SORUMLU İŞ YÖNETİMİ VE OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SORUMLU İŞ YÖNETİMİ VE OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ"

Transkript

1 SORUMLU İŞ YÖNETİMİ VE OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBERİ Bir sabah kahvenizi içerken Financial Times ta, şirketinize yatırım yapılmaması gerektiğine dair tam sayfa bir ilan görseydiniz ne yapardınız? İşte bu 3 Mart 2014 sabahı SOCO nun yöneticilerinin başına gelen şeydi. WWF, bir süredir Afrika nın en eski ulusal parkı Virunga da sondaj yapmaya hazırlanan Birleşik Krallık merkezli petrol şirketi SOCO yu engellemek için mücadele veriyordu. Virunga, Demokratik Kongo Cumhuriyeti nde bulunan ve UNESCO tarafından dünya mirası alanı (World Heritage Site) ilan edilen bir yer. WWF in mücadelesi Ağustos 2013 te başladı ve Haziran 2014 te tartışmasız şekilde başarıyla sonuçlandı. SOCO, Virunga da ki faaliyetlerini bitirme kararı aldı ve bir daha da Virunga dahil başka bir dünya mirası alanında herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt etti. Gerçekte SOCO nun geri adım atmasının sebeplerinin irdelenmesi gerekiyor. SOCO nun WWF den veya bir dağ gorili çetesinden çekindiğini veya Virunga daki faaliyetlerinin çevreye olası olumsuz etkilerini baştan değerlendiremediğini düşünmek saflık olurdu. Peki WWF, SOCO nun milyarlarca dolarlık projesinde geri atmasını nasıl sağladı? SOCO, bu yatırıma girişirken neyi yanlış hesap etti? Tüm bu soruların cevabı, OECD nin uzun yıllardır geliştirdiği ve son şeklini 2011 yılında verdiği Çok Uluslu Şirketler Rehberi nde gizli. OECD nin Çok Uluslu Şirketler Rehberi (REHBER) 2011 güncellenmesi ile birlikte daha uygulanabilir, pratik ve çözüme yönelik bir hal aldı. Türkiye dahil, rehbere uyum sağlamayı ve rehberi uygulamayı taahhüt eden ülkelerdeki şirketler, ticari faaliyetleri yürütürken rehbere uyum sağlamak zorunda. Aksi halde müeyyideler, şirketleri risk altına sokuyor. Bu yazıda özellikle finansal sektörde çok uluslu kuruluşlar (Multinational Enterprises) ve bu kuruluşlar ile iş, ticaret yapan yerli kuruluşların rehberden kaynaklanan sorumluluklarını incelemeye çalışacağız. GİRİŞ OECD, rehberdeki 2011 güncellemesinden sonra Sorumlu İş Yönetimi (Responsible Business Conduct) konusunda yeni standartlar belirledi. Şirketlerin rehber kapsamında yapmaları gerekenler rehberin Genel Politikalar başlığı altında belirlenmiş durumda. Bu politikalar kapsamında şirketler, genel olarak sürdürülebilir kalkınmaya yönelik olarak ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerde bulunmak, yürüttükleri faaliyetler esnasında yerel ve evrensel Hukuk kurallarına riayet etmek, insan haklarına ve İş Hukuku ndan kaynaklanan haklara uygun hareket etmek, çevreye ve insanlara olası olumsuz etkilerden kaçınmak zorundalar. Rehbere göre çok uluslu kuruluşlar ve dolaylı olarak bu kuruluşlarla iş, ticaret yapan yerli kuruluşlar; 1. Faaliyetleri aracılığıyla Rehberde yer alan konularda olumsuz etkiler yaratmaktan ya da buna yol açmaktan kaçınacaklar ve bu tür etkiler oluştuğunda müdahale edeceklerdir. 2. Oluşmasında pay sahibi olmasalar da iş ilişkileri nedeniyle faaliyetleri, ürünleri ya da hizmetleriyle doğrudan bağlantısı olan olumsuz etkileri önlemeye ya da etkisini hafifletmeye çalışacaklardır. İş ilişkileri nedeni ile faaliyetleri, ürünleri ya da hizmetleriyle doğrudan bağlantısı olan olumsuz etkileri önlemeye ya da etkisini hafifletmeye çalışacaklardır. ifadesi 2011 revizyonu ile gündeme gelmiş olup, tedarikçiler ve taşeronlar da dahil olmak üzere tüm iş ortaklarını rehber kapsamına dahil etmektedir. Daha açık ifade ile çok uluslu bir şirket, tedarikçilerinin, taşeronlarının veya bir konu sınırlaması olmaksızın herhangi bir

2 şekilde iş ilişişi içerisinde olduğu diğer kişi ve kurumların rehbere aykırı faaliyetlerinden dolayı sorumluluğu doğmaktadır. Şirketlerin rehber kapsamında sorumluluklarının daha iyi anlaşılması için olumsuz etki, olumsuz etkiye neden olmak, katkı yapmak, doğrudan bağlantılı olmak gibi ifadelerin daha detaylı incelenmesinde fayda vardır. OLUMSUZ ETKİ, NEDEN OLMAK, KATKI YAPMAK, DOĞRUDAN BAĞLANTILI OLMAK TERİMLERİ Talimatlarda açıkça aksi belirtilmediği sürece, olumsuz etki kavramı, iş operasyonlarının ve yönetim süreçlerinin temelde insan hakları, çalışma hayatından kaynaklanan haklar ve diğer haklara (örneğin çevre hukukundan kaynaklanan haklara) olan negatif etkisini açıklamak için kullanılmaktadır. Eğer operasyonlar, ürünler, kurumsal hizmetler ile olumsuz etki arasında illiyet bağı varsa, olumsuz etkiye kuruluş neden olmuş demektir. Nedensellik, eylem ve ihmalle veya herhangi bir konuda pasif kalma yolu ile de ortaya çıkabilecektir. Olumsuz etkiye Katkı yapmak, başka bir kurum, kişi kuruluşun olumsuz bir etkiye sebep olan davranışını teşvik etmek, bu davranışı onaylamak veya izin vermek şeklinde ortaya çıkabilir. Bir işletmenin operasyonları, ürünleri veya hizmetleri, bir iş ilişkisi nedeni ile olumsuz bir etki ile doğrudan bağlantılı olabilir. Bu türden doğrudan bağlantılara, en çok tedarik zincirlerinde rastlanılmaktadır. Şirketlerin tedarik zincirlerinde bulunan, mal ve hizmet üreten firmaların rehber kapsamında bir olumsuz etki yaratması, örneğin çalışan haklarına riayet etmemesi durumunda bu firmadan tedarik sağlayan çok uluslu şirketler de rehber kapsamında sorumlu olabileceklerdir. Olumsuz etki ile doğrudan bağlantılı olma durumu özellikle finansal sektör açısından hayati öneme sahiptir. Zira sermaye fonları, yatırım fonları, emeklilik fonları, bankalar gibi finansal kurumlar, yatırım yaptıkları şirketlerin sebep oldukları olumsuz etkiler nedeni ile rehber kapsamında sorumlu tutulabileceklerdir. Bu nedenle finansal kurumların yatırım, kredi kullandırma ve sair operasyonlarına dair kriterlerini yeniden gözden geçirmeleri, gerektiğinde iş ilişkisine girecekleri şirketler hakkında finansal ve hukuki açıdan due diligence yaparken OECD rehberine uyum konusunu da değerlendirmeleri uygun olacaktır. Aynı tavsiyeyi finansal sektör haricinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler için de vermek doğaldır. Gerek tedarik zincirlerindeki şirketlerin gerekse herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde oldukları işletmelerin olası olumsuz etkilerinden zarar görmemeleri açısından bu konulardaki denetimlere ağırlık vermeleri gerekecektir. Bu konudaki en çarpıcı örnek 24 Nisan 2013 tarihinde Bangladeş te yıkılan bir tekstil atölyesinde hayatını kaybeden kişi nedeni ile bu atölyede üretim yaptıran Avrupalı ve Amerikalı markaların rehber kapsamındaki sorumluluğudur. Kaza sonrasında OECD mekanizmaları işlemiş ve bugün itibarı ile, çöken atölyeden tedarik sağlayan firmalar 40 milyon Euro nun üzerinde bir tazminat fonuna katkıda bulunmak durumuna gelmişlerdir. Çöken bina enkazında hayatını kaybeden tekstil işçilerinin yanında görüntülenen marka ve etiketleri de ayrı bir reputasyon kaybına sebep olmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da olumsuz etkinin yerel hukuk ile uyumlu olmasının rehber kapsamındaki sorumluluğu ortadan kaldırmadığıdır. Örneğin çok uluslu bir şirketin olumsuz etkiye sebep olan faaliyetleri, faaliyet gösterdiği ülkede Hukuka uygun sayılsa dahi rehber gereği sorumluluğu doğabilecektir. Açıklanan nedenlerle rehber kapsamında sorumlulukların ortadan kaldırılması ve en aza indirgenmesi amacı ile denetimin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sadece uluslararası finansal kuruluşlar örneğin yabancı sermayeli bankalar - ve çok uluslu şirketler değil, aynı zamanda bu kuruluşlarla iş yapan domestik işletmelerin de

3 faaliyetlerini yürütürken bu standartları sağlamaları gerekecektir. Aksi halde, iş ilişkileri, örneğin kredi ilişkileri sıkıntıya girebilecektir. Olumsuz etkinin tespitinden sonra rehberde ne gibi prosedürlerin belirlendiği üzerinde durmakta fayda görüyoruz. ŞİKAYET MEKANİZMASI Rehbere uyum taahhüdünde bulunan her ülke, rehberle ilgili tanıtım, bilgilendirme farkındalık uyandırma konularında ve ayrıca muhtemel şikayetleri ele alma ve soruturmalarını yürütmekle görevli olmak üzere Ulusal Temas Noktaları (UTN) kurmuştur. Bazı ülkeler UTN lerini özerk kuruluşlar olarak düzenlemiş, bazı ülkeler ise UTN lerini mevcut bürokratik kadroları arasından tayin etmiştir. Türkiye, UTN yetkililerini Ekonomi Bakanlığı bünyesinde yetkilendirmiştir. Rehbere göre herhangi bir kişi, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar talimatların ihlallerine karşı UTN lere şikayet başvurusunda bulunabilir. Çok uluslu bir şirketin, neden olduğu, katkıda bulunduğu veya doğrudan bağlantılı olduğu bir olumsuz etki nedeni ile yapılacak başvuru ihlalin olduğu ülkedeki UTN ye ve çok uluslu şirketin merkezinin bulunduğu ülkedeki UTN ye yapılabilecektir. UTN ler gerektiğinde birbiri ile iletişime geçerek konsültasyon yapabileceklerdir. Bu konulardaki yetkileri oldukça esnek tanımlanmıştır. Rehber, 12 ay içerisinde tamamlanması gereken üç aşamalı bir şikayet süreci tanımlamaktadır; 1. İlk Değerlendirme 2. Arabuluculuk 3. Nihai Rapor/ Açıklama İLK DEĞERLENDİRME Bir şikayet üzerine ulusal temas noktasının kontrol etmesi gerekenler; 1. Çok uluslu kuruluş ile şikayetin konusu arasında bir bağlantının olup olmadığı, 2. Şikayetinin konusunu talimatların kapsayıp kapsamadığı, 3. Çok uluslu kuruluşun merkezinin bu talimatlara bağlı bir ülkede olup olmadığı, 4. Davanın ulusal irtibat noktasının yargı yetkisine girip girmediği, 5. Şikayet edenin bunda meşru bir çıkarının olup olmadığı, 6. Şikayetin iyi niyetle yapılıp yapılmadığı, Olarak sıralanabilir. Aynı olumsuz etkiye bağlı olarak yürütülmekte olan derdest davalar ya da bununla birlikte süren adli/idari soruşturmalar ulusal temas noktasının şikayeti ele almasına bir engel değildir. UTN, yapacağı ilk denetim üzerine dosyayı bir ileri safhaya taşıma konusunda karar verecektir. Şayet yukarıdaki koşullar gerçekleşmişse UTN, tarafları arabuluculuk işlemleri için davet edecektir. ARABULUCULUK Durum UTN tarafından kabul edildikten sonra arabuluculuk aşaması başlar. Bu aşamada UTN; 1. Elçiliklerin, işletmenin temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve bunlar gibi uzman kuruluşlardan görüş ve tavsiye alabilir,

4 2. Dosyayla alakalı diğer UTN lere danışabilir, 3. Taraflarla birlikte ön arabuluculuk toplantısı yapabilir, 4. Arabuluculukta ele alınacak konuları netleştirir, 5. Arabuluculuk sırasında gizli tutulması gereken her türlü sorunu tespit eder (işçilerin kimlikleri gibi), 6. Arabuluculuk yapılacak tarafları tespit eder, 7. Her iki taraf için de kabul edilebilir bir arabulucu tayin eder, 8. Takvimi belirler, 9. Arabuluculuk için her iki tarafın da yazılı onayını ister, 10. Taraflardan gizlilik beyanı talep eder, 11. Maliyetleri hesaplar ve gereken fonu ayarlar, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler gibi bazı ulusal irtibat noktaları dışarıdan profesyonel bir arabulucuyu arabuluculuk için tayin etmektedir. Almanya, Norveç ve Hollanda gibi diğer bazı ulusal irtibat noktaları ise arabuluculuk faaliyetlerini kendileri yürütürler. Rehberde arabuluculuk için takip edilmesi gereken zorunlu bir usul yoktur. Diğer arabuluculuklar gibi rehberde tanımlanan arabuluculuk faaliyetlerinin de sonucu ve başarısı garanti değildir. Her iki tarafta arabuluculuk için bir araya gelmeyi reddedebilir. Ayrıca taraflar arabuluculuk için bir araya gelse de bir anlaşmaya varamayabilirler. Ancak, taraflar bir araya gelmeyi reddetse ve / ya da arabuluculuk başarısız olsa bile ulusal irtibat noktaları, rehberin ihlal edilip edilmediğini sorgulamak ve tespit etmek konusunda yetkili olup bu konuda teşvik edilmektedir.. Arabuluculuk usulü zorunlu değildir. Ancak, arabuluculuk süreci başarılı olsun olmasın UTN lerin soruşturmayı yürütme ve sonuçlandırma yetkileri olduğundan, çok uluslu kurumsal şirketlerin arabuluculuk sürecini takip ederek en azından kontrolü bırakmamak eğiliminde oldukları söylenebilir. Talimatlar soruşturmaların nasıl yürütülmesi hakkında bir bilgi içermez. Mevcut uygulamada UTN ler delil tespiti işlemlerini gerçekleştirebilmekte, şikayetçiden ve çok uluslu kuruluştan ek bilgi isteyebilmekte, diğer UTN lere, hükümet yetkililerine, bilirkişilere başvurabilmekte ve tanıkların ifadesini alabilmektedir. NİHAİ RAPOR / AÇIKLAMA Şikayet mekanizmasının son aşamasında ulusal irtibat noktalarının nihai rapor/ açıklamalarını vermeleri gerekir. İçerik tarafların anlaşmaları veya arabuluculuğun başarısız olması sonucu ulusal irtibat noktalarının yaptığı soruşturmaya göre değişir. Tüm durumlarda, sonuç ne olursa olsun, ulusal irtibat noktalarının raporu ve açıklaması halkın erişimine açık olmalıdır. Ayrıca ulusal irtibat noktaları rapor ve sonuçları hakkında ilgili hükümet yetkililerine bilgi vermeleri için teşvik edilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi arabuluculuk prosedürü zorunlu değildir. Ancak nihai raporun kamuya açıklanması ve sonucun yetkililere bildirilmesi çok uluslu kuruluşun arabuluculuğa katılarak şikayetçiyle anlaşması konusunda bir baskı unsuru olacağı açıktır. Ticari itibarına ve reputasyonuna önem veren şirketlerin UTN ler ile işbirliğine razı olması gerektiği açıktır. Zira UTN lerin kamuya açıklanan raporları bu şirketlerin kurumsal yatırımcıları tarafından da izlenerek dikkate alınacağı kuvvetle muhtemeldir. Zira söz konusu yatırımcılar da olumsuz etkiyle doğrudan bağlantılı olduklarından rehber kapsamında sorumlulukları bulunmaktadır. Şikayetçiler, kurumsal yatırımcıları raporlarla bilgilendirebilir ve olumsuz etki ile doğrudan bağlantılı olan bu yatırımcılar hakkında da başkaca şikayette bulunabileceklerdir.

5 SONUÇ Yukarıda izah edilen konular birlikte değerlendirildiğinde, finansal ve ekonomik açıdan giderek daha entegre olan dünyamızda şirketlerin iş yapış metotlarını tekrar gözden geçirme gerekliliğini görmek mümkündür. Zira ticari hayatta hemen her işletme çok uluslu bir şirket ile herhangi bir şekilde bağlantı kurmakta ve iş yapmaktadır. Gerek müşterilerinin gerekse kendilerinin zarar görmemesi açısından rehberde bahsi geçen konulara hassasiyetle eğilmek ve gereken denetimleri zaman geçirmeden yapmak zorunlu hale gelmektedir. Selçuk Argun ITA Legal & Advisory

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI (PCM) USUL KURALLARI

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI (PCM) USUL KURALLARI BU BELGE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASINA AİTTİR 7 Mayıs 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI (PCM) USUL KURALLARI TANIMLAR Yetkili Temsilci Proje Şikayet Mekanizmasına

Detaylı

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08.

Saygılı. Güvenilir. Dürüst. Namuslu. Kuralları. Sürdürülebilir. Sorumlu. iş ahlakı. Imperial Tobacco İş Ahlâkı Kuralları 09.08. iş ahlakı Kuralları Sürdürülebilir Sorumlu Dürüst Namuslu Güvenilir Saygılı İçindekiler Giriş Alison Cooper dan Bölüm 1 İş Bütünlüğü Bölüm 2 Sorumlu Ticaret Uygulamaları Bölüm 3 Güven, Saygı ve Sorumluluk

Detaylı

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması

Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi OECD Sözleşmesi ve Türkiye Uygulaması Uluslararası Hukuk ve Dış

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması na Dair Tutum Belgesi 1. Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması ve İnsan Hakları Türkiye ile Avrupa

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI

YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI YAPI KREDİ İNSAN HAKLARI BEYANI 1 KAPSAM VE TEMEL PRENSİPLER 1.1. GİRİŞ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ( Yapı Kredi ), tüm operasyonlarını İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Detaylı

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI. El Kitabı ve Prosedür Kuralları

PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI. El Kitabı ve Prosedür Kuralları PROJE ŞİKAYET MEKANİZMASI El Kitabı ve Prosedür Kuralları EBRD HAKKINDA EBRD, ORTA AVRUPA DAN ORTA ASYA YA, BATI BALKANLAR A, GÜNEY VE DOĞU AKDENİZ E UZANAN BİR BÖLGE BOYUNCA BİREYLERİN YAŞAMLARINI VE

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete No 26675 Resmi Gazete Tarihi 19/10/2007

Detaylı

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1001 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Konut Değerleme Sınavı, Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 4 Aralık 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 20 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Banka Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, ÜLKER BİSKÜVİ ETİK İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ Biz; Ülker Bisküvi A.Ş. de ve iştiraklerinde yaptığımız işlerin başarısı ve ekonomiye katkımız kadar itibarımız ile de tanınırız.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UŞAK SERAMİK SAN A.Ş 01.01.2015 31.03.2015 11 MAYIS 2015 UŞAK SERAMİK SAN A.Ş TEL: (276) 326 20 01 Uşak-Banaz Devlet Karayolu www.usakseramik.com FAX: (276) 326

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. (TAV) ın temel kamuyu bilgilendirme politikası, TAV ın geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

n + Berichte + Einschätzungen + Analysen + Berichte + Einschätzungen + Beri

n + Berichte + Einschätzungen + Analysen + Berichte + Einschätzungen + Beri Fokus Türkei n + Berichte + Einschätzungen + Analysen + Berichte + Einschätzungen + Beri Mayıs 2007, Istanbul Almanya da Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik Denetim Mekanizmaları Parlament

Detaylı