GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic.A.Ş. Sadecib Sas namına EFG Đstanbul Menkul Değerler A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOLTS Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic.A.Ş. Sadecib Sas namına EFG Đstanbul Menkul Değerler A.Ş."

Transkript

1 TARĐH:04/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 04/01/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 04/01/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) 1 ALĐ GÜLLÜ AY 2 AYNUR TMĐZL 1, AY 3 HALĐL GÜNRN AY 4 HASAN HĐLMĐ BAŞKÖYLÜ AY 5 HÜSYĐN ŞAHĐNBAŞ 1, AY 6 ĐHSAN KAZANCI AY 7 ĐSMT GÜNDOĞDU AY 8 KURTULUŞ GÜRPINAR AY TARĐH:05/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. ile ilgili olarak T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Hukuk Đşleri Daire Başkanlığı nın tarih ve B.02.2.TMS.0.26/640/06157 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. Đlgi: Başkanlığınızın 4/GĐD/1207/YM/11983 sayılı yazısı. Đlgi'de yer alan yazınızla Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. ile ilgili olarak Đstanbul 2. Đdare Mahkemesinde görülmekte olan davada yürütmenin durdurulmasına dair kararın kaldırılması ve diğer gelişmeler hakkında bilgi istenilmektedir. Şevket Demirel, Nihan Atasagun, Muzaffer Çaylak, Suat rişbal, Ali Đhsan Balım, Turgut Kutlu tarafından tarih ve 248 sayılı Fon Kurulu kararının iptali talebi ile Đstanbul 2. Đdare Mahkemesi'nin 2005/2305. sayılı dosyasından açılan idari davada yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir. Davacı tarafından bu karara karşı yapılan itiraz da Đstanbul Bölge Đdare Mahkemesince reddedilmiştir. Ancak daha sonra tarihinde Đstanbul 2. Đdare Mahkemesince, Anayasa'nın çeşitli hükümlerine aykırılık bulunduğu görüşüyle, dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Davacı tarafından Anayasa'ya aykırılık kararı nedeniyle yürütmenin durdurulması talep edilmiş ve Mahkemece tarihinde talebin kabulü ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı Đstanbul Bölge Đdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir tarihinde Đstanbul Bölge Đdare Mahkemesi itirazın kabulü ile yürütmenin durdurulmasına dair kararın kaldırılmasına karar vermiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. Salim ALKAN Fon Başkan Yardımcısı

2 TARĐH:08/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imiz 2005 yılı içinde sermayesinin bedelsiz olarak %100 oranında artırılarak YTL'den YTL'na yükseltilmesine karar vermiş, durumu Borsanıza bildirmiş ve SPK nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır tarihinde SPK'na iletilen yazı ile söz konusu başvuru dosyasının bekletilmesi talep edilmiş, tarih, B.02.1.SPK /15728 sayılı cevabi yazı ile de dosyanın işlemden kaldırıldığı SPK'ca imize bildirilmiştir. Yazışmalara ilişkin dökümanlar k'de sunulmaktadır." Söz konusu dökümanlar ekte yayınlanmaktadır. TARĐH:09/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:10/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulu denetimden sorumlu komite üyeliklerine; yönetim kurulu başkan vekili Canan Kaymakcan ile yönetim kurulu üyesi Soner Nabil Kılıç'ı atamıştır. TARĐH: 10/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 10/01/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 10/01/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) 1 ALĐ ÖZKAN AY

3 MÜŞĐR GÜRSOY AY AHMT BOYACIOĞLU AY ÜMMÜ HANIM ÖZKAN AY HALĐM ULUKUŞU 5, AY TARĐH:11/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:12/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:15/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 15/01/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 15/01/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) ĐSMT TURAN AY TARĐH: 16/01/2007

4 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 18/01/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 18/01/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) 1 RAZĐY ÇAKCAK AY 2 ABDULLAH GÖKC AY 3 NURĐ GÜLRYÜZ 1, AY 4 THM GÜLRYÜZ 2, AY 5 HASAN GÜLRYÜZ 1, AY TARĐH: 22/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:23/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:24/01/2007

5 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:25/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 25/01/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 25/01/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) 1 NRĐMAN ÖNGÜR AY 2 BKĐR KARATAŞ AY 3 AHMT TURAN ZORLU AY 4 KADĐR KOCAÇINAR AY 5 MUAMMR GÜNŞ AY 6 MTĐN ÖZGÜL AY 7 FADĐM HALĐÇ AY 8 ROL KINAYTÜRK AY 9 FATĐH ÇĐMNLĐ AY 10 SAMĐ DAŞBACAK AY 11 HAFĐZ AYFR TÜRKAN AY 12 FADN KĐNCĐ AY 13 ALĐ BOYACI AY 14 ZÜLFĐKAR SATILMIŞ AY 15 ABDULLAH ACAR AY 16 ALĐ AKBAŞ AY

6 17 HACR MRSĐN AY 18 HABĐB CNGĐZ AY 19 FATIMA GÖNÜL AYBATTI AY 20 AHMT KURAN AY 21 SÜLYMAN PKR AY 22 MHMT HALĐS SAĞLAN AY 23 SAMĐ YILDIZ AY TARĐH:26/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:29/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:30/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Rekabet Kurulu Başkanlığı nca imiz ve imiz, sermayesine % 99,67 oranında iştirak ettiği Göltaş Hazır Beton ve Yapı lemanları San. ve Tic. ile ilgili olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un ihlal edilip edilmediğine ilişkin olarak açılan soruşturma tamamlanmış ve Kurul Kararları tarafımıza iletilmiştir. Sözkonusu kararlara göre; imiz hakkında 4054 sayılı Kanun u ihlal etmediği yönünde karar verilmiştir. Đştirakimiz, Göltaş Hazır Beton ve Yapı lemanları San. ve Tic. hakkında ise 4054 sayılı Kanun u ihlal ettiği yönünde karar ve ,42 YTL tutarında para cezası verilmiş olup, karara karşı Danıştay da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılacaktır. TARĐH:30/01/2007

7 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 30/01/2007 MRKZĐ KAYIT KURULUŞU HABRĐ Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 30/01/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) HÜSYĐN YTGĐN AY KMAL TURAN BOYACILAR AY TARĐH:31/01/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 01/02/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 01/02/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla ½/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) ĐSMT KĐRĐŞ AY HASĐB KARA AY

8 TARĐH:02/02/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH:05/02/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz yönetim kurulu, 2007 mali yılının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre bağımsız denetiminin Đrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik tarafından yapılmasını kararlaştırmıştır. TARĐH: 07/02/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 07/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) ABDULLAH ACAR AY MHMT ALĐ ACAR AY YAKUP KUM AY TARĐH:13/02/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 13/02/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 13/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL)

9 1 2 3 AYHAN ÖZÜSTÜN AY HÜSYĐN BAYKARA AY TAMR BĐRKAN BRK AY TARĐH: 16/02/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 16/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) AYDIN SAATÇI AY DNĐZ RDOĞAN AY HATĐC DAĞDLN AY ĐSMAĐL MTĐN GÖKSUNA AY MHMT ALĐ KÜLCÜ AY TARĐH: 21/02/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 21/02/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 21/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) ADNAN KOÇ AY BKĐR SÖYLYĐCĐ 2, AY HAKAN ÖZKAN AY TARĐH: 22/02/2007

10 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 23/02/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 23/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) YAŞAR ÖZR 1, AY TARĐH: 01/03/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 28/02/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) MHMT ŞNLĐ 2, AY ÜNAL SAMANCI AY TARĐH:07/03/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. imiz Denetim Kurulu üyelerinden Ali Uysal görevinden istifa etmiş, yerine Hatice Gülay Akbaş Doğan atanmıştır. TARĐH: 07/03/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 07/03/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan Sır a a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) 1 SAN.V TĐC. AHMT ŞNLĐ 1, AY 2 BDRĐ KMAL BÜYÜKKURT AY 3 FATMA AKSOY AY 4 MUSTAFA TUNCL AY 5 NCĐP AYHAN AY

11 6 7 ATILGAN SMĐHA KOCAMAN AY SRPĐL ŞNGÜN AY TARĐH: 09/03/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 09/03/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan Sır a TARĐH: 16/03/2007 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) HÜSYĐN YTGĐN AY MURATHAN DĐNÇAY AY MÜNÜR SOLMAZ KARADAYI AY NJLA ÇARKLI AY Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 16/03/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan Sır a TARĐH: 19/03/2007 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) FAHRĐ ULUTAY AY FATMA CANAN ŞNR AY PRĐHAN KOLDAŞ AY RŞĐT YILMAZ 1, AY ZĐYA KÜÇÜKYÖRÜK AY Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 19/03/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan Sır a a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) 1 ABDULLAH TOLA AY 2 ADNAN KOÇ AY 3 AYSL YŞĐLBURSA AY 4 RDOĞAN 2, AY

12 5 SÖYLYĐCĐ SRPĐL ŞNGÜN AY TARĐH: 26/03/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 26/03/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) Süres i BASRĐY KR AY GÜLSR TALAY AY SLAHATTĐN PARLADIR AY TARĐH: 03/04/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla ¾/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. 1 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) AFĐF ALV APAYDIN AY TARĐH: 05/04/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 05/04/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı SANAYĐ V TĐCART SANAYĐ V TĐCART SANAYĐ V TĐCART Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) HAVVA TAŞAN AY MÜNÜR SOLMAZ KARADAYI OSMAN YAŞAR KURAN AY AY TARĐH: 09/04/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. (.) hisse senetlerinin sırası, basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı nca şirketten açıklama istenilmesi nedeniyle, Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde (saat 09:22:57 de) geçici olarak işleme kapatılmıştır. Gönderilen açıklamanın duyurulmasının ardından sıra 11:10:00 dan itibaren işleme açılmıştır. da, 11:10:00-11:20:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında ilgili düzenlemeler uyarınca, gerçekleşen işlemlerin değerlendirilebilmesi amacıyla sıra, 11:25:00-11:30:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 11:30:00 dan itibaren sürekli müzayedede yeniden işleme açılmıştır. TARĐH:09/04/2007

13 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nden basında yer alan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Đlgi: tarih ve 4/GĐD-281/HY/03383 sayılı yazınız. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlar Kurulu'nca hazırlanarak, imizin 2001 yılı işlemlerinin incelendiği vergi inceleme raporu gereğince imize salınan Kurumlar, Katma Değer ve Damga Vergilerinin asıl ve cezaları toplamı ,46 YTL'dir tarihi itibariyle işlemiş faizler ile birlikte toplamı ,10 YTL'ye baliğ olmaktadır. Konu hakkında Maliye Bakanlığı'na uzlaşma talebinde bulunulmuştur. Uzlaşma tarihinde Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunda yapılmış, yıllarına ilişkin hesap uzmanları vergi inceleme raporunun beklenilmesinin isabetli olacağı düşüncesiyle ertelenerek, uzlaşmanın tüm yıllar üzerinden, yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Hesap Uzmanlar Kurulu'nun 2001 yılına ait inceleme raporu için imize kesilen vergi aslı ve ceza tutarına (işlemiş faizi hariç) ait bilgi ise Başkanlığınıza tarih ve 3736 sayılı yazımız ile bildirilmiştir. TARĐH:16/04/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı özel durumların kamuya açıklanması hakkında. Maliye bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulunca, hazırlanarak, imizin yılı işlemlerinin incelendiği vergi inceleme raporu Isparta Defterdarlığı'nca tarihinde tebliğ edilmiştir. Sözkonusu yılları için imize salınan Damga Vergisi asıl ve cezaları tutarı faiz hariç ,04 YTL'dir. Tebliğ edilen vergi inceleme raporları hakkında araştırmalarımız devam etmektedir. Đnceleme sonuçlarına göre hukuki süreç başlatılacaktır. TARĐH: 16/04/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 16/04/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) HÜSYĐN GÜLAL AY NCMĐ GÖKGÖZ AY ÖNGÜL YÜRKLĐ AY SÜLYMAN SAVCU AY TAMR BĐRKAN BRK AY TARĐH:18/04/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imiz Yönetim Kurulu'nun tarihli kararıdır. in 2006 yılı faaliyetleri sonucu oluşan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, :21 sayılı tebliğleri çerçevesinde düzenlenen konsolide mali tablolarda yer alan karından, Toplam YTL (brüt %220) yani beher 1 YTL tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 2,20 YTL Net olarak 1 YTL tutarındaki beher hisse senedi başına 1,87 YTL (Yani net %187) nakit kar payı dağıtımı için yapılacak Genel Kurul'a teklif edilmesi için karar almıştır."

14 TARĐH:18/04/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imiz Yönetim Kurulu 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasını genel kurulun onayına sunulmak üzere şöyle belirlemiştir; 1- Hesap dönemi sona eren yıla ait karın dağıtımı ve temettü ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulacak teklifle belirlenir. 2- Yönetim Kurulu, kar dağtımına ve temettü ödenmesine ilişkin teklifini belirlerken, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ilke kararları, şirket esas sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar verir. 3- Yönetim Kurulu, temettü dağıtmama yönünde bir karar aldığında ise, bu hususu gerekçesiyle birlikte kararında ve Faaliyet Raporunda açıklar, hisse sahiplerine duyurur. 4- Yönetim kurulunun teklifi her ne yönde olursa olsun, nihai karar hisse sahipleri Genel Kurulunca alınır. TARĐH: 18/04/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 18/04/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL)* CMAL YILMAZR AY TARĐH: 20/04/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 20/04/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* HASAN GÜLRYÜZ AY ĐBRAHĐM SOFU AY AYŞ MRAL ULUSAL AY ORHAN TÜTÜNCÜ AY TARĐH: 25/04/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 25/04/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* MRDOL RSÇ 1, AY MHMT BAŞKAL AY

15 3 GÜL YARAR AY TARĐH:26/04/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret (.) hisse senetlerinin sırası, şirketten gönderilen açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 2. seansta saat 14:36:55 te geçici olarak işleme kapatılmıştır. Söz konusu açıklamanın duyurulmasının ardından sıra, aynı seansta saat 14:55:00 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır. TARĐH:26/04/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, : 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlar Kurulunca hazırlanarak imizin 2002/2003/2004 yılları işlemlerinin incelendiği vergi inceleme raporu Isparta Defterdarlığınca tebliğ edilmiştir. Sözkonusu yıllar için Şriketimize salınan Kurumlar, Fon, Katma Değer asıl ve cezaları tutarı faiz hariç ,78 YTL'dir. Tebliğ edilen vergi inceleme raporları hakkında araştırmalarımız devam etmektedir. Đnceleme sonuçlarına göre hukuki süreç başlatılacaktır. TARĐH:01/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas namına FG Đstanbul Menkul TARĐH: 02/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas TARĐH: 02/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 01/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) SBAHAT ÇTĐN AY

16 2 RCP SVR AY TARĐH:03/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas TARĐH: 04/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 04/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı MHMT AGAH KIVANÇ minal Tutar (YTL) AY HÜSNÜ TANRIVRDĐ 2, AY TARĐH: 08/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 08/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL) GÜL YARAR AY GÜLAY DĐNÇR AY TARĐH:09/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuz Yönetimsel Faaliyetlerin daha rasyonel yürütülmesi amacıyla imiz Merkezinin Đstanbul olması yönünde esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesi ve onay için SPK'ya başvurulması kararı almıştır. ski ve Yeni tadil metinleri ekte sunulmaktadır." Ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. TARĐH: 09/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 09/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı minal

17 Ünvanı Tutar (YTL) ZYNL ABĐDĐN 1 DMĐRKAN AY TARĐH:15/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imiz 2006 yılı olağan genel kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 18 Mayıs 2007 Cuma günü, saat 10.00'da Afyon Karayolu 15. Km. Isparta, adresindeki Merkezinde toplanacaktır." Olağan gündem maddelerinin yanısıra; - Geçmiş dönemde görev yapan ve ibra edilmemiş olan ve haklarında mali sorumluluk davası açılmış bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında ek mali sorumluluk davası açılmasına yönelik olarak şirket Denetim Kuruluna yetki verilmesi konusunun onaya sunulması, - Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 4389 sayılı Bankalar Yasasının 15/7-a maddesi uyarınca Fon Kurulu'nun tarih ve 248 sayılı kararları ile atanmış olmalarından dolayı, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri seçimi ile ilgili bir işlem yapılmaması hususunun görüşülmesi, - sas Sözleşmesinin "in Merkez ve Şubeleri"ne ilişkin 4. maddesinin SPK ve Sanayi Ticaret Bakanlığın'dan geçen değişikliğiyle onaya sunulması, hususlarının da yer aldığı Genel Kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. TARĐH:15/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 15 Mayıs 2007 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile bildirdiğimiz Olağan Genel Kurul Gündem maddeleri arasında, sas Sözleşmenin Merkez ve Şubelere ilişkin 4. maddesinin değişikliği ile ilgili madde sehven yer almıştır. Bu husus henüz SPK nezdinde ön izin aşamasında olduğu için Olağan Genel Kurulda görüşülemeyecektir. TARĐH: 16/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH:18/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; - Yönetim Kurulunun tarih ve 164 sayılı kararı ile Genel Kurulun tasvibine sunduğu şirketin 2006 yılı dönem karından ödenmiş sermayenin %220 si oranında brüt kar payı dağıtılması ve TTK 364. madde ve ana sözleşmesinin 28. maddesi gereği karın, Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri hariç dağıtılması hususunun kabul edildiği, - Mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin mülga 4389 sayılı bankalar kanununun 15/7-a maddesi uyarınca Fon Kurulunun tarih 248 sayılı ve tarihli 187 sayılı kararlarıyla atanmış olmalarından dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri seçimi hakkında bir işlem yapılmaması hususunun kabul edildiği, hesap döneminin Mali Tablolarının Bağımsız denetiminin Đrfan Yeminli Mali Müşavirlik tarafından yapılması hususunun kabul edildiği, yılında yapılan ,82 YTL bağışın Genel Kurul tarafından kabul edildiği, - Geçmiş dönemlerde görev yapan ibra edilmemiş olan ve haklarında mali sorumluluk davası açılmış bulunan ve aşağıda tablo halinde belirtilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında aşağıda belirtilen tablodaki tutarlar kadar ek mali sorumluluk davası açılmasına yönelik olarak tarihli denetçi

18 TARĐH:18/05/2007 raporuna istinaden şirket denetim kuruluna yetki verilmesi hususunun kabul edildiği, Ad Soyad Görevi Tutar (USD) Tutar (YTL) Şevket Demirel Yön. Kur. Bşk , ,00 Ş. Nihan Atasagun Yön. Kur. Üyesi , ,00 Orhan Kutlu (*) Yön. Kur. Üyesi ,00 Turgut Kutlu Yön. Kur. Üyesi , ,00 Muzaffer Çaylak Yön. Kur. Üyesi , ,00 Suat rişbal Yön. Kur. Üyesi , ,00 A. Đhsan Balım Yön. Kur. Üyesi , ,00. Kaya Dilmen Den. Kur. Üyesi , ,00 Ömer Çivril Den. Kur. Üyesi , ,00 (*) tarihinde vefat etmiş olup, 2002 için 1.085,6 YTL ve 2003 yılı için ,2 YTL den (Toplam ,00 YTL) sorumlu bulunmaktadır. bildirilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yayınlanmaktadır. Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. imizin tarih 176. Yönetim Kurulu Kararıdır. Yapılan şifahi görüşmeler ve şirketimizin hisse senetleri ile ilgili MKK işlemlerinin Denizbank tarafından yapılması da dikkate alınarak imizin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklara dağıtacağı YTL tutarındaki kar payından; 1 YTL tutarındaki nominal değerli hisse senedi başına 2,20 YTL brüt (%220 oranında), 1 YTL nominal değerli hisse başına net 1,87 YTL (%187) nakit kar payı ödemelerinin tarihleri arasında Denizbank nin Đstanbul da Zincirlikuyu, Ankara da Ankara, Đzmir de Đzmir, Antalya da Antalya, Uşak ta Uşak Isparta da Isparta şubelerinden yapılmasına, bu tarihten sonra kar payı ödemelerinin şirket merkezinde devam edilmesine, konu hakkında ortakların bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. TARĐH: 18/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 18/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 18/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* ÖMR BALCI 219, AY NAĐL KURTAY 439, AY MSUT GÜLLÜ 1.411, AY TARĐH: 22/05/2007

19 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 22/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 2 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL) ALĐ ÜMĐT AKSU 263,760 AHMT HALUK TMĐZ 606,550 Süres i 12 AY 12 AY TARĐH:23/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 23/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 23/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan 1 a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* ABDULLAH HALĐL ĐPK 125, AY TARĐH: 25/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 28/05/2007

20 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 29/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 29/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret nin 25/05/2007 tarihinde başlayan brüt % 220, net % 187oranında temettü dağıtım işleminde, Borsa da Đşlem Gören kaydileşmiş bakiyenin temettü alacakları 29/05/2007 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. TARĐH:30/05/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH:30/05/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 30/05/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* 1 ŞAHHAYDAR KILIÇ 627, AY 2 OSMAN AYSU 791, AY 3 NUSRT KÜÇÜK 766, AY TARĐH: 31/05/2007

21 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 01/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 05/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 05/06/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 05/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* HASAN ASLAN 438, AY AHMT CLAL AYDOĞDU 438, AY SÜLYMAN SAMĐ GÜLTUTAN 10, AY MMDUHA SR KINAYTÜRK 2.198, AY TARĐH:06/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler

22 TARĐH: 07/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 07/06/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 07/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı minal Tutar (YTL)* ZAHĐD ROL 3.140, AY HÜSYĐN GÖKTAŞ 786, AY MHMT RAHMĐ BĐLG 3.956, AY NVR NGĐN 4.296, AY TARĐH: 08/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 11/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 12/06/2007

23 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 13/06/2007 Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Tic. Sadecib Sas adına FG Đstanbul Menkul Değerler TARĐH: 13/06/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 13/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı minal Ünvanı Tutar (YTL) HÜSNÜ TANRIVRDĐ 30, AY FARUK NAZMĐ ÖNN 439, AY MĐN ÇĐFTÇĐ 351, AY TARĐH: 18/06/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 18/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* ĐHSAN ĐŞGÖRN 223, AY FATMA ŞNR 280, AY BĐNAY VLĐY TURGUL 38, AY ŞÜKRAN GÜLR YAZICI 131, AY ABDULLAH TORTOP 439, AY OYA TATLIOĞLU 1.142,84 12 AY

24 7 8 0 ÜMMÜHAN NZĐH ASLAN 263, AY HASAN ÇAM 879, AY TARĐH: 21/06/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 21/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı RTUĞRUL YILMAZ ÖZTÜRK minal Tutar (YTL)* 301, AY HASĐB SVĐM ÖZAK 20, AY MHMT YILMAZ SOLAK 655, AY MRV YILMAZSOY 71, AY NURĐ BRBROĞLUGĐL 1.318, AY TARĐH: 25/06/2007 Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 25/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan a Konu in Ünvanı Yatırımcının Adı- minal Tutar (YTL)* ÜLKÜ CURABYOĞLU 439, AY BĐCAN FAHRĐ UYANIK 194, AY YAHYA RMĐŞ 339, AY ZYNP DMT ULUŞAHĐN 1.098, AY HÜSYĐN ALĐ ZNGĐN 138, AY TARĐH:27/06/2007 T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 27 Haziran 2007 tarih B.02.2.TMS sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret hakkında. Şevket Demirel'den talep edilen, gebank iade/tazmin tutarının tahsili ile ilgili Fon Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde açılan dava, işlemin iptali kararı ile sonuçlanmıştır Karar tebliğ alınmış olup, yasal süresi içinde Đdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz edilecektir. Ancak söz konusu bu davanın konusu, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret 'nin yönetim ve denetiminin Fon tarafından devir alınmasına ilişkin olmayıp, gebank iade/tazmin tutarının Şevket Demirel'den talep edilmesidir. Bu nedenle Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret 'nin hukuki ve finansal yapısı etkilenmeyecektir. TARĐH: 27/06/2007

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54 TARİH: 04/01/2005 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, :26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iþlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iþlem görmeyen hisse

Detaylı

Halka açılması planlanan "Ülker Çikolata Şirketi" ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır."

Halka açılması planlanan Ülker Çikolata Şirketi ile ilgili daha önce 27.12.2006 tarihinde özel durum açıklaması yapılmıştır. 23/01/2007 23/01/2007 M.K.K. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği'nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 07.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:18/01/2008 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 18.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında imzalanan İşyerimizde

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 5.000 olarak uygulanacaktır. TARĐH: 28/02/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 28.02.2007 tarihli toplantısında Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. () nin halka arz edilen 7.000.000.-YTL nominal değerli 2.

Detaylı

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2007 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH: 28/12/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş (PETKM.E) ve Turcas Petrol A.Ş (TRCAS.E) hisse senetlerinin

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları EDİP GAYRİMENKUL Yatırım San. ve Tic. A.Ş. Özel Durum Açıklamaları Dönem ( 01.01.1998-31.12.2009 ) TARĐH:05/01/2010 Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda

Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda Ülker Gıda 24/01/2005 24/01/2005 IMKB Bülteni DERGI Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Basında yer alan "Ülker Tekel ihalesine giriyor" haberinin şirketimizle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/7 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 02.01.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008

Şirket HaberleriEYE. Borsa Bülteni 03-Aralık-2008 Şirket HaberleriEYE EGYO EGYO EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 02.12.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2007 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.12.2008

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) / AFYON [] 24.12.2009 11:51:43 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : PAKPEN PLAZA HALK SOK NO 40-44 34734 SAHRAYICEDİD KADIKÖY İSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL 0 216 468 00 00 FAKS 0

Detaylı

2007 YILLIK FAALİYET RAPORU

2007 YILLIK FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULUNUN 10 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN 341. TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SUNULMUŞTUR. 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU 2007 YILI İDARE MECLİSİ VE MURAKIP RAPORLARI, MALİ TABLOLARI, BAĞIMSIZ

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2009-30.09.2009 MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2009-30/09/2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuz un 06.04.2010 tarihli toplantısında, Şirketin 2009 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu

1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu 2015 1 Ocak - 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu OTUZBİRİNCİ HESAP DÖNEMİ www.aksuenerji.com.tr Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı