GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI BiTiRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Burçak Usanmaz Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Sezgin Ulukaya izmir

2 T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı GENEL ANESTEZİ VE SOLUNUM SİSTEMİ KOMPLİKASYONLARI BiTiRME TEZİ Stj. Diş Hekimi : Burçak USANMAZ Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Sezgin ULUKAYA izmir 2013

3 içindekiler Giriş..1 1.Genel Anestezi Uygulaması Anestezi Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık Anestezi Öncesi Hazırlık ve Anestezi İndüksiyonu Genel Anestezinin Sürdürülmesi Derlenme Periodu 4 2.Genel Anestezide Solunum Sistemi İle İlgili Olaylar Solunum Sistemi Komplikasyon Riski Yüksek Hastalar Anestezi Sırasında ve Sonrasında Görülen Komplikasyonlar Akciğer Ödemi Hipoksi Anestezi Teçhizatındaki Arızaya Bağlı Hipoksi Hipoventilasyon (Tidal Volümde Azalma) Hiperventilasyon Fonksiyonel Rezidüel Kapasitede (Frc) Azalma Atelektazi Bronkospazm Havayolu Obstrüksiyonu

4 2.2.9.Zor Entübasyon Zor Entübasyonda Kullanılabilecek Gereçler Zor Entübasyonda Kullanılabilecek gereçler Zor intübasyonda yardımcı manevralar Bronşiyal Entübasyon Ekstübasyonla İlgili Komplikasyonlar Laringospazm Lazer Yanıkları Kusma ve aspirasyon Makroglossi Kaynaklar 27 4.Özgeçmiş..28

5 GiRiŞ Anestezi uygulamalarında en çekinilen durumlardan biri komplikasyonla karşılaşmak ve daha da önemlisi, bununla hızlı ve etkin mücadele edebilmektir. Standartlara uygun davranılmasına karşın, en deneyimli,en dikkatli uygulayıcılar bile komplikasyonlarla karşılaşabilir. Anestezi sonrası gelişen komplikasyonların sıklığını doğru olarak değerlendirmek zordur.(1) Ancak görülen adli tıp vakalarının sonuçlarında solunum sistemi ile ilgili komplikasyonlar ortalama % 31 olarak değerlendirilmiştir.

6 1.GENEL ANESTEZİ UYGULAMASI Vital fonksiyonlarda değişiklik olmadan, ilaç etkisi ile geçici bilinç kaybı, motor ve refleks aktivitede azalma ile karakterizedir. Bilinç kaybı ve reflekslerin baskılanması ile birlikte nöromüsküler kavşağın bloke edilmesi genel anestezinin triadını oluşturur. denir.(1) Bu triadın birlikte uygulandığı anesteziye de dengeli anestezi Genel anestezinin tercih edilebileceği durumlar, İleri derecede anksiyeteli hastalar Bebekler ve çok küçük çocuklar Mental retarde hastalar Rejyonal anestezinin yeterli olmadığı cerrahi girişimler Antikoagülan tedavi alan hastalar İleri seviye kapsamlı cerrahi operasyonlarda Perioperatif yaklaşım, yani operasyon öncesi, sırası ve sonrası yaklaşım hastanın medikal durumu, cerrahi girişimin tipi ve uygulama şekline göre değişiklik gösterir. Anestezist açısından bakıldığında, genel anestezi alacak bir hastaya yaklaşım 4 dönemde ele alınabilir.

7 1.1. Anestezi Öncesi Değerlendirme ve Hazırlık Hastanın fizik ve psikolojik durumunun belirlenmesi, Psikolojik değerlendirme ve hazırlık, Fizik durumun değerlendirilmesi, Laboratuar ve radyolojik inceleme, Yandaş hastalıklar, geçirilmiş operasyonlar. Farmakolojik durumun değerlendirilmesi, Hastanın aldığı ilaçlar ve anestezi ilaçlar ile etkileşimi. Anestezi riskinin belirlenmesi (ASA), Kullanılacak anestezi yöntemi ve anestezik ilaçların belirlenmesi, Sıvı-gıda alımının kısıtlanması, Premedikasyon uygulamasının planlanması.(2) 1.2.Anestezi Öncesi Hazırlık ve Anestezi İndüksiyonu Ameliyathaneye gelen hastalarda standart olarak anestezi indüksiyonu öncesi EKG ile kalp hızı ve ritmi, pulse oksimetre ile periferik oksijen satürasyonu, non-invaziv olarak kan basıncı monitörize edilir. İndüksiyon için hasta supin, ekstremiteleri nötral anatomik pozisyonda olmalıdır. Başın altına ince bir yastık yerleştirilir Anestezi indüksiyonu, hastaya yüz maskesi ile oksijen verilirken iv yoldan kısa süreli hipnotik bir ajanla sağlanır. Bilincin kaybolması ile inhalasyon ve/veya diğer iv ilaçlar ek olarak verilir.

8 1.3.Genel anestezinin sürdürülmesi Anestezinin idame dönemi, yeterli anestezi derinliği saglandıktan sonra cerrahi girişimin başladığı ve cerrahinin sonuna kadar sürdürüldüğü dönemdir: Anestezist bu dönemde, hastanın homeostazisini (yaşamsal fonksiyonları, vücut sıcaklığı, sıvı dengesi ve koagülasyon durumu) ve yeterli anestezi derinligini sürdürmekle yükümlüdür. Bunun için önceden havayolu kontrol yöntemi, solunum şekli ve uygulanacak anestezi yönteminin belirlenmiş olması gereklidir. 1.4.Derlenme Periodu Bu dönem cerahi girişimin sonunda başlar ve anestezi altındaki hastanın tekrar tamamen uyanık, cevap verir, koruyucu refleksleri geri dönmüş ve kas gücünün tam geri dönmüş duruma gelmesiyle sonuçlanır.(3)

9 2.GENEL ANESTEZİDE SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLAYLAR 2.1.Solunum Sistemi Komplikasyon Riski Yüksek Hastalar Sigara, asa II üstü, 70 yaş üstü, Koah, boyun toraks, üst abdominal, aort, ve nörolojik cerrahi, genel anestezi, albümin seviyesi 2,5gr/dl altı olan, obez (bmi 30 üstü), egzersiz kapasitesi düşük hastalar.(4) 2.2.Anestezi sırasında ve sonrasında görülen komplikasyonlar Hava yolunda daralma veya tıkanma, anestezi devresi veya endotrakeal tüpte daralma (kink yapma), tıkanma (sekresyon), maske ventilasyonu sırasında üst hava yolu açıklığının sağlanmasında güçlük olması (büyük dil, dişler, küçük çene), glottis üzeri veya aynı düzeyde darlık (tm, kist, larengeal spazm), trakea düzeyinde yabancı cisim, bronkospazm, hava yolu obstrüksiyonu, erken ekstübasyon, dilin geriye düşmesi, sekresyon, laringospazm. hipoventilasyon, ağrı, nöromüsküler ve/veya opioid ilaçların etkisi, ventilasyon/perfüzyon bozuklukları, emboliler, sıkı bandaj, alçı, hipoksi, hipoventilasyon, ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu, pulmoner emboli, diffüzyon hipoksisi, atelektazi, aspirasyon pnömonisi, akciğer absesi, pnömotoraks(5)

10 2.2.1.Akciğer ödemi Anestezi ve cerrahi altındaki hastalar genellikle uzun süre sırt üstü pozisyonda ve hareketsiz kalırlar. Bu durumda akciğerin bir bölümü (altta kalan kısım) üçüncü bölgenin şartlarına sahiptir, kapillerler devamlı olarak açık kalır ve bu bölge sol atriumun altındadır. Bu durumdaki akciğer sıvı birikimine uygundur. Aşırı sıvı uygulanması permeabilite artışına bağlı olarak akciğer içine sıvı sızmasına ve sonuçta akciğer ödemine neden olur Hipoksi Anestezi cihazı arızasına bağlı hipoksi Anestezi cihazının yetersiz oksijen vermesi Merkezi oksijen sistemi veya oksijen tüpünde oksijen azalması, hipoksik gaz karışımı gibi nedenler ile hastaya giden oksijen yetersiz kalabilir. Anestezi devrelerinde kaçak olması Hava ileten anestezi devrelerinde kaçak olması hipoventilasyona ve inspire edilen gazların dilue olmasına neden olur. Endotrakeal tüple ilgili nedenler Diskonnektion dışında endotrakeal tüp ile ilgili tüm mekanik problemler (kıvrılma, sekresyonla tıkanma, herniasyon veya kafın rüptürü gibi) hava yolu rezistansında bir artışa neden olur ve sonuçta hipoventilasyon oluşur.

11 2.2.3.Hipoventilasyon (Dakika ventilasyonda azalma) Genel anestezi altında bir çok nedenle tidal volümde azalma oluşabilir. Tidal volümdeki azalma iki yolla hipoksemiye neden olabilir. Eğer tidal volüm azalır ve solunum hızı volümdeki azalmayla orantılı olarak artmazsa dakika volümü azalır, PaO 2 düşebilir ve PaCO 2 yükselebilir. Bu durum anestezinin daha derin seviyelerinde oluşur. Anestezi derinliğinin artması ile birlikte dakika volümü azalırken, ekspirasyon sonu (end - ekspiratory) PCO 2 artar. Hipoventilasyon akciğerin fonksiyonel rezidüel kapasitesinde azalmaya yol açarak atelektazi denen alveollerin kapanması ile sonuçlanabilir. Bu da operasyon sonunda solunum yetersizliğinin nedeni olur Hiperventilasyon Hiperventilasyon (hipokapnik alkaloz), bir çok mekanizma ile PaO 2 'ında düşmeye neden olur. Bu mekanizmalar şunlardır: Hiperventilasyon: CO 2 düzeyini düşürür. Oksijen tüketimini artırır. Oksijen dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır. Hipoksik Pulmoner Vazokonstrüksiyon refleksini azaltır. Hava yolu rezistansını artırır ve kompliansı azaltır Fonksiyonel rezidüel kapasitede (FRC) azalma FRC 'deki azalma PEEP uygulanması ile normal veya normalin üstünde düzeltilebilir. FRC'de azalmaya neden olan faktörler aşağıda açıklanmıştır. Yüzeyel veya yetersiz anestezi ve aktif ekspirasyon Sırt üstü pozisyon, immobilite ve fazla intravenöz sıvı uygulaması

12 İnspire edilen oksijen konsantrasyonunun yüksek olması ve absorbsiyon atelektazisi Sırt üstü pozisyon (supine pozisyon) : Dik durumdan sırt üstü pozisyona dönüldüğünde diyafragmanın karın içi organlar tarafından yukarı doğru itilmesi nedeniyle FRC ml azalır Anestezi indüksiyonu (Göğüs kafesi kas tonüsünde değişme) : Genel anestezi indüksiyonundan sonra enspiratuar tonüs kaybolur ve ekspirasyon sonunda abdominal ekspiratuar kaslarda bir tonüs artışı oluşur. Bu intraabdominal basıncı artırır, diyafragmayı yukarı iter ve FRC'yi düşürür. Kas gevşemesi (nöromusküler blok) : Adale gevşemesi ile birlikte diyafragma abdominal içerik tarafından yukarıya doğru daha fazla itilir. Böylece FRC azalır. Hava yolu direncinin artması : Bilinç kaybı sonucu oluşan faringeal obstrüksiyon (dil kökünün hava yolunu tıkaması) en sık görülen nedendir. Anestezi cihazı ve endotrakeal tüp genellikle normal insan hava yolunun oluşturduğu rezistansdan daha fazla bir dirence neden olur. Bir tüpten geçen hava akımının maruz kaldığı direnç, tüpün çapı ile ters orantılıdır, yani tüpün çapı arttıkça direnç azalır, azaldıkça direnç artar. (6) Atelektazi Hava taşıyıcı olarak görev yapan solunum yolunun tıkanıklığı ve havanın akcigerin distal parçası alveollerden absorpsiyonu sonucu oluşur. Bu durum lokal, regional veya genel anestezi sırasında veya

13 sonrasında oluşabilir.(7) Bronkospazm Bronkospazm, bronş düz kaslarının kasılmasıyla karakterize bir durumdur. Ancak laringeal uyarıların laringospazm gibi, bronkospazmı da tetikleyebileceği bilinmelidir. Muhtemel sebepler: ETT nedeniyle trakeanın irrite edilmesi, yüzeyel anestezi, şiddetli ağrı, mevcut pulmoner yandaş hastalıklar ve ek sorunlar bronkospazm insidansını artıran temel etkenlerdir. Bronkospazmda havayolunun açıklığı sağlansa bile, bu durumun şiddetine göre ventilasyon sağlanamayabilir. Hızla bu durumun tedavi edilmesi gerekir. Çünkü kasılan bronşial kaslar gaz alışverişine izin vermezler. Bu durum oldukça tehlikelidir. Bronkospazmın tanılanmasında; akciğer seslerinin dinlenmesi, ETCO 2 dalgalarının değerlendirilmesi önem taşır. Bronkospazmın çözülemediği ileri aşama durumlarda adrenalin uygulaması da gerekebilir. Özellikle anaflaktik reaksiyonların ortaya çıkardığı bronkospazmlarda, adrenalin uygulaması hayatidir.(8,9) Bronkospazmı oluşturan sebep her neyse, öncelikle o çözümlenmelidir, tedavi içeriğine bronkodilatörlerin de dahil edilmesi temel yaklaşımdır.(2) Havayolu obstrüksiyonu Güvenli bir anestezi için havayolunun devamlılığı şarttır. Genel anestezinin herhangi bir safhasında görülebilir. ETT'nin kıvrılması, ETT'nin

14 mukus, yabancı cisim veya kanla tıkanması, ETT'nin ısırılması, ETT'nin balonunun aşırı şişirilmesi nedeniyle meydana gelebilir Zor Entübasyon Hastanın ventilasyonu veya entübasyonu ya da her ikisi birden zor olabilir. Zor entübasyondan şüphelenilen hastalar genellikle; Üst kesici dişleri uzun, Çene kapatılınca maksiller kesici dişler mandibuler kesicilerin belirgin olarak önünde, Hasta istemli olarak mandibuler kesici dişlerini maksiller kesici dişlerinin önüne çıkartamıyor, Kesici dişler arası mesafa 3 cm den az, Mallampati lll ve IV, Damak çok kavisli ve çok dar, Mandibula boşluğu endure, kitle ile dolu, Boyun kalın kısa, Triomental mesafe üç parmaktan kısa, Çene ucu göğse değmiyor, boyun ekstansiyonu kısıtlı olan hastalardır. Deneyimli bir anestezistin konvansiyonel bir laringoskop (Şekil 1) kullanarak 3 den fazla denemede ya da 10 dakikadan daha fazla sürede entübasyonu (Şekil 2) yapması ise zor entübasyon olarak tanımlanmaktadır.(4) Zor entübasyon sırasında yapılan entübasyon

15 girişimleri havayolunda travma ile sonuçlanabilir. Postoperatif dönemde solunum yolu problemleri yaratabilir Şekil 1: Macintosh ve Magill laringoskoplar Şekil 2: Macintosh laringoskop ile entübasyon

16 Trakeal Entübasyonun Komplikasyonları: Entübasyon Yapılırken; Dişler, dudaklar, farinks, larinks ve nazal direkt travma Servikal vertebra fraktürü veya subluksasyonu Orbital travma Mediastinal amfizem Retrofaringeal abse ve travma Gastrik içerik veya yabancı cisim aspirasyonu Özofagus entübasyonu Bronşial entübasyon Temporomandibular eklemde subluksasyon Entübasyon Süresince; Tüpün daralması veya tıkanması; Dışarıdan (ısırılma, ucunun trakea duvarına dayanması) Tüpün kendinden (kırılma, balonun herniye olması) Tüpün içinden (sekresyon, kan doku parçası) Tüpün hastayı rahatsız etmesi Trakea ve bronş rüptürü Mide içeriğinin aspirasyonu Tüpün yer değiştirmesi Yumuşak dokuda ülserasyon, kanama, ödem, enfeksiyon Beslenme güçlüğü (10)

17 Hava Yollarının Değerlendirilmesi Mallampati sınıflandırması Sınıf 1 uvula, yumuşak damak, tonsil yatağı, ön ve arka plikalar rahatlıkla görülebilir. Sınıf 2 uvula ve yumuşak damak görülebilir Sınıf 3 yumuşak damak ve uvula tabanı görülebilir Sınıf 4 uvula dil kökü tarafından tamamen kapatılmış ve farinks duvarı görülemez.(resim 3) Resim 3: Mallampati sınıflandırması Mallampati 3 ve 4 olması hastanın güç intübasyon olacağını gösterir. Buna göre intübasyon için uygun araç gereç hazırlığı yapılması gereklidir Cormack & Lehane Laringoskopik Görünüm Laringoskop ile bakıldığında kord vokallerin görülebilirliği değerlendirilir. Evre III ve IV, güç intübasyon kabul edilir (Resim 4).

18 Resim 4: Cormack Lehane değerlendirmeleri Evre I: Glottik açıklık tam olarak görülebilir. Evre II: Anterior açıklık görülemez. Evre III: Epiglot görülebilir, ancak glottik açıklık görülemez. Evre IV: Epiglot görülemez. Diğer Ölçümler Tiromental mesafe Laringoskop ile dilin ne kadar yer değiştirebileceği 4-7 cm Sternomental mesafe cm Ağız açıklığı (> 3 cm) Atlantooksipital eklem ve servikal omurga hareketi Fleksiyonda >30 Ekstensiyonda >80 (resim 5)(11)

19 Resim 5 : Triomental mesafe, sternomental mesafe, ağız açıklığı Zor Entübasyonda Kullanılabilecek gereçler Laringoskop, krikotirotomi, laringeal yüz maskesi (şekil 5), özofagotrakeal kombitüp (resim 5), vs.(12) Resim 5 : Kombitüp

20 Resim 6 : Laringeal Maske ve Yerleştirilmesi Zor intübasyonda yardımcı manevralar Sellick Burp

21 Sellick manevrası : Sellick manevrası baş ve işaret parmak ile yapılır. Girişim süresince krikoid kıkırdağa bası kesintisiz uygulanır. Entübasyon sırasında regürjitasyon ve aspirasyonu önler (Resim 7). Resim 7: Sellick manevrası Burp manevrası : Tiroid ve krikoid kıkırdaklara arkaya doğru, yukarı doğru, sağa doğru bastırılarak uygulanır (Resim 8). (11)

22 Resim 8: Burp Manevrası Bronşiyal Entübasyon Entübasyon tüpünün tek akciğere yerleşmesi ve hastada tek akciğer ventilasyonu olmasıdır. Sık görülür ve tanınması bazen zor olabilir. Asimetrik göğüs ekspansiyonu, solunum seslerinin tek taraflı olarak duyulmaması, arteriyel kan gazlarındaki anormallikler oksijen satürasyonunda düşme ve karbondioksit düzeylerinde yükselme gözlenmesi ile tanı konabilir. Fark edilmezse, atelektaziye, hipoksiye ve pulmoner ödeme yol açabilir.(3)

23 Ekstübasyonla İlgili Komplikasyonlar Ekstübasyon sırasında Ekstübasyon güçlüğü Glottik hasar Trakeal kollaps Hava yolu obstrüksiyonu (larenks spazmı veya ödemi) Bronkospazm Aspirasyon Mide içeriği ve yabancı cisim aspirasyonu Kardiyak arrest Postoperatif dönemde; Erken (0 72 saat) komplikasyonlar Boğaz ağrısı Glottik ödem Enfeksiyon Vokal kord paralizisi Lingual sinir hasarı Geç komplikasyonlar Laringeal ülser ve granülom Laringotrakeal membran ve veb Laringeal fibrozis

24 Trakeal fibrozis, stenoz Trakeal dilatasyon Burun deliğinde daralma Disfaji(8) Laringospazm Laringospazm, adından da anlaşılacağı gibi larinksin kaslarının kasılması nedeni ile larinksin daralmasıdır. Ortaya çıkışının sebebi, superior laringeal sinirin belli bir sebeple uyarılması sonucu larinks kaslarını kuvvetlice kasmasıdır. Tüm mesele, bu sinirin uyarılmasıdır. Bu uyarıyı sağlayan etken takılan havayolu aracı olabilir (yüzeyel anestezi altındaki hastaya verilen ani stimülasyon), mevcut sekresyon da olabilir. Havayolundaki irritabiliteyi sağlayacak her şeyi, potansiyel etken saymamız mümkündür.(13) Laringospazmın ortaya çıkışını besleyen en önemli sorunun irritasyon olduğu göz önüne alınırsa, özellikle havayolunu ilgilendiren cerrahi girişimlerinde ciddi riskler taşıdığını göz önünde bulundurmamız gerekir. Özellikle tonsillektomi, adenoidektomi, tiroid cerrahisi,servikal dilatasyon vb. girişimlerde tetikte olmak ve gerekli profilaktik tedavileri olay gelişmeden mümkün olduğunca uygulamak gerekir. Gastösefageal reflü hastalarında ve uzun uvulalı hastalarda kolay laringospazm gelişebileceğini de hatırda tutmak gerekir. Laringospazm, geniş kaynaklarda iki şekilde incelenmektedir: Gerçek (Tam) Laringospazm Parsiyel Laringospazm

25 Her iki laringospazm tipinde de hipoksi, siyanoz gibi net belirtiler görülür. Kontrol altına alınamadığında durum kardiyak arreste kadar gidebilmektedir. Klinik anlamda gözlemlendiğinde, ek bir durum yoksa, derin ekstübasyonun yararlanımları kesinlikle daha fazladır. Üst havayolunun irrite edilmeden sağlam şekilde aspirasyonu, oluşacak sekresyonlara yönelik ek önlemler ve hastaya tüpün hissettirilmemesiyle sağlanan rahat bir havayolu; aslında laringospazm için alınabilecek en doğru önlemdir. İnatçı durumlarda süksinil kolin ile kasları gevşetmek ve tekrar entübasyon gerekebilir.(14) Kusma ve aspirasyon Özellikle bir abdomirıal cerrahi girişim geçiren hastalarda anestezi indüksiyorıu Ve idamesi sırasında yahut derlenme veya ekstübasyon fazında kusma ve mide içeriğinin akciğere aspirasyonu oluşabilir. Bu durum solunum yetersizliği ve pnömoniye yol açabilir ve derhal tedavi edilmesi gerekir.(15) Lazer yanıkları Bazı ameliyat yöntemlerine bağlı olarak solunum yolu problemleri gelişebilmektedir. Üst hava yolu ve trakea için CO2 ve Yag lazer kullabilmektedir. CO2 lazerin etkisi daha lokalize ve yüzeyeldir. Avantajları: Daha az kanama, küçük damarların koagülasyonu,

26 daha düşük doku reaksiyonu, normal dokunun korunması. Lazer ışını çok küçük bir noktaya odaklandığı için daha yüksek güç yoğunluğu ortaya çıkar. Ameliyathane ekibi özel gözlük takmalıdır. Lazer ışını normal entübasyon tüpüne penetre olabilir ve tüpü yakabilir. Lazerden korunmalı entübasyon tüpleri kullanılmalıdır (Resim 9). Aluminyum veya bakır folyo ile kaplanmıştır ve lazere dirençli maddeden yapılmıştır. Balon kısmı metilen mavisi ile renklendirilmiş serum fizyolojik ile şişirilir. Resim 9 : Lazer korumalı tüp Hava yolu yanığında; Yanmış entübasyon tüpü çıkartılır. Trakea yeniden entübe edilir. Farenks soğuk serum fizyolojik ile yıkanır. Rijid bronkoskop ile yanmış bölge ve yabancı madde varlığı kontrol edilir.(16)

27 Makroglossi Hem yetişkin hemde çocuklarda görülebilir. Oral havayoluna, endotrakeal tüpün (ETT) sıkı tespitine, anjiotensin konverting enzim inhibitörlerinin kullanımına bağlı olabilir. Uzamış damak yarığı operasyonlarından sonra meydana gelebilir.(9)

28 3.KAYNAKLAR 1.Nitti JT, Nitti GJ. Anesthetic Complications. In: Morgan GE, Mikhail S, Murray MJ, Larson CP (eds). Clinical Anesthesiology. 3th edition. New York: Stamford: Appleton and Lange; Korfalı G, Anestezide temel konular I. Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, Bursa, http://www.aeazakli.com/ 4.Gürcan Güngör, Pervin Bozkurt, Baş Boyun Cerrahisinde Anestezi Komplikasyonları Sunumu, Güniz Meyancı Köksal, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2007 ders notları. 6.http://lokman.cu.edu.tr/anestezi/anestezinot/solunum.htm 7.Pervin Sütaş Bozkurt, Baş Boyun Cerrahisinde Anestezi Komplikasyonları, 2008 semineri. 8.http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/723H pdf 9.Anesteziyoloji, Munster/Almanya, 1995, s: Tarkan Mıngır, Zor Hava Yolu Olduğu Düşünülen Olgularda Genel Anestezi Altında Entübasyonda Macintosh Laringoskop İle Video Laringoskopun Karşılaştırılması, İstanbul, Tuncer Şimşek, Işık Alper, Sezgin Ulukaya. Havayolu anatomisi ve güç entübasyon. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dali seminerleri. 12.Eubanks D.H., Bone R.C. : Airway Management Comprehensive

29 Respiratory Care. Second education. C.v. mosby company, st. Louis missouri, 1990, s: http://www.aeazakli.com 14.Geylan Işık, Solunum Fizyolojisi Ve Solunum Fonksiyonu,2006 seminerleri. 15.İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anailim Dalı, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Algoloji Ana Bilim Dalı, El Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri. Genel Cerrahi, İstanbul, 2002, s:42, Zahide Elor, Anestezi El Kitabı, İzmir, 2000, s:332,333. Mathias Reinhard, Reiner Schafer, Talat Mesut Yelbuz. Klinik Kılavuzu

30 4.ÖZGEÇMiŞ 1987 yılında Kadirli de doğdum. İlk öğrenimimi Kadirli İlköğretim Okulu nda, lise öğrenimimi Kadirli Anadolu Lisesi nde tamamladım yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ni kazandım.

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

Dr. Demet Coşkun HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI Dr. Demet Coşkun ANATOMĐ Solunum yolları, ağız ve burun deliklerinden başlayıp alveollerin girişinde sonlanır (Resim 1). Ağız, burun, farinks ve larinks üst solunum yolunu

Detaylı

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI

ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA MACİNTOSH LARİNGOSKOP İLE VİDEO LARİNGOSKOPUN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ Klinik Şefi: Uzm.Dr. Cengiz YUMRU ZOR HAVA YOLU OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN OLGULARDA GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYONDA

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI LOMBER DİSK CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA EPİDURAL ANESTEZİ İLE GENEL ANESTEZİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Müjde DEĞER Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON SEYREK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA ANESTEZİ 723H00 Ankara, 202 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

TEMEL ANESTEZi. Soru Kitabı. Editör Yüksel KEÇİK. Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU

TEMEL ANESTEZi. Soru Kitabı. Editör Yüksel KEÇİK. Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU TEMEL ANESTEZi Soru Kitabı Editör Yüksel KEÇİK Yardımcı Editörler Neslihan ALKIŞ Dilek YÖRÜKOĞLU Zekeriya ALANOĞLU TEMEL ANESTEZİ SORU KİTABI EDİTÖR PROF. DR. YÜKSEL KEÇİK EDİTÖR YARDIMCILARI PROF. DR.

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 1T.C. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ EPİDURAL ANESTEZİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VAGİNAL HİSTEREKTOMİLERDE BUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİN İN ETKİLERİNİN

Detaylı

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları

Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları KLİNİK GELİŞİM İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 26 SAYI 1 2013 CİLT 26 SAYI 1 2013 Bi G rin öğ ci üs Ba H sa as m ta ak lık ta la rı Birinci Basamakta Göğüs Hastalıkları Klinik Gelişim

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1

LARENJEKTOMĐ REHBERĐ. Sayfa 1 LARENJEKTOMĐ REHBERĐ Düzenleyenler: Dr. Đrfan YORULMAZ Dr. Hazan BAŞAK Dr. Çiler TEZCANER Dr. Süha BETON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Sayfa 1

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Gülşen Bican SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi İLERİ HAVAYOLU AÇMA. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi İLERİ HAVAYOLU AÇMA. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İLERİ HAVAYOLU AÇMA SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu Acıbadem Üniversitesi

Detaylı

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ

EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANADİLİM DALI EPİDURAL MORFİN UYGULAMASINI TAKİBEN EPİDURAL HASTA KONTROLLÜ BUPİVAKAİN, LEVOBUPİVAKAİN VE ROPİVAKAİNİN ETKİLERİ Dr.

Detaylı

Klinik Anesteziyoloji

Klinik Anesteziyoloji Bir LANGE tıp kitabı Morgan & Mikhail Klinik Anesteziyoloji B E Ş İ N C İ B A S K I John F. Butterworth IV, MD Professor and Chairman Department of Anesthesiology Virginia Commonwealth University School

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

Dr. Yusuf Ünal ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON

Dr. Yusuf Ünal ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON ANESTEZĐ UYGULAMALARINDA MONĐTÖRĐZASYON Anestezi ve cerrahi sırasında monitörizasyon; ölçümü yapılan değeri belli aralıklarla kaydetmektir. Bu işlevi yerine getiren, izleyen, ikaz eden aletlere de monitör

Detaylı