal veya mekanik havalandırma düzenleri olmalıdır. Kirli alandan 1)Yeterli buhar tahliyesi sağlanmalıdır. 2)Yoğuşma veya görünür su buharının

88 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL temiz alana mekanik hava akımı önlenecektir. Havalandırma sistemi, filtrelere ve temizlik ve değiştirme gerektiren parçalara kolayca ulaşılabilecek şekilde inşa edilecektir. bulunması kabul edilemez ve bu yetersiz havalandırmanın bir işareti olabilir. Bu durumun nedeni incelenmelidir.( Yoğuşma tespiti için işletmenin faaliyette iken denetlenmesi gerekir.) AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3)Havalandırma koşulları aynı zamanda soyunma odaları ve tuvaletlere de uygulanmalıdır /2004; 6. Sanitasyonla ilgili bölümler yeterince doğal ve mekanik havalandırmaya sahip olmalıdır /2004; 7. Gıda tesisleri yeterince doğal ve/veya yapay ışıklandırmaya sahip olacaklardır. Tuvalet, sifonlu tuvalet ve duşlar, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin muhafaza odaları gibi sanitasyonla ilgili bölümlerin dışarıya doğru uygun bir şekilde havalandırılması gerekmektedir. 1) Renkleri bozmayan doğal veya yapay ışıkla aydınlatma yapılmalıdır. Tavsiye edilen ışıklandırma dereceleri şu şekilde uygulanmaktadır: a)muayene noktaları ve kesici aletlerle çalışma bölümleri 540 lux

89 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL b)çalışma odaları ve izolasyon bölümleri 220 lux c)depolama ve bekletme bölümleri 110 lux AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; 8. Drenaj sistemi istenilen amaca uygun olacak şekilde bulaşma riskini ortadan kaldıracak biçimde tasarlanacak ve inşa edilecektir. Drenaj kanallarının tamamen veya kısmen açık olması halinde, atıkların bulaşık alandan temiz alana, özellikle son tüketici için yüksek risk oluşturan gıdaların işlendiği alanlara doğru veya bu alanların içine akmamasını sağlayacak şekilde tasarlanacaklardır. Drenaj sistemi 1) Atık su akışı her zaman temiz taraftan kirli tarafa doğru olmalıdır. 2)Su ızgaralı ve süzgeçli kanala yönlendirilmelidir 3)Açık kanalların üzerinde işçilerin üzerlerinden geçmesi ya da üzerlerinde durmaları göz önünde bulundurularak mutlaka hareket ettirilebilir ızgaralar olmalıdır 4)Kanallar hareket ettirilebilir ızgaralar ile kapatılmalı ve süzgeçlerle donatılmalıdır 5)Drenaj kanalları suyun kolayca akmasına imkân verecek ve taşmasını önleyecek şekilde olmalıdır 6) Özellikle aşağıdaki sistemlerin atık suyu kapalı bir sistemle kanalizasyonlara bağlanmalıdır:

90 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL a) yalak b) arıtıcılar (arıtma tesisleri) c)diğer yıkama bölümleri (Nakil araçları, ekipmanlar vb. nin temizlendiği bölümler) d) üretim alanındaki temizlik bölümleri (lavabolar, sıcak sulu sterilizatörler) e) karkas ve sakatat duşları AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; 9. Gerekli hallerde, personel için yeterli değiştirme bölümleri sağlanacaktır /2004;10. Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar, 1) Tüm onaylı işletmelerde soyunma odası ve duş imkânı sağlanmalıdır. 2) Bunlar personel sayısına uygun büyüklükte olmalı ve personelin temiz iş kıyafetleriyle dışarıya çıkmasına mahal vermemelidir. 3)Farklı alanlarda çalışan personel için ayrı soyunma odaları olmalıdır (ör. Mezbaha, parçalama, işleme gibi bölümler için) 3) Bu bölümler temiz ve kirli kıyafetlerin hijyenik tanzimine imkan vermelidir. 1) Söz konusu malzemelerin ayrı bir oda veya güvenli bir yerde (kilitli dolap

91 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL gıdaların işlendiği alanlarda depolanmayacaktır. gibi) tutulmasıyla bu durum sağlanabilir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) Bölüm II ve Bölüm V Sonuçlar: AC =Kabul edilebilir; NA= Kabul edilemez: Yasal metnin her benti için geçerlidir YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL /2004; 1. Gıdaların hazırlandığı, muameleye tabi tutulduğu veya işlendiği odalarda (yemek bölümleri ile III. Bölümde belirtilen yerler 1) Bu belgenin amacı dahilinde, oda kelimesi duvarlar, taban, tavan veya çatı ile çevrili, kapatılabilir bir kapı, açılır kapanır kapı veya etkili bir perdeye sahip bir alan olarak düşünülmelidir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.)

92 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL dışında, fakat, taşıma araçlarının bulunduğu odalar dahil), tasarım ve plan, işlemler arasında ve sırasındaki bulaşmaya karşı koruma dahil, iyi gıda hijyeni uygulamalarına izin verecektir. Özellikle: Oda ortaya çıkan gıdanın işlendiği veya taşındığı yerlerde aynı zamanda geçişleri de (koridor) içermektedir AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; (a)zemin yüzeyleri sağlam biçimde korunacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve toksik olmayan maddelerin kullanımını gerektirecektir. Uygun hallerde, zeminler yeterli yüzey drenajına imkan verecektir; 1)Zeminlere, suyun birikmesini önlemek amacıyla drenaj kanallarına doğru yeterli bir eğim verilmelidir. 2)Su, ızgara veya süzgeç döşeli drenaj kanallarına doğru yönlendirilmelidir. 3)Dondurulmuş ürün depoları zeminlerinin eğimli veya drenaj kanallı olması gerekmemektedir; ancak bu depoların zemini suya, çürümeye dayanıklı ve kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. 4) Zeminler su geçirmez betondan veya onaylanmış başka bir sızdırmaz

93 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL maddeden yapılabilir (ör. Epoxy resin finish) AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 5) Başka materyaller kullanıldığında gıda işletmecisinin bu materyallerin gerekli şartları sağladığına dair risk değerlendirmesi ile bilimsel olarak yetkili otoriteye ispat sunması gerekmektedir /2004; (b)duvar yüzeyleri sağlam biçimde korunacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, su geçirmez, emici olmayan, yıkanabilir ve toksik olmayan maddelerin kullanımı ile işlemler için uygun bir yüksekliğe kadar 1) Duvar yüzey özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır: a) pürüzsüz, dayanıklı, sızdırmaz, b)yıkanabilir astarlı, açık renkli. Duvar kaplamasının uygun yüksekliği aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır: a) mezbahalarda: - kesim alanında ray yüksekliğine kadar veya en az 3m, - zaptı rapt, sakatat ve bağırsak odalarında en az 3 m, - ortaya çıkan et için soğutma ve

94 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL düzgün bir yüzey gerektirecektir. depolama odalarında kullanılabilir depolama yüksekliğine kadar, - diğer odalarda en az 2m AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) b) Diğer işletmelerdeki üretim odalarında en az 2m olmalıdır. - Duvarlar açık renk boyalı olmalıdır. Duvar kaplamaları kapalı olmalı (Kaplamalar arasındaki birleşme yerleri toz, kir veya su birikimine yol açmayacak şekilde ve kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özellikte olmalıdır.) - Başka materyaller kullanıldığında gıda işletmecisinin bu materyallerin gerekli şartları sağladığına dair risk değerlendirmesi ile bilimsel olarak yetkili otoriteye ispat sunması gerekmektedir /2004; (c) Tavanlar (tavan olmayan yerlerde çatının iç yüzeyi) ve yüksekte bulunan 1) Tavanlar (tavan olmayan yerlerde çatının iç yüzeyi) temizlenebilir dezenfekte edilebilir, toksik

95 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL demirbaş eşyalar, kir birikimini önleyecek ve yoğunlaşmayı, istenmeyen küflerin gelişmesini ve parçacıkların düşüşünü azaltacak biçimde inşa edilecektir. olmayan, su geçirmez ve emici olmayan özellikte veya ahşap ise bu tür bir malzeme ile kaplı olmalıdır. (Çatının temizlik için ulaşılamayacak yükseklikte olması halinde havalandırma ve buhar tahliyesine imkan verecek bir yükseklikte tavan yapılmalıdır.) AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 2)Kolay temizlenemeyecek / ulaşılamayacak olan asma boru sistemi kapatılmalıdır. 3)Tavanlar ve yüksekte bulunan demirbaş eşyalar kir birikimine, toksik maddelerle temasa, gıdanın içine parçacıkların düşmesine, yoğunlaşmaya ve yüzeyde istenmeyen küf oluşumuna engel olacak biçimde olmalıdır /2004; (d) Pencereler ve diğer açıklıklar, kir birikimini 4) Pencere eşikleri kir ve tozun birikimini engellemek ve temizlemeyi

96 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL önleyecek şekilde inşa edilecektir. Dış ortama açılanlara, gerektiğinde, temizleme maksadıyla rahatça çıkarılabilen böcek geçirmeyen perdeler takılacaktır. Açık pencerelerin bulaşmaya sebep olabileceği durumlarda, pencereler üretim esnasında kapatılmış ve sabitlenmiş olarak kalacaktır; kolaylaştırmak amacıyla eğimli olmalıdır (ör. 45 ) 5) Tüm dış ortama açılabilir pencereler haşere girişine karşı sineklikle donatılmış olacaktır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; (e) Kapıların temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, düzgün ve emici olmayan yüzeyler gerektirir; 1) Kapılar; a) dayanıklı, aşınmaz, toksik olmayan, su geçirmez, emici olmayan özellikte materyalden yapılmalıdır, b) Yeterli genişlikte, iki yönlü çalışır veya otomatik açılır kapanır, açık renkli, temizlik ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. 2) Tahta kapı kullanılması durumunda; a) Çerçeveler de dahil olmak üzere tüm

97 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL yüzey yukarıda belirtilen özelliklere sahip bir malzeme ile iyi durumda kaplanmış ve lehimlenmiş olmalıdır. b) Başka materyaller kullanıldığında gıda işletmecisinin bu materyallerin gerekli şartları sağladığına dair risk değerlendirmesi ile bilimsel olarak yetkili otoriteye ispat sunması gerekmektedir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; (f) Gıdaların işlendiği alanlardaki ve özellikle gıda ile temasta olan yüzeyler (ekipman yüzeyleri dahil) sağlam durumda korunacak, temizlenmesi ve gerekli hallerde dezenfeksiyonu kolay olacaktır. Gıda işi yapan işletmeciler kullanılan diğer malzemelerin uygunluğu konusunda yetkili makamları ikna edemedikleri sürece, bu, düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik 1) Temas yüzeylerinde tahta ve galvanize metal kullanımı kabul edilemez. 2) Makine ve ekipman parçaları, temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylaştırmak amacıyla, makine ve ekipmanın fonksiyonu, imalat şekli ve teknolojisi engel olmadığı durumda kolay sökülüp takılabilen özellikte olmalı ve tüm kaynak ve birleşme noktaları pürüzsüz bulunmalıdır.

98 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL olmayan maddelerin kullanımını gerektirecektir. 3) Başka materyaller kullanıldığında gıda işletmecisinin bu materyallerin gerekli şartları sağladığına dair risk değerlendirmesi ile bilimsel olarak yetkili otoriteye ispat sunması gerekmektedir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; 2. Temizlik, dezenfeksiyon ve çalışma alet ve ekipmanlarının depolanması için yeterli imkanlar sağlanacaktır. Bu imkanlar, korozyona dayanıklı materyalden yapılacaktır, temizlenmeleri kolay olacak ve yeterince sıcak ve soğuk su tedariğine sahip olacaklardır /2004; 3. Gerekli hallerde, gıdaların yıkanması için yeterli donanım sağlanacaktır. Gıdaların yıkanması için ayrılan her Çalışma alet ve ekipmanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu ile kullanılmadıklarında depolanacakları uygun imkanlar sağlanmalıdır. Bu imkanlar kolay temizlenebilir, aşınmaya dayanıklı olmalı ve ayrıca sıcak ve soğuk su tedariki sağlanmalıdır 1)Parçalanmamış balıkçılık ürünlerinde temiz su kullanılabilir. Temiz deniz suyu çift kabuklu yumuşakçalar, denizkestaneleri, zarlılar ve deniz karındanbacaklıları için kullanılabilir;

99 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL lavabo veya benzeri imkan VII. Bölümün gereklilikleri ile uyumlu yeterli sıcak ve/veya soğuk, içilebilir su tedarikine sahip olacak, temiz tutulacak ve gerektiğinde dezenfekte edilecektir. temiz su aynı zamanda dış temizlik için de kullanılabilir. Bu tür su kullanıldığı zaman, tedarik için yeterli tesisler bulunmak zorundadır. 2) Yangın kontrolü, buhar üretimi, soğutma ve benzeri diğer amaçlar için, içme niteliğinde olmayan su kullanıldığında, söz konusu su ayrı bir sistemde sirküle olacaktır. İçme niteliğinde olmayan suyun içilen su sistemi ile bir bağlantısı veya içine karışma durumu olmayacaktır. İçme suyu niteliğinde olmayan suyun üretim alanlarından geçirilmemesi veya geçirilmesi zorunlu hallerde boru sisteminin farklı renkte olması ve musluk, vana gibi tertibat içermemesi gerekmektedir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3) Gıda ve buz üretiminde kullanılan su ile su buharı üretiminde kullanılacak su içilebilir nitelikte olacaktır. Buz,

100 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL bulaşmadan korunacak şekilde yapılmalı, işlenmeli ve depolanmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 4)Hermetik olarak kapatılmış kaplardaki gıdalara ısıl işlem uygulanması durumunda, kapların soğutulması için kullanılan suyun, gıda maddesi için kirlilik kaynağı oluşturmaması gerekmektedir /2004; 1. Gıda ile temas eden tüm maddeler, teçhizat ve malzemeler: /2004; (a) İyice temizlenecek ve gerekirse dezenfekte edilecektir. Temizleme ve dezenfeksiyon, bulaşma riskinden sakınmak için yeteri sıklıkta olmalıdır; Gıda ile temas eden tüm maddeler, teçhizat ve malzemeler kontamine yüzey veya maddelerle temas durumunda derhal temizlenip dezenfekte edilmeli, bunun dışındaki durumlarda iş bitimini takiben temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır /2004; (b) 1)Temas yüzeylerinde tahta ve

101 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL Herhangi bir bulaşma riskini en aza indirmeyi mümkün kılacak materyallerden yapılmalı, düzenli, bakımlı ve iyi şartlarda tutulmalıdır; galvanize metal kullanımı kabul edilemez. 2)Makine ve ekipman parçaları, temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylaştırmak amacıyla, makine ve ekipmanın fonksiyonu, imalat şekli ve teknolojisi engel olmadığı durumda kolay sökülüp takılabilen özellikte olmalı ve tüm kaynak ve birleşme noktaları pürüzsüz bulunmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3)Başka materyaller kullanıldığında gıda işletmecisinin bu materyallerin gerekli şartları sağladığına dair risk değerlendirmesi ile bilimsel olarak yetkili otoriteye ispat sunması gerekmektedir /2004; (c)geri dönüşümlü olmayan konteynırlar ve paketleme maddeleri hariç, temiz 1)Temas yüzeylerinde tahta ve galvanize metal kullanımı kabul edilemez.

102 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL tutulmalarına ve gerektiğinde dezenfekte edilmelerine imkan verecek materyallerden yapılmalı, düzenli, bakımlı ve iyi şartlarda tutulmalıdır. 2)Makine ve ekipman parçaları, temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylaştırmak amacıyla, makine ve ekipmanın fonksiyonu, imalat şekli ve teknolojisi engel olmadığı durumda kolay sökülüp takılabilen özellikte olmalı ve tüm kaynak ve birleşme noktaları pürüzsüz bulunmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3)Başka materyaller kullanıldığında gıda işletmecisinin bu materyallerin gerekli şartları sağladığına dair risk değerlendirmesi ile bilimsel olarak yetkili otoriteye ispat sunması gerekmektedir /2004; (d) ekipmanın ve çevresindeki alanın uygun bir şekilde temizliğine imkan verecek şekilde yerleştirilmelidir. 1)Yalıtım materyalleri (gıdanın makine aksamı ile temasını engelleyen kısımlar) dış etkenlere ve parçalanmaya karşı dayanıklı ve kokusuz olmalıdır. Temiz veya temizlenemez olduğunda zarar görmemiş olmalıdır.

103 YASAL METİN YORUMLAR UYGUN UYGUN DEĞİL AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 2)Raylar, etin duvarlar ve ekipmanlar temasını engelleyecek şekilde donatılmalıdır. 3)Soğutma ekipmanı ambalajlı veya ambalajsız gıda ile temas etmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. 4)Soğutucu/dondurucu defroz suyu depo içine verilmemeli

104 Özel yapısal gereklilikler 853/2004;/EC sayılı Yönetmelik Ek III e göre Bölüm I, Kısım II (Kırmızı et mezbahaları ) YASAL METİN YORUMLAR Uygun Uygun değil 1. a) 853/2004; Kesimhaneler; yeterli ve hijyenik hayvan bekleme yerlerine veya kolay temizlenen ve dezenfekte edilen bekleme ağıllarına sahip olmalıdır. Bu binalar, hayvanlara su temin edecek ve gerekirse onları yemleyecek biçimde donatılmalıdır. Atık suların drenajı gıda güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. 1-İşletmeye giriş, kontrollü kapılardan veya girişlerden olmalıdır. 2- Bekleme yerlerinde hayvan başına düşen alan ile ilgili tavsiye değerler: a) sığır (dağınık) m² b) sığır (bağlı) 3.25m² c) besi domuzları 0.56m² d) koyun/yetişkin domuz/ buzağı 0.75m²dir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3-Geçiş yolları için ek olarak %25 ilave edilecektir. 4-Kapalı ve açık hayvan bekleme

105 YASAL METİN YORUMLAR Uygun Uygun değil yerleri (duvarlar, ağıl bölümleri, bölmeler, zeminler, çıtalar, sığır parmaklıkları ve girişler dahil) her türlü hava koşulları altında temizlenebilecek ve dezenfekte edilebilecek şekilde olmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 5-Bekleme yerlerinde kullanılan materyallerin tahtadan yapılmış olması durumu geçici olarak kabul edilse de, zamanla diğer uygun materyallerle değiştirilmelidir. 6-Bekleme yerleri, gerekli olduğunda hayvanlara su ve yem sağlayacak imkanlara sahip olmalı ve uygun olduğu yerlerde atık su drenaj sistemi bulunmalıdır. Bu tesislerin atık su drenajı mezbaha binası atık su drenajından sonra gelecek şekilde bağlanmalıdır. 7-Bekleme yerleri, resmi veteriner

106 YASAL METİN YORUMLAR Uygun Uygun değil hekimin etkili şekilde ante mortem muayene yapabileceği nitelikte olmalıdır. Bu amaçla en azından: a. yeterli düzeyde ışıklandırma olmalı,. b. ellerin temizlik ve dezenfeksiyonu için imkanlar bulunmalı c. muayene edilecek hayvanların ayrı tutulması için bir yere sahip olmalıdır.(muayene padoğu) AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 2. 93/119/EEC: - köprüler, rampalar ve geçiş yolları, hayvanların düşmemeleri için yan parmaklıklarla veya benzer bir korumayla çevrilmelidir. - Giriş/çıkış rampalarının eğimi, en az düzeyde olmalıdır. - Geçiş yolları hayvanların yaralanma riskini en aza indirecek şekilde yapılandırılmalı ve hayvanların sürüyle birlikte hareket etme eğilimini

107 YASAL METİN YORUMLAR Uygun Uygun değil sağlayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır(hayvanların kesime gönderildiği güzergah hariç). - Zeminler, hayvanların kayarak yaralanmasını engelleyecek şekilde olmalıdır. - açık ve dışarıda olan bekleme yerleri (ağılları), eğer iklim şartları uygunsa kullanılabilir. - hayvanlar, kötü iklim ve hava şartlarından korunmalıdır (uygun havalandırma). Nemli hava ve yüksek sıcaklık varsa, uygun serinletme koşulları sağlanmalıdır. Eğer mekanik havalandırma sağlanıyorsa, herhangi bir arıza halinde kullanılabilecek olan acil eylem önlemi bulunmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.)

108 YASAL METİN YORUMLAR Uygun Uygun değil /2004; 1. (b) yetkili otorite aksini belirtmedikçe, hasta ve şüpheli hayvanlar için ayrı ve kilitli bölümlerin veya havalandırmanın sağlandığı başka yerlerin bulunması gerekli olup, diğer hayvanlara kontaminasyonun engellenmesi için farklı drenaj sağlanmalıdır. Karantina odası 1-Buranın atık su drenaj sistemi, diğer padok alanlarının drenaj sistemine sonra gelecek şekilde bağlanmalıdır. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) /2004; 2. Etin kontaminasyonunu engellemek için, aşağıda belirtilenler bulunmalıdır: 1- Sersemletme, kesim ve takip eden işlerin hijyenik açıdan tatmin edici şekilde yürütülmesini sağlayacak büyüklükte kesim salonu 2-Binada, temiz alanların kontaminasyonunun engellenmesi için, temiz alanlarla kirli alanlar

109 YASAL METİN YORUMLAR Uygun Uygun değil arasında net bir ayrımın bulunması gereklidir. AÇIKLAMALAR (Bu bölümde tespit edilen uygunsuzluk ve tespit edildiği yer/yerler açıklanacaktır.) 3- Aşağıdaki bölümler Mezbaha binası dışında bulunmalıdır: a-hayvan indirme rampası b-padoklar ( Açık ve kapalı hayvan bekleme yerleri) c-ante mortem muayene yerleri (muayene padokları) d-şüpheli hayvan muayene odası (Karantina odası) (koşullu) e-hayvanların kaba kirlerinden temizlendiği alan f-hayvanların kesim salonuna yönlendirildiği güzergah (Ölüm yolu) g-şüpheli hayvan kesim odası h-alıkonulmuş karkas, et ve iç organ soğuk deposu ı-insan tüketimine uygun olmadığı kesinleşen karkas, et ve iç organ soğuk deposu (koşullu) i-imha bölümü (Rendering tesisi

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 14 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DEPOLAMA UYGULAMALARI. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DEPOLAMA UYGULAMALARI Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 1 Gıda Maddelerinin Depolanması Gıda maddeleri canlı kaynaklı maddelerdir. Bu nedenle özel olarak saklanması gerekir. Aksi durumda büyük miktarlarda

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 4 Tedbir 03: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi 1 Tedbir 103: Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması Ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına

Detaylı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı

Gıda Servislerinde Enfeksiyon Kontrol Talimatı 1. AMAÇ Hastane içerisinde tüketilen gıdaların hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlanması, muhafazası ve dağıtımının sağlanması; bu hususlarla ilgili ortam, araç-gereç ve personelin sahip olması gereken

Detaylı

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU

YEMEKHANE HİZMETLERİ DENETLEME FORMU Doküman No: MUT.FR.03 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 16.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 5 Değerlendirilen Firma Adı: Değerlendirme Ekibi: Tarih: BİNA VE YERLEŞİM Evet Hayır Açıklama 1. Üretim

Detaylı

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi

İŞ YERİ HİJYENİ. Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi İŞ YERİ HİJYENİ Arş. Gör. Reha KILIÇHAN Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gıda işletmelerinde; üretilen gıda maddelerinde kalite ve güvenliği sağlamak, üretilen ürünlerin planlanan özelliklere uygun

Detaylı

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan

MUTFAK KONTROL TARİHİ: KONTROL NOKTALARI. Başarı Kat Sayısı. Risk Puanı. Alınan Puan KONTROL TARİHİ: 13.07.2016 KONTROL NOKTALARI Risk Puanı Başarı Kat Sayısı Alınan Puan DENETİM BULGULARI ÇÖZÜM ÖNERİSİ DEPO 1 Ürünlere tesise girişi tarih etiketi basılmış mı? 2 Depolarda iade alanı mevcut

Detaylı

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU OKULUN ADI: BİNA SAYISI: SINIF SAYISI: ÖĞRETMEN SAYISI: TELEFONU: ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ): TOPLAM PERSONEL SAYISI: ADRESİ: ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK): AP VP AP VP AP VP 37.Okul

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak

Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak Toplu tüketim kuruluşlarının amaçlarına ulaşmak istedikleri yolda en önemli yer mutfaktır. Günde bin, iki bin kişiye hizmet veren yerlerde mutfak planı, fiziki özellikleri ve konumu öncelikle ele alınmalıdır.

Detaylı

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com

1. Kozmetik Kongresi, 18-20 Subat 2011, Antalya. EGM DANISMANLIK HIZMETLERI www.egmdanismanlik.com KOZMETĐKTE GMP UYGULAMALARI ĐYĐ ÜRETĐM TEKNIKLERI www.egmdanismanlik.com GMP Nedir? Personel, Eğitim ve Hijyen Tesis ve Alt Yapı Ekipmanlar Hammaddeler ve Ambalaj Malzemeleri Üretim Bitmiş Ürünler Kalite

Detaylı

Mor Bayrak Yönergesi

Mor Bayrak Yönergesi Mor Bayrak Yönergesi Kabul Tarihi:27/03/2017 Sayı: 2017/01 MOR BAYRAK ÖDÜL BAŞVURUSU Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 1. Başvuru Formu İşletme Kayıt Belgesinin fotokopisi MOR BAYRAK ÖDÜLÜ GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-5 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜT İŞLETMELERİNDE GENEL VE ÖZEL HİJYEN UYGULAMALARI UMUT ULU GIDA MÜHENDİSİ İZMİR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ YASAL MEVZUAT 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Ticari mutfaklara, kantinlere vb. yerlere yönelik gereksinimler

Ticari mutfaklara, kantinlere vb. yerlere yönelik gereksinimler Sayfa 1 / 5 Ticari mutfaklara, kantinlere vb. yerlere yönelik gereksinimler Bu bilgilendirme formu ticari mutfaklar, kantinler vb. alanların gereksinimleri konusunda oryantasyon sağlamak içindir. Gıda

Detaylı

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi

bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama ünitesi MUTFAK HİJYENİ VE KİŞİSEL HİJYEN ENFEKSİYON KONTROL KURULU MUTFAK HİJYENİ Mutfakta fiziki iki alanlar; l Yemek pişirilme ünitesi Hazırlanan yemeklerin bekletilme ünitesi Sebze yıkama ünitesi Bulaşık yıkama

Detaylı

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI

ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI PLANI SAYFA NO 1 / 8 1.ÇEVRE: 1.İşyeri koruma altına alınmış mı? ÖGP PLANI UYGUNLUK İŞLETMEDEKİ YAPISI SORUMLU PERİYOT Girişler kontrol altına alınmıştır. yapıldıkça 2.İşyerinde katı, sıvı ve gaz atıkları için

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU EK-2 TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENECEK KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE AB STANDARTLARI DENETİM FORMU İşletme Sahibinin adı/soyadı Adresi Tel/Fax İşletme No İşletmenin

Detaylı

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl

Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Gýda ve Gýda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten Ýþ Yerlerinde Aranan Özellikl Onaylayan Administrator Saturday, 11 March 2006 T.C. Gülyalý Belediyesi Resmi Sitesi Gýda ve gýda ile temas eden madde

Detaylı

Bir kasap bayi işletmesi veya kasap / et satış alanındaki gereksinimler

Bir kasap bayi işletmesi veya kasap / et satış alanındaki gereksinimler Bir kasap bayi işletmesi veya kasap / et satış alanındaki gereksinimler Güncelleme Durumu: 06/2015 Sayfa 1 / 5 Bu bilgilendirme formu kasap bayiliği işletmesi veya et satış alanlarının gereksinimler konusunda

Detaylı

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463

KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 KULUÇKAHANE ve DAMIZLIK İŞLETMELERİNİN SAĞLIK KONTROL YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 441 Yayımlandığı R.Gazete 14 Eylül 1998, 23463 BİRİNCİ BÖLÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ

GIDANIN RESMİ KONTROLÜ GIDANIN RESMİ KONTROLÜ İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBESİ 08.10.2016 EYLEM GÜLPINAR TURGUT GIDA MÜHENDİSİ GIDA TARIM VE HAYVANCLIK BAKANLIĞI GIDA HİZMETLERİ Güvenilir ve yeterli

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: Tedbir : Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Süt

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR*

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR* Çağrı Dönemi Tedbir 0: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir : Et

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ

HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ HASTANE TEMİZLİĞİ AYŞEGÜL LİKOĞLU ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİ VE EĞİTİM HEMŞİRESİ Amaç Hastanede çalışan personeli ve yatan hastaları hastane enfeksiyonları açısından korumak, bilinçlendirmek, Gerekli

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 1 Tedbir 1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir 1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler -Mahal büyüklükleri

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

FANTASIA DE LUXE MARMARİS

FANTASIA DE LUXE MARMARİS FANTASIA DE LUXE MARMARİS OZANSU TUR. VE GAY.MENK.YAT.İŞL. A.Ş. MARMARİS - MUĞLA HİJYEN PERFORMANS RAPORU H3-HOUSEKEEPING H3-MUTFAK H3-SERVİS-BARLAR H3-SPA-HAMAM H3-TEKNİK SERVİS H3-TESELLÜM - ANA DEPOLAR

Detaylı

YÖNETMELİK GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik;

Detaylı

17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK

17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK 17 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28145 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA HİJYENİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN

Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kanatlı Kesimi Prof. Dr. Ali AYDIN Kesim Aşamaları Kesimhaneye Taşıma Askılara Asma Bayıltma Kanatma Tüylerin Islatılması Tüylerin Yolunması İç organların Çıkarılması Duşlama Soğutma, Paketleme, Muhafaza,

Detaylı

CIP Sisteminin Avantajları

CIP Sisteminin Avantajları Gıda işletmelerinde spesifik hijyen sorunlarının çözümünde CIP temizleme yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Uzun zamandan beri başarı ile uygulanmaktadır. Gıda işletmelerinin otomatik olarak temizlenmesini

Detaylı

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri:

ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ. Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: ONAY KAPSAMINDAKİ GIDA İŞLETMELERİ Ek-1 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamındaki gıda işletmeleri: 1- GENEL FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER a) Muhafaza şartları sıcaklık kontrolünü

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25691

Resmi Gazete Tarihi: 05.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25691 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan 22/2/1989 tarihli ve 89/13838 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği ile Etlerin Teftişi Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda

Detaylı

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5 ANA PERSONEL GİRİŞİ 1 Hijyen bariyerinde bone var mı? 2 Hijyen bariyerinde önlük var mı? 3 Hijyen bariyerinde maske var mı? 4 Hijyen bariyerinde galoş var mı? 5 Hijyen bariyerinde lavabodaki sıcak su akıyor

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi: 0 Tedbir 0 - Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir :

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

17 Ocak 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI 17 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28885 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri

Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Türk Gıda Güvenliği Gereklilikleri Temmuz 2013 İşbu belge ServSafe Gıda Güvenliği Online Kursu nun bölümlerinden organize edilmiştir. Kurs içeriği ve Türkiye deki gıda güvenliği gereklilikleri arasındaki

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Tankerle içme-kullanma suyu temini Nakil araçlarının yetkilendirilmesi Denetim ve cezai işlemler TANKERLE İÇME-KULLANMA

Detaylı

CANLI HAYVAN BORSASI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

CANLI HAYVAN BORSASI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI CANLI HAYVAN BORSASI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 1- Canlı Hayvan Borsaları Tanımı Alış ve satış maksadına yönelik olarak her türlü canlı hayvan için arz ve talebin belirli kurallar doğrultusunda işleme tabi

Detaylı

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir,

HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI. Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, HASTANE TEMİZLİĞİNDE ENFEKSİYON KONTROL KURULU STANDARTLARI Genel Temizlik Standartları Hastanelerde makine ile ıslak temizlik yöntemleri tercih edilmelidir, Hastanelerde kritik bölgeler dışındaki ünitelerde,

Detaylı

a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.

a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur. HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) İKİNCİ BÖLÜM Geçici Bakımevlerinin Çalışma Usul ve Esasları MADDE 22 (1) Geçici bakımevleri

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74

www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 www.zaferkimya.com info@zaferkimya.com TEL: 0216 417 59 49(PBX) FAX: 0216 417 84 74 DİKKAT Meyve ve sebzelerinizi tüketmeden önce dezenfekte edeceğinizi biliyor musunuz? Sadece YIKAMAK zararlı bakterileri

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin. 17/12/2011 28145 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

2. Bölüm, Tesis. Bu bölümde, uygun restoran tesislerinin koşullarını ve gıda güvenliği ve hijyenine nasıl katkı sağladıklarını öğreneceksiniz.

2. Bölüm, Tesis. Bu bölümde, uygun restoran tesislerinin koşullarını ve gıda güvenliği ve hijyenine nasıl katkı sağladıklarını öğreneceksiniz. 2. Bölüm, Tesis Bu bölümde, uygun restoran tesislerinin koşullarını ve gıda güvenliği ve hijyenine nasıl katkı sağladıklarını öğreneceksiniz. Restoranınızı planlarken, aşağıdaki donanımların ve işlevlerin

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Nahit YAZICIOĞLU Daire Başkanı MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Kuluçkahane ve Damızlık

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL SERVİS TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.05 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 AY/YIL:

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Askılar, Raflar ve Konveyörler

Askılar, Raflar ve Konveyörler Askılar, Raflar ve Konveyörler Tavsiyeler Askılar ve Raflar olabildiğince küçük olmalıdır. Askılar parçalardan toz partiküllerini uzaklaştırmamalıdır. Askılar parçalarla sürekli tekrarlanan temas halinde

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Sayı : 25691 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ

HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ HAZIR BETON ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠNE ETKĠSĠ Hazır beton üretim tesislerinde; Agrega malzemeleri, çimento, su ve istenilen betonun özelliğine göre bazı kimyasal katkı maddelerle belirli oranlarda

Detaylı

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO DOKÜMAN NO EYSEK

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ SAYFA NO DOKÜMAN NO EYSEK 29.03.2013 00-1-6 EYSEK 11. İşyeri Standartları 11.1. Harici Standartlar EKER SÜT kirlenmeyi önleyecek, güvenli ve yasal son ürünün üretimini sağlayacak uygun yapıda ve boyutta dizayn edilmiştir. Ürün

Detaylı

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması

1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması ON DOĞRU MUTFAK UYGULAMASI 1. Buzdolabı Kullanımı 6. Ellerin Yıkanması 2. Donmuş Etlerin Çözündürülmesi 7. Mutfak Bez ve Süngerlerinin Temizliği 3. Etlerin Pişirilmesi 8. Kesme Tahtasının Temizliği 4.

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ

YERLEŞİM VE ÇEVRE ŞARTLARI PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR20/KYB Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında yerleşim

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE

SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE SU ÜRÜNLERİ İHRAÇ ETMEK ÜZERE KAYIT NUMARASI VERİLECEK BALIKÇI GEMİLERİNE İLİŞKİN GENELGE Genelge No: 2002-29 1. AMAÇ Ülkemizin Avrupa Birliği ne uyum çalışmaları doğrultusunda, Bakanlığımızca ruhsat verilen

Detaylı

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

GGYS TEHLİKELERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa No 1/8 B:Özellikle baharatlar, bakliyatlarda (Un,ceviz, fasulye vb) küf ve aflotoksin üreme ihtimali 1 4 4 Güvenilir kaynaklardan tedarik, teslimatta ve kullanım öncesi kont. HAYIR 1 HAMMADDELER

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERİSTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ DAHİLİ SERVİSLER TEMİZLİK PLANI KODU: ENF.PL.08 YAYINLAMA TARİHİ: 24.06.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kasaplık küçükbaş

Detaylı

SÜT. Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan,

SÜT. Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan, SÜT Adına dünyada gün kutlanan, Tek başına yeterliliği en yüksek olan, Varoluş sebebi canlı beslenmesi olan, Mükemmel olarak tanımlanan, Özel bir gıda maddesi. Çiftlikten sofraya kapsamlı ve entegre gıda

Detaylı

HİJYEN - KALİTE - GÜVEN. YEŞiL FLAMA. PROJESi HASAN TAHSİN USTA BELEDİYE BAŞKANI YEŞİL FLAMA PROJESİ

HİJYEN - KALİTE - GÜVEN. YEŞiL FLAMA. PROJESi HASAN TAHSİN USTA BELEDİYE BAŞKANI YEŞİL FLAMA PROJESİ HİJYEN - KALİTE - GÜVEN YEŞiL FLAMA PROJESi HASAN TAHSİN USTA BELEDİYE BAŞKANI Gıda kalitesinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması tüm ülkelerin öncelikli hedeflerindendir. Geçmişte gıdalara ilişkin

Detaylı

Kesim ve Karkas Standardı

Kesim ve Karkas Standardı Kesim ve Karkas Standardı Kesim standardı Sağlıklı ve güvenilir taze et üretimi için önce sağlıklı koşullarda hayvan yetiştiriciliğinin yapılması gerekir. Yetiştirilen hayvanların kesilecek olgunluğu gelmesinden

Detaylı

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları GBK 3 Genel Bağlayıcı Kurallar Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen koşullar, otomobillerin ve diğer taşıtların servisi, yıkaması

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ BAĞIRSAK PARAZİTLERİ VE KORUNMA YOLLARI BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ?

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ

SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ SAĞLIKLI HİNDİ YETİŞTİRİÇİLİĞİ Şerafettin ERBAYRAM 25.06.2006 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolca Hindi Genel Koordinatörü ENTEGRELERDE TÜM ÜRETİM TARIM BAKANLIĞI DENETİMİ ALTINDADIR 3285 sayılı Hayvan

Detaylı

İDARİ ŞARTNAME EK-1.1 DENETLEME FORMU PERSONEL BELİRLENEMEDİ HAYIR EVET

İDARİ ŞARTNAME EK-1.1 DENETLEME FORMU PERSONEL BELİRLENEMEDİ HAYIR EVET İDARİ ŞARTNAME EK-1.1 DENETLEME FORMU PERSONEL P1. Personel, hijyen konusunda ne yapacaklarını bilecek şekilde iyi eğitimli. P2. Personel, yiyeceklerin işlenmesi sırasında saç bonesi kullanıyor. P3. Personel,

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i

aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı i aquagroup Mühendislik Ltd. hayatın bütün alanlarında hijyeni optimize etmek amacı ile merkezi Almanya Weiden şehrinde bulunan aquagroup AŞ ortaklığı ile 2017 yılında kurulmuş teknoloji tabanlı bir şirkettir.

Detaylı

GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE

GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE GENEL RODENT KONTROLÜ VE TARLA FARELERİ İLE MÜCADELE A. GENEL RODENT KONTROLÜ Kemirgenler olarak tabir edilen rodentler, üreme ve canlı kalma gücü çok yüksek, depo, ambar, tarla vb gibi uygun yerlerde

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU

SÖZLÜK KELİME-KELİME GRUBU SÖZLÜK Aşağıda proje araştırmanızda karşılaşabileceğiniz kelime ve kelime grupları listelenmiştir. Anlayamadığınız yeni kelimeleri koçunuza ya da başka bir yetişkine sormayı lütfen unutmayın. KELİME-KELİME

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 10 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25369 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı